Číslo 5
Ročník XVII Zdarma
13. března 2015
P e l h ř i m o v s k é
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb
e-mail: [email protected], telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz
Dnes v listě: • Jaká byla Dívka roku • Ochutnávka z POUTNÍKfestu • Koncerty:
Harlej, Katapult a další • Festival Jeden svět • Ze sportu • Rozvojový fond města
Nenechte si ujít!
Městský ples, který je každoročně významnou událostí plesové sezóny
v Pelhřimově, se vždy těší velkému zájmu a ten letošní, který se konal
v soboru 28. února, nebyl výjimkou. V úvodu programu přivítal všechny
přítomné starosta města Ing. František Kučera a následovalo elegantní
předtančení formace Black & White z Tanečního klubu Pelhřimov. Pak
už zaplnili do posledního místa parket samotní návštěvníci plesu, kterým
Martin Vaverka & Friends ve svižném tempu hráli nejrůznější skladby od
poprockových hitů až po řízné polky a valčíky. Speciálním hostem plesu
byl tentokrát vynikající zpěvák, imitátor a bavič Vladimír Hron. Ten naservíroval publiku velké světové hity od Elvise Presleyho, Umberta Tozziho a mnoha dalších hvězd a na závěr přidal i jednu vlastní píseň. Před
půlnocí pak přišlo na řadu předávání cen, které získávali majitelé sloso-
vatelných vstupenek, a tyto ceny byly rozhodně zajímavé - nechyběla
mezi nimi televize, pánské a dámské hodinky, víkendový pobyt v hotelu
Křemešník, kosmetické poukazy, computery na kolo, různá balení piva
Poutník, vstupenky na zajímavé kulturní události a podobně. Po krátké
přestávce pak čekal na účastníky další nevšední zážitek – laserová show.
Během celého Městského plesu vládla výborná atmosféra a mnohým
účastníkům se kolem třetí ráno, kdy oficiálně končil, ani nechtělo domů.
Pořadatelé - Město Pelhřimov a Kulturní zařízení města Pelhřimova srdečně děkují firmám a subjektům, které Městský ples podpořily. Jsou
to Agrostroj Pelhřimov, a.s., Poutní hotel Křemešník a Ski Křemešník
manželé Vaňkovi, Velosport Valenta, BT Bentime, Kosmetika Alena
Matiášková, Pivovar Poutník Pelhřimov a Výrobna lahůdek Svobodová.
I vy můžete hlasovat pro Počin roku 2014
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města Pelhřimova
na svém 3. zasedání schválilo usnesením vyhlášení výběrového řízení
na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2015 v zájmu
zlepšení stavu a modernizace
bytového fondu na území města
Pelhřimova majitelům obytných
domů a rodinných domků. Stalo
se tak dle pravidel vyhlášených
jako „Pravidla Zastupitelstva města Pelhřimova o vytvoření a použití účelových prostředků fondu
rozvoje bydlení na území města
Pelhřimova“. Podmínky výběrového řízení se řídí výše uvedenými
pravidly, která jsou k nahlédnutí
na Odboru hospodářském Městského úřadu Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1 v Pelhřimově
nebo na www.mupe.cz v sekci
formulářů. Jednou ze základních
podmínek je, že se musí jednat
o stavební práce započaté a skončené v roce 2015.
Lhůta pro podání žádosti - přihlášky je (osobně, doručení do sídla
úřadu) do 31. března 2015 do
13.00 hodin. Vyhodnocení žádostí - přihlášek k účasti ve výběrovém
řízení provede komise ustanovená
Radou města Pelhřimova. O výsledku výběrového řízení rozhoduje Zastupitelstvo města Pelhřimova
na návrh uvedené komise. Výběrové řízení končí nabídkami k uzavření smlouvy o půjčce.
Podrobnější informace žadatelé
obdrží na Odboru hospodářském
Městského úřadu, Masarykovo
náměstí 1 v Pelhřimově - telefon
565 351 473 (Ing. Kropáček) nebo
tel. 565 351 479 (RNDr. Cahová).
Ing. Stanislav Kropáček, vedoucí
hospodářského odboru MěÚ Pelhřimov (kráceno)
Do konce března mohou občané
svými hlasy podpořit dobrovolné skutky jednotlivců a projekty
právnických osob, které přispěly
k rozvoji regionu, a také nejzajímavější kulturní akce a aktivity v
oblasti památkové péče. Mohou
totiž hlasovat ve dvou tradičních
anketách Kraje Vysočina – Zlatá
jeřabina a Skutek roku, které byly
pro letošek spojeny do ankety nazvané Počin roku. Pokud se budete chtít zapojit do Zlaté jeřabiny a
dát svůj hlas některé kulturní akci,
máme pro vás zajímavý tip. V nominacích totiž figuruje i jedna specialita z našeho města – Čertovské
rojení v Pelhřimovském pekle. Tuto
zábavnou a lehce výchovnou prosincovou akci, která se konala již
potřetí, každoročně navštíví kolem
tisíce lidí. Hlas lze udělit elektronicky na http://extranet.kr.vysocina.
cz/zlata-jerabina nebo prostřednictvím formuláře, který byl zveřejněn v únorovém vydání Novin Kraje Vysočina. Letošní ročník Zlaté
jeřabiny je už jedenáctý a figuruje
v něm celkem 60 projektů.
V anketě Skutek roku je v oblastech sociálně zdravotní, životní
prostředí, volný čas dětí a mládeže,
poradenství, vzdělávání a osvěta
nominováno celkem 11 fyzických
osob. Hlasovat lze na http://extranet.kr-vysocina.cz/skutek-roku. O
Skutek roku dále soutěží i právnické osoby a to v oblasti sociální a
ekonomické, oblasti sídel, staveb,
bydlení, životního prostředí a vzdělávání. Zde rozhodne o finálním
pořadí odborná porota.
Kdo by chtěl darovat nepotřebné věci potřebným lidem, bude
k tomu mít příležitost v sobotu
21. března od 9 do 17 hodin na
vlakovém nádraží v Pelhřimově.
Do přistaveného vagonu budou
moci zájemci odevzdat oděvy,
obuv, nádobí, domácí spotřebiče a jiné věci, které přijdou vhod
sociálně slabým občanům. Sbírku
pořádá Diakonie Broumov, organizace pomáhající lidem v krizových situacích. Odevzdané věci
budou roztříděny a využity pro
pomoc lidem v nouzi.
Více: www.diakoniebroumov.org.
Koncert kytarového virtuóza a zpěv jako připomínka dávné tragédie
Minulý týden mohli lidé v Pelhřimově navštívit dvě zajímavá hudební setkání. Ve čtvrtek 5. března to byl koncert světoznámého kytaristy Štěpána
Raka v kostele sv. Víta. Koncert se kvůli nemoci konal v náhradním termínu, ale přesto byl kostel zaplněný do posledního místa posluchači, kteří na
závěr odměnili výkon virtuózního kytaristy potleskem vestoje. V neděli 8. března dopoledne pak zněla na Masarykově náměstí hudba s vážným
podtextem. Pěvecký sbor Záboj se čtyřmi písněmi připojil k celostátnímu happeningu „Pamatuj“, který připomíná tragickou událost - vyvraždění
našich židovských spoluobčanů nacisty v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim - Birkenau před 71 lety.
• DENNÍ AKTUALITY Z MĚSTA NAJDETE NA WWW.PELHRIMOVSKO.CZ •
2
Dívka roku v rytmu rokenrolu se líbila
Sára Zwickerová z Prahy je
Dívkou roku 2015 a držitelkou titulu Miss Press (uprostřed). Druhé
místo patří Julii Augustinové ze
Sudkova Dolu, která získala i titul
Miss Sympatie (vpravo). Třetí byla
Veronika Schmidtová z Bechyně.
Takové jsou výsledky zábavného
soutěžního programu pro dívky
od 13 do 15 let, který uspořádal
ve středu 25. února v kulturním
domě Máj pod záštitou města
Pelhřimov místní dům dětí a mládeže spolu s kulturními zařízeními města, Agenturou Dobrý den,
SPŠ a SOU Pelhřimov a dalšími
partnery.
Letošní ročník soutěže Dívka
roku se odehrával v rokenrolovém
stylu a tomu odpovídal jak samotný program, tak nápaditá výzdoba
pódia i celého sálu. Porotu a bouřlivě povzbuzující publikum se snažilo zaujmout svými výkony při
pěti disciplínách sedm soutěžících
dívek – kromě výše zmíněných tří
vítězek, které postupují do semifinále v Plzni (i když vítězkami, jak
správně podotkli moderátoři, byly
vlastně všechny) to byly Nicola
Biegun z Humpolce, Lucie Červenková z Pelhřimova, Dominika
Opletalová z Obrataně a Veronika Neubauerová z Jihlavy.
Hodně prostoru v programu
měl tanec (samozřejmě ten rokenrolový, aerobic, ale i mažoretky a balet), hudební vystoupení,
potlesk sklízely také módní pře-
hlídky, ať už ty soutěžní v podání
dívek, nebo přehlídka SPŠ a SOU
Pelhřimov. Volné disciplíny byly
tentokrát opravdu pestré - nabídly
různé podoby tance, gymnastiku,
zpěv, hru na příčnou flétnu a přednes úryvku z Haškova Švejka.
Nemocnice uvítala ministra zdravotnictví
Ve čtvrtek 5. března navštívil pelhřimovskou nemocnici ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA (vlevo). V doprovodu hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka (vpravo), ředitele nemocnice
Ing. Jana Mlčáka, MBA (uprostřed) a dalších zástupců Kraje Vysočina a
Nemocnice Pelhřimov si prohlédl hlavní lůžkovou budovu, pavilon akutní medicíny a novou přístavbu oddělení hematologie a transfúziologie
a seznámil se s jejich provozem. Více na www.pelhrimovsko.cz.
Běh pro úsměv: přijďte se zasmát,
zaběhat si a udělat něco pro dobrou věc
Už druhý ročník Běhu pro úsměv, což je charitativní běh proti obezitě, se
uskuteční 23. května od 9.00 hodin na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Jedná se o závod pro celou rodinu, zapojit se mohou děti od jednoho
roku i maminky s kočárky.
• Jedním z hlavních partnerů akce je Město Pelhřimov, tvářemi Běhu pro
úsměv jsou Iva Pazderková, Richard Nedvěd, Lukáš Pavlásek a En.Dru.
Tento tým poběží s dětmi i dospělými a bude je podporovat.
• Každý účastník zaregistrovaný do konce dubna dostane registrační
tašku s dárky od partnerů, která udělá jistě radost hlavně těm nejmenším. Pro všechny malé i velké registrované běžce jsou také připraveny
pamětní medaile.
• Mezi jednotlivými běhy se můžete těšit na vystoupení Ivy Pazderkové
s kapelou, kouzlení Richarda Nedvěda, skákací hrad, malování dětem na
obličej a oficiálního maskota Snoopyho.
Registrace na www.behprousmev.cz pouze do konce dubna.
Trasy, informace pro běžce a mnoho dalšího: www.behprousmev.cz.
Klání Dívka roku má v Pelhřimově už poměrně dlouhou tradici a
letošní ročník potvrdil, že se jedná o vkusnou a divácky atraktivní
zábavu, která navíc umožní soutěžícím děvčatům projevit jejich talent a získat zdravé sebevědomí.
KRÁTCE Z MĚSTA
• Okresní myslivecký spolek Pelhřimov pořádá od 20. března do
23. března chovatelskou přehlídku
trofejí zvěře ulovené v roce 2014.
Výstavu bude možné navštívit v
Domě myslivců Na Obci 1879 od
8.00 do 18.00 hodin.
