katalog produktů
Naše zásady
Naše společnost vznikla a stojí na léty prověřených zásadách:







2
nejdůležitější zásadou je pro nás poctivost
za neméně důležité zásady považujeme také slušnost,
ochotu a spolehlivost
spokojený zákazník je základem našeho úspěšného
podnikání, proto také nelitujeme času ani péče o něj
a usilujeme o dlouhodobé a vzájemně výhodné vztahy
dobré jméno je pro nás zárukou budoucnosti
vybíráme si takové partnery a spolupracovníky,
kteří uznávají stejné hodnoty jako my
výhodou zákazníka je možnost vlastní volby, proto
respektujeme ostatní dodavatele na trhu – naším cílem
je ale být nejlepší
závazky vůči našim partnerům a státu plníme v řádných
termínech
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
Představení společnosti ECOFOL, s.r.o.
O nás – kdo jsme
ECOFOL, s.r.o., je specializovaný velkoobchod, který se již od roku 1995
zabývá prodejem a distribucí obalových materiálů a hygieny ve spojení
s komplexním zákaznickým servisem.
Sídlo společnosti se nachází v severních Čechách v Ústí nad Labem.
ECOFOL, s.r.o., patří mezi přední distributory obalových materiálů a hygieny v České republice. Spolupracujeme s výrobci tohoto zboží z řady zemí Asie a Evropy. Pro naše zákazníky
máme na skladě stále více než 1000 tun zboží, což obnáší cca
1500 druhů výrobků na téměř dvou tisícovkách palet.
Ročně prodáme přes 300 milionů kusů našeho zboží.
Od roku 2006 nabízíme zákazníkům z ČR i SR jako výhradní
dovozce vlastní produktovou řadu obalových materiálů ideal
pack®, které pro nás vyrábějí podle našich požadavků významní světoví výrobci tohoto zboží. Samozřejmé je, že vlastníme veškeré atesty k výrobkům, které distribuujeme, a že naše
produkty splňují potřebné hygienické normy.
ECOFOL, s.r.o., používá vyspělý informační systém ABRA G3,
pomocí kterého zajišťujeme plynulý chod všech logistických
procesů. Naši zaměstnanci jsou průběžně školeni a jejich odborná znalost je na vysoké úrovni.
ECOFOL, s.r.o., uzavřel smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., a s účinností od 1. 4. 2002 plní zákonnou
povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech. Zapojili jsme se
rovněž do systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F00020087.
ECOFOLECOFOL
– KATALOG
KATALOG
PRODUKTŮ
2013
3
Představení společnosti ECOFOL, s.r.o.

Proč právě s námi?
Víme, že nabídka na trhu je široká. Přesto máme za to, že naši
zákazníci mají řadu velmi dobrých důvodů, proč navázat obchodní
vztah právě s námi a dlouhodobě v něm setrvat.
Jsme přesvědčeni, že hlavním důvodem, proč to takto učinilo již
několik tisíc obchodních partnerů, je hodnota, na jejímž základě
podnikáme téměř dvacet let. Touto naší hlavní hodnotou je poctivost, následovaná slušností, ochotou a spolehlivostí.
Podnikáme totiž nejen proto, abychom dosahovali přiměřeného
zisku, ale stejně tak i proto, abychom Vám byli skutečně prospěšnými a spolehlivými partnery. Rovněž si velmi zakládáme na vysoké
kvalitě našich výrobků, úrovni logistiky či flexibilitě v kontaktu s našimi partnery. Nabízíme několik důvodů, proč si myslíme, že toto
můžeme říci:










Naše odbornost
Na českém trhu s obalovými materiály a hygienou působíme bezmála dvacet let. Dobře se v této oblasti orientujeme
a víme, jak nejlépe uspokojit potřeby našich zákazníků.
ideal pack®
Jsme výhradními dovozci obalů značky ideal pack®.
Ideal pack® je naše vlastní produktová značka, proto můžeme
garantovat ideální a neměnné parametry obalových materiálů
této značky. Výrobky jsou pečlivě prověřovány a jsou hodnoceny jako optimální z hlediska poměru kvality a ceny. Výrobky
vždy odpovídají deklarovaným údajům, zejména rozměrům,
tloušťce a druhu materiálu, návinu, počtu kusů v balení a dalším
specifikacím. Nabídku výrobků značky ideal pack® průběžně
rozšiřujeme, což našim partnerům umožňuje rychlé přizpůsobení vyvíjející se situaci v jejich oboru.
Zboží
Spolupracujeme s výrobci obalových materiálů z řady zemí
světa, v každém okamžiku pro Vás máme skladem kolem 1500
druhů zboží v celkovém objemu cca 1000 tun.
Naše služby zákazníkům
jsme velkou distribuční společností se silným zázemím
pracujeme na základě sofistikovaného informačního systému
k našim produktům máme k dispozici veškeré potřebné atesty
a certifikáty
po získání zákazníka zásadně vždy zachováváme kvalitu výrobků, které mu dodáváme
naše výrobky nejsou šizené
reklamace řešíme řádně a včas (viz Reklamační řád)




ceny nastavujeme dle aktuálních cen vstupních surovin, kurzu
měn a dalších faktorů, které mají na tvorbu cen vliv (viz Všeobecné obchodní podmínky)
při odběru nad stanovenou minimální částku neúčtujeme dopravné
nabízíme výrobky v akcích za zvýhodněné ceny
umíme pro Vás vyrobit zboží na zakázku přesně podle Vašich
individuálních potřeb
Výroba na zakázku – pomůžeme Vám budovat Vaši značku…
Většinu výrobků, které nabízíme, si naši zákazníci mohou objednat
rovněž ve variantách vyrobených na zakázku. Materiál, rozměry
i potisk výrobků připravíme přesně podle jejich specifických přání
a potřeb.
Potisk obalových materiálů firemním logem, reklamními slogany
a vším, co souvisí s Vaší firemní značkou či Vaším firemním vizuálním stylem, se stane přidanou hodnotou a jedním z nejlevnějších
a nejúčinnějších způsobů propagace Vaší firemní značky.
4

ECOFOL –
KATALOG
KATALOG
2013
PRODUKTŮ
Přeneste na nás Vaše nápady a potřeby, my Vám zajistíme komplexní zákaznický servis od zpracování grafického návrhu přes výrobu, uskladnění až po distribuci na Vaše provozovny. Samozřejmou
součástí našich služeb je uskladnění celé série zakázkových výrobků
a jejich postupná distribuce a fakturace dle aktuální spotřeby zákazníka.
Obsah katalogu

Obsah katalogu
01
Představení společnosti ECOFOL, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02
Sortiment ideal pack®
01
Tašky a sáčky HDPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potravinářské fólie a alobal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tašky s uchem ideal pack®
8
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Papírové tácky a krabice na pizzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Jednorázové nádobí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Sáčky papírové
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ochranné pomůcky

3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sortiment ECOFOL, s.r.o.
03
04
05
02
Plastové tašky a sáčky
03
Jednorázové nádobí
04
Papírové obalové materiály a dekorace
05
Potravinářské fólie a přířezy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
06
Papírové hygienické potřeby
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
07
Úklidové prostředky, ochranné pomůcky
08
Průmyslové obalové materiály
09
Etikety, pokladní pásky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
06
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Nenechte se šidit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
Reklamace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
07
08
Informace o materiálech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Všeobecné podmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Kontakty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
09
ECOFOLECOFOL
– KATALOG
KATALOG
PRODUKTŮ
2013
5
01
značka ideal pack
®
Pod značkou ideal pack® nabízíme naši vlastní
produktovou řadu výrobků, vlajkovou loď naší nabídky.
U výrobků ideal pack® garantujeme ideální a neměnné
parametry obalových materiálů určených pro použití
zejména při balení potravin a pokrmů.
6
ECOFOL KATALOG 2013
Představení značky ideal pack®
Výrobky této značky jsou pečlivě prověřovány a mají optimální poměr
kvality a ceny. Parametry výrobků odpovídají deklarovaným údajům,
mezi něž patří rozměry, tloušťka a druh materiálu, návin, počet kusů
v balení a další specifické údaje. Výrobní kvalita obalových materiálů
ideal pack® je neměnná, zaručujeme ji po celou dobu jejich užívání.
Kvalitu obalových materiálů ideal pack® prověřili v praxi i obchodníci a prodejci potravin a pokrmů. Veškeré materiály jsou laboratorně
testovány a splňují nejpřísnější kritéria a normy jak z hlediska jejich
vhodnosti pro styk s potravinami, tak z ekologického hlediska.
Super pevné
a drahé
obaly
Obaly
ideal pack®
Levné
a praskající
obaly
Značka ideal pack® je synonymem pro prověřené a nešizené obalové materiály.
Do řady obalových materiálů ideal pack® patří například LDPE a HDPE
tašky a sáčky, potravinářské PE a ALU fólie, papírové tácky, pizza
krabice, plastové příbory, jednorázové kelímky, misky, talíře, brčka,
zástěry a rukavice, papírové sáčky apod.
Řadu výrobků ideal pack® průběžně rozšiřujeme.
ECOFOLECOFOL
– KATALOG
KATALOG
PRODUKTŮ
2013
7
01

ideal pack
Tašky a sáčky HDPE
30.01015
30.01015
30.01025
30.01025

ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
30.01035
30.01035
Taška 3 kg ideal pack®
č. artiklu
název zboží
ks v balení
v bloku
bal/500 ks krt/5 bal
30.01020
v roli
bal/250 ks krt/20 rol
balení v krt
Taška 4 kg ideal pack®
č. artiklu
název zboží
ks v balení
balení v krt
30.01025
Červená
bal/200 ks krt/10 bal
30.01047

8
30.01020
30.01015

30.01047
30.01020
Taška 10 kg ideal pack®
č. artiklu
název zboží
ks v balení
30.01035
Červená
bal/200 ks krt/10 bal
balení v krt
30.01047
Potisk Děkujeme
bal/200 ks krt/10 bal
ideal pack

01
Tašky a sáčky HDPE
HDPE tašky a sáčky ideal pack®
Nyní v lepší kvalitě za ještě výhodnější ceny!
Embosovaný materiál
z čistého granulátu
Průběžná kontrola
kvality materiálu
Kvalitní pevné svary
zvyšující pevnost


HDPE tašky a sáčky ideal pack® se vyznačují ideální
neměnnou kvalitou. Od běžných HDPE tašek a sáčků
vyrobených z regranulátu se tašky a sáčky ideal pack®
liší zejména pevnými svary a vysokou nosností, to vše při
nízké tloušťce výsledného materiálu.

Proto Vám můžeme nabídnout vyšší kvalitu a přitom
nižší cenu. Nákupem nových tašek a sáčků ideal pack®
dosáhnete ideálního poměru ceny a kvality.

