Pěstounská péče a adopce
Autor: Dagmar Zezulová
Popis:
Praktické rady pro rodiče - zájemce o pěstounskou péči či adopci. Základy náhradní
rodinné péče, rozdíly mezi jejími jednotlivými formami a přiblížení celého procesu
svěření dítěte do rodiny osvojitelské či pěstounské. Neocenitelné jsou osobní
autorčiny zkušenosti z pohledu rodiče: praktické rady z tzv. adaptační fáze sžívání se
dítěte s novou rodinou. Autorka se nevyhýbá citlivým tématům - například přijetí
etnicky odlišného dítěte, dítěte s tělesným handicapem, s vývojovými a mentálními
postiženími. Osobní praktické zkušenosti sděluje i v otázkách dětí o jejich biologické
rodině, otevřeně hovoří o právu pěstounů na únavu, o administrativních obtížích,
nedostatečné odborné podpoře rodin. Nechybí osobní zkušenosti dnes již dospělých
dětí, které na svůj pobyt v pěstounské péči vzpomínají.
Centrum náhradní rodinné péče DAR, Dělnická 243, 513 01 Semily, tel/fax +420 481 311 698, www.centrumdar.cz
Rozbitá
Autor: Cathy Glass
Popis:
Příběh
zneužívaného
a
odvrženého
dítěte
Jodie patří mezi děti, které jejich rodina zneužívá a zanedbává. Brutální sexuální
zneužití, nedostatečná péče a bezohlednost k potřebám malé Jodie vedly k tomu, že
úřady tuto osmiletou dívenku odebraly rodičům a hledaly pro ni náhradní rodinu.
Příběh začíná ve chvíli, kdy se po čtyřech měsících náhradní péče Jodie ocitne ve
své páté pěstounské rodině. Péče o Jodie není „procházkou růžovou zahradou“ a
její pěstounka nenajde zázračné řešení, které by dokázalo spravit Jodiin rozbitý
život. Dokáže ale prolomit její nedůvěru k dospělým a ukázat jí i to, že když ji má
někdo rád, nemusí to dávat najevo sexuálním chováním. Kniha představuje náročný
úkol pěstounů a adoptivních rodičů, kteří někdy dostanou do péče dítě, které se i
přes jejich nejlepší snahy nedokáže vymanit z toho, co prožilo, a následky týrání či
vážného zanedbávání si nese po celý život. Kniha osloví čtenáře, kteří se zajímají o
skutečné příběhy s psychologickou tematikou, lidi, kteří se věnují náhradní rodinné
péči, a vychovatele, kteří se starají o zneužívané a zanedbávané děti.
Cathy Glass se přes dvacet let věnuje pěstounské péči a během této doby jejím
domovem prošlo více než padesát dětí. Vede kurzy pro budoucí pěstouny a napsala
několik knih na téma pěstounské péče o děti, které byly týrané či zneužívané.
Centrum náhradní rodinné péče DAR, Dělnická 243, 513 01 Semily, tel/fax +420 481 311 698, www.centrumdar.cz
Děti, které se rodí v srdci
Autor: Miloslava Striová
Popis:
"Poněvadž jsme toužili žít jako každá jiná rodina a nemohli jsme mít vlastní děti, tak
jsme přijali děti do adopce. Řekli jsme si: 'Tak a teď jsme jako každá jiná rodina.'
Mýlili jsme se." Knížka vypráví o dětech, které se narodily v srdci svých náhradních
rodičů, které si do života přinesly různé problémy a genetickou zátěž. Život s nimi
nebyl a není procházkou růžovým sadem a knížka popisuje "jiné" rodičovství s
otevřeností a zároveň v sobě nese naději pro všechny, kdo by rádi dítě osvojili nebo
přijali do pěstounské péče a bojí se, zda to zvládnou. Kniha je retrospektivou,
ohlédnutím za dvěma desítkami let rodinného života rodičů a jejich adoptivních dětí
a dětí, které rodina přijala do pěstounské péče. Manželé Striovi postupně přijali do
své rodiny osm dětí. Kniha osloví zájemce o skutečné příběhy pěstounských a
adoptivních rodin. RNDr. Miloslava Striová vystudovala odbornou matematiku se
zaměřením na statistiku, po ukončení studií pracovala jako programátorka. Své
profesní zaměření však opustila a nyní se stará o děti, které s manželem přijali do
náhradní rodinné péče. S manželem Kamilem adoptovali tři děti a dalších pět přijali
do pěstounské péče. U jednoho přijatého dítěte se projevila závažná forma autismu.
