Desatoro otázok pre správne rozhodnutie
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Ako posilniť konkurencieschopnosť vašej firmy?
Ako znížiť prevádzkové a distribučné náklady?
Ako zvýšiť produktivitu práce vašich skladníkov?
Ako eliminovať chyby a reklamácie?
Ako zrýchliť obrat zásob a plnenie dodávok?
Ako dobre pripraviť firmu na zmeny dopytu alebo nárast zákazníkov?
Ako nestavať a napriek tomu zvýšiť kapacitu skladu?
Ako získať zrozumiteľné riešenie, ktoré je užívateľsky príjemné?
Ako získať dokonalý prehľad v reálnom čase?
Ako kontrolovať ľahko všetky procesy v jedinom podnikovom systéme?
Jedinečná odpoveď
CCV Riadený sklad je odborovo jedinečným a vysoko pokročilým stupňom riešenia pre riadenie skladov (Warehouse Management
Systems). Demonštruje unikátne vlastnosti ERP s aplikáciou umelej inteligencie, využitím rádiofrekvenčných terminálov komunikujúcich
on-line a 100% pokrytie procesov so schopnosťou automatického zaznamenávania a riadenia všetkých skladových operácii.
Podnikové riešenie CCV Riadený sklad je založené na Microsoft Dynamics NAV. Jeden systém tak v reálnom čase umožňuje komplexnú
správu prevádzky s využitím špičkových technológii a automatickej identifikácie (od čiarových kódov až po RFID).
Nehľadajte kompromis, získajte najlepšia riešenie na špičkovej platforme Microsoft Dynamics.
Čo prináša riešenie CCV Riadený sklad?
● Zvýšenie produktivity práce a evidenciu operácii
● zníženie mzdových nákladov
● Zvýšenie kapacity skladu
● Vyšší obrat tovaru
● Zníženie dopravných nákladov
● Zníženie chybovosti obsluhy skladu pri výbere tovaru
pre expedíciu (sortiment, záruky)
● zníženie strát
● zlepšenie servisu zákazníkom
● Komplexný prehľad v reálnom čase s jednoznačnými výstupmi
● prehľad o stave všetkých príjemok a objednávok
(stav rozpracovanosti, kto ich rieši)
● prehľad o pozícii skladníkov v sklade - efektívnejšie riadenie
personálu skladu
● podklady pre vyhodnotenie výkonov pracovníkov
● Automatické určenie skladovej adresy pri skladových operáciach:
● dodržanie vopred navrhnutej logistickej stratégie skladu
● maximálne využitie skladovacej kapacity
● 100% fungovanie skladu aj v neprítomnosti vedúceho skladu
alebo logistika
● výber najstaršieho tovaru
NA RIEŠENIE SA MÔŽEM SPOĽAHNÚŤ.
SYSTÉM FUNGUJE NA ŠPIČKOVEJ
PLATFORME MICROSOFT DYNAMICS, KTORÁ
JE KOMPATIBILNÁ S OSTATNÝMI PRODUKTMI
MICROSOFT, AKO MS EXCHANGE ALEBO MS
OFFICE. RIEŠENIE V PLNEJ MIERE VYUŽÍVA
ELEKTRONICKÚ VÝMENU DÁT.
Riešenie CCV Riadený sklad dokladuje svoju kvalitu
ziskom Diamantového oka – cenou pre najlepší produkt
pre profesionálov na veľtrhu INVEX 2008 nadväzuje na
radu ďaľších ocenení ako Microsoft Industry Award, cenu
Najlepšia IT podpora pre logistiku alebo víťazstvo v súťaži
IT projekt roku.
PRÁCA MI IDE OD RUKY S VYUŽITÍM AUTOMATICKEJ IDENTIFIKÁCIE A RÁDIO-FREKVENČNÝCH
TERMINÁLOV KOMUNIKUJÚCICH ON�LINE.
ŽIADNE ZDRŽANIE. ADRESOVANIE JE UŽ NIELEN
V EXPEDIČNEJ ZÓNE, ALE VYUŽÍVAME POZIČNÉ
SKLADOVANIE VŠADE.
CCV Informačné systémy | Belanského 2725 | 024 01 Kysucké Nové Mesto | Tel.: +421 41 422 01 84 | E-mail: [email protected] | www.ccvis.sk
CCV Business Solutions
CCV Riadený sklad: Logistika pod kontrolou
Skladové operácie, ktoré riadi WMS riešenie
CCV Riadený sklad :
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Príjem
Zaskladnenie
Vyskladnenie
Vratky
Čiastočná alebo celková inventúra skladu
Optimalizácia skladovacej zóny
Doplnenie expedičnej zóny
Interné presuny
Kontrola dodávky
Nakládka
Mapa skladu s aktuálnymi informáciami v každom okamihu
Všetko sa deje v on-line režime a to ako v mieste logistickej
centrály, tak aj na vzdialených lokáciách.
