Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
http://www.klubhonicu.com
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Obsah ročenky
Obsah ročenky .............................................................................................................................................................. 2
Slovo prezidentky KCHH ........................................................................................................................................... 3
Výbor KCHH ................................................................................................................................................................ 4
Rady KCHH .................................................................................................................................................................. 4
Rozdělení plemen do sekcí ......................................................................................................................................... 5
Výcvikový den, Lavičky-Orlík, 14.4.2012 ................................................................................................................. 7
Mezinárodní BZH CACIT a CACT, Lavičky-Orlík, 21.4.2012 ............................................................................... 8
Výcvikový den, Lavičky-Orlík, 16.9.2012 ................................................................................................................. 9
Memoriál Dr. Urbana – BZH – 22.9.2012 ............................................................................................................... 10
Podmínky pro udělení titulu „Klubový šampión KCHH“ .................................................................................. 11
Klubová výstava Brno – 2.6.2012 ............................................................................................................................. 12
Klubová výstava Lhenice – 1.9.2012 ........................................................................................................................ 15
Světová výstava Salzburg, Rakousko – květen 2012 ............................................................................................. 19
Rozhovor s Lenkou Zitovou, chovatelkou bassetů ............................................................................................... 22
Úspěchy našich členů na výstavách ........................................................................................................................ 24
Úspěchy našich členů na zkouškách ....................................................................................................................... 26
Klubový vítěz v práci na černou a Nejlepší práce v leči. ...................................................................................... 26
Kalendář akcí 2013 ..................................................................................................................................................... 26
Placení členských příspěvků na rok 2013 ............................................................................................................... 28
Příspěvky, které se nevešly do této ročenky, jsou umístěny na webových stránkách klubu
http://www.klubhonicu.com. Tyto webové stránky jsou též nejvýznamnějším a v průběhu roku prakticky
jediným informačním zdrojem pro členy klubu a najdete tam vždy aktuální informace.
Autoři fotografií: Eva Černohubová, Ing. Iva Černohubová, Martina Králiková, Marta Voborníková, Alena
Veselá, J. Maršík, Barbora Dančová, Vendulka Zemanová, Michaela Přenosilová, Hana Spalová
© 2012, Klub chovatelů honičů
-2-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Slovo prezidentky KCHH
Vážení přátelé,
skončil nám rok 2012 a myslím, že byl stejně úspěšný jako roky předešlé. Nebudu bilancovat, co se
povedlo více a co měně, všechno co se snažíme vytvářet, děláme všichni s tím nejlepším přesvědčením, a
proto všem upřímně děkuji za jejich práci.
Dovolte mi tedy jen Vám všem popřát do nového roku 2013, aby byl alespoň tak úspěšný jako rok
předešlý, aby se všem splnilo to, co si přejí, a hlavně abychom byli všichni včetně našich rodin, přátel
dvounohých i čtyřnohých zdraví a spokojení. Vystavovatelům, pak spoustu výstavních úspěchů a
pracantům těch pracovních.
Zdeňka Dolníčková
Prezidentka KCHH
-3-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Výbor KCHH
Prezidentka:
Zdeňka Dolníčková
Kontaktní adresa: Kostelíček 20, 620 00 Brno
Telefon: 608 634 643
E-mail: [email protected]
Jednatelka:
Ing. Iva Černohubová
Kontaktní adresa: Závidkovice 32, 582 91 Světlá nad Sázavou
Telefon: 607 922 015
E-mail: [email protected]
Výcvikář:
Pavel Burda
Kontaktní adresa: Kozárovice 17
Telefon: 724 524 522
E-mail: [email protected]
Ekonom:
Petr Braunstein
Kontaktní adresa: Kozí 98, 411 85 Horní Beřkovice
Telefon: 602 290 990
E.mail: [email protected]
Hlavní poradce chovu: Pavel Stangl
Kontaktní adresa: Vojníkov 43, 397 01 Písek
Telefon: 608 230 280
E-mail: [email protected]
Revizorka:
Jana Pořízková
Kontaktní adresa: Bukovina 127, 679 05 Křtiny
Telefon: 731 480 713
E-mail: [email protected]
Rady KCHH
Rada výstavní:
Petr Braunstein
Ing. Iva Černohubová, Zdeňka Dolníčková, Jindřiška Nováková, Karel Čáp
Úkolem výstavní rady je pořádání a organizace výstav a výběr rozhodčích pro výstavy.
Rada výcviková:
Pavel Burda
Marek Chudý, Jiří Nejedlý, Petr Pořádek, Pavel Stangl
Úkolem výcvikové rady je pořádání a organizace zkoušek, soutěží a výcvikových dní psů.
Rada chovatelská:
Pavel Stangl
Dana Maršíková, Jindřiška Nováková, Petr Pořádek, Ing. Josef Pubal
Úkolem chovatelské rady je zabezpečit chovatelům nekomplikovaný chov psů při dodržování všech
chovatelských norem FCI a ČMKU.
