ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
ГОРДАНА
Мила
АРАНЂЕЛОВИЋ Ђорђевић
Стечани
судија
1
2
07076576
ДУБОНА ЗЗ
23.01.2001 БЕОГРАД
15. СТ513/2008
2
6
06697046
МБ ИНТЕРТРЕЈД
01.03.2005 БЕОГРАД
3
7
00675269
МИГОР ДОО
11.07.2005 БЕОГРАД
4
8
08004668
СУБОТИЧАНКА АД
03.10.2003 СУБОТИЦА
5
9
08067376
ЗОРКА ХИ
19.01.2001 СУБОТИЦА
6
10
08307296
ИМТ ФАБ ОТКИВАКА
03.04.2002 ЗРЕЊАНИН
7
11
00000011
СОКОЛАЦ
14.07.2005 ЗРЕЊАНИН
8
12
00000012
ЛЕВАЧ АД
26.07.2005 КРАГУЈЕВАЦ
9
13
00000013
АИК ДП
07.07.2003 КРАГУЈЕВАЦ
XV-СТ-31/05 ГОРДАНА
НАТАША
АРАНЂЕЛОВИЋ ПЕЈИЋКОРДИЋ
XVI-СТЖЕЉКО
189/05
МИЊИЗА
СТ 925/2001 ЧЕЉУСКА
БАБИЈАНОВИЋ
ИВАН
ГЕЗА
СТ 769/1999 ЧЕЉУСКА
ЗАКИЋ
ИВАН
МИЛОВАН
185/02
МИРЈАНА
ПАЛИНКАШ
СТ. 26/05
ПАЛИНКАШ
БАКОВИЋ
МИРЈАНА
ЈЕЛИЦА
II СТ. 71/05 ГОРИЦА
РАДОВАН
РАШКОВИЋ
ЂУРОВИЋ
СТ. 123/03 РАЈКО ФУШТАР РАДОВАН
ЂУРИЋ
10
14
07113587
МИЛАН ЖИВИЋ МЗЗ
05.10.2001 КРАГУЈЕВАЦ
11
15
00000015
ДАМИ ТРАДЕ ДОО
12
16
00000016
13
17
14
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
27.12.2013 0
155-0877
15.10.2012 СТАМЕНКОВИЋ
МИЛЕ МИЛАДИН
11.10.2007 0
155-0582
01.03.2005 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
02.11.2005 0
155-0582
25.09.2014 0
155-0990
21.02.2013 1
155-0990
17.09.2008 1
155-0863
26.09.2007 0
155-1040
22.03.2011 1
155-0928
06.10.2006 0
155-0980
11.07.2005 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
03.10.2003 КУЈУНЏИЋ
МИХАЈЛО ЗВОНКО
22.12.2005 КУЈУНЏИЋ
МИХАЈЛО ЗВОНКО
24.01.2008 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
14.07.2005 БОЖИЋ ЈОВО
ДРАГАН
09.05.2007 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
07.07.2003 ЈАНКОВИЋ АНДРЕА
АЛЕКСАНДАР
22.08.2008 1
155-0411
07.11.2005
10.01.2006 0
155-0929
ВЕЛИМИР
ВЛАЈКОВИЋ
ЈАНЧИЋ
СПЕРАНЦА
07.03.2005
23.12.2005 0
01-17
21.06.2002
15.03.2002
26.09.2007 0
155-0501
19.10.2004
19.04.2005
16.10.2006 1
155-1073
10.06.2005
01.07.2005
25.09.2006 0
23-24
02.07.2009 1
155-0052
07.03.2007
13.02.2006
14.09.2005
10.10.2005
29.09.2003
РАДОВАНА
ЂУРИЦА
29.06.2005 БЕОГРАД
II СТ.
1163/01
I-СТ-73/05
ВОБТОУРС ДОО
26.11.2004 НОВИ САД
СТ.2511/04
08374228
СТАРИ ГРАД АДО
15.03.2002 ПАНЧЕВО
СТ 1377/01
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
ДАНИЈЕЛА
СЛИЈЕПЧЕВИЋ
18
08171190
ПИВНИЦЕ ОЗЗ
16.06.2004 НОВИ САД
15
19
07849036
ОМЕЛЕКТРО
04.02.2005 ЧАЧАК
СТ. 1743/04 ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
СТ. 395/03 ИЛИЋ ДУШКА
16
20
07138326
КОШТАНА ХК
26.11.2003 ЛЕСКОВАЦ
СТ.888/03
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
ВЕЛИМИР
ВЛАЈКОВИЋ
A?ЕМОВИЋ
МАРИЈА
ДРАГОЉУБ
МЛАДЕНОВИЋ
17
21
07271140
СОКОБАЊА ГП
14.04.2005 ЗАЈЕЧАР
СТ 21/05
БИОЖИДАР
ГОЛУВОВИЋ
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
12.12.2007 1
155-1085
18
22
07365411
БИРОЕЛЕКТРОНИК
23.12.2002 ЧАЧАК
СТ. 20/06
155-0056
23
08231290
УНИОН АУТО ДД
12.03.2004 СУБОТИЦА
УРОШЕВИЋ
ДРАГИЦА
илона стајић
31.12.2007 0
19
КНЕЖЕВИЋ
МИЛКА
ст 819/2003 иван чељуска
21.12.2007 0
155-0921
20
24
08682941
УНИОН МАРКЕТ
04.07.2003 СУБОТИЦА
СТ. 28/03
ЧЕЉУСКА
ИВАН
20.02.2008 0
155-0921
ИЛОНА
СТАЈИЋ
МАРИЈАНА
ЂОРЂЕВИЋ
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
16.03.2007
1 од 167
10.10.2003
10.10.2003
26.12.2005 ОГЊАНОВИЋ
МИОДРАГ ЂОРЂЕ
29.06.2005 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
26.11.2004 БАНКОВАЧКИ ПЕТАР
ДРАГИЦА
09.10.2002 ПЕТКОВИЋ
ТОМИСЛАВ
МИХАЈЛО
22.11.2005 СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ
ПАВЕЛ
04.02.2005 ВУЈИЧИЋ ДУШАН
ТОМИСЛАВ
14.12.2005 МИТРОВИЋ
ВЛАДИМИР
ТИХОМИР
20.12.2005 МИЛИЋЕВИЋ
БОЖИДАР ЉУБИША
23.12.2002 ШКИЉЕВИЋ ОБРАД
ДАНИЛО
12.03.2004 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
04.07.2003 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
21
25
08338795
ЕУРОПРОДУКТ
01.10.2004 СУБОТИЦА
22
26
08640599
ЛОМА ДОО
30.01.2004 СУБОТИЦА
23
28
08759367
КМ КОВАЧЕВ ДОО
24
29
08028699
25
30
08019487
26
32
07164017
27
33
28
СТ Број
Председник
стечајног
већа
СТ. 800/04
Стечани
судија
ИЛОНА
СТАЈИЋ
СТ 608/2003 ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ГЕЗА
БАБИЈАНОВИЋ
28.05.2004 СУБОТИЦА
СТ 678/04
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ГЕЗА
БАБИЈАНОВИЋ
ЧОКА ИНДУСТРИЈА
МЕСА стечајна маса
26.11.2001 ЗРЕЊАНИН
СТ 594/01
РАДОЈЧИЋ
РАДОМИР
МИЛОВАНЧЕВ
МИРЈАНА
ТРАНСПОРТ
ХОЛДИНГ АД
стечајна маса
ЈЕДИНСТВО
ХОЛДИНГ
05.02.2003 ЗРЕЊАНИН
СТ 1111/02
МИРЈАНА
ПАЛИНКАШ
ЈЕЛИЦА
БАКОВИЋ
27.01.2005 ПОЖАРЕВАЦ
СТ.20/04
СИНИША
ВЕРОСЛАВА
НЕДЕЉКОВИЋ СИМИЋ
07115725
НИСКОГРАДЊА ДП.
27.06.2005 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 934/04
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
34
07107170
ФИАЗ АД
11.10.2005 НИШ
29
35
17281887
ФИАЗ ФРИКЦИЈЕ ДО
11.10.2005 НИШ
30
36
07602421
КАРТОНКА
31
37
07157487
32
43
33
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
20.02.2008 0
155-0921
27.01.2009 0
155-0917
21.07.2006 0
155-0921
23.11.2001
27.08.2014 0
155-0921
26.11.2001 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
08.07.2005
31.01.2014 1
155-0921
21.03.2005 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
12.05.2005
30.12.2004
11.02.2011 1
155-162
01.02.2006 АЛЕКСИЋ
АЛЕКСАНДАР САША
РАЈКО
ФУШТАР
09.09.2005
23.08.2005
17.07.2006 1
155-0951
27.06.2005 ДАВИДОВИЋ
ЉУБИСАВ ДРАГАН
I СТ 90-2005 ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ОСИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
27.01.2006
25.11.2005
28.06.2013 1
155-0968
05.02.2007 ПЕТКОВИЋ
МИОДРАГ НЕБОЈША
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
11.10.2005
25.11.2005
15.09.2008 0
155-0910
08.03.2002 ВАЉЕВО
1.
СТ.91/2005
СТ 572/02
06.12.2007 1
155-0944
05.12.2005 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
28.03.2005 МАРКОВИЋ
СТАНОЈЕ ДРАГИЦА
ФРОТЕКС ТП
13.04.2004 УЖИЦЕ
СТ 238/03
155-0927
ЗРНО МАГ
23.04.2004 СУБОТИЦА
СТ.345/03
29.09.2006 0
155-0990
46
07263848
26.03.2003 УЖИЦЕ
СТ 2/03
04.04.2011 1
155-0927
34
47
00000047
ЈЕДИНСТВО ЗЗ
стечајна маса
БИОПРОМ БОВАН
30.09.2005 НИШ
11.06.2007 0
155-0910
35
49
17280074
ПАРТИЗАН
ПРЕХРАНА
06.07.2004 ЧАЧАК
I СТ
1991/98
СТ.438/03
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
СТАЈИЋ
ИЛОНА
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
МОМИР ТАСИЋ
06.11.2009 1
00000043
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ЈАСМИНКА
ВУКАНОВИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ДУШКА ИЛИЋ
ДАНКА
МАЈСТОРОВИЋ
26.01.2007
28.11.2008 1
155-152
36
50
06101992
ФАГ ДОО
29.09.2005 КРАЉЕВО
СТ.75/05
ЗОРАН
ПАНТОВИЋ
27.12.2005
13.02.2007 0
155-0935
37
52
07253788
САНЏAК ТРАНС
РОБНИ САОБРАЋАЈ
24.12.2003 КРАЉЕВО
СТ 2687/02
МИЛЕВА
ГОРЧАНИН
МИЛЕНА
ГОЧАНИН
03.11.2006 1
23-96
2 од 167
03.12.2004
02.07.2004
23.12.2005
18.11.2005
10.11.2005
01.12.2004 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
20.12.2005 БОЖИНОВИЋ
ЉУБОМИР
ЉИЉАНА
28.05.2004 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
19.12.2005 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
23.04.2004 КУЈУНЏИЋ
МИХАЈЛО ЗВОНКО
18.11.2005 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
30.09.2005 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
17.04.2006 МИЛОШЕВИЋ
МИОДРАГ ЗОРАН
29.09.2005 НОВАКОВИЋ
ВИДОСАВ МИЛАН
16.06.2006 КОВАЧЕВИЋ КРСТО
ЗОРАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
38
54
07153015
ДЕЧИЈЕ НОВИНЕ
НИП
23.01.2004 ЧАЧАК
СТ 3239/01
ДУШКА ИЛИЋ
39
55
07167172
СТОЧАР
11.06.2004 ЧАЧАК
СТ 98/02
40
56
07626690
ЦЕПАК АД
07.05.2002 КРАЉЕВО
СТ 246/02
41
57
17262807
БЕТОЊЕРКА
КОМПАНИЈА КАБЛАР
23.12.2004 КРАЉЕВО
СТ.364/04
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
42
60
17134370
ПАНОНИЈА ДЛС
15.11.2005 НОВИ САД
43
61
00000061
20.09.2005 ВАЉЕВО
44
62
07135548
ЗАДРУЖНИ
МАРКЕТИНГ ЗП
КАЧЕР ЗЗ
16.07.2004 ВАЉЕВО
45
64
07027311
ИНТЕРЕКСПОРТ
30.09.2002 БЕОГРАД
46
65
07211309
ФМО ЕИ ДОО
01.02.2005 НИШ
47
66
17184911
17.05.2005 БЕОГРАД
48
67
17286340
ЗАДРУЖНИ
СТАКЛЕНИК ЗА
ПРОИЗВОДЊУ
ЦВЕЋА И ПОВРЋА
ЦЕНТАР ЗА
ЖИВИНАРСТВО
СТ - 127/05 ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
ДАНИЛОВИЋ
ЈАСМИНА
СТОЈКОВИЋ
СТ. 94/05
ВУЛЕТИЋ РАДА ПЕТРОВИЋ
ДЕСАНКА
СТ.2014/03 ВУЛЕТИЋ РАДА ПЕТРОВИЋ
ДЕСАНКА
VII СТ.
ДЕЛИНКА
СТЕВО
4327/97
ЂУРОВИЋ
ЂУРАНОВИЋ
1-СТ-453/04 ЗОРАН
ЗОРИЦА
СТОЈАНОВИЋ СТОШИЋ
XV-СТТАТЈАНА
ИВАНКА
171/05
МАТКОВИЋ
СПАХОВИЋ
СТЕФАНОВИЋ
22.11.2001 ПОЖАРЕВАЦ
1117/2001
ВЕРОСЛАВА
СИМИЋ
СИНИША
НЕДЕЉКОВИЋ
49
69
07211066
СТАНДАРД ЕИ УИТ
ДОО
01.04.2004 НИШ
I СТ.
258/2004
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
50
70
08142394
ВOС АД
23.11.2005 НОВИ САД
СТ-119/05
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
51
71
17018981
БЕРШИЋИ ЗЗ
10.10.2003 ЧАЧАК
СТ 216/02
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋСТОЈКОВИЋ
ДУШКА ИЛИЋ
52
72
07177119
ОЗРЕMИЦА ЗЗ
21.10.1999 КРАЉЕВО
II St22/98
Момир
Пешовић
Зоран
Пантовић
53
73
07028024
23.09.2002 БЕОГРАД
54
74
07630883
ПЛИТВИЦЕ Стечајна
маса
ВИС ДП
15.10.2001 КРАГУЈЕВАЦ
II СТ
5908/02
СТ. 99/05
55
77
07406231
МЕРКУР ПРОМЕТ
18.11.1996 ЧАЧАК
0
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
07.12.2007 1
155-0923
17.04.2006 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
ДАНКА
ДУШКА ИЛИЋ
МАЈСТОРОВИЋ
25.05.2007 1
155-0923
17.04.2006 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
24.07.2007 1
155-0923
15.03.2005
17.07.2006 0
155-0923
07.07.2006 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
23.12.2004 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
22.12.2005
29.09.2009 1
155-0704
30.11.2005 БУКАРИЦА СПАСОЈЕ
РАДМИЛА
26.10.2005
19.04.2006 0
155-0956
28.10.2004
18.11.2010 0
155-0956
16.09.2010 1
155-0929
11.10.2007 0
155-0910
22.07.2011 0
155-0912
20.09.2005 РАЈКОВИЋ
БОРИВОЈЕ СРЂАН
16.07.2004 РАЈКОВИЋ
БОРИВОЈЕ СРЂАН
03.05.2006 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
01.02.2005 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
17.05.2005 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
30.06.2010 1
155-0681
13.01.2006 ЈЕВТИЋ СЕЛИМИР
ЗВОНИМИР
18.06.2010 1
155-0968
09.07.2007 ПЕТКОВИЋ
МИОДРАГ НЕБОЈША
29.06.2007 0
155-0948
23.11.2005 ОТИЋ МИЛАН
ВЛАДИСЛАВ
25.05.2007 1
155-0999
28.05.2009 0
155-0999
30.10.2008 1
155-0684
27.11.2009 1
155-1076
15.11.2005 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
04.09.2006 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
02.12.2005 ШТАВЉАНИН
ДУШАН МИРА
30.11.2005 ЈОВАНОВИЋ
ТОМИСЛАВ ЖИВАН
31.05.2007 0
155-0923
РАДОВАН
ЂУРИЋ
ДАНКА
МАЈСТОРОВИЋ
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
3 од 167
21.03.2007
27.05.2005
01.08.2005
25.06.2004
16.01.2006
02.03.2000
04.10.2005 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Верослав
Савић
Снежана
Марић
56
78
07308272
ПАЛАНКА ДВ ХП
30.09.2002 ПОЖАРЕВАЦ
1377/2002
57
79
08711186
ПАХУЉИЦА ПРОМЕТ
05.11.2004 СУБОТИЦА
СТ 485/04
58
81
00000081
ДЕМИ АД
30.10.2003 КРАГУЈЕВАЦ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
СТ. 1231/03 ЂУРИЋ РАДА
59
82
08700419
СТЕП ТРАДЕ ДОО
07.12.2005 СУБОТИЦА
ст 48/05
ИВАН
ЧЕЉУСКА
60
84
08030189
ПЛАНТЕКС ДП
25.10.2005 ПАНЧЕВО
СТ.30/05
61
85
08236577
ШУПЉАК ДП
06.06.2003 СУБОТИЦА
СТ 22/03
БОJАНА
МИЉУШМАРТИНОВИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
62
87
17071998
ДРИНА ДОО
06.09.2004 БЕОГРАД
63
88
00000088
УНИОН ЦОММЕРЦЕ
ПО
03.10.1996 БЕОГРАД
XV-СТ1100/04
XV-СТ3022/95
64
89
07925352
ЊУ ЛАЈН ДОО
23.09.2005 БЕОГРАД
VI - СТ 240/05
65
90
07112394
01.12.2003 УЖИЦЕ
СТ 338/03
66
92
07621957
67
95
07140711
ПРОТА МИЛАН
СМИЉАНИЋ ЗЗ
ИНЕКС НАПРЕДАК
ДП
ОСАНИЦА ОЗЗ
01.06.2000 ПОЖАРЕВАЦ
68
96
07467796
ЕРМИД
26.04.2005 БЕОГРАД
69
97
07391218
МАКСИМ ДОО
22.02.2005 УЖИЦЕ
70
98
08007004
ПАХУЉИЦА
08.11.2002 СУБОТИЦА
71
101
17276760
МЛИН МЛАВА
19.03.2003 ПОЖАРЕВАЦ
72
104
00000104
ЂОРЂЕ ТП
73
105
17437119
ДАЦИ
15.12.1999 УЖИЦЕ
Датум
испитног
рочишта
20.12.2002
30.09.2008 1
155-162
01.03.2006 АЛЕКСИЋ
АЛЕКСАНДАР САША
23.06.2006 1
155-0984
08.02.2006 0
02-206
10.12.2009 0
155-0943
07.12.2005 САЛАТИЋ ЈЕФТО
СТАНА
30.10.2003 НИКОЛИЋ СТЕВАН
РАДОМИР
09.01.2006 ЖУЖИЋ МАНОЈЛА
ВЛАДИМИР
06.11.2007 1
155-0941
25.10.2005 ГЛИГОРИЋ ЗДРАВКО
МИРОСЛАВ
ГЕЗА
БАБИЈАНОВИЋ
21.12.2007 1
155-0966
19.12.2005 МОЛДОВАН МИЛАН
СТЕВАН
МАРИЦА
ЂУКИЋ
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
11.07.2006 0
155-50
20.03.2006 0
155-50
06.09.2004 КОВАЧЕВИЋ
ЖИВОJИН ЗОРАН
03.10.1996 КОВАЧЕВИЋ
ЖИВОJИН ЗОРАН
22.03.2006 0
155-50
23.09.2005 КОВАЧЕВИЋ
ЖИВОJИН ЗОРАН
10.07.2009 1
155-1063
07.02.2014 1
155-0608
30.03.2009 0
155-0687
15.12.2006 0
155-0582
20.12.2005 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
27.12.2005 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
18.01.2006 МИТИЋ СИНИША
АЦА
26.04.2005 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
08.09.2006 0
155-1086
20.12.2005 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
05.10.2007 0
155-0990
31.05.2006 1
155-1028
13.02.2006 0
155-0944
20.12.2005 КУЈУНЏИЋ
МИХАЈЛО ЗВОНКО
08.02.2006 ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛО
ДОБРИВОЈЕ
05.09.2005 МАРКОВИЋ
СТАНОЈЕ ДРАГИЦА
29.05.2006 0
155-1034
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ЈОВАНОВИЋ
МИЛАН
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
СТ 264/99
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
93/99
ВЕРОСЛАВА
СИМИЋ
I-СТ-144/05 ТАТЈАНА
ВЛАИСАВЉЕВИ
Ћ
СТ.23/О5
ОБУЋИНА
ЈАСМИНКА
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
БОЖИДАРКА
ПОПОВИЋ
12.07.2002
23.01.2004
28.02.2006
28.02.2005
БРАНКО
МИЈАТОВИЋ
МАРИЦА
ЂУКИЋ
15.09.2000
ВУКАНОВИЋ
ЈАСМИНКА
17.06.2005
СТ 589/2001 ЧЕЉУСКА
ИВАН
СТ 2365/02 СНЕЖАНА
МАРИЋ
ЗАКИЋ
МИЛОВАН
05.09.2005 ВАЉЕВО
СТ 73/05
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
14.11.2005 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 8/05
ВЕРОСЛАВА
СИМИЋ
4 од 167
23.11.2005
10.10.2005
21.12.2005 ЈОЧИЋ СПАСОЈЕ
НЕБОЈША
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
74
106
07219636
ФАСАУ АД
20.10.2005 УЖИЦЕ
75
107
08548137
КРИВАЈА АД
01.10.2004 СУБОТИЦА
76
108
17661680
СОБОВИЦА ДП
27.09.2002 КРАГУЈЕВАЦ
77
109
07713983
ФЛУИДИ ТПМ
78
111
07630620
79
112
80
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
СТ.36/05
ОБУЋИНА
ЈАСМИНКА
СТ. 396/03 ИЛОНА
СТАЈИЋ
I СТ 810/02 ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
МИЛОВИЋ
МАНОЈЛЕ
ЧЕЉУСКА
ИВАН
27.06.2005 КРАГУЈЕВАЦ
II СТ. 67/05 ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
РАДОВАН
ЂУРОВИЋ
ФЕНИКС ДО
12.01.2006 КРАГУЈЕВАЦ
I СТ 1/06
08057427
КЛУПКО
08.05.2002 ПАНЧЕВО
СТ 210/02
МИЛАН
ЈОВАНОВИЋ
КАНАЧКИ
ЗЛАТИБОР
113
06682120
РАДИШИЋ КОМЕРЦ
18.04.2002 БЕОГРАД
81
114
07567260
МЕРЛИН КОМЕРЦ
20.12.2001 БЕОГРАД
VI -СТ 9518/01
15. СТ7492/01
82
115
06726534
СКАЈ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
21.10.2005 БЕОГРАД
83
118
06983448
ГРАДИТЕЉ АД
84
121
07115865
85
122
07337744
86
123
87
Датум
испитног
рочишта
28.11.2005
25.06.2009 0
155-0955
21.01.2005
28.08.2009 0
155-0966
29.08.2008 1
155-0924
16.10.2009 0
155-1076
29.01.2007 0
155-0925
04.04.2008 1
155-0941
ВЛАДИМИР
КОЗАР
ГОРДАНА
ПОПОВИЋ
АРАНЂЕЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР
30.12.2005 0
155-0582
27.03.2013 0
155-0915
I - СТ 190/05
ЖЕЉКО
МИЊИЗА
15.12.2007 0
155-0582
21.10.2005 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
14.07.2003 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 128/03
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
05.03.2013 1
155-1104
16.01.2006 МАРИНКОВИЋ
ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
БУДУЋНОСТ АД
16.01.2006 КРАГУЈЕВАЦ
I СТ. 103/05 ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
РАЈКО
ФУШТАР
03.10.2008 1
155-0951
16.01.2006 ДАВИДОВИЋ
ЉУБИСАВ ДРАГАН
23.07.2001 КРАГУЈЕВАЦ
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
26.06.2014 0
155-0977
26.12.2005 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
12.09.2003 ШИЉЕГОВИЋ
ВОЈИН РАДОВАН
124
00000124
Е М К МАРЦИПАН
01.04.2003 ВАЉЕВО
СТ 296/03
РАДА ВУЛЕТИЋ
РАЈКО
ФУШТАР
НЕВЕН
ВУКАШИНОВИ
Ћ
155-0925
12.09.2003 СУБОТИЦА
II СТ.
997/01
СТ.
696/2003
01.10.2010 1
08226989
ПРОЛЕТЕР ДП
стечајна маса
КОЖАТЕКС АД
01.09.2006 0
155-0956
88
125
07669089
ФАСАУ ТРАДЕ
20.10.2005 УЖИЦЕ
СТ.35/05
ОБУЋИНА
ЈАСМИНКА
27.10.2009 0
155-1060
89
126
08744432
СЛОГА АД
27.11.2002 ЗРЕЊАНИН
965/02
25.11.2009 1
155-0863
90
127
08863679
ВОЈВОДИНА УТП
11.06.2004 СУБОТИЦА
СТ 568/04
МИРЈАНА
ПАЛИНКАШ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
06.06.2008 1
155-1001
91
128
08032246
МЕБЛО ДД
ХОЛДИНГ
17.04.2003 СУБОТИЦА
СТ 14/03
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ГЕЗА
БАБИЈАНОВИЋ
17.10.2008 1
155-0572
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
МИЛИЦА
МИЛАНОВИЋ
ТРАИЛОВИЋ
03.03.2006
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
30.05.2006
21.02.2006
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
ВИДИЋ
НАДЕЖДА
5 од 167
24.04.2006
05.12.2003
07.05.2007
24.02.2006
12.09.2003
28.11.2005
20.10.2005 КУБУРОВИЋ РАДОШ
РАДОМИР
01.10.2004 МОЛДОВАН МИЛАН
СТЕВАН
10.01.2006 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
10.01.2006 ЈОВАНОВИЋ
ТОМИСЛАВ ЖИВАН
12.01.2006 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
19.12.2005 ГЛИГОРИЋ ЗДРАВКО
МИРОСЛАВ
18.04.2002 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
15.10.2012 СТЕВАНОВИЋ
МИОДРАГ ДРАГИ
21.12.2005 РАЈКОВИЋ
БОРИВОЈЕ СРЂАН
20.10.2005 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
01.10.2007 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
19.12.2005 ШОМОЂИ ШАНДОР
ШАНДОР
13.02.2007 НОВКОВИЋ МИЛАН
БОГДАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
ЗАДРУГА ЧАНТАВИР
ДД
АЛ ПИ ДО
Датум
Суд
покретања
92
129
08863652
93
131
06521070
94
132
07550430
КОНТИНЕНТАЛ
ТРАНСПОРТ ДО
18.05.2005 БЕОГРАД
95
133
06544967
БУЈАГИЋ И СИН ДО
96
134
17340417
97
136
98
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
08.12.2000 СУБОТИЦА
ст 10/97
14.12.2004 БЕОГРАД
I - СТ 1917/04
I - СТ 173/05
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
24.05.2005 БЕОГРАД
III - СТ 121/05
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
АГРОПЛАСТ
20.02.2004 ЧАЧАК
116/02
ДУШКА ИЛИЋ
17583964
ТЕЛЕВИЗИЈА
ЈУГОСЛАВИЈА
28.03.2003 БЕОГРАД
XI СТ
10940/01
137
08020167
МЛАДОСТ
12.03.2001 ЗРЕЊАНИН
СТ. 78/01
99
138
08067961
ТЕЛЕЧКА ЗЗ
05.10.2004 СОМБОР
СТ 201/04
100
140
00000140
ЗОШ ДОО
27.05.2005 СУБОТИЦА
СТ.33/05
101
142
08028435
МЛАДОСТ АД
27.12.2004 СОМБОР
СТ 336/04
КАТАРИНА
МИЛОЈЧИЋ
102
150
17047183
ЈУГОВО ОПЕРЕТИВА
ДОО
16.04.2004 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 273/03
СВЕТЛАНА
САВИЋ
103
151
08064890
КЛАС ДПП
20.06.2003 СОМБОР
157/03
104
153
06992587
ЕЛ ХАУС
25.10.2005 ЧАЧАК
СТ.31/05
105
154
07384807
07.11.2003 ЧАЧАК
СТ. 572/03
106
155
07182473
30.03.2004 ЧАЧАК
СТ.17/06
107
156
17388410
НЕЛА ЕКСПОРТ
ИМПОРТ
РГИ ПРЕД ЗА РУД
ГЕО И ИНД
ПРАЊАНИ ДОО
11.07.2005 ЧАЧАК
СТ. 30/05
108
158
17251686
АГРОТРАНС ЗП
06.04.2004 БЕОГРАД
XV СТ
881/2004
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЊЕНОВИЋ
ИЛИЋ ДУШКА А?ЕМОВИЋ
МАРИЈА
ИЛИЋ ДУШКА УРОШЕВИЋ
ДРАГИЦА
ИЛИЋ ДУШКА МАЈСТОРОВИЋ
ДАНКА
НИКЕТИЋ
МАРИЈА
ГОРДАНА
ВЈЕРА
АРАНЂЕЛОВИЋ ЂУРИШИЋ
109
159
07622147
ИЗГРАДЊА ДП
02.12.2005 ЗАЈЕЧАР
СТ 31/05
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
САБО ЈОЖЕФ
03.04.2009 1
155-0572
ЉИЉАНА
СТОЈКОВИЋ
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
ИВАНКА
КОЗИЋ КНЕЖЕВИЋ
06.09.2006 0
155-0912
29.02.2008 0
155-0912
07.12.2006 0
155-0912
24.05.2005 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
25.01.2008 0
155-0979
ТАТЈАНА
ВЛАИСАВЉЕВИ
Ћ
ПАЛИНКАШ
БАКОВИЋ
МИРЈАНА
ЈЕЛИЦА
26.12.2006 1
155-0913
20.02.2004 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
21.12.2005 КАРАН НИКОЛА
БРАНИМИР
31.10.2007 1
02-261
МИЛОЈЧИЋ
КАРТАРИНА
28.06.2007 1
155-0933
07.04.2006 1
155-0966
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
29.06.2007 0
155-0933
ВЕРИЦА
СМИЉАНИЋ
26.10.2006 1
155-1028
17.12.2007 1
155-0128
22.11.2007 0
155-0979
30.09.2009 0
155-0979
29.06.2009 1
155-0979
21.10.2011 0
155-0979
25.09.2014 0
155-0912
27.12.2006 1
155-0910
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
27.05.2004
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
6 од 167
26.08.2005
10.05.2007
23.02.2006
30.06.2004
09.09.2005
29.09.2006
11.01.2006
13.02.2007 НОВКОВИЋ МИЛАН
БОГДАН
14.12.2004 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
18.05.2005 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
08.04.2005 КУМРИЋ
ДРАГОСЛАВ
ЉИЉАНА
21.12.2005 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
27.05.2005 МОЛДОВАН МИЛАН
СТЕВАН
27.12.2004 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
22.12.2005 ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛО
ДОБРИВОЈЕ
20.12.2005 САБАДОШ
ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИР
25.10.2005 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
07.11.2003 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
17.04.2006 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
11.07.2005 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
22.10.2008 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
02.12.2005 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
110
160
07334109
БОРПЛАСТ
07.11.2005 ЗАЈЕЧАР
СТ.29/05
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
31.05.2006
111
161
53348807
19.12.2005 БЕОГРАД
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
16.03.2006
162
17186884
31.05.2005 ЧАЧАК
VII - СТ 229/05
25/05
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
112
ЕКО КЕЦ
НЕКРЕТНИНЕ
ДЕНВЕР ОД
113
163
07143877
СИМАКС ДД
10.02.2003 ПОЖАРЕВАЦ
СТ.2941/02
114
164
07155697
ПОВЛЕН АД
24.01.2006 УЖИЦЕ
СТ 37/05
115
168
07245858
ОБНИЦА ЗЗ
06.11.2001 ВАЉЕВО
СТ 3489/01
116
170
17020692
02.09.2002 ПОЖАРЕВАЦ
1501/2002
117
171
00000171
СВЕТА
МЛАДЕНОВИЋ
ИБЕЛИК
БАЈША ДП
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
OБУЋИНА
ЈАСМИНКА
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
Верослава
Симић
02.02.2006 СУБОТИЦА
СТ.1/06
118
172
07647310
АЛ БО ДОО
12.11.2004 ЧАЧАК
СТ. 8/04
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛИЋ ДУШКА
119
173
00000173
22.11.2002 СУБОТИЦА
727/2002
Чељуска Иван
120
174
08025827
РЕФОРМ ДП
МЕТЛАРА
ЕЛИТА АД
21.07.2003 СУБОТИЦА
390/03
121
175
07710461
ИНТЕРГРАФИК ДОО
16.05.2005 ЧАЧАК
СТ. 22/05
122
176
17310178
САБ ДОО
17.06.2005 ЧАЧАК
СТ. 20/05
123
178
07260342
СТАВЕ ЗЗ
14.10.2004 ВАЉЕВО
512/04
124
179
17219324
ПРИЧЕВИЋ ЗЗ
03.10.2002 ВАЉЕВО
СТ 4702/01
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
125
181
06196519
ТАНАЦКОВИЋ
20.01.2004 БЕОГРАД
126
183
06300316
ДЕЛТИКО
30.12.2004 БЕОГРАД
127
184
07345658
МЕП ДП
25.08.1999 УЖИЦЕ
VII - СТ 188/04
XVI - СТ 1951/04
СТ 108/99
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
128
185
17664719
СТЕЧАЈНА МАСА
ГОМА
11.12.2001 БЕОГРАД
0
ДУШАН
МАРЧИЋЕВ
129
186
00000186
ЈУГО ТРАДЕ ДОО
22.11.2005 СУБОТИЦА
СТ. 51/05
ТАТЈАНА
ВЛАИСАВЉЕВ
ИЋ
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ДУШКА ИЛИЋ
ВЕРИЦА
СМИЉАНИЋ
ЈОКИЋ
ДРАГАНА
БРАНКО
СТАНИЋ
Снежана
Марић
19.05.2006
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
15.12.2005
03.03.2006
21.02.2002
21.12.2007 1
155-1061
28.06.2006 0
155-0143
26.11.2007 0
155-0781
12.06.2008 1
155-0106
13.03.2009 0
155-0954
24.12.2008 0
155-1027
25.05.2007
21.04.2005
18.02.2011 1
155-1028
19.05.2006
24.03.2006
10.07.2007 1
155-0966
18.02.2005
17.06.2009 0
155-0999
12.05.2008
20.12.2007 1
155-0921
14.02.2008 1
155-0921
01.07.2005
22.06.2007 0
155-0999
16.09.2005
25.01.2007 0
155-0999
25.09.2007 0
155-0983
17.09.2008 0
155-0983
ВАЊА ЛАЛИЋ
05.06.2006 0
155-0582
СНЕЖАНА
ВАЛЕНТИЋ
30.03.2006 0
155-0582
19.03.2010 1
155-1069
24.06.2008 0
155-0949
07.04.2006 0
155-0990
A?ЕМОВИЋ
МАРИЈА
Закић Милован
А?ЕМОВИЋ
МАРИЈА
НИКЕТИЋ
МАРИЈА
7 од 167
14.02.2003
30.09.2005
07.11.2005 МИТРОВИЋ
СТАНОМИР
РАДОСЛАВ
19.12.2005 ЈАНКОВИЋ ПЕТРА
ЗВОНИМИР
12.01.2006 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
21.12.2005 БОШКОВИЋ ЛАЗАР
МИЛАН
24.01.2006 СТОЈАНОВИЋ
ЖИВАН МИЛАН
21.12.2005 МАРЈАНОВИЋ
МАТИЈА ЈАСМИНА
21.12.2005 ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛО
ДОБРИВОЈЕ
02.02.2006 МОЛДОВАН МИЛАН
СТЕВАН
12.11.2004 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
20.12.2005 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
23.01.2006 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
16.05.2005 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
17.06.2005 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
20.12.2005 ИВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
ПАНТЕЛИЈА
21.12.2005 ИВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
ПАНТЕЛИЈА
20.01.2004 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
30.12.2004 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
28.10.2005 ВАСИЛИЋ
ЉУБОМИР
ПЕТРАШИН
02.10.2006 ИЛИЋ ПРЕДРАГ
БРАНИСЛАВ
22.11.2005 КУЈУНЏИЋ
МИХАЈЛО ЗВОНКО
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ЗОРИЦА
БРАНКОВИЋ
ЖОЛИ
АБРАВАНЕЛ
СНЕЖАНА
ВАЛЕНТИЋ
ДРАГОМИР
ЈЕВТИЋ
130
187
06974937
ПРАЛЕКС
04.02.2003 БЕОГРАД
131
188
06977456
30.12.2004 БЕОГРАД
132
191
07313756
ЈУБАНКА
НЕКРЕТНИНЕ
ДРАЧИЋ ЗЗ
21.01.1999 ВАЉЕВО
IСТ
8927/2002
VIII - СТ 1952/04
2469/98
133
192
07136773
УНИП ФСХ АД
10.05.2005 ВАЉЕВО
СТ. 74/05
ВУЛЕТИЋ РАДА ПЕТРОВИЋ
ДЕСАНКА
134
193
07098367
ПОЉОПРИВРЕДА ЗЗ
11.12.2003 ВАЉЕВО
2015/03
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
135
194
07018428
КУГЛЕС
14.10.2005 БЕОГРАД
136
195
07371357
ГЛОБУС ПП
21.11.1996 ВАЉЕВО
VI СТ 228/05 ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ ГЛАВОНИЋ
399/95
ЗОРИЦА
БРАНКОВИЋ
137
196
07189290
ЛАЈКОВАЦ ЗЗ
24.12.2004 ВАЉЕВО
СТ. 577/06
ВУЛЕТИЋ РАДА ПЕТРОВИЋ
ДЕСАНКА
138
197
00000197
ТИМ ПРОМЕТ ДОО
04.02.2005 СУБОТИЦА
СТ. 27/05
139
198
08521034
ЕВРОПА 2000 ДОО
29.04.2002 СУБОТИЦА
СТ 264/02
140
199
08731225
ИНОМАГ ФАЛЛ ДОО
03.12.2004 СУБОТИЦА
СТ.830/04
141
202
06177891
ТВИНС ТРАДЕ
31.01.2005 БЕОГРАД
XII СТ
1953/04
142
203
07766475
ХЕМОКОМЕРЦ
27.12.2005 БЕОГРАД
VI - СТ 273/05
143
204
08617244
ВЕДУС ДОО
06.06.2005 СОМБОР
СТ 18/05
144
205
08312800
СОМЕЛ ДОО
26.07.2004 СОМБОР
СТ. 293/04
145
206
00000206
РЕМОНТ АД
19.05.2004 СОМБОР
СТ 256/04
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ИЛОНА
СТАЈИЋ
TATJAНА
ВЛАИСАВЉЕВИ
Ћ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
НАСТАСИЋ
БИЉАНА
МИЛОЈЕВИЋ
КАТАРИНА
МИЛОЈЋИЋ
КАТАРИНА
146
207
07042434
БОРА МАРКОВИЋ ДП
27.09.2004 БЕОГРАД
147
208
17177630
СЛОГА КОМЕРЦ ДП
12.12.2001 БЕОГРАД
148
209
07057415
ПРОМЕТ ТП
07.10.2004 БЕОГРАД
XII-СТ977/04
II СТ
5477/00
I СТ 816/04
ТАТЈАНА
ЂУРИЦА
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
ЖЕЉКО
МИЊИЗА
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
21.05.2008 0
155-0582
24.12.2007 0
155-0582
18.03.2009 0
155-1036
31.07.2009 0
155-1036
10.05.2005 МАНОЈЛОВИЋ
МИЛОМИР ПРЕДРАГ
03.06.2009 0
155-1036
25.11.2005 МАНОЈЛОВИЋ
МИЛОМИР ПРЕДРАГ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
03.09.2009 1
155-0654
12.03.2008 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
ДРАГОМИР
ЈЕВТИЋ
27.05.2008 0
155-1036
29.08.2006 МАНОЈЛОВИЋ
МИЛОМИР ПРЕДРАГ
06.04.2012 0
155-0217
17.11.2006 0
155-0985
24.12.2004 АДАМОВИЋ
СЛАВОЉУБ
ЉИЉАНА
04.02.2005 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
29.12.2006 0
155-0985
29.04.2002 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
11.12.2009 0
155-0985
03.12.2004 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
30.10.2012 0
155-0912
12.11.2007 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
04.05.2007 0
155-0047
27.12.2005 ТАДИЋ БОГДАН
ВАСО
22.12.2008 0
155-0995
14.12.2008 0
155-0995
27.12.2007 0
155-0995
21.12.2005 ДМИТРОВИЋ
НИКОЛА ДУШАН
26.07.2004 ДМИТРОВИЋ
НИКОЛА ДУШАН
21.12.2005 ДМИТРОВИЋ
НИКОЛА ДУШАН
07.09.2010 1
155-0949
13.05.2009 1
155-0746
07.07.2010 1
155-0746
СТАЈИЋ
ИЛОНА
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
ПАЊКОВИЋ
ОЛИВЕРА
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
МАРИЦА
ЂУКИЋ
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
8 од 167
07.09.2005
07.02.2007
18.03.2005
07.03.2006
07.04.2005
17.05.2005
07.03.2006
18.10.2004
19.03.2007
04.02.2003 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
30.12.2004 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
21.12.2005 МАНОЈЛОВИЋ
МИЛОМИР ПРЕДРАГ
27.06.2005 ИЛИЋ ПРЕДРАГ
БРАНИСЛАВ
15.11.2008 ТОМИЋ ЈОВАН
СЛОБОДАН
15.11.2008 ТОМИЋ ЈОВАН
СЛОБОДАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
149
210
07051093
КОЛОР
12.11.1998 БЕОГРАД
I-СТ2292/96
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
07.12.2012 1
155-0485
30.12.2005 РАЈКОВИЋ СТАНКО
СТОЈАН
150
211
00000211
СРБОШТАМПА ГИП
АД
19.12.2002 БЕОГРАД
I СТ
10920/02
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
КОСТА
СТЕФАНОВИЋ
22.12.2006 1
155-0485
26.01.2006 РАЈКОВИЋ СТАНКО
СТОЈАН
151
212
07011822
УЉАРИЦЕ
20.06.2002 БЕОГРАД
06.04.2012 1
155-0912
214
07039409
ШУМАДИЈА ДРВО
09.12.2002 БЕОГРАД
26.12.2006 1
155-0936
14.12.2005 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
22.03.2005 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
153
215
07422471
ХИДРОПРОЈЕКАТ,
ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА ПО
22.12.2004 БЕОГРАД
VIII СТ
1934/04
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ТАТЈАНА
ВЛАИСАВЉЕВИ
Ћ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ВЛАДИМИР
КОЗАР
152
VIII СТ
9340/01
XII СТ
7580/02
15.09.2008 1
155-0936
26.04.2005 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
154
216
07008414
МОРАВА ФИЛМ
22.09.2003 БЕОГРАД
19.09.2007 1
155-0929
155
218
08115800
КУЛПИН ДП
28.02.2005 НОВИ САД
III СТ
9896/01
СТ 2599/04
16.05.2005
18.06.2007 1
155-0660
156
219
07327030
ПРОМЕТ ПРЕД ДОО
18.02.2005 ПОЖАРЕВАЦ
Ст.3/05
24.03.2005
30.06.2008 1
155-0682
157
220
08081174
МИТРОСТАН ГП
СТ 421/02
24.04.2009 1
155-1003
158
223
07107358
ТОПЛИЦА ДП
15.05.2002 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
15.05.2002 НИШ
15.05.2009 1
02-294
159
224
07107285
06.04.2009 1
155-0661
160
226
07292481
ПРОКУПЉЕ
ПРОЈЕКТ ДП
ТИМОК ЗЗ
24.12.2007 1
02-81
161
227
07215347
07.12.2010 1
02-294
162
229
07319550
10.03.2006
25.12.2008 1
155-1084
163
231
07629087
11.02.2006
10.08.2007 1
155-1084
164
232
07274408
04.06.2010 1
155-0608
165
233
22.12.2008 1
155-0134
166
15.10.2007 1
155-0995
167
17.06.2009 1
155-0863
05.05.2005 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
28.02.2005 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
18.02.2005 СТОЈИМИРОВИЋ
ЖИВОРАД
МИРОСЛАВ
14.12.2005 СМОЉАНОВИЋ
ЈОВАН МИОДРАГ
09.01.2006 МАРИЋ ДРАЖА
БРАНКО
09.01.2006 ЦВЕТКОВИЋ ИЛИЈА
ЗОРАН
28.03.2005 ЖИВИЋ
АЛЕКСАНДАР
НЕБОЈША
18.05.2005 МАРИЋ ДРАЖА
БРАНКО
27.01.2006 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИСАВ
СЛОБОДАН
04.01.2006 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИСАВ
СЛОБОДАН
04.04.2005 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
21.02.2005 КАБИЋ СТЕВАН
НЕНАД
14.03.2005 ДМИТРОВИЋ
НИКОЛА ДУШАН
08.12.2008 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
ЈОВАН
КОРДИЋ
ВЕЛИМИР
ВЛАЈКОВИЋ
Верослава
Симић
БИЉАНА
ШУКОВИЋ
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
Синиша
Недељковић
ЈЕФТА
МИЛИЋЕВИЋ
8.СТ.1262/0 КСЕНИЈА
1
СОКОЛОВИЋ
СТ. 9948/02 СТОЈАНОВИЋ
ЗОРАН
СТ. 609/04 ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
СТОШИЋ
ЗОРИЦА
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
18.05.2005 НИШ
1.СТ. 49-05
27.01.2006 УЖИЦЕ
СТ.40/05
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ОБУЋИНА
ЈАСМИНКА
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
ИНФОРМ ЦЕНТАР
ФАСАУ ДОО
04.01.2006 УЖИЦЕ
СТ.38/05
ОБУЋИНА
ЈАСМИНКА
БРАЈЕВИЋ
ЗОРИЦА
19.11.2004 УЖИЦЕ
08008230
ОБУЋА ЗЛАТАР
ПДС
СТИЛ ДП
21.02.2005 СОМБОР
СТ
203/04ЈАС
СТ. 8/05
234
08259135
РАСТИНА ЗЗ
15.03.2005 СОМБОР
СТ. 20/05
235
08744424
ММС СЛОГА ИН АД
14.03.2005 ЗРЕЊАНИН
СТ.7/05
ЈАСМИНКА
ВУКАНОВИЋ
ПОЗДЕР
АЛЕКСАНДАР
ПОЗДЕР
АЛЕКСАНДАР
ПАЛИКАШ
МИРЈАНА
УНИВЕРЗАЛ ПРОМЕТ
ДП
ТВРДИ МЕТАЛ АД
19.08.2003 НИШ
28.03.2005 НИШ
ГАЈИЋ
ЗДРАВКО
ПАЊКОВИЋ
ОЛИВЕРА
БАКОВИЋ
ЈЕЛИЦА
9 од 167
14.06.2005
24.06.2005
18.05.2005
20.06.2005
18.04.2005
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
168
236
08155194
МЛАДОСТ ПОЉОП
ДРУШТВО
30.04.2002 ЗРЕЊАНИН
СТ 135/02
МИРЈАНА
ПАЛИНКАШ
169
237
08021678
ПИК АД
24.03.2005 ЗРЕЊАНИН
СТ. 22/05
170
238
08038520
БЕГЕЈ ПРЕД АД
18.11.2002 ЗРЕЊАНИН
СТ.862/02
171
239
17280058
ПАРТИЗАНКА
05.07.2005 ЧАЧАК
СТ. 29/05
ПАЛИКАШ
МИРЈАНА
ПАЛИНКАШ
МИРЈАНА
ИЛИЋ ДУШКА
172
241
07154925
КАОНА ЗЗ
03.02.2005 ЧАЧАК
561/03
ДУШКА ИЛИЋ
173
243
06796869
ДИНАР ПРОМЕТ
ДОО
13.07.2005 ЧАЧАК
СТ. 27/05
ИЛИЋ ДУШКА
174
244
07154941
ВИЧА ЗЗ
30.04.2004 ЧАЧАК
IСТ 1351/02 ДАНКА
МАЈСТОРОВИЋ
175
245
07100027
ЈЕДИНСТВО ДП
17.01.2006 КРАЉЕВО
СТ.86/05
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
МОМИР
ПЕШОВИЋ
04.05.2006
176
247
07194927
КОПАОНИЧАНКА ЗЗ
09.08.2005 КРАЉЕВО
СТ 71/05
ЗОРАН
ПАНТОВИЋ
18.10.2005
177
248
00000248
ВЕЛИКА МОРАВА
КОМПАНИЈА ДОО
21.06.2004 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 114/03
МИЛЕВА
ГОРЧАНИН
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
178
251
07169078
26.07.2000 ВАЉЕВО
СТ 3310/00
179
252
07116195
ЉУБОВИЈА ТРАНС
ДП
СОКО ГРАД ДП
03.11.2002 ВАЉЕВО
СТ 4083/01
180
253
07134207
КОЛУБАРА ЈКП
22.04.2002 ВАЉЕВО
СТ. 1676/02
181
255
07833334
СОКО МЕТАЛ ДОО
14.09.2004 ВАЉЕВО
СТ 439/04
182
256
07122306
СЛАТНИК ЗЗ
01.09.2004 ВАЉЕВО
СТ 468/04
183
257
17048538
07.11.2004 ВАЉЕВО
СТ 558/04
184
258
17714732
БУДУЋНОСТ
ПРОМЕТ
ДРАГАН СРНИЋ ГИА
АД
01.04.2005 ВАЉЕВО
СТ 4/2005
185
260
07220235
МЕТАЛАЦ ДП
21.03.2005 ВАЉЕВО
СТ. 68/05
186
261
17042254
СУВОБОРКА
ХЛАДЊАЧА ДП
22.03.2005 ВАЉЕВО
СТ 70/05
БАКОВИЋ
ЈЕЛИЦА
БАКОВИЋ
ЈЕЛИЦА
НИКЕТИЋ
МАРИЈА
МАРИЈА
НИКЕТИЋ
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
14.09.2005
07.03.2007 1
155-1049
21.03.2005 ЛАЗИЋ МИЛАН
ДУШАН
25.04.2007 1
155-0689
31.01.2014 1
155-0937
24.03.2005 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
21.03.2005 ВУКОЛИЋ ЖИВОЈИН
ЈЕЛИЦА
05.07.2005 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
04.09.2006 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
15.03.2007
29.09.2005
27.02.2009 1
155-0999
10.06.2005
08.04.2005
19.10.2009 0
155-0781
02.09.2005
16.07.2007 1
155-0781
13.07.2005 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
15.06.2007 1
155-0781
19.07.2005 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
06.03.2006
30.01.2007 1
155-1064
17.01.2006 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
26.09.2005
31.01.2008 1
155-0923
09.03.2012 1
155-1104
09.08.2005 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
27.12.2005 МАРИНКОВИЋ
ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
РАДА ВУЛЕТИЋ
26.12.2006 1
155-0973
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
03.08.2006 1
155-0944
31.12.2007 1
155-1032
01.09.2006 1
155-0973
19.11.2007 1
155-0973
25.09.2006 1
155-0973
09.07.2008 1
155-0905
НИКЕТИЋ
МАРИЈА
ПЕТРОВИЋ
ДЕСАНКА
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
СРЕЋКО
МИЛЕНА
ТИМОТИЋ
ЖИВКОВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ БРАНКО
СТАНИЋ
ВУЛЕТИЋ РАДА ЖИВКОВИЋ
МИЛЕНА
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
10 од 167
22.06.2005
11.04.2005
06.07.2007 1
155-0973
08.06.2005
26.04.2005
09.05.2006 1
155-0632
05.04.2005 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
08.04.2005 МАРКОВИЋ
СТАНОЈЕ ДРАГИЦА
21.06.2006 БУЋКОВИЋ
ЉУБИВОJЕ
ГОРДАНА
28.03.2005 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
05.04.2005 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
04.04.2005 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
01.04.2005 ЈОВАНОВИЋ
МИЛОЈКО ЉИЉАНА
21.03.2005 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
22.03.2005 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
187
262
07261080
ШЕЋЕРАНА ДП
06.06.2005 ВАЉЕВО
СТ. 77/05
188
263
17680587
ГАЈИЋА СТЕНА ДОО
16.01.2006 ВАЉЕВО
СТ. 103/05
189
264
07128894
РУДАР ДП
ШТАМПАРИЈА
10.02.2006 ЗАЈЕЧАР
СТ 36/05
190
265
07220146
ГРАФО МАЧВА АД
21.04.2004 ВАЉЕВО
СТ. 354/06
191
267
17014404
ЈАЛОВИК ЗЗ
03.03.2004 ВАЉЕВО
192
268
17261479
ПРЊАВОР ЗЗ
25.05.2005 ВАЉЕВО
193
270
07316747
ШТИТAР ЗЗ
04.12.1997 ВАЉЕВО
194
271
17001264
27.10.1999 ВАЉЕВО
195
272
17288474
196
273
17758705
197
274
07658281
ДОЊЕ ЦРЊИЉЕВО
ЗЗ
ВЕКТОР КОМПАНИЈА
МП
МЛИНТЕСТ ДОО
СТЕЧАЈНА МАСА
ПОЦЕРКА ЗЗ
198
275
08061106
199
278
07207786
200
281
201
05.03.2003 ВАЉЕВО
13.11.2002 БЕОГРАД
03.03.2004 ВАЉЕВО
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
26.04.2006
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
14.07.2005
10.10.2008 1
155-1074
06.03.2006
24.09.2007 1
155-0983
21.12.2007 1
02-275
06.10.2006 0
155-1096
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
06.06.2005 ОБРЕНОВИЋ ЈОВАН
СВЕТОЗАР
16.01.2006 ИВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
ПАНТЕЛИЈА
10.02.2006 ИВАНОВИЋ
ДРАГУТИН
МИЈОМИР
21.04.2004 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
03.03.2004 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
25.05.2005 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
04.01.2006 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
04.01.2006 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
04.01.2006 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
15.03.2005 МАРИЋ МИЛОШ
БРАНКО
03.03.2004 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
21.12.2005 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
09.06.2004
05.12.2006 0
155-1096
06.09.2005
05.07.2005
13.02.2007 0
155-1096
26.07.2007 0
155-1096
07.06.2007 0
155-1096
14.11.2006 0
155-1096
09.07.2010 0
155-0957
22.05.2007 0
155-1096
26.06.2008 1
155-0654
25.01.2007 1
155-0187
14.12.2005 ТАШКОВИЋ СЛАВКА
МИРОСЛАВ
НАДЕЖДА
БРАНИМИР
СТОЈАНОВИЋ СТАНКОВИЋ
СТ.БР.200/9 ЗОРАН СИМИЋ ЗОРАН ДЕНИЋ
7
14.05.2010 1
155-0906
21.12.2012 1
155-0249
26.12.2005 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
26.12.2006 ПАВЛОВИЋ
МОМЧИЛО НИКОЛА
23.02.2009 1
155-0249
26.12.2007 ПАВЛОВИЋ
МОМЧИЛО НИКОЛА
22.12.2005 РАЈКОВИЋ
Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
20.06.2005 НИКОЛИЋ ЂОРЂЕ
АЦА
28.03.2005 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
07644949
НЕВ ПРОМ ДП
14.07.2000 ЛЕСКОВАЦ
282
07352310
ЗЕВЕЛОН ДП
21.01.1999 ЛЕСКОВАЦ
202
283
07277946
МОРАВКА ДП
27.02.2002 ЛЕСКОВАЦ
СТ 422/96
203
288
07106297
22.12.2005 НИШ
СТ. 82/05
204
289
07298552
ЛУЖНИЦА
ХЕМИЈСКА
ИНДУСТРИЈА
ПОНИШАВЉЕ ДПП
20.06.2005 НИШ
СТ. 65/05
205
291
07131127
28.03.2005 НИШ
ВУЛЕТИЋ РАДА СТАНИЋ
БРАНКО
ВУЛЕТИЋ РАДА ЖИВКОВИЋ
МИЛЕНА
Датум
испитног
рочишта
09.06.2004
19.07.2002 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
ПОЛЕТ ДРВНИ
КОМБИНАТ
Стечани
судија
ПЕТРОВИЋ
ТИМОТИЋ
ДЕСАНКА
СРЕЋКО
СТ. 340/04 ВУЛЕТИЋ РАДА ТИМОТИЋ
СРЕЋКО
СТ. 75/05
ВУЛЕТИЋ РАДА ТИМОТИЋ
СРЕЋКО
СТ 271/97
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
СТ 2531/99
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
СТ 252/03
ДЕСАНКА
БРАНКО
ПЕТРОВИЋ
СТАНИЋ
VII
ДЕЛИНКА
ВАНА ЛАЛИЋ
СТ4903/02 ЂУРЂЕВИЋ
СТ. 2016/03 ПЕТРОВИЋ
ТИМОТИЋ
ДЕСАНКА
СРЕЋКО
СТ
ЛАЛИЋ
ДРАГИЦА
1166/2002
ДРАГАН
ГАЧИЋПЕТКОВИЋ
СТ 10/2010 ВЕСЕЛИН
ДРАГОЉУБ
САВИЋ
МЛАДЕНОВИЋ
ЈУГОСЛОВЕНСКО
КРЗНАРСКА
ИНДУСТРИЈА
ГУМОПЛАСТИКА ДП
рео.- банкротство
16.04.1998 ЛЕСКОВАЦ
Председник
стечајног
већа
09.06.2004
09.06.2004
СТ 131/00
ВЕСЕЛИН
САВИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
17.03.2006
03.02.2006
05.06.2009 1
155-0686
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
1.СТ.1245/0 ЗОРАН
3
СТОЈАНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
07.10.2005
19.08.2005
04.03.2009 1
155-0214
17.06.2005
04.05.2005
23.01.2010 1
155-0659
11 од 167
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
206
293
07133138
1909 СВОБОДА УО
ДПК
19.09.2005 НИШ
СТ 81/05
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
02.12.2005
04.11.2005
15.07.2008 1
155-0156
19.09.2005 ЈОВАНОВИЋ МИЛАН
ДРАГОМИР
207
294
07271956
МОДНА ФКА ДП
19.09.2005 НИШ
СТ. 89/05
11.11.2005
09.10.2008 1
155-0214
295
07323620
ФРИПАК АД
19.09.2005 НИШ
СТ. 85/05
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
16.12.2005
208
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
09.12.2005
28.10.2005
28.06.2012 1
02-81
209
298
17447475
МЕРКУР ДП
14.05.2002 СОМБОР
СТ 252/02
21.05.2012 1
155-0660
210
299
08046697
ГРАДИТЕЉ АД
23.07.2004 СОМБОР
СТ 264/04
24.12.2007 1
155-0705
211
301
08046719
ЗАНАТЛИЈА ДП
04.11.2002 СОМБОР
СТ 503/02
ЗДРАВКО
ГАЈИЋ
30.08.2006 1
155-0933
19.09.2005 НИКОЛИЋ ЂОРЂЕ
АЦА
19.09.2005 ЖИВИЋ
АЛЕКСАНДАР
НЕБОЈША
18.01.2007 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
20.12.2005 ЕРИЋ ВАСИЛИЈЕ
РАЈО
21.12.2005 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
212
302
08168822
РИЂИЦА ЗЗ
22.05.2004 СОМБОР
218/04
АЛЕКСАНДАР
ПОЗЕР
21.05.2012 1
02-269
21.12.2005 МАРЈАНОВИЋ
АЛЕКСАНДАР
213
303
08028443
16.03.2004 СОМБОР
СТ 67/04
БИЉАНА
НАСТАСИЋ
10.07.2007 1
02-93
21.12.2005 БАЊЕГЛАВ ЈОВО
ЗВОНКО
214
305
08245835
05.06.2000 СОМБОР
СТ 318/00
08046921
27.10.2004 СОМБОР
СТ 315/04
12.05.2008 1
155-0660
10.07.2008 ЕРИЋ ВАСИЛИЈЕ
РАЈО
21.12.2005 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
216
309
08004803
ДОМ ГРАЂЕВИНСКО
ДП
21.10.2002 СОМБОР
717/02
БИЉАНА
НАСТАСИЋ
24.12.2007 1
155-0624
05.06.2007 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
217
310
07124287
КОМПО АД
17.01.2005 КРАГУЈЕВАЦ
155-0928
311
07148852
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ДП
ИМ
15.10.2002 КРАГУЈЕВАЦ
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
12.10.2010 1
218
II СТ.
987/04
II СТ
1079/02
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МЕЉЕНОВИЋ
РАДОСЛАВ
ОБРАДОВИЋ
РАЈКО
ФУШТАР
155-0705
307
МИЛОЈИЧИЋ
КАТАРИНА
КАТАРИНА
МИЛОЈЕВУЋ
30.12.2010 1
215
ЈЕДИНСТВО ЗЗ у
реорганизацији
21.12.2005.
ТЕКСТИЛ ДД
ХОЛДИНГ ЦО
РАДЕКОНЧАР
ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈ ДП
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
20.02.2009 1
155-0628
26.12.2005 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
06.06.2005 ЈЕРЕМИЋ
ДРАГОСЛАВ НЕНАД
219
313
08677077
10.10.2003 СУБОТИЦА
СТ 704/02
155-0977
314
08660719
14.11.2003 СУБОТИЦА
СТ 477/98
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ЧЕЉУСКА
02.07.2010 1
220
155-0985
315
08235597
18.12.2003 СУБОТИЦА
СТ 404/03
ИЛОНА
СТАЈИЋ
НЕВЕН
ВУКАШИНОВИ
Ћ
ГЕЗА
БАБИЈАНОВИЋ
20.12.2012 1
221
ЗОРКА КЛОТИД
1904 ТРАДЕ ДОО
ЗОРКА КЛОТИД
1904 стечајна маса
20.12.2012.
ПЕРЕШ ДП
29.06.2010 1
155-0984
19.12.2005 САЛАТИЋ ЈЕФТО
СТАНА
222
316
08244758
ДИНАМОШПЕД
31.10.2003 СУБОТИЦА
СТ 480/03
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ГЕЗА
БАБИЈАНОВИЋ
06.10.2011 1
155-0984
19.12.2005 САЛАТИЋ ЈЕФТО
СТАНА
АЛЕКСАНДРА
ПОЗДЕР
АЛЕКСАНДРА
ПОЗДЕР
БИЉАНА
НАСТАСИЋ
12 од 167
20.01.2003
19.12.2005 ШИЉЕГОВИЋ
ВОЈИН РАДОВАН
20.12.2005 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
223
317
08120510
БАЧКА ДП
28.11.2003 СУБОТИЦА
СТ 780/03
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ГЕЗА
БАБИЈАНОВИЋ
28.11.2008 1
155-0984
19.12.2005 САЛАТИЋ ЈЕФТО
СТАНА
224
318
08050988
БАЧКА ИГМ
18.12.2003 СУБОТИЦА
СТ 397/03
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ГЕЗА
БАБИЈАНОВИЋ
20.12.2007 1
155-0572
26.09.2005 НОВКОВИЋ МИЛАН
БОГДАН
225
320
07272588
БОРАНКА ДП
14.10.2003 ЗАЈЕЧАР
СТ 296/03
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
28.01.2008 1
155-1061
226
321
07129009
ПЕК ДОО
09.07.2003 ЗАЈЕЧАР
СТ 109/03
ГОРАН КРСТИЋ ГОЛУБОВИЋ
БОЖИДАР
28.01.2008 1
155-0621
227
326
07343248
СОКОБАЊА
СТАМБЕНА ЗАДРУГА
07.04.2003 ЗАЈЕЧАР
СТ 101/03
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
25.08.2006 0
155-1085
20.12.2005 МИТРОВИЋ
СТАНОМИР
РАДОСЛАВ
01.06.2007 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
20.12.2005 МИЛИЋЕВИЋ
БОЖИДАР ЉУБИША
228
327
17273744
БОЉЕВАЦ ЗЗ
25.09.2003 ЗАЈЕЧАР
СТ. 170/03
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
01.06.2007 1
155-0910
20.12.2005 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
229
328
07203187
ПРОГРЕС ДП
19.12.2005 ЗАЈЕЧАР
СТ 33/05
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
21.12.2007 1
155-0938
19.12.2005 КОСТИЋ МИЛОЈЕ
МИЛЧА
230
329
07265301
ЗЛОТ ЗЗ
29.04.2003 ЗАЈЕЧАР
СТ 103/03
30.11.2006 0
155-0938
231
330
07319576
ФАБРИЈА ВЕНТИЛА
ЗА ПНЕУМАТИКЕ
ДОО
14.10.2005 ЗАЈЕЧАР
СТ 28/05
МИЛЕВА
СТЕВАНОВИЋ
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
03.06.2008 1
155-1061
03.04.2006 КОСТИЋ МИЛОЈЕ
МИЛЧА
14.10.2005 МИТРОВИЋ
СТАНОМИР
РАДОСЛАВ
232
332
07169329
СТРАЖА
22.04.2003 ВАЉЕВО
СТ 290/03
233
333
07135696
ОБНОВА ДП
29.12.2005 ВАЉЕВО
234
334
17184890
ХЛАДЊАЧА ДП
235
335
17680595
236
336
237
238
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
24.03.2006
17.02.2006
01.02.2006
22.11.2005
15.05.2007 1
155-0973
СТ 2181/03
СРЕЋКО
МИЛЕНА
ТИМОТИЋ
ЖИВКОВИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ
22.10.2007 1
155-0217
01.11.2004 ВАЉЕВО
446/04
РАДЕ ВУЛЕТИЋ
19.05.2008 1
155-1032
ДРВО ФЛУОРИТ
01.11.2005 ВАЉЕВО
СТ. 98/05
ВУЛЕТИЋ РАДА ЖИВКОВИЋ
МИЛЕНА
23.01.2006
12.09.2007 1
155-0983
17016121
СРБИЈАНКА АГРАР
ДОО
03.11.2005 ВАЉЕВО
СТ. 95/05
ВУЛЕТИЋ РАДА ПЕТРОВИЋ
ДЕСАНКА
01.12.2005
26.09.2006 1
155-1039
337
07169175
ИЗГРАДЊА ГДП
04.07.2003 ВАЉЕВО
346/03
ВУЛЕТИЋ РАДЕ
31.12.2007 1
155-0638
339
07665601
ЗОРКА РАЗВОЈ И
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
12.03.2001 ВАЉЕВО
СТ 689/01
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
15.05.2007 1
155-1096
13 од 167
30.01.2006
22.12.2005 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
21.12.2006 АДАМОВИЋ
СЛАВОЉУБ
ЉИЉАНА
21.06.2006 БУЋКОВИЋ
ЉУБИВОJЕ
ГОРДАНА
01.11.2005 ИВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
ПАНТЕЛИЈА
03.11.2005 ЋОСИЋ РАДОВАНА
МИОДРАГ
19.09.2005 ВАСИЉЕВИЋ
РАДОВАН МАРКО
06.10.2005 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
239
340
07168829
ПОЛИПЛАСТИКА
ДП
16.04.1998 ВАЉЕВО
СТ 428/98
ЗОРИЦА
БРАНКОВИЋ
240
341
07273819
ШАБАЦПРОМЕТ ДП
21.12.1998 ВАЉЕВО
СТ 2805/98
РАДА ВУЛЕТИЋ СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
241
342
06222218
СРБИЈАНКА СЕНЗАЛ
ДОО
01.11.2005 ВАЉЕВО
СТ. 96/05
ВУЛЕТИЋ РАДА ПЕТРОВИЋ
ДЕСАНКА
242
343
07248164
РАЈАЦ ДП
26.02.2004 ВАЉЕВО
СТ 2/04
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
243
344
07170629
ЉУБОВИЈА ЗЗ
05.03.2002 ВАЉЕВО
187/02
Срећко
Тимотић
Милена
Живковић
244
345
07853262
МИНМОНТАЖА ДП
14.06.2005 КРАЉЕВО
СТ.63/05
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
245
350
08005605
МЕГАЛ АД
15.11.2002 НОВИ САД
СТ 5273/02
246
351
08117853
НАПРЕДАК ГДП
24.10.2005 НОВИ САД
СТ 116/05
ВЕЛИМИР
ВЛАЈКОВИЋ
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
247
352
08189617
АГРОЦЕНТАР АД
24.10.2005 НОВИ САД
СТ 106/05
248
354
00000354
08.12.2005 НОВИ САД
СТ 122/05
249
358
00000358
АС ИМПЕКС
ГРАДЊА
ЈЕДИНСТВО ДП
01.02.2005 НОВИ САД
СТ 2518/04
250
359
17215981
251
360
252
30.12.2004 УЖИЦЕ
СТ 183/04
07216530
ИНЕКС ЧАЈЕТИНА
ДОО
ЦРНИ ВРХ
11.07.2002 УЖИЦЕ
СТ 101/02
361
07343108
КОСТОЈЕВИЋИ ЗЗ
07.04.2004 УЖИЦЕ
СТ 173/04
253
362
07190263
14.09.2004 УЖИЦЕ
СТ 233/04
254
363
07617399
ЛИМКА ДП
ФАБРИКА ОБУЋЕ
ПИМ ГРАД ДОО
25.08.1999 УЖИЦЕ
СТ 122/99
255
364
00000364
ЉУБИШ ЗЗ
09.12.1997 УЖИЦЕ
СТ.344/96
256
367
07642407
01.09.2004 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 9/09
257
368
07844042
ФАГРАМ
ПРОИЗВОДЊА
ЛОВАЧКИ САСТАНАК
ДОО
01.02.2005 ПОЖАРЕВАЦ
СТ.17/04
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
ВЕЛИМИР
ВЛАЈКОВИЋ
ЈАСМИНКА
ВУКАНОВИЋ
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
ОБУЋИНА
ЈАСМИНКА
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
СВЕТЛАНА
САВИЋ
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
25.11.2008 1
155-0905
29.09.2005 ЈОВАНОВИЋ
МИЛОЈКО ЉИЉАНА
24.12.2009 1
155-0636
24.06.2008 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
27.09.2006 1
155-1039
01.11.2005 ЋОСИЋ РАДОВАНА
МИОДРАГ
22.10.2007 1
23-139
29.11.2005 МАРТИНОВИЋ
МИЛОЈКО МИЛОВАН
15.06.2007
23.02.2010 0
155-1039
03.08.2006 ЋОСИЋ РАДОВАНА
МИОДРАГ
МИЛЕНА
БАКШУНОВИЋ
20.09.2005
18.07.2006 1
155-1000
14.06.2005 ИЛИЋ ЗАРЕ НОВИЦА
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋСТОЈКОВИЋ
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
11.03.2003
03.04.2007 1
155-0624
07.02.2006
05.12.2005
29.06.2008 1
155-0692
29.06.2005 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
24.10.2005 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
31.01.2006
05.12.2005
20.09.2006 1
01-25
08.12.2005 1
01-17
16.10.2006 1
155-0752
25.12.2008 1
155-1063
01.09.2006 1
155-1063
15.11.2013 1
155-1060
23.12.2011 1
155-0608
28.09.2006 1
02-272
26.05.2010 1
155-0927
30.06.2009 1
155-1008
17.11.2006 1
23-94
МИЛИЦА
МИТРОВИЋ
ВОЈИСЛАВ
ВЕЉАШЕВИЋ
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
ВЕРИЦА
СМИЉАНИЋ
14 од 167
30.01.2006
11.06.2002
29.06.2004
01.12.2005
24.10.2005 КОЗОМАРА МИЛЕ
МИЛАНА
08.12.2005 БАНКОВАЧКИ ПЕТАР
ДРАГИЦА
22.11.2005 ТОМАШЕВИЋ
ВУКАШИН ДЕЈАН
19.12.2005 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
19.12.2005 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
29.09.2006 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
27.12.2005 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
14.12.2005 ДИВНИЋ МИЛОШ
27.01.2006 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
21.12.2005 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
22.12.2005 ЦВЕЈИЋ ЖИВАДИН
РАДОЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
СИНИША
НЕДЕЉКОВИЋ
СВЕТЛАНИЈА
САВИЋ
ВЕРОСЛАВА
СИМИЋ
258
371
07637705
ФАГРАМ ХП
01.09.2004 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 7/04
259
373
07159536
ГОША ЈЕДИНСТВО
ДОО
30.09.2003 ПОЖАРЕВАЦ
СТ.17/03
260
374
06087051
ЈЕДИНСТВО
КОЛАРИ
27.01.2005 ПОЖАРЕВАЦ
16/04
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
261
375
09054499
15.04.2005 БЕОГРАД
VIII-СТ2726/03
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
МАРИЦА
ЂУКИЋ
262
376
07524943
ГРАДИНГ
ГРАЂЕВИНСКО
ИНДУСТРИЈСКО
ПРЕДУЗЕЋЕ
СОКО ДП ДОО
04.10.2004 БЕОГРАД
263
377
07023561
ШТАМПА ДП
02.06.2005 БЕОГРАД
VIII-СТ1474/04
XV-СТ1861/04
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
264
378
07778031
ХЕПОК-ПРОМЕТ ТП
21.05.2003 БЕОГРАД
III СТ
4890/01
265
379
07737505
16.06.2004 БЕОГРАД
V Ст.
1106/04
266
381
07737556
08.04.2002 БЕОГРАД
267
382
07157797
НАРОДНА
РАДИНОСТ
ПРОДУКТ
НАРОДНА
РАДИНОСТ
ТРГОПРОМЕТ
МОКРА ГОРА ДП
268
383
08001995
269
384
270
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
30.06.2009 1
155-1008
30.06.2009 1
155-0106
27.03.2012 1
155-162
21.12.2005 АЛЕКСИЋ
АЛЕКСАНДАР САША
27.05.2010 1
155-0585
01.06.2007 ЖАРКОВИЋ ЛАЗАР
ВЛАДИМИР
22.06.2007 1
155-0949
26.12.2007 1
155-0931
02.02.2005 ИЛИЋ ПРЕДРАГ
БРАНИСЛАВ
15.06.2005 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
ТАТЈАНА
ВЛАИСАВЉЕВИ
Ћ
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
16.02.2007 1
155-0929
11.04.2005 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
17.12.2007 1
155-54
19.10.2005 АРМИЋ БЛАГОЈЕ
ЈОВАН
XI Ст.
9668/02
ЖАНКА РАДИЋ
17.06.2008 1
155-54
30.09.2005 АРМИЋ БЛАГОЈЕ
ЈОВАН
25.04.2005 УЖИЦЕ
СТ.28/05
17.06.2005
05.08.2011 1
155-1090
БОТОШ ЗЗ
24.10.2003 ЗРЕЊАНИН
СТ. 34/03
ОБУЋИНА
ЈАСМИНКА
ПАЛИНКАШ
МИРЈАНА
27.08.2003
07.05.2008 0
155-0926
25.04.2005 КОВАЧЕВИЋ ЂУРО
МИРА
24.10.2003 МИКЛОШ ЉУБОМИР
РУЖИЦА
07168454
ДИВ ХЛАДЊАЧА
22.03.2005 ВАЉЕВО
СТ. 64/05
30.10.2009 1
155-1067
386
07844328
МОРАВАПЛАСТ
27.06.2005 КРАЉЕВО
СТ 65/05
10.12.2007 0
155-0923
271
387
07283059
ЗАНАТ
ИНЖЕЊЕРИНГ ЗЗ
16.05.2005 ЧАЧАК
СТ. 13/05
30.01.2009 0
155-0781
272
389
17449893
ШЉУНКАРА ДП
16.02.2006 НИШ
II СТ. 3/06
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
29.07.2014 1
155-0992
273
390
07091753
СРБИЈА ХОТЕЛСКО
УГОСТИТЕЉСКО
ПРЕДУЗЕЋЕ
08.02.2001 БЕОГРАД
СТ 8262/00
ЈОВАН
КОРДИЋ
28.03.2007 1
155-0916
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
РАДОЈЧИЋ
РАДОСЛАВ
25.04.2007
31.07.2006
20.09.2005
05.04.2007
21.06.2006
12.09.2005
ВУЛЕТИЋ РАДА ТИМОТИЋ
СРЕЋКО
МИЛЕВА
ЗОРАН
ГОЧАНИН
ПАНТОВИЋ
НИКЕТИЋ
МАРИЈА
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
15 од 167
13.06.2006
28.03.2006
21.12.2005 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
23.12.2005 БОШКОВИЋ ЛАЗАР
МИЛАН
14.02.2006 МИЛОЈЕВИЋ РАЈКО
АЛЕКСА
22.12.2005 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
12.01.2006 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
01.10.2011 ЋЕТКОВИЋ
ЉУБОМИР
ДУШАНКА
01.02.2006 ЈОКИЋ МИЛЕНКО
ДРАГИЦА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
274
391
07916833
275
392
00000392
276
393
277
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
МИЛИЦА
ЛАКИЋЕВИЋ
ИНЖЕЊЕРИНГ
ПРЕДУЗЕЋЕ
БРОДОТЕХНИКА
ДОО
МАЧВА КЛАНИЦА
ДП
08.04.2003 БЕОГРАД
I СТ 51/03
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
07.07.2004 ВАЉЕВО
СТ. 459/04
ВУЛЕТИЋ РАДА
07164025
ЖАГУБИЦА ЗЗ
25.12.2002 ПОЖАРЕВАЦ
2538-02
ВЕРИЦА
СМИЉАНИЋ
395
07005202
08.11.2001 БЕОГРАД
278
396
08026181
АНГРОСИРОВИНA
ДД
ФРУШКА ГОРА АД
II
СТ6850/01
СТ 1359/02
279
397
07210779
ЂУКА ДИНИЋ КТК
ДУШАН
МАРЧИЋЕВ
МИЛИЧЕВИЋ
ЈЕФТА
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
280
399
06005721
281
401
07349009
БРОДОТЕХНИКА
БРОДОПЛАСТИКА
ДОО
ДРУГОВАЦ ЗЗ
282
403
17115634
283
404
284
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
26.01.2010 1
155-0971
10.02.2006 ГАЗИВОДА
СЛОБОДАН ЈЕЛЕНА
14.02.2006 0
155-0636
07.07.2004 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
17.06.2008 0
155-0558
22.12.2005 ВУКАШИНОВИЋ
МАРКО ВИДОЈЕ
14.04.2008 0
155-0957
14.08.2009 0
155-1003
26.05.2009 1
155-1025
01.10.2010 1
155-0971
09.09.2002 МАРИЋ МИЛОШ
БРАНКО
06.09.2002 СМОЉАНОВИЋ
ЈОВАН МИОДРАГ
23.02.2006 ДИМИТРИЈЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР
МИРОЉУБ
10.02.2006 ГАЗИВОДА
СЛОБОДАН ЈЕЛЕНА
05.06.2006
12.03.2008 0
155-1028
10.09.2004
18.04.2008 0
155-0095
21.12.2007 1
155-0781
17.04.2006 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
20.02.2009 1
155-0641
19.04.2006 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
12.09.2002
10.02.2008 0
155-0973
17.04.2006
25.02.2008 1
155-0928
30.01.2007 0
155-0952
27.02.2009 1
155-0781
26.12.2005 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
06.03.2006 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
27.10.2006 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
06.05.2008 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
12.05.2009 0
155-0920
23.02.2006 ДРАКУЛ ЛАЗАР
ИГОР
10.12.2009 0
155-0943
19.12.2005 ЖУЖИЋ МАНОЈЛА
ВЛАДИМИР
СИНИША
НЕДЕЉКОВИЋ
06.09.2002 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
09.12.2004 НИШ
ДРАГАН
ЛАЛИЋ
СТ. 309/04
22.10.2005 БЕОГРАД
СТ 2429/01
21.02.2006 ПОЖАРЕВАЦ
СТ.10/05
ХАБИТ СТИЛ АД
08.04.2004 ЧАЧАК
II.СТ.
336/03
07314876
ГРАФИЧАР АД
09.07.2004 ЧАЧАК
II Ст.138/02 Душка Илић
Данка
Мајсторовић
405
07192495
ВЕСНА ДП
04.11.2003 КРАЉЕВО
СТ 2872/02
ЂОРЂЕ
ЈОВАНОВИЋ
285
406
07638884
ЛИЗИНГ ПРОМЕТ
30.05.2002 ВАЉЕВО
286
407
07113188
06.03.2006 КРАГУЈЕВАЦ
287
408
17009672
НАПРЕДАК АД
ШТАМПАРИЈА
КРОН
06.03.2006 КРАГУЈЕВАЦ
288
409
07176970
МЕТАЛ СЕКО ДМП
24.10.2003 ЧАЧАК
СТ. 1524/02 ВУЛЕТИЋ РАДА ЖИВКОВИЋ
МИЛЕН
СТ.07/06
ГОРИЦА
РАЈКО
РАШКОВИЋ
ФУШТАР
I СТ 4/06
ГОРИЦА
РАЈКО
РАШКОВИЋ
ФУШТАР
СТ 689/03
ДАНКА
ДУШКА ИЛИЋ
МАЈСТОРОВИЋ
289
410
17366410
ЕФА АД
23.02.2006 БЕОГРАД
XII - СТ 200/05
290
413
08647186
ГАЗ ИМ ЦО
16.03.2001 СУБОТИЦА
ст 974/00
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
ИЛИЋ ДУШКА
УРОШЕВИЋ
ДРАГИЦА
ТАТЈАНА
ВЛАИСАВЊЕВИ
Ћ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
06.09.2002
20.11.2006
ТАТЈАНА
ВЛАИСАВЉЕВИ
Ћ
СВЕТЛАНА
САВИЋ
МИРОСЛАВ
КАРАПАНЏИЋ
16.01.2003
ВЕРИЦА
СМИЉАНИЋ
ЉИЉАНА
МИЛОВАНОВИ
Ћ
МИЛОВАН
ЗАКИЋ
16 од 167
15.12.2006
29.10.2004
09.06.2006
29.03.2006
21.02.2006 ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛО
ДОБРИВОЈЕ
08.04.2004 ВЕСИЋ СЛАВОЉУБ
ВЕСНА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
291
414
08175853
ЈЕЛА ДОО
26.03.2004 СУБОТИЦА
СТ 755/03
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ИЛОНА
СТАЈИЋ
26.06.2014 0
155-0943
07.11.2005 ЖУЖИЋ МАНОЈЛА
ВЛАДИМИР
292
415
08583277
НИКОЛА I ЗЗ
11.06.2004 СУБОТИЦА
СТ 788/03
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
14.08.2008 0
155-0943
19.12.2005 ЖУЖИЋ МАНОЈЛА
ВЛАДИМИР
293
418
00000418
МОБИ СИСТЕМ
19.03.1997 БЕОГРАД
XII - СТ 2952/96
МАРИЦА
ЂУКИЂ
14.07.2006 0
155-1038
19.03.1997 ВУКОСАВ ЈОВАН
ЂОРЂО
294
420
08174938
05.07.2002 СУБОТИЦА
СТ.262/02
295
423
17036572
15.03.2006 ЗАЈЕЧАР
СТ.5/06
21.11.2005 САЛАТИЋ ЈЕФТО
СТАНА
15.03.2006 МИТРОВИЋ
СТАНОМИР
РАДОСЛАВ
296
424
08250227
НОРОСА ДОО МАЛЕ
ПИЈАЦЕ
НЕГОТИНСКА
ШТАМПАРИЈА ДП
ГРАФИЧКО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ПОБЕДА АРМАТУРЕ
АД
ТАТЈАН
ВЛАИСАВЉЕВИ
Ћ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
13.03.2006 НОВИ САД
СТ -4/06
297
426
17610473
16.02.2006 БЕОГРАД
298
427
07106483
ГРАДИТЕЉ ГРАЂЕВИНСКА И
ЗАНАТСКА
ОПЕРАТИВА
ВЕСНА ДП
299
428
17289446
300
429
08250294
301
432
302
ЗАКИЋ
МИЛОВАН
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
13.10.2002
05.07.2002
22.11.2007 0
155-0984
10.08.2006
18.05.2006
23.11.2007 1
155-1061
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋСТОЈКОВИЋ
I СТ 284/05 ЖЕЉКО
МУЊИЗА
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
29.05.2006
20.04.2006
27.08.2007 0
155-1004
13.03.2006 МОРАЧА ПАЈА
ЈОВАН
ЖАНКА РАДИЋ
16.05.2006
23.03.2006
16.09.2009 0
155-0582
16.02.2006 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
08.03.2006 НИШ
II СТ. 8/06
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
30.05.2006
14.04.2006
04.04.2011 1
155-0686
ЛЕЦЕ ДП РУДНИК И
ФЛОТАЦИЈА
ПОБЕДА МАШИНАЦ
АД
04.05.2006 ЛЕСКОВАЦ
СТ 2/06
ЗОРАН СИМИЋ
09.01.2007
17.02.2012 1
155-0906
13.03.2006 НОВИ САД
СТ. 3/06
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
20.04.2006
27.08.2007 0
155-1004
08.03.2006 РАЈКОВИЋ
Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
04.05.2006 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
13.03.2006 МОРАЧА ПАЈА
ЈОВАН
06040608
ЛЕТЕРА ПРОЈЕКТ
23.04.2003 БЕОГРАД
XI - СТ 58/03
28.05.2009 0
155-0920
10.03.2006 ДРАКУЛ ЛАЗАР
ИГОР
434
00000434
ПАЛАС СА П.О.
29.03.2002 КРАГУЈЕВАЦ
СТ.183/02
21.03.2006 0
155-104
303
435
08003467
ЈЕГРА БРУНО АД
СТ.4/06
304
436
07245092
ИНОВА ДП
23.03.2006 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
23.03.2006 УЖИЦЕ
СТ.4/06
305
437
07345666
ЗЛАТАР ПРОДУКТ
ДП
23.03.2006 УЖИЦЕ
306
438
17103199
ЈАСКО ДП
23.03.2006 УЖИЦЕ
29.03.2002 МИРКОВИЋ
СТАНИША
ЉУБОДРАГ
23.03.2006 РИСТИВОЈЕВИЋ
МАРКО САША
23.03.2006 ВАСИЛИЋ
ЉУБОМИР
ПЕТРАШИН
23.02.2006 ВАСИЛИЋ
ЉУБОМИР
ПЕТРАШИН
23.03.2006 ПАВЛОВИЋ
БОЖИДАР МИРКО
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋСТОЈКОВИЋ
ТАТЈАНА
ВЛАДИМИР
ВЛАИСАВЉЕВИ КОЗАР
Ћ
ГОРИЦА
РАЈКО
РАШКОВИЋ
ФУШТАР
29.05.2006
ДРАГАН
ЛАЛИЋ
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
ЉИЉАНА
КОМШИЋ
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
10.01.2007
22.06.2006
16.06.2010 1
155-0609
12.01.2007
12.05.2006
13.12.2010 1
155-1069
СТ.5/06
БРАТИСЛАВ
БјЕЛАНОВИЋ
ДРАГАНА
ЈОКИЋ
12.05.2006
25.12.2009 1
155-1069
СТ.6/06
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
ЈАСМИНКА
ВУКАНОВИЋ
12.05.2006
03.07.2009 1
155-0691
17 од 167
23.02.2007
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
307
439
17190342
УВАЦ ДП
23.03.2006 УЖИЦЕ
СТ.7/06
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
308
440
08512574
ПЛАСТИКА АД
22.03.2006 ЗРЕЊАНИН
СТ. 3/06
СТОИЉКОВСК РАДОЈЧИЋ
И АЛЕКСАНДАР РАДОМИР
309
441
17474162
БЛУ СТАР
КОМАНДНО ДРУШ.
ЗА ПРОИЗ., ПРОМ. И
УСЛУГЕ
09.03.2006 УЖИЦЕ
СТ.41/05
ОБУЋИНА
ЈАСМИНКА
310
442
17369717
02.02.2006 БЕОГРАД
V ст 285/05
311
443
17213555
ГРАДИТЕЉ
СТАНДАРД ДОО
ЗИДАР ИНВЕСТ ГП
25.11.2004 ВАЉЕВО
312
444
07784988
ФРИГО КЛИМА
22.08.2005 БЕОГРАД
313
445
17713868
03.10.2001 БЕОГРАД
314
446
07941226
ВОЋАР УНИОН
СТЕЧАЈНА МАСА
ВИДЕХ ДОО
315
447
06627200
316
449
07954727
317
451
17379682
318
452
319
ВИДИЋ
НАДЕЖДА
14.07.2006
ДУШАН
МАРЧИЋЕВ
18.10.2005 ЧАЧАК
26.05.2004 ЧАЧАК
СТ 702/02
ИЛИЋ ДУШКА
04.11.2005 ЧАЧАК
СТ. 35/05
КУЗМАН
КУЗМАНОВИЋ
МИОДРАГ И ОСТАЛИ
23.02.2006 БЕОГРАД
V - СТ - 2/06 ИВАНКА
СПАХОВИЋ
17167278
СЕА ЛЕАДЕР ДОО
27.05.2004 БЕОГРАД
454
07533837
27.01.2005 БЕОГРАД
320
455
07664133
СЦАНЕР СТУДИО
МГ
ЛАМИНАТ АД
22.07.2005 УЖИЦЕ
VIII - СТ 815/04
I - СТ 1810/04
СТ 33/05
321
456
07383754
МИП ГРЕЈАЊЕ ДП
26.04.2006 КРАГУЈЕВАЦ
I.СТ 13/06
322
457
07245076
МАЛА БАЊСКА ДП
09.06.2006 ЧАЧАК
СТ - 8/06
323
458
07765835
ЦИБЕС
26.03.2004 БЕОГРАД
324
460
08805474
ВОБ ЦИТ
03.04.2006 НОВИ САД
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
А?ЕМОВИЋ
МАРИЈА
VI СТ 682/04 ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
СТ 7/06
НИКЕТИЋ
МАРИЈА
МАЈСТОРОВИЋ
ДАНКА
А?ЕМОВИЋ
МАРИЈА
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
ДАНИЈЕЛА
МАРИЋ
ИЛИЋ ДУШКА
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
12.05.2006
25.01.2008 1
155-1060
23.03.2006 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
12.01.2007
08.06.2010 0
155-0937
22.03.2006 ВУКОЛИЋ ЖИВОЈИН
ЈЕЛИЦА
18.04.2006
26.10.2012 0
155-0608
09.03.2006 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
14.03.2006
14.07.2009 0
155-0912
23.02.2009 0
155-0638
19.11.2012 0
155-0996
02.02.2006 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
04.10.2005 ВАСИЉЕВИЋ
РАДОВАН МАРКО
22.08.2005 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
23.03.2010 0
155-0949
25.11.2005
30.03.2009 0
155-0056
09.09.2004
09.09.2004
18.04.2006 0
155-0979
24.01.2006
23.12.2005
01.10.2007 0
155-0979
25.05.2006
03.04.2006
16.10.2006 0
155-0582
30.11.2005 0
155-0582
26.02.2007 0
155-0582
01.10.2010 1
155-1063
16.06.2006
Младен
Николић
СТ 535/04
СРЕЋКО
МИЛЕНА
ТИМОТИЋ
ЖИВКОВИЋ
XI Ст.203/05 ЖАНКА РАДИЋ ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
II СТ
3987/2000
СТ - 3/05
КДМ ЕХПОРТ
ИМПОРТ ДОО
БОЛЕТУС ДОО
Датум
испитног
рочишта
21.07.2006
29.05.2006
17.08.2007 1
155-0980
26.01.2007
04.04.2007
05.05.2008 1
155-0578
12.04.2011 1
155-0500
30.11.2006 1
155-0572
МИРЈАНА
ОВАНОВИЋ
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
18 од 167
22.05.2006
15.05.2006
21.03.2008 ИЛИЋ ПРЕДРАГ
БРАНИСЛАВ
18.10.2005 ШКИЉЕВИЋ ОБРАД
ДАНИЛО
26.05.2004 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
04.11.2005 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
23.02.2006 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
27.05.2004 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
27.01.2005 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
03.01.2007 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
26.04.2006 ЈАНКОВИЋ АНДРЕА
АЛЕКСАНДАР
09.06.2006 ЂУРОВИЋ МИЛУН
РАДОВАН
17.01.2006 ПЕШУТ ЂУРА
ЖЕЉКО
03.04.2006 НОВКОВИЋ МИЛАН
БОГДАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
325
463
00000463
СПАС
22.02.2002 СУБОТИЦА
326
464
08176388
БИБО ПРОМЕТ
22.02.2002 СУБОТИЦА
327
465
08368988
КОМИТАЛ ТРАДЕ
22.11.2002 СУБОТИЦА
328
466
08625379
ПРЕЗИДЕНТ ДОО
10.10.2004 СУБОТИЦА
329
467
17268651
ФИГРАМ АГЕНЦИЈА
01.09.2004 ПОЖАРЕВАЦ
330
468
07142650
ГОРЊАК ОЗЗ
10.05.2002 ПОЖАРЕВАЦ
331
472
17257382
НОВАЦЕЛ
15.11.2001 ВАЉЕВО
332
473
00000473
БОСТОН АД
01.10.2004 ВАЉЕВО
333
474
06082050
ПРЕХРАНА ПРОМЕТ
30.11.2004 ВАЉЕВО
334
476
06231098
ЖИТОКОМЕРЦ
30.11.2004 ВАЉЕВО
335
478
07363001
ТИХОТЕКС ПП
17.09.1997 ВАЉЕВО
336
479
06264956
ДАТ ДОО
19.07.2005 ВАЉЕВО
СТ.87/05
337
480
17445782
07.06.2005 ВАЉЕВО
СТ.82/05
338
481
06639038
УЗОР БЕРБЕРСКО
ФРИЗЕРСКА
ЗАДРУГА
ТРИОМОНТ ДОО
30.05.2005 ВАЉЕВО
76/05
339
483
08676194
ТАМ МАРКЕТ ДОО
20.12.2004 БЕОГРАД
XII СТ.
1787/04
340
485
17498576
20.05.2005 БЕОГРАД
341
486
07767099
342
487
07565801
ЦРНКОВИЋ ГРОУП
ДОО
АНТ КО КОМЕРЦ
ДОО
БЕОКАРД ТОУРС
ДОО
343
488
07915934
Ј&ЈАН КОМЕРЦЕ СА
ПО
07.12.2004 БЕОГРАД
15.04.2005 БЕОГРАД
24.06.2002 БЕОГРАД
Председник
стечајног
већа
СТ - 222/01
ИЛОНА
СТАЈИЋ
СТ 816/01
ИЛОНА
СТАЈИЋ
СТ. 1026/02 ИЛОНА
СТАЈИЋ
СТ 802/04
ИВАН
ЧЕЉУСКА
Стечани
судија
ЗАКИЋ
МИЛОВАН
ЗАКИЋ
МИЛОВАН
ЗАКИЋ
МИЛОВАН
ИЛОНА
СТАЈИЋ
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
06.10.2006 0
155-0977
25.02.2010 0
155-0986
29.03.2012 0
155-0977
24.05.2012 0
155-1001
05.12.2005 0
02-288
04.05.2009 0
155-0687
09.11.2006 0
155-0638
23.03.2006 0
155-0657
22.03.2005
05.03.2008 0
155-1067
22.03.2005
13.02.2006 0
155-0973
19.01.1900
03.08.2006 0
155-0905
06.09.2005
18.12.2007 0
155-1047
12.06.2005
13.02.2006 0
155-0638
05.07.2005
23.08.2010 0
155-1047
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
01.01.1999
17.02.2006 0
155-0912
ЈОВАН
КОРДИЋ
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
ИВАНКА
КОЗИЋ
КНЕЖЕВИЋ
ИВАНКА
КОЗИЋ
КНЕЖЕВИЋ
01.01.1999
28.03.2007 0
155-0912
15.09.2005
22.12.2006 0
155-0912
29.09.2006 0
155-0912
08.09.2006 0
155-0912
СВЕТЛАНА
САВИЋ
1193/02
ВЕРОСЛАВА
СНЕЖАНА
СИМИЋ
МАРИЋ
СТ. 4623/01 ВУЛЕТИЋ РАДА ТИМОТИЋ
БРАНКО
СТ.486/04
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
СТ.557/04
ТИМОТИЋ
ЖИВКОВИЋ
СРЕЋКО
МИЛЕНА
СТ. 562/04 ТИМОТИЋ
ЖИВКОВИЋ
СРЕЋКО
МИЛЕНА
СТ.631/95
ВУЛЕТИЋ РАДА ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
31.05.2002
14.02.2003
22.11.2002
СТ.10/04
01.10.2005
18.01.2005
РАДА ВУЛЕТИЋ БРАНКО
СТАНИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
06.09.2005
ТАТЈАНА
ВЛАИСАВЉЕВИ
Ћ
I СТ 185/05 ЖЕЉКО
МУЊИЗА
XI СТ.
ЖАНКА РАДИЋ
157/05
XI
ТАТЈАНА
СТ.6525/02 ВЛАИСАВЉЕВИ
Ћ
XI СТ
ЖАНКА РАДИЋ
1736/04
19 од 167
01.10.2002
01.01.1999
22.02.2002 ШИЉЕГОВИЋ
ВОЈИН РАДОВАН
19.12.2005 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
22.11.2002 ШИЉЕГОВИЋ
ВОЈИН РАДОВАН
20.12.2005 ШОМОЂИ ШАНДОР
ШАНДОР
01.09.2004 МИЈАИЛОВИЋ
МИЛАН
19.04.2006 МИТИЋ СИНИША
АЦА
15.11.2001 ВАСИЉЕВИЋ
РАДОВАН МАРКО
01.10.2004 БОЖИЋ СПАСОЈЕ
ЗОРАН
30.11.2004 МИЛОЈЕВИЋ РАЈКО
АЛЕКСА
30.11.2004 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
17.09.1997 ЈОВАНОВИЋ
МИЛОЈКО ЉИЉАНА
19.07.2005 ВУКОМАНОВИЋ
МИЛИНКО
МИЛИСАВ
07.06.2005 ВАСИЉЕВИЋ
РАДОВАН МАРКО
30.05.2005 ВУКОМАНОВИЋ
МИЛИНКО
МИЛИСАВ
20.12.2004 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
20.05.2005 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
15.04.2005 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
24.06.2002 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
07.12.2004 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
VIII
СТ.42/05
XV СТ
1777/04
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
Стечани
судија
344
490
17164635
УНИОН СИТИ ДОО
28.11.2005 БЕОГРАД
345
491
07044844
ФИЛМ ДАНАС
24.12.2004 БЕОГРАД
346
497
06204688
МЦ ТРАДЕ ДОО
01.03.2006 БЕОГРАД
VIII
СТ.15/06
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
347
498
06314821
ДЕЛЛИ ТРАДЕ ДОО
23.12.2005 БЕОГРАД
XIII
СТ.279/05
ЈОВАН
КОРДИЋ
348
499
17297031
ПХАРМАЛАБ ДОО
08.11.2005 БЕОГРАД
I СТ. 252/05
349
500
07740077
ТРЕФ РОЈАЛ
15.12.2005 БЕОГРАД
XV
СТ.280/05
350
501
06966594
МАХ ТРАДЕ
ЕКСПОРТ ИМПОРТ
25.10.2005 БЕОГРАД
XV Ст239/05
ГОРДАНА
ЉИЉАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
Гордана
Вјера Ђуришић
Аранђеловић
351
504
00000504
МАРЕЛА СА ПО
26.01.2005 БЕОГРАД
352
505
06006256
МЛАДОСТ
МАРКЕТИНГ ДОО
23.11.2005 БЕОГРАД
VIII
СТ.104/05
XIII СТ
204/05
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
353
506
07441363
СТЕМ ДОО
08.11.2005 БЕОГРАД
354
508
07334222
СТИМ
30.10.2003 КРАЉЕВО
VII СТ
79/2010
СТ 915/03
ДЕЛИНКА
ЂОРЂЕВИЋ
МИРОСЛАВ
КАРАПАНЂИЋ
355
509
00000509
ДЕМИНГ ЛИНЕ
10.06.2005 БЕОГРАД
356
510
07037180
ИНОС БЕОГРАД
01.02.2006 БЕОГРАД
ЈОВАН
КОРДИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
357
511
07667540
ВРГАЊ ДОО
27.02.2006 ЧАЧАК
XIII СТ
199/05
XIII СТ
267/05
СТ.4/06
358
512
00000512
РАТАР ЗЗ
11.02.2003 КРАЉЕВО
СТ.2650/02
359
513
07202849
КРАЈИНА ВИНО АД
15.03.2006 ЗАЈЕЧАР
СТ.6/06
МИРОСЛАВ
КАРАПАН?ИЋ
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
360
514
17175386
ВЕРЗАЛПРЕСС ИП
18.10.2005 БЕОГРАД
361
515
00000515
ХИДРОПРОЈЕКАТ
ХИДРОТЕХНИКА ДП
12.04.2005 БЕОГРАД
I СТ.241/05 ЖЕЉКО
МУЊИЗА
XIII СТ
ЈОВАН
184/05
КОРДИЋ
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
ДЕЛИНКА
ЂУРЂЕВИЋ
12.01.2006
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
07.05.2007 0
155-0912
17.02.2010 1
155-1030
10.04.2006
26.06.2006 0
155-0034
01.03.2006 ПАВЛОВИЋ
СЛОБОДАН ЗОРАН
01.02.2006
09.11.2006 0
155-0034
23.12.2005 ПАВЛОВИЋ
СЛОБОДАН ЗОРАН
02.02.2006
11.04.2006 0
155-0034
08.11.2005 ПАВЛОВИЋ
СЛОБОДАН ЗОРАН
07.02.2006
04.07.2006 0
155-0034
15.12.2005 ПАВЛОВИЋ
СЛОБОДАН ЗОРАН
07.06.2006 0
155-0034
25.10.2005 ПАВЛОВИЋ
СЛОБОДАН ЗОРАН
21.06.2006 0
155-1074
26.01.2005 ОБРЕНОВИЋ ЈОВАН
СВЕТОЗАР
23.11.2005 ГОЛУБОВИЋ
РАДОВАН ЧЕДОМИР
20.12.2005
13.02.2006
13.02.2006
24.04.2009 0
155-0022
16.03.2006
29.12.2005
22.03.2013 0
155-0652
08.05.2007 1
155-1064
01.01.1999
16.03.2006 0
155-0040
19.04.2006
27.10.2010 1
155-0746
28.03.2006
15.04.2008 0
155-0056
08.05.2003
30.01.2007 0
23-96
19.05.2006
30.06.2010 0
155-1061
08.11.2005
23.03.2006 0
155-0949
18.04.2006 0
155-0920
ЂОРЂЕ
ЈОВАНОВИЋ
БРАНКИЦА
МЕАН?ИЈА
МЛАДЕН
НИКОЛИЋ
МАРИЈА
НИКЕТИЋ
ЗОРАН
ПАНТОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
ВЕСНА
ПАВЛОВИЋ
20 од 167
19.04.2006
08.05.2003
22.12.2005
07.12.2005
24.01.2005 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
16.06.2006 ЋИРИЋ МИЛЕНКО
НЕВЕНКА
23.10.2012 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
16.06.2006 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
10.06.2005 МУДРЕША ИЛИЈА
МИЛАН
23.04.2008 ТОМИЋ ЈОВАН
СЛОБОДАН
27.02.2006 ШКИЉЕВИЋ ОБРАД
ДАНИЛО
11.02.2003 КОВАЧЕВИЋ КРСТО
ЗОРАН
15.03.2006 МИТРОВИЋ
СТАНОМИР
РАДОСЛАВ
18.10.2005 ИЛИЋ ПРЕДРАГ
БРАНИСЛАВ
12.04.2005 ДРАКУЛ ЛАЗАР
ИГОР
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
362
516
00000516
ДЕАЛ ДОО
09.12.2004 БЕОГРАД
363
517
07185081
ИНИС ДП СА П О
04.12.2003 НИШ
364
518
07153562
29.04.2002 НИШ
365
519
07109024
МОРАВА ДП ЗА
ПРОИЗ КОНФЕК
ПОБЕДА ДГП
10.04.2003 НИШ
366
520
07245718
ВОДОМОНТ СА ПО
24.10.2002 НИШ
367
521
07285051
ЕКОС ЕИ
20.01.2003 НИШ
368
522
00713386
НИШЕЛЕКТРО ДП
06.07.2004 НИШ
369
524
07285060
26.08.2003 НИШ
370
526
07107226
371
527
07133243
РАДИО АКУСТИКА
ЕИ
ТОПЛИЧАНКА ИНД
ПАМУЧНОГ
ПРЕДИВА
ГИД АД
22.04.2004 НИШ
372
528
07210957
АЛАТНИЦА ЕИ
28.05.2004 НИШ
373
529
17475169
ЕИ СИНТЕКО ДОО
01.04.2004 НИШ
374
531
07108222
21.01.2005 НИШ
375
533
07327226
МЕТАЛАЦ АД МЕТАЛ
ИНДУСТ
ЕИ ККЦ ДОО
376
534
07365969
377
535
378
19.08.2003 НИШ
11.06.2004 НИШ
07107072
АЛФА ЦХОЦОЛАТЕ
ДОО
МЕХАНИКА АД
12.07.2004 НИШ
15.10.2007 НИШ
536
00000536
ПЕКАРА АД
21.12.2005 НИШ
379
537
07109172
5 ДЕЦЕМБАР АД
24.06.2005 НИШ
380
538
17509829
ЕИ КЗТ ДОО
20.09.2005 НИШ
381
541
17221213
АЛФА ДОО
17.01.2005 КРАГУЈЕВАЦ
382
543
00000543
ДРАЧА ЗЗ
17.05.2004 КРАГУЈЕВАЦ
СТ Број
VIII-СТ1906/04
I СТ.