Kvalita je kontrolována ve všech fázích výroby, aby
konečný produkt dosahoval nejlepších parametrů.
Tašky a sáčky ideal pack® dosahují vysoké kvality nejen
díky využití nejmodernějších výrobních technologií, ale
i díky tomu, že jsou nyní vyráběny z nové a vylepšené
speciální směsi granulátů (bez příměsí regranulátů).
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
9
01

ideal pack
Tašky a sáčky HDPE
30.01110

30.01110
Sáček ideal pack® skládaný
č. artiklu
název zboží
ks v balení
30.01110
(M) 20 x 30 cm
30.01120
(L) 26 x 35 cm
30.01080

balení v krt
30.01080
Sáček ideal pack® v roli
č. artiklu
název zboží
ks v balení
balení v krt
bal/1000 ks krt/10 bal
30.01080
20 x 30 cm
bal/500 ks krt/15 rol
bal/1000 ks krt/10 bal
30.01090
25 x 35 cm
bal/500 ks krt/15 rol
30.01100
25 x 40 cm
bal/500 ks krt/15 rol
30.01105
30 x 40 cm
bal/500 ks krt/15 rol
Sáčky ideal pack® skládané




Ideální sáčky pro pultový prodej
Sáček vytáhnete z balení snadno a rychle dvěma prsty
Nemusíte nic přidržovat, odvinovat ani trhat
Sáčky na pultě nezabírají místo, přesto jsou pořád
po ruce
30.01050

10
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
30.01050
Sáček ideal pack® odtrhávací
č. artiklu
název zboží
ks v balení
balení v krt
30.01050
20 x 30 cm
bal/1000 ks krt/5 set
30.01060
25 x 35 cm
bal/1000 ks krt/5 set
30.01070
25 x 40 cm
bal/1000 ks krt/5 set
ideal pack

01
Potravinářské fólie a alobal
30.01150
30.01160
30.10300

Potravinářská fólie ideal pack®

Alobal v roli ideal pack®
č. artiklu
název zboží
ks v balení
balení v krt
č. artiklu
název zboží
ks v balení
balení v krt
30.01130
Fólie 30 cm x 300 m
bal/1 ks
krt/4 ks
30.10300
29 cm x 1,05 kg
bal/1 ks
krt/4 ks
30.01140
Fólie 45 cm x 300 m
bal/1 ks
krt/4 ks
30.01150
Fólie 29 cm x 300 m UTF
bal/1 ks
krt/4 ks
30.01160
Fólie 44 cm x 300 m UTF
bal/1 ks
krt/4 ks
Potravinářská fólie ideal pack® UTF





U nové ultra tenké potravinářské fólie ideal pack® UTF se podařilo díky
nejmodernějším výrobním technologiím významně snížit její tloušťku,
samozřejmě při zachování vysoké kvality.
Proto Vám můžeme nabídnout ještě nižší prodejní cenu než dosud.
Nákupem nové fólie ideal pack® UTF dosáhnete ideálního poměru ceny
a kvality.
Samozřejmostí je, že parametry výrobků značky ideal pack® odpovídají
deklarovaným údajům. V případě potravinářské fólie jde především
o garantovaný návin 300 m na roli.
Potravinářská fólie ideal pack® UTF rovněž splňuje nejpřísnější kritéria
a normy z hlediska její vhodnosti pro styk s potravinami. Snížení tloušťky
fólie má v neposlední řadě také příznivý dopad na životní prostředí.
Fólie se netrhá, odvíjí se snadno až do konce každé role.
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
11
01


ideal pack
Tašky s uchem ideal pack®
30.02010
30.02040
30.02050
30.02030
Taška s uchem ideal pack®
č. artiklu
název zboží
ks v balení
balení v krt
č. artiklu
název zboží
ks v balení
balení v krt
30.02010
Tygr, 45 x 49 cm
bal/50 ks
krt/10 bal
30.02040
Maso, 45 x 49 cm
bal/50 ks
krt/10 bal
30.02050
Ovoce, 45 x 49 cm
bal/50 ks
krt/10 bal
30.02030
Pečivo, 45 x 49 cm
bal/50 ks
krt/10 bal
12
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
ideal pack

01
Tašky s uchem ideal pack®
Atraktivní velké nákupní tašky ideal pack®
Zesílená ucha
tašek
Atraktivní
a kvalitní potisk
Pevné svary
zaručující vysokou
nosnost
Materiál z čistého
granulátu
(síla stěn tašek je 48 mic.)

Tašky s uchy ideal pack® se vyznačují vysokou kvalitou.
Od běžných LDPE tašek vyrobených z regranulátu se tašky
ideal pack® liší zejména kvalitním potiskem, pevnými svary
a vysokou nosností. Každá taška je označena EAN kódem,
má spodní záložku a zpevněný svar ucha.

Tašky ideal pack® jsou dostatečně pevné (síla stěn tašek je
48 mic.), takže bezpečně udrží nákup Vašich zákazníků.

Vysoká kvalita tašek ieal pack® je dosahována nejen díky
využití nejmodernějších výrobních technologií, ale také díky
tomu, že jsou vyráběny z čistého a vysoce kvalitního LDPE
granulátu (bez příměsí regranulátu).
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
13
01

ideal pack
Krabice na pizzu a papírové tácky
30.10090

30.10110
Krabice na pizzu ideal pack®
č. artiklu
název zboží
ks v balení
30.10085
30 cm potisk
30.10090
30.10175

balení v krt
Krabice na pizzu ideal pack®
č. artiklu
název zboží
ks v balení
bal/100 ks
30.10175
45 cm potisk
bal/50 ks
32 cm
bal/100 ks
30.10200
50 cm potisk
bal/50 ks
30.10110
32 cm potisk
bal/100 ks
30.10220
40 x 60 cm potisk
bal/50 ks
30.10112
33 cm potisk
bal/100 ks
30.10114
34,5 cm potisk
bal/100 ks
30.10120
40 cm
bal/100 ks
30.10140
40 cm potisk
bal/100 ks
balení v krt
Pizza krabice
Nově nabízíme krabice na pizzu z mikrovlnné
lepenky v provedení bílá/bílá.
Pizza krabice jsou k dispozici bez potisku nebo
s dvoubarevným potiskem.
Při výrobě na zakázku nabízíme až čtyřbarevný
potisk krabic přesně dle přání zákazníka.
Objednat si můžete i specifické rozměry krabic.
Máte-li zájem o výrobu krabic podle Vašich
představ, neváhejte nás kontaktovat.
14
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
30.05010

Tácek papírový ideal pack®
č. artiklu
název zboží
ks v balení
balení v krt
30.05010
Tácek č. 3 (110 x 170 mm) bal/100 ks krt/20 bal
30.05020
Tácek č. 4 (130 x 200 mm) bal/100 ks krt/10 bal
30.05030
Tácek č. 5 (160 x 230 mm) bal/100 ks krt/10 bal
ideal pack

Jednorázové nádobí
30.08035

01
30.08100
Brčko ideal pack®

č. artiklu
název zboží
ks v balení
30.08030
Růžové Jumbo
30.08035
č. artiklu
název zboží
ks v balení
bal/150 ks krt/40 bal
30.08070
Modré Jumbo
bal/150 ks krt/40 bal
Žluté Jumbo
bal/150 ks krt/40 bal
30.08080
Černé Jumbo
bal/150 ks krt/40 bal
30.08040
Fialové Jumbo
bal/150 ks krt/40 bal
30.08090
Průhledné Jumbo
bal/150 ks krt/40 bal
30.08045
Červené Jumbo
bal/150 ks krt/40 bal
30.08100
S kloubem pruhované
bal/250 ks krt/40 bal
30.08050
Oranžové Jumbo
bal/150 ks krt/40 bal
30.08060
Zelené Jumbo
bal/150 ks krt/40 bal
balení v krt
Brčko s kloubem
24 cm
25 cm
Brčko Jumbo
balení v krt
Brčko ideal pack®
Ø 8 mm
Ø 5 mm
Brčka ideal pack®
Brčka Jumbo ideal pack® budou ozdobou i praktickým
doplňkem osvěžujících nápojů podávaných v restauracích,
barech, na diskotékách, jednoduše všude tam, kde se tyto
nápoje připravují…
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
15
01

ideal pack
Jednorázové nádobí
30.09010
30.09020
30.09030

30.09050
30.09070
16
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
Kelímky ideal pack®
č. artiklu
název zboží
ks v balení
30.09010
Bílý 0,2 l (PP)
bal/100 ks krt/30 bal
30.09020
Transp. 0,2 l (PP)
bal/100 ks krt/30 bal
30.09030
Bílý 0,3 l (PP)
bal/100 ks krt/25 bal
30.09040
Transp. 0,3 l (PP)
bal/100 ks krt/25 bal
30.09050
Bílý 0,5 l (PP)
bal/50 ks
krt/20 bal
30.09060
Transp. 0,5 l (PP)
bal/50 ks
krt/20 bal
balení v krt
30.09060
30.09080
30.09091

30.09111
30.09040
30.09101
Jednorázové příbory ideal pack®
č. artiklu
název zboží
ks v balení
balení v krt
30.09070
Vidlička bílá (PS)
bal/100 ks krt/20 bal
30.09080
Nůž bílý (PS)
bal/100 ks krt/20 bal
30.09091
Lžíce bílá (PS)
bal/100 ks krt/32 bal
30.09101
Lžička bílá (PS)
bal/100 ks krt/80 bal
30.09111
Míchátko bílé (PS)
bal/1000 ks krt/30 bal
ideal pack

Jednorázové nádobí
30.09120

01
30.09130
30.09140
30.09150
Misky ideal pack®
č. artiklu
název zboží
ks v balení
balení v krt
30.09120
137 mm ovál bílá (PS)
bal/25 ks
krt/80 bal
30.09130
Na polévku 167 mm bílá (PS) bal/25 ks
krt/80 bal
30.09140
Na polévku 350 ml (PS)
bal/100 ks krt/32 bal
30.09150
Na polévku 500 ml (PS)
bal/100 ks krt/32 bal
30.09200
Na hranolky 250 ml (PS)
bal/100 ks krt/36 bal
30.09200
30.09500
30.09520
30.09620

30.09640
Talíře ideal pack®
č. artiklu
název zboží
ks v balení
balení v krt
30.09500
17 cm (PS)
bal/100 ks krt/40 bal
30.09520
21 cm (PS) mělký
bal/100 ks krt/16 bal
30.09620
21 cm (PP) mělký
bal/50 ks
30.09640
22 cm (PS) mělký
bal/100 ks krt/18 bal
30.09650
22 cm (PP) mělký
bal/100 ks krt/14 bal
krt/12 bal
30.09650
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
17
01

ideal pack
Jednorázové nádobí
30.09830
30.09860

30.09840
30.09910
30.09920
30.09870
30.09950
30.09960
Misky hranaté ideal pack®

Misky termo kulaté ideal pack®
č. artiklu
název zboží
ks v balení
č. artiklu
název zboží
ks v balení
balení v krt
30.09830
200 ml (PP)
bal/100 ks krt/10 bal
30.09910
Kulatá 360 ml (EPS)
bal/25 ks
krt/20 bal
30.09840
250 ml (PP)
bal/100 ks krt/10 bal
30.09920
Kulatá 460 ml (EPS)
bal/25 ks
krt/20 bal
30.09860
500 ml (PP)
bal/100 ks krt/10 bal
30.09950
bal/50 ks
krt/10 bal
30.09870
Víčko hranaté (PP)
bal/100 ks krt/10 bal
Víčko pro misky
termo kulaté
30.09960
Víčko pro misky
termo kulaté (EPS)
bal/25 ks
krt/20 bal
balení v krt
Nepromastitelný sáček
Ideal pack® rozšiřuje nabídku svých výrobků nově také o papírové sáčky
zamezující promaštění.
Jde o papírové sáčky potažené na vnitřní straně fólií, která nedovolí
prosáknutí mastnoty na povrch sáčku. Tento proti mastnotě odolný sáček
je nejlevnějším, a přitom vysoce kvalitním obalem, který je určen pro
přenášení grilovaných kuřat a dalších grilovaných a pečených potravin.
Nepromastitelný sáček ideal pack® je vhodný pro balení teplých
i studených potravin.
18
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
ideal pack