Rada redakční:
Ing. Iva Černohubová
Jana Pořízková, Michaela Přenosilová, Alena Veselá, Lenka Zitová, Karel Čáp
Úkolem redakční rady je vydávání ročenky klubu a úzká spolupráce s webmasterem klubových webových
stránek. Tímto aktivně propagovat KCHH a jím zastřešená plemena na veřejnosti.
-4-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Rozdělení plemen do sekcí
Sekce 1
Plemeno:
Poradce chovu:
Chovné podmínky:
Sekce 2
Plemena:
Poradce chovu:
Chovné podmínky:
Sekce 3
Plemena:
Poradce chovu:
Chovné podmínky:
Basset hound
Jindřiška Nováková
Kontaktní adresa: Kaštanová 15, 620 00 Brněnské Ivanovice
Telefon: 737 578 865
E-mail: [email protected]
Podmínky nezměněny, vázány dohodou s Basset klubem ČR, tzn. pro psa i fenu:
• výstava výborná a nebo velmi dobrá, a to ve věku min. 12 měsíců v den
výstavy,
• bonitace ve věku min. 12 měsíců v den bonitace
• dobrovolná zkouška z výkonu
Finský honič, Norský losí pes šedý, Švédský losí pes, Karelský medvědí pes,
Ruskoevropská lajka, Západosibiřská lajka, Východosibiřská lajka, Hamiltonův
honič, Polský honič, Polský ogar, Black and tan coonhound, Redbone coonhound
(neuznané FCI)
Pavel Stangl
Kontaktní adresa: Vojníkov 43, 397 01 Písek
Telefon: 608 230 280
E-mail: [email protected]
Pro psa i fenu:
• výstava výborná a nebo velmi dobrá, a to ve věku min. 12 měsíců v den
výstavy
• doporučena zkouška z výkonu BZH nebo ZH
• doporučen rentgen na DKK
Malý hrubosrstý vendéeský basset, Velký hrubosrstý vendéeský basset,
Modrý gaskoňský basset, Bretaňský plavý basset, Malý modrý gaskoňský honič,
Velký modrý gaskoňský honič, Porcelaine, Gaskoňsko-saintgeoiský honič,
Hrubosrstý gaskoňský honič, Vydrař (Otterhound)
Dana Maršíková
Kontaktní adresa: Pašínovice 16, 374 01 Trhové Sviny
Telefon: 723 655 154
E-mail: [email protected]
Pro psa i fenu:
• výstava výborná a nebo velmi dobrá, a to ve věku min. 12 měsíců v den
výstavy
• dobrovolná zkouška z výkonu
• dobrovolné zdravotní vyšetření
• dodatek pro plemena bassetů : bonitace ve věku min. 12 měsíců v den
bonitace (vázáno na dohodu s Basset klubem ČR)
-5-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Sekce 4
Plemena:
Poradce chovu:
Chovné podmínky:
Sekce 5
Plemena:
Poradce chovu:
Chovné podmínky:
Bosenský hrubosrstý honič, Německý brakýř, Srbský honič, Španělský sabueso,
Rakouský hladkosrstý brakýř
Ing. Josef Pubal
Kontaktní adresa: SNP 466, 385 01 Vimperk
Telefon: 603 227 988, 777 130 196
E-mail: [email protected]
Pro psa i fenu:
• výstava výborná anebo velmi dobrá - nutný zápis v rodokmenu: ocenění,
chrup, výška. V den výstavy musí mít pes nebo fena věk min. 12-ti měsíců
• zkouška loveckého typu dle řádů Českomoravské myslivecké jednoty
(ČMMJ). Na těchto zkouškách musí pes/fena získat minimálně známku 2
z hlasitosti. Podmínkou je, že pes musí na těchto zkouškách uspět (cena
nerozhoduje)
Sedmihradský honič, Štýrský brakýř
Petr Pořádek
Kontaktní adresa: Pod Stráží 365, 384 02 Lhenice
Telefon: 728 397 819
E-mail: [email protected]
Pro psa i fenu:
• 2x výstava se známkou výborná anebo velmi dobrá od dvou rozhodčích, z
toho jedna výstava vyššího typu, tj. mezinárodní, národní, klubová anebo
speciální. V den výstavy musí mít pes nebo fena věk min. 12-ti měsíců
• Plnochrupost
• Zkoušky BZH anebo ZH
• Doporučený jarní svod loveckých psů
• Doporučený RTG DKK
!!! Upozornění pro chovatele a poradce chovu všech sekcí !!!
Splnění chovných podmínek, bude do PP zapsáno příslušným poradcem chovu pro danou sekci, nejdříve
30 dní před dosažením věkové hranice, povolující reprodukci dle Řádu ochrany zvířat při chovu psů
ČMKU.
