Jak se orientovat se světe ESTOFANu?
Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou
1. Přihlášení
- po objednávce a vytvoření prvních návrhů vašich stránek získáte přístupová údaje do systému ESTOFAN.
- pro vstup do ESTOFANu zadejte do vyhledávače adresu vašich stránek s dodatkem za lomítkem admin.php
př.: www. doména.cz/admin.php
- následující stránka vás již navede k zadání přístupových údajů
2. Vytvoření stránek
-na hlavní liště nalezneme jako první záložku na vytvoření stránek
a) Meta popis
-do meta popisu se zadávají základní informace o dané stránce
Hlavní nadpis: nadpis, který se bude zobrazovat jako hlavní na stránce
Meta klíčová slova: klíčová slova, která charakterizují danou stránku (1-5 slov)
Meta popis: popis se zobrazuje ve vyhledávačích (seznam.cz, google.com) u hledaných stránek, doporučuje se napsat krátkou větu
SEO url: zde se zadává SEO popis bez diakritiky, který se zobrazuje za vaší internetovou adresou za lomítkem. Pokud se v SEO popisu
objevuje více slov, oddělují se pomlčkou.
př.: www. doména. cz/sluzby, www.doména.cz/nabidka-prace
HTML titulek: tento titulek se zobrazuje u lišty u vašich stránek
b)Textové pole
-textové pole umožňuje tvorbu textů a jejich úpravu
-pokud chcete text vkládat, je nutné po zkopírování a vložení odstranit formátování
-text formátujte pomocí předdefinovaných formátů
(pro zachování celkového designu stránek)
-pomocí ikony Přepnout na celostránkové zobrazení
přepnete na zobrazení na celém monitoru bez oblasti meta popisu
(stejným postupem vrátíte zobrazení do původní podoby)
-vkládání velkého množství obrázků a fotografií se provádí ikonou
, kdy z výběru nahrajete zvolenou oblast (vkládání obrázků
do galerie viz níže)
-jednotlivé obrázky vkládejte přes ikonu
Vložit/upravit obrázek, kdy obrázek, který je nahraný v Souborech (viz níže), vložíte do textu
pomocí url adresy, kterou si zkopírujete právě ze zmíněných Souborů (klik pravým tlačítkem myši na požadovaný soubor a zvolíte položku
Kopírovat adresu odkazu) → tuto url adresu vložíte do okna Vložit/upravit obrázek a smažete všechny informace, které se nachází před
/downloads
např. /downloads/obrazky/ilustarce1.jpg , tzn. bez domény a dat, které se nacházejí před /downloads a dále zadejte Popis obrázku
3. Seznam stránek
-zde můžete jednotlivé stránky upravovat (klik na požadovanou stránku)
-zde se ukládají jednotlivé vytvořené stránky, které pro přehlednost můžete zařadit do složek a pomocí šipky (držet levé tlačítko)
je přesunete do požadované místo
-pro smazání stránky postupujte stejně, pouze stránku určenou ke smazání přesunete pomocí myši do pravé části obrazovky, kde je koš
4. Menu
-v této části ESTOFANu se upravuje rozvětvení jednotlivých stran a podstran
pomocí této ikonu přidáte následníka dané stránky na stejné úrovni
-
díky této šipce přidáte podpoložku k dané stránce (vytvoříte podstránku)
-
červené X znamená smazání položky a nenávratné odstranění stránky
ikona klíče znamená úpravu položky, nejčastěji se v této souvislosti používá pojmenování položky a vložení vytvořeného textu
(řádek „Nová“ a z vyrolovaného seznamu a vyberete požadovanou stránku)
5. Panely
-tato část ESTOFANu obsahuje data, které se neplní obsahem jako klasické stránky
-data v těchto složkách obsahují ty data, která naleznete po okolních panelech stránek (jedná se např. o kontakty, odkaz na FB, boxy...)
-jejich úprava je stejná jako u vytváření stránek
6. Galerie
-galerie se využívá v případě, pokud chcete na stránku vkládat např. větší počet obrázků
-zadejte název galerie
-po rozkliknutí položky nahrajte vybrané soubory
-na spodní liště je možné pozměnit jejich pořadí (změna čísel pod obrázky) a toto pořadí aktualizovat
-ve střední oblasti vyplňte parametry s požadovanými rozměry
-po zadání příkazu „vygeneruj“ se vám galerie změní na dané stránce
-pokud chcete vkládat galerii do nově vznikající stránky, stiskněte v záložce Vytvořit stránku ikonu velkého „G“ (viz kapitola 2b = textové pole)
a vyberte požadovanou galerii
7. Soubory
- zde se vkládají soubory (např. pdf, jpg...)
- souboy využijete v případě, pokud budete vkládat jednotlivé dokumenty (např. výroční zprávy...)