4733/03
I СТ.
168/2002
1. СТ.
7166/02
I СТ 9018/02
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
БИЉАНА
ШУКОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНВОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
22.04.2003
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
1.СТ. 625/04 ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
I СТ.
ЗОРАН
368/2004
СТОЈАНОВИЋ
1 СТ. 494/04 ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
1. СТ.
ЗОРАН
50/2005
СТОЈАНОВИЋ
1.СТ.101/05 ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
03.09.2004
25.03.2009 1
155-0659
17.09.2004
25.05.2009 1
155-0214
22.12.2008 1
155-0214
22.04.2005
10.02.2009 1
155-0027
01.10.2004
13.03.2009 1
155-0910
15.10.2004
27.10.2008 0
155-0630
1.СТ
76/2005
1.СТ.922005
2.СТ.1477/0
3
МОМИР ТАСИЋ
1. СТ.
11117/02
1.СТ.1209/0
3
1. СТ
1232/03
1.СТ.
1243/03
1. СТ.
4067/03
1. СТ2362004
1.СТ. 237/04
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
2.СТ.1011/0 РАДОВАН
3
ЂУРИЋ
10.11.2005 0
155-0582
05.03.2004
27.08.2009 1
155-0910
24.09.2002
02.04.2009 1
155-0910
02.02.2003
11.07.2008 1
155-0027
03.09.2008 1
01-55
10.10.2008 1
155-0659
22.10.2007 1
02-279
24.09.2007 1
155-0630
21.03.2008 1
155-1068
04.02.2003
08.10.2004
22.05.2008
22.11.2007
04.12.2012 0
155-0910
17.03.2006
03.02.2006
21.05.2007 0
155-0156
02.07.2007 0
155-0659
04.11.2005
26.02.2010 0
155-0214
25.04.2005
21.03.2008 0
155-0951
23.04.2007
23.04.2007 0
155-0924
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
МИЛАН
ЈОВАНОВИЋ
23.12.2005
МАРИЈАНА
ЂОРЂЕВИЋ
16.08.2004
21 од 167
09.12.2004 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
13.03.2006 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
05.06.2007 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
13.06.2006 СМИЉКОВИЋ
РАТКО МИЛОШ
04.07.2006 ТОДОРОВИЋ
СТАНИСЛАВ
МАРИЦА
09.07.2007 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
11.09.2006 ПЕТРОВИЋ
РАДОМИР
11.09.2006 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
13.04.2006 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
13.06.2006 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
09.07.2007 НИКОЛИЋ ЂОРЂЕ
АЦА
09.07.2008 НИКОЛИЋ ЂОРЂЕ
АЦА
14.03.2006 СМИЉКОВИЋ
РАТКО МИЛОШ
09.07.2007 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
18.01.2005 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
15.10.2007 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
21.12.2005 ЈОВАНОВИЋ МИЛАН
ДРАГОМИР
11.09.2006 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
20.09.2005 НИКОЛИЋ ЂОРЂЕ
АЦА
17.01.2005 ДАВИДОВИЋ
ЉУБИСАВ ДРАГАН
19.05.2006 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
383
544
17422766
РЕНАТА СТИЛ ОД
15.08.2005 КРАГУЈЕВАЦ
III.СТМ.79/0
5
384
545
07115059
ПОЛЕТ АД
08.08.2005 КРАГУЈЕВАЦ
1. СТ 76/05
385
546
17220373
ПАИНТ СИСТЕМ ОД
27.06.2005 КРАГУЈЕВАЦ
386
547
07399049
САЊА ПТП
14.02.2003 КРАГУЈЕВАЦ
1.СТ.570/03 РАДОВАН
ЂУРИЋ
II
РАОВАН
СТ.1415/02 ЂУРИЋ
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
РАЈКО
ФУШТАР
387
548
06162410
ЧАРЛИ ЗЗ
20.03.1997 КРАГУЈЕВАЦ
ВЕСНА ИЛИЋ
388
555
07660782
9 МАЈ ПРОМЕТ
15.03.2006 ЧАЧАК
III
СТ.221/94
СТ.6/06
389
556
07163690
ВОЋАР ПАЛАНКА АД
стечајна маса
14.04.2006 ПОЖАРЕВАЦ
2/06
Верица
Смиљанић
МИЛИЈА
ЧАВРИЋ
МАРИЈА
А?ЕМОВИЋ
Светлана
Савић
390
559
08222215
561
07219504
29.04.2002 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
19.04.2006 УЖИЦЕ
СТ 658/02
391
КРУШЕДОЛ
ПРЊАВОР ЗЗ
РАДНИК ГП
ЈЕФТА
МИЛИЋЕВИЋ
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
392
565
07455038
ЈУГОСТРОЈ
06.12.2001 БЕОГРАД
393
567
07186088
МАЛЧА ЗЗ стечајна
маса 31.08.2011.
27.03.2006 НИШ
394
568
06591183
МИЛИЦАН КОМЕРС
ДОО
395
569
07340109
396
570
397
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
РАЈКО
ФУШТАР
28.12.2005
20.12.2005
03.08.2007 0
155-0924
РАЈКО
ФУШТАР
28.10.2005
19.09.2005
03.07.2012 1
155-1024
22.08.2005
03.03.2006 0
02-295
27.06.2005 РАДЕВИЋ ВУКСАН
30.05.2003
31.03.2006 0
155-0951
14.02.2003 ДАВИДОВИЋ
ЉУБИСАВ ДРАГАН
21.03.2008 0
155-0928
18.04.2006
22.12.2006 0
155-0999
23.05.2006
17.06.2010 0
155-1028
20.10.2006 1
155-0889
ДРАГАНА
ЈОКИЋ
16.05.2008 1
155-0641
03.05.2006 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
15.03.2006 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
14.04.2006 ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛО
ДОБРИВОЈЕ
05.07.2006 РАДУКИЋ ВУКАШИН
ЖИВКО
31.10.2006 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
I Ст.2430/96 ЖЕЉКО
МУЊИЗА
II - СТ ЗОРИЦА
14/06
СТОШИЋ
МИЛОЈКА
ЗЕКОВИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
18.12.2009 0
155-0961
17.02.2006 ЗАЈЕЧАР
СТ - 2/06
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
АУТОРЕМОНТ ДП
19.04.2006 ВАЉЕВО
СТ.5/06
17289438
ВЕЛИКИ МАЈДАН
РУДНИК
17.04.2006 ВАЉЕВО
СТ.4/06
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
572
08121923
ТРУДБЕНИК ПДП
26.04.2006 ПАНЧЕВО
СТ 6/06
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
398
573
07394420
MИП МЕРИЛА ДП
26.04.2006 КРАГУЈЕВАЦ
I СТ.14/06
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
399
574
08835683
ИТЕС ЛОЛА ХЕМП
ДОО
18.12.2005 СОМБОР
СТ. 36/06
СТ 9/06
РАДОВАН
ЂУРИЋ
МИЛАН
ЈОВАНОВИЋ
ЗДРАВКО
ГАЈИЋ
22 од 167
08.06.2006
15.08.2005 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
21.05.2008 ЗДРАВКОВИЋ
МАРКО СТАНИСЛАВ
14.10.2004 ШПАДИЈЕР МИТАР
БЛАЖО
27.03.2006 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
28.02.2007
10.05.2006
31.08.2011 0
155-0964
29.09.2006
06.04.2006
29.02.2008 0
155-0938
17.02.2006 КОСТИЋ МИЛОЈЕ
МИЛЧА
24.05.2006
18.04.2007 1
155-1067
24.05.2006
30.03.2010 1
155-1039
19.04.2006 МИЛОЈЕВИЋ РАЈКО
АЛЕКСА
17.04.2006 ЋОСИЋ РАДОВАНА
МИОДРАГ
12.09.2007 1
155-0941
26.04.2006 ГЛИГОРИЋ ЗДРАВКО
МИРОСЛАВ
29.05.2006
24.04.2009 1
155-0064
23.12.2005
24.04.2008 0
155-0933
26.04.2006 ЈОВАНОВИЋ
ТОМИСЛАВ
ДРАГАНА
18.12.2005 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
22.12.2006
21.07.2006
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
СТОШИЋ
ЉИЉАНА
400
575
08163618
АЛКРОЈ МОДНА
КОНФЕКЦИЈА
19.04.2006 ПАНЧЕВО
VI СТ 5/06
401
576
07287330
22.03.2006 ВАЉЕВО
СТ.3/06
402
579
07511329
НОВИ ДОМ
КОМПАНИЈА
РСД ЦРОВН
31.03.2006 БЕОГРАД
403
581
07551673
ПАВЛОВИЋ ХК
15.12.2004 БЕОГРАД
404
584
07149298
АЛМАЦ
ИНДУСТРИАД
15.05.2006 КРАГУЈЕВАЦ
405
585
07013442
ПОЛЕТ
06.07.2000 БЕОГРАД
I СТ 3988/97 ЖЕЉКО
МУЊИЗА
406
586
07005571
MЕТАЛОГРАФИЈА
02.09.2004 БЕОГРАД
I СТ 1253/04
407
587
07005539
05.12.2001 БЕОГРАД
408
593
06713017
409
594
17280066
17.05.2006 ЧАЧАК
VII СТ
9345/01
VII СТ
8990/02
СТ.9/06
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ДУШКА ИЛИЋ
410
595
00000595
ИНВЕСТЗАВОД
стечајна маса
МИНЕЛ ЕНИМ
БЕОГРАД
ПАРТИЗАН
МЕТАЛПРОМЕТ АД
ВМТ ДОО
03.02.2005 НОВИ САД
СТ.70/05
411
600
00000600
ИМО ДЕ
10.09.2004 ПАНЧЕВО
СТ.58/04
412
603
08117845
МЕТАЛОГРАДЊА ДП
ВРБАС
22.05.2006 НОВИ САД
СТ.12/06
413
605
08022445
ПАНОНИЈА ФИЛМ
ДП
03.05.2006 ЗРЕЊАНИН
СТ.1/06
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
ЈАНЧИЋ
СПЕРАНЦА
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋСТОЈКОВИЋ
СТОИЉКОВИЋ
АЛЕКСАНДАР
414
607
17217151
МОНДО ФИШ ДОО
22.05.2006 КРАГУЈЕВАЦ
I СТ.15/06
415
610
00000610
23.05.2006 БЕОГРАД
I СТ 69/06
416
612
06852254
ДИЈАМАНТ АБЦ
КОМЕРЦ
ВЕЛЕЛИП ДОО
18.05.2006 ЗАЈЕЧАР
СТ. 13/06
417
614
08115770
KООПЕРАТИВА АД
26.04.2006 НОВИ САД
СТ.11/06
418
620
17086634
ИНВЕСТ ТУРИСТ
17.05.2004 БЕОГРАД
V СТ 965/04 ИВАНКА
СПАХОВИЋ
11.05.2002 БЕОГРАД
РАДА ВУЛЕТИЋ МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
XI СТ 101/05
ТАТЈАНА
ВЛАИСАВЉЕВ
ИЋ
VII СТ
ЉИЉАНА
ЉИЉАНА
1089/04
ПАВЛОВИЋ
МУЈАГИЋ
ГЛАВОЊИЋ
I СТ.19/06
ГОРИЦА
МИЛАН
РАШКОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
СТЕВО
ЂУРАНОВИЋ
СТЕВО
ЂУРАНОВИЋ
БРАНКИЦА
МЕАНЏИЈА
МАРИЈА
АЂЕМОВИЋ
Датум
испитног
рочишта
25.08.2006
04.09.2006
23.01.2007
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
16.06.2006
23.11.2007 0
155-0501
02.03.2007
26.01.2012 0
155-0973
06.12.2007 0
155-0950
05.03.2008 0
155-0582
12.12.2008 1
155-1104
15.05.2006 МАРИНКОВИЋ
ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
22.05.2007 1
155-0479
11.05.2006 КОСТИЋ БЛАГОЈЕ
МИЛУТИН
14.12.2006 0
155-0582
30.09.2011 1
155-1030
07.05.2008 0
155-0912
02.06.2010 1
155-0056
03.02.2005 0
02-292
10.05.2006 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
01.07.2008 ЋИРИЋ МИЛЕНКО
НЕВЕНКА
11.05.2006 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
17.05.2006 ШКИЉЕВИЋ ОБРАД
ДАНИЛО
03.02.2005 ЛЕЧИЋ СПАСОЈЕ
03.05.2006 0
155-0653
03.07.2006
29.07.2008 1
155-0624
14.06.2006
02.04.2008 1
155-0689
03.05.2006 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
04.08.2006
25.01.2008 0
155-0928
04.06.2006
19.10.2006 0
155-0961
16.05.2008 0
155-0910
22.05.2006 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
23.05.2006 ШПАДИЈЕР МИТАР
БЛАЖО
18.05.2006 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
20.05.2009 1
155-1065
26.04.2006 ПРОТИЋ АНТУН
ЈАДРАНКО
13.11.2007 0
155-0996
08.02.2006 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
26.06.2006
25.01.2007
17.12.2004
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
10.07.2006
РАДОЈЧИЋ
РАДОМИР
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
РАЈКО
ФУШТАР
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋСТОЈКОВИЋ
23 од 167
02.10.2006
11.06.2006
19.04.2006 ПЕТКОВИЋ
ТОМИСЛАВ
МИХАЈЛО
22.03.2006 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
31.03.2006 ДЕСПОТОВИЋРОЖА МИЛОРАД
ГОРДАНА
08.05.2006 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
10.09.2004 МИЛАНОВИЋ
ВИДОЈЕ ДРАГАН
22.05.2006 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
Стечани
судија
419
621
07790406
ТРИКО ИМПЕХ
17.04.2006 БЕОГРАД
VIII
СТ.40/06
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
420
623
17116282
ИСТРАЖНИ РАДОВИ
ДП
31.05.2006 ВАЉЕВО
СТ.11/06
421
624
07043040
СОПОТ ЗЗ
17.04.2006 БЕОГРАД
422
625
06892876
ФРОЗЕН ФООД
21.03.2002 БЕОГРАД
423
626
17070240
МАБАР ДОО
реорган. - извршена
01.09.2009.
15.05.2002 БЕОГРАД
VIII
СТ.269/05
XIII СТ
1326/01
III СТ
4425/4425/0
1
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
ЈОВАН
КОРДИЋ
МИРА
ЂУРЂЕВИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
424
627
06898530
СТРЕЛА ЛАЗАРЕВАЦ
ХК
31.01.2002 БЕОГРАД
I - СТ 2154/00
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
425
628
00000628
ТЕХНОИСТОК
28.08.2002 ЗАЈЕЧАР
СТ.897/02
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
426
632
07033974
КОТЕХ УНИОН
09.03.1999 БЕОГРАД
427
633
08044716
ВРШАЦ АД
ЛИВНИЦА
25.05.2006 ПАНЧЕВО
VII СТ
4469/97
СТ 8/06
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ПОПОВИЋ
БОЖИДАРКА
428
634
08036993
ЕЛЕКТРОН АД
07.06.2006 ЗРЕЊАНИН
7/06
СТОИЉКОВСК РАДОМИР
И АЛЕКСАНДАР РАДОЈЧИЋ
429
635
07093381
ТЕЛЕОПТИК ДД
02.12.1998 БЕОГРАД
VI СТ
2525/96
430
636
07340117
ЛОЗНИЦА ПРЕВОЗ
ДАСП
13.06.2006 ВАЉЕВО
СТ 14/06
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
431
637
07199287
ДЕСЕТИ ОКТОБАР
ДП ШТАМПАРИЈА
08.06.2006 ПОЖАРЕВАЦ
432
638
07008996
СЛОГА АД
23.05.2006 БЕОГРАД
433
639
17122347
ПРО ГАЛАН
28.04.2006 КРАЉЕВО
434
640
07600305
ПРОИЗВОДЊА
ГОТОВИХ ЈЕЛА
30.12.2002 КРАГУЈЕВАЦ
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
26.05.2006
12.12.2006 0
155-0047
17.04.2006 ТАДИЋ БОГДАН
ВАСО
07.07.2006
29.01.2007 1
155-0944
31.05.2006 МАРКОВИЋ
СТАНОЈЕ ДРАГИЦА
12.09.2013 0
155-1042
05.03.2008 0
155-0582
01.09.2009 0
155-0931
25.09.2012 ЈАНКОВИЋ МОМИР
МИЛОВАН
06.03.2006 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
08.05.2006 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
МАРИЦА
ЂУКИЋ
23.10.2007 0
155-0668
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
15.08.2006 0
155-76
02.12.2008 1
155-0684
БОЈАНА
МИЉУШ
МАРТИНОВИЋ
06.09.2006
21.03.2002
14.02.2002 ЈОВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
СВЕТИСЛАВ
28.08.2002 ИЛИЋ РАДИВОЈ
БОРИСЛАВ
01.01.2007 ШТАВЉАНИН
ДУШАН МИРА
03.10.2006 ГЛИГОРИЋ ЗДРАВКО
МИРОСЛАВ
03.07.2007
03.07.2006
21.05.2010 1
155-0941
13.09.2006
16.08.2006
05.03.2008 1
155-0921
08.06.2006 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
11.11.2008 1
155-0652
16.05.2006 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
СТЕВО
ЂУРАНОВИЋ
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
06.09.2006
14.06.2006
29.01.2007 1
155-0944
13.06.2006 МАРКОВИЋ
СТАНОЈЕ ДРАГИЦА
СТ 6/06
СИНИША
ВЕРОСЛАВА
НЕДЕЉКОВИЋ СИМИЋ
02.10.2006
06.07.2006
13.09.2010 1
155-162
08.06.2006 АЛЕКСИЋ
АЛЕКСАНДАР САША
VII СТ
259/05
СТ.6/06
ЈОВАН
КОРДИЋ
ЗОРАН
ПЛАЉАНИН
26.06.2007 1
155-0684
20.02.2007 0
155-0923
05.05.2006 0
155-0924
23.05.2006 ШТАВЉАНИН
ДУШАН МИРА
28.04.2006 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
30.12.2002 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
I СТ 1389/02 ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
24 од 167
07.08.2006
15.06.2006
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
435
642
17436155
ХИНАРИС
07.06.2006 ЗАЈЕЧАР
СТ.14/06
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
436
643
07527969
22 ДЕЦЕМБАР
21.12.2001 БЕОГРАД
0
ЈОВАН
КОРДИЋ
437
644
07461143
09.06.2006 БЕОГРАД
I СТ 76/06
ЖЕЉКО
МУЉИЗА
438
648
08743231
AЛАРМ
ИНЖЕЊЕРИНГ
EУРОДЕЛ
19.05.2006 СУБОТИЦА
СТ 3/06
439
649
06031668
07.07.2004 БЕОГРАД
440
651
17211757
ЕНЕРГОПРОЈЕКТ
ГЕНЕРАЛСЕРВИС
РАЈАЧКЕ ПИВНИЦЕ
ЗЗ
31.05.2006 ЗАЈЕЧАР
VIII СТ
1201/04
СТ 12/06
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
441
652
08041423
МАТИЦА СРПСКА
ДИП
30.06.2006 НОВИ САД
СТ 14/06
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
442
653
07701829
ПРОМЕТ ТРАНС ДОО
17.01.2005 КРАГУЈЕВАЦ
2.СТ
1481/03
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋСТОЈКОВИЋ
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
443
654
07113633
ТЕХНОРАД ГИП
26.06.2006 КРАГУЈЕВАЦ
1.СТ.25/06
444
655
07274424
ЗЛАТАР
23.06.2006 УЖИЦЕ
СТ-11/06
445
656
07712308
АЦО КОМЕРЦ
20.06.2006 ЧАЧАК
11/06
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
ДУШКА ИЛИЋ
446
657
17338366
ЕЛЕКТРОНЧЕК
22.06.2006 БЕОГРАД
V-СТ-70/06
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
РАЈКО
ФУШТАР
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
МАРИЈА
НИКЕТИЋ
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
447
658
08056765
БАЈША СГОФФ
02.06.2006 СУБОТИЦА
СТ-6/06
448
660
07461879
ВЕНЕРА КООПИТ
22.04.2002 БЕОГРАД
449
664
00000664
М Г & МЕТАЛ
13.10.2004 БЕОГРАД
450
675
07731833
ДИБЕК
16.04.2003 БЕОГРАД
VIII СТ
3364/02
VIII СТ
1716/04
III СТ
10676/01
ИЛОНА СТАјИЋ ЧЕЉУЦКА
ИВАН
ВЈЕРА
МИРЈАНА
ЂУРИШЋ
ТРНИНИЋ
ВЈЕРА
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
ЂУРИШИЋ
МИЛЕ
ЉИЉАНА
ЂОРЂЕВИЋ
НЕШОВИЋ
451
678
07458584
БЕОЕХПОРТ
29.06.2000 БЕОГРАД
VIII-СТ3332/00
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
452
687
07458797
11.02.2003 БЕОГРАД
453
690
17007491
БЕЛГРЕЈД РЕЈСИНГ
КЛАБ
ПИОНИР РЕТЕКС
VIII СТ
1560/01
СТ-12/06
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
23.06.2006 УЖИЦЕ
Датум
испитног
рочишта
17.10.2007 0
155-0621
07.07.2010 1
155-1006
24.08.2006
29.01.2007 0
155-0987
19.05.2006
09.02.2007 0
155-0921
29.05.2008 0
155-0654
29.12.2008 0
155-0938
09.08.2006
28.09.2007 1
23-119
30.06.2006 СТЕФАНОВИЋ
ЉУБАН РАДМИЛА
25.04.2005
09.02.2006 0
155-0951
17.01.2005 ДАВИДОВИЋ
ЉУБИСАВ ДРАГАН
02.10.2006
04.08.2006
06.06.2012 1
155-0411
06.10.2006
25.08.2006
07.11.2008 0
155-0955
13.11.2006
10.07.2006
18.06.2009 0
155-0979
28.09.2006 0
155-0034
26.06.2006 ОГЊАНОВИЋ
МИОДРАГ ЂОРЂЕ
23.06.2006 КУБУРОВИЋ РАДОШ
РАДОМИР
01.03.2007 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
22.06.2006 ПАВЛОВИЋ
СЛОБОДАН ЗОРАН
10.07.2007 0
155-0966
24.12.2007 0
155-0953
05.04.2007 0
155-0957
20.05.2011 0
155-0958
МИЛИЦА
ЛАКИЋЕВИЋ
22.03.2007 0
155-1006
28.07.2006 МРДОВИЋ МИЈАИЛО
БУДИМИР
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
08.01.2007 0
155-0192
12.03.2009 1
155-0927
24.07.2006 РАКИЋ МИЛАН
МИЛОШ
23.06.2006 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
БИЉАНА
ШУКОВИЋ
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
22.11.2006
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
30.06.2006
18.09.2006
МИЛАН
ЈОВАНОВИЋ
25 од 167
06.10.2006
07.07.2006
11.08.2006
26.10.2006
07.05.2007
08.09.2006
07.06.2006 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
16.05.2006 МРДОВИЋ МИЈАИЛО
БУДИМИР
09.06.2006 ЂУКИЋ ИЛИЈА
ДУШАН
19.05.2006 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
24.07.2006 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
31.05.2006 КОСТИЋ МИЛОЈЕ
МИЛЧА
02.06.2006 МОЛДОВАН МИЛАН
СТЕВАН
08.01.2007 РАДУЛОВИЋ
БУДИМИР САША
24.07.2006 МАРИЋ МИЛОШ
БРАНКО
22.06.2006 СЕЛАКОВИЋ
МИХАИЛО РАДМИЛА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
454
691
08072574
БУДУЋНОСТ АД
МЛИН СА ПЕКАРОМ
21.06.2006 ЗРЕЊАНИН
9/2006
СТОИЉКОВСК РАДОМИР
И АЛЕКСАНДРА РАДОЈЧИЋ
455
694
20013770
ИТЕС ИНТЕЛ ДОО
07.06.2006 СОМБОР
СТ 9/06
456
697
07208600
ОГЛЕД ДПП
27.06.2006 ВАЉЕВО
СТ 10/07
КОШТАРИНА
ОЛИВЕРА
МИЛОЈЧИЋ
ПАЊКОВИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
457
701
08579385
ОБНОВА ДП
05.07.2006 НОВИ САД
СТ 16/06
458
702
17288849
22.06.2006 КРАЉЕВО
СТ 12/06
459
703
08235899
СУВА РУДА ДП
РУДНИК ОЛОВА И
ЦИНКА
ШАЈКАШ ЗЗ
17.07.2006 НОВИ САД
460
704
08132895
ПРОГРЕС АД
461
705
08176744
462
706
00000706
ГАСТРОМАТ ГМБХ
ДОО
ТВИНС
463
707
00000707
464
708
465
Датум
испитног
рочишта
20.09.2006
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
16.08.2006
17.03.2011 0
155-0962
21.06.2006 НИЋЕТИН
ЉУБОМИР МИЛАН
29.12.2008 0
155-0660
28.07.2006
28.02.2008 1
155-0636
11.04.2007 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
27.06.2006 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋСТОЈКОВИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
28.09.2006
15.08.2006
14.02.2008 1
155-0624
05.06.2007 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
05.10.2006
04.09.2006
08.04.2011 1
155-0618
22.06.2006 ПЕТРОВИЋ
МИЛУТИН САВО
21/06
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
02.10.2006
28.08.2006
02.10.2006 1
155-0666
04.07.2006 НЕСТОРОВ-БИЗОЊ
СТЕВАН ЈЕЛЕНА
05.07.2006 СУБОТИЦА
8/06
06.10.2006
11.08.2006
20.12.2007 0
155-0921
05.07.2006 СУБОТИЦА
СТ 7/06
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ЧЕЉУСКА
ИВАН
06.10.2006
11.08.2006
07.10.2010 0
155-0945
18.04.2002 БЕОГРАД
V СТ7647/01
01.08.2006 0
155-0920
СЕЛЛ ПРОМЕТ
16.05.2002 БЕОГРАД
02.02.2007 0
155-0920
07503911
ДЕЛТОИД
22.04.2003 БЕОГРАД
V СТ
8277/01
XV СТ
6036/02
22.02.2007 1
155-0616
05.07.2006 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
05.07.2006 ДОКО РАФО
МИРОСЛАВ
14.06.2006 ДРАКУЛ ЛАЗАР
ИГОР
14.06.2006 ДРАКУЛ ЛАЗАР
ИГОР
17.07.2006 АЛЕКСАНДРИЋ
РАДОЈИЦА СИНИША
710
07410034
ЈУГОФУНГХИ ДОО
13.06.2006 КРАЉЕВО
СТ 10/06
04.07.2008 0
155-1064
30.11.2006 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
466
718
08866970
АЗОТАРА ДП
10.10.2003 СУБОТИЦА
СТ 208/95
25.11.2010 1
155-0977
467
720
17148966
06.07.2006 БЕОГРАД
22.08.2006
27.04.2010 0
155-0996
468
721
17485016
ДИНАМИК АУТО
ДОО
ДОН КУБАНО ДОО
06.07.2006 БЕОГРАД
22.08.2006
13.11.2006 0
155-0920
05.07.2006 ШИЉЕГОВИЋ
ВОЈИН РАДОВАН
06.07.2006 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
06.07.2006 ДРАКУЛ ЛАЗАР
ИГОР
469
722
07460279
АБС ТИМ
06.07.2006 БЕОГРАД
I СТ 156/06 ЖЕЉКО
МУЊИЗА
03.10.2006
29.08.2006
19.02.2008 0
155-0998
06.07.2006 ПОПОВИЋ
ВЛАСТИМИР ЖАРКО
470
724
06996329
ДУВАН КОМЕРЦ
13.07.2006 ВАЉЕВО
СТ 22/06
24.10.2006
21.08.2006
31.01.2007 0
155-0632
471
727
07098359
МИЛОРЦИ ЗЗ
13.07.2006 ВАЉЕВО
СТ 19/06
24.10.2006
21.08.2006
16.04.2008 0
155-0657
13.07.2006 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
13.07.2006 БОЖИЋ СПАСОЈЕ
ЗОРАН
ГОРДАНА
МИЛЕВА
АРАНЂЕЛОВИЋ МИСАИЛОВИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
ИВАН
ЧЕЉУСКА
I СТ 182/06 ЖЕЉКО
МУЊИЗА
I СТ 143/06 ЖЕЉКО
МУЊИЗА
15.06.2004
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ТАТЈАНА
ВЛАИСАВЉЕВ
ИЋ
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
26 од 167
28.09.2006
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
472
728
07647590
СВИЛЕУВА ПДП
13.07.2006 ВАЉЕВО
СТ 25/06
РАДА ВУЛЕТИЋ СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
22.08.2006
11.08.2008 1
155-0636
13.07.2006 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
473
729
07647603
ДРАГИЊЕ ПДП
13.07.2006 ВАЉЕВО
СТ 16/06
РАДА ВУЛЕТИЋ СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
22.08.2006
09.04.2009 1
155-0636
13.07.2006 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
474
730
00070132
13.07.2006 ВАЉЕВО
СТ 18/06
РАДА ВУЛЕТИЋ МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
21.08.2006
25.12.2006 0
155-0638
13.07.2006 ВАСИЉЕВИЋ
РАДОВАН МАРКО
475
732
07166338
НЕШО МАКС
ДРУШТВО ЗА
УСЛУГЕ И ПРОМЕТ
НАПРЕДАК ПП ЗЗ
07.07.2006 КРАГУЈЕВАЦ
1.СТ 46/06
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
ДАНИЈЕЛА
МАРИЋ
06.10.2006
04.09.2006
30.07.2008 0
155-1104
07.07.2006 МАРИНКОВИЋ
ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
476
733
08669155
ИЛИЈА НЕШИН ЗЗ
07.07.2006 НОВИ САД
СТ 32/06
26.09.2006
17.08.2006
21.02.2008 0
155-0663
07.07.2006 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
477
736
07124155
КУШИЉЕВО ЗЗ
17.07.2006 КРАГУЈЕВАЦ
I СТ 47/06
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋСТОЈКОВИЋ
РАЈКО
ФУШТАР
17.11.2006
20.09.2006
16.01.2009 0
155-0924
478
739
08124604
1 ОКТОБАР АД
18.07.2006 НОВИ САД
СТ 60/06
ЈАСМИНА
ЗJАЛИЋ
02.10.2006
28.08.2006
26.11.2007 0
155-0658
479
740
08731381
САВА ПИЛАНА ДОО
17.07.2006 НОВИ САД
СТ 44/06
19.09.2006
29.08.2006
23.10.2006 0
155-0658
480
744
08686351
ПОБЕДА СИГУРНОСТ
18.07.2006 НОВИ САД
СТ- 61/06
05.10.2006
28.08.2006
28.12.2006 0
155-1004
481
745
08071918
КУЋНА РАДИНОСТ
21.08.2006 НОВИ САД
СТ 45/06
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
28.11.2006
02.10.2006
26.08.2008 1
155-0666
482
747
08033951
АГРОВОJВОДИНА
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
21.07.2006 НОВИ САД
СТ 63/06
26.09.2006
29.08.2006
23.05.2008 0
155-0972
21.07.2006 ШИМИЋ РУДО
НИНОСЛАВ
483
748
08707995
Г И Д ТРАДЕ ДОО
04.07.2006 НОВИ САД
СТ 23/06
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
ВЕЛИМИР
ВЛАЈКОВИЋ
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋСТОЈКОВИЋ
ВЕЛИМИР
ВЛАЈКОВИЋ
17.07.2006 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
18.07.2006 СТОЈКОВИЋ СТЕВА
ПРЕДРАГ
17.07.2006 СТОЈКОВИЋ СТЕВА
ПРЕДРАГ
18.07.2006 МОРАЧА ПАЈА
ЈОВАН
21.08.2006 НЕСТОРОВ-БИЗОЊ
СТЕВАН ЈЕЛЕНА
28.09.2006
05.09.2006
17.01.2007 0
155-0663
04.07.2006 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
484
749
08707634
СПОРТ ДОО ДД
15.08.2006 НОВИ САД
СТ 31/06
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
17.10.2006
25.09.2006
22.01.2007 0
155-1065
15.08.2006 ПРОТИЋ АНТУН
ЈАДРАНКО
485
750
00000750
СРЕМ ШИД АД
21.07.2006 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 30/06
ДРАГАН
ЛАЛИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
МИЛИЧЕВИЋ
ЈЕФТА
09.05.2007
30.08.2006
10.09.2008 0
155-0975
486
751
08584737
ТРГОФЛЕКС ДОО
23.08.2006 НОВИ САД
СТ.54/06
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
30.10.2006
02.10.2006
08.05.2008 0
155-0666
487
754
08745684
РАТАР СИСТЕМ
15.08.2006 НОВИ САД
СТ 35/06
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
21.07.2006 ДОСТАНИЋ
ДРАГОРАД
МИЛОРАД
23.08.2006 НЕСТОРОВ-БИЗОЊ
СТЕВАН ЈЕЛЕНА
17.10.2006
25.09.2006
25.09.2007 0
155-0663
27 од 167
15.08.2006 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
488
755
07128991
ПОРЕЧ АД
31.07.2006 ЗАЈЕЧАР
СТ 28/06
489
757
08686343
ПОБЕДА ПРЕХРАНА
ДОО
25.07.2006 НОВИ САД
СТ 62/06
490
758
08670315
ДОО АМ ЕКСПОРТ
ИМПОРТ
25.07.2006 НОВИ САД
СТ 20/06
491
759
08604827
25.07.2006 НОВИ САД
СТ 24/06
492
760
08792895
ДОО
ГРАФОХОСПИТАЛИЈ
А НОВИ САД
ДОО ЛУКА АН
25.07.2006 НОВИ САД
СТ 22/06
493
762
17555901
ТЕСЛАЛАБ
ИНТЕРАЦТИВЕ
23.05.2006 БЕОГРАД
XIII СТ
17/06
494
765
08313105
ИНТЕРНАТИОНАЛ
ПСВ ДОО
28.07.2006 НОВИ САД
СТ 51/06
495
766
17717464
21.06.2006 ЛЕСКОВАЦ
4/06
496
767
07631642
Стечајна маса АД
РАДАН
ЗАСТАВА
ТРАНСПОРТ
04.08.2006 КРАГУЈЕВАЦ
I СТ 69/06
497
768
08532958
АГРОСИСТЕМ АД
03.08.2006 НОВИ САД
СТ 37/06
498
769
08358389
ПРЕМИС ДОО
26.07.2006 НОВИ САД
СТ 53/06
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
499
770
08539910
ОБОД КОММЕРЦЕ
ДОО
26.07.2006 НОВИ САД
СТ 47/06
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
500
771
08172200
03.08.2006 НОВИ САД
СТ 41/06
501
772
08180270
ПАНОНИЈА
ИНЖЕЊЕРИНГ ДП
ЕНЕРГОМЕТАЛ ПП
СТ 482/95
502
773
07693206
КОЛУБАРА М
17.08.1995 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
03.10.1996 ВАЉЕВО
503
774
08599220
ЦИГЛАНА ДОО
28.08.2006 НОВИ САД
65/06
504
775
07730713
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДН
И ИНЖЕЊЕРИНГ
14.10.2002 БЕОГРАД
I СТ 1491/02 ЖЕЉКО
МУЊИЗА
ЈОВАН
КОРДИЋ
ВЕСЕЛИН
САВИЋ
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
ЈАСМИНА
ДАЛИНОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
СТАНИМИР
МАРКОВИЋ
ДАНИЈЕЛА
МАРИЋ
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
28 од 167
19.09.2006 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
25.07.2006 МОРАЧА ПАЈА
ЈОВАН
05.09.2006
17.01.2007 0
155-1004
28.09.2006
05.09.2006
17.01.2007 0
155-0663
25.07.2006 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
20.09.2006
05.09.2006
17.01.2007 0
155-0663
25.07.2006 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
28.09.2006
05.09.2006
19.03.2007 0
155-0663
25.07.2006 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
26.06.2006
26.06.2006
07.03.2009 0
155-0520
23.05.2006 НЕСТОРОВИЋ
МИЛИЈА АНДРЕЈА
12.10.2006
07.09.2006
27.02.2007 0
155-0972
28.07.2006 ШИМИЋ РУДО
НИНОСЛАВ
28.05.2009 0
155-0625
26.09.2006
22.05.2009 1
155-0924
18.09.2006
06.11.2006 0
155-1065
07.09.2006
21.12.2006 0
155-1065
21.07.2006 МИЛИЋ ПЕТАР
МИРОСЛАВ
04.08.2006 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
03.08.2006 ПРОТИЋ АНТУН
ЈАДРАНКО
26.07.2006 ПРОТИЋ АНТУН
ЈАДРАНКО
28.09.2006
07.09.2006
29.05.2007 0
155-1065
26.07.2006 ПРОТИЋ АНТУН
ЈАДРАНКО
10.10.2006
20.09.2006
07.12.2006 1
155-1065
06.12.2010 0
155-0609
06.07.2007 0
155-0217
24.03.2008 1
155-1065
03.08.2006 ПРОТИЋ АНТУН
ЈАДРАНКО
20.06.2006 РИСТИВОЈЕВИЋ
МАРКО САША
21.12.2005 АДАМОВИЋ
СЛАВОЉУБ
ЉИЉАНА
11.09.2006 ПРОТИЋ АНТУН
ЈАДРАНКО
25.09.2008 1
155-0616
30.10.2006
1001/95-9901
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
155-0621
03.09.2006
ДУШАНКА
ПЕТАКОВИЋ
ЗЈАЛИЋ
ЈАСМИНА
25.07.2008 0
30.11.2006
09.10.2006
28.07.2006 АЛЕКСАНДРИЋ
РАДОЈИЦА СИНИША
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
505
777
07204108
ПОЉОПРОМЕТ ДП
12.07.2006 НИШ
506
778
06217907
ТОПЧИДЕР АД
23.06.2006 БЕОГРАД
507
779
00000779
ЈУГОСТАН
01.06.2006 БЕОГРАД
508
780
07294433
11.07.2006 УЖИЦЕ
509
781
08006253
КАДИЊАЧА
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОИЗ ТРГО И
УСЛУГЕ ТРИКОТА.
НОВИТЕТ АД
510
782
00000782
ПАЈЕМА ТРЕЈД Д О
О
29.05.2006 БЕОГРАД
511
784
17177036
512
785
17351532
ТЕХНОГРАД
ВИСОКОГРАДЊА Д
ОО
АМИТИ БРОКЕР АД
513
786
07647514
514
787
515
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
VI СТ 60/06 ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
VI СТ 47/06 ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋГЛАВОНИЋ
СТ 10/06
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
21.12.2006
12.10.2006
21.12.2010 1
155-0630
07.11.2006
07.11.2006
15.05.2007 0
155-0047
ЈОВАН
КОРДИЋ
03.10.2006
03.10.2006
31.10.2006 0
155-0942
01.06.2006 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
ЈАСМИНКА
ВУКАНОВИЋ
11.05.2007
01.09.2006
03.09.2010 0
155-1063
11.07.2006 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
СТ 2/06
ЉИЉАНА
СТОШИЋ
XV СТ 36/06 ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
КАНАЧКИ
ЗЛАТИБОР
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
19.07.2006
15.10.2007 0
155-0516
07.09.2006
07.09.2006
29.09.2006 0
155-0034
15.03.2006 ЖИВКОВИЋ МИЛАН
СТЕВАН
29.05.2006 ПАВЛОВИЋ
СЛОБОДАН ЗОРАН
29.06.2004 БЕОГРАД
V СТ
1103/04
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
09.05.2006
12.12.2005
25.12.2008 0
155-0912
29.06.2004 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
28.10.2004 БЕОГРАД
XI СТ
1715/04
03.02.2012 0
155-0912
28.10.2004 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
ТАМНАВА ПДП
29.08.2006 ВАЉЕВО
СТ.29/06
06.10.2006
29.11.2012 1
155-1096
07749775
СИМА ТРАДЕ ДОО
13.02.2006 БЕОГРАД
30.06.2006
25.05.2007 0
155-0110
788
08684332
ЦЕНТАР ДОО
30.08.2006 ПАНЧЕВО
XIII
СТ168/05
СТ 9/06
ТАТЈАНА
СТЕВА
ВЛАИСАВЉЕВИ ЂУРАНОВИЋ
Ћ
РАДА ВУЛЕТИЋ СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ЈОВАН
ВЛАДИМИР
КОРДИЋ
КОЗАР
ЗЛАТИБОР
СПЕРАНЦА
КАНАЧКИ
ЈАНЧИЋ
06.10.2006
05.05.2008 0
155-0688
29.08.2006 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
13.02.2006 ЖИКИЋ МИЛАДИН
МИОДРАГ
30.08.2006 СТЕФАНОВИЋ-ИЛИЋ
ПЕТАР НЕВЕНА
516
789
07168802
ДЕКОР АД
29.08.2006 ВАЉЕВО
СТ 32/06
06.10.2006
01.04.2011 1
155-1047
517
793
17170317
РИВИЈЕРА КЛУБ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
13.09.2005 БЕОГРАД
16.07.2008
23.02.2007 0
155-0982
518
794
06721508
ДУ УЖАР
03.09.2003 БЕОГРАД
30.05.2012 0
155-0690
519
797
17309188
МИХИ ДОО
03.09.2003 БЕОГРАД
08.02.2007 0
155-0520
520
799
08741735
БАНАЋАНКА ЗЗ
15.08.2006 ЗРЕЊАНИН
VI СТ.139/05 ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
VIII СТ
ЈОВАН
7443/00
КОРДИЋ
VII
ДЕЛИНКА
СТ.8635/02 ЂУРЂЕВИЋ
11/06
СТОИЉКОВСК
И АЛЕКСАНДРА
15.08.2007 0
155-0669
521
800
07531079
16.10.2003 БЕОГРАД
ЖАНКА РАДИЋ
11.03.2008 0
155-0987
522
802
17482190
СРЕМ КОМЕРЦ СА П
О
ЈЗВ ТРАДЕ
ЖАНКА РАДИЋ МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
29.08.2006 0
155-0987
15.03.2006 ПАНЧЕВО
20.09.2004 БЕОГРАД
II СТ 20/06
Стечани
судија
XI Ст.
2218/03
XI СТ
1586/04
26.04.2007
08.12.2006
РАДА ВУЛЕТИЋ СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
ЉИЉАН
СТОЈКОВИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
29 од 167
22.11.2005
08.11.2006
04.10.2006
12.07.2006 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
23.06.2006 ТАДИЋ БОГДАН
ВАСО
29.08.2006 ВУКОМАНОВИЋ
МИЛИНКО
МИЛИСАВ
14.08.2006 ПЕТКОСКИ БОГОЈЕ
ДРАГАН
26.01.2009 БАКИЋ МИЛОВАН
ДРАГОСЛАВ
15.07.2005 НЕСТОРОВИЋ
МИЛИЈА АНДРЕЈА
15.08.2006 СУДАРОВ СТЕВАН
СЛОБОДАН
21.04.2004 ЂУКИЋ ИЛИЈА
ДУШАН
20.09.2004 ЂУКИЋ ИЛИЈА
ДУШАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
523
804
07310285
ДОМ ПРОДУКТ
28.07.2006 КРАЉЕВО
СТ-43/06
524
805
00000805
11.10.2004 БЕОГРАД
525
807
06029043
МЕТАЛСЕРВИС
КООПЕРАЦИЈА
АЛОМА ПРОМЕТ
ХОЛДИНГ АЛОМА
XIII СТ
1509/04
VI СТ
3897/98
526
808
08268169
ЈУКО КЛАНИЦА
06.09.2006 ЗРЕЊАНИН
14/06
527
809
17235834
АСТИМБО КЊИГА
08.07.2002 БЕОГРАД
528
811
17207725
ИНОПРИНТ ГРУП
16.06.2003 БЕОГРАД
VI СТ.
1055/04
VII СТ.
4595/02
529
814
08513694
СЛОБЕК
530
815
07470525
АГРИПРОДУКТ
16.06.2006 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
18.04.2002 БЕОГРАД
531
818
17277014
САРТИД
ДИРЕКЦИЈА ЗА
РЕСТРУКТУИРАЊЕ
19.05.2004 БЕОГРАД
532
820
07584555
САРТИД ИНСТИТУТ
ЗА МЕТАЛУРГИЈУ
533
822
17425625
534
824
17153463
САРТИД
СПЕЦИЈАЛНА
ПРОИЗВОДЊАИ
УСЛУГЕ
ЈАВОР ЕНТЕРИЈЕРИ
535
827
07725264
536
828
537
24.02.2000 БЕОГРАД
СТ-11/06
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
МОМИР
ПЕШОВИЋ
СВЕТЛАНА
СЛИЈЕПЧЕВИЋ
ЛУКИЋ
РАДОМИР
АЛЕКСАНДАР
РАДОЈЧИЋ
СТОИЉКОВСК
И
ДЕЛИНКА
ЂУРЂЕВИЋ
БРАНКА
КРИВОКАПИЋ
МОМИРОВИЋ
ДАРГАН
ЛАЛИЋ
ЉИЉАНА
КОМШИЋ
Датум
испитног
рочишта
02.10.2006
20.12.2006
28.09.2006
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
06.09.2006
04.10.2006
26.07.2006
05.09.2008 0
155-1064
28.07.2006 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
12.02.2007 0
155-0110
30.06.2009 0
155-0998
08.06.2006 ЖИКИЋ МИЛАДИН
МИОДРАГ
14.08.2006 ПОПОВИЋ
ВЛАСТИМИР ЖАРКО
24.04.2012 1
155-1040
06.09.2006 БОЖИЋ ЈОВО
ДРАГАН
04.06.2007 0
155-0988
26.12.2006 0
155-0520
16.06.2006 ВУКОТИЋ ПЕТАР
СТОЈАН
07.07.2006 НЕСТОРОВИЋ
МИЛИЈА АНДРЕЈА
12.06.2008 0
155-1003
05.07.2007 0
155-0988
19.03.2010 0
155-0907
16.06.2006 СМОЉАНОВИЋ
ЈОВАН МИОДРАГ
16.06.2006 ВУКОТИЋ ПЕТАР
СТОЈАН
19.05.2004 ЈОВИЋЕВИЋ ВИДО
ВЕСЕЛИН
VI
СТ.9688/01
VIII-СТ10004/02
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
19.05.2004 БЕОГРАД
VIII-СТ10675/02
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ЈАДРАНКА
ДОБРИЈЕВИЋ
03.09.2009 0
155-0907
19.05.2004 ЈОВИЋЕВИЋ ВИДО
ВЕСЕЛИН
26.01.2005 БЕОГРАД
VIII-СТ105/04
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ЈАДРАНКА
ДОБРИЈЕВИЋ
03.09.2009 0
155-0907
26.01.2005 ЈОВИЋЕВИЋ ВИДО
ВЕСЕЛИН
20.02.2003 БЕОГРАД
XVI-СТ12068/02
МАРИНА
ТОМИЋ
02.04.2009 0
155-1038
20.02.2003 ВУКОСАВ ЈОВАН
ЂОРЂО
МИКС 91
25.10.1999 БЕОГРАД
08.03.2007 0
155-0040
06962858
Т&М
24.06.2002 БЕОГРАД
VI
СТ.4152/98
XIII-1447/00
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
10.12.2010 0
155-0040
829
00000829
М&С
11.02.1997 БЕОГРАД
16.02.2006 0
155-0040
538
831
07020201
14.12.2005 БЕОГРАД
10.04.2012 0
155-0225
539
832
17414585
ИНЕКС УКУС
стечајна маса
МАРИБЕЛЛ
ЕКСПОРТ ИМПОРТ
15.12.2006 0
155-0982
16.06.2006 МУДРЕША ИЛИЈА
МИЛАН
09.03.2006 МУДРЕША ИЛИЈА
МИЛАН
06.02.2006 МУДРЕША ИЛИЈА
МИЛАН
14.12.2005 ЗЕКОВИЋ ИЛИЈА
НЕБОЈША
14.08.2006 ПЕТКОСКИ БОГОЈЕ
ДРАГАН
11.11.2004 БЕОГРАД
XIII
СТ,1314/96
6 СТ
180/2010
VI СТ
1800/04
ЈОВАН
КОРДИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋГЛАВОНИЋ
СТЕВО
ЂУРАНОВИЋ
ДРАГАН
КОВАЧЕВИЋ
30 од 167
30.11.2005
20.04.2006
23.11.2005
25.01.2006
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
540
840
08284440
МБГ КОЛОР
541
843
07353448
БАБУШНИЦА ЗЗ
542
844
06925308
543
846
07913745
МАЦРИМА
МЕДИЦИНА
МЕДИЦАЛ
АЛЛИМПЕХ
544
847
17240102
545
850
546
Датум
Суд
покретања
03.07.2006 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
06.09.2006 НИШ
СТ Број
СТ 24/06
II СТ 46-06
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
ДРАГАН
ЛАЛИЋ
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
ЉИЉАНА
КОМШИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
Датум
испитног
рочишта
01.11.2006
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
19.09.2006
04.02.2009 0
155-1003
01.11.2006
19.04.2011 1
155-0686
13.09.2000 БЕОГРАД
I СТ 1774/97 ЖЕЉКО
МУЊИЗА
05.10.2009 0
155-0911
10.12.2002 БЕОГРАД
XV СТ
2493/02
01.03.2007 0
23-44
10.12.2002 СИМИКИЋ
МИЛОРАД ЛУКА
РАД ЗАВОД ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
16.06.2005 БЕОГРАД
27.11.2008 0
155-0074
22.09.2006 ЛАЗАРЕВИЋ
МИЛИЈА МИРЈАНА
17430530
ТОБАКО ТЕАМ ДОО
21.09.2006 БЕОГРАД
25.10.2006
21.02.2008 0
155-0034
21.09.2006 ПАВЛОВИЋ
СЛОБОДАН ЗОРАН
852
07326483
ЛИПОЛИСТ ЗЗ
29.09.2006 ВАЉЕВО
02.11.2006
14.10.2008 0
155-1096
547
858
07099959
БЕМИХ АД
05.09.2006 КРАЉЕВО
VI Ст 162/05 ЉИЉАНА
ТАТЈАНА
ПАВЛОВИЋ
ЂУРИЦА
ГЛАВОНИЋ
XII СТ
ТАТЈАНА
114/06
ВЛАИСАВЉЕВИ
Ћ
СТ 33/06
РАДА ВУЛЕТИЋ СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
СТ 17/06
МИЛЕВА
ЗОРАН
ГОЧАНИН
ПЛАЊАНИН
17.10.2006
25.12.2007 1
155-1064
29.09.2006 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
05.09.2006 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
548
859
17178369
02.04.2004 БЕОГРАД
16.10.2008 0
155-0959
549
861
08170843
МИХАЈЛО ПУПИН
МЕХАТРОНИКА
БЕЛФРУТ АД
550
862
08141665
551
863
08126054
552
869
07660022
553
870
17086758
554
871
17086740
555
872
07131097
556
873
07167237
557
874
08027862
06.10.2006 ПАНЧЕВО
XIII СТ
889/04
СТ 22/06
АГРОВОЈВОДИНА
РИМСКИ ШАНЧЕВИ
04.10.2006 НОВИ САД
СТ 69/06
АГРО УНИВЕРЗАЛ
АД
ЗОРКА ПОЛИПЛАСТ
ДП
РАД ИНЖЕЊЕРИНГ
ДОО
06.10.2006 СУБОТИЦА
СТ 19/06
13.10.2006 ВАЉЕВО
СТ 37/06
24.04.2002 БЕОГРАД
VI
СТ.3655/96
РАД ЕХПОРТ
ИМПОРТ ДОО
ЉУБОМИР
КРТАЉЕВИЋ ДП
ЧАЧАНКА ДП
19.06.2002 БЕОГРАД
05.10.2006 НИШ
III СТ.
5465/01
1.СТ 43/06
08.12.2006 ЧАЧАК
СТ 14/06
24.07.2006 СОМБОР
СТ 12/06
ПРВИ МАЈ МЛИН
ПЕКАР АД
ТАТЈАНА
ВЛАИСАВЊЕВ
ИЋ
ГОРДАНА
МИРЈАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ ЈОВАНОВИЋ
03.07.2006 СМОЉАНОВИЋ
ЈОВАН МИОДРАГ
23.10.2007 РАЈКОВИЋ
Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
19.11.2007 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
ЈОВАН
КОРДИЋ
КАНАЧКИ
ЗЛАТИБОР
МАРИЦА
ЂУКИЋ
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
РАДА ВУЛЕТИЋ СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
МАРИЈА
АЂЕМОВИЋ
МИЛОЈЧИЋ
КАТАРИНА
02.11.2006
02.02.2007
17.11.2006
29.02.2008 0
155-0653
20.12.2006
14.11.2006
19.05.2008 0
155-1004
09.03.2007
29.12.2006
17.10.2008 1
155-0921
05.07.2007
14.11.2006
09.08.2012 1
155-0956
16.08.2007 1
155-0911
16.08.2007 1
155-0911
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
ДУШКА ИЛИЋ
10.01.2007
04.12.2006
02.07.2008 1
155-0683
11.05.2007
10.11.2006
26.09.2012 1
155-0781
ГАЈИЋ
ЗДРАВКО
16.10.2006
18.09.2006
22.09.2008 0
155-0933
31 од 167
31.05.2007 ЂУРИЋ СВЕТОЗАР
СЛАВКА
06.10.2006 МИЛАНОВИЋ
ВИДОЈЕ ДРАГАН
29.06.2007 МОРАЧА ПАЈА
ЈОВАН
06.10.2006 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
13.10.2006 РАЈКОВИЋ
БОРИВОЈЕ СРЂАН
10.10.2006 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
10.10.2006 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
05.10.2006 НИКОЛИЋ ВИДЕН
ПАВЛЕ
06.05.2008 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
24.07.2006 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Светлана
Савић
Верица
Смиљанић
558
875
07163215
ЕЛИТЕ МТК АД
12.09.2006 ПОЖАРЕВАЦ
Ст.20/06
559
876
20069406
ТУРУЛ
20.10.2006 СУБОТИЦА
СТ 21/06
560
880
17310429
АУТО ЦЕНТАР
МЕХАНИКА АЦ
МИЛОСАВЉЕВИЋ
МИЛОРАНКА И ДР.
20.10.2006 КРАГУЈЕВАЦ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
1. СТ. 56/06 ВЕСНА ИЛИЋ
561
883
07417845
МОРАВА ДРВО
26.10.2006 КРАГУЈЕВАЦ
I СТ 72/06
ВЕСНА ИЛИЋ
562
890
07656602
МЕТАЛОГРАДЊА
ИНЖЕЊЕРИНГ
27.10.2006 ЗАЈЕЧАР
СТ 16/06
563
891
07269587
ФАБРИКА АБРАЗИВА
ДОО
02.11.2006 ЗАЈЕЧАР
564
892
07172745
ТРГОКОП АД
565
895
08582386
566
900
17377949
АГРОСЕРВИС АД ЗА
РЕМОНТ СЕРВИС И
ПРОМЕТ
ЕКО ИНВЕСТ ДОО
567
902
08063672
568
903
569
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
14.12.2006
20.10.2006
17.07.2009 0
155-0682
19.01.2007
29.12.2006
11.12.2009 0
155-0921
30.07.2009 0
155-1002
ДЕЈАНА
ЂОРЂЕВИЋ
12.02.2006 СТОЈИМИРОВИЋ
ЖИВОРАД
МИРОСЛАВ
20.10.2006 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
04.12.2006 ВРАЧЕВИЋ ЗДРАВКА
МИЋА
15.12.2006
24.11.2006
14.07.2009 1
155-0952
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
ДЕЈАНА
ЂОРЂЕВИЋ
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
09.02.2007
08.12.2006
27.06.2007 0
155-0674
СТ 30/06
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
22.02.2006
12.12.2006
21.04.2008 1
23-93
06.11.2006 НИШ
1.СТ.11/06
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
02.03.2007
28.12.2006
07.11.2008 1
155-0156
06.11.2006 ЈОВАНОВИЋ МИЛАН
ДРАГОМИР
19.10.2006 ЗРЕЊАНИН
СТ 18/06
СТОИЉКОВСК РАДОМИР
И АЛЕКСАНДАР РАДОЈЧИЋ
09.03.2007
09.12.2009 1
155-0921
01.03.2007 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
20.09.2006 БЕОГРАД
XIII СТ
231/05
ЈОВАН
КОРДИЋ
24.01.2007
24.10.2007 0
23-73
20.09.2006 МАНДИЋ ГВОЗДЕН
СТАНОЈЕ
ЕЛАН ДП ЧУРУГ
15.11.2006 НОВИ САД
СТ 73/06
21.12.2006
15.01.2008 1
155-0665
15.11.2006 КИЋАНОВИЋ САВА
МИРЈАНА
17081314
ЦЕНТРО РИБА ДОО
26.08.2002 БЕОГРАД
29.10.2007 1
155-0912
904
17412272
СИМПО МАЈДАНПЕК
ДОО
17.11.2006 БЕОГРАД
07.02.2007
12.07.2012 1
155-0621
570
906
06047319
КРЕДО ДОО
08.11.2006 БЕОГРАД
14.12.2006
07.06.2007 0
155-0479
571
907
17547453
ХЕМИПАП ДОО
27.11.2006 КРАГУЈЕВАЦ
25.12.2006
26.04.2007 0
155-1076
23.11.2006 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
17.11.2006 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
08.11.2006 КОСТИЋ БЛАГОЈЕ
МИЛУТИН
27.11.2006 ЈОВАНОВИЋ
ТОМИСЛАВ ЖИВАН
572
911
07782527
ХЕРМЕС ДОО
23.11.2006 БЕОГРАД
XII СТ
153/06
28.12.2006
27.02.2007 0
155-0240
23.11.2006 АНЂЕЛКОВИЋ
ТРАЈКО НЕБОЈША
573
912
20009888
ЕНЈОЈ Д БЈУТИ ДОО
23.11.2006 БЕОГРАД
XIII СТ
236/06
21.12.2006
05.09.2007 0
155-0949
23.11.2006 ИЛИЋ ПРЕДРАГ
БРАНИСЛАВ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
V СТ 475/02 ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
XII СТ
ТАТЈАНА
251/06
ВЛАИСАВЉЕВИ
Ћ
VIII СТ
ВЈЕРА
243/06
ЂУРИШИЋ
I СТ 76/06
ВЕСНА ИЛИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
01.02.2006
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
07.02.2007
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ДЕЈАНА
ЂОРЂЕВИЋ
ТАТЈАНА
ВЛАИСАВЉЕВИ
Ћ
ЈОВАН
ИВАНКА
КОРДИЋ
СПАХОВИЋ
32 од 167
22.01.2007
13.02.2007
26.10.2006 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
27.10.2006 МИХАЈЛОВИЋ
БРАНИСЛАВ
БОБАНА
02.11.2006 ЖИВКОВИЋ
МЛАДЕН МИЛОСАВ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
574
913
08817707
ВУКОВИЋ ОИЛ ДОО
01.11.2006 НОВИ САД
СТ 70/06
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
575
915
17047744
MИРОЧ БИЉЕ ДП
04.12.2006 ЗАЈЕЧАР
СТ 32/06
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋСТОЈКОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
576
916
08898006
МВ АГРОРУМА стечајна маса АД
04.12.2006 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 41/06
МИЛИЧЕВИЋ
ЈЕФТА
577
917
17006762
03.01.2007 ЧАЧАК
СТ 29/06
578
921
07148879
МДН СЕНЗАЛ
ИНВЕСТ ОД
НИКОЛА НИКОЛИЋ
ШИП
579
923
06699774
ПОП ТРАДЕ ДОО
28.11.2006 БЕОГРАД
580
926
17166492
РИКО ХЕМИЈА ДОО
15.11.2006 БЕОГРАД
581
929
07463910
КОМПАНИЈА
ЖИВКОВИЋ
12.09.2002 БЕОГРАД
582
930
08021767
КИКИНДА ЗЗ
14.11.2006 ЗРЕЊАНИН
583
931
17208888
КТИТОР Н ДОО
584
932
08068755
585
936
586
23.11.2006 БЕОГРАД
МАРИЈА
АЂЕМОВИЋ
VI СТ 242/06 ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
XII СТ
ТАТЈАНА
227/06
ВЛАИСАВЉЕВИ
Ћ
XIII СТ
ЈОВАН
89/06
КОРДИЋ
XV СТ
ГОРДАНА
3417/02
АРАНЂЕЛОВИЋ
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
19.10.2004
11.12.2006
02.02.2011 0
155-0664
07.10.2009 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
12.04.2007
17.01.2007
17.01.2007 1
23-120
04.12.2006 ШЋЕКИЋ РАДИСАВ
ВУЛКО
ЛАЛИЋ
ДРАГАН
21.12.2006
09.12.2009 0
155-0975
ДУШКА ИЛИЋ
02.02.2007
24.10.2008 0
155-0979
10.11.2009 1
155-0924
04.12.2006 ДОСТАНИЋ
ДРАГОРАД
МИЛОРАД
03.01.2007 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
21.06.2007 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
28.11.2006 СЕЛАКОВИЋ
МИХАИЛО РАДМИЛА
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
10.01.2007
10.01.2007
20.02.2008 0
155-0958
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
БРАНКИЦА
МЕАНЏИЈА
27.03.2007
19.02.2007
04.12.2007 0
155-0722
24.12.2009 0
155-0996
СТ.20/06
СТОИЉКОВСК РАДОМИР
И АЛЕКСАНДАР РАДОЈЧИЋ
07.03.2007
17.01.2007
02.12.2009 1
155-0689
14.11.2006 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
25.12.2006 НИШ
1.СТ.57/06
02.02.2007
26.11.2007 0
155-0630
05.12.2006 СОМБОР
СТ 23/06
16.04.2007
22.01.2007
30.12.2010 1
155-0705
25.12.2006 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
05.12.2006 ЕРИЋ ВАСИЛИЈЕ
РАЈО
08014604
МАЧВА ДПП
СТ 37/06
29.07.2008 1
155-0604
941
17614576
ИНКА ДОО
20.11.2006 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
14.12.2006 ВАЉЕВО
СТ 42/06
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
ПАЉКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈЕФТА
ДРАГАН
МИЛИЧЕВИЋ
ЛАЛИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
11.05.2007
ТУРИСТ ДОО
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
МИЛОЈЧИЋ
КАТАРИНА
22.01.2007
15.07.2009 0
155-0217
587
942
17051873
МЕДИФАРМ
ИНЖЕЊЕРИНГ
15.12.2006 БЕОГРАД
V СТ 82/05
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
27.02.2007
23.01.2007
10.10.2007 0
155-0936
588
943
07034547
КОШУТЊАК ФП
18.12.2006 БЕОГРАД
01.04.2009 0
155-0278
06197132
ЈУГОКОМЕРЦ
10.06.1997 БЕОГРАД
МЛАДЕН
НИКОЛИЋ
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
26.01.2007
945
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
26.02.2007
589
V-СТ
248/2006
0
16.11.2012 1
155-1006
590
946
07423340
ЈУ ПРИМ ДД
13.02.1997 БЕОГРАД
VI СТ
4355/95
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
08.12.2008 0
155-1006
33 од 167
15.11.2006 МИРКОВИЋ
МИЛОСАВ СЛАВА
14.06.2006 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
01.05.2007 ЗОРАН МИЛОВАН
БОРИСЛАВ
14.12.2006 АДАМОВИЋ
СЛАВОЉУБ
ЉИЉАНА
15.12.2006 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
18.12.2006 РИСТИЋ МИЛОРАД
РАЈКО
22.02.2007 МРДОВИЋ МИЈАИЛО
БУДИМИР
06.07.2006 МРДОВИЋ МИЈАИЛО
БУДИМИР
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
591
947
07490747
АГРОФРУКТ ДОО
27.10.1998 БЕОГРАД
592
949
17149245
25.12.2006 БЕОГРАД
593
950
07740085
СТЕЕЛ ПРОДУКТ
ДОО ЕКСПОРТ
ИМПОРТ
ФАРМАЛЕК ДОО
21.12.2006 БЕОГРАД
594
951
17090216
АД АСТРА ДОО
27.12.2006 БЕОГРАД
595
953
07202504
БАКАР АД
ШТАМПАРИЈА
29.12.2006 ЗАЈЕЧАР
596
954
06632912
РАДОВИЋ КОМПАНИ
ЛТД ДОО
29.12.2006 ВАЉЕВО
СТ 43/06
РАДА ВУЛЕТИЋ БОРКА
ПАНТИЋ
597
955
07653603
ДОМ ОМЛАДИНЕ
ДОО
14.07.2006 НИШ
СТ 23/06
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
598
957
07452861
БИОИНЖЕЊЕРИНГ
17.05.1996 БЕОГРАД
VI СТ
4188/95
599
958
07076509
ШЕПШИН ЗЕМ
ЗАДРУГА
27.12.2006 БЕОГРАД
600
959
08641129
ЛАЛЕНА ДОО
29.12.2006 СУБОТИЦА
601
960
08261776
ИНГРАП ДОО
602
962
08030995
РАТАР ЗЗ стачајна
маса
11.01.2007 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
08.01.2007 ЗРЕЊАНИН
603
963
08812110
ЦАЛЕРA ДОО
604
964
07106475
УКРАС АД
605
966
07459220
МАШИНОСЕРВИС А
Д
09.05.2002 БЕОГРАД
XV СТ
5056/01
606
967
00000967
ДМ ТОУРС
24.11.2006 СУБОТИЦА
СТ 23/06
607
969
08036837
ОГАР ЗЗ
СТ 42/06
608
970
07371411
ЕУРОТРАНС ДОО
17.01.2007 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
13.12.2006 ЗАЈЕЧАР
11.01.2007 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
12.01.2007 НИШ
III СТ
ЈОВАН
1735/98
КОРДИЋ
V СТ 137/06 ИВАНКА
СПАХОВИЋ
Стечани
судија
VI СТ 119/06 ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
VI СТ 264/06 ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
СТ 34/06
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
VI СТ 245/06 ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
СТ 25/06
СТ 34/06
СТ 21/06
СТ 43/06
II СТ 66/06
СТ 33/06
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
28.01.2008 0
155-0912
13.06.2003 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
25.12.2006 ЛАБАН МИЛОРАД
ГОРАН
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
17.04.2007
17.04.2007
25.11.2008 0
155-0631
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
12.04.2007
12.04.2007
20.11.2012 0
155-0722
04.07.2012 МИРКОВИЋ
МИЛОСАВ СЛАВА
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
12.04.2007
10.05.2010 0
155-0500
27.12.2006 ПЕШУТ ЂУРА
ЖЕЉКО
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
03.02.2007
20.02.2008 0
155-0621
07.02.2007
11.12.2008 0
155-0632
29.12.2006 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
29.12.2006 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
30.09.2009 0
155-0686
24.09.2007 0
155-0047
20.06.2007
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
06.03.2008 РАЈКОВИЋ
Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
17.05.2001 ТАДИЋ БОГДАН
ВАСО
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
03.04.2007
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
12.04.2007
08.05.2007
12.03.2008 0
155-0582
27.12.2006 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
ИВАН
ЧЕЉУСКА
МИЛИЋЕВИЋ
ДРАГАН
ЈЕФТА
ЛАЛИЋ
РАДОМИР
АЛЕКСАНДАР
РАДОЈЧИЋ
СТОИЉКОВСК
И
ЛАЛИЋ
КОМШИЋ
ДРАГАН
ЉИЉАНА
ЗОРИЦА
ОЛИВЕРА
СТОШИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ГОРДАНА
БИЉАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ ШУКОВИЋ
02.03.2007
16.02.2007
23.03.2007 0
155-0990
12.04.2007
14.02.2007
30.12.2008 0
155-0604
25.04.2007
21.02.2007
30.05.2014 0
155-0962
29.12.2006 КУЈУНЏИЋ
МИХАЈЛО ЗВОНКО
11.01.2007 ЗОРАН МИЛОВАН
БОРИСЛАВ
08.01.2007 НИЋЕТИН
ЉУБОМИР МИЛАН
30.04.2007
14.02.2007
21.10.2011 0
155-0609
25.04.2007
21.02.2007
13.07.2010 1
155-0683
18.09.2007
18.09.2007
07.12.2009 0
155-0958
ИВАН
ЧЕЉУСКА
МИЛИЧЕВИЋ
ЈЕФТА
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
26.01.2007
19.01.2007
02.03.2007 0
155-0677
19.04.2007
20.02.2007
24.12.2013 0
155-0707
12.12.2008 0
155-0938
ЛАЛИЋ
ДРАГАН
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
34 од 167
11.01.2007 РИСТИВОЈЕВИЋ
МАРКО САША
12.01.2007 НИКОЛИЋ ВИДЕН
ПАВЛЕ
06.09.2006 СЕЛАКОВИЋ
МИХАИЛО РАДМИЛА
24.11.2006 ЋОПИЋ ЈОВАН
БРАНКА
24.04.2012 ДУЊИЋ МИЛЕТА
ВЛАДЕТА
13.12.2006 КОСТИЋ МИЛОЈЕ
МИЛЧА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
609
973
06962173
610
975
611
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
29.01.2007 ЧАЧАК
СТ 33/06
17523694
ПИК СЕРВИС
ПРОЈЕКТ
ЈОВАН А ДОО
16.01.2007 УЖИЦЕ
СТ.37/06
976
07163983
16 ОКТОБАР УЗГП
29.01.2007 ПОЖАРЕВАЦ
СТ.23/06
612
983
07601310
ШПЕДИЦИЈА
РАКОВИЋ ДОО
29.01.2007 ЧАЧАК
СТ 32/06
613
985
07659407
СТОЧАР ЗЗ
29.01.2007 НИШ
614
986
17255452
ФЛУОРИТ РАВНАЈА
615
988
07173105
616
989
07216629
617
991
618
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
MАРИЈА
А?ЕМОВИЋ
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
ДУШКА ИЛИЋ
01.06.2007
09.03.2007
22.10.2007 0
155-0979
МИЛОВИЋ
МАНОЈЛЕ
12.04.2007
12.03.2007
30.06.2010 0
155-1084
ВЕРИЦА
СМИЉАНИЋ
ДУШКА ИЛИЋ
СВЕТЛАНА
САВИЋ
МАРИЈА
А?ЕМОВИЋ
15.05.2007
12.03.2007
17.12.2014 0
155-1009
01.06.2007
09.03.2007
29.05.2009 0
155-0781
1.СТ.63/07
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ЗОРИЦА
СТОЈАНОВИЋ
25.06.2007
09.03.2007
18.10.2013 1
155-1025
31.01.2007 ВАЉЕВО
СТ.1/07
РАДА ВУЛЕТИЋ МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
10.05.2007
07.03.2007
28.11.2007 1
155-0983
ИНОС ДЕЛИГРАД
АД
КОТРОМАН ХИ
стечајна маса
15.01.2007 НИШ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ВИДИЋ
НАДЕЖДА
31.05.2007
01.03.2007
15.06.2011 1
155-0910
16.01.2007 УЖИЦЕ
1.СТ.
71/2006
СТ.1/07
11.05.2007
23.02.2007
28.06.2011 0
155-1084
06920900
ХИДРАУЛИКА
ЕЛЕКТРОНИКА
ПНЕУМАТИКА АМД
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
14.09.2000 БЕОГРАД
СТ 432/02
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
25.12.2008 0
155-1072
992
06087086
ЈЕДИНСТВО ХОТЕЛ
СМЕДЕРЕВО ПУТ
стечајна маса
31.01.2007 ПОЖАРЕВАЦ
СТ.2/07
ВЕРОСЛАВА
СИМИЋ
05.03.2007
07.10.2010 1
155-1008
31.01.2007 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
619
996
00000996
12.02.2007 СУБОТИЦА
СТ 5/07
13.03.2007 1
155-0985
12.02.2007 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
998
08610738
13.11.2006 СОМБОР
СТ 14/06
15.01.2007
18.12.2006
17.03.2008 0
155-0677
621
999
08835659
ИТЕС ФОПЛАСТ
ДОО
08.02.2007 СОМБОР
СТ.28/06
ИЛОНА
СТАЈИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОЗДЕР
БОЖИРАДКА
РАЈИЋ
09.03.2007
620
1 МАЈ ЦИГЛАНА
ХОЛДИНГ ДОО
ТРИКОТАЖА КУЛА
14.05.2007
12.03.2007
28.09.2010 0
155-1026
13.11.2006 ЋОПИЋ ЈОВАН
БРАНКА
08.02.2007 ВЕСЕЛИНОВИЋ
МАРКО ДРАГАН
622
1000
08144044
КЕРАМИКА АД
16.02.2007 СУБОТИЦА
СТ 4/07
10.07.2007
06.03.2007
21.06.2012 0
155-0966
623
1001
07376642
ПОЛЕТ ЗЗ
21.09.2006 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 13/06
30.01.2007
31.10.2006
21.12.2010 0
155-1028
624
1002
07204329
ПОБЕДА ЗЗ
19.02.2007 НИШ
II СТ 60/06
30.05.2007
28.03.2007
20.08.2010 0
155-1068
625
1003
08367736
КАРИН КОМЕРЦ
22.01.2007 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 44/06
20.03.2007
28.02.2007
23.07.2013 0
155-0648
СНЕЖАНА
ПАНТИЋ
БРАЈОВИЋ
ЗОРИЦА
СИНИША
НЕДЕЉКОВИЋ
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ГАЈИЋ
ЗДРАВКО
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ МИЉЕНОВИЋ
ЧЕЉУСКА
ИЛОНА
ИВАН
СТАЈИЋ
РАДМИЛА
ЗВЕЗДАНА
РАДИСАВЉЕВИ КАРАКЛАЈИЋ
Ћ
ЗОРИЦА
ЗОРАН
СТОШИЋ
СТОЈАНОВИЋ
СЛАВИЦА
ЈЕФТА
АВРАМОВИЋ
МИЛИЋЕВИЋ
35 од 167
27.06.2007
29.01.2007 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
16.01.2007 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИСАВ
СЛОБОДАН
12.01.2012 РИСТОВИЋ
ДЕСИМИР ДРАГАН
29.01.2007 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
06.06.2011 ДИМИТРИЈЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР
МИРОЉУБ
31.01.2007 ИВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
ПАНТЕЛИЈА
15.01.2007 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
07.07.2010 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИСАВ
СЛОБОДАН
14.12.2007 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
16.02.2007 МОЛДОВАН МИЛАН
СТЕВАН
26.03.2010 ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛО
ДОБРИВОЈЕ
30.10.2008 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
22.01.2007 ЛУКАЧ БРАНКО
ЖИВАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
626
1005
27001700
627
1006
628
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
15.10.1999 БЕОГРАД
СТ Број
07376090
ГРОЦКА АД стечајна
маса
УНИПРОМ ДОО
28.02.2007 ВАЉЕВО
VIII СТ
4973/99
СТ 5/07
1007
07480504
ИНТЕР ЛЕСК СА ОО
21.08.2001 БЕОГРАД
XIII-4063-99
629
1009
08036853
КУПИНОВО ЗЗ
СТ 2/07
630
1010
20059117
БОРА КОМ ДОО
01.03.2007 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
28.02.2007 ВАЉЕВО
СТ 2/07
631
1012
17423347
Д МАРКЕТ
12.03.2007 КРАЉЕВО
СТ 4/07
632
1014
08754586
БИОТЕК ДОО
21.09.2006 СОМБОР
СТ 16/06
633
1015
07176759
ИНОСИРОВИНА АД
13.03.2007 БЕОГРАД
VIСТ 16/07
634
1016
08099499
ОРНАМЕНТ АД
16.03.2007 СУБОТИЦА
СТ 10/07
635
1018
17212168
ДМ ДОКУМЕНТ
МАНАГЕМЕНТ
21.03.2007 КРАГУЈЕВАЦ
I СТ 4/07
636
1019
08036390
25 МАЈ ДМК АД
23.03.2007 ЗРЕЊАНИН
637
1020
17381997
АЕРО ГРУП ДОО
21.03.2007 БЕОГРАД
638
1021
17108450
639
1022
08783578
ЕТНО АРТ ДОО
стечајна маса
АУТО СТИЛ ДОО
640
1025
07298374
641
1028
642
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
13.06.2007
04.04.2007
12.06.2014 0
155-0920
28.05.2008 0
155-1036
14.05.2008 0
155-50
26.02.2007 ДРАКУЛ ЛАЗАР
ИГОР
28.02.2007 МАНОЈЛОВИЋ
МИЛОМИР ПРЕДРАГ
02.08.2006 КОВАЧЕВИЋ
ЖИВОJИН ЗОРАН
01.03.2007 РИСТИВОЈЕВИЋ
МАРКО САША
28.02.2007 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
12.03.2007 КОВАЧЕВИЋ КРСТО
ЗОРАН
21.09.2006 КАБИЋ СТЕВАН
НЕНАД
МИЛИЋЕВИЋ
ЛАЛИЋ
ЈЕФТА
ДРАГАН
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
МИЛЕВА
МОМИР
ГОЧАНИН
ПЕШОВИЋ
БОЖИДАРКА
ОЛИВЕРА
РАЈИЋ
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
ЉИЉАНА
ИВАНКА
ПАВЛОВИЋ
СПАХОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ВЕСНА ИЛИЋ
ДЕЈАНА
ЗЕЧЕВИЋ
04.06.2007
16.04.2007
21.10.2011 0
155-0609
27.06.2007
04.04.2007
29.10.2008 0
155-0632
23.04.2007
20.06.2007
30.12.2008 1
23-96
29.01.2007
30.10.2006
17.12.2010 0
155-0134
10.12.2009 0
155-0074
07.12.2007 ЛАЗАРЕВИЋ
МИЛИЈА МИРЈАНА
16.03.2007 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
21.03.2007 ЈОВАНОВИЋ
ЖИВАДИН ГВОЗДЕН
СТ 3/07
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
23.03.2007 ЧАЧАК
XIII СТ
228/06
СТ 1/07
13.04.2007 НОВИ САД
6/07
ЈОВАН
КОРДИЋ
МАРИЈА
АЂЕМОВИЋ
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
КРАЈИНА АД ГП
02.04.2007 ЗАЈЕЧАР
СТ 5/07
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
17253697
ДРВОПРОДУКТ РАДИЋ
03.04.2007 ВАЉЕВО
СТ 6/07
РАДА ВУЛЕТИЋ МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
1030
08013934
СИРМОДЕКС
СТ 3/07
643
1031
08012105
ЗВЕЗДА АД
21.02.2007 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
21.03.2007 ПАНЧЕВО
644
1032
07019327
ИНСТИТУТ ЗА
НОВИНАРСТВО
ЛАЛИЋ
ДРАГАНА
КАНАЧКИ
ЗЛАТИБОР
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
13.02.2007 БЕОГРАД
СТ 3/07
XV СТ
238/06
18.05.2007
17.04.2007
02.02.2012 0
155-0986
27.04.2007
16.04.2007
28.09.2007 0
155-0720
АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВСК
И
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ДУШКА ИЛИЋ
20.07.2007
09.05.2007
30.05.2014 0
155-1040
23.03.2007 БОЖИЋ ЈОВО
ДРАГАН
20.09.2007
20.09.2007
26.03.2008 0
155-0942
13.07.2007
04.05.2007
25.10.2012 0
155-0979
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
17.07.2007
24.05.2007
30.04.2009 0
155-0948
21.03.2007 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
23.03.2007 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
13.04.2007 ОТИЋ МИЛАН
ВЛАДИСЛАВ
16.05.2007
31.08.2007 0
155-0621
04.07.2007
10.05.2007
04.09.2008 1
155-0944
08.05.2007
22.03.2007
26.10.2012 1
155-0867
05.09.2007
20.06.2007
21.10.2008 1
155-1008
10.05.2007
10.05.2007
20.03.2014 1
155-1072
ЉИЉАНА
КОМШИЋ
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
36 од 167
02.04.2007 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
03.04.2007 МАРКОВИЋ
СТАНОЈЕ ДРАГИЦА
01.08.2011 СТУПАР ДРАГО
СЊЕЖАНА
21.03.2007 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
15.03.2007 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
СТ Број
Председник
стечајног
већа
XV СТ
281/06
ГОРДАНА
ИВАНКА
АРАНЂЕЛОВИЋ СПАХОВИЋ
16.04.2007
16.04.2007
12.10.2009 0
155-0920
15.01.2007 ДРАКУЛ ЛАЗАР
ИГОР
ИЛИЋ ВЕСНА
ЗЕЧЕВИЋ
ДЕЈАН
ВУЛЕТИЋ РАДА ЖИВКОВИЖ
МИЛЕНА
07.05.2007
23.04.2007
31.05.2010 0
155-0925
04.07.2007
10.05.2007
11.07.2013 0
155-1039
02.04.2007 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
04.04.2007 ЋОСИЋ РАДОВАНА
МИОДРАГ
НАСТАСИЋ
БИЉАНА
АЛЕКСАНДРА
ПОЗДЕР
26.02.2007
15.01.2007
24.12.2007 0
155-0660
09.07.2007
14.05.2007
27.06.2008 0
155-0933
16.04.2008 0
155-0911
645
1033
07748825
МЕТРО МАРКЕТИНГ
СТУДИО
15.01.2007 БЕОГРАД
646
1034
07621833
ДИС ДОО
02.04.2007 КРАГУЈЕВАЦ
647
1035
17043820
МОРНА ФОРЕСТ
ДОО
04.04.2007 ВАЉЕВО
СТ. 7/07
648
1036
08153655
МОНТАЖА АД
06.12.2006 СОМБОР
СТ. 22/06
649
1038
08667853
БАНЕ МПИ ХК
05.04.2007 СОМБОР
СТ. 3/07
650
1041
07469071
МАЈМАР ДОО
27.10.2002 БЕОГРАД
651
1042
06202683
АС ПРОТЕЦТ
03.04.2007 БЕОГРАД
652
1043
07404000
МЕЛБАТ ДОО
09.01.2006 НИШ
653
1044
08689466
ЗОРКА - ТРГОВИНА
13.04.2007 СУБОТИЦА
III СТ
ВЈЕРА
7477/98
ЂУРИШИЋ
V СТ 144/06 ИВАНКА
СПАХОВИЋ
1.СТ 109/05 ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
СТ 11/07
654
1046
06505856
19.04.2007 ВАЉЕВО
СТ 8/07
655
1047
08191581
ПРЊАВОР
МАЧВАНСКИ
БП ЦИЦЛЕ
20.04.2007 СУБОТИЦА
СТ 13/07
656
1048
07172761
ТЕКСТИЛКОЛОР
20.04.2007 НИШ
II СТ 68/06
657
1050
07525486
РЕПРЕК ДОО
28.12.2006 БЕОГРАД
658
1052
08081085
7 ЈУЛИ ЕЛЕК.ДД
27.04.2007 НОВИ САД
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
VI СТ 278/06 ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
СТ 14/07
659
1054
08056803
ЊЕГОШЕВО ДП
04.05.2007 СУБОТИЦА
СТ 16/07
660
1055
07177062
ШУМАДИЈА АД
09.05.2007 ЧАЧАК
СТ 3/07
661
1056
08071101
1057
07171722
11.05.2007 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
27.04.2007 НИШ
СТ 6/07
662
СТЕЧАЈНА МАСА
ПРОВАМИН ФСХ
РАД ГП
II СТ 6/07
663
1058
06117058
26 СЕПТЕМБАР
МЕТАЛ ДП
15.05.2007 ВАЉЕВО
СТ 11/07
I СТ. 2/07
Стечани
судија
ГАЈДИЋ
ЗДРАВКО
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
ЧЕЉУСКА
ИВАН
РАДА ВУЛЕТИЋ СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МИЛИЧЕВИЋ
ЈЕФТА
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ
Датум
испитног
рочишта
05.09.2007
19.06.2007
24.12.2007 0
155-0912
24.03.2006
17.02.2006
28.03.2012 0
155-0659
13.07.2007
04.05.2007
22.05.2009 1
155-0986
21.08.2007
29.05.2007
21.09.2007 1
155-1096
06.07.2007
09.05.2007
24.11.2011 1
155-0917
11.07.2007
30.05.2007
27.12.2012 1
155-0670
31.05.2007 0
155-0074
06.12.2006 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
05.04.2007 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
11.04.2007 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
03.04.2007 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
21.02.2012 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
19.04.2007 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
19.04.2007 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
20.04.2007 БОЖИНОВИЋ
ЉУБОМИР
ЉИЉАНА
20.04.2007 ЈОВИЋ БОРИВОЈЕ
ДРАГАН
28.12.2006 ЛАЗАРЕВИЋ
МИЛИЈА МИРЈАНА
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ДУШКА ИЛИЋ
19.07.2007
05.06.2007
17.05.2008 0
155-0752
27.04.2007 ТОМАШЕВИЋ
ВУКАШИН ДЕЈАН
31.07.2007
18.05.2007
26.06.2009 1
155-0651
07.09.2007
29.06.2007
24.06.2009 1
155-0999
ЛАЛИЋ
ДРАГАН
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
09.08.2007
05.06.2007
24.04.2009 1
155-0613
10.07.2007
12.06.2007
19.07.2010 1
155-0647
08.08.2007
08.08.2007
19.06.2008 1
155-0944
04.05.2007 СТОЈАНОВИЋ
НОВИЦА ЗОРАН
09.05.2007 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
11.05.2007 ВУКОВИЋ БОРИВОЈЕ
ВЕСНА
27.04.2007 ДИНИЋ ДАНИЛО
МИЛАН
15.05.2007 МАРКОВИЋ
СТАНОЈЕ ДРАГИЦА
37 од 167
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
664
1060
07128797
БЕЛИ ТИМОК УТТ
ДП
18.05.2007 ЗАЈЕЧАР
14/07
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНКОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
665
1062
07447817
ПАПАК ДОО
08.05.2007 БЕОГРАД
I СТ 39/07
666
1063
07108974
КРЗНО АД
18.05.2007 НИШ
II СТ 7/07
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
667
1064
08214085
ТРЕНД ДОО
СТ 362/04
668
1065
08000069
БЕГЕЈ ПЛАСТ АД
07.12.2004 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
23.05.2007 ЗРЕЊАНИН
СТ 7/07
ДРАГАН
ЛАЛИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
669
1068
07128819
ДИБ ДП
25.05.2007 ЗАЈЕЧАР
СТ 13/07
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
МИЛИЧЕВИЧ
ЈЕФТА
АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВСК
И
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
670
1070
17381334
САНИКОЛ 02
26.04.2007 БЕОГРАД
XV СТ
262/06
ГОРДАНА
ИВАНКА
АРАНЂЕЛОВИЋ СПАХОВИЋ
671
1074
07046987
БЕСТ
26.12.2001 БЕОГРАД
672
1075
07307373
14 АВГУСТ
11.05.2007 ЗАЈЕЧАР
I СТ 1104/91 ЖЕЊКО
МУЊИЗА
СТ 15/07
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
ВЛАДИМИР
КОЗАР
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
673
1076
08006105
ПАНЧЕВО АД
ИНД.ОБУЋЕ
23.05.2007 ПАНЧЕВО
СТ 8/07
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
УЧЕВИЋ
НЕНАД
674
1077
08708312
АУТОПРЕВОЗ АД
21.05.2007 ПАНЧЕВО
СТ 5/07
675
1078
08036691
ТРИКОТАЖА ДП
21.05.2007 ЗРЕЊАНИН
СТ 6/07
676
1079
17401866
ЕБС ТРАДЕ ДОО
16.05.2007 БЕОГРАД
XII СТ
154/06
ЉИЉАНА
СТОШИЋ
АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВСК
И
ЈОВАН
КОРДИЋ
677
1081
08639744
ГАЛКИ ДП
11.06.2007 НОВИ САД
СТ 22/07
678
1082
06021441
САНА СЗ
04.05.2007 БЕОГРАД
XV СТ
142/06
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
679
1085
07325568
ЦАРИЋ ЗЗ
18.06.2007 ВАЉЕВО
СТ 14/07
680
1086
07332874
ПАУНЕ ЗЗ
01.02.2008 ВАЉЕВО
СТ 15/07
681
1087
07365144
ГРАФИЧАР КОМЕРЦ
08.06.2007 ЧАЧАК
СТ 5/07
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
21.11.2008 1
155-0674
18.05.2007 МИХАЈЛОВИЋ
БРАНИСЛАВ
БОБАНА
08.05.2007 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
18.05.2007 ЂОШИЋ
СТАНИСЛАВ ВЕСНА
29.06.2007
07.06.2007
25.12.2008 0
155-0942
04.09.2007
03.07.2007
20.11.2008 1
155-0693
08.02.2011 0
155-1003
04.07.2007
03.10.2013 0
155-1040
19.07.2007
21.11.2008 1
155-0674
26.06.2007
28.12.2007 0
155-0034
11.12.2007 1
155-0912
12.06.2007
24.12.2008 1
155-1085
17.09.2007
22.06.2007
26.12.2008 1
155-0941
23.05.2007 ГЛИГОРИЋ ЗДРАВКО
МИРОСЛАВ
ЗЛАТИБОР
КАНАЧКИ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
07.08.2007
04.06.2007
11.04.2008 1
155-0516
19.08.2007
18.06.2007
28.05.2008 1
155-0662
21.05.2007 ЖИВКОВИЋ МИЛАН
СТЕВАН
21.05.2007 САВИЋ МИЛИВОЈ
РАДОВАН
МАРИНА
ТОМИЋ
11.09.2007
11.09.2007
11.09.2007 0
155-0703
16.05.2007 ПЕТРОВИЋ
БОРИВОЈЕ ДРАГАН
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
24.08.2007
07.08.2007
21.04.2008 1
155-0663
11.06.2007 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
18.09.2007
18.09.2007
20.02.2008 0
155-0958
04.05.2007 СЕЛАКОВИЋ
МИХАИЛО РАДМИЛА
03.10.2007
25.07.2007
18.11.2014 0
155-1091
14.05.2008
27.02.2008
30.03.2010 0
155-0632
28.09.2007
13.07.2007
17.03.2009 0
155-0979
18.06.2007 КОВАЧЕВИЋ
МИЛОШ ДУШИЦА
01.02.2008 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
08.06.2007 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОЊИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ ПЕТРОВИЋ
ДЕСАНКА
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
МАРИЈА
ДУШКА ИЛИЋ
А?ЕМОВИЋ
38 од 167
19.09.2007
26.06.2007
16.12.2005 СМОЉАНОВИЋ
ЈОВАН МИОДРАГ
21.05.2007 БОЖИЋ ЈОВО
ДРАГАН
25.05.2007 МИХАЈЛОВИЋ
БРАНИСЛАВ
БОБАНА
26.04.2007 ПАВЛОВИЋ
СЛОБОДАН ЗОРАН
14.05.2007 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
11.05.2007 МИЛИЋЕВИЋ
БОЖИДАР ЉУБИША
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
682
1088
17188267
ПОЋУТА ЗЗ
18.06.2007 ВАЉЕВО
683
1089
07245807
ЈАБЛАНИЦА ЗЗ
18.06.2007 ВАЉЕВО
684
1090
00001090
КОНИКА
08.06.2007 ЧАЧАК
685
1092
07457693
ГОРИВОПРОМЕТ
27.05.2004 БЕОГРАД
686
1093
17082884
ПОКО А ПОКО ДОО
20.06.2007 БЕОГРАД
687
1094
07564937
ТЕОС ПРО АД
20.06.2007 БЕОГРАД
V СТ 51/07
688
1095
06173047
ГРАФОБИРО
30.05.2007 БЕОГРАД
689
1096
08000506
ОТПАД
29.06.2007 ПАНЧЕВО
XIII СТ
246/06
VI СТ 6/07
690
1098
17068679
13.06.2007 БЕОГРАД
691
1099
07146523
ФОРМА Д ЕКСПОРТ
ИМОРТ
ДРАГАЧЕВО ДП
18.06.2007 ЧАЧАК
XIII СТ
34/07
СТ 4/07
692
1100
07147520
КУЧАЈ ТРАНС ДП
06.07.2007 ЗАЈЕЧАР
693
1101
08071462
ИГМА АД
694
1104
08185069
695
1105
07066872
696
1106
08121877
697
1107
698
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
СТ 16/07
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
СТ 2/07
УРОШЕВИЋ
АЏЕМОВИЋ
ДРАГИЦА
МАРИЈА
VI СТ.930/04 ЉИЉАНА
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
V СТ 50/07 СПАХОВИЋ
ГОРДАНА
ИВАНКА
АРАНЂЕЛОВИЋ
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
13/07
13.07.2010 0
155-0632
03.10.2007
25.07.2007
07.11.2013 0
155-1027
12.10.2007
06.07.2007
31.03.2008 1
155-0056
04.06.2007 0
155-0987
18.07.2007 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
18.06.2007 МАРЈАНОВИЋ
МАТИЈА ЈАСМИНА
08.06.2007 ШКИЉЕВИЋ ОБРАД
ДАНИЛО
16.06.2006 ЂУКИЋ ИЛИЈА
ДУШАН
06.09.2007
06.09.2007
15.01.2008 0
155-0912
20.06.2007 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
20.06.2007 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
30.05.2007 ЈОКИЋ МИЛЕНКО
ДРАГИЦА
29.06.2007 ПЕТКОВИЋ
ТОМИСЛАВ
МИХАЈЛО
13.06.2007 ЈОКИЋ МИЛЕНКО
ДРАГИЦА
18.06.2007 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
СПАХОВИЋ
ИВАНКА
ЈОВАН
КОРДИЋ
МИЉУШ
МАРТИНОВИЋ
БОЈАНА
ЈОВАН
КОРДИЋ
ДУШКА ИЛИЋ
ВЈЕРА
ШУРИШИЋ
МЛАДЕН
НИКОЛИЋ
СТОШИЋ
ЉИЉАНА
03.10.2007
05.09.2007
16.04.2009 0
155-0912
10.09.2007
10.09.2007
15.11.2007 0
155-0916
29.10.2007
23.08.2007
11.08.2009 1
155-0501
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
МАРИЈА
А?ЕМОВИЋ
21.09.2007
21.09.2007
16.09.2009 0
155-0916
19.10.2007
07.09.2007
29.04.2009 1
155-0781
СТ 10/07
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
24.10.2008 1
155-0783
11.06.2007 НОВИ САД
СТ 6/08
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
25.09.2007
20.08.2007
04.11.2008 0
155-1013
ГРАЂА ПРОМЕТ ДОО
18.05.2007 ПАНЧЕВО
СТ 9/07
КАНАЧКИ
ЗЛАТИБОР
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
07.09.2007
22.06.2007
29.12.2008 0
155-0941
18.05.2007 ГЛИГОРИЋ ЗДРАВКО
МИРОСЛАВ
БУДУЋНОСТ
ТЕРМОВОД ДП
ПАНОНИЈА ГРАДЊА
ДП
12.06.2007 БЕОГРАД
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
05.08.2007
14.10.2008 1
155-0746
01.10.2007
27.08.2007
30.12.2008 1
155-0768
12.06.2007 ТОМИЋ ЈОВАН
СЛОБОДАН
16.07.2007 ДРАГИЋ ЕКРЕМ
ДЕРВИША
07627670
КРАЈИНА ХОЛДИНГ
ПК
27.06.2007 ЗАЈЕЧАР
СТ 11/07
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
11.09.2007
16.07.2007 НОВИ САД
VIII СТ
42/07
СТ 23/07
26.10.2010 1
155-0621
1108
08656525
09.07.2007 ПАНЧЕВО
СТ 11/07
08.09.2008 1
155-0516
17195603
03.07.2007 БЕОГРАД
I СТ 53/07
11.09.2007
07.09.2007
08.01.2009 1
155-0652
700
1110
08601348
ЕВЕРИ ДЕЈ ДОО
10.07.2007 СУБОТИЦА
СТ 21/07
ЗЛАТИБОР
КАНАЧКИ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
07.09.2007
1109
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
12.10.2007
699
ТРАНСПОРТ
ПАНЧЕВО ДП
КЛУЗ ГРОЦКА ДП
29.03.2012 0
155-0986
39 од 167
05.10.2007
06.07.2007 ТОДОРОВИЋ
МИЛОРАД
ДАНИЈЕЛА
11.06.2007 ЏАРИЋ ОБРЕН
РАДОЈИЦА
27.06.2007 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
09.07.2007 ЖИВКОВИЋ МИЛАН
СТЕВАН
03.07.2007 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
10.07.2007 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
701
1111
00001111
702
1112
07204230
703
1113
704
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
АЛТА САУТ ИСТ
ЕУРОПЕ ДОО
ФАБРИКА ОБОЈЕНИХ
МЕТАЛА ДОО
18.07.2007 БЕОГРАД
17730908
1114
705
СТ Број
Председник
стечајног
већа
13.07.2007 НИШ
V СТ
23/2007
II СТ 12/07
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
ПОЉОПРОМЕТ
СТЕЧАЈНА МАСА ЗЗ
08.06.2007 ЧАЧАК
СТ 6/ 7
ДУШКА ИЛИЋ
17184938
КОМБИ ТРАНС ДОО
23.07.2007 ВАЉЕВО
1115
07166605
706
1118
08754497
ЦАРИЧИН ГРАД ГИП
АД
ОКИТЕХ ДОО
707
1120
07627688
ТРГОВИНА И
ХЛАДЊАЧА
708
1121
07627700
709
1122
710
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
26.11.2007
19.09.2007
15.12.2008 0
155-0278
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
06.11.2007
11.09.2007
25.12.2008 1
155-0630
МАРИЈА
А?ЕМОВИЋ
12.10.2007
06.07.2007
30.01.2009 0
155-0781
08.06.2007 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
СТ 21/07
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
26.10.2007
29.08.2007
16.04.2008 0
155-0217
23.07.2007 КРАГУЈЕВАЦ
I СТ 17/07
ВЕСНА ИЛИЋ
28.09.2007
07.09.2007
11.03.2011 0
155-0952
03.08.2007 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
17.08.2007 ЗАЈЕЧАР
СТ. 11/07
02.11.2007
03.09.2007
28.12.2011 0
155-0613
СТ. 24/07
МИЛИЋЕВИЋ
ЈЕВТА
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
ДЕЈАНА
ЗЕЧЕВИЋ
ЛАЛИЋ
ДРАГАН
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
05.10.2007
31.07.2009 1
155-0621
БИЉНА
ПРОИЗВОДЊА
17.08.2007 ЗАЈЕЧАР
СТ. 25/07
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
05.10.2007
10.04.2014 1
155-0621
17445138
ФАРМА СВИЊА ДОО
17.08.2007 ЗАЈЕЧАР
СТ. 26/07
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
05.10.2007
25.12.2008 1
155-0621
1125
17257943
27.08.2007 НИШ
II СТ 18/07
02.10.2007
26.08.2008 0
155-0910
1126
17107453
03.09.2007 ВАЉЕВО
СТ 23/07
05.12.2007
26.09.2007
05.11.2008 0
155-1091
712
1127
07441657
ГЛОБЕХ
ИНЖЕЊЕРИНГ
19.03.2007 БЕОГРАД
XV СТ
136/06
22.06.2007
11.12.2012 0
155-0942
713
1128
00001128
ИБИС
04.09.2007 БЕОГРАД
XIII СТ
55/07
ЗОРИЦА
ЗОРАН
СТОШИЋ
СТОЈАНОВИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
ЉИЉАНА
ГОРДАНА
ПАВЛОВИЋ
АРАНЂЕЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
ЈОВАН
ВЛАДИМИР
КОРДИЋ
КОЗАР
11.12.2007
711
ГЛОБАЛ МЕДИА
ДОО
ВОЋЕ ПРОМЕТ
23.07.2007 АДАМОВИЋ
СЛАВОЉУБ
ЉИЉАНА
23.07.2007 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
10.12.2009 ВУКОВИЋ БОРИВОЈЕ
ВЕСНА
17.08.2007 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
17.08.2007 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
17.08.2007 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
27.08.2007 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
03.09.2007 КОВАЧЕВИЋ
МИЛОШ ДУШИЦА
19.03.2007 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
02.10.2007
02.10.2007
02.10.2007 0
23-73
04.09.2007 МАНДИЋ ГВОЗДЕН
СТАНОЈЕ
714
1129
07322267
РАЗВОЈ ГП
27.04.2007 УЖИЦЕ
СТ 4/07
13.07.2007
08.06.2007
05.03.2009 0
155-1063
715
1130
00001130
МЛЕКАРА ДП
21.09.2007 ЗАЈЕЧАР
СТ 23/07
ВИДИЋ
НАДЕЖДА
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
29.04.2008 1
155-0621
716
1131
00001131
БЛУЕ МАРКЕТ ДОО
13.09.2007 БЕОГРАД
V СТ 76/07
717
1132
07203322
СИНИША НИКОЛИЋ ДРАГОШ ДП
21.09.2007 НИШ
II СТ 9/07
718
1134
00001134
ЛАВИРИНТ Д&Д
ДОО
28.09.2007 СУБОТИЦА
СТ 24/07
27.04.2007 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
21.09.2007 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
13.09.2007 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
21.09.2007 ДИМИТРИЈЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР
МИРОЉУБ
28.09.2007 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
ЈОКИЋ
ДРАГАНА
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
40 од 167
14.12.2007
18.12.2007
18.12.2007
30.12.2010 0
155-0936
08.01.2008
06.11.2007
27.10.2010 1
155-1025
20.03.2008 0
155-0986
18.07.2007 РИСТИЋ МИЛОРАД
РАЈКО
13.07.2007 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
719
1137
07110855
ПРОГРЕС ГП АД
03.10.2007 УЖИЦЕ
СТ 12/07
720
1138
17305379
ДЕЛО БРОКЕР АД
07.09.2006 БЕОГРАД
721
1141
17383256
ЛОЛА ИНВЕСТ
ИНЖЕЊЕРИНГ
03.10.2007 БЕОГРАД
XIII СТ
1626/04
XIII СТ
48/07
БРАТИСЛАВА
БЈЕЛАНОВИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
722
1142
17236865
МИНИ КОМПАНИ
ДОО
03.10.2007 БЕОГРАД
XIII СТ
67/07
ЈОВАН
КОРДИЋ
723
1145
06846246
КУТЕКС
09.07.2007 ПОЖАРЕВАЦ
СТ. 3/07
724
1146
07133103
МЕТАЛАЦ АД
12.10.2007 НИШ
СТ. 21/07
725
1148
17318918
ПЛАСТИК ПРОДУКТ
ИНЖЕЊЕРИНГ
18.09.2007 БЕОГРАД
726
1149
08184917
Југотраде доо у
стечају
727
1150
07153589
728
1151
729
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
ДРАГАНА
ЈОКИЋ
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
ЉИЉАНА
МИЛОВАНОВИ
Ћ
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
26.12.2007
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
VI СТ 65/07 ЈОВАН
КОРДИЋ
СТОЈАНОВИЋ
ЗОРАН
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
15.01.2008
30.10.2007 НОВИ САД
СТ 31/07
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
МОРАВАТЕКС АД
29.10.2007 НИШ
2.СТ 24/07
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
07292953
РАЈКОВИЋ ЗЗ
10.10.2003 ВАЉЕВО
СТ 1789/03
1152
17346016
26.10.2007 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 5/07
730
1153
08643334
РАДИСАВЉЕВИЋ И
СИН-ПАЛАС
ДАЊИ ДОО
02.11.2007 СУБОТИЦА
СТ 26/07
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
ЗВЕЗДАНА
СВЕТЛАНА
КАРАКЛАЈИЋ
САВИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
731
1154
07594518
ЕИ ПАК
31.10.2007 НИШ
2.СТ. 22/07
732
1155
06176356
РОЈАЛ ТРЕЈД ДОО
04.04.2002 БЕОГРАД
XV СТ
6572/01
733
1156
20227354
29.10.2007 БЕОГРАД
734
1158
08141436
МИХАЈЛОВИЋ
ТРАНС КОМЕРЦ
УТВА АЛУМИНИЈУМ
06.11.2007 ПАНЧЕВО
VIII СТ
84/07
СТ. 15/07
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
МИЉУШ
МАРТИНОВИЋ
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
ПОПОВИЋ
БОЖИДАРКА
735
1159
20078332
БЕУКС
24.10.2007 БЕОГРАД
736
1160
08035717
СЛОГА
12.11.2007 ПАНЧЕВО
XIII СТ
62/07
СТ. 14/07
ЈОВАН
КОРДИЋ
ДЕНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
СВЕТЛАНА
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
МИЉУШ
МАРТИНОВИЋ
БОЈАНА
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
27.11.2007
155-0927
02.07.2007 0
155-0916
03.10.2007 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
05.10.2006 ЈОКИЋ МИЛЕНКО
ДРАГИЦА
03.10.2007 ЖИКИЋ МИЛАДИН
МИОДРАГ
14.11.2007
14.11.2007
26.12.2007 0
155-0110
14.11.2007
14.11.2007
12.03.2008 0
155-0703
03.10.2007 ПЕТРОВИЋ
БОРИВОЈЕ ДРАГАН
02.07.2013 1
155-0687
27.11.2007
30.10.2008 1
155-0647
19.02.2008
15.11.2007
14.10.2008 0
155-0912
09.07.2007 МИТИЋ СИНИША
АЦА
12.10.2007 ДИНИЋ ДАНИЛО
МИЛАН
18.09.2007 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
25.01.2008
10.12.2007
14.07.2014 0
155-0665
16.07.2008 КИЋАНОВИЋ САВА
МИРЈАНА
22.01.2008
11.12.2007
18.12.2009 1
155-1085
29.10.2007 МИЛИЋЕВИЋ
БОЖИДАР ЉУБИША
30.08.2007 0
155-0956
10.10.2003 РАЈКОВИЋ
БОРИВОЈЕ СРЂАН
26.10.2007 ЈЕВТИЋ СЕЛИМИР
ЗВОНИМИР
02.11.2007 ЛИЧИНА-ГАЈИШИН
ПЕТАР ВЕРА
25.01.2008
04.12.2007
10.02.2009 0
155-0681
18.01.2008
07.12.2007
18.04.2008 0
155-156
15.07.2009 1
155-0910
12.10.2007 0
155-50
ЗОРИЦА
ЗОРАН
СТОШИЋ
СТОЈАНОВИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
41 од 167
19.04.2011 0
26.02.2008
10.12.2007
28.12.2009 0
155-0911
04.03.2008
18.12.2007
06.04.2010 1
155-0501
24.12.2007
05.07.2010 0
155-0940
19.12.2007
02.10.2010 1
155-1008
20.03.2008
08.04.2008 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
13.06.2006 КОВАЧЕВИЋ
ЖИВОJИН ЗОРАН
29.10.2007 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
06.11.2007 ПЕТКОВИЋ
ТОМИСЛАВ
МИХАЈЛО
15.07.2009 ГОСПИЋ ДРАГО
РАШКО
12.11.2007 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
737
1161
07351569
МЛАДОСТ СРЦ
07.11.2007 ЗАЈЕЧАР
СТ. 28/07
ВИДЕНОВИЋ
СЛОБОДАНКА
ГОЛУБОВИЋ
БОЖИДАР
738
1163
17128663
КОЛОР ДОО
09.11.2007 УЖИЦЕ
СТ.11/07
739
1164
09039317
ГАПОС АД
09.11.2007 НИШ
СТ. 23/07
740
1165
06871461
СВЕЋЕ ЕРА КОМЕРЦ
15.10.2007 УЖИЦЕ
СТ 8/07
ВИДИЋ
НАДЕЖДА
СТОШИЋ
ЗОРИЦА
НАДЕЖДА
ВИДИЋ
БРАЈОВИЋ
ЗОРИЦА
СТОЈАНОВИЋ
ЗОРАН
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
741
1166
17295110
УНИЈА ТРАНСПОРТ
21.11.2007 ВАЉЕВО
СТ 26/07
742
1168
07348215
ЈУГОПРЕВОЗ АД
07.05.2007 КРАГУЈЕВАЦ
СТ. 6/07
743
1170
07396546
26.11.2007 НИШ
II СТ 8/07
744
1173
08448884
ЕЛЕКТРОРЕМОНТ
ДП
ЕТА ДОО
30.11.2007 СУБОТИЦА
СТ 27/07
745
1174
08220174
РЕМОНТ СТР АД
СТ 14/07
746
1175
08908290
СТ 8/07
747
1177
54822286
14.12.2007 КРАГУЈЕВАЦ
2 СТ 19/07
748
1178
08596697
БАЧКА, ДОО
стечајна маса
БИРОРЕКЛАМ у
банкротству
15.09.2011.