Dodatek:
Dobrovolná anebo doporučená zkouška znamená, že zkouška není povinná.
Pro zařazení do chovu je limitující věk. Tuto věkovou hranici určuje řád ochrany zvířat při chovu ČMKU a
věkové omezení pro zařazení do chovu je pro:
• malá plemena (do 50 cm kohoutkové výšky): minimálně 14 měsíců až 8 let u fen, 14 měsíců až
neomezené u psů (do dosažení věku 8 let je možno fenu nakrýt)
• velká plemena (nad 50 cm kohoutkové výšky) věk 17 měsíců až 8 let u fen, 17 měsíců až
neomezeně u psů (do dosažení věku 8 let je možno fenu nakrýt)
Na základě požadavku ČMKU výbor KCHH stanovil poplatek za vystavení krycího listu zastřešených
plemen pro nečleny klubu ve výši 2.500,- Kč s účinností od 1.6.2008.
-6-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Výcvikový den, Lavičky-Orlík, 14.4.2012
Zahájení
Účastníci
Na stopě
V lese
-7-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Mezinárodní BZH CACIT a CACT, Lavičky-Orlík, 21.4.2012
Rozhodčí
Odtroubeno
Na stopě
Na stopě
Konec zkoušek
Vítězové – Marek Chudý a fena basset hound
Francesca Gloomy Clown
-8-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Výcvikový den, Lavičky-Orlík, 16.9.2012
Účastníci
Výcvikáři
Výcvik
Výcvik
Poděkování
-9-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Memoriál Dr. Urbana – BZH – 22.9.2012
Rozhodčí
Odtroubeno
Čekání
Splněno
Vítězové –
Jan Mládek a fena KMP Aris Czech Anela
-10-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Podmínky pro udělení titulu „Klubový šampión KCHH“
Pro splnění podmínek pro udělení titulu „Klubový šampión KCHH“ musí pes/fena v časovém rozmezí
minimálně jednoho roku a jednoho dne:
dne
• získat na výstavách pořádaných Klubem chovatelů honičů alespoň dva tituly „Klubový vítěz“,
„Klubový vítěz mladých“, „Vítěz klubové výstavy“ anebo „Vítěz speciální výstavy“ (v
libovolné kombinaci).. Jeden z těchto titulů může být nahrazen ziskem dvou certifikátů
v libovolné kombinaci: CAC, CAJC anebo CACT z dalších klubových anebo speciálních výstav a
zkoušek pořádaných KCHH. Tituly
Tituly a certifikáty musí být uděleny minimálně dvěma rozhodčími.
• úspěšně vykonat lovecké zkoušky BZH anebo ZH (tzn. alespoň ve II.ceně) pořádaných klubem
KCHH.
Žádost o udělení titulu podává majitel psa/feny písemně výboru KCHH a dokládá kopie výstavních
posudků a soudcovských tabulek z příslušných výstav a zkoušek.
Majitel psa/feny musí být v době podání žádosti o udělení titulu členem klubu.
Zisk titulu je potvrzen vystavením diplomu k rukám majitele psa/feny a zápisem do průkazu původu,
pokud bude tento majitelem k zápisu předložen. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude diplom předán a
zápis do PP proveden zpravidla na nejbližší členské schůzi anebo výstavě pořádané KCHH.
Přechodné ustanovení: Pro udělení titulu „Klubový šampión KCHH“ může být uplatněno
uplatněn splnění
podmínek (všech nebo některé) před datem vyhlášení a schválení podmínek, tj. před 1. červnem 2012.
Schváleno členskou schůzí dne 31. května 2012.
Ke dni uzávěrky ročenky 2012 požádali o udělení titulu Klubový šampión KCHH majitelé těchto psů:
•
Bassethound
hound pes Cyril Bohemia Gorgony,
Gorgony majitel M. Šrámková
•
Velký hrubosrstý vendéský baset pes Black Majesty L´Air du Temps,
Temps, majitel D. Maršíková
K slavnostnímu předání diplomů dojde na členské schůzi dne 1. června 2013.
Majitelům a chovatelům úspěšných psů gratulujeme!
