61.
VOLEJBALOVÁ
DŘEVĚNICE
Tento projekt se uskuteční s finanční podporou Královéhradeckého kraje
2., 3., 9. a 10. srpna 2014
TJ SOKOL DŘEVĚNICE
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
61. ROČNÍK
VOLEJBALOVÉHO TURNAJE
PROGRAM TURNAJE:
SOBOTA 2. SRPNA 2014
Kadeti a junioři: Družstva všech soutěží i neregistrovaní (narození po 1. 1. 1994 - od 8.00 hodin)
Kadetky a juniorky: Družstva všech soutěží i neregistrované (narozené po 1. 1. 1994 - od 8.00 hodin)
Muži I. A třída:
Družstva extraligy a družstva divokých karet (od 11.00 hodin)
Muži IV. třída:
Družstva veteránů nad 40 let (rok narození 1974 a dříve - od 9.00 hodin)
NEDĚLE 3. SRPNA 2014
Muži I. A třída:
Družstva extraligy (pokračování - od 9.00 hodin)
Muži I. B třídy:
Družstva 1. a 2. ligy (od 8.00 hodin)
Muži V. třída:
Družstva veteránů nad 50 let (rok narození 1964 a dříve) od 8.00 hod.
Tato třída bude odehrána v případě, že se přihlásí alespoň 6 týmů do 26. 7. 2014
Ženy I. třída:
Družstva extraligy, 1. a 2. ligy (od 8.00 hodin)
Ženy III. třída:
Družstva seniorek nad 40 let (narozené po 1. 1. 1974 - od 9.00 hodin)
Tato třída bude odehrána v případě, že se přihlásí alespoň 6 týmů do 26. 7. 2014
SOBOTA 9. SRPNA 2014
Muži II. třída:
Družstva krajských, městských a okresních přeborů a soutěží
Ženy II. třída:
Družstva krajských, městských a okresních přeborů a soutěží
NEDĚLE 10. SRPNA 2014
Muži III. třída:
OTEVŘENÝ TURNAJ - družstva mužů všech soutěží i neregistrovaná
(od 8.00 hodin)
Mixy:
Smíšená družstva (4 muži + 2 ženy - od 8.00 hodin)
Z PROPOZIC 61. ROČNÍKU TURNAJE
Místo konání: 10 antukových kurtů TJ Sokol Dřevěnice
2 antukové kurty TJ Sokol Radim (1 km od dřevěnického areálu)
Přihlášky:
Můžete poslat na adresu: TJ Sokol Dřevěnice, 507 13 Železnice
nebo elektronickou poštou na e-mail: [email protected]
Stačí se však přihlásit v den konání turnaje do 8.00 hodin přímo na hřišti.
Po této hodině nebude žádné družstvo do soutěže přijato.
Muži I. A třída, muži V. třída a ženy III. třída - písemně do 26. 7. 2014
Povinnosti
družstev:
Přivézt regulérní míč. Složit 400 Kč startovného (mládežnická družstva 300 Kč,
družstva extraligy mužů 800 Kč).
Zaplacení startovného v den turnaje do osmi hodin je oficiální přihláškou k turnaji.
Družstva se turnaje zúčastní na vlastní náklady a vlastní nebezpečí.
Družstva veteránů - (rok narození 1974 a dříve) - nad 40 let
- (rok narození 1964 a dříve) - nad 50 let
Družstva seniorek - (rok narození 1974 a dříve) - nad 40 let
družstva seniorek a veteránů předloží občanské průkazy
Družstva nastoupí jednotně dresovaná.
Začátek:
V 8.00 hodin každý hrací den.
Hrací řád:
Hraje se podle platných mezinárodních pravidel volejbalu – hrací systém stanoví
pořadatelé podle počtu startujících družstev. Podrobněji s ním budou družstva
seznámena bezprostředně před zahájením turnaje.
Ceny:
V každé z dvanácti kategorií obdrží prvních šest družstev diplomy, plakety.
Ostatní ceny (poháry, vlajky, míče, dárkové koše) podle konečného pořadí.
Noclehy:
Noclehy v ubytovacích zařízeních nemůžeme zabezpečit. Doporučujeme stanovat
ve vyhrazeném prostoru vedle areálu ve vlastních stanech, mnohá družstva této
možnosti využívají a jsou spokojena.
Na pokyn okresního hygienika je nutno vyklidit stanové městečko vždy nejpozději
v pondělí do 12.00 hodin.