Díky zázemí manžela a přijatých dětí se v současné době zapojuje do aktivit
neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče, zaměřuje se na
medializaci náhradní rodinné péče a života s handicapovaným dítětem. (příběh
adoptivní a pěstounské maminky)
Centrum náhradní rodinné péče DAR, Dělnická 243, 513 01 Semily, tel/fax +420 481 311 698, www.centrumdar.cz
Domov je místo, odkud tě nevyhodí
Autor: Dagmar Zezulová
Popis:
Svědectví o tom, jak se žije pěstounům a dětem v pěstounských rodinách. Pokud si
myslíte, že vaše starosti jsou nesmírné, pak po přečtení této knihy možná zjistíte, že
vlastně žijete v ráji. Kniha je svědectvím o tom, že být pěstounem rozhodně není
jednoduché, ale přesto to stojí za to.
Domov je místo, odkud tě nevyhodí... ani když vyrosteš
Autor: Dagmar Zezulová
Popis:
Autorka, lékařka a pěstounka, známá na internetových diskuzích pod jménem
MACEŠKA, připravila ke druhému vydání pokračování životů svých přijatých i
biologických dětí. S neuvěřitelnou pokorou a laskavostí se rozhodla spolu s dětmi
zveřejnit jejich osudy až do dospělosti, protože jejím přesvědčením je, že děti patří
domů. Kniha vypráví o Dospívání dětí o období, které bývá nejtěžší kapitolou celého
rodičovství. Jak proběhla puberta, jak děti dnes žijí, jak se odvíjejí jejich osudy?
Tím, že autorka popisuje 15 let běhu života své rodiny, od přijetí prvních dětí, po
Centrum náhradní rodinné péče DAR, Dělnická 243, 513 01 Semily, tel/fax +420 481 311 698, www.centrumdar.cz
jejich dospělost, poskytuje cenný a nezkreslený pohled na problematiku dětí žijící v
dětských domovech a náhradních rodinách.
Dary se přece nevracejí
Autor: Ludmila Janáková
Popis:
Příběh atypické pěstounské rodiny Působivé vyprávění o dvou dívkách ze sociálně
slabé rodiny a jejich následné péči v rodině náhradní. Náhodné setkání s desetiletou
zanedbanou dívkou přivedlo autorku do její rodiny. Matka zemřela, o Báru a o její, o
osm let starší, mentálně postiženou sestru Kateřinu, se staral jejich otec.
Centrum náhradní rodinné péče DAR, Dělnická 243, 513 01 Semily, tel/fax +420 481 311 698, www.centrumdar.cz
Štěstí, neštěstí, láska, pěstounství
Autor: Denisa Prošková
Popis:
Kniha o jedné pěstounské rodině, skrz kterou se dozvíte spoustu věcí i o sobě,
vlastních kořenech, vztahu k lidem a míře vlastní tolerance. Všechny příběhy jsou
zpracovány velmi osobně a zasvěceně, a vyplývá z nich, že každý pěstoun může být
dobrým pěstounem. Je v ní naděje a povzbuzení…
Prožívat několik životů
Autor: Hana Krejčová
Popis:
Autentická svědectví z pěstounských rodin, zachycená v této knize v časovém
rozmezí 10 let, jsou pokusem o nezkreslený pohled na pěstounskou péči, její
potřebnost a smysl, ale i na úskalí, která s sebou přináší.
Centrum náhradní rodinné péče DAR, Dělnická 243, 513 01 Semily, tel/fax +420 481 311 698, www.centrumdar.cz
Pěstounské rodiny: jejich fungování a odolnost
Autor: Irena Sobotková
Popis:
Monografie má podobu výzkumné zprávy. Empirický výzkum byl realizován u 50
pěstounských rodin a byl spojen s poradenskými službami pro rodiny. Cílem bylo
zmapovat rodinné procesy a poskytnout doporučení pro zlepšení odborných služeb v
oblasti náhradní rodinné péče.
Adopce - vztah založený na slibu / Whole life adoption book
Autor: Jayne E. Schooler
Popis:
Užitečné
rady
a
postřehy
pro
adoptivní
rodiče
a
pěstouny.
Adoptivní a pěstounské rodiny se vyrovnávají s nevšedními situacemi, které se
dotýkají jak rodičů, tak adoptovaných i biologických dětí. Jsou nuceny řešit otázky
navazování pout, přizpůsobování a hledání identity. Vytvoření podpůrného rodinného
zázemí a připravenost na krizové situace jsou zásadními faktory zdravého a trvalého
rodinného vztahu.
