11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
1 0092113
2 0090373
3 0090374
4 0090372
5 0090378
6 0090379
7 0090380
8 0090381
9 0090382
10 0090481
11 0090383
12 0090384
13 0092920
14 0090386
15 0090387
16 0090388
17 0090389
18 0094233
19 0090390
20 0090391
21 0092952
22 0090393
23 0090394
24 0090395
25 0090396
26 0090397
27 0094153
28 0090398
29 0090399
30 0090377
31 0090400
32 0090401
33 0090402
34 0090403
35 0090406
36 0089667
37 0090407
38 0090405
39 0090408
40 0088446
41 0090410
42 0090411
43 0090412
44 0090413
45 0090409
46 0090414
47 0090415
48 0090416
49 0090418
50 0090419
51 0090420
52 0090421
53 0090422
54 0090423
55 0090424
56 0090425
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
1. ULUSLARARASI ALTERNATİF EĞİTİM SEMPOZYUMU
DARPHANE-İ
AMİRE 26
- 27 ÖNCESİ
KASIM 2005
= 1.
1 MAYIS MAHALLESİ
: 1980
TOPLUMSAL
MÜCADELELER
VE
KENT
10 ADIMDA İKNA GÜCÜ
% 100 KENDİNİZ OLUN !
100 SORUDA DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI
100 SORUDA EKONOMİ EL KİTABI
11 EYLÜL SONRASINDA DÜNYA, ABD VE TÜRKİYE
12 PAZARLAMA USTASINDAN PAZARLAMA DERSLERİ
150'LİKLER
16. YÜZYILDA ADRİYATİK’TE KORSANLIK VE EŞKİYALIK
:1640
SENJLİ
USKOKLAR
İNGİLİZ
DEVRİMİ
17. YÜZYILDA AYNTAB : OSMANLI KENTİNDE TOPLUM
VE SİYASET
1780’DE
GÜNÜMÜZE MİLLETLER VE MİLLİYETÇİLİK
“PROGRAM,
MİT,
GERÇEKLERİ”
18. YÜZYILDA
TÜRKİYE
VE İSTANBUL
1864'te TÜRKİYE TANZİMAT SONRASI DÜZENLEMELER
VE
KAPİTÜLASYOLARIN
TAM SONRASI
METNİ DÜZENLEMELER
1864'te
TÜRKİYE TANZİMAT
VE
KAPİTÜLASYOLARIN
TAM METNİPARLAMENTO : 22.
1877’DEN
GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE
DÖNEM
TBMM’DE
PARLAMENTO
VE PARLAMENTO
PARLAMENTER: 22.
ROL
1877’DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE
DÖNEM
TBMM’DE
PARLAMENTO
VE
PARLAMENTER
ROL
19. YÜZYIL İSTANBUL’UNDA GAYRİMÜSLİMLER
19. YÜZYIL SONRALARINDA AVRUPA’DA TÜRKLER
19. YÜZYILDAN 20. YÜZYILA MODERN SİYASAL
İDEOLOJİLER
19. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE KİTLE İLETİŞİMİNİN
KÜLTÜREL
İŞLEVLERİ
KURAMSAL
BİR YAKLAŞIM
1907
SORUDA
MUHASEBE
UYGULAMALARI
TEST KİTABI
1920 YILINDA MİLLİ MÜCADELE VE SOVYET RUSYA
1924 DÜNYA TARİHİNİN İLK RADYO OYUNLARI
1929 DÜNYA BUHRANINDA TÜRKİYE’NİN İKTİSADİ
POLİTİKA
ARAYIŞLARI
1929 DÜNYA
BUHRANINDA TÜRKİYE’NİN İKTİSADİ
POLİTİKA
ARAYIŞLARI
1950 SONRASINDA
HİKAYECİLERİMİZ
1950 SONRASINDA HİKAYECİLERİMİZ
1OO GÖSTERGEDE KRİZ VE YOKSULLAŞMA
2. DÜNYA SAVAŞI HATIRALARI 1939-1940
2. MEŞRUTİYETTE MEDRESELER VE DİN EĞİTİMİ
20. YÜZYIL BATI RESİM SANATINDA AŞK OLGUSU
20. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI
20. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI
20. YÜZYIL TÜRK ŞİİRİ 100 ŞAİR ŞİİR
20. YÜZYILI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE : BİLİM, FELSEFE,
SANAT
VE SİYASETTE
BİR İMPARATORLUĞUN
20 YÜZYIL
TÜRK EDEBİYATI
3 : 1940 - 1960 İKİNCİ
BÖLÜM
2000'Lİ YILLARI ALGILAMAK
2004 YILI MUŞ İL ÇEVRE DURUMU RAPORU
21. Yüzyıl Anarşizmi: Yeni Binyıl İçin Ortodoks Olmayan
Fikirler
21. YÜZYILDA BEYİN
21. YÜZYILDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
21. YÜZYILDA MİLLİYETÇİLİK
21. YÜZYILDA TÜRK DÜNYASI JEOPOLİTİĞİ MUZAFFER
ÖZDAĞ’A
ARMAĞAN
21. YÜZYILDA
TÜRK DÜNYASI JEOPOLİTİĞİ MUZAFFER
ÖZDAĞ’A
ARMAĞAN
21. YÜZYILDA
YÖNETİM VE YÖNETİCİLER
2219 SAY. ÖZEL HASTANELER KANUNU
3. RİCHARD
31 MART AYAKLANMASI VE SULTAN ABDÜLHAMİD
33 STRATEJİDE SAVAŞ
3359 SAY. SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU
40 YIL ÖNCE 40 YIL SONRA AMERİKA - RUSTA
47. SAMURAY
4'ün KURALI
5. SANATAN 5. KOLA: ORHAN PAMUK
Sayfa: 1
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
370.78/U487B
307.1/A742B
153.852/N563İ
158.1/K344Y
371.9142/Y99Y
SADUN AREN
330.1/A635Y
BİROL AKGÜN
327/A439O
LOUELLA MILES
658.8/M298P
EMİN KARACA
928.561/K262Y
CATHERİNE WENDY
956.101524/B621A
BRACEWELL
CHRİSTOPHER HİLL
942.06/H544İ
HÜLYA CANBAKAL
956.6/C251O
E.J. HOBSBAWM
320.54/H617B
ANTONIE OLİVER
956.141/O448O
BERNARD CAMİLLE
956.10154
COLLAS CAMİLLE
BERNARD
956.10154
COLLAS
SABRİ ÇİFTÇİ
328.30956/T345B
YUSUF TEKİN
328.30956/T345B
305.5656/S727O
GUSTAV RASCH
956.101542
320.5/O526O
ÜNSAL OSKAY
302.23/O742K
ABİTTER ÖZULUCAN
330/Ö984M
FAHİR ARMAOĞLU
956.1023/A652A
KIVANÇ NALÇA
812.42/N241B
İLHAN TEKELİ
330.9/T343B
İLHAN TEKELİ
330.9/T343B
ASIM BEZİRCİ
T814.317/B375B
ASIM BEZİRCİ
814.317/B375B
MUSTAFA SÖNMEZ
330.9561/S955Y
WİNSTON CHURCİLL
940.53/C386İ
ZEKİ SALİH ZENGİN
378.009/Z353İ
SİBEL ALMELEK İŞMAN
750/İ752Y
ÖMER - ÜNLÜ, MAHİR
810/Ü549Y
ÖZCAN
MAHİR ÜNLÜ
810/Ü549Y
811.4208/Y565Y
EFKAN CANŞEN
943.6/C257Y
MAHİR ÜNLÜ
810/Ü549Y
ÖZCAN KÖKNEL
158.1/K945İ
628.556/İ451İ
James Bowen Jon Purkis 303.484/P864Y
STEVEN ROSE
100/R673Y
SİBEL GÖK
658.3/G74Y
UMUT ÖZKIRIMLI
321.8/Ö944Y
320.1256/Y565Y
320.1256/Y565Y
AKİF ÖZER
658/Ö936Y
362.11/İ451İ
WILLIAM SHAKESPEARE 822.33/S324Ü
OSMAN SELİM
956.0743/K612M
KOCAHANOĞLU
ROBERT - ELFFERS,
158.1/G6330
JOOST GREENE
362.11/Ü118Ü
GÜNDÜZ VASSAF
327.17/V277K
STEPHAN HUNTER
823.354/H857K
DUSTIN - CALDWELL, IAN 823.354/C242D
THOMASON
KAAN
- YILDIZOĞLU,
818.4203/A674B
ERGİN ARSLANOĞLU
2008
2008
ŞÜKRÜ ASLAN
JESSE S. NIRENBERG
MATTHEW KELLY
2008
2008
2009
2008
2007
2007
2009
2005
2009
2006
2007
2004
2004
2007
2007
2003
2004
2009
2000
2008
2009
2009
2009
2003
2003
2002
2005
2002
2008
2003
2003
2006
2008
2003
2007
2005
1998
2008
2006
2008
2008
2007
2009
2007
2006
2009
2007
2007
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
57 0090426
58 0090427
59 0090428
60 0090429
61 0090430
62 0093533
63 0090434
64 0090435
65 0094682
66 0090437
67 0090436
68 0090438
69 0094683
70 0090439
71 0090441
72 0090442
73 0090443
74 0090444
75 0090445
76 0090446
77 0090447
78 0094684
79 0090448
80 0090449
81 0091455
82 0091453
83 0091454
84 0090450
85 0090451
86 0090452
87 0090453
88 0090455
89 0090456
90 0090457
91 0090458
92 0090459
93 0090460
94 0090461
95 0090462
96 0090463
97 0090464
98 0090465
99 0090466
100 0090467
101 0090468
102 0090473
103 0090471
104 0090469
105 0090470
106 0090472
107 0090474
108 0090475
109 0090476
110 0090477
111 0090478
112 0090479
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
500 TÜRK SANATÇISI : PLASTİK SANATLAR
80X86 ASSEMBLY DİLİ
8'inci ALIŞKANLIK BÜTÜNLÜĞE DOĞRU : ETKİLİ
İNSANLAIN
ALIŞKANLIĞI
9
NUMARALI7 OTOBÜSLE
CENNETE : BİR SEVGİ
YOLCULUĞU
99 BEYİT DİVAN ŞİİRİNDEN BEYİTLER VE ÇÖZÜMLERİ
99 GÜNLÜK MUHALEFET SERBEST CUMHURİYET
FIRKASI
AB
VE TÜRKİYE'DE ORGANİK TARIM
ABANOZ KULE
ABC OF CLINICAL GENETICS
ABD - ORTADOĞU - TÜRKİYE
ABD DIŞİŞLERİ BELGELERİYLE TÜRK - ABD SİLAH
TİCARETİNİN
İLK PİYASA
YÜZYILIMASALI
(1829 - 1919)
ABD VE SERBEST
ABDOMINAL - PELVIC MRI
ABD’NİN GÜNEY KAFKASYA POLİTİKASI
ACABA NASIL ?
ACCESS İLE UZMAN ÇÖZÜMLER :MASA ÜSTÜ
UYGULAMALARI
GELİŞTİRME
ACCESS İLE UZMAN
ÇÖZÜMLER :MASA ÜSTÜ
UYGULAMALARI
GELİŞTİRME “TATSIZ” ÖYKÜSÜ
ACI ÇİKOLATA ÇİKOLATANIN
ACIYI BAL EYLEMEK
ACİL CERRAHİ
ACİL TIBBIN SIRLARI
ACOUSTIC WAVE SENSORS THEORY, DESIGN, AND
PHYSICO
- CHEMICAL
ACTIONSCRIPT
3.0 APPLICATIONS
ACTİONSCRİPT 3.0 İLE FLASH CS4 &ANİMASYON ve
WEB
UYGULAMALARI
AÇIKLAMALAR
VE ÖRNEKLERLE EDEBİ SANATLAR
AÇIKLAMALAR VE ÖRNEKLERLE EDEBİ SANATLAR
AÇIKLAMALAR VE ÖRNEKLERLE EDEBİ SANATLAR
AÇIKLAMALI DİVAN ŞİİRİ SÖZLÜĞÜ
AÇIKLAMALI İŞLETME TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (2769
TERİMİN
TÜRKÇE
AÇIKLAMASI
VE İNGİLİZCE
AÇIKLAMALI
MUHASEBE
TERİMLERİ
SÖZLÜĞÜ
AÇLIK OYUNLARI
ADALARA KAR DÜŞTÜ
ADAM OLMAK ÜZERİNE
A’DAN Z’YE AJAX
A’DAN Z’YE CSS
A’DAN Z’YE PHP
A'DAN Z'YE PHP
A’DAN Z’YE PRATİK İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ
ADANMIŞ YAZILAR
ADI GÜZEL KENDİ GÜZEL PEYGAMBERİMİZ’E (s.a.v)
ŞİİRLER
ADIM ADIM DELPHI 7.0 UYGULAMALARI
ADIM ADIM DELPHI 7.0 UYGULAMALARI
ADIM ADIM HTML VE XHTML
ADIM ADIM MICROSOFT ASP.NET 2.0
ADIM ADIM MICROSOFT ASP.NET 2.0
ADIM ADIM MICROSOFT OFFİCE OUTLOOK 2007
ADIM ADIM MICROSOT VISUAL BASIC 2005
ADIM ADIM MİCROSOFT OFFİCE ACCESS 2007
ADIM ADIM VERİTABANI TEMEL BİLGİLERİ :
MICROSOFT
SQL SERVER
2005
ADIM ADIM WINDOWS
VISTA
ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER
ADLİYE NEZARETİ KURULUŞU VE FAALİYETLERİ (1876 1914)
ADOBE FLASH CS3 PROFESSIONAL
ADOBE ILLUSTRATOR CS3 : YETKİLİ EĞİTİM KILAVUZU
ADOBE ILLUSTRATOR CS3 : YETKİLİ EĞİTİM KILAVUZU
ADOBE INDESIGN CS3
Sayfa: 2
AYLA ERSOY
AHMET TEVFİK İNAN
STEPHEN R. COVEY
LEO BUSCAGLIA
ASUMAN - ARAS,
MAKBULE
- KOÇAK,
CEM EMRENCE
JOHN FOWLES
HELEN M. KINGSTON
HALUK GERGER
ORLA SANDER
A. BAŞER KAFAOĞLU
RICHARD C. SEMELKA
ELNUR CEMİLLİ
SAMUEL BECKETT
BALTER,ALISON
BALTER,ALISON
CAROL OFF
MUSTAFA İSEN
ERDEN EROL ÜNLÜLER
ENGİN YÖYEN
UĞUR GELİŞKEN
NUMAN KÜLEKÇİ
NUMAN KÜLEKÇİ
NUMAN KÜLEKÇİ
AHMET TALAT ONAY
RÜKNETTİN KUMKALE
SUZANNE COLLINS
D. ALİ GÜLTEKİN
MURAT ÖZGEN AYFER
RIZA ÇELİK
RIZA ÇELİK
RIZA ÇELİK
RIZA ÇELİK
OKTAY EKİNCİ
ÇOBAN,SITKI
ERDAL AKPINAR
ERDAL AKPINAR
FAİTHE WEMPEN
GEORGE SHEPHERD
GEORGE SHEPHERD
JOYCE - PREPPERNAU,
JOAN
COXHALVORSON
MICHAEL
STEVE LAMBERT LAMBERT, M. DOW M.
JOAN PREPPERNAU
MEHMET ÇAĞLIYAN
FATMAGÜL DEMİREL
ADOBE YARATICI EKİBİ
ADOBE YARATICI EKİBİ
Sınıfl am a/ Yer
709.56/E676B
005.456/İ525S
658.4092/C683E
152.4/B871D
819.1/A627D
320.9561/E563D
631.564/A768A
823.914/F694A
616.042/K553A
327.56073/G363A
327.56073/S252A
330.18/K222A
617.55/S353A
327.73/C355A
823.5/B314A
005.43/B247A
005.43/B247A
338.6048/O22A
811.23/İ735A
617.91/A154A
616.0252/Ü546U
681.2/A168A
005.133/Y993A
006.696/G345F
819/K943A
819/K943A
819/K943A
T819.103/O529A
658.03/A144A
657.03/K854A
823.354/C644A
811.42/G947A
818.42/A923A
005.72/Ç345A
005.72/Ç345A
005.72/Ç345A
005.72/Ç345A
425/A225A
306.089/E455A
T811.208/Ç612A
005.265/A464A
005.265/A464A
005.72/W356A
005.276/S336A
005.276/S336A
005.42/C686A
005.43/H248A
005.42
005.7565/A245A
005.43/P636A
515.352/Ç234A
347.561/D355A
006.696/O672A
006.6/A261A
006.6/A261A
006.696/O672A
Tarih
2006
2005
2009
2006
2007
2008
2002
2006
1977
2005
2006
2007
2001
2003
2003
2008
1994
2009
1997
2009
2009
2005
2005
2005
2007
2006
2002
2009
2008
2008
2009
2008
2008
2004
2005
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2006
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2008
2008
2008
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
113 0090480
114 0090482
115 0094685
116 0094686
117 0094687
118 0090454
119 0090483
120 0088718
121 0090484
122 0090485
123 0090486
124 0090488
125 0090489
126 0090490
127 0090491
128 0090492
129 0090493
130 0090494
131 0088709
132 0090497
133 0090498
134 0090499
135 0090500
136 0090501
137 0090502
138 0090503
139 0088701
140 0088702
141 0090504
142 0090505
143 0088696
144 0090506
145 0090508
146 0090509
147 0090510
148 0090511
149 0091599
150 0094548
151 0090512
152 0090513
153 0090514
154 0090515
155 0090518
156 0090516
157 0090517
158 0090519
159 0090520
160 0090521
161 0090522
162 0090523
163 0090525
164 0090524
165 0090526
166 0090527
167 0090528
168 0090532
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
ADRİYATİK’TE KORSANLIK : OSMANLILAR, USKOKLAR,
VENEDİKLER
1620
ADSIZ SANSIZ1575
BİR -JUDE
ADVANCED FPGA DESIGN : ARCHITECTURE,
IMPLEMENTATION,
OPTIMIZATION
ADVANCED THEORYAND
OF VIBRATION
ADVANCES IN NONLINEAR WAVES AND SYMBOLIC
COMPUTATION
ADA YA DA ARZU : BİR AİLE TARİHÇESİ
AFGAN
AFGANİSTAN TÜRKLERİ
AGATHA CHRİSTİE’NİN ON BİR KAYIP GÜNÜ
AGO PAŞA’NIN HATIRATI
AĞ TEKNOLOJİLERİ VE TELEKOMÜNİKASYON
AĞA, ŞEYH, DEVLET
AĞAÇKAKAN
AĞIRLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE SİSTEMLERİ
AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA : DÜNYANIN EN GÜÇLÜ
PAZARLAMA
YÖNTEMİNİN
28 WOMM’UN
SIRRI
AĞIZDAN
AĞIZA
PAZARLAMA
28 SIRRI
AĞLAMA DOLABI
AĞRIDAĞI EFSANESİ
AH O YEMEN’ DİR (YEMEN HATIRATI)
AHLAK PUSULASI AHLAK VE DEĞERLER EĞİTİMİ
AHLAKIN DİNİ TEMELİ
AHMED CEVDET PAŞA VE MECELLE
AHMET HAMDİ BAŞAR’IN HATIRALARI YENİ HAYAL
ALEMİNDE
UÇUYORUM...
CİLT - 2
AHMET HAMDİ
BAŞAR’IN HATIRALARI
YENİ HAYAL
ALEMİNDE
UÇUYORUM...
CİLT
2
AHMET HAMDİ TANPINAR
AHMET HAMDİ TANPINAR BİR KÜLTÜR, BİR İNSAN
AHMET HAMDİ TANPINAR SEÇMELER - 1 : YENİLEŞME
DÖNEMİ
TÜRK EDEBİYATI
AHMET HAMDİ
TANPINAR SEÇMELER - 2 : YENİLEŞME
DÖNEMİ
TÜRK
EDEBİYATI
AHMET HAŞİM
AHMET HAŞİM BÜTÜN ŞİİRLERİ
AHMET HAŞİM SEÇMELER : YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK
EDEBİYATI
AHŞAP KONAK
AİLE EĞİTİMİ
AİLE MUTLULUĞU
AKADEMİSYENLER VE GERÇEK DÜNYA
AKADEMİ’YE TANIKLIK 3 : GÜZEL SANATLAR
AKADEMİSİ’NE
BAKIŞLAR
DEKORATİF
SANATLAR
AKDENİZ’DE İSLAM
SANATI
ERKEN OSMANLI
SANATI :
BEYLİKLERİN
MİRASI
AKIL DEFTERİ : YENİ İŞ YASALARI
AKIL İLE DÜŞÜNCE GÜCÜ
AKIL OYUNLARI
AKIL TUTULMASI
AKILCI YAŞAM KILAVUZU
AKILLI, VARLIKLI VE SAĞLIKLI OLMANIN BASİT SIRLARI
AKILLI İNSANLARIN SIRLARI
AKILLI KADINLAR YANLIŞ SEÇİMLER : DOĞRU
ERKEKLERİ
YANLIŞ OLANLARDAN SAKINMAK
AKIŞKANLARBULMAK
MEKANİĞİ
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ : TEMELLERİ VE
UYGULAMALARI
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ : TEMELLERİ VE
UYGULAMALARI
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ : TEMELLERİ VE
UYGULAMALARI
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KAVRAMLAR, PROBLEMLER,
UYGULAMALAR
Sayfa: 3
İDRİS BOSTAN
THOMAS HARDY
STEVE KILTS
J.S. RAO
Sınıfl am a/ Yer
956.101524/B677A
823.912/H262A
621.395/K547A
620.3/R26A
531.1133/A272A
NABOKOV,VLADIMIR
891.744/N216A
FREDERICK FORSYTH
823.914/F667A
ALBAYRAK,RECEP
958.1/A412A
JARED CADE
828.914/C223A
REFİK HALİD KARAY
T817.315/K262A
CEBRAİL TAŞKIN
621.382/T274A
MARTİN VAN
305.89159/B684A
BRUİNESSEN
TOM ROBBINS
823.354/R611A
ÖZKAN TÜTÜNCÜ
657.837/T979A
GEORGE SILVERMAN
658.8/S547A
GEORGE SILVERMAN
658.8/S548A
ATİLLA ATALAY
817.42/A724A
YAŞAR KEMAL
813.42/Y272A
RÜŞTÜ PAŞA
956.101543/R977A
AHMET ÇAĞLAYAN
297.81/Ç234A
RECEP KILIÇ
297.5/K444A
AHMET ŞİMŞİRGİL
956.101543092/Ş557
A
956.103092/A353A
956.103092/A353A
SEVİM KANTARCIOĞLU
818.4209/K257A
TURAN ALPTEKİN
818.4209/A467A
AHMET HAMDİ TANPINAR T818.317/T256A
AHMET HAMDİ TANPINAR T818.317/T256A
YAKUP KADRİ
T813.317/K262A
KARAOSMANOĞLU
AHMET HAŞİM
T811.314/A353A
AHMET HAŞİM
T818.314/A353A
NECİP FAZIL KISAKÜREK 812.42/K472A
VAROL,NİHAL
306.8/Y266A
TOLSTOY,LEV
891.73/T647A
EVANS,GILLIAN R.
378.41/E825A
700.7/A422A
709.023/A423A
BAYRAM DERECİ
344.56101/D363A
ÖZCAN KÖKNEL
153.42/K745A
SYLVIA NASAR
823.354/N272A
MAX HORKHAİMER
193./H664A
ALBERT ELLIS
153.8/E445A
NİVEN,DAVID
158.1/N583A
CHARLES E. WATSON
158.1/W277B
CONNELL COWAN
305.4/C692A
M. SALİH KIRKGÖZ
620.106/K464A
M. SALİH KIRKGÖZ
620.106/K464A
M. SALİH KIRKGÖZ
620.106/K464A
M. SALİH KIRKGÖZ
620.106/K464A
M. SALİH KIRKGÖZ
620.106/K464A
FRANK M. WHITE
620.106/W357A
BEKİR ZÜHTÜ UYSAL
620.106/U972A
YUNUS A. ÇENGEL
621.4021/Ç353A
YUNUS A. ÇENGEL
621.4021/Ç353A
YUNUS A. ÇENGEL
621.4021/Ç353A
SÜMER PEKER
532/P343A
Tarih
2009
2008
2007
2008
2009
2008
2007
2004
2008
2009
2009
2008
2008
2009
2006
2006
1970
2004
2005
2009
2008
2007
2007
2004
2008
2003
2003
2008
2003
2008
2006
2006
2007
2003
2000
2008
2007
2007
2008
2009
2008
2003
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2006
2006
2008
2008
2008
2007
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
169 0090533
170 0090529
171 0090530
172 0090531
173 0093944
174 0090534
175 0090535
176 0090536
177 0090537
178 0090538
179 0090539
180 0090540
181 0090541
182 0090542
183 0090544
184 0090545
185 0090546
186 0090547
187 0090548
188 0090549
189 0090550
190 0094688
191 0095314
192 0095315
193 0095316
194 0090551
195 0094689
196 0094690
197 0090552
198 0090558
199 0090559
200 0091736
201 0090560
202 0090561
203 0094691
204 0090562
205 0090563
206 0090565
207 0090566
208 0090567
209 0090568
210 0090571
211 0090572
212 0090573
213 0090574
214 0090575
215 0090577
216 0090578
217 0090579
218 0090580
219 0090581
220 0090582
221 0090583
222 0094693
223 0094694
224 0090584
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KAVRAMLAR, PROBLEMLER,
UYGULAMALAR
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ VE HİDROLİK
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ VE HİDROLİK
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ VE HİDROLİK
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ VE HİDROLİK
AKIŞKANLAR MEKANİĞİNE GİRİŞ (MÜHENDİSLİK
YAKLAŞIMI)
AKIŞKANLAR MEKANİĞİNE GİRİŞ (MÜHENDİSLİK
YAKLAŞIMI)
AKLIN BÜYÜK YANILGISI : TANRILAŞMA
AKLINI KULLAN AKSİNİ DÜŞÜN
AKRİLİK : TEKNİKLERİNE DAİR HER ŞEY
AKŞAM GÜNEŞİ
AKŞAM YAZILARI
AKTİF ÖĞRENME
AKTİF ÖĞRENME
AL GÖZÜM SEYREYLE SALİH
ALACACEREN
ALACAKARANLIK
ALACAKARANLIK
ALACAKARANLIK KAVŞAĞI : ZAMAN ÇARKI 10. CİLT 1.