-11-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Klubová výstava Brno – 2.6.2012
Rozhodčí: I. Beradze, GEO
Basset hound – pes
Zvezdochet Canis Haund
V1, CAC, KV, BOB
Basset hound – fena
Nina Lady Barnett's
V1, CAC, KV
Basset hound – fena
Daya Grand Grades
V1 CAJC, KVM, BOJ, BIS Junior
Basset hound – pes
Budweiser Bohemia Horrido
VN1 BIS Puppy
Hamiltonův honič – fena
Aja od Jeřábu
V1, CAC, KV, BOB
Hamiltonův honič – pes
Adar od Jeřábu
V1, CAC, KV
-12-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Norský losí pes šedý – pes
Ebro Excellent Elgjakten's
V1 CAC, KV, Nejkrásnější honič FCI 5, BOB
Porcelaine – fena
Chantal z Helborgu
V1, CAC, KV, BOB
Porcelaine – pes
Jamie Iseb
VN1, BIS Baby
Rakouský hladkosrstý brakýř – pes
Arrey vom Radmertal
V1 CAJC, KVM, BOJ, BOB
Redbone Coonhound – pes
Anaiz Redbone Europe 1
V1 CAC, KVM, BOB
Štýrský brakýř – pes
Aron spod Zbojníckej skaly
V1 CAC, KV, BOB
-13-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Štýrský brakýř – fena
Baxy z Kopaninské hájovny
V1, CAC, KV
Štýrský brakýř – fena
Cita z Rybnické hájenky
V1, CAJC, KVM, BOJ
Velký vendeéský basset – fena
Kwanza Danda Bohemia
V1 CAC, KV, BOB, Nejkrásnější honič FCI 6, BIS
Velký vendeéský basset – pes
Black Majesty l'Air du Temps
V1, CAC, KV
Velký vendeéský basset – fena
Lara Danda Bohemia
V1, CAJC, KVM, BOJ
Velký vendeéský basset – fena
Unicum Colette v. Tum-Tums Vrijendjes
V1 BOV, BIS Veteran
-14-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Klubová výstava Lhenice – 1.9.2012
Rozhodčí: Andráš Polgár, SRB
Karelský medvědí pes – fena
Afrodite Czech Anela
V1 CAC, KV, BOB
Norský losí pes šedý – pes
Ebro Excellent Elgjakten's
V1 CAC, VKV, BOB, Nejkrásnější honič 5 FCI
Basset hound – pes
Dark Diamond Grand Grades
V1 CAC, VKV, BOB, Nejkrásnější honič 6 FCI, BIS
Basset hound – fena
Nina Lady Barnett's
V1, CAC, VKV
Basset hound – pes
Jimmy Fox od Berounky
V1, CAJC, BOJ
Basset hound – pes
Larry od Berounky
VN1 BIS Puppy
-15-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Hamiltonův honič – pes
Adar od Jeřábu
V1, CAC, VKV, BOB
Německý brakýř – fena
Cita z Bítovského lomu
V1 CAJC, BOJ, BOB
Sedmihradský honič – pes
Aron z Velké hůry
V1 CAC, VKV, BOB
Štýrský brakýř – fena
Bety z Rybnické hájenky
V1, CAC, VKV, BOB
Velký vendeéský basset – fena
Kwanza Danda Bohemia
V1 CAC, VKV, BOB
Velký vendeéský basset – pes
Black Majesty l'Air du Temps
V1, CAC, VKV
-16-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Velký vendeéský basset – fena
Lucrezia Danda Bohemia
V1 CAJC, BOJ, BIS Junior
Velký vendeéský basset – fena
Miraculeuse Etoile Danda Bohemia
VN1, BIS Baby
Velký vendeéský basset – fena
Unicum Colette v. Tum-Tums Vrijendjes
V1 BOV, BIS Veteran
Porcelaine – pes
Jasánek Roborovski
V1, CAC, VKV, BOB
Porcelaine – fena
Bailey od Pstruží říčky
V1, CAC, VKV
Porcelaine – pes
Capi od Pstruží říčky
VN1, BIS Puppy
-17-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Dítě a pes
Basset hound Bella Gloomy Clown a J. Chudý
Mladý vystavovatel (junior handling)
Basset hound Fabien od Berounky a K. Ličík
Nejhezčí pár psů
Velký vendeéský basset
Nejlepší chovatelská skupina
Od Berounky
-18-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Světová výstava Salzburg, Rakousko – květen 2012
Malý modrý gaskoňský honič – fena
Arleta Brunohrad
V1, CACA, CACIB, Světový vítěz, BOB
Porcelaine – pes
Jasánek Roborovski
V1, CAJC, Světový vítěz mladých, BOB
Porcelaine – pes
Dalton l' Echo de la Petit Foret
V1, CACA, CACIB, Světový vítěz
Porcelaine – fena
Bailey od Pstruží říčky
V1, CAJC, Světový vítěz mladých
Porcelaine – fena
Chantal z Helborgu
V1, CACA, CACIB, Světový vítěz
-19-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Velký vendeéský basset – fena
Lucrezia Danda Bohemia
V1, CAJC, Světový vítěz mladých
Basset Hound – fena
Lena Lady Barnett‘s
V1, CACA, CACIB,Světový vítěz, BOB
Další úspěšní účastníci našich členů
Malý modrý gaskoňský honič – pes
Athos z Třemešku
VN
Porcelaine – pes
Jíva Roborovski
V1, CACA, res.CACIB
Basset hound – pes
Zvezdochet Canis Haund
V3
Basset hound – fena
Billie Jean Bohemia Horrido
VN3
-20-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Basset hound – fena
Hermiona Klan Sycylijczykow
VN1
Basset hound – fena
Nora Lady Barnett‘s
V2, res. CACA
Basset hound – fena
Ynes Bohemia Horrido
V3
Velký vendeéský basset – fena
Kwanza Danda Bohemia
V1, CACA, res. CACIB
-21-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Rozhovor s Lenkou Zitovou, chovatelkou bassetů
Dosáhnout se psem vlastního chovu titulu "Světový vítěz" a BOB z konkurence 101 basetů - to už je
slušný úspěch, kterého dosud v historii českého chovu bassethoundů nikdo před Tebou nedosáhl. I
když český chov má ve světě dobrý zvuk, podařilo se to až Tobě a právě letos na světové výstavě
v Salzburgu. Upřímně Ti k tomuto jedinečnému úspěchu gratuluji! Řekni nám něco o své feně Lena
Lady Barnett´s. Vím, že je ze zahraničního krytí po matce z oboustranně zahraničních rodičů.
