Co dělat v případě, kdy použijete některý z produktů Wynn´s
nesprávným způsobem, tj. aplikujete ho jinam, než je určen?
Produkt byl omylem aplikován do:
Produkt má být správně
použit jako:
Přísada do benzínu
Přísada do nafty
Přísada do oleje
(kromě Super Charge)
Přísada do oleje Super Charge
Přísada do chladicí kapaliny
Přísada do převodového oleje
Přísada do posilovače řízení
Ostřikovací kapalina
benzínové
nádrže
naftové
nádrže
motorového
oleje
chladicího
systému
posilovače
řízení
brzdového
systému
nádržky
ostřikovače
X
2
1
X
3
3
4
4
9
9
10
10
11
11
1
2
X
4
X
10
11
5
7
2
2
2
6
7
1
1
1
X
13
X
X
13
4
X
8
8
X
9
12
X
X
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
X
Mohu jet dál?
Opatření
1
Ano, bez omezení
Použijte Wynn´s Dieselzusatz ihned a znovu při příštím tankování.
2
Ano, bez omezení
Použijte Wynn´s Injector Cleaner for Petrol ihned a znovu při příštím
tankování.
3
Ano, do nejbližšího autoservisu
Vyměňte olej, do nového oleje přidejte Wynn´s Super Friction Proofing.
4
Ne, zavolejte asistenční službu
Použijte Wynn´s Radiator Flush, nechte motor běžet 10 minut na
volnoběh. Vyměňte chladicí kapalinu.
5
Ano, do nejbližšího autoservisu
Vyprázdněte palivovou nádrž, znovu jí naplňte benzínem a použijte
Wynn´s Injector Cleaner for Petrol.
6
Ano, do nejbližšího autoservisu
Vyprázdněte palivovou nádrž, znovu jí naplňte naftou a použijte Wynn´s
Dieselzusatz.
7
Ne, zavolejte asistenční službu
Vyprázdněte palivovou nádrž, znovu jí naplňte palivem a použijte Wynn´s
Dry Fuel.
8
Ano, do nejbližšího autoservisu
Použijte Wynn´s Radiator Flush, nechte motor běžet 10 minut na
volnoběh. Vyměňte chladicí kapalinu.
9
Ano, do nejbližšího autoservisu
Vypláchněte okruh servořízení, vyměňte kapalinu, přidejte Wynn´s
Power Steering Stop Leak pro zlepšení kapaliny.
10
Ne, zavolejte asistenční službu
Vypláchněte brzdový systém, vyměňte novou brzdovou kapalinu.
11
Ano, do doby než vyměníte
kapalinu, ostřikovač nepoužijte
Vyprázdněte nádržku s ostřikovačem, znovu naplňte novou kapalinou do
vstřikovačů (letní Wynn´s Anti Insect nebo zimní).
12
Ne, zavolejte asistenční službu
Vypláchněte okruh servořízení, vyměňte kapalinu, přidejte Wynn´s
Power Steering Stop Leak pro zlepšení kapaliny.
13
Ne, zavolejte asistenční službu
Vyměňte olej, do nového oleje přidejte Wynn´s Super Friction Proofing.
Wynn´s nemůže převzít odpovědnost za poškození motoru nebo částí jiných systémů, které
bylo zapříčiněno špatnou nebo nesprávnou údržbou vozidla, mechanickým poškozením nebo
nesprávným použitím produktů.
Top Oil Services, k.s.
www.wynns.cz
Download

Co dělat v případě, kdy použijete některý z produktů Wynn´s