KİTAP
ALACAKARANLIK KAVŞAĞI : ZAMAN ÇARKI 10. CİLT 1.
KİTAP
ALACAKARANLIK KUŞLARI
ALBERT JAKOBIEC’S PRINCIPLES AND PARACTICE OF
OPHTHALMOLOGY
- I AND PARACTICE OF
ALBERT JAKOBIEC’S: VOLUME
PRINCIPLES
OPHTHALMOLOGY
:
VOLUME
- 2 AND PARACTICE OF
ALBERT JAKOBIEC’S PRINCIPLES
OPHTHALMOLOGY
- 3 AND PARACTICE OF
ALBERT JAKOBIEC’S: VOLUME
PRINCIPLES
OPHTHALMOLOGY
:
VOLUME
ALEVİ BEKTAŞİ NEFESLERİ - 4
ALGAE : ANATOMY, BIOCHEMISTRY, AND
BIOTECHNOLOGY
ALGORITHM DESIGN
ALGORİTMA GELİŞTİRME VE VERİ YAPILARI
ALİ SUAVİ VE DÖNEMİ
ALLAH’IN ASLANI HZ. HAMZA
ALLAHIN SÜNGÜLERİ GAZİ PAŞA “... ANKARA’DAN UÇAN
KUŞLAR!...”
ALLERJİK HASTALIKLAR VE BRONŞİAL ASTMA CİLT - 1
ALLERJİK HASTALIKLAR VE BRONŞİAL ASTMA CİLT - 2
ALLUVIAL FANS : GEOMORPHOLOGY, SEDIMENTOLOGY,
DYNAMICS
ALMAN EDEBİYATI ÖYKÜ ANTOLOJİSİ
ALMAN VE İNGİLİZ BELGELERİNİN VE SİYASİ
GELİŞİMLERİNİN
ALTINDA
ALMANCA TEMEL IŞIĞI
DİLBİLGİSİ
1 GAYRİMÜSLİM
ALMANCA TEMEL DİLBİLGİSİ 1
ALMANCA TEMEL DİLBİLGİSİi 2
ALMANCA TEMEL DİLBİLGİSİi 2
ALPARSLAN TÜRKEŞ VE LİDERLİK
ALTHUSSER’DEN ÖNCE LOUIS ALTHUSSER CİLT - 2
ALTIN BUDA
ALTIN DAMLA
ALTIN ORAN
ALTIN SAHİLİ
AMBER VE KÜLLER
AMERİKAN BELGELERİYLE AMERİKAN EMPERYALİZM
DOĞUŞU
AMERİKAN EDEBİYATI ÖYKÜ ANTOLOJİSİ
AMERİKAN GİZLİ BELGELERİYLE TÜRKİYE'NİN
KURTULUŞ
YILLARI
AMERİKAN KİMLİĞİ
AMERİKA'NIN ULUSLAR ARASI POLİTİKASI
AN INTRODUCTION TO DİFFERENTIAL GEOMETRY AND
TOPOLOGY
IN MATHEMATICAL
PHYSICS
AN INTRODUCTION
TO DYNAMICAL
SYSTEMS
AN INTRODUCTION TO FINANCIAL ACCOUNTING
Sayfa: 4
SÜMER PEKER
YÜKSEL,YALÇIN
YÜKSEL,YALÇIN
YÜKSEL,YALÇIN
YALÇIN YÜKSEL
CAHİT ÇIRAY
CAHİT ÇIRAY
SAYIN DALKIRAN
ARDEN,PAUL
Sınıfl am a/ Yer
532/P343A
620.106/Y947A
620.106/Y947A
620.106/Y947A
620.106/Y947T
620.106/Ç462A
620.106/Ç462A
297.1/D244A
158.1/A623A
751.426/A465A
REŞAT NURİ GÜNTEKİN 813.315/G957A
TÖRÜNER,YAMAN
814.42/T769A
KAMİLE ÜN AÇIKGÖZ
371.3/A144A
KAMİLE ÜN AÇIKGÖZ
371.3/A144A
YAŞAR KEMAL
813.42/Y272A
NEZİHE MERİÇ
813.42/M365A
STEPHENIE MEYER
823.354/M393A
STEPHENIE MEYER
823.354/M393A
ROBERT JORDAN
823.354/J662A
ROBERT JORDAN
823.354/J662A
GÜLTEN DAYIOĞLU
813.42/D294A
617.7/A413A
617.7/A413A
617.7/A413A
617.7/A413A
ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI T811.2/G746A
LAURA BARSANTI
589.3/B267A
JON KLEINBERG
005.1/K434A
RİFAT ÇÖLKESEN
005.1/Ç944A
HÜSEYİN ÇELİK
923.56/Ç345A
EBUBEKİR SUBAŞI
813.4220/S812A
ATTİLA İLHAN
T813.318/İ432A
616.238/A443A
616.238/A443A
551.355/A448A
830.908/A452A
GÜLNİHAL BOZKURT
323.1/B674A
KAPLAN,RIZA
435/K264A
KAPLAN,RIZA
435/K264A
KAPLAN,RIZA
435/K264A
KAPLAN,RIZA
435/K264A
ARSLAN TEKİN
158.4/T345A
LOUIS ALTHUSSER
194/A473A
CLIVE CUSSLER
823.354/C877A
MICHEL TOURNIER
843.914/T686A
SADETTİN ÇAĞLARCA
741.2/Ç234A
NELSON DEMILLE
823.354/D354A
MARGARET WEIS
823.354/W357A
TÜRKKAYA ATAÖV
323.1/A727A
820.908/A536A
ORHAN DURU
956.1023/D868A
ERHAN EĞRİBEL
301/E365A
KÖNİ,HASAN
327/K755A
WANG RONG
516.36/R653I
D.K. ARROWSMITH
515.352/A666I
ENGİN YARBAŞI
657.8333/Y261A
Tarih
2007
2008
2008
2008
2008
2007
2007
2004
2007
2008
2009
2000
2009
2009
2009
2008
2009
2009
2006
2006
2009
2008
2008
2008
2008
1992
2006
2006
2009
1994
2009
2008
1998
1998
2005
2005
1996
2004
2004
2004
2008
2006
2005
1996
1997
2000
2008
2003
2007
2007
1998
1994
2001
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
225 0090585
226 0090587
227 0090588
228 0090589
229 0090591
230 0090592
231 0090593
232 0090594
233 0090595
234 0090596
235 0090597
236 0090590
237 0090599
238 0088659
239 0088823
240 0094695
241 0090600
242 0090601
243 0090602
244 0090603
245 0090604
246 0090605
247 0090607
248 0090606
249 0090608
250 0090609
251 0090610
252 0094696
253 0090613
254 0090614
255 0090615
256 0090616
257 0090617
258 0092927
259 0090622
260 0090621
261 0090623
262 0090624
263 0094698
264 0094697
265 0090625
266 0090626
267 0088776
268 0090627
269 0090628
270 0090629
271 0090586
272 0090631
273 0090632
274 0090630
275 0090633
276 0090634
277 0090635
278 0090636
279 0092382
280 0093761
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
AN INTRODUCTION TO LAW
ANADOLU ALEVİLİĞİ AMASYA YÖRESİ BAĞLAMINDA BİR
İNCELEME
ANADOLU GERÇEĞİ
ANADOLU NOTLARI I - II
ANADOLU’DA AŞİRETLER, CEMAATLER, OYMAKLAR
(1453
- 1650) AŞİRETLER,
CİLT - I
ANADOLU’DA
CEMAATLER, OYMAKLAR
(1453
1650)
CİLT - II
ANADOLU’DA AŞİRETLER,
CEMAATLER, OYMAKLAR
(1453
- 1650) AŞİRETLER,
CİLT - III CEMAATLER, OYMAKLAR
ANADOLU’DA
(1453
- 1650) AŞİRETLER,
CİLT - IV CEMAATLER, OYMAKLAR
ANADOLU’DA
(1453
1650)
CİLT - V
ANADOLU’DA AŞİRETLER,
CEMAATLER, OYMAKLAR
(1453
1650)
CİLT - VI
ANADOLU’DA İSLAMİYET
ANADOLU’DA OSMANLI REFORMU VE TARIM
ANADOLU’DA TÜRK İSLAM SANATI
ANADOLU’NUN İŞGALİ
ANADOLUNUN İŞGALİ (İSTİKLAL SAVAŞI NASIL OLDU?)
ANAEROBIC TREATMENT OF INDUSTRIAL
WASTEWATERS
ANAHATLARIYLA İSLAM TARİHİ III (EMEVİLER DÖNEMİ)
ANAHTAR
ANAHTAR
ANALİTİK FELSEFE
ANALİTİK GEOMETRİ
ANALİTİK GEOMETRİ
ANALİTİK KİMYA : TEMEL İLKELER 1
ANALİTİK KİMYA
ANALİZ - I
ANALİZ II
ANALİZE GİRİŞ : FONKSİYONLAR VE FONKSİYONLARIN
SINIFLANDIRILMASI
ANALYSIS, FATE AND REMOVAL OF PHARMACEUTICALS
IN
THE WATER
ANAMIN
KİTABICYCLE
ANARŞİ,DEVLET VE ÜTOPYA
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ANAVATANDAN YAVRUVATANA MİLLİYETÇİLİK, BELLEK
VE AİDİYETİKTİSAT
ANAYASAL
ANAYASA HUKUKU İDARE HUKUKU
ANDROLOJİ LABORATUARI EL KİTABI
ANILARDA SON ERMENİ BİR HASRET ÖYKÜSÜ
ANIMALS, DISEASE AND HUMAN SOCIETY : HUMAN ANIMAL
AND: AN
THEINTRODUCTION
RISE OF VETERINARY
ANIMALSRELATIONS
AND DISEASE
TO THE
HISTORY
OF
COMPARATIVE
MEDICINE
ANKARA
ANKARA
ANKARA HÜKÜMETİ’ NİN DIŞ SİYASETİNDE BATILI
DEVLETLER
(1918
- 1923)
ANKET : ANKET
NASIL
HAZIRLANIR ? ANKET NASIL
UYGULANIR
?
ANKET
NASIL
?
ANLAMBİLİME GİRİŞ : TEMELDEĞERLENDİRİLİR
KAVRAMLAR
ANLATMANIN BAŞKA BİR BİÇİMİ
ANA METNE TAŞINAN DİPNOTLAR
ANNE BABA DESTEĞİ VE BAŞARI
ANNEM
ANNA KARENİNA
ANONİM OSMANLI KRONİĞİ (1299 - 1512)
ANORGANİK KİMYA
ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLARI
ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLARI
ANSİKLOPEDİK “İZM”LER SÖZLÜĞÜ
ANSİKLOPEDİK ESKİ TÜRK İNANÇLARI VE ŞAMANİZM
TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Sayfa: 5
RONA AYBAY
HARUN YILDIZ
İSMET ZEKİ EYUBOĞLU
REŞAT NURİ GÜNTEKİN
YUSUF HALAÇOĞLU
YUSUF HALAÇOĞLU
YUSUF HALAÇOĞLU
YUSUF HALAÇOĞLU
YUSUF HALAÇOĞLU
YUSUF HALAÇOĞLU
M. FUAD KÖPRÜLÜ
DONALD QUATAERT
MUSTAFA BAKTAŞOĞLU
M. ŞEVKİ YAZMAN
M. ŞEVKİ YAZAMAN
Sınıfl am a/ Yer
340/A912I
305.69762/Y442A
915.61/E981A
T818.315/G957A
956.10152/H242A
956.10152/H242A
956.10152/H242A
956.10152/H242A
956.10152/H242A
956.10152/H242A
297.09/K966A
956.101543
709.56/B347A
956.1023/Y275A
956.1023/Y275A
628.351/A523A
ADEM APAK
297.09/A624A
REFİK HALİD KARAY
T813.317/K262A
REFİK HALİD KARAY
T813.317/K262A
JEAN-GERARD ROSSI
107/R677A
RÜSTEM KAYA
516.3/K292A
RÜSTEM KAYA
516.3/K292A
543/A524A
DANIEL C. HARRIS
543/H226A
ERDAL COŞKUN
515/Ç674A
ERDAL COŞKUN
515/Ç674A
FERHAD H. NASIBOV
515/N275A
628.168/A524A
YAKUP KADRİ
T818.315/K262A
KARAOSMANOĞLU
NOZİCK,ROBERT
320.53109
MUSTAFA SARSILMAZ
611/S267A
611/A527A
611/A527A
NERGİS CANEFE
320.54089/C253A
VURAL FUAT SAVAŞ
338.9/S272A
ZEHRA ODYAKMAZ
342/O292A
TÜLAY İREZ
616.6/İ639A
ABDULLAH AYATA
813.42/A927A
JOANNA SWABE
636.08909/S921A
LISE WILKINSON
636.08909/A555A
SADIK YALSIZUÇANLAR T813.317/Y247A
KARAOSMANOĞLU,YAKUP 813.315/K262A
KADRİ E. KARATAŞ
MÜJGAN
956.1023/K262A
TÜRKER BAŞ
001.433/B27A
VEYSEL KILIÇ
400.143/K444A
JOHN BERGER
770.1/B363A
MİGNON,LAURENT
818.4209/M535A
İBRAHİM YILDIRIM
155.4/Y442A
GEORGES BATAILLE
843.912/B272A
LEV NİKOLAYEVİÇ
891.733/T647A
TOLSTOY
956.1015/A565A
NAMIK K. TUNALI
546/T852A
HALİS ÖLMEZ
546/Ö453A
HALİS ÖLMEZ
546/Ö453A
OSMAN KORKMAZ
103/K262A
KARAMANOĞLU
ESAT
KORKMAZ
299.403/K664A
Tarih
2008
2004
2000
(T.B.)
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2005
2008
2008
2004
1999
1988
2008
2009
2009
2001
2009
2009
(T.B.)
1982
2002
2003
2008
2007
2009
2006
2000
2009
2009
2007
2007
2009
2007
2009
1999
1992
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2009
2006
2004
2008
2000
2009
2008
2010
2007
2008
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
281 0090637
282 0094661
283 0090638
284 0090639
285 0090640
286 0090641
287 0090642
288 0090643
289 0090644
290 0094699
291 0094700
292 0094701
293 0094702
294 0094703
295 0090645
296 0094704
297 0090646
298 0090647
299 0090648
300 0092211
301 0090649
302 0090650
303 0090651
304 0090652
305 0090653
306 0090654
307 0090655
308 0088690
309 0088691
310 0094707
311 0090656
312 0090657
313 0090658
314 0093025
315 0090659
316 0090660
317 0090661
318 0088673
319 0090662
320 0090663
321 0090664
322 0090665
323 0092475
324 0090666
325 0090673
326 0090667
327 0090668
328 0090669
329 0090670
330 0090671
331 0090672
332 0090674
333 0090675
334 0090676
335 0090677
336 0090694
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
ANSİKLOPEDİK TÜRK HALK EDEBİYATI TERİMLERİ
SÖZLÜĞÜ
ANSİKLOPEDİK ZERDÜŞTLÜK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
ANTIGONE
ANTİK ANADOLU COĞRAFYASI (GEOGRAPHİKA : KİTAP
XII
- XIII
- XIV) COĞRAFYASI (GEOGRAPHİKA : KİTAP
ANTİK
ANADOLU
XII
XIII
- XIV)
ANTİK FELSEFE
ANTROPOLOJİ
ANTROPOLOJİ
AORT CERRAHİSİ
APPLIED DIFFERENTIAL GEOMETRY
APPLIED LINEAR REGRESSION
APPLIED LINEAR STATISTICAL MODELS
APPLIED REGRESSION ANALYSIS AND EXPERIMENTAL
DESIGN
APPLIED REGRESSION ANALYSIS AND GRNRRALIZED
LINEAR
MODELS
APTALLIK
ANSİKLOPEDİSİ
AQUACULTURE GENOME TECHNOLOGIES
ARABA SEVDASI
ARABA SEVDASI
ARAF
ARAPÇILIĞA KARŞI AKILCILIĞIN ÖNCÜSÜ İMAMI AZAM
EBU
HANİFE (ESAS
FİKİRLERİ
GÖLGELENEN
ÖNDER)
ARASOKAKLARIN
TARİHİ
: HATIRALAR
VE HATIRATLAR
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE RAPOR HAZIRLAMA
ARCHIPRIX - TÜRKİYE 2008
ARGE YÖNETİMİ
ARI KOVANI
ARI USUN ELEŞTİRİSİ : KRİTİK DER REİNEN VERNUNFT
1781
/ 1787
ARISTOS
: YAŞAM ÜZERİNE NOTLAR
ARİF NİHAT ASYA SEÇMELER - 1 : YENİLEŞME DÖNEMİ
TÜRK
EDEBİYATI
ARİF NİHAT
ASYA SEÇMELER - 2 : YENİLEŞME DÖNEMİ
TÜRK
EDEBİYATI
ASH ORIHEL’S
ATLAS OF HUMAN PARASITOLOGY
ASHAB-I KEHFİMİZ
ASİ
ASİ RUHLAR
ASLAN, CADI VE DOLAP
ASLINDA AŞK YOK
ASP .NET 3.5 AJAX
ASTRONOMİ VE COĞRAFYANIN KÜLTÜREL TARİHİ
ASYA DİKTATÖRÜ MUSTAFA KEMAL
AŞIK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI
AŞIKLIK VE GELENEĞİ VE AŞIK EDEBİYATI
AŞK
AŞK
AŞK AĞLATIR DERT SÖYLETİR
AŞK HIRSIZI
AŞK-I MEMNU
AŞK İKİ KİŞİLİKTİR
AŞK KÖPEKLİKTİR
AŞK MEKTUPLARI
AŞK VE GURUR
AŞK YOLUNDA İSTANBUL’DA NELER OLMUŞ
AŞKA DAİR
AŞKIN OKUNMAZ KIYILARI
AŞKTA VE YARATICILIKTA YENİDEN DOĞUŞ : MEVLANA
CELALEDDİN
RUMİ’NİN KİŞİLİK
ÇÖZÜMLEMESİ
AŞKTA VE YARATICILIKTA
YENİDEN
DOĞUŞ : MEVLANA
CELALEDDİN
RUMİ’NİN
KİŞİLİK
ÇÖZÜMLEMESİ
AŞKTA VE YARATICILIKTA YENİDEN
DOĞUŞ : MEVLANA
CELALEDDİN
AT KUYRUKLURUMİ’NİN
ADAM KİŞİLİK ÇÖZÜMLEMESİ
Sayfa: 6
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
398.203/K292A
295.03/K644A
843.914/B281A
939/S762A
939/S762
182/D856A
301/S262A
301/S262A
617.412/A667A
WILLIAM L. BURKE
516.36/B864A
SANFORD WEISBERG
519.536/W347A
MICHAEL H. KUTNER
519.536/A664A
RICHARD J. BROOK
519.536/B666A
JOHN FOX
300.1519F69A
MATTHIJS VAN BOXSEL 153.9/B697A
ZHANJIANG (JOHN) LIU 572.86/L58A
RECAİZADE MAHMUT
T813.311/R312A
EKREM
RECAİZADE MAHMUT
T813.311/R312A
EKREM
ELİF ŞAFAK
813.42/Ş222A
YAŞAR NURİ ÖZTÜRK
297.811092/Ö979A
DÜCANE CÜNDİOĞLU
320.9561/C952A
RAUF ARIKAN
001.42/A644A
624/A613A
658.57/A333A
PATRICIA CORNWELL
823.354/C665A
IMMANUEL KANT
193/K257A
JOHN FOWLES
192/F694A
ARİF NİHAT ASYA
T818.317/A792A
ARİF NİHAT ASYA
T818.317/A792A
LAWRENCE R. ASH
616.96/A73A
ÖMER SEYFEDDİN
T813.315/Ö536A
ORKUN UÇAR
813.42/U126A
HALİL CİBRAN
892.75/C516A
C.S. LEWIS
823.914/L395A
DUYGU ASENA
813.42/A735P
DARON YÖNDEM
005.72/Y952A
TEZ,ZEKİ
504/T393A
F. PERRONE DI SAN
923.1561/M267A
MARTINO
ERMAN ARTUN
398.2049/A678A
ERMAN ARTUN
398.2/A678A
ELİF ŞAFAK
813.42/Ş222A
ELİF ŞAFAK
813.42/Ş222A
KARACAOĞLAN
T811.217/K262A
SABRINA JEFFRIES
823.354/J322A
HALİD ZİYA UŞAKLIGİL
T813.312/U724A
ATAOL BEHRAMOĞLU
811.42/B336A
ÜMİT,AHMET
813.42/Ü557A
HALİL CİBRAN
892.75/C516A
JANE AUSTEN
823.7/A877A
REŞAD EKREM KOÇU
813.42/K618A
HALİT ZİYA UŞAKLIGİL
T813.312/U724A
HOLBROOK,VİCTORİA R. 819.101/H641A
A. REZA ARASTEH
297.4/A627A
A. REZA ARASTEH
297.4/A627A
A. REZA ARASTEH
297.4/A627A
OSMAN AYSU
813.42/A978A
2007
2004
2003
2009
2009
2007
(T.B.)
(T.B.)
2003
2003
2005
2005
1985
2008
2004
2007
2003
(T.B.)