• Spoluautoři knihy „Pelhřimov historie, kultura, lidé“ Mgr. Lenka
Martínková, Ph.D., Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. a Petr Duffek představí v
Pelhřimově nové poznatky o historii města a regionu. Přednáška má
název „Pelhřimov a Pelhřimovsko
- minulost odkrývaná v archivech i
pod povrchem země“ a uskuteční
se 19. března od 17 hodin ve Freskovém sále zámku pánů z Říčan.
Vstup je zdarma.
• Pelhřimovská organizace Českého zahrádkářského svazu zve na
velikonoční výstavu, která se uskuteční v Domě zahrádkářů Na Obci
v Pelhřimově od 27. do 29. března
vždy od 8 do 17 hodin. Výstava
dekorací bude spojena s prodejem
výrobků, perníčků a zahrádkářských přebytků.
• „Přijďte nakoupit kvalitní české
potraviny a tím podpořit nejen své
zdraví, ale i místo, kde žijete“ - to
je filozofie řemeslno-farmářských
trhů, které se budou od března letošního roku konat na Masarykově
náměstí v Pelhřimově. Konkrétní
termíny jsou následující: pondělí 23.3., 27.4., 25.5., 22.6., 27.7.,
24.8., 29.9. a úterý 26.10 a 23.11.
2015.
Dopravní hřiště v novém hávu
Dětské dopravní hřiště na Pražské v Pelhřimově získalo v poslední době lepší vzhled. Na hřišti
bylo kompletně obnoveno stávající vodorovné dopravní značení
a modernizováno vodorovné i svislé dopravního
značení pro cyklisty. Projekt „Obnova a modernizace dopravního značení na dětském dopravním
hřišti v Pelhřimově 2014“ se uskutečnil díky veřejné
finanční podpoře z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina
(grantový program „Podpora a budování dětských
dopravních hřišť 2014“). Vlastníkem zmíněného hřiště je město Pelhřimov, které na něm prostřednictvím
své příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže zajišťuje výuku dopravní výchovy především pro žáky základních škol, a to nejen místních,
ale i z dalších škol v okrese. Právě poskytování kvalitních základů dopravní výchovy a zvyšování bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu
bylo jedním z důvodů realizace zmíněné akce.
POUTNÍKfest: program je kompletní!
Oblíbený festival rockové hudby a dobrého piva POUTNÍKfest 2015 se
blíží - propukne v sobotu 16. května od 15.00 hodin na dvoře Pivovaru
Poutník). Program už je kompletní a proto si můžeme říci něco o prvních
třech účinkujících.
• Program zahájí v 15 hodin mladá pop-punková parta z Prahy nazvaná
Maniac (dříve známá pod názvem Bonebroke), která získala nejvíc hlasů
v internetové anketě. „Název Maniac charakterizuje hlavně energii, kterou se snažíme dávat do koncertů a do songů a styl, se kterým většina z
nás přistupuje k muzice a životu,“ uvádějí členové kapely. Maniac vydali
před koncem roku 2014 nový, trochu „ulítlý“ klip s názvem Máš tlustou
mámu. Jedná se již o čtvrtou skladbu z aktuálního alba Greatest hits,
která se dočkala video podoby.
• Ozzy Osbourne Czech Revival je kapela z Havlíčkova Brodu, která
se speciálně tvorbě zmíněného rockového bouřliváka věnuje od poloviny roku 2012. „Ozzy je živá a stále hrající legenda, která stále zajímá
spoustu posluchačů, a to i mladšího věku. Jeho songy jsou tvrdé a přitom
dostatečně melodické, plné fantastických nápadů,“ říkají členové kapely.
• Skupina Törr vznikla už v roce 1977 a je považována za jednu z prvních českých blackmetalových kapel. Drsná, temná až démonická hudba
i texty už dlouhá léta přitahují početné fanoušky Törru. Kapela má na
kontě už 11 alb.
Více informací o festivalu budeme průběžně přinášet na www.poutnikfest.cz a v Pelhřimovských novinách. Těšíme se na shledanou v sobotu
16. května od 15.00 hodin na dvoře Pivovaru Poutník!
VÝSTAVY • VÝSTAVY • VÝSTAVY • VÝSTAVY
Pelhřimovské noviny
TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
• Pojízdný sběrný dvůr, tzn. velkoobjemové kontejnery, budou občanům města v létě k dispozici podle následujícího rozpisu, a to za
dohledu pracovníka Technických
služeb města Pelhřimova vždy od
12 do 17 hodin:
7.4. U Elektrárny; 8.4. U Popovic; 9.4. Na Obci; 10.4. Husova,
Žižkova; 13.4. Menhartova, Pod
Floriánem; 14.4. Požárnická, Cholossiova; 15.4. MUDr. Pujmana
- Pod Šancemi; 16.4. Na Výsluní
- Bezručova; 17.4. Jiráskova; 20.4.
Smetanova, Dvořákova; 21.4. Lesní; 22.4. Architekta Janáka, U Sauny; 23.4. Osvobození - U Lékárny.
Odebírané odpady: velkoobjemový odpad (odpad, který se nevejde
do popelnice - ne stavební odpad);
sklo barevné, sklo bílé, papír, kovy,
plasty, nápojové kartony; zahradní odpad (ne zemina, pouze listí,
zbytky trávy, zeleniny, ovoce);
dřevní odpad (větve, pařezy, keře,
palety, prkna apod.); nebezpečné
odpady (olověné akumulátory, zářivky, odpad znečištěný škodlivinami - textil, plechovky, olejové filtry
a pod.); zpětný odběr elektrospotřebičů.
Svoz železného odpadu a oděvů
uložených do pytlů se bude provádět v Pelhřimově a Starém Pelhřimově v sobotu 4. dubna od 8
hodin. Občané mohou železný odpad a oděvy v pytlích odkládat před
své domy nebo na místa viditelná z
místních komunikací.
V pracovních dnech mohou občané v období od 1. dubna do 31.
října v době od 8 do 17 hodin a v
období od 1. listopadu do 31. března v době od 8 do 16 hodin využít
služeb Sběrny tříděného odpadu
v Myslotínské ulici k bezpečnému
uložení velkoobjemového odpadu, skla, papíru, kovů, nebezpečných odpadů (mimo stavebních
odpadů) a ke zpětnému odběru
elektrospotřebičů (zářivky, lednice,
TV, sporáky, pračky, PC monitory, drobné elektronářadí, tiskárny,
faxy, mobilní telefony, holicí strojky
a podobně). Každý den mohou
občané ukládat zahradní a dřevní
odpad do zadní části areálu kompostárny.
Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
• Všichni literární nadšenci, čtenáři i čtenářky jsou srdečně zváni v pátek
13. března od 17.00 hodin do hudebního oddělení knihovny na autorské
čtení a besedu se spisovatelem Michalem Vieweghem. Nejčtenější, nejprodávanější a nejpřekládanější současný český autor přijede besedovat
do Pelhřimova - města rekordů...
• Knihovna zve děti i rodiče ve středu 18. března od 14.00 hodin do dětského oddělení na tvůrčí dílnu Záložky do knihy a Nerušítka na dveře.
Přijďte si vyrobit originální doplněk.
• Přednáška oblíbeného lektora Mgr. Jaroslava Staňka nazvaná České
baroko – architektura se uskuteční ve čtvrtek 19. března od 17.00 hodin v hudebním oddělení knihovny. Součástí přednášky bude promítání
diapozitivů.
• Dětské oddělení městské knihovny zve děti i rodiče, sourozence,
prarodiče, kamarády v pondělí 23. března od 14.00 hodin na Maraton čtení. Maraton bude pokračovat vždy poslední pondělí v měsíci
ve stejném čase do doby, než společně dočteme knihu. Tentokrát se
bude číst O Vendulce a drakovi. Každý může číst, jak dlouho bude chtít
anebo může jenom poslouchat. Pro všechny účastníky bude připraveno
malé občerstvení. Děti budou během měsíce vybírat ze tří knih. Tu, která
dostane nejvíce hlasů, si potom přečteme, nebo mohou děti samy navrhnout, co by chtěly číst.
• Jak může reflexní terapie ovlivnit naše zdraví - to je název přednášky, která se uskuteční ve středu 25. března od 17.00 hodin v hudebním
oddělení pelhřimovské knihovny. Přednášet bude terapeut František
Hodač, žák české léčitelské legendy Ing. Jiřího Janči. Reflexní terapie
je metoda využívající reflexní body a reflexní plošky převážně na chodidlech, na které se působí tlakem. Přijďte si vyzkoušet, co sami můžete
udělat pro své zdraví…
• Všichni příznivci cestování a cizích krajů jsou zváni ve čtvrtek 2. dubna
od 17.00 hodin do hudebního oddělení na přednášku doplněnou promítáním, která má název Uganda - těžký život v přírodním ráji. Přijďte si
poslechnout poutavé vyprávění Věry Karasové z její cesty za adoptivními
dětmi do Ugandy, jedné z nejkrásnějších a nejopravdovějších zemí Afriky. Dozvíte se o projektu Bwindi Orphans, ochutnáte pravou ugandskou
kávu nebo čaj a budete mít možnost zakoupit si výrobky domorodců.
Hudební oddělení nabízí
Inheritance - Christopher Paolini
Čtvrtý díl oblíbené tetralogie Odkaz Dračích jezdců. 2 CD, MP3.
Tlustej chlapeček se včelou v kalhotách - Sto zvířat
Zatím poslední CD české kapely Sto zvířat. CD.
Blondi - Dalibor Funda
Příběh o nečistokrevném německém ovčákovi, který byl věnován Adolfu Hitlerovi, a jeho osudech na jevišti druhé světové války. CD.
Výběr z nových knih
KNIHOVNA DOPORUČUJE
VÍTR, TMA, PŘÍTOMNOST - Václav Kahuda
Vypravěč se rozhodne přijít na kloub dávné rodinné události, kdy se jeho
dědečka, inženýra a nadaného konstruktéra v tehdejší ČKD, snažila německá tajná policie přimět ke spolupráci. Po odmítnutí nabídek však nevysvětlitelně zemřel.
Beletrie
GALERIE M
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PELHŘIMOV
Do 29. března potrvá výstava
dětských prací Základní školy
Pelhřimov, Komenského 1326
(škola samostatně zřízená pro
žáky se zdravotním postižením). Výstava má název „JSME
POMALÍ, ALE ZANECHÁVÁME STOPU“. Základní škola
Pelhřimov, Komenského 1326
zajišťuje výchovu a vzdělávání
dětem s mentálním postižením. Výstava představuje práce, které vznikly na půdě školy během posledních zhruba deseti let. „Obrázky jasně
ukazují, jak široce dokáží naši žáci vnímat svět - barevnost a pestrost je
toho důkazem,“ říkají pedagogové zmíněné školy. „Rádi bychom touto výstavou prezentovali školu jako zcela legitimní a plnohodnotnou
součást současného vzdělávacího systému. Rovněž bychom byli rádi,
kdybychom náštěvníky výstavy přiměli k zamyšlení a pokusili se narušit
určité stereotypy, které ve vztahu k lidem s mentálním postižením ve
společnosti stále přetrvávají,“ dodávají.
• Přízemí, oddělení beletrie: Do konce března můžete navštívit výstavu fotografií nazvanou „DOBRODRUŽSTVÍ NA MOŘI“ cestovatele, dobrodruha a jachtařského instruktora Ing. Tomáše Kůdely.
• KRÁLOVSKÉ INTRIKY (Emma Riedová)
• První patro, naučné oddělení: V březnu jsou návštěvníci zváni na výstavu „ŽILA JSEM V KANADĚ...“ z fotografií Jaroslavy Švantnerové. Zároveň
v tomto oddělení uvidíte i ukázky z tvorby dětí ze ZŠ speciální
v Pelhřimově a výrobky z výstavy „RUČNÍ TVORBA - POLŠTÁŘKY“.