ЗАНАТСТВО ДОО
02.11.2007 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
02.11.2007 СОМБОР
14.12.2007 СУБОТИЦА
749
1179
08054657
ТАТРАН КДП
750
1180
08113815
751
1181
07107030
НОВОСАДСКА
ИНДУСТРИЈА
ТЕКСТИЛА
ПОМОРАВЉЕ ЗЗ
752
1182
17572032
753
1183
08589259
754
1184
08504997
755
1186
07109032
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
29.12.2008 1
23-93
07.11.2007 ЖИВКОВИЋ
МЛАДЕН МИЛОСАВ
09.11.2007 КОВАЧЕВИЋ ЂУРО
МИРА
09.11.2007 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
15.10.2007 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИСАВ
СЛОБОДАН
10.06.2010 КОВАЧЕВИЋ
МИЛОШ ДУШИЦА
07.05.2007 ДАВИДОВИЋ
ЉУБИСАВ ДРАГАН
10.03.2008
17.12.2007
09.06.2011 1
155-1090
29.01.2008
19.12.2007
04.03.2009 0
155-1068
25.09.2009 0
155-1084
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
ВЕСНА ИЛИЋ
ДЕЈАНА
ЗЕЧЕВИЋ
27.02.2008
26.12.2007
29.04.2014 0
155-1091
27.07.2007
02.07.2007
30.10.2008 1
155-0951
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
04.03.2008
08.01.2008
06.11.2009 1
155-0670
01.02.2008
27.12.2007
05.06.2009 0
155-0986
25.11.2008 0
155-0648
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ЧЕЉУСКА
ИВАН
КАТАРИНА
МИЛОЈЧИЋ
26.11.2007 ЈОВИЋ БОРИВОЈЕ
ДРАГАН
30.11.2007 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
02.11.2007 ЛУКАЧ БРАНКО
ЖИВАН
02.11.2007 МОЛДОВАН МИЛАН
СТЕВАН
14.12.2007 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
ЗДРАВКО
ГАЈИЋ
ДАНИЈЕЛА
МАРИЋ
25.02.2008
10.12.2007
21.05.2012 0
155-0966
22.02.2008
25.01.2008
27.02.2013 0
155-0925
СТ 30/07
ИЛОНА
СТАЈИЋ
24.01.2008
21.02.2008
18.12.2009 1
155-0917
17.12.2007 НОВИ САД
СТ 38/07
03.03.2008
11.02.2008
05.12.2008 1
14-27
17.12.2007 НОВИ САД
СТ 37/07
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
04.03.2008
07.02.2008
09.12.2013 1
155-0752
17.12.2007 ТОМАШЕВИЋ
ВУКАШИН ДЕЈАН
07.11.2007 НИШ
1.СТ 45/06
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
24.03.2008
21.12.2007
01.03.2010 1
155-0786
07.11.2007 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
БЕО СТРОНГ
КОМПАНИ
14.12.2007 БЕОГРАД
XV СТ 78/07 ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
26.02.2008
28.02.2008
27.06.2008 0
155-0034
14.12.2007 ПАВЛОВИЋ
СЛОБОДАН ЗОРАН
ГМД КОМПАНИ
ТРЕЈД
ПЛАСМАН ШПЕД
21.12.2007 СУБОТИЦА
СТ 33/07
14.02.2008
18.01.2008
19.06.2008 0
155-0986
21.12.2007 СУБОТИЦА
СТ 31/07
14.02.2008
18.01.2008
19.06.2014 0
155-0986
17.12.2007 НИШ
II СТ. 26/07 ЗОРИЦА
СТОШИЋ
28.01.2008
22.01.2010 1
155-0027
21.12.2007 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
21.12.2007 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
03.10.2008 СМИЉКОВИЋ
РАТКО МИЛОШ
БРАЋА
ВУКСАНОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ
42 од 167
14.12.2007 БОЖИНОВИЋ
ЉУБОМИР
ЉИЉАНА
17.12.2007 КАРАБАСИЛ
МИЛУТИН РАДОСАВ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
756
1189
08021686
ПРИМА АД
10.01.2008 ЗРЕЊАНИН
СТ 13/07
РАДОјчИЋ
РАДОМИР
757
1193
07373333
ШУМАДИЈА ДРВО
ДОО
11.01.2008 КРАЉЕВО
СТ 15/07
758
1195
04018117
ПРИЛЕП ТАБАК ДОО
30.01.2008 БЕОГРАД
I СТ 2/08
759
1196
17540564
МЕТАЛ ДОО
25.01.2008 КРАГУЈЕВАЦ
II СТ 27/07
760
1197
08026009
КВАЛИТЕТа.д.
31.01.2008 СУБОТИЦА
СТ 3/08
761
1198
08008841
ЛИВНИЦА АД
20.11.2007 СУБОТИЦА
СТ 32/07
762
1199
20217189
ХЕЛМУТ МЕТХ
ПРОЗОРИ И ВРАТА
28.12.2007 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 9/07
763
1200
17099787
Л Д Л ДОО
02.02.2008 БЕОГРАД
I СТ 3/08
764
1201
08220271
ЗОРА АД
07.02.2008 СУБОТИЦА
СТ 7/2008
765
1202
07661908
ЕНИПЕКС ДП
08.02.2008 ЧАЧАК
СТ 1/08
766
1204
07335938
ВИСКОЗА СТАМБЕНА
ЗАДРУГА
11.02.2008 ВАЉЕВО
767
1205
07279469
СЛОГА ЗЕМ ЗАДРУГА
768
1207
07134711
769
1208
770
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
26.03.2008
13.02.2008
27.12.2012 0
155-0669
10.01.2008 СУДАРОВ СТЕВАН
СЛОБОДАН
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВСК
И
МИРОСЛАВ
КАРАПАНЏИЋ
06.03.2008
21.02.2008
28.12.2012 0
155-0923
11.01.2008 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
25.03.2008
06.03.2008
15.05.2008 0
155-0931
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
ДАНИЈЕЛА
МАРИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
18.04.2008
07.03.2008
26.12.2008 0
155-0925
18.04.2008
06.03.2008
29.12.2008 0
155-0921
16.01.2009 0
155-0985
30.01.2008 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
25.01.2008 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
31.01.2008 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
20.11.2007 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
18.09.2008 0
14-41
28.12.2007 РАНКОВИЋ
ДРАГОЉУБ ЂОРЂЕ
20.05.2009 0
155-0949
02.02.2008 ИЛИЋ ПРЕДРАГ
БРАНИСЛАВ
02.04.2008 ШИЉЕГОВИЋ
ВОЈИН РАДОВАН
08.02.2008 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
РАДМИЛА
ЗВЕЗДАНА
РАДИСАВЉЕВИ КАРАКЛАЈИЋ
Ћ
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
ИЛОНА
ИВАН
СТАЈИЋ
ЧЕЉУСКА
ДУШКА ИЛИЋ СОЊА
ТОДОРОВИЋ
23.04.2008
СТ 2/08
РАДА ВУЛЕТИЋ МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
31.01.2008 ЗАЈЕЧАР
СТ 1/08
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
МЕТАЛ АД
18.02.2008 ВАЉЕВО
СТ 3/08
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
28.05.2008
07131402
СРБИЈА УТП
12.02.2008 НИШ
V СТ 11/07
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
СНЕЖАНА
ИЛИЋ
1209
08636745
ДРАМАХ ДОО
19.02.2008 НОВИ САД
СТ 2/08
771
1210
08719047
ПЕТРОВИЋ И ДР
20.02.2008 СУБОТИЦА
СТ 28/2008
772
1212
08063141
ИСТРА ДП
12.02.2008 СОМБОР
СТ 10/07
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
773
1213
17372335
ЈУГОПЛАСТИКА
28.12.2007 БЕОГРАД
VIII СТ
105/07
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
06.02.2008
06.06.2008
20.03.2008
22.12.2011 1
155-0977
10.06.2008
17.03.2008
31.03.2014 1
155-0781
07.05.2008
19.03.2008
17.03.2009 0
155-0534
11.02.2008 ПЕТКОВИЋ ПЕТАР
РАДОВАН
07.08.2009 0
155-0878
31.01.2008 ИВАШКОВИЋ
СИНИША ДЕЈАН
26.03.2008
15.12.2009 0
155-0668
09.06.2008
28.03.2008
19.11.2014 1
155-0992
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНКОВИЋ
21.04.2008
27.03.2008
19.06.2008 0
155-0664
18.02.2008 ЈОВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
СВЕТИСЛАВ
14.05.2012 ЋЕТКОВИЋ
ЉУБОМИР
ДУШАНКА
19.02.2008 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
08.05.2008
20.03.2008
27.11.2008 0
155-0984
12.05.2008
17.03.2008
28.09.2010 1
155-0933
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
18.03.2008
03.03.2008
22.09.2010 1
155-0936
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
43 од 167
20.02.2008 САЛАТИЋ ЈЕФТО
СТАНА
12.02.2008 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
28.12.2007 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
774
1214
08228809
ДЕМАЦО
14.02.2008 СУБОТИЦА
СТ9/08
775
1215
20103647
АКВА РИМОНА
14.02.2008 СУБОТИЦА
СТ 8/08
776
1216
00001216
ПРОФАЗ
25.12.2007 БЕОГРАД
777
1217
07705743
ЕКОТУР ИНГ
27.02.2008 ЧАЧАК
VI СТ 138/06 ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
СТ 3/08
778
1218
07209002
НАМА АД реорганиз.- 26.02.2008 ВАЉЕВО
извршена
19.05.2009.
СТ 4/08
779
1219
00001219
АЛИБУНАР АД
ИНД.ФАРМАЦ.ПЛАС
Т.
27.02.2008 ПАНЧЕВО
СТ 2/08
780
1220
54931905
АРГУС СУР
29.02.2008 КРАГУЈЕВАЦ
I СТ 1/08
ВЕСНА ИЛИЋ
781
1221
07172605
ВИДЛИЧ
06.03.2008 НИШ
5. СТ 5/08
782
1222
17332066
YU ULJE COOP
28.02.2008 БЕОГРАД
XV СТ
107/07
ЗОРИЦА
СНЕЖАНА
СТОШИЋ
ИЛИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
783
1223
00001223
ТРАНШПЕД- ТРАНС
12.03.2008 БЕОГРАД
I СТ 9/08
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
784
1224
08243093
УЉМА ДП
26.04.2007 ПАНЧЕВО
СТ 4/07
785
1226
17533835
ЛТП ДОО
21.03.2008 ВАЉЕВО
СТ 5/08
786
1227
17544608
МПК 3 ДОО
21.03.2008 БЕОГРАД
I СТ 15/08
787
1228
00001228
20.03.2008 СУБОТИЦА
СТ 12/08
788
1229
00001229
УСЛУЖНА
ДЕЛАТНОСТ
ПРОЈЕКТ
20.03.2008 СУБОТИЦА
СТ 13/08
789
1230
08107874
790
1231
791
792
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
06.06.2008
27.03.2008
17.10.2008 0
155-0921
06.06.2008
27.03.2008
17.10.2008 0
155-0984
08.04.2008
21.02.2008
21.02.2012 0
155-0722
ДУШКА ИЛИЋ
11.06.2008
27.03.2008
27.02.2009 0
155-0056
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
01.07.2008
03.04.2008
29.11.2011 0
155-0931
БОЈАНА
МИЉУШ
МАРТИНОВИЋ
21.05.2008
16.04.2008
24.12.2008 0
155-0501
27.02.2008 ПЕТКОВИЋ
ТОМИСЛАВ
МИХАЈЛО
31.03.2008
24.04.2008 0
155-0924
07.07.2008
18.04.2008
27.10.2009 0
155-0659
15.05.2008
15.05.2008
21.01.2013 0
155-0631
29.02.2008 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
06.03.2008 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
28.02.2008 ЛАБАН МИЛОРАД
ГОРАН
24.02.2008
22.04.2008
14.05.2010 0
155-1072
18.06.2009 1
155-0516
10.12.2013 0
155-0973
18.09.2009 0
155-0485
ДЕЈАНА
ЗЕЧЕВИЋ
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
ЖЕЉКО
ГОРДАНА АРАН
МУЊИЗА
ЂЕЛОВИЋ
09.07.2008
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
11.07.2008
18.04.2008
23.04.2009 1
155-0651
11.07.2008
18.04.2008
23.04.2009 1
155-0651
05.06.2008
08.05.2008
30.10.2008 0
155-0986
24.06.2008
22.04.2008
26.02.2009 0
155-0961
24.06.2008
24.04.2008
08.07.2010 1
155-0652
24.06.2008
07.05.2008
14.07.2010 0
155-0942
20.03.2008 СУБОТИЦА
СТ 14/08
00001231
ОМЛАДИНАЦ
ЗАДРУГА
БМ ИНЖЕЊЕРИНГ
17.03.2008 БЕОГРАД
1232
07006756
БН НАПРЕДАК
17.03.2008 БЕОГРАД
1233
20180285
NEO FINAL
COMMERCE
02.04.2008 БЕОГРАД
V СТ 104/07 ИВАНКА
СПАХОВИЋ
V СТ 100/07 ИВАНКА
СПАХОВИЋ
VСТ 16/08
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ИЛОНА
СТАЈИЋ
44 од 167
23.04.2002
14.02.2008 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
14.02.2008 САЛАТИЋ ЈЕФТО
СТАНА
02.07.2009 МИРКОВИЋ
МИЛОСАВ СЛАВА
27.02.2008 ШКИЉЕВИЋ ОБРАД
ДАНИЛО
26.02.2008 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
12.03.2008 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
26.04.2007 ЖИВКОВИЋ МИЛАН
СТЕВАН
21.03.2008 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
21.03.2008 РАЈКОВИЋ СТАНКО
СТОЈАН
20.03.2008 СТОЈАНОВИЋ
НОВИЦА ЗОРАН
20.03.2008 СТОЈАНОВИЋ
НОВИЦА ЗОРАН
20.03.2008 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
17.03.2008 ШПАДИЈЕР МИТАР
БЛАЖО
17.03.2008 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
02.04.2008 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
793
1234
08835667
794
1235
07362366
795
1236
07217030
796
1237
17360205
797
1238
17368281
798
1239
07749520
799
1240
800
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ИТЕС УСЛУГЕ И
ЕНЕРГЕТИКА рео.банкротство
РАКЕТА
АУТОРЕМОНТ АД
ИНДУСТРИЈА
ТЕПИХА ИВАЊИЦА
03.04.2008 СОМБОР
СТ 2/08
АЛЕКСАНДА
ПОЗДЕР
КАТАРИНА
МИЛОЈЧИЋ
02.06.2008
05.05.2008
04.04.2011 0
155-0754
03.04.2008 ИВАНОВИЋ ЈОВАН
МИЛУТИН
09.04.2008 УЖИЦЕ
СТ 2/08
22.05.2008
18.02.2011 0
155-0954
СТ 5/08
БЈЕЛАНОВИЋ
БРАТИСЛАВ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
21.08.2008
17.04.2008 ЧАЧАК
НАДЕЖДА
ВИДИЋ
ДУШКА ИЛИЋ
12.09.2008
30.05.2008
12.11.2013 1
155-1086
09.04.2008 СТОЈАНОВИЋ
ЖИВАН МИЛАН
17.04.2008 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
ИТИ
ПОЉОПРИВРЕДА
ЛИОНС ПРОМЕТ
17.04.2008 ЧАЧАК
7/08
ДУШКА ИЛИЋ
12.09.2008
30.05.2008
30.12.2008 1
155-0056
17.04.2008 УЖИЦЕ
СТ 1/08
НАДЕЖДА
ВИДИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
ДРАГАНА
ЈОКИЋ
29.08.2008
26.05.2008
09.07.2009 0
155-1086
ТЕРМОЕЛЕКТРО
ЦЕМЕХ
26.03.2008 БЕОГРАД
XIII СТ.
106/07
ЈОВАН
КОРДИЋ
ЖЕЉКО
МУЊЕЗА
22.05.2008
27.07.2011 0
155-0865
26.03.2008 ЋОСОВИЋ
НОВАКОВИЋ
ДУШАН СВЈЕТЛАНА
17334808
ЗЕНИТ 2001
25.11.2008 БЕОГРАД
XV-СТ-23/08 ГОРДАНА
ЈАСНА
АРАНЂЕЛОВИЋ БРОЗОВИЋ
03.02.2009
22.01.2009
10.06.2011 0
155-0582
25.11.2008 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
1241
08176558
YUCOM AD
18.04.2008 СУБОТИЦА
СТ 16/2008
801
1243
08720436
Mary blue doo
18.04.2008 СУБОТИЦА
СТ 17/2008
802
1244
07274378
БЕЛА РЕКА ЗЗ
09.04.2008 УЖИЦЕ
803
1247
08013985
804
1249
08036705
ШЕЋЕРАНА АД ФАБ.
ШЕЋЕРА стечајна
маса
ХЕМИК АД
805
1250
08044325
806
1252
17298038
807
1253
17014340
808
1258
809
1259
17.04.2008 ШКИЉЕВИЋ ОБРАД
ДАНИЛО
17.04.2008 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
ИВАН
ЧЕЊУСКА
ИЛОНА
СТАЈИЋ
12.06.2008
08.05.2008
31.03.2014 0
155-1001
18.04.2008 ШОМОЂИ ШАНДОР
ШАНДОР
11.07.2008
06.06.2008
17.10.2008 0
155-0990
СТ 3/08
НАДЕЖДА
ВИДИЋ
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
28.08.2009 0
155-1060
18.04.2008 КУЈУНЏИЋ
МИХАЈЛО ЗВОНКО
09.04.2008 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
13.05.2008 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
1/08
КОМШИЋ
ЉИЉАНА
МИЛИЧЕВИЋ
ЈЕФТА
05.09.2008
21.04.2011 0
155-0889
13.05.2008 РАДУКИЋ ВУКАШИН
ЖИВКО
24.03.2008 ЗРЕЊАНИН
СТ 4/08
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
27.12.2012 0
155-0863
24.03.2008 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
ФАБРИКА ШЕЋЕРА
КОВИН АД
ТЕРМОВЕНТ
МЕДВЕЂА
26.05.2008 ПАНЧЕВО
СТ 4/08
19.06.2008 ЛЕСКОВАЦ
СТ 3/08
АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВСК
И
ЉИЉАНА
СТОШИЋ
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
26.05.2008 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
19.06.2008 ПАВЛОВИЋ
МОМЧИЛО НИКОЛА
29.05.2008 ВАЉЕВО
СТ.13/08
08650527
ВИСКОЗА ХК
ХОРТИКУЛТУРА
ЈУГОМАРКЕТ АУ
11.06.2008 НОВИ САД
СТ. 11/08
08649600
ВИТАНЕЛА ДОО
11.06.2008 НОВИ САД
10/08
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
ЗОРАН ДЕНИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
45 од 167
20.06.2008
09.09.2008
03.07.2008
17.01.2012 1
155-1008
06.03.2008
06.03.2008
28.12.2011 0
155-0249
03.09.2008
09.07.2008
08.12.2011 0
155-0623
05.08.2008
29.07.2008
15.10.2008 0
14-8
05.08.2008
29.07.2008
23.06.2009 0
14-8
29.05.2008 СТАЈИЋ МИТАР
БРАНИСЛАВ
11.06.2008 БАЛАЋ ЈОВАН
МИРОСЛАВ
11.06.2008 БАЛАЋ ЈОВАН
МИРОСЛАВ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
810
1261
08583323
PLAY OFF ДОО
13.06.2008 СУБОТИЦА
22/08
811
1262
07206704
04.06.2008 КРАЉЕВО
2/08
812
1268
07428464
НАПРЕДАК ДП
стечајна маса
ПРОИЗВОДКОП ДОО
01.07.2008 БЕОГРАД
I СТ 34/08
813
1269
17257234
814
1270
815
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ДУШКА ИЛИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
30.06.2008 ЧАЧАК
СТ 8/08
08711364
ДЕЧЈЕ НОВИНЕ ИЗДАВАЧКА
ДЕЛАТНОСТ НИП
ДОО
ШТИТ ДОО
09.07.2008 НОВИ САД
СТ 14/08
1271
06952542
ЈУГОМЕТАЛ - ЈМ
10.07.2008 ВАЉЕВО
СТ.15/08
816
1272
08464456
БОНИТО-КОП
14.07.2008 СОМБОР
СТ 6/08
817
1273
08178984
ЗАВОД ЗА
ИНФОРМАТИКУ И
АУТОМАТСКУ
ОБРАДУ ПОДАТАКА
11.07.2008 СУБОТИЦА
СТ 23/2008
818
1274
17072919
КОМЕТАЛ ДОО
25.12.2007 БЕОГРАД
IV СТ.
7/2007
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
819
1276
17507273
25.07.2008 КРАГУЈЕВАЦ
I СТ 11/08
ВЕСНА ИЛИЋ
820
1277
08455805
MULTIGRAF PRESS
DOO
ДАМИТ ДОО
16.07.2008 СОМБОР
СТ 5/08
АЛЕКСАНДРА
ПОЗДЕР
821
1279
08242844
ДАН ДОО ЕКСПОРТ ИМПОРТ
25.07.2008 СУБОТИЦА
СТ Б25/2008
ДЕЈАНА
ЗЕЧЕВИЋ
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
822
1280
07055897
КОСОВО СТАМБЕНА
ЗАДРУГА
23.06.2008 БЕОГРАД
823
1281
08044589
ЛУХОР ДП
15.04.2008 СОМБОР
VI СТ.40/08 ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋГЛАВОНИЋ
ст 3/08
824
1282
06303765
КРЕЗ ДОО
25.06.2008 БЕОГРАД
825
1283
07136579
ВИК АД
06.08.2008 ВАЉЕВО
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
РАДА
ВУЛЕТИЋ
КАТАРИНА
МИЛОЈИЧИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
VI СТ 28/08 ЉИЉАНА
Миловановић
ПАВЛОВИЋ
Љиљана
ГЛАВОНИЋ
СТ 16/08
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
46 од 167
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
05.09.2008
03.07.2008
07.10.2010 0
155-0945
13.06.2008 ДОКО РАФО
МИРОСЛАВ
06.04.2009 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
01.07.2008 ЗЕЧЕВИЋ МИОМИР
БУДИМИР
30.06.2008 ЂУРОВИЋ МИЛУН
РАДОВАН
02.09.2008
04.07.2008
02.06.2010 1
155-0923
25.09.2008
18.09.2008
05.05.2009 0
155-0582
25.09.2009 0
155-0578
17.06.2009 0
155-0895
09.07.2008 ШУМАР ПЕРО
НИКОЛА
10.07.2008 КОВАЧЕВИЋ
МИЛОШ ДУШИЦА
14.07.2008 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
11.07.2008 СТОЈАНОВИЋ
НОВИЦА ЗОРАН
22.10.2008
06.08.2008
08.06.2010 0
155-1091
23.07.2008
01.09.2008
01.09.2008 0
155-0660
24.10.2008
05.09.2008
31.10.2012 1
155-0651
21.02.2008
09.04.2008
04.02.2010 0
155-0345
25.12.2007 ЗЛАТАНОВИЋКОСТИЋ ВОЈИСЛАВ
ГОРДАНА
15.08.2008
03.04.2009 0
155-0667
24.11.2008 0
155-0995
25.07.2008 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
16.07.2008 ДМИТРОВИЋ
НИКОЛА ДУШАН
31.10.2008
05.09.2008
03.04.2009 0
155-0921
25.07.2008 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
15.10.2008
04.09.2008
24.12.2014 0
155-0891
23.06.2008 ЋУЛИБРК НИКОЛА
ЗОРАН
22.03.2011 1
155-0933
15.04.2008 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
16.10.2008
16.10.2008
26.09.2013 0
155-0940
03.12.2012 ГОСПИЋ ДРАГО
РАШКО
19.11.2008
03.09.2008
22.10.2013 0
155-0657
06.08.2008 БОЖИЋ СПАСОЈЕ
ЗОРАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
Датум
испитног
рочишта
826
1284
07260814
ГРАДЊА ГП АД
08.08.2008 ЗАЈЕЧАР
СТ 6/08
827
1287
20040211
ЖИВИНА ПРОМЕТ
04.09.2008 БЕОГРАД
I СТ 85/08
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
30.10.2008
828
1290
08740747
ОРИОН ДОО
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
05.09.2008 НОВИ САД
СТ 18/08
829
1291
08810427
CALČO CENTAR ДОО
26.08.2008 НОВИ САД
СТ 17/08
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
Јасмина Зјалић
830
1293
20160128
LOLA GROUP доо
04.09.2008 БЕОГРАД
I СТ 86/08
831
1294
06626734
15.09.2008 ЧАЧАК
СТ 9/08
832
1296
07664486
ЖИВМИО- ЦОМЕРЦ
ДОО
ЈЕЗАВА
18.09.2008 ВАЉЕВО
IV СТ 19/08
833
1299
06969763
15.09.2008 БЕОГРАД
834
1301
835
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
27.12.2010 0
155-0621
07.10.2008
19.04.2013 0
155-0641
05.11.2008
29.10.2008
25.11.2008 0
155-1004
05.09.2008 МОРАЧА ПАЈА
ЈОВАН
02.10.2008
02.10.2008
30.10.2008 0
155-0768
06.11.2008
23.10.2008
28.10.2011 0
155-0364
17.12.2008
02.10.2008
11.11.2008 0
155-0056
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
15.12.2008
27.10.2008
06.04.2009 0
155-0973
XIII Ст
ЈОВАН
77/08
КОРДИЋ
XV СТ 81/08 ГОРДАНА
ИВАНКА
АРАНЂЕЛОВИЋ СПАХОВИЋ
15.01.2009
24.12.2008
24.12.2008 0
155-50
18.11.2008
18.11.2008
24.07.2009 0
155-0936
26.08.2008 ДРАГИЋ ЕКРЕМ
ДЕРВИША
04.09.2008 СТАНКОВИЋ МИЛАН
ИВАН
15.09.2008 ШКИЉЕВИЋ ОБРАД
ДАНИЛО
18.09.2008 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
15.09.2008 КОВАЧЕВИЋ
ЖИВОJИН ЗОРАН
02.10.2008 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
22.12.2008
07.11.2008
28.08.2009 0
155-0952
25.11.2008
25.11.2008
17.06.2010 0
155-0950
БОЈАНА
МИЉУШ
МАРТИНОВИЋ
06.11.2007
09.10.2007
06.11.2009 1
155-0501
ЖЕЉКО
МУЊИЗА
ЈОВАН
КОРДИЋ
ДУШКА ИЛИЋ
08.08.2008 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
04.09.2008 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
07418957
ЕКСПРЕС ДОО ГП
БЕОГРАД
СУНЦЕ ДОО
02.10.2008 БЕОГРАД
1302
07126514
ЗАНАТ ПРОДУКТ ЗЗ
10.10.2008 КРАГУЈЕВАЦ
I СТ 15/08
836
1303
20218819
РЕКЛАН
08.10.2008 БЕОГРАД
XV СТ 74/08 ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
837
1304
08031274
STENA WELD АД
28.08.2007 ПАНЧЕВО
СТ 10/07
838
1306
06028594
АЛО ШЕР ДОО
19.09.2008 БЕОГРАД
VI СТ 36/08 ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
03.02.2009
28.10.2008
21.06.2010 0
155-0345
19.09.2008 ЗЛАТАНОВИЋКОСТИЋ ВОЈИСЛАВ
ГОРДАНА
839
1307
07792549
ЈАКОВЉЕВИЋ ДОО
23.10.2008 БЕОГРАД
VI СТ
94/2008
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
26.02.2009
04.12.2008
28.11.2013 0
155-1080
08.11.2012 ШУЛИЋ ДРАГАН
РАДИША
840
1308
20364483
27.10.2008 СОМБОР
СТ 7/08
22.12.2008
15.03.2010 0
23-151
1309
07113749
11.11.2008 КРАГУЈЕВАЦ
II СТ 13/08
26.01.2009
12.12.2008
07.03.2013 0
155-1002
842
1310
20023902
ROYAL STANDARD
10.11.2008 БЕОГРАД
04.02.2009
18.12.2008
25.05.2009 0
155-0654
843
1313
07107099
ЕМПА ДП
12.11.2008 НИШ
VIII СТ
99/08
5 СТ 15/08
КАТАРИНА
МИЛОЈИЧИЋ
Данијела
МАРИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
СНЕЖАНА
ИЛИЋ
22.12.2008
841
ДЕКОР- ДЕКОРЧИЋ
ДОО
ИЗОЛМА
06.04.2009
24.12.2008
18.06.2014 1
155-0910
27.10.2008 ИВАНЧИЋ ИЛИЈА
ВОЈИСЛАВ
11.11.2008 ВРАЧЕВИЋ ЗДРАВКА
МИЋА
10.11.2008 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
21.11.2008 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
ВЕСНА ИЛИЋ
БОЖИДАРКА
ПОПОВИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
Бранислав
Јововић
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
ДЕЈАНА
ЗЕЧЕВИЋ
47 од 167
10.10.2008 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
08.10.2008 ДЕСПОТОВИЋРОЖА МИЛОРАД
ГОРДАНА
23.12.2008 ПЕТКОВИЋ
ТОМИСЛАВ
МИХАЈЛО
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
844
1314
08812462
845
1315
846
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
21.11.2008 СУБОТИЦА
СТ 29/08
17038800
ОР НБА ЦО БИБИЋ
ФАРАГО
ORCA ДОО
23.09.2008 ЧАЧАК
СТ 10/08
1316
17421247
SWEMED ДОО
20.11.2008 БЕОГРАД
847
1317
07397615
МОЗАИК
28.11.2008 КРАГУЈЕВАЦ
848
1318
08596689
27.11.2008 СУБОТИЦА
849
1319
07107064
ФАБРИКА
МОНТАЖНИХ И
ПРОСТОРНИХ
ЕЛЕМЕНАТА ДОО
МОРАВА
24.11.2008 НИШ
2.СТ 12/08
850
1320
17406370
COBRA 01
27.11.2008 БЕОГРАД
851
1321
06049907
BALOG CO EXPORTIMPORT
852
1325
08667241
853
1326
08320926
LUKAS
INTERNACIONAL
DOO EXPORTIMPORT
СТОМЕС ДОО
854
1327
17608215
855
1330
856
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ДУШКА ИЛИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
XV СТ 97/08 ГОРДАНА
ЉИЉАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
I СТ 19/08
ВЕСНА ИЛИЋ
ДЕЈАНА
ЗЕЧЕВИЋ
СТ.30/08
ИЛОНА
ИВАН
СТАЈИЋ
ЧЕЉУСКА
Датум
испитног
рочишта
23.01.2009
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
29.12.2008
29.04.2009 0
155-0984
20.09.2010 0
155-0578
21.11.2008 САЛАТИЋ ЈЕФТО
СТАНА
23.09.2008 ЂУРОВИЋ МИЛУН
РАДОВАН
20.11.2008 ЦВЕТИЋАНИН
ВЛАДО НАТАША
17.02.2009
17.02.2009
19.09.2011 0
155-0834
16.01.2009
22.12.2008
12.03.2010 0
155-0928
23.01.2009
29.12.2008
27.01.2011 1
155-0572
03.04.2008
29.12.2008
28.12.2010 1
155-1085
02.12.2008 МИЛИЋЕВИЋ
БОЖИДАР ЉУБИША
XV СТ 93/08 ГОРДАНА
ЈОВАН
АРАНЂЕЛОВИЋ КОРДИЋ
29.01.2009
29.01.2009
14.05.2009 0
155-0981
27.11.2008 КРСТИЋ РАДИВОЈЕ
НОВИЦА
26.09.2008 БЕОГРАД
VI СТ
21/2008
ЈОВАН
КОРДИЋ
10.02.2009
11.11.2008
29.04.2009 0
155-0987
26.09.2008 ЂУКИЋ ИЛИЈА
ДУШАН
05.12.2008 СУБОТИЦА
СТ 32/08
ИЛОНА
СТАЈИЋ
27.02.2009
29.12.2008
31.03.2014 0
155-0984
05.12.2008 САЛАТИЋ ЈЕФТО
СТАНА
05.12.2008 СУБОТИЦА
СТ 33/08
27.02.2009
29.12.2008
05.02.2010 0
155-0986
TENA PHARM
10.12.2008 БЕОГРАД
21.01.2009
28.04.2011 0
155-0959
LG - PRODUCT DOO
03.12.2008 БЕОГРАД
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
03.03.2009
17382799
VIII СТ
107/08
XIII СТ
95/08
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
09.03.2009
25.02.2009
01.04.2011 0
155-0963
05.12.2008 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
10.12.2008 ЂУРИЋ СВЕТОЗАР
СЛАВКА
31.08.2010 ОСТОЈИЋ МИЛОСАВ
ЈАСМИНА
1331
07688709
МИМ ПРОМЕТ ДОО
22.12.2008 ЧАЧАК
I СТ 11/08
ДУШКА ИЛИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
23.03.2009
30.01.2009
17.06.2009 0
155-0781
22.12.2008 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
857
1335
07815565
MEDAKPHARM
22.12.2008 БЕОГРАД
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
29.01.2009
24.12.2010 0
155-0961
1336
07607687
ЛАВ ИМПЕКС ДОО
28.11.2008 КРАГУЈЕВАЦ
ЈОВАН
КОРДИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
24.03.2009
858
VIII СТ
108/08
II СТ
18/2008
13.03.2009
16.01.2009
03.09.2010 0
155-0832
859
1337
08813221
ПРИНЦИПАЛ ДОО
09.01.2009 СУБОТИЦА
I СТ 36/2008 ИВАН
ЧЕЉУСКА
ИЛОНА
СТАЈИЋ
09.04.2009
27.02.2009
31.03.2014 0
155-1001
22.12.2008 ШПАДИЈЕР МИТАР
БЛАЖО
28.11.2008 МАРКОВИЋ
СВЕТОЗАР
МИХАИЛО
09.01.2009 ШОМОЂИ ШАНДОР
ШАНДОР
860
1338
08265640
МИНА ПП
09.01.2009 СУБОТИЦА
II СТ 39/08
ИЛОНА
СТАЈИЋ
09.04.2009
27.02.2009
16.12.2010 0
155-0400
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
БОЖИДАР
СТАНКОВИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ИВАН
ЧЕЉУСКА
48 од 167
28.11.2008 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
27.11.2008 НОВКОВИЋ МИЛАН
БОГДАН
09.01.2009 ЈЕЛИЋ СВЕТОЗАР
ЉУБИША
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
861
1339
17205994
ДИТРОС ДОО
25.12.2008 БЕОГРАД
862
1340
08017140
ХЕМПРО ШИД АД
863
1342
17030663
КЛАНИЦА доо
05.01.2009 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
22.01.2009 ВАЉЕВО
864
1343
06158072
КОНФЕКЦИЈА ДОО
28.11.2008 ЗАЈЕЧАР
865
1347
07343264
ГОША ФОПИГ
866
1348
17415824
867
1349
868
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
XV СТ
105/08
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ГОРДАНА
ЉИЉАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
СТ 5/2008
ЉИЉАНА
ЈЕФТА
КОМШИЋ
МИЛИЧЕВИЋ
СТ 21/08
РАДА ВУЛЕТИЋ МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
IX СТ 11/08 БОЖИДАР
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
ГОЛУБОВИЋ
28.01.2009
28.01.2009
15.01.2010 0
155-0613
25.12.2008 ВУКОВИЋ БОРИВОЈЕ
ВЕСНА
13.04.2009
06.02.2009
03.12.2010 0
155-0889
13.05.2009
02.03.2009
25.02.2014 1
155-0973
13.02.2009
29.12.2008
31.05.2010 0
155-0875
05.01.2009 РАДУКИЋ ВУКАШИН
ЖИВКО
22.01.2009 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
28.11.2008 СТОЈКОВИЋ МИРКО
ИВИЦА
16.01.2009 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 9/08
19.05.2009
19.02.2009
24.06.2011 1
155-0929
ПРЕСТИСИМО доо
18.12.2008 БЕОГРАД
VI СТ
106/2008
СВЕТЛАНА
САВИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
14.04.2009
03.02.2009
27.11.2012 0
155-0942
08563047
ФИПЕЛ ДОО
06.02.2009 СУБОТИЦА
ст 47/2008
22.05.2009
20.03.2009
07.10.2010 0
155-0945
1350
20349425
РИБИЦЕ ДОО
06.02.2009 СУБОТИЦА
ст 3/09
22.05.2009
20.03.2009
12.08.2009 0
155-0990
869
1352
06376134
ПРВИ МАЈ НОВИТЕТ
29.01.2009 НИШ
11.СТ 2/09
20.03.2009
06.03.2009
25.06.2013 1
155-0647
870
1353
08714053
НТ ТРАВЕЛ ДОО
10.02.2009 СУБОТИЦА
СТ 38/2008
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ЧЕЉУСКА
КСЕНИЈА
СОКОЛОВИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
09.04.2009
09.03.2009
16.09.2010 0
155-0917
871
1354
08558221
СИ ПАРТНЕР ДОО
12.02.2009 НОВИ САД
СТ 1/09
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
29.04.2009
30.03.2009
30.04.2010 0
155-1005
872
1355
08778124
ПАРТНЕР СЗ
12.02.2009 УЖИЦЕ
СТ 2/09
14.05.2009
31.03.2009
25.03.2010 0
14-31
12.02.2009 САМАРЏИЋ СВЕТКО
НАДА
873
1356
06341659
КОБИС ДОО
ЕКСПОРТ ИМПОРТ
13.02.2009 КРАГУЈЕВАЦ
I СТ 3/09
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ВЕСНА ИЛИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
ДЕЈАНА
ЗЕЧЕВИЋ
03.04.2009
13.03.2009
05.03.2010 0
155-0951
13.02.2009 ДАВИДОВИЋ
ЉУБИСАВ ДРАГАН
874
1358
08574014
ЗАСТАВА АЛАТИ АД
20.02.2009 СУБОТИЦА
II СТ 2/2009
12.06.2009
03.04.2009
12.12.2012 0
155-0921
875
1360
06741991
КОПАОНИК ТРАДЕ
18.02.2009 БЕОГРАД
26.05.2009
05.05.2009
27.01.2012 0
155-0364
876
1363
07201834
ТИМОК НЕМЕТАЛИ
АД
06.03.2009 ЗАЈЕЧАР
XIII СТ 1/09 ЈОВАН
КОРДИЋ
СТ 4/09
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
31.03.2010 0
155-0875
20.02.2009 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
18.02.2009 СТАНКОВИЋ МИЛАН
ИВАН
06.03.2009 СТОЈКОВИЋ МИРКО
ИВИЦА
877
1364
07619120
ТЕХНИЧАР ДОО
05.12.2008 КРАЉЕВО
СТ 4/08
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
ЗОРАН
ПЛАВЉАНИН
12.03.2009
13.01.2009
20.11.2009 0
155-1064
05.12.2008 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
878
1365
17142941
АУТО МАЈКЛ ДОО
10.02.2009 БЕОГРАД
VI СТ
112/2008
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
СВЕТИСЛАВ
ВУЧЕТИЋ
10.06.2009
19.03.2009
13.04.2010 0
155-0103
10.02.2009 ВУЧЕТИЋ ВУКАДИН
СВЕТИСЛАВ
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
ЉИЉАНЉ
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
СНЕЖАНА
ПАНТИЋ
49 од 167
16.01.2009 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
18.12.2008 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
06.02.2009 ДОКО РАФО
МИРОСЛАВ
06.02.2009 КУЈУНЏИЋ
МИХАЈЛО ЗВОНКО
06.06.2011 ДИНИЋ ДАНИЛО
МИЛАН
10.02.2009 БОЖИНОВИЋ
ЉУБОМИР
ЉИЉАНА
12.02.2009 ПАВЛИЋ БРАНКО
БРАНКА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
879
1366
06134114
ДАДЕХ ДОО
10.03.2009 ЧАЧАК
I СТ 1/09
ДУШКА ИЛИЋ
880
1367
08183619
ПРЕХРАНА ДОО
20.03.2009 СУБОТИЦА
СТ 5/09
ЧЕЉУСКА
ИВАН
881
1370
07018738
МОЈ КРОВ
СТАМБЕНА ЗАДРУГА
18.11.1998 БЕОГРАД
XV СТ
1490/98
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
882
1371
07707738
ДУГА ДОО
23.03.2009 ЧАЧАК
II СТ 2/09
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
883
1373
20093951
ВИВЕРАПРЕСС ДОО
19.03.2009 СУБОТИЦА
СТ 42/2008
884
1375
08126127
АДА ЗЗ
03.04.2009 СУБОТИЦА
СТ 6/09
885
1378
06083404
КРЕЧАНА ПРОМЕТ
ДОО
26.02.2009 БЕОГРАД
XV СТ
115/08
886
1380
08786976
ДИЈАМАНТ
ТРГОВИНА ДОО
08.04.2009 НОВИ САД
СТ 5/09
887
1381
08169152
ПРОГРЕС АД
08.04.2009 ПАНЧЕВО
VI СТ 2/09
888
1382
20061995
EUROLIGHT ДОО
13.04.2009 ЗАЈЕЧАР
889
1383
20064854
ЕНИГМА
МУЛТИМЕДИЈСКА
ЛАБОРАТОРИЈА ДОО
890
1385
00001385
891
1386
17403966
892
1387
893
Стечани
судија
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
16.04.2009
16.04.2009
25.11.2010 0
155-0578
07.05.2009
23.04.2009
27.03.2014 0
155-0917
20.01.2012 0
155-0958
ДУШКА ИЛИЋ
23.06.2009
15.05.2009
30.11.2009 0
155-0056
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
07.05.2009
23.04.2009
24.03.2011 0
155-0986
26.06.2009
15.05.2009
19.12.2013 1
155-0921
13.05.2009
28.04.2009
27.05.2009 1
155-1082
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
16.06.2009
18.05.2009
22.07.2009 0
155-0898
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
ЉИЉАНА
СТОШИЋ
25.08.2009
25.05.2009
14.09.2010 0
155-0501
СТ 7/09
СЛОБОДАНКЕ
ВИДЕНОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
22.12.2010 0
155-0621
08.04.2009 БЕОГРАД
XIII СТ
110/08
ЈОВАН
КОРДИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
МОБИЛЕ
07.04.2009 БЕОГРАД
15.04.2009 БЕОГРАД
08526575
ЛОЛА ФАБРИКА
ЕЛЕКТРООПРЕМЕ
АГРОПРОМ ДОО
09.04.2009 СУБОТИЦА
1388
08030235
БЕЛОЦРКВАНКА ДП
22.04.2009 ПАНЧЕВО
894
1389
08035326
ФРУШКА ГОРА ЗЗ
895
1390
08264830
АГЕНЦИЈА ЗА
МАРКЕТИНГ ФК
СПАРТАК
04.03.2009 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
29.04.2009 СУБОТИЦА
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
10.03.2009 ЂУРОВИЋ МИЛУН
РАДОВАН
20.03.2009 БОЖИНОВИЋ
ЉУБОМИР
ЉИЉАНА
25.06.2007 СЕЛАКОВИЋ
МИХАИЛО РАДМИЛА
23.03.2009 ШКИЉЕВИЋ ОБРАД
ДАНИЛО
19.03.2009 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
14.07.2009 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
26.02.2009 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
08.04.2009 ШПАРАВАЛО
СЛАВКО ЗВЕЗДАНА
08.04.2009 ПЕТКОВИЋ
ТОМИСЛАВ
МИХАЈЛО
13.04.2009 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
08.04.2009 ПРОШИЋ ПЕРО
СЛАВКО
02.09.2009
24.06.2009
30.12.2009 0
155-0861
XV СТ 15/09 ГОРДАНА
ЉИЉАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
VIII СТ
ВЈЕРА
ЈОВАН
12/09
ЂУРИШИЋ
КОРДИЋ
СТ 8/2009
ИЛОНА
СТАЈИЋ
II СТ 3/09
ЉИЉАНА
БОЈАНА
СТОШИЋ
МИЉУШ
МАРТИНОВИЋ
14.07.2009
28.05.2009
26.08.2009 0
155-1038
07.04.2009 ВУКОСАВ ЈОВАН
ЂОРЂО
09.09.2009
25.05.2009
01.04.2011 0
155-0654
25.06.2009
07.05.2009
25.02.2010 0
155-0986
27.08.2009
17.06.2009
10.07.2012 1
155-0501
15.04.2009 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
09.04.2009 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
22.04.2009 ПЕТКОВИЋ
ТОМИСЛАВ
МИХАЈЛО
СТ 1/09
08.06.2009
10.05.2009
07.11.2013 0
155-0648
26.06.2009
05.05.2009
05.02.2010 0
155-0986
СТ 9/09
ЈЕФТА
МИЛИЧЕВИЋ
ЛАЛИЋ
ДРАГАН
Иван Чељуска
50 од 167
04.03.2009 ЛУКАЧ БРАНКО
ЖИВАН
29.04.2009 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
896
1392
08674051
ФМВ ЗОРКА
02.07.2008 СУБОТИЦА
СТ 24/2008
897
1394
08049645
ПУТЕВИ
09.04.2009 ЗРЕЊАНИН
III СТ 3/09
898
1396
08607672
07.05.2009 СУБОТИЦА
СТ 10/2009
899
1397
08233373
МАРКЕТ ТРАДЕ МОЛ
ДОО
КРИСТАЛ ДОО
07.05.2009 НОВИ САД
СТ 10/09
900
1402
17311506
18.05.2009 ВАЉЕВО
СТ 3/09
901
1403
07331185
902
1406
903
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
ИВАН
ЧЕЉУСКА
АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВСК
И
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
МИЛАН
ПАЈТАШЕВ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
СЛОБОДАНКА БОЖИДАР
ВИДЕНОВИЋ
ГОЛУБОВИЋ
22.05.2009 ЗАЈЕЧАР
СТ 10/09
08178119
АУТО ЛОЗНИЦА
ДОО
ЗАЈЕЧАР
ОМЛАДИНСКА
ЗАДРУГА
АДИММО ДОО
14.04.2009 НОВИ САД
СТ 6/09
1407
07109075
ЈЕДИНСТВО АД
22.05.2009 НИШ
2 СТ 5/09
904
1410
08160279
СЕЛЕНЧА ОЗЗ
22.05.2009 НОВИ САД
СТ 16/2009
905
1411
17150502
НЕОФАРМИС ДОО
02.09.2009 БЕОГРАД
VIII СТ
33/09
906
1412
07127707
КЊАЖЕВАЦ ПЗП ВГ
4 АД
08.05.2009 ЗАЈЕЧАР
IX СТ 9/2009 БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
907
1413
00001413
АУТОСАОБРАЋАЈ
ДОО
05.06.2009 ЗАЈЕЧАР
СТ 12/2009
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
908
1414
17033069
ЧИСТОЋА УП
22.05.2009 УЖИЦЕ
СТ 8/2009
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
909
1416
08314012
04.06.2009 СУБОТИЦА
910
1417
20150572
VELLA COMMERCE
ДОО
ГРМ ТЕЛЕВИЗИЈА АД
09.06.2009 ЧАЧАК
911
1418
07335652
ПУТНИК АД
09.06.2009 ВАЉЕВО
912
1420
08208468
ПОТИСЈЕ
04.06.2009 СУБОТИЦА
913
1424
17182803
ИРОН КОМЕРЦ ДОО
20.05.2009 ЧАЧАК
914
1425
07395302
ЗЛАТИБОР
ИНДУСТРИЈА МЕСА
04.06.2009 УЖИЦЕ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
БОЖИДАР
СТАНКОВИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
51 од 167
155-0572
22.07.2009
27.05.2009
26.01.2010 1
155-0863
25.06.2009
04.06.2009
03.09.2009 0
155-0921
14.07.2009
25.06.2009
01.12.2011 0
155-0624
02.09.2009
22.06.2009
15.04.2011 0
155-0534
30.03.2010 0
155-0878
17.02.2010 НОВКОВИЋ МИЛАН
БОГДАН
09.04.2009 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
07.05.2009 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
07.05.2009 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
18.05.2009 ПЕТКОВИЋ ПЕТАР
РАДОВАН
22.05.2009 ИВАШКОВИЋ
СИНИША ДЕЈАН
25.06.2009
17.06.2009
23.07.2009 0
155-0903
14.04.2009 БАТИНИЦА
РАДОСЛАВ ЗОРИЦА
06.10.2009
08.07.2009
13.06.2011 1
155-0027
07.10.2009
13.07.2009
19.04.2011 1
155-0692
22.05.2009 СМИЉКОВИЋ
РАТКО МИЛОШ
22.05.2009 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
29.12.2009
12.10.2009
15.10.2010 0
155-0652
02.09.2009 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
31.07.2009
18.06.2009
22.12.2011 1
155-0674
02.12.2011 0
155-0878
08.05.2009 МИХАЈЛОВИЋ
БРАНИСЛАВ
БОБАНА
05.06.2009 ИВАШКОВИЋ
СИНИША ДЕЈАН
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
СТ 14/09
ИЛОНА
СТАЈИЋ
I СТ 10/09
ДУШКА ИЛИЋ СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
СТ 5/09
РАДА ВУЛЕТИЋ МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
СТ 15/09
ИЛОНА
ИВАН
СТАЈИЋ
ЧЕЉУСКА
II СТ5/2009 СОЉА
ДУШКА ИЛИЋ
ЂОРЂЕВИЋ
СТ 9/09
ЗОРИЦА
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
БРАЈОВИЋ
12.05.2011 0
03.09.2009
19.06.2009
26.07.2010 1
155-0927
03.09.2009
25.06.2009
27.10.2009 0
155-0985
16.10.2009
14.07.2009
07.09.2010 0
155-0999
02.09.2009
20.07.2009
10.02.2011 0
155-0638
02.10.2009
17.07.2009
28.03.2013 1
155-0985
07.09.2009
03.07.2009
25.12.2009 0
155-0979
27.08.2009
30.07.2009
07.06.2012 0
155-0955
22.05.2009 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
04.06.2009 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
09.06.2009 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
09.06.2009 ВАСИЉЕВИЋ
РАДОВАН МАРКО
04.06.2009 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
20.05.2009 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
04.06.2009 КУБУРОВИЋ РАДОШ
РАДОМИР
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
915
1433
06254098
ФАРМАКОП ДОО
18.02.2009 НИШ
916
1435
17086120
ФИНЦОМТРУСТ ДОО
09.04.2009 БЕОГРАД
917
1440
07018533
ПАРОВИЋ ДП
07.02.2002 БЕОГРАД
918
1442
06992188
РАТКО МИТРОВИЋ
ДОО
01.07.2009 ЧАЧАК
919
1443
20120517
MG EQUIPMENT
EAST ДОО
920
1444
06268188
921
1445
922
СТ Број
9 СТ
19/2008
V СТ 18/09
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
СНЕЖАНА
ПАНТИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
XV СТ
2696/01
I СТ 12/09
КСЕНИЈА
СОКОЛОВИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
Гордана
Аранђеловић
ДУШКА ИЛИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
09.11.2009
29.06.2009 БЕОГРАД
XIII СТ
36/09
ЈОВАН
КОРДИЋ
ЕКОФАРМ
ДУВАНИШТЕ
ЗДРАВСТВЕНА
УСТАНОВА АПОТЕКА
02.07.2009 НИШ
II СТ 11/09
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
БОЖИДАР
СТАНКОВИЋ
07098472
УБЉАНКА АД
06.07.2009 ВАЉЕВО
СТ 17/09
1446
08039291
ДИАНА ДП ФО
923
1447
20302593
GEPETTO WOOD доо
23.05.2008 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
10.07.2009 КРАГУЈЕВАЦ
924
1448
06971598
РАТКО МИТРОВИЋ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ доо
06.07.2009 БЕОГРАД
925
1449
17361147
14.07.2009 ЧАЧАК
926
1450
20131551
ЧАЧАНСКИ
НЕЗАВИСНИ
БРОКЕРИ
MAXYSTIL доо
927
1451
20095776
928
1452
929
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
04.09.2009
19.06.2009
10.12.2009 0
155-0630
16.09.2009
16.06.2009
05.07.2013 0
155-0891
02.03.2010 1
155-0953
04.09.2009
15.04.2011 0
155-0781
22.10.2009
07.10.2009
15.04.2011 0
155-0922
29.06.2009 БАЊАЛУЧКИЋ
МУХАРЕМ ХУСЕИН
06.11.2009
27.08.2009
22.03.2011 0
155-0693
02.07.2009 ЂОШИЋ
СТАНИСЛАВ ВЕСНА
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
СТ 2/2008
ЛАЛИЋ
КОМШИЋ
ДРАГАНА
ЉИЉАНА
II СТ
БРАНИСЛАВА ДЕЈАН
13/2009
ЈОВОВИЋ
ЗЕЧЕВИЋ
VIII СТ
ВЈЕРА
ЉИЉАНА
41/09
ПАВЛОВИЋ
ЂУРИШИЋ
ГЛАВОНИЋ
I СТ 13/2009 ДУШКА ИЛИЋ СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
21.10.2009
12.08.2009
23.09.2014 1
155-0942
30.07.2008
27.06.2008
18.02.2011 1
155-0770
25.09.2009
24.08.2009
23.09.2010 0
155-0928
10.11.2009
07.09.2009
26.08.2010 0
155-0652
06.07.2009 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
23.05.2008 РАДОСАВЉЕВИЋ
САВА ВАСИЛИЈЕ
10.07.2009 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
06.07.2009 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
09.11.2009
02.09.2009
10.02.2011 0
155-0923
14.07.2009 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
03.04.2009 КРАЉЕВО
I СТ 1/2009 МИЛЕВА
ГОЧАНИН
03.07.2009
08.05.2009
20.10.2009 0
155-1064
03.04.2009 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
03.09.2009
28.07.2009
10.12.2009 0
155-0125
22.12.2009 0
155-0692
01.09.2011 1
155-0636
16.07.2009 СУБАШИЋ МИЛЕ
КРСТАН
24.09.2007 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
28.07.2009 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
25.01.2011 0
155-1096
16.07.2009 СУБОТИЦА
СТ 18/2009
00001452
БРАНКО ТРГОВИНА
доо
GRANDEX доо
24.09.2007 СУБОТИЦА
СТ 25/2007
1454
07333803
ШАПЧАНКА ДП П
28.07.2009 ВАЉЕВО
СТ 19/09
930
1455
07316810
ШЕВАРИЦЕ ЗЗ
05.12.2000 ВАЉЕВО
СТ 3057/00
931
1456
20385332
ДЕКОР РЕТЕКС ДОО
04.06.2009 СОМБОР
932
1457
08297681
МИП ЛИМАРИ И
КЛИМАТИЗЕРИ ДП П
31.07.2009 СУБОТИЦА
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
РАДА ВУЛЕТИЋ СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
IV СТ 8/2009 БОЖИДАРКА
АЛЕКСАНДРА
РАЈИЋ
ПОЗДЕР
СТ 19/2009 ИЛОНА
ИВАН
СТАЈИЋ
ЧЕЉУСКА
52 од 167
26.11.2009
03.09.2009
04.09.2009
06.07.2009
08.07.2011 0
155-0400
11.12.2009
02.10.2009
27.01.2011 1
155-0624
18.02.2009 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
09.04.2009 ЋУЛИБРК НИКОЛА
ЗОРАН
29.01.2009 РАДУЛОВИЋ
БУДИМИР САША
01.07.2009 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
29.05.2009 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
04.06.2009 ЈЕЛИЋ СВЕТОЗАР
ЉУБИША
31.07.2009 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
933
1459
08646708
УРБАНИСТИЧКО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
24.07.2009 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 3/2009
ЈЕФТА
МИЛИЋЕВИЋ
ДРАГАН
ЛАЛИЋ
08.10.2009
14.08.2009
22.06.2012 0
155-0648
24.07.2009 ЛУКАЧ БРАНКО
ЖИВАН
934
1462
07221240
УНИВЕРЗАЛ П
21.08.2009 УЖИЦЕ
СТ 14/09
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
ДРАГАНА
ЈОКИЋ
04.12.2009
25.09.2009
16.07.2010 1
155-1060
21.08.2009 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
935
1464
06152392
D&V TRGOŠPED DOO
21.08.2009 УЖИЦЕ
СТ 15/09
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
23.10.2009
25.09.2009
15.10.2012 0
155-1084
936
1465
07296355
22.05.2009 КРАГУЈЕВАЦ
2 СТ 11/09
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ВЕСНА ИЛИЋ
27.08.2009
03.07.2009
05.08.2013 1
155-0924
937
1471
07157665
МИЛАН
БЛАГОЈЕВИЋ у
ликвидацији
КРЕМНА ДП П
28.08.2009 УЖИЦЕ
25.09.2009
09.06.2014 1
155-1063
1472
08048002
МЛЕКАРА АД
стечајна маса
01.09.2009 ПАНЧЕВО
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
ЉИЉАНА
СТОШИЋ
04.12.2009
938
I СТ 13/2009 ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
СТ 7/09
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
18.01.2010
08.10.2009
26.12.2014 0
155-0941
21.08.2009 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИСАВ
СЛОБОДАН
22.05.2009 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
28.08.2009 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
01.09.2009 ГЛИГОРИЋ ЗДРАВКО
МИРОСЛАВ
939
1473
07783914
ОБРЕНОВАЦ
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
10.06.2009 БЕОГРАД
V СТ 32/09
ЈОВАН
КОРДИЋ
07.10.2009
10.09.2009
07.08.2013 0
155-0936
12.11.2009 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
940
1475
08155534
ЕЛТЕК АД П
01.09.2009 ПАНЧЕВО
СТ 18/2009
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
13.01.2010
08.10.2009
23.07.2010 1
155-0941
01.09.2009 ГЛИГОРИЋ ЗДРАВКО
МИРОСЛАВ
941
1478
08055980
УЧА АД П
01.09.2009 ПАНЧЕВО
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
12.01.2010
08.10.2009
14.06.2010 0
155-0629
942
1481
07603886
РУЈНО ШТАМПАРИЈА
П
04.09.2009 УЖИЦЕ
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
14.12.2009
15.10.2009
15.11.2013 1
155-1084
943
1482
17028502
ЕЛГРА КОП АД П
08.09.2009 ВАЉЕВО
29.12.2009
14.10.2009
20.11.2014 0
155-0632
944
1483
07112831
РАДНИК ДИГП П
04.09.2009 УЖИЦЕ
16.12.2009
16.10.2009
24.01.2014 1
155-0927
945
1484
17296698
04.09.2009 УЖИЦЕ
14.12.2009
15.10.2009
26.09.2014 1
155-0608
946
1485
07190549
15.12.2009
16.10.2009
03.06.2011 0
155-0608
947
1486
07210086
ФАБРИКА КОЖЕ
УЖИЦЕ АД П
ЕНЕРГОГРАДЊА АД
П
ВОДОГРАДЊА АД П
16.12.2009
16.10.2009
01.11.2010 1
155-0927
948
1487
07226241
ПРОЛЕТЕРСКИ ПУТ
ДГП у ликвидацији
04.09.2009 УЖИЦЕ
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
I СТ 25/2009 ЗОРИЦА
НАДЕЖДА
БРАЈОВИЋ
ВИДИЋ
СТ 16/2009 ЗОРИЦА
НАДЕЖДА
БРАЈОВИЋ
ВИДИЋ
I СТ 22/2009 ЗОРИЦА
БРАТИСЛАВ
БРАЈОВИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
I СТ 24/2009 ЗОРИЦА
МАНОЈЛЕ
БРАЈОВИЋ
МИЛОВИЋ
СТ 27/2009 ЗОРИЦА
ДРАГАНА
БРАЈОВИЋ
ЈОКИЋ
16.12.2009
19.10.2009
27.06.2012 1
155-1063
30.09.2009 МЕДАКОВИЋ
НИКОЛА
БРАНИСЛАВ
04.09.2009 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИСАВ
СЛОБОДАН
08.09.2009 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
04.09.2009 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
04.09.2009 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
06.10.2009 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
04.09.2009 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
04.09.2009 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
949
1488
17041894
КУЛТУРНО
ИНФОРМАТИВНИ
ЦЕНТАР БАЈИНА
БАШТА П
04.09.2009 УЖИЦЕ
I СТ 21/2009 ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
15.12.2009
15.10.2009
13.09.2011 1
155-1086
04.09.2009 УЖИЦЕ
04.09.2009 УЖИЦЕ
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
БОЈАНА
МИЉУШ
МАРТИНОВИЋ
СТ 22/2009 БОЈАНА
МИЉУШ
МАРТИНОВИЋ
I СТ 19/2009 ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
СТ 28/2009
НАДЕЖДА
ВИДИЋ
53 од 167
04.09.2009 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
950
1489
07190239
ШТАМПАРИЈА
МИЛЕШЕВО АД П
04.09.2009 УЖИЦЕ
I СТ 23/2009 ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
951
1490
07156685
ЗЛАТИБОРКА АД П
04.09.2009 УЖИЦЕ
952
1493
07245777
РАДНИК КОМЕРЦ ГП
П
07.09.2009 ВАЉЕВО
953
1494
06974287
БАНД ТРАДЕ ДОО
954
1495
07187408
955
1497
956
Стечани
судија
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
15.12.2009
16.10.2009
22.11.2013 1
155-1060
04.09.2009 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
I СТ 17/2009 ЗОРИЦА
БРАТИСЛАВ
БРАЈОВИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
СТ 23/2009 РАДА ВУЛЕТИЋ СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
14.12.2009
15.10.2009
09.07.2010 1
155-0608
24.12.2009
15.10.2009
28.12.2010 1
155-0636
04.09.2009 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
07.09.2009 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
07.09.2009 БЕОГРАД
VIII СТ
37/2009
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
22.12.2009
12.10.2009
27.04.2010 0
155-0652
07.09.2009 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
МИЛАН ТОПЛИЦА
АД
02.09.2009 НИШ
2 СТ
21/2009
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
БОЖИДАР
СТАНКОВИЋ
25.01.2010
16.10.2009
04.06.2013 0
155-1025
07277083
КОЖАКОМЕРЦ ДП П
04.09.2009 НИШ
X СТ
32/2009
СНЕЖАНА
ИЛИЋ
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
05.02.2010
16.10.2009
19.05.2010 1
155-0786
02.09.2009 ДИМИТРИЈЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР
МИРОЉУБ
04.09.2009 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
1498
08052662
ЈЕДИНСТВО АД П
03.09.2009 СУБОТИЦА
СТ 27/2009
27.10.2009
19.09.2012 0
155-0692
1503
07974329
АГРОПРОДУКТ ДОО
26.05.2009 КРАЉЕВО
СТ 4/2009
ИВАН
ЧЕЉУСКА
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
22.01.2010
957
ИЛОНА
СТАЈИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
04.09.2009
03.07.2009
29.01.2010 0
155-1064
958
1504
07456948
ПЛАТО ДОО ТД
09.09.2009 БЕОГРАД
29.07.2011 0
155-0654
07201753
МЛИНПЕК АД П
14.09.2009 ЗАЈЕЧАР
ЈОВАН
КОРДИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
15.10.2009
1509
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
25.01.2010
959
VIII СТ
46/2009
СТ 21/2009
27.12.2010 0
155-0674
960
1510
07253311
ПРОЈЕКТНИ БИРО П
14.09.2009 ЗАЈЕЧАР
СТ 18/2009
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
26.08.2010 1
155-0674
961
1511
08074143
ИНТЕРПАК ДОО П
СТ 14/2009
962
1514
08016984
ЛИПА ДИП АД П
963
1516
08714568
1517
17357689
ДРАГАНА
ЛАЛИЋ
ЉИЉАНА
КОМШИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
ЈЕФТА
МИЛИЧЕВИЋ
ЈЕФТА
МИЛИЧЕВИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
964
СЕНТА ТРГОВИНА
АД П
TAAG STEEL ДОО
10.09.2009 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
10.09.2009 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
17.09.2009 СУБОТИЦА
965
1520
08236569
966
1525
967
1526
СТ 11/2009
СТ 22/2009
28.01.2008 БЕОГРАД
XV СТ
99/2007
АЛЕКСАНДРОВО
БИКОВО АД
22.09.2009 НОВИ САД
СТ 18/2009
08024634
МОНТ АД
25.12.2006 НОВИ САД
СТ 78/06
17023110
ИНГРАП М АД П
25.09.2009 ВАЉЕВО
СТ 27/09
ДРАГАНА
ЈОКИЋ
Датум
испитног
рочишта
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ЈАСМИНА
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
ЗЈАЛИЋ
СТОЈКОВИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
54 од 167
30.10.2009
16.10.2009
22.12.2010 0
155-0889
19.11.2009
15.10.2009
14.11.2011 1
155-0770
22.01.2010
27.10.2009
15.04.2010 0
155-0921
17.04.2008 0
155-1072
03.09.2009 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
26.05.2009 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
09.09.2009 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
14.09.2009 МИХАЈЛОВИЋ
БРАНИСЛАВ
БОБАНА
14.09.2009 МИХАЈЛОВИЋ
БРАНИСЛАВ
БОБАНА
10.09.2009 РАДУКИЋ ВУКАШИН
ЖИВКО
10.09.2009 РАДОСАВЉЕВИЋ
САВА ВАСИЛИЈЕ
17.09.2009 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
28.01.2008 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
19.11.2009
02.10.2009
30.08.2011 0
155-1073
22.09.2009 СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ
ПАВЕЛ
16.04.2007
05.03.2007
21.04.2008 0
155-0752
25.12.2006 ТОМАШЕВИЋ
ВУКАШИН ДЕЈАН
29.12.2009
04.11.2009
23.11.2011 1
155-1091
25.09.2009 КОВАЧЕВИЋ
МИЛОШ ДУШИЦА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
968
1527
07647565
КОЦЕЉЕВА ПДП
02.10.2009 ВАЉЕВО
969
1529
07566662
ЖИВИНО КЛАС
970
1530
17122355
971
1531
972
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
СТ 36/09
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
15.01.2010
10.11.2009
29.09.2014 1
155-1096
31.01.2008 БЕОГРАД
РАДА ВУЛЕТИЋ СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
VI СТ 1/2008 ЉИЉАНА
ЈОВАН
ПАВЛОВИЋ
КОРДИЋ
ГЛАВОНИЋ
14.05.2008
20.03.2008
30.07.2008 0
155-0345
ФЕШ АД П
17.09.2009 КРАЉЕВО
СТ 17/2009
07653832
ПКБ КРАГУЈЕВАЦ
15.05.2009 КРАГУЈЕВАЦ
I СТ 9/09
1533
17360213
ИТИ КОМЕРЦ
21.04.2009 ЧАЧАК
973
1535
07215371
НАШ ДОМ ДП П
12.10.2009 НИШ
974
1536
08043248
ПОБЕДА ДП П
01.10.2009 ПАНЧЕВО
975
1540
08017620
ЗЛАТИЦА АД П
20.08.2009 ЗРЕЊАНИН
976
1541
08582068
ЗАНКОП СТАВИТЕЛ
АД П
977
1542
08003777
978
1544
979
02.10.2009 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
31.01.2008 ЗЛАТАНОВИЋКОСТИЋ ВОЈИСЛАВ
ГОРДАНА
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
ВЕСНА ИЛИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
ДАНИЈЕЛА
МАРИЋ
23.12.2009
23.10.2009
30.11.2009 1
155-0923
15.07.2009
26.06.2009
27.02.2013 1
155-0924
СТ 210409
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
ДУШКА ИЛИЋ
12.09.2009
30.05.2009
24.06.2009 1
155-0781
X СТ
26/2009
II СТ
10/2009
СТ 10/2009
СНЕЖАНА
ИЛИЋ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
СТОИЉКОВСК
И АЛЕКСАНДАР
ЗОРИЦА
СТОШИЋ
ЉИЉАНА
СТОШИЋ
МИЛАН
ПАЈТАШЕВ
12.03.2010
20.11.2009
25.07.2014 1
155-1068
26.01.2010
11.11.2009
25.11.2010 1
155-1008
25.11.2009
14.10.2009
30.07.2010 1
155-0921
12.10.2009 ПАНЧЕВО
II СТ
12/2009
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
БОЈАНА
МИЉУШ
МАРТИНОВИЋ
28.01.2010
30.11.2009
03.10.2012 1
155-0894
12.10.2009 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
29.09.2009 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
19.10.2009 НИШ
СТ 16/2009
16.11.2009
22.12.2011 0
155-0648
VIII СТ
38/2009
ЈЕФТА
ДРАГАН
МИЛИЧЕВИЋ
ЛАЛИЋ
МОМИР ТАСИЋ СПОМЕНКА
БОГДАНОВИЋ
29.12.2009
07211937
ВОЈВОДИНАПРОДУК
Т АД
АУТОРЕМОНТ ДП П
20.01.2010
06.11.2009
23.10.2013 1
155-0670
29.09.2009 ЛУКАЧ БРАНКО
ЖИВАН
19.10.2009 ЈОВИЋ БОРИВОЈЕ
ДРАГАН
1545
07107307
БЕРИЉЕ ГП АД П
19.10.2009 НИШ
VIII СТ
39/2009
МОМИР ТАСИЋ СПОМЕНКА
БОГДАНОВИЋ
21.01.2010
09.11.2009
12.09.2013 1
155-0027
19.10.2009 СМИЉКОВИЋ
РАТКО МИЛОШ
980
1549
17466399
26.10.2009 ЧАЧАК
I СТ 18/2009 ДУШКА ИЛИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
05.03.2010
30.11.2009
06.12.2011 0
155-0923
26.10.2009 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
981
1550
08130230
ШПИК СЛОГА АД
СТЕЧАЈНА МАСА
стечајна маса
БИМ АД ВРБАС П
21.10.2009 НОВИ САД
СТ 20/2009
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
25.01.2010
17.12.2009
10.03.2010 1
155-0847
21.11.2009 КНЕЖЕВИЋ СТЕВАН
ДРАГОЉУБ
982
1551
08069638
ДЕКО ДП П
21.10.2009 НОВИ САД
СТ 22/2009
25.01.2010
17.12.2009
08.11.2011 1
155-0972
21.10.2009 ШИМИЋ РУДО
НИНОСЛАВ
983
1553
17171194
WIZARD
INTERNATIONAL
ДОО
22.10.2009 ВАЉЕВО
СТ 38/2009
23.02.2010
01.12.2009
30.09.2010 0
155-0956
22.10.2009 РАЈКОВИЋ
БОРИВОЈЕ СРЂАН
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
РАДА ВУЛЕТИЋ СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
55 од 167
17.09.2009 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
15.05.2009 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
21.04.2008 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
12.10.2009 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
01.10.2009 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
20.08.2009 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
984
1554
17043480
ЗОРЕКС ФХП ДД П
22.10.2009 ВАЉЕВО
СТ 37/2009
985
1555
07984910
09.10.2009 КРАЉЕВО
986
1557
08007195
ЗАСТАВА АУТО
ДЕЛОВИ ДП П
ЗВЕЗДА ДП П
987
1558
08071578
ИНОХ АД
ИНДУСТРИЈА
НЕРЂАЈУЋЕ ОПРЕМЕ
И АРМАТУРЕ П
23.10.2009 НОВИ САД
I СТ 9/2009 МИЛЕВА
ГОЧАНИН
СТ 28/2009 ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
СТ 31/2009 ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
988
1559
08265178
СТАНДАРД
КОНФЕКЦИЈА ДП П
23.10.2009 НОВИ САД
СТ 27/2009
989
1562
07284918
МИЛУТИН СТОЈИЋ
ДП П
28.09.2009 ЧАЧАК
II СТ
16/2009
990
1563
07390157
ТРГОМАЈА ДОО
30.10.2009 КРАГУЈЕВАЦ
991
1564
07131496
ПОБЕДА ДП П
992
1568
17235150
993
1569
994
Стечани
судија
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
23.02.2010
01.12.2009
20.11.2012 1
155-0636
22.10.2009 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
11.01.2010
13.11.2009
11.11.2011 1
155-0923
04.02.2010
23.12.2009
20.02.2012 1
155-0847
09.10.2009 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
23.10.2009 КНЕЖЕВИЋ СТЕВАН
ДРАГОЉУБ
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
04.02.2010
23.12.2009
13.04.2011 1
155-0639
23.10.2009 ГУЛАН МИЛОВАН
ЈАДРАНКА
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
04.02.2010
17.12.2009
10.05.2010 1
155-0665
23.10.2009 КИЋАНОВИЋ САВА
МИРЈАНА
ДУШКА ИЛИЋ
25.12.2009
27.11.2009
11.01.2013 1
155-1022
I СТ 29/2009 ВЕСНА ИЛИЋ
25.12.2009
27.11.2009
20.05.2011 0
155-0928
09.11.2009 НИШ
VIII СТ
24/2009
ДЕЈАНА
ЗЕЧЕВИЋ
МОМИР ТАСИЋ СПОМЕНКА
БОГДАНОВИЋ
15.03.2010
11.01.2010
24.08.2010 1
155-0647
14.05.2012 ЗОЋЕВИЋ
ЉУБОМИР
СЛОБОДАН
30.10.2009 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
09.11.2009 ДИНИЋ ДАНИЛО
МИЛАН
BRAVES FARM
INTERNACIONAL доо
10.11.2009 БЕОГРАД
XV СТ
96/2009
ГОРДАНА
ИВАНКА
АРАНЂЕЛОВИЋ СПАХОВИЋ
04.02.2010
23.12.2009
15.09.2010 0
155-0641
10.11.2009 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
17269011
ПН АГРОЕКОНОМИК
ДОО
29.09.2009 БЕОГРАД
V СТ
81/2009
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
05.01.2010
04.11.2009
07.06.2012 0
155-0654
29.09.2009 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
1570
06819397
ИНТЕРФРИГО ДОО
13.11.2009 ЧАЧАК
II СТ
19/2009
САЊА
ЂОРЂЕВИЋ
ДУШКА ИЛИЋ
19.03.2010
22.01.2010
15.11.2010 0
155-0781
13.11.2009 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
995
1571
07173768
ГРАДИНА ДИП П
13.11.2009 НИШ
2 СТ
31/2009
ОЛИВЕРА
ЈОВАНОВИЋ
БОЖИДАР
СТАНКОВИЋ
16.04.2010
12.01.2010
16.05.2012 1
155-0786
13.11.2009 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
996
1573
08181233
ЖАКО ДОО
24.11.2009 СУБОТИЦА
СТ 33/2009
15.01.2010
19.09.2013 0
155-0984
1574
07679696
ФУНГИ ВОЋЕ ДП П
28.09.2009 ЧАЧАК
25.12.2009
27.11.2009
28.02.2011 1
155-0056
998
1575
07018207
23.11.2009 БЕОГРАД
13.04.2010
21.01.2010
29.10.2010 1
155-0920
999
1576
08797072
ЕВРОПА
ЈУГОИНСПЕКТ П
МАРАСТ ДОО
27.11.2009 СУБОТИЦА
II СТ
15/2009
VIII СТ
62/2009
СТ 32/2009
ИВАН
ЧЕЊУСКА
ДУШКА ИЛИЋ
26.02.2010
997
10.02.2010
21.01.2010
24.04.2014 0
155-0945
1000
1580
17512200
DOMECO ДОО
04.11.2009 БЕОГРАД
ИЛОНА
СТАЈИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ЈОВАН
КОРДИЋ
10.03.2010
23.12.2009
22.07.2010 0
155-0652
24.11.2009 САЛАТИЋ ЈЕФТО
СТАНА
28.09.2009 ШКИЉЕВИЋ ОБРАД
ДАНИЛО
23.11.2009 ДРАКУЛ ЛАЗАР
ИГОР
27.11.2009 ДОКО РАФО
МИРОСЛАВ
04.11.2009 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
23.10.2009 НОВИ САД
XIII СТ
77/2009
РАДА ВУЛЕТИЋ СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
Датум
испитног
рочишта
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
56 од 167
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
1001
1582
07507968
МДР са оо
13.05.2003 БЕОГРАД
XV СТ
8918/02
ГОРДАНА
ДРАГАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ КОВАЧЕВИЋ
08.07.2010 0
155-1072
05.05.2010 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
1002
1583
07477520
ЛВДМ са по
18.04.2002 БЕОГРАД
V СТ
5831/2001
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
29.03.2011 0
155-1072
05.05.2010 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
1003
1584
17195590
КЛУЗ ТИСА АД
КОНФЕКЦИЈЕ П
07.10.2009 ЗРЕЊАНИН
СТ 13/2009
1004
1587
08071241
СЕВЕРНА БАЧКА
УТАД П
06.11.2009 СОМБОР
IV СТ
16/2009
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
1005
1588
08063133
ИДЕАЛ ДП у
ликвидацији
06.09.2009 СОМБОР
II СТ
18/2009
АЛЕКСАНДРА
ПОЗДЕР
1006
1590
17111736
27.11.2009 КРАГУЈЕВАЦ
II СТ
18/2009
ВЕСНА ИЛИЋ
1007
1591
07160097
ПОБЕДА НЕГИ
ПОЉОПРИВРЕДА АД
П
ИНОС ПОДУНАВЉЕ
АД
27.10.2009 ПОЖАРЕВАЦ
1008
1593
07096402
10.12.2009 ВАЉЕВО
1009
1594
07096445
КРУШИК АРМАТУРЕ
П
КРУШИК ФАБРИКА
МАШИНА И ОПРЕМЕ
АД П
1010
1595
17591550
ECCOLO ДОО
1011
1596
08238367
1012
1598
1013
26.01.2010
25.11.2009
13.11.2013 1
155-0863
07.10.2009 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
21.12.2009
21.12.2009
22.11.2012 1
155-0933
06.11.2009 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
26.10.2009
05.10.2009
24.12.2009 1
155-0933
07.09.2009 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
19.03.2010
11.01.2010
27.09.2013 0
155-0928
27.11.2009 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
V СТ 8/2009 РАДМИЛА
ЗВЕЗДАНА
РАДИСАВЉЕВИ КАРАКЛАЈИЋ
Ћ
СТ 43/2009 РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
СТ 42/2009 РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
18.03.2010
16.12.2009
25.09.2012 1
155-1034
27.10.2009 ЈОЧИЋ СПАСОЈЕ
НЕБОЈША
09.04.2010
15.01.2010
10.08.2012 1
155-0632
09.04.2010
05.01.2010
11.02.2014 1
155-1027
10.12.2009 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
10.12.2009 МАРЈАНОВИЋ
МАТИЈА ЈАСМИНА
27.10.2009 БЕОГРАД
V СТ
63/2009
25.02.2010
22.12.2009
15.07.2013 0
155-0652
27.10.2009 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
ФАДИП ГАЛВАНСКА
ОПРЕМА ДОО
14.12.2009 НОВИ САД
СТ 49/2009
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
16.03.2010
08.02.2010
20.11.2013 1
155-0665
14.12.2009 КИЋАНОВИЋ САВА
МИРЈАНА
08238375
ФАДИП МЕРНА
ТЕХНИКА ДОО
14.12.2009 НОВИ САД
СТ 51/2009
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
24.02.2010
08.02.2010
19.06.2012 1
155-0666
14.12.2009 НЕСТОРОВ-БИЗОЊ
СТЕВАН ЈЕЛЕНА
1599
08070091
14.12.2009 НОВИ САД
СТ 50/2009
08.02.2010
18.10.2012 1
155-0665
1601
08070121
15.12.2009 НОВИ САД
48/09
23.03.2010
11.02.2010
28.06.2012 1
155-0666
14.12.2009 КИЋАНОВИЋ САВА
МИРЈАНА
15.12.2009 НЕСТОРОВ-БИЗОЊ
СТЕВАН ЈЕЛЕНА
1015
1602
20059389
ТИРКИ ШПЕД ДОО
25.09.2009 КРАЉЕВО
I СТ 41/2009 МИЛЕВА
ГОЧАНИН
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
Јасмина
Даниловић
Стојковић
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
10.03.2010
1014
ФАДИП АЛАТНИЦА
ДОО
ФАДИП СТАНДАРД
ДОО
30.12.2009
02.11.2009
15.06.2010 0
155-1064
25.09.2009 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
1016
1603
08214476
ASTRACOMMERCE
ДОО
18.12.2009 СУБОТИЦА
СТ 39/2009
ЧЕЉУСКА
ИВАН
12.03.2010
22.01.2010
09.02.2012 0
155-0651
18.12.2009 СТОЈАНОВИЋ
НОВИЦА ЗОРАН
10.12.2009 ВАЉЕВО
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВСК
И
ОЛИВЕРАПАЊ
КОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
57 од 167
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
1017
1604
08659753
1018
1606
08607702
1019
1607
07098634
1020
1610
1021
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
29 НОВЕМБАР
КОМЕРЦ доо
ПИК БЕЧЕЈ ПИВАРА
АД П
18.12.2009 СУБОТИЦА
СТ 35/2009
15.10.2009 НОВИ САД
СТ 32/2009
23.12.2009 ВАЉЕВО
08620067
ШУМАДИЈА УП
стечајна маса
11.01.2011.
Company ТПУ доо
1611
17236466
1022
1613
1023
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ВЕЛИМИР
ВЛАЈКОВИЋ
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
12.03.2010
22.01.2010
01.10.2012 1
155-0651
18.12.2009 СТОЈАНОВИЋ
НОВИЦА ЗОРАН
15.10.2009 БУКАРИЦА СПАСОЈЕ
РАДМИЛА
ГОРГАНА
ВОЈНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
СТ 121/2011 РАДА ВУЛЕТИЋ ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
28.01.2010
02.12.2009
12.10.2011 0
155-0704
14.04.2010
01.02.2010
28.02.2014 0
155-0657
03.07.2012 БОЖИЋ СПАСОЈЕ
ЗОРАН
18.12.2009 СУБОТИЦА
СТ 36/2009
ДЕЛФИН АГ доо
02.07.2009 БЕОГРАД
VI СТ
28/2009
18.12.2009 СТОЈАНОВИЋ
НОВИЦА ЗОРАН
02.07.2009 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
17816136
AMAXUS доо
24.12.2009 БЕОГРАД
1616
06554784
27 ОКТОБАР доо
1024
1620
06971555
1025
1623
08135495
1026
1625
1027
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
26.03.2010
19.02.2010
19.12.2013 0
155-0651
03.11.2009
10.09.2009
20.09.2010 0
155-0942
V СТ
118/2009
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГЛАВОНИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
20.04.2010
04.02.2010
10.10.2011 0
155-0652
24.12.2009 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
18.12.2009 ЗАЈЕЧАР
IX СТ
27/2009
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
18.03.2010
25.01.2010
13.12.2011 0
155-0783
РАТКО МИТРОВИЋ
БУЛЕВАР доо
22.10.2009 БЕОГРАД
V СТ
90/2009
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
22.02.2010
19.11.2009
19.09.2014 0
155-1072
18.12.2009 ТОДОРОВИЋ
МИЛОРАД
ДАНИЈЕЛА
22.10.2009 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
13.01.2010 ПАНЧЕВО
СТ 29/2009
31.08.2012 0
155-0836
СТ 26/2009
КАНАЧКИ
ЗЛАТИБОР
ИЛОНА
СТАЈИЋ
22.02.2010
15.01.2010 СУБОТИЦА
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
ЧЕЉУСКА
ИВАН
17.05.2010
08266395
АЛПИС АД стечајна
маса
МЛЕКАРА АД П
03.06.2010
19.02.2010
29.03.2012 0
155-1001
1626
07166117
АГРОСЕМЕ ДП П
11.12.2009 КРАГУЈЕВАЦ
20.10.2011 1
155-1002
20228369
29.10.2009 БЕОГРАД
30.03.2010
22.12.2009
29.07.2010 0
155-0654
1029
1632
06965954
IMMO INDUSTRY
DOO
ГЛАПО ДОО П
19.11.2009 БЕОГРАД
ДАНИЈЕЛА
МАРИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
22.01.2010
1628
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
ИВАНКА
СПАХОВИЋ
12.03.2010
1028
II СТ
30/2009
VI СТ
76/2009
VI СТ
59/2009
13.03.2010
29.12.2009
10.06.2011 1
155-0034
1030
1633
07199422
ХАРТИЈА АД П
14.01.2010 ПОЖАРЕВАЦ
III СТ
9/2009
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
16.03.2010
02.03.2010
18.04.2011 1
155-0681
14.01.2010 ЈЕВТИЋ СЕЛИМИР
ЗВОНИМИР
1031
1641
08244731
05.02.2010 СУБОТИЦА
СТ 72/2010
27.05.2010
12.03.2010
08.12.2010 0
155-0990
1032
1643
08244740
12.02.2010 СУБОТИЦА
СТ 74/2010
27.05.2010
26.03.2010
10.02.2011 0
155-0125
1033
1644
08208379
12.02.2010 СУБОТИЦА
СТ 75/10
27.05.2010
26.03.2010
29.03.2012 0
155-0945
1034
1645
07152736
ДИНАМОРЕМОНТ
доо
ДИНАМОТРАНСПОРТ
АД аутом
ПОТИСЈЕ РЕМОНТ
АД стечајна маса
ИБАРСКЕ НОВОСТИ
АД П
20.01.2010 КРАЉЕВО
I СТ 32/09
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ИВАН
ЧЕЉУСКА
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
03.05.2010
01.03.2010
04.02.2011 1
155-0923
05.02.2010 КУЈУНЏИЋ
МИХАЈЛО ЗВОНКО
12.02.2010 СУБАШИЋ МИЛЕ
КРСТАН
12.02.2010 ДОКО РАФО
МИРОСЛАВ
20.01.2010 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
58 од 167
08.03.2012 ЋУК СТОЈАН
МИЛОРАД
15.01.2010 ШОМОЂИ ШАНДОР
ШАНДОР
11.12.2009 ВРАЧЕВИЋ ЗДРАВКА
МИЋА
29.10.2009 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
19.11.2009 ПАВЛОВИЋ
СЛОБОДАН ЗОРАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
1035
1646
17619438
ВОЋАР ПАЛАНКА
СТЕФКО ДОО
12.02.2010 ПОЖАРЕВАЦ
II СТ
30/2010
ВЕРОСЛАВА
СИМИЋ
06.08.2010
15.03.2010
28.11.2013 0
155-1028
1036
1649
20229446
ДОН НС 2006
18.02.2010 НОВИ САД
СТ 34/2010
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
12.05.2010
30.03.2010
26.06.2014 0
155-0903
1037
1651
07325142
УСЛУГА АД П
13.10.2009 КРАЉЕВО
I СТ 12/2009 МИЛЕВА
ГОЧАНИН
МОМИР
ПЕШОВИЋ
15.01.2010
17.11.2009
20.12.2010 1
155-1064
13.10.2009 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
1038
1652
07195923
КОЗНИК АД П
13.10.2009 КРАЉЕВО
I СТ 18/2009 МИЛЕВА
ГОЧАНИН
МОМИР
ПЕШОВИЋ
15.01.2010
17.11.2009
08.11.2012 1
155-1064
13.10.2009 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
1039
1653
17451430
TOP BRANDS
DISTRIBUTION доо
11.02.2010 БЕОГРАД
15 СТ
220/2010
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
17.05.2010
20.03.2010
09.11.2012 0
155-1037
06.11.2013 КОТУР ВЕЉКО
МИЛУТИН
1040
1656
17433130
14.01.2010 ПОЖАРЕВАЦ
III СТ
20/2009
02.03.2010
25.09.2012 1
155-1034
14.01.2010 ЈОЧИЋ СПАСОЈЕ
НЕБОЈША
1659
08621713
25.02.2010 НОВИ САД
29.03.2010
13.05.2010
27.09.2011 0
155-1004
1042
1661
07375166
ЕКОНОМ АД
01.03.2010 КРАЉЕВО
II СТ
47/2010
I СТ 27/2010
РАДЛИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
16.03.2010
1041
ПЛАНА
ПРОИЗВОДЊА
СТОЧНЕ ХРАНЕ П
MACOM ДОО
07.06.2010
09.04.2010
16.12.2013 0
155-0979
25.02.2010 МОРАЧА ПАЈА
ЈОВАН
01.03.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
1043
1667
07211511
12.03.2010 НИШ
03.06.2010
15.04.2010
20.12.2010 1
155-1068
1044
1668
08177082
7 ОКТОБАР ДП П
аутом
ПРОЛЕТЕР АД аутом
ИЛОНА
СТАЈИЋ
28.07.2010
22.04.2010
21.02.2011 0
155-1001
1045
1669
08247790
ЗЛАТИБОР
КАНАЧКИ
03.08.2010
19.04.2010
16.05.2011 1
155-0629
1046
1670
22.06.2010
13.03.2010
01.12.2010 0
155-1027
1047
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
25.04.2010
22.02.2010
25.04.2013 1
155-0910
15.09.2010
05.05.2010
09.11.2012 0
155-1072
10.06.2010
27.05.2010
09.12.2010 0
155-0990
10.06.2010
27.05.2010
26.06.2014 1
155-0572
11.05.2010
05.05.2010
01.07.2010 0
155-0909
15.09.2010
10.05.2010
24.04.2014 0
155-0955
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
16.03.2010 СУБОТИЦА
1.СТ
41/2010
СТ 92/2010
НЕРА ТРАНС ДОО
стечајна маса
17.03.2010 ПАНЧЕВО
СТ 29/2010
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
17616862
ДАЛМА КОП ДОО П
23.02.2010 ВАЉЕВО
СТ 70/2010
1672
07174225
ЛОВАЦ
27.01.2010 НИШ
1048
1675
17598325
CALCIO ДОО
10.03.2010 БЕОГРАД
1 СТ
47/2009
15 СТ
231/2010
1049
1676
08759600
FIVE STARS DOO
26.03.2010 СУБОТИЦА
СТ 93/2010
1050
1677
08335532
FMPE Commerce доо
26.03.2010 СУБОТИЦА
СТ 95/2010
1051
1678
20171260
26.03.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 48/2010
1052
1680
07223498
ДРВО
ИНТЕРЕКСПОРТ
ДОО
БАЈИНА БАШТА ЗЗ
аутом
31.03.2010 УЖИЦЕ
СТ 52/2010
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ЧЕЉУСКА
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
59 од 167
12.02.2010 ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛО
ДОБРИВОЈЕ
18.02.2010 БАТИНИЦА
РАДОСЛАВ ЗОРИЦА
12.03.2010 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
16.03.2010 ШОМОЂИ ШАНДОР
ШАНДОР
17.03.2010 МЕДАКОВИЋ
НИКОЛА
БРАНИСЛАВ
23.02.2010 МАРЈАНОВИЋ
МАТИЈА ЈАСМИНА
27.01.2010 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
29.09.2011 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
26.03.2010 КУЈУНЏИЋ
МИХАЈЛО ЗВОНКО
10.03.2010 НОВКОВИЋ МИЛАН
БОГДАН
26.03.2010 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
31.03.2010 КУБУРОВИЋ РАДОШ
РАДОМИР
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
1053
1681
20148489
ДИСТРИБУТЕР 018
НИ ДОО
10.03.2010 НИШ
СТ 63/2010
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
30.06.2010
15.04.2010
21.05.2010 0
155-0630
10.03.2010 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
1054
1682
07008066
ТЕХНОКОП АД
аутомат. П
16.03.2010 БЕОГРАД
15 СТ
210/2010
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
15.09.2010
17.05.2010
28.08.2012 1
155-0287
16.03.2010 БАБИЋ РАДЕ
МИЛАН
1055
1684
07160984
16.03.2010 БЕОГРАД
15 СТ
205/2010
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
22.09.2010
20.05.2010
13.07.2011 0
155-0996
16.03.2010 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
1056
1685
08744416
11.02.2010 ЗРЕЊАНИН
СТ 26/2010
17.03.2010
19.09.2012 1
155-0863
1686
08002215
22.03.2010 ЗРЕЊАНИН
1 СТ
32/2010
14.09.2010
28.04.2010
12.04.2010 1
155-0863
11.02.2010 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
22.03.2010 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
1058
1689
20382210
08.04.2010 ЧАЧАК
СТ 39/2010
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
СТОИЉКОВСК
И
АЛЕКСАНДАР
ДАНИЛО
ШКИЉЕВИЋ
16.06.2010
1057
09.07.2010
11.05.2010
06.09.2012 0
155-0578
20.12.2011 ЂУРОВИЋ МИЛУН
РАДОВАН
1059
1690
20138971
ДИМИТРИЈЕ
ДАВИДОВИЋ АД П
аутом
ЗИТА АД у
ликвидацији
РАДНИЧКИ
УНИВЕРЗИТЕТ ДП у
ликвидацији
МЕНТА
ДИСТРИБУЦИЈА
ДОО
ROLY POLY ДОО
08.04.2010 ЧАЧАК
СТ 40/2010
09.07.2010
11.05.2010
25.11.2011 0
155-0999
1060
1692
17442856
TOP SPEED 1 ДОО
09.04.2010 КРАГУЈЕВАЦ
II СТ
51/2010
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
09.07.2010
14.05.2010
14.05.2010 0
155-0832
1061
1693
07216025
ЕЛЕКТРОТИМОК ВГ
4 П аутом
13.04.2010 НИШ
II СТ
52/2010
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
14.07.2010
20.05.2010
22.02.2011 0
155-1068
20.12.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
09.04.2010 МАРКОВИЋ
СВЕТОЗАР
МИХАИЛО
13.04.2010 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
1062
1694
27001670
15.04.2010 КРАГУЈЕВАЦ
I СТ 50/2010
24.05.2010
27.03.2014 1
155-0928
1698
17313649
26.02.2010 НИШ
II СТ
60/2010
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЊЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
03.09.2010
1063
РАДНИК у
ликвидацији
MAXON ДОО
02.07.2010
31.03.2010
21.06.2012 0
155-0659
1064
1699
08001022
25.03.2010 ЗРЕЊАНИН
СТ 31/2010
15.09.2010
28.04.2010
23.01.2014 1
155-0937
1065
1700
20148373
22.04.2010 СУБОТИЦА
СТ 104/2010
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
16.09.2010
27.05.2010
21.02.2011 0
155-1001
1066
1702
08831572
22.04.2010 СУБОТИЦА
108/2010
27.05.2010
29.03.2012 0
155-0945
1703
08773521
22.04.2010 СУБОТИЦА
106/2010
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
16.09.2010
1067
SI & SI
DISTRIBUCIJA доо
SI & SI SERVIS доо
аутом
16.09.2010
27.05.2010
18.12.2014 0
155-0943
1068
1704
08658897
22.04.2010 СУБОТИЦА
110/2010
27.05.2010
19.12.2013 0
155-0651
1705
17533622
28.01.2010 БЕОГРАД
127/2009
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
16.09.2010
1069
SI & SI ŠPEDICIJA
аутом
UNISACK доо
20.05.2010
11.03.2010
21.02.2012 0
155-0961
АРАНЖЕР ГДП у
ликвидацији
EXTRAKTOL доо
60 од 167
15.04.2010 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
26.02.2010 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
25.03.2010 ВУКОЛИЋ ЖИВОЈИН
ЈЕЛИЦА
22.04.2010 ШОМОЂИ ШАНДОР
ШАНДОР
07.11.2011 ДОКО РАФО
МИРОСЛАВ
22.04.2010 ЖУЖИЋ МАНОЈЛА
ВЛАДИМИР
22.04.2010 СТОЈАНОВИЋ
НОВИЦА ЗОРАН
28.01.2010 ШПАДИЈЕР МИТАР
БЛАЖО
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1070
1706
08058911
ЗЕНИТ АД П
14.10.2009 НОВИ САД
23/2009
1071
1707
08400792
22.04.2010 СУБОТИЦА
98/2010
1072
1708
20025166
ЕКО ТРАДЕ доо
аутом
АРТЕСКА ЕКСПОРТ
ИМПОРТ доо
22.04.2010 СУБОТИЦА
100/2010
1073
1709
20292768
ЂОРЂЕВИЋ БРЕНД
МЕНАЏМЕНТ доо
22.04.2010 СУБОТИЦА
1074
1712
07403267
ИНТЕРДРВО АД
1075
1713
07681585
1076
1715
20053038
1077
1717
20296810
1078
1719
17466615
1079
1721
1080
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
25.01.2010
02.12.2009
25.02.2010 1
155-0663
16.09.2010
27.05.2010
26.06.2014 0
155-0761
16.09.2010
27.05.2010
04.11.2010 0
155-0692
96/2010
ИЛОНА
СТАЈИЋ
16.09.2010
27.05.2010
26.09.2013 0
155-1001
22.04.2010 ШОМОЂИ ШАНДОР
ШАНДОР
15.09.2009 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 26/2009
15.01.2010
24.11.2009
01.03.2011 0
155-0667
САМОСТАЛНА
ТЕЛЕВИЗИЈА
НЕГОТИН аутом
СОФТ ДРИНК ДОО
аутом
ПРЕМИУМ СЕРВИС
ДОО
МИЛОШЧИЋ ПД
ДОО стечајна маса
19.03.2010 ЗАЈЕЧАР
СТ 40/2010
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
03.09.2010
29.04.2010
17.06.2011 0
155-0875
15.09.2009 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
19.03.2010 СТОЈКОВИЋ МИРКО
ИВИЦА
15.04.2010 СУБОТИЦА
СТ 107/2010
08.07.2010
03.06.2010
09.06.2011 0
155-0677
15.04.2010 СУБОТИЦА
СТ 97/2010
08.07.2010
03.06.2010
09.02.2012 0
155-0984
30.03.2010 НИШ
СТ 67/2010
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ЧЕЉУСКА
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
02.07.2010
05.05.2010
12.12.2012 0
155-0659
20449853
ДЕМЕТРА ДОО
27.04.2010 НИШ
II СТ
66/2010
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
20.08.2010
04.06.2010
07.12.2010 0
155-1068
27.04.2010 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
1722
20239930
ЛОГИСТИКА ТИМ
15.04.2010 СУБОТИЦА
СТ 105/2010
ИВАН
ЧЕЉУСКА
08.07.2010
03.06.2010
26.03.2013 0
155-0977
1081
1723
08147957
ПРОГРЕС ДП П
26.10.2009 СОМБОР
21.12.2009
30.11.2009
22.08.2011 1
155-0400
1082
1724
08175292
ИНВЕСТКОП П
26.10.2009 СОМБОР
21.12.2009
30.11.2009
19.01.2010 1
155-0400
1083
1727
20344504
ПЕГИЛИ ДОО
29.04.2010 ЧАЧАК
III СТ
11/2009
III СТ
12/2009
2. СТ 28/10
30.09.2010
02.06.2010
26.08.2014 0
155-0979
1084
1731
07620667
МИН БАЛКАН АД
аутом
10.05.2010 НИШ
1 СТ 82/10
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
05.10.2010
14.06.2010
12.08.2013 1
155-0686
1085
1736
07137362
ПОЛЕТ ДП П
22.09.2009 ЛЕСКОВАЦ
IX СТ 28/09
ДРАГОЉУБ
МЛАДЕНОВИЋ
22.01.2010
06.11.2009
13.05.2011 1
155-0964
15.04.2010 ШИЉЕГОВИЋ
ВОЈИН РАДОВАН
02.11.2009 ЈЕЛИЋ СВЕТОЗАР
ЉУБИША
02.11.2009 ЈЕЛИЋ СВЕТОЗАР
ЉУБИША
29.04.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
25.10.2010 РАЈКОВИЋ
Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
22.09.2009 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
1086
1737
07679882
ЛЕГОР СЕРВИС ДП П
22.09.2009 ЛЕСКОВАЦ
IX СТ 24/09 СТАНИМИР
МАРКОВИЋ
ДРАГОЉУБ
МЛАДЕНОВИЋ
22.01.2010
06.11.2009
26.10.2011 1
155-0782
22.11.2009 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
1087
1738
07204914
ЛЕМИНД ДП П
29.10.2009 ЛЕСКОВАЦ
I СТ 26/09
БРАНИМИР
СТАНКОВИЋ
31.03.2010
25.01.2010
20.05.2011 1
155-0782
29.10.2009 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
КАТАРИНА
МИЛОЈИЧИЋ
КАТАРИНА
МИЛОЈИЧИЋ
НАДЕЖСА
СТОЈАНОВИЋ
61 од 167
21.07.2009 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
02.06.2014 ГРУБОР ШАНДОР
РОЗАЛИЈА
04.05.2010 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
15.04.2010 ЋОПИЋ ЈОВАН
БРАНКА
15.04.2010 САЛАТИЋ ЈЕФТО
СТАНА
30.03.2010 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
1088
1740
08020175
1 МАЈ АД
ШТАМПАРИЈА П
07.10.2009 ЗРЕЊАНИН
III СТ 14/09 ПАЈТАШЕВ
МИЛАН
1089
1741
07051212
МИМОЗА ДП П
аутом
25.03.2010 БЕОГРАД
15 СТ 52/09
1090
1742
08040974
НОВИ САД АД П
14.10.2009 НОВИ САД
СТ 29/09
1091
1743
17119427
АЛУМИН АД П
11.12.2009 КРАЉЕВО
II СТ 16/09
1092
1744
07314043
ВЕЛКО ДП П
02.11.2009 ПОЖАРЕВАЦ
1093
1746
07205155
ГЛАМУР АД П
1094
1747
07375034
1095
1749
1096
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
21.01.2010
25.11.2009
14.07.2010 1
155-0389
07.10.2009 ДОРОСЛОВАЧКИ
БОРИВОЈ БОРИВОЈ
ГОРДАНА
АРАЊЂЕЛОВИ
Ћ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИ
СТОЈКОВИЋ
МИРОСЛАВ
КАРАПАНЏИЋ
22.09.2010
20.05.2010
20.05.2010 1
155-1082
29.01.2010
08.12.2009
10.03.2011 1
155-0895
25.03.2010 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
14.10.2009 ШУМАР ПЕРО
НИКОЛА
16.03.2010
20.01.2010
26.03.2010 1
155-1064
11.12.2009 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
V СТ 16/09
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЉАЈИЋ
25.03.2010
24.12.2009
27.03.2012 1
155-0687
02.11.2009 МИТИЋ СИНИША
АЦА
22.10.2009 ЛЕСКОВАЦ
СТ 39/09
СТАНИМИР
МАРИНКОВИЋ
29.01.2010
25.12.2009
20.04.2012 1
155-0052
БАЛКАНКОМЕРЦ АД
П
13.10.2009 КРАЉЕВО
I СТ 14/09
ЉИЉАНА
ПЕТРОВИЋ
15.01.2010
17.11.2009
13.01.2010 1
155-1064
22.10.2009 МИТРОВИЋ
ВЛАДИМИР
ТИХОМИР
13.10.2009 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
08013497
ЛИПА АД П
23.09.2009 ЗРЕЊАНИН
СТ 15/09
23.12.2009
11.11.2009
01.03.2012 1
155-0662
1751
07042060
ТЕХНОУНИТ П
22.09.2009 БЕОГРАД
V СТ 54/09
21.01.2010
04.11.2009
27.05.2011 1
155-0996
1097
1758
17470795
ПАПИР СЕРВИС ДП
22.10.2009 ЗАЈЕЧАР
IX СТ 24/09
МИЛАН
ПАЈТАШЕВ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
СЛОБОДАНКА
ВИДЕНОВИЋ
22.01.2010
27.11.2009
22.12.2010 1
155-1061
1098
1759
07044577
23.03.2010 БЕОГРАД
6. СТ 215/10
22.04.2010
28.06.2011 1
155-0911
1760
07196598
22.10.2009 ЛЕСКОВАЦ
СТ 32/09
26.02.2010
25.12.2009
20.09.2013 1
155-0782
1100
1761
17172425
26.02.2010 БЕОГРАД
7 СТ 106/09
ЉИЉАНЉ
ПАВЛОВИЋ
СТАНИМИР
МАРКОВИЋ
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
06.07.2010
1099
ДРАГАЧЕВО АД
стечајна маса
ВУЧЈАНКА ДП П
08.07.2010
07.04.2010
14.04.2010 1
155-0629
1101
1771
17021664
12.04.2010 НИШ
СТ 65/2010
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
01.07.2010
21.05.2010
21.05.2010 0
155-0964
1102
1775
17397087
12.04.2010 ВАЉЕВО
СТ 74/2010
22.07.2010
21.05.2010
09.05.2013 1
155-0632
1103
1777
08045666
18.05.2010 СОМБОР
СТ 39/2010
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
КАТАРИНА
МИЛОЈЧИЋ
13.09.2010
22.06.2010
29.12.2014 0
155-0365
1104
1778
08045127
11.02.2010 ПАНЧЕВО
II СТ
37/2010
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
04.06.2010
19.03.2010
10.07.2012 1
155-0884
ЛОЛА
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
ДОО аутом
9 ГЛАВА ДОО
МИОНИЦА у
ликвидацији
ДУНАВ
БРОДОГРАДИЛИШТ
Е аутомат.