2008
2009
2008
2007
DOĞAN KAYA
ESAT KORKMAZ
HENRY BAUCHAU
STRABON
STRABON
JEAN PAUL DUMONT
NEPHAN SARAN
NEPHAN SARAN
2006
2001
2008
2007
2003
2003
1993
2005
2009
2003
2009
2008
2009
2009
2004
2008
2009
2009
2009
2007
2009
2006
2008
2004
2009
2003
1986
2008
2007
2003
2003
1997
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
337 0093026
338 0090678
339 0089178
340 0090679
341 0088703
342 0088704
343 0088705
344 0088936
345 0088937
346 0088938
347 0088939
348 0088940
349 0088781
350 0088723
351 0088731
352 0090680
353 0090681
354 0088806
355 0090682
356 0090684
357 0090685
358 0090683
359 0090686
360 0090687
361 0090688
362 0090689
363 0090690
364 0090691
365 0090692
366 0090693
367 0090695
368 0090696
369 0090440
370 0094705
371 0094708
372 0094709
373 0094710
374 0094711
375 0094712
376 0094706
377 0090697
378 0090698
379 0090699
380 0090700
381 0090702
382 0094713
383 0090703
384 0090704
385 0094714
386 0090705
387 0093183
388 0090716
389 0090717
390 0090718
391 0090719
392 0090706
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
AT VE ÇOCUK
ATATÜRK
ATATÜRK DÖNEMİ MALİYE POLİTİKALARI
ATATÜRK HAKKINDA HATIRALAR VE BELGELER
ATATÜRK HAYATI, DÜŞÜNCELERİ VE KİŞİLİĞİ : CİLT - 1
:ATATÜRK
1881 SELANİK
- 1918
İSTANBUL VE KİŞİLİĞİ : CİLT - 2
HAYATI,
DÜŞÜNCELERİ
:ATATÜRK
1919 SAMSUN
1938
DOLMABAHÇE
HAYATI, DÜŞÜNCELERİ VE KİŞİLİĞİ : CİLT - 3
:ATATÜRK
YANKILARI,
KİŞİLİĞİ
İLKEİLKELERİ,
VE İNKILAPLARI
ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI
ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI
ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI
ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI
ATATÜRK’ ÜN DÜŞÜNCE DÜNYASI
ATATÜRK’ ÜN SOYU KIZIL OĞUZLAR VE KONYARLAR
ATATÜRK VE CUMHURİYET
ATATÜRK VE DEMOKRATİK TÜRKİYE
ATATÜRK VE EĞİTİM BİLİMLERİ
ATATÜRK VE MİLLİ MÜCADELE
ATATÜRK VE TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI (1919 1938)
ATATÜRK’LE BİR ÖMÜR
ATATÜRK’ÜN DIŞ POLİTİKA STRATEJİSİ VE AVRUPA
BİRLİĞİ
ATATÜRK’ÜN YANI BAŞINDA : ÇANKAYA KÖŞKÜ
KÜTÜPHANECİSİ
NURİ ULUSU’NUN HATIRALARI
ATEŞ
GECESİ
ATEŞ KILICI
ATEŞİ YAKALAMAK
Ateşin Gelini Gavur İzmir
ATEŞİN TİNÇÖZÜMLEMESİ
ATEŞİN TİNÇÖZÜMLEMESİ
ATEŞİN TİNÇÖZÜMLEMESİ
ATEŞTEN GÖMLEK
ATLANTİS
ATLANTİS BULUNDU
ATLAS BÜYÜK UYGARLIKLAR ANSİKLOPEDİSİ İSLAM
DÜNYASI
BU YANA
ATLAS OF 1500’DEN
ABDOMINPLASTY
ATLAS OF MICROSURGERY OF THE LATERAL SKULL
BASE OF NEURO - OPHTHALMOLOGY
ATLAS
ATLAS OF PEDIATRIC LAPAROSCOPY AND
THORACOSCOPY
ATLAS
OF SKULL BASE SURGERY AND NEUROTOLOGY
ATLAS OF VASCULAR SURGERY
ATLAS OFAESTHETIC BREAST SURGERY
ATMEL AVR (ATTINY 2313) PROGRAMLAMA
ATOMLAR MOLEKÜLLER
ATTAR
AUTOCAD 2009
AUTOCAD 2009
AUTOPSY PATHOLOGY : A MANUAL AND ATLAS
AVANGARD KURAMI
AVARE YILLAR (KÜÇÜK ADAMIN ROMANI 2)
AVIAN MEDICINE
AVRASYADA MİSYONERLİK
AVRUPA’DA OSMANLIDA İKAMET ELÇİLİKLERİNİN
KURULUŞU
ELÇİLERİN
AVRUPA’NINVE
50İLK
BÜYÜK
YALANISİYASİ FAALİYETLERİ (
AVRUPA’NIN BİRLİĞİ
AVRUPA’NIN KRİZİ : FENOMENOLOJİK SORUN OLARAK
AVRUPA’NIN
AVRUPA’NIN DÖNÜŞÜMÜ
MÜSLÜMAN KOMŞULARI : TÜRKİYE,
BOSNA, FAS,
MISIR
AVRUPA
BİRLİĞİ
DERSLERİ EKONOMİ POLİTİKA
TEKNOLOJİ
Sayfa: 7
Sınıfl am a/ Yer
C.S. LEWIS
823.914/L395A
KARAOSMANOĞLU,YAKUP 956.1024092/K262A
KADRİ
336.561/A727A
İNAN,AFET
923.156/A237A
SEMİH YALÇIN
923.1561/Y241A
SEMİH YALÇIN
923.1561/Y241A
SEMİH YALÇIN
923.1561/Y241A
MUSTAFA KEMAL
956.1023/A727A
ATATÜRK
MUSTAFA KEMAL
956.1023/A727A
ATATÜRK
MUSTAFA KEMAL
956.1023/A727A
ATATÜRK
MUSTAFA KEMAL
956.1023/A727A
ATATÜRK
MUSTAFA KEMAL
956.1023/A727A
ATATÜRK
ALİ GÜLER
956.1024/G943A
ALİ GÜLER
956.1024092/G943A
ALİ GÜLER
956.1024/G943A
HALİL İNALCIK
320.9561/İ524A
MAHMUT TEZCAN
370.19/T371A
TAHSİN ÜNAL
956.1023/Ü524A
MEHMET GÖNLÜBOL
956.1024/G954A
SABİHA GÖKÇEN
818.07/G941A
SANDIKLI,ATİLLA
327.1561/S252A
MUSTAFA KEMAL ULUSU 956.1024/U487A
REŞAT NURİ GÜNTEKİN T813.315/G957A
STUART HILL
823.914/H444A
SUZANNE COLLINS
823.354/C644A
MEHMET CORAL
956.143/C662A
GASTON BACHELARD
133/B213A
GASTON BACHELARD
133/B213A
GASTON BACHELARD
133/B213A
ADIVAR,HALİDE EDİP
T813.317/A247A
DAVID GIBBINS
823.914/G411A
CLIVE CUSSLER
823.354/C877A
FRANCIS ROBINSON
909.3/R614A
JOSEPH P. HUNSTAD
617.550592/H857A
617.514/A742A
THOMAS C. SPOOR
617.73/S666A
617.55059/A742A
ROBERT K. JACKLER
617.514/J214A
CHRISTOPHER K. ZARINS 617.413/Z265A
DENNIS C. HAMMOND
618.19059/H255A
ABDURRAHMAN TAŞBAŞI 005.13/T271A
AYHAN ZEREN
541.24/Z363A
MEHMET CAN DOĞAN
811.42/D632A
KADİR GÖK
620.00420285/G94A
MURAT CAN
005.4/C25A
WALTER E. FINKBEINER 616.0759/F554A
BÜRGER,PETER
700.1/B963A
ORHAN KEMAL
T813.317/O632A
636.5089/A742A
ÖMER TURAN
266/T862A
ERCÜMENT KURAN
956.074/K862A
MUSTAFA ARMAĞAN
940/A652A
İSMAİL CEM
327.561/C353T
320.101/A768A
JOOST LAGENDIJK
327.56104/L233A
337.142/A768A
Tarih
2009
2008
2008
2009
2000
2000
2000
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2005
2004
2009
2000
2007
1997
2007
2008
2008
(T.B.)
2008
2009
2008
2007
2007
2007
2009
2007
2002
1986
2009
2008
2004
2008
2008
2005
2009
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2007
2008
1988
2009
2009
2007
2009
2006
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
393 0090707
394 0090708
395 0090709
396 0090710
397 0090433
398 0090711
399 0090712
400 0090713
401 0090714
402 0090715
403 0090720
404 0090721
405 0090723
406 0090724
407 0090725
408 0090726
409 0090727
410 0090728
411 0093715
412 0090729
413 0090730
414 0090731
415 0090732
416 0090733
417 0090734
418 0090735
419 0090736
420 0090740
421 0090742
422 0090741
423 0090743
424 0090744
425 0090737
426 0090745
427 0090748
428 0090746
429 0090747
430 0090738
431 0090739
432 0090749
433 0090750
434 0090770
435 0090751
436 0090752
437 0090753
438 0090754
439 0090755
440 0090756
441 0090757
442 0090758
443 0090759
444 0090760
445 0088741
446 0088742
447 0088743
448 0088747
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU’NDA REY
AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKALARI
AVRUPA BİRLİĞİ REKABET HUKUKU VE POLİTİKASI
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE DİNİ KURUMLAR VE DİN
EĞİTİMİ
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ANAYASA VE ANAYASACILIK
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENİŞLEME SÜRECİ
AVRUPA BİRLİĞİNİN GÜNCEL SORUNLARI VE
GELİŞMELER
AVRUPA
KISKACINDA ABDÜLHAMİT
AVUSTURYA EDEBİYATI ANTOLOJİ
AYAKTA KALANLAR
AYAŞLI İLE KİRACILARI
AYDINLANMA
AYDINLANMIŞ ANARŞİ
AYRIKOTU
AYRILIKÇI HAREKETLER
AYRILIKÇI HAREKETLER
AYRINTILI ÖRNEKLERLE STATİK
AYTMATOV ANLATILARINDA ÖTEKİLEŞME SORUNU VE
DÖNÜŞ
İZLEKLERİ
AYTMATOV
ANLATILARINDA ÖTEKİLEŞME SORUNU VE
DÖNÜŞ
İZLEKLERİ
AYTMATOV
ANLATILARINDA ÖTEKİLEŞME SORUNU VE
DÖNÜŞ
İZLEKLERİ
AZ GİTTİK
UZ GİTTİK
AZERBAYCAN - OSMANLI İLİŞKİLERİ 1918
(AZERBAYCAN
BELGELERİNE
GÖRE)
AZINLIK VAKIFLARI
VE YABANCILARIN
TAŞINMAZ
EDİNMELERİ
AZİL
BAB-I ESRAR
BABALAR VE OĞULLAR
BABALAR VE OĞULLAR
BABALAR VE OĞULLAR : TANZİMAT ROMANININ
EPİSTEMOLOJİK
TEMELLLERİ
BABAMIN
BAVULU
BABANIN DÖNÜŞÜ
BABA EVİ (KÜÇÜK ADAMIN ROMANI 1)
BABIALİ
BABİL’DE ÖLÜM İSTANBUL’DA AŞK
BABİL OYUNU : DÜNYANIN YEDİ HARİKASI - 2
BABİL ŞİFRESİ
BABA VE PİÇ
BABA VE PİÇ
BAĞ BOZUMU
BAĞIMLILIK - ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI
BAKACILIK CEZA HUKUKU
BAKARA : AYET 1 - 10
BAKMAK
BALIK ANATOMİSİ
BALIK FİZYOLOJİSİ
BALIK SİSTEMATİĞİ
BALIKÇILIK I (AVLAMA ARAÇLARI VE TEKNOLOJİSİ)
BALIKÇILIK I (AVLAMA ARAÇLARI VE TEKNOLOJİSİ)
BALIKÇILIK I (AVLAMA ARAÇLARI VE TEKNOLOJİSİ)
BALIKÇILIK I (AVLAMA ARAÇLARI VE TEKNOLOJİSİ)
BALKAN HARBİ TARİHİ
BALKANLAR’ DAN ULUĞ TÜRKİSTAN’ A TÜRK HALK
İNANÇLARI - DAN
I
BALKANLAR’
ULUĞ TÜRKİSTAN’ A TÜRK HALK
İNANÇLARI
II ULUĞ TÜRKİSTAN’ A TÜRK HALK
BALKANLAR’ DAN
İNANÇLARI - DAN
III - ULUĞ
IV
BALKANLAR’
TÜRKİSTAN’ A TÜRK HALK
İNANÇLARI - IX - X
Sayfa: 8
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
379.4/E635A
341.242/T321A
337.142/A768A
UĞUR ÖZGÖKER
331.8/Ö937A
322.1/A868A
TURGAY - ÖZEN, SERAP 337.142/U985A
UZUN
BERTİL EMRAH ODER
341.242/O236A
337.142/A768A
BELGİN AKÇAY
337.142/A412A
ORHAN KOLOĞLU
956.101543/A724A
BURHAN ARPAD
833.908/A662A
DAVID BALDACCI
823.354/B242A
MEMDUH ŞEVKET
T813.316/E735A
ESENDAL
MAUREEN FREELY
823.354/F633A
MATTHIAS KAUFMANN
320.53109/K282A
UŞAR,İREM
813.42/U726A
ÖZGÜREL,AVNİ
322.42/Ö939A
ÖZGÜREL,AVNİ
322.42/Ö939A
ATTİLA ORBAY
620.103/O612A
RAMAZAN KORKMAZ
818.9927309/K664A
RAMAZAN KORKMAZ
818.9927309/K664A
RAMAZAN KORKMAZ
818.9927309/K664A
PERTEV NAİLİ BORATAV 398.5/B662A
VUGAR IMANOV
327.553056/İ525A
M. ALTUĞ İMAMOĞLU
362/İ525A
GÜNDAY,HAKAN
813.42/G952A
AHMET ÜMİT
813.42/Ü557B
IVAN SERGEYEVIC
891.733/T863B
TURGENYEV
IVAN SERGEYEVIÇ
891.733/T863B
TURGENYEV
JALE PARLA
813.3/P264B
ORHAN PAMUK
813.42/P258B
MARK WİNEGARDNER
823.354/W553B
ORHAN KEMAL
T813.317/O632B
NECİP FAZIL KISAKÜREK 813.3083/K472B
İSKENDER PALA
813.42/P242B
KATHERINE ROBERTS
823.354/R613B
UWE SCHOMBURG
830.5/S136B
ELİF ŞAFAK
813.42/Ş222B
ELİF ŞAFAK
813.42/Ş222B
SEMİHA AYVERDİ
818.317/A983B
ÖZCAN KÖKNEL
616.86/K745B
SÜHEYL DONAY
332.1/D652B
297.1227/B242B
SEVGİ SOYSAL
813.317/S697B
GÜLŞEN TİMUR
596.04/T558B
METİN TİMUR
597.0142/T558B
639.3/B244B
HİKMET HOŞSUCU
639.2/H676B
HİKMET HOŞSUCU
639.2/H676B
HİKMET HOŞSUCU
639.2/H676B
HİKMET HOŞSUCU
639.2/H677B
ARAM ANDONYAN
956.0743/A526B
YAŞAR KALAFAT
398.41/K242B
YAŞAR KALAFAT
398.41/K242B
YAŞAR KALAFAT
398.41/K242B
YAŞAR KALAFAT
398.41/K242B
2006
2002
2007
2008
2007
2004
2004
2007
2008
2008
2004
2003
2009
2007
2003
2008
2006
2006
2007
2004
2004
2004
2009
2006
ERGİNER,AYSUN
TEZCAN,ERCÜMENT
2009
2009
2005
2005
2009
2007
2005
2009
2008
2009
2005
2009
2009
2009
2005
1998
2007
2009
2004
2008
2006
2008
2003
2003
2003
2009
1975
2007
2007
2006
2006
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
449 0088744
450 0088745
451 0088746
452 0090763
453 0090764
454 0090765
455 0090766
456 0090768
457 0090767
458 0090771
459 0090772
460 0090769
461 0090773
462 0090774
463 0090775
464 0090776
465 0094715
466 0094716
467 0094717
468 0090778
469 0090779
470 0090781
471 0090782
472 0090780
473 0090783
474 0090784
475 0090785
476 0090786
477 0090787
478 0090788
479 0090789
480 0090790
481 0090791
482 0088792
483 0090792
484 0090793
485 0090794
486 0090795
487 0090796
488 0090797
489 0090798
490 0090799
491 0090800
492 0095021
493 0090801
494 0090802
495 0090803
496 0090804
497 0094718
498 0090807
499 0090808
500 0090809
501 0092065
502 0090810
503 0090811
504 0090812
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
BALKANLAR’ DAN ULUĞ TÜRKİSTAN’ A TÜRK HALK
İNANÇLARI - DAN
V - VI
BALKANLAR’
ULUĞ TÜRKİSTAN’ A TÜRK HALK
İNANÇLARI
VII ULUĞ TÜRKİSTAN’ A TÜRK HALK
BALKANLAR’ DAN
İNANÇLARI - VIII
BALKANLAR’DA
KİMLİK VE EGEMENLİK
BALKANLAR’DA TÜRK ÇOCUK ŞİİRİ ANTOLOJİSİ
BALKANLAR’I TAHAYYÜL ETMEK
BANA ALLAHAISMARLADIK DEME
BANCROFT STRATEJİSİ
BANA GÖRE HAYATIN ANLAMI
BANKACILIK VE FİNANS SÖZLÜĞÜ
BANKALARDA OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ : ÖRNEK
BANKA
BANKA UYGULAMALI
İŞLEMLERİ
BARAJ PLANLAMA VE TASARIMI : CİLT - 1
BARAJ PLANLAMA VE TASARIMI : CİLT - 2
BARAJ PLANLAMA VE TASARIMI : CİLT - 3
BARIŞ ADLI ÇOCUK
BASIC AND CLINICAL PHARMACOLOGY
BASIC ECONOMETRICS
BASIN ANALYSIS : PRINCIPLES AND APPLICATIONS
BAŞARILI İNSANLARIN 100 SIRRI
BAŞARININ ANAHTARLARI
BAŞKA KARŞILAŞMALAR
BAŞKA KENTLER, BAŞKA DENİZLER - 1
BAŞKA KENTLER, BAŞKA DENİZLER - 2
BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK DESTANLARI
BAŞLANGIÇ NOKTASI
BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRK EĞİTİM TARİHİ
BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRK EĞİTİM TARİHİ
BAŞMAKALELERİM - 1
BAŞMAKALELERİM - 2
BAŞMAKALELERİM - 3
BAŞUCUMDA MÜZİK
BATI EDEBİYATINDAN SEÇME PARÇALAR
BATI EMPERYALİZMİ VE OSMANLI : (OSMANLI DEVLETİ’
NİN
BATIBORÇLANDIRILMASI)
KARŞISINDA ASYA
BATI TEFEKKÜRÜ VE İSLAM TASAVVUFU
BATILI GÖZLER ALTINDA
BATILILAŞMA VE TÜRK EDEBİYATI : LALE DEVRİ’NDEN
TANZİMAT’A
YENİLEŞME
BATLAMYUS’UN
KAPISI (BARTIMAEUS ÜÇLEMESİ)
BATTAL GAZİ DESTANI (TÜRKİYE TÜRKÇESİ)
BAY W.H.’NİN PORTRESİ
BAYAN FORMDA
BAYRAK MÜCADELEMİZ VE İSTİKLAL MARŞI
THE BEARING HANDBOOK
BEDEL
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
BEDENSEL ENGELLİLİK VE DİNİ BAŞA ÇIKMA
BEGINNING TEACHING : BEGINNING LEARNING
BEKLE DEDİM GÖLGEYE
BEKTAŞİ ERKANNAMELERİNDE MEZHEBİ UNSURLAR
BELGELERLE ERGENEKON
BELGELERLE HEYETİ MAHSUSALAR
BELGELERLE TÜRK - AMERİKAN MÜNASEBETLERİ
BELGESEL FİLM YAPIM SANATI GERÇEĞİ ARAYIŞ
BELİRLEYİCİ
Sayfa: 9
YAŞAR KALAFAT
YAŞAR KALAFAT
YAŞAR KALAFAT
ŞULE KUT
MARIA TODOROVA
NAŞİDE GÖKBUDAK
ROBERT LUDLUM
JACK LONDON
COŞKUN YENİ
DİLEK LEBLEBİCİ TEKER
ALPTEKİN GÜNEY
NECATİ AĞIRALİOĞLU
NECATİ AĞIRALİOĞLU
NECATİ AĞIRALİOĞLU
SEVGİ SOYSAL
DAMODAR N. GUJARATI
PHILIP A. ALLEN
DAVID NIVEN
NAPOLEON HİLL
ADALET AĞAOĞLU
MURAT BELGE
MURAT BELGE
BİLGEHAN ATSIZ
GÖKDAĞ
PATRICIA CORNWELL
CAVİT BİNBAŞIOĞLU
BİNBAŞIOĞLU CAVİT
NECİP FAZIL KISAKÜREK
NECİP FAZIL KISAKÜREK
NECİP FAZIL KISAKÜREK
KÜRŞAT BAŞAR
CEVDET KUDRET
FARUK YILMAZ
ŞAYEGAN,DARYUS
NECİP FAZIL KISAKÜREK
JOSEPH CONRAD
ALİ BUDAK
JONATHAN STROUD
OSCAR WILDE
MARIA BEAUMONT
YAŞAR ÇAĞBAYIR
JAMES I. TAYLOR
MARTINA COLE
ATİLLA PULUR KEMAL
TAMER PULUR KEMAL
ATİLLA
TAMER NACİ KULA
MUSTAFA
ÜMİT KIVAÇ
TEBER,Ö.FARUK
SAYGI ÖZTÜRK
CEMİL KOÇAK
ROBIN COOK
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
398.41/K242B
398.41/K242B
398.41/K242B
949.6/K87B
808.068/B244B
949.6/T626B
811.42/G941B
823.354/L824B
823.352/L652B
332.1/Y355B
332.1/T343B
332.1/G953B
627.8/A346B
627.8/A346B
627.8/A346B
T813.317/S697B
615.1/B275B
330.015195/G872B
552.5/A443B
158.1/N473B
158.1/H544B
T814.317/A326B
910.2/B343B
910.2/B343B
398.22/G942B
823.354/C665B
370.9561/B551B
370.9561/B551B
814.42/K472B
814.42/K472B
814.42/K472B
813.42/B272B
808.8/K826B
330.561/Y445B
181.07/Ş293B
297.4/K472B
823.5/C656B
810.9/B822B
823.354/S766B
398.5/B277B
823.8/W442B
843.914/B328B
956.1023/Ç251B
621.822/T294B
823.914/C643B
796.07/K352B
796.07/K352B
305.908/K842B
372.11/B335B
T813.317/K472B
297.69/T313B
322.6/Ö979B
956.1024/K612B
327.561073/B343B
791.4353/B343B
823.354/C664B
2006
2007
2006
2008
2006
2005
2007
2009
2009
2006
2008
2007
2005
2007
2009
2009
2009
2005
2005
2008
2008
2007
2007
2007
2000
2009
2009
2008
2008
2008
2009
2008
2007
2005
2008
2007
2008
2006
2006
2007
2007
2009
2004
2007
2005
2009
1998
2008
2008
2005
1991
2007
2005
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
505 0090813
506 0090814
507 0090815
508 0090816
509 0090817
510 0090818
511 0090819
512 0090820
513 0090821
514 0090822
515 0090823
516 0090824
517 0090825
518 0090826
519 0090827
520 0090829
521 0090828
522 0090830
523 0090831
524 0090832
525 0090833
526 0090834
527 0090835
528 0090837
529 0090836
530 0090838
531 0090839
532 0090840
533 0090841
534 0090842
535 0090843
536 0090844
537 0090846
538 0094719
539 0094720
540 0094721
541 0094722
542 0094723
543 0094725
544 0094724
545 0090848
546 0090852
547 0090854
548 0090849
549 0090850
550 0090851
551 0090853
552 0090855
553 0090856
554 0090857
555 0090858
556 0090859
557 0090860
558 0090861
559 0090862
560 0090863
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
BELKİ YİNE GELİRİM
BEN APTAL DEĞİLİM
BEN BURADAYIM : OĞUZ ATAY’IN BİYOGRAFİK VE
KURMACA
DÜNYASI
BEN
DEĞERİ
TİRYAKİLİĞİ : DUYGUSAL GERİLİMLE BAŞ
EDEBİLME
BEN HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİM
BEN KİMİM ? : TÜRKİYEDE SÖZLÜ TARİH, KİMLİK VE
ÖZNELLİK
BEN SANA MECBURUM
BENDEN SONRA TUFAN OLMASIN
BENİ SEVMEN İÇİN KENDİMDEN VAZ MI GEÇMELİYİM ?
BENİM ADIM YASEMİN
BENİM GÖZÜMDEN DÜNYA
BENİM KİTAPLARIM : OTUZ BEŞ İSİM OTUZ BEŞ
KÜTÜPHANE
BENİMLE TANIŞMADAN ÖNCE
BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE
BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE
BERLITZ ENGLISH INTERMEDIATE : STUDENT’S BOOK
BERLITZ ENGLISH STARTER : STUDENT’S BOOK
BEŞ KATLI EVİN ALTINCI KATINDAKİ ADAM : ANAR
BETİMSEL İSTATİSTİK
BETON TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI
BETON TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI
BETON VE BETON TEKNOLOJİSİ
BETON VE BETON TEKNOLOJİSİ
BETONARME YAPILARIN HESAP VE TASARIM ESASLARI II
BETONARME YAPILARIN HESAP VE TASARIM ESASLARI
CİLT
- 1GEMİ
BEYAZ
BEYAZ KALE
BEYAZ SAVAŞ TÜRK - AMERİKAN İLŞKİLERİNDE AFYON
SORUNU
BEYAZ SELVİ
BEYAZ ZENCİLER
BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME
BEYOĞLU RAPSODİSİ
BIÇAK SIRTINDA BÜYÜME VE İSTİKRAR
BIOENGINEERING FUNDAMENTALS
BIOLOGICAL PHYSICS ENERGY, INFORMATION
BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT : PRINCIPLES,
MODELLING
AND
DESIGN
BIOMATERIALS
SCIENCE
BIOSTATISTICS
BIOTECHNOLOGY : PRINCIPLES AND APPLICATIONS
BIOTECHNOLOGY AND GENETICS IN FISHERIES AND
AQUACULTURE
BİLGELİĞİN YEDİ SÜTUNU
BİLGİ, SOSYOLOJİ VE BİLGİ SOSYOLOJİSİ ÜZERİNE
BİLGİ, SOSYOLOJİ VE BİLGİ SOSYOLOJİSİ ÜZERİNE
BİLGİ EKONOMİSİ
BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİLGİ KAYNAĞI OLARAK HADİS
BİLGİ TOPLUMUNUN TARİHİ
BİLGİNİN SOSYOLOJİSİ - KAVRAMLAR - TEORİLER PRATİKLER
BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM
BİLGİSAYAR AĞLARI VE İNTERNET MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR BÜTÜNLEŞİL İMALAT
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN TEMELLERİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM - 1 PROTEUS (ISIS)
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM - 1 PROTEUS (ISIS)
BİLGİSAYAR I - II
BİLGİSAYAR ÖĞRENİYORUM 2008
Sayfa: 10
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
811.42/T344B
823.354/R877B
818.4209/E137B
155.2/Ö936B
818.803/T344B
305.8/N397B
811.42/İ432B
792.092/E678B
152.41/J662B
813.42/Y445B
190/E457B
818.808/A742B
823.914/B265B
T813.317/O632B
T813.317/O632B
428/B364B
428/B364B
AYŞE ATAY
813.42/A729B
GÜRSAKAL,NECMİ
519.5/G967B
ERCAN
624.183/B999B
BÜYÜKKARACİĞAN,NACİ
ERCAN
624.183/B999B
BÜYÜKKARACİĞAN,NACİ
OSMAN ŞİMŞEK
624.1834/Ş557B
OSMAN ŞİMŞEK
624.1834/Ş557B
ZARİFA HANMEHMETOVA 624.1834/H255B
ZARİFA HANMEHMET
624.17/H255B
CENGİZ AYTMATOV
818.9927303/A975B
ORHAN PAMUK
813.42/P258B
ÇAĞRI ERHAN
364.177/E632B
HALİDE NUSRET
T813.317/Z664B
ZORLUTUNA
İNGVAR AMBJÖRNSEN
839.82374/A514B
370.1523/B395B
AHMET ÜMİT
813.42/Ü557B
FATMA DOĞRUEL
330.956/D636B
ANN SATERBAK
660.6/S273B
PHILIP NELSON
574.191/N347B
628.35/B564B
610.28/B565B
519.5/B467B
S.C. RASTOGI
610.28/R277B
A.R. BEAUMONT
639.3/B328B
THOMAS LAWRENCE
940.953/L296B
C. WRIGHT MILLS
306.42/M444B
C. WRIGHT MILLS
306.42/M444B
338.926/B543B
004.7/B543B
AYHAN TEKİNEŞ
297.124/T345B
ARMAND MATTELART
303.4833/M277B
ERGÜN YILDIRIM
306.42/Y442B
004.67/B543B
RİFAT ÇÖLKESEN
004.65/Ç947B
JAMES A. REHG
620.0042/R333B
SALİH UŞUN
371.33/U785B
BEDRİ BAHTİYAR
621.902/B237B
BEDRİ BAHTİYAR
621.902/B237B
UĞUR ... BAŞBOĞAOĞLU 005.43/G953B
TEOMAN DİNÇEL
004/D551B
2008
2008
2009
2009
2007
2009
2010
2007
2005
2005
2009
2009
2000
2008
2007
2004
2004
2008
2007
2008
2008
2009
2009
2000
(T.B.)