• Druhé patro, dětské oddělení: Do konce března potrvá výstava výtvarných prací žáků Základní umělecké školy Pelhřimov nazvaná „MYŠLENKY MALÉHO VÝTVARNÍKA“.
• POSEDLOST (James Patterson)
MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV
Dlouhodobá výstava, mapující události před a během první
světové války, je umístěna v zámku pánů z Říčan.
Do 10. května mohou zájemci navštívit výstavu nazvanou „STUDENTI, NEBUĎTE LEHKOMYSLNÍ!“, která představuje pelhřimovské
střední školy v proměnách staletí, a to od založení pelhřimovského
gymnázia až po současnost. Více na straně 5.
• LOUTKÁŘOVA HRA (Wolf Serno)
• SMRT EXPREMIÉRKY (Stanislav Češka)
NAUČNÁ LITERATURA
• ÚČESY Z DLOUHÝCH VLASŮ (Christina Butcher)
• HITLEROVA VÁLKA (Jeremy Harwood)
• MALÉ KORÁLKY, NÁPAdité šperky (Jean Power)
• JAK LÉČIT NEMOC ŠÍLENÉ MEDICÍNY (Jiří Šavlík)
Dětská literatura
• KYTICE ČESKÝCH POHÁDEK (Ivana Pilařová)
• KOUZELNÍ PONÍCI (Christina Koenig)
• LÍZA A PUPÍK JEDOU NA VÝLET (Eva Bavorová)
• BRUNO V CIRKUSE (Alex T. Smith)
Pelhřimovské noviny
K U L T U R A
3
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA VÁS ZVOU!
KONCERTY • KONCERTY • KONCERTY
HARLEJ - NA PRODEJ - 20 LET TOUR
host JAKSI TAKSI
KD Máj - sobota 21. března - 20.00 hodin
Kapela Harlej vznikla roku 1995 v Praze. Od roku 2006 je frontmanem Tomáš Hrbáček, který spolupracoval i se skupinou Mash. Vloni vyšlo kapele
Harlej CD s názvem „Na prodej“, s kterým je spojeno velice úspěšné turné. V Pelhřimově se Harlej představí spolu s pražskou kapelou Jaksi Taksi.
Vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 290 Kč
ANETA LANGEROVÁ
jarní turné NA RADOSTI 2015
Městské divadlo - úterý 31. března - 19.00 hodin
VYPRODÁNO!!!
Koncert za doprovodu kapely, smyčcového tria a piana.
POŘADY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
NEZMAŘI
Městské divadlo - středa 15. dubna - 19.00 hodin
Protože už je to více než dvacet let, co jsou Nezmaři na profesionální
dráze, připravili pro vás malé ohlédnutí, ale uslyšíte také písničky nové.
Nezmaři již přes deset let působí v nezměněném složení Pavel Zajíc,
Pavel Drengubák, Tonda Hlaváč a Šárka Benetková. Vloni vydali nové
CD „Stopy bláznů“.
Vstupné: předprodej 190 Kč, na místě 220 Kč
WOHNOUT upekl LASKONKY A KREMROLE
tour jaro 2015
host Th!s (kapela Vojty Kotka)
Městské divadlo - čtvrtek 9. dubna - 19.00 hodin
Ivan Herák patří k nejvyhledávanějším cikánským virtuózům. Dojemná
i strhující houslová sóla v kontrastu s divokými rytmy či schopnost mixovat různé hudební proudy - to jsou trumfy, s nimiž tento technicky zdatný hráč fascinuje posluchače. Při koncertě zazní za doprovodu cikánské
cimbálové kapely virtuózní skladby i teskné balady pro sólové housle
převážně z maďarské, rumunské, slovenské cikánské lidové tvorby s prvky klasicko-romantické hudby. Více informací: www.dabelskyvirtuoz.cz.
Vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 230 Kč
KD Máj - sobota 18. dubna - 20.00 hodin
Hudební soubor krásných, vtipných, mladých, majetných a inteligentních mužů,
který si říká Wohnout, vydává osmé řadové album s neméně inteligentním a vtipným názvem. Nenechte si ujít maraton
písní čerstvě upečených, ale i songů se
starším datem výroby...
Pražsko – tišicko – karlštejnsko – dobříšská root-rocková kapela TH!S přestala po
letech coverování zevlit (dříve si pánové říkali Zevláky) a rozhodla se
začít dělat vlastní SH!T. Jako předkapela Wohnoutů v rámci Laskonky a
kremrole tour představí TH!S poprvé svoje H!TS.
Vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 290 Kč
KATAPULT RETRO TOUR 2015
40 let (1975 - 2015)
SLAVNOSTNÍ KONCERT K STÉMU
VÝROČÍ ÚMRTÍ A. SKRJABINA
ĎÁBELSKÝ VIRTUÓZ IVAN HERÁK
S CIKÁNSKOU CIMBÁLOVOU KAPELOU
KD Máj - sobota 11. dubna - 19.00 hodin
Výjimečným celoročním
turné oslaví Katapult čtyřicet let svojí existence.
Za uplynulá čtyři desetiletí písničky Katapultu
zlidověly, jejich koncerty
navštěvuje dnes již tří až
čtyřgenerační publikum a
tak se stal doslova rodinnou kapelou. „Je to víc,
než jsem si kdysi mohl
přát. Je to vlastně ta největší pocta, kterou může jakákoliv kapela na celém širém světě dosáhnout,“ říká Olda Říha, leader kapely a dodává: „Vedle příběhů ze života
lidí, které zpíváme v našich písních a které fanoušci doslova prožili nebo
ti mladší teprve prožijí, je to také určitě tím, že jsme po celou dobu nezměnili svoji image a chování. Katapultu lze prostě věřit - je to opravdu
pravdivý příběh.“ Foto: M. Solař, North video
Vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 280 Kč
Roman Soukup - klavír
Kostel sv. Víta - neděle 26. dubna - 19.00 hodin
„Alexander Skrjabin (+27.4.1915) je jeden z řady největších tvůrců hudby
pro klavír. Romantismus dovedený až na kraj svou vášní a svými sny. Klavír bude podle možností spíše uprostřed publika v sále kostela. Posluchači vyslechnou velmi pestrý výběr z celé skladatelovy tvorby, která není
založena na délce skladeb, ale na jejich imaginaci.“ Tolik Roman Soukup,
hrající a pohlcený dobrodružstvím cesty toho večera o tom životě.
Slovní doprovod interpreta bude tentokrát spíše heslovitý a evokující - k
podpoře obsahu či významu hudby, neboť návštěvníci obdrží detailní
program koncertu.
Vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč
Otevírací doba v Turistickém
informačním centru
PONDĚLÍ - PÁTEK 8.30 - 12.30
SOBOTA
8.30 - 12.30
NEDĚLE, SVÁTKY ZAVŘENO
13.00 - 17.00
O RYBNIČNÍ PANNĚ
Divadelní spolek Hralous Pelhřimov
Městské divadlo - sobota 28. března - 15.00 hodin
V rybníčku u mlýna lakomých a hamižných Boháčkových se usadila rybniční panna Jiběna, která svou krásou očarovala lidi z celého okolí. Hlavně
prodavače Tondu. Ale Boháčkovi se snaží využít Jiběnu po svém a chtějí
ji prodat panu starostovi v blízkém městečku jako atrakci do kašny. To se
nelíbí hodnému Tondovi a snaží se vše překazit. Bude to mít těžké...
Vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč
PŘÍHODY KRÁLÍČKA FILUTY III. A IV.
Loutkoherecká skupina Rolnička
KD Máj - malá scéna - sobota 11. dubna - 15.00 hodin
Další příhody malého nezbedného králíčka. Děti, nezapomeňte s sebou
přinést obrázky, Kašpárek se na ně moc těší.
Vstupné: 20 Kč
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
HAJNÝ V LESE USNUL
Divadelní soubor Rynárec
Městské divadlo - 13., 14. a 16. dubna - 19.00 hodin
V Y P soubor
ROD
Á Npřipravil
O ! hru
! ! na motivy Vlasty
Letos si pro vás Divadelní
Rynárec
Buriana a A. E. Longena.
CESTOPISNÝ POŘAD
JIŘÍ KOLBABA
VELKÝ OKRUH JIHEM AFRIKY
KD Máj - pondělí 30. března - 19.00 hodin
Jiří Kolbaba je známý
český cestovatel, fotograf a spisovatel, je
také viceprezidentem
Českého klubu cestovatelů. Procestoval všechny kontinenty planety.
„Návštěva Afriky je plná
vzrušení ze splněného
snu. Expedici zahájíme
na Viktoriiných vodopádech v Zimbabwe.
Přejedeme a posléze
přeletíme do delty řeky Okavango v Botswaně. Ve Svazijsku budeme obdivovat pestrobarevné tanečníky. Cestu po Jihoafrické republice začneme
v Kapském městě. Ustrneme nad množstvím zvířat v Krugerově parku i u
tučňáků při cestě na mys Dobré naděje. V Namibii prožijeme dobrodružství s kočkovitými šelmami a s tajuplnou Afrikou se rozloučíme v kouzelné
poušti Sossusvlei,“ přibližuje Jiří Kolbaba obsah svého pořadu.
Vstupné: předprodej 170 Kč, na místě 200 Kč
KINO VESMÍR UVÁDÍ
GHOUL
Pátek 13., sobota 14. března (20.00) - 2D
Neděle 15. března (20.00) - 3D
Premiéra českého temného thrilleru, inspirovaného skutečnými událostmi,
od režiséra filmu „Kajínek“ Petra Jákla. Parta filmařů chce natočit unikátní
dokument o kanibalizmu. Z tohoto záměru se však stává hrůzostrašný boj
o život. Nikdo netuší, co děsivého se skrývá uprostřed ukrajinských lesů...
V hlavních rolích Jennifer Armour, Paul S. Tracey, Jeremy Isabella a další.
Film se podařilo ještě před jeho dokončením prodat do americké distribuce, což je už nyní obrovský úspěch! 86 minut. České titulky.
110 Kč (2D), 130 Kč (3D)
Přístupno od 15 let
DIVOČINA
Pondělí 16. března (20.00)
Reese Witherspoon v hlavní roli dobrodružného dramatu o hledání
smyslu života. Mladá žena je na dně sil. Rozhodne se pro radikální řešení. Sama a hodně nepřipravená se odhodlá projít tu nejtěžší vysokohorskou trasu v USA. Prožije přitom odhodlání, hněv, beznaděj, vyčerpání, osamělost a na konci své pouti objeví vlastní sílu, radost a krásu.
115 minut. České titulky.
110 Kč
Přístupno od 15 let
VZKŘÍŠENÍ DÉMONA
Středa 18. března (20.00)
Není nic děsivějšího než kráska a zvíře v jedné osobě. Hororový příběh o nepovedeném vědeckém experimentu, který se vymkne kontrole. V hlavních rolích Olivia Wilde, Evan Peters, Sarah Bolger a další.
83 minut. České titulky.
110 Kč
Přístupno od 15 let
VYBÍJENÁ
Čtvrtek 19., pátek 20., sobota 21., neděle 22., pondělí 23., úterý 24.,
středa 25. března (20.00)
Nová česká komedie režiséra Petra Nikolaeva na motivy bestselleru Michaela Viewegha.
Příběh spolužáků, kteří spolu prožívají různé
životní etapy. Abiturientský sraz dává prostor
k bilancování přátelství, lásek, nenaplněných
tužeb i uskutečněných snů. Hrají Ondřej Sokol,
Michal Suchánek, Richard Genzer, Simona
Krainová, Simona Babčáková a další. 94 minut. Nenechte si ujít!