Sáčky papírové
30.20010

30.20020
Sáčky papírové ideal pack®
název zboží
ks v balení
30.20010
Na kebab 16 x 16 cm
30.20020
balení v krt
30.20050
Sáčky papírové ideal pack®
č. artiklu
název zboží
ks v balení
bal/500 ks krt/8 bal
30.20030
Nepromastitelný 1/2
bal/100 ks krt/10 bal
Na hamburger 16 x 16 cm bal/500 ks krt/8 bal
30.20050
Nepromastitelný 1/1
bal/100 ks krt/10 bal
balení v krt
Ochranné pomůcky
30.08016

30.20030

č. artiklu

01
30.08016
Ochranné pomůcky ideal pack®
30.08020

č. artiklu
název zboží
ks v balení
balení v krt
30.08016
Rukavice jednorázové
odtrhávací HDPE
bal/100 ks krt/50 bal
30.08020
Ochranné pomůcky ideal pack®
č. artiklu
název zboží
ks v balení
balení v krt
30.08020
Zástěry jednorázové
HDPE
bal/50 ks
krt/20 bal
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
19
02
Plastové tašky
a sáčky
Plastové tašky a sáčky 02
00.01020

00.01045
Taška mini

č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
00.01010
Bílá
00.01020
00.01030
balení v krt
Taška 3 kg / 5 kg v bloku
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
bal/100 ks krt/40 bal
00.01045
3 kg v bloku transp.
bal/500 ks krt/5 bal
Zelená
bal/100 ks krt/40 bal
00.01123
5 kg v bloku transp.
bal/100 ks krt/20 bal
Modrá
bal/100 ks krt/40 bal
00.01060

00.01070
Taška 3 kg / 5 kg v roli

balení v krt
00.01080
Taška 4 kg
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
00.01060
3 kg v roli transp.
rol/250 ks
krt/20 rol
00.01070
4 kg bílá
bal/100 ks krt/20 bal
00.01130
5 kg v roli transp.
rol/250 ks
krt/20 rol
00.01080
4 kg červeno–bílá
bal/200 ks krt/10 bal
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
21
02
Plastové tašky a sáčky
00.01160
00.01233
00.01210

00.01300
Taška

č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
00.01160
5,5 kg pekař
bal/100 ks krt/20 bal
00.01210
10 kg oranžová
EXTRA PEVNÁ
bal/200 ks krt/7 bal
00.01233
10 kg červeno–bílá
bal/200 ks krt/10 bal
Taška 15 kg
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
00.01280
Červená
bal/100 ks krt/10 bal
00.01290
Žlutá
bal/100 ks krt/10 bal
00.01300
Modrá
bal/100 ks krt/10 bal
00.01330

00.01445*
Taška s průhmatem

č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
00.01330
38 x 45 + 5 cm bílá
bal/50 ks
krt/500 ks
00.01350
55 x 60 + 5 cm bílá
bal/25 ks
krt/250 ks
22
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
balení v krt
00.01449
Taška s uchem
č. artiklu
00.01445
00.01449
specifikace zboží
45 x 50 cm potisk
(*dostupné v několika dalších motivech)
50 x 50 cm černá, potisk
ks v balení
balení v krt
bal/25 ks
krt/500 ks
bal/25 ks
krt/250 ks
Plastové tašky a sáčky 02
01.01007

01.01010
Sáček uzlový

č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
01.01007
22 x 40 cm
bal/500 ks krt/10 bal
01.01100
balení v krt
Sáček odtrhávací
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
01.01010
16 x 24 cm
set/1000 ks krt/10 set
01.01020
20 x 30 cm
set/1000 ks krt/5 set
01.01030
25 x 35 cm
set/1000 ks krt/5 set
01.01040
25 x 40 cm
set/1000 ks krt/5 set
01.01050
30 x 50 cm
set/1000 ks krt/5 set
01.01110
01.01160
01.01260
01.01100

Sáček zamražovací

Sáček skládaný
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
01.01090
Barevný 20 x 30 cm
bal/50 ks
krt/100 bal
01.01140
16 x 24 cm
bal/1000 ks krt/20 bal
01.01100
Barevný 25 x 35 cm
bal/50 ks
krt/100 bal
01.01160
20 x 30 cm
bal/1000 ks krt/10 bal
01.01110
Transp. 20 x 30 cm
bal/50 ks
krt/100 bal
01.01260
26 x 35 cm
bal/1000 ks krt/10 bal
01.01120
Transp. 25 x 35 cm
bal/50 ks
krt/100 bal
01.01130
Transp. 30 x 40 cm
bal/50 ks
krt/100 bal
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
23
02
Plastové tašky a sáčky
01.01270

09.01125
Sáček v roli

Pytel do přepravky
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
01.01270
20 x 30 cm
rol/500 ks
krt/20 rol
09.01125
70 + 30 x 70 cm/15 mic
rol/500 ks
01.01280
25 x 35 cm
rol/500 ks
krt/20 rol
01.01290
25 x 40 cm
rol/500 ks
krt/20 rol
balení v krt
12.01010

Sáček uzavíratelný

č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
12.01010
4 x 6 cm
12.01020
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
bal/100 ks krt/10 bal
12.01070
15 x 22 cm
bal/100 ks krt/10 bal
6 x 8 cm
bal/100 ks krt/10 bal
12.01080
18 x 25 cm
bal/100 ks krt/10 bal
12.01030
7 x 10 cm
bal/100 ks krt/10 bal
12.01090
20 x 30 cm
bal/100 ks krt/10 bal
12.01040
8 x 12 cm
bal/100 ks krt/10 bal
12.01100
25 x 35 cm
bal/100 ks krt/10 bal
12.01050
10 x 15 cm
bal/100 ks krt/10 bal
12.01110
30 x 40 cm
bal/100 ks krt/10 bal
12.01060
12 x 17 cm
bal/100 ks krt/10 bal
24
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
balení v krt
Sáček uzavíratelný
balení v krt
Plastové tašky a sáčky 02

18.01038

Sáček tatrafánový
balení v krt
Sáček tatrafánový
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
18.01035
12 x 50 cm
bal/250 ks
18.01038
14 x 60 cm
bal/250 ks
18.01061
17 x 22 cm
bal/250 ks
18.01064
18 x 35 cm
bal/250 ks
18.01065
19 x 57 cm
bal/250 ks
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
18.01011
10 x 12 cm
bal/250 ks
18.01066
14 x 35 cm
bal/250 ks
18.01012
10 x 28 cm
bal/250 ks
18.01070
20 x 30 cm
bal/250 ks
18.01015
12 x 15 cm
bal/200 ks
18.01073
25 x 35 cm
bal/250 ks
18.01019
8 x 32 cm
bal/250 ks
18.01075
25 x 48 cm
bal/250 ks
18.01021
13 x 32 cm
bal/250 ks
18.01080
30 x 40 cm
bal/250 ks
18.01031
13 x 40 cm
bal/250 ks
18.01100
40 x 60 cm
bal/250 ks
19.01030
18.01110

balení v krt
Sáček tatrafánový – křížové dno
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
18.01110
12,5 x 18 cm
bal/100 ks
18.01120
12 x 25,5 cm
bal/100 ks
18.01141
17 x 24 cm
bal/100 ks
18.01160
20 x 35 cm
bal/100 ks

balení v krt
Archy tatrafánové
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
19.01030
100 x 120 cm
bal/100 ks
balení v krt
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
25
03
Jednorázové
nádobí
Jednorázové nádobí 03
10.01020
10.01036
10.01090
10.01030

10.01092
10.01091
Kelímek na alkohol PS

Kelímek na kávu PS
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
10.01020
0,05 l
bal/40 ks
krt/40 bal
10.01090
0,18 l hnědo–bílý
bal/100 ks krt/30 bal
10.01030
0,08 l
bal/100 ks krt/48 bal
10.01091
0,15 l hnědo–bílý
bal/100 ks krt/30 bal
10.01036
0,02 l
bal/50 ks
10.01092
0,2 l hnědo–bílý
bal/100 ks krt/30 bal
krt/54 bal
balení v krt
10.01214
10.01096

10.01100
Kelímek PAP Coffee To Go / víčko

Kelímek termo bílý PS
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
10.01096
0,2 l
bal/50 ks
krt/20 bal
10.01100
0,2 l
bal/50 ks
krt/20 bal
10.01097
0,25 l
bal/50 ks
krt/20 bal
10.01110
0,25 l
bal/50 ks
krt/20 bal
10.01098
0,3 l
bal/50 ks
krt/20 bal
10.01115
0,3 l
bal/50 ks
krt/20 bal
10.01214
Víčko na kelímek
10.01098
bal/100 ks krt/10 bal
10.01224
Víčko na kelímek
10.01096 a 10.01097
bal/100 ks krt/10 bal
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
27
03
Jednorázové nádobí
10.011159

10.01134
Kelímek PET

10.01137
Kelímek 0,4 l PP
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
10.011159
0,2 l
bal/50 ks
krt/25 bal
10.01134
Transparent
bal/50 ks
krt/32 bal
10.011160
0,25 l
bal/50 ks
krt/25 bal
10.01137
Bílý
bal/70 ks
krt/20 bal
10.011161
0,3 l
bal/75 ks
krt/16 bal
10.011171
0,4 l
bal/50 ks
krt/16 bal
10.01118, 10.011183

10.01119, 10.01121
10.011181, 10.011184, 10.011189
Víčko pro kelímek PET

Víčko pro kelímek PET
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
10.01118
Vypouklé s otvorem
k PET 300 a 400 ml
bal/50 ks
krt/16 bal
10.011189
Ploché k PET
200 ml
bal/50 ks
krt/25 bal
10.011181
Ploché k PET 300 a 400 ml bal/50 ks
krt/16 bal
10.01119
bal/50 ks
krt/25 bal
10.011183
Vypouklé s otvorem
k PET 250 ml
Vypouklé bez otvoru
k PET 250 ml
bal/50 ks
krt/25 bal
10.01121
bal/50 ks
krt/16 bal
Ploché k PET 250 ml
bal/50 ks
Vypouklé bez otvoru
k PET 300 a 400 ml
10.011184
28
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
krt/25 bal
Jednorázové nádobí 03
10.01166
10.01226
10.01228

