Rozšiřujeme naši servisní služby o kompletní servis automatických i manuálních převodovek.
Nabízíme:
- výměny převodových olejů a olejových filtrů na všech typech automatických převodovek
- hloubkovou diagnostiku na přístroji ISID
- načtení software řídících jednotek a případné jejich úpravy
- kompletní opravy automatických i manuálních převodovek
- dodání hydrodynamických měničů, nových i repasovaných
- široká nabídka revidovaných i nových náhradních dílů
- zajištění OEM i aftermarket dílů pro opravy automatických převodovek
Vybrané služby provádíme po dohodě na počkání.
První hydraulické automatické převodovky byly vyvinuty společností General Motors v roce
1930 a představena v roce 1940 Oldsmobile jako "Hydra-Matic" přenosu.
Podobné, ale větší převodovky jsou také používány pro těžká průmyslová vozidla a pro stroje
s omezenými rozsahy rychlostí, nebo pevných otáčkách motoru, například v některých
vysokozdvižných vozíkách. Některé typy strojů používají pouze hydrodynamický měnič
momentu.
Hlavní části:
Hydrodynamický měnič – je namontován na unášeč, který je přišroubován na klikovou
hřídel, tudíž po nastartování se ihned funkční. Umožňuje přenos točivého momentu motoru do
převodovky vlivem nasměrování proudu převodového oleje přes statorové lopatky měniče na
reakční kolo s volnoběžkou. V měniči je taktéž umístěna lock-up spojka, která po sepnutí
zajišťuje přenos kroutícího momentu bez řízeného prokluzu.
Olejové čerpadlo – je umístěno za hydrodynamickým měničem, se kterým je spojen
plovoucím unášečem, tudíž je po nastartování plně funkční. Čerpadlo nasává převodový olej
z olejové vany a tlačí jej na jednotlivé sekce v převodovce.
Řadící spojky (lamely), brzdové pásy – po přívodu převodového oleje z hydraulického
rozvaděče zajišťují řazení jednotlivých rychlostních stupňů. Lamely rozlišujeme na obložené
a ocelové, které jsou vzájemně prokládané.
Hydraulický rozvaděč – je to „mozek“ celé převodovky. Přepouští a řídí tlakový olej na
samotné řadící spojky. Součástí nynějších rozvaděčů je i většinou řídící jednotka převodovky
se solenoidy.
Převodový olej – je nedílnou součástí fungování automatické převodovky. Je to základní
prvek, u kterého je nutné úzkostlivě dodržovat správnou specifikaci, pro bezproblémovou
funkci řazení převodovky.
Níže stručně popisujeme jednotlivé funkce, které naleznete na řadící páce:
Poloha „P“
Používá se pouze pro vyřazení převodového stupně a pro zajištění vozidla proti pohybu.
Pokud vozidlo stojí z, nebo do kopce je nutné s polohou řadící páky „P“ použít ruční brzdu,
neboť by mohlo dojít k poškození aretace automatické převodovky, nebo poškození řadící
páky.
Poloha „R“
Používá se pouze při řazení zpětného chodu.
Poloha „N“
Používá se pro krátkodobé vyřazení převodového stupně, ale nedochází k zajištění vozidla
proti pohybu. Nedoporučujeme používat polohu „N“ při sjezdu z kopce.
Poloha „D“
Používá se pro řazení jednotlivých rychlostních stupňů, které jsou řazení automaticky.
Poloha „4,3,2,1“
Tyto polohy se už u nových vozů nepoužívají, protože ztrácejí smysl při použití sekvenčního
řazení +, -.
Sekvenční řazení +, Tyto polohy se používají pro manuální řazení jednotlivých převodových stupňů ,sportovní
jízdu, nebo pro brždění vozidla motorem, kde jsou často kombinovány s „pádly“ pod
volantem
Kromě klasických hydraulických automatických převodovek, existují i jiné typy, jako je
převodovka s plynule měnitelným převodem (CVT), poloautomatické (BMW-SMG) a
dynamicky se rozvíjející převodovky s dvouspojkovým systémem (AUDI, ŠKODA, SEAT,
VW-DSG, FORD-Powershift).
Hydraulická převodovka bez elektrických komponentů pracuje pouze v závislosti na posunu
hlavního hydraulického pístu, který je ovládán lanovodem od škrtící klapky karburátoru.
Tento píst přepouští hlavní tlak k jednotlivým pístům v hydraulickém rozvaděči, které dále
přepouští olej ke spojkám a tyto řadí rychlostní stupně. Převodovky tohoto typu byly
základním etalonem pro další samotný vývoj automatických převodovek.
Hydraulická převodovka s elektronicko-elektrickým ovládáním pracuje na principu
vyhodnocení dat z TPS senzoru (benzínové motory), nebo z dat váhy vzduchu (dieselové
motory), kde řídící jednotka motoru posílá data do řídící jednotky převodovky, která dále
zasílá informace k jednotlivým solenoidům (elektromagnetické spínače), které přepouštějí
jednotlivý tlak na pracovní písty v rozvaděči, který dále spíná dané spojky rychlostních
stupňů. U novějších typů převodovek jsou umístěny elektronické řídící jednotky na
hydraulickém rozvaděči, který je součástí vnitřních částí samotné převodovky
(tzv.mechatronika).
Variátorové převodovky (CVT) pracují na principu dvou kuželových kol (variátorů), které
jsou spojeny řetězem, kde dochází po sepnutí rozjezdové spojky a vniknutí tlakového oleje
do variátorů k přenosu otáček od motoru. Následující přenos na kola je hladký, bez známek
řazení vyšších, nebo nižších rychlostních stupňů. V některých typech variátorových
převodovek jsou montovány elektromagnetické měniče (starší typy).
Dvouspojková převodovka (DSG, Power shift) pracuje na principu dvou paralelně
uspořádaných převodovkách s dvěma vstupními a dvěma výstupními hřídeli. Jedna hřídel je
dutá pro uložení hřídele, na které jsou uloženy navazující ozubená kola pro liché (1, 3, 5,
REV), nebo sudé (2, 4, 6) rychlostní stupně. Celý systém je ovládán mechatronikou, do které
přicházejí informace od řídící jednotky motoru.
SMG převodovka je vytvořena automobilkou BMW pro sportovní řadu M. V principu je to
spojení čistě manuální převodovky s elektricko-hydraulickým ovládáním spojky a samotného
řazení.
Download

soubor - odetun.cz