DVM Songbook
Poslednı´ zmeˇna: 13 Jul 2012
1:55 p.m.
List of changes
version 006
I Am Going Up The Mountain - nové
Folsom Prison Blues - nové
My Sweet Love Ain’t Around - nové
Mad World - nové
Drnová chajda je pryč
version 005
Bury Me Beneath The Willow - oprava textu, návrat ke správné verzi
Víla - přidány noty
Pět prázdnejch sluncí - změny v texu a pořadí slok
Where The Soul Of Man Never Dies - vyznačení Refrénu
version 004
Amazing grace - akordy přepsány do Gdur, v popisu je tónina, ve které to hrajem
- Edur
Hold To A Dream je zpět (anglická verze)
Little Maggie je zpět
One More Night je zpět
Ossian je zpět
Pretty Polly - nové
Untold Stories - nové
version 003
Úprava designu akordových značek v celém zpěvníku, oprava všech překrývajících
se značek
All the good times - noty a text na jedné stránce
Amazing grace - noty a text na jedné stránce
Banks Of The Ohio - oprava textu
Bury me beneath the willow - noty a text na jedné stránce, další sloky už nejsou v
notách
Bílým koním a Wild Horses - rozděleno na dvě samostatné skladby
Holůbek a holubička - oprava akordů
Hotel Hillary - oprava akordů a textu
In The Pines - noty a text na jedné stránce
Jessie James - noty a text na jedné stránce
Long Gone - oprava textu a akordů
Nine Pound Hammer - noty a text na jedné stránce
Pojďme se napít - oprava akordů
Praha bolestivosti - oprava akordů
Rock of Ages - zařazeno znova
Rovnou - oprava akordů - zatím bez Emi, noty a text na jedné stránce
Sbohem galánečko - oprava akordů
Smrti - oprava akordů
Tak abyste to věděla - oprava akordů
Wabash Cannonball - noty a text na jedné stránce
Where The Soul Of Man Never Dies - nové
Zvony Nesmrtelných - nové
version 002
nové - Banks Of the Ohio
nové - My pluli dál a dál
nové - Pět prázdnej sluncí
noty pro Amazing Grace
noty pro All The Good Times
noty pro Bury Me Beneath The Willow
noty pro In The Pines
noty pro Jessie James
noty pro Nine Pound Hammer
noty pro Rovnou
noty pro Wabash Cannon Ball
oprava akordů v Keď sa milý
oprava akordů v Tak abyste to věděla
version 001
nové - Smrti
nové - Holůbek a Holubička
nové - Husličky
nové - Ej vandrovali hudci
nové - Pojďme se napít
nové - Rovnou
nové - Sbohem Galánečko
aktualizace instrumentálek
A te Rehradice
AG Flek
D7
Emi
G
1. A te Rehradice na pěkný rovině
A
Hmi
Emi
AD
teče tam voděnka dolů po dědině
Emi
Hmi Emi
je pěkná je čistá.
2. A po tej voděnce drobný rebe skáčó
Pověz mně má milá proč tvý oči pláčó
tak smutně žalostně.
3. Pláčó one pláčó šohajo vo tebe
že sme se dostali daleko vod sebe
daleko vod sebe.
4. A te Rehradice na pěkný rovině
teče tam voděnka dolů po dědině
je pěkná je čistá.
All The Good Times
Traditional
Key of G
¾ 43
3 ¾ 4
G
G
¾
¾
All the good times are
9 ¾
¾
¾ ¾ G
C
past and gone.
C
G
All the good times are
D
G
C
G
D
Or died when I was young
G
C
G
I never would have seen your sparkling blue eyes
D
G
Or heard your liyn’ tongue
Ref. All the good time are past and gone
All the good time are o’er
All the good time are past and gone
Little darling don’t weep no more
2. Don’t you see that turtle dove
That flies from pine to pine
He’s mourning for his own true love
Just like I mourn for mine
3. Don’t you see that passenger train
Going around the bend?
It’s talking away my own true love
To never return again
4. Come back,come back my own true love
And stay a while with me
For if ever I’ve had a friend in this world
You’ve been a friend to me
¾
¾
¾
¾
o'er.
G
¾
¾
¾
¾
All the good times are past and gone. Lit tle dar ling don't you weep no
1. I wish to the load I’d never been born
D
more.
Amazing Grace
Traditional
Key of E
43 H
43 H
3
4 H
7
G
A
H H
ma
H HH
H HH
H
H H
D
I
C
H
H H
H H
H H
H
G
H
H
H
H
HH
HH
H
H
HH
HH
H
G
7
G
HH
C
H
HH
HH
HH
H
G
H
HH
H
H
HH
HH
H
H
D
H
G7
C
G
D
G7
C
G
I once was lost, but now am found;
D
G
Was blind, but now I see.
1. ’Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved;
How precious did that grace appear
The hour I first believed.
Ref.
2. When we’ve been there ten thousand years,
Bright shining as the sun,
We’ve no less days to sing God’s praise
Than when we’d first begun.
me
G
H H
H H
H
once was lost but now I'm found. Was blind, but now I
That saved a wretch like me!
Ref.
Em
H
Ref. Amazing grace! How sweet the sound
G
D
HH
zing Grace, how sweet the sound, that saved a wretch like
7
G
G
see.
Az
ˇ si jednou
Robert Krˇest’an
Key of C
C
1. Až mi čas řekne stůj
F
C
až si jednou sundám boty
F
C
až mi smích kolejnic
G
řekne příteli skoč
C
až mi zesvětští dlaň
F
C
jako kachel z terakoty
F
C
až se posadím k tvým dveřím
G
C
prosím neptej se proč
2. Až mi prach z věčných cest
zhladí jizvu na mé tváři
až budu vědět věci
které líp nevědět
až mi poslední verš
zplaní v starém makuláři
snad to bude pozdě
ale jistě naposled
3. Až pak vítr a déšť
smyjí stopy u Golgoty
až se dým spálenišť
nakonec rozplyne
až si odepnu pás
až si jednou sundám boty
už nezbude mi nic
a možná tobě taky ne
Banks of the Ohio
HH HH HH
And on ly
9
HH
D
D
say
HH
Down be
HH HH
side
HH
HH
that you'll be
HH HH HH
H HH
A
mine
G
where the wa ters flow
D
A
1. I asked my love to take a walk
D
Just a walk a little way
G
As we walk, oh, may we talk
D
A
D
All about our wedding day
Ref. And only say that you’ll be mine
In our home we’ll happy be
Down beside where the wathers flow
On the banks of the Ohio
2. I took her by her lily white hand
And dragged her down that bank of sand
There I throwed her in to drown
I watched her as she floated down
3. Was walking home between twelve and one
Thinkin’ of what I had done
I killed a girl I’d loved you see
Because she would not marry me
4. It was in my home about half past four
The sherif’s man knocked at my door
Said now young man come now and go
Down to the banks of the Ohio.
HH HH HH HH
In o ur
H HH
H
On the
HH HH HH HH
D
home we'll hap py
be
D
banks
A
HH HH HH HH HH
of the O hi
D
o
Bı´ly
´ m konı´m (Wild Horses)
Cop / Mick Jagger, Keith Richards
Hmi G
Hmi
G
1. Bláznivý tvý tóny jsou,
Ami
C
G
D
za krokem bláznů tvý slova jdou,
Hmi
G
Hmi
G
bohatství snad nás zachrání,
Ami
C
G
D
nemáš to štěstí a já nadání.
Ami
C
G
F
C
Ref. Bílým koním snad mávat teď smím,
Ami
C
G
F
C
bílým koním, jsou volní, to vím.
2. Já nemám nic, jen zpívám,
jsem stále stejný, cítím se sám,
mám touhy svý: pár koní mít,
předhonit času běh, cválat a snít.
3. Tak žijem dál, zmizel i smích,
pár cizích lidí do snů zhroucených,
chtěl jsem jít pryč, zůstávám,
dál s dvojí pýchou svejch pár koní mám.