Kelímek dresingový / víčko

č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
10.01166
Kelímek 50 ml
bal/100 ks krt/20 bal
10.01226
Víčko na kelímek
dresingový
bal/100 ks krt/20 bal
10.01290

balení v krt
specifikace zboží
10.01290
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
10.01227
250 ml
bal/50 ks
krt/10 bal
10.01228
375 ml
bal/50 ks
krt/10 bal
10.01229
500 ml
bal/50 ks
krt/10 bal
10.01361
10.01320
Miska hranatá / víčko PP
č. artiklu
Miska s víčkem hranatá PP

ks v balení
10.01383
Miska kulatá / víčko PP
balení v krt
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
Miska 1000 ml hranatá
krt/500 ks
10.01330
Miska 125 ml kulatá PP
krt/1000 ks
10.01291
Miska 1500 ml hranatá
krt/500 ks
10.01335
Miska 150 ml kulatá PP
krt/1000 ks
10.01292
Miska 2000 ml hranatá
krt/500 ks
10.01361
Miska 250 ml kulatá PP
krt/1000 ks
10.01320
Víčko pro misku 1000 ml
krt/500 ks
10.01368
Miska 300 ml kulatá PP
krt/1000 ks
10.01321
Víčko pro misku 750
a 1500 ml
krt/500 ks
10.01364
Miska 400 ml kulatá PP
krt/1000 ks
10.01371
Miska 500 ml kulatá PP
krt/1000 ks
10.01322
Víčko pro misku 2000 ml
krt/500 ks
10.01383
Víčko kulaté PP
krt/1000 ks
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
29
03
Jednorázové nádobí
10.01327
10.01397
10.01350

10.01416
10.01487
30
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
Miska kulatá / víčko PVC
č. artiklu
specifikace zboží
10.01327
Miska 100 ml
kulatá BK
krt/2750 ks
10.01397
Víčko pro misku 100 ml
kulatou BK
krt/2750 ks
10.01406
Miska 150 ml
kulatá BK
krt/1600 ks
10.01350
Miska 210 ml
kulatá BK
krt/1600 ks
10.01390
Víčko pro misku 210 ml
kulatou BK
krt/1600 ks
10.01416
Miska 250 ml
kulatá BK
krt/1000 ks
10.01487
Víčko pro misku 250 ml
kulatou BK
krt/1000 ks

10.01910, 10.01555
10.01390
ks v balení
balení v krt
Miska na ruské vejce / víčko
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
10.01910
Miska na ruské vejce
bílá BK
krt/1000ks
10.01915
Miska na ruské vejce
transp. BK
krt/1000 ks
10.01555
Víčko pro misku na ruské
vejce – vysoké
krt/1000 ks
Jednorázové nádobí 03
10.01425
10.01435
10.01301
10.01426
10.01441
10.01495

10.01400
Miska hranatá / víčko PVC
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
10.01400
Miska 250 ml
hranatá BK
krt/1100 ks
10.014801
Víčko pro misky 150
a 250 ml hranatou BK
krt/1100 ks
10.01425
Miska 500 ml (
142 x 118 x 50 mm) BK
krt/720 ks
10.01435
Miska 700 ml
(142 x 118 x 65 mm) BK
krt/720 ks
10.01301
Víčko hranaté pro misky
500 a 700 ml BK
krt/1440 ks
10.01426
Miska 600 ml
(190 x 142 x 35 mm) BK
krt/450 ks
10.01441
Miska 1200 ml
hranatá BK
krt/450 ks
10.01495
Víčko pro misku 600
a 1200 ml hranatou BK
krt/450 ks
10.014801
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
31
03
Jednorázové nádobí
10.01560
10.01685
10.01695

10.01631
Miska s integrovaným víčkem
č. artiklu
specifikace zboží
10.01561
Miska 375 ml s int.
víčkem oválná JO375
krt/450 ks
10.01560
Miska 500 ml s int.
víčkem oválná JO500F
krt/300 ks
10.01631
Miska 250 ml s int.
víčkem kulatá PR-251
krt/800 ks
10.01685
Miska s int. víčkem
161 x 139 x 70 R-183
krt/300 ks
10.01695
Miska 750 ml s int.
víčkem SLR750
10.01863

specifikace zboží
10.01862
10.01863
32
balení v krt
bal/50 ks
krt/350 ks
balení v krt
10.01830
Krabice na pečivo
č. artiklu
ks v balení

balení v krt
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
1850 ml SL40
krt/500 ks
10.01830
s int. víčkem třívrstvá
bal/143 ks krt/7 bal
3800 ml SL80
krt/200 ks
10.01835
s int. víčkem čtyřvrstvá
bal/280 ks krt/3 bal
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
ks v balení
Miska na sendviče
Jednorázové nádobí 03
10.01687
10.017803
10.017801

Miska salátová / víčko
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
10.01687
Miska salátová 600 ml
bal/50 ks
krt/10 bal
10.01688
Víčko k salátové misce
bal/50 ks
krt/10 bal
10.017801
Miska salátová 1000 ml
kulatá transparentní
krt/300 ks
10.017802
Miska salátová 1000 ml
kulatá černá
krt/300 ks
10.017803
Víčko k salátovým
miskám 1000 ml
krt/300 ks
10.01688
10.01839

10.02010
Miska na polévku

č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
10.01839
350 ml bílá PP
10.01840
500 ml bílá PP
balení v krt
10.017802
10.02015
Talíř
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
bal/100 ks krt/10 bal
10.02010
Dvoudílný PP
bal/100 ks krt/10 bal
bal/100 ks krt/10 bal
10.02015
Třídílný PP
bal/100 ks krt/10 bal
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
33
03
Jednorázové nádobí
10.01750

10.01770
Termo miska / víčko
10.01760

10.01780
Termo miska / víčko
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
10.01750
Miska 460 ml hranatá
termo
bal/25 ks
krt/10 bal
10.01760
Miska 710 ml hranatá
termo
bal/25 ks
krt/10 bal
10.01770
Víčko k misce 460 ml
termo hranaté
bal/25 ks
krt/10 bal
10.01780
Víčko k misce 710 ml
termo hranaté
bal/25 ks
krt/10 bal
balení v krt
10.01762

10.01782
Termo miska / víčko

č. artiklu
specifikace zboží
10.01762
Miska 750 ml FD26
krt/200 ks
10.01782
Víčko k misce
750 ml FD 26
krt/200 ks
34
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
10.01789
ks v balení
balení v krt
Box na hamburger
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
10.01789
Box na hamburger malý
121 x 126 x 71 mm
bal/100 ks krt/5 bal
10.01812
Box na hamburger velký
133 x 145 x 74 mm
bal/125 ks krt/4 bal
Jednorázové nádobí 03
10.01791
10.01801
10.01809

10.01817
10.01818
Menu box
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
10.01791
Jednodílný
(dvouzámkový) AP4/1
bal/125 ks krt/2 bal
10.01801
Dvoudílný
(dvouzámkový) AP4/2
bal/125 ks krt/2 bal
10.01809
Třídílný
(dvouzámkový) AP4/3
bal/125 ks krt/2 bal
10.01817
Bílý
18,5 x 14,5 cm AP9
bal/125 ks krt/4 bal
10.01818
Bílý
24 x 14,5 cm AP10
bal/125 ks krt/4 bal
Menu boxy s vyšší kvalitou
Nová vylepšená kvalita Menu boxů!
Nabízíme Vám Menu boxy se zvýšenou tuhostí stěn. Boxy jsou
natolik pevné, že je lze bez problémů vyskládat na sebe, což je
praktické při rozvážení jídel. Menu boxy mají dva zámky a jsou
určeny pro teplá i studená jídla. Povrchová laminace zabraňuje
prosáknutí horkého oleje a tekutin.
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
35
03
Jednorázové nádobí
10.01930
10.01940
10.01941

10.01950
10.01954
10.01953
36
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
Miska podložní
č. artiklu
specifikace zboží
10.01930
138 x 138 mm PPS 60
krt/760 ks
10.01940
130 x 180 mm PPS 70
krt/1100 ks
10.01941
130 x 180 mm PPS 70S
krt/1100 ks
10.01945
103 x 225 mm PPS 72
krt/720 ks
10.01950
138 x 225 mm PPS 73
krt/800 ks
10.01953
240 x 155 mm PPS 166S
krt/500 ks
ks v balení
balení v krt
10.01988
10.01956

10.01978
10.01945
Podnos / tác
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
10.01954
Podnos oválný bílý (EPS)
45 x 30,5 cm
bal/10 ks
krt/9 bal
10.01956
Podnos oválný ALU
33,3 x 23,3 cm
1 ks
krt/100 ks
10.01988
Podnos oválný ALU
44,5 x 29,5 cm
1 ks
bal/60 ks
10.01978
Tác ALU na gril
34,4 x 22,4 cm
bal/5 ks
Jednorázové nádobí 03

10.019900
10.019953
10.019951
11.01081
11.01089
11.01065
Talíř papírový / miska

č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
10.019900
Talíř papírový ovál
bal/125 ks krt/4 bal
10.019951
Talíř papírový 17 cm
bal/125 ks krt/8 bal
10.019901
Talíř papírový 22 cm
bal/125 ks krt/4 bal
10.019953
Miska papírová 400 ml
bal/125 ks krt/8 bal
10.019901
Talíř papírový / tácek
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
11.01081
Talíř papírový mělký
23 cm
bal/100 ks krt/5 bal
11.01089
Talíř papírový hluboký
28 cm
bal/50 ks
11.01065
Tácek papírový
180 x 260 mm č. 6
bal/100 ks krt/5 bal

balení v krt
krt/8 bal
Dóza s uchem a pojistkou / víčko
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
10.02011
Dóza 600 ml s uchem
a pojistkou
krt/200 ks
10.02012
Víčko k dóze 600 ml
krt/1200 ks
10.02013
Dóza 800 ml s uchem
a pojistkou
krt/200 ks
10.02014
Víčko k dóze 800 ml
krt/1200 ks
10.02013, 10.02014
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
37
03
Jednorázové nádobí
10.02030

10.02040
Napichovátka

č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
10.02030
8 cm
10.02040
13 cm
10.02170

10.020751
balení v krt
10.02075
Lžičky
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
bal/2000 ks krt/10 bal
10.02075
Zmrzlinová
bal/1000 ks krt/10 bal
bal/500 ks
10.020751 Koktejlová 21cm
10.02175
Párátka dřevěná
bal/100 ks
10.02180

Párátka dřevěná
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
10.02170
65 mm
bal/100 ks
krt/50 bal
10.02180
Hygienicky balená
bal/1000 ks
10.02175
Plochá
bal/200 ks
krt/84 bal
38
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
balení v krt
balení v krt
Jednorázové nádobí 03
10.02190

10.02195
Špejle
10.02210

č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
10.02190
Bambusové
hrocené 200 mm
bal/200 ks
krt/125 bal
10.02195
Uzenářské 30 cm
svz/100 ks
krt/130 svz
10.02210
Dřevěné
hrocené 30 cm
bal/100 ks
10.02205
Míchátko dřevěné na kávu
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
10.02205
14 cm
bal/1000 ks
balení v krt
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
39
04
Papírové obalové
materiály a dekorace
Papírové obalové materiály a dekorace 04
13.02010

13.02040
Papír balicí

č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
13.02010
70 x 100 cm
13.02036
č. artiklu
specifikace zboží
bal/10 kg
13.02040
25 x 35 cm
krt/12,5 kg
40 x 60 cm (do přepravky) bal/10 kg
13.02045
35 x 50 cm
krt/12,5 kg
13.02025
balení v krt
Papír balicí s mikrotenovou fólií
13.02050
13.02060

