PROFIL KOUČE Mgr. Ing. Michaela STABRYNOVÁ Vzdělání, výcviky a odborná školení Ing. -­‐ Vysoká škola báňská -­‐ Technická univerzita v Ostravě, Fakulta ekonomická -­‐ Ekonomika a právo v podnikání Mgr. -­‐ Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta -­‐ Právo a právní věda Coach Specific Training -­‐ Masarykův ústav vyšších studií při ČVUT Neurolingvistické programování Pracovní zkušenosti HR praxi zahájila v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Linklaters (nyní Kinstellar). Zde měla na starosti především nábor zaměstnanců a personální marketing, v rámci organizační změny firmy se však brzy posunula do generalistické role a začala se mj. podílet na nejrůznějších personálních projektech mezinárodního charakteru a budování nové firemní kultury. V r. 2009 nastoupila do České národní banky na pozici Hlavní metodik personalistiky, kde převzala zodpovědnost především za všechny procesy personálního odboru a metodické vedení personalistů a tvorbu a aktualizaci interních dokumentů v HR oblasti. Intenzivně se také zabývala poradenstvím manažerům ostatních útvarů a aktivně se podílela na náboru zaměstnanců. Mezi její činnosti patřila i příprava klíčových personálních dokumentů pro rozhodování bankovní rady. Na následném působišti, ve společnosti HYDROPOL Project & Management, začala jako první HR Manager v této firmě budovat personální procesy od úplného počátku. Jejím hlavním úkolem bylo nastartovat strategický nábor pro pražskou i brněnskou pobočku, nastavit systém hodnocení, vzdělávání nebo motivace zaměstnanců a zároveň působit jako interní firemní „vrba“ a řešit zaměstnanecké vztahy. V Human Garden pracuje na HR projektech zejména v oblasti bankovnictví, průmyslu a zdravotnictví. Kromě činnosti pro Human Garden se od roku 2011 se také věnuje vlastnímu podnikání jako lektor a poradce v oblasti image, oblékání nebo firemního dress code. Hovoří anglicky a částečně francouzsky. Jaký je kouč Spíš než jakýkoli předepsaný postup nebo "nacvičené" otázky se jí vždy nejlépe osvědčil zdravý selský rozum a intuice. Při práci s klientem hodně využívá empatii a naslouchání. Zároveň se nebojí klást někdy až provokativní otázky, směřující k zvýšení sebeuvědomění klienta a získání nadhledu nad situací, které jsou následně dobrým odrazovým můstkem k akci. Koučování považuje za hledání skrytých pokladů uvnitř každého člověka, netlačí však na pilu -­‐ nepovažuje koučování za samospasitelné a za jedinou cestu k cíli. Jejím mottem je "Kdo nechce, hledá důvod, kdo chce, hledá způsob". Jaký je člověk Mezi její hlavní hodnoty patří důvěra, respekt a radost. Jako člověk stojí Michaela pevně na zemi, hodně se však také spoléhá na intuici, která zatím nikdy nezklamala. Miluje knihy Agathy Christie a Jo Nesba a když je hezky, vyráží pěšky, na kole nebo na koni objevovat krásy České republiky. Radost jí také dělá její pes a v neposlední řadě dobré jídlo. Objednatel bere na vědomí, že veškeré prezentace, návrhy řešení a plány poskytování služeb předložené Poradcem Objednateli jsou duševním vlastnictvím a know-­‐how Poradce a v případě jejich užití bez souhlasu Poradce je Poradce oprávněn domáhat se náhrady škody způsobené jejich neoprávněným užitím zejména, nikoli však výhradně, ve výši ušlého zisku a porušení práv duševního vlastnictví, což obě strany berou na vědomí. 
Download

Mgr. Ing. Michaela STABRYNOVÁ