130 Kč
Přístupno od 12 let
FESTIVAL „JEDEN SVĚT“
Čtvrtek 26. března (17.00)
Slavnostní zahájení festivalu (více informací na straně 5). V jeho rámci
bude promítnut dokumentární film režisérky Andrey Culkové CUKR
BLOG. Film odkrývá neuvěřitelnou rozpínavost cukerného průmyslu.
Cukr je vlastně droga...
80 Kč (prodej pouze na místě)
Mládeži přístupno
GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL
Pátek 27. března (20.00)
Napětí jako řemen v akčním špionážním thrilleru režiséra Pierra Morela
(96 hodin). Souboj dvou drsňáků v podání oscarových hvězd Seana Penna
a Javiera Bardena. Přímočaré akce a zápletka, která vás dovede na atraktivní místa naší planety. Opravdu skvělá podívaná! 115 minut. České titulky.
110 Kč
Přístupno od 12 let
LOVCI A OBĚTI
Sobota 28., neděle 29. března (20.00)
Český akční thriller, který byl inspirován skutečnými příběhy. Dluhovou
past chce mladý muž vyřešit porušením zákona - to není dobrá volba!
Ocitá se v ohrožení života a pomoci mu může zase jenom zločinec. Jak
z toho ven? V hlavních rolích Martin Kraus, Karel Heřmánek st., Veronika
Freimanová, Karel Heřmánek ml., Tomáš Hanák, Nicol Kouklová a další.
104 minut. Nenechte si ujít!
120 Kč
Přístupno od 12 let
CESTA NADĚJE
Pondělí 30. března (20.00)
Výpravný dobrodružný film, ve kterém září Russel Crowe nejen jako představitel hlavní role, ale i jako režisér tohoto snímku. Čeká ho dobrodružná
pouť napříč neklidným Tureckem po první světové válce, kde pátrá po osudu svých tří synů. Dále hrají Olga Kurylenko, Jai Courtney, Isabel Lucas a
další. 111 minut. České titulky.
110 Kč
Přístupno od 12 let
CHAPPIE
Čtvrtek 2. dubna (20.00)
Akční sci-fi. V budoucnosti dohlíží na dodržování pořádku mechanické
policejní jednotky. Robot jménem Chappie se stane vůbec prvním robotem se schopností samostatného myšlení a cítění... Hrají Hugh Jackman,
Sigourney Weaver a další. 121 minut. České titulky.
120 Kč
Do 12 let nevhodné
MĚSTO 44
Pátek 3. dubna (20.00)
Válečný film vypráví příběhy mladých lidí, kteří
žijí své životy, jako by
každý den měl být jejich
posledním. Není to díky
jejich statečnosti nebo
lehkovážnosti – tento
postoj je přirozený vzhledem ke skutečnosti, které čelí. Píše se totiž rok
1944 a jejich příběhy se
odehrávají v Němci okupované Varšavě... 127 minut. České titulky.
110 Kč
Do 12 let nevhodné
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
Sobota 14. března (17.00) - 2D
Neděle 15. března (17.00) - 3D
Asterix a Obelix znovu v akci a opět proti Caesarovi. Tentokrát je na ně přichystána opravdu skvělá lest. Animovaná komedie. 85 minut. Česká verze.
110 Kč (2D), 140 Kč (3D)
U VODY
Středa 25. března (20.00)
Televizní pohádky pro nejmenší diváky. Cca 60 minut.
20 Kč
Animované pásmo
POPELKA
Sobota 28., neděle 29. března (17.00)
Výpravná filmová pohádka. Nejnovější zpracování světoznámého příběhu. 105 minut. Česká verze.
Vstupné do 15 let: 105 Kč, ostatní 130 Kč
Česká verze
KONEČNĚ DOMA
Pátek 3. dubna (17.00) - 2D
Sobota 4. dubna (17.00) - 3D
Animovaná komedie. 92 minut. Česká verze.
Vstupné 2D: do 15 let 100 Kč, ostatní 125 Kč
Vstupné 3D: do 15 let 120 Kč, ostatní 140 Kč
Předprodej a rezervace vstupenek: • TIC • KINO (40 minut před začátkem představení) • INTERNET: www.pelhrimovsko.cz
4
Pelhřimovské noviny
Ochotníci s veselou
Pelhřimovské městské divadlo se v pondělí
2. března večer doslova otřásalo smíchy. Spolek divadelních ochotníků Rieger tu poprvé
uvedl hru „A je to v pytli!“, kterou si připravil
pro letošní sezónu, a tato bláznivá komedie
plná omylů, záměn a absurdních situací sklidila velký úspěch. Příběh mladých bezdětných
manželů, kteří s napětím očekávají návštěvu
pracovnice Úřadu pro adopci dětí, po chvíli
nabere neuvěřitelný obrat díky dvěma povedeným bratrům hlavního hrdiny, jehož pak
až do konce představení čekají (stejně jako
ostatní postavy hry) opravdu perné chvíle. Ty
asi zažívá představitel hlavního hrdiny Toma
Kerwooda Luboš Rafaj i v reálu, protože po
celou dobu představení prakticky nesleze z
jeviště a musí zvládnout obrovské množství
textu. Ale jak on, tak ostatní herci ze sebe
vydali maximum a publikum to ocenilo. Další reprízy hry „A je to v pytli!“, jejímiž autory
jsou Ray a Michael Cooney, jsou naplánovány na 13., 14., 18., 20., 21., 24. a 27. března
vždy od 19. hodin.
Držitelky Cen města za rok 2014: Adriana Šimánková a Anna Kynčlová
Zápis do mateřské školy
Mateřská škola Pelhřimov, p. o. oznamuje, že zápis dětí na školní rok
2015 – 2016 proběhne 14. dubna 2015 od 8.00 do 16.00 hodin na jednotlivých pracovištích. K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte, svůj
občanský průkaz, případně vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře,
která je ke stažení na našich www stránkách. Do mateřské školy jsou děti
přijímány podle stanovených kritérií, která jsou zveřejněna na jednotlivých pracovištích MŠ a na webových stránkách školy.
V letošním školním roce odchází do první třídy ZŠ 181 dětí. Stejný počet
dětí bude do Mateřské školy Pelhřimov přijat. Rodiče si mohou vybrat
pouze jednu z pěti mateřských škol ve městě.
1. MŠ Pražská: sídlo hlavního ředitelství školy, je zde 5 tříd s celkovým
počtem 91 dětí. Letos se do MŠ na Pražské přijímá 23 dětí.
Tel.: 565 324 555.
2. MŠ Osvobození: pavilónová mateřská škola v centru panelové zástavby. Je zde 6 plně obsazených tříd, 152 dětí je rozděleno zpravidla podle
věku. Letos bude přijato 43 dětí. Tel.: 565 325 153.
3. MŠ Komenského: Největší mateřská škola v Pelhřimově. Navštěvuje ji
180 dětí v sedmi třídách. K zápisu je 57 volných míst. Tel.: 565 326 036.
4. MŠ U Stínadel: Čtyřtřídní MŠ se nachází v klidné části města blízko
centra i panelového sídliště. Dochází sem 108 dětí a k zápisu bude volných 27 míst. Tel.: 565 325 165.
5. MŠ Pod Náspem je v bezprostřední blízkosti autobusového nádraží.
Jsou zde čtyři třídy s celkovým počtem 95 dětí, rozdělené podle věku.
V letošním roce bude přijato 31 dětí. Tel.: 565 325 538.
Součástí všech mateřských škol jsou školní jídelny. Všechny budovy jsou
obklopeny zahradami, které se stále doplňují novými herními prvky.
Všechna pracoviště MŠ Pelhřimov ve městě pracují podle jednotného
výchovně-vzdělávacího programu, učitelky využívají nových metod práce, na všech pracovištích jsou interaktivní tabule. Školy vzájemně spolupracují a díky příspěvkům od zřizovatele se stále modernizují. Bližší info:
www.mspelhrimov.cz.
Mateřská škola Pelhřimov, p. o. (kráceno)
BLAHOPŘEJEME NOVOMANŽELŮM
14. února
Lukáš Musil, Vimperk a Lucie Linhartová, Nový Rychnov
Jan Šamal, Horní Cerekev a Lucie Nováková, Pelhřimov
NARODILI SE
30. ledna
5. února
10. února
14. února
24. února
Ondřej Benko, Pelhřimov
Sebastian Macháček, Pelhřimov
Jan Popelář, Zlátenka
Marcus Hermann, Jihlava
David Nenadál, Košetice
Adam Haška, Kamenice nad Lipou
Izabella Prágrová, Pelhřimov
Cenu města Pelhřimova za rok 2014 v kategorii Sportovci obdržely v lednu dvě mladé dívky. Adriana Šimánková (na snímku vlevo), studentka kvinty
Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov, se mj. stala první českou olympioničkou v bojovém umění taekwondo WTF (v čínském Nanjingu loni
vybojovala páté místo). Anna Kynčlová ze ZŠ Na Pražské Pelhřimov je výbornou tenistkou - zvítězila například v turnajích Tennis Europe do 14 let
v Piešťanech a v Trnavě a na mistrovství světa družstev obsadila páté místo. Obě sportovkyně o sobě více prozradily v následujícím rozhovoru.
středění, cestou na trénink nebo
Pro Adrianu Šimánkovou: Letošturnaj a mám samé jedničky, takže
ního večera Cen města jste se neto zvládám... bohužel mi potom
mohla zúčastnit, cenu za vás přenezůstává skoro žádný volný čas.
vzala vaše sestra. Vy jste ale Cenu
Ráda fotografuji přírodu a zvířata,
města dostala už před dvěma lety
mám ráda turistiku, plavání, běháv kategorii Žáci, studenti. Jaké to
ní a jiné sporty, kočky, cestování...
tehdy bylo, vybavujete si pocity?
Ve škole mě baví matematika, bioByl to příjemný večer, který jsem
logie, angličtina a tělocvik.
si moc užila a z udělení ceny jsem
Anna Kynčlová: O tenise a hlavně
měla velkou radost.
o škole by vám asi mohli vyprávět
Pro Annu Kynčlovou: Jaký byl nespíše ti, co mě vyučují. Tedy spíše
dávný večer Cen města, co konzkoušejí. Je to náročné pro mě i pro
krétně se vám v programu nejvíc
všechny pedagogy. Učím se doma
líbilo?
na základě individuálního studijníVyhlášení cen města Pelhřimova
ho plánu a chodím do školy na přebylo pro mě výjimečným večerem
zkoušení. Můj nejoblíbenější předa zážitkem. Sice jsem již měla možmět je angličtina, kterou průběžně
nost se podobných slavnostních
používám při svých turnajích mimo
večerů účastnit ve svém tenisovém
Českou republiku, na opačné straklubu v TK Agrofert Prostějov, ale
stát na podiu ve svém domovském mě tenis strašně baví, líbí se mi na Pro Adrianu Šimánkovou: Jak ně je matematika, která vůbec
městě a moci veřejně poděkovat něm, že je to individuální sport, co vzpomínáte na olympiádu mláde- mému tenisu nerozumí. Když nejvšem, kteří mi pomáhají, bylo vel- si vybojuji, to mám a co si poka- že v čínském Nanjingu v loňském sem na kurtě, ráda lyžuji a tancuji.
Nebráním se žádnému druhu spormi příjemné. Moc jsem si to užila zím, za to si můžu jen sama. Díky roce?
a ještě jednou děkuji všem, kteří mi tenisu jsem se naučila spolehnout Byla to nepopsatelná radost, když tu, bohužel toho volného času je
se jenom sama na sebe. Tenis je jsem se zapsala do historie české- strašně málo.
dali hlas a podpořili mě.