Děkuji za gratulaci. Je to obrovská radost, nemohla jsem ani uvěřit, že je to pravda. Výhra mě překvapila, i
když samozřejmě vím, že Lena je pěkná fena, ale přece jen World winner, to je nečekaný úspěch. Když
vystavuji, jsem natolik soustředěná na svého psa, že moc nevnímám co se kolem děje, ale pamatuji si, že
dost chovatelů kolem kruhu nám fandilo a byl to opravdu krásný pocit. Chtěla bych poděkovat všem, co
nám drželi palce.
Lena je ze spojení belgického psa Nhabira Homerun a feny Bassetka Prdlavka (po domácku Bessí).
Bessinku jsem si vybrala z početného vrhu po feně importované z Belgie Nhabira Bohemia, která byla
nakryta Italským šampiónem Udo Galavrone. Udo je syn světového vítěze, krásného psa s dokonalým
pohybem Come Get Mee Dos Sete Moinhos.
Nhabira Homerun byl na krytí Bessinky zapůjčen do mé chovatelské stanice a já jsem se naprosto zbláznila
do toho něžného obra a toužila jsem mít doma jeho potomka. Lena je vlastně splněný sen. Lena po otci
zdědila nejen milou povahu, ale i pohyb, kterým mě Homerun denně překvapoval. Škoda, že možnosti
nakrýt Homerunem v Čechách nevyužil žádný jiný český chovatel. Na letošní světové výstavě Homerun
dokázal své kvality plemeníka a jeho potomci se umístili ve svých třídách na předních pozicích a Lena si
odnesla titul nejvyšší.
Prozraď své tajemství, jak odchovat světového vítěze?
Žádné zvláštní tajemství nemám. Je potřeba velký kus
štěstí. Musíte mít pokoru, lásku k tomu co děláte a
trpělivost.
Je mnoho chovatelů co se snaží odchovat krásného psa a
nikdy se jim to nepodaří. Já jsem vděčná a šťastná, že se mi
daří odchovávat basety zdravé, s pevnou povahou a
snažím se, aby měli dobrý pohyb. Vybírám si do chovu psy
bez náznaku bázlivosti a agrese, psy se skvělým pohybem
a silnou kostrou.
Myslím, že Lena právě díky tomu pohybu vyhrála titul
Světový vítěz. Je radost jí vystavovat a sledovat jak se lehce
pohybuje. Ale opravdu nejvíc si vážím její povahy. Výstavy
jsou krásná věc, úspěch potěší, ale povaha je to co dělá psa
a proto kladu tak velký důraz v chovu na povahu.
Známe se už léta, ale ještě jsem od Tebe neslyšela, jak to
vše začalo? Kdy jsi poprvé uviděla baseta - byla to láska
na první pohled? A co pak? Kdy do Vaší rodiny přišel
první baset?
Poprvé jsem tyto „divné psy“ viděla jako dítě v pohádce
Tři oříšky pro Popelku. Tam byla celá smečka na honu.
Myslím, že to byli všichni tehdy chovaní baseti v
Československu. Na první setkání s živým basetem jsem si
musela dlouho počkat.
Prvního baseta jsem si pořídila jako rodinného psa k dětem. Baset mě vlastně napadl jako kompromis.
Chtěla jsem původně velkého psa, nejlépe nějakého molose. A nějak se stalo, že místo dogy se u nás
objevila basetí slečna Cassie Bray. Naše první basetka mě uchvátila a byla láska na světě. Bohužel jsme o ni
po roce tragicky přišli. Jiného psa než baseta už jsem nechtěla a hned jsem si rezervovala další štěně. Tím
byla Dona Bray, zakladatelka mé chovatelské stanice, úspěšná fena s titulem Interchampion, Český
šampión a první pes s kterým jsem složila barvářské zkoušky. Našla jsem své plemeno. Žádný pes mi
-22-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
nemůže dát tolik co baseti. Jsou krásní, zvláštní, milí, veselí, laskaví, vynalézaví, chytří, je radost je
sledovat na zahradě při hrách, v lese při lovu. Miluji své psy.