13.02125
13.02142
ks v balení
balení v krt
13.02105, 13.02143
Papír balicí
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
13.02025
SC
bal/10 kg
13.02050
Okrový
bal/10 kg
13.02060
Kloboukový
bal/10 kg
13.02105
Sulfát bělený
bal/10 kg
13.02125
Havana dřevitá sv. 45g
bal/10 kg
13.02142
Pergamenová náhrada
bal/10 kg
13.02143
Pergamenová
náhrada bílá
bal/10 kg
balení v krt
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
41
04
Papírové obalové materiály a dekorace
14.01011

14.01210
Sáček papírový – kupecký
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
14.01011
0,5 kg (15 kg/bal)
bal/15 kg
14.01031
1,0 kg (15 kg/bal)
bal/15 kg
14.01051
1,5 kg (15 kg/bal)
bal/15 kg
14.01071
2,0 kg (15 kg/bal)
bal/15 kg
14.01091
3,0 kg (15 kg/bal)
bal/15 kg
14.01111
5,0 kg (15 kg/bal)
bal/15 kg
42
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ

balení v krt
15.01120
Sáček papírový
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
14.01210
SPB 160 x 280 x 60 mm bal/2000 ks
15.01120
Na párek v rohlíku
70 x 150 x 40 mm
bal/100 ks
krt/5000 ks
15.01180
Na párek v rohlíku
80 x 190 x 40 mm
bal/100 ks
krt/3000 ks
Papírové obalové materiály a dekorace 04
16.01240

16.01120
Papírový box na jídlo
č. artiklu
specifikace zboží
16.01240
750 ml bílý

ks v balení
Rozetky bílé
balení v krt
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
krt/500 ks
16.01120
9 cm
bal/1000 ks
16.01130
14 cm
bal/500 ks
16.01135

balení v krt
16.01166
Krajky dekorativní kulaté

č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
16.01135
22 cm
16.01140
balení v krt
Krajky dekorativní hranaté
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
bal/100 ks
16.01166
26 x 37 cm
bal/100 ks
26 cm
bal/100 ks
16.01170
36 x 46 cm
bal/100 ks
16.01145
28 cm
bal/100 ks
16.01150
30 cm
bal/100 ks
16.01155
32 cm
bal/100 ks
16.01157
34 cm
bal/100 ks
16.01160
36 cm
bal/100 ks
16.01162
38 cm
bal/100 ks
16.01165
40 cm
bal/100 ks
balení v krt
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
43
04

Papírové obalové materiály a dekorace
16.01000
16.01041
16.01000
16.01081
Krabice dortová

č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
16.01000
20 x 20 x 9 cm
bal/100 ks
16.01012
22 x 22 x 9 cm
bal/100 ks
16.01071
25 x 25 x 10 cm
bal/100 ks
16.01022
28 x 28 x 10 cm
bal/100 ks
16.01031
30 x 30 x 10 cm
bal/50 ks
16.01032
32 x 32 x 10 cm
bal/50 ks
16.01041
27 x 18 x 8 cm s uchem
bal/100 ks
44
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
balení v krt
Krabice
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
16.01081
Odnosová
40 x 27 x 7 cm
bal/50 ks
16.01082
Roláda
30 x 45 x 10 cm
bal/50 ks
balení v krt
Papírové obalové materiály a dekorace 04
13.02190
16.01114

Papír na pečení
č. artiklu
13.02190
specifikace zboží
38 cm x 8 m

Cukrářské košíčky bílé
ks v balení
balení v krt
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
1 ks
krt/45 ks
16.01114
40 x 22 mm
bal/1000 ks
16.01115
25 x 18 mm
bal/200 ks
16.01117
45 x 27 mm
bal/500 ks
16.01118
35 x 20 mm
bal/100 ks
16.01119
50 x 27 mm
bal/500 ks
balení v krt
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
45
05
Potravinářské fólie
a přířezy
Potravinářské fólie a přířezy 05

02.01010
Přířez mikrotenový v boxu
č. artiklu
specifikace zboží
ks v boxu
balení v krt
02.01010
20 x 25 cm
1000 ks
krt/10 box
02.01020
25 x 35 cm
2000 ks
krt/5 box
02.01030
40 x 50 cm
1000 ks
krt/5 box
02.01035
50 x 70 cm/10 mic
1000 ks
02.01040
50 x 70 cm
1000 ks
02.01041
50 x 70 cm/12 mic
1000 ks
02.01042
60 x 80 cm
500 ks
krt/5 box
02.01050
70 x 100 cm
500 ks
krt/5 box
02.01051
70 x 100 cm/12 mic
500 ks
02.01052
80 x 100 cm
500 ks
02.01054
70 x 140 cm/12 mic
1000 ks
02.01055
100 x 100 cm
500 ks
krt/5 box
02.01060
100 x 120 cm
500 ks
krt/5 box
02.01065
140 x 140 cm
500 ks
02.01066
140 x 140 cm/12 mic
500 ks
02.01025
krt/5 box
krt/5 box
02.01085

Přířez mikrotenový
č. artiklu
specifikace zboží
ks v bal/box
balení v krt
02.01025
v pap. boxu 25 x 35 cm
box/2000 ks krt/6 box
02.01072
v bloku 25 x 35 cm
bal/1000 ks
krt/18 bal
02.01085
v bloku 40 x 50 cm
bal/1000 ks
krt/8 bal
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
47
05
Potravinářské fólie a přířezy
02.01090
02.01170

Přířez polypropylenový (PP / BOPP)
č. artiklu
specifikace zboží
ks v bal/box
02.01090
Polypropylenový
v boxu 25 x 35 cm
box/2000 ks krt/5 box
02.01160
BOPP
9 x 12 cm/30 mic
bal/1000 ks
02.01170
BOPP
25 x 35 cm/30 mic
bal/1000 ks
03.01180
03.01205

48
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
balení v krt
Alobal
č. artiklu
specifikace zboží
ks v bal/box
balení v krt
03.01180
v roli 30 cm x 10 m
1 ks
krt/60 ks
03.01205
v boxu 44 cm x 150 m,
11 mic
1 ks
Potravinářské fólie a přířezy 05
03.01027
03.01030

Potravinářská fólie (PE)
č. artiklu
specifikace zboží
ks v bal/box
balení v krt
03.01027
60 cm x 300 m
1 ks
krt/4 ks
03.01030
30 cm x 20 m v boxu
1 ks
krt/60 ks
03.01035
30 cm x 30 m v boxu
1 ks
krt/24 ks
05.01010
03.01070

Fólie průtažná ruční (PVC)
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
03.01070
35 cm x 1500 m
03.01080
45 cm x 1500 m

balení v krt
Řezačka fólií
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
1 ks
05.01010
30 cm
1 ks
1 ks
05.01020
45 cm
1 ks
balení v krt
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
49
06
Papírové hygienické
potřeby
Papírové hygienické potřeby 06

13.01009
13.01022
13.01032
13.01039
Ubrousky
13.01025
13.01038

Ubrousky
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
13.01009
KATRIN do zásobníku
16 x 24 cm
300 ks
krt/28 bal
13.01032
33 x 33 cm barevné
jednovrstvé
100 ks
krt/12 bal
13.01022
30 x 30 cm bílé
jednovrstvé
100 ks
krt/40 bal
13.01039
33 x 33 cm KARO
červené
100 ks
krt/24 bal
13.01025
33 x 33 cm GASTRO bílé
jednovrstvé
500 ks
krt/8 bal
13.01038
33 x 33 cm bílé
jednovrstvé
100 ks
krt/36 bal
ECOFOLECOFOL
– KATALOG
KATALOG
PRODUKTŮ
2013
51
06
Papírové hygienické potřeby
13.01096

13.01077
Utěrky průmyslové PK

č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
13.01096
MAXI bílé
bal/6 ks
13.01097
MAXI (75 % bělost)
bal/6 ks
52
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
balení v krt
Kuchyňské utěrky papírové
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
13.01077
v roli
bal/48 ks
balení v krt
Papírové hygienické potřeby 06
13.01079

13.01082
Ručník papírový v roli

č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
13.01079
KATRIN dvouvrstvý
středové odvíjení
bal/12 ks
balení v krt
Ručník papírový v roli
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
13.01082
Jednovrstvý
bal/12 ks
13.01091
Dvouvrstvý
bal/12 ks
13.01129

13.01091
13.01134
Ručník papírový skládaný

balení v krt
13.01132
Ručník papírový skládaný
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
13.01129
KATRIN Classic Z-Z bílý
bal/150 ks
krt/21 bal
13.01132
Z-Z šedý
bal/250 ks
krt/20 bal
13.01134
Z-Z zelený
bal/250 ks
krt/20 bal
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
53
06
Papírové hygienické potřeby
13.01141
13.01182

13.01197
Toaletní papír

č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
13.01141
200 útržků Classic
jednovrstvý
bal/64 ks
13.01145
200 útržků Rollo klasik
jednovrstvý
bal/64 ks
13.01182
200 útržků KATRIN PLUS
bal/40 ks
dvouvrstvý
13.01185
200 útržků Paloma
dvouvrstvý barevný

balení v krt
Toaletní papír
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
13.01197
150 útržků Paloma
bal/10 ks
třívrstvý – tisk, parfemace
13.01212
400 útržků PRIMA
bal/32 ks
13.01245
Barevný dvouvrstvý
64 m
bal/24 ks
balení v krt
krt/8 bal
bal/84 ks
Toaletní papír Gigant
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
13.01281
Průměr 19 cm
bal/6 ks
13.01265
Průměr 24 cm
bal/6 ks
13.01271
Průměr 28 cm
bal/6 ks
balení v krt
13.01265
54
13.01145
13.01245
13.01212
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
13.01281
Papírové hygienické potřeby 06
13.01041

13.01065
Kapesníčky papírové

Kapesníčky papírové
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
13.01041
s klipem
bal/10 ks
krt/240 ks
13.01065
v boxu
bal/100 ks
krt/35 bal
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
55
07
Úklidové prostředky,
ochranné pomůcky
Úklidové prostředky, ochranné pomůcky 07

Přírodní latexové rukavice – úklidové
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
23.01038
Žluté, velikost S
12 párů
krt/12 bal
23.01039
Žluté, velikost M
12 párů
krt/12 bal
23.01040
Žluté, velikost L
12 párů
krt/12 bal
23.01041
Žluté, velikost XL
12 párů
krt/12 bal
23.01039

Vinylové rukavice – jednorázové
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
23.01048
Velikost S
bal/100 ks
krt/10 bal
23.01042
Velikost M
bal/100 ks
krt/10 bal
23.01047
Velikost L
bal/100 ks
krt/10 bal
23.01048

Latexové rukavice – jednorázové
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
23.01043
Velikost S
bal/100 ks
krt/10 bal
23.01044
Velikost M
bal/100 ks
krt/10 bal
23.01045
Velikost L
bal/100 ks
krt/10 bal
23.01043
60.01020