АГРОУЉМА ДПП
62 од 167
23.09.2009 САВИЋ МИЛИВОЈ
РАДОВАН
22.09.2009 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
22.10.2009 МИТРОВИЋ
СТАНОМИР
РАДОСЛАВ
23.03.2010 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
22.10.2009 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
26.02.2010 МЕДАКОВИЋ
НИКОЛА
БРАНИСЛАВ
12.04.2010 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
12.04.2010 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
18.05.2010 ЖУГИЋ ЉУБОМИР
ВЕСКО
11.02.2010 ЛАЗИЋ МИЛОВАН
СЛОБОДАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1105
1784
08256101
БУДУЋНОСТ ДП
МЛИН
14.10.2009 НОВИ САД
СТ 30/2009
1106
1788
07184522
ИЗГРАДЊА ДП
10.11.2009 ЛЕСКОВАЦ
СТ 36/2009
1107
1790
07090781
ЕЛЕКТРОМОНТ АД
аутом
05.03.2010 БЕОГРАД
10.СТ
212/2010
1108
1791
08068658
АУТОМАТИКА АД
12.08.2009 НОВИ САД
СТ 24/09
1109
1792
08230471
ДУНАВ ТИСА ДУНАВ
02.11.2009 НОВИ САД
СТ 21/09
1110
1796
07013990
СРБИЈА ОТВОРЕНО
АД П аутом
18.03.2010 БЕОГРАД
1111
1800
07647549
1112
1801
07005725
КАМЕНИЦА ПДП у
ликвидацији
АЕРОИНЖЕЊЕРИНГ
ДОО
1113
1804
07665555
1114
1805
1115
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
ЗОРАН ДЕНИЋ НОВИЦА
НИКОЛИЋ
29.01.2010
14.10.2009
10.02.2011 1
155-0663
13.08.2009 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
11.03.2010
18.12.2009
20.09.2013 1
155-0644
10.11.2009 МИТИЋ ВЛАДИМИР
БРАНКО
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
ЈАСМИНА
ДАНИЛОВИЋ
СТОЈКОВИЋ
14.05.2010
31.03.2010
01.10.2010 1
155-0641
05.03.2010 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
25.01.2010
02.12.2009
15.03.2010 1
155-0768
12.08.2009 ДРАГИЋ ЕКРЕМ
ДЕРВИША
22.12.2009
22.12.2009
30.03.2010 1
155-0664
02.11.2009 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
6. СТ
207/2010
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
06.07.2010
22.04.2010
06.07.2010 1
155-0585
07.05.2010 ЖАРКОВИЋ ЛАЗАР
ВЛАДИМИР
21.04.2010 ВАЉЕВО
СТ 75/10
04.08.2010
31.05.2010
30.12.2013 1
155-1027
25.03.2010 БЕОГРАД
15 СТ
233/10
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
28.09.2010
26.05.2010
14.12.2012 1
155-0911
21.04.2010 МАРЈАНОВИЋ
МАТИЈА ЈАСМИНА
20.04.2010 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
ЗОРКА-ЕКОНОМСКО
ПРАВНИ ПОСЛОВИ
ДОО
14.05.2010 ВАЉЕВО
СТ 726/10
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
27.08.2010
23.06.2010
30.09.2011 1
155-0636
14.05.2010 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
08159696
ТРАНСПОРТ КОМЕРС
АД аутом
21.05.2010 НОВИ САД
02. СТ
59/2010
СЛОБОДАНКА
КОМШИШ
07.09.2010
05.07.2010
25.04.2013 0
155-0704
21.05.2010 БУКАРИЦА СПАСОЈЕ
РАДМИЛА
1807
17037404
ДРИНА-МЕТАЛ ДП
21.05.2010 ВАЉЕВО
0
30.09.2010
30.06.2010
15.11.2013 1
155-0973
1116
1809
08299528
ЦТП ТП ДОО аутом
26.05.2010 СОМБОР
13.09.2010
06.07.2010
23.06.2011 0
155-1026
1117
1811
20242507
15.04.2010 СУБОТИЦА
08.07.2010
03.06.2010
20.09.2012 0
155-0985
1118
1815
07185057
ПРЕМИУМ ШПЕД
ДОО
ТИБ ДП
1 СТ
86/2010
СТ 101/2010
21.05.2010 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
26.05.2010 ВЕСЕЛИНОВИЋ
МАРКО ДРАГАН
15.04.2010 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
01.06.2010 НИШ
СТ 968/2010
25.10.2010
09.07.2010
05.03.2014 1
155-0630
1119
1817
08061904
23.12.2009
28.10.2009
21.04.2010 1
155-0662
1120
1818
14.09.2010
14.06.2010
10.11.2010 0
155-0613
1121
16.09.2010
28.07.2010
24.03.2011 0
155-0986
1122
27.09.2010
12.07.2010
16.12.2013 0
155-1026
16.09.2009 ЗРЕЊАНИН
СТ 11/2009
07913672
ВОЈВОДИНА
УГОСТИТЕЉСКО
ПРЕДУЗЕЋЕ П
МИЛОШ ЧУЉКОВИЋ
05.05.2010 БЕОГРАД
1820
08789762
ПАКС КД
03.06.2010 СУБОТИЦА
СТ
3064/2010
СТ 512/2010
1822
08004307
УНИОН МЛИН АД
аутом
08.06.2010 СОМБОР
СТ 42/2010
ЈАСМИНА
ЗЈАЛИЋ
Датум
испитног
рочишта
ЈАСМИНА
ЗЛАЈИЋ
МИЛАН
ПАЈТАШЕВ
КАТАРИНА
МИЛОЈЧИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВСК
И
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ЗОРНА
ЧОКОРИЛО
63 од 167
01.06.2010 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
16.09.2009 САВИЋ МИЛИВОЈ
РАДОВАН
01.07.2010 ВУКОВИЋ БОРИВОЈЕ
ВЕСНА
03.06.2010 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
08.06.2010 ВЕСЕЛИНОВИЋ
МАРКО ДРАГАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
1123
1823
17393669
1124
1824
08647666
1125
1825
1126
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
КРЗНАРА ДП у
ликвидацији
ЦЕНТРОБАНАТ
ТРГОВИНА
04.06.2010 НИШ
СТ 970/2010
28.05.2010 ЗРЕЊАНИН
СТ 416/2010
17386000
TIP EX ДОО аутом
07.06.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 238/2010
1826
27000592
ЛАНТЕКС ДОО
28.05.2010 ЗАЈЕЧАР
СТ 355/2010
1127
1830
08027609
17.06.2010 СОМБОР
СТ 37/2010
1128
1831
08786500
16.06.2010 НОВИ САД
0
1129
1832
17393677
АПАТИН
БРОДОГРАДИЛИШТ
Е АД аутом
КОНСТРУКТОР
ИНВЕСТ ДОО
ГАЛАНТЕКС ТРЕЈД
ДП у ликвидацији
04.06.2010 НИШ
СТ 971/2010
1130
1836
17187651
MIA PHARMA ДОО
аутом
17.06.2010 КРАГУЈЕВАЦ
1131
1839
07487703
AUTOPRESS ДОО
1132
1840
08674841
1133
1841
08645892
1134
1843
1135
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
СТОИЉКОВСК
И
АЛЕКСАНДАР
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
06.10.2010
09.07.2010
22.06.2012 1
155-0659
29.09.2010
06.07.2010
10.06.2014 1
155-0937
20.09.2010
15.07.2010
04.11.2011 0
155-0628
07.06.2010 ЈЕРЕМИЋ
ДРАГОСЛАВ НЕНАД
Милена
Стевановић
Зорна
Чокорило
10.11.2010
05.07.2010
15.03.2012 0
155-0878
11.10.2010
14.07.2010
30.01.2013 0
155-0933
28.05.2010 ИВАШКОВИЋ
СИНИША ДЕЈАН
17.06.2010 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
Владислав
Куртек
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
28.09.2010
12.08.2010
18.11.2010 0
155-0639
10.09.2010
09.07.2010
24.12.2012 1
155-0659
СТ 98/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
01.10.2010
26.07.2010
27.02.2015 0
155-0628
17.06.2010 ЈЕРЕМИЋ
ДРАГОСЛАВ НЕНАД
19.02.2010 БЕОГРАД
СТ 178/2010
14.05.2010
31.03.2010
09.07.2010 0
155-0880
AGROCOMPANY S&M
аутом
22.06.2010 НОВИ САД
СТ 405/2010
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
28.09.2010
12.08.2010
10.11.2010 0
155-0903
19.02.2010 РАДОВИЋ
ХРАНИСЛАВ
МИРОСКА
22.06.2010 БАТИНИЦА
РАДОСЛАВ ЗОРИЦА
22.06.2010 НОВИ САД
СТ 367/2010
12.08.2010
20.12.2010 0
155-1004
21.06.2010 НОВИ САД
СТ 374/2010
13.10.2010
11.08.2010
25.03.2013 0
155-0663
1845
20079835
VIP COMPANY ДОО
11.06.2010 ВАЉЕВО
СТ 747/2010
24.09.2010
19.07.2010
26.04.2013 0
155-0657
1136
1849
17267302
28.06.2010 КРАЉЕВО
СТ 619/2010
13.09.2010
30.08.2010
26.01.2012 0
155-0923
1137
1850
17554743
10.06.2010 КРАЉЕВО
СТ 661/2010
28.09.2010
15.07.2010
29.12.2011 0
155-0979
1138
1851
07355874
22.06.2010 ЗАЈЕЧАР
СТ 130/2010
12.10.2010
29.07.2010
12.02.2015 0
155-0875
1139
1853
06063187
23.06.2010 ЧАЧАК
СТ 237/2010
29.09.2010
13.07.2010
18.03.2013 0
155-0999
1140
1856
17032020
23.06.2010 ЧАЧАК
СТ 289/2010
29.09.2010
13.07.2010
29.11.2013 0
155-0979
1141
1857
07621183
САВИЋ КОМПАНИ
ПВЦ ДОО
СТРУГАРА 2005 ДОО
аутом
ТЕРМОВЕНТ АД
аутом
ФИЛИПОВИЋ ДОО
аутом
ВЕЛИМИРОВИЋ
ИНЖЕЊЕРИНГ
аутом
ШУМА ПЛОД ДОО
аутомат.
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
12.10.2010
08354901
LIBERTY FASHION
аутом
ДАНБОС ДОО аутом
24.06.2010 КРАЉЕВО
СТ 202/2010
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
12.10.2010
29.07.2010
28.03.2013 0
155-0979
64 од 167
04.06.2010 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
28.05.2010 ВУКОЛИЋ ЖИВОЈИН
ЈЕЛИЦА
18.08.2010 ГУЛАН МИЛОВАН
ЈАДРАНКА
22.06.2010 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
22.06.2010 МОРАЧА ПАЈА
ЈОВАН
21.06.2010 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
11.06.2010 БОЖИЋ СПАСОЈЕ
ЗОРАН
28.06.2010 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
10.06.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
22.06.2010 СТОЈКОВИЋ МИРКО
ИВИЦА
20.12.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
23.06.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
24.06.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
1142
1858
20287705
1143
1860
1144
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
22.06.2010 ЛЕСКОВАЦ
СТ 691/2010
07652216
K S K CLOTHING
DOO
БЕТОН аутом
24.06.2010 ЧАЧАК
СТ 165/2010
1861
07967195
IVAMODEX аутом
25.06.2010 ЧАЧАК
СТ 139/2010
1145
1863
07638019
ТОПЛОТА аутом
24.06.2010 ЧАЧАК
СТ 288/2010
1146
1864
07972474
МЛЕКОМ аутом
23.06.2010 ЧАЧАК
СТ 256/2010
1147
1865
20308303
04.06.2010 БЕОГРАД
1148
1867
07403828
DEVELOPMENT TEAM
доо
МОТОРЕМОНТ аутом
24.06.2010 ЧАЧАК
СТ
3891/2010
СТ 291/2010
1149
1868
07407653
1150
1870
1151
07.06.2010 ВАЉЕВО
СТ 79/2010
07584105
ТОДОРОВИЋ ДОО
аутом
ДЕНИМЕТАЛ аутом
02.07.2010 НИШ
СТ 98/2010
1871
06281753
БИОПЕТРОЛ ДОО
05.07.2010 УЖИЦЕ
СТ 175/2010
1152
1872
27001190
ЏЕРВИН АД аутом
02.07.2010 ЗАЈЕЧАР
СТ 395/2010
1153
1873
20234318
30.06.2010 ЧАЧАК
СТ 190/2010
1154
1875
08225753
COLOSEUM GRAND
аутомат.
АГРОТРГОВИНА ДОО
аутом
29.06.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 437/2010
1155
1877
07293739
СУМРАКОВАЦ ЗЗ
аутом
01.07.2010 ЗАЈЕЧАР
СТ 377/2010
1156
1878
07296649
25.06.2010 ЧАЧАК
СТ 250/2010
1157
1879
07672586
30.06.2010 ЧАЧАК
СТ 241/2010
1158
1883
08181411
ШУМАДИЈАПРОДУКТ
аутом
ПОЉЕ ПЕКАРА
аутом
СТАНДАРД АД аутом
05.07.2010 СОМБОР
СТ 60/2010
1159
1886
08115907
25 МАЈ ДП аутом
05.07.2010 ПАНЧЕВО
СТ 101/2010
1160
1887
07665571
АГРОЛИСА аутом
30.06.2010 ЧАЧАК
СТ 249/2010
1161
1888
20185864
05.07.2010 ЧАЧАК
СТ 231/2010
1162
1890
17446665
ВИДАКОВИЋ
КОМЕРЦ аутом
NEW ELECTRPNICS
АД аутом
01.07.2010 ЧАЧАК
СТ 110/2010
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
СТАНИМИР
МАРКОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ВЕРА ТЕШИЋ
20.09.2010
03.08.2010
06.06.2011 0
155-0925
01.10.2010
14.07.2010
09.02.2012 0
155-0927
04.10.2010
15.07.2010
14.07.2011 0
155-0927
01.10.2010
14.07.2010
20.12.2011 0
155-0927
29.09.2010
13.07.2010
26.05.2011 0
155-0927
21.10.2010
09.09.2010
21.10.2010 0
155-0648
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
БРАНИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
01.10.2010
14.07.2010
14.10.2013 0
155-0927
17.09.2010
16.07.2010
28.02.2014 0
155-0973
10.11.2010
23.08.2010
12.11.2014 1
155-0630
24.09.2010
16.08.2010
08.05.2012 0
155-0955
05.11.2010
13.08.2010
23.05.2014 0
155-0674
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
ПЕТКОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
06.10.2010
22.07.2010
22.07.2010 0
155-0999
12.10.2010
28.07.2010
10.02.2012 0
155-0745
04.11.2010
29.07.2010
26.11.2014 0
155-0621
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ЗОРНА
ЧОКОРИЛО
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
04.10.2010
15.07.2010
29.06.2011 0
155-0999
06.10.2010
22.07.2010
22.07.2010 0
155-0999
22.10.2010
16.08.2010
30.11.2012 0
155-0400
19.11.2010
30.08.2010
28.04.2014 0
155-0629
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
06.10.2010
22.07.2010
27.04.2012 0
155-0927
13.10.2010
27.07.2010
30.09.2010 0
155-0927
08.10.2010
21.07.2010
26.09.2013 0
155-0927
65 од 167
22.06.2010 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
24.06.2010 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
25.06.2010 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
24.06.2010 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
23.06.2010 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
11.06.2010 ЛУКАЧ БРАНКО
ЖИВАН
20.12.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
07.06.2010 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
31.05.2011 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
05.07.2010 КУБУРОВИЋ РАДОШ
РАДОМИР
02.07.2010 МИХАЈЛОВИЋ
БРАНИСЛАВ
БОБАНА
30.06.2010 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
29.06.2010 МАТИЋ ИВАН
ИВАНА
01.07.2010 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
25.06.2010 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
30.06.2010 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
05.07.2010 ЈЕЛИЋ СВЕТОЗАР
ЉУБИША
05.07.2010 МЕДАКОВИЋ
НИКОЛА
БРАНИСЛАВ
30.06.2010 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
05.07.2010 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
01.07.2010 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1163
1891
07361173
БАЛИНТ ДОО аутом
06.07.2010 КРАЉЕВО
СТ 80/2010
1164
1896
07619677
07.07.2010 УЖИЦЕ
СТ 120/2010
1165
1898
17424076
08.07.2010 УЖИЦЕ
СТ 264/2010
1166
1900
27001831
07.07.2010 УЖИЦЕ
СТ 65/2010
1167
1901
06957480
СИМОВИЋ МЕТАЛ
ДОО аутом
ХРАСТ ПЛАСТ
МАТОВИЋ МИЛЕ И
ДР ОД аутом
ЛУНА ДОО стечајна
маса
12 ЈАНУАР АД
аутом
08.07.2010 УЖИЦЕ
СТ 66/2010
1168
1903
08426252
КУСИЋ ЗЗ аутом
05.07.2010 ПАНЧЕВО
СТ 217/2010
1169
1905
17009575
ЕПОГАЛ ДОО аутом
07.07.2010 УЖИЦЕ
СТ 77/2010
1170
1906
20049626
VAFEL ДОО аутом
01.07.2010 ЧАЧАК
СТ 217/2010
1171
1907
17576607
01.07.2010 ЧАЧАК
СТ 104/2010
1172
1908
17279980
ТАКОВО ВУЈАН ДОО
аутом
АНЕМ аутом
02.07.2010 ЧАЧАК
СТ 49/2010
1173
1909
17101862
ПРАЊАНИ ЗЗ аутом
02.07.2010 ЧАЧАК
СТ 290/2010
1174
1915
08222576
ТЕЛЕЧКА ИГМ АД
аутом.
05.07.2010 СОМБОР
СТ 70/2010
1175
1917
06459455
МИЛАН ДОО аутом.
05.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 78/2010
1176
1918
17296680
КОЖА АД аутом.
09.07.2010 УЖИЦЕ
СТ 89/2010
1177
1920
06264824
АЛПЕОН - ОМ аутом.
05.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
0
1178
1921
07632231
АЛПЕН аутомат.
05.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
1179
1922
07199317
ЈАВОР АД ФАБРИКА
НАМЕШТАЈА
стечајна маса
28.03.2012.
07.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ I
125/2010
СТ 38/2010
1180
1923
17446401
05.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 71/2010
1181
1925
20055642
SOGIFRUIT
INTERNATIONAL
ДОО аутом
БИОПРОДУКТ
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
аутом
08.07.2010 НОВИ САД
СТ 90/2010
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
13.09.2010
30.08.2010
12.04.2012 0
155-0923
24.09.2010
16.08.2010
09.06.2014 0
155-1063
24.09.2010
03.09.2010
30.12.2010 0
155-0954
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
24.09.2010
20.08.2010
20.12.2013 0
155-0954
24.09.2010
03.09.2010
18.02.2015 0
155-1086
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
МАРИЈА
АЂЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ЗОРАНА
ЧОКОРИЛО
26.11.2010
17.09.2010
16.12.2010 0
155-0965
28.09.2010
24.08.2010
04.05.2012 0
155-0954
14.10.2010
21.07.2010
24.08.2012 0
155-0999
08.10.2010
21.07.2010
08.10.2010 0
155-0999
13.10.2010
27.07.2010
27.07.2010 0
155-0999
14.10.2010
27.07.2010
27.11.2012 0
155-0999
01.11.2010
23.08.2010
21.02.2014 0
155-0933
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
22.10.2010
12.08.2010
12.08.2010 0
155-0681
30.09.2010
27.08.2010
10.07.2012 0
155-0955
29.10.2010
31.08.2010
31.10.2011 0
155-0952
29.10.2010
31.08.2010
21.03.2011 0
155-0667
23.12.2010
30.09.2010
28.03.2012 0
155-1028
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
14.12.2010
14.09.2010
11.05.2011 0
155-1028
12.10.2010
31.08.2010
04.10.2012 0
155-1073
66 од 167
06.07.2010 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
07.02.2013 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
08.07.2010 СТОЈАНОВИЋ
ЖИВАН МИЛАН
07.07.2010 СТОЈАНОВИЋ
ЖИВАН МИЛАН
08.07.2010 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
14.09.2010 ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАН
ПЕТАР
07.07.2010 СТОЈАНОВИЋ
ЖИВАН МИЛАН
01.07.2010 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
01.07.2010 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
02.07.2010 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
02.07.2010 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
05.07.2010 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
05.07.2010 ЈЕВТИЋ СЕЛИМИР
ЗВОНИМИР
09.07.2010 КУБУРОВИЋ РАДОШ
РАДОМИР
05.07.2010 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
05.07.2010 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
07.07.2010 ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛО
ДОБРИВОЈЕ
05.07.2010 ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛО
ДОБРИВОЈЕ
08.07.2010 СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ
ПАВЕЛ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
1182
1926
27001467
ГРАМОНТ аутом
22.06.2010 НОВИ САД
СТ 222/2010
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
11.10.2010
13.09.2010
23.07.2013 0
155-0847
22.06.2010 КНЕЖЕВИЋ СТЕВАН
ДРАГОЉУБ
1183
1927
08005826
МАРИНА АД аутом
07.07.2010 НОВИ САД
СТ 97/2010
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
15.11.2010
13.09.2010
25.09.2012 0
155-0664
07.07.2010 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
1184
1929
07142498
UNO MARTIN HOME
АД стечајна маса
20.02.2013.
05.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 37/2010
РАДМИЛА
РАДИСАВЊЕВ
ИЋ
14.12.2010
14.09.2010
20.02.2013 0
155-1028
05.07.2010 ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛО
ДОБРИВОЈЕ
1185
1933
06261612
05.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 177/2010
16.08.2010
26.12.2012 0
155-0881
1936
08711941
25.06.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 182/2010
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
ДРАГАНА
САВИЋ
22.10.2010
1186
БОГЧЕ КОМЕРЦ ДОО
аутом.
АГРОСИСТЕМ АГРАР
ДОО аутом.
07.10.2010
22.07.2010
30.09.2010 0
155-0767
05.07.2010 ЛИЧИНИЋ САВА
ПЕТАР
25.06.2010 ЈЕВТИЋ СТЕВО
БОРИС
1187
1937
08262128
22.07.2010
14.11.2013 0
155-0767
08245410
1 СТ 290/10
23.09.2010
08.07.2010
08.10.2010 1
155-0660
1189
1944
07960832
05.07.2010 КРАЉЕВО
1 СТ 183/10
ДРАГАНА
САВИЋ
КАТАРИНА
МИЛОЈЧИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
07.10.2010
1941
25.06.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
16.06.2010 СОМБОР
СТ 172/10
1188
DNB COMERC ДОО
аутом
СОМБОРГРАНИТ АД
у ликвидацији
MATICA COMMERCE
ДОО
22.10.2010
27.08.2010
20.09.2012 0
155-1064
1190
1945
06491812
НИВО ДОО аутом.
01.07.2010 ЗАЈЕЧАР
4 СТ 92/10
01.12.2010
27.07.2010
01.12.2010 0
155-0878
1191
1946
17315676
ОРМЕ ДОО аутом.
07.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 270/10
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
29.10.2010
16.08.2010
24.02.2012 0
155-1039
1192
1947
07908768
EUROLOOK DOO
25.06.2010 БЕОГРАД
10.09.2010
02.09.2011 0
155-0698
1950
07588798
ВИД аутом.
12.07.2010 УЖИЦЕ
30.09.2010
30.08.2010
08.11.2013 0
155-0954
1194
1954
08191034
12.10.2010
23.07.2010
30.09.2010 0
155-0780
1957
27001726
25.06.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
09.07.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 338/10
1195
ГРГУРЕВЦИ ЗЗ
аутом.
ГРАДИТЕЉ АД
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
МИЉКО
МИЋОВИЋ
ДРАГАНА
САВИЋ
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
12.11.2010
1193
10 СТ
4097/10
СТ 90/2010
29.10.2010
16.08.2010
21.03.2014 0
155-0975
1196
1960
07659148
ЗРНОПРОДУКТ ДОО
аутом.
07.07.2010 КРАЉЕВО
1 СТ 285/10
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
22.10.2010
27.08.2010
28.01.2011 0
155-0641
1197
1961
08017590
ТЕРА РУСТИКА
ДОО аутом.
09.07.2010 ЗРЕЊАНИН
1 СТ 313/10
15.10.2010
11.08.2010
15.06.2012 0
155-0662
09.07.2010 САВИЋ МИЛИВОЈ
РАДОВАН
1198
1962
20013311
БС - ТРГОВИНА
ДОО аутом.
02.07.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
03 СТ
203/10
АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВСК
И
КАТИЦА
ПОПОВИЋ
20.10.2010
22.07.2010
31.12.2010 0
155-0604
02.07.2010 ЗОРАН МИЛОВАН
БОРИСЛАВ
СТ 491/10
67 од 167
25.06.2010 ЈЕВТИЋ СТЕВО
БОРИС
16.06.2010 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
05.07.2010 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
01.07.2010 ИВАШКОВИЋ
СИНИША ДЕЈАН
07.07.2010 ЋОСИЋ РАДОВАНА
МИОДРАГ
27.07.2010 МИМИЋ ЈЕЛИСИЈЕ
ДАНКО
12.07.2010 СТОЈАНОВИЋ
ЖИВАН МИЛАН
25.06.2010 БУРСАЋ САВА
МИТАР
09.07.2010 ДОСТАНИЋ
ДРАГОРАД
МИЛОРАД
07.07.2010 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
1199
1963
07593643
1200
1965
1201
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
08.07.2010 ЗАЈЕЧАР
3 СТ 401/10
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
18.11.2010
29.07.2010
13.10.2011 0
155-0621
08.07.2010 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
07253036
ПЕРУНОВИЋ
МИОДРАГ И ДР
MARCOOP ОД
аутом.
25. МАЈ ЗЗ аутом.
09.07.2010 ЗАЈЕЧАР
3 СТ 386/10
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
18.11.2010
29.07.2010
31.05.2012 0
155-0621
1967
17019244
БАДЊЕВАЦ аутом.
13.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
II СТ 132/10
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
10.11.2010
02.09.2010
13.12.2010 0
155-0908
1202
1968
07691092
СУШИЦА ДОО
аутом.
15.07.2010 УЖИЦЕ
2 СТ 182/10
ДРАГАНА
ЈОКИЋ
04.10.2010
03.09.2010
20.12.2013 0
155-1060
09.07.2010 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
13.07.2010 ПОПОВИЋ
ДОБРОСАВ
МИРОСЛАВ
15.07.2010 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
1203
1969
17449966
14.07.2010 БЕОГРАД
18.03.2011 0
155-0648
08555010
12.07.2010 НОВИ САД
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
13.09.2010
1970
11 СТ
2395/10
1 СТ 105/10
25.11.2010
1204
СЛАТКА МАШТА
ДОО аутом.
КЛАНИЦА КОВИЉ
АД аутом.
12.10.2010
31.08.2010
01.10.2012 0
155-0666
1205
1972
08379670
SOLIS YU ДОО
стечајна маса
12.07.2010 НОВИ САД
1 СТ 302/10
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
24.09.2010
30.08.2010
04.04.2011 0
155-0704
12.07.2010 БУКАРИЦА СПАСОЈЕ
РАДМИЛА
1206
1973
07706146
РАСАДНИК аутом.
14.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
2 СТ 77/10
11.11.2010
03.09.2010
16.01.2012 0
155-0909
1207
1975
07262353
ИНВЕСТПРОЈЕКТ
ДОО стечајна маса
13.07.2010 НИШ
1 СТ 122/10
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
12.11.2010
31.08.2010
22.05.2013 0
155-0964
03.09.2010 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
13.07.2010 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
1208
1981
17120085
МОРАВА АД аутом.
08.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
5 СТ 41/10
05.11.2010
17.08.2010
19.06.2014 0
155-1009
1209
1983
07373791
08.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
5 СТ 77/10
12.11.2010
10.09.2010
21.11.2012 0
155-0681
1210
1984
08320276
ТРАНСКОМЕРЦ ДОО
аутом.
VICTORY аутомат.
ЖИВКОВИЋ
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
ТОМИСЛАВ
19.01.2010 ЗРЕЊАНИН
0
15.10.2010
11.08.2010
11.08.2010 0
155-0926
1211
1985
08823685
BIOLOGIC аутом.
09.07.2010 ЗРЕЊАНИН
1 СТ 152/10
15.10.2010
11.08.2010
11.08.2010 0
155-0926
09.07.2010 МИКЛОШ ЉУБОМИР
РУЖИЦА
1212
1986
08278598
07.07.2010 ЗРЕЊАНИН
2 СТ 398/10
10.11.2010
01.09.2010
01.09.2010 0
155-1040
1213
1987
07987498
16.07.2010 УЖИЦЕ
СТ 87/10
23.12.2010
20.08.2010
20.08.2010 0
155-0955
1214
1990
20171880
08.07.2010 ЗРЕЊАНИН
2 СТ 153/10
10.11.2010
01.09.2010
01.09.2010 0
155-0863
1215
1993
07392974
CITY COOP DS
ДОО аутом.
BS KOMMERCE
аутом.
MARIA S DREAM
ДОО аутом.
АЦИКОПРОМЕТ ДОО
аутом.
14.07.2010 НИШ
СТ 581/2010
24.09.2010
20.08.2010
28.02.2011 0
155-0964
07.07.2010 БОЖИЋ ЈОВО
ДРАГАН
16.07.2010 КУБУРОВИЋ РАДОШ
РАДОМИР
08.07.2010 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
14.07.2010 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
АЛЕКСАНДАР
СТОИЊКОВСК
И
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
ЋОБРАДОВИЋ
68 од 167
10.09.2010 ЛУКАЧ БРАНКО
ЖИВАН
12.07.2010 НЕСТОРОВ-БИЗОЊ
СТЕВАН ЈЕЛЕНА
17.01.2014 РИСТОВИЋ
ДЕСИМИР ДРАГАН
08.07.2010 ЈЕВТИЋ СЕЛИМИР
ЗВОНИМИР
19.01.2010 МИКЛОШ ЉУБОМИР
РУЖИЦА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
1216
1994
08742120
1217
1995
06245331
1218
1996
08025819
1219
1997
08776008
1220
1998
20027533
1221
1999
20027541
1222
2000
20091240
1223
2001
08364249
1224
2002
08052654
1225
2003
17424327
1226
2005
08500274
1227
2006
17386301
1228
2007
06412521
1229
2008
07699247
1230
2010
06357555
1231
2012
17317296
1232
2015
06626238
1233
2017
1234
2018
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
АГРИКОЛА - БРДАР
И ОСТАЛИ ОД
аутом.
ПРЕВОЗТУРИСТ ДОО
аутом.
ПЕТАР ДРАПШИН
аутом.
YUPEL AD NOVI SAD
аутом.
KRISTAL BROOMS
DOO аутом.
25.06.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 143/2010
ДРАГАНА
САВИЋ
01.10.2010
23.07.2010
16.06.2014 0
155-0707
14.02.2014 ДУЊИЋ МИЛЕТА
ВЛАДЕТА
16.07.2010 УЖИЦЕ
СТ 172/2010
23.12.2010
20.08.2010
21.02.2014 0
155-0691
15.07.2010 СУБОТИЦА
СТ 121/2010
30.09.2010
03.09.2010
01.10.2012 0
155-0921
14.07.2010 НОВИ САД
СТ 246/2010
08.10.2010
22.09.2010
02.02.2011 0
155-0658
14.07.2010 НОВИ САД
СТ 299/2010
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
08.10.2010
22.09.2010
16.12.2010 0
155-0847
16.07.2010 ПАВЛОВИЋ
БОЖИДАР МИРКО
15.07.2010 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
14.07.2010 СТОЈКОВИЋ СТЕВА
ПРЕДРАГ
14.07.2010 КНЕЖЕВИЋ СТЕВАН
ДРАГОЉУБ
KRISTAL GLASS DOO
аутом.
РЕГИОНАЛНИ ДАНИ
аутом.
14.07.2010 НОВИ САД
СТ 578/2010
08.10.2010
22.09.2010
16.12.2010 0
155-0671
15.07.2010 СУБОТИЦА
СТ 134/2010
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ИВАН
ЧЕЉУСКА
30.09.2010
03.09.2010
09.03.2011 0
155-1001
ИФ - ЦОММЕРЦЕ
аутом.
DERBY аутом.
15.07.2010 СУБОТИЦА
СТ 207/2010
30.09.2010
03.09.2010
05.05.2011 0
155-0572
15.07.2010 СУБОТИЦА
СТ 160/2010
30.09.2010
03.09.2010
26.09.2013 0
155-0921
САЈТ КОМЕРЦ ДОО
аутом.
15.07.2010 УЖИЦЕ
СТ 91/2010
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ДРАГАНА
ЈОКИЋ
01.10.2010
03.09.2010
22.03.2013 0
155-1069
ТЕКСТИЛ КОМЕРЦ
ДОО аутом.
П. А .Н
.ПРОДУКЦИЈА
аутом.
ALPEN - IMPEX ДОО
аутом.
СТИЛ ДОО аутом.
24.06.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
19.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 109/2010
01.10.2010
14.07.2010
09.08.2012 0
155-0767
СТ 327/2010
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
12.11.2010
10.09.2010
26.01.2011 0
155-0952
16.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 258/2010
12.11.2010
09.09.2010
09.09.2010 0
155-0411
16.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 116/2010
12.11.2010
09.09.2010
15.10.2010 0
155-0928
ДАМИНЕКС ДОО
аутом.
15.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 168/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
01.11.2010
30.08.2010
12.11.2010 0
155-0908
ЕУРО- ЛИНК ДОО
аутом.
COMPANY NIKOLIĆ
ДОО аутом.
07.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 112/2010
29.10.2010
18.08.2010
11.06.2012 0
155-0638
01.07.2010 ЧАЧАК
СТ 75/2010
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
08.10.2010
21.07.2010
21.07.2010 0
155-0781
07609671
ЛУЦА КОМЕРЦ ДОО
аутом.
08.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 140/2010
22.12.2010
29.09.2010
14.10.2010 0
155-1034
08.07.2010 ЈОЧИЋ СПАСОЈЕ
НЕБОЈША
17128680
ДОЊА ТРЕПЧА ЗЗ
аутом.
30.06.2010 ЧАЧАК
СТ 129/2010
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
06.10.2010
22.07.2010
28.04.2014 0
155-0578
20.12.2011 ЂУРОВИЋ МИЛУН
РАДОВАН
69 од 167
14.07.2010 ГРДИНИЋ МИРКО
СЛОБОДАН
15.07.2010 ШОМОЂИ ШАНДОР
ШАНДОР
21.07.2010 НОВКОВИЋ МИЛАН
БОГДАН
15.07.2010 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
15.07.2010 ВАСИЛИЋ
ЉУБОМИР
ПЕТРАШИН
01.07.2010 ЈЕВТИЋ СТЕВО
БОРИС
19.07.2010 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
16.07.2010 ОГЊАНОВИЋ
МИОДРАГ ЂОРЂЕ
16.07.2010 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
15.07.2010 ПОПОВИЋ
ДОБРОСАВ
МИРОСЛАВ
07.07.2010 ВАСИЉЕВИЋ
РАДОВАН МАРКО
01.07.2010 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
1235
2019
07645295
BILJEGAŠ
COMMERCE аутом.
11.02.2011 ЧАЧАК
СТ 211/2010
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
02.09.2011
25.03.2011
29.06.2011 0
155-0781
11.02.2011 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
1236
2020
17265407
D M G FASHION LINE
аутом.
02.07.2010 ЧАЧАК
СТ 63/2010
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
14.10.2010
27.07.2010
24.08.2010 0
155-0781
02.07.2010 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
1237
2021
08757399
16.07.2010 НОВИ САД
СТ 351/2010
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
26.10.2010
21.08.2010
08.12.2010 0
155-0624
16.07.2010 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
1238
2022
06297587
ЕУРО АУТО
ДООЕКСПОРТИМПОРТ аутом.
И.Д.С. АВАЛА ТАДЕ
МД ДОО аутом.
21.07.2010 УЖИЦЕ
СТ 81/2010
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
22.10.2010
01.10.2010
25.11.2011 0
155-1069
1239
2023
17350536
NETA COMMERCE
ДОО аутом.
19.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 579/2010
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
02.11.2010
01.09.2010
23.09.2010 0
155-0720
21.07.2010 ВАСИЛИЋ
ЉУБОМИР
ПЕТРАШИН
19.07.2010 ЈОВАНОВИЋ
ЖИВАДИН ГВОЗДЕН
1240
2024
17552872
20.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 304/2010
13.09.2010
28.10.2010 0
155-0925
2025
07389639
20.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 120/2010
15.11.2010
13.09.2010
30.10.2014 0
155-1002
1242
2026
08285209
СТ 61/2010
05.10.2010
18.08.2010
13.02.2012 0
155-0889
1243
2028
17045059
12.07.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
06.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 210/10
15.12.2010
16.09.2010
16.09.2010 0
155-0687
1244
2029
07592094
ПЕК ПРОМЕТ ДОО
аутом.
08.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 160/2010
22.12.2010
29.09.2010
28.02.2011 0
155-0687
08.07.2010 МИТИЋ СИНИША
АЦА
1245
2031
07159234
ШУМАДИЈА ЗАДРУГА
РАКИНАЦ аутом.
06.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 68/2010
15.12.2010
16.09.2010
10.12.2013 1
155-0687
11.11.2010 МИТИЋ СИНИША
АЦА
1246
2032
07698046
07.07.2010 КРАЉЕВО
СТ 143/2010
04.10.2010
13.09.2010
25.10.2011 0
155-0979
1247
2033
17223623
КАРАКАШ ДОО
аутом.
БК ЈУГОПЛАСТИКА
аутом.
02.07.2010 ЧАЧАК
СТ 119/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
15.11.2010
1241
ШУБАРАНОВИЋ ДОО
аутом.
БРАЋА ГРУЈИЋ ДОО
аутом.
STEEL-PROMET ПО
аутом.
КЕРАПРОМЕТ ДОО
аутом.
15.10.2010
27.07.2010
23.11.2010 0
155-0056
07.07.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
02.07.2010 ШКИЉЕВИЋ ОБРАД
ДАНИЛО
1248
2034
07614420
BSN TEHNIC аутом.
30.06.2010 ЧАЧАК
СТ 100/2010
04.10.2010
22.07.2010
22.07.2010 0
155-0056
1249
2035
20199105
30.06.2010 ЧАЧАК
СТ 191/2010
04.10.2010
22.07.2010
22.07.2010 0
155-0056
1250
2036
06994091
01.07.2010 ЧАЧАК
СТ 103/2010
08.10.2010
21.07.2010
21.07.2010 0
155-0056
1251
2037
17362992
СРБИЛЕНД ДОО
аутом.
M.T.F.COMPANY
аутом.
ЛИГАР ПТПУ аутом.
30.06.2010 ЧАЧАК
СТ 322/2010
06.10.2010
22.07.2010
22.07.2010 0
155-0056
1252
2038
06944175
16.07.2010 НИШ
СТ 243/2010
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ЉИЉАНА
ПАЈИЋ
15.11.2010
01.09.2010
28.10.2010 0
155-1025
COMPANY R-5 ДОО
аутом.
70 од 167
20.07.2010 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
20.07.2010 ВРАЧЕВИЋ ЗДРАВКА
МИЋА
12.07.2010 РАДУКИЋ ВУКАШИН
ЖИВКО
06.07.2010 МИТИЋ СИНИША
АЦА
30.06.2010 ШКИЉЕВИЋ ОБРАД
ДАНИЛО
30.06.2010 ШКИЉЕВИЋ ОБРАД
ДАНИЛО
01.07.2010 ШКИЉЕВИЋ ОБРАД
ДАНИЛО
30.06.2010 ШКИЉЕВИЋ ОБРАД
ДАНИЛО
16.07.2010 ДИМИТРИЈЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР
МИРОЉУБ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1253
2040
08020191
ПОБЕДА АД аутом.
21.07.2010 ЗРЕЊАНИН
СТ 358/2010
1254
2041
06787304
САРАДНИК ДП
01.07.2010 ЗАЈЕЧАР
СТ 375/2010
1255
2044
08286701
2047
07357168
09.07.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
03.03.2009 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 151/2010
1256
ПЛАМЕН-СРЕМ ТП
аутом.
ПОБЕДА ПДП
СТ 38/2006
1257
2051
07108419
БУДУЋНОСТ ЗЗ
аутом.
19.07.2010 НИШ
1258
2052
06023312
КОМГРАП ИГМ ХК
КОМГРАП АД аутом.
1259
2053
08646023
1260
2054
17010735
1261
2055
07123507
1262
2056
1263
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
22.12.2010
22.09.2010
01.09.2011 0
155-0937
01.12.2010
27.07.2010
27.07.2010 1
155-0878
25.10.2010
13.08.2010
27.12.2012 1
155-0745
03.07.2009
10.04.2009
19.11.2013 1
155-1104
СТ 99/2010
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
04.10.2010
25.08.2010
16.09.2014 0
155-1068
19.07.2010 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
22.07.2010 БЕОГРАД
СТ
2499/2010
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
02.12.2010
13.09.2010
10.06.2013 0
155-0690
05.08.2010 БАКИЋ МИЛОВАН
ДРАГОСЛАВ
ТАММИЛ аутом.
22.07.2010 СУБОТИЦА
СТ 249/2010
07.10.2010
03.09.2010
01.09.2011 0
155-0986
КОСТОЈЕВИЋИ
СТАРА ЗАДРУГА
аутом.
ТОПОЛА ЗЗ ПО
аутом.
23.07.2010 УЖИЦЕ
СТ 166/2010
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
22.10.2010
01.10.2010
26.10.2012 0
155-0608
09.08.2010 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
23.07.2010 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
21.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 511/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
17.11.2010
14.09.2010
22.05.2012 0
155-0685
07685181
ШАМПИОН ЕКСПРЕС
МЛИН Мијушко
Мијаиловић ОД
аутом.
22.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 809/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
17.11.2010
14.09.2010
24.08.2012 0
155-0951
2061
17496743
21.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 852/2010
14.09.2010
26.11.2010 0
155-0640
2062
17212184
22.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 836/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
17.11.2010
1264
АУТОМЕХАНИКА
ДОО
ВИКООП ЗЗ
24.09.2010
15.09.2010
15.09.2010 0
155-1104
1265
2063
07856474
ЈУГОЖИВИНАРСТВО
ДОО аутом.
21.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 405/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
15.11.2010
10.09.2010
14.10.2010 0
155-0685
1266
2064
06857132
РАДОВАЊЕ
ЕКСПОРТ аутом.
06.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
ст 296/2010
15.12.2010
16.09.2010
24.09.2010 0
155-0682
1267
2068
07166281
КОЖА АД
15.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 837/2010
04.10.2010
30.08.2010
27.06.2011 0
155-0909
1268
2069
17297767
ЖАК ДОО аутом.
09.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 183/10
26.10.2010
18.08.2010
09.05.2013 0
155-0632
1269
2073
06934706
MEPEX HOLDING
KORPORACIJA ДОО
аутом.
19.07.2010 БЕОГРАД
50 СТ
2856/10
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
25.10.2010
14.09.2010
08.12.2010 0
155-0637
71 од 167
21.07.2010 ВУКОЛИЋ ЖИВОЈИН
ЈЕЛИЦА
01.07.2010 ИВАШКОВИЋ
СИНИША ДЕЈАН
09.07.2010 МАТИЋ ИВАН
ИВАНА
27.02.2009 МАРИНКОВИЋ
ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
21.07.2010 СТОЈАНОВИЋ
СТОЈАН
ДОБРОСЛАВ
22.07.2010 ДАВИДОВИЋ
ЉУБИСАВ ДРАГАН
21.07.2010 ПЕТКОВИЋ МИЛАН
ДУШАН
22.07.2010 МАРИНКОВИЋ
ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
21.07.2010 СТОЈАНОВИЋ
СТОЈАН
ДОБРОСЛАВ
06.07.2010 СТОЈИМИРОВИЋ
ЖИВОРАД
МИРОСЛАВ
15.07.2010 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
09.07.2010 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
19.07.2010 ПОПОВИЋ РАТОМИР
БОРИВОЈ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
1270
2074
06244785
ВИН - 03 ДОО
аутом.
06.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 316/10
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
02.11.2010
02.11.2010
16.10.2013 0
155-1036
06.07.2010 МАНОЈЛОВИЋ
МИЛОМИР ПРЕДРАГ
1271
2076
07691351
ЈУПИ КОМЕРЦ ДОО
аутом.
06.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
IV СТ 133/10
15.12.2010
16.09.2010
16.09.2010 0
155-0881
06.07.2010 ЛИЧИНИЋ САВА
ПЕТАР
1272
2078
07404395
АГРОПРО ДОО
аутом.
07.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
IV СТ 303/10
23.12.2010
23.09.2010
14.12.2010 0
155-0881
07.07.2010 ЛИЧИНИЋ САВА
ПЕТАР
1273
2079
17430777
26.07.2010 УЖИЦЕ
3 СТ 146/10
21.10.2010
23.09.2010
24.12.2014 0
155-0954
1274
2082
06998674
КОФЕНИКС ЦРЕП
аутом.
АЛПРОДУКТ ДП
аутом.
19.07.2010 НИШ
2. СТ 117/10
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
МИЉКО
МИЋОВИЋ
СНЕШАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
29.10.2010
24.08.2010
05.12.2011 1
155-0910
26.07.2010 СТОЈАНОВИЋ
ЖИВАН МИЛАН
19.07.2010 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
1275
2083
06998658
АЛЕКСИНАЧКИ
ПОДРУМ ДП аутом.
19.07.2010 НИШ
2. СТ 157/10
СНЕШАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
29.10.2010
24.08.2010
09.11.2011 1
155-0910
19.07.2010 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
1276
2086
17120441
05.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
IV СТ 127/10
14.09.2010
14.09.2010 1
155-1009
05.07.2010 РИСТОВИЋ
ДЕСИМИР ДРАГАН
2087
07562519
13.07.2010 БЕОГРАД
14 СТ
4098/10
25.10.2010
19.08.2010
08.10.2010 1
155-0748
13.07.2010 МАЛИВУКОВИЋ
ЈОВАН АНА
1278
2088
08087067
ДИНАМО ФК аутом.
06.07.2010 ПАНЧЕВО
СТ 228/10
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
ЉИЉАНА
МИЛОВАНОВИ
Ћ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
14.12.2010
1277
ШУМАДИЈА
ХЛАДЊАЧА ДОО
аутом.
ПАЛИЛУЛА ДП у
ликвидацији
29.11.2010
14.09.2010
16.09.2010 1
155-0629
1279
2090
17265091
НАРОДНА ЛУТРИЈА
ДОО аутом.
07.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
IV СТ 418/10
23.12.2010
23.09.2010
12.10.2010 1
155-1034
1280
2095
08006016
06.07.2010 ПАНЧЕВО
2 СТ 481/10
19.11.2010
27.08.2010
15.05.2012 1
1281
2096
08585296
05.07.2010 ПАНЧЕВО
2 СТ 424/10
26.11.2010
10.09.2010
15.10.2010 1
155-0684
1282
2097
07223374
ХИП - ДРУШТВЕНА
ИСХРАНА ДП
YUKO ALIBUNAR
ДП аутом.
ШАБАЦ АУТО МОТО
КЛУБ аутом.
09.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 648/10
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
РАДА
ВУЛЕТИЋ
06.07.2010 МЕДАКОВИЋ
НИКОЛА
БРАНИСЛАВ
07.07.2010 ЈОЧИЋ СПАСОЈЕ
НЕБОЈША
18.11.2010
18.08.2010
01.09.2011 1
155-0636
1283
2099
17129384
МБ - ПРОМЕТ ДОО
аутом.
19.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
1 СТ 271/10
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
02.11.2010
01.09.2010
23.09.2010 0
155-0924
1284
2100
06853510
16.07.2010 НИШ
1 СТ 249/10
01.09.2010
28.06.2011 0
155-0659
2103
17273329
09.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 339/10
26.10.2010
18.08.2010
10.12.2010 0
155-0534
1286
2105
17467450
20.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 348/10
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
РАДА
ВУЛЕТИЋ
15.11.2010
1285
LUBRICA ДОО
аутом.
МИТРОВИЋ ПАН
ДОО аутом.
ТОТЕМ-КОМЕРЦ
ДОО аутом.
26.11.2010
27.08.2010
25.02.2011 0
155-0534
72 од 167
06.07.2010 ЈАКОВЉЕВИЋ
СНЕЖАНА
05.07.2010 ШТАВЉАНИН
ДУШАН МИРА
09.07.2010 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
19.07.2010 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
16.07.2010 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
09.07.2010 ПЕТКОВИЋ ПЕТАР
РАДОВАН
20.07.2010 ПЕТКОВИЋ ПЕТАР
РАДОВАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
1287
2108
17256882
МИЛАНО ДОО
аутом.
23.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
1 СТ 562/10
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
08.11.2010
17.09.2010
29.11.2010 0
155-0924
1288
2110
06955606
ФЕР ПЛЕЈ МИП
ДОО аутом.
26.07.2010 ЗАЈЕЧАР
4 СТ 328/10
МИЛАНА
СТЕВАНОВИЋ
11.01.2011
25.08.2010
24.11.2010 0
155-0621
1289
2111
17126199
21.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 433/2010
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
04.11.2010
13.09.2010
29.11.2010 0
155-0685
1290
2113
27000436
26.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 173/2010
21.09.2010
26.09.2012 0
155-0640
2116
07295103
22.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 164/2010
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ЖИВАН
ЈОВАНОВИЋ
09.11.2010
1291
ЗВЕЗДАМЕСОПРОМЕТ ДОО
аутом.
ЛАУДОН ДОО
аутом.
ЈАРУШИЦЕ ЗЗ
аутом.
05.11.2010
14.09.2010
28.09.2010 0
155-1076
1292
2117
17427431
23.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 134/2010
16.09.2010
18.10.2010 0
155-0928
2118
20043032
26.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 762/2010
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
05.11.2010
1293
ПРОМЕДИ - ТЕМПО
аутом.
ЈОВИЛЕНД ДОО
аутом.
08.11.2010
17.09.2010
29.11.2010 0
155-0685
1294
2119
20058790
НИГМАТА ДОО
аутом.
20.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 280/2010
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
03.11.2010
10.09.2010
23.09.2010 0
155-1104
1295
2120
17289837
М.М.Б. ТРЕЈД ДОО
аутом.
21.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 298/2010
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
04.11.2010
13.09.2010
24.10.2013 0
155-0951
21.07.2010 ДАВИДОВИЋ
ЉУБИСАВ ДРАГАН
1296
2121
07386966
ФРИГО ДОО аутом.
20.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 78/2010
03.11.2010
13.09.2010
08.11.2011 0
155-0411
1297
2122
07244410
20.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 78/2010
03.11.2010
13.09.2010
12.11.2010 0
155-0952
1298
2123
06067557
ПЕТАР ЈОКИЋНЕНАД аутом.
ШЉИВОВАЦ ЗЗ
аутом.
23.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 625/2010
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
08.11.2010
17.09.2010
17.09.2010 0
155-0720
20.07.2010 ОГЊАНОВИЋ
МИОДРАГ ЂОРЂЕ
20.07.2010 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
23.07.2010 ЈОВАНОВИЋ
ЖИВАДИН ГВОЗДЕН
1299
2124
07149263
СЛОГА ЗЗ аутом.
26.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 130/2010
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
09.11.2010
21.09.2010
19.11.2014 0
155-0832
1300
2125
17046438
ИНТЕРШПЕД 66
ДОО аутом.
20.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 441/2010
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
12.10.2010
12.10.2010 0
155-0951
1301
2126
07697848
АРХИВОЛТА аутом.
09.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 88/2010
РАДА
ВУЛЕТИЋ
18.11.2010
18.08.2010
17.04.2014 0
155-0636
09.07.2010 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
1302
2127
17100785
THERMICLINE DOO
аутом.
02.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 150/2010
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
02.10.2010
06.08.2010
15.12.2010 0
155-0636
02.07.2010 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
1303
2129
07212828
ЛИПАР ЗЗ аутом.
27.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 81/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
19.11.2010
17.09.2010
26.11.2010 0
155-0720
27.07.2010 ЈОВАНОВИЋ
ЖИВАДИН ГВОЗДЕН
73 од 167
23.07.2010 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
26.07.2010 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
21.07.2010 СТОЈАНОВИЋ
СТОЈАН
ДОБРОСЛАВ
26.07.2010 ПЕТКОВИЋ МИЛАН
ДУШАН
22.07.2010 ЈОВАНОВИЋ
ТОМИСЛАВ ЖИВАН
23.07.2010 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
26.07.2010 СТОЈАНОВИЋ
СТОЈАН
ДОБРОСЛАВ
20.07.2010 МАРИНКОВИЋ
ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
26.07.2010 МАРКОВИЋ
СВЕТОЗАР
МИХАИЛО
20.07.2010 ДАВИДОВИЋ
ЉУБИСАВ ДРАГАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
1304
2130
08782334
1305
2132
07373511
1306
2133
27000371
1307
2134
1308
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
02.07.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
28.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 395/2010
28.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 172/2010
17269291
СРЕМПАК ДОО
аутом.
ЕВРОТРГОВИНА
ДОО аутом.
АДАКАЛАЦ ДОО
стечајна маса
РАСИ ДОО аутом.
30.07.2010 УЖИЦЕ
СТ 284/2010
2136
06772234
ДУКА ДОО аутом.
09.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 323/2010
1309
2137
07679971
КЛАНИЦА ДП аутом.
20.07.2010 НИШ
СТ 142/2010
1310
2140
17469410
30.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 93/2010
1311
2141
07113340
ВСД ВИОЛЕТА И
СЛАВИША
ДАМЈАНОВИЋ ОД
аутом.
ШАМОТ ФАБРИКА
ОПРЕМЕ И МАШИНА
ПО аутом.
30.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
1312
2142
17359819
СИНХРО ДОО аутом.
1313
2143
20065397
1314
2144
1315
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
КАТИЦА
ПОПОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ДРАГАНА
ЈОКИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
22.10.2010
26.07.2010
09.11.2010 0
155-0707
22.11.2010
20.09.2010
14.05.2013 0
155-0952
15.11.2010
13.09.2010
28.12.2011 0
155-0667
15.10.2010
10.09.2010
16.12.2014 0
155-1063
26.10.2010
18.08.2010
29.08.2013 0
155-0973
10.11.2010
02.09.2010
13.07.2011 1
155-0910
24.11.2010
23.09.2010
20.12.2012 0
155-0952
СТ 60/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
24.11.2010
22.09.2010
17.07.2012 1
155-0924
30.07.2010 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
30.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 328/2010
24.11.2010
23.09.2010
08.12.2010 0
155-0640
АГРО ШИЛЕ аутом.
29.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 335/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
22.11.2010
21.09.2010
21.09.2010 0
155-0832
20143886
ОПТИМУМ СИСТЕМ
ДОО аутом.
29.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 729/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
23.11.2010
22.09.2010
22.09.2010 0
155-0925
30.07.2010 ПЕТКОВИЋ МИЛАН
ДУШАН
29.07.2010 МАРКОВИЋ
СВЕТОЗАР
МИХАИЛО
29.07.2010 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
2145
06952356
СТИВА ДОО аутом.
30.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 339/2010
24.11.2010
27.09.2010
27.09.2010 0
155-0411
1316
2146
06255507
29.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 201/2010
22.11.2010
21.09.2010
17.05.2013 0
155-0951
1317
2147
17427709
29.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 285/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
23.11.2010
24.09.2010
24.09.2010 0
155-0628
29.07.2010 ЈЕРЕМИЋ
ДРАГОСЛАВ НЕНАД
1318
2148
07591900
29.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 186/2010
22.09.2010
28.10.2010 0
155-0667
2149
07605331
27.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 311/2010
12.11.2010
03.09.2010
26.08.2014 0
155-1067
1320
2150
07991967
02.08.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 384/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
23.11.2010
1319
КОЖА ДОО
ЕКСПОРТ ИМПОРТ
аутом.
КУТИНСКА
ВИНАРИЈА ДОО
аутом.
KRAGUJ- S
COMMERCE аутом.
КАЧЕР КООП ДОО
аутом.
ЛИМЕС ДОО аутом.
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
25.11.2010
27.09.2010
27.09.2010 0
155-0720
29.07.2010 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
27.07.2010 МИЛОЈЕВИЋ РАЈКО
АЛЕКСА
02.08.2010 ЈОВАНОВИЋ
ЖИВАДИН ГВОЗДЕН
1321
2151
06832121
ДРАГОЦВЕТ аутом.
26.07.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 619/2010
БРАНИСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ
09.11.2010
21.09.2010
18.10.2010 0
155-1076
СТ 128/2010
74 од 167
26.07.2010 ДУЊИЋ МИЛЕТА
ВЛАДЕТА
20.09.2010 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
28.07.2010 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
30.07.2010 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
09.07.2010 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
20.07.2010 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
30.07.2010 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
30.07.2010 ОГЊАНОВИЋ
МИОДРАГ ЂОРЂЕ
29.07.2010 ДАВИДОВИЋ
ЉУБИСАВ ДРАГАН
26.07.2010 ЈОВАНОВИЋ
ТОМИСЛАВ ЖИВАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
1322
2152
17209213
ГУГА ДОО аутом.
09.07.2010 ЗАЈЕЧАР
СТ 403/2010
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
26.11.2010
13.08.2010
16.08.2010 0
155-1061
1323
2153
07588577
РАДУЛ КОМЕРЦ ПП
аутом.
22.07.2010 ЗАЈЕЧАР
СТ 392/2010
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
18.11.2010
31.08.2010
31.08.2010 0
155-1085
1324
2157
20082305
28.07.2010
12.11.2010 0
155-0609
08179824
КАТИЦА
ПОПОВИЋ
КАТИЦА
ПОПОВИЋ
28.10.2010
2158
02.07.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
02.07.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 210/2010
1325
18.10.2010
22.07.2010
20.02.2013 0
155-0876
1326
2164
08179999
ГОЛДЕН ОИЛ ДОО
аутом.
АУТОЦЕНТАР ДОО
на велико и мало
аутом.
АУТОКОМЕРЦ аутом.
30.07.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 242/2010
03.11.2010
03.09.2010
12.04.2012 0
155-0889
1327
2165
17225138
ФЕРИНГ ДОО аутом.
06.08.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 276/2010
26.11.2010
30.09.2010
30.09.2010 0
155-0667
1328
2166
17279297
АГРО КЛАС ДОО
аутом.
15.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 288/2010
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
ПЕТКОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
02.11.2010
23.08.2010
10.12.2010 0
155-0636
1329
2169
07705034
ВЕНТИЛ АД аутом.
03.08.2010 КРАЉЕВО
СТ 61/2010
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
14.10.2010
10.09.2010
25.02.2013 1
155-1064
12.08.2010 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
1330
2170
07676425
ЕКА ДОО аутом.
26.07.2010 НИШ
СТ 256/2010
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
08.10.2010
31.08.2010
24.09.2010 0
155-0693
26.07.2010 ЂОШИЋ
СТАНИСЛАВ ВЕСНА
1331
2171
06397379
06.08.2010 КРАГУЈЕВАЦ
0
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
26.11.2010
30.09.2010
26.11.2010 0
155-0908
1332
2172
17310704
БОРА ПРОМЕТ ДОО
експорт импорт
аутом.
RAPEX ДОО аутом.
06.08.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 92/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
25.11.2010
28.09.2010
27.01.2011 0
155-0924
1333
2173
17500686
ФРУИТ ДОО аутом.
26.07.2010 НИШ
2 СТ 248/10
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
08.10.2010
31.08.2010
10.05.2011 0
155-0647
06.08.2010 ПОПОВИЋ
ДОБРОСАВ
МИРОСЛАВ
06.08.2010 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
26.07.2010 ДИНИЋ ДАНИЛО
МИЛАН
1334
2175
17395700
ФЕРСТИЛ ДОО
аутомат.
29.07.2010 НИШ
2 СТ 206/10
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
30.09.2010
03.09.2010
17.02.2011 0
155-0156
29.07.2010 ЈОВАНОВИЋ МИЛАН
ДРАГОМИР
1335
2176
17186868
АГРО МОРАВА ОЗЗ
аутом.
05.08.2010 НИШ
2 СТ 651/10
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
14.10.2010
13.09.2010
29.05.2012 0
155-1068
05.08.2010 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
СТ 275/2010
75 од 167
09.07.2010 МИТРОВИЋ
СТАНОМИР
РАДОСЛАВ
22.07.2010 МИЛИЋЕВИЋ
БОЖИДАР ЉУБИША
02.07.2010 РИСТИВОЈЕВИЋ
МАРКО САША
12.04.2012 ВИДОВИЋ
ВЛАДИМИР
ДАНИЈЕЛА
30.07.2010 РАДУКИЋ ВУКАШИН
ЖИВКО
06.08.2010 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
15.07.2010 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
1336
2177
07422792
ХИДРОПРОЈЕКТХИДРОТЕХНИЧКЕ
КОНСТРУКЦИЈЕ АД
09.07.2010 БЕОГРАД
2 СТ 280/10
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
1337
2178
17622820
РУЖА-ПРОМ аутом.
04.08.2010 ВАЉЕВО
СТ 411/10
24.11.2010
1338
2179
07245831
26.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 83/10
1339
2180
07972156
БРАНКОВИНА ЗЗ
аутом.
Д.М.Б. ДОО аутом.
12.08.2010 УЖИЦЕ
4 СТ 113/10
1340
2181
17369318
04.08.2010 ВАЉЕВО
СТ 365/10
1341
2184
17242822
23.07.2010 БЕОГРАД
1342
2185
07361475
МЕДВЕДНИК ЗЗ
аутом.
ТАЛАСТУРС БЕО
ДОО аутом.
ЕЛЕКТРОН ДОО
аутом.
13.08.2010 УЖИЦЕ
11 СТ
653/10
СТ 83/10
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
ЈАСМИНКА
ОБУЧИНА
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
1343
2186
17392964
TIM-TICA ДОО
аутом.
05.08.2010 НИШ
2 СТ 791/10
1344
2188
06229719
ЈЕМИКС ДОО аутом.
16.08.2010 УЖИЦЕ
3 СТ 229/10
1345
2189
17213164
ЦЕРОВАЦ-ЕПРОМ
ДОО аутом.
16.08.2010 УЖИЦЕ
2 СТ 97/10
1346
2190
17173375
30.07.2010 БЕОГРАД
14 СТ
3330/10
1347
2191
17484974
PARTIZAN
SHOOTING TRADE
DOO ауиом.
TM-PROJEKT ДОО
аутом.
30.07.2010 БЕОГРАД
14 СТ340/10
1348
2193
17393553
06.08.2010 ВАЉЕВО
СТ 269/10
1349
2195
06402097
VOĆE TRADE ДОО
аутом.
ПОСЛОВНИ СИСТЕМ
YUBEL ДОО аутом.
05.08.2010 БЕОГРАД
11 СТ
2688/10
1350
2196
17477226
26.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 395/10
1351
2197
17425196
17.08.2010 УЖИЦЕ
4 СТ 255/10
1352
2199
07365365
26.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 155/10
1353
2200
17532014
АДАС КОМПАНИ
ДОО аутом.
НЕПТУНИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
аутом.
ВАЉЕВОЕКСПОРТ
ДОО аутом.
ПЕЛИКАН ПРИНТПЛУС ДОО аутом.
19.07.2010 НИШ
1 СТ 250/10
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
25.10.2010 1
155-46
09.07.2010 БОШЊОВИЋ
ВОЈИСЛАВ МАРИНА
10.09.2010
31.05.2011 0
155-0657
22.11.2010
09.09.2010
27.06.2014 0
155-0638
15.10.2010
17.09.2010
03.06.2011 0
155-0608
24.11.2010
10.09.2010
30.06.2011 0
155-0638
09.12.2010
20.09.2010
22.11.2010 0
155-0929
29.11.2010
17.09.2010
14.03.2014 0
155-1086
04.08.2010 БОЖИЋ СПАСОЈЕ
ЗОРАН
26.07.2010 ВАСИЉЕВИЋ
РАДОВАН МАРКО
12.08.2010 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
04.08.2010 ВАСИЉЕВИЋ
РАДОВАН МАРКО
23.07.2010 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
13.08.2010 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
14.10.2010
13.09.2010
18.03.2011 0
155-0693
05.08.2010 ЂОШИЋ
СТАНИСЛАВ ВЕСНА
МИЉКО
МИЋОВИЋ
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
21.10.2010
23.09.2010
17.04.2012 0
155-0955
01.11.2010
17.09.2010
01.11.2010 0
155-1086
16.08.2010 КУБУРОВИЋ РАДОШ
РАДОМИР
16.08.2010 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
ЉИЉАНА
МИЛОВАНОВИ
Ћ
ЉИЉАНА
МИЛОВАНОВИ
Ћ
МИЛЕНА
ЖИВАНОВИЋ
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
22.11.2010
20.09.2010
22.11.2010 0
155-0698
30.07.2010 МИМИЋ ЈЕЛИСИЈЕ
ДАНКО
23.11.2010
24.09.2010
10.02.2011 0
155-0698
30.07.2010 МИМИЋ ЈЕЛИСИЈЕ
ДАНКО
29.11.2010
14.09.2010
24.02.2012 0
155-1027
20.12.2010
13.10.2010
13.10.2010 0
155-0637
06.08.2010 МАРЈАНОВИЋ
МАТИЈА ЈАСМИНА
05.08.2010 ПОПОВИЋ РАТОМИР
БОРИВОЈ
МИЛЕНА
ЖИВАНОВИЋ
ЈАСМИНА
ОБУЋИНА
22.11.2010
03.09.2010
16.07.2014 0
155-0973
22.10.2010
01.10.2010
01.10.2010 0
155-0955
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
22.11.2010
03.09.2010
28.12.2012 0
155-0632
10.11.2010
02.09.2010
25.08.2011 0
155-0686
76 од 167
26.07.2010 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
17.08.2010 КУБУРОВИЋ РАДОШ
РАДОМИР
26.07.2010 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
19.07.2010 РАЈКОВИЋ
Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
1354
2201
07837976
ЦЕНТРУМ ЗЗ аутом.
19.07.2010 НИШ
2 СТ 139
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
04.10.2010
25.08.2010
01.02.2011 0
155-0686
19.07.2010 РАЈКОВИЋ
Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
1355
2202
17209914
BT COMMERCE ДОО
аутом.
20.07.2010 НИШ
1 СТ 257/10
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
11.11.2010
03.09.2010
19.01.2011 0
155-0686
1356
2203
07829477
ДРВОУКРАС ДОО
аутом.
19.07.2010 НИШ
1 СТ 252/10
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
11.11.2010
03.09.2010
09.04.2014 0
155-0686
1357
2204
17297643
АГРОПАН ДОО
аутом.
22.07.2010 НИШ
1 СТ 369/10
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
18.11.2010
09.09.2010
14.02.2011 0
155-0872
20.07.2010 РАЈКОВИЋ
Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
19.07.2010 РАЈКОВИЋ
Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
22.07.2010 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
1358
2205
07704135
КЕЈ ДОО аутом.
09.08.2010 ПОЖАРЕВАЦ
3 СТ 76/10
10.12.2010
17.09.2010
26.12.2013 0
155-1008
1359
2206
07162383
09.08.2010 ПОЖАРЕВАЦ
3 СТ 55/10
10.12.2010
17.09.2010
17.09.2010 0
155-1008
1360
2208
17483587
НИКОЛА КРГА АД
аутом.
М.В. ТЕХНОКС ДОО
аутом.
17.08.2010 БЕОГРАД
16 СТ
288/10
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
БИЉАНА
СУБОТИЋ
13.12.2010
18.10.2010
13.12.2010 0
155-1035
1361
2210
17219103
ЦЕНТАР ТПУ
18.08.2010 УЖИЦЕ
2 СТ 335/10
01.11.2010
01.10.2010
30.03.2012 1
155-0608
1362
2211
17245864
18.08.2010 УЖИЦЕ
2 СТ 114/10
05.11.2010
01.10.2010
28.09.2012 0
155-0955
1363
2213
17311883
05.07.2010 ПОЖАРЕВАЦ
5 СТ 243/10
13.08.2010
13.08.2010 0
155-1009
2214
06663559
22.07.2010 БЕОГРАД
22.11.2010
13.09.2010
23.12.2010 0
155-0500
1365
2216
07525397
09.08.2010 ПОЖАРЕВАЦ
22 СТ
1305/10
3 СТ 90/10
10.12.2010
23.09.2010
25.02.2014 0
155-1009
1366
2218
17507087
09.08.2010 ПОЖАРЕВАЦ
3 СТ 239/10
10.12.2010
17.09.2010
17.09.2010 0
155-1009
1367
2219
06078354
27.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 667/10
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
ЗОРИЦА
ТУЦАКОВ
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
СРЕЋКО
СИМОВИЋ
29.10.2010
1364
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ДУНАВ СИСТЕМ АД
аутом.
МЕХАНОТЕХНА ДОО
аутомат.
IKL AXIJAL ДОО
аутом.
БИОТИЦА ДОО
аутом.
ШУЛЕЈИЋ ДОО
аутом.
ГОРАН И ЗОРАН
ДОО аутом.
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
БРАТИСЛАВ
БЛЕКАНОВИЋ
12.11.2010
03.08.2010
12.11.2010 0
155-1036
1368
2220
08685177
ХЕЛИОС ЗЗ аутом.
09.07.2010 ЗРЕЊАНИН
1 СТ 387/10
15.10.2010
11.08.2010
11.08.2010 0
155-1049
09.07.2010 ЛАЗИЋ МИЛАН
ДУШАН
1369
2221
20209470
KO-JA COMPANY
ДОО
11.08.2010 ЗРЕЊАНИН
1 СТ 446/10
23.11.2010
22.09.2010
29.06.2012 0
155-1049
11.08.2010 ЛАЗИЋ МИЛАН
ДУШАН
1370
2222
08609373
МИХАЉЕВ ДОО
аутом.
11.08.2010 ЗРЕЊАНИН
1 СТ 80/10
АЛЕКСАНДАР
СТОЈИЉКОВИ
Ћ
АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВСК
И
АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВСК
И
23.11.2010
22.09.2010
22.09.2010 0
155-1049
11.08.2010 ЛАЗИЋ МИЛАН
ДУШАН
77 од 167
09.08.2010 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
09.08.2010 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
17.08.2010 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
20.08.2010 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
13.03.2012 КУБУРОВИЋ РАДОШ
РАДОМИР
05.08.2010 РИСТОВИЋ
ДЕСИМИР ДРАГАН
22.07.2010 ПЕШУТ ЂУРА
ЖЕЉКО
09.08.2010 РИСТОВИЋ
ДЕСИМИР ДРАГАН
09.08.2010 РИСТОВИЋ
ДЕСИМИР ДРАГАН
27.07.2010 МАНОЈЛОВИЋ
МИЛОМИР ПРЕДРАГ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
1371
2224
07168772
ИН САЛОНИ АД
аутом.
09.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 82/10
РАДА
ВУЛЕТИЋ
18.11.2010
18.08.2010
26.01.2012 0
155-1039
30.09.2011 ЋОСИЋ РАДОВАНА
МИОДРАГ
1372
2225
17268210
ДРВОПРОМ ЗЗ
аутом.
14.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 567/10
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
05.11.2010
20.08.2010
02.03.2011 0
155-0217
1373
2226
06665942
БИГА ДОО аутом.
СТ 454/10
20.09.2010
01.12.2010 0
155-0745
2227
07362340
04.11.2010
14.10.2010
19.04.2013 0
155-0608
1375
2228
20000708
РАКЕТА-ПРОМЕТ
аутомат.
NOS COMPANY ДОО
09.08.2010 БЕОГРАД
50 СТ
4360/10
10.11.2010
22.09.2010
26.09.2011 0
155-1082
1376
2231
27002358
АГРОСПЕКТАР 28
ДОО аутом.
19.08.2010 КРАГУЈЕВАЦ
1 СТ 229/10
ГИНА
ТАШАНОВИЋ
МИЉКО
МИЋОВИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЈЕВИ
Ћ
БРАНИСЛАВ
ЈОЈОВИЋ
19.11.2010
1374
11.08.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
23.08.2010 УЖИЦЕ
06.12.2010
04.10.2010
19.05.2014 0
155-0951
14.07.2010 АДАМОВИЋ
СЛАВОЉУБ
ЉИЉАНА
11.08.2010 МАТИЋ ИВАН
ИВАНА
23.08.2010 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
09.08.2010 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
19.08.2010 ДАВИДОВИЋ
ЉУБИСАВ ДРАГАН
1377
2233
17146564
12.07.2010 БЕОГРАД
16 СТ
4225/10
БИЉАНА
СУБОТИЋ
27.10.2010
19.08.2010
31.07.2014 0
155-0931
19.08.2010 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
1378
2235
06343228
ВИТАМ ТРАДЕ ДОО
стечајна маса
21.02.2013.
ВУК ДОО аутом.
24.08.2010 КРАГУЈЕВАЦ
II СТ 638/10
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
25.11.2010
04.10.2010
30.12.2010 0
155-0628
24.08.2010 ЈЕРЕМИЋ
ДРАГОСЛАВ НЕНАД
1379
2236
17525387
24.08.2010 КРАГУЈЕВАЦ
II СТ 797/10
04.10.2010
14.12.2010 0
155-0667
2237
06387276
25.08.2010 КРАГУЈЕВАЦ
II СТ 614/10
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
26.11.2010
1380
01.12.2010
05.10.2010
01.12.2010 0
155-0832
1381
2238
17128655
25.08.2010 УЖИЦЕ
2 СТ 56/10
ДРАГАНА
ЈОКИЋ
28.10.2010
07.10.2010
07.10.2010 0
155-1084
1382
2239
17294601
25.08.2010 КРАГУЈЕВАЦ
II СТ 544/10
11.10.2010
01.12.2010 0
155-0411
2240
06639828
17.08.2010 БЕОГРАД
16 СТ
2680/10
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
БИЉАНА
СУБОТИЋ
01.12.2010
1383
ЈОНА-ТРЕИД ДОО
аутом.
ИНЖЕЊЕРИНГПРОМ
ЕТ-СВИЛАЈНАЦ ДОО
аутом.
ИНДУСТРИЈА
ТРИКОТАЖЕ АД
аутом.
РВ-МИКС ДОО
аутом.
DSD TOBACCO
аутом. ДОО
09.12.2010
11.10.2010
14.10.2013 0
155-0637
24.08.2010 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
25.08.2010 МАРКОВИЋ
СВЕТОЗАР
МИХАИЛО
25.08.2010 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИСАВ
СЛОБОДАН
25.08.2010 ОГЊАНОВИЋ
МИОДРАГ ЂОРЂЕ
17.08.2010 ПОПОВИЋ РАТОМИР
БОРИВОЈ
1384
2244
07126689
СЛОГА ЗЗ аутом.
26.08.2010 КРАГУЈЕВАЦ
1 СТ 65/10
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
07.12.2010
06.10.2010
30.08.2011 0
155-1076
26.08.2010 ЈОВАНОВИЋ
ТОМИСЛАВ ЖИВАН
1385
2245
07845430
ТИМ ДОО аутом.
26.08.2010 КРАГУЈЕВАЦ
1 СТ 160/10
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
06.12.2010
06.10.2010
04.04.2011 0
155-0832
1386
2246
08822654
27.08.2010 СУБОТИЦА
СТ 175/10
14.10.2010
01.10.2012 0
155-0945
2248
17531409
05.08.2010 БЕОГРАД
17.12.2010
27.09.2010
10.02.2011 0
155-0936
1388
2250
17524933
11 СТ
2780/10
1 СТ
1009/10
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
11.11.2010
1387
АТК-ИНОМАГ ДОО
аутом.
CONTE PLUS ДОО
аутомат.
BALKAN AIR
COMPANY ДОО
10.01.2011
30.09.2010
26.12.2013 0
155-0670
26.08.2010 МАРКОВИЋ
СВЕТОЗАР
МИХАИЛО
23.11.2011 ДОКО РАФО
МИРОСЛАВ
05.08.2010 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
24.08.2010 ЈОВИЋ БОРИВОЈЕ
ДРАГАН
24.08.2010 НИШ
3 СТ 80/10
78 од 167
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1389
2252
07399685
КАРЛО ДОО аутом.
30.08.2010 УЖИЦЕ
2 СТ 92/10
1390
2256
08608407
EUROCOMPANY
аутом.
25.06.2010 ПАНЧЕВО
2 СТ 344/10
1391
2257
08719802
ИСАК ЗЗ аутомат.
30.07.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 207/2010
1392
2258
06552595
КОН-ПРОДУКТ ДОО
аутом.
27.09.2010 КРАГУЈЕВАЦ
1 СТ 599/10
1393
2259
17262947
ЕВРО-КООП ДОО
аутом.
27.08.2010 КРАГУЈЕВАЦ
1394
2260
06354777
СКАНДИНАВИЈА
ПРОМЕТ ДОО аутом.
1395
2261
27000711
1396
2262
1397
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
СПЕРАНЦА
ЈАКШИЋ
19.11.2010
22.10.2010
22.10.2010 0
155-0608
01.10.2010
21.07.2010
23.12.2011 0
155-0374
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
ПЕТКОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
03.11.2010
03.09.2010
14.10.2014 0
155-0780
30.07.2010 БУРСАЋ САВА
МИТАР
08.12.2010
07.10.2010
27.01.2011 0
155-0908
1 СТ 341/10
БАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
08.12.2010
07.10.2010
07.10.2010 0
155-1104
27.09.2010 ПОПОВИЋ
ДОБРОСАВ
МИРОСЛАВ
27.08.2010 МАРИНКОВИЋ
ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
27.08.2010 КРАГУЈЕВАЦ
1 СТ 72/10
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
09.12.2010
08.10.2010
08.07.2014 0
155-0925
27.08.2010 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
БОРПРОМЕТ АД
стечајна маса
26.08.2010 ЗАЈЕЧАР
4 СТ 418/10
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
01.01.2011
29.09.2010
29.04.2014 0
155-0674
06064809
БЕЛ ДОО аутом.
25.08.2010 НИШ
1 СТ 403/10
10.01.2011
30.09.2010
25.07.2011 0
155-0659
2265
17284797
СЛАВАТЕКС КОМЕРЦ
ДОО аутом.
26.08.2010 ЧАЧАК
2 СТ316/10
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
09.12.2010
14.10.2010
15.12.2010 0
155-0927
14.07.2011 МИХАЈЛОВИЋ
БРАНИСЛАВ
БОБАНА
25.08.2010 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
26.08.2010 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
1398
2269
08688010
31.08.2010 НОВИ САД
04.04.2011 0
155-1005
07371632
20.08.2010 НИШ
11.01.2011
28.09.2010
29.10.2010 0
155-0630
1400
2271
07356021
23.07.2010 ЧАЧАК
СТ 150/2010
23.11.2010
17.09.2010
14.10.2014 0
155-0999
1401
2274
08116873
03.09.2010 СОМБОР
СТ 315/2010
13.12.2010
11.10.2010
08.07.2013 1
155-1026
1402
2275
06340016
02.09.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 100/2010
09.12.2010
06.10.2010
30.12.2010 0
155-0908
1403
2276
08053731
30.08.2010 НОВИ САД
СТ 98/2010
28.09.2010
10.02.2014 0
155-0879
2277
17107500
05.08.2010 БЕОГРАД
23.12.2010
04.10.2010
09.03.2011 0
155-0982
1405
2280
06007180
10.12.2010
23.09.2010
22.06.2012 0
155-0894
1406
2281
07517645
15.12.2010
11.10.2010
30.03.2011 0
155-0722
1407
2282
06017428
СТ
3818/2010
СТ
3162/2010
СТ
2464/2010
СТ
3081/2010
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
ЉИЉАНА
МИЛОВАНОВИ
Ћ
30.11.2010
1404
БОЉКОВЦИ ЗЗ
аутомат.
ЦРВЕНКАПРОЈЕКТ
АД у ликвидацији
МИБЕ - КООП
експорт импорт
ДОО аутомат.
МИЛАН ВИДАК АД
аутомат.
EXIMPO LIMITED
ДОО аутомат.
SG COMPANY
аутомат.
АРЛЕКИНО ДОО
аутомат.
КВИТ ПОДИУМ ДОО
аутомат.
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОЗДЕР
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
04.10.2010
2270
СТ
1051/2010
СТ 590/2010
26.10.2010
1399
МИЛЕНИЈУМ СЗ
аутомат.
ЈУГОС ДОО аутомат.
10.11.2010
10.09.2010
17.12.2010 0
155-0939
09.08.2010 БЕОГРАД
05.08.2010 БЕОГРАД
29.07.2010 БЕОГРАД
79 од 167
30.08.2010 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
25.06.2010 КОНСТАНТИНОВИЋ
БРАНКО ДУШАН
31.08.2010 ПАВЛИЋ БРАНКО
БРАНКА
20.08.2010 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
23.07.2010 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
03.09.2010 ВЕСЕЛИНОВИЋ
МАРКО ДРАГАН
02.09.2010 ПОПОВИЋ
ДОБРОСАВ
МИРОСЛАВ
30.08.2010 ПАВЛОВИЋ ВАЈО
НИКОЛА
05.08.2010 ПЕТКОСКИ БОГОЈЕ
ДРАГАН
09.08.2010 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
18.11.2010 МИРКОВИЋ
МИЛОСАВ СЛАВА
29.07.2010 ЂОРЂЕВИЋ
ТОМИСЛАВ БОБАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
1408
2284
08406758
1409
2285
17333135
1410
2286
06470327
1411
2287
1412
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
ЛИНДА ДОО
аутомат.
АЛФА ИНВЕСТ АД
аутомат.
ЕМПРО ДОО
аутомат.
02.09.2010 НОВИ САД
СТ 245/2010
25.08.2010 БЕОГРАД
05.08.2010 НИШ
СТ
3898/2010
СТ 460/2010
17223429
ИКОН ДОО аутомат.
01.09.2010 НИШ
2288
08636893
КОЈИЋ ТУРИСТ ДОО
аутомат.
1413
2289
20432039
1414
2290
1415
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
02.11.2010
06.10.2010
18.01.2011 0
155-0769
08.12.2010
14.10.2010
14.10.2010 0
155-0654
14.10.2010
13.09.2010
13.09.2010 0
155-0686
СТ 242/2010
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
02.11.2010
08.10.2010
30.09.2013 0
155-0647
01.09.2010 ДИНИЋ ДАНИЛО
МИЛАН
31.08.2010 НОВИ САД
СТ 842/2010
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
28.10.2010
04.10.2010
14.07.2011 0
155-0893
МИТ ПРОДУКТ ДОО
16.08.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 573/10
10.12.2010
17.09.2010
29.02.2012 0
155-0687
07372043
ВЕЛЕТРГОВИНА
ДОО аутомат.
24.08.2010 НИШ
СТ 432/2010
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
17.01.2011
04.10.2010
26.07.2011 0
155-0686
2293
27001980
ДБР ПРОИЗВОДЊА
аутомат.
18.08.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 52/2010
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
03.11.2010
20.09.2010
29.05.2014 0
155-0687
31.08.2010 МИЛОСАВЉЕВИЋ
ПРЕДРАГ
АЛЕКСАНДАР
16.08.2010 МИТИЋ СИНИША
АЦА
24.08.2010 РАЈКОВИЋ
Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
18.08.2010 МИТИЋ СИНИША
АЦА
1416
2296
17553313
ВИНО ПРОДУКТ
ИРИГ ДОО аутомат.
10.09.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 143/2010
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
20.12.2010
25.10.2010
21.02.2011 0
155-0909
10.09.2010 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
1417
2297
17021559
ПЕЛИКАН ПРИНТ
ДОО аутомат.
01.09.2010 НИШ
СТ 171/2010
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
02.11.2010
08.10.2010
28.09.2012 0
155-0630
01.09.2010 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
1418
2298
07671059
14.09.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 887/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
13.12.2010
18.10.2010
30.08.2011 0
155-0952
14.09.2010 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
1419
2299
07629907
13.09.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 226/2010
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
28.12.2010
26.10.2010
11.11.2010 0
155-0909
13.09.2010 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
1420
2300
08203733
ЕЛПЛАСТ експорт
импорт ДОО
аутомат.
АУТОШУМАДИЈА
ЕКСПОРТ ИМПОРТ
ДОО аутомат.
ИНТЕРКОМЕРЦ ДОО
аутомат.
31.08.2010 НОВИ САД
111/2010
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
26.10.2010
04.10.2010
26.11.2010 0
155-0664
31.08.2010 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
1421
2302
17184695
24.08.2010 ВАЉЕВО
СТ 537/2010
30.09.2010
18.05.2011 0
155-0638
2303
17308033
03.09.2010 БЕОГРАД
09.12.2010
28.10.2010
09.12.2010 0
155-0940
1423
2305
17409638
09.09.2010 БЕОГРАД
СТ
3981/2010
СТ 371/2010
21.12.2010
18.10.2010
04.03.2011 0
155-0920
1424
2311
08214158
14.09.2010 НОВИ САД
СТ 498/2010
РАДА
ВУЛЕТИЋ
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
21.12.2010
1422
ВИК КОМЕРЦ ДОО
аутомат.
SPIRITCLASSICS
ДОО аутомат.
VITLES TRADE ДОО
аутомат.
ZUUL TRUST CO
аутомат.
24.01.2011
22.10.2010
30.10.2012 0
155-0665
24.08.2010 ВАСИЉЕВИЋ
РАДОВАН МАРКО
03.09.2010 ГОСПИЋ ДРАГО
РАШКО
09.09.2010 ДРАКУЛ ЛАЗАР
ИГОР
14.09.2010 КИЋАНОВИЋ САВА
МИРЈАНА
80 од 167
02.09.2010 ЧОБРДА ЈАНКО
ЈАНКО
25.08.2010 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
25.08.2010 РАЈКОВИЋ
Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
1425
2314
07648693
1426
2316
08391173
1427
2317
07049722
1428
2318
17165038
1429
2321
17000209
1430
2328
07503547
1431
2332
17254499
1432
2333
08690332
1433
2334
08832803
1434
2335
17013858
1435
2336
20108401
1436
2338
08622043
1437
2340
17316303
1438
2344
08638136
1439
2345
08779902
1440
2346
08176787
1441
2347
08358605
1442
2348
08678839
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ДРАГАЧЕВАЦ
ПРОМЕТ ДОО
аутомат.
S- COMERC ДОО
аутомат.
СОЛИДАРНОСТ
ШТАМПАРИЈА ДП у
ликвидацији
CO TIM ДОО
стечајна маса
19.12.2011.
УГОСТИТЕЉСТВО
ДП аутомат.
15.09.2010 ЧАЧАК
СТ 360/2010
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
25.01.2011
22.10.2010
09.10.2012 0
155-0999
20.12.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
14.09.2010 НОВИ САД
СТ 154/2010
24.01.2011
22.10.2010
06.03.2012 0
155-0663
01.09.2010 БЕОГРАД
СТ
4228/2010
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
28.01.2011
11.10.2010
28.01.2011 1
155-0922
14.09.2010 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
01.09.2010 БАЊАЛУЧКИЋ
МУХАРЕМ ХУСЕИН
29.07.2010 БЕОГРАД
СТ
1071/2010
15.11.2010
10.09.2010
19.12.2011 0
155-0931
10.09.2010 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
14.09.2010 НИШ
СТ 977/2010
ЉИЉАНА
МИЛОВАНОВИ
Ћ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
02.12.2010
22.10.2010
10.03.2011 1
155-0910
14.09.2010 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
P H M TRADING
EKSPORT IMPORT
ДОО аутомат.
ТРГОВИНА ЂОКИЋ
ДОО аутомат.
PROTEINTRADE ДОО
аутомат.
ИДОЛ ДОО аутомат.
20.09.2010 БЕОГРАД
СТ
3283/2010
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
24.12.2010
25.10.2010
28.02.2011 0
155-0656
20.09.2010 КОРЕНИЋ НИКОЛА
БРАНКО
17.09.2010 ЗАЈЕЧАР
СТ 404/2010
18.01.2011
28.10.2010
31.12.2010 0
155-0878
14.09.2010 НОВИ САД
СТ 485/2010
21.01.2011
22.10.2010
27.01.2011 0
155-0689
14.09.2010 НОВИ САД
СТ 181/2010
26.01.2011
26.10.2010
04.02.2011 0
155-0948
АЛБИНА ДОО
аутомат.
ELTA TRADE ДОО
аутомат.
23.08.2010 НИШ
СТ 310/2010
12.01.2011
29.09.2010
29.03.2012 0
155-0683
17.09.2010 БЕОГРАД
СТ
3658/2010
10.12.2010
05.11.2010
25.12.2012 0
155-0645
17.09.2010 ИВАШКОВИЋ
СИНИША ДЕЈАН
14.09.2010 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
14.09.2010 ОТИЋ МИЛАН
ВЛАДИСЛАВ
09.09.2010 НИКОЛИЋ ВИДЕН
ПАВЛЕ
17.09.2010 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
ФИДЕЛИНКА КООП
ДОО
АВИТ МПР ДОО
аутомат.
21.09.2010 СУБОТИЦА
СТ 565/2010
21.11.2010
28.10.2010
27.03.2014 0
155-0984
26.08.2010 БЕОГРАД
СТ
2643/2010
10.12.2010
15.10.2010
28.10.2011 0
155-0920
МБ БОЈАНА ДОО
аутомат.
ЈЕЛА ПРОФИЛ ДОО
аутомат.
КОЛОНИЈАЛ ДОО
аутомат.
КРОНОС ЕКСПОРТ
ИМПОРТ ДОО
аутомат.
ХОРВАТ И
ПАРТНЕРИ ДОЊИ
ТАВАНКУТ аутомат.
23.09.2010 СУБОТИЦА
СТ 156/2010
27.01.2011
04.11.2010
27.03.2014 0
155-0985
23.09.2010 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
23.09.2010 СУБОТИЦА
СТ 120/2010
27.01.2011
04.11.2010
20.09.2012 0
155-0677
23.09.2010 СУБОТИЦА
СТ 196/2010
27.01.2011
04.11.2010
23.02.2011 0
155-0677
23.09.2010 СУБОТИЦА
СТ 239/2010
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
27.01.2011
04.11.2010
21.02.2011 0
155-1001
23.09.2010 ЋОПИЋ ЈОВАН
БРАНКА
23.09.2010 ЋОПИЋ ЈОВАН
БРАНКА
23.09.2010 ШОМОЂИ ШАНДОР
ШАНДОР
23.09.2010 СУБОТИЦА
СТ 319/2010
ИЛОНА
СТАЈИЋ
27.01.2011
04.11.2010
24.03.2011 0
155-0692
81 од 167
21.09.2010 САЛАТИЋ ЈЕФТО
СТАНА
26.08.2010 ДРАКУЛ ЛАЗАР
ИГОР
23.09.2010 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
1443
2349
17255223
1444
2351
08701903
1445
2352
17303058
1446
2354
17309366
1447
2356
08754098
1448
2358
06684513
1449
2360
07630476
1450
2362
17142437
1451
2363
20084804
1452
2368
1453
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ПРОГРЕС
ИНЖЕЊЕРИНГ
аутомат.
НОВА КЕРАМИКА
ДОО
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
КОНЗОРЦИЈУМ ДОО
аутомат.
ПРВА ИСКРА ПАМ
аутомат.
КАМ ПРОМЕТ ДОО
аутомат.
10.09.2010 НИШ
СТ 79/2010
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
30.03.2011
13.10.2010
11.05.2011 0
155-0964
10.09.2010 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
16.09.2010 НОВИ САД
СТ
1556/2010
СТ
3298/2010
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
26.01.2011
28.10.2010
02.03.2012 0
155-0513
24.12.2010
12.11.2010
31.03.2011 0
155-1038
10.05.2012 ТОМИЋ СТЕВАН
НЕДЕЉКО
24.09.2010 ВУКОСАВ ЈОВАН
ЂОРЂО
12.07.2010 БЕОГРАД
СТ 3092/10
25.10.2010
17.08.2010
06.12.2010 0
155-0586
24.06.2010 НОВИ САД
СТ 142/2010
БИЉАНА
СУБОТИЋ
СЛОБОДАН
КОМШИЋ
15.12.2010
15.11.2010
19.03.2014 0
155-0893
VUMIX ДОО
аутомат.
ГОДАЧИЦА ЗЗ
аутомат.
01.10.2010 БЕОГРАД
2528/2010
27.12.2010
19.11.2010
07.10.2013 0
155-0942
15.09.2010 КРАЉЕВО
СТ 480/2010
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
28.12.2010
04.11.2010
27.12.2013 1
155-0979
РАСНО ДОО
аутомат.
CLUB BUS ДОО
17.09.2010 БЕОГРАД
02.11.2010
02.11.2010 0
155-1042
02.02.2011
08.11.2010
23.03.2012 0
155-0639
БАГАТЕЛА ДОО
аутомат.
09.07.2010 ПАНЧЕВО
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
18.01.2011
08812519
СТ
3848/2010
СТ
1646/2010
СТ 413/2010
15.10.2010
29.09.2010
29.09.2010 0
155-0374
2370
06757880
JANČIĆ TOURS ДОО
аутомат.
16.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 76/2010
РАДА
ВУЛЕТИЋ
25.11.2010
25.08.2010
11.02.2011 0
155-0668
1454
2371
07355653
СТАНУБ СЗ АД
аутомат.
02.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 119/2010
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
20.10.2010
10.08.2010
05.04.2011 0
155-0668
1455
2372
06820727
ПЦБ ЕЛЕКТРОНИК
ДОО аутомат.
30.09.2010 НИШ
СТ 518/2010
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
23.12.2010
30.09.2010
08.11.2011 0
155-0872
1456
2374
17388126
30.09.2010 НИШ
СТ 945/2010
03.11.2010
27.01.2011 0
155-0630
2375
08812667
24.09.2010 НОВИ САД
26.01.2011
02.11.2010
26.01.2011 0
155-0768
1458
2376
17505424
22.09.2010 НИШ
СТ
1204/2010
СТ 230/2010
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
28.02.2011
1457
EURO GROUP
аутомат.
IT COMPUTERS DOO
аутомат.
ЕИ ИМПУЛС ДОО
аутомат.
22.02.2011
27.10.2010
27.10.2010 0
155-1025
1459
2378
07837992
15.07.2010 НИШ
СТ 136/2010
31.08.2010
09.12.2010 0
155-0683
2379
08783144
31.08.2010 НОВИ САД
СТ
1321/2010
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
12.11.2010
1460
ВРЕЛО ЗАДРУГА
аутомат.
ДАБАР ДОО
аутомат.
26.10.2010
04.10.2010
26.11.2010 0
155-0895
24.09.2010 БЕОГРАД
28.09.2010 НОВИ САД
82 од 167
12.07.2010 БИЛИЋ РИСТО
СПОМЕНКА
24.06.2010 МИЛОСАВЉЕВИЋ
ПРЕДРАГ
АЛЕКСАНДАР
01.10.2010 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
07.10.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
17.09.2010 ЈАНКОВИЋ МОМИР
МИЛОВАН
28.09.2010 ГУЛАН МИЛОВАН
ЈАДРАНКА
09.07.2010 КОНСТАНТИНОВИЋ
БРАНКО ДУШАН
16.07.2010 ЈОВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
СВЕТИСЛАВ
02.07.2010 ЈОВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
СВЕТИСЛАВ
30.09.2010 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
30.09.2010 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
24.09.2010 ДРАГИЋ ЕКРЕМ
ДЕРВИША
22.09.2010 ДИМИТРИЈЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР
МИРОЉУБ
04.10.2010 НИКОЛИЋ ВИДЕН
ПАВЛЕ
31.08.2010 ШУМАР ПЕРО
НИКОЛА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
1461
2380
08176442
ТИПОПРОМЕТ ДОО
аутомат.
14.09.2010 НОВИ САД
СТ 288/2010
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
24.01.2011
22.10.2010
12.10.2011 0
155-0704
14.09.2010 БУКАРИЦА СПАСОЈЕ
РАДМИЛА
1462
2381
07293062
21.09.2010 НИШ
СТ
1029/2010
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
28.02.2011
26.10.2010
22.06.2012 0
155-0659
21.09.2010 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
1463
2383
17495798
17.09.2010 НИШ
СТ 229/2010
22.10.2010
02.11.2010 0
155-0647
2384
17129473
09.09.2010 НИШ
СТ 659/2010
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
14.02.2011
1464
МОРАВА ГДП АД
КРУШЦЕ стечајна
маса
ILDI KOMERC ДОО
аутомат.
ПАСТРМКА ПД ДОО
аутомат.
09.11.2010
12.10.2010
08.08.2011 0
155-0647
17.09.2010 ДИНИЋ ДАНИЛО
МИЛАН
09.09.2010 ДИНИЋ ДАНИЛО
МИЛАН
1465
2385
08681520
BOJAL CO ДОО
СТ 498/2010
28.09.2010
21.02.2012 0
155-0745
2386
08329028
24.01.2011
22.10.2010
20.06.2012 0
155-0752
1467
2389
17346431
PIVA IMPEX ДОО
аутомат.
ВЛАМИС ДОО
аутомат.
01.10.2010 НИШ
СТ 225/2010
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
17.12.2010
1466
23.08.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
14.09.2010 НОВИ САД
11.01.2011
10.11.2010
05.04.2012 0
155-0964
1468
2390
08706697
ГРОУП ТГИ аутомат.
28.06.2010 НОВИ САД
СТ 151/2010
15.12.2010
23.11.2010
15.12.2010 0
155-0624
1469
2392
07368682
30.09.2010 УЖИЦЕ
СТ 73/2010
27.12.2010
09.11.2010
03.08.2012 0
155-0954
1470
2393
08815089
22.09.2010 НОВИ САД
СТ 169/2010
26.01.2011
02.11.2010
24.10.2012 0
155-0680
1471
2394
17311336
16.09.2010 ЧАЧАК
СТ 331/2010
28.01.2011
19.10.2010
06.12.2010 0
155-0927
1472
2395
08690316
СТОЧАР ПРОМЕТ АД
аутомат.
MLADOST PACK ДОО
аутомат.
КИМЧЕТИЋ И
ОСТАЛИ ОД
аутомат.
АГРОЦВЕТ ДОО
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
МИЉКО
МИЋОВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
10.03.2010 СОМБОР
СТ 29/2010
30.08.2010
10.05.2010
08.07.2013 0
155-0660
1473
2396
06549268
ЛОРА ДОО аутомат.
01.10.2010 БЕОГРАД
04.02.2011
26.11.2010
26.11.2010 0
155-0922
1474
2397
17264532
ШАТРЕ ПРОГРЕС ОД
аутомат.
05.10.2010 КРАЉЕВО
СТ
2368/2010
СТ 444/2010
АЛЕКСАНДРА
ПОЗДЕР
ЗОРИЦА
ТУЦАКОВ
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
23.12.2010
23.11.2010
30.03.2011 0
155-0772
1475
2398
08666725
БАНАТ АГРАР ДОО
07.10.2010 СУБОТИЦА
СТ 575/2010
09.12.2010
25.11.2010
30.03.2011 0
155-0990
1476
2399
06727948
МЕИНОС ОСИА ДОО
аутомат.
