Download

Buddhismus • vznik v Indii v 6. až 4. století př. n. 1. • založen na