Doprava:
Dřevěnice je od Jičína i Nové Paky vzdálena 8 km. Do obou měst je možno jet vlakem či autobusem, do Dřevěnice pak pokračovat linkovým autobusem. Navíc bude
v den turnaje vypraven z Jičína od vlakového nádraží v 7.30 hodin zvláštní autobus.
Odjezd zvláštními autobusy ze Dřevěnice do Jičína bude možný každý hrací den
turnaje v cca 19.00 hodin.
Stravování:
V areálu TJ Sokol Dřevěnice jsou stánky „Občerstvení u sítě“ s běžným sortimentem
jídel i nápojů v režii pořadatelů.
Lékařská služba: Bude po všechny čtyři hrací dny zajištěna přímo v areálu – nezapomeňte si
průkaz pojištěnce.
Pořadatelé si vyhrazují právo změn a doplnění propozic.
Srdečně Vás k nám zveme, těšíme se na shledanou a věříme, že s Vaší pomocí
připravíme i letos zdařilý ročník turnaje...
NA LOŇSKÉM ROČNÍKU STARTOVALO 247 DRUŽSTEV!
Internetová stránka : http://www.volejbalovadrevenice.cz
VEDENÍ TURNAJE:
Ředitel:
Luboš Kraus (tel. 607908752)
e-mail: [email protected]
Zástupci ředitele:
Oldřich Lukavec
(TM 732121068) e-mail: [email protected]
Václav Nidrle
(TZ 493533025, TM 603346410)
e-mail: [email protected] nebo [email protected]
Organizační úsek:
Václav Nidrle
(TZ 493533025, TM 603346410)
e-mail: [email protected] nebo [email protected]
Miroslav Říha
(TM 607936444)
Soutěžní úsek:
Václav Nidrle e-mail: [email protected]
Jiří Šimánek
(TM 724084112)
Hlavní rozhodčí:
Oldřich Lukavec
(TM 732121068) e-mail: [email protected]
Technický úsek:
František Tauchman, Jiří Kraus, Milan Schlögl
Hospodářský úsek:
František Polák
(TM 737487304)
Provozní úsek:
Josef Hlaváč, Zdeněk Kopecký, Aleš Dufek, Tomáš Bláha, Lenka Chrtková
Dopravní úsek:
Miloš Kuželka, Bohuslav Bajer, Tomáš Kuželka
Stravovací úsek:
Alena Kopecká (TM 604106650), Gábina Klamrtová,
Helena Adamová, Jaroslava Erlebachová
Úvodní slovo ředitele…
Milí sportovní přátelé, vážení členové a příznivci Tělovýchovné jednoty Sokola Dřevěnice, vítejte na 61. Volejbalové Dřevěnici. V loňském roce jsme důstojně oslavili devadesátiny naší jednoty, založené v roce 1923, není to tedy žádná mladice, ale zralá a mnoha generacemi dobrovolníků
prověřená dospělá organizace.
Kdo si ještě pamatuje dobu, kdy
místo, na kterém je v současné
době proslulý a skvěle vybavený
sportovní areál, bylo pouhou loukou? Dokumenty ale nelžou, tisíci
dobrovolně odpracovanými brigádnickými hodinami a milionovými investicemi se tato proměna
opravdu stala. Deset antukových
kurtů, dvě hřiště na plážový volejbal, krásná klubovna, kiosky, zázemí, populární a mezi volejbalisty Současné vedení turnaje
z celé republiky tak trochu i kultovní bouda, to všechno je naším nezaměnitelným koloritem.
Dřevěnice je mezi volejbalisty pojmem. Vždyť snad ani neexistuje žádný volejbalový reprezentant, který by v posledních čtyřiceti letech důkladně nepropotil tričko na našich kurtech. Vybojovali jsme si velké uznání široké volejbalové rodiny. Snad největším byl patronát Mezinárodního olympijského výboru v roce 1987, přijetí naší delegace předsedou MOV Dr. Roggem v roce
2003, či vícenásobná návštěva prezidenta republiky Václava Klause u nás.
Turnaje, týmy, hráči…
Na srpnovém turnaji je vždy možnost zhlédnout velmi kvalitní volejbal v podání domácích extraligových klubů a krajánků působících v zahraničních soutěžích. Mnozí z těch, kteří na turnaji
hrají nebo v minulosti hrávali, jsou současní nebo bývalí hráči volejbalové reprezentace. Dobrou
vizitkou pro pořadatele je, že špičkoví hráči si po náročné sezoně najdou čas a v srpnu se do Dřevěnice rádi vracejí.
Sportovní areál je v provozu
od jarních měsíců do podzimu.
Využíván je k pořádání řady
turnajů, které Sokolu přinášejí
potřebné finanční prostředky.