1991
2009
1996
2008
2009
2002
2009
AHMET TELLI
RICHARD RUSSO
YILDIZ ECEVİT
A. KADİR ÖZER
AHMET TELLİ
LEYLA NEYZİ
ATTİLA İLHAN
MUHSİN ERTUĞRUL
PAUL JORDAN
İNCİ FÜGEN YILMAZ
ALBERT EINSTEIN
SEMA ASLAN
JULIAN BARNES
ORHAN KEMAL
ORHAN KEMAL
2007
2008
2008
2004
1987
2009
2003
2001
2005
2005
2006
2006
2006
2004
2007
2009
2009
2008
2004
2008
2008
2009
2008
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
561 0090864
562 0090847
563 0090865
564 0090866
565 0090867
566 0090868
567 0090869
568 0090871
569 0090872
570 0090873
571 0090874
572 0090875
573 0090876
574 0090877
575 0090878
576 0090879
577 0090880
578 0090884
579 0090881
580 0090882
581 0090883
582 0093367
583 0090885
584 0090886
585 0090887
586 0090888
587 0090889
588 0090890
589 0090891
590 0088675
591 0092363
592 0090892
593 0090893
594 0090894
595 0090895
596 0090896
597 0090897
598 0090898
599 0090899
600 0090900
601 0090901
602 0090902
603 0090903
604 0090905
605 0090907
606 0090906
607 0090909
608 0090910
609 0090912
610 0090913
611 0090914
612 0090915
613 0090916
614 0090917
615 0090918
616 0090920
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
BİLGİSAYAR ÖĞRENİYORUM 2008
BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ FİKRİ HUKUKTA
KORUNMASI SİSTEMLERİ MİMARİSİ
BİLGİSAYAR
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MİMARİSİ
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MİMARİSİ
BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATİSTİK 1
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
BÖLÜMLERİ
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I - II
BİLGİSAYARAİÇİN
GİRİŞ
BİLGİSAYARA GİRİŞ
BİLGİSAYARA GİRİŞ BİLGİSAYAR KULLANIMI
BİLGİSAYARLI MUHASEBE
BİLGİSAYARLI MUHASEBE I-II
BİLİM DEDİKLERİ : BİLİMİN DOĞASI, STATÜSÜ VE
YÖNTEMLERİ
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
BİLİM ETİĞİ GİRİŞ
BİLİM FELSEFESİ
BİLİM KURAMINA GİRİŞ
BİLİM SOSYOLOJİSİ : BİLİM TARİHİ VE YÖNTEM
BİLİM TARİH VE YORUM
BİLİM TARİHİNE GİRİŞ
BİLİM TARİHİNE GİRİŞ
BİLİM VE İKTİDAR
BİLİM VE POSTMODERNİZM TARTIŞMALARI :
POSTMODERNİZM
VE RASYONALİTE
BİLİMSEL ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ
BİLİMSEL DÜŞÜNME YÖNTEMİ
BİLİNÇ KULLANIM KILAVUZU
BİLİNÇDIŞI VE İNSAN
BİLİNÇDIŞI VE İNSAN
BİLİNÇDIŞI VE İNSAN
BİLİNEN VE BİLİNMEYEN TÜRKİYE İKTİSADI
BİLİNMİYEN YÖNLERİYLE ATATÜRK
BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEMELLERİ VE UYGULAMALARI
BİLİŞİM SUÇLARI
BİLİŞİM SUÇLARI
BİLİŞİM SUÇLARI
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİMİNDE SOSYO PSİKOLOJİK
DEĞİŞKENLER TEMELLERİ I : PC
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN
DONANIM
VE YAZILIM YARDIMCI
KİTABI I : PC
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN
TEMELLERİ
DONANIM
VE
YAZILIM
YARDIMCI
KİTABI
BİLİŞİM TOPLUMU VE ETİK SORUNLAR
BİLİŞSEL PSİKOLOJİ
BİLİŞSEL SÜREÇ YAKLAŞIMIYLA SOSYAL BECERİ
ÖĞRETİMİ
BİN HÜZÜNLÜ HAZ
BİN MUHTEŞEM GÜNEŞ
BİN MUHTEŞEM GÜNEŞ
BİNALAR İÇİN DEPREM MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İLKELER
BİNALAR İÇİN DEPREM MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İLKELER
BİNBOĞALAR EFSANESİ
BİR ADAM YARATMAK
BİR AHLAK KURAMI
BİR AKDENİZ KEDİSİNİN HATIRALARI “DOLİ’Yİ
HATIRLIYOR
MUSUN ?
BİR AŞK HİKAYESİ
BİR AŞK SÖYLEMİNDEN PARÇALAR
BİR AŞK SÖYLEMİNDEN PARÇALAR
BİR AVUÇ SAÇMA
BİR BAHÇE KURUYORUM
BİR BEN VARDIR BENDE BENDEN İÇERİ
BİR DAMLA YAŞ VE BİR GÜLÜMSEYİŞ
Sayfa: 11
TEOMAN DİNÇEL
ŞENER DALYAN
M. MORRIS MANO
M. MORRIS MANO
M. MORRIS MANO
NECMİ GÜRSAKAL
Sınıfl am a/ Yer
004/D551B
346.0482/D249B
004.22/M256B
004.22/M256B
004.22/M256B
519.5/G967B
371.3/B543B
004/B541B
004/B541B
ERDAL COŞKUN
004/Ç674B
657.453/B543B
İBRAHİM LAZOL
657.453/L276B
ALAN F. CHALMERSS
001.42/C324B
DAVID B. RESNIK
501/R375B
DOĞAN ÖZLEM
507.2/Ö943B
ELISABETH STRÖKER
001.01/S769B
306.45/B545B
DOĞAN ÖZLEM
121.4/Ö943B
509/B545B
509/B545B
302.23/B545B
303.4/B545B
ŞENER ... BÜYÜKÖZTÜRK 001.42
CEMAL YILDIRIM
101/Y442B
ADAM ZEMAN
153.9/Z352B
J.P. CHARRIER
150.195/C326B
J.P. CHARRIER
150.195/C326B
J.P. CHARRIER
150.195/C326B
ZEYYAT HATİBOĞLU
330.56/H275B
HAYRİ MÜNİR EGELİ
923.1561/E334B
R. HALUK KUL
658.404/K84B
ŞABAN CANKAT TAŞKIN 345.02168/T274B
ŞABAN CANKAT TAŞKIN 345.02168/T274B
ŞABAN CANKAT TAŞKIN 345.02168/T274B
DERYAKULU
373.246/B545B
004/B545B
004/B545B
GÖZDE DEDEOĞLU
174.90904/D323B
ROBERT L. SOLSO
153/S647B
İLKNUR ÇİFCİ
371.92/Ç521B
HASAN ALİ TOPTAŞ
813.42/T667B
HOSSEINI,KHALED
823.354/H677U
HOSSEINI,KHALED
823.354/H677U
624.1762/B552B
624.1762/B552B
YAŞAR KEMAL
813.42/Y272F
KISAKÜRE,NECİP FAZIL
812.42/K472B
AGNES HELLER
170/H344B
ŞÜKRAN YİĞİT
818.803/Y535B
STEPHEN KING
823.354/K453B
ROLAND BARTHES
844.914/B267B
ROLAND BARTHES
844.914/B267B
REFİK HALİD KARAY
T813.317/K262B
GÜLNAR ÖNAY
635.9/Ö529B
EMİNE IŞINSU
T813.317/I745B
HALİL CİBRAN
892.75/C516B
Tarih
2008
2009
2001
2007
2007
2001
2009
2007
2007
2002
2007
2007
2008
2004
2003
2005
2007
1998
2009
2009
2008
2008
2009
2008
2006
2000
2000
2000
2008
2004
2009
2008
2008
2008
2008
2005
2005
2006
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2009
2009
2006
2004
2007
2005
2005
1994
2000
2008
2004
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
617 0090921
618 0090922
619 0090923
620 0090924
621 0090925
622 0092135
623 0090926
624 0092085
625 0090927
626 0090928
627 0090929
628 0090930
629 0090931
630 0090932
631 0090933
632 0088802
633 0090934
634 0090935
635 0090936
636 0090937
637 0090938
638 0090939
639 0090940
640 0090941
641 0090942
642 0090943
643 0090944
644 0090945
645 0090946
646 0090947
647 0090948
648 0090949
649 0090392
650 0090950
651 0090951
652 0090953
653 0090952
654 0090954
655 0090955
656 0088821
657 0090956
658 0088665
659 0090959
660 0090960
661 0090961
662 0090966
663 0090962
664 0090963
665 0090965
666 0090964
667 0090967
668 0090968
669 0090969
670 0090970
671 0090971
672 0090972
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
BİR DELİ AĞAÇ
BİR DELİYLE EVLENDİM
BİR DÜĞÜN GECESİ - DAR ZAMANLAR II
BİR DÜNYANIN EŞİĞİNDE
BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI 3
BİR ESKİ ZAMAN EFENDİSİ İBNÜLEMİN MAHMUD
KEMAL
KEMALÜ’L
- KEMAL
BİR GENÇ
KIZ YETİŞİYOR
BİR GÖNÜL YOLCULUĞU HİZMETKAR LİDERLİK
BİR GÜN DAHA
BİR GÜNBATIMININ AYRINTILARI TOPLU HİKAYELER 1
BİR ISLAK ATEŞ : HAYYAM’IN BÜTÜN RUBAİLERİ
BİR İÇİM SU
BİR İMKAN OLARAK MODERNİTE : WEBER VE
HABERMAS
BİR KADIN DÜŞMANI
BİR KADINI ÖLDÜRMEK
BİR KALKINMA MODELİ OLARAK TARIM KENTLERİ
BİR KANDİLİN ALEVİ
BİR KANDİLİN ALEVİ
BİR KAPI ÖNÜNDE ŞİİR
BİR KATİLİN ANATOMİSİ
BİR KOLTUK NASIL DEVRİLİR
BİR MİLLET UYANIYOR!..
BİR ÖMÜR BOYUNCA
BİR ÖMÜR BOYUNCA
BİR PAPAZIN OSMANLI GÜNLÜĞÜ SARAY, MERASİMLER,
GÜNDELİK
BİR SAVAŞ HAYAT
VARDI
BİR SERENCAM
BİR SÜRGÜN
BİR TARİH LABORUTARI BALKANLAR
BİR WEB SİTESİNİ NASIL YAPARSINIZ ?
BİR YAZARIN GÜNCESİ
BİR YUDUM SAĞLIK
BİR YÜZYIL BİR SANCAK BİR CEMAAT 19. YÜZYILDA
MARDİN
SÜRYANİLERİ
BİR
ZAMBAK
HİKAYESİ
BİRBİRİMİZİ SEVEBİLMEK
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI TEMELLERİ
VE
GELİŞTİRİLMESİ
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ
EĞİTİM PROGRAMINI
GELİŞTİRME
VE TEMELLERİ
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ
EĞİTİM PROGRAMLARININ
GELİŞTİRİLMESİ
BİREYSELLİK VE KÜLTÜR
BİRİNCİ DÜNYA HARBİNDE ALMAN GİZLİ SERVİSİ
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI TARİHİ
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ALMAN İSTİHBARATI
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA EĞİTİM - ÖĞRETİM
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM
BİT PALAS
BİTKİ (ANGIOSPERM) EMBRİYOLOJİSİ
BİTKİ (ANGIOSPERM) EMBRİYOLOJİSİ LABORATUVARI
BİTKİ COĞRAFYASI
BİTKİ EKOLOJİSİ
BİTKİ EKOLOJİSİ VE BİTKİ SOSYOLOJİSİ
UYGULAMALARI
BİTKİ FİZYOLOJİSİ
BİTKİ SOSYOLOJİSİ (VEJETASYON BİLİMİ)
BİTKİLER DÜNYASI
BİTKİLER DÜNYASI
BİTKİLER NE İSTER : TÜM ÖZELLİKLERİYLE İÇ MEKAN
BİTKİLERİ
BİTMEMİŞ SENFONİ
Sayfa: 12
PINAR KÜR
HEKİMOĞLU İSMAİL
ADALET AĞAOĞLU
CEMİL MERİÇ
STEVEN HIATT
HÜSEYİN VASSAF
BETTY SMITH
İLHAMİ FINDIKÇI
MİTCH ALBOM
VLADIMIR NABOKOV
ÖMER HAYYAM
REFİK HALİD KARAY
AHMET ÇİĞDEM
REŞAT NURİ GÜNTEKİN
SİBEL ATASOY
TAHSİN ÜNAL
GASTON BACHELARD
GASTON BACHELARD
ÖZDEMİR ASAF
PATRICIA CORNWELL
AZİZ NESİN
ATTİLA İLHAN
REFİK HALİD KARAY
REFİK HALİD KARAY
JOHN COVEL
JOHN STEINBECK
YAKUP KADRİ
KARAOSMANOĞLU
YAKUP KADRİ
KARAOSMANOĞLU
SLOANE,WİLLİAM M.
JIM BUYENS
VIRGINIA WOOLF
NİYAZİ ERÖZTÜRK
İBRAHİM ÖZCOŞAR
MEHMET RAUF
LEO BUSCAGLIA
MEHMET ÖZYÜREK
MEHMET ÖZYÜREK
E. D. FISCUS
GEORG SIMMEL
W. WALTHER NIKOLAY
BURAK GÜLBOY
W. WALTHER NIKOLAY
Sınıfl am a/ Yer
813.42/K96B
T813.317/H345B
813.317/A326B
T814.317/M365B
325.32/H527B
818.4109/V277B
823.354/S547B
658.4092/F452B
823.3354/A416B
891.73/N216B
891.5511/Ö536B
T813.317/K262B
301.243/Ç532B
813.315/G957B
813.42/A727B
330.561/Ü524B
100/B213B
100/B213B
T811.317/A722B
823.354/C665B
T813.317/N375B
320.9561/İ432B
T818.317/K262B
T818.317/K262B
915.6/C673B
823.352/S735B
T813.315/K262B
T813.315/K262B
949.6/S462B
005.72/B893B
828.91209/W664B
635.7/E697B
956.3/Ö916O
T913.317/R282B
152.41/B871B
371.9043/Ö799B
371.9043/Ö999B
371.9/F471B
193.092/S455B
327.1243/N446B
940.42/G941B
327.12/N446B
372.19/B564B
ALİ RIZA ERDEM
372.19/E623B
ELİF ŞAFAK
813.42/Ş222B
MERAL ÜNAL
581.33/Ü524B
MERAL ÜNAL
581.33/Ü524B
MAHMUT KILINÇ
581.9/K444B
MAHMUT KILINÇ
581.5/K444B
581.5/B574B
İSMAİL KOCAÇALIŞKAN
581.1/K611B
MAHMUT KILINÇ
581.5/K444B
LAURA - ROGERS,
631.811/H683B
KİRSTEEN
- HENDERSON, 631.811/H683B
LAURA - ROGERS,
KİRSTEEN
HENDERSON, 635.9/Ş565B
KAZIM CEM- ŞİRİN
V.C. ANDREWS
823.354/A526B
Tarih
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2006
2005
2007
2005
2004
2005
2007
2002
2004
2008
2006
2009
2009
2009
2009
2006
2009
2008
2007
2009
2004
1982
2006
2009
2002
2009
1998
2004
2004
2008
2008
2010
2009
2008
2007
2008
2006
2008
2005
2007
2007
2004
2006
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
673 0090973
674 0090974
675 0090975
676 0090976
677 0090977
678 0090978
679 0090979
680 0090980
681 0090981
682 0090982
683 0090983
684 0090984
685 0090985
686 0090986
687 0090987
688 0090988
689 0090992
690 0090989
691 0090990
692 0090991
693 0090993
694 0094726
695 0094727
696 0094728
697 0094729
698 0090994
699 0090995
700 0090996
701 0090997
702 0090998
703 0090999
704 0091000
705 0091001
706 0091002
707 0091003
708 0091004
709 0091006
710 0091007
711 0091008
712 0088818
713 0091009
714 0091010
715 0091011
716 0091012
717 0091013
718 0091014
719 0095381
720 0091015
721 0091016
722 0091017
723 0091018
724 0091019
725 0091020
726 0091021
727 0091022
728 0091023
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
BİTMEYEN AŞK
BİYOCOĞRAFYA
BİYOHARMOLOJİ
BİYOHARMOLOJİ
BİYOHARMOLOJİ
BİYOHARMOLOJİ
BİYOHARMOLOJİ
BİYOİSTATİSTİK
BİYOKİMYA : OLGU SUNUMLU YAKLAŞIM
BİYOLOJİ BUDUR
BİYOLOJİ FELSEFESİ
BİYOLOJİ TARİHİ : İLK UYGARLIKLARDAN 19. YÜZYILA
BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE?
BİZANS DÖNEMİNDE ANADOLU İKTİSADİ VE SOSYAL
YAPI
BİZANS TARİHİ
BİZE NELER OLUYOR ? YAŞAMAK BİR ŞÖLENDİR
BİZİ KUŞATAN TOPLUM SOSYOLOJİYE GİRİŞ
BİZİ’BİZ’ YAPAN HİKAYELER : KENDİMİZİ YARATMAK
ÜZERİNE
BİR DENEME
BİZİ’BİZ’ YAPAN
HİKAYELER : KENDİMİZİ YARATMAK
ÜZERİNE
BİR DENEME
BİZİ’BİZ’ YAPAN
HİKAYELER : KENDİMİZİ YARATMAK
ÜZERİNE
BİR
DENEME
BİZSİZ DÜNYA
BLACK’S STUDENT VETERINARY DICTIONARY
BLACK’S VETERINARY DICTIONARY
BLAUSTEIN’S PATHOLOGY OF THE FEMALE GENITAL
TRACT
BONE AND SOFT TISSUE PATHOLOGY
BORÇLAR HUKUKU
BORÇLAR HUKUKU
BORÇLAR HUKUKU
BORÇLAR HUKUKU BİLGİSİ
BORÇLAR HUKUKU BİLGİSİ
BORDO KİTAP : YAPI VE TASARIMCININ İNŞAAT EL
KİTABI
BORDO KİTAP : YAPI VE TASARIMCININ İNŞAAT EL
KİTABI
BORDO KİTAP : YAPI VE TASARIMCININ İNŞAAT EL
KİTABI
BORDO KİTAP : YAPI VE TASARIMCININ İNŞAAT EL
KİTABI
BORDO KİTAP : YAPI VE TASARIMCININ İNŞAAT EL
KİTABI
BOSNA 15. VE 16. YÜZYILDA BİR OSMANLI LİVASI
BOYALI KUŞ
BOZKIRDAKİ ÇEKİRDEK
BOZKIRIN EFENDİLERİ
BOZKURT YAZARI AJAN ARMSTRONG VE CASUSLUK
ÖRGÜTLERİ
BOZKURTLARIN
ÖLÜMÜ
BOZKURTLARIN ÖLÜMÜ
BÖLGELER AVRUPASI
BÖYLE BİR SEVMEK
BÖYLE GÖÇTÜ ZERDÜŞT
BRAUNWALD KALP HASTALIKLARI : A TEXTBOOK OF
CARDIOVASCULAR
CİLT: -A 1TEXTBOOK OF
BRAUNWALD
KALP MEDICINE
HASTALIKLARI
CARDIOVASCULAR
MEDICINE
BRISINGR ATEŞ KILICI : KİTAPCİLT
III - 2
BROOKLYN’E SON ÇIKIŞ
BU BİZİM HAYATIMIZ
BU İŞTE BİR YALNIZLIK VAR
BU KALEM UN (UFAK)
BU ÜLKE
BU YIL FARKLI OLACAK
BU YIL FARKLI OLACAK
BUDALA
Sayfa: 13
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
813.42/K96B
574.9/A552B
690/E455B
690/E455B
690/E455B
690/E455B
690/E455B
574.015195/K611B
574.192/B596B
ERNST MAYR
574/M296B
ELLIOTT SOBER
574.01/S613B
ESİN KAHYA
574.09/K239B
PERİHAN MAĞDEN
813.42/M232B
M. MURAT BASKICI
956.101543/B274B
PAUL LEMERLE
949.5/L353B
HASAN YILMAZ
158.1/Y445B
VEJDİ BİLGİN
301/B543B
WILLIAM LOWELL
808.3/R252B
RANDALL LOWELL
WILLIAM
808.3/R252B
RANDALL LOWELL
WILLIAM
808.3/R252B
RANDALL
ALAN WEISMAN
304.2/W347B
636.08903/B421B
636.08903/B421B
618.107/B428B
616.9947/B653B
OĞUZHAN ARDIÇ
346.077/A624B
OĞUZHAN ARDIÇ
345.8/A624B
TURGUT AKINTÜRK
346.077/A445B
ALİ NAİM İNAN
345.8/İ525B
ALİ NAİM İNAN
345.8/İ525B
CEVDET EMİN EKİNCİ
624/E455B
CEVDET EMİN EKİNCİ
624/E455B
CEVDET EMİN EKİNCİ
624/E455B
CEVDET EMİN EKİNCİ
624/E455B
CEVDET EMİN EKİNCİ
624/E455B
MEHMET EMİN YARDIMCI 011/Y262B
JERZY KOSİNSKİ
891.85/K674B
KEMAL TAHİR
T813.317/K352B
TUFAN GÜNDÜZ
390.956/G952B
ERGUN HİÇYILMAZ
327.12/H519B
ATSIZ,HÜSEYİN NİHAL
813.42
ATSIZ,HÜSEYİN NİHAL
813.42/A774B
INGMAR KARLSSON
341.242/K264B
ATİLLA İLHAN
811.42/İ432B
FARHAD KISHVERY
891.553/K573B
616.123/B628B
616.123/B628B
CHRISTOPHER PAOLINI 823.54/P264B
HUBERT SELBY JR
823.352/S341B
REFİK HALİD KARAY
813.42/K262B
TUNA KİREMİTÇİ
813.42/K563B
ENİS BATUR
818.5/B278B
CEMİL MERİÇ
T814.317/M365B
MAEVE BINCHY
823.914/B551B
MAEVE BINCHY
823.914/B551B
FYODOR MİHAİLOVİC
891.733/D677B
DOSTOYEVSKİ
2008
2005
[2009
][2009
][2009
][2009
][2009
]2008
2000
2008
2009
2007
2007
2009
2008
2009
2009
1999
1999
1999
2008
2007
2007
2002
2010
2009
2009
2009
PINAR KÜR
YILDIRIM AKMAN
CEVDET EMİN EKİNCİ
CEVDET EMİN EKİNCİ
CEVDET EMİN EKİNCİ
CEVDET EMİN EKİNCİ
CEVDET EMİN EKİNCİ
İSMAİL KOCAÇALIŞKAN
2008
2008
2008
2008
2008
2006
2006
2009
2009
1997
2009
2009
2007
2009
2009
2008
2008
2009
2009
2003
2008
2004
2009
2009
2009
2009
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
729 0091024
730 0091025
731 0091026
732 0093012
733 0091027
734 0091028
735 0091029
736 0091030
737 0091031
738 0091032
739 0091033
740 0091034
741 0091035
742 0091036
743 0091037
744 0091038
745 0091039
746 0091040
747 0091041
748 0091042
749 0091043
750 0093779
751 0093780
752 0093998
753 0091044
754 0091045
755 0093072
756 0092144
757 0091046
758 0091047
759 0091048
760 0091050
761 0088836
762 0088837
763 0088839
764 0088840
765 0088841
766 0088838
767 0091051
768 0091052
769 0091053
770 0091055
771 0091056
772 0091057
773 0091058
774 0091054
775 0091059
776 0091060
777 0091061
778 0091062
779 0091063
780 0091064
781 0091065
782 0091066
783 0091067
784 0091068
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
BUGÜNÜN SARAYLISI
BUICK 8
BUKAĞI
BULANIK (FUZZY) MANTIK VE MODELLEME İLKELERİ
BULGARLAR VE ERMENİLER ARASINDA AMERİKAN
MİSYONERLERİ
BULMAK İSTEDİĞİN İNSAN OL : İLİŞKİLERLE KENDİNİ
KEŞFETMEK
BURJUVA SOSYOLOJİSİ : BATI SOSYOLOJİSİNİ
YENİDEN
DÜŞÜNMEKBİR
CİLT
:2
BURSA MEKTUPLARI
OSMANLI
KENTİNDE
MÜMİNLER
VE
KAFİRLER
BUZDAN KILIÇLAR
BUZLAR ÇÖZÜLMEDEN
HACI
KAPTAN
BUZLAR
ÜLKESİNİN ÇIĞLIĞI
BUZLUKTAKİ ŞEYTAN
BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK
BÜRO YÖNETİCİLİĞİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
BÜRO YÖNETİCİLİĞİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
BÜRO YÖNETİMİ KAVRAMLAR VE İLKELER
BÜRO YÖNETİMİ KAVRAMLAR VE İLKELER
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ
BÜRO YÖNETİMİNDE DOSYALAMA TEKNİKLERİ VE
DOKÜMANTASYON
BÜROLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI
BÜTÇE HUKUKU
BÜTÜN ESERLERİ : ŞİİR DENİZİ - 1
BÜTÜN ESERLERİ : ŞİİR DENİZİ - 2
BÜTÜN OYUNLAR / 6 GÜNEŞTE ON KİŞİ DUVARLARIN
ÖTESİ TÖRE
BÜTÜN
OYUNLARI / 3
BÜTÜN ŞİİRLERİ 1
BÜTÜN ŞİİRLERİ II
BÜTÜN YÖNLERİYLE İÇKİ VE KOKTEYL REHBERİ
BÜTÜN YÖNLERİYLE TÜRK HALK EDEBİYATI BİLGİLERİ
BÜYÜCÜ
BÜYÜK DOĞU CEMİYETİ
BÜYÜK DÖNÜŞÜM
BÜYÜK DÜNYA TARİHİ : CİLT - 1
BÜYÜK DÜNYA TARİHİ : CİLT - 2
BÜYÜK DÜNYA TARİHİ : CİLT - 4
BÜYÜK DÜNYA TARİHİ : CİLT - 5
BÜYÜK DÜNYA TARİHİ : CİLT - 6
BÜYÜK DÜNYA TARİHİ : CİLT- 3
BÜYÜK ERDEMLER RİSALESİ
BÜYÜK GREV
BÜYÜK İSKENDER
BÜYÜK İSLAM TARİHİ : EL BİDAYE VE’N-NİHAYE(10.