60.01040
Hadry na podlahu
60.01070

60.01080
Utěrka / prachovka
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
60.01020
Netkaný bílý
1 ks
krt/50 ks
60.01070
Utěrka z netkané textilie
1 ks
krt/200 ks
60.01040
60 x 70 cm žlutý
1 ks
krt/100 ks
60.01080
Prachovka 37 x 35 cm
1 ks
krt/200 ks
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
57
07
Úklidové prostředky, ochranné pomůcky
60.01073
60.01095
60.01090

Houbičky na nádobí / utěrka
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
60.01073
Houbová utěrka
bal/5 ks
60.01090
Houbička na nádobí malá bal/10 ks
60.01095
Houbička velká 3 ks
60.01096

Drátěnka na nádobí

specifikace zboží
ks v balení
60.01096
15 g
1 ks
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
bal/3 ks
60.01097
č. artiklu
58
balení v krt
balení v krt
Drátěnka na nádobí
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
60.01097
Nerez JUMBO
1 ks
balení v krt
Úklidové prostředky, ochranné pomůcky 07
61.01050
61.01040
61.01046

Smetáky / násada
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
61.01040
Smeták 40 cm na
šroubovací násadu
1 ks
61.01046
Smeták a lopatka
s gumou (souprava)
1 ks
61.01050
Násada na smeták,
šroubovací
1 ks
balení v krt
detail zakončení násady
61.01050
61.01020
61.01030
61.01035

Rýžáky / násada
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
61.01010
Koště rýžové s násadou
1 ks
61.01020
Kartáč rýžový na hůl
1 ks
61.01030
Násada na rýžový kartáč
1 ks
160 cm
61.01035
Rýžák ruční
balení v krt
1 ks
61.01010
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
59
07
Úklidové prostředky, ochranné pomůcky
62.01033

62.01035
Dezinfekční a bělicí prostředek SABREX
62.01013

62.01015
Prostředek na mytí nádobí a úklid Joy
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
62.01033
1 litr
1 ks
krt/10 ks
62.01013
1 litr
1 ks
krt/10 ks
62.01035
5 litrů
1 ks
62.01015
5 litrů
1 ks
Na nádobí a úklid
Bělicí a dezinfekční
prostředek
&
Joy a Sabrex jsou optimální čisticí prostředky pro použití
v maloobchodních prodejnách potravin, masa a uzenin,
lahůdek, pečiva, ovoce a zeleniny, restauracích, jídelnách,
fast foodech a podobných provozech...


60
Čisticí prostředky Joy a Sabrex jsou schváleny pro použití
v potravinářském průmyslu. K výrobkům Joy a Sabrex na požádání
předložíme bezpečnostní listy.
Díky svému složení jsou tyto výrobky dostatečně kvalitní a vhodné
pro každodenní použití na frekventovaných místech při zachování
velmi příznivé ceny.
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
Úklidové prostředky, ochranné pomůcky 07
62.01040
62.01045
62.01051

62.01010

Strojní mytí a dezinfekce
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
62.01040
Puron DA 10 kg
1 ks
62.01045
Purex K 10 kg
1 ks
62.01051
Purex AMS 13 kg
1 ks
62.01052
Purex O 10 kg
1 ks
62.01011
Čisticí prostředky
62.01305

č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
62.01010
Univerzální saponát Bel
na úklid a nádobí, 5 l
1 ks
62.01011
SATUR MAX 5 l
na mytí nádobí
1 ks
balení v krt
62.01052
balení v krt
62.01300
Prostředek pro čištění grilů Grillstar
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
62.01305
500 ml
1 ks
62.01300
5 liltů
1 ks
balení v krt
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
61
07
Úklidové prostředky, ochranné pomůcky
62.01080
62.01095
62.01090

62.01120

62.01135
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
62.01120
Čistič WC 750 ml
Dr. Devil
1 ks
krt/16 ks
62.01135
Čistič WC 750 ml
Real Gel Chlorax
1 ks
krt/12 ks
62.01055
Hydroxid sodný 1 kg
1 ks
krt/8 ks
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
62.01080
Tekuté 5 l
1 ks
62.01090
Tekuté 5 l
antibakteriální
1 ks
62.01095
TORK Mevon 475 ml
1 ks
62.01096
TORK Mevon 1 l
1 ks
62.01100
Mazlavé 9 kg
na podlahu
1 ks
62.01150

č. artiklu
62
Mýdla
62.01055
Dezinfekce a čističe odpadu
62.01100
balení v krt
krt/8 ks
62.01155
Tekutý písek na nádobí
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
62.01150
600 g
1 ks
krt/12 ks
62.01155
5 litrů
1 ks
Úklidové prostředky, ochranné pomůcky 07
62.01160

62.01067
62.01226
Písek Žabka

62.01037
Čisticí prostředek na nerez Imagin
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
62.01160
400 g
1 ks
krt/15 ks
62.01226
750 ml
1 ks

Líh technický

Dezinfekční prostředek Savo original
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
62.01067
500 ml
1 ks
krt/18 ks
62.01037
5 kg kanystr
1 ks
62.01070
62.01060

balení v krt
balení v krt
62.01290
Čističe skel
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
62.01060
Iron 0,5 l
1 ks
krt/16 ks
62.01070
Clin na sklo 0,5 l
1 ks
krt/15 ks
62.01290
Karin čistič skel 1 l
1 ks
krt/8 ks
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
63
08
Průmyslové
obalové materiály
Průmyslové obalové materiály 08
04.01015

04.01025
04.01025
Fixační fólie ruční
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
04.01015
50 cm/23 mic/2,1 kg
1 ks
krt/6 ks
04.01020
50 cm/23 mic/2,4 kg
1 ks
krt/6 ks
04.01025
50 cm/23 mic, černá
1 ks
krt/6 ks
04.01030
10 cm x 150 m/23 mic
1 ks
krt/50 ks
05.01070

Odvinovač / zavírač kartonů
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
05.01050
Fixační odvinovač
ruční
1 ks
05.01070
Zavírač kartonů
K-20
1 ks
balení v krt
05.01050
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
65
08
Průmyslové obalové materiály
08.01030
08.01040
08.01055

09.01020
66
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
Páska lepicí
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
08.01030
9 mm – barevná
1 ks
krt/192 ks
08.01040
25 mm – transparentní
1 ks
krt/72 bal
08.01055
48 mm – hnědá
1 ks
krt/36 bal
08.01056
48 mm – transparentní
1 ks
krt/36 bal
09.01060
09.01082

09.01110
09.01121
08.01056
09.01090
Sáček do koše
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
09.01020
30 l (49 x 60 cm) transp.
rol/50 ks
krt/40 rol
09.01060
30 l (50 x 60 cm) EAN
rol/30 ks
krt/60 rol
09.01083
30 l – zatahovací páska
rol/20 ks
krt/60 rol
09.01082
60 l – zatahovací páska
rol/10 ks
krt/120 rol
09.01090
60 l (63 x 74 cm) transp.
rol/50 ks
krt/40 rol
09.01110
60 l (60 x 80 cm) EAN
rol/20 ks
krt/50 rol
09.01121
63 x 85 cm bílý
rol/40 ks
krt/9 rol
Průmyslové obalové materiály 08

09.01130
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
09.01130
57,5 x 100 cm, 20 mic
rol/50 ks
krt/10 rol
09.01170
70 x 110 cm, 20 mic
rol/50 ks
krt/10 rol
09.01200
70 x 110 cm, 35 mic
rol/25 ks
krt/10 rol
09.01240
70 x 110 cm, 70 mic
rol/15 ks
krt/10 rol
09.01200

09.01231
Pytel na odpad – modrý
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
09.01140
57,5 x 100 cm, 20 mic
rol/50 ks
krt/10 rol
09.01180
70 x 110 cm, 20 mic
rol/50 ks
krt/10 rol
09.01211
70 x 110 cm, 35 mic
rol/25 ks
krt/10 rol
09.01230
70 x 110 cm, 50 mic
rol/20 ks
krt/10 rol
09.01231
70 x 110cm, 70 mic
rol/15 ks
krt/10 rol
09.01140

09.01210
Pytel na odpad – transparentní
Pytel na odpad – černý
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
09.01210
70 x 110 cm, 35 mic
rol/25 ks
krt/10 rol
09.01235
70 x 110 cm, 50 mic
rol/20 ks
krt/10 rol
09.01232
70 x 110 cm, 70 mic
rol/15 ks
krt/10 rol
09.01250
90 x 110 cm, 40 mic
rol/20 ks
krt/10 rol
09.01245
100 x 120 cm, 70 mic
rol/5 ks
krt/15 rol
09.01232
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
67
08
Průmyslové obalové materiály
09.01212
09.01215
09.01220

Pytel na odpad
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
09.01212
70 x 110 cm, 35 mic,
žlutý
rol/25 ks
krt/10 rol
09.01215
70 x 110 cm, 35 mic,
zelený
rol/25 ks
krt/10 rol
09.01220
70 x 100 cm, 40 mic,
zatahovací páska
rol/25 ks
krt/10 rol
09.01236
70 x 110 cm, 50 mic,
zelený
rol/20 ks
krt/10 rol
04.01050
04.01042

Bublinková fólie

č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
04.01042
1 x 100 m
1 ks
68
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
balení v krt
Zakrývací fólie
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
04.01050
4x5m
1 ks
krt/20 ks
Průmyslové obalové materiály 08
20.01015

20.01040
Motouzy
23.01090

Lepidlo sekundové Extra glue
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
20.01015
Potravinářský 100 g
1 ks
krt/10 ks
23.01090
3 ml
bal/12 ks
krt/72 bal
20.01010
100 g
1 ks
krt/10 ks
20.01020
250 g
1 ks
krt/8 ks
20.01040
1000 g
1 ks
krt/4 ks
20.01070
5000 g
1 ks
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
69
09
Etikety,
pokladní pásky
Etikety, pokladní pásky 09
05.01140
05.01130
05.01110

05.01250
05.01200
č. artiklu
specifikace zboží
05.01110
Etiket. kleště 1 ř. BLITZ PH
1 ks
(Cola-ply 22 x 12 mm)
05.01130
Etiket. kleště 1 ř. MOTEX
(Cola-ply 22 x 12 mm)
05.01140
Etiket. kleště 1 ř. BLITZ C8
1 ks
(Uni 26 x 12 mm)
05.01200
Barvicí váleček MOTEXVOTAN 20 mm cola-ply
1 ks
05.01250
Barvicí váleček BLITZ
1 ks