- pro lepší přehlednost je možné vytvořit složky, do kterých se se mohou jednotlivé soubory řadit
8. Novinky
-pokud mají vaše stránky novinky, vkládají se přes tento formulář
-formulář vás navede k vložení potřebných dat a v případě, že chcete novinku doplnit o dokument, postupuje se stejně jako v případě vkládání
obrázků
-u novinek je možné měnit datum vložení pomocí kalendáře
9. Články
-stránky můžete zpestřit i pravidelným vkládáním článků, kdy plní funkci blogu
-meta popis vkládáte podobně jako u vytváření nové stránky
-samotný článek je rozdělen na dvě části perex – úvod samotného článku a obsah
-nadpis a perex se ve většině případů zobrazuje na výchozí stránce, kdy čtenáře láká krátkým úryvkem a kdy se po rozkliknutí odkazu zobrazí
článek celý
-v článku můžete zadat jednotlivé kategorie (jejich názvy se na stránkách budou zobrazovat), abyste se vy i čtenáři v nabídce textů lépe
orientovali
10.Katalog
-katalog využijete, pokud je na vašich stránkách nabídka nebo přehled určitého sortimentu (např. druhy a typy výrobků)
-pro přehlednost je důležité rozdělit katalog do kategorií, do kterých se následně budou jednotlivé položky vkládat
-katalog, jehož základní formu vám založíme podle objednávky, dále upravujete sami jednoduchou formou
-po rozkliknutí katalogu se nabízí možnost vytvořit si kategorii (postup je obdobný jako u vkládání článku)
-tuto kategorii můžete rozčlenit na další podkategorii
-následující krok již směřuje k vložení konkrétní položky (Přidat produkt)
-popis konkrétního produktu probíhá obdobně jako u psaní výše zmíněného článku
-pod napsaným textem a vyplněným meta popisem se zobrazuje strom, ve kterém můžete označit, ve kterých kategoriích se bude produkt
zobrazovat
-pokud chcete vložit ilustraci, je nutné nejdříve produkt uložit a znovu otevřít → na konci okna se ukáže možnost nahrání souboru do galerie
-po nahrání produkt znovu uložíte
Příklad sestavení katalogu:
Pankrea založí katalog podle zadané objednávky. Např. katalog: Oblečení
Dále již katalog spravujete vy.
Přidat kategorii: Značkové oblečení
Rozklik Značkové oblečení → Přidat kategorii: Svetry, Kalhoty, Čepice
Rozklik kategorie Svetry → Přidat kategorii: Dámské, Pánské
Rozklik kategorie Dámské → Přidat produkt: Svetr červený (plnění viz výše)
Pozn.: kategorie produktu, které se zobrazují ve stromu u každého produktu, se mohou díky zaškrtnutí automaticky přesouvat (není tedy nutné,
pokud produkt špatně zařadíte jej přemazávat a znovu vkládat)
DŮLEŽITÉ!
Pokud stránky upravujete, je dobré je obratem zkontrolovat, zda se v prohlížeči zobrazují podle vašich představ. Pokud máte již prohlížeč s vaší
stránkou otevřený a zároveň v ESTOFANu provádíte úpravy, je potřeba pro aktuální náhled stránku aktualizovat (pomocí ikony v prohlížeči
nebo klávesou F5).
11.Popis nejčastějších činností
Vložení fotogalerie
Otevřít 2 okna CMS (administračního prostředí).
První okno: Soubory – zde nahrát soubor do vybrané (vytvořené) složky – na vytvořený soubor kliknout pravým tlačítkem myši – „kopírovat
adresu odkazu“
Druhé okno: označíte text, který má být proklikem na soubor – kliknete na řetěz v menu – vyskočí tabulka, do prvního řádku vložíte
zkopírovaný odkaz a odmažete vše před: /downloads… - ve druhém řádku zpravidla zvolíte „otevřít v novém okně“ – vložit – hotovo.
Vložení a nahrání souboru
Otevřít 2 okna CMS (administračního prostředí).
První okno: Soubory – zde nahrát soubor do vybrané (vytvořené) složky – na vložený soubor kliknout pravým tlačítkem myši – „kopírovat
adresu odkazu“
Druhé okno: Seznam stránek – zvolit danou stránku - označit text, který má být proklikem na soubor – kliknout na řetěz v menu stránky –
vyskočí tabulka, do prvního řádku vložit zkopírovaný odkaz a odmazat vše před: /downloads… - ve druhém řádku zpravidla zvolíte „otevřít
v novém okně“ – vložit – hotovo.
Vložení a nahrání samotného obrázku
Otevřít 2 okna CMS (administračního prostředí).
První okno: Soubory – zde nahrát obrázek do vybrané (vytvořené) složky – na vložený obrázek kliknout pravým tlačítkem myši – „kopírovat
adresu odkazu“
Druhé okno: Seznam stránek – zvolit danou stránku – najet kurzorem do místa, kde má být soibor – kliknout na stromeček v menu stránky –
vyskočí tabulka, do prvního řádku vložit zkopírovaný odkaz a odmazat vše před: /downloads… - do druhého řádku napsat název obrázku –
v menu vzhled ev upravit velikost – vložit – hotovo.
Katalog
Vložení produktu do další kategorie a zvolení výchozí kategorie
V detailu produktu je nutné zaškrtnout danou kategorii ve stromu dole, že se v ní má produkt objevovat.
Pokud má mít daný produkt podkategorii jako výchozí, je nutné zvolit ji v detailu produktu jako výchozí v roletce cca uprostřed.
PANKREA s.r.o.
Horova 36/29
Hradec Králové
500 02
IČ: 28854896
DIČ: CZ28854896
FIO: 2000306762/2010
[email protected]
www.pankrea.cz
Download

1 - PANKREA s.r.o.