Cilt)
BÜYÜK İSLAM TARİHİ : EL BİDAYE VE’N-NİHAYE(11.
Cilt)
BÜYÜK İSLAM TARİHİ : EL BİDAYE VE’N-NİHAYE(12.
Cilt)
BÜYÜK İSLAM TARİHİ : EL BİDAYE VE’N-NİHAYE(13.
Cilt)
BÜYÜK İSLAM TARİHİ : EL BİDAYE VE’N-NİHAYE (1. Cilt)
BÜYÜK İSLAM TARİHİ : EL BİDAYE VE’N-NİHAYE (14.
Cilt)
BÜYÜK İSLAM TARİHİ : EL BİDAYE VE’N-NİHAYE (15.
Cilt)
BÜYÜK İSLAM TARİHİ : EL BİDAYE VE’N-NİHAYE (2. Cilt)
BÜYÜK İSLAM TARİHİ : EL BİDAYE VE’N-NİHAYE (3. Cilt)
BÜYÜK İSLAM TARİHİ : EL BİDAYE VE’N-NİHAYE (4. Cilt)
BÜYÜK İSLAM TARİHİ : EL BİDAYE VE’N-NİHAYE (5. Cilt)
BÜYÜK İSLAM TARİHİ : EL BİDAYE VE’N-NİHAYE (6. Cilt)
BÜYÜK İSLAM TARİHİ : EL BİDAYE VE’N-NİHAYE (7. Cilt)
BÜYÜK İSLAM TARİHİ : EL BİDAYE VE’N-NİHAYE (8. Cilt)
BÜYÜK İSLAM TARİHİ : EL BİDAYE VE’N-NİHAYE (9. Cilt)
Sayfa: 14
REFİK HALİD KARAY
STEPHEN KING
EMİNE IŞINSI
ZEKAİ ŞEN
MİTHAT AYDIN
CHERI HUBER
SEZGİN KIZILÇELİK
ELIZA CHENEY ABBOTT
SCHNEIDER
LATİFE
TEKİN
CEVAT FEHMİ BAŞKUT
STUART HILL
RICHARD PRESTON
HARPER LEE
GÜLBİN GÖRAL
GÜLBİN GÖRAL
MELİH TOPALOĞLU
MELİH TOPALOĞLU
NİHAT AYTÜRK
ŞULE YILMAZ
Sınıfl am a/ Yer
813.42/K262B
823.354/K453B
813.317/I745A
511.3/Ş35B
266.023/A924B
294.3927/H813B
320.51/K474B
266.00956/S135B
813.42
812.317/B274B
823.914/H444A
823.354/K453B
823.354/L33B
651.3/G762B
651.3/G762B
651.374/T662B
651.374/T662B
651.374/A979B
651.53/Y445B
651.2/B966B
M. KAMİL ... MUTLUER
343.561103
ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN
T811.318/O387B
ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN
T811.318/O387B
TURGUT ÖZAKMAN
T812.317/Ö724B
TURGUT ÖZAKMAN
T812.317/Ö724B
FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA 811.42/D234B
OKTAY RIFAT
811.42/R522B
AHMET SAPAZ
641.2/S262B
398.256/B979B
JOHN FOWLES
823.914/F694B
NECİP FAZIL KISAKÜREK 813.42/K472B
KARL POLANYI
320.51/P642B
REFİK AHMED ALTINAY
909/A474B
REFİK AHMED ALTINAY
909/A474B
REFİK AHMED ALTINAY
909/A474B
REFİK AHMED ALTINAY
909/A474B
REFİK AHMED ALTINAY
909/A474B
REFİK AHMED ALTINAY
909/A474B
ANDER
100/C657B
COMTE-SPONVILLE
AZİZ NESİN
T813.317/N375B
CLAUDE MOSSE
938.07092/M677B
İBN KESİR
297.09/İ15B
İBN KESİR
297.09/İ15B
İBN KESİR
297.09/İ15B
İBN KESİR
297.09/İ15B
İBNİ KESİR
297.09/İ15B
İBN KESİR
297.09/İ15B
İBN KESİR
297.09/İ15B
İBN KESİR
297.09/İ15B
İBN KESİR
297.09/İ15B
İBN KESİR
297.09/İ15B
İBN KESİR
297.09/İ15B
İBN KESİR
297.09/İ15B
İBN KESİR
297.09/İ15B
İBN KESİR
297.09/İ15B
İBN KESİR
297.09/İ15B
Tarih
2002
2007
2009
2001
2008
2007
2007
2009
2003
2006
2006
2008
2009
2009
2009
2007
2007
2007
2006
2003
2006
2007
2207
2009
2009
2008
2007
1997
2007
2008
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2007
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
785 0092366
786 0091069
787 0091070
788 0091072
789 0088803
790 0091073
791 0091074
792 0091084
793 0091080
794 0091081
795 0091082
796 0091083
797 0091086
798 0091076
799 0091077
800 0091078
801 0091079
802 0091087
803 0091088
804 0088678
805 0091089
806 0091090
807 0091091
808 0091092
809 0091093
810 0091094
811 0091095
812 0091096
813 0091097
814 0094730
815 0094731
816 0091098
817 0091099
818 0091100
819 0091101
820 0091102
821 0091103
822 0091104
823 0091105
824 0091106
825 0091107
826 0091108
827 0091109
828 0091110
829 0091111
830 0091112
831 0093071
832 0091113
833 0091116
834 0091117
835 0091114
836 0091115
837 0091118
838 0091119
839 0091120
840 0091121
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
BÜYÜK MAVİYİ KURTARIRKEN : IBM CEO’SU LOU
GERSTNER’DEN
LİDERLİK DERSLERİ VE DÖNÜŞÜM
BÜYÜK
OTMARLAR
BÜYÜK OYUNU ANLAMAK JEOPOLİTİK : BUGÜNÜN
UZUN TARİHİ
BÜYÜK
SELÇUKLULAR VE MEZHEP KAVGALARI
BÜYÜK TÜRK DÜŞÜNÜRÜ YUNUS EMRE : HAYATI,
ÇEVRESİ, DÜŞÜNCELERİ
BÜYÜKANNE
BÜYÜYEN ELLER
C.G. JUNG’ UN PSİKOLOJİSİ
C# İLE ASP .NET 3.5
C# İLE ASP .NET 3.5
C# PROGRAMLAMA DİLİ VE YAZILIM TASARIMI : CİLT 1
C# PROGRAMLAMA DİLİ VE YAZILIM TASARIMI : CİLT 2
C ++ TEMEL ÖĞRENİM KILAVUZU
C PROGRAMLAMA VE PROGRAMLAMA SANATI
C PROGRAMLAMA VE PROGRAMLAMA SANATI
C VE C++
C VE C ++
CAHİT KÜLEBİ VE ŞİİRİ
CAHİT KÜLEBİ VE ŞİİRİ
CAHİT SITKI TARANCI SEÇMELER : YENİLEŞME DÖNEMİ
TÜRKİYE
EDEBİYATI
CAHİT SITKI
TARANCI’NIN HİKAYELERİ ÜZERİNE BİR
İNCELEME
CALCULUS VE ANALİTİK GEOMETRİ : CİLT - 1
CALCULUS VE ANALİTİK GEOMETRİ : CİLT - 2
CALLA’NIN KURTLARI : KARA KULE-V
CAM IRMAĞI TAŞ GEMİ
CAN ESİNTİSİ : İSLAM’DA ŞİİR METAFİZİĞİ
CAN KIRIĞI
CANBAZ
CAPITAL MARKETS
CARBOHYDRATE BIOENGINEERING :
INTERDISCIPLINARY
APPROACHES
CARDIOLOGY SUBSPECIALTY
CONSULT
CARDONLAR
CCNA ICND SINAV SERTİFİKASYON REHBERİ
CCS C İLE PIC PROGRAMLAMA
CEBİRE GİRİŞ
CEBİRE GİRİŞ
CEBİRE GİRİŞ
CEBİRE GİRİŞ
CEHENNEM KRALİÇESİ
CEHENNEMİN TARİHİ
CELÂLEDDİN HARZEMŞAH
CELÂLEDDİN HARZEMŞAH
CEMİL ŞEVKET BEY, AYNALI DOLABA İKİ EL REVOLVER
GEÇMİŞ
CEMİLE BİR DAHA GERİ GELMEYECEK ZAMANLAR : 3
CENGİZ AYTMATOV ÜZERİNE YAZILAR
CENGİZ HAN
CENGİZ HAN OKÇULARIN EFENDİSİ BÜYÜK FATİH’İN
EPİK
DESTANI
2. KİTAP
CENGİZ
HAN’A :KÜSEN
BULUT
CENNETE BİR KOŞU
CENNETE BİR KOŞU
CENNETİN DOĞUSU
CENNET’İN KÜTÜPHANESİ
CENNETTE KARŞILAŞACAĞINIZ BEŞ KİŞİ
CEP
CESUR YENİ DÜNYA
CEVDET BEY VE OĞULLARI
Sayfa: 15
ROBERT SLATER
M. NECATİ SEPETÇİOĞLU
YVES LACOSTE
SEYFULLAH KARA
TAHSİN ÜNAL
HALİDE NUSRET
ZORLUTUNA
SAİT FAİK ABASIYANIK
JOLANDE,JACOBI
ZAFER DEMİRKOL
ZAFER DEMİRKOL
AHMET KAYMAZ
AHMET KAYMAZ
HERBERT SCHILDT
AKSOY,M. SABİH AKGÖBEK,ÖMER
AKSOY,M. SABİH AKGÖBEK,ÖMER
HARVEY M. DEITEL
HARVEY M. DEITEL
İSMAİL ÇETİŞLİ
İSMAİL ÇETİŞLİ
CAHİT SITKI TARANCI
ŞABAN SAĞLIK
SHERMAN K. STEIN
SHERMAN K. STEIN
STEPHEN KING
NAZAN BEKİROĞLU
NASRULLAH PÜRCEVADİ
DEMİRCİ,SENAİ
EMİN IŞINSU
PINAR EVRİM MANDACI
CİHAT BURAK
WENDELL ODOM
SERDAR ÇİÇEK
AHMET SİNAN ÇEVİK
M. HİKMET DEVELİ
AHMET SİNAN ÇEVİK
AHMET SİNAN ÇEVİK
SELİM İLERİ
ALİCE K. TURNER
NAMIK KEMAL
NAMIK KEMAL
SELİM İLERİ
ORHAN KEMAL
ALİ İHSAN KOLCU
JACK WEATHERFORD
CONN IGGULDEN
CENGİZ AYTMATOV
J.G. BALLARD
J.G. BALLARD
JOHN STEİNBECK
CAZİM GÜRBÜZ
MİTCH ALBOM
STEPHEN KING
ALDOUS HUXLEY
ORHAN PAMUK
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
658.4092/S427B
813.317/S363B
909.7/L216B
956.014/K262B
928.561/Ü524B
813.317/Z664B
813.317/A122B
150.1954/J216C
005.276/D355C
005.276/D355C
005.268/K295C
005.268/K295C
005.133/S135C
005.133/A476C
005.133/A476C
005.268/D347C
005.268/D347C
818.4209/Ç375C
818.4209/Ç375C
T818.316/T262C
808.3/S234C
515.16/S734C
515.16/S734C
823.354/K453C
813.42/B345C
297.1/P961C
811.42/D355C
T813.317/I745C
332.6561/M252C
660.62/C261C
616.12/W273W
813.42/B862C
004.67/O265C
005.268/Ç513C
512/Ç375C
512/D383C
512/Ç375C
512/Ç375C
813.42/İ436C
291.23/T865C
812.2/K352C
812.2/K352C
813.42/İ436C
T813.317/O632C
818.9927303/K641C
950.2/W327C
823.914/I338C
818.9927303/A975C
823.914/B244C
823.914/B244C
813.5/S735C
814.42/C961C
823.3354/A416C
823.354/K453C
823.912/H884C
813.42/P258C
2001
2005
2008
200
2007
2005
2007
2002
2009
2009
2009
2009
2009
2004
2004
2009
2009
(T.B.)
2003
2003
2007
2008
2010
2009
1998
2006
2006
(T.B.)
2002
2009
2009
2008
2009
2008
2008
2008
2008
2006
2004
2005
2005
2008
2009
2008
2009
2008
2008
2000
2000
2007
2008
2008
2006
2007
2009
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
841 0091122
842 0091124
843 0091125
844 0091123
845 0094732
846 0094733
847 0091126
848 0094734
849 0091127
850 0091128
851 0091129
852 0091130
853 0091131
854 0091133
855 0091132
856 0091134
857 0091135
858 0091136
859 0091137
860 0091138
861 0091139
862 0091140
863 0091141
864 0091142
865 0094735
866 0095022
867 0094736
868 0094737
869 0094738
870 0091143
871 0091147
872 0091149
873 0091150
874 0091151
875 0091152
876 0091144
877 0091145
878 0091146
879 0094739
880 0094740
881 0094741
882 0094742
883 0094743
884 0094744
885 0094745
886 0094746
887 0094748
888 0094747
889 0094749
890 0094750
891 0091153
892 0091154
893 0094751
894 0091155
895 0091156
896 0095297
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
CEZA HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI
CEZMİ
CEZMİ
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA KORUMA TEDBİRİi
OLARAK
İLETİŞİMİN
DENETLENMESİ
CHANGING
LANGUAGE
EDUCATION THROUGH CALL
CHAOS AND FRACTALS : NEW FRONTIERS OF SCIENCE
CHARLIE CHAPLIN
CHEMICAL PROCESS TECHNOLOGY
CİMATRON E CAD - CAM- MOLD
CİNAYET FAKÜLTESİ
CİNLER 1. CİLT
CİNLER 2. CİLT
CİNNET
CİNNET, PANİK VE ÇÖKÜŞ MALİ KRİZLER TARİHİ
CİNNET MUSTATİLİ (HAPİSHANE NOTLARI)
CİSİMLERİN MUKAVEMETİ
CİSİMLERİN MUKAVEMETİ
CİSİMLERİN MUKAVEMETİ
CİSİMLERİN MUKAVEMETİ
CİSİMLERİN MUKAVEMETİ
CİSİMLERİN MUKAVEMETİ : CİLT - I
CİSİMLERİN MUKAVEMETİ : CİLT - I
CİSİMLERİN MUKAVEMETİ PROBLEM KİTABI : CİLT - I
CİSİMLERİN MUKAVEMETİ PROBLEM KİTABI : CİLT - I
CLASSROOM ASSESSMENT
THE CLEVELAND CLINIC CARDIOLOGY BOARD REVIEW
CLINICAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
MANUAL : DIAGNOSIS
FOR VETERINARY
TECHNICIANS
CLINICAL
IN OPHTHALMOLOGY
CLINICAL RETINA
COĞRAFYA : GEÇMİŞ, KAVRAMLAR, COĞRAFYACILAR
COĞRAFYACI’NIN KÜTÜPHANESİ
COĞRAFYA’YA GİRİŞ
COĞRAFYA’YA GİRİŞ
COĞRAFYA’YA GİRİŞ 1 GENEL VE FİZİKİ COĞRAFYA
COĞRAFYA’YA GİRİŞ 2 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK
COĞRAFYA
COĞRAFYA İNTERNT REHBERİ
COĞRAFYA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
COĞRAFYA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
COHESIVE SEDIMENTS : 4TH NEARSHORE AND
ESTUARINE
COHESIVE
SEDIMENT
TRANSPORT
COLOR ATLAS
OF GROSS
PLACENTAL
PATHOLOGY
COLOR ATLAS OF HISTOLOGY
COLOR ATLAS OF VETERINARY PATHOLOGY
COLOR TEXTBOOK OF HISTOLOGY
A COLOUR ATLAS OF ROCKS AND MINERALS IN THIN
SECTION
COMPLEMENTARIY IN MATHEMATICS
COMPLIANT MECHANISMS
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE
COMPUTER ORGANIZATION AND DESING
COMPUTER SYSTEM ARCHITECTURE
CONTEMPORARY TURKISH POETRY : A SELECTION
CONTEMPORARY TURKISH SHORT FICTION : A
SELECTION
: VOLUME
-1
CONTINUOUS
MULTIVARIATE
DISTRIBUTIONS :
VOLUME
1
:
MODELS
AND
APPLICATIONS
COOL BİR TAVRIN ANATOMİSİ
CORELDRAW X4
CORNEA : CORNEA AND EXTERNAL DISEASE : CLINICAL
DIAGNOSIS AND MANAGEMENT : VOLUME - II
Sayfa: 16
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
345.05/D355C
T813.311/N254C
813.311/N254C
346.42/V272C
418.0028/D652C
003.857/P357C
791.43617/C326C
JACOB A. MOULIJN
660.281/M684C
ALİ NACİ BIÇAKÇI
003.3 /E645C
PINAR KÜR
813.42/K96C
FYODOR MİHAYLOVİÇ
891.733/D677C
DOSTOYEVSKİ
FYODOR MİHAYLOVİÇ
891.733/D677C
DOSTOYEVSKİ
VLADIMIR NABOKOV
891.733/N216C
CHARLES P.
338.542/K452C
KINDLEBERGER
NECİP FAZIL KISAKÜREK 818.803/K472C
FERDINAND BEER
620.112/B336C
FERDINAND BEER
620.112/B336C
FERDINAND BEER
620.112/B336C
FERDINAND BEER
620.112/B336C
FERDINAND BEER
620.112/B336C
MEHMET BAKİOĞLU
620.112/B245C
MEHMET BAKİOĞLU
620.112/B245C
MEHMET BAKİOĞLU
620.112/B245C
MEHMET BAKİOĞLU
620.112/B245C
W. JAMES POPHAM
371.26/P663C
616.12/C437C
THOMAS COLVILLE
636.089/C647C
JACK J. KANSKI
617.7/K257C
DAVID A. QUILLEN
617.735/Q854C
NAZMİYE ÖZGÜÇ
910/Ö939C
JON FASMAN
823.354/F275C
HAYATİ DOĞANAY
910/D632C
HAYATİ DOĞANAY
910/D632C
HAYATİ DOĞANAY
910.133/D632G
HAYATİ DOĞANAY
910.133/D632C
SALİH ŞAHİN
910.133/Ş235C
HAYATİ DOĞANAY
372.8/D632C
HAYATİ DOĞANAY
372.8/D632C
551.36/C633C
CYNTHIA G. KAPLAN
618.34/K264C
LESLIE P. GARTNER
611.018/G267C
636.089607/C646C
LESLIE P. GARTNER
611.018/G267C
W.S. MACKENZIE
552.06/M214C
WILLEM KUYK
510.1/K994C
L.HOWELL LARRY
621.811/H693C
LESZEK RUTKOWSKI
006.3/R874C
ANDRIES P.
006.3/E533C
ENGELBRECHT
DAVID A. PATTERSON
004.22/P277C
M. MORRIS MANO
004.22/M256C
811.42/C657C
813.4208/C657C
SAMUEL KOTZ
519.535/K679C
DİCK POUNTAİN
303.482/P685C
OSMAN GÜRKAN
006.6/G964C
617.719/C665C
2007
1997
TİMUR DEMİRBAŞ
KEMAL,NAMIK
NAMIK KEMAL
ZEKİ VATAN
RANDALL P. DONALDSON
HEINZ - OTTO PEITGEN
2009
2006
2004
2009
2001
2007
2009
2008
2008
2005
2008
2008
2003
2003
2003
2003
2003
2009
2009
2009
2009
2008
2007
2009
2007
2002
2000
2009
2000
2000
2005
2003
2004
2002
2002
1997
2007
2009
2008
2007
2009
1977
2002
2008
2007
2007
(T.B.)
2006
2009
2000
2002
2009
1997
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
897 0094752
898 0095298
899 0095299
900 0094753
901 0094754
902 0091157
903 0091158
904 0091161
905 0091162
906 0091163
907 0091164
908 0088791
909 0091165
910 0091166
911 0091159
912 0093823
913 0091167
914 0092632
915 0093947
916 0094755
917 0092733
918 0094757
919 0094758
920 0094759
921 0094760
922 0094761
923 0094762
924 0095023
925 0094763
926 0091364
927 0091173
928 0091175
929 0091174
930 0091176
931 0091177
932 0091178
933 0091179
934 0091181
935 0091180
936 0091182
937 0091183
938 0091184
939 0091185
940 0091186
941 0091187
942 0091188
943 0091189
944 0091190
945 0091191
946 0091192
947 0088779
948 0091193
949 0091194
950 0091195
951 0091196
952 0091197
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
CORNEA : FUNDAMENTALS OF CORNEA AND EXTERNAL
DISEASE
VOLUME -OF
I THE CORNEA AND
CORNEA :: SURGERY
CONJUNCTIVA
:
VOLUME
CORNEA COLOR ATLAS - III
COSMETIC AND RECONSTRUCTIVE BREAST SURGERY
CRITICAL CARE SECRETS
CUMHURİYET : TÜRK MUCİZESİ
CUMHURİYET : TÜRK MUCİZESİ
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK HİKAYESİ
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNDE GARİP
HAREKETİ
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNDE GARİP
HAREKETİ
CUMHURİYET DÖNEMİNDE İSTANBUL RUM
PATRİKHANESİ
CUMHURİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DIŞ BORÇLARI
(DÜYUN-U
UMUMİYE)
CUMHURİYET
DÖNEMİNDEN BUGÜNE ÖRNEKLERLE ŞİİR
ÇÖZÜMLEMLERİ
CUMHURİYET DÖNEMİNDEN BUGÜNE ÖRNEKLERLE ŞİİR
ÇÖZÜMLEMLERİ
CUMHURİYET TÜRK MUCİZESİ
CUMHURİYET’E DEVREDEN DÜŞÜNCE MİRASI :
TANZİMAT
VE MEŞRUTİYET’İN
BİRİKİMİ : SAVAŞLAR CUMHURİYETİMİZİN
ÖNSÖZÜ ÇANAKKALE
HATIRALAR
KAHRAMANLAR
CUMHURİYETİN HARCI : MODERNİTENİN ALTYAPISI
OLUŞURKEN
CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA SİYASAL MUHALEFET
TERAKKİPERVER
CUMHURİYET
FIRKASI (1924
- 1925)
CURRENT DIAGNOSIS
AND TREATMENT
CARDIOLOGY
CURRENT GASTROENTEROLOJİ TANI VE TEDAVİ
CURRENT TBERAPY IN EQUINE REPRODUCTION
CURRENT TBERAPY IN LARGE ANIMAL
THERIOGENOLOGY
2 PLASTIC SURGERY
CURRENT
THERAPY -IN
CURRENT VETERINARY TBERAPYFOOD ANIMAL
PRACTICE
- 5 DEVELOPMENT IN LANGUAGE TEACHING
CURRICULUM
CURRICULUM IN ABUNDANCE
THE CURRICULUM THEORY AND PRACTICE
CYTOLOGY : DIAGNOSTIC PRINCIPLES AND CLINICAL
CORRELATES
ÇAĞDAŞ BATI VE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DİNLER ARASI
DİYALOG
ÇAĞDAŞ İRAN EDEBİYATININ DOĞUŞU VE GELİŞMESİ
ÇAĞDAŞ İSLAMİ AKIMLAR VE SORUNLAR
ÇAĞDAŞ İSLAMİ AKIMLAR VE SORUNLARI
ÇAĞDAŞ SANAT FELSEFESİ
ÇAĞDAŞ SİYASET FELSEFESİNE GİRİŞ
ÇAĞDAŞ SOSYAL BİLİMLER FELSEFESİ : ÇOK KÜLTÜRLÜ
BİR
YAKLAŞIM
ÇAĞDAŞ
TİPOGRAFİNİN TEMELLERİ
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI : CİLT - I
ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI : CİLT - II
ÇAĞDAŞ TÜRK ÖYKÜ VE ROMANINDA YARATICLIK
ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANLARI ÜZERİNE İNCELEMELER
ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANLARI ÜZERİNE İNCELEMELER
ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANLARI ÜZERİNE İNCELEMELER
ÇAĞDAŞ YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI VE BÜRO YÖNETİMİ
ÇAĞDAŞ YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI VE BÜRO YÖNETİMİ
ÇAĞDAŞ YÖNETİM KAVRAMLARI VE KALKINMA
MODELLERİ
“KEY BUSINESS CONCEPTS”
ÇAĞLAYANLAR
ÇAĞRI
ÇAĞRI VE YANKI
ÇALIKUŞU
ÇANAKKALE 1915 : TÜRK ORDUSUNUN KARA VE HAVA
HAREKATI TARİHİ 1
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE TARİHİ 2
ÇANAKKALE TARİHİ 3
ÇANAKKALE TARİHİ 4
ÇANAKKALE TARİHİ 5
Sayfa: 17
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
617.719/C665C
617.719/C665C
JAY H. KRACHMER
617.719/K621C
618.059/C675C
POLLY E. PARSONS
616.028/P267C
TURGUT ÖZAKMAN
813.4220/Ö724C
TURGUT ÖZAKMAN
813.4220/Ö724C
AHMET ÖZDEMİR
813.316/Ö923C
HAKAN SAZYEK
811.4209/S279C
HAKAN SAZYEK
811.4209/S279C
ELÇİN MACAR
281.956226/M212C
FARUK YILMAZ
330.561/Y445C
DOĞAN AKSAN
808.81/A472C
DOĞAN AKSAN
808.81/A472C
TURGUT ÖZAKMAN
813.4220/Ö724C
320.9561/C853C
MURAT DUMAN
956.101543/D852C
İLHAN TEKELİ
303.409561/T343C
ERIK JAN ZURCHER
956.1023/Z961C
616.12/L253L
616.33/C866C
JUAN C. SAMPER
636.108982/S256C
ROBERT S. YOUNGQUIST 636.08926/Y685C
JOSEPH G. MCCARTHY
617.952/M112C
DAVID E. ANDERSON
636.0895/A523C
JACK C. RICHARDS
418.0071/R513C
DAVID W. JARDINE
375.006/J262C
A.V. KELLY
375.006/K344C
EDMUND S. CIBAS
616.07582/C412C
MUSTAFA KÖYLÜ
297.1/K994Ç
MEHMET KANAR
891.55/K252Ç
SÖNMEZ KUTLU
297.01/K874Ç
SÖNMEZ KUTLU
297.01/K874Ç
ADNAN TURANİ
701/T862Ç
WILL KYMLICKA
320.01/K954Ç
BRIAN FAY
300.1/F29Ç
NAMIK KEMAL
686.2312/S264Ç
SARIKAVAK
ALİ İHSAN KOLCU
810/K641Ç
ALİ İHSAN KOLCU
810/K641Ç
AYSU ERDEN
818.317/E623Ç
GÜRSEL AYTAÇ
813.3/A972Ç
GÜRSEL AYTAÇ
813.3/A972Ç
GÜRSEL AYTAÇ
813.3/A972Ç
ASLI FUNDA ERİŞKEN
651.3/E657Ç
ASLI FUNDA ERİŞKEN
651.3/E657Ç
BENGT KARLÖF
658/K214Ç
AHMET HİKMET
813.313/M927Ç
MÜFTÜOĞLU
STEPHEN KING
823.354/K453Ç
LLEWELLYN VAUGHAN
297.4/V283Ç
LEE
REŞAT
NURİ GÜNTEKİN T813.315/G957Ç
ZEKERİYA TÜRKMEN
956.101543/T964Ç
HALİL İNALCIK
956.141/D355Ç
HALİL İNALCIK
956.141/D355Ç
HALİL İNALCIK
956.141/D355Ç
HALİL İNALCIK
956.141/D355Ç
HALİL İNALCIK
956.141/D355Ç
1997
1997
1995
2009
2007
2009
2009
2006
2006
2004
2007
2004
2004
2009
2009
(T.B.)