06.01010

Kotouček pokladní
Etiketovací kleště / barvicí válečky
ks v balení
balení v krt
1 ks
Kotouček pokladní
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
06.01100
76/60/17 s kopií
1 ks
krt/72 ks
06.01115
76/70/17 – bílý
1 ks
krt/60 ks
06.01120
28/50/12 – termo
1 ks
krt/240 ks
06.01125
38/55/17 – termo
1 ks
krt/180 ks
06.01126
38/70/17 – termo
1 ks
krt/120 ks
06.01127
42,5/55/17 – termo
1 ks
krt/150 ks
06.01130
44/70/17 – termo
1 ks
krt/100 ks
06.01131
44/60/17 – termo
1 ks
krt/150 ks
06.01137
57/38/12 – termo
1 ks
krt/160 ks
06.01140
57/50/12 – termo
1 ks
krt/120 ks
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
06.01152
57/70/17 – termo
1 ks
krt/80 ks
06.01010
38/60/17 – bílý
1 ks
krt/120 ks
06.01153
57/60/17 – termo
1 ks
krt/80 ks
06.01020
38/70/17 – bílý
1 ks
krt/120 ks
06.01160
60/50/12 – termo
1 ks
krt/168 ks
06.01022
38/70/12 – bílý
1 ks
krt/120 ks
06.01163
60/150 m/12 – termo
1 ks
krt/32 ks
06.01030
44/60/17 – bílý
1 ks
krt/150 ks
06.01165
62/150 m/12 – termo
1 ks
krt/24 ks
06.01040
44/70/17 – bílý
1 ks
krt/100 ks
06.01166
60/105/40 – termo
1 ks
krt/32 ks
06.01050
57/60/17 – bílý
1 ks
krt/80 ks
06.01170
76/60/17 – termo
1 ks
krt/90 ks
06.01060
57/60/17 s kopií
1 ks
krt/96 ks
06.01185
80/80/17 – termo
1 ks
krt/45 ks
06.01070
57/70/17 – bílý
1 ks
krt/80 ks
06.01200
80/60/17 – termo
1 ks
krt/72 ks
06.01085
76/60/17 – bílý
1 ks
krt/90 ks
06.01230
80/80/12 – termo
1 ks
krt/45 ks
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
71
09
Etikety, pokladní pásky
07.01010
07.01050
07.01051
07.01090

07.01111
Všechny etikety jsou
dostupné v těchto barvách:
červená
žlutá
72
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
oranžová
zelená
Etiketa
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
07.01010
Cola-ply 22 x 12 mm,
bílá
1 ks
krt/42 ks
07.01020
Cola-ply 22 x 12 mm,
barevná
1 ks
krt/42 ks
07.01050
Uni 26 x 12 mm,
bílá
1 ks
krt/36 ks
07.01060
Uni 26 x 12 mm,
barevná
1 ks
krt/36 ks
07.01051
Contact 26 x 12 mm,
bílá
1 ks
krt/36 ks
07.01061
Contact 26 x 12 mm,
barevná
1 ks
krt/36 ks
07.01090
Motex 23 x 16 mm,
bílá
1 ks
krt/54 ks
07.01100
Motex 23 x 16 mm,
barevná
1 ks
krt/54 ks
07.01111
Contact 25 x 16 mm,
bílá
1 ks
krt/36 ks
07.01120
Contact 25 x 16 mm,
barevná
1 ks
krt/36 ks
Etikety, pokladní pásky 09

07.01140
Termoetiketa
č. artiklu
specifikace zboží
ks v balení
balení v krt
07.01140
40 x 45 mm
– 1000/kotouč
1 ks
krt/36 ks
07.01149
49 x 40 mm
– 1000/kotouč
1 ks
krt/6 ks
07.01150
58 x 43 mm
– 1000/kotouč
1 ks
krt/24 ks
07.01160
60 x 39 mm
– 1000/kotouč
1 ks
krt/24 ks
07.01173
60 x 60 mm
– 750/kotouč
1 ks
krt/6 ks
07.01195
60 x 80 mm
– 600/kotouč
1 ks
krt/17 ks
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
73
Nenechte se šidit!
Našich zákazníků si vážíme a respektujeme jejich
právo nakupovat i jinde.
Abychom jim i v takovém případě byli prospěšní,
níže uvádíme několik základních bodů, na které
je dobré si dát při nákupu obalových materiálů
a hygieny pozor.
Cena poctivých
výrobků
Cena výrobků
některých jiných
prodejců
V případě Vašeho zájmu o prověření podobných výrobků jiných dodavatelů
se na nás neváhejte obrátit.
Naši pracovníci Vám bezplatně a nezávazně zpracují odborné posouzení vzorků
těchto výrobků a porovnají jejich deklarované parametry se skutečností.
74
ECOFOL –
KATALOG
KATALOG
2013
PRODUKTŮ
Nenechte se šidit
Obchod není jen cenovka!
Často se setkáváme s prodejci, kteří lákají zákazníka k „výhodnějšímu“ nákupu pouze na základě prodejní ceny
výrobku. Cena však není všechno, co obchod utváří.
Skutečná cena
Někteří prodejci používají různé „triky“, s nimiž se setkáváme jak my, tak Vy, naši zákazníci. Na první pohled
výhodnější cena je tedy ve výsledku vyšší než u „dražších“, ale nešizených výrobků. Za onu „nižší“ cenu dostanete totiž
méně zboží v nižší kvalitě, takže musíte nakupovat častěji nebo se musíte potýkat s nespokojeností Vašich zákazníků.
Pokud nakupujete osobně v prodejnách Cash&carry, cena, kterou platíte, není konečná. Je do ní třeba započítat Váš
čas, PHM, amortizaci vlastních dopravních prostředků a podobně.
Oproti těmto cenám je cena zboží zakoupeného v ECOFOL, s.r.o., konečná a již se Vám nezvyšuje o žádné
vícenáklady. Navíc nemusíte Vy nebo Vaši zaměstnanci trávit čas mimo provozovnu, ale můžete se plně věnovat své
podnikatelské činnosti.
Při nákupu obalových materiálů proto doporučujeme sledovat:
Rozměry
Např.: Potravinářské fólie – deklarovaný návin na roli není vždy v souladu se skutečným návinem.
Poctivá hmotnost PE potravinářské fólie 29 cm x 300 m v tloušťce 8,5 mic je 0,76 kg (váha role vč. dutinky). Hmotnost
fólie 29 cm bez dutinky je 0,68 Kg. A poctivá hmotnost u PE potravinářské fólie 44 cm x 300 m v tloušťce 8,5 mic
je 1,15 kg (váha role vč. dutinky). Hmotnost fólie 44 cm bez dutinky je 1,03 kg. Maximální povolená tolerance
návinu je ± 5 m.
Kvalitu materiálu
Do materiálu používaného pro výrobu tašek a sáčků bývá často z úsporných důvodů přidáván nekvalitní regranulát.
Kvůli tomu jsou výrobky z tohoto materiálu výrazně horší kvality, než výrobky z materiálu poctivého, bez těchto
přidaných příměsí. Podobně tomu je i u mnoha dalších výrobků.
Tloušťku materiálu
Rychlým a poměrně přesným ukazatelem tloušťky materiálu bývá hmotnost výrobku. Porovnejte hmotnost zboží
dodávaného ECOFOL, s.r.o., s výrobky jiných dodavatelů. Např. role (20 ks) pytlů rozměru 70 x 110 cm a síle
50 mic váží 1,98 kg.
Skutečný a deklarovaný počet kusů
U výrobků balených ve velkém počtu kusů, jako například příbory, misky, tašky, sáčky, HDPE rukavice apod.,
se vyplatí balení přepočítat.
Použitím váhy lze snadno a rychle ověřit, zda balení obsahuje správný počet kusů. Stačí přepočítat jedno balení
a jeho hmotnost pak porovnat s hmotností dalších balení.
Kvalitu dodávaných výrobků
Vzhledem k tomu, že kvalitu řady výrobků není snadné v praxi prověřovat, stává se, že někteří dodavatelé na počátku,
při snaze zákazníka získat, prezentují zboží v určité kvalitě, kterou však kvůli dosažení větších zisků postupně snižují.
Cenu za dopravu
Nezanedbatelnou součást ceny zboží může tvořit i cena dopravy.
ECOFOL, s.r.o., však neúčtuje dopravu, poštovné ani balné (viz VOP) při

platbě v hotovosti u objednávek nad 500 Kč bez DPH

bezhotovostní platbě u objednávek nad 2000 Kč bez DPH
ECOFOLECOFOL
– KATALOG
KATALOG
PRODUKTŮ
2013
75
Reklamace

Reklamace
Naším cílem je Vaše trvalá spokojenost s našimi produkty a službami.
V případě, že některé u nás zakoupené zboží má výrobní vadu, prosíme,
reklamujte je osobně nebo je zašlete spolu s vyplněným reklamačním
protokolem. Tento protokol si můžete stáhnout přímo na tomto odkazu.

Reklamační řád společnosti ECOFOL, s.r.o.
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Reklamační řád společnosti ECOFOL, s.r.o., Přístavní 470/39, 400 07 Ústí nad
Labem (dále jen „prodávající“) se vztahuje na výrobky, u nichž jsou v záruční
době uplatňována práva kupujícího (dále jen „kupující“) z odpovědnosti za
vady (dále jen „reklamace“). Reklamační řád je podřízen právní úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964, Občanský zákoník, a právní úpravě obsažené
v zákoně č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (dále jen „Zákon“), a rovněž
podmínkám sjednaným v uzavřené kupní smlouvě či Všeobecných obchodních
podmínkách (zpravidla faktuře či daňovém dokladu za hotové) mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupní smlouva a VOP“).
V obou případech řidič spolu s kupujícím tuto opravu potvrdí do dokladů svými
podpisy a datem.
2.1.2 Jestliže se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v zákonem stanovené
záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
2.1.3 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených zákonem.
2. REKLAMACE ZE STRANY KUPUJÍCÍHO
2.2 POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
2.1 PRÁVA KUPUJÍCÍHO
2.2.1 Rozhodl-li se kupující zboží nepřevzít v souladu s bodem 2.1.1, je povinen
na místě s řidičem vyplnit reklamační protokol, který má řidič k dispozici, a do
protokolu uvést přesný popis závady zboží. Protokol opatří kupující i řidič podpisem a datem. Jeden protokol obdrží řidič a jeden kupující.
2.1.1 V případě, že zboží vykazuje zjevné vady nebo je-li zboží předáno v porušeném transportním obalu (porušená ochranná fólie, poškozený karton či
vnitřní balení) či bylo dodáno zboží v menším než v účtovaném množství, je
kupující oprávněn odmítnout převzetí zboží. V tomto případě kupující zahájí
reklamační řízení s prodávajícím nebo přepravcem, je-li zboží dopravováno
externí přepravní společností.
V případě, že je kupujícímu řidičem předáno zboží v menším množství, než které
je účtováno, je oprávněn toto zboží převzít a uhradit pouze zboží skutečně dodané. V případě prodeje za hotové řidič do prodejky za hotové uvede skutečně
dodané množství zboží a spočítá správnou cenu za skutečně dodané množství
zboží a na žádost kupujícího prodávající kupujícímu do pěti pracovních dní
doručí doklad o vrácení pokladního příjmu.
76
V případě bezhotovostního prodeje řidič do dodacího listu uvede skutečně dodané množství zboží.
ECOFOL –
KATALOG
KATALOG
2013
PRODUKTŮ
2.2.2 Uplatňuje-li kupující reklamaci, je nutné tuto doložit následujícími způsoby:
a) vadným zbožím, které na své náklady dopraví do sídla prodávajícího (neplatí
v případě, požaduje-li kupující pouze dodání chybějícího zboží)
b) dokladem o koupi zboží (fakturou)
c) reklamačním protokolem podepsaným řidičem i zákazníkem s podrobným
popisem vady.
2.2.3 Kupující je povinen zboží, které přebírá od řidiče, v přítomnosti řidiče
řádně, na základě prodejního či dodacího dokladu zkontrolovat. Pokud zboží
převezme, výslovně prohlašuje, že množství a druhy zboží byly dodané bez
zjevných vad a že je seznámen s účelem a způsobem užití výrobků.
Informace o materiálech
2.2.5 Kupující převzetím zboží prohlašuje, že je seznámen se správným způsobem skladování dodaného zboží a souhlasí s tím, že za poškození zboží
způsobené jeho nevhodným skladováním nemůže od prodávajího požadovat
náhradu.
2.2.6 Kupující je povinen v případě neuznané reklamace ze strany prodávajícího reklamované zboží odebrat ze skladu v sídle prodávajícího, a to na své
náklady do 30 dní od vyrozumění o odmítnutí reklamace. Po této lhůtě je prodávající oprávněn naložit se zbožím dle svého uvážení bez nároků na jakoukoli
kompenzaci vůči kupujícímu.
3. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
3.1 ZPŮSOBY A LHŮTY VYŘÍZENÍ REKLAMACE
3.1.2 Prodávající má právo zamítnout reklamaci:
a) nebyla-li zjištěna vada zboží
b) má-li reklamované zboží vadu, za kterou prodávající podle zákona nebo
kupní smlouvy či VOP není odpovědný
c) v případě, že reklamace nebyla uplatněna v záruční době 6 měsíců ode dne
fyzického převzetí zboží kupujícím
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem vydání 1. 3. 2013.
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
3.1.1 Prodávající po převzetí reklamovaného zboží rozhodne ve lhůtě 30 dnů
o oprávněnosti či nedůvodnosti reklamace. K takovému rozhodnutí je oprávněn
pověřený pracovník prodávajícího (vedoucí skladu, jednatel společnosti). Půjde-li