V minulosti pořádané finále vesnických družstev a Federální hry,
nahradilo národní finále ČASPV.
Každoročně se zde koná Celostátní speciální olympiáda v přehazované pro mentálně postižené Mladá generace „Dřevěnická dráčata“
nebo Žákovská Volejbalová Dřevěnice. Kurty dále slouží pro přebory Policie ČR ve volejbale
a nohejbale. Některá družstva areál využívají pro pořádání svých letních soustředění s mládeží.
Celý sportovní areál je hojně využíván a dění utichne teprve s příchodem podzimních měsíců.
Dřevěnici reprezentuje v současné době v krajské soutěži družstvo mužů, které letos tuto soutěž
vyhrálo a družstvo žen. Družstvo B žen hraje okresní přebor. Do okresu chceme přihlásit i žáky.
Lidé, bez kterých by to nešlo…
Volejbalovou Dřevěnicí žije skutečně celá vesnice. Pro hladký chod hlavního turnaje v srpnu je
nutné zajistit přibližně 250 pořadatelů. Samotná obec má přitom pouze 230 obyvatel včetně
malých dětí. To znamená, že pořadateli nejsou pouze Dřevěničtí, ale i nadšenci ze širokého okolí, chataři a chalupáři a všichni to dělají zdarma.
Ranní směna ze stánků
Loňský 60. ročník
Kvalitní průběh ocenili i hosté – Ing. Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru,
Dr. Zdeněk Haník, předseda Českého volejbalového svazu či Ing. Vladimír Soběslav, zástupce
Královéhradeckého krajského úřadu na slavnostním zahájení turnaje. Zazněly tóny dřevěnické
hymny zazpívané Danielem Hůlkou, zavlála vlajka Českého olympijského výboru, ředitel turnaje
připomněl hlavní „milníky“ bohaté historie turnaje, oceněni byli
i dva z nejvěrnějších rozhodčích
– Karel Komínek z Hořic a Karel
Všetečka z Brna.
Zajímavý byl i přímý televizní přenos z finále elitní třídy mužů, kdy
kompaktnější VK Benátky nad
Jizerou dirigované nejlepším hráčem turnaje Jaroslavem Škachem přehrály Humry z Perštejna
(v sestavě např. Popelka, Veselý, Koláčný).
Vítězové jednotlivých kategorií:
extraliga muži (15 týmů):
VK Benátky - nejlepší hráč Jaroslav Škach (Benátky)
ženy extraliga a 1. a 2. liga (21): Madeta Č. Budějovice – nejlepší hráčka K. Lundáková
(Madeta)
muži 1. a 2. liga (13):
Prasyl Mladá Boleslav
junioři (16):
Romídci ČZU - nejlepší junior
A. Zajíček (vítězný tým)
juniorky (19):
Madeta a zbytek světa - nejlepší juniorka Šárka Boušková,
MISS turnaje Klára Nejedlá
(obě Madeta)
veteráni nad 40 let (12):
Praga
veteráni nad 50 let (4):
Slavia Hradec Králové
seniorky nad 40 let (4):
CUZ(Y)
krajské přebory muži (42):
VTJ Sever Žatec
ženy krajské a okr. přebory (37): Brusinky
muži volná soutěž (19):
VK Litvínov
smíšená družstva (45):
Hroši Dvůr Králové
Miss turnaje Klára Nejedlá
Na jubilejní Dřevěnici startovalo celkem 247 týmů!