Bury Me Beneath The Willow
version: Tony Rice & Ricky Skaggs
8 G
D
D
Ref: Oh bur y me be neath the wil low
A
G
D
D
G
D
A
For the only one I love
D
G
When shall I see her oh no never
A
D
Till we meet in heaven above
2. She told me that she dearly loved me
How could I believe it untrue
Until the angels softly whispered
She will prove untrue to you
3. Tomorrow was our wedding day
Oh God oh God where can she be
She’s out acourting with another
And no longer cares for me
A
-
Un der the weep ing wil low
D
A
So she will know where I am sleep ing And per haps she'll weep for
1. My heart is sad and I’am lonely
D
-
tree
D
me
Chodı´ horou 300 ovec
Balada pro banditu
C
F
C
Dmi7
F
C
1. Chodí horou třista ovec, nebuď synku jak tvůj otec
C
F
C
Dmi7
F
C
tvůj otec zná každou cestu, kudy jezdí kupci k městu
Mezihra: C C F B C C F F C C
2. Mívá hlavu zarosenou, a šavlicku zkrvavenou
Dmi7
G
Dmi7
G
Ref. Jak to otec, jak to slyšel, do ložnice za ní pri šel
C
C Dmi7
F
F
C
oblíkej si, ženo, šaty, projedem se po souvra ti
C
F
C Dmi7
F
C
na tu louku, na zelenou, pod tu hrušku rozpolcenou
klekni, ženo, na tu trávu, tvuj milej ti setne hlavu
milá šátek z hlavy snala, po vetru ho odhodila
tu máš synku na památku, jak ti otec stínal matku
Down The Road
G
Emi
1. Now down the road just a mile or two
G
D
G
Lives a little girl named Pearly Blue
Emi
About so high and her hair is brown
G
D
G
The Prettiest thing boys in this town
2. Now anytime you want to know
Where I’m going, down the road
Get my girl on the line
You’ll find me there most any old time
3. Now everyday and Sunday too
I go to see my Pearly Blue
Before you hear that rooster crow
You’ll see me headed down the road
4. Now old man Flatt he owned the farm
From the hog lot to the barn
From the barn to the rail
He made his living by carrying the mail
5. Now every time I get the blues
I walk the soles right off my shoes
I don’t know why I love her so
That gal of mine lives down the road
Repeat First then Last
Du
˚ m u vycha´zejı´cho slunce
Hmi
D
E
G
Ref. Snad znáš ten dům za New Orleans,
F#7
Hmi D
ve štítu znak slunce má,
Hmi
D
E
G
je to dům, kde lká sto chlapců ubohejch
Hmi
F#7
Hmi
a v němž jsem zkejs’ i já.
1. Mé mámě Bůh dal věnem
jen prát a šít blue jeans,
táta můj se flákal jen
sám po New Orleans.
2. Bankrotář se zhroutil před hernou,
jenom bídu svou měl a chlast,
k putykám pak táh’ tu pouť mizernou
a znal jenom pít a krást.
3. Být matkou, dám svým synům
lepší dům, než má kdo z vás,
ten dům, kde spím, má emblém sluneční,
ale je v něm jen zima a chlad.
4. Kdybych směl se hnout z těch kleští,
pěstí vytrhnout tu mříž,
já jak v snách bych šel do New Orleans
a měl tam k slunci blíž.
6.=1.
Ej, vandrovali hudci
Balada ze Slova´cka
Emi
1. Ej, vandrovali hudci, ej vandrovali hudci,
H7
dva švarní mládenci, ej, dva švarní mládenci.
2. Ej, vandrovali horú, ej vandrovali horú,
horú javorovú, ej, horú javorovú
C
G
3. Ej, uhlédli tam drevo, ej, uhlédli tam drevo,
C
drevo javorové, ej, na husličky dobré.
4. Ej, poďme ho utnime, ej poďme ho utnime,
huslí naděláme, ej, huslí naděláme.
C
G
5. Ej, ponajprv zaťali, ej, ponajprv zaťali,
H7
Emi
H7
Emi
drevo zesinalo, ej, drevo zesinalo.
6. Ej, potretí zaťali, ej potretí zaťali,
drevo promlúvilo, ej, drevo promlúvilo.
Fireball Mail
Written by Floyd Jenkins (aka Fred Rose)
Recorded by Roy Acuff
G
1. Here she comes - look at her roll
D7
There she goes - eatin’ that coal
G
Watch her fly - look at her sail
D7
G
let her by, by, by - it’s the Fireball Mail.
Ref. Let her go - look at her steam
Hear her blow - whistle and scream
Like a hound - waggin’ his tail
Dallas bound, bound, bound - the Fireball Mail.
2. Engineer - makin’ up time
Tracks are clear - look at her climb
See that freight - clearin’ the rail
Bet she’s late, late, late - the Fireball Mail.
3. Watch her swerve - look at her sway
Get that curve - out of the way
Watch her fly - look at her sail
Let her by, by, by - the Fireball Mail.
Folsom Prison Blues
Johnny Cash
E
1. I hear the train a-comin’; it’s rollin’ ’round the bend,
And I ain’t seen the sunshine since I don’t know when,
A7
E
I’mstuck in Folsom Prison and time keeps draggin’on.
B7
E
But thattrain keeps a-rollin’ on down to San Antone.
2. When I was just a baby, my momma told me, ”Son,
Always be a good boy; don’t ever play with guns.”
But I shot a man in Reno, just to watch him die.
When I hear that whistle blowin’, I hang my head and cry.
3. I bet there’s rich folk eatin’in a fancy dining car.
They’re prob’ly drinkin’ coffee and smokin’ big cigars,
But I know I had it comin’, I know I can’t be free,
But those people keep a-movin’, and that’s what tortures me.
4. Well if they freed me from this prison, if that railroad train was mine,
I bet I’d move it all a little farther down the line,
Far from Folsom Prison, that’s where I’d want to stay,
And I’d let that lonesome whistle blow my blues away.
Hold To A Dream
Tim O’Brien
1. I’m happy to raom, I can find my way through the mountains
To the ocean foam
But if I had a map to show me the way to your heart dear
I’d follow it home
2. I’m makin’ my way through the dim lit streers of the old town
Nowhere to go
Wonderin’ if the scenes runnin’ in my head will ever slow down
I miss you so
Ref. Hold to a dream, carry it up and down
Follow a star, search the world around
Hold to a dream, carry it close to me
I’m frozen in time, you alone can set me free
3. The rain outside is beatin’ down, I’m here at home
And all alone
We used to stay so warm inside, now a night like this
It chills my bones
4. I miss you darlin’, it’s more and more I’m thinkin’
Thinkin’ of you
Late at night lyin’ in my sleep I’m dreamin’
Dreamin’ of you
Holu
˚ bek a holubic
ˇka
V. Redl
G
D
A
D
1. Viděla sem svého holúbka sivého,
E
letěl k mořu.
Emi
D G Emi
D
G
Počkaj mňa, můj milý, můj holúbku sivý,
A
D
půjdem spolu.
2. Holubičko sivá, si-li eště živá,
jak sa míváš?
Si-li v řečách stálá, lebo sas vydala,
lebo čekáš?
3. Já sem sa nevdala, na tebja čekala,
sivý sokol,
pro tvé peří hladké, vrkotání sladké
nemám pokoj.
4. Esli ťa nenajdu, já ťa hledat budu
u chodníčka.
Kady ludé půjdú, já sa pýtať budu
na Janíčka.
Hotel Hillary
Key of Ami
Ami
G
1. Tvař se trochu nostalgicky, už tě nikdy nepotkám,
F
G
Ami
máš to jistý provždycky, nastav uši vzpomínkám,
G
jak tě znám, i v tuto chvíli ved bys řeči peprný,,
F
G
Ami
G
jak tenkrát, když nám tvrdili, že je vítr stříbrný.
F
Ref. A tváře měli kožený, my jim zdrhli z průvodu,
Dmi
D
zahodili lampióny a našli hospodu,
F
ale taky Jacquese Brela a s ním smutek z cizích vin
Dmi
D
a žádostivost těla a pak radost z volovin,
Ami
a ta nám zbejvá.
2. Po večerech pro diváky dělali jsme kašpary,
pak na zemi dva spacáky - náš hotel Hillary,
slavný sliby jsme už znali, i to, jak se neplní,
a cenzoři nám kázali o správným umění.
Ref.
3. A tak válčím s nostalgií, bují ve mně jako mech,
a pořád všechno slibují starý hesla na domech,
tys už splatil všechny dluhy, i za hotel Hillary,
a já vyhážu ty černý stuhy funebrákům navzdory.
