Celoroční plán práce školní družina - 1. oddělení ( 1. – 2. třída )
pro školní rok 2013/14
PODZIM (září – listopad)
Odpočinková činnost
Seznamovací hry , diskusní kroužky - seznamovací, volné kreslení, stolní společenské hry,
společná četba na pokračování (četba knihy: 55 legend z českých hradů, zámků a měst)
Rekreační činnost
vycházky a hry ve volné přírodě, pohybové hry venku, sběr přírodnin
Zájmová činnost
Zahájení celoročního projektu ŠD – Za strašidly na české hrady a zámky
Pracovní - práce se stavebnicemi,výzdoba školních oken – draci, listí, výrobky z přírodního
podzimního materiálu - koláž, odlévání podzimních motivů ze sádry a jejich barvení,
vyřezávání dýně
Přírodovědná - výstavky z podzimních listů, vycházky na louku, pozorování změn v přírodě
Estetická - malování listů a plodů, hry s barvou - rozfoukávání, obtisky, výroba soviček z
šišek, základy stolování
Sportovní - dovednosti s míčem: koulení, házení,chytání, vybíjená, fotbal, sportovní soutěže
na zahradě, opičí dráha
Příprava na vyučování
Poznávání společných prostor školy, udržování pořádku ve svých věcech
ZIMA (prosinec – únor)
Odpočinková činnost
stolní hry, poslech hudebních CD, četba na pokračování, společná četba pověstí z českých
hradů a zámků, relaxace na podložkách, shlédnutí DVD – Ať žijí duchové aj. s tématikou
celoročního projektu
Rekreační činnost
vycházky, bruslení, klouzání, sněhové stavby, stavění sněhuláků, čertovský karneval,
pohybové hry na zahradě i v prostorách školy, maškarní bál
Zájmová činnost
Pracovní - vánoční výzdoba školní družiny, výroba adventního kalendáře, výroba vánočních
ozdob, výroba vánočních blahopřání, výroba přáníček k svátku Sv. Valentýna, výroba dárku
k zápisu do 1. ročníku – krabička na pastelky
Přírodovědná – sledování zimní přírody, kam se schovají na zimu zvířátka
Estetická - chování v kulturním zařízení, návštěva divadla, vánoční besídka
Příprava na vyučování
vypracování domácích úkolů, udržování pořádku ve společných prostorách
JARO (březen –květen)
Odpočinková činnost
Společná četba, poslech CD s pohádkami, pokračování v četbě - 55 českých hradů a zámků,
volné hry na zahradě
Rekreační činnost
vycházky do jarní přírody, jarní hry v přírodě, pálení čarodějnice, čarodějnický karneval
Zájmová činnost
Pracovní - velikonoční výzdoba školní družiny, zdobení velikonočních kraslic, výroba
váziček ubrouskovou technikou, sběr jarních rostlin
Přírodovědná - vycházka na louku, pozorování mláďat domácích zvířat, změny v jarní
přírodě, ochrana přírody, léčivé rostliny – vaření čaje, sázení semínek a rostlin, Den země
Estetická - jarní náměty - básničky, zpěv, besídka ke dni matek, vystoupení u pomníku
Sportovní - závody na hřišti, opičí dráha, střelba z luku
Příprava na vyučování
psaní domácích úkolů
LÉTO (červen)
Odpočinková činnost
povídání o létě, pokračování v četbě - 55 českých hradů a zámků, společná četba, relaxace na
zahradě
Rekreační činnost
volné hry v přírodě i na hřišti, vycházka do přírody
Zájmová činnost
Spaní ve škole (na školní zahradě v tee-pee)
Pracovní – barvení oblázků, stavby hradů z písku
Sportovní – fotbal, míčové hry, závěr celoroční hry - výlet
Příprava na vyučování
psaní domácích úkolů
Sebeobslužná činnost (platí pro všechna období)
návyky osobní hygieny, základy stolování, zdravení, poděkování,oslovení, udržování
estetického vzhledu školní družiny, přípravy týdenních plánů
Download

Celoroční plán práce školní družina