Koncepcia WMS riešenia je založená
na 7 základných parametroch:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Pozičné (adresné) skladovanie a bezpapierový systém
Registrácia všetkých procesov v reálnom čase
Riadenie pracovníkov pomocou prenosných rádiofrekvenčných terminálov
Automatická identifikácia pri všetkých skladových procesoch
Sledovanie pôvodu tovaru v celom logistickom reťazci
Maximálne využitie elektronickej výmeny dát (EDI)
Business Intelligence výstupy pre manažérov
Poprední profesionáli odboru volia najlepšie riešenie
Accom holding s.r.o., popredný výrobca
a distribútor mliečnych výrobkov s nonstop
prevádzkou, vďaka zníženiu mzdových a distribučných nákladov a vyššiemu obratu tovaru
dosiahol návratnosti investície do 24 mesiacov.
Došlo k 50% zrýchleniu procesov naskladnenia
a vyskladnenia a čas inventúry sa skrátil
z niekoľkých dní na hodiny bez potreby narušenia
behu procesov skladu. Systém tiež umožnil optimalizovať pohyb zásob medzi výrobnými
závodmi, ktorými sú Bohušovická mliekareň
a Choceňská mliekareň, centrálnym skladom
a cross-dockovými skladmi.
Gaston spol. s.r.o., najväčší dovozca a distribútor konzervovaných potravín do strednej
SPOKOJNOSŤ NAŠICH ZÁKAZNÍKOV
SA ZVÝŠILA. ZLEPŠILI SME SPRÁVU CELEJ
SKLADOVEJ PREVÁDZKY OD OBJEDNANIA
TOVARU U DODÁVATEĽA AŽ PO EXPEDÍCIU
DODÁVKY ZÁKAZNÍKOVI. SYSTÉM REGISTRUJE VŠETKY PROCESY V REÁLNOM
ČASE A SLEDUJE PÔVOD TOVARU V CELOM
LOGISTICKOM REŤAZCI.
a východnej Európy, oceňuje zlepšenie dodávateľského servisu a spokojnosti zákaznikov.
Skladová kapacita 12 000 štvorcových metrov
a viac ako 100 tisíc paletových miest sa uvoľnila
o 20% pri navýšení obrátkovosti o 13 %.
Návratnosti investície bolo dosiahnuté za 21
mesiacov.
Askino, s.r.o. je veľkoobchodná firma zaoberajúca sa dovozom a distribúciou krmív a potrieb
pre domácich miláčikov, ktorej systém pomáha
riadiť veľkoobchodné predajné sklady s celkovou
skladovou plochou 2000 metrov štvorcových
s vlastnými rozvozovými možnosťami, čo umožnilo pokryť obchodne celorepublikovú sieť
maloobchodného predaja.
VETRO-PLUS a.s., spoločnosť zaoberajúca sa
výrobou skla a veľkoobchodom s úžitkovým sklom,
porcelánom, keramikou a kuchynskými potrebami
využíva informačný systém Microsoft Dynamics.
Jeho implementátorom bola spoločnosť AutoCont,
ktorá partnersky spolupracovala so spoločnosťou
CCV Informačné systémy, ktorá poskytla riešenie
pre riadenie skladov (WMS) formou subdodávky.
ZKD SUŠICE predstavuje silný článok skupiny
COOP. Zvolila riešenie CCV pre riadenie nového
logistického centra pre zásobovanie viacerých
ako 400 predajní potravinárskym sortimentom
a tovarom dennej potreby, vrátane zabezpečenia
kompletnej dodávky skladov, ktorá zohľadňuje
ich nepretržitú prevádzku.
TOTO NÁM VÝZNAMNE ŠETRÍ PREVÁDZKOVÉ
NÁKLADY. ELIMINOVALI SME TIEŽ STRATY
Z CHYBNÉHO ALEBO POZÁRUČNÉHO TOVARU,
ZNÍŽILI PRÁCNOSŤ PRI SPRACOVANÍ
DOKLADOV, A TO VŠETKO NAPRIEK TOMU,
ŽE NÁM POČET ZÁKAZNÍKOV RASTIE.
CCV Informačné systémy | Belanského 2725 | 024 01 Kysucké Nové Mesto | Tel.: +421 41 422 01 84 | E-mail: [email protected] | www.ccvis.sk
CCV Business Solutions
CCV Riadený sklad: Logistika pod kontrolou
Download

Riadený sklad - CCV Informačné systémy