Ref. Vždyť mají tváře kožený, my jim zdrhnem z průvodu,
zahodíme lampióny a najdem hospodu,
a tam svýho Jacquese Brela a s ním smutek z cizích vin
a žádostivost těla a pak radost z volovin,
/: a ta nám zbejvá. :/
Hudsonsky
´ s
ˇ´ıfy
Wabi Daneˇk
Key of Hmi
Ami
1. Ten kdo nezná hukot vody
C
G
Ami
lopatkama vířený ako já, jako já
Kdo hudsonský slapy nezná
G
Ami
sírou pekla sířený Ať se na hudsonský
G
Ami G As Ami
šífy najmout dá, jo ho ho
2. Ten kdo nepřekládal uhlí, šíf když na
mělčinu vjel, málo zná, málo zná
Ten kdo neměl tělo ztuhlý
až se nočním chladem chvěl
Ať se na hudsonský šífy najmout dá, jo ho ho
F
Ami
Ref. Tak ahoj, páru tam zhoď,
G
Ami
ať do pekla se dřívě dohrabem
G As Ami G As Ami
Jo ho ho, jo ho ho
3. Ten kdo nezná noční spěvy
zarostlenejch lodníků, jako já, jako já
Ten kdo cejtí se bejt chlapem, umí dělat rotyku
Ať se na hudsonský šífy najmout dá, jo ho ho
4. Ten kdo má na bradě mlíko,
kdo se rumem nevopil, málo zná, málo zná
Kdo necejtil hrůzu z vody, kde se málem utopil
Ať se na hudsonský šífy najmout dá, jo ho ho
5. Kdo má roztrhaný boty,
kdo má pořád jenom hlad, jako já, jako já
Kdo chce celý noci čuchat
pekelního ohně smrad, ať se na hudsonský šífy
najmout dá, jo ho ho
6. Kdo chce zhebnout
třeba zejtra, komu je to všechno fuk,
kdo je sám, jako já
Kdo má srdce v správným místě,
kdo je prostě prima kluk
Ať se na hudsonský šífy najmout dá, jo ho ho
Huslic
ˇky
V. Redl
A
F# mi E
DA Hmi
1. Čí že ste, husličky, čie, kdo vás tu zanechal
Hmi7
A
D Hmi
E
A D Hmi
F# mi E Hmi F# mi E
na trávě poválané, na trávě poválané u paty ořecha?
2. A kdože tu trávu tak zválal, aj modré fialy,
že ste, husličky, samé na světě zostaly?
3. A který tu muzikant usnul a co sa mu přišlo zdát,
co sa mu enem zdálo, bože(-), že už vjec nechtěl hrát?
4. Zahrajte, husličky, samy, zahrajte zvesela,
až sa tá bude trápit, která ho nechtěla.
Hve
ˇ zdy
Robert Krˇest’an
C
G
F
GC
1. Schovej mi kousek od večeře
F
C
G
a počkej, co poletí hvězd,
C
G
F
GC
po urážkách zpívej o důvěře,
F
C
F
C
G
po ranách pohlaď mi pěst.
G
Ref. Nikdy bych nebyl tak hroší a psí,
Ami
Dmi Ami
G
kdyby mi ne bylo zle,
jak pěšímu pluku, když za vesnicí
C
F CF G
počítá do neděle.
2. Skoro se zdá, že proměníš svět,
a to snad, má lásko, i teď,
kdy s holými zády už tisíce let
čekáme na odpověď.
C
G
F
G
C
Skoro se zdá, že proměníš svět . . .
I’m going up on the mountain
Peter Rowan
Ref. I’m going up on the mountain
I ain’t coming down till the morning
I’m going up on the mountain
I ain’t coming down till the day
1. My savior lives inside of me
All I got to do is set him free
My savior lives inside of me
All I got to do is set him free
2. My ancestors live inside of me
All I got to do is set them free
My grandmother lives inside of me
All I got to do is set her free
3. All you people live inside of me
All I got to do is set you free
Well the banjo lives inside of me
All I got to do is her it free
Ref. I’m going up on the mountain
I ain’t coming down till the morning
I’m going up on the mountain
I ain’t coming down in chains
I ain’t coming down in chains
I Saw The Light
Hank Williams
G
1. I wandered so aimless life filled with sin
C
G
I wouldn’t let my dear saviour in
Then Jesus came like a stranger in the night
D7
G
Praise the Lord I saw the light.
Ref. I saw the light I saw the light
C
G
No more darkness no more night
Now I’m so happy no sorrow in sight
D7
G
Praise the Lord I saw the light.
2. Just like a blind man I wandered along
Worries and fears I claimed for my own
Then like the blind man that God gave back his sight
Praise the Lord I saw the light.
3. I was a fool to wander and a-stray
Straight is the gate and narrow the way
Now I have traded the wrong for the right
Praise the Lord I saw the light.
In the pines
Traditional
H
43
3
H
4
G
In
H
H
H
H
H
H
in
the
the
3 H H
H
H
H H
G
sh in es
pines,
H
H
H
H
pines,
where
the
H H H
D
7
G
H
H
H H H
H
H
H H H H H
H
and we
G
C
shi ver
whe n the
co ld
wi n d
G
Went down that Georgia Line
G
The engine passed at six o’clock
D
G
The caboose went by at nine
Ref. In the pines, in the pines,
where the sun never shines
And you shiver when the cold wind blows
2. My love, my love, what have I done
To make you treat me so
You’ve caused me to weep, you’ve caused me to mourn
You’ve caused me to leave my home
3. I asked my captain for the time of day
He said he throwed his watch away
H
HHH
G
C
Sun
H H H
1. The longest train I ever saw
D
C
H
H
H
H
ne ver
G
blows.
Ja´ pı´snic
ˇka
P. Jı´sˇova´ / A. Hlava´cˇ
Key of Dmi
Dmi
C
1. To já zrozená z nemocných básníků
Ami
Dmi
Z tichých vět po nocích utkaná
Dmi
C
To já zrozená není mi do smíchu
Ami
Dmi
Když mám být pod cenou prodaná
F
C
Ref. Kdo vás obléká do šatů svatebních
Dmi
Dmi/C
Dmi/H A7
Holky mý ztracený ztracený
Dmi
Ženich spí na růži
C
Až někam pod kůži
Ami
Dmi
Se můj strach do klína schová vá
2. To já zrozená v hospodách na tácku
Raněných ospalých milenců
To já zrozená vyrytá na placku
Směju se po stěnách cizincům
Ref.
3. To já písnička ležím tu před vámi
Jenom tak spoutaná tolikrát
To já písnička provdaná za pány
Kteří pro lásku smí o mně hrát
Ref.
Jatelinka drobna´
Balada pro banditu
Ami
Jatelinka drobná
C
Trávu převyšuje
Ami
G
Ať se u mé mílé
C
G
Ami Dmi
Žadný nestavuje
G, Ami G
Ami, G, Ami, G, C
Žádný nestavuje
C
C
Emi
Jatelinka drobná
F
C
Trávu převyšuje
C
Emi
Ať se u mé milé
Dmi
G
C
Žadný nestavuje
F
C
Ať se u mé milé
Dmi
F
C, Ami
Žádný nestavuje
A když se zastaví - ať ji nemiluje
Nebo se krvavé polívky napije
Polívky napije
A když se zastaví - ať ji nemiluje
Nebo se krvavé polívky napije
Nebo se krvavé polívky napije
Krvavá polívka - ta je tuze horká
Však ji navařila moje milá holka
Moje milá holka
Krvavá polívka - ta je tuze horká
Však ji navařila moje milá holka
Však ji navařila moje milá holka
Jesse James
americka´ lidova´
H
H
H
G
Jó,
H H H H
C
H H H H
H H H H
H HH H H HH H
G
H HH H H HH H
H HH H H HH H
Je sse že nu svou, ta dy ne chal u bo hou
5 H H H H H
H
H H H H HH
H H H H HH
G
H H H H H H H H
H H H H H H H H
H H H H H H H H
C
G
H
H H H H H
H
H H H H H
H
H H H H H
H
H
D
HH
HH
a tři děc ka ří kám vám,
D
a le
G
H H H H
H
H H H H H
H
H H H H H
H
H ten hle pří tel ha dí ten vám Je sse zra dí, já vím ten krát v noci prásk ho sám.
G
1. Jesse James chlapík byl,
C
G
D
hodně lidí vodpra vil, vlaky přepadával rád,
G
C
G
bohá čům uměl brát, chudá kům dával zas,
D
G
G7
přál bych vám abyste ho mohli znát.
2. Jednou vám byla noc měsíc tenkrát svítil moc, když tu vláček zůstal stát,
kdekdo ví že ten vlak přepad James kabrňák, čistě sám se svým bráchou akorát.
3. Jedenkrát Jesse James sedí doma za stolem a svým dětem vypráví.
Roberd Ford v nočních tmách připlíží se jako had, a on vám Jesse Jamese
odpraví.