Proč jste si vybraly právě ten krásný sport, velmi náročný, ale to ho taekwonda jako první účastni- Jaké jsou vaše nejbližší plány –
svůj sport, co se vám na něm líbí všechny sporty, pokud se hrají na ce olympijských her. Olympiáda sportovní, studijní i jiné?
byla úžasná. Spousta perfektních Adriana Šimánková: Sportovních
a v čem je naopak těžký? Od koli- vrcholové úrovni.
Jakých svých úspěchů si prozatím lidí z celého světa, krásná olympij- akcí mě teď čeká hodně, protože
ka let se mu věnujete?
ská vesnice, bohatý doprovodný tento rok bojuji ještě v juniorské,
Adriana Šimánková: S taekwon- nejvíc ceníte?
dem jsem začala díky rodičům, kte- Adriana Šimánková: Cením si program a obrovský zájem čín- ale i seniorské kategorii a kromě
ří chtěli, abych se uměla ubránit. všech úspěchů, kterých dosáhnu, ských médií... a když se mi splnil celé řady turnajů světové třídy G
Věnuji se mu od září 2005. Taek- jak sportovních (ve své sbírce mám sen a já viděla, jak se pro nás roz- mě tento rok čeká mistrovství Evwondo je sice tvrdý sport, který už 147 medailí), tak studijních, ale svěcuje olympijský oheň, velmi mě ropy a světa seniorů a mistrovství
vyžaduje mnoho času, vytrvalosti, určitě si nejvíce vážím pátého mís- to dojalo. Je to zážitek na celý ži- Evropy juniorů. A samozřejmě můj
největší cíl a další sportovní sen je
odhodlání, úsilí, tréninku a člověk ta na Olympijských hrách mládeže vot, který se nedá koupit.
se musí vzdát některých věcí, po- 2014 v čínském Nanjingu, také Pro Annu Kynčlovou: Máte ve nominace na OH Rio 2016.
kud se tomu chce věnovat naplno, zlata z mistrovství Evropy 2013 v svém sportu nějaký vzor (nebo Anna Kynčlová: Mým dalším teniale radost z perfektních lidí, které Athénách a sedmi titulů mistryně vzory), kterému byste se chtěla sovým programem je „prokousat“
se juniorským světovým žebříčkem
mám okolo sebe od té doby, co ČR. A z těch exotičtějších úspěchů vyrovnat?
jsem změnila klub, radost z výher například titulu mezinárodní mist- Můj vzor je jak jinak než tenisový, do 18 let, což samozřejmě zahrnuz mužů jednoznačně Rogger Fe- je cestovat po celém světě a účasta toho samotného sportu je tak vel- ryně Izraele.
ká, že mi stojí za všechny modřiny, Anna Kynčlová: Nejvíce si vážím derer ze Švýcarska, z žen Eugenie nit se zejména zahraničních tenisových turnajů. Zanedlouho odlétám
bolest a dřinu, které taekwondo čtvrtfinále na Mistrovství světa na Bouchard z Kanady.
Floridě, dále toho, že jsem byla Jak se daří skloubit trénink se ško- na Maltu, poté mě čeká přelet
přináší.
Anna Kynčlová: Tenis jsem si vy- v reprezentačním týmu ČR do 12 lou a s volným časem? Jaké jsou do Velké Británie a měsíční turné
brala úplně náhodou. V mých let a 14 let a účastnila se Mistrov- vaše oblíbené předměty ve škole? bych měla zakončit dvěma turnaji
v Istanbulu v Turecku. No a prošesti letech rodiče oslovil tehdejší ství světa do 14 let družstev, kde A co další koníčky a záliby?
pelhřimovský tenisový trenér pan jsme s mou reprezentační kolegyní Adriana Šimánková: Je to velmi ná- tože jsem v 9. třídě ZŠ, tak bych ji
Homolka, jestli mě nechtějí dát na Lucií Kaňkovou porazily všechna ročné, ale rodiče stále zdůrazňují, ráda úspěšně dokončila a dále se
tenis. Zpětně musím říct, že to bylo družstva z ostatních koutů světa ve že škola je na prvním místě, takže věnovala Obchodnímu lyceu při
se učím ve volném čase, na sou- Obchodní akademii v Pelhřimově.
velmi dobré rozhodnutí, protože čtyřhře.
PŘEDSTAVUJEME ZASTUPITELE MĚSTA PELHŘIMOVA • PŘEDSTAVUJEME ZASTUPITELE MĚSTA PELHŘIMOVA
Vážení čtenáři, v tomto a v několika následujících vydáních novin Vás chceme krátce seznámit s novým zastupitelstvem města Pelhřimova. Všem dotázaným jsme položili následující otázky: 1. Můžete se krátce představit? 2. Jak si představujete svou práci na pozici zastupitele, na co při ní budete dávat důraz?
Mgr. Magda Fenárová
JUDr. Jiří Kozák
1. Narodila jsem se před 55 lety v Pelhřimově.
Po maturitě na místním gymnáziu jsem vystudovala učitelství na Pedagogické fakultě v Českých
Budějovicích a Pedagogické fakultě University
Karlovy v Praze. V roce 1983 jsem začala svou
učitelskou dráhu. V roce 1995 jsem odešla ze
školství a sedm let pracovala na obchodním
oddělení Spojených kartáčoven a.s. Pelhřimov,
rok jsem působila jako zástupce této firmy v zahraničí. Protože ráda učím, do školství jsem se
vrátila. Vyučuji cizí jazyky. Setkávám se s lidmi
různého věku, v této práci hledám inspiraci a
nápady pro Pelhřimov. V současné době vyučuji na VOŠ a Střední škole
hotelové zde ve městě. Jsem lektorkou Vysočiny Education, vedu kurzy
angličtiny pro dospělé. Mám ráda divadlo, sport, tanec a cestování.
2. Jako zastupitel se chci soustředit na oblasti mně blízké, tj. školství, sport,
kulturu a sociální služby. Budu podporovat rozumné kulturní, společenské
i sportovní akce ve městě, chci se zabývat i otázkou financovaní sportu a
kultury. Chci pomáhat vytvářet lepší podmínky pro lepší život seniorů, lidí v
nouzi, maminek s dětmi. Zajímá mě problematika sociálního bydlení.
1. Je mi 67 let, jako advokát poskytuji právní služby od roku 1995. Odborné vzdělání jsem získal
studiem na právnické fakultě University Karlovy
v Praze. Mám za to, že moje současná životní
etapa mi umožňuje, abych veřejně prospěšnou
činností nějak přispěl k zlepšení situace rodného Pelhřimova, jehož jsem byl vždy patriotem. K
mým zájmům patří cyklistika, literatura.
2. S „naším“ volebním programem se ztotožňuji
a doufám, že budu schopen alespoň v právní oblasti přispívat k jeho naplnění, především najít novou alternativu proti stávajícímu systému řízení
komunálního života - „změnu!“. Mám na mysli třeba „problém“ podílení se
občanů na správě věcí veřejných v našem městě. K tomu je podle mého názoru nutné, aby občané našeho města dostávali co nejpodrobnější informace tam, kde to zákon vysloveně nezakazuje. Potom ze strany dobře informovaných občanů můžeme očekávat větší přínos pro naplnění programu
města a je to správná cesta pro komunikaci radnice s občany. Je to trochu
„otřepané“, ale já demokracii nevnímám jako vládu většiny nad menšinou.
Naše hnutí je v opozici a ta by měla být klíčová pro kontrolu radnice.
Zdeněk Jaroš
1. Věk: je mi 47 let a jsem rodilý Pelhřimák.
Rodina: jsem ženatý, mám dvě děti,
syna a dceru.
Vzdělání: úplné střední odborné ekonomické.
Profese: od roku 1991 podnikám v rodinném železářství Jaroš v Pelhřimově
Záliby: sport – basketbal, turistika, lyžování
2. Jako opoziční zastupitel se budu snažit o to, aby centrum města bylo opět
živé, aby lidé měli důvod na náměstí
přijít, aby náměstí pro ně představovalo skutečné srdce města. Budu
prosazovat vyřešení dopravní situace okolo náměstí, protože ten stav,
který je tam dnes, není vůbec dobrý.
Rád podpořím jakékoli projekty kulturního vyžití v Pelhřimově, protože kvalitních kulturních akcí je tady velmi málo.
Pelhřimovské noviny
P U B L I C I S T I K A , S P O R T, I N Z E R C E
Z HISTORIE MĚSTA • Z HISTORIE MĚSTA
Pelhřimovské střední školy v proměnách času
Vývoj středního školství, školní osnovy, maturitní zkoušky a učební pomůcky - s tím vším se mohou seznámit návštěvníci výstavy s názvem ,,Studenti, nebuďte lehkomyslní!“, která je k vidění v Muzeu Vysočiny v Pelhřimově do 10. května. Jako pozvánku k návštěvě výstavy a seznámení se zajímavým tématem školství v Pelhřimově obecně přinášíme následující texty, jejichž autorkou je Mgr. Monika Kotenová. Dnes se dozvíme o dřívější
i nedávné historii pelhřimovských škol, příští pokračování se zaměří na konkrétní zajímavosti či kuriozity, spojené se školním životem.
(red)
Nejstarší střední školou v Pelhřimově je gymnázium, které bylo otevřeno
1. října 1871. Tradice této školy spadá do roku 1763, kdy bylo otevřeno
šestitřídní Císařské královské arcibiskupské gymnázium.
Vzniklo díky pelhřimovskému primasi Matěji Altenhoferovi a jeho manželce, kteří v polovině 18. století zřídili nadaci a obci prodali dům za
radnicí. Ten se stal sídlem gymnázia. Nařízením Josefa II. o restrikci
latinských škol bylo roku 1783 gymnázium zrušeno. Místo něj vznikla
škola hlavní, která se přeměnila na podreálku, roku 1871 na nižší a konečně v roce 1885 na C. k. obecné vyšší gymnázium. Ze zřizovací listiny
ústavu vyplýval obci závazek vystavět novou školní budovu, kde začalo
vyučování v roce 1874.
Roku 1934 bylo přejmenováno na Státní československé gymnázium
plk. J. J. Švece, podle velitele ruských legií a bývalého studenta. Od školního roku 1940/41 byli ze studia vyloučeni Židé (v Pelhřimově 6). Vyhláškou okresního úřadu z 28. listopadu 1941 bylo gymnázium uzavřeno.
Záminkou se staly dva dopisy poslané Oberlandratovi do Tábora, které
byly podepsány ,,student z Pelhřimova“. Po osvobození bylo gymnázium
obnoveno.
Školním rokem 1952/53 skončila existence gymnázií. Nahradily je jedenáctileté střední školy. V Pelhřimově byly do jedenáctiletky sloučeny 3
školy (dívčí, chlapecká, gymnázium). Roku 1968 byla jedna čtyřletá třída gymnázia obnovena. K obnovení víceletého gymnázia došlo až roku
1990. V rámci reformy středního školství v Kraji Vysočina došlo k 1. červenci 2014 ke sloučení Obchodní akademie a Gymnázia Pelhřimov.
Po zřízení gymnázia byla roku 1883 otevřena také první učňovská škola - Živnostenská škola pokračovací. Vyučování probíhalo v neděli a ve
všedních dnech večer. Celodenní vyučování bylo zahájeno roku 1921.
