PROGRAM OBUKE ZA PROCJENJIVAČE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA – JESEN 2014.
Datum
SUBOTE
27.09.2014
I
4.10.2014
11.10.2014
18.10.2014
25.10.2014
II
III
IV
V
1.11.2014
8.11.2014
15.11.2014
22.11.2014
VII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
VIII
IX
29.11.2014
X
13 .12.2014
19 .12. 2014
23 .01. 2015
MODULI
16
17
18
19
20
21
Izvještaj
ISPIT
ISPIT
MATERIJAL
Uvod u program
Status nekretnina u CG zakonodavstvu & Međunarodni standardi
Postupk procjene vrijednosti
Građevinski parametri
Procjena imovine u finasijskom izvještavanju I dio
Tržišna analiza
Procjena imovine u fnansijskom izvještvanju II dio
HABU analiza
Procjena zemljišta I dio
Vremenska vrijednost novca & uvod u prinosnu metodu
Troškovni pristup I dio
Metoda direktnog poređenja
Troškovni pristup II dio
Prinosna metoda za procjenu nekretnina
Procjena zemljišta II dio (Rezidualna metoda)
Pitanja & case study
Forma izvještavanja
Investicioni postupak I dio
Porezi na nepokretnost u CG zakonodastvu
Investicioni postupak II dio
Evidencija nepokretnosti
Primjena procjene
Rok za predaju Izvještaja
Polaganje ispita u edukativnom centru IOP-a
Polaganje ispita u edukativnom centru IOP-a
BR.
ČASOVA
1
4
2
3
4
3
4
3
4
4
3
4
3
4
3
7
2
3
2
2
3
2
CILJ PROGRAMA OBUKE
Program obuke IOPCGa je koncipiran na
načina da polaznicima
obuke obezbjedi:
a) razumjievanje
principa ekonomske
terije, praktične
ekonomije kod
nekretnina, poslovanja i
finansija entiteta;
b) opšte znanje o
marketingu u oblasti
neketnina,energetskoj
efikasnosti i
građevinarstvu;
c)potpuno poznavanje
nacionalnih zakona koji
se tiču imovine,
profesionalne prakse
procjene vrijEdnosti,
međunarodno priznatih
metoda i tehnika
procjene i poznavajne
međunarodnih
standarda (IVS i EVS).
PROGRAM OBUKE ZA PROCJENJIVAČE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA – JESEN 2014.
Predavanja de se održavati svake subote od 9:00h do 15.30h, sa pauzama za osvježenje između časova.
Download

program obuke za procjenjivače vrijednosti nekretnina – jesen 2014.