Jes
ˇte
ˇ jedno kafe
Robert Krˇest’an
Emi
1. Máš sladkej dech a oči
D
kterým patří svatozář
C
a vlasy máš jak hedvábí
H7
když je vhodíš na polštář
Emi
Ale já se o tvou lásku
D
ani vděčnost neprosím
C
ty děkuješ jen hvězdám
H7
a jseš věrná jenom jim
H7
C
Ref. Ještě jedno kafe bych si dal
H7
C
Ještě jedno kafe krucinál
Emi
než pojedu dál
2. Tvůj táta to je vandrák
a od přírody zběh
a místo písmen
učí tě jen dorovnávat dech
A taky házet nožem
a držet pospolu
a brada se mu třese
když se nosí ke stolu
Ref.
3. Tvá sestra hádá z ruky
a tvá máti jakbysmet
a ty sama umíš všechno
co je mimo tenhle svět
Jen tvá rozkoš nezná hranic
děvče s hlasem skřivana
a tvý srdce je jak moře
samý tajemství a tma
Ref.
Karavana mraku
˚
Karel Kryl
D
Hmi
1. Slunce je zlatou skobou na vobloze přibitý,
G
D7 A7
A
pod sluncem sedlo kožený,
D
Hmi
pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý
G
A
D
a starý ruce sedřený.
D7
G
A
Hmi
Ref. Dopředu jít s tou karavanou mraků,
G
A
Hmi
schovat svou pleš pod stetson děravý,
Emi
A7
Hmi
Emi
[: jen kousek jít, jen chvíli, do soumraku,
Hmi
F#
Hmi A7
až tam, kde svítí město, město bělavý. :]
2. Vítr si tiše hvízdá po silnici spálený,
v tom městě nikdo nezdraví,
šerif i soudce - gangsteři, voba řádně zvolení
a lidi strachem nezdraví.
3. Sto cizejch zabíječů s pistolema skotačí
a zákon džungle panuje,
provazník plete smyčky, hrobař kopat nestačí
a truhlář rakve hobluje.
Ref. V městě je řád a pro každého práce,
buď ještě rád, když huba voněmí,
[: může tě hřát, že nejsi na voprátce
nebo že neležíš pár inchů pod zemí. :]
4. Slunce je zlatou skobou na vobloze přibitý,
pod sluncem sedlo kožený,
pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý
a starý ruce sedřený.
Ref. Pryč odtud jít s tou karavanou mraků,
kde tichej dům a pušky rezavý,
[: orat a sít od rána do soumraku
a nechat zapomenout srdce bolavý. :]
Ked’ sa mily
´
D
C
D
1. Keď sa milý do vojny bral,
G
D
ej keď sa milý do vojny bral,
G
C
D
svojej milej prikazoval.
2. Aby se len nevdávala,
ej aby sa len nevdávala,
naňho šest rokov čakala.
3. Keď šest rokov rečakala,
ej keď šest rokov prečakala,
na ten sedmý čarovala.
4. A tak ona čarovala,
ej a tak ona čarovala,
až sa černá zem pukala.
5. Ide milý zpod oblačky,
ej ide milý zpod oblačky
kráča zcicha polahúčky.
Kráča zcicha polahúčky.
Krajina posedla´ tmou
ˇ litr/Semafor
Suchy´/S
G
C
G
C
G
1. Krajina posedlá tmou, krajina posedlá tmou,
C
G
C
G
vzpomínky do sedla zvou, vzpomínky do sedla zvou,
D
nutí mě vrátit se tam, nutí mě vrátit se tam,
kde budu navěky sám, kde budu navěky sám,
G
H
Emi
kde místo úsměvů tvých čeká jen řada snů zlých,
C
Cdim
G
C
G
namísto lásky nas dvou, namísto lásky nás dvou,
D7
G
C
G
krajina posedlá tmou, krajina posedlá tmou.
2. . Když západ v očích mi plál, když západ v očích mi plál,
s tebou jsem naposled stál, s tebou jsem naposled stál,
i když jsi čekala víc, i když jsi čekala víc,
přijel jsem tenkrát ti říct, přijel jsem tenkrát ti říct,
že mám tě na každý pád jedinou na světě rád,
a pak jsem zase jel dál, a pak jsem zase jel dál,
když západ v očích mi plál, když západ v očích mi plál.
14. Proč jsem se vracel tak rád, proč jsem se vracel tak rád,
proč jsem měl touhu se smát, proč jsem měl touhu se smát,
když cestou řekli mi: Joe, když cestou řekli mi: Joe,
ta nikdy nebude tvou, ta nikdy nebude tvou,
že láska zmizí jak dým, to dneska proklatě vím,
jedno však musím se ptát, jedno však musím se ptát,
proč jsem se vracel tak rád, proč jsem se vracel tak rád?
Krˇ´ız
ˇ em kra´z
ˇem chodı´m
Balada pro banditu
G
Emi
Křížem krážem chodím
Ami
D
nevidím nikoho, o o o ó
G
Emi
Křížem krážem chodím
Ami
C
G
nevidím nikoho
G
C, G, C, G, C, G, C, D, C, G, C, D, G
Ná na na na ná
Někdo mě zabije
nebo já někoho
Někdo mě zabije
nebo já někoho
Letnı´ romance
Robert Krˇest’an
G
C
G
C
G
1. Je ráno, pěknej den jako nejeden,
C
G D
a brána k štěstí otevřená,
G
C
G
C
G
a v světle přikrytá vedle leží ta,
C
G
D
která je a není moje žena,
C
G
C
G
ať žije lidskej tvor, je osmej termidor
C
G
D
a lid za oknem volá ”sláva!”,
G
C
G
C
G
a ona po chvíli v moji košili
C
G
D
G
vstává, tiše vstává. :]
2. Pod blůzou z Marseille však má dvě kameje
hezčí, než má šenešálka,
a já je propíjím s jednou bestií,
která je a není moje válka,
jó, v malým pokoji ve tmě a ve zbroji
se rázem kroků nedostává,
když země kdekoli je v letní řeholi
plavá, tolik plavá.
3. Léto uzraje a tahle holka je
moc bílá na to, aby žila
jen ze svých kamejí a s mojí nadějí,
v který je a není moje síla,
jó, je mi do tance, tahle romance
je možná ženská nebezpečná,
možná krvavá, možná nepravá,
ale věčná, bože, věčná.
Little Maggie
traditional
A (H)
G
F
Ref. Oh, yonder stand Little Maggie
G
With her dram glass in her hand
F
She’s a-drinkin’ away all her troubles
D
G
And a-courtin’ some other man
1. Lord, how can I ever stand it
For to see them pretty blue eyes
A-spidin’ at another
Like two diamonds in the midnight sky
2. Come and go with me to the station
Got my suitcase in my hand
I’m goin’ away Little Maggie
Lord, I’m goin’ to some far and distand land
Ref.
3. Go away, go away Little Maggie
Go and do the best you can
I’ll get me another woman
You can get you another man
Ref.
Little Sadie
Dmi
1. I went out one night for to make a little round,
C
Ami
Met little Sadie and I shot her down.
Went back home, got into bed,
G
A forty-four pistol under my head.
2. I woke up the next morning about half past nine,
The hacks and the buggies all standing in line.
Gents and gamblers standin’ around,
Carried little Sadie to her buryin’ ground.
3. Well I began to think of what a deed I’d done,
I grabbed my hat and away I run.
I made a good run but a little too slow,
They overtook me in Jericho.
4. I was standin’ on the corner a readin’ the bill,
When up stepped the sheriff from Thomasville.
He said young man ain’t your name Brown,
Remember that night you shot Sadie down.
5. Well I said yes sir but my name is Lee,
And I shot little Sadie in the first degree.
First degree, second degree,
If you got any papers won’t you read them to me.
6. They took me down town, dressed me in black,
Put me on train and then started me back.
All the way back to that Thomasville jail,
And I had no money for to go my bail.
7. Well the judge and the jury took their stand,
The judge had the papers in his right hand.
Forty-one days, forty-one nights,
Forty-one years with the ball and stripes.
Long gone
G
Ref. Long gone it’s how I’m leaving
C
G
Long gone, why do you cry
This is what you wanted baby
D
G
So I’m gone, long gone
1. I have tried to make you happy
Still you say You’ve done me wrong
This is it, we’re through forever
So I’m gone, long gone
2. Please don’t shed no tears at parting
For those tears they won’t atone
After all this pain you’ve caused me
I’m gone, long gone
Mad World
Gary Jules
Em
G
1. All around me are familiar faces,
D
A
Em
worn out places, worn out faces,
G
Bright and early for their daily races,
D
A
Em
going nowhere, going nowhere,
G
And their tears are filling up their glasses,
D
A
Em
no expression, no expression,
G
Hide my head, I want to drown my sorrow,
D
A
no tomorrow, no tomorrow,
Em
A
Ref. And I find it kind of funny,
Em
I find it kind of sad,
A
The dreams in which I’m dying
Em
are the best I’ve ever had.