V této době se mohli učni vzdělávat v krejčovském, obuvnickém, kovu
zpracujícím, stavebním a dřevodělném oboru. Škola svou činnost ukončila roku 1950. O osm let později byla otevřena Učňovská škola, kde se
učily obory zámečník, soustružník, švadlena, pletařka, brašnář, elektrikář,
zedník, číšník, prodavač a holič. V roce 1975 se škola dočkala své vlastní
budovy ve Friedově ulici. Od 1. září 1980 se škola přejmenovala na Střední odborné učiliště a její správu převzal Agrostroj. Samostatným objektem se SOU stalo roku 1990. V roce 2004 došlo ke sloučení SPŠ a SOU.
V období První republiky došlo k rozvoji odborných škol. V Pelhřimově byla roku 1919 zřízena Odborná škola pro ženská povolání. Poskytovala průpravu pro administrativní pracovnice, ke studiu na ústavech
pro učitelky domácích nauk a MŠ. Tento typ škol byl, jako nevyhovující
společenské struktuře, od roku 1949 rušen. Místo nich byly zřízeny školy sociálně zdravotní. V Pelhřimově byla otevřena Vyšší škola sociálně
zdravotní, kde mohly dívky studovat dvouleté obory porodní asistentka
a dětská sestra. Roku 1954 se škola přestěhovala do Havlíčkova Brodu.
Roku 1922 byla otevřena Odborná škola hospodářská, kde se studenti
seznamovali s rostlinnou výrobou, hosp. průmyslem, účetnictvím a zemědělskými zákony. Později byla přeměněna v Zemědělskou mistrovskou školu a Střední zemědělskou školu, od roku 1957 ve Střední zemědělskou technickou školu. Její činnost byla ukončena roku 1965, kdy ji
nahradila Střední průmyslová škola strojnická (SPŠS).
Vznik SPŠS podnítila potřeba odborné strojařské vzdělanosti v souvislosti s rozvojem regionálního průmyslu. Jediným studijním oborem bylo
strojírenství, které se vyučovalo v denní, večerní i dálkové formě studia.
Od školního roku 1980/81 bylo otevřeno čtyřleté denní studium pro zahraniční studenty z tzv. rozvojových zemí. V prvním roce nastoupilo na
8 studentů z Angoly, 2 z Namibie a 7 studentů z Iráku. O 10 let později
byly otevřené nové obory silniční doprava a strojírenská technická administrativa, název školy se změnil na Střední průmyslovou školu.
Mezi nejmladší střední školy v Pelhřimově patří Obchodní akademie
a Hotelová škola. Obchodní akademie byla založena roku 1975, ovšem
ne v Pelhřimově, nýbrž v Humpolci, kde byla součástí gymnázia. Kvůli
nedostatečné kapacitě budovy byla Střední ekonomická škola roku 1980
přestěhována. V roce 1995 se změnil název školy na Obchodní akademie Pelhřimov. Jako jedna z prvních v republice začala od roku 2000
vyučovat obor ekonomické lyceum, který je průnikem gymnaziálního
a ekonomického vzdělávání.
K 1. září 1981 zahájilo svoji činnost Střední odborné učiliště společného
stravování. Úkolem školy byla příprava učňů v oboru kuchař – číšník pro
spotřební družstva Jednota. Velké změny pro hotelovou školu nastaly po
roce 1989. Bylo otevřeno několik dalších oborů – pětileté studium hotelové školy a tříletý obor cukrář a pekař. Jelikož zřizovatelem školy byl a
stále je Svaz českých a moravských spotřebních družstev, stala se škola
soukromou. Roku 2004 byla otevřena Vyšší odborná škola s oborem management hotelového provozu a název byl změněn na Vyšší odborná škola
a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.
Na snímku je jeden z cenných exponátů výstavy - prapor pelhřimovského gymnázia. Mgr. Monika Kotenová
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE INFORMUJE
• Děti do 15 let jsou zvány na Karneval na
ledě, který se uskuteční v sobotu 14. března
od 14.15 do 15.15 hodin na zimním stadionu
v Pelhřimově. Pořadatelé upozorňují, že rukavice jsou nutné, ale maska není podmínkou.
Na bruslaře čeká odměna.
• Dům dětí a mládeže Pelhřimov vyhlásil soutěž Malování na počítači. Pravidla jsou jednoduchá: na počítači v programu Windows namalovat jeden barevný obrázek na téma „Život ve městě očima dětí“, vytisknout jej a předat nebo
zaslat poštou do 16. března na DDM, třída Legií 382, 393 01 Pelhřimov.
Další výtvarná soutěž, kterou DDM vyhlásil, má název „O nejkrásnější
velikonoční pohlednici“. Zájemci mohou zhotovit své výtvarné minidílko (malbu, kresbu nabo grafiku) na tvrdou čtvrtku nebo karton o roz-
měru 15 x 10 cm (pohlednicový formát) a zaslat nebo osobně odevzdat
na DDM třída Legií 382, Pelhřimov, do 20. března. Informace: Dana
Kalinová, tel. 606 041 095.
• DDM připravuje dětský letní příměstský tábor v domě dětí a mládeže, který se uskuteční od 24. srpna do 28. srpna a dále 31. srpna 2015.
Provoz tábora bude od 7.30 do 15.30 hodin, program nabídne sportovní,
kulturní a společenské akce v Pelhřimově, návštěvy muzeí, pobyt v přírodě, výtvarné a pracovní činnosti, sportovní aktivity, soutěže, turistiku,
deskové a společenské hry v klubovně a na zahradě atd. Počet účastníků
je omezen. Přihlášky je možné si vyzvednout přímo v DDM na třídě
Legií. Přihlásit se a uhradit poplatek je nutné do 15. června tamtéž.
Informace: L. Samková, tel. 606 041 098.
• Od 17. března do 3. dubna se uskuteční vědomostní olympiády, sportovní i jiné soutěže a další akce. Bližší informace na www.ddm.pel.cz.
PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ • PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ
Dílo mistra Hájka: tondobrnk, obří kraslice a jiné unikáty
Rekordy a prvenství jsou mnohdy
tím, co posouvá
hranice
lidských
možností i život
jako takový vpřed.
Rekordmanství
bývá rovněž cestou z bezejmennosti. Vyprávět by
o tom mohli mnozí
z těch, kteří prošli
evidencí
České
databanky rekordů
pelhřimovské Agentury Dobrý den.
Jedním z nich je i originální lidový řemeslník Antonín Hájek, který vymyslel a také přivedl na svět zbrusu nový hudební nástroj. Ten dostal název
podle svého tvůrce - TONDOBRNK (pan Hájek je pro své kamarády Tonda a na nástroj se brnká... proto tohle pojmenování!)
Jak potvrdili přední čeští cimbalisté, nový nástroj z ořechového dřeva ve
tvaru talíře o průměru 35 - 50 cm opatřený 13, 16 nebo 21 strunami, se
svým vzhledem blíží rekonstrukcím malých barokních cimbálků... a hlavně
- má specifický zvuk, je snadné se na něj naučit hrát a na jeho šestnáctistrunnou verzi je možno zahrát celou oktávu včetně půltónů.
Hraje se paličkami, ale na tondobrnk je možno i brnkat prsty. Ostatně autor také při výrobě použil kytarové struny. O nástroj je velký zájem mezi
folkloristy, ale zahrát na něj lze i moderní muziku. Jenže vynálezce a držitel
patentu - pan Hájek - který má široký záběr svých činností a dovedností, je
doma ve své dílně schopen zhotovit jen pár tondobrnků. Navíc další čas
je potřeba na individuální
vyladění každého instrumentu. Proto se jedná o
vzácnost, kterou v rámci
nedávné vernisáže výstavy Velikonoce a dřevo,
která bude až do 30. dubna k vidění na Velehradě,
zdokumentovala, přeměřila a zapsala pelhřimovská Agentura Dobrý den
do České knihy rekordů.
Součástí výstavy se stala
mimo jiné také autorova obří dřevěná kraslice
(výška 103,7 cm, hmotnost 61,5 kg), která je
jinak ozdobou expozice Zlaté české ručičky
pelhřimovského Muzea
rekordů a kuriozit. Její
výroba zabrala panu Hájkovi více než dva roky.
Pan Antonín Hájek (držitel titulu „Nositel tradice lidových řemesel“, který
uděluje ministr kultury České republiky) je dlouholetým spolupracovníkem a příznivcem pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit. Muzeum
rekordů mu gratuluje k dosaženému titulu a přeje mu hodně zdraví a ener
S přáním dobrých dnů Miroslav Marek
gie do dalších let. a Ing. Josef Vaněk, Agentura Dobrý den Pelhřimov (kráceno)
5
Jeden svět Pelhřimov 2015 praskne
i vaši ochrannou bublinu
Zveme všechny diváky na již třetí ročník
mezinárodního festivalu dokumentárních
filmů Jeden svět. Promítání pro veřejnost
se uskuteční od 27.
do 29. března v hotelu Slávie, slavnostní zahájení a úvodní
projekce 26. března v Kině Vesmír.
Narušit předsudky,
pohodlné nevědomí
a šířené fámy, to je
cílem festivalu, který
své publikum přivítá
výzvou „Praskněte
své bubliny!“. Záštitu festivalu poskytl
starosta Pelhřimova
František Kučera.
Světem hýbou zásadní události jako útok na redakci satirického týdeníku
v Paříži, válka na Ukrajině, rozpínání Islámského státu, nárůst rasismu v
České republice. Díky moderním technologiím můžeme dnešní dění prožívat takřka v přímém přenosu, sledovat vývoj, zaujímat postoje, aktivně
reagovat. Přesto reagujeme zcela opačně – pouštíme k sobě jen vybrané
zprávy, v ochranné bublině je nám příjemně, protože máme pocit, že to,
co je venku, se nás netýká. Takový pasivní postoj je zvlášť v dnešní globalizované době nebezpečný. Právě proto Jeden svět vyzývá každého,
aby praskl svou „ochrannou bublinu“ – například tím, že navštíví projekce
dokumentárních filmů a po nich následující debaty se zajímavými hosty.
Organizátoři pečlivě vybírali z rozsáhlé nabídky filmů, aby nakonec pro
své pelhřimovské diváky přinesli jedenáct nejzajímavějších. Za vidění
rozhodně stojí německý snímek „Válka lží“, unikátní svědectví muže,
který svou lží pomohl vehnat svět do války s iráckým režimem Saddáma
Husajna. Válečnou tematikou se zabývá i dánsko–somálský „Bojovníci
ze severu“ či norský „Dron“. Tématem migrace se zabývají švýcarské
filmy „ThuleTuvalu“ a „Úkryt“; rumunský „Toto a jeho sestry“ je zase o
drsném životě tří romských sourozenců na bukurešťském předměstí.
Z českých projekcí se můžete těšit na „Je nám spolu dobře“ o mladé
české rodině v exotické Číně, nekašírovaný pohled na vášeň pro lov
a myslivost „Lovu zdar“, či kontroverzní „Danielův svět“. Mj. uvidíte
i dvě premiéry českých filmů: „Zatajené dopisy“ a „Cukr Blog“. Jako
doprovodný program můžete na gymnáziu navštívit výstavu „Zmizelí
sousedé“ nebo v sobotu 28. března zajít na afterparty, koncert kapely
„Vložte kočku“ do Čajovny Utopia.
Veřejné části festivalu ještě předchází speciální školní projekce, jichž se
v loňském roce zúčastnilo 1290 žáků a studentů z Pelhřimova i okolí.
Festival na celostátní úrovni pořádá Člověk v tísni a v Pelhřimově občanské sdružení Javořice ve spolupráci s městem Pelhřimov, hotelem
Slávie, Agenturou Dobrý den a za přispění sponzorů. Za tým organizátorů Vás srdečně zvou Hana Konvalinková, Lukáš Polák a Jiří Pykal.