o nutnost zajistit odborné posouzení reklamovaného zboží, má prodávající
právo lhůtu k vyřízení reklamace prodloužit na 60 dnů od převzetí zboží k reklamaci. V týchž lhůtách rozhodne prodávající v případě oprávněné reklamace
i o způsobu jejího vyřízení, a to výměnou zboží, slevou z ceny nebo vrácením
kupní ceny.
ECOFOL, s.r.o.,
vedení společnosti
Informace o materiálech
Označení
Značka
Název
Teplotní rozsah
Mikrovlná trouba
Příklad použití
PS
Polystyren
0°C až +70°C
ne
misky, kelímky, nádobí
OPS
Orientovaný polystyren
0°C až +70°C
ne
misky, krabičky
PP
Polypropylen
5°C až +110°C
ano
misky, kelímky, nádobí
PET, APET
Polyetylentereftalát (amorfní)
–18°C až +60°C
ne
misky, kelímky, nádobí
CPET
Polyetylentereftalát (krystalový)
–18°C až +230°C
ano
misky, kelímky, nádobí
PVC
Polyvinylchlorid
–40°C až +80°C
ne
misky
HDPE
Polyetylen – vysokohustotní
0°C až +60°C
ano
tašky, sáčky (mikroten)
LDPE
Polyetylen – nízkohustotní
0°C až +60°C
ne
tašky, sáčky (igelit)
ALU, AL
Hliník
–200°C až +350°C
ne
nádobí, tácy
PAP
Papír na pečení
–40°C až +220°C
ano
pečení, vaření
PAP
Papír balicí
–40°C až +185°C
ano
pultový prodej
PAP
Papír s HDPE fólií
0°C až +60°C
ano
řeznictví, pekařství
* Údaje obsažené v tabulce jsou pouze orientační.
ECOFOLECOFOL
– KATALOG
KATALOG
PRODUKTŮ
2013
77
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ECOFOL, s.r.o.
1. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává společnost
ECOFOL, s.r.o., se sídlem Přístavní 470/39, 400 07 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
9656, (dále jen ECOFOL, s.r.o.) pro stanovení závazných podmínek pro uzavření smluvních vztahů a jejich realizaci, včetně vztahů s tímto souvisejících.
2. Použité pojmy a termíny
2.1 Kupujícím je podnikatel, fyzická či právnická osoba, která
v souladu s těmito podmínkami zadá firmě ECOFOL, s.r.o., objednávku
nebo podepíše kupní smlouvu.
2.2 Uskutečněním obchodního případu se rozumí řádné dodání zboží
firmou ECOFOL, s.r.o., a řádné zaplacení kupní ceny za toto zboží
či službu.
2.3 Dodáním (plněním) je okamžik předání zboží kupujícímu nebo prvnímu přepravci.
2.4 Dílčí plnění je plněním v souladu se smlouvou s odběratelem ve všech
částech s výjimkou nasmlouvaného objemu.
2.5 Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující
k uplatnění práv odpovědnosti za vady zboží.
2.6 Cenou se rozumí cena dohodnutá v souladu s ceníkem platným pro
daný obchodní případ.
2.7 Fakturačním limitem se rozumí limit v Kč stanovený ECOFOL, s.r.o.,
do kterého je možné nákupy zboží realizovat na fakturu a platit bezhotovostním převodem. Minimální částka pro realizaci bezhotovostního nákupu (na fakturu) je 2000 Kč bez DPH.
2.8 Placením se rozumí uhrazení ceny hotově proti předání zboží nebo
po dohodě bezhotovostním převodem.
2.9 Zaplacením se rozumí okamžik předání hotovostní platby oprávněné
osobě, při bezhotovostním styku se zaplacením rozumí den připsání
na účet ECOFOL, s.r.o.
3. Dodací podmínky
3.1 Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává na základě firmou
ECOFOL, s.r.o., potvrzené písemné, telefonické, faxové, emailové
či ústní objednávky nebo řádně uzavřené kupní smlouvy. Na požádání zákazníka se ECOFOL, s.r.o., zavazuje objednávku potvrdit.
3.2 Zboží je k zákazníkům rozváženo v pravidelných rozvozových linkách smluvní či vlastní dopravou, není–li domluveno jinak.
3.3 Dodací lhůty jsou v souladu s pravidelnými rozvozovými linkami
ECOFOL, s.r.o., není–li domluveno jinak.
3.4 ECOFOL, s.r.o., akceptuje objednávky tak, aby bylo možné zajistit
jejich realizaci v souladu s pravidelnými rozvozovými linkami, není–li
domluveno jinak.
3.5 V případě, že zákazníkova jednotlivá objednávka je nižší než 500 Kč
bez DPH, uhradí zákazník spolu s cenou za objednané zboží manipulační poplatek ve výši 150 Kč bez DPH.
3.6 V případě, že zákazník objedná zboží mimo pravidelnou rozvozovou linku ECOFOL, s.r.o., budou mu doúčtovány náklady spojené
s dopravou v souladu s platným ceníkem smluvního přepravce.
3.7 Zboží je možné v pracovní době nakupovat i reklamovat na prodejně
v sídle ECOFOL, s.r.o.
3.8 Jestliže zákazník neoprávněně odmítne převzít objednané zboží (viz
78
ECOFOL –
KATALOG
KATALOG
2013
PRODUKTŮ
Reklamační řád), budou mu naúčtovány veškeré náklady spojené s dopravou do místa dohodnutého dodání i zpět do sídla ECOFOL, s.r.o. Tím
není dotčena případná náhrada škody, která by mohla ECOFOL, s.r.o.,
či smluvnímu přepravci takovým počínáním vzniknout.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Kupní cena a platební podmínky
Kupní cena se sjednává jako smluvní.
Kupní cena se sjednává v českých korunách.
Fakturu, byl–li stanoven fakturační limit, je možné po dohodě částečně či zcela uhradit oprávněným pracovníkům ECOFOL, s.r.o., v hotovosti oproti potvrzení o převzetí platby na příjmovém pokladním
dokladu ECOFOL, s.r.o.
Kupující je povinen se před realizací objednávky vždy seznámit s aktuálními prodejními cenami ECOFOL, s.r.o. Námitka, že kupující aktuální
informaci o platných cenách v okamžiku vystavení objednávky neměl,
nebude odpovědným pracovníkem ECOFOL, s.r.o., akceptována.
Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením
kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na kupujícího odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.
Ocitne–li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, je ECOFOL, s.r.o., oprávněn na něm požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
Trvá–li prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny déle než 30
dnů, je ECOFOL, s.r.o., oprávněn od obchodního případu odstoupit.
V takovém případě k úplnému ukončení obchodního vztahu dochází
zaplacením dlužných částek za dodané zboží. Varianta vrácení zboží
namísto úhrady dluhu je možná pouze na výzvu ECOFOL, s.r.o., nebo
po dohodě s ním a děje se na vlastní náklad a nebezpečí kupujícího.
Kupující bere na vědomí, že předpokladem řádné realizace smluvních vztahů je dodržování jeho platebních povinností. Dostane–li se
kupující do prodlení s úhradou svých závazků, je ECOFOL, s.r.o.,
oprávněn před předáním zboží žádat jeho hotovostní úhradu. Do
doby úplného zaplacení všech závazků po lhůtě splatnosti není
ECOFOL, s.r.o., v prodlení s plněním svých závazků z objednávek
dosud nerealizovaných.
5. Práva z odpovědnosti za vady, záruka
5.1 ECOFOL, s.r.o., poskytuje kupujícímu záruku na jím odebrané zboží
v délce trvání 6 měsíců ode dne fyzického převzetí zboží odběratelem.
5.2 ECOFOL, s.r.o., neodpovídá za vady způsobené nesprávnou manipulací nebo skladováním zboží kupujícím.
5.3 ECOFOL, s.r.o., při řešení reklamací postupuje v souladu se svým reklamačním řádem.
6. Ostatní ustanovení
6.1 Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich vydání a zveřejnění na
webových stránkách ECOFOL, s.r.o. Změny VOP vyhrazeny.
V Ústí nad Labem dne 1. 3. 2013.
ECOFOL, s.r.o.,
vedení společnosti
Kontakty

Kontaktní informace
Sídlo firmy a prodejní sklad
ECOFOL, s.r.o.
Přístavní 470
400 07 Ústí nad Labem
IČO: 64 04 90 27
DIČ: CZ 64049027
Firma je zapsána v OR KS Ústí nad Labem,
oddíl C, složka 9656.
Bankovní spojení:
KB – Ústí nad Labem
č. ú. 210 678 0227/0100
Pracovní doba:
Pondělí – Pátek 8.00 –16.00 hodin
Telefonní, faxové a e-mailové kontakty:
Tel.: 475 503 311
Tel.: 475 503 302
Fax: 475 503 132
E-mail: [email protected]
www.ecofol.cz
Kde nás najdete:
GPS: 50°39‘43.591“N, 14°3‘40.776“E

Aktuální verzi Všeobecných obchodních podmínek, reklamačního řádu, kompletního sortimentu apod.
naleznete na našich webových stránkách www.ecofol.cz

Vyobrazení jednotlivých výrobků jsou ilustrativní a mohou se v detailech lišit od aktuálního provedení.
Změny sortimentu jsou vyhrazeny. Aktuální nabídku najdete na www.ecofol.cz/sortiment
© ECOFOL, s.r.o.
Design: TM Design, sazba: Imagine Media, s.r.o., fotografie: Petr Berounský, Jan Berounský, David Surý, Jan Lesák
ECOFOL – KATALOG PRODUKTŮ
79

www.ecofol.cz
Download

Katalog produktů