Tvojí baseti jsou mediální hvězdy. Povyprávěj nám o tom...
Občas se nám poštěstí natočit nějakou reklamu. Moji psi jsou poměrně ovladatelní a filmařům se s nimi
dobře pracuje. Většinou se v reklamě jen mihnou, ale sourozenci Born a Barbie natočili reklamu na
telefonního operátora Orange a tam účinkovali pouze baseti. Reklama se natáčela v Rumunsku. Ubytováni
jsme byli v krásném hotelu a o psy bylo postaráno jako o hvězdy.
Po roce se dotáčel další díl reklamy. Když Born vystoupil z auta do hotelové recepce, seběhl se personál a
vítali mého Borna se slovy: „Orange je tu, Orange!!!“
Kolik máš v současnosti basetů? Žijí společně v harmonii jako správná smečka?
Momentálně mám 6 bassetů. Veteránku Scarlet, dvě šestileté feny, čtyřletého psa a dvě mladé fenky.
Všichni žijí společně volně na zahradě a kromě období hárání je nijak neodděluji. Basseti jsou smečkové
plemeno, milují společnost a nevyhledávají konflikty. Je zajímavé pozorovat, jak se celá smečka podílí na
výchově štěňat.
Mají Tvoji šampióni nějaký zvláštní režim? A čím krmíš?
Na basetech je právě skvělé to, že žádný zvláštní režim nepotřebují. Prostě si žijeme pohodový život.
Nejsou nároční na údržbu. Já je vlastně kartáčuji jen v období línání. Musí se jim pouze občas vyčistit uši a
zastřihnout drápy. U psů s více otevřeným okem se musí dávat pozor na spojivku, ale většinou stačí kapka
borové vody při větrném počasí, a nebo mě se osvědčil gel Vidisic.
Ani na pohyb nejsou nároční jako jiná plemena. Milují procházky do přírody, ale pokud je špatné počasí a
procházku vynechám, tak se nezlobí a nezničí půl zahrady. Nerada bych aby to vypadalo, že baseti jsou
vlastně lenoši. To tedy ne. Stále jsou to honiči každým coulem a v lese nevídaně ožijí a je radost je sledovat
na stopě. V období růstu se musí v pohybu trochu krotit, jako každé štěně velkého plemene.
Moji baseti jsou krmeni přirozenou stravou, masem a zeleninou s rýží nebo ovesnými vločkami. Do
krmení přidávám mořské řasy a minerálie. Tomuto
způsobu krmení se říká BARF. Psům tato strava chutná,
jsou v dobré kondici, zdraví a mě to také vyhovuje. Je
radost je vidět jak se těší na jídlo. Dříve jsem krmila
granulovanou stravou a i dnes mám granule v záloze, když
nestihnu rozmrazit maso. Můj názor je, že granule jsou
skvělá alternativa v případě, že nemám čas připravit
krmení čerstvé. Baset je milovník dobrého jídla. Milují
dokonce i ovoce. Naši psi si sbírají ze stromků angrešt a
rybíz. Jednou mi snědli úrodu paprik a rajčat na zahradě.
Jsou odborníci, co se týká rozlousknutí vlašského ořechu.
Jeden se to učí od druhého, generace od generace. Baset
sežere prostě vše. Proto se musí dávat pozor na množství
krmné dávky. Nesmí se překrmovat. Je smutný pohled na
obézního baseta co se sotva valí.
Kdybys měla charakterizovat baseta jednou větou, jak by
zněla?
Baset je dokonalý pes absurdního vzhledu s překvapivou
elegancí, tvrdohlavý s láskyplnou mazlivostí, vznešený s
přízemní žravostí. A nádherně voní. To jistě víš.