Lonští vítězové VK Benátky
Společné foto seniorek
Společné foto veteránů
Dřevěnické milníky i milníčky
1923
- ustavující valná hromada TJ Sokol Dřevěnice 28. října
30. léta - začátky volejbalu ve Dřevěnici, zejména zásluhou profesora Šťovíčka, hrálo se na
provizorních travnatých kurtech
1951
- v červnu se volejbalový dorost stal přeborníkem republiky na Sportovních hrách vesnické
mládeže v Praze (Knap, Kraus, Kuželka, Procházka, Špicar a Jindrové)
- v září 3. místo na mistrovství republiky v Banské Bystrici (stejný tým a navíc Bachtík)
- vybudovány první čtyři antukové kurty
1954
- 15. srpna první ročník turnaje na nových kurtech – účast 16 týmů
1955
- první místo na přeboru republiky po linii DSO Sokol ve Slovenské Lubči (Bachtík, Jindra,
Knap, Kraus, Kuželka, Procházka, Šimánek, Vágenknecht – trenéři J. Kraus a Lukavec)
1956
- první místo na přeboru republiky po linii DSO Sokol v Náchodě
(Knap, Kraus, Krupička, Procházka, Šimánek, Valnoha, Jiřiště a Vágenknecht)
50. a 60. - start našich mužů v krajském přeboru a neúspěšný start v kvalifikaci o ligu léta
1960
- začalo se s vyhlašováním nejlepšího vesnického družstva až do roku 1984
1963
- zařazeny i kategorie dorostenců a dorostenek, prvně se hrálo po dva týdny
- vyhlašování nejstaršího hráče až do roku 1989
1966
- prvně vyhlášena MISS volejbal, hrálo se po tři po sobě následující neděle
1968
- poprvé vypsána kategorie veteránů
1970
- po zavedení volných sobot se hraje po dva víkendy
1972
- 28. července slavnostní otevření nové klubovny
1973
- poprvé se hraje také na dvou antukových kurtech v sousední Radimi
- velká oslava 50. výročí vzniku TJ Sokol
1974
- vybudovány kurty číslo 9 a 10
- ženy na národním finále vesnických družstev v Praze – 4. místo
1975
- republikové hry českého statistického úřadu
1976
- ženské stříbro z národního finále vesnických družstev v Hodslavicích
1977
- vybudováno osvětlení na kurtech číslo 1 a 2
1979
- na turnaji nastoupila kompletní reprezentace ČSSR - červení a modří
- II. Celostátní Zemědělská olympiáda na našich kurtech
- bronz žen na národním finále vesnických družstev v Česticích
1981
- první hry Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství
1983
- start na turnaji v Huttenrode v NDR, ženy 1. místo
1984
- III. celostátní Zemědělská olympiáda
1985
- celostátní volejbal Odborového svazu umění a kultury
1986
- osvětlení kurtů číslo 3 a 4
1987
- 34. ročník pod patronací Mezinárodního olympijského výboru (startovalo 589 družstev)
- první zájezd za „Železnou oponu“ do Biedenkopf NSR
1988
- národní finále Agrostavů ve volejbale a nohejbale
1989
1992
1995
1999
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-
zájezd do Wielsbecke v Belgii a do Nizozemska
národní finále České asociace sportu pro všechny ve volejbale
exhibice bývalých reprezentantů ke 100. Výročí světového volejbalu
zavedena kategorie smíšených družstev (4 muži a 2 ženy)
první přímý přenos České televize z turnaje
vyzkoušena kategorie superveteránů po tři ročníky
v červenci otevření dvou nových pískových kurtů
prvně zavedena kategorie seniorek nad 40 let – pouze 2 ročníky
setkání v Praze s předsedou MOV Dr. Jaggues Roggem
turnaj sehrán pod záštitou Českého olympijského výboru
postup mužstva mužů do II. ligy
otevřena nově zbudovaná klubovna
první účast prezidenta ČR pana Václava Klause na turnaji
druhá návštěva prezidenta na turnaji, 2. Volejbalová Dřevěnice žactva
dobudování podkroví klubovny s ubytováním
pokračuje nová tradice již 3. Volejbalovou Dřevěnicí žactva
třetí účast Václava Klause na turnaji, budování části nového oplocení areálu
naše áčko vítězí ve volné soutěži při 54. ročníku
pod patronací Českého olympijského výboru
naše áčko vítězí v soutěži 2. ligy a Volné soutěži
čtvrtá návštěva V. Klause, naše áčko vítězí ve Volné soutěži
naše áčko vítězí ve Volné soutěži, rekonstrukce kurtů č. 1 a 2