14.09.2010 БЕОГРАД
СТ
1315/2010
ИВАН
ЧЕЉУСКА
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
25.01.2011
25.10.2010
22.11.2010 0
155-0936
1477
2400
17408585
BIMIS COMPANY
ДОО аутомат.
01.10.2010 БЕОГРАД
СТ
2489/2010
ЗОРИЦА
ТУЦАКОВ
04.02.2011
26.11.2010
19.09.2011 0
155-0958
01.10.2010 СЕЛАКОВИЋ
МИХАИЛО РАДМИЛА
1478
2403
07840110
КАС ДОО аутомат.
15.10.2010 УЖИЦЕ
СТ 75/2010
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
24.12.2010
12.11.2010
02.12.2010 0
155-0691
15.10.2010 ПАВЛОВИЋ
БОЖИДАР МИРКО
СТ 762/2010
83 од 167
23.09.2010 МАТИЋ ИВАН
ИВАНА
23.09.2010 ТОМАШЕВИЋ
ВУКАШИН ДЕЈАН
01.10.2010 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
28.06.2010 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
30.09.2010 СТОЈАНОВИЋ
ЖИВАН МИЛАН
22.09.2010 ЉУБОЈЕВИЋ
ДУШАН МИЛАН
16.09.2010 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
10.03.2010 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
01.10.2010 БАЊАЛУЧКИЋ
МУХАРЕМ ХУСЕИН
05.10.2010 ОТОВИЋ МИЛИВОЈЕ
ДРАГАН
07.10.2010 КУЈУНЏИЋ
МИХАЈЛО ЗВОНКО
14.09.2010 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
1479
2405
07174918
1480
2406
17155709
1481
2409
1482
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
ВРОНСКИ у
ликвидацији
АБ КОМПАНИЈА ДОО
аутомат.
27.08.2010 НИШ
06199763
REFIT ДОО аутомат.
21.09.2010 БЕОГРАД
2410
07384734
GRAND COMMERC
ДОО аутомат.
18.10.2010 УЖИЦЕ
1483
2412
06408575
ЈАВОР КОМЕРЦ ДОО
аутомат.
1484
2413
20475153
1485
2414
1486
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
СТ
1010/2010
СТ
3056/2010
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
12.01.2011
01.10.2010
24.09.2012 1
155-0910
18.01.2011
02.11.2010
02.11.2010 0
155-0345
СТ
3079/2010
СТ
2410/2010
ВЕРА ТЕШИЋ
09.12.2010
21.10.2010
18.05.2012 0
155-0500
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
18.03.2011
25.11.2010
29.06.2012 0
155-1084
08.10.2010 КРАЉЕВО
СТ 156/2010
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
23.12.2010
11.11.2010
29.03.2012 0
155-1064
УТЕМЕЉЕЊЕ ДОО
18.10.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 910/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
24.01.2011
23.11.2010
13.12.2012 0
155-0628
18.10.2010 ЈЕРЕМИЋ
ДРАГОСЛАВ НЕНАД
08602476
ВАШ СТАН аутомат.
07.10.2010 СУБОТИЦА
СТ 188/2010
09.12.2010
15.11.2010
07.10.2011 0
155-0651
2415
17022997
18.10.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ59/2010
24.01.2011
23.11.2010
23.11.2010 0
155-0928
1487
2417
08641552
ЖИВИНОПРОДУКТ
ДОО аутомат.
ГРЕБЕНАЦ ЗЗ
аутомат.
09.07.2010 ПАНЧЕВО
СТ 204/2010
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
15.10.2010
29.09.2010
29.09.2010 0
155-0941
07.10.2010 СТОЈАНОВИЋ
НОВИЦА ЗОРАН
18.10.2010 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
09.07.2010 ГЛИГОРИЋ ЗДРАВКО
МИРОСЛАВ
1488
2419
07492766
AGROMIX ZDRAVA
HRANA аутомат.
06.05.2011 БЕОГРАД
СТ
1831/2010
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
20.06.2011
21.04.2011
21.10.2011 0
155-0643
06.05.2011 РАДОВИЋ МИЛОСАВ
ПЕРО
1489
2420
17419528
ЛАЗОВИЋ ДОО
аутомат.
10.09.2010 БЕОГРАД
СТ
2219/2010
20.12.2010
01.11.2010
20.12.2010 0
155-0950
1490
2423
07581807
МОРАВА ТУРИСТ АД
аутомат.
18.10.2010 НИШ
СТ 284/2010
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
18.01.2011
19.11.2010
06.12.2011 0
155-0910
10.09.2010 ДЕСПОТОВИЋРОЖА МИЛОРАД
ГОРДАНА
18.10.2010 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
1491
2429
07027931
ДУНАВ ПО
23.09.2010 БЕОГРАД
02.11.2010
05.03.2013 1
155-0746
2430
07845090
АГРОМИЛ аутомат.
30.09.2010 УЖИЦЕ
27.12.2010
09.11.2010
09.05.2012 0
155-0608
1493
2431
07856687
САНИК ДОО
аутомат.
14.10.2010 НИШ
СТ 741/2010
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
МИЉКО
МИЋОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
18.01.2011
1492
СТ
4359/2010
СТ 116/2010
22.03.2011
22.11.2010
25.08.2011 0
155-0786
1494
2432
07657137
ЕКОН ДОО стечајна
маса 14.09.2011.
13.10.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 605/2010
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
24.12.2010
26.11.2010
14.09.2011 0
155-1028
1495
2433
17509209
БАЧИНКА ДОО
аутомат.
20.09.2010 КРАЉЕВО
СТ 408/2010
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
28.12.2010
22.10.2010
28.11.2013 0
155-1000
13.09.2010 БЕОГРАД
84 од 167
27.08.2010 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
13.09.2010 ЗЛАТАНОВИЋКОСТИЋ ВОЈИСЛАВ
ГОРДАНА
22.11.2011 ПЕШУТ ЂУРА
ЖЕЉКО
18.10.2010 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИСАВ
СЛОБОДАН
08.10.2010 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
30.09.2011 ТОМИЋ ЈОВАН
СЛОБОДАН
19.03.2012 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
14.10.2010 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
13.10.2010 ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛО
ДОБРИВОЈЕ
20.09.2010 ИЛИЋ ЗАРЕ НОВИЦА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
1496
2435
07520271
1497
2437
08043850
1498
2442
1499
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ЈУГОЕКСПОРТ
СИРИЈУС ТРЕЈД ДОО
аутомат.
ОРАНИЦЕ АГРАР АД
20.09.2010 БЕОГРАД
СТ
2542/2010
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
23.03.2011
01.11.2010
09.02.2012 1
155-0684
20.09.2010 ШТАВЉАНИН
ДУШАН МИРА
13.10.2010 ЗРЕЊАНИН
СТ 457/2010
23.03.2011
24.11.2010
03.12.2013 0
155-1049
17451057
АУТО ЦЕНТАР МИЈА
ДОО аутомат.
12.07.2010 БЕОГРАД
СТ 434/2010
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
БИЉАНА
СУБОТИЋ
26.10.2010
18.08.2010
25.10.2010 0
155-0690
13.10.2010 ЛАЗИЋ МИЛАН
ДУШАН
12.07.2010 БАКИЋ МИЛОВАН
ДРАГОСЛАВ
2443
17331949
ФФИС ДОО аутомат.
24.09.2010 БЕОГРАД
10.11.2010
26.12.2012 0
155-0652
2445
17531646
ГЛОБУС ОД аутомат.
13.10.2010 НИШ
ЗОРИЦА
ТУЦАКОВ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
28.01.2011
1500
СТ
3059/2010
СТ 231/2010
18.01.2011
19.11.2010
01.06.2011 0
155-0964
1501
2446
06125956
BYTNET ДОО
аутомат.
05.10.2010 ВАЉЕВО
СТ 777/2010
РАДА
ВУЛЕТИЋ
04.02.2011
12.11.2010
10.04.2012 0
155-0646
05.10.2010 СИМИЋ ВЛАСТИМИР
ЈЕЛЕНА
1502
2447
17058134
15.10.2010 БЕОГРАД
24.12.2013 0
155-0631
07782390
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
23.11.2010
2450
СТ
2785/2010
СТ
4233/2010
22.02.2011
1503
TERZIĆ& CO
аутомат.
АТТИВО ДОО
17.12.2010
29.10.2010
14.04.2011 0
155-0949
15.10.2010 ЛАБАН МИЛОРАД
ГОРАН
30.08.2010 ИЛИЋ ПРЕДРАГ
БРАНИСЛАВ
1504
2453
17083082
23.09.2010 БЕОГРАД
01.11.2011 0
155-0916
06046266
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
10.12.2010
2454
СТ
3210/2010
СТ
4205/2010
10.12.2010
1505
ЕКО ПРОДУКТ ДОО
аутомат.
УКИ КОМЕРЦ ДОО
аутомат.
18.01.2011
25.11.2010
12.05.2011 0
155-1035
1506
2455
20207841
АГРОНЕЛА ПРОДУКТ
ДОО аутомат.
30.09.2010 БЕОГРАД
СТ 767/2010
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
17.01.2011
08.11.2010
09.03.2011 0
155-0648
30.09.2010 ЛУКАЧ БРАНКО
ЖИВАН
1507
2456
07403887
07.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 179/2010
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
29.10.2010
16.08.2010
26.04.2013 0
155-0646
07.07.2010 СИМИЋ ВЛАСТИМИР
ЈЕЛЕНА
1508
2457
17444107
САВА ЕКСПОРТ
ИМПОРТ ДОО
аутомат.
ДА ДО ОД аутомат.
09.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 286/2010
РАДА
ВУЛЕТИЋ
18.11.2010
18.09.2010
05.01.2011 0
155-0646
09.07.2010 СИМИЋ ВЛАСТИМИР
ЈЕЛЕНА
1509
2458
08689806
28.09.2010 БЕОГРАД
23.12.2010
02.11.2010
18.11.2011 0
155-0643
2459
08475423
08.10.2010 НОВИ САД
СТ
3452/2010
СТ 294/2010
ВЕРА ТЕШИЋ
1510
24.11.2010
08.06.2012 0
155-0624
2461
20028319
21.10.2010 НИШ
СТ 841/2010
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
08.02.2011
1511
RONACO ДОО
аутомат.
GALEMIX ДОО
аутомат.
BAUM WORLD ДОО
стечајна маса
30.03.2011
26.11.2010
18.11.2011 0
155-0659
28.09.2010 РАДОВИЋ МИЛОСАВ
ПЕРО
08.10.2010 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
21.10.2010 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
1512
2463
07196091
ДОМАЋА РАДИНОСТ
у ликвидацији
16.09.2010 ЛЕСКОВАЦ
СТ 710/2010
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
25.11.2010
22.10.2010
23.06.2014 1
155-0782
30.08.2010 БЕОГРАД
01.10.2010 БЕОГРАД
85 од 167
22.10.2012 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
13.10.2010 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
23.09.2010 ЈОКИЋ МИЛЕНКО
ДРАГИЦА
31.01.2011 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
16.09.2010 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
1513
2464
08290318
1514
2465
17424971
1515
2469
08484112
1516
2473
08278920
1517
2474
08381429
1518
2475
1519
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
FININVEST ДОО
аутомат.
ЛАМАДО
ЛАБОРАТОРИЈА
RM COMERC
аутомат.
02.09.2010 НОВИ САД
СТ 73/2010
25.10.2010 ВАЉЕВО
СТ 822/2010
15.06.2010 ЗРЕЊАНИН
СТ 370/2010
TIŠMA COMMERCE
EXPORT IMPORT
аутомат.
АЛЕКСА ДОО
аутомат.
08.10.2010 НОВИ САД
СТ 165/2010
01.11.2010 НОВИ САД
07449437
YASSA ДОО аутомат.
2476
06124712
1520
2478
17226193
1521
2479
1522
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
СТОИЉКОВСК
И
АЛЕКСАНДАР
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
16.11.2010
12.10.2010
18.01.2011 0
155-0895
10.03.2011
02.12.2010
12.01.2015 0
155-1067
15.10.2010
09.07.2010
22.04.2013 0
155-0794
02.02.2011
24.11.2010
30.05.2012 0
155-0680
08.10.2010 ЉУБОЈЕВИЋ
ДУШАН МИЛАН
СТ 157/2010
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
17.01.2011
09.12.2010
11.05.2011 0
155-0664
01.11.2010 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
02.11.2010 БЕОГРАД
СТ
2477/2010
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
20.05.2011
10.12.2010
10.12.2010 0
155-0637
02.11.2010 ПОПОВИЋ РАТОМИР
БОРИВОЈ
СВЕТИ НИКОЛА ДОО
аутомат.
FIMA ДОО аутомат.
22.10.2010 ЗАЈЕЧАР
СТ 82/2010
16.03.2011
30.11.2010
14.12.2010 0
155-0875
23.11.2010 ЧАЧАК
СТ 358/2010
03.05.2011
23.12.2010
28.01.2011 0
155-0056
06660592
TRON COMPANY
ДОО аутомат.
25.10.2010 НИШ
СТ 500/2010
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
05.04.2011
29.11.2010
21.02.2011 0
155-0786
22.10.2010 СТОЈКОВИЋ МИРКО
ИВИЦА
23.11.2010 ШКИЉЕВИЋ ОБРАД
ДАНИЛО
25.10.2010 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
2480
20315890
XSARA ELIT ДОО
04.11.2010 СУБОТИЦА
СТ 578/2010
ИЛОНА
СТАЈИЋ
27.01.2011
16.12.2010
28.03.2013 0
155-1001
04.11.2010 ШОМОЂИ ШАНДОР
ШАНДОР
1523
2481
08389152
04.11.2010 СУБОТИЦА
СТ 159/2010
16.12.2010
24.03.2011 0
155-0692
2482
07477775
03.11.2010 БЕОГРАД
28.01.2011
10.12.2010
09.05.2011 0
155-0996
1525
2483
06586821
НИК КОММЕРЦ ДОО
аутомат.
04.11.2010 ЛЕСКОВАЦ
СТ
2797/2010
СТ 184/2010
ИЛОНА
СТАЈИЋ
АЛЕКСАНДАР
ПОПОВИЋ
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
27.01.2011
1524
MONARCH TRADE
ДОО аутомат.
INTERSOFT аутомат.
28.01.2011
13.12.2010
09.12.2014 0
155-0644
04.11.2010 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
03.11.2010 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
29.11.2010 МИТИЋ ВЛАДИМИР
БРАНКО
1526
2484
17544632
03.11.2010 БЕОГРАД
СТ
2460/2010
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
28.01.2011
20.12.2010
09.03.2011 0
155-0626
03.11.2010 МИЛОШЕВИЋ РАЈКО
ДРАГОСЛАВ
1527
2486
17226908
30.09.2010 ЗАЈЕЧАР
СТ 135/2010
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
25.02.2011
05.11.2010
31.03.2011 0
155-1061
1528
2488
06194796
ЕКО ЗЛАТАР
МИЛОШЕВИЋ
МИЈОНА И ОРТАК
аутомат.
РАДОЈКОВИЋ
ОЛИВЕРА И ДР ОД
аутомат.
GRAZIJA PLUS ДОО
аутомат.
21.10.2010 БЕОГРАД
ст
2885/2010
28.01.2011
10.12.2010
28.01.2011 0
155-0929
1529
2490
09338527
25.10.2010 НИШ
СТ 441/2010
05.04.2011
29.11.2010
14.12.2010 0
155-0630
1530
2492
06468284
ПОРТЛАНД ДОО
аутомат.
ЕИ ИНМАРК ДОО
аутомат.
05.11.2010 НИШ
СТ 466/2010
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
30.09.2010 МИТРОВИЋ
СТАНОМИР
РАДОСЛАВ
21.10.2010 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
07.04.2011
15.12.2010
16.02.2011 0
155-0964
86 од 167
20.10.2010 ШУМАР ПЕРО
НИКОЛА
25.10.2010 МИЛОЈЕВИЋ РАЈКО
АЛЕКСА
15.06.2010 ПАНИЋ СВЕТОЗАР
ТИХОМИР
25.10.2010 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
05.11.2010 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
1531
2493
08304343
1532
2494
17489895
1533
2496
07133251
1534
2498
07561229
1535
2499
08210519
1536
2501
17239660
1537
2503
1538
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
POLJOCOOP DOO
аутомат.
INDO ZINS
SMELTERS
02.11.2010 НОВИ САД
СТ 150/2010
22.07.2010 БЕОГРАД
СТ
3732/2010
PELZ LIDERFABRIK
АД аутомат.
РЕКОРД ЕКСПОРТ
ИМПОРТ ДОО
аутомат.
В М Б ПТП ДОО
аутомат.
CAPELA ДОО
аутомат.
14.10.2010 НИШ
СТ 97/2010
05.10.2010 БЕОГРАД
СТ
1696/2010
04.11.2010 СУБОТИЦА
СТ 118/2010
21.10.2010 БЕОГРАД
СТ
2488/2010
17082388
ВФ ИНЖЕЊЕРИНГ
ДОО
25.10.2010 БЕОГРАД
СТ
4563/2010
2506
06620710
09.11.2010 КРАЉЕВО
СТ 74/2010
1539
2507
08713278
БЕО ГРАНД 80 ДОО
аутомат.
ROJAL YU аутомат.
11.11.2010 СУБОТИЦА
СТ 162/2010
1540
2508
17490184
12.11.2010 БЕОГРАД
СТ
3400/2010
1541
2509
07572565
СМЕДЕРЕВКА
ПРОДУКТ ДОО
аутомат.
ЈАВОР БП ДОО
аутомат.
14.09.2010 НИШ
1542
2510
20450304
11.11.2010 НОВИ САД
1543
2511
07426623
СТРАУСС ГРОУП НС
ДОО
С Г С аутомат.
1544
2513
17176919
05.11.2010 БЕОГРАД
1545
2515
06296386
NOVOS KOMERC
аутомат.
ГЕОКОМ ДОО
аутомат.
1546
2516
07938420
IVA - I аутомат.
1547
2519
07575050
1548
2520
07026595
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
02.02.2011
14.12.2010
07.02.2011 0
155-0624
25.11.2010
09.09.2010
19.09.2012 0
155-0963
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
22.03.2011
22.11.2010
27.06.2012 0
155-0683
07.02.2010
10.11.2010
06.05.2011 0
155-0643
ИЛОНА
СТАЈИЋ
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
27.01.2011
16.12.2010
30.10.2014 0
155-0945
28.01.2011
17.12.2010
17.12.2010 0
155-0880
28.01.2011
17.12.2010
17.12.2010 1
155-0746
21.03.2011
20.12.2010
02.10.2014 0
155-0923
10.02.2011
20.01.2011
09.06.2011 0
155-0984
19.04.2011
14.12.2010
16.11.2012 0
155-0950
СТ 452/2010
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
30.03.2011
19.10.2010
25.12.2010 0
155-0156
СТ
1719/2010
СТ
2777/2010
3 СТ
2831/2010
5 СТ
3306/10
АЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
03.02.2011
17.01.2011
17.01.2011 0
155-0972
15.12.2010
15.12.2010
15.12.2010 0
155-0120
27.01.2011
20.12.2010
20.12.2010 0
155-0613
25.04.2011
20.12.2010
19.10.2011 0
155-0576
12.11.2010 НИШ
1 СТ 691/10
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
14.04.2011
21.12.2010
29.12.2011 0
155-0693
ДЕУС ДОО аутомат.
28.10.2010 НИШ
2 СТ 156/10
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
08.02.2011
02.12.2010
19.11.2012 0
155-0964
29.02.2012 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
VF HOLDING DA
04.11.2010 БЕОГРАД
7 СТ
4562/10
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
03.02.2011
27.12.2010
15.10.2013 1
155-0929
04.11.2010 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
20.10.2010 БЕОГРАД
09.11.2010 БЕОГРАД
87 од 167
02.11.2010 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
09.09.2010 ОСТОЈИЋ МИЛОСАВ
ЈАСМИНА
14.10.2010 НИКОЛИЋ ВИДЕН
ПАВЛЕ
05.10.2010 РАДОВИЋ МИЛОСАВ
ПЕРО
04.11.2010 ДОКО РАФО
МИРОСЛАВ
29.10.2010 РАДОВИЋ
ХРАНИСЛАВ
МИРОСКА
25.10.2010 ТОМИЋ ЈОВАН
СЛОБОДАН
09.11.2010 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
11.11.2010 САЛАТИЋ ЈЕФТО
СТАНА
12.11.2010 ДЕСПОТОВИЋРОЖА МИЛОРАД
ГОРДАНА
14.09.2010 ЈОВАНОВИЋ МИЛАН
ДРАГОМИР
11.11.2010 ШИМИЋ РУДО
НИНОСЛАВ
04.11.2010 ИЛИЋ ДОБРОСАВ
ВИОЛЕТА
05.11.2010 ВУКОВИЋ БОРИВОЈЕ
ВЕСНА
09.11.2010 МАТИЋАЛИМПИЈЕВИЋ
МИЛОРАД АНА
12.11.2010 ЂОШИЋ
СТАНИСЛАВ ВЕСНА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1549
2521
08818959
COSMOPOLITAN
DOO аутомат.
17.11.2010 ЗРЕЊАНИН
01 СТ
467/10
1550
2522
20020156
NAVI INVEST IJC
DOO аутомат.
21.10.2010 НИШ
2 СТ 840/10
1551
2523
20057769
15.11.2010 ВАЉЕВО
СТ 855/10
1552
2525
08008876
ДИС - ПРО ДОО
аутомат.
ЕЛАН ДП аутомат.
18.11.2010 СУБОТИЦА
СТ 303/10
1553
2527
27000657
МЕТАЛСКА
ИНДУСТРИЈА ДОО
15.11.2010 ЗАЈЕЧАР
3 СТ 441/10
1554
2528
17258656
31.08.2010 ПОЖАРЕВАЦ
3 СТ 433/10
1555
2530
08809186
02.11.2010 НОВИ САД
1 СТ 380/10
1556
2532
08196842
2533
17479032
24.11.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
16.11.2010 НИШ
3 СТ 519/10
1557
1558
2534
08724628
23.11.2010 НОВИ САД
2 СТ 336/10
1559
2535
07868367
17.11.2010 НИШ
1 СТ 323/10
1560
2537
17050893
29.10.2010 БЕОГРАД
1561
2538
17481410
1562
2539
17180746
19.11.2010 НИШ
22 СТ
3438/10
22 СТ
2469/10
1 СТ 447/10
1563
2540
07866615
22.11.2010 КРАГУЈЕВАЦ
II СТ 908/10
1564
2542
06452671
АГРОСИСТЕМ ДОО
аутомат.
ПИВА БАЧКО
аутомат.
МЕДИЋ ДОО
стечајна маса
PHARNHEM ДОО
аутомат.
CITY AUTO CENTAR
аутомат.
ТЕХНОТЕРМИКА
ДОО аутомат.
ДАВИД ШПЕД ДОО
аутомат.
НЕОПЛАСТИКА ДОО
аутомат.
POLJOIMPEX
аутомат.
ГП СМИЉАНИЋ
ДОО аутомат.
КОМЕТ ДОО
27.09.2010 ЧАЧАК
2 СТ
1565
2543
17469592
KDM COMERC
аутомат.
10.11.2010 ЧАЧАК
2 ст 359/10
1566
2546
06963315
20.10.2010 БЕОГРАД
1567
2547
06418139
ТИМИ ДОО
аутомат.
ДАЛЕ ДОО аутомат.
1568
2548
17166263
DELLI аутомат.
29.10.2010 БЕОГРАД
1569
2549
07183615
1 МАЈ ЗЗ аутомат.
25.11.2010 КРАГУЈЕВАЦ
7 СТ
1387/10
27 СТ
2310/10
3 СТ
2551/10
1 СТ 856/10
24.09.2010 БЕОГРАД
27.10.2010 БЕОГРАД
1 СТ 499/10
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
АЛЕКСАНДАР
СТИИЉКОВДК
И
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
30.03.2011
23.12.2010
18.05.2012 0
155-0669
17.11.2010 СУДАРОВ СТЕВАН
СЛОБОДАН
01.02.2011
29.11.2010
29.11.2010 0
155-0686
22.02.2011
22.12.2010
26.12.2011 0
155-0657
17.02.2011
16.12.2010
14.02.2011 1
12.04.2011
24.12.2010
07.06.2012 0
155-0674
ЗВЕТДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
ВЛАДИСКАВ
КУРТЕК
КАТИЦА
ПОПОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
СЛОБОДАН
КОМШИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ЗОРИЦА
ТУЦАКОВ
ЗОРИЦА
ТУЦАКОВ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ТИЈАНА
ТОДОРОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
10.12.2010
15.10.2010
24.12.2010 0
155-0687
02.02.2011
14.12.2010
21.02.2011 0
155-0663
14.03.2011
22.12.2010
28.12.2011 0
155-0745
20.04.2011
24.12.2010
05.11.2014 0
155-0670
03.03.2011
25.01.2011
25.01.2011 0
155-1065
19.04.2011
22.12.2010
10.02.2011 0
155-0683
04.02.2011
24.12.2010
08.04.2011 0
155-0894
04.02.2010
26.11.2010
20.05.2011 0
155-0894
20.04.2011
24.12.2010
27.12.2010 0
155-1068
14.02.2011
28.12.2010
31.01.2013 0
155-0925
03.03.2012
28.10.2010
26.05.2011 0
155-0056
03.05.2011
17.12.2010
30.06.2011 0
155-0781
21.10.2010 РАЈКОВИЋ
Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
15.11.2010 БОЖИЋ СПАСОЈЕ
ЗОРАН
29.11.2010 ЈОВАНОВИЋ
БОГДАН
15.11.2010 МИХАЈЛОВИЋ
БРАНИСЛАВ
БОБАНА
13.10.2010 МИТИЋ СИНИША
АЦА
02.11.2010 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
24.11.2010 МАТИЋ ИВАН
ИВАНА
16.11.2010 ЈОВИЋ БОРИВОЈЕ
ДРАГАН
23.11.2010 ПРОТИЋ АНТУН
ЈАДРАНКО
17.11.2010 НИКОЛИЋ ВИДЕН
ПАВЛЕ
29.10.2010 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
24.09.2010 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
19.11.2010 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
22.11.2011 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
27.09.2010 ШКИЉЕВИЋ ОБРАД
ДАНИЛО
10.11.2010 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
09.12.2010
09.12.2010
27.12.2010 0
155-0652
11.04.2011
13.12.2010
12.01.2011 0
155-0652
28.01.2011
20.12.2010
23.11.2012 0
155-0996
25.03.2011
11.01.2011
15.11.2011 0
155-0720
88 од 167
20.10.2010 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
27.10.2010 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
29.10.2010 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
25.11.2010 ЈОВАНОВИЋ
ЖИВАДИН ГВОЗДЕН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
1570
2550
07816707
1571
2551
06850642
1572
2552
17286455
1573
2553
17322150
1574
2554
17115910
1575
2555
1576
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
FORMA RD ТRADE
аутомат.
ЖУПЉАНКА - ЖУПА
ДОО аутомат.
24.11.2010 БЕОГРАД
08279187
МАРКЕТ-ПРОМЕТ
ДОО аутомат.
MICHAEL
ENTERPRISES ST
аутомат.
ШУМАДИЈА АД
аутомат.
БАТА ДОО аутомат.
2556
20461977
1577
2557
1578
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
32 СТ
1164/10
14 СТ
3638/10
ЛЕЈЛА БПАТИЋ
10.05.2011
16.12.2010
10.05.2011 0
155-0982
ЉИЉАНА
МИХАЈЛОВИЋ
16.11.2010
13.09.2010
18.02.2011 0
155-0656
26.11.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 834/2010
25.03.2011
11.01.2011
28.02.2012 0
155-0667
14.09.2010 БЕОГРАД
СТ
1029/2010
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
25.01.2011
25.10.2010
25.10.2010 0
155-0648
20.10.2010 НИШ
30.11.2010
28.06.2011 0
155-0659
23.02.2011
03.02.2011
03.02.2011 0
155-1005
З.Р.Д. ДОО
29.11.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 972/2010
29.03.2011
19.01.2011
27.07.2011 0
155-0667
20034092
СТУП СТРЕЛА ДОО
аутомат.
29.07.2010 БЕОГРАД
СТ
2627/2010
11.11.2010
10.09.2010
11.07.2011 0
155-0648
2558
08686599
19.07.2010 НОВИ САД
03.02.2011
19.07.2010 0
155-0689
2559
08805601
23.02.2011
25.01.2011
25.01.2011 0
155-0689
1580
2560
07660014
СТ
1043/2010
СТ
1271/2010
СТ 806/10
23.02.2011
1579
GO. TA. YACHT
аутомат.
АНВЕРС ДОО
аутомат.
ЗОРКА - ПЛАСТИКА
ДОО аутомат.
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ЉИЉАНА
МИЛОВАНОВИ
Ћ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
05.04.2011
25.11.2010 НОВИ САД
СТ
2554/2010
СТ 221/2010
12.04.2011
28.12.2010
29.08.2013 0
155-1096
1581
2561
07069081
VOĆARCOOP AD
аутомат.
18.11.2010 БЕОГРАД
27 СТ
2509/10
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
11.05.2011
29.12.2010
11.02.2013 0
155-0998
18.11.2010 ПОПОВИЋ
ВЛАСТИМИР ЖАРКО
1582
2563
07470843
25.11.2010 БЕОГРАД
СТ 263/2010
18.01.2011
20.03.2013 0
155-0939
2564
17079913
03.11.2010 БЕОГРАД
28.01.2011
20.12.2010
08.07.2014 0
155-0957
1584
2565
06728391
09.11.2010 БЕОГРАД
14.02.2011
23.12.2010
23.12.2010 0
155-0953
1585
2566
07459904
06.04.2011
05.01.2011
06.04.2011 0
155-0631
1586
2572
08500215
02.12.2010 СУБОТИЦА
17.03.2011
20.01.2011
13.10.2011 0
155-0572
1587
2573
08419680
NACKE ДОО
аутомат.
КРЕМЕН ХАЛО
ГРАДЊА аутомат.
РАДИО ПАЛИЋ
аутомат.
ОРИНГ аутомат.
СТ3408/201
0
СТ
2379/2010
СТ
2590/2010
СТ 524/2010
02.12.2010 СУБОТИЦА
СТ 229/2010
17.03.2011
20.01.2011
08.04.2011 0
155-0945
1588
2574
06682235
BAKUS аутомат.
12.11.2010 БЕОГРАД
01.02.2011
22.12.2010
01.02.2011 0
155-0936
1589
2576
06534929
ГНЕТ ДОО аутомат.
26.11.2010 БЕОГРАД
04.04.2011
28.12.2010
04.04.2011 0
155-0586
1590
2578
08246629
ГРАДАЛ СЗ аутомат.
06.12.2010 НОВИ САД
СТ
3634/2010
СТ
3422/2010
СТ 345/2010
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
БИЉАНА
СУБОТИЋ
ЈАСНА
БРОЗОВИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ЧЕЉУСКА
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
24.02.2011
1583
UNC UNIUM ДОО
аутомат.
RADOX PRO
02.03.2011
26.01.2011
12.05.2011 0
155-1005
25.11.2010 ЂОРЂЕВИЋ
ТОМИСЛАВ БОБАН
03.11.2010 МАРИЋ МИЛОШ
БРАНКО
09.11.2010 РАДУЛОВИЋ
БУДИМИР САША
18.11.2010 ЛАБАН МИЛОРАД
ГОРАН
02.12.2010 НОВКОВИЋ МИЛАН
БОГДАН
02.12.2010 ДОКО РАФО
МИРОСЛАВ
12.11.2010 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
26.11.2010 БИЛИЋ РИСТО
СПОМЕНКА
06.12.2010 ПАВЛИЋ БРАНКО
БРАНКА
29.07.2010 БЕОГРАД
19.07.2010 НОВИ САД
18.11.2010 ВАЉЕВО
18.11.2010 БЕОГРАД
89 од 167
24.11.2010 ПЕТКОСКИ БОГОЈЕ
ДРАГАН
29.07.2010 КОРЕНИЋ НИКОЛА
БРАНКО
26.11.2010 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
14.09.2010 ЛУКАЧ БРАНКО
ЖИВАН
20.10.2010 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
25.11.2010 ПАВЛИЋ БРАНКО
БРАНКА
29.11.2010 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
29.07.2010 ЛУКАЧ БРАНКО
ЖИВАН
19.07.2010 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
19.07.2010 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
19.06.2014 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
1591
2580
20126728
БЕО ГРАНД 80
КОНИК аутомат.
22.11.2010 КРАЉЕВО
СТ
2580/2010
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
03.03.2011
10.01.2011
16.09.2011 0
155-0979
22.11.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
1592
2581
17234366
26.11.2010 БЕОГРАД
28.05.2011 0
155-0911
17245244
23.03.2011
26.01.2011
26.01.2011 0
155-0911
1594
2583
17478117
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
РАДА
ВУЛЕТИЋ
28.12.2010
2582
СТ
2963/2010
СТ
4143/2010
СТ 820/2010
04.04.2011
1593
PROEX KOMERC
аутомат.
ТЕХНОЛИМ ДОО
аутомат.
НАМЕШТАЈ ЏАГИЋ
ДОО аутомат.
31.03.2011
11.01.2011
16.09.2014 0
155-0944
26.11.2010 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
03.11.2010 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
02.12.2010 МАРКОВИЋ
СТАНОЈЕ ДРАГИЦА
1595
2585
06195466
HONEX ДОО
аутомат.
03.12.2010 БЕОГРАД
СТ
2667/2010
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
31.05.2011
23.12.2010
25.12.2012 0
155-0637
03.12.2010 ПОПОВИЋ РАТОМИР
БОРИВОЈ
1596
2586
17179527
VELMOS ДОО
аутомат.
26.11.2010 БЕОГРАД
СТ
3057/2010
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
30.03.2011
10.01.2011
15.10.2011 0
155-0880
1597
2587
17400762
PARTIZAN AUTO
TRADE аутомат.
26.11.2010 БЕОГРАД
СТ 863/2010
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
04.04.2011
28.12.2010
04.04.2011 0
155-0880
1598
2588
17409468
12.11.2010 БЕОГРАД
СТ
3538/2010
АЛЕКСАНДАР
ПОПОВИЋ
01.02.2011
22.12.2010
18.10.2011 0
155-0880
1599
2589
17543580
18.11.2010 БЕОГРАД
СТ 829/2010
05.01.2011
12.12.2011 0
155-0656
2591
17519433
07.12.2010 БЕОГРАД
СТ 339/2010
ЈАСНА
БРОЗОВИЋ
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
06.04.2011
1600
BACUS
INTERCOMERC
аутомат.
MIMID TRADE
аутомат.
КРИСТАЛ КОМЕРЦ
ДОО аутомат.
25.03.2011
28.01.2011
20.08.2012 0
155-0958
26.11.2010 РАДОВИЋ
ХРАНИСЛАВ
МИРОСКА
26.11.2010 РАДОВИЋ
ХРАНИСЛАВ
МИРОСКА
12.11.2010 РАДОВИЋ
ХРАНИСЛАВ
МИРОСКА
18.11.2010 КОРЕНИЋ НИКОЛА
БРАНКО
07.12.2010 СЕЛАКОВИЋ
МИХАИЛО РАДМИЛА
1601
2594
17332775
EXPANS аутомат.
12.11.2010 БЕОГРАД
3 ст 2484/10
01.02.2011
22.12.2010
18.04.2011 0
155-0982
1602
2596
27002048
26.07.2010 ВАЉЕВО
СТ 262/10
11.11.2010
01.09.2010
28.11.2013 0
155-1096
1603
2597
17001981
29.06.2010 ВАЉЕВО
СТ 318/10
06.10.2010
06.08.2010
01.02.2011 0
155-1096
1604
2598
06882552
БОЈАЏИЕВСКИ ДОО
аутомат.
МЕТАЛ-БАЊАНИ
ДОО аутомат.
МАМБА ДОО
аутомат.
18.11.2010 БЕОГРАД
27 СТ
2349/10
09.05.2011
27.12.2010
25.12.2012 0
155-1035
1605
2599
07191537
РАШКА АД
02.12.2010 КРАЉЕВО
1 СТ31/10
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
ВЕСНА
ЧЕБАЏИЋ
ТОРБИЦА
МИЊКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
15.03.2011
12.01.2011
30.05.2014 0
155-0979
12.01.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
1606
2602
08833788
СОЈА аутомат.
09.12.2010 СУБОТИЦА
СТ 484/10
17.03.2011
27.01.2011
26.12.2012 0
155-0677
1607
2603
07735880
NОRD ДОО аутомат.
03.12.2010 БЕОГРАД
10 СТ
2685/10
25.02.2011
04.02.2011
25.02.2011 0
155-0631
09.12.2010 ЋОПИЋ ЈОВАН
БРАНКА
03.12.2010 ЛАБАН МИЛОРАД
ГОРАН
1608
2604
17383205
WALPOLE BG ДОО
аутоамт.
01.12.2010 БЕОГРАД
36 СТ
892/10
ЧЕЉУСКА
ИВАН
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
16.05.2011
10.01.2011
04.11.2011 0
155-0631
03.11.2010 БЕОГРАД
02.12.2010 ВАЉЕВО
90 од 167
12.11.2010 ПЕТКОСКИ БОГОЈЕ
ДРАГАН
26.07.2010 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
29.06.2010 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
18.11.2010 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
01.12.2010 ЛАБАН МИЛОРАД
ГОРАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
1609
2605
20144319
МОТОРРАД ЦЕНТАР
ДОО
15.11.2010 НИШ
2 СТ
1079/10
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
24.02.2011
23.12.2010
23.12.2010 0
155-0872
15.11.2010 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
1610
2609
17463659
AQUA BALTIC DOO
аутомат.
24.11.2010 БЕОГРАД
6 СТ
4172/10
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
29.03.2011
04.02.2011
04.02.2011 0
155-0998
24.11.2010 ПОПОВИЋ
ВЛАСТИМИР ЖАРКО
1611
2610
20065974
ЕТНО ДОО аутомат.
08.12.2010 НИШ
1 СТ 978/10
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
28.04.2011
17.01.2011
06.10.2011 0
155-0786
08.12.2010 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
1612
2611
07526113
МАЛКОМ аутомат.
30.08.2010 БЕОГРАД
1 СТ
2704/10
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
28.04.2011 0
155-0949
30.08.2010 ИЛИЋ ПРЕДРАГ
БРАНИСЛАВ
1613
2613
07466358
19.11.2010 БЕОГРАД
24.03.2011
23.12.2010
16.06.2011 0
155-0988
2616
07840217
48 СТ
2550/10
3 СТ 171/10
ВЕРА ТЕШИЋ
1614
ЋИРА МИТИЋ
08.04.2011
11.01.2011
25.01.2013 0
155-0782
1615
2617
08036861
15.12.2010
08.05.2012 0
155-0604
08350230
23.02.2011
27.01.2011
27.01.2011 0
155-0663
1617
2620
07554621
07.12.2010 БЕОГРАД
28.12.2010
16.07.2012 0
155-0631
2621
17148125
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
14.06.2011
18.01.2011
11.11.2011 0
155-0894
1619
2622
08411956
19.01.2011
27.03.2012 0
155-0996
2625
17480669
08.02.2011
20.12.2010
17.03.2011 0
155-0671
1621
2627
07521570
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
01.06.2011
1620
32 СТ
2710/10
32 СТ
3852/10
36 СТ
4161/10
1 СТ
1187/10
45 СТ
1653/10
07.06.2011
1618
25.01.2011
25.10.2010
23.12.2010 1
155-1072
19.11.2010 ВУКОТИЋ ПЕТАР
СТОЈАН
03.12.2010 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
11.11.2010 ЗОРАН МИЛОВАН
БОРИСЛАВ
10.12.2010 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
23.11.2011 ЛАБАН МИЛОРАД
ГОРАН
10.12.2010 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
10.12.2010 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
10.11.2010 ГРДИНИЋ МИРКО
СЛОБОДАН
14.09.2010 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
1622
2629
17264818
KODŽIĆ DOO
аутомат.
COMECIM DOO
аутомат.
DRA-DIV DOO
аутомат.
АГРО ДРАГОШ ДОО
аутомат.
ПКБ
ТЕХНОЕКОНОМИК
аутомат.
DMB PETROL DOO
аутомат.
ДРАГАНА
САВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
17.02.2011
2619
11.11.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
10.12.2010 НОВИ САД
1 СТ 521/10
1616
MOBEX ДОО
аутомат.
БЛАГОЈЕВИЋ ДОО
аутомат.
АШАЊА ЗЗ
аутомат.
NOVEX аутомат.
10.12.2010 КРАЉЕВО
169/2010
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
21.04.2011
21.01.2011
21.01.2011 0
155-0641
10.12.2010 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
1623
2630
20257547
16.12.2010 ЗРЕЊАНИН
491/2010
26.01.2011
26.01.2011 0
155-0669
2632
20027177
11.10.2010 БЕОГРАД
4195/10
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
БИЉАНА
СУБОТИЋ
20.04.2011
1624
28.01.2011
15.12.2010
28.01.2011 0
155-0959
16.12.2010 СУДАРОВ СТЕВАН
СЛОБОДАН
11.10.2010 ЂУРИЋ СВЕТОЗАР
СЛАВКА
1625
2634
07659512
МОНТАЖА ПЕТРОЛ
ДОО
ТЕХНОРЕМОНТ
ПРОМЕТ ДОО
аутомат.
МИКУЛА КОМЕРЦ
аутомат.
02.12.2010 КРАЉЕВО
503/2010
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
03.03.2011
12.01.2011
15.03.2011 0
155-0603
02.12.2010 ХАЛКОВИЋ ИЉАС
СУЛЕЈМАН
1626
2635
17254936
30.11.2010 КРАЉЕВО
6 СТ 445/10
18.01.2011
29.05.2012 0
155-0578
2637
07419171
11.11.2010 БЕОГРАД
36 СТ
4145/10
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
22.03.2011
1627
ПИОНИРИ ПЛУС
ДОО аутомат.
КРЗНО ИВЕТИЋ
ДОО аутомат.
20.04.2011
23.12.2010
12.09.2012 0
155-0722
30.11.2010 ЂУРОВИЋ МИЛУН
РАДОВАН
11.11.2010 МИРКОВИЋ
МИЛОСАВ СЛАВА
03.12.2010 ЛЕСКОВАЦ
10.12.2010 БЕОГРАД
10.12.2010 БЕОГРАД
10.11.2010 НОВИ САД
14.09.2010 БЕОГРАД
2 СТ 845/10
91 од 167
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
1628
2640
08820724
1629
2643
20105208
1630
2644
1631
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ВОЈВОЂАНСКА
ОАЗА ГЛОЖАНЕ
аутомат.
MICOLO DOO
аутомат.
09.12.2010 НОВИ САД
2 СТ
1575/10
СЛОВОДАНКА
КОМШИЋ
17.02.2011
27.01.2011
27.01.2011 0
155-1065
09.12.2010 ПРОТИЋ АНТУН
ЈАДРАНКО
10.12.2010 БЕОГРАД
36 СТ
809/10
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
01.06.2011
19.01.2011
18.11.2011 0
155-0998
10.12.2010 ПОПОВИЋ
ВЛАСТИМИР ЖАРКО
20376783
ЛИБРА
16.12.2010 СУБОТИЦА
СТ 625/10
17.03.2011
27.01.2011
08.04.2011 0
155-0945
2645
08707260
19.07.2010 НОВИ САД
03.02.2011
03.02.2011 0
155-0768
2646
17235427
2 СТ
1013/10
45 СТ
4664/10
23.02.2011
1632
НИРВАНА ДОО
аутомат.
ЦВРЧАК
ИЛОНА
СТАЈИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
18.03.2011
24.01.2011
30.06.2014 0
155-1072
16.12.2010 ДОКО РАФО
МИРОСЛАВ
19.07.2010 ДРАГИЋ ЕКРЕМ
ДЕРВИША
08.12.2010 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
1633
2648
20116617
N P BUILDING
GROUP
23.12.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 974/2010
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
20.04.2011
11.02.2011
31.01.2012 0
155-0338
1634
2649
06962599
MOBI CORPORATION
ДОО аутомат.
29.10.2010 БЕОГРАД
СТ
2562/2010
ЗОРИЦА
ТУЦАКОВ
04.02.2011
24.12.2010
27.09.2013 0
155-1074
1635
2651
07796943
07.12.2010 БЕОГРАД
07.06.2013 0
155-0929
17261495
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
МИЉКО
МИЋОВИЋ
18.01.2011
2653
СТ
3415/2010
3 СТ 365/10
29.03.2011
1636
БАНАТ ИНВЕСТ ДОО
аутомат.
БРШАЧКИ БРЕГ ДОО
аутомат.
08.04.2011
12.01.2011
07.06.2013 0
155-1086
1637
2654
17571265
14.12.2010 БЕОГРАД
07.04.2011
25.01.2011
25.01.2011 0
155-0939
2656
06003869
48 СТ
3023/10
36 СТ
229/10
ВЕРА ТЕШИЋ
1638
RICHY ДОО
аутомат.
TRI M ДОО аутомат.
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
21.06.2011
01.02.2011
11.05.2012 0
155-0626
1639
2658
06963854
EUROMEDIC ДОО
30.11.2010 БЕОГРАД
10.01.2011
30.10.2012 0
155-0485
2659
07740042
ELAN PROMET ДОО
30.11.2010 БЕОГРАД
01.03.2011
11.01.2011
24.05.2011 0
155-0690
1641
2660
06052983
COLUMBO аутомат.
23.12.2010 БЕОГРАД
24.03.2011
24.03.2011
24.03.2011 0
155-0698
1642
2661
17552147
Предузеће за
производњу и
трговину Матијевић
Зоран и др.аутомат.
09.12.2010 БЕОГРАД
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
ЉИЉАНА
ВИКОВИЋ
Драган
Драговић
Љиљана
Ћалић
15.03.2010
1640
46 СТ
2892/10
046 СТ
2674/10
СТ
3362/2010
СТ 771/2010
27.01.2011
15.04.2011
15.04.2011 0
155-1035
1643
2662
06325955
КЉУЧ ТРАДЕ ДП
13.12.2010 БЕОГРАД
24.01.2011
14.11.2013 1
155-0748
2664
17320327
ПЕТРОВИЋ
ВЛАДИМИР И
ПАРТНЕР
12.11.2010 БЕОГРАД
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
09.05.2011
1644
СТ
1476/2010
СТ
2463/2010
10.05.2011
11.01.2011
02.11.2011 0
155-0293
08.12.2010 БЕОГРАД
03.12.2010 УЖИЦЕ
21.12.2010 БЕОГРАД
92 од 167
23.12.2010 ВАСИЉЕВИЋ,
венчано
ТОДОСИЈЕВИЋ
МИЛАН ЈЕЛЕНА
29.10.2010 ОБРЕНОВИЋ ЈОВАН
СВЕТОЗАР
07.12.2010 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
03.12.2010 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
14.12.2010 ЂОРЂЕВИЋ
ТОМИСЛАВ БОБАН
21.12.2010 МИЛОШЕВИЋ РАЈКО
ДРАГОСЛАВ
30.11.2010 РАЈКОВИЋ СТАНКО
СТОЈАН
30.11.2010 БАКИЋ МИЛОВАН
ДРАГОСЛАВ
23.12.2010 МИМИЋ ЈЕЛИСИЈЕ
ДАНКО
09.12.2010 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
13.12.2010 МАЛИВУКОВИЋ
ЈОВАН АНА
02.12.2010 БОЈКОВИЋ
ВЛАДИМИР
МИЛОРАД
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
1645
2665
20283572
DISTRIX ДОО
24.12.2010 БЕОГРАД
1646
2666
20551895
НАЦИОНАЛНА
СИНЕГРИЈА ДОО
24.12.2010 БЕОГРАД
1647
2667
17237683
ЂУКОП ДОО
24.12.2010 БЕОГРАД
1648
2669
17576763
PRO WEAR ДОО
27.12.2010 КРАГУЈЕВАЦ
1649
2672
17334549
NOVO ALTRAX ДОО
02.11.2010 БЕОГРАД
1650
2673
17529960
ЈУГ ОКТА АД
1651
2674
27000541
1652
2676
1653
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
СТ
4674/2010
СТ
4363/2010
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
02.05.2011
28.02.2011
21.07.2011 0
155-0240
16.05.2011
28.02.2011
27.06.2011 0
155-0637
СТ
2667/2010
СТ 917/2010
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
16.05.2011
07.03.2011
07.03.2011 0
155-0690
15.03.2011
03.02.2011
26.12.2011 0
155-0924
ВЕРА ТЕШИЋ
28.01.2011
09.12.2010
13.12.2011 0
155-0916
23.12.2010 НИШ
СТ
3800/2010
СТ 828/2010
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
27.04.2011
31.01.2011
25.10.2012 0
155-0786
АНТИЋ ДОО
27.12.2010 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 902/2010
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
29.04.2011
25.02.2011
18.04.2012 0
155-0685
17247611
ПИМ ЕЛЕКТРОНИК
ДОО
16.11.2010 БЕОГРАД
СТ 780/2010
ВЕРА ТЕШИЋ
17.02.2011
28.12.2010
31.05.2011 0
155-0865
2677
17266730
15.10.2010 БЕОГРАД
27.06.2013 0
155-0645
07587821
24.12.2010 ЛЕСКОВАЦ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ЋИРИЋ МИТАР
23.11.2010
2680
СТ
2381/2010
СТ 128/2010
22.02.2011
1654
13.05.2011
28.01.2011
27.05.2011 0
155-0782
1655
2682
07180683
ОБНОВА КОМЕРЦ
ДОО
КОКА ХИБРО
КОМЕРЦ ДОО
МИЛДИНГ АД
17.12.2010 ЛЕСКОВАЦ
СТ 763/2010
ЗОРАН СИМИЋ
19.05.2011
26.01.2011
19.05.2014 0
155-0906
1656
2684
17166239
ЛЕНЕХ ВРЕЛО АД
22.12.2010 ЛЕСКОВАЦ
СТ 94/2010
04.05.2011
23.03.2011
17.12.2014 0
155-0782
1657
2689
20037393
МИД ДП стечајна
маса
14.12.2010 БЕОГРАД
СТ
4660/2010
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
29.03.2011
18.01.2011
12.01.2012 0
155-1006
1658
2693
17385216
RUMIJA TRADE ДОО
23.12.2010 БЕОГРАД
СТ 897/2010
14.04.2011
01.02.2011
14.04.2011 0
155-0931
1659
2694
17339702
21.12.2010 БЕОГРАД
СТ
2536/2010
12.04.2011
27.01.2011
27.02.2014 0
155-0998
1660
2695
17309455
10.01.2011 БЕОГРАД
24.03.2011 0
155-1103
07028075
24.03.2011
10.03.2011
10.03.2011 1
155-0953
1662
2697
07906218
ARG SYSTEM
21.12.2010 БЕОГРАД
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
10.03.2011
2696
СТ
4591/2010
СТ
4905/2010
СТ
2457/2010
24.03.2011
1661
ИНЖЕЊЕРИНГ
ЛУКАЧЕВ ДРАГАН И
ОРТАК ОД
ПРВА ИСКРА
МОНТАЖА ДОО
INOXPRODUKT ДП
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
ЉИЉАНА
ВУКОТИЋ
12.04.2011
27.01.2011
19.02.2013 0
155-0998
10.01.2011 БЕОГРАД
93 од 167
24.12.2010 АНЂЕЛКОВИЋ
ТРАЈКО НЕБОЈША
24.12.2010 ПОПОВИЋ РАТОМИР
БОРИВОЈ
24.12.2010 БАКИЋ МИЛОВАН
ДРАГОСЛАВ
27.12.2010 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
02.11.2010 ЈОКИЋ МИЛЕНКО
ДРАГИЦА
23.12.2010 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
22.12.2011 СТОЈАНОВИЋ
СТОЈАН
ДОБРОСЛАВ
16.11.2010 ЋОСОВИЋ
НОВАКОВИЋ
ДУШАН СВЈЕТЛАНА
23.11.2010 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
24.12.2010 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
17.12.2010 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
22.12.2010 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
14.12.2010 МРДОВИЋ МИЈАИЛО
БУДИМИР
23.12.2010 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
27.01.2011 ПОПОВИЋ
ВЛАСТИМИР ЖАРКО
10.01.2011 МАРКОВИЋ ИВКО
ВАСИЛИЈЕ
10.01.2011 РАДУЛОВИЋ
БУДИМИР САША
27.01.2011 ПОПОВИЋ
ВЛАСТИМИР ЖАРКО
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
1663
2699
20266791
ВИЦЕЛЕ МЕТАЛ
ДОО у ликвидацији
10.01.2011 БЕОГРАД
СТ
4100/2010
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
03.05.2011
03.03.2011
07.06.2011 0
155-0485
10.01.2011 РАЈКОВИЋ СТАНКО
СТОЈАН
1664
2700
08738041
03.02.2011
30.12.2014 1
155-0748
17333305
СТ
4795/2010
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
15.04.2011
2701
28.12.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
22.12.2010 БЕОГРАД
СТ 539/2010
1665
ЦИГЛАНА МБЦ 2001
АД
ЦЕНТРО УНИОН
ДОО
16.03.2011
26.01.2011
03.11.2011 0
155-0880
1666
2702
08798168
GEOCRO
ENGINEERING DOO
20.12.2010 НОВИ САД
2 СТ
1722/10
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
17.02.2011
27.01.2011
25.06.2012 0
155-0664
28.12.2010 МАЛИВУКОВИЋ
ЈОВАН АНА
22.12.2010 РАДОВИЋ
ХРАНИСЛАВ
МИРОСКА
20.12.2010 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
1667
2703
08063745
НАПРЕДАК
17.01.2011 СОМБОР
2 СТ 41/10
28.03.2011
25.02.2011
22.07.2013 0
155-0633
1668
2707
08650985
САВА РЕМОНТ ДОО
СТ 549/10
23.09.2014 1
155-1003
1669
2708
20136839
SOLIDUS LINE DOO
31.12.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
11.01.2011 ЗАЈЕЧАР
1670
2709
08630968
KOLOS CO
3 СТ 526/10
1671
2710
07770405
ДРАКС ТРАДЕ ДОО
28.12.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
24.12.2010 БЕОГРАД
1672
2711
17074881
22.12.2010 БЕОГРАД
1673
2712
08134219
INEX SECURITY
INTERNATIONAL
BUSINESS DOO
ГРЕЈАЊЕ
ИНЖЕЊЕРИНГ ДП
23.12.2010 ЗРЕЊАНИН
1 СТ 492/10
1674
2713
08022046
ПРЕВОЗ АД
23.12.2010 ЗРЕЊАНИН
1 СТ 494/10
1675
2715
08362815
МИЛОШЕВ
19.01.2011 НОВИ САД
1676
2716
20012889
13.10.2010 ПОЖАРЕВАЦ
1677
2717
20001968
DONIMPEX
INTERNATIONAL
DOO
ДАПА МИЛК
ХОМОЉЕ ДОО
2 СТ
1596/10
СТ 176/2010
02.09.2010 ПОЖАРЕВАЦ
IV СТ 95/10
1678
2718
07219091
ЕЛЕКТРОМОНТАЖА
АД
30.12.2010 ЗАЈЕЧАР
3 СТ 408/10
БОШИДАРКА
РАЈИЋ
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
КАТИЦА
ПОПОВИЋ
МИОДРАГ
ПЕТРОВИЋ
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ТОРБИЦА
АЛЕКСАНДАР
СТОЈИЉКОВСК
И
АЛЕКСАНДАР
СТОИЉКОВСК
И
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
РАДНИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
1679
2719
07444745
BEL PAGETTE
16.12.2010 БЕОГРАД
1680
2721
17102192
АЛФА 014 ДОО
14.01.2011 ВАЉЕВО
21 СТ
2646/10
СТ 480/2010
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
4 СТ 456/10
10 СТ
3398/10
27 СТ
4881/10
94 од 167
05.05.2011
17.01.2011 КРАЈНОВИЋ
МИЛОШ НИКОЛА
31.12.2010 СМОЉАНОВИЋ
ЈОВАН МИОДРАГ
11.01.2011 ИВАШКОВИЋ
СИНИША ДЕЈАН
05.06.2014 МИТРОВИЋ
МИРОСЛАВ САША
24.12.2010 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
22.12.2010 ТОМИЋ ЈОВАН
СЛОБОДАН
28.04.2011
04.02.2011
31.03.2011 0
155-0878
28.04.2011
28.01.2011
22.01.2015 0
155-0802
11.02.2011
28.01.2011
11.02.2011 0
155-0652
01.06.2011
09.02.2011
09.02.2011 1
155-0746
18.05.2011
25.01.2011
13.05.2011 1
23.12.2010 АНТУНОВИЋ ИВАНА
18.05.2011
25.01.2011
21.01.2011 1
23.12.2010 АНТУНОВИЋ МАТЕ
13.04.2011
23.03.2011
05.07.2011 0
155-0809
23.02.2011
28.12.2010
16.02.2011 0
155-1009
13.01.2011
03.11.2010
03.03.2011 0
155-1009
26.11.2010 РИСТОВИЋ
ДЕСИМИР ДРАГАН
16.06.2011
10.02.2011
25.12.2014 0
155-0621
25.02.2011
11.02.2011
15.03.2012 0
155-1103
12.11.2010
17.08.2010
29.03.2011 0
155-1096
30.12.2010 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
16.12.2010 МАРКОВИЋ ИВКО
ВАСИЛИЈЕ
14.01.2011 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
19.01.2011 ПЕТРОВИЋ ТОДОР
ДУШАН
06.12.2010 РИСТОВИЋ
ДЕСИМИР ДРАГАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
1681
2722
07193548
1682
2723
1683
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
18.01.2011 ЧАЧАК
СТ 5/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
29.07.2011
25.02.2011
26.11.2012 0
155-0923
20.12.2011 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
07684860
ИСХРАНА АД
ПРЕХРАМБЕНО
ТРГОВИНСКА
ДЕЛАТНОСТ
РАС ЗЗ
27.12.2010 КРАЉЕВО
СТ 87/2010
18.03.2011
08.02.2011
04.03.2014 0
155-0979
2724
17182129
RAS COMMERC R
21.12.2010 КРАЉЕВО
СТ 531/2010
22.03.2011
28.01.2011
21.06.2012 0
155-0979
1684
2725
08492344
ТЕРМИТ ДОО
24.06.2010 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 209/2010
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
15.10.2010
15.07.2011
20.09.2013 0
155-0975
1685
2726
08782296
ХЕЛИКО КУЛТУРА
19.01.2011 НОВИ САД
23.03.2011
23.03.2011 0
155-0658
2727
17401424
12.01.2011 БЕОГРАД
30.06.2011
25.02.2011
25.03.2011 0
155-0364
1687
2728
07548222
PETRA GROUP
MAENZ I PARTNETI
DOO
БЕМО
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ЈАСНА
БРОЗОВИЋ
13.04.2011
1686
2 СТ
1318/10
XIII
27.12.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
21.12.2010 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
23.02.2012 ДОСТАНИЋ
ДРАГОРАД
МИЛОРАД
19.01.2011 СТОЈКОВИЋ СТЕВА
ПРЕДРАГ
12.01.2011 СТАНКОВИЋ МИЛАН
ИВАН
20.12.2010 БЕОГРАД
1 СТ
2651/10
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
31.03.2011
11.02.2011
31.05.2011 0
155-0959
27.12.2010 ЂУРИЋ СВЕТОЗАР
СЛАВКА
1688
2729
07909748
ПЕЈАКОВИЋ ТИМ
ДОО
17.01.2011 БЕОГРАД
5 СТ
4106/10
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
17.06.2011
28.03.2011
22.06.2011 0
155-0626
17.01.2011 МИЛОШЕВИЋ РАЈКО
ДРАГОСЛАВ
1689
2730
17168533
ИНОКОМ ДОО
16.12.2010 БЕОГРАД
21 СТ
2759/10
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
25.02.2011
11.02.2011
12.05.2011 0
155-1083
16.12.2010 СТЕШЕВИЋ
ДОБРАШИН ЗОРАН
1690
2731
17462555
MACAO PALMA CO
DOO
16.12.2010 БЕОГРАД
21 СТ
2380/10
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
25.02.2011
11.02.2011
01.11.2012 0
155-1083
16.12.2010 СТЕШЕВИЋ
ДОБРАШИН ЗОРАН
1691
2732
07391641
ОПРЕМА ДОО
09.08.2010 ПОЖАРЕВАЦ
3 СТ 218/10
10.12.2010
17.09.2010
26.01.2011 0
155-1009
1692
2733
20157488
МММ ОИЛ ДОО
25.01.2011 НОВИ САД
31.03.2011
02.03.2011
02.03.2011 0
155-0835
1693
2735
08198730
ЕУРОТУР
26.01.2011 СУБОТИЦА
2 СТ
1349/10
СТ 604/10
17.03.2011
03.03.2011
19.12.2013 0
155-0651
1694
2736
08777489
26.01.2011 СУБОТИЦА
СТ 10/11
17.03.2011
03.03.2011
22.05.2014 0
155-0986
1695
2737
20247886
COUNTRY CHEESE
ДОО
ГЕПО АГРОУСЛУГЕ
ДОО
27.01.2011 СУБОТИЦА
СТ 591/10
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
12.05.2011
17.03.2011
30.03.2011 0
155-0990
17.09.2010 РИСТОВИЋ
ДЕСИМИР ДРАГАН
25.01.2011 СЕКЕРЕШ СТЕВАН
ИГОР
26.01.2011 СТОЈАНОВИЋ
НОВИЦА ЗОРАН
26.01.2011 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
27.01.2011 КУЈУНЏИЋ
МИХАЈЛО ЗВОНКО
1696
2738
08768269
АУТО АБЦ ТЕАМ
27.01.2011 СУБОТИЦА
СТ 588/10
12.05.2011
17.03.2011
30.03.2011 0
155-0990
1697
2740
17581767
AGRO HERMES ДОО
23.12.2010 БЕОГРАД
21.06.2011
01.02.2011
06.07.2011 0
155-0982
1698
2741
17525603
HW INVESTMENT
17.01.2011 ВАЉЕВО
СТ
2455/2010
СТ 829/2010
ИВАН
ЧЕЉУСКА
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
20.04.2011
25.02.2011
27.06.2014 0
155-0812
95 од 167
27.01.2011 КУЈУНЏИЋ
МИХАЈЛО ЗВОНКО
23.12.2010 ПЕТКОСКИ БОГОЈЕ
ДРАГАН
17.01.2011 МАРКОВИЋ МИЛАН
ДРАГАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
1699
2742
20224061
DPB Company ДОО
26.01.2011 НИШ
СТ
1024/2010
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
14.04.2011
03.03.2011
27.12.2011 0
155-0670
26.01.2011 ЈОВИЋ БОРИВОЈЕ
ДРАГАН
1700
2743
17502999
ШУМЕПРОМЕТ ДОО
11.01.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 430/2010
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
28.04.2011
04.02.2011
31.03.2011 0
155-1061
1701
2744
06735843
КОШУТА ТРАДЕ
ДОО
24.01.2011 БЕОГРАД
4146/2010
БРАНКИЦА
МЕАНЏИЈА
21.03.2011
21.03.2011
06.12.2011 0
155-0641
11.01.2011 МИТРОВИЋ
СТАНОМИР
РАДОСЛАВ
14.07.2011 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
1702
2745
17473646
ПОНТА ТРАДЕ ДОО
09.08.2010 ПОЖАРЕВАЦ
61/2010
10.12.2010
17.09.2010
10.01.2011 0
155-1009
1703
2746
07360690
08.09.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 266/2010
10.12.2010
17.09.2010
03.09.2013 0
155-1009
1704
2748
06773281
СТИГ АУТО КУЋА
ДОО
ПРЕМИЈЕР ДОО
21.01.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 190/2010
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
МИТАР ЋИРИЋ
10.06.2011
25.02.2011
10.06.2011 0
155-0960
1705
2751
17615726
РЕГЕНТ ДОО
05.10.2010 ВАЉЕВО
СТ 785/2010
04.02.2011
12.11.2010
17.12.2013 0
155-0973
1706
2755
17102915
МД ДОО
09.12.2010 ВАЉЕВО
СТ 818/2010
05.04.2011
13.01.2011
27.03.2012 0
155-0638
1707
2757
07024126
27.12.2010 БЕОГРАД
ст
4878/2010
26.05.2011
09.02.2011
07.03.2011 1
1708
2758
07478119
27.12.2010 БЕОГРАД
СТ
4887/2010
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
26.05.2011
09.02.2011
07.03.2011 1
1709
2760
07044763
10.01.2011 БЕОГРАД
СТ
4882/2010
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
20.06.2011
18.02.2011
21.03.2011 1
155-0946
10.01.2011 ДАШИЋ ДРАГОМИР
НЕБОЈША
1710
2761
07454716
18.01.2011 БЕОГРАД
СТ
4889/2010
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
04.04.2011
04.04.2011
04.04.2011 1
155-0946
18.01.2011 ДАШИЋ ДРАГОМИР
НЕБОЈША
1711
2765
07083246
25 МАЈ ДП ЗА
ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
ОДМОР И
ОПОРАВАК
ИМЦ ДП ЗА
ИНЖЕЊЕРИНГ И
МАРКЕТИНГ
КОНСАЛТИНГ И
АГЕНЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
СТАДИОН ДП ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ИНЖЕЊЕРИНГ И
КОНСАЛТИНГ
ЕНЕРГЕТИКА
ИНЖЕЊЕРИНГ ПО у
ликвидацији
ПОЉОПРОЈЕКТ ДП
ЗА КОНСАЛТИНГ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ИНЖЕЊЕРИНГ И
НАДЗОР
РАДА
ВУЛЕТИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
30.12.2010 БЕОГРАД
СТ
4880/2010
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
08.06.2011
08.02.2011
21.03.2011 1
155-0946
30.12.2010 ДАШИЋ ДРАГОМИР
НЕБОЈША
1712
2766
20162830
LOVRIĆ KOMPANY
ДОО
11.01.2011 БЕОГРАД
СТ
4668/2010
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
28.04.2011
18.02.2011
11.04.2014 0
155-1042
11.01.2011 ЈАНКОВИЋ МОМИР
МИЛОВАН
96 од 167
20.08.2010 РИСТОВИЋ
ДЕСИМИР ДРАГАН
17.09.2010 РИСТОВИЋ
ДЕСИМИР ДРАГАН
21.01.2011 ЗЛАТАНОВИЋ
БЛАГОЈА ПРЕДРАГ
20.10.2011 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
09.12.2010 ВАСИЉЕВИЋ
РАДОВАН МАРКО
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1713
2768
20505745
GRILL TIME ДОО
12.01.2011 БЕОГРАД
1714
2769
07707916
07.02.2011 КРАЉЕВО
1715
2770
06647499
LBS LOMS COMPANY
ДОО
ФОКУС 95 ДОО
СТ
4879/2010
СТ 177/2010
24.01.2011 КРАЉЕВО
СТ 312/2010
1716
2774
08660832
ДГЛ ДОО
07.02.2011 НОВИ САД
1717
2778
17149482
TOP TRAVEL AGENCY
ДОО
1718
2779
08501386
РЦ РАДИНОВИЋ
1719
2781
20228539
1720
2783
08144559
1721
2784
08732787
GROSSI TRAVEL
ДОО
ЗАДРУГАР ОПШТА
ЗЗ
ЗРМАЊА
1722
2785
08516464
СМАРТ ДОО
17.02.2011 СУБОТИЦА
СТ
1091/2010
СТ 305/10
1723
2786
08636435
ИСКОНТ ДОО
17.02.2011 СУБОТИЦА
СТ 266/10
1724
2787
20144343
28.01.2011 ВАЉЕВО
СТ 844/10
1725
2788
07144318
АГРО ЕКО ЕТНО
СЕЛО
ХЛАДЊАЧА
22.02.2011 КРАЉЕВО
6 СТ 28/10
1726
2792
08644675
ЕКОТЕХ
21.02.2011 НОВИ САД
2 СТ 341/10
1727
2793
06992315
ПОЉОПРОДУКТ
ОЗЗ
17.02.2011 ЛЕСКОВАЦ
1 СТ 776/10
1728
2798
20160888
ND INOTRADE ДОО
16.02.2011 БЕОГРАД
1729
2799
08716307
РБ
23.02.2011 НОВИ САД
21 СТ
785/10
2 СТ 549/11
1730
2800
08762694
КОМИНГ
24.02.2011 СУБОТИЦА
СТ 152/10
1731
2802
17401793
ИНТЕРЛОГ ДОО
10.02.2011 БЕОГРАД
1732
2803
07028636
ФИЛИП ВИШЊИЋ
АД
28.01.2011 БЕОГРАД
СТ
4797/2010
ст
4365/2010
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
17.05.2011
17.02.2011
28.11.2013 0
155-0656
18.05.2011
06.04.2011
31.01.2012 0
155-0603
08.04.2011
04.03.2011
25.12.2013 0
155-1064
2 СТ 920/10
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
13.04.2011
21.03.2011
22.03.2011 0
155-0893
07.02.2011 БЕОГРАД
СТ
2844/2010
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
29.06.2011
14.03.2011
19.12.2012 0
155-0998
03.02.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
25.01.2011 БЕОГРАД
СТ 276/2010
ДРАГАНА
САВИЋ
ВЕРА ТЕШИЋ
12.05.2011
16.03.2011
24.10.2013 0
155-0745
24.05.2011
03.03.2011
24.05.2011 0
155-0690
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
27.04.2011
21.03.2011
25.09.2012 0
155-0658
31.03.2011
02.03.2011
02.03.2011 0
155-1073
23.06.2011
24.03.2011
15.04.2011 0
155-0917
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ЗОРАН ДЕНИЋ
23.06.2011
24.03.2011
14.04.2011 0
155-0125
18.05.2011
09.03.2011
24.01.2012 0
155-0973
22.06.2011
21.04.2011
18.12.2014 0
155-0923
27.04.2011
31.03.2011
21.06.2011 0
155-0689
14.07.2011
28.03.2011
19.09.2012 0
155-0839
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
07.04.2011
24.03.2011
24.03.2011 0
155-0931
27.04.2011
23.03.2011
23.03.2011 0
155-1073
07.07.2011
14.04.2011
26.09.2013 0
155-0921
16.06.2011
14.03.2011
23.04.2012 0
155-0953
15.07.2011
14.03.2011
16.04.2014 0
155-0690
17.02.2011 НОВИ САД
25.01.2011 НОВИ САД
СТ
4910/2010
0
97 од 167
12.01.2011 КОРЕНИЋ НИКОЛА
БРАНКО
07.02.2011 ХАЛКОВИЋ ИЉАС
СУЛЕЈМАН
24.01.2011 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
07.02.2011 МИЛОСАВЉЕВИЋ
ПРЕДРАГ
АЛЕКСАНДАР
07.02.2011 ПОПОВИЋ
ВЛАСТИМИР ЖАРКО
03.02.2011 МАТИЋ ИВАН
ИВАНА
25.01.2011 БАКИЋ МИЛОВАН
ДРАГОСЛАВ
17.02.2011 СТОЈКОВИЋ СТЕВА
ПРЕДРАГ
25.01.2011 СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ
ПАВЕЛ
17.02.2011 БОЖИНОВИЋ
ЉУБОМИР
ЉИЉАНА
17.02.2011 СУБАШИЋ МИЛЕ
КРСТАН
18.02.2011 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
22.02.2011 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
21.02.2011 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
17.02.2011 МИТРОВИЋ
СЛОБОДАН РОБЕРТ
16.02.2011 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
23.02.2011 СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ
ПАВЕЛ
24.02.2011 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
10.02.2011 РАДУЛОВИЋ
БУДИМИР САША
28.01.2011 БАКИЋ МИЛОВАН
ДРАГОСЛАВ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
1733
2805
07438788
ЦИНИНГ ДП ЦЕНТАР
ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ
17.01.2011 БЕОГРАД
СТ
4903/2010
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
27.06.2011
28.02.2011
30.03.2011 1
155-0918
17.01.2011 НИКОЛИЋ ЂОРЂЕ
ИВАН
1734
2808
07928491
ПЛАВКА ПРОМЕТ ПО
28.01.2011 БЕОГРАД
СТ
4895/2010
11.03.2011
04.03.2011
04.03.2011 1
155-0915
28.01.2011 СТЕВАНОВИЋ
МИОДРАГ ДРАГИ
1735
2811
07643306
СИМСС ДОО
01.03.2011 КРАЉЕВО
СТ 138/2010
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
07.06.2011
05.05.2011
16.11.2011 0
155-0641
01.03.2011 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
1736
2812
07696051
JAVOR GROUP АД
28.02.2011 НИШ
СТ 120/2010
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
01.06.2011
06.04.2011
24.09.2014 0
155-0670
28.02.2011 ЈОВИЋ БОРИВОЈЕ
ДРАГАН
1737
2813
20070579
ГЛИГОР Милија
Глигоријевић и др
02.03.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 983/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
05.07.2011
07.04.2011
30.08.2011 0
155-0628
02.03.2011 ЈЕРЕМИЋ
ДРАГОСЛАВ НЕНАД
1738
2815
17612069
09.02.2011 ВАЉЕВО
СТ 872/2010
16.03.2011
02.11.2012 0
155-0638
2818
06575072
02.03.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 992/2010
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
07.06.2011
1739
МИП ВАЉЕВО
ТРГОВИНА ДОО
NEW DEAL експорт
импорт ДОО
30.06.2011
28.04.2011
12.01.2015 0
155-1024
09.02.2011 ВАСИЉЕВИЋ
РАДОВАН МАРКО
20.03.2012 ЗДРАВКОВИЋ
МАРКО СТАНИСЛАВ
1740
2819
06014348
ТРАНС УНИОН
ШПЕД ДОО
25.02.2011 БЕОГРАД
СТ
3027/2010
01.04.2011
25.03.2011
03.02.2015 0
155-0894
25.02.2011 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
1741
2823
17613588
25.02.2011 НИШ
СТ 983/2010
29.06.2011
31.03.2011
29.12.2011 0
155-0647
1742
2825
07539959
04.03.2011 БЕОГРАД
28.04.2011
28.04.2011 0
155-0931
2826
17335383
СТ
3746/2010
СТ
4367/2010
19.05.2011
1743
МУРАТИ КОМЕРЦ
ДОО
SEPT IMPERA EX IM
CO DOO
РИВИЈЕРА СВЕТСКА
ТРГОВИНА ДОО у
ликвидацији
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
02.11.2010 0
155-1082
25.02.2011 ДИНИЋ ДАНИЛО
МИЛАН
04.03.2011 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
02.11.2010 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
1744
2828
08777179
ТЕЗОСС
07.03.2011 НОВИ САД
СТ 342/2010
11.05.2011
13.04.2011
15.09.2011 0
155-0948
1745
2829
17593846
LEX & LOBBY ДОО
23.02.2011 БЕОГРАД
0
16.06.2011
04.04.2011
15.04.2011 0
155-1103
1746
2830
20064323
МТСИ ДОО
09.03.2011 БЕОГРАД
12.09.2011
21.04.2011
24.04.2012 0
155-0877
1747
2831
08043884
16.03.2011 ЗРЕЊАНИН
20.07.2011
20.04.2011
23.01.2013 0
155-0863
1748
2832
07590679
МЛИН НОВИ
КНЕЖЕВАЦ
PIN COM ДОО
СТ
2142/2011
СТ 129/2011
18.03.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 39/2011
05.07.2011
04.05.2011
30.09.2011 0
155-0667
1749
2833
17002651
ВИЂОМА - ШПЕД
ДОО
18.03.2011 КРАЉЕВО
СТ 710/2010
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
08.07.2011
09.05.2011
27.10.2011 0
155-1064
1750
2836
08633738
ПИКО ДОО ЕКСПОРТ
ИМПОРТ
14.03.2011 НОВИ САД
СТ 1653/10
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
14.06.2011
04.05.2011
24.04.2012 0
155-1005
02.11.2010 БЕОГРАД
98 од 167
07.03.2011 ОТИЋ МИЛАН
ВЛАДИСЛАВ
23.02.2011 МАРКОВИЋ ИВКО
ВАСИЛИЈЕ
05.07.2011 СТАМЕНКОВИЋ
МИЛЕ МИЛАДИН
05.04.2012 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
18.03.2011 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
18.03.2011 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
14.03.2011 ПАВЛИЋ БРАНКО
БРАНКА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
РАДА
ВУЛЕТИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
05.07.2011
15.04.2011
04.06.2013 0
155-0638
20.07.2011
19.05.2011
20.07.2011 0
155-0120
23.06.2011
14.04.2011
29.06.2011 0
155-0917
СТ
4884/2010
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
10.06.2011
31.03.2011
31.03.2011 1
155-0946
24.03.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 16/2011
13.07.2011
27.04.2011
07.06.2011 0
155-0863
30.04.2012 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА
ЈАСЕНИЦА АД
18.02.2011 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 630/2010
06.07.2011
07.04.2011
15.05.2012 1
155-0805
18.02.2011 МИЈУШКОВИЋ
РИСТО ЖЕЉКО
06967418
ИМ МАРКЕТИНГ ДД
у ликвидацији
18.02.2011 БЕОГРАД
СТ
4896/2010
СТОИЉКОВСК
И
АЛЕКСАНДАР
РДАМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
28.05.2011
28.03.2011
28.03.2011 1
155-0946
18.02.2011 ДАШИЋ ДРАГОМИР
НЕБОЈША
2851
07147163
СЛОВО АД
04.02.2011 КРАЉЕВО
18.03.2011
28.06.2013 0
155-0979
2852
17232240
15.03.2011 БЕОГРАД
18.05.2011
18.05.2011
06.07.2011 0
155-0982
04.02.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
15.03.2011 ПЕТКОСКИ БОГОЈЕ
ДРАГАН
1760
2853
27000118
МАХ МЕДИЈА
ЦЕНТАР
МИЛОШЕВИЋ
ЗОРИЦА И МИРКО
ОД
НАШ ДОМ
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
03.06.2011
1759
СТ
В800/2010
СТ
2742/2010
24.03.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 4/2011
13.07.2011
27.04.2011
13.06.2011 0
155-1040
24.03.2011 БОЖИЋ ЈОВО
ДРАГАН
1761
2855
08121176
ЖИТОПРОМЕТ
СТ 542/2010
10.05.2011
02.02.2011
21.10.2014 0
155-0780
1762
2856
20068833
FLASH LINE ДОО
10.01.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
10.03.2011 НИШ
СТОИЉКОВСК
И
АЛЕКСАНДАР
СТ
1051/2010
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
09.06.2011
10.03.2011
17.08.2011 0
155-0683
10.01.2011 БУРСАЋ САВА
МИТАР
10.03.2011 НИКОЛИЋ ВИДЕН
ПАВЛЕ
1763
2857
08145750
10.02.2011 НОВИ САД
20.03.2013 1
155-0768
07528418
16.03.2011
16.03.2011
16.03.2011 1
155-0479
1765
2861
08020078
30.03.2011 ЗРЕЊАНИН
31.08.2011
11.05.2011
27.11.2013 0
155-0669
1766
2862
17100203
ПАМ ДОО
05.04.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 387/2011
21.07.2011
05.05.2011
01.08.2013 0
155-0928
1767
2863
20416467
ЂУРЂЕВИЋ ДОО
30.03.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 12/2011
31.08.2011
11.05.2011
14.02.2012 0
155-1049
1768
2864
08309540
МАСТЕР
ЕЛЕЦТРОНИЦ
31.03.2011 СУБОТИЦА
СТ 4/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
24.03.2011
2859
СТ
1811/2010
СТ
4899/2010
ст 20/2011
02.06.2011
1764
ЦРВЕНИ СИГНАЛ и
ликвидацији
ИНЖЕЊЕРИНГ у
ликвидацији
ПОТИСЈЕ АД
08.09.2011
19.05.2011
19.12.2013 0
155-0572
1751
2839
17184784
10.03.2011 ВАЉЕВО
СТ 481/2011
20099127
ПИВАРА ВАЉЕВО
ДОО
ВЕМА ПРОМЕТ ДОО
1752
2840
10.03.2011 БЕОГРАД
2842
20067420
ДУЦА ТУРБО ДОО
24.03.2011 СУБОТИЦА
СТ
4667/2010
0
1753
1754
2845
07554354
ЈУ КОНТИ у
ликвидацији
18.02.2011 БЕОГРАД
1755
2847
08806896
ИНОТРАНС ДОО
1756
2848
07238207
1757
2850
1758
02.02.2011 БЕОГРАД
99 од 167
10.03.2011 ВАСИЉЕВИЋ
РАДОВАН МАРКО
10.03.2011 ИЛИЋ ДОБРОСАВ
ВИОЛЕТА
24.03.2011 БОЖИНОВИЋ
ЉУБОМИР
ЉИЉАНА
18.02.2011 ДАШИЋ ДРАГОМИР
НЕБОЈША
10.02.2011 ДРАГИЋ ЕКРЕМ
ДЕРВИША
02.02.2011 КОСТИЋ БЛАГОЈЕ
МИЛУТИН
30.03.2011 СУДАРОВ СТЕВАН
СЛОБОДАН
06.08.2012 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
30.03.2011 ЛАЗИЋ МИЛАН
ДУШАН
31.03.2011 НОВКОВИЋ МИЛАН
БОГДАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1769
2865
17198050
ONYX ДОО
04.03.2011 БЕОГРАД
СТ
3843/2010
СТ 13/2011
1770
2867
08304912
ГИБУЛОВИЋ
28.03.2011 СОМБОР
1771
2869
17202529
ŠEĆER YU
22.02.2011 БЕОГРАД
СТ
2902/2010
1772
2870
06466222
ДОМИНВЕСТ АД
23.03.2011 НИШ
1773
2871
17253891
ИНТЕХ ДОО
1774
2872
20022990
1775
2876
1776
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
19.05.2011
28.04.2011
28.04.2011 0
155-0645
01.07.2011
20.04.2011
24.04.2014 0
155-0365
11.05.2011
11.05.2011
06.04.2012 1
155-0652
СТ 944/2010
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
26.07.2011
29.04.2011
14.11.2012 0
155-0786
23.03.2011 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
05.04.2011 УЖИЦЕ
3 СТ 1/11
02.09.2011
13.05.2011
15.10.2014 1
155-0691
04.04.2011 БЕОГРАД
16.05.2011
13.05.2013 0
155-0645
05.04.2011 НОВИ САД
2 СТ
4806/10
2 СТ 471/10
04.07.2011
08261822
EXPRES KOMERC
FINANCE DOO
ЕКОЈУРИНГ ДОО
07.06.2011
09.05.2011
19.02.2014 0
155-1065
2877
08607575
РЕАЛ ТИМЕ ДОО
07.04.2011 СУБОТИЦА
АТ 237/2011
22.09.2011
12.05.2011
02.02.2012 0
155-0677
1777
2878
20435437
SCAID ДОО
07.04.2011 СУБОТИЦА
СТ 253/2011
22.09.2011
12.05.2011
27.03.2014 0
155-0692
1778
2880
17177290
05.04.2011 НОВИ САД
СТ 813/2011
07.06.2011
09.05.2011
01.02.2012 0
155-0665
1779
2881
20353945
ЕУРОПЕ ОИЛ
ТРАДИНГ
АГРОСИНТЕЗА ДОО
07.04.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 356/2011
11.07.2011
31.05.2011
22.12.2011 0
155-0928
1780
2885
17208373
ТЕЛЕП ДОО
05.04.2011 НОВИ САД
07.06.2011
09.05.2011
27.06.2012 0
155-0768
1781
2888
20030135
SAŠEX ДОО
08.04.2011 ЧАЧАК
СТ
1797/2010
СТ 106/2011
02.09.2011
16.05.2011
30.10.2011 0
155-0999
1782
2889
07307683
08.04.2011 ЧАЧАК
СТ 140/2011
08.09.2011
13.05.2011
25.04.2013 1
155-0927
1783
2890
07648502
11.04.2011 ЧАЧАК
СТ 2890
29.09.2011
20.05.2011
13.09.2012 1
155-0999
1784
2891
20141794
ЦРВЕНИ СИГНАЛЧАЧАК
EUROGRAFIK у
ликвидацији
EUROLUXPETROLELP GAS ДОО
07.04.2011 БЕОГРАД
СТ
2337/2011
МИЉКО
МИЋОВИЋ
МИЛИВОЈЕ
ИВКОВИЋ
СЛОБАДАНКА
КОМШИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
30.06.2011
12.05.2011
04.06.2014 0
155-0882
07.04.2011 ПАВЛОВИЋ
БОЖИДАР МИРКО
04.04.2011 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
05.04.2011 ПРОТИЋ АНТУН
ЈАДРАНКО
07.04.2011 ЋОПИЋ ЈОВАН
БРАНКА
07.04.2011 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
05.04.2011 КИЋАНОВИЋ САВА
МИРЈАНА
07.04.2011 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
05.04.2011 ДРАГИЋ ЕКРЕМ
ДЕРВИША
08.04.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
08.04.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
11.04.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
07.04.2011 ЈУГОВИЋ ЛАЗАР
БРАНКО
1785
2895
17255690
БРАЋА
МАРЈАНОВИЋ ДОО
12.04.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 66/2011
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
29.07.2011
16.05.2011
28.05.2012 0
155-0951
12.04.2011 ДАВИДОВИЋ
ЉУБИСАВ ДРАГАН
1786
2897
20032090
ДЕПАР КГ ДОО
12.04.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 232/2011
29.07.2011
16.05.2011
04.11.2011 0
155-0952
1787
2898
07389914
13.04.2011 ЧАЧАК
СТ 71/2011
29.09.2011
20.05.2011
26.04.2012 0
155-0999
1788
2899
06509169
GRAND KOMERC
ДОО
ТЕАНО ДОО
23.03.2011 БЕОГРАД
12.09.2011
09.05.2011
03.10.2011 0
155-0643
1789
2900
17244868
ПЕТРОСЕНЕКА ДОО
04.03.2011 БЕОГРАД
СТ
4202/2010
СТ 683/2010
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
19.05.2011
28.04.2011
28.04.2011 0
155-0891
12.04.2011 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
13.04.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
23.03.2011 РАДОВИЋ МИЛОСАВ
ПЕРО
04.03.2011 ЋУЛИБРК НИКОЛА
ЗОРАН
100 од 167
22.03.2011 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
28.03.2011 ЖУГИЋ ЉУБОМИР
ВЕСКО
22.02.2011 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1790
2904
08538514
ĐOKIĆ COMPANY
30.03.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 22/2011
1791
2905
17524194
МГ ИМПЕКС
04.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 233/2011
1792
2907
07373384
КОНВОЈ
12.04.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 186/2011
1793
2908
07387920
СИСЕВАЦ експорт
импорт ДОО
13.04.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 223/2011
1794
2911
08307725
13.04.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 64/2011
1795
2914
06090770
15.04.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 35/2011
1796
2915
06355722
ЗЕЛЕНИ КОРИДОР
ДОО
SILVER
INŽENJERING BIRO
ДОО
КРАЈЧИНОВИЋ ДОО
11.04.2011 ВАЉЕВО
1797
2918
17299522
КОНДОР ДОО
1798
2919
07847238
1799
2920
1800
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
СТОИЉКОВСК
И
АЛЕКСАНДАР
БОРКА
ПАНТИЋ
13.07.2011
04.05.2011
15.11.2013 0
155-0794
30.03.2011 ПАНИЋ СВЕТОЗАР
ТИХОМИР
13.07.2011
29.04.2011
17.09.2012 0
155-0636
04.04.2011 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
29.07.2011
16.05.2011
20.03.2012 0
155-0928
29.07.2011
17.05.2011
19.02.2013 0
155-1104
12.04.2011 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
13.04.2011 МАРИНКОВИЋ
ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
21.08.2011
25.05.2011
09.05.2012 0
155-0863
16.08.2011
17.05.2011
28.02.2012 0
155-0925
СТ 37/2011
БОРКА
ПАНТИЋ
08.08.2011
18.05.2011
26.03.2012 0
155-0944
11.04.2011 МАРКОВИЋ
СТАНОЈЕ ДРАГИЦА
18.04.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 68/2011
01.09.2011
30.05.2011
20.12.2012 0
155-0909
ТОМИК ДОО
18.04.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 190/2011
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
30.06.2011
20.05.2011
21.08.2012 0
155-0924
07610335
ВЕРИТАС ДОО
18.04.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 67/2011
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
01.09.2011
30.05.2011
10.01.2012 0
155-0338
2921
06440223
ХРАНА ПРОДУКТ
ДОО
18.04.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 95/2011
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
16.08.2011
20.05.2011
28.02.2012 0
155-1076
22.03.2012 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
18.04.2011 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
18.04.2011 ВАСИЉЕВИЋ,
венчано
ТОДОСИЈЕВИЋ
МИЛАН ЈЕЛЕНА
18.04.2011 ЈОВАНОВИЋ
ТОМИСЛАВ ЖИВАН
1801
2922
17581708
ПРОМЕС
18.04.2011 ЧАЧАК
СТ 63/2011
29.09.2011
30.05.2011
29.11.2011 0
155-0927
1802
2923
07385820
ЕВРОПА ИМПОРТ
ДОО
18.04.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 78/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
16.08.2011
20.05.2011
16.12.2011 0
155-0720
1803
2927
20243813
ЈСС-СТРОНГ ДОО
11.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 76/11
08.08.2011
18.05.2011
06.10.2011 0
155-0534
1804
2931
06056105
ПОСЕЈДОН ДОО
20.04.2011 КРАГУЈЕВАЦ
1 СТ 106/11
БОРКА
ПАНТИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
02.09.2011
30.05.2011
12.12.2011 0
155-0832
1805
2933
20064439
PLAŠKI PROMET
20.04.2011 ЧАЧАК
2 СТ 87/11
14.10.2011
30.05.2011
09.02.2012 0
155-0927
1806
2934
20127198
МЕТАМВ
20.04.2011 ЧАЧАК
2 СТ 70/11
10.10.2011
27.05.2011
15.09.2011 0
155-0927
1807
2935
17512986
PROEURO
20.04.2011 ЧАЧАК
2 СТ 112/11
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
07.10.2011
27.05.2011
20.12.2011 0
155-0999
101 од 167
14.04.2011 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
15.04.2011 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
20.12.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
18.04.2011 ЈОВАНОВИЋ
ЖИВАДИН ГВОЗДЕН
11.04.2011 ПЕТКОВИЋ ПЕТАР
РАДОВАН
20.04.2011 МАРКОВИЋ
СВЕТОЗАР
МИХАИЛО
20.04.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
20.04.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
20.04.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
1808
2937
17115073
GOSSAD AD
18.04.2011 ПОЖАРЕВАЦ
5 СТ 23/11
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
27.09.2011
27.05.2011
10.10.2012 0
155-1028
1809
2939
06238190
ТИШИНА ДОО
14.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 291/11
08.08.2011
27.05.2011
12.03.2012 0
155-1027
1810
2943
08613176
СТОРК
20.04.2011 СОМБОР
4 СТ 83/11
02.09.2011
24.05.2011
05.12.2014 0
155-1026
1811
2946
17553755
ОМЕГА-ПРОМЕТ
ДОО
14.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 117/11
БОРКА
ПАНТИЋ
БОЖИГАРКА
РАЈИЋ
БОРКА
ПАНТИЋ
08.08.2011
19.05.2011
31.07.2013 0
155-0636
1812
2947
17260294
МЕГА-ТЕКС ДОО
12.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 59/11
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
25.07.2011
16.05.2011
23.11.2011 0
155-0636
12.04.2011 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
1813
2948
08580120
UNI-MAX DOO
18.04.2011 НОВИ САД
1 СТ
1798/10
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
28.09.2011
30.05.2011
28.11.2013 0
155-0664
18.04.2011 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
1814
2949
17039717
ДОБРАВАЦ ДОО
14.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 21/11
08.08.2011
20.05.2011
27.03.2014 0
155-0632
1815
2950
07329261
МАШИНОСЕРВИС
АД
19.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 1/11
БОРКА
ПАНТИЋ
РАДА
ВУЛЕТИЋ
30.08.2011
30.05.2011
28.02.2012 0
155-1039
14.04.2011 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
19.04.2011 ЋОСИЋ РАДОВАНА
МИОДРАГ
1816
2952
07348193
20.04.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 388/2011
14.06.2011
08.05.2014 0
155-0952
2954
20152877
17.09.2010 ЗАЈЕЧАР
4 СТ 373/10
25.02.2011
22.10.2010
30.12.2010 0
155-0938
1818
2955
20025425
НЛ ТОДОСИЈЕВИЋ
20.04.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 118/2011
28.09.2011
19.05.2011
26.08.2011 0
155-0878
1819
2958
20013664
TOŠIĆ - KOTEX ДОО
26.04.2011 УЖИЦЕ
СТ 112/2011
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
МИЉКО
МИЋОВИЋ
17.08.2011
1817
ВИНАРИЈА ЛЕВАЧ
ДОО
ПРЕДА ДОО
26.09.2011
03.06.2011
27.12.2012 0
155-1060
1820
2959
20068027
ПАПИРНА ДОО
26.04.2011 УЖИЦЕ
СТ 62/2011
МИЉКО
МИЋОВИЋ
26.09.2011
03.06.2011
09.11.2012 0
155-1069
1821
2962
07400365
ЦЕНТОКОМ ДОО
19.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 194/11
РАДА
ВУЛЕТИЋ
30.08.2011
30.05.2011
26.03.2012 0
155-0862
1822
2963
06947204
UGLED DOO
19.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 78/11
10.08.2011
20.05.2011
06.10.2011 0
155-0534
1823
2964
20197269
НОДИ-ЛО ДОО
19.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 366/11
10.08.2011
23.05.2011
06.10.2011 0
155-0534
1824
2965
17582127
ARBOR-IMPEX DOO
20.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 83/11
БОРКА
ПАНТИЋ
БОРКА
ПАНТИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
06.09.2011
23.05.2011
09.05.2013 0
155-1039
1825
2966
07274050
СТРЕЛА-КОМЕРЦ
13.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 128/11
БОРКА
БАНТИЋ
08.08.2011
19.05.2011
14.04.2014 0
155-1067
102 од 167
18.04.2011 ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛО
ДОБРИВОЈЕ
14.04.2011 МАРЈАНОВИЋ
МАТИЈА ЈАСМИНА
20.04.2011 ВЕСЕЛИНОВИЋ
МАРКО ДРАГАН
14.04.2011 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
20.04.2011 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
01.12.2010 КОСТИЋ МИЛОЈЕ
МИЛЧА
20.04.2011 ИВАШКОВИЋ
СИНИША ДЕЈАН
26.04.2011 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
26.04.2011 ВАСИЛИЋ
ЉУБОМИР
ПЕТРАШИН
19.04.2011 РАФАЈЛОВИЋ
КОСТА
СЛОБОДАНКА
19.04.2011 ПЕТКОВИЋ ПЕТАР
РАДОВАН
19.04.2011 ПЕТКОВИЋ ПЕТАР
РАДОВАН
20.04.2011 ЋОСИЋ РАДОВАНА
МИОДРАГ
13.04.2011 МИЛОЈЕВИЋ РАЈКО
АЛЕКСА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
1826
2967
07715544
1827
2968
07573286
1828
2971
1829
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
04.05.2011 КРАЉЕВО
СТ 115/2011
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
21.07.2011
10.06.2011
25.12.2012 0
155-0923
04.05.2011 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
04.05.2011 КРАЉЕВО
СТ 283/2011
20.06.2011
23.10.2012 0
155-0923
29.04.2011 УЖИЦЕ
СТ 113/2011
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
14.07.2011
17506145
ДМ КОСТИЋ
МЛЕКАРА ШУМИЦЕ
ДОО
DRVO MIX еџпортимпорт ДОО
ЕУРО БРЗИНА ДОО
30.09.2011
24.06.2011
16.12.2014 0
155-1060
04.05.2011 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
29.04.2011 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
2972
20346604
ŽELOX ДОО
21.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 206/2011
01.09.2011
31.05.2011
29.11.2011 0
155-1027
1830
2973
20054549
SANEX TRADE ОД
29.04.2011 УЖИЦЕ
СТ 65/2011
РАДА
ВУЛЕТИЋ
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
30.09.2011
24.06.2011
26.12.2014 0
155-1060
1831
2974
07462760
BEST KOMERC ДОО
14.04.2011 БЕОГРАД
СТ 4553/10
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
30.06.2011
19.05.2011
10.02.2015 0
155-0942
14.04.2011 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
1832
2977
20224355
АЈАНТ ПЛУС ДОО
19.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 56/2011
30.08.2011
07.06.2011
02.07.2013 0
155-0657
1833
2978
20272341
ДОРА ПЛУС ДОО
29.04.2011 УЖИЦЕ
СТ 95/2011
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
30.09.2011
24.06.2011
11.05.2012 0
155-1086
19.04.2011 БОЖИЋ СПАСОЈЕ
ЗОРАН
29.04.2011 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
1834
2979
20203919
UKRAS MIND ДОО
27.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 101/11
10.08.2011
01.06.2011
06.10.2011 0
155-0534
1835
2980
17441132
29.04.2011 УЖИЦЕ
СТ 169/2010
03.10.2011
09.06.2011
16.10.2014 0
155-1063
1836
2982
17193058
ДИВНА ПУРИЋ И
ОРТАК ОД
АЛПЕТ ДОО
01.02.2011 БЕОГРАД
10.06.2011
11.03.2011
06.07.2011 0
155-0936
1837
2984
17295837
ERIOCO TREND ДОО
28.04.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ
2630/2010
СТ 136/2011
БОРКА
ПАНТИЋ
МИЉКО
МИЋОВИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
23.09.2011
10.06.2011
26.08.2011 0
155-0783
1838
2988
06340008
KVANTEKS стечајна
маса ДОО
19.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 28/2011
БОРКА
ПАНТИЋ
10.08.2011
23.05.2011
06.03.2013 0
155-1096
1839
2989
17049151
21.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 19/2011
30.05.2011
25.11.2014 0
155-1096
2990
06279996
14.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 116/2011
РАДА
ВУЛЕТИЋ
БОРКА
ПАНТИЋ
01.09.2011
1840
БОРОФЛЕКСМЕТАЛИ ДОО
ТОТРА ПД ДОО
08.09.2011
20.05.2011
25.01.2013 0
155-0646
1841
2991
06118780
НОДЕЛ ДОО
13.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 25/2011
25.07.2011
16.05.2011
26.12.2014 0
155-0812
1842
2992
20058293
ВИМИХ ТРАДЕ ДОО
12.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 22/2011
06.09.2011
19.05.2011
30.04.2014 0
155-1046
1843
2994
20381345
КЛАС АГРАР ДОО
20.04.2011 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 152/2011
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
12.09.2011
23.05.2011
25.01.2012 0
155-1028
103 од 167
21.04.2011 МАРЈАНОВИЋ
МАТИЈА ЈАСМИНА
29.04.2011 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
27.04.2011 ПЕТКОВИЋ ПЕТАР
РАДОВАН
29.04.2011 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
22.02.2011 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
28.04.2011 ТОДОРОВИЋ
МИЛОРАД
ДАНИЈЕЛА
19.04.2011 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
21.04.2011 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
08.08.2012 СИМИЋ ВЛАСТИМИР
ЈЕЛЕНА
27.08.2012 МАРКОВИЋ МИЛАН
ДРАГАН
03.09.2012 ГАЈИЋ МИЛОШ
ДУШКО
20.04.2011 ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛО
ДОБРИВОЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
1844
2996
17279866
JUGO TOYS ДОО
21.04.2011 ВАЉЕВО
СТ
РАДА
ВУЛЕТИЋ
01.09.2011
30.05.2011
21.09.2011 0
155-0668
1845
2997
17123599
AGIDA TRANS ДОО
28.04.2011 ЧАЧАК
СТ 108/2011
13.10.2011
17.06.2011
03.09.2012 0
155-0927
1846
2999
06871801
НЕУР ДОО
29.04.2011 ЧАЧАК
СТ 81/2011
14.10.2011
17.06.2011
20.09.2011 0
155-0999
1847
3002
07717466
РАДУЛОВИЋ ДОО
28.04.2011 ЧАЧАК
СТ 119/2011
06.10.2011
16.06.2011
27.03.2014 0
155-0927
1848
3003
17301306
ИДТ СИСТЕМ
01.03.2011 БЕОГРАД
09.06.2011
08.04.2011
12.12.2012 0
155-1072
1849
3005
08058458
АУРОМЕТАЛ АД
05.05.2011 СУБОТИЦА
СТ
3441/2010
СТ 104/2011
08.09.2011
07.07.2011
26.09.2013 0
155-0677
1850
3006
17362275
МИНИЋ И СИНОВИ
ДОО
04.05.2011 КРАЉЕВО
СТ 47/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
21.07.2011
10.06.2011
23.09.2014 0
155-1064
1851
3008
17565052
29.04.2011 БЕОГРАД
СТ 258/2011
03.06.2011
17.06.2011 0
155-0939
29.04.2011 ЂОРЂЕВИЋ
ТОМИСЛАВ БОБАН
3011
20201517
04.05.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 165/2011
02.09.2011
27.06.2011
29.04.2013 0
155-0909
1853
3012
06739687
15.04.2011 БЕОГРАД
СТ
2541/2010
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
17.06.2011
1852
DUFF CO
INTERNATIONAL
ДОО
BLUE INTER GROUP
ДОО
АКТ ИНЖЕЊЕРИНГ
ДОО
16.09.2011
13.06.2011
07.12.2012 0
155-0996
21.11.2011 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
15.04.2011 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
1854
3013
17258419
ЈЕЗЕРО ДОО
05.05.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 342/2011
20.09.2011
15.06.2011
02.08.2013 0
155-0909
1855
3015
07110936
ЈАВОР АД
09.05.2011 УЖИЦЕ
СТ 123/2011
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ДРАГАНА
ЈОКИЋ
14.10.2011
27.06.2011
15.07.2014 0
155-1060
1856
3017
20345845
ГАТИ ГРАДЊА ДОО
09.05.2011 УЖИЦЕ
СТ 87/20111
14.10.2011
27.06.2011
31.08.2011 0
155-0955
1857
3018
17576976
RPC PRODUKT ДОО
18.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 245/2011
14.07.2011
23.05.2011
02.11.2011 0
155-0973
1858
3019
17036696
VM PROTECT ДОО
15.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 30/2011
27.07.2011
18.05.2011
19.11.2014 0
155-0812
1859
3020
07096542
ГЕОБИРО
20.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 520/2011
ДАРАГАНА
ЈОКИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
06.09.2011
25.05.2011
26.08.2014 1
155-0862
1860
3021
07675593
ЗАН ДОО
20.04.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 119/2011
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
28.09.2011
19.05.2011
23.01.2012 0
155-1085
1861
3022
20095237
МЕЛА ДОО
21.03.2011 БЕОГРАД
СТ 370/2011
27.06.2011
18.05.2011
19.09.2014 0
155-0690
1862
3024
20348917
ХЕРЦ БАЛКАН ДОО
19.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 49/2011
30.08.2011
30.05.2011
12.12.2011 0
155-0638
1863
3025
08023395
ВОЈВОДИНА АД
09.05.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 89/2011
БИЉАНА
СУБОТИЋ
РАДА
ВУЛЕТИЋ
ДРАГАНА
САВИЋ
15.08.2011
14.06.2011
20.02.2013 0
155-0889
104 од 167
21.04.2011 ЈОВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
СВЕТИСЛАВ
28.04.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
29.04.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
20.12.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
30.08.2011 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
05.05.2011 ЋОПИЋ ЈОВАН
БРАНКА
04.05.2011 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
05.05.2011 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
09.05.2011 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
09.05.2011 КУБУРОВИЋ РАДОШ
РАДОМИР
18.04.2011 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
15.04.2011 МАРКОВИЋ МИЛАН
ДРАГАН
20.04.2011 РАФАЈЛОВИЋ
КОСТА
СЛОБОДАНКА
20.04.2011 МИЛИЋЕВИЋ
БОЖИДАР ЉУБИША
21.03.2011 БАКИЋ МИЛОВАН
ДРАГОСЛАВ
19.04.2011 ВАСИЉЕВИЋ
РАДОВАН МАРКО
09.05.2011 РАДУКИЋ ВУКАШИН
ЖИВКО
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
1864
3026
17516302
1865
3027
17305727
1866
3028
08833796
1867
3029
1868
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
ТЕХНО ПРОЗВОД
ДОО
HEM CO COMPANY
ДОО
НС ТРУК експорт
импорт ДОО
28.04.2011 БЕОГРАД
ст 378/2010
10.05.2011 БЕОГРАД
2 ТС 122/11
10.05.2011 КРАГУЈЕВАЦ
1 СТ 43/11
20125390
EUROLUXPETROLELP BAGRDAN ДОО
10.05.2011 БЕОГРАД
3031
17129040
SINHRON ДОО
1869
3032
08376808
1870
3038
20135662
1871
3039
1872
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
13.09.2011
06.06.2011
15.06.2012 0
155-1103
06.09.2011
04.07.2011
04.07.2011 0
155-0936
01.09.2011
28.06.2011
26.12.2011 0
155-1104
2 СР 173/11
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
26.09.2011
04.07.2011
09.12.2013 0
155-0936
08.11.2011 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
19.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 243/2011
10.08.2011
23.05.2011
27.09.2013 0
155-0973
КОЛГРАП ДОО
09.05.2011 СОМБОР
СТ 328/2010
15.09.2011
15.06.2011
30.09.2014 0
155-0633
19.04.2011 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
09.05.2011 КРАЈНОВИЋ
МИЛОШ НИКОЛА
27.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 79/2011
17.08.2011
06.06.2011
30.08.2013 0
155-0534
27.04.2011 ПЕТКОВИЋ ПЕТАР
РАДОВАН
06073247
FAICOOP
CONSTRUCTIVE
SYSTEM ДОО
IVA CO ДОО
БОРКА
ПАНТИЋ
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
13.05.2011 НИШ
СТ 294/2011
27.09.2011
12.06.2011
26.12.2012 0
155-0910
3041
06555926
MEDISAN ДОО
09.05.2011 НИШ
СТ 334/2011
22.09.2011
16.06.2011
17.09.2014 0
155-0647
1873
3043
17362143
ИРМА ДОО
13.05.2011 УЖИЦЕ
СТ 53/2011
28.10.2011
23.06.2011
06.12.2013 0
155-0954
1874
3044
08660115
ЦСР ФАГУС ДОО
12.05.2011 СУБОТИЦА
СТ 123/2011
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
ИЛОНА
СТАЈИЋ
22.09.2011
30.06.2011
20.12.2012 0
155-1001
13.05.2011 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
09.05.2011 ДИНИЋ ДАНИЛО
МИЛАН
13.05.2011 СТОЈАНОВИЋ
ЖИВАН МИЛАН
12.05.2011 ШОМОЂИ ШАНДОР
ШАНДОР
1875
3046
20181494
БАЛИНД ДОО
12.05.2011 СУБОТИЦА
СТ 138/2011
22.09.2011
30.06.2011
28.03.2013 0
155-0842
1876
3047
20371129
10.05.2011 БЕОГРАД
17.06.2011
20.06.2012 0
155-0940
3048
20144572
11.05.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ
2330/2011
СТ 152/2011
11.10.2011
1877
А2B EXPRESS
DELIVERY ДОО
TWINART T.I. ДОО
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
02.09.2011
28.06.2011
25.11.2011 0
155-0908
1878
3051
08744211
KINGS APPLE
06.05.2011 СОМБОР
СТ 71/2011
02.09.2011
08.06.2011
29.04.2013 0
155-0400
1879
3053
07168713
ЈЕЛА АД
09.05.2011 ВАЉЕВО
СТ 31/2011
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
02.09.2011
14.06.2011
02.07.2013 0
155-0862
1880
3054
20085096
СПРУД ДОО
13.05.2011 НИШ
СТ 312/2011
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
28.09.2011
22.06.2011
21.12.2012 0
155-0786
1881
3055
09032509
04.04.2011 НИШ
СТ 408/2011
МОМИР ТАСИЋ
29.07.2011
17.05.2011
24.09.2013 1
155-0630
1882
3056
20051434
АУТОТРАНСПОРТ
ТПЦ КАЛЧА
СЛАВИЈА ТРЕЈД
ДОО
04.05.2011 ВАЉЕВО
СТ 865/2010
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
05.09.2011
10.06.2011
27.11.2013 0
155-1091
105 од 167
28.04.2011 МАРКОВИЋ ИВКО
ВАСИЛИЈЕ
10.05.2011 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
10.05.2011 МАРИНКОВИЋ
ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
12.05.2011 ВИГЊЕВИЋ ГОЈКО
ДРАГАН
23.11.2011 ГОСПИЋ ДРАГО
РАШКО
11.05.2011 ПОПОВИЋ
ДОБРОСАВ
МИРОСЛАВ
06.05.2011 ЈЕЛИЋ СВЕТОЗАР
ЉУБИША
09.05.2011 РАФАЈЛОВИЋ
КОСТА
СЛОБОДАНКА
13.05.2011 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
04.04.2011 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
04.05.2011 КОВАЧЕВИЋ
МИЛОШ ДУШИЦА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1883
3057
20064188
ШОН ДОО
05.05.2011 ВАЉЕВО
СТ 75/2011
1884
3058
20034017
VISTACO ДOO
12.05.2011 СУБОТИЦА
СТ 109/2011
1885
3060
27002056
СИМПОР ДОО
стечајна маса
16.05.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 328/2011
1886
3062
07357532
ЧАЧАК ПРОМЕТ ДП
05.04.2011 ЧАЧАК
1887
3063
17550900
TERMOLINE ДОО
1888
3064
17580159
1889
3066
20350342
1890
3067
17125915
1891
3068
07861281
1892
3069
17369229
1893
3072
17264524
1894
3073
08717354
1895
3076
17519794
1896
3078
08799121
1897
3079
17021869
1898
3081
08738840
1899
3082
20238267
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
07.09.2011
10.06.2011
26.12.2011 0
155-0657
08.09.2011
07.07.2011
31.10.2012 0
155-0886
26.09.2011
20.06.2011
27.02.2014 0
155-0685
СТ 397/2010
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
16.09.2011
03.05.2011
14.07.2011 1
155-1032
17.05.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 335/2011
05.09.2011
28.06.2011
15.11.2011 0
155-0411
ДУЊА ТРАНС ДВ
привредно друштво
10.05.2011 БЕОГРАД
СТ 704/2011
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
12.09.2011
30.06.2011
19.10.2012 0
155-0641
AVIOTECH EUROPE
ДОО
ПУТНИК
АЛЕКСИНАЦ ДОО
ШУМАДИНКА
КОМЕРЦ ОД
Трифуновић
Славица идр.