Centrum náhradní rodinné péče DAR, Dělnická 243, 513 01 Semily, tel/fax +420 481 311 698, www.centrumdar.cz
Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti
Autor: Sobotková, Irena; Očenášková, Veronika
Popis:
Publikace přináší komplexní pohled na často kontroverzně pojímané téma
pěstounské péče a zaplňuje mezeru ve vědeckých poznatcích. Vychází z rozsáhlého
a v našich podmínkách ojedinělého výzkumného projektu, který mapoval prostředí a
význam biologické a pěstounské rodiny, kontakty s biologickými rodiči, proces
vyrovnávání se s nestandardní osobní historií, životní spokojenost a zvládání
dospělých rolí u 50 dospělých osob, které vyrostly v dlouhodobé pěstounské péči.
Výzkumná zjištění jsou interpretována s ohledem na praktické aplikace. Důraz je
kladen na zjištěné ochranné faktory ve vývoji dítěte v pěstounské péči. Současně je
poukázáno na rizika, která hrozí při nerespektování psychických potřeb dětí. (trendy
vs. zkušenosti)
Centrum náhradní rodinné péče DAR, Dělnická 243, 513 01 Semily, tel/fax +420 481 311 698, www.centrumdar.cz
Dítě v nové rodině
Autor: Purvis, Karyn B.; Cross, David R.; Sunshine, Wendy Lyons
Popis:
Ústřední postavou publikace je adoptované dítě v nové - náhradní rodině. Kniha
poskytuje praktické rady jak rodičům, kteří se rozhodli poskytnout dítěti nový domov,
tak profesionálním pracovníkům, kteří jim v této péči pomáhají. Uvádí i konkrétní
případy, na kterých jsou demonstrovány teoretické poznatky v praxi. Čtenář tak
dostane rady, jak se chovat v případě dítěte z odlišné kultury, komunity, ze zahraničí,
z problémového prostředí, se zvláštním chováním nebo s odlišnými či zvláštními
emočními potřebami.Publikace má vynikající reference ze zahraničí a je zcela v
souladu se současnou politikou našeho státu v této oblasti. Překlad doporučili
pracovníci odpovědných odborů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Centrum náhradní rodinné péče DAR, Dělnická 243, 513 01 Semily, tel/fax +420 481 311 698, www.centrumdar.cz
Zítra slavní
Autor: Potůčková, Jana
Popis:
Kniha je vhodná pro širokou veřejnost. Pro rodiče, vychovatele, zájemce o romskou
problematiku. Předkládá zkušenosti s adopcí, ale je i oddychovou četbou pro
zasmání.
Snahou bylo vytvořit "kuchařku", řešící výchovné situace, s nimiž se všichni
potýkáme.
Kniha s humorem dává nahlédnout do společného soužití bílé rodiny s adoptovaným
Rómem - Borisem, a to od plenek až do jeho 21 let. Nabízí čtenáři originální způsoby
řešení výchovných problémů i zkušenosti s domácí školou.
Centrum náhradní rodinné péče DAR, Dělnická 243, 513 01 Semily, tel/fax +420 481 311 698, www.centrumdar.cz
Osvojení a pěstounská péče
Autor: Zdeněk Matějíček
Popis:
Kniha je určena adoptivním rodičům a pěstounům a také potenciálním uchazečům o
adopci dítěte nebo o pěstounskou péči. Přináší rady a doporučení, jak postupovat při
rozhodování o přijetí ¦cizího¦ dítěte do své rodiny. Pomáhá ujasnit si motivaci
takového rozhodnutí a upozorňuje na možná úskalí při utváření nových rodinných
vztahů. Provází adoptivní rodiče a pěstouny měnícími se podmínkami rodinného
života v souvislosti s postupujícím věkem dětí i jejich vychovatelů. Probírána je
hlavně psychologická problematika, ale také oblast právní, spolu s opatřeními ve
prospěch náhradní rodinné péče ze strany státu, společenských institucí i
svépomocných zájmových sdružení. Stranou nezůstává ani otázka mezinárodní
adopce a osvojení dítěte nevlastním otcem nebo nevlastní matkou.
Rok kohouta
Autor: Tereza Boučková
Popis:
Autobiografický román o rodině, o výchově, o vztahu matky k synům
adoptivním i vlastním, tak trochu o romské problematice, rasové
netoleranci, o tom, jak moc a jestli vůbec má výchova na adoptované
dítě
vliv,
ale
také
o
"obyčejném"
životě
scénáristky
a
spisovatelky.
S obdobným námětem a scénářem Terezy Boučkové natočil v roce 2002 Zdeněk Tyc
film Smradi. Tam ovšem příběh končí šťastně a poměrně nadějně. Což má ke
skutečnosti, jak kniha dokazuje, daleko…
Centrum náhradní rodinné péče DAR, Dělnická 243, 513 01 Semily, tel/fax +420 481 311 698, www.centrumdar.cz
Download

Tipy na knihy