Za rozhovor děkuje Iva Černohubová
-23-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Úspěchy našich členů na výstavách
NVP Brno 7. 1. 2012
BIG 4 – velký vendéeský basset Kwanza Danda Bohemia majitelky Dany Maršíkové
MVP Brno 4. 2. 2012
BIG 5 – porcelaine Dalton de l´Echo de la Petite Foret majitelky Jany Šmídové
Junior BIG – basset hound Nora Lady Barnett’s majitele Libora Fořta
MVP Brno 5. 2. 2012
BIG 5 – basset hound Nora Lady Barnett’s majitele Libora Fořta
MVP České Budějovice 31. 3. 2012
BIG 1 – porcelaine Bacardi od Pstruží říčky majitelky Aleny Levkové
BIG 4 – basset hound Nina Lady Barnett’s majitelky Lenky Zitové
BIG 5 – velký vendéeský basset Black Majesty L’Air du Temps majitelky Dany Maršíkové
Páry 3 – basset hound Fabien a Fanny od Berounky majitelky Věry Otevřelové
MVP Praha 5. 5. 2012
BIG 2 – basset hound Zvezdochet Canis Haund majitelky Natalie Blat
BIG 5 – velký vendéeský basset Kwanza Danda Bohemia majitelky Dany Maršíkové MVP
Páry 3 - porcelaine Artuš a Abigail od Pstruží říčky majitelek Aleny Levkové a Jany Šmídové
Litoměřice 26. 5. 2012
Junior BIG 3 – basset hound Dark Diamond Grand Grades majitelky Petry Liškové
NVP Klatovy 30. 6. 2012
BIG 2 – porcelaine Bailey od Pstruží říčky majitelky Marty Voborníkové
Junior BIG 3 – velký vendéeský basset Lucrezia Danda Bohemia majitelky Aleny Veselé
MVP Brno 23. 6. 2012
BIG 3 – basset hound Zvezdochet Canis Haund majitelky Natalie Blat
NVP Mladá Boleslav 14. 7. 2012
BIG 1 – basset hound Dark Diamond Grand Grades majitelky Petry Liškové
BIG 2 – porcelaine Bailey od Pstruží říčky majitelky Marty Voborníkové
BIG 4 – malý modrý gaskoňský honič Cameron od Smutné říčky majitelky Evy Habelové
MVP Mladá Boleslav 25. 8. 2012
BIG 2 – velký vendéeský basset Kwanza Danda Bohemia majitelky Dany Maršíkové
BIG 5 – porcelaine Artuš od Pstruží říčky majitelky Aleny Levkové
NVP Brno 29. 9. 2012
BIG 5 – hamiltonův honič Adar od Jeřábu majitele Josefa Putny
MVP České Budějovice 13. 10. 2012
BIG 2 – velký vendéeský basset Kwanza Danda Bohemia majitelky Dany Maršíkové
BIG 3 – basset hound Lena Lady Barnett’s majitelky Lenky Zitové
Páry 2 - velký vendéeský basset Droupy du Levant de la Vieille Marne a Lucrezia Danda
Bohemia majitelky Aleny Veselé
MVP Praha 3. 11. 2012
BIG 2 – porcelaine Bailey od Pstruží říčky majitelky Marty Voborníkové
BIG 3 – velký vendéeský basset Kwanza Danda Bohemia majitelky Dany Maršíkové
BIG 5 – hamiltonův honič Adar od Jeřábu majitele Josefa Putny
MVP Praha 4. 11. 2012
BIG 2 – velký vendéeský basset Lucrezia Danda Bohemia majitelky Aleny Veselé
BIG 3 – basset hound Dark Diamond Grand Grades majitelky Petry Liškové
BIG 5 – porceláne Jasánek Roborovski majitelky Svatavy Beránkové
-24-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
MVP České Budějovice 31. 3. 2012
BIG 1 – porcelaine Bacardi od Pstruží říčky
BIG 4 – basset hound Nina Lady Barnett’s
BIG 5 - Velký vendéeský basset Black Majesty L’Air du Temps
NVP Mladá Boleslav 14. 7 2012
BIG 1 – basset hound Dark Diamond Grand Grades
BIG 2 – porcelaine Bailey od Pstruží říčky
MVP České Budějovice 13. 10. 2012
BIG 2 – velký vendéeský basset Kwanza Danda Bohemia
BIG 3 – basset hound Lena Lady Barnett’s
MVP Praha 3. 11. 2012
BIG 2 – porcelaine Bailey od Pstruží říčky
BIG 3 – velký vendéeský basset Kwanza Danda
Bohemia
MVP Praha 4. 11. 2012
BIG 2 – velký vendéeský basset Lucrezia Danda Bohemia
BIG 3 – basset hound Dark Diamond Grand Grades
BIG 5 – porceláne Jasánek Roborovski
-25-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Úspěchy našich členů na zkouškách
Náš dlouholetý člen, chovatel basetů a člen kynologické komise ČMMJ
pan Jan Kesner dosáhl se svou fenou jezevčíka Lucy z Hlubocké hájovny
mimořádného úspěchu na klubové soutěži jezevčíků. Soutěž se konala ve
dnech 9.11.
9
- 11.11.2012 v Ratíškovicích a fena zde obdržela tituly CACIT,
CACT, Diviačar, Klubový vítěz v práci na černou a Nejlepší práce v leči.
Šampión šampiónů 2012
Šampión šampiónů
nů je prestižní soutěž, na kterou se
mohou přihlásit jenom šampióni
ni ČR a interšampióni
interšampi
a kde posuzují dva rozhodčí.