2004
2007
2009
2007
2007
2007
2006
2009
2007
2006
2009
2009
2007
1999
2008
2008
2009
2006
2005
2009
2006
2006
2009
1999
1999
1999
2009
2009
1993
2005
2007
2002
1939
2007
2008
2008
2008
2008
2008
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
953 0091198
954 0091199
955 0091200
956 0091201
957 0091202
958 0091203
959 0091204
960 0091206
961 0091207
962 0091208
963 0091209
964 0091210
965 0091211
966 0090165
967 0090166
968 0091212
969 0091213
970 0091214
971 0091215
972 0091216
973 0091417
974 0091217
975 0091218
976 0091219
977 0091220
978 0091221
979 0091222
980 0091223
981 0091224
982 0091225
983 0091226
984 0091227
985 0091228
986 0091229
987 0091230
988 0091232
989 0091233
990 0091234
991 0091235
992 0091236
993 0091237
994 0091238
995 0091239
996 0091240
997 0091241
998 0091242
999 0091244
1000 0091243
1001 0091245
1002 0091247
1003 0091246
1004 0091248
1005 0091249
1006 0091251
1007 0091252
1008 0091253
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
ÇANAKKALE TARİHİ 6
ÇANKAYA DRAMI : SİLAHLI ORDU, SİLAHSIZ ORDU
ÇARESAZ
ÇATIDAKİ ÇIĞLIK
ÇATIDAKİ NEFES
ÇATIŞAN DEĞERLERİMİZ : AİLEDEN TOPLUMA,
POLİTİKADAN
İNANÇLARA,
SEVGİDEN
AŞKA KADAR...
ÇATIŞAN DEĞERLERİMİZ
: AİLEDEN
TOPLUMA,
POLİTİKADAN
İNANÇLARA,
SEVGİDEN
AŞKA KADAR...
ÇELİK BİLYE
ÇELİK YAPIDA KARMA ELEMANLARIN PLASTİK HESABI
ÇELİK YAPIDA ÖNGERME
ÇELİK YAPILAR
ÇELİK YAPILAR KISA BİLGİ VE ÇÖZÜLMÜŞ PROBLEMLER
ÇELİK YAPILAR KISA BİLGİ VE ÇÖZÜLMÜŞ PROBLEMLER
ÇERÇEVENİN DIŞINDAN
ÇERÇEVENİN DIŞINDAN
ÇERKES ETHEM : YEŞİL ORDU VE BOLŞEVİK TABURU
ÇERKES ETHEM OLAYI
ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE NEYZEN TEVFİK HAYATI,
KİŞİLİĞİ,
ŞİİRLERİ
ÇETE
ÇETE
ÇEVRE SORUNLARI
ÇEVRE SORUNLARI COĞRAFYASI
ÇEVRE SORUNLARI COĞRAFYASI
ÇIKARLARIN GÖLGESİNDE HAÇLI SEFERLERİ :
MÜSLÜMAN
- HAÇLI
SİYASİ
İTTİFAKLARI
ÇİÇEK SENFONİSİ
TOPLU
ŞİİRLER
ÇİÇEK ÜRETİM TEKNİĞİ : SERA VE AÇIK ALANLARDA
SAKSI,
KESME
VE BAHÇE ÇİÇEĞİ YETİŞTİRME İLKELERİ
ÇİÇEKLER
BÜYÜR
ÇİÇEKLERİ YEMEYİN
ÇİKOLATA KAPLI HÜZÜNLER
ÇİMENTO VE BETON
ÇİN FELSEFESİ TARİHİ
ÇİN TARİHİ BİR MAKRO TARİH YAKLAŞIMI
ÇİNGENE TAROTU : ÇİNGENE BİLGELİĞİ VE
MANEVİYATINI
TEMEL :ALAN
ÖZGÜN BİR YORUMLA
ÇİVİSİ ÇIKMIŞ DÜNYA
UYGARLIKLARIMIZ
TÜKENDİĞİNDE
ÇİZGİLİ HAYAT KILAVUZU : KAHRAMANLAR, DERGİLER
VE
TÜRKLER
ÇİZİM
TEKNİKLERİNE DAİR HER ŞEY
ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİ VE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
ÇOCUK EDEBİYATI
ÇOCUK GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
ÇOCUK GELİŞİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR
ÇOCUK SOSYOLOJİSİ
ÇOCUK VE ERGENDE SOSYAL VE AHLAK GELİŞİMİ
ÇOCUK VE İBADET
ÇOCUKLAR CENNETTEN
ÇOCUKLAR VE MATEMATİK : MATEMATİK
ÖĞRETİMİNDE
YENİ
ADIMLAR
ÇOCUKLARIMIZA
ALLAH’I
NASIL ANLATALIM
ÇOCUKLUK, İLKGENÇLİK, GENÇLİK
ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM
ÇOCUKSUN SEN
ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK ANALİZİNE GİRİŞ :
NORMAL
ÇOK UZAKTEORİ
- FAZLA YAKIN
ÇOKKÜLTÜRLÜ YURTTAŞLIK : AZINLIK HAKLARININ
LİBERAL TEORİSİ VE DİN EĞİTİMİ
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK
ÇOKLU ZEKA UYGULAMALARI
ÇOLUK ÇOCUK YAZILARI
ÇORAK TOPRAKLAR - KARA KULE III
Sayfa: 18
HALİL İNALCIK
CAHİT TANYOL
ADIVAR,HALİDE EDİP
V.C. ANDREWS
V. C. ANDREWS
ÖZCAN KÖKNEL
ÖZCAN KÖKNEL
JERZY KOSINSKI
TEVFİK SENO ARDA
TEVFİK SENO ARDA
ALİ ADEM YÖRÜK
A. ZAFER ÖZTÜRK
A. ZAFER ÖZTÜRK
GÜVEN TURAN
GÜVEN TURAN
ERGUN HİÇYILMAZ
CEMAL ŞENER
ALPAY KABACALI
REFİK HALİD KARAY
REFİK HALİD KARAY
EMRULLAH GÜNEY
EMRULLAH GÜNEY
EMRULLAH GÜNEY
AYDIN USTA
ÖZDEMİR ASAF
FUAT TANRIVERDİ
EMİNE IŞINSU
ÖZDEMİR ASAF
CANAN TAN
HAYRİ YALÇIN
FUNG YU-LAN
RAY HUANG
RAYMOND BUCKLAND
AMIN MAALOUF
FATİH MENDERES
BİLGİLİ
ALEMDAR - AYTAŞ,
GIYASETTİN
YALÇIN
NİLÜFER KARATAŞ
ÇETİN ÖZBEY
MAHMUT TEZCAN
RAMAZAN ARI
İSMAİL SAĞLAM
JOHN GRAY
TEREZİNHA NUNES
MEHMET EMİN AY
LEV TOLSTOY
MEDUDE ATAY
AHMET TELLİ
YALÇIN TUNCER
ADELET AĞAOĞLU
WİLL KYMLICKA
NURULLAH ALTAŞ
ZİYA SELÇUK
TAYFUN TALİPOĞLU
STEPHEN KING
Sınıfl am a/ Yer
956.141/D355Ç
320.9561/T259Ç
T813.317/A248Ç
823.354/A526Ç
823.54/A526Ç
150.1/K945Ç
121.8/K945Ç
891.853/K674Ç
624.1821/A622Ç
624.1821/A622Ç
624.182/Y769Ç
624.1821/Ö979Ç
624.1821/Ö979Ç
759.956/T862Ç
759.956/T862Ç
813.4220/H964Ç
956.1023/Ş353Ç
928.56/K211Ç
813.42/K262Ç
813.42/K262Ç
628.5/G953Ç
628/G953Ç
628/G953Ç
909.07/U772Ç
T811.317/A722Ç
635.9/T256Ç
813.317/I745Ç
T811.317/A722Ç
813.42/T25Ç
624.1834/Y241Ç
181.11/F353Ç
951/H825Ç
133.32424/B814Ç
303.48/M224Ç
741.595/Ç593Ç
751.4/Ç575Ç
377.8/B543Ç
808.068/Y241Ç
155.4/K262Ç
155.4/Ö913Ç
305.23/T371Ç
155.4/A65Ç
377.8/S234Ç
152.41/G629E
372.7/N853Ç
297.07/A9Ç
891.73/T647Ç
155.4/A729Ç
811.42/T344Ç
519.1/T851Ç
T812.317/A326Ç
323.19159
372.84/A472Ç
370.152/S341Ç
305.23/T245Ç
823.354/K453Ç
Tarih
2008
2007
2006
2008
2009
2007
2007
2006
2000
2000
2009
2009
2004
2004
2009
2007
1987
2009
2009
2004
2004
2008
2009
1993
2008
2002
2009
2006
2009
2007
2008
2009
2004
2008
2008
2009
2006
2005
2003
2000
2008
2010
2006
2007
2009
2002
1992
1998
2003
2004
2004
2008
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
1009 0091254
1010 0091255
1011 0091256
1012 0091257
1013 0091258
1014 0091259
1015 0091260
1016 0091261
1017 0091262
1018 0091263
1019 0091264
1020 0091265
1021 0091269
1022 0088611
1023 0091270
1024 0091271
1025 0091272
1026 0091274
1027 0091273
1028 0091275
1029 0091276
1030 0091277
1031 0091278
1032 0094764
1033 0094765
1034 0091279
1035 0091280
1036 0091281
1037 0091282
1038 0091283
1039 0093686
1040 0091284
1041 0091285
1042 0091286
1043 0091287
1044 0093722
1045 0094766
1046 0091288
1047 0091289
1048 0091290
1049 0091291
1050 0091292
1051 0091293
1052 0091294
1053 0091295
1054 0091296
1055 0091297
1056 0091298
1057 0091299
1058 0091300
1059 0091301
1060 0091302
1061 0091303
1062 0091304
1063 0091305
1064 0093871
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
ÇÖKÜŞTEN SONRA SOSYALİZMİN GELECEĞİ
ÇÖPLÜK
ÇÖZÜMLÜ ANALİTİK GEOMETRİ ALIŞTIRMALARI
ÇÖZÜMLÜ ANALİTİK GEOMETRİ PROBLEMLERİ
ÇÖZÜMLÜ DİFERANSİYEL DENKLEMLER
ÇÖZÜMLÜ FİNANS PROBLEMLERİ
ÇÖZÜMLÜ İLERİ MİKRO İKTİSAT SORULARI
ÇÖZÜMLÜ İNTEGRAL PROBLEMLERİ
ÇÖZÜMLÜ LİNEER CEBİR ALIŞTIRMALARI
ÇÖZÜMLÜ LİNEER CEBİR ALIŞTIRMALARI
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLERLE YAPI STATİĞİ
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLERLE YAPI STATİĞİ
DAĞ
DAĞ ÇİÇEKLERİM
DAĞ PADİŞAHLARI
DAHA ÇOK ATEŞ DAHA ÇOK RÜZGAR
DAHA GÜNCEL FELSEFE
DALGALAR
DALGA VE ALAN ELEKTROMANYETİZMASI
DAMDA DELİ VAR
DAMGA
DANABURNU
DARÜLFÜNUNDAN GÜNÜMÜZE ÜNİVERSİTE
YAYINCILIĞI
YAŞAMI
DATA
MININGVE
THE
WEB : UNCOVERING PATTERNS IN
WEB
CONTENT,
STRUCTURE,
AND USAGE
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
USING C#
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
DEDE KORKUT ÖYKÜLERİ
DEDE KORKUT ÜZERİNE YENİ NOTLAR
DEFİNE
DEĞERLEME UZMANLARI İÇİN ULUSLARARASI
DEĞERLEME
DEĞİRMEN STANDARTLARI
DEĞİŞ TOKUŞTAN SÜPERMARKETE
DEĞİŞEN DÜNYA DEĞİŞEN DEĞERLER
DEĞİŞEN TEKNOLOJİLER VE HABERCİLİKTE
İSTİHBARAT
DEĞİŞİM RÜZGARINDA STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI
PLANLAMASI
DEHALOGENATION MICROBIAL PROCESSES AND
ENVIRONMENTAL
APPLICATIONS
DEKORATİF BOYAMA
DELİ
DELİ
DELİKANLI
DELİLER BOŞANDI
DELPHI 7 : PALME ZİRVEDEKİ BEYİNLER - 5
DELPHİ 8 DELPHİ FOR .NET
DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE
DENEL ORGANİK KİMYA
DENEYLER / ARCHITECTURE EXPERIMENTS
DENEYLER / ARCHITECTURE EXPERIMENTS
DENEYSEL BİTKİ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİNE GİRİŞ
DENEYSEL BİTKİ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİNE GİRİŞ
DENİZ AVCILARI
DENİZ FENERİ
DENİZ GURBETÇİLERİ
DENİZ KÜSTÜ
DENİZCİ
DEPREM MİMARLIĞI : DEPREMDEN KORUNMAK İÇİN
YENİ İNŞA TEKNİKLERİ - 9
Sayfa: 19
ROBİN BALCKBURN
ŞEBNEM İŞİGÜZEL
ALİ SABUNCUOĞLU
RÜSTEM KAYA
MELEK HAMZAOĞLU
MURAT KIYILAR
SELÇUK AKÇAY
HASAN ŞENAY
ARİF SABANCIOĞLU
ARİF SABANCIOĞLU
HÜSNÜ CAN
HÜSNÜ CAN
MURATHAN MUNGAN
SIDIKA AVAR
REŞAD EKREM KOÇU
SUSANNA TAMARO
ULUĞ NUTKU
VIRGINIA WOOLF
DAVİD K. CHENG
AZİZ NESİN
REŞAT NURİ GÜNTEKİN
OKTAY RİFAT
EMRE - YILIDIRM, NURAN
DÖLEN
ZDRAVKO MARKOV
MICHAEL MCMILLAN
FEYZULLAH EROĞLU
ÖNDER BARLI
MAHİR ÜNLÜ
SADETTİN ÖZÇELİK
TALİP APAYDIN
REŞAT NURİ GÜNTEKİN
RENE SEDILLOT
BEDİA AKARSU
KEMAL ASLAN
ÖMER FARUK AKYÜZ
MARİA VİCTORİA LOPEZ
SANTACRUZ
REFİK HALİD KARAY
HALİL CİBRAN
FYODOR MIHAYLOVIC
DOSTOYEVSKI
AZİZ NESİN
NİHAT DEMİRLİ
XAVIER PACHECO
SERAP YAZICI
ESİN YÜREKLİ
ESİN YÜREKLİ
HAYRETTİN OCAKVERDİ
HAYRETTİN OCAKVERDİ
CLIVE CUSSLER
VIRGINIA WOOLF
HALİKARNAS BALIKÇISI
YAŞAR KEMAL
JEAN GENET
Sınıfl am a/ Yer
320.531/B421Ç
813.42/İ753Ç
516.3/S218Ç
516.2/K292Ç
515.3/H259Ç
332/K494Ç
338.5/A412Ç
515.35/Ş352Ç
512.5/S218Ç
512.5/S218Ç
624.17/C252Y
624.17/C252Y
813.42/M853D
818.803/A726D
813.42/K618D
853.914/T262D
100/N874D
823.912/W664D
530.141/C335D
813.317/N375D
T813.315/G957D
T813.317/R522D
070.509/D743D
005.74/M264D
005.133/M154D
150.19/E663D
300/B264D
398.21
398.213/Ö913D
T813.317/A629D
332.606/D333D
T813.315/G957D
380.956/S325D
327.102/A426D
070.1/A742H
658.3/A499D
572.55629/D332D
747/S257D
812.317/K262M
892.75/C516D
891.733/D677D
813.317/N375D
005.265/D355D
005.265/P213D
328/Y294D
547.028/D353D
711/Y963D
711/Y963D
581.4/O124D
581.4/O124D
823.354/C877D
823.912/W664D
T813.317/H245D
813.42/Y272D
840.1/G353D
725.9/D366D
Tarih
1993
2004
2007
2007
2006
2008
2007
2003
2008
2008
2008
2008
2007
2004
2003
2005
2006
2008
2006
2009
2008
2003
2007
2006
2007
2007
2008
2007
2005
2006
2008
2006
2003
2006
2009
2009
2009
2007
2004
2009
2008
2009
2009
2003
2009
2008
2009
2004
2001
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
1065 0091306
1066 0091307
1067 0091308
1068 0088669
1069 0095024
1070 0094767
1071 0094768
1072 0095025
1073 0091310
1074 0091315
1075 0091309
1076 0091314
1077 0088777
1078 0091311
1079 0091312
1080 0091313
1081 0091316
1082 0091317
1083 0091318
1084 0091319
1085 0091320
1086 0091321
1087 0094769
1088 0094770
1089 0094772
1090 0094773
1091 0094774
1092 0091322
1093 0091323
1094 0091324
1095 0091325
1096 0091326
1097 0094771
1098 0091332
1099 0091333
1100 0091327
1101 0091328
1102 0091329
1103 0091330
1104 0091331
1105 0091334
1106 0091336
1107 0091335
1108 0091337
1109 0091933
1110 0091348
1111 0091338
1112 0091341
1113 0091339
1114 0091340
1115 0091342
1116 0094522
1117 0091377
1118 0091343
1119 0091344
1120 0091345
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
DEPRESYON
DERİN İMPARATORLUK
DERSİM DESTANI
DERSİM İSYANLARI SEYİT RIZA GERÇEĞİ
THE DESIGNER’S GUIDE TO VHDL
DESIGNING AUTHENTICITY INTO LANGUAGE LEARNING
MATERIALS
DESIGNING VIRTUAL REALITY SYSTEMS : THE
STRUCTURED
APPROACH
THE DEVELOPING
HUMAN : CLINICALLY ORIENTED
EMBRYOLOGY
DEVLET - İ ALİYYE OSMANLI İMPARATORLUĞU
ÜZERİNE
- I İMPARATORLUĞU
DEVLET - ARAŞTIRMALAR
İ ALİYYE OSMANLI
ÜZERİNE
ARAŞTIRMALAR
-I
DEVLET ANA
DEVLET DOĞASI, GELİŞİMİ VE GELECEĞİ
DEVLET MERKEZİNE GÖNDERİLEN RAPORLARA GÖRE
BATI
ANADOLU’DA
MEZALİMİ
DEVLET
VE KUZGUNYUNAN
: 1990'lardan
2000'lere MHP
DEVLET VE ÖTESİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLERDE TEMEL
KAVRAMLAR
DEVLET VE ÖTESİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLERDE TEMEL
KAVRAMLAR
DEVLETİN SİLAHLANMASI ORTADOĞU VE ORTA
ASYA’DA
ZORUNLU ASKERLİK
- 1925)
DEVRİM HAREKETLERİ
İÇİNDE(1775
ATATÜRK
VE
ATATÜRKÇÜLÜK
DEVRİM VE DEMOKRASİ : BİR 27 MAYISÇININ ANILARI
DEVRİM VE DÜNYA SİYASETİ ALTINCI BÜYÜK GÜCÜN
YÜKSELİŞİ ZAMANI
VE DÜŞÜŞÜ
DEVRİMİN
DEWEY
DIFFERENTIAL GEOMETRY : MANIFOLDS, CURVES, AND
SURFACES
DIFFERENTIAL GEOMETRY : THEORY AND
APPLICATIONS
DIGITAL IMAGE PROCESSING
DISTANCE EDUCATION : A SYSTEMS VIEW
DISTRIBUTIONS WITH GIVEN MARGINALS AND
STATISTICAL
DIŞ POLİTİKAMODELLING
KISKACINDA TÜRKİYE
DIŞ TİCARET KURAM POLİTİKA UYGULAMA
DIŞ TİCARET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
DIŞA YOLCULUK
DİFERENSİYEL DENKLEMLER UYGULAMALARI
DİFFUSION PROCESSES AND THEIR SAMPLE PATHS
DİJİTAL FOTOĞRAF REHBERİ
DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK
DİJİTAL KONTROL SİSTEMLERİ : ÇÖZÜMLÜ PROBLEM
VE
MATLAB
UYGULAMALI
DİJİTAL
KONTROL
SİSTEMLERİ : ÇÖZÜMLÜ PROBLEM
VE
MATLAB
UYGULAMALI
DİJİTAL KONTROL
SİSTEMLERİ : ÇÖZÜMLÜ PROBLEM
VE
MATLAB
UYGULAMALI
DİJİTAL
KONTROL
SİSTEMLERİ : ÇÖZÜMLÜ PROBLEM
VE
MATLAB
UYGULAMALI
DİJİTAL
KONTROL
SİSTEMLERİ : ÇÖZÜMLÜ PROBLEM
VE
MATLAB
UYGULAMALI
DİKKAT TOPLAMA BECERİSİNİ GELİŞTİRİCİ
ETKİNLİKLER
DİL, EDEBİYAT VE İLETİŞİM
DİL VE KAVRAM GELİŞİMİ
DİLBİLGİSİ
DİLDEKİ, GÖNÜLDEKİ, TELDEKİ GÜFTELER
DİN, TOPLUM VE KÜLTÜR : DİN SOSYOLOJİSİ VE
ANTROPOLOJİSİNE
GİRİŞ
DİN - DEVLET DEMOKRASİ
DİN EĞİTİMİ : YORUMLAYICI BİR YAKLAŞIM
DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN İNGİLTERE VE TÜRKİYE
DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN İNGİLTERE VE TÜRKİYE
DİN EĞİTİMİNDE İLETİŞİM VE DİNİ TUTUM
DİN GÖREVLİLERİNİN FONKSİYONLARI (YAYGIN DİN
EĞİTİMİ
AÇISINDAN)
DİN KÜLTÜRÜ
VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU
ZEKA
UYGULAMALARI
: İLKÖĞRETİM
4.- 5.- 6.DİN ÖĞRETİMİ : MODEL
STRATEJİ YÖNTEM
VE 7. VE 8.
