Dotazník spokojenosti se službami DEKOM SYSTEM, s.r.o.
1) Využíváte služeb našeho autorizovaného servisu?
Servis Pardubice
Servis Hradec Králové
nevyužívám
2) Jak jste spokojen/a s vyřízením Vašich servisních zakázek našimi zaměstnanci*?
1
2
3
4
5
*prosím ohodnoťte jako ve škole
3) Jak jste spokojen/a s kvalitou odvedené práce*?
1
2
3
4
5
*prosím ohodnoťte jako ve škole
4) Využíváte služeb jiného autoservisu a proč?
Autorizovaný
Neautorizovaný
Komentář:
5) Chcete být lépe informován/a o všech akčních nabídkách, včetně příslušenství, od naší společnosti?
ANO
pokud ano, uveďte prosím e-mailovou adresu:
NE
Vyplněný dotazník zašlete prosím zpět na e-mailovou adresu [email protected]
nebo poštou na adresu DEKOM SYSTEM, s.r.o., Hradecká 537, 530 09 Pardubice.
Děkujeme!
Datum, podpis
Svým podpisem souhlasím s tím, aby mé osobní údaje poskytnuté v rámci dotazníku vedla
společnost DEKOM SYSTEM, s.r.o. ve své databázi, a to do odvolání souhlasu. Údaje mohou
být využity k zasílání nabídek, poskytování služeb a v souvislosti s pořádáním akcí.
Download

Dotazník spokojenosti se službami DEKOM SYSTEM, s.r.o. 1