БОГОСАВЉЕВИЋ
ЉУБИША И ДР.ОД
09.05.2011 БЕОГРАД
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
МОМИР ТАСИЋ
10.10.2011
20.06.2011
18.07.2011 0
155-0987
17.05.2011 НИШ
СТ
2576/2011
СТ 105/2011
01.09.2011
20.06.2011
12.09.2013 0
155-0910
15.04.2011 КРАЉЕВО
СТ 297/2010
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
03.06.2011
16.08.2011
16.08.2011 0
155-1000
08.12.2010 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 499/2010
04.05.2011
02.02.2011
07.12.2011 0
155-0687
20.04.2011 МИТИЋ СИНИША
АЦА
ПРОЛОМ ИНВЕСТ
ТЕЊОВИЋ МИЛАН И
ДР.
VELETRADE ДОО
15.04.2011 КРАЉЕВО
СТ 188/2010
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
16.08.2011
03.06.2011
31.10.2011 0
155-1000
15.04.2011 ИЛИЋ ЗАРЕ НОВИЦА
05.05.2011 ВАЉЕВО
СТ 469/2011
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
07.09.2011
10.06.2011
25.11.2011 0
155-1039
05.05.2011 ЋОСИЋ РАДОВАНА
МИОДРАГ
ДАМЊАНОВИЋ
МИЛАНКА И ОРТАК
ОД
YUCOMINTERNATIONAL
ДОО
АМОР 1995 ДОО
23.05.2011 БЕОГРАД
СТ 344/2010
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
19.09.2011
27.05.2011
27.05.2011 0
155-0861
23.05.2011 ПРОШИЋ ПЕРО
СЛАВКО
19.05.2011 СУБОТИЦА
СТ 28/2011
ИЛОНА
СТАЈИЋ
22.09.2011
22.06.2011
07.07.2011 0
155-0886
19.05.2011 ЈОВАНОВИЋ
МИЛЕТА БОГДАН
04.05.2011 УЖИЦЕ
СТ 28/2011
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
23.09.2011
03.06.2011
08.05.2012 0
155-1086
04.05.2011 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
БОКИ ПРОМЕТ
НОВИЋ И СИН ОД
BB BROTHERS
COMPANY ДОО
19.05.2011 СУБОТИЦА
СТ 199/2011
22.09.2011
22.06.2011
29.06.2011 0
155-0990
19.05.2011 СУБОТИЦА
СТ 165/2011
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
22.09.2011
22.06.2011
25.09.2014 0
155-0921
19.05.2011 КУЈУНЏИЋ
МИХАЈЛО ЗВОНКО
29.04.2014 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
106 од 167
05.05.2011 БОЖИЋ СПАСОЈЕ
ЗОРАН
12.05.2011 ЈОВАНОВИЋ
МИЛЕТА БОГДАН
16.05.2011 СТОЈАНОВИЋ
СТОЈАН
ДОБРОСЛАВ
05.04.2011 БУЋКОВИЋ
ЉУБИВОJЕ
ГОРДАНА
17.05.2011 ОГЊАНОВИЋ
МИОДРАГ ЂОРЂЕ
10.05.2011 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
09.05.2011 ЂУКИЋ ИЛИЈА
ДУШАН
17.05.2011 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
15.04.2011 ИЛИЋ ЗАРЕ НОВИЦА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
1900
3083
08711518
VOYAGER ДОО
19.05.2011 СУБОТИЦА
0
ИЛОНА
СТАЈИЋ
22.09.2011
22.06.2011
26.09.2013 0
155-1001
19.05.2011 ШОМОЂИ ШАНДОР
ШАНДОР
1901
3084
08825190
СЕРВИС БЕЛОРУС
ДОО
19.05.2011 СУБОТИЦА
СТ 105/2011
ИЛОНА
СТАЈИЋ
22.09.2011
22.06.2011
04.07.2011 0
155-0917
1902
3085
20354372
19.05.2011 СУБОТИЦА
СТ 99/2011
22.06.2011
26.06.2014 0
155-0986
3087
20290587
19.05.2011 ЧАЧАК
СТ 131/2011
17.10.2011
20.06.2011
09.02.2012 0
155-0927
1904
3089
17065416
MERCURY
INTERNATIONAL AD
19.05.2011 ЧАЧАК
СТ 128/2011
ИЛОНА
СТАЈИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
22.09.2011
1903
N -3M COMPANY
ДОО
EURODRVO PLUS GB
20.10.2011
27.06.2011
17.07.2014 0
155-0999
19.05.2011 БОЖИНОВИЋ
ЉУБОМИР
ЉИЉАНА
19.05.2011 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
19.05.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
19.05.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
1905
3090
08190739
ЈУГОТРАНС ДОО
19.05.2011 СУБОТИЦА
СТ 79/2011
22.09.2011
22.06.2011
20.10.2011 0
155-0990
1906
3091
08451621
МИЛЕН ДОО
19.05.2011 СУБОТИЦА
СТ 71/2011
22.09.2011
22.06.2011
18.12.2012 0
155-0921
1907
3092
08700176
МИНОЛ ДОО
19.05.2011 СУБОТИЦА
СТ 81/2011
22.09.2011
22.06.2011
18.12.2014 0
155-0692
1908
3093
20195282
МИЛО-КОМ ДОО
10.05.2011 НОВИ САД
22.09.2011
20.06.2011
03.10.2011 0
155-0663
1909
3094
06986854
СБ СИГМА ДОО
17.05.2011 НИШ
СТ
1775/2010
СТ 116/2011
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
20.09.2011
22.06.2011
22.12.2011 0
155-1025
1910
3096
08811342
НС ПОГЛЕД ДОО
19.05.2011 НОВИ САД
СТ 98/2011
15.09.2011
05.07.2011
17.06.2014 0
155-1005
1911
3097
20216751
SUN & MOON
19.05.2011 БЕОГРАД
СТ
1172/2011
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
28.07.2011
26.06.2011
22.12.2011 0
155-0982
1912
3098
20354674
17.05.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 48/2011
ДРАГАНА
САВИЋ
26.08.2011
21.06.2011
26.08.2011 0
155-0806
17.05.2011 МИЛИЧЕВИЋ
СТЕВАН ЈЕФТА
1913
3101
07400705
Г.Е.П.ГРАДЊАЕНТЕРИЈЕР-ПЛУС
ДОО
УНИФАРМ АД
21.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 81/2011
01.09.2011
31.05.2011
01.10.2013 0
155-0623
1914
3103
17469487
FEODOR TRADE
19.05.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 23/2011
26.09.2011
27.06.2011
04.12.2012 0
155-0640
1915
3104
08473293
ПЛАВИ ГОЛУБ
19.05.2011 СУБОТИЦА
СТ 117/2011
29.09.2011
07.07.2011
26.09.2013 0
155-0886
1916
3108
20222247
BON CHANCE ДОО
12.05.2011 НИШ
СТ 335/2011
27.09.2011
21.06.2011
28.12.2011 0
155-0630
1917
3109
20040661
ИРИДИС ДОО
18.05.2011 НИШ
СТ 307/2011
28.09.2011
22.06.2011
28.12.2011 0
155-0630
1918
3110
20051396
СЛАВИЈА БРИК ДОО
13.05.2011 ВАЉЕВО
СТ 223/2011
02.09.2011
15.06.2011
09.05.2013 0
155-0632
1919
3111
20101555
S.T.C.A. ДОО
19.05.2011 НИШ
СТ 288/2011
РАДА
ВУЛЕТИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
МОМИР ТАСИЋ
06.09.2011
23.06.2011
27.06.2012 0
155-0964
02.08.2012 СТАЈИЋ МИТАР
БРАНИСЛАВ
19.05.2011 ПЕТКОВИЋ МИЛАН
ДУШАН
23.05.2011 ЈОВАНОВИЋ
МИЛЕТА БОГДАН
12.05.2011 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
18.05.2011 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
13.05.2011 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
19.05.2011 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
107 од 167
19.05.2011 КУЈУНЏИЋ
МИХАЈЛО ЗВОНКО
19.05.2011 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
19.05.2011 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
10.05.2011 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
17.05.2011 ДИМИТРИЈЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР
МИРОЉУБ
12.03.2013 ПАВЛИЋ БРАНКО
БРАНКА
19.05.2011 ПЕТКОСКИ БОГОЈЕ
ДРАГАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1920
3113
08678421
ДОМАТ ДОО
11.04.2011 НОВИ САД
СТ 537/2011
1921
3114
07657463
КАЛИПСО КД
17.05.2011 НИШ
СТ 385/2011
1922
3115
17187805
14.04.2011 КРАЉЕВО
1923
3116
20191147
РИБНИЦА
РЕПРОЦЕНТАР
ЖИВИНЕ ДОО
ЛИВАС ДОО
1924
3117
17426664
1925
3119
1926
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
15.09.2011
05.07.2011
29.11.2011 0
155-0809
20.09.2011
22.06.2011
26.12.2011 0
155-0693
СТ 721/2010
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
30.08.2011
26.05.2011
27.12.2012 0
155-0578
14.04.2011 ЂУРОВИЋ МИЛУН
РАДОВАН
05.05.2011 ВАЉЕВО
СТ 225/2011
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
07.09.2011
07.06.2011
25.11.2011 0
155-0668
ВУШКОВИЋ И ДР.МТ КОМПАНИ ОД
19.05.2011 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 182/2011
05.10.2011
05.07.2011
21.07.2011 0
155-1034
06945295
АГРО ЗОРА ДОО
25.05.2011 УЖИЦЕ
СТ 16/2011
02.09.2011
24.06.2011
28.09.2012 0
155-0954
3121
20174285
FLORAPAK FOOD
ДОО
24.05.2011 УЖИЦЕ
СТ 57/2011
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
05.05.2011 ЈОВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
СВЕТИСЛАВ
19.05.2011 ЈОЧИЋ СПАСОЈЕ
НЕБОЈША
17.11.2011
29.06.2011
14.12.2012 0
155-1069
1927
3126
17224824
ДОМИНАНТА ДОО
19.05.2011 НИШ
СТ 388/2011
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
29.09.2011
23.06.2011
21.08.2014 0
155-0786
1928
3127
20061421
23.05.2011 НИШ
СТ 96/2011
30.06.2011
26.12.2012 0
155-0964
3130
07187815
11.05.2011 НИШ
СТ 100/2011
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
06.10.2011
1929
МЕСОКОМЕРЦ
КЛАНИЦА ДОО
ЛОЛА САРЛАХ ОАД
16.06.2011
29.08.2011
18.11.2013 1
155-0630
1930
3134
07715463
ГЕТТ
19.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 468/2011
БОРКА
ПАНТИЋ
03.09.2012 0
155-0668
1931
3135
07546963
УСЛУГЕ ДП
18.02.2011 БЕОГРАД
28.03.2011
28.03.2011 1
3139
17409433
24.05.2011 БЕОГРАД
23.09.2011
20.07.2011
30.09.2013 0
155-0996
1933
3143
07833270
SEMIO FILM &TV
PRODUCTION ДОО
ДМБ МАРИНА ДОО
18.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 452/2011
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
БОРКА
ПАНТИЋ
28.05.2011
1932
СТ
4883/2010
СТ 493/2011
19.05.2011 ЈОВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
СВЕТИСЛАВ
24.08.2011
17.06.2011
08.08.2012 0
155-1036
24.05.2011 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
18.04.2011 МАНОЈЛОВИЋ
МИЛОМИР ПРЕДРАГ
1934
3144
20011912
27.05.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 282/2011
06.07.2011
11.02.2014 0
155-0909
3146
06226353
24.05.2011 НИШ
СТ 130/2011
ЈОВОВИЋ
БРАНИСЛАВ
МОМИР ТАСИЋ
09.09.2011
1935
SPYNES ДОО
стечајна маса
МЕРКАТУРА КОМЕРЦ
29.06.2011
14.09.2011
26.01.2012 0
155-0693
1936
3147
07533616
PHAROS ДОО у
ликв.
19.05.2011 БЕОГРАД
СТ 815/2011
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
14.07.2011
23.06.2011
19.07.2013 0
155-0645
108 од 167
11.04.2011 ПЕТРОВИЋ ТОДОР
ДУШАН
17.05.2011 ЂОШИЋ
СТАНИСЛАВ ВЕСНА
25.05.2011 СТОЈАНОВИЋ
ЖИВАН МИЛАН
24.05.2011 ВАСИЛИЋ
ЉУБОМИР
ПЕТРАШИН
19.05.2011 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
23.05.2011 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
11.05.2011 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
27.05.2011 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
24.05.2011 ЂОШИЋ
СТАНИСЛАВ ВЕСНА
19.05.2011 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1937
3148
20037067
BERRY EXPO ДОО
09.05.2011 ВАЉЕВО
СТ 325/2011
1938
3149
20067721
МАXEL ДОО
13.04.2011 БЕОГРАД
СТ 299/2011
1939
3150
20071613
INEX TOYRS
23.05.2011 БЕОГРАД
1940
3158
20077921
НИНАЛ ДОО
1941
3160
17131486
1942
3161
20008636
1943
3166
1944
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
БИЉАНА
СУБОТИЋ
02.09.2011
14.06.2011
09.05.2013 0
155-1096
11.07.2011
23.05.2011
11.07.2011 0
155-0703
СТ
1544/2011
БИЉАНА
СУБОТИЋ
31.08.2011
15.07.2011
05.07.2011 0
155-1035
23.05.2011 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
25.05.2011 ПАНЧЕВО
СТ 39/2011
21.10.2011
08.07.2011
14.11.2013 0
155-0887
D.N.W. -COMMERCE
ДОО
INTER BRAND
CARGO EXPRESS
30.05.2011 БЕОГРАД
СТ
1848/2011
СТ
2146/2011
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
12.09.2011
11.07.2011
29.12.2012 0
155-1037
28.07.2011
21.06.2011
29.01.2012 0
155-0942
25.05.2011 КОЈИЋ МЛАДЕН
МИЛАНА
30.05.2011 КОТУР ВЕЉКО
МИЛУТИН
20.05.2011 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
17503545
HOLZ TRADING ОД
27.05.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 255/2011
РАДМИЛА
АЛЕКСИЋ
30.09.2011
08.07.2011
30.09.2011 0
155-0839
27.05.2011 МИТРОВИЋ
СЛОБОДАН РОБЕРТ
3167
17580191
САН СТИЛ ДОО
31.05.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 140/2011
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
26.10.2011
06.07.2011
31.05.2012 0
155-0621
1945
3169
20435739
BLUE STAR
30.05.2011 БЕОГРАД
СТ
1082/2011
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
12.09.2011
11.07.2011
12.09.2011 0
155-0849
31.05.2011 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
30.05.2011 МИЛЕТИЋ СЛАВКО
ЗВОНИМИР
1946
3170
20292636
ГУМИ ЕКО ДОО
31.05.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 18/2011
02.09.2011
06.07.2011
16.05.2014 0
155-0707
14.06.2012 ДУЊИЋ МИЛЕТА
ВЛАДЕТА
1947
3173
17309552
ДИР ТРАДЕ ДОО
23.05.2011 БЕОГРАД
26.09.2011
13.07.2011
23.12.2011 0
155-0894
1948
3176
08630771
ЕЛИТ ПРОМЕТ ДОО
24.05.2011 ПАНЧЕВО
СТ
1658/2011
СТ 97/11
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
ПЕТКОВИЋ
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
14.10.2011
01.07.2011
02.04.2013 0
155-0688
23.05.2011 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
24.05.2011 СТЕФАНОВИЋ-ИЛИЋ
ПЕТАР НЕВЕНА
1949
3181
17551884
ВЕЉА ПРОМ ДОО
31.05.2011 ЗАЈЕЧАР
2 СТ 162/11
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
06.10.2011
06.07.2011
26.08.2011 0
155-0783
1950
3182
20185384
23.05.2011 БЕОГРАД
06.10.2011 0
155-0940
17586467
24.05.2011 БЕОГРАД
23.09.2011
20.07.2011
03.10.2012 0
155-0654
1952
3187
20329343
БУС ПРЕВОЗ БЕНЕШ
02.06.2011 СУБОТИЦА
СТ 74/11
10.11.2011
11.08.2011
13.10.2011 0
155-0692
1953
3188
08032823
ТОПОЛАТРАНС
02.06.2011 СУБОТИЦА
СТ 125/11
10.11.2011
11.08.2011
19.02.2015 0
155-0692
1954
3189
17288997
ВИБ ТРЕЈД ДОО
31.05.2011 НИШ
3 СТ 320/11
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ЧЕЉУСКА
МОМИР ТАСИЋ
14.07.2011
3186
11 СТ
1185/11
6 СТ 396/11
06.10.2011
1951
Л А ММК
ТРГОВИНА ДОО
PREMIER MG DOO
14.09.2011
30.06.2011
12.06.2012 0
155-1068
1955
3191
08807302
АУТОЦЕНТАР ИВИЋ
02.06.2011 СУБОТИЦА
СТ 31/11
ИВАН
ЧЕЉУСКА
10.11.2011
11.08.2011
09.02.2012 0
155-0842
20.05.2011 БЕОГРАД
109 од 167
09.05.2011 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
13.04.2011 ПЕТРОВИЋ
БОРИВОЈЕ ДРАГАН
31.05.2011 ТОДОРОВИЋ
МИЛОРАД
ДАНИЈЕЛА
23.05.2011 ГОСПИЋ ДРАГО
РАШКО
24.05.2011 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
02.06.2011 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
02.06.2011 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
03.06.2011 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
02.06.2011 ВИГЊЕВИЋ ГОЈКО
ДРАГАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1956
3193
06999751
INFORMA DOO
03.06.2011 ЧАЧАК
2 СТ 129/11
1957
3194
08332614
02.06.2011 СУБОТИЦА
СТ 80/11
1958
3195
08259780
MINEX TRADE
стечајна маса
ИРИС
02.06.2011 СУБОТИЦА
СТ 113/11
1959
3196
08704562
ИНФОЕНГИНЕЕРИНГ
02.06.2011 СУБОТИЦА
СТ 129/11
1960
3198
20155701
БИРОГРАФИКА ЛУКС
02.06.2011 СУБОТИЦА
СТ 252/11
1961
3199
07696728
НИСКОГРАДЊА - УБ
09.05.2011 ВАЉЕВО
СТ 448/11
1962
3200
08395802
ГРААЛ ДОО
24.05.2011 ПАНЧЕВО
1963
3201
08800839
ČIP INTERNACIONAL
PANČEVO DOO
1964
3202
20193409
1965
3203
17471619
1966
3206
1967
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ЧЕЉУСКА
28.11.2011
15.07.2011
16.07.2012 0
155-0927
10.11.2011
11.08.2011
18.12.2014 0
155-0990
10.11.2011
11.08.2011
24.05.2012 0
155-1001
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ЧЕЉУСКА
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
10.11.2011
11.08.2011
27.06.2013 0
155-0945
10.11.2011
11.08.2011
25.09.2014 0
155-0945
02.09.2011
14.06.2011
25.02.2014 0
155-0668
СТ 73/11
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
14.10.2011
01.07.2011
01.07.2011 0
155-0629
25.05.2011 ПАНЧЕВО
СТ 37/11
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
17.10.2011
04.07.2011
06.07.2011 0
155-0629
ИНВЕСТ ПРОФИ
ФОНД ДОО
09.05.2011 ПАНЧЕВО
СТ 72/11
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
10.10.2011
01.07.2011
24.04.2012 0
155-0629
02.06.2011 УЖИЦЕ
2 СТ 130/11
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
14.10.2011
26.08.2011
09.06.2014 0
155-1063
17430050
ТОМИ - МИРЧЕТА
ТОДОРОВИЋ И
ОСТАЛО
A.M.G. DOO
03.06.2011 ЧАЧАК
2 СТ 137/11
28.11.2011
15.07.2011
26.10.2012 0
155-0927
3209
07506635
VBD DOO
31.05.2011 БЕОГРАД
06.10.2011
06.07.2011
30.06.2011 0
155-0988
1968
3210
07160976
УКРАС АД
23.05.2011 ПОЖАРЕВАЦ
46 СТ
288/11
4 СТ 38/11
04.10.2011
04.07.2011
21.12.2011 0
155-1008
1969
3212
07613989
МОЈ СТАН ДОО
03.06.2011 ВАЉЕВО
СТ 122/11
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
РАДМИЛА
РИСТИВОЈЕВИ
Ћ
РАДА
ВУЛЕТИЋ
06.10.2011
12.07.2011
24.02.2013 0
155-1039
03.06.2011 ЋОСИЋ РАДОВАНА
МИОДРАГ
1970
3213
06040918
06.06.2011 БЕОГРАД
30.12.2013 0
155-0645
08199159
07.10.2011
15.07.2011
07.02.2014 0
155-0780
1972
3222
07801050
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
29.08.2011
3220
2 СТ
3046/10
СТ 338/11
10.10.2011
1971
TRIZON GROUP
ДОО
ГРАФАМПРОМЕТ
ДОО
KORONA DOO
24.10.2011
11.07.2011
20.03.2012 0
155-0637
06.06.2011 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
07.06.2011 БУРСАЋ САВА
МИТАР
06.06.2011 ПОПОВИЋ РАТОМИР
БОРИВОЈ
1973
3226
08588198
REBECCA AD
03.06.2011 ПАНЧЕВО
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
28.10.2011
11.07.2011
13.07.2011 0
155-0374
07.06.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
06.06.2011 БЕОГРАД
0
СТ 190/11
110 од 167
20.12.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
02.06.2011 КУЈУНЏИЋ
МИХАЈЛО ЗВОНКО
02.06.2011 ШОМОЂИ ШАНДОР
ШАНДОР
02.06.2011 ДОКО РАФО
МИРОСЛАВ
02.06.2011 ДОКО РАФО
МИРОСЛАВ
03.09.2012 ЈОВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
СВЕТИСЛАВ
24.05.2011 МЕДАКОВИЋ
НИКОЛА
БРАНИСЛАВ
25.05.2011 МЕДАКОВИЋ
НИКОЛА
БРАНИСЛАВ
09.05.2011 МЕДАКОВИЋ
НИКОЛА
БРАНИСЛАВ
02.06.2011 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
20.12.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
17.06.2011 ВУКОТИЋ ПЕТАР
СТОЈАН
23.05.2011 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
03.06.2011 КОНСТАНТИНОВИЋ
БРАНКО ДУШАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
1974
3227
17532898
СПОТТ ДОО
02.06.2011 ЗАЈЕЧАР
1 СТ 151/11
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
1975
3229
20083441
24 ЈУЛИ ДОО
03.06.2011 ВАЉЕВО
СТ 333/11
1976
3231
17569856
ANDCOM DOO
11.05.2011 БЕОГРАД
12 СТ
4456/10
РАДА
ВУЛЕТИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
1977
3232
17490443
31.05.2011 БЕОГРАД
1978
3233
08822743
НАФТНИ КАБЛОВИ
ДОО
КРОВЕЛ ГРОУП
48 СТ
1842/11
2 СТ
1812/10
1979
3234
20349450
ANGLE MASTER
DOO
30.05.2011 ВАЉЕВО
1980
3235
17465473
FAICOOP DOO
1981
3239
20103167
1982
3240
1983
Датум
испитног
рочишта
27.10.2011
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
11.07.2011
23.12.2011 0
155-1085
02.06.2011 МИЛИЋЕВИЋ
БОЖИДАР ЉУБИША
01.03.2012 0
155-1096
03.06.2011 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
27.05.2011 ПЕТКОСКИ БОГОЈЕ
ДРАГАН
23.09.2011
23.09.2011
27.12.2011 0
155-0982
ВЕРА ТЕШИЋ
07.10.2011
07.07.2011
07.03.2013 0
155-0648
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
05.10.2011
21.09.2011
29.04.2013 0
155-0664
СТ 48/11
БОРКА
ПАНТИЋ
09.09.2011
06.07.2011
28.03.2012 0
155-0862
03.06.2011 ВАЉЕВО
СТ 449/11
06.10.2011
12.07.2011
16.01.2013 0
155-1091
ДОМОС ДОО
30.05.2011 ПАНЧЕВО
СТ 143/11
07.10.2011
11.07.2011
12.03.2013 0
155-0836
17299352
FURNIR LINE DOO
31.05.2011 ВАЉЕВО
СТ 455/11
22.09.2011
06.07.2011
02.11.2011 0
155-1067
3243
20058005
INNOMARKING DOO
31.05.2011 БЕОГРАД
112575/11
06.10.2011
25.07.2011
22.09.2011 0
155-0931
1984
3245
17614070
MACONI CO DOO
09.06.2011 НИШ
3 СТ 268/11
РАДА
ВУЛЕТИЋ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
МОМИР ГАСИЋ
20.09.2011
14.07.2011
26.01.2012 0
155-0786
1985
3246
20066741
JOMAX DOO
24.05.2011 БЕОГРАД
7 СТ 313/11
15.09.2011
05.07.2011
14.11.2013 0
155-0911
1986
3251
17247263
VIPING ДОО
31.05.2011 БЕОГРАД
04.10.2011
11.07.2011
11.07.2011 0
155-0959
1987
3252
17534840
РА-С ЦОМПАНИ ДОО
20.05.2011 ВАЉЕВО
СТ
4493/2010
СТ 232/2011
22.09.2011
29.06.2011
12.10.2012 0
155-0812
1988
3254
20216646
SPORTEX-015 ДОО
14.04.2011 ВАЉЕВО
СТ 146/2011
08.08.2011
20.05.2011
06.09.2011 0
155-0623
1989
3257
20131772
SAVA GRADNJA
09.06.2011 БЕОГРАД
СТ 543/2011
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
БОРКА
ПАНТИЋ
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
12.12.2011
12.07.2011
11.11.2011 0
155-0936
1990
3258
06975453
G&B BONFLEX ДОО
05.05.2011 БЕОГРАД
13.06.2011
15.07.2011 0
155-0939
3260
17585606
FRITRADE ДОО
14.06.2011 КРАГУЈЕВАЦ
06.10.2011
19.07.2011
03.10.2013 0
155-1002
1992
3261
17134418
MEDICO TRADE &
PARTNERS
07.06.2011 БЕОГРАД
СТ 487/2011
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ВЕРА ТЕШИЋ
12.10.2011
1991
СТ
1183/2010
СТ 227/2011
21.10.2011
07.07.2011
21.10.2011 0
155-1035
1993
3262
20096314
QUADRO - DUO ДОО
31.05.2011 БЕОГРАД
СТ
1556/2011
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
21.12.2011
31.08.2011
12.12.2011 0
155-1035
07.06.2011 НОВИ САД
111 од 167
31.05.2011 ЛУКАЧ БРАНКО
ЖИВАН
07.06.2011 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
30.05.2011 РАФАЈЛОВИЋ
КОСТА
СЛОБОДАНКА
03.06.2011 КОВАЧЕВИЋ
МИЛОШ ДУШИЦА
30.05.2011 ЋУК СТОЈАН
МИЛОРАД
31.05.2011 МИЛОЈЕВИЋ РАЈКО
АЛЕКСА
31.05.2011 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
09.06.2011 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
24.05.2011 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
31.05.2011 ЂУРИЋ СВЕТОЗАР
СЛАВКА
20.05.2011 МАРКОВИЋ МИЛАН
ДРАГАН
14.04.2011 СТАЈИЋ МИТАР
БРАНИСЛАВ
09.06.2011 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
05.05.2011 ЂОРЂЕВИЋ
ТОМИСЛАВ БОБАН
14.06.2011 ВРАЧЕВИЋ ЗДРАВКА
МИЋА
07.06.2011 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
31.05.2011 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
1994
3263
20052074
КАРГОМИЛ ДОО
14.06.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 52/2011
1995
3264
20003618
НИНКОЛ - С ДОО
30.05.2011 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 136/2011
1996
3265
08764107
НЕДИНИЋ Н.М.
13.06.2011 НОВИ САД
СТ 49/2011
1997
3267
17391950
МЛЕКАРА
ЛОЗОВИЧАНКА ДОО
08.02.2011 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 609/2010
1998
3268
06270662
МАК - КОМ ДОО
06.05.2011 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 17/2011
1999
3269
17477510
ДРВО ПРЕРАДА ОД
07.06.2011 КРАЉЕВО
СТ 242/2010
2000
3270
17424041
ПУРИЋ ПРОМЕТ
ДОО
07.06.2011 КРАЉЕВО
2001
3271
17502280
2002
3272
20104147
GALANT
INŽENJERING
GROUP ДОО
стечајна маса
SANTA FE AUTO
2003
3273
07034105
ZASTAVAIMPEX ДОО
2004
3274
17614398
2005
3275
2006
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
06.10.2011
19.07.2011
23.01.2012 0
155-0897
16.09.2011
29.06.2011
24.12.2013 0
155-0687
27.09.2011
13.07.2011
29.09.2014 0
155-0809
06.07.2011
17.03.2011
05.03.2014 0
155-0687
02.09.2011
15.06.2011
27.03.2014 0
155-0687
22.09.2011
15.08.2011
24.11.2011 0
155-1064
СТ 453/2010
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
22.09.2011
15.08.2011
24.11.2011 0
155-1064
07.06.2011 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
02.06.2011 НИШ
СТ 292/2011
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
06.10.2011
06.07.2011
19.11.2013 0
155-0686
02.06.2011 РАЈКОВИЋ
Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
20.05.2011 БЕОГРАД
16.09.2011
17.04.2012 0
155-0698
03.10.2011
18.07.2011
03.10.2011 0
155-0643
ЕОЛЕ ТРАНСПОРТ
13.06.2011 НОВИ САД
СТ 308/2011
27.09.2011
13.07.2011
05.12.2011 0
155-0835
07625600
ALP PRES ДОО
31.05.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 137/2011
26.10.2011
06.07.2011
25.12.2012 0
155-0938
3276
17029827
ЦЕНТАР ЗАДРУГА
стечајна маса
16.06.2011 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 220/2011
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
16.09.2011
06.06.2011 БЕОГРАД
СТ
3151/2010
СТ 719/2011
06.10.2011
31.08.2011
05.12.2014 0
155-1028
2007
3277
08435227
РАДАН ДОО
15.06.2011 НОВИ САД
СТ 489/2011
11.10.2011
21.09.2011
11.03.2013 0
155-0663
2008
3278
08619352
10 АВГУСТ ДОО
09.06.2011 НОВИ САД
СТ 614/2011
31.10.2011
27.09.2011
11.03.2013 0
155-0663
2009
3279
20053178
MEGA GROUP ДОО
16.06.2011 НИШ
СТ 354/2011
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
МОМИР ТАСИЋ
19.10.2011
19.07.2011
10.10.2012 0
155-0693
28.07.2011 МИМИЋ ЈЕЛИСИЈЕ
ДАНКО
06.06.2011 РАДОВИЋ МИЛОСАВ
ПЕРО
13.06.2011 СЕКЕРЕШ СТЕВАН
ИГОР
31.05.2011 КОСТИЋ МИЛОЈЕ
МИЛЧА
16.06.2011 ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛО
ДОБРИВОЈЕ
15.06.2011 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
09.06.2011 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
16.06.2011 ЂОШИЋ
СТАНИСЛАВ ВЕСНА
2010
3283
20215879
WOODCRAFT ДOO
10.06.2011 ВАЉЕВО
СТ 113/2011
13.10.2011
19.07.2011
21.09.2012 0
155-0638
2011
3287
20186330
ORA PRINT ДОО
20.06.2011 БЕОГРАД
24.10.2011
19.09.2011
19.09.2011 0
155-0861
2012
3288
06416543
POLONIA ДОО
20.06.2011 БЕОГРАД
24.10.2011
19.09.2011
25.05.2012 0
155-1103
2013
3290
20275405
LAP COLOR
RAKOVAC
20.06.2011 НОВИ САД
СТ
4873/2010
СТ
1956/2011
СТ 332/2011
РАДА
ВУЛЕТИЋ
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
16.09.2011
30.08.2011
12.06.2014 0
155-0624
112 од 167
22.12.2011 ФУШТАР НЕЂО
РАЈКО
30.05.2011 МИТИЋ СИНИША
АЦА
13.06.2011 ПЕТРОВИЋ ТОДОР
ДУШАН
01.06.2011 МИТИЋ СИНИША
АЦА
18.05.2011 МИТИЋ СИНИША
АЦА
07.06.2011 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
10.06.2011 ВАСИЉЕВИЋ
РАДОВАН МАРКО
20.06.2011 ПРОШИЋ ПЕРО
СЛАВКО
20.06.2011 МАРКОВИЋ ИВКО
ВАСИЛИЈЕ
20.06.2011 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
2014
3295
07137907
УМИ ПЕК АД
27.05.2011 ПАНЧЕВО
СТ 244/2011
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
2015
3296
17581279
UROŠEVIĆ COMPANY
16.06.2011 БЕОГРАД
СТ
1600/2011
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
2016
3297
27002021
БИЉАРДА ДОО
22.06.2011 УЖИЦЕ
СТ 144/2011
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
2017
3298
17369032
УРАНАК ДОО
21.06.2011 НИШ
СТ 410/2011
2018
3299
20086831
22.06.2011 НОВИ САД
СТ 580/2011
2019
3300
20290757
09.06.2011 БЕОГРАД
СТ 180/2011
2020
3301
06308503
GYMNAS HOTEL
PLUS
YUGODISC SOUND
ДОО
АУТО МАРКО ДОО
08.06.2011 БЕОГРАД
СТ 449/2011
2021
3305
17180266
LIDER LUX ДОО
Ресторан
14.06.2011 НИШ
СТ 466/2011
2022
3307
17556606
POWERHOUSE ДОО
05.05.2011 БЕОГРАД
2023
3310
07657528
NINEX ДОО
24.06.2011 ЧАЧАК
СТ
4590/2010
СТ 145/2011
2024
3311
07712987
МИГ ПРОМЕТ ПД
15.06.2011 КРАЉЕВО
СТ 124/2011
2025
3312
20232790
МАРКЕТ ПЛАН ДОО
03.06.2011 БЕОГРАД
СТ 179/2011
2026
3313
17225073
БЛАГО у ликвид.
СТ 340/2011
2027
3315
20198915
ВИЊЕТА
16.06.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
24.06.2011 ЧАЧАК
2028
3316
17035541
НОВИ ТРАНС ДОО
24.06.2011 ЧАЧАК
СТ 165/2011
2029
3317
07376774
МЕРИДИЈАН ДОО
23.06.2011 ЧАЧАК
СТ 187/2011
2030
3320
20062657
КАЛОС ДОО
09.06.2011 БЕОГРАД
2031
3321
08655090
МОДНА КУЋА ДОО
30.05.2011 ПАНЧЕВО
СТ
1114/2011
СТ 249/2011
2032
3322
07965303
BERTCOMERC ДОО
28.06.2011 НИШ
СТ 109/2011
2033
3326
20208309
PRODUKT TRADE
FINANCE ДОО
14.06.2011 БЕОГРАД
СТ
2332/2011
СТ 149/2011
Датум
испитног
рочишта
08.07.2011
28.10.2014 0
155-0839
16.06.2011 МИТРОВИЋ
СЛОБОДАН РОБЕРТ
13.09.2011
06.12.2012 0
155-0293
01.12.2011
03.08.2011
28.02.2014 0
155-1084
МОМИР ТАСИЋ
04.10.2011
28.07.2011
12.09.2013 0
155-0964
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
МОМИР ТАСИЋ
16.09.2011
30.08.2011
22.04.2013 0
155-0835
29.09.2011
26.07.2011
26.07.2011 0
155-0613
18.10.2011
18.07.2011
15.11.2011 0
155-0698
04.10.2011
19.07.2011
27.06.2012 0
155-0872
16.06.2011 БОЈКОВИЋ
ВЛАДИМИР
МИЛОРАД
22.06.2011 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИСАВ
СЛОБОДАН
21.06.2011 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
22.06.2011 СЕКЕРЕШ СТЕВАН
ИГОР
09.06.2011 ВУКОВИЋ БОРИВОЈЕ
ВЕСНА
08.06.2011 МИМИЋ ЈЕЛИСИЈЕ
ДАНКО
14.06.2011 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
01.11.2011
05.07.2011
25.12.2013 0
155-0654
16.12.2011
28.07.2011
12.06.2014 0
155-0927
06.10.2011
15.09.2011
05.06.2014 0
155-1064
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ТОРБИЦА
КАТИЦА
ПОПОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
16.11.2011
21.07.2011
06.03.2013 0
155-0804
03.06.2011 ЛАКИЋ БРАНИСЛАВ
АЛЕКСАНДАР
24.10.2011
20.07.2011
27.11.2014 0
155-0604
16.12.2011
28.07.2011
26.04.2012 0
155-0999
16.12.2011
26.07.2011
29.11.2013 0
155-0927
16.12.2011
29.07.2011
15.11.2012 0
155-0999
04.11.2011
15.07.2011
18.07.2011 0
155-1042
07.10.2011
11.07.2011
13.07.2011 0
155-0887
01.11.2011
29.07.2011
21.12.2012 0
155-0826
16.06.2011 ЗОРАН МИЛОВАН
БОРИСЛАВ
20.12.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
20.12.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
23.06.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
09.06.2011 ЈАНКОВИЋ МОМИР
МИЛОВАН
30.05.2011 КОЈИЋ МЛАДЕН
МИЛАНА
28.06.2011 ПАУНКОВИЋ
МИРОСЛАВ ДРАГАН
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
01.11.2011
15.07.2011
01.11.2011 0
155-0959
113 од 167
28.10.2011
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
05.05.2011 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
20.12.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
15.06.2011 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
14.06.2011 ЂУРИЋ СВЕТОЗАР
СЛАВКА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
2034
3327
07914954
MARTEX IMPEX ДОО
04.05.2011 БЕОГРАД
СТ
1231/2010
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
01.11.2011
05.07.2011
03.10.2011 0
155-1035
04.05.2011 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
2035
3329
17377116
JAMI NINIĆ I ORTAK
OD
10.06.2011 БЕОГРАД
СТ
1696/2011
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
24.10.2011
21.07.2011
30.11.2011 0
155-0865
06.07.2011 ЋОСОВИЋ
НОВАКОВИЋ
ДУШАН СВЈЕТЛАНА
2036
3330
20342315
ЈК ГРАДЊА ДОО
23.06.2011 ВАЉЕВО
СТ 523/2011
07.10.2011
29.07.2011
02.04.2014 0
155-0657
2037
3331
20083425
BUČA CO ДОО
21.06.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 146/2011
09.11.2011
31.08.2011
17.07.2013 0
155-0863
2038
3333
06693032
МИР ИНЖЕЊЕРИНГ
ДОО
24.06.2011 БЕОГРАД
СТ 425/2011
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
25.10.2011
26.08.2011
01.04.2014 0
155-0645
23.06.2011 БОЖИЋ СПАСОЈЕ
ЗОРАН
21.06.2011 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
24.06.2011 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
2039
3334
17302990
EAST MONACO ДОО
29.06.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 384/2011
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
28.10.2011
05.09.2011
09.07.2012 0
155-0685
2040
3335
17307789
EUROTRANSPORT
LTD
29.06.2011 БЕОГРАД
СТ
1659/2011
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
21.12.2011
31.08.2011
30.09.2011 0
155-1035
2041
3338
17127489
АГРОМЕС ДОО
20.06.2011 КРАЉЕВО
СТ 719/2010
27.10.2011
15.09.2011
24.12.2013 0
155-0979
2042
3340
07699468
20.06.2011 КРАЉЕВО
СТ 799/2010
27.10.2011
15.09.2011
30.05.2012 0
155-0979
2043
3349
07609566
30.06.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 479/2011
10.10.2011
28.07.2011
16.04.2014 1
155-0928
2044
3352
20228296
MEDIAMEX ЕКСПОРТ
ИМПОРТ
ИНДУСТРИЈА
МЕТАЛА ИМБ ДП
SDL - GRADNJA ДОО
04.07.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 410/2011
19.10.2011
16.08.2011
24.01.2012 0
155-0925
2045
3354
06368751
27.06.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 160/2011
04.11.2011
04.08.2011
28.09.2011 0
155-0875
2046
3356
09221964
АНТИЋ КОМПАНИ
ДОО
USA EURO BUILDING
04.07.2011 НИШ
СТ 350/2011
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
МОМИР ТАСИЋ
10.10.2011
31.08.2011
26.07.2012 0
155-0827
2047
3357
20126426
V.M.A. ДОО
30.06.2011 БЕОГРАД
СТ
2630/2011
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
22.09.2011
14.09.2011
14.09.2011 0
155-0849
2048
3358
20057343
БАЛКАН ДУЋАН
21.06.2011 БЕОГРАД
СТ 249/2011
06.10.2011
06.10.2011
15.11.2011 0
155-0883
2049
3359
20139200
MEDIFLEX ДОО
05.07.2011 ВАЉЕВО
СТ 511/2011
01.11.2011
05.08.2011
21.11.2011 0
155-1027
2050
3360
06885560
SEKULIĆ TRANSДОО
09.06.2011 БЕОГРАД
СТ 151/2011
22.09.2011
27.07.2011
05.04.2012 0
155-1042
2051
3361
17246615
MAKSO PROMET
17.06.2011 БЕОГРАД
СТ 760/2011
28.10.2011
13.09.2011
07.03.2013 0
155-1042
2052
3362
20055600
WATERLO ДОО
24.06.2011 БЕОГРАД
СТ
1496/2011
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
РАДА
ВУЛЕТИЋ
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
07.10.2011
23.09.2011
07.10.2011 0
155-1042
114 од 167
20.03.2012 СТОЈАНОВИЋ
СТОЈАН
ДОБРОСЛАВ
19.07.2011 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
20.06.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
20.06.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
30.06.2011 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
04.07.2011 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
05.07.2011 СТОЈКОВИЋ МИРКО
ИВИЦА
04.07.2011 ПАУНОВИЋ
ЉУБОМИР ГОРАН
30.06.2011 МИЛЕТИЋ СЛАВКО
ЗВОНИМИР
21.06.2011 ВАСИЉЕВИЋ
ЗДРАВКО ВАСИЉ
05.07.2011 МАРЈАНОВИЋ
МАТИЈА ЈАСМИНА
09.06.2011 ЈАНКОВИЋ МОМИР
МИЛОВАН
17.06.2011 ЈАНКОВИЋ МОМИР
МИЛОВАН
24.06.2011 ЈАНКОВИЋ МОМИР
МИЛОВАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
2053
3363
20150505
FRENKI
17.06.2011 БЕОГРАД
2054
3364
07640269
МИЈОПРОМ ДОО
2055
3365
20319291
2056
3366
2057
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
28.10.2011
13.09.2011
13.09.2011 0
155-0746
07.07.2011 НИШ
СТ
1358/2011
СТ 317/2011
05.10.2011
10.08.2011
22.12.2011 0
155-0826
ИТД ОПАЛ ДОО
08.07.2011 УЖИЦЕ
СТ 134/2011
16.12.2011
02.09.2011
07.10.2011 0
155-0608
27000860
ПАНОН ПЛУС
07.07.2011 СУБОТИЦА
СТ 266/2011
17.11.2011
15.09.2011
27.06.2013 0
155-0842
3367
17255479
КАМЕНОЛОМ АД
10.06.2011 ВАЉЕВО
СТ 485/2011
01.11.2011
08.07.2011
15.04.2014 0
155-0812
2058
3368
17027379
01.07.2011 ВАЉЕВО
СТ 541/2011
05.10.2011
10.08.2011
26.04.2013 0
155-0632
2059
3369
20089164
06.07.2011 НИШ
СТ 344/2011
04.10.2011
09.08.2011
20.12.2011 0
155-0964
2060
3375
07385722
STRUGANIK COOP
ДОО
MEGA BILD
COMPANY ДОО
ALLEGRO TOURS
ДОО
ДРАГАНА
ЈОКИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
БОРКА
ПАНТИЋ
МОМИР ТАСИЋ
08.07.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 480/2011
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
19.10.2011
16.08.2011
25.04.2012 0
155-0720
2061
3376
20168854
ЛИНИЈА ВАНДИНИ
04.07.2011 БЕОГРАД
13.09.2011
29.10.2014 0
155-0882
3378
20066539
ЕКО МЛЕК ДОО
03.07.2011 ВАЉЕВО
22.09.2011
11.07.2011
28.11.2011 0
155-0623
2063
3380
07382197
CODEX ДОО
06.07.2011 НИШ
СТ 333/2011
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
МОМИР ТАСИЋ
02.02.2012
2062
СТ
1339/2011
СТ 53/2011
05.10.2011
10.08.2011
22.12.2011 0
155-0630
2064
3382
20087650
ЧИВИЈА 2005 ДОО
10.06.2011 ВАЉЕВО
СТ 54/2011
13.10.2011
19.07.2011
07.12.2011 0
155-0812
2065
3383
06163475
ЕКО ТРЕЈД ДОО
07.07.2011 ВАЉЕВО
СТ 477/2011
11.10.2011
12.08.2011
03.10.2013 0
155-0638
2066
3385
20034777
ОТС ЕКСПРОМ ДОО
12.07.2011 БЕОГРАД
25.11.2011
14.09.2011
09.04.2012 0
155-1103
2067
3386
07773528
ЕМКОМ ДОО
09.05.2011 БЕОГРАД
СТ
2367/2011
СТ
3676/2010
РАДА
ВУЛЕТИЋ
БОРКА
ПАНТИЋ
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
23.09.2011
23.09.2011
02.12.2011 0
155-1103
2068
3388
08816115
ЕДИТА ДОО
13.07.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 145/2011
07.12.2011
01.09.2011
18.04.2012 0
155-1049
2069
3389
17278452
ЈАСТРЕБЧАНКА ДОО
07.07.2011 НИШ
СТ 289/2011
РАДОЈЧИЋ
РАДОМИР
МОМИР ТАСИЋ
04.10.2011
09.08.2011
18.09.2012 0
155-1068
2070
3391
17266764
ДЕЛФИН ТРАВЕЛ
ДОО
08.07.2011 ВАЉЕВО
СТ 532/2011
БОРКА
ПАНТИЋ
24.10.2011
12.08.2011
08.08.2012 0
155-0636
2071
3393
20044322
ТИЛИА ФЛОС ДОО
14.07.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 448/2011
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
28.10.2011
31.08.2011
28.05.2012 0
155-0720
14.07.2011 ЈОВАНОВИЋ
ЖИВАДИН ГВОЗДЕН
2072
3394
17528769
ВУКОВИЋ ОД
14.07.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 478/2011
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
28.10.2011
31.08.2011
22.12.2014 0
155-0667
14.07.2011 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
115 од 167
05.07.2011 ТОМИЋ ЈОВАН
СЛОБОДАН
07.07.2011 ПАУНКОВИЋ
МИРОСЛАВ ДРАГАН
08.07.2011 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
14.07.2011 ВИГЊЕВИЋ ГОЈКО
ДРАГАН
10.06.2011 МАРКОВИЋ МИЛАН
ДРАГАН
01.07.2011 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
06.07.2011 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
22.11.2011 ЈОВАНОВИЋ
ЖИВАДИН ГВОЗДЕН
04.07.2011 ЈУГОВИЋ ЛАЗАР
БРАНКО
03.07.2011 СТАЈИЋ МИТАР
БРАНИСЛАВ
06.07.2011 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
10.06.2011 МАРКОВИЋ МИЛАН
ДРАГАН
07.07.2011 ВАСИЉЕВИЋ
РАДОВАН МАРКО
12.07.2011 МАРКОВИЋ ИВКО
ВАСИЛИЈЕ
09.05.2011 МАРКОВИЋ ИВКО
ВАСИЛИЈЕ
13.07.2011 ЛАЗИЋ МИЛАН
ДУШАН
07.07.2011 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
08.07.2011 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
2073
3395
20051531
ПОПОЛУС ДОО
04.07.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 166/2011
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
24.11.2011
23.08.2011
23.12.2011 0
155-1085
04.07.2011 МИЛИЋЕВИЋ
БОЖИДАР ЉУБИША
2074
3396
08131813
ДИМНИЧАР АД
14.07.2011 СОМБОР
СТ 158/2011
17.10.2011
01.09.2011
11.09.2014 0
155-0633
2075
3398
07100051
ТЕХНОГУМА АД
03.12.2010 КРАЉЕВО
СТ 34/2010
КАТАРИНА
МИЛОЈЧИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
12.04.2011
11.01.2011
02.11.2011 0
155-1064
14.07.2011 КРАЈНОВИЋ
МИЛОШ НИКОЛА
03.12.2010 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
2076
3400
17491997
PELLEX UNI ДОО
10.06.2011 БЕОГРАД
СТ 577/2011
24.10.2011
21.07.2011
24.10.2011 0
155-0645
2077
3401
20033746
ДЕ- МИР 2005 ДОО
13.07.2011 НИШ
СТ 165/2011
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
МОМИР ТАСИЋ
25.10.2011
15.09.2011
21.03.2012 0
155-0786
2078
3402
06172113
ТРИУМФАЛ ДОО
08.07.2011 БЕОГРАД
СТ
3189/2010
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
21.10.2011
21.10.2011
15.03.2012 0
155-0637
08.07.2011 ПОПОВИЋ РАТОМИР
БОРИВОЈ
2079
3404
06859160
07.07.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 571/2010
ЗОРАН ДЕНИЋ
10.01.2012
15.08.2011
01.06.2012 0
155-0782
2080
3406
17114034
04.07.2011 ВАЉЕВО
СТ 636/2011
12.08.2011
23.08.2011 1
155-1096
3407
07249217
14.07.2011 ВАЉЕВО
СТ 637/2011
26.10.2011
24.08.2011
02.07.2013 1
155-0632
2082
3408
07647581
23.07.2011 ВАЉЕВО
СТ 602/2011
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
БОРКА
ПАНТИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
19.10.2011
2081
БАТА ТРГОВИНА
ДОО
РАДИО КОЦЕЉЕВА
ЈП
ТРГОВИНА И
ТРАНСПОРТ ДП
БАТАЛАГЕ ДП
07.10.2011
29.07.2011
23.09.2014 1
155-0862
2083
3409
07424434
ABC COBLEX ДОО
08.07.2011 БЕОГРАД
СТ
2104/2011
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
02.12.2011
05.08.2011
21.06.2013 0
155-1035
07.07.2011 ПЕШИЋ ЖИВОЈИН
ДРАГАН
04.07.2011 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
14.07.2011 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
23.06.2011 РАФАЈЛОВИЋ
КОСТА
СЛОБОДАНКА
08.07.2011 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
2084
3410
20144726
GENA-TRADE DOO
18.07.2011 КРАГУЈЕВАЦ
1 СТ 394/11
04.11.2011
30.08.2011
28.12.2011 0
155-0640
2085
3412
07167164
18.07.2011 ЧАЧАК
2 СТ 208/11
28.12.2011
08.09.2011
29.11.2012 1
155-0578
2086
3414
20186097
ПИК МАРКЕТИНГ
ДП
САБА - М ДОО
05.07.2011 ВАЉЕВО
СТ 521/11
БРАНИСЛАВ
ЈОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
РАДА
ВУЛЕТИЋ
01.11.2011
05.08.2011
18.10.2012 0
155-1036
2087
3415
17173812
MOTO-GAMA DOO
13.07.2011 БЕОГРАД
12.09.2011
24.10.2011 0
155-0936
3417
20141344
INTERGROUP AUTO
DOO
13.06.2011 БЕОГРАД
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
14.07.2011
2088
2 СТ
1931/11
12 СТ
722/10
25.11.2011
30.09.2011
30.03.2012 0
155-0589
2089
3418
17562835
FANNY ALTO ДОО
20.07.2011 СУБОТИЦА
СТ 354/11
20.10.2011
22.09.2011
28.03.2013 0
155-0651
2090
3419
17131770
ELEKTRONIKA AVALA
DOO
15.06.2011 БЕОГРАД
42 СТ 50/11
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
24.10.2011
25.07.2011
08.05.2014 0
155-0589
2091
3421
20107618
ФИДЕЛИНКА РЕНТ А
ЦАР
21.07.2011 СУБОТИЦА
СТ 269/2011
ИВАН
ЧЕЉУСКА
17.11.2011
15.09.2011
18.12.2012 0
155-0921
116 од 167
10.06.2011 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
13.07.2011 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
22.12.2011 ПЕТКОВИЋ МИЛАН
ДУШАН
18.07.2011 ЂУРОВИЋ МИЛУН
РАДОВАН
05.07.2011 МАНОЈЛОВИЋ
МИЛОМИР ПРЕДРАГ
13.07.2011 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
13.06.2011 КОВАЧИЋ НИКОЛА
СЛОБОДАН
20.07.2011 СТОЈАНОВИЋ
НОВИЦА ЗОРАН
15.06.2011 КОВАЧИЋ НИКОЛА
СЛОБОДАН
21.07.2011 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
2092
3422
08664951
2093
3423
2094
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
21.07.2011 СУБОТИЦА
СТ 272/2011
07921187
ИВАНОВИЋ
ЦОМПАНИ ДОО
ULB COMPANY ДОО
20.07.2011 ЧАЧАК
СТ 207/2011
3428
17566016
GLOBO SIGN
13.07.2011 БЕОГРАД
СТ 711/2011
2095
3429
06982816
CANDY ДОО
20.07.2011 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 247/2011
2096
3431
08665788
АЛОВ доо
21.07.2011 СУБОТИЦА
СТ 302/2011
2097
3432
20023953
REAL DEAL доо
11.07.2011 БЕОГРАД
2098
3434
06926193
КОМ - ПЕТРОЛ
13.07.2011 БЕОГРАД
2099
3435
17587005
DEXEL
13.07.2011 БЕОГРАД
СТ
1610/2011
СТ
2125/2011
СТ 80/2011
2100
3436
20179813
CELEKRIS ДОО
13.07.2011 НИШ
2101
3439
06421156
ДЕМЕКС ДОО
2102
3440
20127015
2103
3443
2104
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
17.11.2011
15.09.2011
20.12.2012 0
155-0842
11.01.2012
09.09.2011
25.02.2014 0
155-0999
27.10.2011
24.08.2011
16.03.2013 0
155-1074
09.11.2011
09.09.2011
02.07.2013 0
155-1009
20.10.2011
22.09.2011
19.09.2012 0
155-0966
11.11.2011
09.09.2011
11.11.2011 0
155-0959
27.10.2011
24.08.2011
24.08.2011 0
155-0939
27.10.2011
24.08.2011
24.08.2011 0
155-0939
СТ 263/2011
ИВАН
ЧЕЉУСКА
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
МОМИР ТАСИЋ
26.10.2011
15.09.2011
09.02.2012 0
155-0683
14.07.2011 БЕОГРАД
СТ
4624/2011
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
21.12.2011
29.08.2011
26.07.2013 0
155-0998
TEHNOSTAR
23.06.2011 БЕОГРАД
ЛЕЈЛЕ бРАТИЋ
21.12.2011
31.08.2011
10.02.2012 0
155-1103
08456941
УНИПРОМ ДОО
13.07.2011 ЗРЕЊАНИН
32 СТ
1355/11
СТ 149/11
07.12.2011
01.09.2011
14.02.2012 0
155-0863
3445
07929684
МЕСАРА БАНЕ ДОО
20.07.2011 НИШ
3 СТ 486/11
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
МОМИР ТАСИЋ
01.11.2011
22.09.2011
24.10.2013 0
155-0827
2105
3447
20042834
LIST SOLUTIONS AD
11.07.2011 БЕОГРАД
26.08.2011
13.12.2013 0
155-0654
3450
17376896
БЕТИ ДОО
18.07.2011 БЕОГРАД
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
20.12.2011
2106
17 СТ
2343/11
СТ
2934/2011
12.12.2011
16.09.2011
15.07.2013 0
155-0963
2107
3454
27000681
14.07.2011 НОВИ САД
СТ 645/2011
12.09.2011
12.09.2012 0
155-0689
3455
20215534
25.07.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 431/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
08.11.2011
2108
ЗЛАТИБОР ГРАДЊА
АД
МИЛУТИНОВИЋ
ПРОМЕТ ДОО
14.11.2011
30.08.2011
24.01.2012 0
155-0685
2109
3456
17390384
ЕУРО ГОДИС ДОО
22.07.2011 НИШ
СТ 508/2011
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
03.11.2011
20.09.2011
15.03.2012 0
155-0786
2110
3457
07561920
ЈАНУС ДОО
30.06.2011 БЕОГРАД
СТ
1958/2011
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
29.12.2011
17.10.2011
31.10.2011 0
155-1035
30.06.2011 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
2111
3458
17177621
СЛОГА - СЕРВИС
БИРО ОПРЕМЕ
18.07.2011 БЕОГРАД
32 СТ
2769/11
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
23.12.2011
30.08.2011
04.11.2011 1
155-0877
18.07.2011 СТАМЕНКОВИЋ
МИЛЕ МИЛАДИН
117 од 167
21.07.2011 ВИГЊЕВИЋ ГОЈКО
ДРАГАН
20.12.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
13.07.2011 ОБРЕНОВИЋ ЈОВАН
СВЕТОЗАР
04.01.2012 РИСТОВИЋ
ДЕСИМИР ДРАГАН
21.07.2011 МОЛДОВАН МИЛАН
СТЕВАН
11.07.2011 ЂУРИЋ СВЕТОЗАР
СЛАВКА
13.07.2011 ЂОРЂЕВИЋ
ТОМИСЛАВ БОБАН
13.07.2011 ЂОРЂЕВИЋ
ТОМИСЛАВ БОБАН
13.07.2011 НИКОЛИЋ ВИДЕН
ПАВЛЕ
14.07.2011 ПОПОВИЋ
ВЛАСТИМИР ЖАРКО
23.06.2011 МАРКОВИЋ ИВКО
ВАСИЛИЈЕ
05.04.2012 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
20.07.2011 ПАУНОВИЋ
ЉУБОМИР ГОРАН
11.07.2011 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
20.02.2012 ОСТОЈИЋ МИЛОСАВ
ЈАСМИНА
14.07.2011 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
25.07.2011 СТОЈАНОВИЋ
СТОЈАН
ДОБРОСЛАВ
22.07.2011 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
2112
3461
20294426
2113
3462
07861222
2114
3464
2115
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
ГРИЗЛИ-ТРАНС
ДОО
VR TRANS
27.07.2011 КРАГУЈЕВАЦ
1 СТ 436/11
28.07.2011 ЧАЧАК
2 СТ 176/11
06160263
EUROPANEL TEAM
DOO
29.07.2011 НИШ
3465
17503464
2116
3466
20345756
2117
3468
07753896
V.R.P. COMPANY
DOO
БАКИ ДАКИ ТРЕЈД
ДОО
АУТОМОБИЛСКО
ДП
2118
3469
20211954
2119
3470
2120
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
БРАНИСЛАВ
ЈИВОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
10.11.2011
09.09.2011
24.04.2012 0
155-1002
26.01.2012
05.09.2011
28.10.2011 0
155-0781
3 СТ 129/11
МОМИР ТАСИЋ
03.11.2011
20.09.2011
25.04.2013 0
155-0786
29.07.2011 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
28.07.2011 КРАГУЈЕВАЦ
1 СТ 427/11
11.11.2011
12.09.2011
27.05.2013 0
155-0952
27.07.2011 ЗАЈЕЧАР
1 СТ 180/11
14.12.2011
01.09.2011
13.10.2011 0
155-0875
24.06.2011 БЕОГРАД
9 СТ 201/10
БРАНИСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
14.10.2011
20.09.2011
22.06.2012 1
155-0941
28.07.2011 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
27.07.2011 СТОЈКОВИЋ МИРКО
ИВИЦА
24.06.2011 ГЛИГОРИЋ ЗДРАВКО
МИРОСЛАВ
ВАЛПРОМ ДОО
20.06.2011 БЕОГРАД
28.07.2011
09.04.2012 0
155-0882
GAJIĆ TRANS DOO
19.07.2011 КРАЉЕВО
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
27.10.2011
07981635
11 СТ
1235/11
1 СТ 335/11
15.12.2011
16.09.2011
25.12.2013 0
155-1000
15.07.2011 ЈУГОВИЋ ЛАЗАР
БРАНКО
19.07.2011 ИЛИЋ ЗАРЕ НОВИЦА
3471
20006455
MB GRADITELJ DOO
19.07.2011 КРАЉЕВО
1 СТ 72/11
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
15.12.2011
16.09.2011
25.12.2013 0
155-1000
19.07.2011 ИЛИЋ ЗАРЕ НОВИЦА
2121
3473
17180240
MEDITEC DOO
28.07.2011 НИШ
1 СТ 468/11
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
06.12.2011
31.08.2011
22.12.2014 0
155-0786
28.07.2011 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
2122
3474
17161261
NEI ELECTRONICS
21.06.2011 БЕОГРАД
4 СТ
3124/10
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
06.10.2011
06.10.2011
18.06.2012 0
155-0626
27.09.2011 МИЛОШЕВИЋ РАЈКО
ДРАГОСЛАВ
2123
3475
17300954
ФРИГО ЧИКАРА
ДОО
01.08.2011 НИШ
2 СТ 429/10
06.10.2011
08.09.2011
27.12.2011 0
155-0670
01.08.2011 ЈОВИЋ БОРИВОЈЕ
ДРАГАН
2124
3477
20088788
НИКОС ПРЕСС ДОО
21.07.2011 КРАЉЕВО
4 СТ 400/11
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
03.11.2011
29.09.2011
04.04.2013 0
155-1064
21.07.2011 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
2125
3478
07934629
АП-КОМЕРЦ ДОО
29.07.2011 КРАГУЈЕВАЦ
1 СТ 413/11
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
11.11.2011
12.09.2011
23.04.2012 0
155-0338
2126
3480
20017678
BYN ETIKET TEKSTIL
DOO
21.06.2011 КРАЉЕВО
6 СТ 343/11
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
26.10.2011
28.09.2011
13.11.2013 0
155-0641
29.07.2011 ВАСИЉЕВИЋ,
венчано
ТОДОСИЈЕВИЋ
МИЛАН ЈЕЛЕНА
21.06.2011 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
2127
3481
17213989
ДЕА ПРОМЕТ
21.07.2011 КРАЉЕВО
6 СТ 175/11
СПЊА
ЂОРЂЕВИЋ
26.10.2011
28.09.2011
13.11.2013 0
155-0641
118 од 167
27.07.2011 ВРАЧЕВИЋ ЗДРАВКА
МИЋА
28.07.2011 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
21.07.2011 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
2128
3482
07604408
ПРЕВОЗ ДП
02.06.2011 ПОЖАРЕВАЦ
4 СТ 234/11
2129
3486
17500465
ŠABAC AUTO
11.07.2011 ВАЉЕВО
СТ 524/11
2130
3487
07329784
NIŠEXPORT DOO
02.08.2011 НИШ
2 СТ 539/10
2131
3488
06671543
28.07.2011 БЕОГРАД
2132
3491
17424408
МЛАДОСТ-ПРОМЕТ
ДОО
ROADMASTER DOO
2133
3492
07718128
РЕДЕБЕЛ
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
2134
3493
20190051
2135
3494
2136
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
РСДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
БОРКА
ПАНТИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
04.10.2011
04.07.2011
31.01.2014 1
155-0805
02.08.2011 МИЈУШКОВИЋ
РИСТО ЖЕЉКО
24.10.2011
12.08.2011
11.06.2012 0
155-0812
06.10.2011
02.08.2011
27.06.2012 0
155-0827
11.07.2011 МАРКОВИЋ МИЛАН
ДРАГАН
02.08.2011 ПАУНОВИЋ
ЉУБОМИР ГОРАН
11 СТ
2050/11
7 СТ
2387/11
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
05.12.2011
19.09.2011
10.06.2013 0
155-0648
31.10.2011
20.09.2011
20.09.2011 0
155-0641
03.08.2011 НИШ
2 СТ 447/11
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
15.11.2011
12.09.2011
28.03.2012 0
155-0826
03.08.2011 ПАУНКОВИЋ
МИРОСЛАВ ДРАГАН
LACIN-CARS DOO
26.07.2011 ВАЉЕВО
СТ 546/11
РАДА
ВУЛЕТИЋ
01.12.2011
02.09.2011
18.12.2012 0
155-0850
06992919
INTEGRALE DOO
04.08.2011 ВАЉЕВО
СТ 584/11
06.12.2011
09.09.2011
23.04.2013 0
155-0632
3495
17116436
БИМ-КОМЕРЦ ДОО
03.08.2011 НИШ
2 СТ 340/11
РАДА
ВУЛЕТИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
15.11.2011
12.09.2011
26.06.2013 0
155-0827
26.07.2011 ДЕСПОТОВИЋ
РАДОМИР
ТОМИСЛАВ
04.08.2011 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
03.08.2011 ПАУНОВИЋ
ЉУБОМИР ГОРАН
2137
3496
17306138
RADAL - COM DOO
11.07.2011 БЕОГРАД
010 СТ
2147/11
23.09.2011
23.09.2011
20.04.2012 0
155-0920
11.07.2011 ДРАКУЛ ЛАЗАР
ИГОР
2138
3497
20174919
БИКСИ ДОО
10.05.2011 БЕОГРАД
50 СТ
690/11
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
12.09.2011
30.06.2011
26.06.2013 0
155-0865
10.05.2011 ЋОСОВИЋ
НОВАКОВИЋ
ДУШАН СВЈЕТЛАНА
2139
3498
17547046
26.07.2011 ЗАЈЕЧАР
1 СТ 168/11
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
14.12.2011
09.09.2011
13.10.2011 0
155-0783
2140
3499
17403079
30.05.2011 БЕОГРАД
27 СТ
1717/11
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
16.11.2011
21.07.2011
27.02.2014 0
155-0613
26.07.2011 ТОДОРОВИЋ
МИЛОРАД
ДАНИЈЕЛА
30.05.2011 ВУКОВИЋ БОРИВОЈЕ
ВЕСНА
2141
3501
07895348
04.08.2011 БЕОГРАД
13.12.2014 0
155-0654
17273779
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
16.09.2011
3504
3 СТ
3314/10
СТ 399/2010
12.12.2011
2142
МАРКОВИЋ
ЉУБОДРАГ И
ЈЕЛЕНА
JUGO TABAK
INTERNATIONAL
DOO
СРЕМ-БЕЧМЕНПЕТРОВЧИЋ ДОО
YU INVEST GROUP
ДОО
10.11.2011
14.09.2011
27.12.2011 0
155-0910
26.07.2011 БЕОГРАД
05.08.2011 НИШ
119 од 167
28.07.2011 ЛУКАЧ БРАНКО
ЖИВАН
26.07.2011 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
28.11.2011 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
05.08.2011 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
2143
3505
20264616
ОМОРАЦ ДОО
06.07.2011 БЕОГРАД
2144
3506
20398426
ОБРАДОВ ДОО
2145
3507
20303654
2146
3509
2147
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
16.08.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ
2162/2011
СТ 472/2011
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ПОЉОДРАГ ДОО
17.08.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 520/2011
07519605
MAROX ДОО
15.07.2011 БЕОГРАД
3510
20212004
ДАСКА ПРОДУКТ
ДОО
27.07.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ
2145/2011
СТ 200/2011
2148
3514
06467555
25.07.2011 ВАЉЕВО
СТ 531/2011
2149
3515
20084405
МИМАС КОМЕРЦ
ДОО
NАISSA ДОО
04.08.2011 НИШ
СТ 852/2010
2150
3516
20220244
ХОЛЦ ТРАДЕ ДОО
19.08.2011 УЖИЦЕ
2151
3520
20055316
КУДО ДОО
2152
3523
07787502
2153
3524
2154
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
26.08.2011
18.03.2013 0
155-0654
01.12.2011
06.10.2011
18.10.2012 0
155-0832
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ЗОРИЦА
ТУЦАКОВ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
22.09.2011
14.11.2011
29.03.2012 0
155-0640
23.12.2011
19.09.2011
17.10.2012 0
155-0942
14.12.2011
09.09.2011
23.08.2012 0
155-0621
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
02.11.2011
08.09.2011
18.07.2012 0
155-0812
11.10.2011
13.09.2011
26.12.2011 0
155-0872
СТ 151/2011
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
03.02.2012
23.09.2011
26.04.2013 0
155-1069
11.08.2011 НИШ
СТ 351/2011
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
28.11.2011
19.09.2011
23.12.2011 0
155-0661
04.08.2011 БЕОГРАД
СТ
3116/2011
СТ 159/2011
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
12.12.2011
16.09.2011
19.11.2012 1
155-0929
20376643
ГРАДЊА ИМПОРТ
ДОО
ЈОВАНИЋ
ГРАЂЕВИНСКИ
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
17.02.2012
04.10.2011
28.02.2013 0
155-0954
3525
17197339
ВЕКОЛ ДОО
04.08.2011 БЕОГРАД
03.10.2011
12.12.2011 0
155-0364
3526
17273043
ВЕЛТ ДОО
26.08.2011 КРАГУЈЕВАЦ
09.12.2011
05.10.2011
09.10.2014 0
155-0667
2156
3527
07174284
ФРИЗЕР АД
26.08.2011 НИШ
СТ 503/2011
БИЉАНА
СУБОТИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
17.10.2011
2155
СТ
2937/2011
СТ 519/2011
26.12.2011
07.10.2011
06.05.2014 0
155-0872
2157
3529
17452177
STRONG
ELECTRONICS ДОО
25.08.2011 БЕОГРАД
СТ
2357/2011
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
12.01.2012
04.10.2011
21.02.2012 0
155-0922
25.08.2011 БАЊАЛУЧКИЋ
МУХАРЕМ ХУСЕИН
2158
3530
07405600
26.08.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 179/2011
04.10.2011
12.12.2013 0
155-0878
3535
20064811
22.07.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 183/2011
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
27.12.2011
2159
ЕОН КЕРАМИКА И
ПОРЦЕЛАН ДОО
ТИМОЧКА КРАЈИНА
ЈП
14.12.2011
01.09.2011
26.12.2013 1
155-0938
26.08.2011 ИВАШКОВИЋ
СИНИША ДЕЈАН
22.07.2011 КОСТИЋ МИЛОЈЕ
МИЛЧА
26.08.2011 УЖИЦЕ
120 од 167
06.07.2011 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
16.08.2011 МАРКОВИЋ
СВЕТОЗАР
МИХАИЛО
17.08.2011 ПЕТКОВИЋ МИЛАН
ДУШАН
15.07.2011 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
27.07.2011 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
25.07.2011 МАРКОВИЋ МИЛАН
ДРАГАН
04.08.2011 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
19.08.2011 ВАСИЛИЋ
ЉУБОМИР
ПЕТРАШИН
11.08.2011 ЦВЕТКОВИЋ ИЛИЈА
ЗОРАН
04.08.2011 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
26.08.2011 СТОЈАНОВИЋ
ЖИВАН МИЛАН
04.08.2011 СТАНКОВИЋ МИЛАН
ИВАН
26.08.2011 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
20.09.2011 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
2160
3537
17373633
СИНФОНИКА ДОО
25.05.2011 БЕОГРАД
СТ
1689/2011
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
21.12.2011
31.08.2011
03.02.2012 0
155-0698
25.05.2011 МИМИЋ ЈЕЛИСИЈЕ
ДАНКО
2161
3538
20259698
ЕМЦ ДОО
23.08.2011 КРАЉЕВО
СТ 480/2011
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
24.11.2011
04.10.2011
23.12.2011 0
155-0641
23.08.2011 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
2162
3539
17183079
НИКОС ДОО
23.08.2011 КРАЉЕВО
СТ 401/2011
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
24.11.2011
04.10.2011
23.12.2011 0
155-0641
23.08.2011 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
2163
3540
06117929
ОПЦИЈА ПД
24.08.2011 КРАЉЕВО
СТ 345/2011
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
09.01.2012
17.10.2011
03.11.2014 0
155-0641
24.08.2011 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
2164
3541
07160640
ЗАВОД ЗА
ЕКОНОМИКУ И
УРБАНИ
МЕНАЏМЕНТ ПД АД
17.08.2011 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 258/2011
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
02.12.2011
26.09.2011
28.11.2012 0
155-1028
17.08.2011 ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛО
ДОБРИВОЈЕ
2165
3542
08116920
УГОСТИТЕЉСТВО
ДП у ликвидацији
23.08.2011 СОМБОР
СТ 161/2011
05.12.2011
28.09.2011
10.02.2012 1
155-0624
23.08.2011 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
2166
3543
20129719
БОНАРД ДОО
30.05.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ 611/2010
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
07.12.2011
28.09.2011
08.09.2014 0
155-0795
2167
3545
17512510
ЕУРОБОНИА ДОО
СТ 362/2011
17.08.2011
13.03.2012 0
155-0745
3546
06587780
СИГНАЛ ММ ДОО
09.12.2011
10.10.2011
27.02.2012 0
155-0909
2169
3548
07404891
АУТО ШКОЛА ДП у
ликвидацији
30.08.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 516/2011
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
15.11.2011
2168
15.07.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
31.08.2011 КРАГУЈЕВАЦ
09.12.2011
10.10.2011
30.10.2013 1
155-1104
30.05.2011 МИЛОСАВЉЕВИЋ
ЗЛАТИБОР
БРАНИСЛАВ
17.08.2011 МАТИЋ ИВАН
ИВАНА
31.08.2011 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
30.08.2011 МАРИНКОВИЋ
ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
2170
3553
17037536
NEW DON ДОО
31.08.2011 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 256/2011
27.12.2011
20.10.2011
05.12.2014 0
155-0881
2171
3559
08783845
МОТО ЦРОСС ДОО
01.09.2011 СУБОТИЦА
СТ 376/2011
08.12.2011
20.10.2011
19.12.2013 0
155-0651
2172
3560
20337168
HRK IT Management
Consulting доо
01.09.2011 СУБОТИЦА
СТ 355/2011
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
08.12.2011
20.10.2011
22.12.2011 0
155-1001
2173
3562
08653747
ГРМЕЧ ЗЗ
30.08.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 166/2011
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
18.01.2012
05.10.2011
03.12.2013 0
155-0926
30.08.2011 МИКЛОШ ЉУБОМИР
РУЖИЦА
2174
3565
07493525
11.07.2011 БЕОГРАД
03.10.2011 1
155-1077
17482645
БИЉАНА
СУБОТИЋ
БИЉАНА
СУБОТИЋ
03.10.2011
3566
СТ
2584/2011
СТ
2437/2011
03.10.2011
2175
КОСОВОПРОЈЕКТ
ИНВЕСТБИРО ДОО
ПРОФИ ГРАДЊА
ПЛУС ДОО
17.11.2011
17.10.2011
31.10.2011 0
155-0637
11.07.2011 БРКИЋ ЈОВАН
МИЛИЦА
25.08.2011 ПОПОВИЋ РАТОМИР
БОРИВОЈ
25.08.2011 БЕОГРАД
СТ 432/2011
121 од 167
12.01.2012 ЛИЧИНИЋ САВА
ПЕТАР
01.09.2011 СТОЈАНОВИЋ
НОВИЦА ЗОРАН
01.09.2011 ШОМОЂИ ШАНДОР
ШАНДОР
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
2176
3567
17415751
ВЕКТОР
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
02.09.2011 НИШ
СТ 411/2011
МОМИР ТАСИЋ
14.12.2011
13.10.2011
27.03.2014 0
155-0786
02.09.2011 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
2177
3569
07097034
STANDARD АД
25.08.2011 ВАЉЕВО
СТ 585/2011
БОРКА
ПАНТИЋ
30.11.2011
05.10.2011
27.06.2014 0
155-0850
2178
3570
07925131
VIVEX ДОО
09.09.2011 БЕОГРАД
17.10.2011
13.12.2013 0
155-0654
3571
08322503
VELEX ДОО
13.09.2011 СОМБОР
21.11.2011
20.10.2011
29.12.2014 0
155-0754
2180
3575
07400659
НОРА ДОО
15.09.2011 КРАЉЕВО
СТ 446/2011
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
КАТАРИНА
МИЛОЈЧИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
17.01.2012
2179
СТ
2598/2011
СТ 114/2011
21.12.2011
23.11.2011
30.01.2013 0
155-1064
25.08.2011 ДЕСПОТОВИЋ
РАДОМИР
ТОМИСЛАВ
22.10.2012 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
13.09.2011 ИВАНОВИЋ ЈОВАН
МИЛУТИН
15.09.2011 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
2181
3576
20055081
15.09.2011 КРАЉЕВО
СТ 363/2011
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
21.12.2011
23.11.2011
29.05.2012 0
155-1064
15.09.2011 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
2182
3577
20446552
ЧЕРКЕЗ ТРАНС ОД
Цветковић ЗоранКапиџија
ЕОЛЕ АГРО ДОО
08.09.2011 ВАЉЕВО
СТ 600/2011
16.12.2011
14.10.2011
27.03.2012 0
155-1044
2183
3578
06340954
JADAR METAL ДОО
09.09.2011 ВАЉЕВО
СТ 605/2011
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
БОРКА
ПАНТИЋ
23.12.2011
17.10.2011
28.01.2013 0
155-1036
08.09.2011 БАСТА ЂУРА
НИКОЛА
09.09.2011 МАНОЈЛОВИЋ
МИЛОМИР ПРЕДРАГ
2184
3580
07626541
COMPANY LATOVIĆ
12.08.2011 КРАЉЕВО
СТ 70/2011
22.11.2011
20.09.2011
23.07.2012 0
155-0603
2185
3581
07401744
ПЕКАРА АД
26.08.2011 НИШ
СТ 519/2011
26.12.2011
07.10.2011
30.09.2013 0
155-0827
2186
3582
07690380
МРЧАЈЕВАЦ ПРОМЕТ
22.08.2011 КРАЉЕВО
СТ 743/2010
29.11.2011
27.09.2011
11.06.2012 0
155-0603
2187
3583
20311797
RN MREŽA 07 ДОО
23.08.2011 ВАЉЕВО
СТ 593/2011
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
21.12.2011
30.09.2011
12.10.2012 0
155-0668
2188
3584
20288868
LGAB PRODUCT ДОО
16.08.2011 БЕОГРАД
23.09.2011
29.02.2012 0
155-0982
3585
08609624
INTER UNION ДОО
12.09.2011 НОВИ САД
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
22.12.2011
2189
СТ
2380/2011
СТ 483/2011
16.11.2011
20.10.2011
20.10.2011 0
155-0664
2190
3591
17586629
16.08.2011 БЕОГРАД
31.10.2013 0
155-0949
17552864
12.08.2011 ВАЉЕВО
16.11.2011
05.10.2011
27.05.2012 0
155-1044
2192
3593
27001238
ЛИНКЕР ДОО
16.09.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 471/2011
23.12.2011
26.10.2011
17.01.2013 0
155-0640
2193
3594
17362712
KABELEX ДОО
16.09.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 551/2011
23.12.2011
26.10.2011
27.02.2012 0
155-0909
2194
3595
08642613
ГЕЗА
15.09.2011 СУБОТИЦА
СТ 299/2011
12.01.2012
24.11.2011
21.06.2012 0
155-0677
2195
3596
20196050
АГЕНЦИЈА БИОС
15.09.2011 СУБОТИЦА
СТ 163/2011
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ИВАН
ЧЕЉУСКА
23.09.2011
3592
СТ
1511/2011
СТ 110/2011
22.12.2011
2191
PHARMACIJA ŽAD
ДОО
ПАНЛЕВЕЛ ДОО
12.01.2012
24.11.2011
23.02.2012 0
155-0985
122 од 167
12.08.2011 ХАЛКОВИЋ ИЉАС
СУЛЕЈМАН
18.10.2011 ПАУНОВИЋ
ЉУБОМИР ГОРАН
22.08.2011 ХАЛКОВИЋ ИЉАС
СУЛЕЈМАН
23.08.2011 ЈОВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
СВЕТИСЛАВ
16.08.2011 ПЕТКОСКИ БОГОЈЕ
ДРАГАН
12.09.2011 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
16.08.2011 ИЛИЋ ПРЕДРАГ
БРАНИСЛАВ
12.08.2011 БАСТА ЂУРА
НИКОЛА
16.09.2011 ПЕТКОВИЋ МИЛАН
ДУШАН
16.09.2011 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
15.09.2011 ЋОПИЋ ЈОВАН
БРАНКА
15.09.2011 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
2196
3598
17538179
MVS - HEM
08.09.2011 БЕОГРАД
2197
3599
08736405
АЛФАШПЕД
15.09.2011 СУБОТИЦА
2198
3601
20142740
14.09.2011 БЕОГРАД
СТ
3112/2011
2199
3602
20323051
FORTON
INTERNATIONAL
ДОО
БИО КИНГ ДОО
стечајна маса
13.09.2011 НИШ
2200
3603
20376970
KIKA &RAŠA ДОО
2201
3607
17134159
2202
3608
2203
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
10.01.2012
18.10.2011
13.09.2013 0
155-0652
12.01.2012
24.11.2011
20.02.2014 0
155-0984
05.12.2011
17.10.2011
13.06.2013 0
155-0916
СТ 484/2011
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
06.12.2011
20.10.2011
21.05.2013 0
155-0683
13.09.2011 НИКОЛИЋ ВИДЕН
ПАВЛЕ
25.07.2011 БЕОГРАД
СТ
2519/2011
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
01.12.2011
08.09.2011
12.03.2013 0
155-0998
25.07.2011 ПОПОВИЋ
ВЛАСТИМИР ЖАРКО
20.09.2011 БЕОГРАД
СТ
2144/2011
СТ 56/2011
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
15.12.2011
03.11.2011
24.11.2011 0
155-0882
20443715
VIN & ZIG COMPANY
ДОО
ПАНОИНВЕСТ
15.11.2011
17.10.2011
23.11.2012 0
155-0704
20.09.2011 ЈУГОВИЋ ЛАЗАР
БРАНКО
11.05.2011 БУКАРИЦА СПАСОЈЕ
РАДМИЛА
3609
20260807
PLAVEX
СТ 413/2011
26.10.2011
30.03.2012 0
155-0745
3611
20075651
STANT
КАТИЦА
ПОПОВИЋ
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
10.01.2012
2204
20.09.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
20.09.2011 БЕОГРАД
20.03.2012
28.10.2011
20.03.2012 0
155-0957
2205
3613
07404239
СРБИЈАМОНТ ДОО
23.09.2011 УЖИЦЕ
03.02.2012
11.11.2011
30.08.2013 0
155-0955
2206
3614
07695152
MEDIUM TRADE
20.09.2011 БЕОГРАД
20.03.2012
28.10.2011
11.05.2012 0
155-1037
2207
3615
20103507
ДАЦОНИ ДОО
22.09.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ
2577/2011
СТ 476/2011
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
ЛЕЈЛА БРАТЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
26.12.2011
31.10.2011
26.09.2013 0
155-1024
2208
3616
06568645
HEMTEX ДОО
20.09.2011 ЧАЧАК
СТ 182/2011
21.02.2012
17.10.2011
09.02.2012 0
155-0927
2209
3617
06435874
ABN- TRADE ДОО
22.09.2011 БЕОГРАД
СТ 489/2011
08.12.2011
03.11.2011
26.12.2013 0
155-0883
2210
3618
20468033
25.08.2011 ВАЉЕВО
СТ 574/2011
21.12.2011
30.09.2011
12.10.2012 0
155-0657
2211
3620
20008512
ФАРМЕР агенција
ДОО
R PRO ДОО
21.09.2011 БЕОГРАД
22.12.2011
08.11.2011
15.03.2012 0
155-0335
2212
3622
07419147
DDL ДОО
19.09.2011 БЕОГРАД
26.12.2011
07.11.2011
07.11.2011 0
155-0645
2213
3627
17219146
ЕЛЕКТРО НОВА ДОО
26.09.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ
2725/2011
СТ
2671/2011
СТ 494/2011
19.01.2012
03.11.2011
26.07.2012 0
155-0640
2214
3629
08829438
ПАРТНЕР ДП
06.05.2011 НОВИ САД
СТ 51/2011
17.11.2011
17.10.2011
07.12.2011 0
155-0721
2215
3631
20339080
ФАМА 007 ДОО
25.08.2011 УЖИЦЕ
СТ 161/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
СРЕКО
ТИМОТИЋ
РУЖИЦА
БАЊАЛУКИЋ
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
СЛОБДАНКА
КОМШИЋ
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
18.01.2012
07.10.2011
11.11.2011 0
155-1086
11.05.2011 НОВИ САД
СТ
2378/2011
СТ 300/2011
Председник
стечајног
већа
СТ
2414/2011
С 109/2011
123 од 167
08.09.2011 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
15.09.2011 САЛАТИЋ ЈЕФТО
СТАНА
10.01.2013 ЈОКИЋ МИЛЕНКО
ДРАГИЦА
20.09.2011 МАТИЋ ИВАН
ИВАНА
20.10.2011 МАРИЋ МИЛОШ
БРАНКО
23.09.2011 КУБУРОВИЋ РАДОШ
РАДОМИР
20.10.2011 КОТУР ВЕЉКО
МИЛУТИН
22.09.2011 ЗДРАВКОВИЋ
МАРКО СТАНИСЛАВ
20.09.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
22.09.2011 ВАСИЉЕВИЋ
ЗДРАВКО ВАСИЉ
25.08.2011 БОЖИЋ СПАСОЈЕ
ЗОРАН
21.09.2011 СТОЈИЧИЋ ЂОРЂЕ
РАДОМИР
19.09.2011 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
26.09.2011 ПЕТКОВИЋ МИЛАН
ДУШАН
06.05.2011 АВРАМОВ ЂОКА
ГАВРА
25.08.2011 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
2216
3632
07394993
МЕТАЛ ПРОМЕТ ОД
Антић Миодраг и
Љиљана
26.09.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 481/2011
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
20.01.2012
04.11.2011
09.07.2013 0
155-0720
09.03.2012 ЈОВАНОВИЋ
ЖИВАДИН ГВОЗДЕН
2217
3633
17659669
БОДРА ДОО
26.09.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 576/2011
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
19.01.2012
03.11.2011
09.05.2012 0
155-1104
01.03.2012 МАРИНКОВИЋ
ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
2218
3636
20066016
FRUTI PLUS-GROUP
ДОО
30.09.2011 УЖИЦЕ
СТ 173/2011
МИЉКО
МИЋОВИЋ
17.02.2012
09.11.2011
03.08.2012 0
155-1084
2219
3637
07656106
МЕГА-С ДОО у
ликвидацији
03.10.2011 УЖИЦЕ
СТ 195/2011
ДРАГАНА
ЈОКИЋ
23.12.2011
11.11.2011
16.12.2011 1
155-1086
30.09.2011 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИСАВ
СЛОБОДАН
03.10.2011 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
2220
3638
17440845
МАГНЕТ- КОМЕРЦ
ДОО
28.09.2011 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 277/2011
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
09.12.2011
02.11.2011
10.10.2012 0
155-1028
2221
3639
08687552
ПАН - МИСАЛ ОД
24.08.2011 ПАНЧЕВО
СТ 270/2011
09.12.2011
03.10.2011
05.02.2013 0
155-0836
2222
3642
08724890
28.09.2011 НОВИ САД
СТ 761/2011
06.12.2011
08.11.2011
06.12.2011 0
155-0895
2223
3645
08247935
SU METAL
TRADEДОО
УТВА СТИН ДП
28.09.2011 ПАНЧЕВО
СТ 335/2011
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
16.01.2012
04.11.2011
28.10.2014 1
155-0864
2224
3646
17282697
ВЕДУСВИЗИЈА ДОО
26.09.2011 НИШ
СТ 283/2011
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
25.01.2012
27.10.2011
20.09.2012 0
155-0826
26.09.2011 ПАУНКОВИЋ
МИРОСЛАВ ДРАГАН
2225
3647
17363387
ЗНАК ДОО
29.09.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 488/2011
26.12.2011
01.11.2011
24.01.2012 0
155-0411
2226
3649
08737886
М& М ЦО
03.10.2011 НОВИ САД
СТ 419/2011
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
21.11.2011
03.11.2011
19.03.2014 0
155-0704
29.09.2011 ОГЊАНОВИЋ
МИОДРАГ ЂОРЂЕ
03.10.2011 БУКАРИЦА СПАСОЈЕ
РАДМИЛА
2227
3650
17541846
DATALAB
TEHNOLOGIJE ДОО
20.09.2011 БЕОГРАД
ST
2266/2011
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
27.03.2012
28.10.2011
27.03.2012 0
155-0957
20.09.2011 МАРИЋ МИЛОШ
БРАНКО
2228
3651
20167122
АГРО БОСМАН ДОО
23.09.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 441/2011
09.12.2011
02.11.2011
20.07.2012 0
155-0867
23.09.2011 СТУПАР ДРАГО
СЊЕЖАНА
2229
3652
06958192
ИНВЕСТ
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
стечајна маса
06.10.2011 КРАЉЕВО
СТ 80/2011
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
ПЕТКОВИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
25.01.2012
23.11.2011
01.10.2012 0
155-0923
06.10.2011 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
2230
3653
08823197
ТРГОМЕС ДОО
30.09.2011 НОВИ САД
СТ 311/2011
06.12.2011
08.11.2011
08.11.2011 0
155-0658
2231
3654
20464119
UNIKUS ДОО
08.09.2011 БЕОГРАД
СТ
2770/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
10.01.2012
18.10.2011
18.10.2011 0
155-0963
30.09.2011 СТОЈКОВИЋ СТЕВА
ПРЕДРАГ
08.09.2011 ОСТОЈИЋ МИЛОСАВ
ЈАСМИНА
124 од 167
28.09.2011 ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛО
ДОБРИВОЈЕ
24.08.2011 ЋУК СТОЈАН
МИЛОРАД
28.09.2011 ШУМАР ПЕРО
НИКОЛА
28.09.2011 МИЋОВИЋ РАДОВАН
МИЛИСАВ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
2232
3655
17182641
BUFFALO ДОО
03.10.2011 ЧАЧАК
СТ 222/2011
2233
3656
17112139
МИТРОВИЋ ЕКО
ДОО
29.09.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 473/2011
2234
3660
17277391
АРИОН ДОО
05.10.2011 КРАГУЈЕВАЦ
2235
3661
20145269
2236
3664
20221593
РАЛИЋ ДЕСПОТ
ДОО
BLUE COMMERCE
ДОО
2237
3666
17173065
2238
3667
2239
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
БРАИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
22.02.2012
15.11.2011
23.01.2014 0
155-0923
26.12.2011
01.11.2011
26.12.2011 0
155-0720
СТ 493/2011
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
16.01.2012
24.11.2011
03.02.2015 0
155-0832
05.10.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 504/2011
16.01.2012
24.11.2011
12.03.2012 0
155-0909
05.10.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 416/2011
27.12.2011
10.11.2011
10.09.2013 0
155-0975
МИРАГО ПЛУС ДОО
05.10.2011 НИШ
СТ 375/2011
08.02.2012
08.11.2011
29.10.2012 0
155-1068
08219753
ГРАФИТ
06.10.2011 СУБОТИЦА
СТ 314/2011
12.01.2012
01.12.2011
23.02.2012 0
155-0945
3669
06030661
СУПЕР МИКС ДОО
03.10.2011 БЕОГРАД
27.02.2012
14.11.2011
27.02.2012 0
155-0996
2240
3670
20013397
ВИШЊА ПРОДУКТ
28.09.2011 НОВИ САД
СТ
1937/2011
СТ 488/2011
06.12.2011
08.11.2011
30.04.2014 0
155-0663
2241
3672
06286968
22.09.2011 БЕОГРАД
22.12.2011
03.11.2011
20.03.2014 0
155-0645
2242
3673
17408496
JOMAT COMMERC
ДОО
PRESSING ДОО
22.12.2011
03.11.2011
03.11.2011 0
155-0891
2243
3675
20029374
29.09.2011 НОВИ САД
17.11.2011
27.10.2011
03.12.2013 0
155-0898
2244
3676
20194987
ФИДЕЛИНКА
КОНДИТОРСКИ
ПРОИЗВОДИ ДОО
ФУТОГ
ALT TEHNIC ДОО
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
ПЕТКОВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
15.11.2011
06.03.2012 0
155-0883
3677
27000339
НЕТА ДОО стечајна
маса 04.11.2011.
28.09.2011 ЗРЕЊАНИН
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
ГОРДАНА
КОЦИЋ
23.01.2012
2245
СТ
2890/2011
СТ 142/2011
23.02.2012
04.11.2011
24.03.2014 0
155-1040
2246
3678
17448307
БРЕМАРК ДОО
23.09.2011 ПАНЧЕВО
СТ 173/2011
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
16.12.2011
02.11.2011
23.12.2011 0
155-0864
03.10.2011 МИЋОВИЋ РАДОВАН
МИЛИСАВ
2247
3679
17292153
БИГ БЛУ ДОО
13.02.2012 КРАГУЈЕВАЦ
0
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
09.03.2012
01.03.2012
29.06.2012 0
155-0347
13.02.2012 ЂОРЂЕВИЋ
ЖИВАДИН ЖИВОТА
2248
3680
07608152
АУТО ИМПЕХ ДОО
13.10.2011 НИШ
СТ 374/2011
МОМИР ТАСИЋ
25.01.2012
01.12.2011
11.07.2013 0
155-0964
2249
3681
20009829
BALKAN HUNTER
ДОО
30.09.2011 БЕОГРАД
СТ
2981/2011
25.11.2011
11.11.2011
11.11.2011 0
155-0911
2250
3682
20063220
ЂАКОВИЋ COMPANY
11.10.2011 НОВИ САД
СТ
1178/2011
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
13.10.2011 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
30.09.2011 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
23.11.2011
09.11.2011
15.12.2014 0
155-0895
22.09.2011 БЕОГРАД
30.09.2011 БЕОГРАД
СТ
2184/2011
СТ
1764/2011
СТ 648/2011
125 од 167
20.12.2011 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
29.09.2011 ЈОВАНОВИЋ
ЖИВАДИН ГВОЗДЕН
05.10.2011 МАРКОВИЋ
СВЕТОЗАР
МИХАИЛО
05.10.2011 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
05.10.2011 ДОСТАНИЋ
ДРАГОРАД
МИЛОРАД
05.10.2011 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
06.10.2011 ДОКО РАФО
МИРОСЛАВ
03.10.2011 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
28.09.2011 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
22.09.2011 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
22.09.2011 ЋУЛИБРК НИКОЛА
ЗОРАН
29.09.2011 ШПАРАВАЛО
СЛАВКО ЗВЕЗДАНА
30.09.2011 ВАСИЉЕВИЋ
ЗДРАВКО ВАСИЉ
30.09.2011 БОЖИЋ ЈОВО
ДРАГАН
11.10.2011 ШУМАР ПЕРО
НИКОЛА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
2251
3683
20330406
АУТО МИЛАНО 07
11.10.2011 НОВИ САД
СТ 116/2011
2252
3684
07417616
ДУО ДОО
06.10.2011 НИШ
СТ 562/2011
2253
3685
20124580
ДОБРАВАЦ- ПАК
ДОО
21.09.2011 ВАЉЕВО
2254
3686
08390746
ПИНКИ ДОО
2255
3688
08757585
2256
3690
06680640
2257
3691
2258
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СНЕЖАНАВУКО
САВЉЕВИЋ
ОБРАДОВИЋ
29.11.2011
07.11.2011
15.05.2012 0
155-0747
24.01.2012
14.11.2011
14.03.2013 0
155-0827
СТ 718/2011
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
22.12.2011
28.10.2011
20.04.2012 0
155-0668
13.10.2011 НОВИ САД
СТ 859/2011
13.12.2011
09.11.2011
17.05.2012 0
155-0658
СПАРТАК
КОШАРКАШКИ КЛУБ
ДП
МИС ДЕМЕТРА ЦО
ДОО
13.10.2011 СУБОТИЦА
СТ 393/2011
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
09.02.2012
24.11.2011
22.12.2011 1
155-0624
10.10.2011 БЕОГРАД
СТ
2596/2011
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
23.01.2012
21.11.2011
20.12.2011 0
155-0963
10.10.2011 ОСТОЈИЋ МИЛОСАВ
ЈАСМИНА
06275168
АЛПОС ДОО
07.10.2011 НИШ
СТ 636/2011
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
24.01.2012
14.11.2011
23.10.2013 0
155-0910
07.10.2011 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
3692
06200834
ВИЛА ДОО
13.10.2011 НИШ
СТ 397/2010
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ БРАДОВИЋ
08.12.2011
17.11.2011
26.12.2011 0
155-0826
13.10.2011 ПАУНКОВИЋ
МИРОСЛАВ ДРАГАН
2259
3693
17154788
ЕУРОПЕРПЕР ДОО
29.09.2011 БЕОГРАД
СТ 681/2011
05.03.2012
07.11.2011
30.12.2013 0
155-0942
29.09.2011 СРДАНОВИЋ ИВАН
МИЛОРАД
2260
3694
20754630
KLUB TOROS - LUVR
CAFFE ДОО
23.09.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 225/2011
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ТОРБИЦА
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
02.02.2012
01.11.2011
23.12.2011 0
155-1085
23.09.2011 МИЛИЋЕВИЋ
БОЖИДАР ЉУБИША
2261
3695
20019077
ТЕРМОЕТАЖ ДОО
12.10.2011 НОВИ САД
СТ 878/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
22.12.2011
22.11.2011
10.06.2013 0
155-0664
12.10.2011 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
2262
3696
27002455
ASCOMP ДОО
17.06.2011 БЕОГРАД
14.09.2011
20.11.2013 0
155-1037
3699
20419610
NOVI GLECHER ДОО
12.10.2011 БЕОГРАД
05.12.2011
23.11.2011
04.04.2012 0
155-0936
2264
3700
17412833
TROPICANA ДОО
07.07.2011 БЕОГРАД
25.10.2011
26.08.2011
04.07.2012 0
155-0920
2265
3701
07484046
АТОМИС ДОО
14.10.2011 НИШ
01.03.2012
23.11.2011
22.04.2013 0
155-0670
2266
3702
08708398
LUK LIEMITED ДОО
14.10.2011 НОВИ САД
СТ 136/2011
22.12.2011
14.11.2011
28.11.2011 0
155-0624
2267
3703
08646228
ЛОЛА УСЛУЖНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ДОО
30.09.2011 ПАНЧЕВО
СТ 291/2011
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
БИЉАНА
СУБОТИЋ
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
УНЧЕВИЋ
НЕНАД
28.10.2011
2263
СТ
2971/2010
СТ
2791/2011
СТ
1781/2011
СТ 634/2011
18.01.2012
09.11.2011
10.07.2012 1
155-0629
11.10.2011 КОТУР ВЕЉКО
МИЛУТИН
16.01.2012 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
07.07.2011 ДРАКУЛ ЛАЗАР
ИГОР
14.10.2011 ЈОВИЋ БОРИВОЈЕ
ДРАГАН
14.10.2011 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
30.09.2011 МЕДАКОВИЋ
НИКОЛА
БРАНИСЛАВ
126 од 167
11.10.2011 ИВЕТИЋ ИЛИЈА
РАДОВАН
06.10.2011 ПАУНОВИЋ
ЉУБОМИР ГОРАН
21.09.2011 ЈОВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
СВЕТИСЛАВ
13.10.2011 СТОЈКОВИЋ СТЕВА
ПРЕДРАГ
13.10.2011 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
2268
3706
06383149
PRESSING Ž ДОО
14.10.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 495/2011
2269
3707
17280520
GAGIĆ CO ДОО
06.10.2011 БЕОГРАД
СТ 730/2011
2270
3708
07908059
В.Н.Н. ДОО
04.10.2011 НОВИ САД
СТ 420/2011
2271
3709
17536362
ПРВИ УНИКОРН ДОО
05.10.2011 БЕОГРАД
СТ 491/2011
2272
3710
20254203
ИНТЕР СИСТЕМ Д&Д
13.10.2011 СУБОТИЦА
СТ 61/2011
2273
3711
08175772
АУТО - ПАЛ
13.10.2011 СУБОТИЦА
СТ 296/2011
2274
3712
20182016
ECO- TAPE ДОО
10.10.2011 НОВИ САД
СТ 350/2011
2275
3713
08254753
КОБАКО
13.10.2011 СУБОТИЦА
СТ 69/2011
2276
3714
27000550
17.10.2011 БЕОГРАД
СТ 23892011
2277
3716
27002340
MARIBO ДОО
стечајна маса
30.03.2012.