INFO: www.osjavorice.webnode.cz, facebook: Jeden svět Pelhřimov
Slovo hejtmana na březen
I s téměř měsíčním odstupem se musím vrátit k mimořádné události, kdy
byla Vysočina skloňována s respektem a obdivem v médiích téměř celého
světa. Závody Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě
sledovalo začátkem minulého měsíce za tři dny sto tisíc nadšených diváků
přímo na místě a zprostředkovaně miliony televizních diváků v nejrůznějších zemích téměř všech světadílů. Na přípravě a vlastním průběhu soutěží
se podílely stovky obětavých lidí. Skvělí byli diváci, kteří vytvořili báječnou
atmosféru. V hledišti panovala velmi kamarádská nálada bez ohledu na
to, jakým jazykem diváci hovořili. O velmi dobré organizaci a velkolepé
kulise hovořili s obdivem všichni čeští i zahraniční sportovci a hosté. Jsem
rád, že také Kraj Vysočina přispěl svým podílem na přípravě a organizaci
k výraznému úspěchu akce. A nejednalo se jen o současnost. Důležitým
předpokladem pro takovou špičkovou akci světového významu byla i skutečnost, že dlouholetým společným úsilím zainteresovaných bez ohledu
na politickou příslušnost se povedlo úctyhodné dílo – už při předešlých
akcích návštěvníky z celého světa obdivovaný sportovní areál „Vysočina
Arena“. Výsledkem je účinná propagace Vysočiny, která se může podstatně odrazit i v návštěvnosti našeho kraje.
Těšit se z úspěchů Vysočiny při akci světových rozměrů je velmi příjemné,
podstata mé funkce ale spočívá v něčem jiném. V každodenní běžné práci, při níž se snažím prosadit potřeby regionu. Mimo jiné například vyjednáváním v poslanecké sněmovně a na ministerstvech. Zároveň se po celé
své volební období snažím systematicky poznávat všechny kouty Kraje
Vysočina a problémy konkrétních míst. Naposledy byla cílem mé výpravy
severovýchodní část kraje. V Jimramově jsme při setkání s vedením obce
diskutovali témata dopravní obslužnosti, údržby silnic i potíže při výkupu pozemků nutných pro realizaci projektu protipovodňových opatření.
Svratka je zase zvláštní tím, že se jedná o jedno z nejvýše položených měst
Vysočiny a s tím je spojená i nesnadná údržba silnic v zimních měsících.
Potíže městu přináší i klesající počet obyvatel a jejich migrace do okolních
obcí. Důvodem je zejména nedostatek stavebních parcel pro individuální
výstavbu. Ač se vedení města snaží o zasíťování nových pozemků, není
v možnostech rozpočtu města uspokojit všechny potřeby zájemců, a to
ani s využitím dostupných státních dotačních titulů. Naopak velkou spokojenost vyjádřil starosta Svratky František Mládek s investicemi kraje do
rekonstrukcí silnic v okolí města.
Jednou z rozhodujících podmínek dobrého života kdekoliv je jednoznačně zaměstnanost. Proto jsem se tak jako jindy i tentokrát nevyhnul jednání
s podnikateli. Navštívili jsme jednoho z významných zaměstnavatelů na
Vysočině, žďárskou společnost TOKOZ. Společná diskuse s generálním
ředitelem firmy Vladimírem Chládkem se týkala především zaměstnanců,
jejich dopravy do zaměstnání i spolupráce ve vzdělávání žáků technických
škol. Jinou náplň měla naše návštěva v sídle nestátní neziskové organizace
Fokus Vysočina v Havlíčkově Brodě. Ta se věnuje poskytování sociálních
služeb pro duševně nemocné. Vyjasňovali jsme si tedy s ředitelkou organizace Annou Šimonovou své pohledy a zkušenosti vzhledem k připravované transformaci psychiatrické péče v rámci České republiky, která se
zařízení tohoto typu úzce dotýká.
Při tomto připomenutí svých nedávných prožitků jsem si uvědomil, že je
to u mne stejné jako v každém jiném všedním životě – chvíle slavnostní
se střídají s běžnou každodenní prací. Ta mě zatím velmi těší, protože
cítím její smysl, což je podle mě na práci každého to nejpodstatnější. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
6 S P O R T , P U B L I C I S T I K A , I N Z E R C E
Tipy pro volný čas: sledování zatmění
slunce a výlet na observatoř
• Astronomický klub Pelhřimov zve v pátek 20. března na pozorování částečného zatmění Slunce, které se uskuteční za jasné oblohy od 9.30 do
11.30 hodin na Masarykově náměstí v Pelhřimově. K dispozici bude několik bezpečných způsobů, jak toto zatmění pozorovat. Jedná se o největší
sluneční zatmění v ČR viditelné mezi lety 2011 a 2026 a také až do června roku 2021 poslední zatmění Slunce, které z našeho území spatříme.
• Na Observatoři Košetice se koná v sobotu 21. března den otevřených
dveří, při kterém se budou moci zájemci seznámit od 9 do 14 hodin s moderním přístrojovým vybavením a výsledky měření. Observatoř je umístěna ve volné přírodě asi 5 km od Košetic po státní silnici směrem na Prahu.
SOUTĚŽE MLADÝCH ŠACHISTŮ
Přebor družstev škol
Úspěchy pelhřimovských hráčů v turnajích
jednotlivců Ligy Vysočiny mládeže
Nedávno se konaly turnaje LVM ve Světlé nad Sázavou a v Humpolci
a i odtud putovaly medaile do Pelhřimova. V sobotu 14. února se konal
ve Světlé nad Sázavou pátý turnaj LVM („O Pohár Města Světlá nad Sázavou“). Zúčastnilo se ho 77 šachistů z celého kraje, z Pelhřimova vyrazilo
měřit své síly 13 hráčů. Pelhřimov získal tři medaile za druhé místo: D10
Nikola Kaňková, D12 Martina Svobodová, H12 Lukáš Kaňka. Celkové 13.
místo obsadil Jan Vyhnálek, nejúspěšnější hráč z Pelhřimova, se stejným
počtem bodů, ale s menším počtem pomocných bodů. V první polovině
celkového pořadí se umístil i Dan Kalina a Michal Blažek.
Posledního února proběhl šestý turnaj LVM v Humpolci („IX. ročník humpoleckého turnaje v šachu“). Pelhřimov měl zastoupení 14 hráčů z celkem 86
mladých šachistů do 16 let. V turnaji se vyhodnocovala i kategorie do 8 let
D8 a H8. Do Pelhřimova tentokrát putovaly medaile ze všech kovů. Zlatou
medaili získal za první místo H12 Lukáš Kaňka (celkové 8. místo), stříbro
vybojoval Michal Edr v H8 a bronz získala Nikola Kaňková v D10 a Natálie
Kyselová v D8. Celkové 20. místo patřilo Michalu Blažkovi a 25. místo Janu
Vyhnálkovi. Více: www.kšsv.cz. Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za
účast a dobrou reprezentaci.
ŠO TJ Spartak Pelhřimov (kráceno)
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
15.30
14.00
14.00
14.45
-
-
-
-
16.30
15.00
15.00
15.45
•SO21.3. •PO23.3.
•ÚT 24.3.
•ST 25.3.
8.00
15.45
21.30
21.30
8.00
21.30
20.00
20.00
21.30
21.30
•ÚT
19.00 - 21.00
•ST
17.00 - 21.00
•ČT
19.00 - 21.00
•PÁ
16.00 - 21.00
•SO
13.00 - 19.30
•NE
13.00 - 19.30
•ČT 2.4.
16.00 - 21.00
•PÁ 3.4.
16.00 - 21.00
PLAVÁNÍ
•ÚT,ČT 6.30
14.00
19.00
•ST
14.00
•PÁ
6.30
14.00
•SO
13.00
•NE
12.00
•ČT 2.4.
14.00
•PÁ 3.4.
14.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.45
14.00
14.00
14.45
-
-
-
-
FK Pelhřimov zve na domácí přípravný zápas (jaro 2015):
Neděle 29. března
Muži A: PE – FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou (15.00)
TURISTIKA
Pravidelné úterní výšlapy KČT Pelhřimov
•17. BŘEZNA: Pacov - Velká Chyška - Hořepník. Délka 13 km.
Sraz v 8.15 na vlakovém nádraží.
•24. BŘEZNA: Pelhřimov - Bácovice - Červená Řečice. Délka 13 km.
Sraz v 8.30 u kina.
•31. BŘEZNA: Horní Cerekev - Nový Rychnov. Délka 13 km.
Sraz v 7.15 na vlakovém nádraží.
Pěkných výsledků dosáhla družstva z Pelhřimova v okresním kole přeboru družstev škol v šachu, které uspořádal DDM Pelhřimov.
I. kategorie 1.-5. tříd ZŠ – 8 družstev: 1. místo: družstvo ZŠ Na Pražské
Pelhřimov „A“ (Jan Vyhnálek, Dan Kalina, Martina Svobodová a Matěj
Ecler); 4. místo: družstvo ZŠ Na Pražské „B“ (Miloslav Přikryl, Nikola Kasalová, Matěj Vacek, Klára Slabá)
II. kategorie 6.-9. tříd ZŠ – 6 družstev: 3. místo: ZŠ Na Pražské Pelhřimov (Lukáš Kaňka, Radek Mach, Martin Vališ, Jakub Tomíšek)
III. kategorie SŠ – 4 družstva: 2. místo: Gymnázium Pelhřimov „A“ (Petr
Miřátský, Tomáš Novotný, Milan Křížek, Václav Miřátský); 3. místo: Gymnázium Pelhřimov „B“ (David Bartoška, Martin Havelka, Vojtěch Bendl,
Nicole Creweová)
První dvě družstva z každé kategorie postoupila do Krajského kola přeboru škol 2015, který se konal 18. až 20. února ve Světlé nad Sázavou.
Z okresu Pelhřimov získalo medailové umístění v I. kategorii družstvo ZŠ
Na Pražské Pelhřimov a to 3. místo za účasti 9 družstev - o 1 a 3/4 pomocného bodu jim uniklo druhé místo a tím i postup na MČR. Družstvo
hrálo ve stejném složení jako v okresním kole, nejvíce se dařilo Danu Kalinovi, který byl vyhodnocen jako nejlepší hráč na druhé šachovnici v této
kategorii. Ve třetí kategorii postupující družstvo v konkurenci 9 družstev
na medaile nedosáhlo. Více: www.chess-svetla.cz.
•NE 15.3. •PO16.3.
•ÚT 17.3.
•ST 18.3.
FOTBALOVÁ POZVÁNKA
14.45
15.00
15.00
15.45
SAUNA
RELAX
ÚT - PÁ 11.00 - 21.30, SO 13.00 - 20.00, NE 10.00 - 20.00
ČT 2.4. 14.00 - 21.30, PÁ 3.4. 14.00 - 21.30
ZMĚNA PROVOZNÍCH HODIN JE VYHRAZENA!
Případné aktuální změny provozní doby:
www.tspe.cz nebo telefon 565 326 747
Lékárenská služba ve večerních
hodinách a o víkendu
• Lékárna Dr. Max v Kauflandu do 20.00 hodin
Tato lékárna zajišťuje pohotovostní službu v sobotu a v neděli.
Služby stomatologů
Stomatologové zajišťují služby pouze o víkendech a svátcích v době
od 9.00 do 12.00 hodin. Ostatní dny spadá pacient k lékaři, který
zastupuje jeho ošetřujícího lékaře, dle jejich dohody.
Upozorňujeme, že uvedený přehled je pouze informativní.
Aktuální službu je vždy třeba ověřit na tel. 565 355 111
nebo na www.hospital-pe.cz.