naše áčko vítězí ve Volné soutěži, rekonstrukce kurtů č. 3 a 4
5. návštěva V. Klause, poslední ve funkci prezidenta
9. Volejbalová Dřevěnice žactva, ukončení působení družstva mužů ve II. lize
jubilejní 60. ročník turnaje
oslavy 90 let založení Sokola
I to je Volejbalová Dřevenice
Dětský den v 60tých létech
Juniorky USA
Kubánky na našem turnaji
LEMAN SPORT
Branická 19, 147 00 Praha 4
tel.: 244 463 478
[email protected]
www.lemansport.cz
Přihlaste se jako klub a získáte přístup ke zvýhodněným cenám
VYBAVENÍ PRO KLUBY,
AKTIVNÍ SPORTOVCE A VOLNÝ ČAS
dresy a sportovní oblečení
míče
ERREA
MOLTEN
pro všechny týmové
sporrty a pro atletiku
basketbal, volejbal,
fotbal, futsal, házená
DOPLŇKY
ukazatele,
pumpičky, sítě,
tašky, rozlišovacíí
dresy
a mnoho dalšího
o
www.lemansport.cz
www.secogroup.cz
nové, lep
en
ebe
hř
za v
0 digitáln
í
do
sk, vý
o ti
05
Práce studia
n a ar c h
o
tisk
ro
m st ji HP
vé
ěšování
y drátěné
irál
i
sp
ky, raž
se
www.unipress.cz
igo Press 3
sazba, reprodukce, digitální osvit tiskových desek, nátisk
Ind
í
žur, šití bro
ž
bro
ur,
slep
Svobodova 1431
511 01 Turnov
tel.: 481 319 411
fax.: 481 322 097
e-mail: [email protected]
mi,
ba fólie
Digitální tisk
Ofsetový tisk
tisk konvenčními i UV barvami
ražba fólie
,
lní
1
tu B o
>
>
formá
zá
perforac
e
ky,
éi
lošn parciá
fsetový
íp
věsnými oč
laminace, lakování celoplošné, parciální i drip-off (včetně UV)
íslování, la
i, č
tisk do
Povrchové úpravy
tříšku i se
šití drátem na stříšku i se závěsnými očky, lepené brožury,
brožury šité drátem, brožury šité nití,
zavěšování do spirály drátěné i hřebenové,
práce na univerzálním lepicím stroji Moll
ití drátem n
as
Knihařské práce
,š
m
ce, laková
n
ina
ražba fóliemi do formátu 106 x 76 cm, ražba hologramů,
slepotisk, výseky, perforace, číslování, rylování
m
Doplňkové technologie
B.V. SkoĢepa s.r.o.
- Návrh a tvorba internetových stránek - Redesign stávajících webových presentací
- SEO - Optimalizace pro vyhledávače - Analýza návštěvnosti
- Internetový obchod / ESHOPY - Korporátní identitu - Grafické návrhy a logomanuály
- Propagační materiály
www.mediagrafik.cz
SPOL. S R.O.
Nejlepší stavební firma Královéhradeckého kraje roku 2012
69$5.29VUR
WHO
'ě(9ċ1,&(
ä(/(=1,&(
‡6YDĜRYiQtNROHMQLFSRORDXWRPDWHPSOQČQRXHOHNWURGRX
‡1DYDĜRYiQtVUGFRYHNDMD]\NĤYêK\EHN
SRORDXWRPDWHPSOQČQRXHOHNWURGRX
‡5HJHQHUDFHKiNRYêFK]iYČUĤ
‡3RĜH]DSURGHMGĜHYD
0$9(-,ÿÌ1DV
Radim, LháĖ 21, 507 13 Železnice
vyrábí a dodává:
chovné kuĜice, vejce, selata, jateþná prasata
www.mavejicin.cz
s p o l. s r .o .
Jičínská 66, 507 11 Valdice
Tel.: 493 532 257
Fax: 493 532 050
Email: [email protected]
PROVÁDÍ
Stavby na klíč
Výrobu a dopravu betonové směsi
Práce zámečnické a truhlářské
Inženýrskou činnost ve výstavbě
Prodej bytů do osobního vlastnictví
Obchodní činnost
Vypracování rozpočtů vč. výkazů výměr,
přípravu a vypracování podkladů pro zadávání řízení
Prodej technických plynů
Plastoma výrobní družstvo
Dřevěnice 19
507 13 Železnice
www.plastoma.cz
Výroba plastových dílů vstřikováním
z regionu čtěte
ZPRAVODAJSTVÍ
v týdeníku
nove
S MAGAZÍNEM
noviny
jicinskozpravy.cz
a na stránkách
VÍCEPROSTOROVÉ STANY
Bílý program
urþené pro sportovní i speciální úþely
TECHNOLEN technický textil,a.s.
obchodní jednotka 3
Nádra•ní 1059
512 51 Lomnice nad Popelkou
Kontaktní adresa :
tel : +420 481 641 511
fax : +420 481 641 503
e-mail : [email protected]
plachty krycí nebo závČsové a další výrobky z PVC plachtovin a jiných materiálĤ
Dále nabízíme :
dle individuálních po•adavkĤ zákazníkĤ
v široké barevné škále z materiálu PVC
PARTY STANY
na všechny typy nákladních vozĤ,
pĜívČsné vozíky a ostatní u•itková
vozidla z materiálĤ PVC
AUTOPLACHTY
nabízí ze svého výrobního programu :
Obchodní jednotka 3
Plzeňský Prazdroj a.s.
ODC Mnichovo Hradiště
Třída Víta Nejedlého 101
M. Hradiště 295 53
+420 326 774 622
+420 724 617 503
Download

61. ročník volejbalového turnaje