A
I find it hard to tell you,
Em
cause I find it hard to take,
A
when people run in circles,
Em
it’s a very, very
G
A
Em
Mad World
G
A
Mad World
2. Children waiting for the day they feel good,
Happy birthday, happy birthday,
Made to feel the way that every child should
sit and listen, sit and listen.
Went to school and I was very nervous,
No one knew me, no one knew me,
Hello teacher, tell me what’s my lesson,
look right through me, look right through me
My Sweet Love Ain’t Around
by Hank Williams
G
1. Listen to the rain a fallin’
G7
Can’t you hear that lonesome sound
C
G
Oh my poor old heart is breakin’
D7
G
’Cause my sweet love ain’t around
2. Lord I think I’ll start to ramble
Got to leave this weary town
This old place is way too lonely
’Cause my sweet love ain’t around
3. On that train tonight I’m leavin’
And don’t ask me where I’m bound
I can’t stay here any longer
’Cause my sweet love ain’t around
4. Memories come back to haunt me
My dream house has done fell down
This old world is dark around me
’Cause my sweet love ain’t around
5. Something tells me that I’m losing
’Cause these weary blues I’ve found
Oh my baby left this morning
Lord my sweet love ain’t around
Nade
ˇ jı´
Robert Krˇest’an
Key of Gmi
Gmi
CB
1. Když spí dva odsouzení
Gmi
C
v lukách u hořících klád,
Gmi
C
B
ten dým a ta tráva je změní,
F Ami Gmi
F Ami Gmi
F Ami Gmi
než se nadě – jí, než se nadě – jí, než se nadě - jí.
2. Když dva se nepodřeknou
v noci u mlčících vrat,
ta tma a to ticho je svléknou,
než se nadějí, než se nadějí, než se nadějí.
3. Můj most, já vím už, kde je,
padá a před ním je drát,
a drát, když skočím, se chvěje
něžnou nadějí, něžnou nadějí, nežnou nadějí.
Nepu
˚ jdu od tebe
Balada pro banditu
Emi
A
Nepůjdu od tebe,
Dmi
C
G
má milá bělavá,
Emi
A
dokud má košilka
Dmi
C
nebude krvavá.
C
F
Košilka krvavá,
G
C
rozsekaná hlava,
Ami
D
nepůjdu od tebe
F
C
má milá bělavá.
Nine pound hammer
B. Monroe
Key of G
H
H
H
G
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Oh
roll
on
bu
don't
you
roll
so
3 H H H
C
H
H H
G
H
H H
slow
how can
I
roll
G
ddy
D
H
H
H
H
G
H
H
H
H
when the wheel's won't
C
1. This nine pound hammer is a little too heavy
G
D
G
For my size, Buddy for my size
C
Ref. Roll on buddy, don’t you roll so slow
G
D
G
How can I roll, when the wheels won’t roll
2. It’s a long way to Harlan, and a long way to Hazard
Just to get a little booze, just to get a little booze
3. I’m going to the mountain, just to see my honey
And I ain’t coming back, no I ain’t coming back
4. There ain’t one hammer, down in this tunnel
That can ring like mine, that can ring like mine
5. This nine pound hammer is a little too heavy
For my size, Buddy for my size
go
On and on
Key of H
G
C
G
1. Traveling down this long lonesome highway
D
I’m so lonesome I could cry
G
C
G
Memories of how we once loved each other
D
G
And now we are saying good-bye.
G
C
G
Ref. On and on I’ll follow my darling
D
And I wonder where she can be
G
C
G
On and on I’ll follow my darling
D
G
And I wonder if she ever thinks of me.
2. I’ve cried I’ve cried for you little darling
It breaks my heart to hear your name
My friends they also love you my darling
And they think that I am to blame.
Ref.
3. I have to follow you my darling
I can’t sleep when the sun goes down
By your side is my destination
The road is clear and that’s where I’m bound.
Ref.
One More Night
Bob Dylan
1. One more night, the stars are in sight
But tonight I’m as lonesome as can be.
Oh, the moon is shinin’ bright,
Lighting ev’rything in sight,
But tonight no light will shine on me.
2. Oh, it’s shameful and it’s sad,
I lost the only pal I had,
I just could not be what she wanted me to be.
I will turn my head up high
To that dark and rolling sky,
For tonight no light will shine on me.
3. I was so mistaken when I thought that she’d be true,
I had no idea what a woman in love would do!
4. One more night, I will wait for the light
While the wind blows high above the tree.
Oh, I miss my darling so,
I didn’t mean to see her go,
But tonight no light will shine on me.
5. One more night, the moon is shinin’ bright
And the wind blows high above the tree.
Oh, I miss that woman so,
I didn’t mean to see her go,
But tonight no light will shine on me.
Ossian
Robert Krˇest’an
Emi
A
Emi
1. V starodávném světě kdesi u podmořských bran
A
Emi
jednoho dne zmizel slavný vladař Ossian
A
Emi
v zemi zlatých hřebců věčných žen a temných slastí
A
Emi
s dcerou krále moří s bohy čtyř světových stran
G
D
G
Ref. Hej - ty dávná noci, dávná matko Atlantid
D
A
není dnes v mé moci, s tebou z jedné studně pít
2. Tři sta let tam tančil život plný epitet
a když se vrátil na zem když si vybral její střed
celá země ztěžkla všichni císařové zběhli
ani on už nebyl Ossian jen osamělý kmet
Ref.
Hej - ty dávná noci
dávná matko Atlantid
není dnes v mé moci
s tebou z jedné studně pít
3. Ty si myslíš že jsem přítel tvoje skála milý host
ale možná že ti pomáhám sám sobě pro radost
zrovna včera jsem si koupil nové boty a plášť z kůže
flakon drahé vůně tobě nic a psovi kost
Ref.
Pa´r minut
Interpret/autor: Cop / H. Pederson
G
D
Ami
C
G
Ref. Tvých pár minut si připíchnout jak kytku na kabát,
D
Ami
C
D Ami G
mávnout křídly a plný kapsy tvojí lásky mít.
G
D
Ami
C
G
1. To bych si přál, a mít těch minut pár a kapes víc,
D
Ami
C
D
probudit den a vyprávět mu sen, a potom jen mu říct:
Ref. Těch pár minut si připíchnu jak kytku na kabát,
mávnu křídly a kabát nechám i s tou kytkou vlát.
2. Tunelem snů, tak krátkým i tak dlouhým, teď běžím sám,
až přijdu k vám, minut pár svých dní [: jen mi dej, :] hej.
Ref.
3. Jó, to bych si přál, a mít těch minut pár a kapes víc,
zatřást dnem a sebrat spadlej čas, co [: není zlej, :] hej.
Ref.
Pe
ˇ t pra´zdny
´ ch sluncı´
Traperˇi/traditional, Robert Krˇest’an
G
Ref. Svítí pět prázdnejch sluncí,
D
nepadá z nich žádnej stín.
Ami
G
Svítí pět prázdnejch sluncí,
Ami
C
G
dosedávaj na můj klín.
1. Spálený jsou listy stromů,
spálená je tvoje tvář.
Spálený jsou cesty domů,
spálená je slunce zář.
2. Nečekám už žádný ráno,
nečekám už ničí smích.
Nečekám tvý tichý ano,
nečekám studenej sníh.
Pod javorem
Balada pro banditu
C
1. Pod javorem na tom poli
C
Ami, G
oře děvče párem koní
F
C
oře děvče párem koní
2. Jak to pole doorala
mamka na ni zavolala
mamka na ni zavolala
3. Dcero moje spěchej domů
provdávám tě nevím komu
provdávám tě nevím komu
4. Za pacholka loupežníka
loupežníků náčelníka
loupežníků náčelníka
Pojd’me se napı´t
R. Krˇest’an
D
GA
D
1. Pěkně tě vítám, lásko má,
F# mi
A G F# mi Emi
G D
tak trochu zbitá a víc soukromá,
D
F# mi
G
Hmi
pěkně tě vítám, a čemu vděčím za tak vzácnou chvíli
G F# mi Emi D
jednou za
Emi A
AG
sto let?