14.3. MUDr. Marta Květoňová, třída Legií 1149, Pelhřimov
15.3. MUDr. Marie Málková, ZŠ Komenského 1465, Pelhřimov
21.3. MUDr. Jana Mikulcová, Žižkova 1051, Pacov
22.3. MUDr. Stanislav Mrvka, Žirovnická 442, Počátky
28.3. MUDr. Jan Nehyba, zubní středisko Agrostroj Pelhřimov
29.3. MUDr. Martin Nevěřil, Poliklinika Humpolec
Garant: Ing. Vladislav Macháček (KČT Pelhřimov), tel. 732 287 966,
e-mail: [email protected]
Bowlingový turnaj trochu jinak
Turnaj v bowlingu pořádá v sobotu 28. března Základní organizace
neslyšících a nedoslýchavých Pelhřimov. Začátek je v 10.00 hodin v
klubu Bowling 999 v ulici Dolnokubínská v Pelhřimově.
Zájemci o účast se mohou přihlásit do 20. března na telefonním čísle 728 340 439 nebo na e-mailu [email protected] Pro
všechny účastníky, kteří se včas přihlásí, bude zajištěno občerstvení.
Turnaj je podpořen z Rozvojového fondu města Pelhřimova.
Krajský turnaj mladých stolních tenistů
V polovině února už tradičně
hostil Pelhřimov
krajský bodovací turnaj mládeže ve stolním
tenise. V sobotu
14. a v neděli
15. února se
konaly soutěže
mladších žáků,
žákyň, dorostenců a dorostenek. V letošním
roce kategorii starších žáků nahradili žáci mladší. Vítězem této kategorie
se v sobotu stal Šimon Jadrný z SK Jihlava, který ve finálovém duelu porazil Štěpána Sukupa ze Ždáru nad Sázavou v poměru 3:1 na sety. Druhý
den spolu změřili síly dorostenci a dorostenky a v tomto turnaji zvítězil
Aleš Novák z Jiskry Havlíčkův Brod. Druhé místo vybojovala Šárka Pikolonová ze Sokola Brtnice. Z pelhřimovských hráčů se v této kategorii
nejlépe umístil Richard Straka, který skončil na celkovém osmém místě
a na jeho raketě zůstal i Marek Čermák z Telče (v současné době hráč
divizního mužstva). Škoda jen, že se těchto turnajů nezúčastňují hráči z
našeho regionu ve větších počtech. Všichni vítězové obdrželi poháry za
prvenství, medaile a hodnotné ceny včetně již tradičního speciálního pečiva, které věnovala firma Adélka z Pelhřimova. Letos byla při vyhlašování
vítězů předána také cena fair play a to Šimonu Jadrnému z SK Jihlava,
který v koncovce důležitého setu přiznal soupeři tzv. prasátko, přestože
si toho nevšiml ani rozhodčí u stolu ani soupeř. Zmíněný mladý hráč byl
za toto čestné gesto při závěrečném vyhlašování vítězů účastníky turnaje
po zásluze oceněn velkým potleskem.
Celý turnaj byl podpořen Rozvojovým fondem města Pelhřimov a oddíl
stolního tenisu Spartaku Pelhřimov by rád touto cestou vedení města poZa oddíl stolního tenisu předseda Miloslav Kubiska
děkoval.
Snímek mladších žáků: uprostřed vítěz a držitel ceny fair play Šimon Jadrný,
vlevo Štěpán Sukup, vpravo Erik Topič. Foto: archiv Spartaku Pelhřimov
MLÁDEŽNICKÝ BASKETBAL
Víkend 28. února a 1. března
Liga U14
S domácí palubovkou se pro letošní sezónu loučili mladší žáci a bylo to
loučení vítězné! V sobotu si odnesli upracované vítězství s konkurentem o první příčku ve skupině B - družstvem SK UP Olomouc. V neděli
v zápase „bez obran“ přestříleli družstvo Kroměříže a upevnili si tak
průběžné první místo ve skupině B žákovské ligy.
BK Sojky Pelhřimov - SK UP-BCM Olomouc 58:46 (32:17)
BK Sojky Pelhřimov - Slavia Kroměříž 99:71 (56:46)
Oblastní přebor U12
Dvě výhry nad strakonickými dívkami. Opět jsme si museli zvykat na
obranu se zdvojováním a velkým množstvím výpomocí. Ale postupem
času se nám podařilo dobrou obranou a rychlým přechodem do protiútoku získat mírné vedení, které jsme udrželi do konce utkání.
BK Strakonice dívky - BK Sojky Pelhřimov 44:50 (14:16, 19:24, 35:36)
BK Strakonice dívky - BK Sojky Pelhřimov 42:62 (5:23, 17:35, 27:45)
BK Pelhřimov (kráceno)
INZERCE
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří slepiček 14 - 19 týdnů, cena 149 - 180 Kč/ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu!
...............................................................................................................................
Prodej se uskuteční ve středu 8. dubna 2015 ve 12.00 hod.
Pelhřimov – u vlakového nádraží
Případné bližší informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
...............................................................................................................................
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Pelhřimovské noviny
Podpora z Rozvojového fondu města:
žádosti předkládejte do 30. dubna
Název podporované oblasti: SPORTOVNÍ AKTIVITY 2015
Zaměření oblasti podpory:
• cílem programu je podpora účelného trávení volného času s aktivním
zapojením široké veřejnosti, rozvoj a zkvalitňování podmínek volnočasových aktivit
• aktivity sloužící k propagaci města Pelhřimova (pořádání soutěží, turnajů apod.); projekty rozšiřující spektrum sportů ve městě (vytváření nabídky nových sportovních aktivit); vzdělávání trenérů pracujících s dětmi
a mládeží do 18 let věku, jehož výsledkem je získání trenérské třídy (práce trenéra s dětmi a mládeží potvrzena oddílem).
Okruh způsobilých žadatelů: právnická nebo fyzická osoba se sídlem
v Pelhřimově, popřípadě působící v katastrálním území Pelhřimov a jeho
místních částech.
Časový harmonogram realizace projektu: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015.
Lhůta pro podání žádosti: od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015.
Způsob podání žádosti:
• Varianta 1 - „papírové podání žádosti“: Žádosti zpracované v jednom vyhotovení včetně požadovaných příloh se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Pelhřimově, Pražská 2460,
393 01 Pelhřimov nebo poštou v termínu od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015
(rozhodující je datum poštovního razítka). Žádosti budou předloženy
v zalepené obálce označené „Rozvojový fond Města Pelhřimov, Sportovní aktivity 2015. Neotvírat!“
• Varianta 2 - „Elektronické podání žádosti prostřednictvím datové
schránky“: Žádost bude zaslána na adresu datové schránky Města Pelhřimov v termínu od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015, a to včetně dokladů
nutných k posouzení žádosti. Do předmětu zprávy napište: Rozvojový
fond Města Pelhřimov, Sportovní aktivity 2015.
Odpovědnost za realizaci: Odbor školství, kultury a tělovýchovy MěÚ
Pelhřimov. Kontakt: Věra Piklová, Ing. Dana Hunalová. Adresa: Pražská
2460, 393 01 Pelhřimov, tel: 565351274, 565351275, e-mail: piklova@
mupe.cz, [email protected]
Název podporované oblasti: KULTURNÍ ČINNOST 2015
Zaměření oblasti podpory:
• cílem programu je podpora účelného trávení volného času s aktivním
zapojením široké veřejnosti, rozvoj a zkvalitňování podmínek volnočasových aktivit.
• podpora je zaměřena na neprofesionální umění zejména v oblasti divadelnictví, hudby, tanečního umění, slovesné tvořivosti, výtvarné, fotografické a filmové tvorby, historie, výstavnictví a jiné zájmové činnosti. Finanční
podpora je určena především na akce místního a regionálního významu.
Okruh způsobilých žadatelů: právnická nebo fyzická osoba se sídlem
v Pelhřimově, popřípadě působící v katastrálním území Pelhřimov a jeho
místních částech.
Časový harmonogram realizace projektu: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
Lhůta pro podání žádosti: od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015.
Způsob podání žádosti:
• Varianta 1 - „papírové podání žádosti“: (obdobné jako u oblasti
podpory Sportovní aktivity 2015 - viz výše). Žádosti budou předloženy
v zalepené obálce označené „Rozvojový fond Města Pelhřimov, Kulturní činnost 2015. Neotvírat!“
• Varianta 2 - „Elektronické podání žádosti prostřednictvím datové
schránky“: (obdobné jako u oblasti podpory Sportovní aktivity 2015
- viz výše). Do předmětu zprávy napište: Rozvojový fond Města Pelhřimov, Kulturní činnost 2015.
Odpovědnost za realizaci: Odbor školství, kultury a tělovýchovy, Městský úřad Pelhřimov. Kontakt: Dana Remešová. Adresa: MěÚ Pelhřimov,
Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 351 139, e-mail: remesova.d@
mupe.cz.
• • •
• Formulář žádostí je umístěn na internetové adrese www.mupe.cz
nebo jej lze vyzvednout na adrese: Město Pelhřimov, Investiční odbor
MěÚ, Úsek rozvoje města, Masarykovo nám. 1 nebo na Odboru školství,
kultury a tělovýchovy, Městský úřad Pelhřimov, Pražská 2460, 393 01
Pelhřimov.
• Žádost, která nesplňuje všechny formální náležitosti, bude z hodnocení vyřazena.
• Dokládání chybějících náležitostí po uzávěrce není možné.
• Dotace z Rozvojového fondu města Pelhřimov nepředstavuje nárokový příspěvek.
• Podrobné informace: www.mupe.cz.
(kráceno) (měú)
INZERCE
Město Pelhřimov, zastoupené odborem hospodářským Městského úřadu
Pelhřimov, nabízí prodej opuštěných hrobek na hřbitově v Pelhřimově.
Prodej se provádí formou veřejného výběrového řízení.
Kritériem pro konečný výběr je výše nabízené kupní ceny, přičemž se stanovuje minimální podání.
Informace: odbor hospodářský MěÚ Pelhřimov, Ing. Kocmanová (tel.
565 351 486), nebo správa hřbitova u p. Davidové (tel. 565 326 536), kde je
po dohodě možno provést prohlídku žádaného objektu.
Město Pelhřimov, zastoupené hospodářským odborem MěÚ,
nabízí pronájem následujících nebytových prostor:
čp. 17, Masarykovo náměstí, Pelhřimov: I. patro: 27 m2;
II. patro: 46 m2 a 31,3 m2 (kanceláře)
čp. 271, ul. Křemešnická, Pelhřimov: suterén: 34,8 m2 (dílna)
čp. 644, ul. Křemešnická, Pelhřimov: přízemí: 78,69 m2
čp. 1814, ul. Solní, Pelhřimov: garáž 45,6 m2, dílna: 239,06 m2
čp. 1931, ul. Dolnokubínská v Pelhřimově: ordinace lékaře: 85,94 m2
čp. 22, objekt bývalé školy v Lipici (místní část): je možný i prodej
(nutno vidět)
čp. 31, Chvojnov (místní část): přízemí: 96,45 m2 (prostor bývalé
prodejny)
INFORMACE: MěÚ Pelhřimov, Jana Bulantová, tel. 565 351 484.
Po dohodě možnost prohlídky.
Vydávají: Kulturní zařízení města Pelhřimova, třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov, ID datové schránky: d52kmj7, tel. 564/103 303, e-mail: [email protected], vychází 2 x měsíčně v nákladu 6770 ks, uzávěrka příštího čísla 26. března 2015. Odpovědný redaktor: Petr Přibyl, za obsahovou stránku příspěvků ručí autoři. Tisk: Nová tiskárna Pelhřimov s. r. o., Krasíkovická 1787, 393 01 Pelhřimov, tel.: 565/332 290. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E 11393.
Download

P e l h ř i m o v s k é