РЕФОРМ МЕТЛАРА
ДОО стечајна маса
13.10.2011 НОВИ САД
2278
3718
20083476
ВУЈОШЕВИЋ
ГРАДИТЕЉ ДОО
2279
3720
17179489
2280
3721
20097922
2281
3722
07277067
2282
3723
08717974
2283
3724
08747423
2284
3727
17500104
2285
3728
2286
3729
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ТОРБИЦА
ИВАН
ЧЕЉУСКА
25.01.2012
05.11.2011
08.07.2014 0
155-0925
19.01.2012
03.11.2011
01.12.2011 0
155-0957
30.11.2011
14.11.2011
05.12.2011 0
155-0680
12.03.2012
14.11.2011
06.11.2012 0
155-0939
12.01.2012
01.12.2011
13.09.2012 0
155-0917
ИВАН
ЧЕЉУСКА
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ИВАН
ЧЕЉУСКА
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
12.01.2012
01.12.2011
12.04.2012 0
155-0886
08.12.2011
18.11.2011
26.02.2013 0
155-0879
12.01.2012
01.12.2011
12.12.2012 0
155-0921
23.01.2012
02.12.2011
19.09.2014 0
155-0931
СТ 990/2011
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
29.11.2011
10.11.2011
27.05.2014 0
155-0809
13.10.2011 ПЕТРОВИЋ ТОДОР
ДУШАН
30.09.2011 БЕОГРАД
СТ
2790/2011
МИЛЕВА
ИСАИЛОВИЋ
29.02.2012
21.12.2011
19.03.2013 0
155-1035
30.09.2011 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
НОВИ РЕАЛ ДОО
14.10.2011 БЕОГРАД
18.11.2011
18.02.2013 0
155-0894
17.10.2011 БЕОГРАД
24.01.2012
18.11.2011
24.09.2012 0
155-0894
21.10.2011 УЖИЦЕ
02.12.2011
18.11.2011
14.12.2012 1
155-0608
20.10.2011 СУБОТИЦА
СТ 380/2011
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
ИЛОНА
СТАЈИЋ
24.01.2012
ДИВАЦИНЖЕЊЕРИН
Г ДОО
УЖИЦЕПРОЈЕКТ АД
у ликвидацији
АУТОЦЕНТАР
УРОШЕВИЋ ДО
СТ
2969/2011
СТ
2801/2011
СТ 207/2011
19.02.2012
24.11.2011
27.03.2014 0
155-0917
РАДОВАНОВИЋ ЦО
ДОО
ДРВО ПАК ДОО
20.10.2011 СУБОТИЦА
СТ 342/011
ИОНА СТАЈИЋ
09.02.2012
24.11.2011
19.02.2015 0
155-0984
17.10.2011 ЧАЧАК
СТ 192/2011
20.04.2012
18.11.2011
26.04.2012 0
155-0999
17287923
КАЛЕНИЋ ТРЕНД
ДОО
13.10.2011 КРАЉЕВО
СТ 97/2011
МАИЈА
АЏЕМОВИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
25.01.2012
30.11.2011
29.05.2012 0
155-1064
14.10.2011 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
17.10.2011 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
21.10.2011 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
20.10.2011 БОЖИНОВИЋ
ЉУБОМИР
ЉИЉАНА
20.10.2011 САЛАТИЋ ЈЕФТО
СТАНА
20.12.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
13.10.2011 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
20115319
КТР - РОЛЛИНГ ДОО
13.10.2011 КРАЉЕВО
СТ 125/2011
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
25.01.2012
30.11.2011
03.12.2014 0
155-1064
127 од 167
22.03.2012 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
06.10.2011 МАРИЋ МИЛОШ
БРАНКО
04.10.2011 ЉУБОЈЕВИЋ
ДУШАН МИЛАН
05.10.2011 ЂОРЂЕВИЋ
ТОМИСЛАВ БОБАН
13.10.2011 БОЖИНОВИЋ
ЉУБОМИР
ЉИЉАНА
13.10.2011 ЈОВАНОВИЋ
МИЛЕТА БОГДАН
10.10.2011 ПАВЛОВИЋ ВАЈО
НИКОЛА
13.10.2011 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
17.10.2011 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
13.10.2011 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
2287
3730
17502662
MASTER PACK ДОО
14.10.2011 ЧАЧАК
СТ 211/2011
2288
3732
08336792
СВЕПРОМ ДОО
05.10.2011 ПАНЧЕВО
СТ 292/2011
2289
3733
08772231
ИВ- МАРМИЛ
29.09.2011 НОВИ САД
СТ 698/2011
2290
3734
20015560
CARTOS ДОО
10.10.2011 БЕОГРАД
2291
3738
20266554
ESDAI ДОО
30.09.2011 БЕОГРАД
СТ
1464/2011
СТ
3023/2011
2292
3741
17477897
ФУРНИР ДОО
07.10.2011 КРАЉЕВО
СТ 321/2011
2293
3742
07168756
МОДЕРНА КУЋА АД
27.09.2011 БЕОГРАД
2294
3743
17280678
ФЕРО СТИЛ ДОО
2295
3744
07208642
2296
3746
07483414
2297
3748
07294816
2298
3750
2299
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
20.04.2012
18.11.2011
18.07.2014 0
155-0923
16.12.2011
11.11.2011
26.06.2014 0
155-0887
17.11.2011
27.10.2011
17.11.2011 0
155-0639
24.02.2012
23.11.2011
09.05.2013 0
155-0912
25.11.2011
11.11.2011
16.11.2012 0
155-0958
25.01.2012
30.11.2011
22.06.2012 0
155-0641
07.10.2011 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
СТ
2793/2011
ВЕРА ТЕШИЋ
24.01.2012
04.11.2011
24.01.2012 0
155-0641
27.09.2011 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
17.10.2011 КРАЉЕВО
СТ 444/2011
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
25.01.2012
30.11.2011
12.06.2012 0
155-1064
17.10.2011 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
БАДОВИНЦИ ЗЗ
29.09.2011 ВАЉЕВО
СТ 640/2011
26.01.2012
04.11.2011
05.02.2015 0
155-0657
РАКОВИЦА КОМЕРЦ
АД
GRAFOFLEX
ШТАМПАРИЈА АД
23.09.2011 БЕОГРАД
16.12.2011
01.11.2011
27.12.2011 1
155-0912
05.10.2011 ЛЕСКОВАЦ
СТ
3448/2011
СТ 339/2011
РАДА
ВУЛЕТИЋ
ВЕРА ТЕШИЋ
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
06.03.2012
16.11.2011
26.03.2013 1
155-0795
08058903
БАЧКА БИЉЕ АД
25.10.2011 НОВИ САД
СТ 895/2011
13.12.2011
21.11.2011
31.01.2013 0
155-0747
3754
17540068
BEO- NTS ДОО
19.10.2011 БЕОГРАД
28.02.2012
25.11.2011
30.09.2013 0
155-0858
2300
3755
20188413
LAMIDUS ДОО
07.10.2011 БЕОГРАД
СТ
2158/2011
СТ 617/2011
24.02.2012
11.11.2011
29.06.2012 0
155-0957
2301
3756
17348574
ПОДГРМЕЧЈЕ ДОО
19.10.2011 БЕОГРАД
28.02.2012
25.11.2011
21.10.2014 0
155-0858
2302
3758
20405589
КО ТРАНС ДОО
26.10.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ
1745/2011
СТ 181/2011
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ЉИЉАНА
МУЈАГЋ
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
07.03.2012
14.12.2011
14.02.2012 0
155-0926
29.09.2011 БОЖИЋ СПАСОЈЕ
ЗОРАН
23.09.2011 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
05.10.2011 МИЛОСАВЉЕВИЋ
ЗЛАТИБОР
БРАНИСЛАВ
25.10.2011 ИВЕТИЋ ИЛИЈА
РАДОВАН
19.10.2011 БАЈИЋ СЛАВКО
ДРАГИЦА
07.10.2011 МАРИЋ МИЛОШ
БРАНКО
19.10.2011 БАЈИЋ СЛАВКО
ДРАГИЦА
26.10.2011 МИКЛОШ ЉУБОМИР
РУЖИЦА
2303
3759
20063700
ЖИТНИЦА МЛИН
05.10.2011 НОВИ САД
СТ 487/2011
05.12.2011
03.11.2011
19.04.2012 0
155-0721
2304
3760
17551302
28.10.2011 УЖИЦЕ
СТ 197/2011
03.02.2012
02.12.2011
21.03.2012 0
155-0608
2305
3763
20182636
КОМЕРЦ СЈЕВЕРИН
ДБР
ЈАГУАР АУТО РС
ДОО
21.10.2011 ВАЉЕВО
СТ 626/2011
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
08.02.2012
28.11.2011
24.08.2012 0
155-0850
2306
3764
07735391
TEHNOPLAST & DEDEX ДОО
24.10.2011 БЕОГРАД
СТ
3083/2011
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
03.02.2012
02.12.2011
02.12.2011 0
155-0891
128 од 167
20.12.2011 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
05.10.2011 КОЈИЋ МЛАДЕН
МИЛАНА
29.09.2011 ГУЛАН МИЛОВАН
ЈАДРАНКА
10.10.2011 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
30.09.2011 СЕЛАКОВИЋ
МИХАИЛО РАДМИЛА
05.10.2011 АВРАМОВ ЂОКА
ГАВРА
28.10.2011 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
21.10.2011 ДЕСПОТОВИЋ
РАДОМИР
ТОМИСЛАВ
24.10.2011 ЋУЛИБРК НИКОЛА
ЗОРАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
2307
3766
08446644
АД- КОМЕРЦ ДОО
2308
3767
17457527
2309
3769
07777132
SCHEMTRANSFERT
ДОО
МБ СОФТ ДОО
2310
3771
07178077
2311
3773
20474661
2312
3775
20067985
2313
3777
17436562
2314
3778
2315
Датум
Суд
покретања
СТ Број
21.10.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
16.06.2011 БЕОГРАД
СТ 424/2011
21.10.2011 БЕОГРАД
СТ
2345/2011
БУДУЋНОСТ са ПО
20.10.2011 ЧАЧАК
СТ 241/2011
DC - O37
PRODUCTING ДОО
РАШЕТА РМ
21.10.2011 КРАЉЕВО
СТ 346/2011
27.10.2011 НОВИ САД
СТ 939/2011
28.10.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 142/2011
07775571
ДРАГИ
КАРАБАШЕВИЋ И
ДР. РТАЊСКИ
ШАМПИЊОН ОД
ЈУНИОР ХН ДОО
19.10.2011 НОВИ САД
3779
08828229
ЕКО - МЛИН ДОО
2316
3782
07216777
2317
3784
2318
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
13.02.2012
29.11.2011
05.03.2013 0
155-0889
20.12.2011
25.08.2011
23.05.2013 0
155-0858
16.03.2012
16.01.2012
16.05.2013 0
155-1035
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
ЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
24.04.2012
29.11.2011
28.09.2012 1
155-0999
02.03.2012
30.11.2011
30.11.2012 0
155-1000
05.12.2011
23.11.2011
19.11.2012 0
155-0809
15.03.2012
08.12.2011
24.01.2012 0
155-0878
СТ 771/2011
СЛОБОДАКА
КОМШИЋ
13.12.2011
17.11.2011
31.01.2012 0
155-0664
19.10.2011 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
21.10.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 432/2011
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
09.02.2012
29.11.2011
30.01.2014 0
155-0876
МЛЕКАРА АД
02.11.2011 УЖИЦЕ
СТ 209/2011
02.03.2012
02.12.2011
24.01.2014 1
155-1063
17618474
АЛПОС - АЛАТНИЦА
ДОО
27.10.2011 НИШ
СТ 637/2011
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
МОМИР ТАСИЋ
26.01.2012
01.12.2011
30.01.2013 0
155-0693
04.12.2012 ВИДОВИЋ
ВЛАДИМИР
ДАНИЈЕЛА
02.11.2011 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
27.10.2011 ЂОШИЋ
СТАНИСЛАВ ВЕСНА
3786
20338172
28.10.2011 НОВИ САД
СТ 972/2011
14.11.2011
14.12.2011 0
155-1073
3787
20216549
03.11.2011 НОВИ САД
СТ 877/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
08.12.2011
2319
GYMNAS HOTEL
GROUP ДОО
TRIPOX GROUP
BOĐANI
25.01.2012
01.12.2011
21.12.2012 0
155-0898
2320
3788
20235152
28.10.2011 НОВИ САД
СТ 952/2011
22.11.2011
16.01.2012 0
155-1005
3794
07558864
01.11.2011 БЕОГРАД
17.01.2012
20.12.2011
07.03.2012 1
155-0748
2322
3795
20066318
27.09.2011 КРАЉЕВО
СТ
3452/2011
СТ 327/2010
16.01.2012
07.11.2011
03.05.2012 0
155-0603
2323
3798
07198833
ШУМАДИЈА ДП ПК
21.10.2011 ПОЖАРЕВАЦ
ST 342/2011
30.01.2012
23.11.2011
23.11.2011 1
155-0805
2324
3800
07066147
САЈАМТУРС ДП
13.10.2011 БЕОГРАД
22.12.2011
24.11.2011
24.11.2011 1
155-0936
2325
3807
08789487
10.10.2011 БЕОГРАД
23.12.2011
30.11.2011
28.05.2014 0
155-1072
2326
3813
20155051
ALTO INTER
TECHNIQUE ДОО
ЦПМ ТРАДЕ ДОО
СТ
3123/2011
СТ
2352/2011
СТ 747/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
БИЉАНА
СУБОТИЋ
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
ЗОРИЦА
ТУЦАКОВ
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
22.12.2011
2321
KARBONEKS PLUS
NSDB ДОО
СТОЛ ИНТЕРИЈЕР
ДП
ЕМРОЛ
18.01.2012
05.12.2011
18.06.2012 0
155-0923
27.10.2011 КРАЉЕВО
СТ 512/2011
129 од 167
21.10.2011 РАДУКИЋ ВУКАШИН
ЖИВКО
25.08.2011 БАЈИЋ СЛАВКО
ДРАГИЦА
21.10.2011 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
20.10.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
21.10.2011 ИЛИЋ ЗАРЕ НОВИЦА
27.10.2011 ПЕТРОВИЋ ТОДОР
ДУШАН
28.10.2011 ИВАШКОВИЋ
СИНИША ДЕЈАН
28.10.2011 СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ
ПАВЕЛ
03.11.2011 ШПАРАВАЛО
СЛАВКО ЗВЕЗДАНА
28.10.2011 ПАВЛИЋ БРАНКО
БРАНКА
01.11.2011 МАЛИВУКОВИЋ
ЈОВАН АНА
27.09.2011 ХАЛКОВИЋ ИЉАС
СУЛЕЈМАН
21.10.2011 МИЈУШКОВИЋ
РИСТО ЖЕЉКО
13.10.2011 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
10.10.2011 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
27.10.2011 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
2327
3814
20074973
БББР ДОО
07.11.2011 НОВИ САД
СТ 369/2011
2328
3815
17280937
МИЛУНОВИЋ ДОО
27.10.2011 БЕОГРАД
СТ 796/2011
2329
3817
17496492
ЈАНИЋИЈЕВИЋ
ГОРАНДОО
31.10.2011 КРАЉЕВО
СТ 468/2011
2330
3818
08735123
08.11.2011 НОВИ САД
СТ 101/2011
2331
3819
20085088
A.G.V. SEPARACIJA
АД
КАСПЕР ПАНТА ДОО
09.11.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 542/2011
2332
3820
06066330
FOX ДОО
25.10.2011 НИШ
СТ 539/2011
2333
3821
06364527
КОЛИБРИ С ДОО
09.11.2011 КРАГУЈЕВАЦ
2334
3823
20135328
ARGOYUNS ДОО
2335
3827
17355279
2336
3829
17374648
2337
3830
2338
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
17.01.2012
05.12.2011
27.02.2012 0
155-1065
01.03.2012
26.01.2012
31.05.2012 0
155-0982
25.01.2012
16.12.2011
22.06.2012 0
155-0641
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
24.01.2012
06.12.2011
22.03.2012 0
155-0689
06.03.2012
16.12.2011
29.03.2012 0
155-0667
26.01.2012
01.12.2011
29.03.2012 0
155-0686
СТ 521/2011
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
06.03.2012
16.12.2011
02.09.2013 0
155-1076
15.03.2012 ЈОВАНОВИЋ
ТОМИСЛАВ ЖИВАН
07.11.2011 НОВИ САД
СТ 450/2011
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
17.01.2012
05.12.2011
21.02.2012 0
155-0898
07.11.2011 ШПАРАВАЛО
СЛАВКО ЗВЕЗДАНА
МЕДИА- ПЛАСМАН
ДОО
ДОМОТЕХНИКА ДОО
09.11.2011 БЕОГРАД
ст
2600/2011
СТ 999/2011
23.01.2012
15.12.2011
22.11.2012 0
155-0916
18.01.2012
30.11.2011
18.01.2012 0
155-0879
17322494
KI- STEVIĆ BANKA
KD
27.10.2011 БЕОГРАД
СТ
3251/2011
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
23.03.2012
09.12.2011
15.05.2012 0
155-1006
09.11.2011 ЈОКИЋ МИЛЕНКО
ДРАГИЦА
10.11.2011 ПАВЛОВИЋ ВАЈО
НИКОЛА
27.10.2011 МРДОВИЋ МИЈАИЛО
БУДИМИР
3832
08661065
08.11.2011 НОВИ САД
СТ 956/2011
02.12.2011
10.02.2012 0
155-0663
3833
08422338
10.11.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 433/2011
10.02.2012
09.12.2011
29.06.2012 0
155-0889
2340
3834
20190957
MOBILE DE AUTO
ДОО
01.11.2011 ПАНЧЕВО
СТ 324/2011
13.03.2012
05.12.2011
05.02.2013 0
155-0864
01.11.2011 МИЋОВИЋ РАДОВАН
МИЛИСАВ
2341
3835
17239562
DMD PETROL ДОО
23.09.2011 БЕОГРАД
СТ 536/2011
15.05.2012
08.12.2011
11.12.2012 0
155-0936
2342
3836
20200162
AUDAX ДОО
07.11.2011 БЕОГРАД
06.04.2012
16.12.2011
23.11.2012 0
155-0643
2343
3838
06809120
ZIM IMPEX ДОО
14.11.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ
2539/2011
СТ 527/2011
14.02.2012
22.12.2011
06.07.2012 0
155-0909
2344
3839
20195266
ГАЛЕРИЈА 99
НЕДЕЉКОВИЋ ДОО
14.11.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 526/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
ПЕТКОВИЋ
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
26.01.2012
2339
LM INTERNAIONAL
TRANS ДОО
BEMIKS CO ДОО
13.02.2012
23.12.2011
30.10.2012 0
155-0832
2345
3840
06383386
ELEKTROLUKS ДОО
07.11.2011 ЧАЧАК
СТ 169/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
11.01.2012
20.12.2011
29.11.2013 0
155-0927
23.09.2011 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
07.11.2011 РАДОВИЋ МИЛОСАВ
ПЕРО
14.11.2011 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
14.11.2011 МАРКОВИЋ
СВЕТОЗАР
МИХАИЛО
07.11.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
10.11.2011 НОВИ САД
130 од 167
07.11.2011 ПРОТИЋ АНТУН
ЈАДРАНКО
27.10.2011 ПЕТКОСКИ БОГОЈЕ
ДРАГАН
31.10.2011 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
08.11.2011 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
09.11.2011 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
25.10.2011 РАЈКОВИЋ
Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
08.11.2011 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
10.11.2011 РАДУКИЋ ВУКАШИН
ЖИВКО
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
2346
3842
20201924
MQL GROUP ДОО
20.10.2011 БЕОГРАД
2347
3843
17376942
04.11.2011 БЕОГРАД
2348
3844
08236780
GRČIĆ COMPANY
ДОО
ЗЕНИТ ДОО
15.11.2011 НОВИ САД
СТ
2385/2011
СТ
3131/2011
СТ 873/2011
2349
3845
08432490
NELUX- M ДОО
14.11.2011 НОВИ САД
СТ 866/2011
2350
3847
17434705
ГЕПАРД ДОО
06.10.2011 КРАЉЕВО
СТ 138/2011
2351
3848
20220791
РЕАЛ ПРОМЕТДОО
15.11.2011 НОВИ САД
СТ 951/2011
2352
3849
08410658
ПИРАМИДА С ДОО
15.11.2011 НОВИ САД
СТ 258/2011
2353
3850
08632499
PLUSCOM ДОО
02.11.2011 НОВИ САД
2354
3852
17616706
IMPERI EXPORTIMPORT ДОО
2355
3854
20065575
2356
3855
2357
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ЗОРИЦА
ТУЦАКОВ
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
05.03.2012
08.12.2011
07.03.2012 0
155-0936
16.03.2012
09.12.2011
22.03.2013 0
155-0911
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
25.01.2012
09.12.2011
01.11.2012 0
155-1073
30.01.2012
06.12.2011
06.12.2011 0
155-1004
15.12.2011
24.11.2011
30.05.2012 0
155-0979
25.01.2012
09.12.2011
25.04.2013 0
155-0809
25.01.2012
09.10.2011
21.02.2012 0
155-0664
СТ
1174/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
26.01.2012
30.11.2011
16.04.2013 0
155-0664
02.11.2011 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
09.11.2011 ВАЉЕВО
СТ 681/2011
МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ
20.02.2012
16.12.2011
11.05.2012 0
155-1039
09.11.2011 ЋОСИЋ РАДОВАНА
МИОДРАГ
10.11.2011 НОВИ САД
20.12.2012 0
155-0835
30.03.2012
26.12.2011
14.05.2012 0
155-0894
20204788
СТЕЛА ПРОМЕТ ДОО
02.11.2011 ПОЖАРЕВАЦ
14.02.2012
07.12.2011
14.02.2012 0
155-1028
2358
3858
07604297
18.11.2011 УЖИЦЕ
СТ 208/2011
27.04.2012
23.12.2011
07.03.2014 1
155-0608
10.11.2011 СЕКЕРЕШ СТЕВАН
ИГОР
14.11.2011 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
15.11.2011 ПЕТРОВИЋ
РАДМИЛО
ДОБРИВОЈЕ
18.11.2011 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
2359
3859
17589326
СИПРО
СИНДИКАЛНА
ПРОДАЈА ДП
ANJA COMPANY ДОО
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
ДРАГАНА
ЈОКИЋ
06.12.2011
3856
СТ
1046/2011
СТ
2355/2011
СТ 562/2010
18.01.2012
20138211
МАРМОНТ БАЧКИ
ЈАРАК ДОО
КУМИКУМ ДОО
24.10.2011 БЕОГРАД
13.01.2012
21.09.2012 0
155-0982
3860
17118315
B.S.F АД
03.10.2011 БЕОГРАД
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
06.03.2012
2360
СТ
2246/2011
СТ 776/2011
16.03.2012
13.01.2012
28.09.2012 0
155-0613
2361
3862
06035841
COLOR STUDIO AS
DOO
27.10.2011 БЕОГРАД
СТ
3418/2010
26.03.2012
05.12.2011
21.02.2012 0
155-0891
27.10.2011 ЋУЛИБРК НИКОЛА
ЗОРАН
2362
3864
07644345
AGROTRADE ДОО
10.11.2011 НИШ
СТ 601/2011
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ТОРБИЦА
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
29.02.2012
15.12.2011
14.06.2012 0
155-0661
10.11.2011 ЦВЕТКОВИЋ ИЛИЈА
ЗОРАН
2363
3865
08523193
БЕКОМ ДОО
18.11.2011 НОВИ САД
СТ 943/2011
02.02.2012
20.12.2011
23.12.2011 0
155-1065
2364
3866
08778922
ПЕМИ ДОО
18.11.2011 НОВИ САД
СТ 909/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
02.02.2012
16.12.2011
12.10.2012 0
155-0747
18.11.2011 ПРОТИЋ АНТУН
ЈАДРАНКО
18.11.2011 ИВЕТИЋ ИЛИЈА
РАДОВАН
14.11.2011 БЕОГРАД
131 од 167
20.10.2011 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
04.11.2011 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
15.11.2011 СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ
ПАВЕЛ
14.11.2011 МОРАЧА ПАЈА
ЈОВАН
06.10.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
15.11.2011 ПЕТРОВИЋ ТОДОР
ДУШАН
15.11.2011 МАШУЛОВИЋ
МИЛОСАВ ЈАСМИНА
24.10.2011 ПЕТКОСКИ БОГОЈЕ
ДРАГАН
03.10.2011 ВУКОВИЋ БОРИВОЈЕ
ВЕСНА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
2365
3867
20196351
STENS- AGRO ДОО
24.10.2011 НОВИ САД
СТ 980/2011
2366
3869
17131362
21.11.2011 БЕОГРАД
2367
3871
09268855
ONLINE COMPUTERS
ДОО
ИНДУСТРИЈА
БАТЕРИЈА
15.11.2011 НИШ
СТ
3128/2011
СТ 142/2011
2368
3873
07613024
АПИМЕЛ ДОО
18.11.2011 ВАЉЕВО
ст 763/2011
2369
3876
17209230
ВРАГЧАНИЦА ЗЗ
09.11.2011 ВАЉЕВО
СТ 717/11
2370
3877
17469649
ВАУЛТ ДОО
25.11.2011 УЖИЦЕ
2371
3878
08613826
МЕК- АЛБЕРО ДОО
2372
3880
08360294
2373
3881
06110886
2374
3882
2375
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
МОМИР ТАСИЋ
16.12.2011
30.11.2011
19.12.2011 0
155-0680
06.04.2012
30.01.2012
07.03.2014 0
155-0645
26.01.2012
14.12.2011
20.11.2012 0
155-0826
РАДА
ВУЛЕТИЋ
БОРКА
ПАНТИЋ
15.03.2012
27.12.2011
16.12.2014 0
155-1027
21.11.2011
16.02.2012
19.09.2013 0
155-0668
СТ 188/11
МИЉКО
МИЋОВИЋ
12.04.2012
29.12.2011
01.02.2013 0
155-1069
24.11.2011 СУБОТИЦА
СТ 371/11
02.02.2012
22.12.2011
28.03.2013 0
155-0990
БОНА ДОО експортимпорт
18 ОКТОБАР ДОО
24.11.2011 СУБОТИЦА
СТ 415/11
09.02.2012
22.12.2011
20.12.2012 0
155-0921
14.11.2011 КРАЉЕВО
1 СТ 372/11
06.03.2012
23.12.2011
12.12.2014 0
155-0979
20027347
ФООД ИМПЕРИЈАЛ
ДОО стечајна маса
30.09.2014.
24.11.2011 БЕОГРАД
5 СТ
2234/11
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
14.03.2012
05.12.2011
30.09.2014 0
155-0877
3883
20100656
MADRA PRESS
23.09.2011 БЕОГРАД
23 СТ
436/11
МИРЈАНА
ТРНИНТИЋ
23.12.2011
18.11.2011
23.12.2011 0
155-0293
2376
3884
20277319
БИГ 2
21.10.2011 БЕОГРАД
1 СТ
3245/11
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
16.01.2012
16.03.2012
15.06.2012 0
155-1072
2377
3885
08779341
ЦЕМЕНТ ДОО
14.11.2011 НОВИ САД
1 СТ 890/11
13.01.2012
12.12.2011
23.12.2011 0
155-0895
2378
3888
08633096
CITY BAR ДОО
18.11.2011 НОВИ САД
СТ 874/2011
02.02.2012
16.12.2011
20.02.2012 0
155-0639
2379
3889
08296235
24.11.2011 НОВИ САД
СТ 942/2011
14.02.2012
20.12.2011
22.12.2011 0
155-0639
2380
3892
08603707
MARKETING - MIX
ДОО
MEDI - CO ДОО
21.11.2011 НОВИ САД
СТ 954/2011
23.02.2012
19.01.2012
29.03.2012 0
155-0948
2381
3893
08115826
ДОЛИНЕ АД
24.11.2011 НОВИ САД
СТ 490/2011
23.02.2012
19.01.2012
17.12.2013 0
155-1004
2382
3895
17318705
17.11.2011 БЕОГРАД
СТ 125/2011
16.02.2012
22.12.2011
22.12.2011 0
155-0335
2383
3898
06769683
BIOBILJEINŽENJERING DOO
НАТУРА ДОО
23.11.2011 ВАЉЕВО
СТ 686/2011
29.02.2012
13.01.2012
12.03.2013 0
155-1027
2384
3899
07405154
ЦАНЕ
24.10.2011 ЧАЧАК
СТ 295/2010
ВЛАДИСЛАВ
КУРТРК
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
СЛООДАНКА
КОМШЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
БОРКА
ПАНТИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
24.04.2012
29.11.2011
17.09.2012 0
155-0979
132 од 167
24.10.2011 ЉУБОЈЕВИЋ
ДУШАН МИЛАН
21.11.2011 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
15.11.2011 ПАУНКОВИЋ
МИРОСЛАВ ДРАГАН
18.11.2011 МАРЈАНОВИЋ
МАТИЈА ЈАСМИНА
09.11.2011 ЈОВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
СВЕТИСЛАВ
25.11.2011 ВАСИЛИЋ
ЉУБОМИР
ПЕТРАШИН
24.11.2011 КУЈУНЏИЋ
МИХАЈЛО ЗВОНКО
24.11.2011 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
14.11.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
05.11.2013 СТАМЕНКОВИЋ
МИЛЕ МИЛАДИН
23.09.2011 БОЈКОВИЋ
ВЛАДИМИР
МИЛОРАД
21.10.2011 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
14.11.2011 ШУМАР ПЕРО
НИКОЛА
18.11.2011 ГУЛАН МИЛОВАН
ЈАДРАНКА
24.11.2011 ГУЛАН МИЛОВАН
ЈАДРАНКА
21.11.2011 ОТИЋ МИЛАН
ВЛАДИСЛАВ
24.11.2011 МОРАЧА ПАЈА
ЈОВАН
17.11.2011 СТОЈИЧИЋ ЂОРЂЕ
РАДОМИР
23.11.2011 МАРЈАНОВИЋ
МАТИЈА ЈАСМИНА
20.12.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
2385
3900
07685262
2386
3901
20059524
2387
3903
07667337
2388
3905
17257005
2389
3906
2390
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
ГАЛИЈА КОМЕРЦ
ДОО
ЛУКАЛ ДОО
01.11.2011 ЧАЧАК
СТ 200/2011
01.11.2011 ЧАЧАК
ДАМЉАНОВИЋ
ДОО
SIMEL TARADE DOO
15.11.2011 ЧАЧАК
СТ
3901/2011
СТ 235/2011
30.11.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 567/2011
20303557
ТИМ ПРОЈЕКТ
ТАНАСКОВИЋ ДОО
24.11.2011 ЧАЧАК
3908
07878621
ЗЛАТНИК ДОО
2391
3911
06321445
2392
3914
2393
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
20.04.2012
15.12.2011
02.10.2014 0
155-0979
20.04.2012
15.12.2011
21.03.2014 0
155-0999
26.01.2012
11.01.2012
17.09.2012 0
155-0999
20.03.2012
29.12.2011
27.02.2014 0
155-0924
СТ 228/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
17.02.2012
12.01.2012
25.10.2012 0
155-0999
10.12.2010 НИШ
СТ 336/2010
27.04.2012
18.01.2012
27.04.2012 0
155-1068
KURJAK PROMET
22.11.2011 БЕОГРАД
27.04.2012
10.01.2012
21.02.2012 0
155-0701
07883145
ZOPS-TRANS DOO
25.11.2011 БЕОГРАД
СТ
3263/2011
СТ
3223/2011
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
10.02.2012
18.01.2012
27.09.2012 0
155-0929
3915
17046888
OCEANIC DOO
29.11.2011 НИШ
СТ 621/2011
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
29.02.2012
05.01.2012
11.06.2012 0
155-0964
29.11.2011 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
2394
3916
20068272
25.11.2011 БЕОГРАД
СТ 509/2011
28.12.2011
03.02.2014 0
155-0982
3917
20024062
15.11.2011 НИШ
СТ 608/2011
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
МОМИР ТАСИЋ
24.04.2012
2395
БОГИЋЕВИЋ
КОМЕРЦ ДОО
ПЛУС БЕЛАМИ
ДОО
08.02.2012
21.12.2011
10.12.2012 0
155-0872
25.11.2011 ПЕТКОСКИ БОГОЈЕ
ДРАГАН
15.11.2011 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
2396
3918
08444315
15.11.2011 НОВИ САД
СТ 963/2011
09.12.2011
21.03.2012 0
155-0721
3919
06259499
14.11.2011 КРАЉЕВО
СТ 88/2011
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
25.01.2012
2397
VIKTORIJA
COMMERCE
АДВАН КОМЕРЦ
ДОО
06.03.2012
23.12.2011
27.04.2012 0
155-0641
2398
3923
08722293
29.11.2011 НОВИ САД
17.10.2013 0
155-0663
07764189
09.04.2012
26.12.2011
26.12.2011 1
155-0946
2400
3926
07659024
РОЋЕВИЋИ ЗЗ
08.11.2011 КРАЉЕВО
СТ 515/2010
17.02.2012
30.12.2011
27.03.2012 1
155-0994
2401
3927
08084394
ГИП АД
17.11.2011 ПАНЧЕВО
СТ 345/2011
27.03.2012
27.12.2011
15.10.2013 0
155-0941
2402
3932
17138553
ИНТЕРГРАФ ММ
02.12.2011 БЕОГРАД
СТ 395/2011
03.03.2012
09.03.2012
28.09.2012 0
155-0654
2403
3933
06950612
ТРАНСПОРТ
ХОРВАТХ ДОО
02.11.2011 ВАЉЕВО
СТ 720/2011
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ТОРБИЦА
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
23.01.2012
3924
СТ
1128/2011
СТ
3455/2011
27.02.2012
2399
ЕЛЕКТРО - НАБАВА
ДОО
РИОТРЕЈД у
ликвидацији
22.02.2012
09.12.2011
03.10.2012 0
155-0657
28.09.2011 БЕОГРАД
133 од 167
20.12.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
20.12.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
20.12.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
30.11.2011 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
24.11.2011 ХАЏИЋ ВЛАДАН
ГОРДАНА
28.09.2011 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
22.11.2011 ЈАКОВЉЕВИЋ
ДРАГАН САЊА
25.11.2011 БОРОВЧАНИН
ДУШАН МИРКО
15.11.2011 АВРАМОВ ЂОКА
ГАВРА
14.11.2011 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
01.02.2013 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
28.09.2011 ДАШИЋ ДРАГОМИР
НЕБОЈША
08.11.2011 ИЛИЋ ЛАЗАР
ЉИЉАНА
17.11.2011 ГЛИГОРИЋ ЗДРАВКО
МИРОСЛАВ
02.12.2011 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
02.11.2011 БОЖИЋ СПАСОЈЕ
ЗОРАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
2404
3934
20349824
OZYCOM
02.12.2011 БЕОГРАД
СТ 331/2011
2405
3935
08831106
ДУГА ИСТОК ДОО
21.11.2011 НОВИ САД
СТ 72/2011
2406
3936
20349000
МЕТАЛАЦ
ТРГОВИНА ДОО
29.11.2011 КРАЉЕВО
СТ 497/2011
2407
3937
20112115
BRILLIANCE
07.12.2011 НОВИ САД
2408
3940
20105542
ФЛЕШ СТИЛ ДОО
2409
3941
08615527
2410
3942
2411
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
09.03.2012
09.03.2012
23.12.2014 0
155-0652
05.12.2013 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
21.11.2011 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
29.11.2011 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
23.02.2012
19.01.2012
21.11.2012 0
155-0663
13.03.2012
25.01.2012
13.11.2013 0
155-1064
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
БОРКА
ПАНТИЋ
21.02.2012
23.01.2012
27.11.2012 0
155-0747
28.11.2011 ВАЉЕВО
СТ
1088/2011
СТ 700/2011
05.03.2012
09.01.2012
18.09.2014 0
155-0862
OMIK TRADE ДОО
28.11.2011 НОВИ САД
СТ 953/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
06.02.2012
16.01.2012
21.02.2012 0
155-0847
20352027
БИР- ДАН ДОО
22.11.2011 ЗАЈЕЧАР
СТ 161/2011
15.03.2012
28.12.2011
27.09.2012 0
155-0938
3943
07027451
INEX- CENTAR
02.12.2011 БЕОГРАД
02.05.2012
11.01.2012
01.06.2012 1
155-0652
2412
3944
20204354
05.12.2011 БЕОГРАД
09.04.2012
06.02.2012
10.02.2012 0
155-0931
2413
3945
17594460
23.04.2012
10.01.2012
05.06.2012 0
155-1042
2414
3948
20093897
JUG - RADARSTVO
ДОО
POINT
INTERNATIONAL
ДОО
EUROENGINEERING
GRADNJA ДОО
СТ
3594/2011
СТ 565/2011
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
10.04.2012
23.01.2012
27.02.2014 0
155-0709
17.09.2013 КНЕЖЕВИЋ МИЛОШ
МИЛЕВА
2415
3950
06609104
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
12.03.2012
16.01.2012
30.10.2013 0
155-0628
13.12.2011 ЈЕРЕМИЋ
ДРАГОСЛАВ НЕНАД
2416
3954
2417
07.12.2011 ИВЕТИЋ ИЛИЈА
РАДОВАН
28.11.2011 РАФАЈЛОВИЋ
КОСТА
СЛОБОДАНКА
28.11.2011 КНЕЖЕВИЋ СТЕВАН
ДРАГОЉУБ
22.11.2011 КОСТИЋ МИЛОЈЕ
МИЛЧА
02.12.2011 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
05.12.2011 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
30.11.2011 ЈАНКОВИЋ МОМИР
МИЛОВАН
30.11.2011 БЕОГРАД
СТ
2867/2011
13.12.2011 БЕОГРАД
СТ
3408/2011
СРБИЈАНКА експортимпорт ДОО
13.12.2011 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 560/2011
20120029
ЛУКС - ОИЛ ДОО
13.12.2011 ВАЉЕВО
СТ 703/2011
РАДА
ВУЛЕТИЋ
10.04.2012
17.01.2012
14.10.2014 0
155-1036
13.12.2011 МАНОЈЛОВИЋ
МИЛОМИР ПРЕДРАГ
3956
08038953
ДУВАН ДП
01.11.2011 НОВИ САД
29.11.2011
07.11.2012 1
155-0689
3958
07225628
СЛОБОДАН ЈОВИЋ у
ликвидацији
28.10.2011 ПОЖАРЕВАЦ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
25.01.2012
2418
СТ
1179/2011
СТ 344/2011
27.03.2012
01.12.2011
14.02.2012 1
155-1002
01.11.2011 БАЈИЋ МИЛАН
НЕБОЈША
28.10.2011 ВРАЧЕВИЋ ЗДРАВКА
МИЋА
2419
3959
17433148
ПЛАНА
ЖИВИНАРСТВО АД
28.10.2011 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 359/2011
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
27.03.2012
01.12.2011
14.02.2012 1
155-0805
28.10.2011 МИЈУШКОВИЋ
РИСТО ЖЕЉКО
2420
3960
07683545
ПЕКОН ДП
07.11.2011 ЧАЧАК
СТ 180/2011
ДАНКА
МАЈСТОРОВИЋ
23.04.2012
12.12.2011
22.12.2011 1
155-0781
07.11.2011 ОБРАДОВИЋ
ВЕЛИМИР МИЛУТИН
2421
3963
07094833
НОВИ ФТО
18.11.2011 БЕОГРАД
СТ
3599/2011
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
26.01.2012
23.12.2011
23.12.2011 1
155-0915
18.11.2011 СТЕВАНОВИЋ
МИОДРАГ ДРАГИ
134 од 167
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
2422
3969
17374761
ЕНТЕР ПЛУС
19.12.2011 БЕОГРАД
2423
3970
17558366
ТАМНАВА -04 ДОО
04.11.2011 ВАЉЕВО
СТ
2620/2011
СТ 685/2011
2424
3971
17616757
ПАНТЕР
ПРОФЕСТИЛ КД
28.11.2011 ВАЉЕВО
СТ 688/2011
2425
3973
08825165
СЕРВАЛ ДОО
12.12.2011 СОМБОР
2426
3974
17540211
DOOX MITA TRADE
ДОО
2427
3975
20017074
2428
3976
17613723
2429
3978
08773831
2430
3979
08803765
2431
3981
20120509
2432
3982
2433
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ВЕРА ТЕШИЋ
13.03.2012
31.01.2012
18.04.2013 0
155-0916
РАДА
ВУЛЕТИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
28.02.2012
13.12.2011
23.04.2013 0
155-0623
14.03.2012
06.01.2012
20.11.2012 0
155-0850
СТ 189/2011
АЛЕКСАНДРА
ПОЗДЕР
20.02.2012
16.01.2012
23.04.2012 0
155-0933
25.11.2011 БЕОГРАД
СТ
1815/2011
23.04.2012
16.01.2012
11.12.2013 0
155-1072
25.11.2011 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
ALPOS TRADING
ДОО
НИКОЛИЋ ДРАГАН И
ДРУГИ BUILDING
BOR ОД ЗА
ИЗВОЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКИХ
РАДОВА
ЕТО СТАМБЕНА
ЗАДРУГА
ТО ЈЕ ТО СТАМБЕНА
ЗАДРУГА
08.12.2011 БЕОГРАД
СТ
3602/2011
СТ 396/2011
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ТОРБИЦА
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
09.05.2012
24.01.2012
20.12.2013 0
155-1072
17.04.2012
29.12.2011
23.02.2012 0
155-0875
08.12.2011 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
14.12.2011 СТОЈКОВИЋ МИРКО
ИВИЦА
СТ
1056/2011
СТ
1065/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
12.03.2012
26.01.2012
10.09.2013 0
155-1004
12.03.2012
26.01.2012
26.01.2012 0
155-1005
22.11.2011 УЖИЦЕ
СТ 200/2011
03.02.2012
24.10.2014 0
155-0608
26.12.2011 БЕОГРАД
СТ 696/2011
23.03.2012
23.03.2012
07.03.2013 0
155-0894
3984
17318551
MIL FRUIT ДОО
16.12.2011 БЕОГРАД
СТ
2761/2011
ДРАГАНА
ЈОКИЋ
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
08.06.2012
20089865
ЗЛАТИБОР К
МЛЕКАРА
ДУНАВ ЈАХТИНГ
09.04.2012
06.02.2012
24.12.2012 0
155-0576
2434
3985
08296359
САНКОМ ОД
СТ 467/2011
24.01.2012
30.07.2014 0
155-0889
3987
20063548
СУМАДИТ ДОО
12.04.2012
02.02.2012
27.06.2013 0
155-0692
2436
3989
20172258
МАСТЕР УНИВЕРЗАЛ
ДОО
27.12.2011 УЖИЦЕ
СТ 224/2011
ДРАГАНА
САВИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
МАНОЈЛЕ
МИЛОВИЋ
29.03.2012
2435
26.12.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
22.12.2011 СУБОТИЦА
07.06.2012
06.02.2012
04.10.2013 0
155-1084
2437
3990
06752128
COMBI CO ДОО
22.12.2011 БЕОГРАД
01.03.2012
23.03.2012 0
155-0645
3991
20018437
ТОПОЛА - ФИП ДОО
22.12.2011 СУБОТИЦА
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
05.04.2012
2438
СТ
2646/2011
СТ 401/2011
12.04.2012
02.02.2012
27.06.2013 0
155-0917
22.11.2011 ЗАЈЕЧАР
20.12.2011 НОВИ САД
20.12.2011 НОВИ САД
СТ 431/2011
135 од 167
19.12.2011 ЈОКИЋ МИЛЕНКО
ДРАГИЦА
04.11.2011 СТАЈИЋ МИТАР
БРАНИСЛАВ
28.11.2011 ДЕСПОТОВИЋ
РАДОМИР
ТОМИСЛАВ
12.12.2011 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
20.12.2011 МОРАЧА ПАЈА
ЈОВАН
20.12.2011 ПАВЛИЋ БРАНКО
БРАНКА
22.11.2011 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
26.12.2011 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
16.12.2011 МАТИЋАЛИМПИЈЕВИЋ
МИЛОРАД АНА
05.12.2013 РАДУКИЋ ВУКАШИН
ЖИВКО
22.12.2011 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
27.12.2011 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИСАВ
СЛОБОДАН
22.12.2011 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
22.12.2011 БОЖИНОВИЋ
ЉУБОМИР
ЉИЉАНА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
2439
3992
20103965
АЛПОС МЕТАЛНЕ
КОНСТРУКЦИЈЕ ДОО
27.12.2011 НИШ
СТ 672/2011
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
04.04.2012
01.02.2012
19.11.2012 0
155-0964
27.12.2011 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
2440
3993
08203717
КТК ПРОМ ДОО
22.12.2011 СУБОТИЦА
СТ 402/2011
12.04.2012
02.02.2012
18.12.2014 0
155-0761
2441
3994
08738149
АМКО ДОО
22.12.2011 СУБОТИЦА
СТ 408/2011
12.04.2012
02.02.2012
19.09.2012 0
155-0677
2442
3995
20209810
22.12.2011 СУБОТИЦА
СТ 412/2011
12.04.2012
02.02.2012
21.06.2012 0
155-0985
29.04.2014 ГРУБОР ШАНДОР
РОЗАЛИЈА
22.12.2011 ЋОПИЋ ЈОВАН
БРАНКА
22.12.2011 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
2443
3997
20269120
22.12.2011 ЧАЧАК
СТ 288/2011
18.06.2012
17.02.2012
10.04.2012 0
155-0927
2444
4000
20152290
BALKAN LOGISTIC
ДОО
INTERNATIONAL
SOCKS ДОО
ГИЛЕПРОМЕТ ДОО
28.12.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 213/2011
09.05.2012
08.02.2012
27.06.2012 0
155-0962
2445
4001
20018135
ЛАЗИ ДОО
28.12.2011 ЗРЕЊАНИН
СТ 220/2011
04.05.2012
03.02.2012
25.01.2013 0
155-0962
2446
4003
07875215
РАМА ДОО
27.12.2011 ВАЉЕВО
СТ 722/2011
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
ГОРДАНА
КОЦИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
08.05.2012
08.02.2012
29.01.2014 0
155-1039
2447
4004
20216972
27.12.2011 ВАЉЕВО
СТ 714/2011
03.02.2012
28.12.2012 0
155-0534
4005
07726686
05.12.2011 БЕОГРАД
СТ 247/2011
РАДА
ВУЛЕТИЋ
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
24.04.2012
2448
МП - ГРУПАЦИЈА
ДОО
Б & П ДОО
26.04.2012
23.01.2012
27.09.2012 0
155-0570
2449
4006
20220546
PRIVATE PROJECT
MANAGEMENT ДОО
20.12.2011 БЕОГРАД
СТ
3130/2011
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
19.06.2012
31.01.2012
06.03.2013 0
155-0936
2450
4011
06401783
КРУГ ДП
13.09.2011 ВАЉЕВО
СТ 693/2011
СРЕЋКО
ТИОТИЋ
21.12.2011
20.10.2011
11.05.2012 1
155-0636
13.09.2011 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
2451
4012
20371811
LUXOR POPI ДОО
16.12.2011 БЕОГРАД
20.01.2012
26.12.2013 0
155-0648
4013
07662483
НЕГОТИНСТАН ДП
25.08.2011 ЗАЈЕЧАР
27.12.2011
30.10.2011
26.12.2013 1
155-0878
2453
4014
07661118
ФАРМАКООП ДП у
ликвдацији
13.09.2011 ВАЉЕВО
СТ 694/2011
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
24.02.2012
2452
СТ
3121/2011
СТ 201/2011
21.12.2011
20.10.2011
11.05.2012 1
155-0636
16.12.2011 ЛУКАЧ БРАНКО
ЖИВАН
25.08.2011 ИВАШКОВИЋ
СИНИША ДЕЈАН
13.09.2011 ВУКОВИЋ ЖИВОТА
МИЛОВАН
2454
4019
07563612
ПИОНИР- БЕОГРАД у
ликвидацији
24.11.2011 БЕОГРАД
СТ
3454/2011
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
16.02.2012
29.12.2011
29.12.2011 1
2455
4025
17435418
МБН ППТУ ДОО
23.12.2011 УЖИЦЕ
СТ 199/2011
11.05.2012
03.02.2012
31.05.2013 0
155-0608
2456
4036
17182269
ЦАКА ПРОМЕТ ДОО
11.01.2012 НИШ
СТ 618/2011
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
24.04.2012
14.02.2012
25.06.2012 0
155-1010
136 од 167
22.12.2011 НЕШКОВИЋ
БОГОЉУБ МИЛИЋ
28.12.2011 НИЋЕТИН
ЉУБОМИР МИЛАН
28.12.2011 НИЋЕТИН
ЉУБОМИР МИЛАН
27.12.2011 ЋОСИЋ РАДОВАНА
МИОДРАГ
27.12.2011 ПЕТКОВИЋ ПЕТАР
РАДОВАН
05.12.2011 ЖИВОЈИНОВИЋ
СЛАВОЉУБ
МИЈОДРАГ
20.12.2011 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
23.12.2011 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
11.01.2012 МИЛОШЕВИЋ
ДЕСИБОР ДРАГАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
2457
4037
07697902
НОЛЕ КОМЕРЦ ДОО
11.01.2012 НИШ
СТ 592/2011
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
24.04.2012
14.02.2012
19.06.2012 0
155-0992
11.01.2012 ЋЕТКОВИЋ
ЉУБОМИР
ДУШАНКА
2458
4038
08808015
21.12.2011 НОВИ САД
СТ 373/2011
01.02.2012
25.04.2013 0
155-0663
4039
17321749
21.12.2011 БЕОГРАД
СТ
1677/2011
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
13.03.2012
2459
ДАНБОС ПРОДУКТ
ДОО
DEI COMPANY ДОО
10.03.2012
06.02.2012
19.04.2013 0
155-0998
21.12.2011 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
21.12.2011 ПОПОВИЋ
ВЛАСТИМИР ЖАРКО
2460
4040
06212867
СОРАБ
21.12.2011 БЕОГРАД
СТ 182/2011
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
10.03.2012
06.02.2012
04.07.2013 0
155-0998
21.12.2011 ПОПОВИЋ
ВЛАСТИМИР ЖАРКО
2461
4041
20103132
КОМОСАР М ДОО
17.01.2012 НОВИ САД
СТ 794/2011
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
27.03.2012
21.02.2012
13.06.2012 0
155-0898
17.01.2012 ШПАРАВАЛО
СЛАВКО ЗВЕЗДАНА
2462
4042
06083749
DULE- EXPORT ДОО
10.01.2012 ВАЉЕВО
СТ 730/2011
РАДА
ВУЛЕТИЋ
27.04.2012
16.02.2012
31.01.2013 0
155-0850
2463
4044
17409581
TYCO INTEGRATED
SYSTEMS ДОО
13.01.2012 БЕОГРАД
СТ
3504/2011
08.06.2012
16.03.2012
30.07.2012 0
155-0335
2464
4052
17113674
20.01.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 659/2011
14.05.2012
20.02.2012
30.08.2012 1
155-0910
2465
4053
27001246
17.01.2012 ЧАЧАК
СТ 263/2011
29.09.2012
13.03.2012
29.03.2013 0
155-1022
2466
4055
07705638
POLET COMERC
EXPORT IMPORT
ЛМ ПРОМЕТ ОД
Мирковић Миломир
и др.
МАГНАТ ДОО
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
МАРИЈА
АЋИМОВИЋ
10.01.2012 ДЕСПОТОВИЋ
РАДОМИР
ТОМИСЛАВ
13.01.2012 СТОЈИЧИЋ ЂОРЂЕ
РАДОМИР
28.12.2011 КРАЉЕВО
СТ 501/2011
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
28.03.2012
22.02.2012
22.11.2012 0
155-0641
2467
4056
20527722
ТАМПЕТ ДОО
28.12.2011 КРАЉЕВО
СТ 517/2011
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
28.03.2012
22.02.2012
19.11.2012 0
155-0641
28.12.2011 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
2468
4057
17021389
МОТОПРОМЕТ ДОО
17.01.2012 НИШ
СТ 373/2011
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
08.05.2012
24.02.2012
27.11.2012 0
155-0992
17.01.2012 ЋЕТКОВИЋ
ЉУБОМИР
ДУШАНКА
2469
4059
20177497
LB COMPUTERS ДОО
13.01.2012 БЕОГРАД
СТ
3532/2011
03.05.2012
09.03.2012
18.04.2013 0
155-0335
13.01.2012 СТОЈИЧИЋ ЂОРЂЕ
РАДОМИР
2470
4064
20389656
AS TRADE SYSTEM
ДОО
24.01.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 655/2011
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
07.05.2012
16.03.2012
24.08.2012 0
155-0720
24.01.2012 ЈОВАНОВИЋ
ЖИВАДИН ГВОЗДЕН
2471
4065
17177664
МАМБО ДОО
26.12.2011 БЕОГРАД
20.02.2012
19.12.2012 0
155-0652
4066
07107536
PROTOURS ОАД
26.01.2012 НИШ
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
23.05.2012
2472
СТ
3466/2010
СТ 293/2011
28.05.2012
23.02.2012
27.12.2013 0
155-1068
26.12.2011 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
26.01.2012 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
137 од 167
20.01.2012 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
17.01.2012 ЗОЋЕВИЋ
ЉУБОМИР
СЛОБОДАН
28.12.2011 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
2473
4067
20095547
КЕСКЕ ДОО
23.12.2011 КРАЉЕВО
СТ 121/2011
2474
4072
20044624
ОМ РЕКЛАМНА
АГЕНЦИЈА ДОО
20.01.2012 БЕОГРАД
СТ
3456/2011
2475
4074
20298219
HYLA AGRAR ДОО
16.01.2012 БЕОГРАД
СТ
3453/2011
2476
4076
08425469
VELTOURS ДОО
13.01.2012 ПАНЧЕВО
СТ 397/2011
2477
4078
08360944
COMPLEX ДОО
24.01.2012 НОВИ САД
СТ 916/2011
2478
4080
06549772
26.01.2012 БЕОГРАД
2479
4081
20085100
DIJAMANT ABC
KOMERC
CITY BOX ДОО
СТ
3076/2011
СТ 725/2011
2480
4086
17318250
BOREA PARTI ДОО
27.01.2012 БЕОГРАД
СТ
4113/2011
2481
4087
17146076
ZD ELEKTRONIK
ДОО
13.01.2012 БЕОГРАД
СТ
3482/2011
2482
4088
20513292
02.02.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 612/2011
2483
4089
20239034
02.02.2012 СУБОТИЦА
СТ 441/2012
2484
4090
08826595
31.01.2012 НОВИ САД
2485
4093
07024223
М.Б.ЛЕКТОР ПРИМ
ДОО
INTERNATIONAL
RAILWAY SYSTEMS
ДОО
ELINT COMPANY
ДОО
VAJDA АД
СТ
1127/2011
СТ 126/2012
2486
4096
20056967
КЛИК ПРИНТ
30.01.2012 БЕОГРАД
СТ
4120/2011
2487
4099
20016710
ЕКО- ДРИНСКИ
ЦЕНТАР ДОО
24.01.2012 ВАЉЕВО
2488
4101
17026569
ТУЛАРКА ДП
КОНФЕКЦИЈА
2489
4105
08240531
2490
4107
20153679
2491
4108
08695539
ТВРЂАВА ВАРАДИН
ДП
РОДИЋ М &Б
ХОЛДИНГ ДОО
ВЕЉО ДОО
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
04.04.2012
30.01.2012
30.11.2012 0
155-0979
27.03.2012
21.02.2012
23.04.2012 0
155-0637
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ТОРБИЦА
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ВЕРА ТЕШИЋ
11.06.2012
27.02.2012
15.10.2012 0
155-0576
24.04.2012
21.02.2012
23.07.2013 0
155-0836
30.03.2012
28.02.2012
08.09.2014 0
155-0879
10.05.2012
05.04.2012
24.10.2013 0
155-0936
24.04.2012
20.02.2012
13.11.2014 0
155-0812
22.05.2012
09.03.2012
17.07.2012 0
155-1006
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
27.03.2012
09.03.2012
19.10.2012 0
155-0996
13.01.2012 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
14.05.2012
06.03.2012
25.12.2012 0
155-0925
10.05.2012
15.03.2012
20.11.2014 0
155-0921
02.02.2012 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
22.02.2012 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
БИЉАНА
СУБОТИЋ
05.04.2012
05.03.2012
25.04.2012 0
155-1004
18.06.2012
29.02.2012
27.12.2013 1
155-0936
28.03.2012
29.02.2012
13.12.2013 0
155-1035
СТ 740/2011
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
08.05.2012
02.03.2012
03.10.2012 0
155-0668
13.01.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 415/2011
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
06.06.2012
22.02.2012
23.01.2013 1
155-0888
23.12.2011 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
06.02.2012 НОВИ САД
СТ 487/2011
06.04.2012
03.02.2012
16.12.2014 1
155-1003
08.05.2012
14.03.2012
20.04.2012 0
155-0665
07.02.2012 НОВИ САД
СТ
1022/2011
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
11.04.2012
13.03.2012
11.04.2012 0
155-1065
10.01.2012 ВАЉЕВО
31.01.2012 БЕОГРАД
СТ 330/2011
138 од 167
23.12.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
20.01.2012 ПОПОВИЋ РАТОМИР
БОРИВОЈ
16.01.2012 МАТИЋАЛИМПИЈЕВИЋ
МИЛОРАД АНА
13.01.2012 ЋУК СТОЈАН
МИЛОРАД
24.01.2012 ПАВЛОВИЋ ВАЈО
НИКОЛА
26.01.2012 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
10.01.2012 МАРКОВИЋ МИЛАН
ДРАГАН
27.01.2012 МРДОВИЋ МИЈАИЛО
БУДИМИР
31.01.2012 МОРАЧА ПАЈА
ЈОВАН
31.01.2012 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
30.01.2012 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
24.01.2012 ЈОВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
СВЕТИСЛАВ
13.01.2012 ЦЕНИЋ ТОМИСЛАВ
ВЕНЦИСЛАВ
23.12.2011 СМОЉАНОВИЋ
ЈОВАН МИОДРАГ
06.02.2012 КИЋАНОВИЋ САВА
МИРЈАНА
07.02.2012 ПРОТИЋ АНТУН
ЈАДРАНКО
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
2492
4110
17111191
2493
4111
2494
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
РАДА
ВУЛЕТИЋ
ГОРДАНА
КОЦИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
18.05.2012
02.03.2012
15.05.2014 0
155-1096
03.07.2012
09.03.2012
25.01.2013 0
155-0669
21.06.2012
27.02.2012
04.11.2013 0
155-0643
04.04.2012
28.03.2012
16.01.2013 0
155-1064
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
28.03.2012
22.02.2012
19.06.2013 0
155-0979
13.06.2012
14.03.2012
24.11.2014 0
155-0863
10.05.2012
05.04.2012
05.05.2012 0
155-0698
27.03.2012
21.02.2012
21.02.2012 0
155-0698
08.06.2012
23.03.2012
22.03.2013 0
155-0613
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
БРАНИСЛАВ
СТАЈИЋ
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
БОРКАПАНТИЋ
19.06.2012
07.03.2012
07.05.2014 0
155-0916
04.05.2012
20.03.2012
16.01.2014 0
155-0909
20.06.2012
21.03.2012
10.09.2013 0
155-0878
18.04.2012
22.02.2012
15.11.2012 0
155-0623
31.05.2012
19.04.2012
19.04.2012 0
155-0911
29.03.2012
05.03.2012
25.04.2012 0
155-0752
30.04.2012
07.03.2012
20.03.2014 0
155-0973
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
14.05.2012
27.02.2012
27.02.2012 0
155-0936
05.04.2012
05.03.2012
23.04.2012 0
155-0835
26.01.2012 КРАЉЕВО
СТ
2749/2011
СТ
1201/2011
СТ 493/2011
29.05.2012
05.04.2012
28.03.2013 0
155-1064
Е.S.Y. INŽENJERING
ДОО
13.02.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 22/2012
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
09.07.2012
20.03.2012
20.09.2012 0
155-1024
13.02.2012 ЗДРАВКОВИЋ
МАРКО СТАНИСЛАВ
STILL PRODUCTION
ДОО
24.06.2011 БЕОГРАД
СТ
1992/2011
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
28.10.2011
28.10.2011
04.07.2012 0
155-0654
27.01.2012 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
25.01.2012 ВАЉЕВО
СТ 771/2011
08177759
ШАБАЦ- ЕЛЕКТРО
ДОО
ИНТЕР ПРОМЕТ ДОО
03.02.2012 ЗРЕЊАНИН
СТ 214/2011
4112
20087030
GEM COOL ДОО
30.01.2012 БЕОГРАД
2495
4114
17548409
Б.М.А. ДОО
26.01.2012 КРАЉЕВО
СТ
3464/2011
СТ 549/2011
2496
4116
17272934
БП АУТО ДОО
26.12.2011 КРАЉЕВО
СТ 447/2011
2497
4118
27002978
SERBITA AGRARДОО
08.02.2012 ЗРЕЊАНИН
СТ 225/2011
2498
4120
20262630
ДАНИНО ДОО
26.01.2012 БЕОГРАД
2499
4121
20308583
SWEET SECRET
20.01.2012 БЕОГРАД
2500
4122
06705081
ADDINOL LUBE OIL
ДОО
06.02.2012 БЕОГРАД
СТ
2319/2011
СТ
2527/2011
СТ
3257/2012
2501
4126
17561839
ITAL OFFICE
31.01.2012 БЕОГРАД
2502
4130
07596723
ПРОЛОМ ДОО
09.02.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ
3414/2011
СТ 599/2011
2503
4132
17342711
14.02.2012 ЗАЈЕЧАР
СТ 208/2011
2504
4133
17297473
ACS GREEN LINE
WINDOWS ДОО
AIR PACK ДОО
13.01.2012 ВАЉЕВО
СТ 706/2011
2505
4134
17573322
3 POINTS ДОО
02.02.2012 БЕОГРАД
2506
4135
08837139
ИКА АМ ДОО
13.02.2012 НОВИ САД
СТ
1491/2011
СТ 575/2011
2507
4136
07962371
AS IMPEX ДОО
25.01.2012 ВАЉЕВО
СТ 762/2011
2508
4137
07769881
ПЈ ПГП РТБ ДОО
10.01.2012 БЕОГРАД
2509
4139
20268573
ДИВИЋ ДОО
01.02.2012 НОВИ САД
2510
4140
06225268
UNIEX ДОО
2511
4142
20070773
2512
4143
07785305
139 од 167
25.01.2012 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
03.02.2012 СУДАРОВ СТЕВАН
СЛОБОДАН
30.01.2012 РАДОВИЋ МИЛОСАВ
ПЕРО
26.01.2012 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
26.12.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
08.02.2012 АРСИЋ ПЕТАР
ДРАГИЦА
26.01.2012 МИМИЋ ЈЕЛИСИЈЕ
ДАНКО
26.01.2012 МИМИЋ ЈЕЛИСИЈЕ
ДАНКО
06.02.2012 ВУКОВИЋ БОРИВОЈЕ
ВЕСНА
15.01.2013 ЈОКИЋ МИЛЕНКО
ДРАГИЦА
09.02.2012 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
20.02.2012 ИВАШКОВИЋ
СИНИША ДЕЈАН
13.01.2012 СТАЈИЋ МИТАР
БРАНИСЛАВ
02.02.2012 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
13.02.2012 ТОМАШЕВИЋ
ВУКАШИН ДЕЈАН
25.01.2012 ФИЛИПИЋ ПАВЛЕ
СТОЈАНКА
10.01.2012 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
01.02.2012 СЕКЕРЕШ СТЕВАН
ИГОР
26.01.2012 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
2513
4144
06011845
2514
4145
2515
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
20.01.2012 БЕОГРАД
20060581
DP VULKANMONT
ELEKTROMONTAŽA
HECX & CO
4147
20138769
DM CERAMICS ДОО
30.01.2012 БЕОГРАД
2516
4149
20502193
01.12.2011 ПОЖАРЕВАЦ
2517
4150
07967039
WLAINA MODERN
LIVING ДОО
КЛАС ДОО
СТ
3836/2011
СТ
3230/2011
СТ
3150/2011
СТ 382/2011
20.02.2012 ЧАЧАК
СТ 286/2011
2518
4151
17269747
AQUA LUX ДОО
22.02.2012 НИШ
2519
4152
06092489
IDEJA - TEX ДОО
2520
4153
20118377
2521
4158
20037849
2522
4160
20265167
2523
4162
20277041
2524
4163
08723168
2525
4164
17035487
2526
4166
2527
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
БРАНКИЦА
МЕАНЏИЈА
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
21.05.2012
09.04.2012
09.04.2012 1
20.04.2012
20.04.2012
28.12.2012 0
155-0656
21.05.2012
09.04.2012
09.04.2012 0
155-0882
11.04.2012
25.01.2012
03.04.2014 0
155-1008
28.09.2012
06.04.2012
23.12.2013 0
155-1057
СТ 613/2011
МОМИР ТАСИЋ
10.05.2012
29.03.2012
06.12.2012 0
155-0992
20.02.2012 ВАЉЕВО
СТ 775/2011
РАДА
ВУЛЕТИЋ
29.06.2012
30.03.2012
16.01.2014 0
155-0944
EUROPEAN COLORS
TRADE ДОО
06.02.2012 БЕОГРАД
СТ
3209/2011
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
25.05.2012
23.03.2012
14.09.2012 0
155-0974
06.02.2012 ЈОКИЋ РАДОВАН
ЂОРЂЕ
AG VERTEX
GRADNJA ДОО
MD GROUP ДОО
27.01.2012 КРАЉЕВО
СТ 464/2011
05.06.2012
02.03.2012
28.06.2013 0
155-0979
22.02.2012 НОВИ САД
10.05.2012
22.03.2012
23.03.2012 0
155-0639
DR EREŠ - MAGIC
FOOD
КМК ДОО
23.02.2012 СУБОТИЦА
СТ
1246/2011
СТ 469/2011
10.05.2012
29.03.2012
12.07.2012 0
155-0886
23.02.2012 СУБОТИЦА
СТ 433/2011
10.05.2012
29.03.2012
30.10.2014 0
155-0886
31.01.2012 НИШ
СТ 49/2012
29.05.2012
28.02.2012
08.08.2014 1
155-0910
08537801
ТРУДБЕНИК РАСИНА ДП
ДРАГИЋ ДОО
27.02.2012 НОВИ САД
19.04.2012
03.04.2012
19.06.2012 0
155-0809
4169
07922469
ЕНИГМА ДОО
21.11.2011 БЕОГРАД
СТ
1081/2011
СТ
3137/2011
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
23.05.2012
23.02.2012
23.05.2012 0
155-0654
27.01.2012 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
22.02.2012 ГУЛАН МИЛОВАН
ЈАДРАНКА
23.02.2012 ЈОВАНОВИЋ
МИЛЕТА БОГДАН
23.02.2012 ЈОВАНОВИЋ
МИЛЕТА БОГДАН
31.01.2012 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
27.02.2012 ПЕТРОВИЋ ТОДОР
ДУШАН
21.11.2011 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
2528
4170
17544730
TVCOM ДОО
23.02.2012 БЕОГРАД
26.04.2012
26.04.2012 0
155-0882
4171
07212020
СТЕВАН СРЕМАЦ
КИП
25.01.2012 НИШ
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
07.06.2012
2529
СТ
2374/2011
СТ 756/2011
25.05.2012
22.02.2012
29.06.2012 1
155-0686
2530
4174
07878699
АЛВЕС ДОО
02.03.2012 НИШ
СТ 720/2011
МОМИР ТАСИЋ
29.05.2012
04.04.2012
21.12.2012 0
155-1010
2531
4175
20070170
ЕМИЛИ СД ДОО
21.02.2012 ЧАЧАК
СТ 273/2011
28.09.2012
29.03.2012
22.11.2012 0
155-1087
2532
4177
07417870
АЛИБАШИЋ ОД
СУВИ ДО
10.11.2011 КРАЉЕВО
СТ 318/2010
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
29.02.2012
28.12.2011
28.03.2013 0
155-0979
20.02.2012 БЕОГРАД
140 од 167
20.02.2012 КОРЕНИЋ НИКОЛА
БРАНКО
09.03.2012 ЈУГОВИЋ ЛАЗАР
БРАНКО
01.12.2011 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
20.02.2012 АНДРЕЈЕВИЋ
ЗДРАВКО ЈАДРАНКА
22.02.2012 ЋЕТКОВИЋ
ЉУБОМИР
ДУШАНКА
20.02.2012 МАРКОВИЋ
СТАНОЈЕ ДРАГИЦА
23.02.2012 ЈУГОВИЋ ЛАЗАР
БРАНКО
25.01.2012 РАЈКОВИЋ
Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
02.03.2012 МИЛОШЕВИЋ
ДЕСИБОР ДРАГАН
21.02.2012 МИЛОШЕВИЋ
РАДИВОЈЕ АЦО
10.11.2011 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
2533
4178
20354909
2534
4179
07985720
2535
4180
17321960
2536
4181
2537
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
ЛЕНЕ ДОО стечајна
маса
ПУНЕМА ДОО
20.02.2012 ЗАЈЕЧАР
СТ 239/2011
29.02.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 327/2012
01.03.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 625/2011
07594038
МНОГО БОЉА
ДИСТРИБУЦИЈА
ДОО
ДУГА ДОО
01.03.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 633/2011
4183
08598070
ПАНТЕЛИЋ- ТРАДЕ
02.03.2012 НОВИ САД
СТ 491/2011
2538
4184
08244065
СТАНКОВИЋ ТРАНСПОРТ ДОО
09.02.2012 НОВИ САД
СТ
1168/2011
2539
4185
07616627
JEVTO COMP ДОО
01.02.2012 ВАЉЕВО
СТ 735/2011
2540
4186
07639236
АЛМИР ДОО
22.02.2012 КРАЉЕВО
СТ 472/2011
2541
4189
08820031
ФРИГО ИРВА ДОО
07.02.2012 ПАНЧЕВО
СТ 401/2011
2542
4190
20079657
МАРКАТО ЛАМ ДОО
05.03.2012 НОВИ САД
СТ 870/2011
2543
4192
17430696
ФАРМА ТРЕЈД ОД
06.03.2012 ЧАЧАК
СТ 280/2011
2544
4193
20100583
CARITAS
14.02.2012 БЕОГРАД
2545
4194
17159933
ПУТЕВИ ДОО
23.02.2012 БЕОГРАД
СТ
3739/2011
СТ 689/2011
2546
4195
20017791
АГРО ПЕТЛОВАЧА
20.02.2012 ВАЉЕВО
СТ 768/2011
2547
4198
08763640
ТРЕНД С ДОО
02.03.2012 НОВИ САД
2548
4199
17256831
КРАЉЕВАЧКА
ИНДУСТРИЈА МЕСА
EXPORT ДОО
09.03.2012 КРАЉЕВО
СТ
1131/2011
СТ 301/2012
2549
4200
07781954
28.11.2011 БЕОГРАД
2550
4202
17038885
ЕЛЕКТРОНИКА
СИСТЕМИ
КВАЛИТЕТА ДП
ФЕПАТЕКС ДП
2551
4208
07630646
КОНТИНЕНТАЛ ДП
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
ГОРИЦА
РАШКОВЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
26.06.2012
27.03.2012
27.09.2012 0
155-0938
19.04.2012
19.03.2012
09.10.2014 0
155-1002
04.06.2012
18.04.2012
10.09.2014 0
155-0925
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
30.04.2012
19.04.2012
24.08.2012 0
155-0909
11.04.2012
13.03.2012
12.06.2012 0
155-0745
11.04.2012
13.03.2012
23.04.2012 0
155-0847
БОРКА
ПАНТИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
07.05.2012
12.03.2012
02.10.2012 0
155-0812
25.05.2012
04.04.2012
30.11.2012 0
155-0641
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
05.06.2012
27.03.2012
19.11.2013 0
155-0629
23.04.2012
11.04.2012
17.12.2013 0
155-0895
20.09.2012
20.04.2012
29.07.2013 0
155-1087
25.06.2012
26.03.2012
27.06.2013 0
155-0974
07.06.2012
26.04.2012
05.11.2012 0
155-0936
07.06.2012
29.03.2012
10.06.2014 0
155-0632
18.05.2012
10.04.2012
18.04.2012 0
155-1065
20.06.2012
23.04.2012
22.10.2013 0
155-0923
СТ 357/2011
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
26.03.2012
23.01.2012
11.06.2012 1
155-0479
28.11.2011 КОСТИЋ БЛАГОЈЕ
МИЛУТИН
27.01.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 299/2011
25.05.2012
16.03.2012
11.01.2013 1
155-0807
30.01.2012 ЗАЈЕЧАР
СТ 16/2012
РАДМИЛА
АЛЕКСИЋ
БОЖИДАР
ГОЛУБОВИЋ
21.06.2012
07.03.2012
21.03.2013 1
155-0621
27.01.2012 МИРКОВИЋ САВА
ДРАГАН
30.01.2012 ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАН
ДРАГАНА
141 од 167
20.02.2012 КОСТИЋ МИЛОЈЕ
МИЛЧА
29.02.2012 ВРАЧЕВИЋ ЗДРАВКА
МИЋА
01.03.2012 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
01.03.2012 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
02.03.2012 МАТИЋ ИВАН
ИВАНА
09.02.2012 КНЕЖЕВИЋ СТЕВАН
ДРАГОЉУБ
01.02.2012 МАРКОВИЋ МИЛАН
ДРАГАН
22.02.2012 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
07.02.2012 МЕДАКОВИЋ
НИКОЛА
БРАНИСЛАВ
05.03.2012 ШУМАР ПЕРО
НИКОЛА
06.03.2012 МИЛОШЕВИЋ
РАДИВОЈЕ АЦО
14.02.2012 ЈОКИЋ РАДОВАН
ЂОРЂЕ
23.02.2012 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
20.02.2012 РАФАИЛОВИЋ
ЦВЕТКО МИЛИЈАН
02.03.2012 ПРОТИЋ АНТУН
ЈАДРАНКО
09.03.2012 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
2552
4211
17452959
2553
4215
07457103
2554
4217
2555
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ЗАСТУПНИШТВО,
КОМЕРЦИЈАЛА,
ПРОИЗВОДЊА
ВУЛКАНМОНТ ДП
30.01.2012 БЕОГРАД
СТ 11/2012
БИЉАНА
СУБОТИЋ
02.02.2012 БЕОГРАД
19.04.2012
19.04.2012 1
155-0911
МЕТАЛ КРОВЕЛ
ГРУПА ДП ЗА
ПРОИЗВОДЊУ
ПРОЦЕСНЕ ОПРЕМЕ
24.02.2012 НОВИ САД
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
ВАДИСЛАВ
КУРТЕК
31.05.2012
08040966
СТ
3842/2011
СТ 151/2011
22.05.2012
30.03.2012
28.05.2013 1
155-0747
4218
07745478
АИ ДОО ДП
07.02.2012 БЕОГРАД
СТ
3852/2011
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
05.07.2012
21.03.2012
08.05.2014 1
155-0701
07.02.2012 ЈАКОВЉЕВИЋ
ДРАГАН САЊА
2556
4219
20112433
МОДО ТЕХНИКА
ДОО
09.03.2012 ЧАЧАК
СТ 283/2011
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
02.10.2012
10.04.2012
28.05.2012 0
155-1079
09.03.2012 КАЛУЂЕРОВИЋ
РАДОСАВ АЛЕКСИЈЕ
2557
4220
07904746
09.03.2012 БЕОГРАД
19.06.2012 0
155-0335
20236469
09.05.2012
20.04.2012
17.09.2012 0
155-0931
2559
4228
20064790
САЛОН КЊИГА ДОО
07.03.2012 НИШ
ЉИЉАНАМАТ
ИЋ
БИЉАНА
СУБОТИЋ
МОМИР ТАСИЋ
18.05.2012
4227
ST
3547/2011
СТ
3953/2011
СТ 748/2011
31.08.2012
2558
VEL- PROM KLUB
ДОО
VBA PETROL ДОО
12.06.2012
12.04.2012
28.09.2012 0
155-0826
09.03.2012 СТОЈИЧИЋ ЂОРЂЕ
РАДОМИР
07.03.2012 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
07.03.2012 ПАУНКОВИЋ
МИРОСЛАВ ДРАГАН
2560
4231
17470043
МАРЕЛА ДОО
09.02.2012 КРАЉЕВО
СТ 524/2011
МИЉКИЦА
РАДОВАНОВИЋ
06.06.2012
03.04.2012
28.11.2012 0
155-0603
09.02.2012 ХАЛКОВИЋ ИЉАС
СУЛЕЈМАН
2561
4233
08709327
15.03.2012 СУБОТИЦА
СТ 461/2011
12.04.2012
26.09.2013 0
155-0921
4235
20265809
15.03.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 658/2011
ИЛОНА
СТАЈИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
07.06.2012
2562
КМС ТРГОВИНА ПТП
ДОО
ВЕЛМАРПАКПРОМ
ДОО
09.07.2012
04.06.2012
06.11.2012 0
155-1076
15.03.2012 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
15.03.2012 ЈОВАНОВИЋ
ТОМИСЛАВ ЖИВАН
2563
4237
20066156
GRBIĆGRAF
26.12.2011 БЕОГРАД
20.01.2012
25.05.2012 0
155-0991
4238
20055120
UNION- FARMS
15.03.2012 НОВИ САД
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
24.02.2012
2564
СТ
1083/2011
СТ
1327/2011
15.05.2012
19.04.2012
23.01.2013 0
155-0704
2565
4239
17258826
SWIS INTERMEDICAL
27.02.2012 БЕОГРАД
СТ
3134/2011
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
20.04.2012
29.03.2012
20.04.2012 0
155-0963
27.02.2012 ОСТОЈИЋ МИЛОСАВ
ЈАСМИНА
2566
4241
20500077
ВЕРИГА ФКК ДОО
16.03.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 21/2012
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
07.06.2012
30.04.2012
30.11.2012 0
155-1104
16.03.2012 МАРИНКОВИЋ
ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
2567
4243
08194386
TIM COMMERCE
ДОО
16.03.2012 НОВИ САД
СТ
1245/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
08.06.2012
26.04.2012
03.05.2012 0
155-0624
16.03.2012 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
07.03.2012 БЕОГРАД
142 од 167
29.02.2012 1
02.02.2012 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
24.02.2012 ИВЕТИЋ ИЛИЈА
РАДОВАН
20.01.2012 МИЛЕНОВ БУДИМИР
ОДЕТА
15.03.2012 БУКАРИЦА СПАСОЈЕ
РАДМИЛА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
2568
4244
20124946
BOSS GROUP ДОО
01.03.2012 НИШ
СТ 721/2011
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
12.06.2012
03.04.2012
30.09.2013 0
155-0872
01.03.2012 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
2569
4247
20463945
ЛИК ПРОМЕТ CITY
ДОО
21.03.2012 НИШ
СТ 52/2012
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
27.06.2012
25.04.2012
31.10.2013 0
155-1010
21.03.2012 МИЛОШЕВИЋ
ДЕСИБОР ДРАГАН
2570
4252
17077848
29.03.2012 БЕОГРАД
СТ 384/2011
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
11.09.2012
08.05.2012
25.04.2013 0
155-0931
29.03.2012 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
2571
4253
06823351
ЦАРИЧИН ГРАДВИСОКОГРАДЊА
ДОО стечајна маса
25.04.2013.
VELMONT ДОО
27.03.2012 НИШ
СТ 7/2012
30.08.2012
10.05.2012
18.04.2013 0
155-0647
2572
4258
06599494
EURO- FRUIT ДОО
28.03.2012 НИШ
СТ 735/2011
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
31.08.2012
11.05.2012
27.02.2013 0
155-0992
2573
4260
07385633
МДМ ДОО
26.03.2012 НИШ
СТ 5/2012
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
29.08.2012
08.05.2012
01.10.2012 0
155-0826
27.03.2012 ДИНИЋ ДАНИЛО
МИЛАН
28.03.2012 ЋЕТКОВИЋ
ЉУБОМИР
ДУШАНКА
26.03.2012 ПАУНКОВИЋ
МИРОСЛАВ ДРАГАН
2574
4261
20286369
ОЛЕКСАНДР ДОО
29.02.2012 ПАНЧЕВО
СТ 406/2012
22.06.2012
11.04.2012
18.05.2012 0
155-0516
2575
4264
08473323
29.03.2012 НОВИ САД
СТ 64/2012
17.06.2012
07.05.2012
27.06.2013 0
155-0809
2576
4266
17296876
20.03.2012 ЧАЧАК
СТ 18/2012
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
16.10.2012
27.04.2012
30.07.2013 0
155-1087
20.03.2012 МИЛОШЕВИЋ
РАДИВОЈЕ АЦО
2577
4267
17246445
ZZ MV
AGROMERKANTILIJA
у ликвидацији
АГРОЈУМИ ДАВИДОВИЋИ
Давидовић Милутин
и др ОД
МАРНО
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
16.03.2012 БЕОГРАД
СТ 60/2012
30.08.2012
14.05.2012
17.07.2014 0
155-1048
2578
4271
17171135
БИКИ ДОО
09.11.2011 БЕОГРАД
СТ 705/2011
ЉИЉАНА
МАТИЋ
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ТОРБИЦА
26.03.2012
26.12.2011
09.07.2013 0
155-0865
12.02.2015 ДРАГОЈЛОВИЋ
МИЛАН ДУШАН
09.11.2011 ЋОСОВИЋ
НОВАКОВИЋ
ДУШАН СВЈЕТЛАНА
2579
4273
06931847
MM MOZAIK ДОО
29.03.2012 БЕОГРАД
СТ 483/2011
12.09.2012
09.05.2012
12.09.2012 0
155-0513
2580
4276
20127643
07.03.2012 ВАЉЕВО
СТ 805/2011
27.06.2012
11.04.2012
07.10.2013 0
155-1096
2581
4277
08794154
04.04.2012 НОВИ САД
22.05.2012
16.10.2014 0
155-0972
4278
20602287
29.03.2012 СУБОТИЦА
СТ
1292/2011
СТ 322/2012
26.06.2012
2582
07.06.2012
10.05.2012
28.03.2013 0
155-0842
2583
4280
08386412
ЂУРИЋ- ДОБРОВАЦ
ДОО
CONTINENTAL
PROMET ДОО
MABELUX
COMMERCE ДОО
ДЕРМИК ДОО
30.03.2012 СУБОТИЦА
СТ 42/2012
07.06.2012
10.05.2012
20.02.2014 0
155-0969
2584
4281
08650357
EURO- COLOR ДОО
30.03.2012 СУБОТИЦА
СТ 91/2012
МИРЈАНА
ТРНИНИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
07.06.2012
10.05.2012
21.02.2013 0
155-0969
143 од 167
29.02.2012 ЖИВКОВИЋ МИЛАН
СТЕВАН
29.03.2012 ПЕТРОВИЋ ТОДОР
ДУШАН
29.03.2012 ТОМИЋ СТЕВАН
НЕДЕЉКО
07.03.2012 РАДЛОВИЋ ЦВИЈО
БОГДАНА
04.04.2012 ШИМИЋ РУДО
НИНОСЛАВ
30.03.2012 ВИГЊЕВИЋ ГОЈКО
ДРАГАН
30.03.2012 ЗАГОРАЦ МИЛОШ
БОГДАН
30.03.2012 ЗАГОРАЦ МИЛОШ
БОГДАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
2585
4282
08285926
2586
4283
2587
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
30.03.2012 СУБОТИЦА
СТ 24/2012
08393249
MIKASSA ДОО
ЕКСПОРТ ИМПОРТ
ЗЛАТНО ЗРНО ДОО
30.03.2012 СУБОТИЦА
СТ 323/2012
4285
20483768
АГРО ТОТАЛ ДОО
29.03.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 11/2012
2588
4287
20150190
ФУТУРА КОМ ДОО
02.03.2012 УЖИЦЕ
2589
4289
20353724
ЛЕСКОТИМБЕР ДОО
2590
4292
06869386
2591
4293
2592
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
07.06.2012
10.05.2012
27.06.2013 0
155-1007
07.06.2012
10.05.2012
27.06.2013 0
155-0969
25.06.2012
18.05.2012
29.06.2012 0
155-0832
СТ 15/2012
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
10.08.2012
20.04.2012
19.10.2012 0
155-1084
07.03.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 338/2011
17.08.2012
07.05.2012
16.05.2012 0
155-0807
АСТРА ДОО
03.04.2012 ЗАЈЕЧАР
СТ 237/2011
16.08.2012
10.05.2012
25.06.2014 0
155-0970
08778035
АСТРА ДОО
27.03.2012 НОВИ САД
СТ
1330/2011
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
11.06.2012
09.05.2012
19.03.2013 0
155-1016
4296
17589334
BLUE PEN ДОО
29.03.2012 БЕОГРАД
10.05.2012
24.10.2013 0
155-1048
4301
20462060
ЕПРИЛ ДОО
11.07.2012
15.05.2012
16.04.2013 0
155-0707
2594
4303
17311255
BMB COMPANY ДОО
03.04.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
04.04.2012 КРАЉЕВО
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
ДРАГАНА
САВИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
28.06.2012
2593
СТ
1523/2011
СТ 184/2012
06.09.2012
17.05.2012
20.09.2012 0
155-0641
2595
4304
06155723
VISION PLUS
COMPY ДОО
04.04.2012 КРАЉЕВО
СТ 101/2011
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
06.09.2012
17.05.2012
30.11.2012 0
155-0641
04.04.2012 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
2596
4305
17509420
БИГ ДИЛ - ТРАДЕ
ДОО
28.03.2012 КРАЉЕВО
СТ 467/2011
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
02.07.2012
07.05.2012
26.11.2012 0
155-0641
28.03.2012 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
2597
4310
17482513
23.03.2012 БЕОГРАД
СТ
3655/2011
06.06.2012
02.07.2013 0
155-0920
23.03.2012 ДРАКУЛ ЛАЗАР
ИГОР
4312
20219050
10.04.2012 НИШ
1 СТ 82/12
10.09.2012
22.05.2012
12.06.2013 0
155-1068
2599
4313
08281254
MARKO IN DOO
2 СТ 233/12
24.08.2012
14.05.2012
23.09.2014 0
155-0604
2600
4319
20127406
ИМПАК ДОО
06.04.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
06.04.2012 ВАЉЕВО
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
КАТИЦА
ПОПОВИЋ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
12.09.2012
2598
VIRIDIAN
ИСТРАЖИВАЧКО
ДРУШТВО ДОО
НОВИ ФИАЗ ДОО
18.07.2012
11.05.2012
12.12.2012 0
155-0850
2601
4321
20144785
ЈОВИЋЕВИЋ ДОО
12.04.2012 ЧАЧАК
2 СТ 134/12
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
29.10.2012
29.05.2012
10.05.2013 0
155-1057
10.04.2012 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
29.11.2013 ЗОРАН МИЛОВАН
БОРИСЛАВ
06.04.2012 ДЕСПОТОВИЋ
РАДОМИР
ТОМИСЛАВ
12.04.2012 АНДРЕЈЕВИЋ
ЗДРАВКО ЈАДРАНКА
2602
4324
20220961
DRAGAČEVAC FRUTI
DOO
12.04.2012 ЧАЧАК
2 СТ 78/12
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
29.10.2012
29.05.2012
29.11.2013 0
155-1079
СТ 523/2011
СТ 25/12
144 од 167
30.03.2012 СОЛДО СТЕВАН
РАДОСЛАВ
30.03.2012 ЗАГОРАЦ МИЛОШ
БОГДАН
29.03.2012 МАРКОВИЋ
СВЕТОЗАР
МИХАИЛО
02.03.2012 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИСАВ
СЛОБОДАН
07.03.2012 МИРКОВИЋ САВА
ДРАГАН
03.04.2012 МИЛЕТИЋ
ЉУБОМИР РАНКО
27.03.2012 МИЛЕТИЋ
МИРОСЛАВ
РАДМИЛА
06.04.2013 ДРАГОЈЛОВИЋ
МИЛАН ДУШАН
03.04.2012 ДУЊИЋ МИЛЕТА
ВЛАДЕТА
04.04.2012 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
12.04.2012 КАЛУЂЕРОВИЋ
РАДОСАВ АЛЕКСИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
2603
4325
17123696
ЈАРУШИЦЕ ПРОМЕТ
18.04.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 224/2012
2604
4326
20469196
12.04.2012 ЗРЕЊАНИН
СТ 104/2012
2605
4331
17015770
19.04.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 28/2012
2606
4332
17077465
МAKI& MAKI PRO
ДОО
ЕКО ГРАФО ДУГА
ДОО
МАXISS ДОО
19.04.2012 БЕОГРАД
СТ 297/2012
2607
4333
07650736
RASSIA ДОО
20.04.2012 ЧАЧАК
2608
4341
20412828
МАКОПАК ДОО
2609
4344
20053046
2610
4345
2611
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
30.07.2012
28.05.2012
14.08.2012 0
155-0928
04.09.2012
30.05.2012
16.01.2013 0
155-1049
30.07.2012
28.05.2012
27.03.2014 0
155-0909
05.07.2012
31.05.2012
30.07.2013 0
155-0931
СТ 240/2012
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
30.10.2012
01.06.2012
09.07.2012 0
155-1017
18.04.2012 БЕОГРАД
СТ 6/2012
03.09.2012
07.06.2012
23.04.2014 0
155-1080
СМС ПЕТРОЛ ДОО
20.04.2012 ЗРЕЊАНИН
СТ 8/2012
МАЈА
ЖИВКОВИЋ
ГОРДАНА
КОЦИЋ
21.09.2012
25.05.2012
21.09.2012 0
155-0926
07483104
ГРАНД ДОО
11.04.2012 БЕОГРАД
СТ
3917/2011
19.09.2012
28.05.2012
23.04.2014 0
155-0883
11.04.2012 ВАСИЉЕВИЋ
ЗДРАВКО ВАСИЉ
4346
20375434
ATTUM ДОО
24.04.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 171/2012
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ТОРБИЦА
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
19.09.2012
29.05.2012
11.12.2012 0
155-1076
24.04.2012 ЈОВАНОВИЋ
ТОМИСЛАВ ЖИВАН
2612
4352
27002439
ТОПОЛА ЛИВАР МО
ДОО
20.04.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 31/2012
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
19.09.2012
29.05.2012
22.05.2014 0
155-0924
2613
4354
17555383
BEST MAKING FLOUR
PRODUCTДОО
24.04.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 168/2012
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
19.09.2012
29.05.2012
20.08.2014 0
155-0928
20.04.2012 ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕТОМИР
СНЕЖАНА
24.04.2012 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
2614
4357
07676484
ЈОАКИМ ДОО
20.04.2012 КРАГУЈЕВАЦ
3 СТ 49/12
03.09.2012
31.05.2012
14.12.2012 0
155-0667
2615
4358
20479710
24.04.2012 КРАГУЈЕВАЦ
3 СТ 172/12
05.09.2012
01.06.2012
25.12.2012 0
155-0909
2616
4361
17526928
СИМПЛАСТ ПЛУС
ДОО
DGA GROUP DOO
24.04.2012 КРАГУЈЕВАЦ
3 СТ 124/12
05.09.2012
01.06.2012
30.11.2012 0
155-0667
2617
4363
20351691
БРАЋА ГРМУША БП
20.04.2012 НОВИ САД
12.07.2012
30.05.2012
30.05.2012 0
155-0639
2618
4366
17551949
20.04.2012 КРАГУЈЕВАЦ
03.09.2012
30.05.2012
20.11.2012 0
155-0952
2619
4369
08794731
EUROPUMPINTERNATIONAL
ДОО
НИГ ПЕТРОВАРАДИН
ДОО
1 СТ
1332/11
СТ 36/2012
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
26.04.2012 НОВИ САД
СТ
1328/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
12.07.2012
08.06.2012
08.06.2012 0
155-0903
26.04.2012 БАТИНИЦА
РАДОСЛАВ ЗОРИЦА
2620
4370
17128698
03.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 44/2012
05.06.2012
11.03.2013 0
155-0952
4371
06457215
03.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 138/2012
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
18.09.2012
2621
MILOŠEVIĆ- KMWT
ДОО
СРЦЕ ШУМАДИЈЕ ЗЗ
18.09.2012
05.06.2012
13.12.2012 0
155-0909
03.05.2012 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
03.05.2012 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
145 од 167
18.04.2012 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
12.04.2012 ЛАЗИЋ МИЛАН
ДУШАН
19.04.2012 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
19.04.2012 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
20.04.2012 СТАНКОВИЋ
ВАСОВИЋ АЛЕКСА
ВЕСНА
18.04.2012 ШУЛИЋ ДРАГАН
РАДИША
20.04.2012 МИКЛОШ ЉУБОМИР
РУЖИЦА
20.04.2012 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
24.04.2012 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
24.04.2012 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
20.04.2012 ГУЛАН МИЛОВАН
ЈАДРАНКА
20.04.2012 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
2622
4372
06260535
ЖИВА- ИМПОРТ
ДОО
03.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 69/2012
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
04.09.2012
06.07.2012
22.03.2013 0
155-0720
03.05.2012 ЈОВАНОВИЋ
ЖИВАДИН ГВОЗДЕН
2623
4373
07410590
МОМО ППТ
04.05.2012 УЖИЦЕ
СТ 35/2012
28.09.2012
13.06.2012
12.04.2013 0
155-0955
2624
4374
20233885
DA- CAR EURO ДОО
04.05.2012 УЖИЦЕ
СТ 81/2012
09.11.2012
15.06.2012
16.12.2014 0
155-0954
2625
4375
20345853
LANS PRO GROUP
ДОО
04.05.2012 УЖИЦЕ
СТ 49/2012
МИЉКО
МИЋОВИЋ
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
МИЉКО
МИЋОВИЋ
28.09.2012
13.06.2012
11.12.2012 0
155-1084
2626
4377
17409913
EUROPA EXCLUSIVE
20.04.2012 БЕОГРАД
СТ 384/2012
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
25.09.2012
29.05.2012
29.05.2012 0
155-1082
2627
4380
06161405
11.04.2012 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 95/2012
05.06.2012
18.07.2013 0
155-0687
4382
20210397
23.04.2012 БЕОГРАД
СТ
2995/2011
ВЕРИЦА
СМИЉАНИЋ
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
22.05.2012
2628
STOM COMMERCE
ДОО
ГОГА ИНЖЕЊЕРИНГ
ДОО
26.09.2012
06.06.2012
06.06.2012 0
155-0877
04.05.2012 КУБУРОВИЋ РАДОШ
РАДОМИР
04.05.2012 СТОЈАНОВИЋ
ЖИВАН МИЛАН
04.05.2012 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИСАВ
СЛОБОДАН
20.04.2012 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
11.04.2012 МИТИЋ СИНИША
АЦА
23.04.2012 СТАМЕНКОВИЋ
МИЛЕ МИЛАДИН
2629
4384
17431811
20.04.2012 КРАЉЕВО
СТ 224/2012
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
10.09.2012
22.06.2012
09.07.2014 0
155-0979
18.01.2013 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
2630
4385
17210106
ЕУРО ПРОФИЛ
ЕКСПОРТ ИМПОРТ
ДОО
МАНИПРОМ ДОО
18.04.2012 НИШ
СТ 225/2012
МОМИР ТАСИЋ
30.08.2012
25.05.2012
03.07.2012 0
155-0647
2631
4386
20225904
PAPPAGALLO ДОО
20.04.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 118/2012
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
04.09.2012
31.05.2012
02.09.2013 0
155-1076
18.04.2012 ДИНИЋ ДАНИЛО
МИЛАН
20.04.2012 ЈОВАНОВИЋ
ТОМИСЛАВ ЖИВАН
2632
4387
06866859
МД АГЕНТ ДОО
20.04.2012 УЖИЦЕ
СТ 24/2012
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
07.09.2012
25.05.2012
20.12.2013 0
155-1086
20.04.2012 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
2633
4390
20409495
REGIMENT ДОО
23.04.2012 БЕОГРАД
СТ 525/2012
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
06.07.2012
31.05.2012
23.12.2014 0
155-0982
23.04.2012 ПЕТКОСКИ БОГОЈЕ
ДРАГАН
2634
4391
27001220
РЕГИОНАЛНА
ТЕЛЕВИЗИЈА
ВАЉЕВО ПЛУС ДОО
17.04.2012 ВАЉЕВО
СТ 61/2012
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
25.07.2012
22.05.2012
27.12.2013 0
155-1091
17.04.2012 КОВАЧЕВИЋ
МИЛОШ ДУШИЦА
2635
4396
20025077
D & T DATA 05 ДОО
11.04.2012 ВАЉЕВО
СТ 30/2012
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
20.07.2012
16.05.2012
26.02.2013 0
155-1036
11.04.2012 МАНОЈЛОВИЋ
МИЛОМИР ПРЕДРАГ
2636
4398
20147440
БОМИБО ДОО
30.03.2012 ПАНЧЕВО
СТ 354/2011
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
19.09.2012
06.06.2012
03.10.2012 0
155-0629
2637
4401
17015141
ТЕХНОПРОМЕТ ДОО
19.04.2012 ЧАЧАК
СТ 66/2012
30.10.2012
01.06.2012
28.04.2014 0
155-1087
2638
4402
17291432
ЈОАНА С Привредно
друштво
03.05.2012 КРАЉЕВО
СТ 213/2012
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
30.08.2012
29.06.2012
07.12.2012 0
155-0589
30.03.2012 МЕДАКОВИЋ
НИКОЛА
БРАНИСЛАВ
19.04.2012 МИЛОШЕВИЋ
РАДИВОЈЕ АЦО
03.05.2012 КОВАЧИЋ НИКОЛА
СЛОБОДАН
146 од 167
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
2639
4403
20329602
2640
4404
2641
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
04.05.2012 УЖИЦЕ
СТ 65/2012
20268328
ЂОКОВИЋИ НДЖ
ДОО
ГОРОБИЉЕ ЗЗ
07.05.2012 УЖИЦЕ
СТ 102/2012
4405
17517767
ПЕТШПЕД ДОО
04.05.2012 БЕОГРАД
СТ 337/2012
2642
4406
08566143
IZIS ДОО
23.04.2012 БЕОГРАД
2643
4408
07920423
2644
4414
08821186
FAIR COMMERCE
ДОО
МБМ НАМЕШТАЈ
2645
4417
08652317
2646
4418
2647
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
МИЉКО
МИЋОВИЋ
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
28.09.2012
13.06.2012
24.11.2014 0
155-1063
09.11.2012
22.06.2012
12.05.2014 0
155-1063
09.11.2012
18.06.2012
29.10.2014 0
155-0882
СТ 440/2012
ЉИЉАНА
МАТИЋ
24.09.2012
01.06.2012
13.11.2014 0
155-1082
09.04.2012 БЕОГРАД
СТ 52/2012
19.09.2012
16.05.2012
20.10.2012 0
155-0722
СТ 167/2012
14.08.2012
30.05.2012
28.03.2014 0
155-0707
МД - МИКУЛИЋ ДОО
24.04.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
07.05.2012 НОВИ САД
03.07.2012
13.06.2012
25.02.2013 0
155-0809
07672381
ДЕНС ДОО
04.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ
1241/2011
СТ 129/2012
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
КАТИЦА
ПОПОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
04.09.2012
16.07.2012
26.12.2012 0
155-0720
4420
20360941
МБН - ТРИКОМ ДОО
19.04.2012 НОВИ САД
ст 54/2012
21.06.2012
21.05.2012
21.06.2012 0
155-0721
2648
4422
20128208
НЕМРАК ДОО
30.03.2012 КРАЉЕВО
СТ 450/2011
03.09.2012
14.05.2012
21.06.2012 0
155-0979
2649
4423
17280694
АГРО ХЕМИЈА ДОО
07.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 74/2012
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
10.09.2012
07.06.2012
24.10.2012 0
155-1076
2650
4424
17371282
ЕТРОН ДОО
24.04.2012 БЕОГРАД
СТ 444/2012
17.10.2012
10.07.2012
07.12.2012 0
155-1072
2651
4425
20272767
МАГИЈА ДОО
08.05.2012 УЖИЦЕ
СТ 88/2012
28.09.2012
15.06.2012
25.12.2013 0
155-1063
2652
4427
08710201
D I P COMMERCE
07.05.2012 НОВИ САД
СТ 649/2012
03.07.2012
13.06.2012
17.06.2014 0
155-1005
2653
4428
08105197
ТАМП АД производ.
индустријских
цевних затварача и
опреме
10.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 30/2012
ЗОРИЦА
ТУЦАКОВ
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
20.09.2012
21.06.2012
26.06.2014 0
155-0921
2654
4429
08817103
09.05.2012 СОМБОР
СТ 186/2011
20.06.2012
25.06.2013 0
155-0633
4430
17519123
19.04.2012 НОВИ САД
СТ 714/2012
31.07.2012
11.06.2012
27.09.2013 0
155-0663
2656
4431
20113375
КАРОЛИКА ДОО
09.05.2012 НИШ
СТ 65/2012
20.09.2012
18.06.2012
20.05.2013 0
155-1010
2657
4437
08545332
РУБИС ДОО
СТ 230/2012
27.08.2012
19.06.2012
11.09.2013 0
155-0745
2658
4438
20369817
ATEST LUX GROUP
ДОО
07.05.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
23.04.2012 БЕОГРАД
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
ДРАГАНА
САВИЋ
ВЕРА ТЕШИЋ
14.09.2012
2655
ПОЉООПСКРБА СОМБОР
KDSS GROUP
27.09.2012
22.06.2012
30.10.2012 0
155-0959
СТ
4017/2011
147 од 167
04.05.2012 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
07.05.2012 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
04.05.2012 ЈУГОВИЋ ЛАЗАР
БРАНКО
23.04.2012 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
09.04.2012 МИРКОВИЋ
МИЛОСАВ СЛАВА
24.04.2012 ДУЊИЋ МИЛЕТА
ВЛАДЕТА
07.05.2012 ПЕТРОВИЋ ТОДОР
ДУШАН
20.01.2014 ЈОВАНОВИЋ
ЖИВАДИН ГВОЗДЕН
19.04.2012 АВРАМОВ ЂОКА
ГАВРА
30.03.2012 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
07.05.2012 ЈОВАНОВИЋ
ТОМИСЛАВ ЖИВАН
24.04.2012 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
08.05.2012 АВРАМОВИЋ САВО
БУДИМИР
26.12.2012 ПАВЛИЋ БРАНКО
БРАНКА
10.05.2012 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
09.05.2012 КРАЈНОВИЋ
МИЛОШ НИКОЛА
19.04.2012 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
09.05.2012 МИЛОШЕВИЋ
ДЕСИБОР ДРАГАН
07.05.2012 МАТИЋ ИВАН
ИВАНА
23.04.2012 ЂУРИЋ СВЕТОЗАР
СЛАВКА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
2659
4439
06182275
РМП Предузеће за
трговину и промет
08.05.2012 БЕОГРАД
СТ
4017/2011
ВЕРА ТЕШИЋ
27.09.2012
22.06.2012
21.09.2012 0
155-0974
08.05.2012 ЈОКИЋ РАДОВАН
ЂОРЂЕ
2660
4440
08659338
ЛИКАТРАНС ДП
11.05.2012 СОМБОР
СТ 137/2012
16.07.2012
11.06.2012
10.11.2014 1
155-1092
2661
4442
17422391
ЈЕДИНСТВО ДП
22.03.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 4/2012
23.08.2012
17.05.2012
14.05.2012 1
155-0906
2662
4443
17107755
КОЖАСТИЛ са п.о
16.03.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 406/2011
ЗОРНА
ЧОКОРИЛО
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
ЋИРА МИТИЋ
06.07.2012
24.04.2012
24.04.2012 1
155-0807
2663
4445
06992544
УКУСПРОМ са п.о.