D
G
F# mi Emi
Ref. [: Pojďme se napít, pojďme se napít,
D
Emi
G
D
ať nám mají z čeho slzy týct. :]
2. V nohách ti dřepí bílej pták,
už nejsme slepí a zlí, naopak,
už nejsme slepí a rozdejchaní, jako když se spěchá
bránou vítězství.
3. V očích ti svítí a slábne dech
a něco k pití tu ční na stolech,
a něco k pití, a nepospíchej, stoletá má lásko,
když už nemáš kam.
Praha bolestivosti
Robert Krˇest’an
Předehra: G D G D A C Hmi C Hmi
G
Rád bych si byl jist
D
zda známe hranici
G
kdy jsme čistý list
D
a kdy jsme viníci
C
když tobě chce se řvát
Hmi
a mlčíš docela
C
jsi trpělivá snad
Hmi
anebo zbabělá?
A
když bozi sezhora
G
překračují práh
DG
kdy končí pokora
D
a kdy začíná strach?
Mezihra: G Hmi G D A C Hmi C Hmi, G Hmi G D A
Emi
usmívej se
Hmi
všímej si hostí
C
jsme za prahem
Hmi
jsme za Prahou
bolestivosti
Pretty Polly
The Stanley Brothers version
1. Oh Polly, Pretty Polly, would you take me unkind
Polly, Pretty Polly, would you take me unkind
Let me set beside you and tell you my mind
2. Well my mind is to marry and never to part
My mind is to marry and never to part
The first time I saw you it wounded my heart
3. Oh Polly Pretty Polly come go along with me
Polly Pretty Polly come go along with me
Before we get married some pleasures to see
4. Oh he led her over mountains and valleys so deep
He led her over hills and valleys so deep
Pretty Polly mistrusted and then began to weep
5. Oh Willie, Little Willie, I’m afraid to of your ways
Willie, Little Willie, I’m afraid of your ways
The way you’ve been rambling you’ll lead me astray
6. Oh Polly, Pretty Polly, your guess is about right
Polly, Pretty Polly, your guess is about right
I dug on your grave the biggest part of last night
7. Oh she knelt down before him a pleading for her life
She knelt down before him a pleading for her life
Let me be a single girl if I can’t be your wife
8. Oh Polly, Pretty Polly that never can be
Polly, Pretty Polly that never can be
Your past recitation’s been trouble to me
9. Oh went down to the jailhouse and what did he say
He went down to the jailhouse and what did he say
I’ve killed Pretty Polly and trying to get away
Ra´na v tra´ve
ˇ
Pavel Lohonka Zˇalman
Key of Dmi, Capo 5
Ami
G
Ref. Každý ráno boty zouval,
Ami
G
orosil si nohy v trávě,
Ami
G
že se lidi mají rádi, doufal,
Ami Emi Ami
a procitli právě.
G
Každy ráno dlouze zíval,
Ami
G
utřel čelo do rukávu,
Ami
G
a při chůzi tělem sem-tam kýval,
Ami
Emi
Ami
před sebou sta sáhů.
C
G
F
C
1. Poznal Moravěnku krásnou
Ami G
C
a vínečko ze zlata,
G
F
C
v Čechách slávu muzikantů
Ami Emi
Ami
umazanou od bláta.
2. Toužil najít studánečku
a do ní se podívat,
by mu řekla: proč, holečku,
musíš světem chodívat.
3. Studánečka promluvila:
to ses’ musel nachodit,
abych já ti pravdu řekla,
měl ses’ jindy narodit.
ˇ ekne
R
ˇ te ma´mce prokrista
Balada pro banditu
G
D
G
1. Řekněte mámce prokrista, ať mi večeři nechystá,
C
D
C
G, D, G
večeři ani snídani, že já jsem zbitý, spoutaný.
2. Řekněte mámce prokrista, ať mi pár košil přichystá,
tu první tenkou, kmentovou, tu druhou lněnou, bělavou.
3. V té první budu seděti, v té druhé budu viseti,
nevěšte vy mě na duby, tam by mě snědli holubi.
4. Nechte mě viset na jedli, kam chodí milá ke studni,
až bude milá vodu brát, krkavce může odehnat.
5. Hej hešů, hešů ptáčata, už je má hlava načatá,
hej hešů, hešů krkavec, že jsem byl dobrý mládenec.
Rock Of Ages
Words and music: Gillian Welch and David Rawlings, Album: Hell
Among the Yearlings (1998)
C
Ref. Round round
Wanna go round
Wanna see the Rock of Ages
When my body gives out
Gonna read the final pages
1. Oh my mother is gone
She told me I should meet her
Some day streets of gold
Gonna guide me on
To greet her
2. Once my father sat down
And told me of the prophets
Matthew, Mark, Luke and John
They’re gone but not forgotten
3. Moses heard a voice
It called him up the mountain
Forty days had set
When Moses come a-shouting
Rovnou
H
G
C
H H H H H H H H H H H H H H H H H
H H H H H H H H
H
Rov nou jó ta dy rov nou
5 H H H H H H H H
H
H H H
H H H H H
C
pro stě
G
H H H H H
H H H H H
tě pic
a
ne hle dej mě víc,
G
G
prsten si dej za klobouk,
C
D
G
nechci tě znát a neměl jsem tě rád,
D
G
to ti říkám rovnou.
Ref.
G
Rovnou jó tady rovnou,
C
G
rovnou jó tady rovnou,
C
D
G
prostě tě pic a nehledej mě víc,
D
G
H H H H H H H H H H H H H H rov nou jó ta dy rov nou
1. Tak už jsem ti teda fouk,
C
H H H H H H H G
to ti říkám rovnou.
2. Z Kentucky do Tennessee,
přes hory a přes lesy,
z potoků vodou já smejvám stopu svou,
to ti říkám rovnou.
H H H H
D
H H H H
H H
H H
to ti ří kám
H
G
H
H
rov nou.
Sbohem gala´nec
ˇko
V. Redl
C
Ami
Dmi
G
C
1. Sbohem, galánečko, já už musím jí – ti.
G
Emi
Ami
D
G
Sbohem, galánečko, já už musím jí – ti.
Dmi
G
G7 C
Ami G
Kyselé vínečko, kyselé vínečko
C
Dmi G C
podalas’ mi k pi — tí.
2. Sbohem, galánečko, rozlučme sa v pánu,
kyselé vínečko, kyselé vínečko
podalas’ mi v džbánu.
3. Ač bylo kyselé, přeca sem sa opil,
eště včil sa stydím, eště včil sa stydím,
co sem všechno tropil,
4. Ale sa nehněvám, žes mňa ošidila,
to ta moja žízeň, to ta moja žízeň,
ta to zavinila.
Shady Grove
Jerry Garcia & David Grisman
Dmi
C
1. Peaches in the summertime
Dmi
Apples in the fall
C
If I can’t get the girl I love
Ami
Dmi
I don’t want none at all
Ref. Shady grove, my little love
Shady grove, I know
Shady grove, my little love
I’m bound for shady grove
2. Wish I had a banjo string
Made of golden twine
Every tune I’d play on it
I wish that girl were mine
3. Wish I had a needle and thread
Fine as I could sew
I’d sew that pretty girl to my side
And down the road I’d go
4. Some come here to fiddle and dance
Sme come here to tarry
Some come here to fiddle and dance
I come here to marry
5. Every night when I go home
My wife, I try to please her
The more I try, the worse she gets
Damned if I don’t leave her
Smrti
Vlasta Redl, AG Flek & Hradisˇt’an
Emi A7 D
D
1. Byltě jeden člověk
F# mi G
byltě
A4sus A7
jeden člověvěk
Hmi7 A4sus A7
G
bylo mu jakkolvěk
Emi A7 D
D
bylo mu jak – kolvěk
2. Šel od role k roli - obhlídat obilí
obilíčko moje, co jsi jest tak pěkné
Obilíčko moje, co jsi jest tak pěkné
D
Dmi
Ref. Potkala ho smrti na pěkné silnici
D
Co děláš můj choti ? Mám s tebou mluviti . . .
G
Ami D
3. Nech mě milá
Hmi C
G
smrti,
D4sus D
mám já co činiti
C
Emi
Dsus4 D
/:Dám já ti peněz dosti,
G
Ami D G
co můžeš u – nésti :/
Ref. Zanechaj obilé - stroj sa v rúcho bílé
Už ty musíš jíti, všecko opustiti
4. Běda mně hříšnému jsem dlužen každému
A najvjéc jednému - Pánu Bohu svému
A najvjéc jednému - Pánu Bohu svému
Tak abyste to ve
ˇ de
ˇ la
ˇ litr, J.Suchy´
J.S
Gmi
D7
Cmi
GmiD7
1. Marně si hlavu lámu, proč muži většinou.
Gmi
Cmi
A7
D7
Neradi vidí dámu chladnou a nečinnou.