TEKNİKLER
DİN ÖĞRETİMİNDE YÖNTEMLER
DİN ÖĞRETİMİNDE YÖNTEMLER
Sayfa: 20
ÖZCAN KÖKNEL
ORKUN - ERSİN, SAYGIN
UÇAR
OZAN TELLİ
RIZA ZELYUT
PETER J. ASBENDEN
FREDA MISHAN
GERARD JOUNGHYUN
KIM L. MOORE
KEITH
HALİL İNALCIK
HALİL İNALCIK
KEMAL TAHİR
GIANFRANCO POGGI
ZEKERİYA TÜRKMEN
TANIL - CAN, KEMAL
BORA
ATİLLA ERALP
ATİLLA ERALP
TARIK ZAFER TUNAYA
NUMAN ESİN
FRED HALLIDAY
ANTONIO NEGRI
VICKI MYRON
MARCEL BERGER
RAFAEL C. GONZALEZ
MICHAEL G. MOORE
AYHAN ATAY KAMEL
NAZIM ÖZTÜRK
ESAT TÜZE
VIRGINIA WOOLF
ALİ DÖNMEZ
KIYOSI ITO
ÖZER KANBUROĞLU
TOM ANG
M. KEMAL SARIOĞLU
M. KEMAL SARIOĞLU
M. KEMAL SARIOĞLU
M. KEMAL SARIOĞLU
M. KEMAL SARIOĞLU
SUNA KAYMAK ÖZMEN
GÜRSEL KORAT
TAHİR NEJAT GENCAN
REFİK ÖZCAN
AHMET AKGÜL
ROBERT JACKSON
FATİH ALAKUŞ
FATİH ALAKUŞ
MEVLÜT KAYA
HAYATİ TETİK
PELİN PEKTAŞ
SÜLEYMAN AKYÜREK
MEHMET ZEKİ AYDIN
MEHMET ZEKİ AYDIN
Sınıfl am a/ Yer
616.89/K745D
813.42/U126D
322.42/T344D
956.101543/Z238DD
621.392/A333D
407.7/M573D
006.8/K55D
612.64/M666D
956.07/İ524D
956.07/İ524D
T813.317/T565D
306.2/P633M
956.1023/T964D
324.2/B662D
327.561/E624D
327.561/E624D
355.033056/D374D
321.8/T852D
956.084/E755D
321.09409/H244D
325.32/N336D
823.354/M966D
516.36/B363D
516.36/D522D
621.367/G657D
378.03/M666D
519.24/D577D
327.561/K253D
382/Ö979D
338.9/T993D
823.912/W664D
515.35/Y272D
519.233/I76D
778.3/K251D
778.3/A53D
621.3811/S264D
621.3811/S264D
621.3811/S264D
621.3811/S264D
621.3811/S264D
155.4/Ö953A
384/K662D
372.6/D54D
T425/G351D
781.3/Ö712D
306.6/D55D
306.09561/A439D
377.8940/J214D
297.07/A424D
297.07/A424D
297.19/B296D
372.84/T375D
372.84/P347D
372.84/A499D
372.84/A924D
372.84/A924D
Tarih
2005
2007
2004
2008
2005
2005
2008
2009
2009
2005
2008
2007
2007
2009
2009
2003
2007
2005
2004
2005
2009
1988
2008
2008
2005
2002
2009
2009
1992
2008
2007
1996
2010
2004
2007
2007
2007
2007
2007
2006
2008
2007
2007
2003
2005
2008
2005
2009
2009
1998
2007
2003
2009
2009
2009
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
1121 0091346
1122 0091347
1123 0091349
1124 0091360
1125 0091361
1126 0091362
1127 0091363
1128 0091365
1129 0091366
1130 0091367
1131 0091368
1132 0091369
1133 0091370
1134 0091371
1135 0091372
1136 0091373
1137 0091374
1138 0091375
1139 0091376
1140 0090576
1141 0091379
1142 0091380
1143 0091378
1144 0090958
1145 0091381
1146 0091382
1147 0092504
1148 0091383
1149 0091384
1150 0088824
1151 0091385
1152 0091386
1153 0091387
1154 0091388
1155 0091389
1156 0091390
1157 0091391
1158 0091392
1159 0091393
1160 0091394
1161 0091395
1162 0091396
1163 0091397
1164 0091399
1165 0091400
1166 0091402
1167 0091403
1168 0091404
1169 0091405
1170 0091406
1171 0088817
1172 0091408
1173 0091409
1174 0091410
1175 0091411
1176 0091412
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
DİN SİYASET VE İDEOLOJİ : HARİCİLİK DÜŞÜNCESİNİN
DOĞUŞU
DİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ
DİN VE İLETİŞİM
DİNEYRİ PAPAZI
DİNİ - TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI
DİNİ GELİŞİM TEORİLERİ
DİNİ MEZHEPLER : SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA
DİNLER TARİHİ : YERYÜZÜNDEKİ İLKEL DİNLER
DİNLER TARİHİNE GİRİŞ
DİPLOMASI TARİHİ, TEORİSİ, KURUMLARI VE
UYGULAMASI
DİRİLİŞ
DİŞİ KURDUN RÜYALARI
DİŞİ ÖRÜMCEK
DİŞİ ÖRÜMCEK
DİVAN
DİVAN EDEBİYATI
DİVAN EDEBİYATI ANTOLOJİSİ
DİVAN EDEBİYATINDA MAHLAS VE MAHLAS - NAMELER
DİZGELİ EĞİTİM
DOĞADA / BİLİMDE / SANATTA ALTIN ORAN
DOĞAL AFETLER VE TÜRKİYE
DOĞAL HUKUK VE DOĞAL HAKLAR : İNSAN HAKLARININ
FELSEFİ
TEMELLERİ
DOĞA
BİLİMLERİ
TARİHİ
DOĞMAMIŞ BİR DEVLETİN TARİHİ : BİRLEŞİK KIBRIS
CUMHURİYETİ
DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ
DOĞRU TÜRKÇE
DOĞRUDAN ÖĞRETİM MODELİ’NDE KAVRAM ÖĞRETİMİ
DOĞRUDAN PAZARLAMA
DOĞU ASYA “MUCİZE”Sİ VE BUNALIMI TÜRKİYE İÇİN
DERSLER
DOĞU İLLERİ VE VARTO TARİHİ
DOĞU SORUNU ÇERÇEVESİNDE AMERİKAN MİSYONER
FAALİYETLERİ,
TARİHİ GELİŞMELERİ İÇİNDE
DOĞU TÜRKİSTAN
DOKUZ KEHANET
DON KİŞOT’TAN BUGÜNE ROMAN
DOORS TO ENGLISH - 1
DOORS TO ENGLISH - 2
DOORS TO ENGLISH - 3
DORLAND’S GRAY’S ANATOMİ CEP ATLASI
DOST
DOST MEKTUPLARI
DOST YAŞAMASIZ
DOSTOYEVSKI
DOSTOYEVSKI
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ
DÖNEMEÇTE : TOPLU ESERLERİ 4
DÖRT ARKETİP
DÖRT ARKETİP
DÖRT KAPI KIRK MAKAM
DÖRT YAPRAKLI YONCA
DÖVÜŞEN ANLATSIN
DR.TAHSİN ÜNAL : HAYATI, ESERLERİ ,KİŞİLİĞİ VE
DÜŞÜNCELERİ
DRİNA KÖPRÜSÜ
DUALAR GERÇEK OLSA
DUALAR KALICIDIR
DUDAKTAN KALBE
DUMAS KULÜBÜ YA DA RICHELIEU’NÜN GÖLGESİ
Sayfa: 21
HARUN YILDIZ
PHIL ZUCKERMAN
BAYRAKTAR BAYRAKLI
SAFİYE EROL
ERMAN ARTUN
FARUK KARACA
BRYAN WILSON
M. ŞEMSEDDİN
GÜNALTAY
MEHMET AYDIN
TEMEL İSKİT
LEV NİKOLAYEVİÇ
TOLSTOYAYTMATOV
CENGİZ
REFİK HALİD KARAY
REFİK HALİD KARAY
IRVIN D. YALOM
İSKENDER PALA
M. FUAD KÖPRÜLÜ
ALİ YILDIRIM
VEYSEL SÖNMEZ
MEHMET SUAT BERGİL
CEMALETTİN ŞAHİN
CENNET USLU
A. OSMAN GÜREL
NİYAZİ KIZILYÜREK
MURAT CEYLAN
ŞİAR YALÇIN
TUBA TUNCER
İGE PINAR
ATTİLA SÖNMEZ
ŞERİF M. FIRAT
UYGUR KOCABAŞOĞLU
BARIŞ ADIBELLİ
JAMES REDFIELD
JALE PARLA
VEYSEL YAHŞİ
VEYSEL YAHŞİ
VEYSEL YAHŞİ
RICHARD L. DRAKE
SAMİHA AYVERDİ
HALİL CİBRAN
VÜS’AT O. BENER
EDWARD HALLETT CARR
HENRI TROYAT
YÜCEL İSLAM
TARIK BUĞRA
CARL GUSTAV JUNG
CARL GUSTAV JUNG
ESAT KORKMAZ
REFİK HALİD KARAY
AHMET TELLİ
TAHSİN ÜNAL
IVO ANDRIC
DANIELLE STEEL
TUNA KİREMİTÇİ
REŞAT NURİ GÜNTEKİN
ARTURO PEREZ-REVERTE
Sınıfl am a/ Yer
297.8/Y442D
306.6/Z814D
297.19/B296D
T813.317/E664D
811.23/A678D
200.1/K262D
306.6919/W447D
200.9/G952D
200.9/A924D
327.2/İ745D
891.733/T647D
818.9927303/A975D
T813.317/K262D
T813.317/K262D
823.354/Y246D
819/P242D
T819.2108/K966D
819.1/Y442D
371.3/S955D
741.2/B363D
551.3/Ş235D
323.01/U748D
509/G963D
327.564/K474D
621.3192/C394D
411.5/Y241D
371.39/T851D
658.84/P465D
330.9561/S955D
956.6344/F462D
266/K612D
958.4/A241D
823.354/R322D
801.953/P264D
425/Y237D
425/Y237D
425/Y237D
611/D624D
T813.317/A973D
892.75/C516D
813.42/B353D
891.73309/C266D
891.73309/T669D
651.53/İ742D
T813.317/B836D
150.1954/J853D
150.1954/J853D
297.82/K664D
T813.317/K262D
811.42/T344D
923.2561/Ü524D
891.823/A526D
823.354/S733D
813.42/K563D
T813.315/G957D
863.64/P363D
Tarih
1999
2009
2009
2009
2002
2007
2004
2006
2008
2007
2009
2009
2003
2003
2009
2008
2006
2006
2004
2009
2009
2009
2001
2005
2008
2003
2006
2008
2003
1998
2008
2010
2008
1999
1999
1999
2010
2007
2004
2009
2009
2004
2006
2008
2009
2009
2007
2005
2006
2007
2009
2004
2007
(T.B.)
1998
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
1177 0091413
1178 0091414
1179 0091415
1180 0091416
1181 0091429
1182 0091430
1183 0091431
1184 0091071
1185 0091432
1186 0091434
1187 0091435
1188 0091433
1189 0091418
1190 0091419
1191 0091420
1192 0091421
1193 0091422
1194 0091424
1195 0091423
1196 0091425
1197 0094346
1198 0091426
1199 0091427
1200 0091428
1201 0091436
1202 0091437
1203 0091438
1204 0091439
1205 0091440
1206 0091441
1207 0091442
1208 0091443
1209 0091444
1210 0091445
1211 0091447
1212 0091448
1213 0091266
1214 0091267
1215 0094775
1216 0094781
1217 0094777
1218 0091450
1219 0091449
1220 0092210
1221 0095026
1222 0093957
1223 0091451
1224 0091452
1225 0091456
1226 0091457
1227 0091458
1228 0091459
1229 0091460
1230 0091461
1231 0091462
1232 0091463
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
DUR BİR MOLA VER
DUYGUSAL EĞİTİM : BİR DELİKANLININ HİKAYESİ
DUYGUSAL ZEKA BECERİ EĞİTİMİ UYGULAMAYA
YÖNELİK
PRATİK BİR MODEL VE “50 AKTİVİTE”
DÜN KORKUSU
DÜNYADA BIRAKILMIŞ MEKTUPLAR
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE BİLİM , TEKNOLOJİ VE
POLİTİKA
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAZILIM SEKTÖRÜ
DÜNYANIN YEDİ HARİKASI : BÜYÜK PİRAMİT
SOYGUNU
DÜNYANIN YENİ SAHİPLERİ VE ONLARA DİRENENLER
DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK ÜZERİNE
DÜNYAYI SÖMÜREN AMERİKAN
DÜNYAYA ORMAN DENİR
DÜNYA GÖRÜŞÜ BİLİM VE EKONOMİ
DÜNYA ISINIYOR BAHÇEM DEĞİŞİYOR : KÜRESEL İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİNDE
BAHÇENİZ
DÜNYA İŞLETME TARİHİ
DÜNYA SİNEMASINDA AKIMLAR
DÜNYA SİSTEMİ : BEŞ YÜZYILLIK MI, BEŞ BİNYILLIK
MI?
DÜNYA ŞİİR ANTOLOJİSİ : CİLT - 1
DÜNYA ŞİİR ANTOLOJİSİ : CİLT - 2
DÜNYA TARİHİ
DÜNYA TARİHİ EN ESKİ DEVİRLERDEN ZAMANIMIZA
KADAR
DOĞU BALKANLAR
TARİHİ
DÜNYA UZAK
TARİHİNDE
DÜNYA VE TÜRKİYE - AB - KIBRIS ÜÇGENİ
DÜNYA VE UZAY
DÜŞ İLE GERÇEK ARASINDA OKTAY AKBAL’IN
ÖYKÜCÜLÜĞÜ
DÜŞTE KALAN
DÜŞÜN VE BAŞAR
DÜŞÜN VE ZENGİN OL
DÜŞÜN YAZILARI : BÜTÜN ESERLERİ 6
DÜŞÜNCE BALONLARI
DÜŞÜNCE GÜCÜYLE TEDAVİ
DÜŞÜNCE TARİHİ - 1 : GERÇEKÇİ DÜŞÜNCENİN
KAYNAKLARI
DÜŞÜNCE TARİHİ - 2 : GERÇEKÇİ DÜŞÜNCENİN
GELİŞİMİ
XIX. YÜZYILA)
DÜŞÜNCE (RÖNESANS’DAN
TARİHİ - 3 : GERÇEKÇİ
DÜŞÜNCENİN
ÇAĞDAŞ
GÖRÜNÜMÜ
(XIX.
VE
XX. YÜZYILLAR)
DÜZEN VE KALKINMA KISKACINDA
TÜRKİYE :
KALKINMA
SÜRECİNDE
ROLÜ
DÜZENLEYİCİLER
“THE DEVLETİN
REGULATORS”
DA VİNCİ ŞİFRESİ
DA VİNCİ’NIN BİLİMİ
DYNAMIC OPHTHALMIC ULTRASONOGRAPHY
E-LEARNING AND THE SCIENCE OF INSTRUCTION
EARTHQUAKE PROCESSES : PHYSICAL MODELLING,
NUMERICAL
SIMULATION
EBA MÜSLİM-NAME
: CİLT AND
- I DATA ANALYSISI PART II
EBA MÜSLİM-NAME : CİLT - II
EBU HANİFE İMAM-I AZAM HAYATI VE MENKIBELERİ
THE ECG MADE EASY
THE ECHO MANUAL : TÜRKÇE
ECONOMIC THEORY AND THE TURKISH EXPERIENCE
EDEBİ AKIMLAR VE FİKİR CEREYANLARI
EDEBİYAT AKIMLARI PLATON’DAN DERRİDA’YA
EDEBİYAT ARAŞTIRMA VE İNCELEMELERİ
EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI
EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI
EDEBİYAT DÜNYAMIZDAN HOŞ SEDALAR
EDEBİYAT KURAMI : GİRİŞ
EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ
EDEBİYAT NEDİR
Sayfa: 22
TOM ROBBINS
GUSTAV FLAUBERT
DIANNE SCHILLING
NİHAT GRNÇ
ÇETİN ALTAN
ERGUN TÜRKCAN
FUAT ALİCAN
KATHERINE ROBERTS
JEAN ZIEGLER
MICHAEL LÖWY
JOHN TIRMAN
URSULA K. LE GUIN
WEMER SOMBART
GÜLNAR ÖNAY
ESİN COŞKUN
WILLIAM H. MCNEILL
WOLFRAM EBERHARD
ANDREW BARUCH
WACHTELTOPUR
TUNCER
LAURA HOWELL
OSMAN GÜNDÜZ
İSKENDER PALA
MUHAMMED BOZDAĞ
NAPOLEON HILL
HALİKARNAS BALIKÇISI
DAVID LODGE
LOUISE HAY
AFŞAR TİMUÇİN
AFŞAR TİMUÇİN
AFŞAR TİMUÇİN
AHMET İNSEL
STEPHEN KING
DAN BROWN
FRITJOF CAPRA
JULIAN PANCHO S.
GARCIA
RUTH COLVIN CLARK
NECATİ DEMİR
NECATİ DEMİR
GÜZEL,RAGIP
JOHN R. HAMPTON
JEA K. OH
ZEYYAT HATİBOĞLU
PEYAMİ SAFA
SEVİM KANTARCIOĞLU
HÜSEYİN TUNCER
MUSTAFA AYYILDIZ
MUSTAFA AYYILDIZ
ABDULLAH ŞATOĞLU
TERRY EAGLETON
BERNA MORAN
JEAN - PAUL SARTRE
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
823.354/R611D
843.7/F428D
370.153/S134D
813.42/G351D
818.808/A472D
600/T964D
005.101/A451E
823.354/R613D
332.15/Z433D
353.4/L999D
325.327/T465D
823.354/L338D
330/S651D
635.9/Ö529D
330.91/D959D
791.43/Ç674D
330.9/D959D
808.81/D959D
808.81/D959D
909/M153D
952/E136D
949.6/W213D
327.564/T668D
523.1/H693D
808.3/G952D
814.42/P242D
158.1/B672D
158/H544D
813.09/H245D
823.914/L623D
150.195/H29D
109/T558D
109/T558D
109/T558D
330.956/İ573D
823.354/K453D
823.354/B669D
509.2/C266D
617.71543/G261D
658.3124/C426E
551.2201/E267E
398.5/D355E
398.5/D355E
297.811092/G973E
616.1207/H256E
616.1207/O3E
330.9561/H275E
801.5/S222E
801.5/K257E
810/T851E
801.95/A994E
801.95/A994E
808.81/S276E
801.5/E234E
801.95/M662E
801/S267E
2004
2008
2009
2007
2002
2009
2006
2004
2004
1999
2007
2008
2004
2008
2003
2009
2003
2008
2008
2008
2010
2009
2002
2007
2003
2008
2009
2009
2002
2005
2009
2007
2005
2005
1996
2008
2009
2009
2010
2008
2002
2007
2007
2008
2008
2009
1995
2007
2009
1999
2009
2009
2004
2008
2008
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
1233 0091464
1234 0091465
1235 0091466
1236 0091467
1237 0091468
1238 0091469
1239 0091470
1240 0091471
1241 0091472
1242 0091473
1243 0091474
1244 0094778
1245 0094779
1246 0091475
1247 0091476
1248 0093058
1249 0094780
1250 0091477
1251 0091478
1252 0088676
1253 0091479
1254 0091480
1255 0091503
1256 0091481
1257 0091483
1258 0091484
1259 0091148
1260 0094189
1261 0091485
1262 0091486
1263 0091487
1264 0091401
1265 0091488
1266 0091489
1267 0091491
1268 0091492
1269 0091493
1270 0091494
1271 0091490
1272 0091495
1273 0091497
1274 0091498
1275 0091499
1276 0091500
1277 0091501
1278 0091502
1279 0093075
1280 0091504
1281 0091505
1282 0091506
1283 0091507
1284 0091508
1285 0091509
1286 0091510
1287 0091511
1288 0091512
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
EDEBİYAT NEDİR
EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA
EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ
EDEBİYAT TEORİSİ
EDEBİYAT TEORİSİ
EDEBİYAT TEORİSİ
EDEBİYAT ÜSTÜNE YAZILAR
EDEBİYAT VE PSİKOLOJİ
EDEBİYAT YAZILARI
EDEBİYATIMIZDA İSİMLER
EDEBİYATTA ÖLÜM VE İNTİHAR
EDUCATION FOR CRITICAL CONSCIOUSNESS
EDUCATION FOR WORK : BACKGROUND TO POLICY
AND CURRICULUM
EFENDİ
İLE UŞAĞI
EFENDİLİK, ŞARKİYATÇILIK, KÖLELİK
EFENDİMİZ, KURTARICIMIZ, MÜJDECİMİZ’DEN NUR
HARMANI
EFFECTIVE LANGUAGE LEARNING
EFRASİYAB’IN HİKAYELERİ
EFRUZ BEY
EFSANEDEN GERÇEĞE İNGİLİZ KEMAL ‘KURTULUŞ
SAVAŞI
HATIRALARI’
EFSANEDEN
TARİHE ANKARA YAHUDİLERİ
EFSUNCU BABA GÖNÜL BİR YELDEĞİRMENİDİR SEVDA
ÖĞÜTÜR
EĞİTİM, İLETİŞİM VE ÖĞRETMENİN BEDEN DİLİ
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
EĞİTİM FAKÜLTELERİ İÇİN COĞRAFYADA İSTATİSTİK
METODLARI
EĞİTİM FAKÜLTELERİ İÇİN TÜRKİYE’NİN BEŞERİ
(NÜFUS
- YERLEŞME) VE EKONOMİK COĞRAFYASI
EĞİTİM FELSEFESİ
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ : İLKE,
YÖNTEM
VE SÜREÇLER DEĞİŞİM YÖNETİMİ : İLKE,
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE
YÖNTEM
VE SÜREÇLER DÖNÜŞÜMSEL ÖNDERLİK
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE
EĞİTİM PLANLAMASI
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ : GELİŞİM VE ÖĞRENME
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ : GELİŞİM VE ÖĞRENME
EĞİTİM SÜRECİ
EĞİTİM ÜZERİNE
EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ETİK
EĞİTİM YAPILARI : GELECEĞİN OKULLARINI
PLANLAMAK
VE TASARLAMAK
ÇAĞDAŞ
YAKLAŞIMLAR,
EĞİTİM YÖNETİMİ
OKUL YÖNETİMİ
SINIF
YÖNETİMİ
EĞİTİM YÖNETİMİNDE DEĞERLER
EĞİTİM YÖNETİMİNDE YENİ PARADİGMALAR OKUL
MERKEZLİ
EĞİTİMDE YÖNETİM
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE METODLARINA
GİRİŞ
:
NİTEL,
NİCEL
VE ELEŞTİREL KURAM
EĞİTİMDE BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
EĞİTİMDE ÇOKLU ZEKA KURAM VE UYGULAMA
EĞİTİMDE ÇOKLU ZEKA KURAM VE UYGULAMA
EĞİTİMDE ETİK
EĞİTİMDE İLETİŞİM
EĞİTİMDE İNTERNET UYGULAMALARI
EĞİTİMDE MÜKEMMELLİK ARAYIŞI
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Sayfa: 23
JEAN - PAUL SARTRE
Sınıfl am a/ Yer
801/S267E
801/E211E
ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU
803/P974E
RENE WELLEK
801/W344E
RENE WELLEK
801/W344E
RENE WELLEK AUSTIN
801.5/W266E
WARREN
MURAT BELGE
810/B343E
İSMET EMRE
810.09/E563E
THEODOR W. ADORNO
801.95/A266E
ARSLAN TEKİN
810.92/T345E
MÜSLÜM YÜCEL
813.09/Y913E
PAULO FREIRE
370.19/F635E
371.96/E281E
LEV NİKOLAYEVİÇ
891.733/T647E
TOLSTOY
JALE
PARLA
809/P264E
NECİP FAZIL KISAKÜREK 297.35/K472E
SUZANNE GRAHAM
418.007/G623E
İHSAN OKTAY ANAR
813.42/A526E
ÖMER SEYFETTİN
813.315/Ö536E
ZEKERİYA TÜRKMEN
327.12/T964E
BEKİ L. BAHAR
956.1/B232E
GÜRPINAR HÜSEYİN
T813.317/G966E
RAHMİ ÇALIŞKAN
NİHAT
370.71/Ç244E
370/E357E
370/E357E
370/E357E
ERSİN GÜNGÖRDÜ
910.133/G953C
ERSİN GÜNGÖRDÜ
910.133/G953E
MUSTAFA ERGÜN
370.1/E638E
M. AKİF HELVACI
371.207/H347E
M. AKİF HELVACI
371.207/H347E
CEVAT CELEP
371.207/C343E
MAHMUT ADEM
379.15/A235E
370.15/E357E
370.15/E357E
370.15/E357E
370.15/E357E
ZİYA SELÇUK
370.15/S341E
RAMAZAN ARI
370.15/A64E
YASEMİN YAVUZER
370.15/Y278E
JEROME BRUNER
370.1/B685E
J. KRISHNAMURTI
370.1/K657E
370.1/A924E
HAYDAR KARABEY
727/K262E
LÜTFÜ ILGAR
371.2/I435E
KÜRŞAD YILMAZ
371.2/Y445E
TUFAN AYTAÇ
371.2/A972E
DURMUŞ EKİZ
370.72/E457E
TUFAN AYTAÇ
371.334/A972E
ÖZCAN DEMİREL
370.152/D355E
ÖZCAN DEMİREL
370.152/D355E
FELİCİTY HAYNES
370.144
AKTİF ERGİN
370.19/E635E
ARİF ALTUN
371.334/A478E
MEHMET ŞİŞMAN
371.207/S552E
371.26/E357E
Tarih
2008
2009
2008
1993
1993
2009
2006
2008
2005
2007
2008
1991
2006
2005
2007
1997
2009
2005
2004
2003
2009
2006
2009
2009
2008
2002
2006
2009
2005
2005
2004
2008
2008
2007
2007
2008
2009
2008
2006
2009
2008
2006
2004
2005
2008
2000
2003
2006
2006
2006
2000
2005
2005
2002
2009
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
1289 0091513
1290 0091514
1291 0091516
1292 0091517
1293 0091518
1294 0091519
1295 0091520
1296 0091521
1297 0091522
1298 0091482
1299 0091525
1300 0091526
1301 0091523
1302 0091524
1303 0091527
1304 0091528
1305 0091530
1306 0091529
1307 0091531
1308 0091532
1309 0091533
1310 0091534
1311 0091535
1312 0091536
1313 0091537
1314 0091539
1315 0091540
1316 0091541
1317 0091542