V prvním kole jde plemeno psi i feny dohromady a
ve druhém podle FCI skupin všichni vítězové
plemen. Hodnotí se prvních pět míst.
Rozhodčí:
1. kolo - Štefan Štefík, SK
2. kolo - Věra Dvořáková, CZ
1. místo v VI. skupině FCI - porcelaine
orcelaine - Bailey od Pstruží říčky - majitel M. Voborníková a V. Petříček
4. místo v VI. skupině FCI - velký vendéeský basset - Kwanza Danda Bohemia – majitel D. Maršíková
Pes roku 2012
Soutěž PES ROKU 2012 je soutěž o nejúspěšnějšího psa výstavní sezóny
sezó 2012. Je otevírána
vírána pro psy zapsané
v plemenné knize ČMKU, jejichž majitelé mají trvalé bydliště na území ČR. Do soutěže se započítávají
výsledky z NV a MVP pořádaných v České republice v roce 2012 podle bodovací tabulky
4. místo v VI. skupině FCI - porcelaine
orcelaine - Bailey od Pstruží říčky – majitel M.Voborníková V.Petříček
5. místo v VI. skupině FCI - velký vendéeský basset - Kwanza Danda Bohemia – majitel D. Maršíková
Srdečně blahopřejeme
-26-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Kalendář akcí 2013
Členská schůze - volební
31. května 2012 - Tábor, Hotel-camp Knížecí rybník
Výcvikový den
•
20. dubna 2013 - Lavičky-Orlík (okres Příbram)
•
21. září 2013 - Lavičky-Orlík (okres Příbram)
Informace: Pavel Burda a http://www.klubhonicu.com
Klubové zkoušky
•
mezinárodní BZH (CACT, CACIT)
27. dubna 2013 – Lavičky-Orlík (okres Příbram)
•
mezinárodní BZH (CACT, CACIT)
28. září 2013 – Lavičky-Orlík (okres Příbram)
•
•
mezinárodní ZH (CACT, CACIT)
30. listopadu - 1. prosince 2012 - Lavičky-Orlík (okres Příbram)
Informace: Pavel Burda a http://www.klubhonicu.com
Výstavy pořádané KCHH
•
Klubová výstava KCHH (CAJC, CAC se zadáváním titulu KVM a KV)
1. června 2013 - Tábor, Hotel-camp Knížecí rybník
rozhodčí výstavy:
Jose Homem de Mello, P
•
Klubová výstava KCHH (CAJC, CAC)
2. června 2013 - Tábor, Hotel-camp Knížecí rybník
Rozhodčí výstavy:
MVDr. Šimek, CZ
V. Dvořáková, CZ
•
Speciální výstava honičů (CAJC, CAC)
15. září 2013 - Tábor, Hotel-camp Knížecí rybník
Rozhodčí výstavy:
Phyllis Aigner-Poduschka, A
Propozice a přihlášky: webové stránky klubu http://www.klubhonicu.com
Další kynologické akce
Informace o výstavách (nejen v ČR) a zkouškách najdete na webových stránkách KCHH
http://www.klubhonicu.com.
-27-
Klub chovatelů honičů
Ročenka 2012
Placení členských příspěvků na rok 2013
Připomínáme, že je čas platit členské příspěvky na další rok. Členský příspěvek 300,- Kč zaplaťte do
31.1.2013, po tomto termínu automaticky následuje ukončení členství dle stanov KCHH.
Ve vlastním zájmu placení neodkládejte. Platbu je potřeba uhradit na jméno člena! Fotokopii ústřižku
zaplacené složenky nebo výpisu z účtu, ihned zašlete poštou, emailem nebo faxem matrikáři KCHH! Toto
je bezpodmínečně nutné pro identifikaci jednotlivých plateb.
Adresa majitele účtu : Klub chovatelů honičů, Jungmannova 25, 110 00 Praha 1
Číslo účtu : 195 133 961/0300,
Variabilní symbol: !!! číslo mobilního telefonu uvedeného na přihlášce !!!
Členský příspěvek roční činí 300,- Kč (+zápisné 150,- Kč pro nové členy).
Kontakt na matrikáře KCHH : Petr Braunstein
Kozí 98
411 85 Horní Beřkovice
Mobil : 602 290 990
E-mail : [email protected]
Dále si Vás dovolujeme upozornit, že veškeré důležité informace jsou průběžně aktualizovány na našich
stránkách http://www.klubhonicu.com, kde bude též umístěna tato klubová ročenka a všechny tiskoviny
určené ke stažení.
Jelikož jsou tyto stránky nejrychlejší možný přísun aktuálních informací, doporučujeme všem členům
KCHH jejich pravidelné sledování, jen tak je možné udržet si přehled o dění v klubu.
-28-
Download

Klub chovatelů honičů R o č e n k a 2 0 1 2