D7
Cmi
A7 (Esdim) D7
Cmi
Nedávno přišel ke mně, sladkej a milej
Gmi
A
7
D
7
byl
G
a doopravdy jemně, jemně mě oslovil:
D7
G
Ref. Vy byste porád seděla a nevydala hlásku
G
a to se přece nedělá a já vás varuju,
G
G7
C
Es7
G
tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku
G7 F#7 F7 E7 As7
D7
Gmi
tak abyste to věděla, tak jááá vás miluju.
2. Já nemám ráda muže, kteří se vnucujou.
Za prachy oni u žen štěstí si kupujou.
To nejsou muži pro mne, mě nejspíš získá si
ten, který přijde skromně a tiše prohlásí:
3. Ten, který přišel včera do naší ulice
za večerního šera, byl hezkej velice.
Oči mu něžně planou, jak se tak tiše ptá,
a když mu řeknu: ”Ano”, tak tiše zašeptá:
Tam u ˇreky
Balada pro banditu
G
C
1. Tam u řeky na kraji
G
C
chlapci se tam koupají
G
C
chlapci se tam koupají
GGCCDG
koupají
2. Chlapci se tam koupají
na děvčata volají
na děvčata volají
volají
3. Kdo tu vodu přeplave
ten to děvče dostane
ten to děvče dostane
Emi
D
Ref. Byl tam s nima jeden chlap
Emi
D
ten tu vodu přeplaval
Emi
D
a když doplul ke kraji
G
C
G D GCG
volal na ně ze skály
4. Dobře chlapci dobře je
už to děvče moje je
už to děvče moje je
Tenessee Waltz
Key of G
G
Já bych tančil, pojď, má milá,
C
hrajou Tennessee Waltz,
G
A7 D
Emi
volnej jsem a hvězdy už spí,
G
a jen prstem kejvneš, lásko,
C
a já s tebou tančím,
G
D
G
mám blízko tvý srdce, vždyť víš.
G
H
C
G
Nezapomínej, když hrál jsem Tennessee Waltz,
Emi
A7 D
pouze ty víš, jak je to se mnou,
G
C
naše láska, moje milá, ta přišla s tou nocí
G
D
G (C G)
jak překrásnej Tennessee Waltz.
To ta Hel’pa
slovenska´ lidova´
Dmi
G
Dmi Gmi
1. To ta Heľpa to ta Heľpa
Dmi A7
Dmi
to je pekné mesto
Dmi
G
Dmi
G
a v tej Heľpe a v tej Heľpe
A7
Dmi
Dmi
švárnych chlapcov je sto
B
F
Ref. Koho je sto koho je sto
F A7
C
nie po mojej vôli,
Dmi
G
Dmi
G
len za jedným len za jedným
Dmi A7
Dmi
srdiečko ma bolí.
2. Za Janíčkom za Palíčkom krok by nespravila
za Ďuríčkom za Mišíčkom Dunaj preskočila
Dunaj Dunaj Dunaj Dunaj aj to širé pole
Untold stories
Tim O’Brien
Ref. All those untold stories
All those silent lies
We’ll never know each other
Keepin’ them deep inside (let’s)
Wash away the troubles
Keepin’ us apart
Tell those untold stories
Let the healin’ start
1. It’s been so long ago
We went our separate ways
Now maybe time has changed us
And worn the hurt away
You look the same as ever
I’m glad you’re here with me
Take a look into my eyes
And tell me what you see
2. Now, I don’t want forgiveness
Honey, I don’t need you now
We’ve built a wall between us
It’s time to tear it down
Let’s plant a tree together
Maybe we can make it grow
If not now then maybe never
We might not ever know (about)
Ved’ me
ˇ da´l, cesto ma´
Pavel Bobek
G
Emi
1. Někde v dálce cesty končí,
D
C
G
každá prý však cíl svůj skrývá,
Emi
někde v dálce každá má svůj cíl,
D
C
G
ať je pár mil dlouhá, nebo tisíc mil.
G
D
Emi
C
Ref. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť i já
G
D
C
G
tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má.
2. Chodím dlouho po všech cestách,
všechny znám je, jen ta má mi zbývá,
je jak dívky, co jsem měl tak rád,
plná žáru bývá, hned zas samý chlad.
Emi
D
G
Ref. Pak na patník poslední napíšu křídou
C
G
D
jméno své, a pod něj, že jsem žil hrozně rád,
Emi
F
písně své, co mi v kapsách zbydou,
C
G
D
D7
dám si bandou cvrčků hrát a půjdu spát, půjdu spát.
G
D
G
veď mě dál, cesto má . . .
Vı´la
Robert Krˇest’an, Druha´ Tra´va
C
C
9
C
F
F
1
1
v hlavě
1
1
1
a jde tak
jak se to pí še
Dm
F C
a ti
še
F
vě ří
a
o na
s větrem v zádech s kytkou
člo věk
Am
vra cí
a má
C
...kte rá to ne ví
ten co se tak vzte ká
a kaž dej z nich ji
F C
v rukou je jich pe ří
B
G
Am
s hlavou...
F C
a z polí slí ta jí se ptá ci
B F
se pak
C
C
Gm Dm
dů stoj ně
C G
30
F
Gm Dm A Dm
25
Am G
7
20
G
F C
1. Jde po sko se ný trá vě
14
Am Dm
Mís to k ní však mí řím ně kam
že ta hrů za kte rou če kám
ne ní ta
B F
kte rá mě
2. Je to můj člověk s hlavou v kříži, umírající v horku,
můj plakát na refýži i má socha u New Yorku,
je to můj voják beze jména, i ten parník v ústí Něvy,
je to jediná má žena, jenže ta, která to neví.
Dmi Ami
DmiAmi
Ref. Místo k ní však mířím ně – kam, kde je ten, co se tak vzteká,
Bb
D# Bb
F
kde je
F
1. Jde po skosený trávě a jde tak, jak se to píše:
s větrem v zádech, s kytkou v hlavě, důstojně a tiše,
a z polí slítají se ptáci a každej z nich jí věří,
a ona se pak vrací a má v rukou jejich peří.
Ami
Je to můj
Bb F
že ta hrůza, kterou če–kám, není ta, která mě če–ká.
3. Ten můj pocit nemá hranic, ta má víra bez rezervy,
že už nezmůžu se na nic, ani na pevný nervy,
natož na nějakou vílu, a že už nevím, o co kráčí,
třeba nemám sílu, a třeba mi to stačí.
če ká
Vrat’ se
Robert Krˇest’an
Emi
D
Ami
1. V pohyblivých píscích tvých věčných jmen
C
G
D
snad nezmizely milióny těch
C
G
C
G
D
která jsem ti dával, sám poztrácen
Emi
D
Emi
v pohyblivých píscích tvých věčných jmen
D
C
G
Ref. Vrať se jsem zpitej a sám
D
Ami
jsem dokonalej popel z cigaret
D
C
G
už se nebráním ani nezpovídám
D
C
Emi
vrať se zpět zpět zpět
2. Já oslepím svý koně zradím cokoli
když jen kývneš když se mihneš na schodech
tak podívej se na mě
na jezdce o holi
už bych oslepil svý koně zradil cokoli
Ref.
3. Věř
Oslepím svý koně
Zradím cokoli
Wabash Cannonball
Key of G
H H H H
H H H H
H H H H H H H H
H H H H
H H H H
G
Už je sly šet zdá li
C
D
H H H H H H H H
H
H H H H
H H H H H H H H
H H
H
H
H H
HH
H
HH
na ma ši ně zvon, to po zná ka ždý dí tě ten na křáp nu tej tón.
5 H H HH H H H H H H H H H H
HHH
H
H H H
H
HHHH H H H H H H H H H H H H H H H H
HH H
H H H H H
H H H H H
H H H H
H H H
H
G
C
D
Ha le ka jí vši chni, co na ná dra ží jsou:
G
C
D
G
H H H H H H H H H
Slá va už zas při jel náš Wa bash Cann on ball.
1. Z Atlantskýho pobřeží až po Tichej oceán,
G
žene se mrak prachu jak tornádem hnán.