02.03.2012 НИШ
СТ 51/2012
МОМИР ТАСИЋ
22.05.2012
10.04.2012
26.06.2012 1
155-0786
11.05.2012 РАКИЋ ЈУСТИН
ЗЛАТА
22.03.2012 ДЕНИЋ РАДИСАВ
МИЛЕ
16.03.2012 МИРКОВИЋ САВА
ДРАГАН
02.03.2012 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
2664
4446
07032226
ДУНАВ ДП
24.02.2012 БЕОГРАД
СТ 242/2012
20.04.2012
30.03.2012
25.11.2014 1
155-1048
24.02.2012 ДРАГОЈЛОВИЋ
МИЛАН ДУШАН
2665
4449
20324481
10.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 180/2012
14.09.2012
05.07.2012
15.03.2013 0
155-0925
2666
4452
17120689
10.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 58/2012
10.09.2012
07.06.2012
10.05.2013 0
155-0909
2667
4454
07857128
НЕМАЊА ПРЕВОЗ
ДОО
QUALITASS
EDUCATION ДОО
ЉУБИШЊА ДОО ПД
08.05.2012 ЗАЈЕЧАР
СТ 60/2012
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
МИЛЕНА
СТЕВАОВИЋ
12.09.2012
12.06.2012
12.10.2012 0
155-1085
10.05.2012 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
10.05.2012 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
08.05.2012 МИЛИЋЕВИЋ
БОЖИДАР ЉУБИША
2668
4456
08254974
К& M
10.05.2012 СОМБОР
СТ 22/2012
БОЖИДАРКА
РАЈИЋ
14.09.2012
20.06.2012
17.11.2014 0
155-0933
10.05.2012 ЉУБОВИЋ БЛАГОЈЕ
ПРЕДРАГ
2669
4457
20402741
BOSS- PLAST ДОО
25.04.2012 НИШ
СТ 9/2012
МОМИР ТАСИЋ
12.09.2012
12.06.2012
24.10.2013 0
155-0872
25.04.2012 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
2670
4458
20347988
10.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 205/2012
07.06.2012
05.02.2013 0
155-0897
4459
17474006
10.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 105/2012
04.09.2012
07.06.2012
22.12.2014 0
155-1002
2672
4460
07979479
11.05.2012 УЖИЦЕ
СТ 60/2012
26.09.2012
29.06.2012
14.03.2013 0
155-0954
2673
4464
07301383
23.03.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 412/2011
23.08.2012
17.05.2012
17.05.2012 1
155-0960
10.05.2012 ФУШТАР НЕЂО
РАЈКО
10.05.2012 ВРАЧЕВИЋ ЗДРАВКА
МИЋА
11.05.2012 СТОЈАНОВИЋ
ЖИВАН МИЛАН
23.03.2012 ЗЛАТАНОВИЋ
БЛАГОЈА ПРЕДРАГ
2674
4465
08539928
HSC COMPUTERS
ДОО
ВРАЊЕ
Агроиндустр.
комбинат
DETOTRADE ДОО
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
НАДЕЖДА
СТОЈАНОВИЋ
10.09.2012
2671
DRINA- COMPANY
ДОО
MONDO ŠPED ДОО
12.12.2011 НОВИ САД
24.01.2012
08.06.2012 0
155-0624
4467
07327889
РАДТЕКС са П.О.
24.02.2012 ЛЕСКОВАЦ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ЋИРА МИТИЋ
02.03.2012
2675
СТ
1123/2011
СТ 416/2011
06.07.2012
03.04.2012
11.05.2012 1
155-0839
2676
4468
07089023
06.04.2012 БЕОГРАД
СТ
4116/2011
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
13.07.2012
25.04.2012
08.11.2013 1
155-1035
06.04.2012 ВУЧКОВИЋ
МИЛЕНКО БРАНКО
2677
4471
20136804
КЛАПА 22 ТРЗ
самост.филмских
радника са п.о.
ВИТЕЗ ПРОДУКТ
ДОО
20.04.2012 УЖИЦЕ
СТ 38/2012
БРАТИСЛАВ
БЈЕЛАНОВИЋ
07.09.2012
25.05.2012
15.06.2012 0
155-0955
20.04.2012 КУБУРОВИЋ РАДОШ
РАДОМИР
148 од 167
12.12.2011 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
24.02.2012 МИТРОВИЋ
СЛОБОДАН РОБЕРТ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
2678
4472
07832451
ЧЕР - ПРОМ ДОО
15.05.2012 НИШ
СТ 172/2012
МОМИР ТАСИЋ
02.10.2012
19.06.2012
25.02.2013 0
155-0910
2679
4475
20352582
ВИЛМЕТ ДОО
15.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 113/2012
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
03.10.2012
18.06.2012
17.12.2012 0
155-0685
2680
4476
07713797
10.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 104/2012
07.06.2012
30.11.2012 0
155-0640
4477
06721168
07.05.2012 БЕОГРАД
СТ 23/2012
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
МРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
05.09.2012
2681
17.09.2012
15.06.2012
09.12.2013 0
155-0931
2682
4480
20304693
11.05.2012 БЕОГРАД
СТ 280/2012
25.06.2012
27.11.2013 0
155-0931
4481
17109880
21.05.2012 НИШ
СТ 135/2012
БИЉАНА
СУБОТИЋ
МОМИР ТАСИЋ
14.09.2012
2683
12.09.2012
21.06.2012
21.12.2012 0
155-1010
2684
4482
17504029
CUPRUM OMMERCE
ДОО
NEX TRADE ДОО
стечајна маса
09.12.2013.
NACIONALNI TAXI
ДОО
ГОРШТАКВИДОВАЧА ДОО
EURO LINK ДОО
14.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 57/2012
03.10.2012
18.06.2012
26.07.2012 0
155-0928
2685
4484
20348852
PARTNER COMPANY
PLUS ДОО
15.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 207/2012
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
14.09.2012
03.07.2012
30.10.2012 0
155-0667
2686
4488
20210249
BEXX LOGISTIC ДОО
07.05.2012 ВАЉЕВО
СТ 197/2012
13.08.2012
14.06.2012
26.08.2014 0
155-1046
2687
4489
20380705
EURO CAR SYSTEM
ДОО
14.05.2012 ЧАЧАК
СТ 193/2012
БОРКА
ПАНТИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
15.11.2012
11.06.2012
24.01.2013 0
155-1057
2688
4490
17282409
БАРД ДОО
15.05.2012 НИШ
СТ 89/2012
МОМИР ТАСИЋ
02.10.2012
19.06.2012
21.12.2012 0
155-0964
2689
4491
20352744
АПОЛОН 3 МГ ДОО
17.05.2012 НОВИ САД
СТ 55/2012
19.09.2012
03.06.2012
15.10.2012 0
155-1065
2690
4495
20051574
СЕНТ ДЕСПОТОВО
СГ ДОО
16.05.2012 НОВИ САД
СТ 708/2012
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
18.09.2012
26.06.2012
26.06.2012 0
155-0704
2691
4496
20134127
ФОРТУНА АСТ ДОО
16.05.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 124/2012
ЈЕЛЕНА
КАЛУЂЕРОВИЋ
24.08.2012
29.06.2012
13.12.2013 0
155-0734
11.10.2013 ТАДИЋ МИЛОРАД
МИОДРАГ
2692
4501
07384637
ГРАЛ ДОО
15.05.2012 ЧАЧАК
СТ 133/2012
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
13.11.2012
21.06.2012
28.09.2012 0
155-1079
15.05.2012 КАЛУЂЕРОВИЋ
РАДОСАВ АЛЕКСИЈЕ
2693
4503
06454372
MB- TRADE ДОО
15.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 46/2012
24.09.2012
27.06.2012
25.12.2012 0
155-0928
2694
4504
08707944
ЕЛНЕТ ДОО
СТ 196/2012
12.10.2012
22.06.2012
25.04.2013 0
155-0889
2695
4505
08720282
18.09.2012
22.06.2012
22.06.2012 0
155-1065
2696
4508
20009438
АГРО- ПРОГРАМ
ДОО
MDA PRODUKT ДОО
14.05.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
18.05.2012 НОВИ САД
21.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 332/2012
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
02.10.2012
05.07.2012
23.07.2013 0
155-0897
15.05.2012 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
14.05.2012 РАДУКИЋ ВУКАШИН
ЖИВКО
18.05.2012 ПРОТИЋ АНТУН
ЈАДРАНКО
21.05.2012 ФУШТАР НЕЂО
РАЈКО
СТ 862/2011
149 од 167
15.05.2012 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
15.05.2012 СТОЈАНОВИЋ
СТОЈАН
ДОБРОСЛАВ
10.05.2012 ПЕТКОВИЋ МИЛАН
ДУШАН
07.05.2012 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
11.05.2012 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
21.05.2012 МИЛОШЕВИЋ
ДЕСИБОР ДРАГАН
14.05.2012 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
15.05.2012 ЈАНКОВИЋ МИЛИЈА
ПРЕДРАГ
07.05.2012 ГАЈИЋ МИЛОШ
ДУШКО
14.05.2012 АНДРЕЈЕВИЋ
ЗДРАВКО ЈАДРАНКА
15.05.2012 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
17.05.2012 ПРОТИЋ АНТУН
ЈАДРАНКО
16.05.2012 БУКАРИЦА СПАСОЈЕ
РАДМИЛА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
2697
4510
06986005
БАМБИ
КОНФЕКЦИЈА П.О.
19.04.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 3/2012
ЗОРАН СИМИЋ
30.08.2012
23.05.2012
03.12.2014 1
155-0839
19.04.2012 МИТРОВИЋ
СЛОБОДАН РОБЕРТ
2698
4515
17482319
KANIS ДОО
10.05.2012 БЕОГРАД
СТ
2621/2012
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
12.07.2012
14.06.2012
05.12.2013 0
155-0849
10.05.2012 МИЛЕТИЋ СЛАВКО
ЗВОНИМИР
2699
4516
20489928
CARGO EXPRESS
PLUS
21.05.2012 БЕОГРАД
СТ
2502/2012
РУЖИЦА
БАЊАЛУЧКИЋ
24.09.2012
05.07.2012
04.06.2014 0
155-0746
21.05.2012 ТОМИЋ ЈОВАН
СЛОБОДАН
2700
4521
08778370
BATA FRUIT ДОО
23.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 129/2012
27.09.2012
12.07.2012
21.02.2013 0
155-0969
2701
4522
17076639
23.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 206/2012
27.09.2012
12.07.2012
18.12.2012 0
155-0692
2702
4523
20371595
BILJUR COMMERCE
ДОО
BJELIĆ GLASS ДОО
23.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 113/2012
27.09.2012
12.07.2012
28.03.2013 0
155-1007
2703
4524
08260559
БВС ПРОМЕТ ДОО
23.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 110/2012
27.09.2012
12.07.2012
18.12.2012 0
155-0692
2704
4527
08286833
РАДПРОМЕТ ДОО
23.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 40/2012
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
27.09.2012
12.07.2012
22.05.2014 0
155-0917
2705
4528
20096390
ПРОФИ- БОЈА ДОО
23.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 67/2012
27.09.2012
12.07.2012
25.09.2014 0
155-0677
2706
4529
06033709
BUS OPTIMAL TOURS
DOO
23.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 92/2012
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
27.09.2012
12.07.2012
22.05.2014 0
155-0917
2707
4530
20025581
GOOD HAND ДОО
23.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 33/2012
27.09.2012
12.07.2012
26.09.2013 0
155-0842
2708
4532
08827362
КМС- ПРОИЗВОДЊА
ДОО
23.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 62/2012
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
27.09.2012
12.07.2012
27.03.2014 0
155-1007
23.05.2012 ЗАГОРАЦ МИЛОШ
БОГДАН
23.05.2012 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
23.05.2012 СОЛДО СТЕВАН
РАДОСЛАВ
23.05.2012 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
23.05.2012 БОЖИНОВИЋ
ЉУБОМИР
ЉИЉАНА
23.05.2012 ЋОПИЋ ЈОВАН
БРАНКА
23.05.2012 БОЖИНОВИЋ
ЉУБОМИР
ЉИЉАНА
23.05.2012 ВИГЊЕВИЋ ГОЈКО
ДРАГАН
23.05.2012 СОЛДО СТЕВАН
РАДОСЛАВ
2709
4533
08502986
УНИКОРНИС ДОО
23.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 105/2012
27.09.2012
12.07.2012
26.09.2013 0
155-0677
2710
4534
20289791
НОБИЛЕ СТАРС ДОО
23.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 38/2012
27.09.2012
12.07.2012
23.05.2014 0
155-0842
2711
4536
08716587
VUJINOVIĆ CO ДОО
23.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 308/2012
27.09.2012
12.07.2012
21.02.2013 0
155-0945
2712
4538
08798044
23.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 66/2012
27.09.2012
12.07.2012
21.02.2013 0
155-0969
2713
4539
20071591
18.05.2012 БЕОГРАД
СТ 455/2012
31.08.2012
16.07.2012
16.07.2012 0
155-0939
2714
4540
20372605
МТ ШПЕДИЦИЈА
ДОО
CASTELLO
INTERNATIONAL
TRADE ДОО
UMT ДОО
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
17.05.2012 ЧАЧАК
ст 76/2012
16.11.2012
21.06.2012
27.06.2013 0
155-1087
2715
4541
17000861
ГОРСКИ ДОО
15.05.2012 ЧАЧАК
СТ 88/2012
13.11.2012
21.06.2012
28.11.2012 0
155-1087
2716
4542
07403895
МОНО ДОО
14.05.2012 ЧАЧАК
СТ 90/2012
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
19.11.2012
18.06.2012
27.06.2013 0
155-1087
150 од 167
23.05.2012 ЋОПИЋ ЈОВАН
БРАНКА
23.05.2012 ВИГЊЕВИЋ ГОЈКО
ДРАГАН
23.05.2012 ДОКО РАФО
МИРОСЛАВ
23.05.2012 ЗАГОРАЦ МИЛОШ
БОГДАН
18.05.2012 ЂОРЂЕВИЋ
ТОМИСЛАВ БОБАН
17.05.2012 МИЛОШЕВИЋ
РАДИВОЈЕ АЦО
15.05.2012 МИЛОШЕВИЋ
РАДИВОЈЕ АЦО
14.05.2012 МИЛОШЕВИЋ
РАДИВОЈЕ АЦО
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
2717
4543
06992811
2718
4544
20049634
2719
4546
2720
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ПРИЛИКЕЈЕВЂОВИЋ
ДРАГОЉУБ И ДРУГИ
ОД
ЂОКИЋ- ГРАДЊА
ДОО
14.05.2012 ЧАЧАК
СТ 83/2012
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
15.11.2012
11.06.2012
28.11.2012 0
155-1087
14.05.2012 МИЛОШЕВИЋ
РАДИВОЈЕ АЦО
22.05.2012 ЗАЈЕЧАР
СТ 47/2012
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
19.09.2012
29.06.2012
07.11.2012 0
155-1058
22.05.2012 СИМИЋ
АЛЕКСАНДАР САША
17617427
BEST WOOD
PRODUCTS ДО
08.05.2012 ВАЉЕВО
СТ 42/2012
СРЕЋКО
ТОМИЋ
11.09.2012
13.06.2012
10.05.2013 0
155-0646
08.05.2012 СИМИЋ ВЛАСТИМИР
ЈЕЛЕНА
4547
08552380
ОМОЉЧАНКА ДОО
20.04.2012 ПАНЧЕВО
СТ 26/2012
19.09.2012
06.06.2012
27.09.2013 0
155-1093
2721
4549
20056550
СТЕБОЛА ДОО
22.05.2012 НИШ
СТ 12/2012
18.09.2012
26.06.2012
19.07.2012 0
155-1010
20.04.2012 МИЛЕТИЋ
ВОЈИСЛАВ БОЈАН
22.05.2012 МИЛОШЕВИЋ
ДЕСИБОР ДРАГАН
2722
4555
17588702
TEHNIKA AG ДОО
25.05.2012 БЕОГРАД
СТ 720/2012
29.10.2012
09.07.2012
24.12.2012 0
155-0931
2723
4556
20492015
AP ROLLER ŠPED
ДОО
25.05.2012 БЕОГРАД
СТ 586/2012
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
ЋОБРАДОВИЋ
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
29.10.2012
09.07.2012
10.04.2013 0
155-0637
2724
4557
20212292
МИЛМЕЈ ДОО
18.05.2012 ВАЉЕВО
СТ 192/2012
09.10.2012
26.06.2012
27.09.2013 0
155-0657
2725
4558
20382031
ЛЕОНАРДО ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
17.05.2012 ЧАЧАК
СТ 92/2012
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
13.11.2012
21.06.2012
02.10.2014 0
155-1017
2726
4563
07940726
21.05.2012 НИШ
СТ 140/2012
МОМИР ТАСИЋ
12.09.2012
21.06.2012
17.09.2012 0
155-0910
2727
4564
07620764
15.05.2012 НИШ
СТ 125/2012
МОМИР ТАСИЋ
02.10.2012
19.06.2012
22.01.2014 0
155-0827
2728
4565
08153558
АВАНТИ ЕКСПРТ
ИМПОРТ КД
ЗЕЛЕНО СВЕТЛО
ДОО
МЛИН ЖАБАЉ АД
28.05.2012 НОВИ САД
СТ 62/2012
18.09.2012
02.07.2012
02.07.2012 0
155-0989
2729
4566
07619979
DELTA - MATIC ДОО
22.05.2012 НИШ
СТ 132/2012
02.10.2012
29.06.2012
24.12.2014 0
155-0670
2730
4567
20438029
D&M TIM ДОО
14.05.2012 ЧАЧАК
СТ 222/2012
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
15.11.2012
25.06.2012
29.03.2013 0
155-1022
2731
4568
07402643
АТОМПРЕВОЗ ДОО
15.05.2012 ЧАЧАК
СТ 138/2012
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
15.11.2012
18.06.2012
23.11.2012 0
155-1022
2732
4571
07961880
COLORMIX ДОО
28.05.2012 НИШ
СТ 98/2012
20.09.2012
02.07.2012
20.03.2013 0
155-0992
2733
4572
20313528
ЕУРО- ПОД ДОО
23.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 200/2012
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
ЋОБРАДОВИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
27.09.2012
12.07.2012
20.02.2014 0
155-0886
151 од 167
25.05.2012 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
25.05.2012 ПОПОВИЋ РАТОМИР
БОРИВОЈ
18.05.2012 БОЖИЋ СПАСОЈЕ
ЗОРАН
18.10.2012 СТАНКОВИЋ
ВАСОВИЋ АЛЕКСА
ВЕСНА
21.05.2012 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
15.05.2012 ПАУНОВИЋ
ЉУБОМИР ГОРАН
28.05.2012 ПЕТРОВИЋ МИЛАН
ИВАН
22.05.2012 ЈОВИЋ БОРИВОЈЕ
ДРАГАН
14.05.2012 ЗОЋЕВИЋ
ЉУБОМИР
СЛОБОДАН
15.05.2012 ЗОЋЕВИЋ
ЉУБОМИР
СЛОБОДАН
28.05.2012 ЋЕТКОВИЋ
ЉУБОМИР
ДУШАНКА
23.05.2012 ЈОВАНОВИЋ
МИЛЕТА БОГДАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
2734
4573
20332310
РУДОВИЋ РХП ДОО
23.05.2012 СУБОТИЦА
СТ 266/2012
2735
4574
20532831
BRAVO FRUTTI ДОО
08.05.2012 ВАЉЕВО
СТ 90/2012
2736
4576
20196203
INTERCOM STORY
18.05.2012 БЕОГРАД
2737
4578
17400517
18.05.2012 БЕОГРАД
2738
4579
08817162
BIG APPLE
ELECTRONICS
GSL COMPANY ДОО
14.05.2012 СОМБОР
СТ
2907/2012
СТ
3654/2011
СТ 212/2011
2739
4580
20073144
EXTREM FORM ДОО
17.05.2012 ВАЉЕВО
СТ 290/2012
2740
4581
07469420
CANNACO
21.05.2012 БЕОГРАД
2741
4584
20090707
СОФРОНОВИЋ ДОО
2742
4585
06525440
DELIZIA
2743
4586
08759081
BOMAX ДОО
2744
4589
20154349
2745
4592
2746
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ИЛОНА
СТАЈИЋ
РАДА
ВУЛЕТИЋ
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
РАДА
ВУЛЕТИЋ
27.09.2012
12.07.2012
19.02.2015 0
155-0977
06.09.2012
08.06.2012
02.07.2013 0
155-0638
14.09.2012
14.09.2012
02.11.2012 0
155-0866
19.10.2012
12.09.2012
07.12.2012 0
155-1048
19.09.2012
19.06.2012
12.11.2013 0
155-0633
18.09.2012
29.06.2012
21.05.2013 0
155-0850
СТ
2241/2012
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
07.12.2012
31.08.2012
25.04.2013 0
155-0936
29.05.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
18.05.2012 БЕОГРАД
СТ 247/2012
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
05.10.2012
11.07.2012
09.11.2012 0
155-0889
18.10.2012
12.09.2012
27.06.2013 0
155-1014
СТ 105/2012
ДРАГАНА
САВИЋ
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
29.08.2012
02.07.2012
08.05.2013 0
155-0889
DN GOLDINVEST
18.05.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
18.05.2012 БЕОГРАД
12.10.2012
19.06.2012
11.12.2012 0
155-1048
17498789
ДИСТОМ ДОО
29.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 78/2012
14.09.2012
23.07.2012
29.04.2013 0
155-0952
4593
17365789
GRAND TRADE ДОО
30.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 52/2012
06.09.2012
09.07.2012
08.07.2014 0
155-0925
2747
4594
20247932
СТАМИТ ДОО
31.05.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 407/2012
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
25.09.2012
25.07.2012
01.11.2012 0
155-0685
2748
4596
07868405
БЕЛЕШТРАНС ДОО
10.05.2012 НИШ
СТ 96/2012
МОМИР АСИЋ
19.07.2012
27.06.2012
04.02.2014 0
155-0683
2749
4599
20605235
NEON LG ДОО
29.05.2012 НИШ
СТ 213/2012
МОМИР ТАСИЋ
10.10.2012
11.07.2012
16.07.2013 0
155-1010
2750
4602
17082159
ARMIRAČ ДОО
03.05.2012 БЕОГРАД
СТ 18/2012
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
03.12.2012
03.09.2012
30.05.2014 0
155-1072
2751
4604
08248729
MTC DISTRIBUCIJA
ДОО
22.05.2012 НОВИ САД
СТ 63/2012
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
20.09.2012
02.07.2012
02.07.2012 0
155-1016
2752
4606
17616064
ВЕЛЕТРГОВИНАВОЖД ДОО
31.05.2012 НИШ
СТ 338/2012
МОМИР ТАСИЋ
10.10.2012
11.07.2012
24.09.2012 0
155-0786
СТ
3445/2011
0
152 од 167
23.05.2012 ШИЉЕГОВИЋ
ВОЈИН РАДОВАН
08.05.2012 ВАСИЉЕВИЋ
РАДОВАН МАРКО
18.05.2012 ЈОВАНОВИЋ
НОВИЦА ОЛИВЕРА
18.05.2012 ДРАГОЈЛОВИЋ
МИЛАН ДУШАН
14.05.2012 КРАЈНОВИЋ
МИЛОШ НИКОЛА
17.05.2012 ДЕСПОТОВИЋ
РАДОМИР
ТОМИСЛАВ
21.05.2012 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
29.05.2012 РАДУКИЋ ВУКАШИН
ЖИВКО
18.05.2012 ДРАШКОВИЋ
РАДОСЛАВ
ГОРДАНА
18.05.2012 РАДУКИЋ ВУКАШИН
ЖИВКО
18.05.2012 ДРАГОЈЛОВИЋ
МИЛАН ДУШАН
29.05.2012 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИВОЈЕ САША
30.05.2012 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
31.05.2012 СТОЈАНОВИЋ
СТОЈАН
ДОБРОСЛАВ
22.05.2012 НИКОЛИЋ ВИДЕН
ПАВЛЕ
29.05.2012 МИЛОШЕВИЋ
ДЕСИБОР ДРАГАН
03.05.2012 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
22.05.2012 МИЛЕТИЋ
МИРОСЛАВ
РАДМИЛА
31.05.2012 ГЛИГОРИЈЕВИЋ
РАДОСЛАВ МАРИНА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
NORTH
DISTRIBUTION
COMPANY ДОО
ТАРГОН ДОО
31.05.2012 НИШ
СТ 93/2012
МОМИР ТАСИЋ
04.10.2012
17.07.2012
18.09.2014 0
155-0992
24.05.2012 БЕОГРАД
24.07.2012
18.03.2013 0
155-0654
30.05.2012 ВАЉЕВО
09.10.2012
05.07.2012
15.04.2014 0
155-1046
01.06.2012 БЕОГРАД
СТ 452/2012
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
27.09.2012
СИСТЕМ ЛАЛЕ 2
ДОО
KLUZ- COMMERCE
ДОО стечајна маса
28.03.2014.
ЕУРОСАПА ДОО
СТ
1393/2012
СТ 3/2012
12.11.2012
11.07.2012
17.07.2014 0
155-0931
11.05.2012 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 117/2012
26.09.2012
13.06.2012
11.03.2013 0
155-0881
17349759
TECHNICS SUPPORT
ДОО
18.05.2012 БЕОГРАД
СТ
2332/2012
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
18.10.2012
12.09.2012
12.02.2013 0
155-1014
4629
20345519
06.06.2012 НОВИ САД
СТ 29/2012
12.07.2012
12.07.2012 0
155-1005
4631
08768978
04.06.2012 НОВИ САД
СТ 46/2012
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
20.09.2012
2760
EXTREME MODING
ДОО
YU INDMONT ДОО
24.09.2012
10.07.2012
10.07.2012 0
155-0704
2761
4633
20226307
ПАЈИЋ
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
29.05.2012 ВАЉЕВО
СТ 66/2012
РАДА
ВУЛЕТИЋ
25.09.2012
06.07.2012
15.10.2013 0
155-0668
2762
4634
20368462
EMBIT - BETON ДОО
31.05.2012 БЕОГРАД
СТ
1868/2012
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
13.09.2012
05.07.2012
22.05.2013 0
155-0570
2763
4635
20221623
MINES ДОО
СТ 26/2012
15.06.2012
19.02.2013 0
155-0604
4637
06285295
09.10.2012
06.07.2012
01.12.2014 0
155-1067
2765
4638
17435361
АГРАРИЈА- ПРОМЕТ
ДОО
МАЧВА ПЛУС АД
30.05.2012 ВАЉЕВО
СТ 301/2012
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ЈЕЛЕНА
СИМИЋ
13.09.2012
2764
07.05.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
30.05.2012 ВАЉЕВО
09.10.2012
05.07.2012
02.07.2014 0
155-0646
2766
4640
20357223
АТАР ОПШТА ЗЗ ФМ
СТ 243/2012
09.07.2012
22.10.2013 0
155-0745
4642
20485183
ZION CLUB ДОО
11.10.2012
12.07.2012
07.11.2012 0
155-0878
2768
4643
20566124
25.05.2012 БЕОГРАД
СТ 347/2012
18.10.2012
04.07.2012
21.07.2014 0
155-0964
2769
4645
20053909
07.06.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 210/2012
22.10.2012
10.07.2012
31.08.2012 0
155-0729
2770
4646
17511963
SEA FOOD SERBIA
ДОО
ЧОВЕК И ПРИРОДА
ДОО
EMBIT ДОО
07.06.2012 БЕОГРАД
СТ 397/2012
04.10.2012
05.07.2012
07.05.2013 0
155-0916
2771
4647
17055453
СЕРВИС
СПЕЦИЈАЛНИХ
ВОЗИЛА
24.05.2012 БЕОГРАД
СТ
2259/2012
ДРАГАНА
САВИЋ
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
19.09.2012
2767
05.06.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
05.06.2012 ЗАЈЕЧАР
27.09.2012
24.07.2012
05.07.2013 0
155-0364
2753
4609
17558994
2754
4612
20070161
2755
4620
06852173
2756
4622
20322144
2757
4625
20279931
2758
4627
2759
СТ 236/2012
СТ 69/2012
153 од 167
31.05.2012 ЋЕТКОВИЋ
ЉУБОМИР
ДУШАНКА
24.05.2012 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
30.05.2012 ГАЈИЋ МИЛОШ
ДУШКО
01.06.2012 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
01.06.2012 ЛИЧИНИЋ САВА
ПЕТАР
18.05.2012 ДРАШКОВИЋ
РАДОСЛАВ
ГОРДАНА
06.06.2012 ПАВЛИЋ БРАНКО
БРАНКА
04.06.2012 БУКАРИЦА СПАСОЈЕ
РАДМИЛА
29.05.2012 ЈОВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
СВЕТИСЛАВ
31.05.2012 ЖИВОЈИНОВИЋ
СЛАВОЉУБ
МИЈОДРАГ
07.05.2012 ЗОРАН МИЛОВАН
БОРИСЛАВ
30.05.2012 МИЛОЈЕВИЋ РАЈКО
АЛЕКСА
30.05.2012 СИМИЋ ВЛАСТИМИР
ЈЕЛЕНА
05.06.2012 МАТИЋ ИВАН
ИВАНА
05.06.2012 ИВАШКОВИЋ
СИНИША ДЕЈАН
19.06.2012 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
07.06.2012 РАЈКОВИЋ ПЕТАР
ВЛАТКО
07.06.2012 ЈОКИЋ МИЛЕНКО
ДРАГИЦА
24.05.2012 СТАНКОВИЋ МИЛАН
ИВАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
2772
4651
08800448
ТЕРМОМОНТ
МОНТАЖА ДОО
08.05.2012 ПАНЧЕВО
СТ 61/2012
2773
4652
20165189
SILTIC ДОО
08.05.2012 ПАНЧЕВО
СТ 19/2012
2774
4653
08054061
ARIES LEATHER АД
09.05.2012 ПАНЧЕВО
СТ 319/2012
2775
4655
08545111
PUBLIC TRITON ДОО
17.05.2012 ПАНЧЕВО
2776
4663
17566571
IT MARKET ДОО
2777
4665
20169940
2778
4669
20176776
2779
4670
20431938
2780
4671
17410911
2781
4673
06433138
2782
4674
07524722
2783
4676
06680283
2784
4681
2785
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
СВЕТЛАНА
ДЕНЧИЋ
БЈЕЛАНОВИЋ
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
02.10.2012
10.07.2012
18.12.2014 0
155-0884
28.08.2014 ЛАЗИЋ МИЛОВАН
СЛОБОДАН
02.10.2012
10.07.2012
23.07.2013 0
155-0629
19.09.2012
27.06.2012
07.02.2014 0
155-0629
СТ 65/2012
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
24.09.2012
25.06.2012
20.06.2013 0
155-0629
08.06.2012 БЕОГРАД
СТ 331/2012
18.09.2012
05.07.2012
16.09.2013 0
155-0936
МОБИЛ ЦЕНТАР
ДОО
STATUS TRADING
ДОО
AT- SALE COMERC
ДОО
CIDONIA ДОО
11.06.2012 БЕОГРАД
19.09.2012
06.08.2012
10.09.2012 0
155-0911
24.10.2012
23.07.2012
23.07.2012 0
155-0877
14.09.2012
12.07.2012
22.10.2012 0
155-0894
14.09.2012
12.07.2012
14.09.2012 0
155-0936
АУТОЦЕНТАР СТАРТ
ДОО
REPROPACK ДОО
01.06.2012 БЕОГРАД
СТ
2039/2012
СТ
1239/2012
СТ
1114/2012
СТ
2321/2012
СТ 420/2012
10.09.2012
06.07.2012
06.07.2012 0
155-0643
08.06.2012 БЕОГРАД
СТ 552/2012
11.12.2012
17.07.2012
13.12.2013 0
155-0654
01.06.2012 БЕОГРАД
СТ 401/2012
02.10.2012
13.07.2012
12.09.2013 0
155-1074
06306187
ICI COM ДОО
ЕКСПОРТ ИМПОРТ
MD & IMPEX ДОО
14.06.2012 БЕОГРАД
20.12.2012
20.09.2012
20.09.2012 0
155-0936
4682
20366559
МАН ЕКО ПЕТРОЛ
31.05.2012 КРАЉЕВО
СТ
2179/2012
СТ 166/2012
МАЈА
ЖИВКОВИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
БРАНКИЦА
МЕАНЏИЈА
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
СУЗАНА
СТОЈКОВИЋ
20.09.2012
16.08.2012
19.09.2013 0
155-1064
08.05.2012 МЕДАКОВИЋ
НИКОЛА
БРАНИСЛАВ
09.05.2012 МЕДАКОВИЋ
НИКОЛА
БРАНИСЛАВ
17.05.2012 МЕДАКОВИЋ
НИКОЛА
БРАНИСЛАВ
08.06.2012 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
11.06.2012 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
11.06.2012 СТАМЕНКОВИЋ
МИЛЕ МИЛАДИН
04.06.2012 МИЛОВАНОВИЋ
ВАСИЛИЈЕ ЗОРАН
04.06.2012 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
01.06.2012 РАДОВИЋ МИЛОСАВ
ПЕРО
08.06.2012 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
01.06.2012 ОБРЕНОВИЋ ЈОВАН
СВЕТОЗАР
14.06.2012 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
31.05.2012 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
2786
4683
08249261
САЛЕ ДОО
04.06.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 492/2011
ЈЕЛЕНА
КАЛУЂЕРОВИЋ
10.09.2012
16.07.2012
14.10.2013 0
155-0707
04.06.2012 ДУЊИЋ МИЛЕТА
ВЛАДЕТА
2787
4684
08496579
АРОМАТИК ДОО
СТ 20/2012
29.06.2012
30.07.2014 0
155-0707
4685
20350733
AQUATICA PARTNER
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
КАТИЦА
ПОПОВИЋ
10.10.2012
2788
29.05.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
12.06.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
10.10.2012
20.07.2012
20.02.2013 0
155-0876
2789
4686
07753586
FEROPROM EXPORTIPORT ДОО
14.06.2012 БЕОГРАД
СТ
2214/2012
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
13.09.2012
19.07.2012
21.02.2013 0
155-0987
29.05.2012 ДУЊИЋ МИЛЕТА
ВЛАДЕТА
07.12.2012 ВИДОВИЋ
ВЛАДИМИР
ДАНИЈЕЛА
14.06.2012 ЂУКИЋ ИЛИЈА
ДУШАН
2790
4687
17118838
TEHNOEXPORT ДОО
30.05.2012 НИШ
СТ 136/2012
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
10.10.2012
04.07.2012
18.02.2014 0
155-0872
11.06.2012 БЕОГРАД
04.06.2012 БЕОГРАД
04.06.2012 БЕОГРАД
СТ 185/2012
154 од 167
30.05.2012 ЈОВАНОВИЋ
СТОЈАДИН ГОРДАНА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
2791
4688
20319143
VI- VA COPER ДОО
06.06.2012 ВАЉЕВО
СТ 93/2012
2792
4689
08225826
NIC ДОО
12.06.2012 НОВИ САД
СТ 59/2012
2793
4690
07789068
15.06.2012 БЕОГРАД
2794
4692
20091576
STEEL L ADY ДОО
стечајна маса
11.12.2014.
RANČERI
2795
4694
20593288
2796
4695
2797
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
09.10.2012
25.07.2012
30.08.2013 0
155-1046
10.09.2012
10.09.2012
24.06.2014 0
155-0879
СТ
3154/2011
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВЋ
28.09.2012
21.09.2012
11.12.2014 0
155-0877
18.05.2012 БЕОГРАД
СТ
3649/2011
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
18.10.2012
12.09.2012
18.10.2012 0
155-0950
МАУРИЦИЈУС ДОО
18.05.2012 БЕОГРАД
06.07.2012
01.03.2013 0
155-1074
TERA LIBERTAS
08.06.2012 БЕОГРАД
18.09.2012
05.07.2012
18.10.2013 0
155-1074
4696
17372955
ФИЗИС
11.06.2012 БЕОГРАД
СТ
2307/2012
БРАНКИЦА
МЕАНЏИЈА
МАЈА
ЖИВКОВИЋ
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
11.09.2012
17513087
СТ
1224/2012
СТ 389/2012
22.01.2013
31.08.2012
06.03.2013 0
155-0939
2798
4698
20519517
САШИН МЛИН ДОО
19.06.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 388/2012
ВЕСНА ИЛИЋ
07.08.2012
26.07.2012
16.07.2013 0
155-1024
19.06.2012 ЗДРАВКОВИЋ
МАРКО СТАНИСЛАВ
2799
4700
08708479
САВРЕМЕНИ
ЕНТЕРИЈЕРИ ДОО
06.06.2012 СОМБОР
СТ 40/2012
10.10.2012
10.07.2012
29.09.2014 0
155-0660
06.06.2012 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
2800
4702
17305590
ENERGY LIGHT
25.05.2012 БЕОГРАД
27.09.2012
06.07.2012
16.07.2012 0
155-0645
2801
4703
17239015
SPORTS LOOK ДОО
04.06.2012 БЕОГРАД
СТ
2506/2012
СТ 508/2012
08.10.2012
10.09.2012
17.12.2012 0
155-0936
2802
4704
17483366
14.06.2012 БЕОГРАД
25.10.2012
29.08.2012
08.05.2014 0
155-0936
2803
4706
08487316
ФОРУМ РАЧУНАРИ
ДОО
ТЕЛЕТЕХНИКА ДОО
11.10.2012
19.09.2012
25.04.2013 0
155-0835
2804
4710
17571508
INCONEXCOM ДОО
14.06.2012 НОВИ САД
26.09.2012
26.09.2012
16.10.2013 0
155-1005
2805
4711
17542583
УНО ГРИЛЛ ДОО
18.06.2012 БЕОГРАД
СТ
1382/2011
СТ 329/2012
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
БИЉАНА
СУБОТИЋ
ЛЕПОСАВА
МИЛИЕВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
БИЉАНА
СУБОТИЋ
08.10.2012
17.09.2012
08.02.2013 0
155-0637
25.05.2012 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
04.06.2012 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
14.06.2012 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
14.05.2012 СЕКЕРЕШ СТЕВАН
ИГОР
14.06.2012 ПАВЛИЋ БРАНКО
БРАНКА
18.06.2012 ПОПОВИЋ РАТОМИР
БОРИВОЈ
2806
4712
17445359
ПРВИ КОРАК ДОО
12.06.2012 НИШ
СТ 73/2012
23.10.2012
17.07.2012
29.03.2013 0
155-0683
2807
4713
08226784
ECOPROM ДОО
18.06.2012 СОМБОР
СТ 73/2012
17.09.2012
17.09.2012
01.09.2014 0
155-1026
2808
4714
17285718
МАЛА АЗИЈА ДОО
22.06.2012 УЖИЦЕ
СТ 31/2012
23.11.2012
17.08.2012
26.11.2012 0
155-0608
2809
4715
20535377
MARKET PRODUKT
ДОО
21.06.2012 БЕОГРАД
СТ 569/2012
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
АЛЕКСАНДРА
ПОЗДЕР
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
04.10.2012
19.07.2012
10.09.2012 0
155-0976
14.05.2012 НОВИ САД
СТ
2872/2012
СТ 87/2012
155 од 167
06.06.2012 ГАЈИЋ МИЛОШ
ДУШКО
12.06.2012 ПАВЛОВИЋ ВАЈО
НИКОЛА
15.06.2012 СТАМЕНКОВИЋ
МИЛЕ МИЛАДИН
18.05.2012 ДЕСПОТОВИЋРОЖА МИЛОРАД
ГОРДАНА
18.05.2012 ОБРЕНОВИЋ ЈОВАН
СВЕТОЗАР
08.06.2012 ОБРЕНОВИЋ ЈОВАН
СВЕТОЗАР
11.06.2012 ЂОРЂЕВИЋ
ТОМИСЛАВ БОБАН
12.06.2012 НИКОЛИЋ ВИДЕН
ПАВЛЕ
18.06.2012 ВЕСЕЛИНОВИЋ
МАРКО ДРАГАН
22.06.2012 ЂОКИЋ ВЕЛИЗАР
ЉУБИША
21.06.2012 ВРЦЕЉ БРАНИСЛАВ
ЂОРЂЕ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
2810
4716
20200898
TOPSPEED MEDIA
HOUSE ДОО
19.06.2012 БЕОГРАД
СТ
3572/2011
2811
4719
06523030
PAGO TRADE ДОО
18.06.2012 БЕОГРАД
2812
4720
20171316
08.06.2012 БЕОГРАД
2813
4726
06054455
EURO INVESTMENT
PLUS ДОО
ROYAL GSA ДОО
СТ
2208/2012
СТ 360/2012
14.06.2012 БЕОГРАД
СТ 123/2012
2814
4728
20202211
ТРОНИК ДОО
11.06.2012 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 182/2012
2815
4729
08259755
CAMARADE ДОО
20.06.2012 НОВИ САД
СТ 273/2012
2816
4730
20444428
BOJ GRADNJA ДОО
12.06.2012 БЕОГРАД
2817
4735
08815615
21.06.2012 СУБОТИЦА
2818
4738
20467614
СЕН- СЕИ
СИГУРНОСТ ДОО
ТИТАН- ИНВЕСТ
ДОО
СТ
1768/2012
СТ 386/2012
26.06.2012 ЗАЈЕЧАР
СТ 102/2012
2819
4739
06204368
MIG COMMERCE
ДОО
18.06.2012 БЕОГРАД
2820
4741
08209545
НОВИТЕТ- ДУНАВ
ДОО
2821
4742
17317431
2822
4744
2823
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИ
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ЛЕЈЛА БРАТИЋ
02.10.2012
18.07.2012
23.01.2014 0
155-0976
19.06.2012 ВРЦЕЉ БРАНИСЛАВ
ЂОРЂЕ
16.11.2012
14.09.2012
24.01.2013 0
155-0883
22.10.2012
16.07.2012
25.02.2015 0
155-0883
30.10.2012
18.07.2012
25.02.2015 0
155-0883
02.11.2012
18.07.2012
11.03.2013 0
155-0881
14.09.2012
14.09.2012
14.11.2013 0
155-0989
16.11.2012
16.07.2012
05.10.2012 0
155-0996
ИЛОНА
СТАЈИЋ
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
04.10.2012
13.09.2012
19.12.2013 0
155-0985
18.06.2012 ВАСИЉЕВИЋ
ЗДРАВКО ВАСИЉ
08.06.2012 ВАСИЉЕВИЋ
ЗДРАВКО ВАСИЉ
14.06.2012 ВАСИЉЕВИЋ
ЗДРАВКО ВАСИЉ
11.06.2012 ЛИЧИНИЋ САВА
ПЕТАР
20.06.2012 ПЕТРОВИЋ МИЛАН
ИВАН
12.06.2012 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
21.06.2012 ГРОС ЂУРО ПАВЛЕ
30.10.2012
03.08.2012
14.11.2012 0
155-1058
26.06.2012 СИМИЋ
АЛЕКСАНДАР САША
СТ 309/2012
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
28.09.2012
21.09.2012
20.09.2013 0
155-0613
18.06.2012 ВУКОВИЋ БОРИВОЈЕ
ВЕСНА
21.06.2012 СОМБОР
СТ 21/2012
17.10.2012
14.08.2012
11.03.2014 0
155-0633
21.06.2012 КРАЈНОВИЋ
МИЛОШ НИКОЛА
SHIDA KOMERC ДОО
21.06.2012 БЕОГРАД
СТ 23782012
20.11.2012
29.08.2012
08.02.2013 0
155-0858
08132330
БРАТСТВО ЗЗ
07.07.2010 ПАНЧЕВО
СТ 51/2010
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
СПЕРАНЦА
ЈАНЧИЋ
01.10.2010
24.09.2010
24.09.2010 0
155-0629
4749
17124331
DEBRA CARS ДОО
22.06.2012 НИШ
СТ 170/2012
МОМИР ТАСИЋ
25.10.2012
30.08.2012
07.11.2012 0
155-0693
21.06.2012 БАЈИЋ СЛАВКО
ДРАГИЦА
07.07.2010 МЕДАКОВИЋ
НИКОЛА
БРАНИСЛАВ
22.06.2012 ЂОШИЋ
СТАНИСЛАВ ВЕСНА
2824
4750
20251492
REZIME RENT A CAR
ДОО
03.05.2012 БЕОГРАД
СТ
3506/2011
19.09.2012
17.07.2012
22.04.2013 0
155-1014
2825
4753
20406119
RELAX SIROVINA
ДОО
07.07.2012 ВАЉЕВО
СТ 118/2012
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
09.10.2012
17.07.2012
10.05.2013 0
155-0646
2826
4755
20346523
ECO- TIMBER ДОО
19.06.2012 ВАЉЕВО
СТ 165/2012
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
24.10.2012
25.07.2012
15.05.2013 0
155-0668
2827
4757
17480120
EXPRESS MAIL ДОО
13.06.2012 БЕОГРАД
СТ
2291/2012
ЉИЉАНА
ВУКОВИЋ
15.10.2012
12.07.2012
21.03.2013 0
155-1048
156 од 167
03.05.2012 ДРАШКОВИЋ
РАДОСЛАВ
ГОРДАНА
07.07.2012 СИМИЋ ВЛАСТИМИР
ЈЕЛЕНА
19.06.2012 ЈОВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
СВЕТИСЛАВ
07.11.2012 ДРАГОЈЛОВИЋ
МИЛАН ДУШАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
2828
4764
17485865
2829
4765
2830
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
08.06.2012 БЕОГРАД
30 СТ
1413/12
ГОРДАНА
РАТКОВИЋ
07.09.2012
28.09.2012
12.04.2013 0
155-0963
08.06.2012 ОСТОЈИЋ МИЛОСАВ
ЈАСМИНА
17420003
INTERNATIONAL
HUMAN RESOURSES
DOO
TROCTRADE
27.06.2012 БЕОГРАД
18 СТ
535/12
МАЈА
ЖИВКОВИЋ
30.08.2012
20.09.2012
18.10.2013 0
155-0963
27.06.2012 ОСТОЈИЋ МИЛОСАВ
ЈАСМИНА
4767
06594620
КАЛЕМ ДОО
14.06.2012 НИШ
2 СТ 166/12
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
17.07.2012
11.09.2012
20.03.2013 0
155-0659
14.06.2012 МАРТИНОВИЋ
ЖИВОРАД ЗОРАН
2831
4768
20343621
ДИВ 2007 ДОО
11.06.2012 ПОЖАРЕВАЦ
5 СТ 87/12
18.07.2012
02.11.2012
02.11.2012 0
155-0687
2832
4769
20050713
РАГУМ ДОО
02.07.2012 КРАЉЕВО
6 СТ 73/12
ТОМИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
31.08.2012
13.11.2012
02.09.2013 0
155-1064
11.06.2012 МИТИЋ СИНИША
АЦА
02.07.2012 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
2833
4771
17565001
LUNGO DROM DOO
25.06.2012 БЕОГРАД
08.10.2012
21.02.2013 0
155-0940
4772
20619155
ЖИТО СРЕМ ДОО
04.06.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
БИЉАНА
СУБОТИЋ
ЈЕЛЕНА
КАЛУЂЕРОВИЋ
17.09.2012
2834
16 СТ
2528/12
СТ 253/12
16.07.2012
10.09.2012
05.11.2013 0
155-0780
2835
4773
08639876
TRAVEL TRAVEL
27.06.2012 НОВИ САД
2 СТ 287/12
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
19.09.2012
23.10.2012
23.09.2014 0
155-0704
27.06.2012 БУКАРИЦА СПАСОЈЕ
РАДМИЛА
2836
4775
20219220
СИМ ЕКО Г
27.06.2012 БЕОГРАД
41 СТ
2152/12
ЉИЉАНА
МАТИЋ
24.10.2012
30.08.2012
15.03.2013 0
155-1014
2837
4778
20346329
DENTAL SHOP DOO
05.07.2012 НИШ
2 СТ 386/12
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
03.10.2012
09.08.2012
26.09.2012 0
155-1068
27.06.2012 ДРАШКОВИЋ
РАДОСЛАВ
ГОРДАНА
05.07.2012 СТРУГАРЕВИЋ
ЖИВОЈИН МИЛАН
2838
4781
06472796
МГУ
07.06.2012 ЛЕСКОВАЦ
6 СТ 266/10
МИРОСЛАВ
ИЛИЋ
27.11.2012
26.07.2012
27.08.2013 0
155-0888
07.06.2012 ЦЕНИЋ ТОМИСЛАВ
ВЕНЦИСЛАВ
2839
4784
20073055
АБЕЦЕДА ДОО
02.07.2012 НОВИ САД
1 СТ 187//12
24.09.2012
24.09.2012
24.09.2012 0
155-0639
2840
4785
20008784
BBM PETROL DOO
28.06.2012 БЕОГРАД
20.12.2012
29.08.2012
09.05.2013 0
155-0912
2841
4790
07444516
VAMBOS
28.06.2012 БЕОГРАД
07.12.2012
11.09.2012
26.06.2013 0
155-0982
2842
4791
17264249
SIRIUS TRADE DOO
03.07.2012 НИШ
17 СТ
1199/12
36 СТ
3909/11
2 СТ 113/12
ВАЛДИСЛАВ
КУРТЕК
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
02.10.2012
09.08.2012
26.09.2012 0
155-1010
02.07.2012 ГУЛАН МИЛОВАН
ЈАДРАНКА
28.06.2012 КОРУГА ТОМО
МИХАЈЛО
28.06.2012 ПЕТКОСКИ БОГОЈЕ
ДРАГАН
03.07.2012 МИЛОШЕВИЋ
ДЕСИБОР ДРАГАН
2843
4793
07708190
МЕДЕЛИН ДОО
02.07.2012 НИШ
1 СТ 114/12
06.11.2012
30.08.2012
16.05.2013 0
155-0910
2844
4795
20475781
МИЛКА ПЛУС ДОО
02.07.2012 ВАЉЕВО
СТ 235/12
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
БОРКА
ПАНТИЋ
08.10.2012
13.08.2012
16.11.2012 0
155-0534
157 од 167
25.06.2012 ГОСПИЋ ДРАГО
РАШКО
04.06.2012 БУРСАЋ САВА
МИТАР
02.07.2012 МИЛОСАВЉЕВИЋ
БОГОМИР ЗОРАН
02.07.2012 ПЕТКОВИЋ ПЕТАР
РАДОВАН
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
2845
4796
06582427
ДОМА ДОО
05.07.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 137/12
2846
4798
20334487
ДАМ ЕКО ДОО
05.07.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 198/12
2847
4799
27002382
КГХ ДОО
05.07.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 328/2012
2848
4800
20001925
IVKEM ДОО
06.07.2012 БЕОГРАД
2849
4802
20133201
04.06.2012 БЕОГРАД
2850
4803
20399929
REGIJA ISCOOP ПД
ДОО
РОМАНСИЕР ДОО
2851
4804
20144700
BESTOYS ДОО
20.06.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
04.07.2012 НОВИ САД
СТ
1273/2012
СТ
1178/2012
СТ 159/2012
2852
4806
07312792
УВАЦ ЗЗ
13.07.2012 УЖИЦЕ
СТ 26/2012
2853
4807
08154627
15.09.2008 ПАНЧЕВО
СТ 13/08
2854
4809
17418530
АГРОЖИВ КОМЕРЦ
ДОО
LINEA PELLE ДОО
11.07.2012 БЕОГРАД
2855
4811
20370653
EXBIOSFERA ДОО
11.07.2012 НОВИ САД
СТ
2297/2012
СТ 246/2012
2856
4814
20390379
09.07.2012 НОВИ САД
СТ 113/2012
2857
4816
17247646
СРБОМОНТГРАДЊА ДОО
MAKROKOMERC ДОО
06.07.2012 БЕОГРАД
2858
4819
08379688
20.06.2012 ПАНЧЕВО
2859
4821
20222395
28.06.2012 БЕОГРАД
СТ 280/2012
2860
4822
20139439
ДАРОЛИМ- БМ- ДМ
ОД
ART OF BISINESS
LTD ДОО
BIT ŠPED ДОО
СТ
2353/2012
СТ 116/2012
21.06.2012 БЕОГРАД
2861
4828
17460935
БАМИ ПУТЕВИ ДОО
2862
4832
20265787
2863
4835
20186003
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
22.10.2012
29.08.2012
05.06.2014 0
155-0925
22.10.2012
03.09.2012
22.04.2013 0
155-0729
22.10.2012
29.08.2012
19.05.2014 0
155-1076
МАЈА
ЖИВКОВИЋ
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
ДРАГИЦА
ГАЧИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
24.10.2012
30.08.2012
16.11.2012 0
155-1080
28.11.2012
17.07.2012
06.10.2014 0
155-1042
22.10.2012
20.07.2012
06.06.2014 0
155-0604
26.09.2012
26.09.2012
26.09.2012 0
155-0895
21.12.2012
21.09.2012
09.06.2014 0
155-1060
ПОПОВИЋ
БОЖИДАРКА
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
16.01.2009
04.11.2008
23.12.2011 0
155-0516
29.10.2012
10.09.2012
17.09.2013 0
155-0931
31.10.2012
01.10.2012
25.11.2014 0
155-0898
29.10.2012
27.09.2012
29.10.2012 0
155-0989
24.10.2012
30.08.2012
28.12.2012 0
155-1048
29.10.2012
21.08.2012
20.06.2013 0
155-0836
07.12.2012
11.09.2012
27.03.2013 0
155-0959
СТ
3848/2011
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
МАЈА
ЖИВКОВИЋ
НЕНАД
УНЧЕВИЋ
МИЛА
ЂОРЂЕВИЋ
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
20.12.2012
20.09.2012
20.12.2012 0
155-1082
02.07.2012 БЕОГРАД
СТ 301/2012
ВЕРА ТЕШИЋ
02.10.2012
30.07.2012
04.03.2015 0
155-0911
ВИНОДРОМ ДОО
17.07.2012 НОВИ САД
СТ 629/2012
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
19.11.2012
03.10.2012
19.11.2012 0
155-0903
БЛОНД ДОО
12.07.2012 БЕОГРАД
СТ
2606/2012
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛВИЋ
12.10.2012
21.09.2012
21.12.2012 0
155-0626
СТ 206/2012
158 од 167
05.07.2012 ПЕРИЋ ДУШАН
БРАНКО
05.07.2012 РАЈКОВИЋ ПЕТАР
ВЛАТКО
05.07.2012 ЈОВАНОВИЋ
ТОМИСЛАВ ЖИВАН
06.07.2012 ШУЛИЋ ДРАГАН
РАДИША
04.06.2012 ЈАНКОВИЋ МОМИР
МИЛОВАН
20.06.2012 ЗОРАН МИЛОВАН
БОРИСЛАВ
04.07.2012 ШУМАР ПЕРО
НИКОЛА
13.07.2012 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
15.09.2008 ЖИВКОВИЋ МИЛАН
СТЕВАН
11.07.2012 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
11.07.2012 ШПАРАВАЛО
СЛАВКО ЗВЕЗДАНА
09.07.2012 ПЕТРОВИЋ МИЛАН
ИВАН
06.07.2012 ДРАГОЈЛОВИЋ
МИЛАН ДУШАН
09.07.2012 ЋУК СТОЈАН
МИЛОРАД
28.06.2012 ЂУРИЋ СВЕТОЗАР
СЛАВКА
21.06.2012 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
02.07.2012 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
17.07.2012 БАТИНИЦА
РАДОСЛАВ ЗОРИЦА
12.07.2012 МИЛОШЕВИЋ РАЈКО
ДРАГОСЛАВ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
2864
4836
17109081
ЈУРОФУНГО ДОО
19.07.2012 НИШ
СТ 476/2012
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
25.10.2012
15.08.2012
25.11.2014 0
155-1010
19.07.2012 МИЛОШЕВИЋ
ДЕСИБОР ДРАГАН
2865
4839
27002595
ФОМГ ДОО
23.07.2012 НОВИ САД
СТ 809/2012
19.11.2012
09.10.2012
31.07.2014 0
155-0809
2866
4841
20010207
OIL ARBOR ДОО
11.07.2012 БЕОГРАД
СТ
3803/2011
30.10.2012
30.10.2012
17.06.2013 0
155-0883
23.07.2012 ПЕТРОВИЋ ТОДОР
ДУШАН
11.07.2012 ВАСИЉЕВИЋ
ЗДРАВКО ВАСИЉ
2867
4842
17404725
ВАШ САН ДОО
17.07.2012 БЕОГРАД
20.12.2012
31.08.2012
20.12.2013 0
155-0883
2868
4843
20595850
SUNSET PROPERTIES
19.07.2012 БЕОГРАД
СТ
2525/2012
СТ
1153/2012
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ВЕСНА
ДАБЕТИЋ
ТРОГРЛИЋ
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
29.11.2012
12.09.2012
15.03.2013 0
155-1014
2869
4844
17140752
12.07.2012 БЕОГРАД
СТ 438/2012
ЉИЉАНА
СУБОТИЋ
18.10.2012
11.09.2012
05.12.2013 0
155-0698
2870
4845
06443087
ROYAL SALES
INTERNATIONAL
ДОО
МЕТАЛ ФИНИШ ДОО
23.07.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 418/2012
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
22.10.2012
27.08.2012
16.01.2015 0
155-1076
23.07.2012 ЈОВАНОВИЋ
ТОМИСЛАВ ЖИВАН
2871
4846
20173947
12.07.2012 БЕОГРАД
СТ 359/2012
17.09.2012
26.09.2013 0
155-0364
4847
07320728
11.07.2012 ВАЉЕВО
СТ 69/2012
15.10.2012
22.08.2012
19.09.2013 0
155-0657
2873
4848
27001688
06.07.2012 БЕОГРАД
СТ
2114/2012
19.10.2012
24.09.2012
19.09.2014 0
155-0931
12.07.2012 СТАНКОВИЋ МИЛАН
ИВАН
11.07.2012 БОЖИЋ СПАСОЈЕ
ЗОРАН
06.07.2012 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
2874
4853
17619071
25.07.2012 УЖИЦЕ
СТ 1/2012
28.08.2012
25.12.2012 0
155-0955
4856
08651841
СТ 244/2012
12.11.2012
24.08.2012
27.11.2014 0
155-0707
2876
4858
20442964
DRAG& DROP ДОО
24.07.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
25.07.2012 НОВИ САД
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
КАТИЦА
ПОПОВИЋ
СЛООДАНКА
КОМШИЋ
10.01.2013
2875
БДМ- ПРОМЕТ
стечајна маса
16.09.2013.
ТОДОРОВИЋ
ТРАНСПОРТ ДОО
МЛИН- ИРИГ
БИЉАНА
СУБОТИЋ
БОРКА
ПАНТИЋ
ГОРДАНА
АРАЂЕЛОВИЋ
08.10.2012
2872
ШОЛАЈА БЕТОН
ДОО
FRUTTI CO АД
15.11.2012
11.10.2012
11.02.2013 0
155-0695
2877
4859
17387260
ЕТНО- ПРОДУКТ
ДОО
18.07.2012 КРАЉЕВО
СТ 82/2012
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
02.11.2012
14.09.2012
17.12.2013 0
155-0641
2878
4860
08711763
ХРИСТИЋ- ТРАНС
ДОО
24.07.2012 НОВИ САД
СТ 662/2012
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
15.11.2012
09.10.2012
15.11.2012 0
155-0903
24.07.2012 БАТИНИЦА
РАДОСЛАВ ЗОРИЦА
2879
4862
20020342
БЛМ ДОО
23.07.2012 НОВИ САД
СТ 230/2012
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
15.11.2012
03.10.2012
05.12.2012 0
155-1053
23.07.2012 ЈАНЕВСКИ БЛАГОЈЕ
МИРЈАНА
2880
4866
17540033
КОМАНДЕР ДОО
27.06.2012 БЕОГРАД
СТ
2376/2012
ЉИЉАНА
МАТИЋ
19.10.2012
30.08.2012
28.11.2012 0
155-0880
27.06.2012 РАДОВИЋ
ХРАНИСЛАВ
МИРОСКА
СТ 357/2012
159 од 167
17.07.2012 ВАСИЉЕВИЋ
ЗДРАВКО ВАСИЉ
19.07.2012 ДРАШКОВИЋ
РАДОСЛАВ
ГОРДАНА
12.07.2012 МИМИЋ ЈЕЛИСИЈЕ
ДАНКО
25.07.2012 КУБУРОВИЋ РАДОШ
РАДОМИР
02.10.2013 ДУЊИЋ МИЛЕТА
ВЛАДЕТА
25.07.2012 ОСТОЈИЋ
АЛЕКСАНДАР
ЂОРЂЕ
18.07.2012 МИЈАНАЦ ВАСИЛИЈЕ
БРАНКО
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
2881
4867
08559694
ФОРМА М ДОО
2882
4868
08619336
ФРИГОЛИНО ДОО
2883
4869
20064072
2884
4872
07106467
2885
4874
2886
Датум
Суд
покретања
СТ Број
26.06.2012 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
25.07.2012 НОВИ САД
СТ 234/2012
JOLLY TRAVEL 021
ДОО
БУДУЋНОСТ АД
26.07.2012 НОВИ САД
СТ 582/2012
10.03.2009 НИШ
20365650
НБГ МИЛАНИЈА
СИСТЕМ ДОО
4878
20053771
2887
4879
17528785
2888
4880
06268951
2889
4881
2890
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
10.10.2012
14.08.2012
22.08.2014 0
155-0780
15.11.2012
09.10.2012
15.11.2012 0
155-0989
15.11.2012
11.10.2012
11.08.2014 0
155-0658
СТ 33/2010
ДРАГАНА
САВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ТАСИЋ МОМИР
24.09.2013 1
155-0647
06.07.2012 БЕОГРАД
СТ
1044/2012
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
12.10.2012
21.09.2012
24.05.2013 0
155-0998
ГИРДЕР ДОО
20.07.2012 НИШ
СТ 168/2012
МОМИР ТАСИЋ
13.11.2012
25.09.2012
15.01.2013 0
155-0964
ТК МЛЕКО ПРОДУКТ
ЗЗ
МИС ПРОДУКТ
ДОО
26.07.2012 НИШ
СТ 146/2012
14.11.2012
11.09.2012
24.10.2012 0
155-0683
02.08.2012 УЖИЦЕ
3 СТ 149/12
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
МИЉКО
МИЋОВИЋ
27.12.2012
11.09.2012
26.12.2014 0
155-1060
20101601
PROPEK ДОО
21.06.2012 БЕОГРАД
46 СТ
2067/12
ЉИЉАНА
БУКОВИЋ
11.12.2012
13.09.2012
05.12.2013 0
155-0849
21.06.2012 МИЛЕТИЋ СЛАВКО
ЗВОНИМИР
4882
20162481
СТАМЕНКОВИЋ
ТРАНС ДОО
01.08.2012 КРАГУЈЕВАЦ
1 СТ 424/12
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
28.11.2012
26.09.2012
19.09.2013 0
155-0832
2891
4884
08807388
АГРО - МАТИЦА ЗЗ
01.08.2012 НОВИ САД
2 СТ 327/12
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
19.11.2012
17.10.2012
25.06.2013 0
155-1053
01.08.2012 МАРКОВИЋ
СВЕТОЗАР
МИХАИЛО
01.08.2012 ЈАНЕВСКИ БЛАГОЈЕ
МИРЈАНА
2892
4885
07923481
3 М ДОО
11.06.2012 БЕОГРАД
1 СТ 346/12
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
22.01.2013
31.08.2012
22.01.2013 0
155-0645
11.06.2012 РАДУЛОВИЋ
БРАНКО РАДЕ
2893
4886
06907318
16.07.2012 БЕОГРАД
3 Т 3059/12
09.08.2012
25.03.2013 0
155-0959
4887
20173572
06.08.2012 НОВИ САД
2 Т 320/12
19.11.2012
23.10.2012
29.01.2013 0
155-0624
2895
4891
07281153
ПРОГРЕС ДП
13.06.2012 ЛЕСКОВАЦ
2 СТ 417/11
АЛИКАНДРА
ПОПОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
НОВИЦА
НИКОЛИЋ
14.12.2012
2894
KARRO-PROMET
DOO
МИДОК-ММД ДОО
26.09.2012
26.09.2012
18.02.2014 1
155-0795
2896
4894
08241040
02.07.2012 НОВИ САД
СТ 269/2012
24.09.2012
24.09.2012 0
155-0663
4896
06241689
06.06.2012 КРАЉЕВО
СТ 69/2012
09.10.2012
10.09.2012
19.11.2014 0
155-0739
2898
4897
20347848
06.06.2012 КРАЉЕВО
СТ 293/2012
09.10.2012
10.09.2012
24.04.2013 0
155-0578
2899
4899
20161531
КРСТЕКС
06.08.2012 БЕОГРАД
01.11.2012
10.09.2012
07.10.2013 0
155-0656
2900
4900
17588672
CONTINENTAL CO
27.07.2012 БЕОГРАД
СТ
1329/2012
СТ
1530/2011
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
БРАНКИЦА
МЕАНЏИЈА
24.09.2012
2897
ТЕХНА ТЕМЕРИН
ДОО
КАПИТАЛ КОМЕРЦ
ДОО
ТЕХНОФОРМ ДОО
28.09.2012
28.09.2012
22.01.2013 0
155-1074
16.07.2012 ЂУРИЋ СВЕТОЗАР
СЛАВКА
06.08.2012 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
13.06.2012 МИЛОСАВЉЕВИЋ
ЗЛАТИБОР
БРАНИСЛАВ
02.07.2012 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
12.02.2015 ПЕТРОВИЋ РАДОЊА
МИРКО
06.06.2012 ЂУРОВИЋ МИЛУН
РАДОВАН
06.08.2012 КОРЕНИЋ НИКОЛА
БРАНКО
27.07.2012 ОБРЕНОВИЋ ЈОВАН
СВЕТОЗАР
СТ 248/2012
160 од 167
26.06.2012 БУРСАЋ САВА
МИТАР
25.07.2012 ПЕТРОВИЋ МИЛАН
ИВАН
26.07.2012 СТОЈКОВИЋ СТЕВА
ПРЕДРАГ
10.03.2009 ДИНИЋ ДАНИЛО
МИЛАН
06.07.2012 ПОПОВИЋ
ВЛАСТИМИР ЖАРКО
20.07.2012 КОСТИЋ ЂОРЂЕ
ЉУБОМИР
26.07.2012 НИКОЛИЋ ВИДЕН
ПАВЛЕ
02.08.2012 СИМОВИЋ МАЛИША
МИЛОРАД
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
2901
4904
17332708
PAVLINO CO ДОО
06.08.2012 БЕОГРАД
2902
4908
20341157
CANIBAL PET ДОО
2903
4909
20024348
2904
4910
07147490
2905
4912
2906
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
01.11.2012
10.09.2012
10.09.2012 0
155-0861
16.08.2012 НИШ
СТ
3225/2012
СТ 485/2012
13.11.2012
19.09.2012
19.03.2013 0
155-0630
ТЕРМОПЛАНТ ДОО
23.08.2012 ЗРЕЊАНИН
СТ 190/2012
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
20.12.2012
03.10.2012
18.12.2012 0
155-0926
23.08.2012 МИКЛОШ ЉУБОМИР
РУЖИЦА
30.08.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 410/2012
02.10.2012
14.06.2013 0
155-0897
15.06.2012 БЕОГРАД
2453/2012
28.09.2012
14.09.2012
27.09.2013 0
155-0920
4914
08838763
КОЛБИС НС ДОО
07.08.2012 НОВИ САД
СТ 648/2012
21.11.2012
17.10.2012
15.01.2014 0
155-0663
2907
4915
07515901
ВАСИЋ БОРИСЛАВ
КД
20.08.2012 БЕОГРАД
СТ
3079/2012
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ГОРДАНА
РАТКОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ЗЛАТАН
ДИМИТРИЋ
17.12.2012
20080531
ТИМБЕР ЗОРАН И
ЂОРЂИЈЕ ДОО
DIVERT ДОО
15.11.2012
01.10.2012
25.12.2012 0
155-0576
2908
4917
20437324
НАША ТРГОВИНА
ДОО
14.08.2012 СОМБОР
СТ 165/2011
20.12.2012
20.09.2012
27.06.2013 0
155-0660
2909
4926
17307894
БЕО- КОНЦЕПТ ДОО
12.09.2012 БЕОГРАД
СТ
4763/2012
16.11.2012
19.10.2012
17.05.2013 0
155-1030
12.09.2012 ЋИРИЋ МИЛЕНКО
НЕВЕНКА
2910
4931
08166757
TEHNOINVEST ДОО
25.09.2012 НОВИ САД
СТ 90/2012
21.11.2012
01.11.2012
17.10.2013 0
155-0747
2911
4932
20144459
STARWOOD ДОО
25.09.2012 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 585/2012
24.01.2013
01.11.2012
22.05.2014 0
155-0909
2912
4933
06429548
NIBOM ДОО
06.08.2012 БЕОГРАД
СТ 481/2012
ОЛИВЕРА
ПАЊКОВИЋ
МИЉЕНОВИЋ
НАТАЛИЈА
ПЕЈИЋ
КОРДИЋ
СЛОБОДАНКАК
ОМШИЋ
ТАТЈАНА
ТОДОРОВИЋ
ГОРДАНА
РАТКОВИЋ
30.08.2012 ФУШТАР НЕЂО
РАЈКО
15.06.2012 ДРАКУЛ ЛАЗАР
ИГОР
07.08.2012 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
20.08.2012 МАТИЋАЛИМПИЈЕВИЋ
МИЛОРАД АНА
14.08.2012 ВЕЉОВИЋ МИЛУН
МИЛОРАД
19.10.2012
05.10.2012
10.02.2015 0
155-0626
25.09.2012 ИВЕТИЋ ИЛИЈА
РАДОВАН
25.09.2012 КОЦИЋ БОЖИДАР
СЛОБОДАН
10.09.2012 МИЛОШЕВИЋ РАЈКО
ДРАГОСЛАВ
2913
4936
20499222
НИП- ТРАД ДОО
28.08.2012 КРАЉЕВО
СТ 124/2012
25.12.2012
12.10.2012
28.03.2013 0
155-0979
2914
4938
20407557
КУЛИН БАН ДОО
21.09.2012 БЕОГРАД
26.10.2012
26.10.2012
26.10.2012 0
155-0882
2915
4941
20158832
ŽUTA KUĆA ДОО
01.10.2012 НОВИ САД
СТ
1157/2012
СТ 101/2012
13.12.2012
05.11.2012
27.10.2014 0
155-0639
2916
4943
20112735
28.09.2012 БЕОГРАД
СТ 293/2012
23.11.2012
09.11.2012
18.10.2013 0
155-0931
2917
4946
20665670
01.10.2012 НОВИ САД
СТ 952/2012
07.11.2012
03.12.2012 0
155-0835
4948
20134534
05.10.2012 БЕОГРАД
31.01.2013
13.11.2012
31.01.2013 0
155-1080
2919
4956
08287686
СТ
4328/2012
СТ 953/2012
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
03.12.2012
2918
NIBENS GROUP
стечајна маса
18.10.2013.
ГАМА ТРАДЕ
НЕКРЕТНИНЕ ДОО
SKY STAR EXPRESS
ДОО
NB - TRADE ДОО
ДАНИЈЕЛА
ДУКИЋ
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
27.11.2012
07.11.2012
27.11.2012 0
155-1065
09.10.2012 НОВИ САД
161 од 167
06.08.2012 ПРОШИЋ ПЕРО
СЛАВКО
16.08.2012 КОСОВАЦ БРАНКО
ПРЕДРАГ
28.08.2012 ВУЛОВИЋ РАЈКО
ПЕТАР
21.09.2012 ЈУГОВИЋ ЛАЗАР
БРАНКО
01.10.2012 ГУЛАН МИЛОВАН
ЈАДРАНКА
28.09.2012 ЗЕЧЕВИЋ МИЛОВАН
ЂОРЂЕ
01.10.2012 СЕКЕРЕШ СТЕВАН
ИГОР
05.10.2012 ШУЛИЋ ДРАГАН
РАДИША
09.10.2012 ПРОТИЋ АНТУН
ЈАДРАНКО
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
2920
4957
08395837
AS COMPANY ДОО
01.10.2012 НОВИ САД
СТ 98/2012
2921
4965
07366892
ВГСК ДОО
14.02.2012 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 383/2012
2922
4966
07216378
ЈЕЗЕРО ТУРС ДОО
14.02.2012 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 362/2012
2923
4971
20344652
KONCEPT INSTAL
ДОО
17.10.2012 НОВИ САД
СТ 886/2012
2924
4972
20023554
ФИНАМАРК ДОО
08.10.2012 БЕОГРАД
2925
4973
20480971
22.10.2012 КРАГУЈЕВАЦ
2926
4977
20176130
ИНТЕРШПЕД
МИЛЕНИЈУМ ДОО
ПЛИМА АГРАР ДОО
СТ
3245/2012
СТ 667/2012
2927
4978
17686453
19.10.2012 КРАЉЕВО
2928
4979
20263792
НЕВЕН ПЛУС
АПОТЕКА
МБ- ПЕЛИКАН
ШТАМПАРИЈА ДОО
СТ
1200/2012
СТ 666/2012
03.10.2012 НИШ
СТ 432/2012
2929
4985
20155710
PLANT HOUSE ДОО
26.10.2012 БЕОГРАД
СТ 418/2012
2930
4986
08260672
ДЕКРА- СД.О.О.
29.10.2012 НОВИ САД
2931
4989
08825351
ПРОРЕНТ ДОО
17.10.2012 НОВИ САД
СТ
1480/2012
СТ 283/2012
2932
4990
20157640
30.10.2012 БЕОГРАД
2933
4991
07108478
ALPHA HEETING
ДОО
ЧЕЛИК АД
2934
4992
20370386
01.11.2012 БЕОГРАД
2935
4995
20252804
BIG FRUIT COMPANY
ДОО
ДДД ГРОУП
2936
4996
07470177
ХОНОР ЛБД ДОО
2937
5004
08759537
2938
5008
07471246
2939
5016
20353074
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
ВЕРОСЛАВА
СИМИЋ
ВЕРОСЛАВА
СИМИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
21.11.2012
05.11.2012
21.12.2012 0
155-0721
03.12.2012
28.09.2012
01.11.2012 1
155-1008
03.12.2012
28.09.2012
01.11.2012 1
155-1008
21.01.2013
13.11.2012
11.12.2013 0
155-0704
ВЕСНА
ТОДОРОВИЋ
ГОРИЦА
РАШКОВИЋ
ВЕРА ТЕШИЋ
04.02.2013
03.12.2012
25.12.2012 0
155-0882
18.01.2013
16.11.2012
18.03.2013 0
155-0928
23.01.2013
26.10.2012
17.12.2012 0
155-0911
МИЛЕВА
ГОЧАНИН
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
22.02.2013
28.11.2012
29.03.2013 0
155-0923
12.02.2013
07.11.2012
30.05.2014 0
155-0693
ЉИЉАНА
ЋАЛИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
13.03.2013
06.12.2012
26.06.2013 0
155-0858
23.01.2013
29.11.2012
23.01.2013 0
155-0972
23.01.2013
29.11.2012
23.07.2013 0
155-0663
21.01.2013
03.12.2012
25.11.2013 0
155-1072
05.02.2013
06.12.2012
27.11.2014 0
155-0827
СТ
4791/2012
СТ
3357/2012
ЈАСМИНА
СТАНОЈЕВИЋ
ЉИЉАНА
МАТИЋ
11.03.2013
17.12.2012
25.12.2013 0
155-0877
25.03.2013
26.12.2012
30.01.2014 0
155-0880
01.11.2012 БЕОГРАД
СТ
3421/2012
22.03.2013
18.12.2012
18.12.2012 0
155-0652
АТРИЈУМ СЗ
13.11.2012 НОВИ САД
СТ 951/2012
23.01.2013
11.12.2012
27.02.2013 0
155-0989
FOKUS 3 COMPANY
ДОО
STER SINEMAS ДОО
16.11.2012 БЕОГРАД
СТ
4793/2012
СТ
4798/2012
ВЕСНА
ЧЕБЕЏИЋ
ТОРБИЦА
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
МИРЈАНА
КЕСЕРОВИЋ
ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ
30.01.2013
14.12.2012
25.09.2013 0
155-1019
21.02.2013
26.12.2012
21.02.2013 0
155-1080
18.09.2012 БЕОГРАД
30.10.2012 НИШ
31.10.2012 БЕОГРАД
22.11.2012 БЕОГРАД
СТ
4112/2011
СТ 704/2012
162 од 167
01.10.2012 АВРАМОВ ЂОКА
ГАВРА
14.02.2012 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
14.02.2012 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
17.10.2012 БУКАРИЦА СПАСОЈЕ
РАДМИЛА
08.10.2012 ЈУГОВИЋ ЛАЗАР
БРАНКО
22.10.2012 ВЕСЕЛИНОВИЋ
ЧЕДОМИР СОЊА
18.09.2012 ПЕРКОВИЋ МИЋО
ДРАГАН
19.10.2012 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
03.10.2012 ЂОШИЋ
СТАНИСЛАВ ВЕСНА
26.10.2012 БАЈИЋ СЛАВКО
ДРАГИЦА
29.10.2012 ШИМИЋ РУДО
НИНОСЛАВ
17.10.2012 МАРЧИЋ БОЖО
ЛАЗАР
30.10.2012 ВУЈАЧИЋ МИЛОШ
ЖАРКО
30.10.2012 ПАУНОВИЋ
ЉУБОМИР ГОРАН
01.11.2012 СТАМЕНКОВИЋ
МИЛЕ МИЛАДИН
31.10.2012 РАДОВИЋ
ХРАНИСЛАВ
МИРОСКА
01.11.2012 ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
МИОДРАГ
13.11.2012 ПЕТРОВИЋ МИЛАН
ИВАН
16.11.2012 ШЕВИЋ СТЕВАН
РАДЕ
22.11.2012 ШУЛИЋ ДРАГАН
РАДИША
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
2940
5019
20480408
2941
5024
07759703
2942
5026
20691131
2943
5027
2944
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
АУТООПЕРАТЕР
ДОО
LUTRA AGRAR ДОО
28.11.2012 БЕОГРАД
20142901
ИНТЕРНАТИОНАЛ
ГРАДЊА ДОО
АТТ ДОО
5038
27001432
ЛИВНИЦА АД
21.12.2012 ЛЕСКОВАЦ
2945
5040
17170392
VАLORPLAST ДОО
2946
5041
07135980
2947
5042
2948
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
СТ
3051/2012
СТ
4777/2012
ЉИЉАНА
МУЈАГИЋ
МИЛЕВА
МИСАИЛОВИЋ
28.03.2013
15.01.2013
30.04.2014 0
155-0987
13.05.2013
31.01.2013
14.10.2013 0
155-0364
13.12.2012 НИШ
СТ 708/2012
МОМИР ТАСИЋ
25.04.2013
05.02.2013
13.05.2013 0
155-1010
11.12.2012 БЕОГРАД
СТ
3489/2012
СТ 448/2012
МАЈА
ЖИВКОВИЋ
ВЕСЕЛИН
САВИЋ
08.04.2013
24.01.2013
22.03.2013 0
155-1019
11.04.2013
31.03.2013
10.10.2014 0
155-0839
21.12.2012 БЕОГРАД
СТ
3434/2012
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
17.05.2013
15.03.2013
23.09.2014 0
155-0996
21.12.2012 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
МИНСА АД
28.12.2012 ВАЉЕВО
СТ 604/2012
24.04.2013
06.02.2013
02.04.2014 0
155-0657
17478923
С АУТО ДОО
11.01.2013 ЧАЧАК
СТ 377/2012
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
27.06.2013
28.02.2013
25.12.2014 0
155-1017
5047
20731265
КАЛИА ДОО
21.12.2012 БЕОГРАД
14.02.2013
04.06.2013 0
155-0654
5050
20219963
ZOREX PHARMA ДОО
17.01.2013 ВАЉЕВО
04.06.2013
25.02.2013
25.02.2014 0
155-0717
2950
5053
17263668
25.01.2013 БЕОГРАД
27.06.2013
25.04.2013
25.04.2013 0
155-0936
2951
5055
17069144
RIBONE- COMMERCE
ДОО
МЛП ДОО
ЛЕПОСАВА
МИЛИЋЕВИЋ
СРЕЋКО
ТИМОТИЋ
ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ
ЖАНКА РАДИЋ
09.04.2013
2949
СТ
4800/2012
СТ 589/2012
25.04.2013
25.02.2013
18.11.2013 0
155-0880
2952
5056
17815261
AKVAROSA АПОТЕКА
31.01.2013 НИШ
СТ 711/2012
СНЕЖАНА
ВУКОСАВЉЕВИ
Ћ ОБРАДОВИЋ
16.04.2013
07.03.2013
09.04.2013 0
155-0730
28.12.2012 БОЖИЋ СПАСОЈЕ
ЗОРАН
11.01.2013 СТАНКОВИЋ
ВАСОВИЋ АЛЕКСА
ВЕСНА
21.12.2012 МИТРИЋ ПЕТАР
ВЕСНА
17.01.2013 АВРАМОВИЋ МИЛАН
ЗОРАН
25.01.2013 СТОЈАНОВИЋ
РАДОШ ДРАГИЦА
23.01.2013 РАДОВИЋ
ХРАНИСЛАВ
МИРОСКА
31.01.2013 ФИЛИПОВИЋ РАДЕ
МАРКО
2953
5059
07401094
FILCOM ДОО
13.02.2013 УЖИЦЕ
СТ 1/2013
11.07.2013
21.03.2013
21.10.2014 0
155-0955
2954
5060
20412399
MERNIS AUTO ДОО
12.02.2013 КРАГУЈЕВАЦ
СТ 4/2013
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
ВЕСНА ИЛИЋ
19.03.2013
12.03.2013
27.03.2013 0
155-0897
2955
5062
07140720
ТИСНИЦА АД
25.02.2013 ПОЖАРЕВАЦ
ст 2/2012
09.07.2013
05.04.2013
20.11.2013 0
155-0687
2956
5063
17043242
КУПОПРОМ ДОО
20.02.2013 НИШ
СТ 1/2013
ВЕРИЦА
СМИЉАНИЋ
МОМИР ТАСИЋ
01.07.2013
03.04.2013
04.02.2014 0
155-1010
2957
5064
20522488
01.03.2013 УЖИЦЕ
СТ 2/2013
05.04.2013
23.05.2014 0
155-0954
5066
20569328
25.02.2013 БЕОГРАД
СТ 472013
10.06.2013
05.04.2013
02.06.2014 0
155-0987
2959
5068
20405759
CALL 4 ALL ДОО
07.03.2013 БЕОГРАД
СТ
2537/2012
ЈАСМИНКА
ОБУЋИНА
МАРИЦА
ЂУКИЋ
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
19.07.2013
2958
COSMOLIT COMPANY
ДОО
ГРАНД ИДЕА ДОО
04.06.2013
04.06.2013
06.11.2013 0
155-0991
13.12.2012 БЕОГРАД
23.01.2013 БЕОГРАД
СТ
4810/2012
СТ
4820/2012
163 од 167
28.11.2012 ЂУКИЋ ИЛИЈА
ДУШАН
13.12.2012 СТАНКОВИЋ МИЛАН
ИВАН
13.12.2012 МИЛОШЕВИЋ
ДЕСИБОР ДРАГАН
11.12.2012 ШЕВИЋ СТЕВАН
РАДЕ
21.12.2012 МИТРОВИЋ
СЛОБОДАН РОБЕРТ
13.02.2013 КУБУРОВИЋ РАДОШ
РАДОМИР
12.02.2013 ФУШТАР НЕЂО
РАЈКО
19.03.2013 МИТИЋ СИНИША
АЦА
20.02.2013 МИЛОШЕВИЋ
ДЕСИБОР ДРАГАН
01.03.2013 СТОЈАНОВИЋ
ЖИВАН МИЛАН
25.02.2013 ЂУКИЋ ИЛИЈА
ДУШАН
07.03.2013 МИЛЕНОВ БУДИМИР
ОДЕТА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
2960
5070
27002609
VALLETTA ПД
12.03.2013 ЧАЧАК
СТ 7/2013
2961
5072
20353457
FANNY SHOES ДОО
14.03.2013 СУБОТИЦА
СТ 12/2013
2962
5074
06472842
ЦЕНТРОПАК ДОО
18.03.2013 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 3/2013
2963
5076
20729554
МАРКЕТ МАЛА ДОО
14.12.2012 БЕОГРАД
2964
5092
20414162
ДМС МАРКЕТ ДОО
2965
5095
06262929
2966
5096
17565257
2967
5097
06286275
2968
5100
2969
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
ИЛОНА
СТАЈИЋ
ВЕРИЦА
СМИЉАНИЋ
09.09.2013
19.04.2013
23.01.2015 0
155-0923
04.07.2013
18.04.2013
19.06.2014 0
155-0986
03.09.2013
18.04.2013
22.05.2013 0
155-1015
СТ
4768/2012
АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ
10.05.2013
22.01.2013
23.09.2013 0
155-0865
14.12.2012 ЋОСОВИЋ
НОВАКОВИЋ
ДУШАН СВЈЕТЛАНА
19.04.2013 ВАЉЕВО
СТ 23/2013
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
16.08.2013
17.05.2013
25.02.2014 0
155-0944
19.04.2013 МАРКОВИЋ
СТАНОЈЕ ДРАГИЦА
08.06.2012 ЛЕСКОВАЦ
СТ 414/2011
РАДМИЛА
АЛЕКСИЋ
12.10.2012
10.08.2012
10.08.2012 1
155-0795
14.05.2013 БЕОГРАД
СТ 41/2013
ВАНА ЛАЛИЋ
21.10.2013
24.06.2013
25.04.2014 0
155-0991
25.04.2013 БЕОГРАД
СТ
3103/2012
ДРАГАН
ДРАГОВИЋ
17.10.2013
19.09.2013
17.10.2013 0
155-1082
08672784
РАДОСТ
ДР.ТРГОВ.ПОЉ.ПРЕ
ДУЗЕЋЕ
FEROTEHNA TRADE
ДОО
БРАЋА КАРИЋ
ФАКУЛТЕТ ЗА
МЕНАЏМЕНТ
HERMES - SJ ДОО
15.05.2013 НОВИ САД
СТ 5/2013
31.07.2013
17.06.2013
15.04.2014 0
155-0989
5104
06419453
ЕЛЕКТРОВЕЗЕ ДОО
03.06.2013 БЕОГРАД
16.09.2013
15.07.2013
16.12.2013 0
155-0726
2970
5108
17358359
UNIX AUTO ДОО
13.06.2013 СУБОТИЦА
СТ
4782/2012
СТ 21/2013
26.09.2013
26.09.2013
19.12.2013 0
155-0921
2971
5109
08307326
АУТО КУЋА
ЧАТАЛОВ ДОО
19.06.2013 НОВИ САД
СТ 38/2013
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
МИЛИВОЈЕ
ИКОНИЋ
МАРКИ БИН
АНИ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
11.09.2013
17.07.2013
17.04.2014 0
155-0704
08.06.2012 МИЛОСАВЉЕВИЋ
ЗЛАТИБОР
БРАНИСЛАВ
14.05.2013 МИЛЕНОВ БУДИМИР
ОДЕТА
25.04.2013 ЖИВАНОВИЋ
РАДОВАН
АНДРИЈАНА
15.05.2013 ПЕТРОВИЋ МИЛАН
ИВАН
03.06.2013 МИШКОВИЋ МИЛАН
ВЕСНА
13.06.2013 ШАРЊАИ БЕЛА
РУДОЛФ
19.06.2013 БУКАРИЦА СПАСОЈЕ
РАДМИЛА
2972
5111
20189029
УКТ КАЧУНКОВИЋ
ТАНКОСИЋ ДОО
13.06.2013 БЕОГРАД
СТ 63/2013
06.09.2013
18.07.2013
09.12.2013 0
155-0719
13.06.2013 МИХАЈЛОВИЋ
МИЛУТИН ЗОРИЦА
2973
5112
20589442
БЕОГРАДИТЕЉ ДОО
СТ 9/2013
02.10.2013
30.07.2013
30.01.2014 0
155-0889
2974
5113
20584092
ГЕНЕТИЧКИ ЦЕНТАР
ЗА СВИЊАРСТВО
ДОО
24.07.2013 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
08.07.2013 НОВИ САД
ИВАНКА
КОЗИЋ
КНЕЖЕВИЋ
ЉИЉАНА
КОМШИЋ
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013 0
155-1016
24.07.2013 РАДУКИЋ ВУКАШИН
ЖИВКО
08.07.2013 МИЛЕТИЋ
МИРОСЛАВ
РАДМИЛА
2975
5116
20711469
DOLCE FIESTA ДОО
10.07.2013 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 12/2013
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
11.09.2013
02.09.2013
25.09.2013 0
155-1015
10.07.2013 СУБАШИЋ
СЛОБОДАН ВЕРИЦА
2976
5137
17123181
КИЦАРА ГИТ ДОО
11.09.2013 КРАЉЕВО
СТ 6/2013
ЗОРАН
ПЛАЊАНИН
11.12.2013
21.10.2013
17.03.2014 0
155-0739
11.09.2013 ПЕТРОВИЋ РАДОЊА
МИРКО
СТ 44/2013
164 од 167
12.03.2013 МИЛОВАНОВИЋ
МИЛОРАД ИВАН
14.03.2013 МИШЧЕВИЋ ИЛИЈА
МИЛАН
18.03.2013 СУБАШИЋ
СЛОБОДАН ВЕРИЦА
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
2977
5147
07164297
МИКУЉА ЈКП
15.07.2013 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 6/2013
2978
5151
20889268
НОВА СОЛАР ДОО
17.10.2013 СУБОТИЦА
СТ 32/2013
2979
5154
17419447
СЛОВЕНСКИ ПЕКО
23.10.2013 БЕОГРАД
СТ 151/2013
2980
5158
17525166
17.10.2013 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 19/2013
2981
5165
17150359
PLANETA
SPONTANEA ДОО
АLCON INVEST ДОО
22.10.2013 БЕОГРАД
СТ 116/2013
2982
5169
07249969
ЗАСТАВА
ИНЖЕЊЕРИНГ АД
12.11.2013 КРАГУЈЕВАЦ
2983
5176
20080582
МИЛОЈКОВИЋ
КОМПАНИ ДОО
2984
5177
17429019
2985
5185
08634696
2986
5191
20092602
2987
5195
20482702
2988
5200
2989
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
МАРКИ БИН
АНА
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
24.10.2013
09.09.2013
20.09.2013 1
155-0746
15.07.2013 ТОМИЋ ЈОВАН
СЛОБОДАН
20.02.2014
19.12.2013
26.06.2014 0
155-0692
03.03.2014
03.12.2013
25.09.2014 0
155-0991
23.01.2014
20.11.2013
23.09.2014 0
155-0687
22.01.2014
11.12.2013
03.03.2015 0
155-0703
17.10.2013 ОСТОЈИЋ ТОДА
СЛОБОДАН
23.10.2013 МИЛЕНОВ БУДИМИР
ОДЕТА
17.10.2013 МИТИЋ СИНИША
АЦА
22.10.2013 ПЕТРОВИЋ
БОРИВОЈЕ ДРАГАН
СТ 23/2013
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
24.02.2014
23.12.2013
21.07.2014 1
155-1076
12.11.2013 ЈОВАНОВИЋ
ТОМИСЛАВ ЖИВАН
20.11.2013 КРАЉЕВО
СТ 14/2013
СОЊА
ЂОРЂЕВИЋ
19.03.2014
25.12.2013
05.06.2014 0
155-1064
20.11.2013 ОБРАДОВИЋ ОБРАД
ХРАНИСЛАВ
ТИТ ЕКСПОРТ
ИМПОРТ ДОО
ЈУКИЋ КОМПАНИ
ДОО
MAKS UNION METALI
ДОО
KLAS TRADE ДОО
22.11.2013 ВАЉЕВО
СТ 32/2013
19.03.2014
27.12.2013
27.03.2014 0
155-0534
27.11.2013 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
25.12.2013 БЕОГРАД
СТ 18/2013
05.03.2014
27.12.2013
03.07.2014 0
155-0889
09.04.2014
12.02.2014
12.11.2014 0
155-0996
03.01.2014 ВАЉЕВО
СТ 55/2013
09.05.2014
10.02.2014
17.11.2014 0
155-0657
20611880
ТРИ- КА ТЕХНИКА
ДОО
14.01.2014 УЖИЦЕ
СТ 8/2013
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
ГИНА
ТЕШАНОВИЋ
ЈОВАН
КОРДИЋ
ЈАСМИНА
ЂУРЂЕВИЋ
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
25.04.2014
21.02.2014
29.05.2014 0
155-1084
5208
20109084
ЦЕНТАР ЗА
ЗАВАРИВАЊЕ ДОО
30.01.2014 НИШ
СТ 42/2013
ЉИЉАНА
ПЕЈИЋ
09.07.2014
05.03.2014
30.12.2014 0
155-1010
22.11.2013 ПЕТКОВИЋ ПЕТАР
РАДОВАН
27.11.2013 РАДУКИЋ ВУКАШИН
ЖИВКО
25.12.2013 БОЖИЋ РАДОВАН
АНДРЕЈА
03.01.2014 БОЖИЋ СПАСОЈЕ
ЗОРАН
14.01.2014 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИСАВ
СЛОБОДАН
30.01.2014 МИЛОШЕВИЋ
ДЕСИБОР ДРАГАН
2990
5209
20818140
DIZART HOUS ДОО
05.02.2014 ЗРЕЊАНИН
СТ 24/2013
РАДОМИР
РАДОЈЧИЋ
12.06.2014
10.03.2014
11.03.2014 0
155-0926
05.02.2014 МИКЛОШ ЉУБОМИР
РУЖИЦА
2991
5217
17255312
МИТОС ММ ДОО
04.02.2014 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 405/2012
ЗВЕЗДАНА
КАРАКЛАЈИЋ
27.05.2014
03.04.2014
13.05.2014 0
155-1015
04.02.2014 СУБАШИЋ
СЛОБОДАН ВЕРИЦА
2992
5223
20694386
20.02.2014 СУБОТИЦА
СТ 3/2014
31.03.2014
18.09.2014 0
155-0969
5225
08734470
03.03.2014 ЗРЕЊАНИН
СТ 1/2014
30.06.2014
14.04.2014
26.05.2014 0
155-0785
2994
5246
20198800
ЕЛИТ- АУТО ДОО
19.03.2014 ПОЖАРЕВАЦ
СТ 8/2013
МАРКИ БИН
АНА
ПАЈТАШЕВ
МИЛАН
РАДМИЛА
РАДИСАВЉЕВ
ИЋ
19.06.2014
2993
OMEGA
TECHNOLOGY ДОО
FLASH ROYAL ДОО
20.08.2014
07.05.2014
07.05.2014 0
155-1008
20.02.2014 ЗАГОРАЦ МИЛОШ
БОГДАН
03.03.2014 ГАЛИЋ СРЕДОЈЕ
ДРАГАНА
27.03.2014 ПАНТИЋ СЛАВКО
РАЈКО
СТ 154/2013
165 од 167
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
2995
5250
06264271
МОКОЛИНИ ДОО
14.04.2014 НИШ
СТ 7/2014
ДРАГАН
ЗДРАВКОВИЋ
12.06.2014
22.05.2014
11.06.2014 0
155-0686
2996
5255
20297794
BIO THERM ДОО
ВУЧКОВИЦА
29.04.2014 ЧАЧАК
СТ 16/2014
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
18.09.2014
30.05.2014
26.02.2015 0
155-1079
2997
5257
17538055
17.04.2014 БЕОГРАД
СТ 37/2014
22.05.2014
10.07.2014 0
155-0690
5260
17255487
21.05.2014 УЖИЦЕ
СТ 7/2014
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
ЗОРИЦА
БРАЈОВИЋ
17.10.2014
2998
BIO- STAR SYSTEM
ДОО
ГАЛИАШПЕД ДОО
15.08.2014
27.06.2014
11.12.2014 0
155-0810
2999
5262
20125632
20.05.2014 БЕОГРАД
СТ 57/2014
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
18.11.2014
08.07.2014
18.11.2014 0
155-0978
3000
5268
20131012
06.06.2014 НОВИ САД
СТ 18/2014
ВЛАДИСЛАВ
КУРТЕК
18.09.2014
08.07.2014
04.02.2015 0
155-0801
06.06.2014 БАЈИЋ БОШКО
БОГОЉУБ
3001
5273
08250383
А AUTO VANERO
DOO ZA PROMET
AUTOMOBILA
BEOGRAD
VONDEL CAPITAL
DOO ZA
KONSALTING
INŽENJERING I
USLUGE
ПЕКОС ДП
23.09.2013 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
СТ 15/2013
09.01.2014
06.11.2013
20.11.2014 1
155-0624
23.09.2013 ЦИЦМИЛ ДАНИЛО
МИРОЉУБ
3002
5278
06114636
ONIKON TRADE ДОО
01.07.2014 ЧАЧАК
СТ 23/2014
16.01.2015
19.09.2014
02.03.2015 0
155-1087
3003
5288
20320958
ATWINDOWS ДОО
15.07.2014 НОВИ САД
СТ 25/2014
ЈЕЛЕНА
КАЛАЂУРЂЕВИ
Ћ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
25.09.2014
09.09.2014
27.01.2015 0
155-0704
01.07.2014 МИЛОШЕВИЋ
РАДИВОЈЕ АЦО
15.07.2014 БУКАРИЦА СПАСОЈЕ
РАДМИЛА
3004
5294
08069433
ДВД ОРАХОВО
31.07.2014 СУБОТИЦА
21/2014
Марки Бин Ана
16.10.2014
18.09.2014
16.10.2014 0
155-0761
3005
5297
07834551
КОСЈЕРИЋ ПРЕВОЗ
Д.О.О.
26.08.2014 УЖИЦЕ
15/14
ДРАГАНА
ЈОКИЋ
14.11.2014
19.09.2014
30.12.2014 1
155-1086
3006
5311
17100394
ЈУНИОР КОМЕРЦ
ДОО
22.09.2014 КРАГУЈЕВАЦ
ST 18/2014
БРАНИСЛАВ
ЈОВОВИЋ
12.01.2015
30.10.2014
18.02.2015 0
155-0720
22.09.2014 ЈОВАНОВИЋ
ЖИВАДИН ГВОЗДЕН
3007
5314
20895489
TIM STRUČNJAKA
WEST HILL ДОО
29.09.2014 УЖИЦЕ
СТ 19/2014
МИЉКО
МИЋОВИЋ
09.02.2015
07.11.2014
05.12.2014 0
155-1084
3008
5320
08392811
БАГДАЛА ДОО
07.10.2014 НОВИ САД
СТ 43/2014
09.12.2014
11.11.2014
09.12.2014 0
155-0764
3009
5332
06993176
АСТРА ДОО
22.10.2014 ЗАЈЕЧАР
СТ 12/2014
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ
28.01.2015
01.12.2014
25.12.2014 0
155-1085
29.09.2014 ЈОВАНОВИЋ
МИЛИСАВ
СЛОБОДАН
07.10.2014 РАСТОВИЋ СИМО
НИКОЛА
22.10.2014 МИЛИЋЕВИЋ
БОЖИДАР ЉУБИША
3010
5334
20030399
IMMOBILIA LEGAL
ДОО
03.11.2014 НОВИ САД
СТ 50/2014
СЛОБОДАНКА
КОМШИЋ
21.01.2015
09.12.2014
21.01.2015 0
155-0801
166 од 167
14.04.2014 РАЈКОВИЋ
Б0ЖИДАР
БРАТИСЛАВ
29.04.2014 КАЛУЂЕРОВИЋ
РАДОСАВ АЛЕКСИЈЕ
17.04.2014 БАКИЋ МИЛОВАН
ДРАГОСЛАВ
21.05.2014 СПАСОЈЕВИЋ
РАДОСАВ
РАДОВАНКА
20.05.2014 ПАУНОВИЋ
МИОДРАГ
ВЛАДИМИР
31.07.2014 ГРУБОР ШАНДОР
РОЗАЛИЈА
26.08.2014 ДУЊИЋ ПРВОСЛАВ
СЛАВИЦА
03.11.2014 БАЈИЋ БОШКО
БОГОЉУБ
ЗАКЉУЧЕНИ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПЦИ
- стање на дан 02.04.2015. године -
Алсу
Рбр.
број
Матични
број
Назив дужника
Датум
Суд
покретања
СТ Број
3011
5340
07578946
ПЕГАЗ ДОО
17.10.2014 ЛЕСКОВАЦ
СТ 30/2014
3012
5342
17181521
NIMICO ДОО
06.11.2014 ЧАЧАК
СТ 31/2014
3013
5350
20099836
5370
07493592
13.11.2014 СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
07.10.2014 БЕОГРАД
СТ 10/2014
3014
3015
5392
20472120
17.12.2014 БЕОГРАД
3016
5400
20277220
ISSUE CONSALTING
ДОО
КОСОВОПРОЈЕКТПРОЈЕКТОВАЊЕ
ДОО
BCG CONSULTING&
STRATEGIC PLANING
ДОО
НАИС БУС ДОО
3017
5416
20094672
ЕКО ПРОДУКТ ПЛУС
ДОО
Председник
стечајног
већа
Стечани
судија
Датум
испитног
рочишта
Датум
Датум
Бр
Датум
поверилач
АПЦ
Стечајни
закључењ
Лиценце
именовањ
ког
С
управник
а
Управника а
рочишта
ВЕСЕЛИНКА
ЈЕРЕМИЋ
МАРИЈА
АЏЕМОВИЋ
18.12.2014
24.12.2014
17.12.2014 0
155-0724
18.05.2015
09.12.2014
16.01.2015 0
155-1079
ЉИЉАНА
КОМШИЋ
ВЈЕРА
ЂУРИШИЋ
22.01.2015
17.12.2014
03.02.2015 0
155-0802
13.11.2014 МИТРОВИЋ
МИРОСЛАВ САША
23.03.2015
14.11.2014
14.11.2014 1
ST 183/2014
ГОРДАНА
АРАНЂЕЛОВИЋ
10.03.2015
24.02.2015
10.03.2015 0
155-0708
17.12.2014 МИХАЈЛОВИЋ
ДАМЊАН МИКАН
23.12.2014 НИШ
СТ 37/2014
15.04.2015
03.02.2015
26.02.2015 0
155-0827
28.01.2015 НИШ
СТ 36/2014
ДРАГАН
ЗДРАВКОВИЋ
СНЕЖАНА
ПАНТИЋ
09.07.2015
05.03.2015
05.03.2015 0
155-0743
23.12.2014 ПАУНОВИЋ
ЉУБОМИР ГОРАН
28.01.2015 ЈАНАЧКОВИЋ
СРЕТЕН САША
СТ 126/2014
167 од 167
17.10.2014 ПЕТКОВИЋ ДРАГАН
ДЕЈАН
06.11.2014 КАЛУЂЕРОВИЋ
РАДОСАВ АЛЕКСИЈЕ
Download

zakljuceni_stecajni_..