C
To hučení a pískání a rachocení kol,
D
G
H H H H H H H
H H H H H H H
HH
G
to je ten náš vláček Wabash Cannon Ball.
Ref. Už je slyšet zdáli na mašině zvon,
to pozná každý dítě, ten nakřápnutej tón.
Halekají všichni, co na nádraží sou,
sláva, už zas přijel náš Wabash Cannon Ball.
2. Usmívaj se honáci, tam vod texaskejch stád,
že nemusejí stáda svý až do Washingtonu hnát.
Že odveze je třeba až na severní pól
vláček co má jméno Wabash Cannon Ball.
3. Usmívaj se hoboes, co jich plný státy sou,
že můžou rychle na jih, když za sluníčkem jdou.
Že odveze je z Ohia do Apalačskejch hor,
vláček co má jméno Wabash Cannon Ball.
4. Říkal děda Claxon, ten kterej všechno ví,
jó, já sem prožil hodně a to je hotový.
Když Sever válčil s Jihem, tak náš komandant Houn
se vrátil slavně z bitvy vláčkem Wabash Cannon Ball.
Wayfaring stranger
Key of Hmi
Ami
1. I’m just a poor wayfaring stranger,
Dmi
Ami
A traveling through this world of woe.
Ami
And there’s no sadness, toil or danger
Dmi
Ami
To that bright world to which I go.
Ami
F
C
Ref. I’m going there to meet my Father
E7
F
I’m going there no more to roam.
Ami
I’m just a - going over Jordan,
Dmi
Ami
I’m just a - going over home.
2. I know dark clouds will gather round me;
I know my way is rough and steep.
But beautios fields lie just before me
Where soul’s redeemed that vigils keep.
Ref.
Where The Soul Of Man Never Dies
Ricky Skaggs
version: Tony Rice & Ricky Skaggs, original in Edur
C
1. To Canaan’s land, I’m on my way,
G
Where the soul (of man) never dies.
C
My darkest night will turn to day,
G
C
Where the soul (of man) never dies.
Ref. No sad farewells. (Dear friends there’ll be no sad farewells.)
No tear dimmed eyes (There’ll be no tear dimmed eyes.)
Where all is love, (Where all is peace and joy and love.)
And the soul never dies. (And the soul of man never dies.)
2. The rose is blooming there for me,
Where the soul (of man) never dies.
And I will spend eternity,
Where the soul (of man) never dies.
3. The love light beams across the foam,
Where the soul (of man) never dies.
It shines and lights the way to home,
Where the soul (of man) never dies.
Wild Horses
Cop / Mick Jagger, Keith Richards
1. Childhood living
Is easy to do
The things you wanted
I bought them for you
2. Graceless lady
You know who I am
You know I can’t let you
Slide through my hands
Ref. Wild horses
Couldn’t drag me away
Wild, wild horses
Couldn’t drag me away
3. I watched you suffer
A dull aching pain
Now you’ve decided
To show me the same
4. No sweeping exits
Or offstage lines
Could make me feel bitter
Or treat you unkind
5. I know I’ve dreamed you
A sin and a lie
I have my freedom
But I don’t have much time
6. Faith has been broken
Tears must be cried
Let’s do some living
After we die
Will The Circle Be Unbroken
traditional
C7
C
1. I was standing by my window
F
C
On a cold and cloudy day,
Ami
When I saw the hearse come rollin’
C
G
C
to carry my mother away.
Ref. Will the circle be unbroken?
By and by Lord, by and by,
There’s a better home a-waitin’
In the sky Lord, in the sky.
2. I said to the undertaker,
”Undertaker, please drive slow,
For that body you are carrying’
Lord, I hate to see her go.”
Ref.
3. Well I followed close behind her,
Tried to hold up and be brave,
But I could not hide my sorrow
When they laid her in the grave
Ref.
4. I went back home, Lord, my home was lonesome,
since my mother, she was gone.
All my brothers and sisters crying
What a home so sad and alone.
Ref.
Zabili, zabili
ˇ teˇdron
Balada pro banditu, Miroslav Donutil, Milosˇ S
ˇ
C
F
Dmi
F
C
1. Zabili, zabili chlapa z Koločavy,
C
F
Dmi
F
C
řekněte hrobaři, kde je pochovaný.
C
F
Ref. Bylo tu, není tu, havrani na plotu,
C
F
G
bylo víno v sudě, teď tam voda bude,
F
C
není, není tu.
2. Špatně ho zabili, špatně pochovali,
vlci ho pojedli, ptáci rozklovali.
3. Vítr ho roznesl po dalekém kraji,
havrani pro něho po poli krákají.
4. Kráká starý havran, krákat nepřestane,
dokud v Koločavě živý chlap zůstane.
Zafu
´ kane´
Fleret
Amiadd9 Ami
Ami
Amiadd9
1. Větr sněh zanésl z hor do polí,
Ami
C
G
Ami
já idu přes kopce, přes údolí,
G
C
C
idu k tvej dědině zatúlanej,
F
C
Ami Fmaj7 Ami E4sus
E
cestičky sněhem sú zafúkané.
Ami
C G
C
Ref. Zafúkané, zafúkané,
F
C
Dmi
E
kolem mňa všecko je zafúkané.
Ami
C
G
C
Zafúkané, zafúkané,
F
Dmi
E
Ami
kolem mňa všecko je zafúkané.
2. Už vašu chalupu z dálky vidím,
srdce sa ozvalo, bit ho slyším,
snáď enom pár kroků mi zostává,
a budu u tvého okénka stát.
3. Od tvého okna sa smutný vracám,
v závějoch zpátky dom cestu hledám,
spadl sněh na srdce zatúlané,
aj na mé stopy - sú zafúkané.
Ref. [: Zafúkané, zafúkané,
mé stopy k tobě sú zafúkané. :]
Zda´lo se mne
ˇ , zda´lo
42
2
4
16
K
K
K
Zdá lo se mně, zdá
K
že by la mu zi
Emi
K
K
K
K
K
K
K
rá
no,
K
K
lo,
K
hej, na ne dě lu
K
ka
a
C Emi
C
1. Zdálo se mně, zdálo, hej, na nedělu ráno,
Emi
C Emi
Ami
Emi
že byla muzika a u ní chlapců málo.
2. Na ní chlapců málo a dívek na tisíce,
třema řade stále, samé klebetnice.
3. Třema řade stále a klebete vázale,
na jedno panenko všecke jich skládale.
u ní chlap ců má
lo.
Zlata´ rybka
Key of E, capo 4
C
F
G
C
1. Loďku máš, vesla na ní jsou, tak pluj tam,
F
G
kde stříbrně zrcadlí se proud.
C
F
GC
Rozhoď síť a pak celou noc tam zůstaň,
F
G
C
s ranním úsvitem smíš ji vytáhnout.
F
C
G
Ref. Hladinou mokrá síť zavlní,
F
C
G
netušíš, rybáři, co je v ní.
Ami
G
C
Oči tvý oslepí divná zář,
F
G
C
zlatou rybku ve svý síti máš.
2. Rybku máš, co ti splní všechna přání,
novou síť, novou střechu nad hlavou.
Tak proč bát se chtít víc, tak co ti brání
palác svůj mít pod modrou oblohou.
Ref. Hladinou tiše proud zavlní,
usta tvý, rybáři, oněmí.
Oči tvý oslepí divná zář,
zlatej palác jako dům svůj máš.
3. Palác máš, sám bloudíš třpytem sálů,
rybka tvá ti splní celej snář.
Ještě víc a byl bys králem králů,
nad hlavou kdybys nosil svatou zář.
Ref. Hladinou mokrá síť zavlní,
netušíš rybáři, zklamání.
Oči tvý oslepí divná zář,
Starou loď a starou síť zas máš.
Starou loď a starou síť v rukou máš.
Zvony nesmrtelny
´ ch
R. Krˇest’an
orig. Peace In The Walley
1. Když jsem sám a když bloudím
a můj plášť padá k zemi
a má hruď je už jen klec a vězení
je to tak
poslouchám mezi všemi
jejichž smích jsou písně němých
jenže noc - noc která zpívá
je jen klam
je to tak
Ref. Slyším bít zvony nesmrtelných
jednou
já slyším bít zvony nesmrtelných
jen projednou
i kámen se pohne a roztaje sníh
já slyším bít zvony nesmrtelných
2. Přijde král i všichni druzí
bledá tvář poutníkova
síla dnů i pravda věků v objetí
je to tak
ani stráž není nová
ani veliký slova
jenže lež - lež která zpívá
nebolí
je to tak
Download

DVM Songbook