1318 0091543
1319 0091544
1320 0091545
1321 0091546
1322 0091547
1323 0092919
1324 0091548
1325 0091549
1326 0091550
1327 0091551
1328 0091552
1329 0094782
1330 0094783
1331 0094784
1332 0091553
1333 0091555
1334 0091554
1335 0091556
1336 0091557
1337 0091559
1338 0091560
1339 0091561
1340 0094785
1341 0091562
1342 0093214
1343 0091563
1344 0091564
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL ADANMA VE ÖĞRETMENLER
EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL YENİLEŞME
EĞİTİMDE TEKNOLOJİ VE MATERYAL
EĞİTİMDE VİZYONER LİDERLİK VE ETKİN YÖNETİCİLİK
EĞİTİME FELSEFE VE İDEOLOJİK YAKLAŞIMLAR
EĞİTİMLİ AKIL : OLAYLARIN VE STANDART TESTLERİN
ÖTESİNDE
HER
ÇOCUĞUN
HAK ETTİĞİ
K - 12 EĞİTİMİ
EĞİTMENLER
İÇİN
E - ÖĞRENME
ESASLARI
EHL-İ SÜNNET : KAVRAMIN DOĞUŞU VE GELİŞİM
SÜRECİ
EINSTEIN BİR YAŞAM ÖYKÜSÜ
EİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
EJDERHANIN GÖZLERİ (THE EYES OF THE DRAGON)
EJDERHANIN GÖZLERİ (THE EYES OF THE DRAGON)
EJDERHA SAVAŞÇISI
EJDERHA SAVAŞÇISI
EKMEK ARASI
EKMEK ELDEN SU GÖLDEN
EKOLOJİK BİR TOPLUMA DOĞRU
EKOLOJİ’NİN TEMEL İLKELERİ
EKONOMETRİ EL KİTABI
EKONOMETRİ KILAVUZU
EKONOMETRİYE GİRİŞ
EKONOMETRİYE GİRİŞ
EKONOMİ DERSLERİ
EKONOMİ POLİTİKASI : TEORİ VE TÜRKİYE
UYGULAMASI
EKONOMİ VE HUKUK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ : İNGİLİZCE
-EKONOMİDE
TÜRKÇE
KURTULUŞ SAVAŞIMI
EKONOMİK COĞRAFYA : KÜRESELLEŞME VE KALKINMA
EKONOMİK COĞRAFYA : KÜRESELLEŞME VE KALKINMA
EKONOMİK KURUMLAR VE KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ
EKONOMİNİN KÜRESELLEŞMESİ
EKOTOPYA : WILLIAM WESTON’IN DEFTERLERİ VE
HABERLERİ
EKSİK ŞİİR
EKŞİ ÜZÜMLER
EL KIZI
EL-MİLEL VE’N-NİHAL
EL YAPIMI SİNEMA
ELAZIĞ HARPUT MÜZİĞİ
ELDE VAR HÜZÜN
ELDEST BİLGELERİN ANTLAŞMASI : KİTAP II
ELDİVENLER, HİKAYELER
ELECTRIC CIRCUITS
ELECTRODIAGNOSIS OF RETINAL DISEASES
ELECTROMECHANICAL SYSTEMS, ELECTRIC MACHINES,
AND
APPLIED
MECHATRONICS
ELEKİRİK
MAKİNALARININ
TEMELLERİ
ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ TASRIMI -1
ELEKTRİK MAKİNALARININ TEMELLERİ
ELEKTROMANYETİK ALANLAR : TEORİ VE MATLAB
UYGULAMALARI
ELEKTRONİK
ELEKTRONİK SİSTEMLERDE PRATİK : EMC VE EMI,
GÜRÜLTÜ
AZALTMA
VE KORUNMA,
EKRANLI KORUMA,
ELEKTRONİK
YAYINCILIK
VE WEB TASARIM
ELEKTRONİK YAYINCILIK VE WEB TASARIM
THE ELEMENTS OF LANGUAGE CURRICULUM : A
SYSTEMATIC
PROGRAM
DEVELOPMENT
ELEMENTS
OFAPPROACH
MATERIALSTOSCIENCE
AND
ENGINEERING
ELEŞTİREL GRAFİK 1920 - 1924 ÖZGÜN BASKI “SAVAŞ”
1924
= KRITISCHE
1920VE- 1924
“DER KRIEG”
ELEŞTİREL
TEORİ : GRAFİK
HABERMAS
FRANKFURT
OKULU
ELİT SOSYOLOJİSİ
Sayfa: 24
CEVAT CELEP
SERVET ÖZDEMİR
MUSTAFA KARAAĞAÇLI
BERNA BRIDGE
GERALD L. GUTEK
HOWARD GARDNER
PAOLA EBRANATI
MUAMMER ESEN
JURGEN NEFFE
STEPHEN KING
STEPHEN KING
RABİA KADİR
RABİA KADİR
CHARLES BUKOWSKI
REFİK HALİD KARAY
MURRAY BOOKCHIN
EUGENE P. ODUM
PETER KENNEDY
PETER KENNEDY
AZİZ KUTLAR
AZİZ KUTLAR
SADUN AREN
MAHFİ EĞİLMEZ
PARS TUĞLACI
L. HİLAL AKGÜL
EROL TÜMERTEKİN
EROL TÜMERTEKİN
JACQUES ADDA
ERNEST CALLENBACH
SEZEN AKSU
JON ELSTER
ORHAN KEMAL
ŞEHRISTANI
SALİM AKDOĞAN
SAVAŞ EKİCİ
ATTİLA İLHAN
CHRISTOPHER PAOLINI
MURATHAN MUNGAN
JAMES W. NILSSON
YOZO MIYAKE
SERGEY E. LYSHEVSKI
STEPHEN J. CHAPMAN
M. TURGUT ODABAŞI
STEPHEN J. CHAPMAN
NİYAZİ ARI
OWEN BISHOP
YUSUF KEŞ
YUSUF KEŞ
JAMES DEAN BROWN
LAWRENCE H. VAN
VLACKDIX
OTTO
RAYMOND GEUSS
ALİ ARSLAN
Sınıfl am a/ Yer
371.12/C343E
370.1/Ö923E
371.3/K262E
371.207/B642E
370.1/G973E
370.1/G262E
371.3/E162E
297.407/E735E
920.9/N322E
370/E357E
823.354/K453E
823.354/K453E
818.9932/K225E
818.9932/K225E
823.354/B646E
T813.317/K262E
303.4/B664E
574.5/O285E
330.015195/K355E
330.015195/K355E
330.01595/K874E
330.01595/K874E
330.7/A635E
330/E354E
330.03/T834E
330.9561/A439E
910.133/T953E
910.133/T953E
330.03/E465E
330.122/A222E
823.354/C244E
811.42/A478E
149.7/E477E
T813.317/O632E
297.406/Ş331E
778.5/A426E
781.62/E451E
811.42/İ432E
823.354/P264E
813.42/M853E
621.3192/N547E
617.73/M992E
621.3/L973E
621.31/C326E
621.314/O221E
621.31/C326E
621.34/A64E
621.381/B473E
621.38132/E434E
005.72/K37E
005.72/K37E
418.0071/B669E
620.11/V421E
760.09/D59E
301.01/G387E
301/A674E
Tarih
2000
2000
2003
2006
2006
2007
2009
2009
2009
2003
2003
2009
2009
2008
1985
1996
2008
2000
2006
2007
2007
2009
2008
2008
2006
2007
2007
2008
2008
1994
2007
2008
2009
2008
2008
2009
2009
2009
2008
2008
2000
2007
2008
2009
2008
2009
2008
2009
2009
1995
1994
2005
2002
2007
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
1345 0091565
1346 0091566
1347 0094786
1348 0091567
1349 0091568
1350 0091569
1351 0091570
1352 0088784
1353 0092200
1354 0091571
1355 0094787
1356 0091573
1357 0091576
1358 0091577
1359 0091574
1360 0091575
1361 0093885
1362 0091580
1363 0091581
1364 0091578
1365 0091579
1366 0090487
1367 0092570
1368 0092571
1369 0090904
1370 0090908
1371 0091582
1372 0095027
1373 0091583
1374 0091584
1375 0091585
1376 0091586
1377 0091588
1378 0094788
1379 0091589
1380 0094253
1381 0091590
1382 0094789
1383 0094790
1384 0091591
1385 0091592
1386 0091593
1387 0091594
1388 0091595
1389 0091596
1390 0091597
1391 0091598
1392 0091600
1393 0091601
1394 0090496
1395 0091602
1396 0091603
1397 0091604
1398 0091605
1399 0091606
1400 0091607
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
ELVEDA ALYOŞA : 1991 SAİT FAİK HİKAYE ARMAĞANI
ELVEDA GÜLSARI
EMERGENCY RADIOLOGY : THE REQUISITES
EMPATİ
EMPATİ
EMPATİ
EMPATİNİN YİTİMİ KAYITSIZLIK POLİTİKASI ÜZERİNE
EMPERYALİZMİN HÜKÜMET DARBESİ (ABDÜLAZİZ’İN
TAHTTAN
İNDİRİLMESİ)
EN SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE
İLKÖĞRETİM OKULU DERS
PROGRAMLARI
VE ÖĞRETİM
KLAVUZLARI : 1 - 5.
EN SON YÜREKLER
ÖLÜR
ENDOSCOPIC SURGERY OF THE PARANASAL SINUSES
AND
ANTERIOR
BASE
ENDÜLÜSLÜ
İBNSKULL
BATTAL
VE BUHARİ ŞERHİ
ENDÜSTRİ, İŞ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ EL KİTABI CİLT 1
PERSONELİŞPSİKOLOJİSİ
ENDÜSTRİ,
VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ EL KİTABI CİLT 2
ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ
ENDÜSTRİ
ÖNCESİ TEKNOLOJİLERİN MEKANİĞİ
ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
ENDÜSTRİYE DÖNÜK UYGULAMALI : GÖMÜLÜ
SİSTEMLERLE
TCP/IP
VE İNTERNET ÜZERİNDEN
ENERJİ,
KUVVET
VE HAREKET
ENERJİ, KUVVET VE HAREKET
ENERJİ MEVZUATI
ENERJİ YÖNTEMLERİ VE YAPI SİSTEMLERİ
ENFORMASYON ÇAĞI : EKONOMİ, TOPLUM VE KÜLTÜR
CİLT
- I : AĞ TOPLUMUNUN
YÜKSELİŞİ
ENFORMASYON
ÇAĞI : EKONOMİ,
TOPLUM VE KÜLTÜR
CİLT
II
:
KİMLİĞİN
GÜCÜ
ENFORMASYON ÇAĞI : EKONOMİ, TOPLUM VE KÜLTÜR
CİLT
- II : KİMLİĞİN
ENFORMASYON
ÇAĞIGÜCÜ
: EKONOMİ, TOPLUM VE KÜLTÜR
CİLT
III
:
BİNYILIN
ENFORMASYON ÇAĞI SONU
: EKONOMİ, TOPLUM VE KÜLTÜR
CİLT
- III : BİNYILIN
SONU
ENGEREĞİN
GÖZÜNDEKİ
KAMAŞMA
THE ENGLISH CURRICULUM IN SCHOOLS
ENGLISH FOR TOURISM VOCATIONAL SCHOOLS OF
HOSPITALITY
AND TOURISM
ENGLISH GRAMMAR
-1
ENGLISH GRAMMAR - 2
ENGLISH GRAMMAR IN DETAILS
ENGLISH ON HAND ADVANCED GRAMMAR
ENHANCING LEARNING THROUGH TECHNOLOGY
ENİNE BOYUNA WINDOWS VISTA
ENTEGRASYONUN ÖTESİNDE TÜRKİYE’DEN FRANSA’YA
GÖÇ
VE GÖÇMENLİK
ENTELEKTÜELLER
VE HELLERİ
EYLEM : DÜŞÜNCELER TARTIŞMALAR
SÖYLEŞİLER
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
ENVIRONMENTAL SEDIMENTOLOGY
EPİSTEMOLOJİK AÇIDAN İMAN
ERDEM PEŞİNDE AHLAK TEORİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
ERGENLİK
ERGENLİK PSİKOLOJİSİ
ERKEK, KADIN VE İLİŞKİLERİ
ERKEKLER MARS’TAN, KADINLAR VENÜS’TEN
ERKEN ÇÖKEN KARANLIK : İNTİHARI ANLAMAK
ERKEN DÖNEM İSLAM HUKUKÇULARININ SÜNNET
ANLAYIŞILOBİSİ-AMERİKAN DEVLETLERİNDE ERMELER
ERMENİ
ERMENİ SORUNU VE TÜRK - AMERİKAN İLİŞKİLERİ (
1919
- 1923)
ERMENİ
TEHCİRİNDE BİR AŞK ÖYKÜSÜ
ERMİŞ VE GEZGİN
EROİNLE DANS
ERTUĞRUL FACİASI
ESİR MEDENİYETİN ŞAİRİ YAHYA KEMAL
ESİR ŞEHRİN İNSANLARI
ESİR ŞEHRİN MAHPUSU
Sayfa: 25
OYA BAYDAR
CENGİZ AYTMATOV
JORGE A. SOTO
ADAM FAWER
ADAM FAWER
ADAM FAWER
ARNO GRUEN
SÜLEYMAN PAŞA
CANAN TAN
MALTE ERIK WIGAND
SALİH ÖZER
BRIAN COTTERELL
EDWARD INSAM
A. YALÇIN AKÖZ
MANUEL CASTELLS
MANUEL CASTELLS
MANUEL CASTELLS
MANUEL CASTELLS
MANUEL CASTELLS
ÖMER ZÜLFÜ LİVANELİ
LOUISE POULSON
NİLGÜN YORGANCI
SELMİN FINDIKOĞLU
SELMİN FINDIKOĞLU
ANIL GÜRBÜZ
VEYSEL YAHŞİ
ED BOTT
SELAHATTİN HİLAV
RUTH F. WEINER
HANİFİ ÖZCAN
ALASDAIR MACINTYRE
LAURENCE STEINBERG
ADNAN KULAKSIZOĞLU
JOHN GRAY
JOHN GRAY
KAY REDFİELD JAMISON
İSHAK EMİN AKTEPE
ŞENOL KANTARCI
LEVON MARAŞLIYAN
YÜCEL ÇAKMAK
HALİL CİBRAN
CANAN TAN
EROL MÜTERCİMLER
RAMAZAN BALCI
KEMAL TAHİR
KEMAL TAHİR
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
813.42/B292E
818.9927303/A975E
616.0754/S676E
823.354/F293E
823.354/F293E
823.354/F293E
302.17/G683E
956.101543/S943E
372.19/E5E
813.42/T25E
617.523/W532E
297.124/Ö936E
158.7/E529E
158.7/E529E
620.1/C677E
670/E529E
629.895/I572E
531/E536E
531/E536E
346.561/E536E
624.17/A492E
306.09/C277E
306.09/C277E
306.09/C277E
306.09/C277E
306.09/C277E
813.42/L572E
418.0028/P684E
425/Y663E
425/F452E
425/F452E
425/G961E
425/Y237E
371.33/E532E
005.43/B677E
331.62094/E573E
305.552/H542E
628/W355E
551.3/E575E
121/Ö912E
170/M214E
305.235/S735E
305.235/K842E
155.3/G629E
152.41/G629E
302/J255E
297.5/A473E
323.1/K257E
323.14792/M262E
813.4220/Ç245E
892.75/C516E
813.42/T25E
327.564/M973E
928.943/K352E
T813.317/K352E
T813.317/K352E
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2007
2005
2009
2008
2007
2009
2009
2002
2006
2003
2007
2007
2009
2005
2008
2008
2008
2007
2007
2001
1998
2008
2002
2002
2008
2006
2007
2009
2008
2008
2003
2007
2002
2001
2007
2008
2003
2009
2004
2008
2004
2000
2007
2008
2009
1993
2008
2005
2009
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
1401 0091608
1402 0091609
1403 0091610
1404 0091611
1405 0091612
1406 0091613
1407 0091614
1408 0091615
1409 0091616
1410 0095028
1411 0094792
1412 0094791
1413 0094793
1414 0091617
1415 0091618
1416 0094794
1417 0095029
1418 0091619
1419 0091620
1420 0091621
1421 0091632
1422 0091623
1423 0091624
1424 0091625
1425 0091626
1426 0091627
1427 0091628
1428 0091629
1429 0091630
1430 0091631
1431 0091633
1432 0091634
1433 0091635
1434 0091636
1435 0091637
1436 0091638
1437 0091639
1438 0091640
1439 0091641
1440 0091642
1441 0091643
1442 0091644
1443 0091646
1444 0091645
1445 0094795
1446 0094796
1447 0094797
1448 0091649
1449 0091650
1450 0091651
1451 0091652
1452 0091653
1453 0091654
1454 0094633
1455 0088686
1456 0088687
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ
ESKİ FİLMLER : SENARYOLAR
ESKİ HASTALIK
ESKİ TOPLUM 2
ESKİ YUNAN VE ROMA TARİHİNE GİRİŞ
ESKİCİ VE OĞULLARI
ESNEK KAPLAMA MALZEMELERİ ELKİTABI
ESNEK OLMANIN AVANTAJLARI
ESNEK ÖĞRENME
THE ESSENTIAL GUIDE TO USER INTERFACE DESIGN
AN
INTRODUCTION
GUI DESIGN
PRINCIPLES AND
ESSENTIAL
NUCLEARTO
MEDICINE
PHYSICS
ESSENTIALS OF MECHATRONICS
ESSENTIALS OF SEPTORHINOPLASTY : PHILOSOPHY APPROACHES
- TECHNIQUES
ESTETİĞE GİRİŞ
EŞEKLİ KÜTÜPHANECİ
ETHICS OF ANIMAL USE
THE ETHICS OF WHAT WE EAT WHY OUR FOOD
CHOICES
MATTER
ETHİK’İN KISA
TARİHİ : HOMERİK ÇAĞDAN YİRMİNCİ
YÜZYILA
ETİĞE GİRİŞ
ETİĞE GİRİŞ
ETKİLİ BAŞARILI KONUŞMA SANATI PREZENTASYON SUNUM
ETKİLİ İLETİŞİM
ETKİLİ İLETİŞİM
ETKİLİ İLETİŞİM TERİMLERİ
ETKİLİ KONUŞMA
ETKİLİ ÖĞRETİM İÇİN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI
ETKİLİ ÖĞRETİM İÇİN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI
ETKİLİ ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ
ETKİLİ ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ
ETKİLİ ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA SANATI
ETKİLİ VE VERİMLİ - NİTELİKLİ - EĞİTİM
ETKİLİ VE VERİMLİ - NİTELİKLİ - EĞİTİM
ETKİN TEMELLİ İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ
ETKİNLİKLERLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
EVE DÖNÜŞ
EVİNDE MUTLU OLMAK
EVİNİZDEKİ TERAPİST
EVLİLİK
EVLİYA ÇELEBİ DİYARBEKİR’DE
EVRENDEN TORPİLİM VAR
EVRİM
EXCEL İŞLETME ANALİZİ
EXEL İLE FİNANS
EXOTIC SMOOTHNESS AND PHYSICS : DIFFERENTIAL
TOPOLOGY
ANDDESIGN
SPACETIME
MODELS
EXPERIMENTAL
IN BEHAVIOURAL
RESEARCH
EXPLORING ORGANIC SOLAR CELLS WITH SCANNING
PROBE MICROSCOPY
EXTREME
PROGRAMMING
EYLÜL
EZİLENLERİN PEDAGOJİSİ
EZİLMİŞ VE AŞAĞILANMIŞLAR
EZOTERİK BİR MEZHEP DÜRZİLİK VE MEZOPOTAMYA
DİNLER
BEŞİĞİ
- II
FAHRENHEİT
451
FAKÜLTELER İÇİN GENEL MATEMATİK
FALİH RIFKI ATAY SEÇMELER - 1 : YENİLEŞME DÖNEMİ
TÜRK
FALİH EDEBİYATI
RIFKI ATAY SEÇMELER - 2 : YENİLEŞME DÖNEMİ
TÜRK EDEBİYATI
Sayfa: 26
HATİCE ŞAHİN
VEDAT TÜRKALİ
REŞAT NURİ GÜNTEKİN
LEWIS HENRY MORGAN
OĞUZ TEKİN
ORHAN KEMAL
ARGUN TUNÇ
PHD AL SİEBERT
ŞERAFETTİN KARAKAYA
WILBERT O. GALITZ
RACHEL A. POWSNER
JOHN BILLINGSLEY
HANS BEHRBOHM
DABNEY TOWNSEND
FAKİR BAYKURT
PETER SANDOE
PETER SINGER
ALASDAIR MACINTYRE
AHMET CEVİZCİ
ANNEMARİE PİEPER
BİROL VURAL
UĞUR DEMİRAY
UĞUR DEMİRAY
NÜKHET GÜZ
CRİSTİNA STUART
HÜLYA PEHLİVAN
HÜLYA PEHLİVAN
ZÜLAL BOZDOĞAN
THOMAS GORDON
THOMAS GORDON
ALİ KAYA
ALİ RIZA ERDEM
ALİ RIZA ERDEM
ALİ GÖÇER
SEDAT SEVER
DANİEL STEEL
MUSTAFA ARSLAN
DENNIS - PADESKY,
CHRİSTİNE
A.
DANİEL STEEL
MARTIN VAN
BRUINESSEN
AYKUT OĞUT
DOUGLAS J. FUTUYMA
CONRAD CARLBERG
FULYA - TEVFİK, GÜRMAN
- TEVFİK, ARMAN T.
TORSTEN
ASSELMEYER-MALUGA
K.D. BROOTA
DAVID COFFEY
ÖZCAN ACAR
MEHMET RAUF
PAULO FREIRE
FYODOR MIHALOVIC
DOSTOYEVSKİ
DENİZ RONA
RAY BRADBURY
GÖKHAN ÇUVALCIOĞLU
FALİH RIFKI ATAY
FALİH RIFKI ATAY
Sınıfl am a/ Yer
419.5/Ş235E
791.4372/T964E
T813.315/G957E
301/M663E
938/T345E
T813.317/O632E
625.75/T851E
158.1/S531E
371.3K262E
005.437/G245E
616.07575/P697E
621.3/B544E
617.523/B336E
101/T695E
T813.317/B294Y
636.002/S252E
178/S453E
170.8/M214H
170.8/C375A
170.8/P536E
808.5/V862E
302.203/D355E
302.203/D355E
302.203/K919E
808.5/S782E
370.78/P334E
370.71/P334E
371.102/B672E
371.102/G662E
371.102/G662E
808.5/K292E
370.78/E623E
370.78/E623E
372.40202/G713İ
372.6/S383E
823.354/S733E
152.2/A674E
158.1/A652E
823.354/S733S
815.217/B637E
158.1/O387E
575/F878E
005.4/C264E
005.4/A462E
514.72/A773E
300.724/B666E
621.31244/C622E
005.113/A126E
T813.315/M335E
370.1/F635E
891.733/D677B
297.69/R652E
823.354/B622F
510/Ç872F
T818.316/A729F
T818.316/A729F
Tarih
2009
2003
2008
2009
2004
2008
2004
2007
2006
2006
2004
2002
2008
2008
2006
2001
2008
1999
2008
2008
2002
2008
2008
2008
2004
2009
2009
2005
2005
2008
2006
2005
2009
2009
2000
2009
2009
2008
2003
2001
2007
2008
2008
2009
2008
2008
2009
2007
2007
2003
2003
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
1457 0091655
1458 0091656
1459 0094798
1460 0091657
1461 0091658
1462 0091768
1463 0088813
1464 0091659
1465 0091660
1466 0091661
1467 0095063
1468 0091662
1469 0091663
1470 0091665
1471 0091666
1472 0091667
1473 0091668
1474 0091669
1475 0091670
1476 0091671
1477 0091672
1478 0091673
1479 0093493
1480 0091674
1481 0091675
1482 0092946
1483 0091676
1484 0091677
1485 0091678
1486 0091679
1487 0091680
1488 0091681
1489 0091682
1490 0091683
1491 0091684
1492 0094799
1493 0031840
1494 0094681
1495 0095241
1496 0091686
1497 0091687
1498 0091688
1499 0091685
1500 0088811
1501 0091689
1502 0091690
1503 0091691
1504 0091692
1505 0091693
1506 0091694
1507 0091695
1508 0091696
1509 0091697
1510 0091698
1511 0091699
1512 0091701
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
FARABİDE DEVLET FELSEFESİ
FARKLI OLAN KAZANIR
FARM ANIMAL SURGERY
FATİH DEVRİ ÜZERİNDE TETKİKLER VE VESİKALAR - I
FATİH SULTAN MEHMED
FATİH SULTAN MEHMED 1453
FATİH VE FETİH
FATİH’İN ŞİİRLERİ
FATİMA’NIN SIRRI
FECR-İ ATİ EDEBİYATI : TESPİT - TAHLİL - TENKİT
FEEDBACK CONTROL OF DYNAMIC SYSTEMS
FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ
FELSEFE SAHNESİ
FELSEFE TARİHİ
FELSEFE TARİHİNE GİRİŞ
FELSEFE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
FELSEFE YAZILARI
FELSEFEYE GİRİŞ
FELSEFEYE GİRİŞ
FELSEFEYE GİRİŞ 1
FELSEFİ SÖYLEM NEDİR ?
FELSEFİ VE DENEYSE DAYANAKLARLA ÖLÜM SONRASI
YAŞAM
FELSEFİ VE SİYASİ YAZILAR CİLT - 1 : SANAT ÜZERİNE
YAZILAR
FEN BİLGİSİ LABORATUARI VE UYGULAMALARI
FEN BİLGİSİ LABORATUARI VE UYGULAMALARI
FEN BİLGİSİ VE FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARI
İÇİN
MODERN FİZİĞE GİRİŞ PROBLEM ÇÖZÜMLÜ
FEN ÖĞRETİMİ
FEN ÖĞRETİMİ
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
FENA HALDE LEMAN
FEODAL TOPLUMDAN YİRMİNCİ YÜZYILA
FERAYE
FERAYE
FERDYDURKE
FERTILITY AND OBSTETRICS IN THE HORSE
FETAL AND NEONATAL PHYSIOLOGY : VOL 2
A FIELD GUIDE TO THE NEOGENE SEDIMENTARY
BASINS
OF THE ALMERIA
PROVINCE, SE
FIRST INTERNATIONAL
CONFERENCE
ONSPAIN
PROSPECTS
FOR
RESEARCH
IN
TRANSPORT
AND
LOGISTICS
ON A
FIRTINADA KAÇKAR ÇIPLAKTI
FIRTINALI DÖNEMLERDE YÖNETİM
FİHİ MA- FİH
FİHİ MA FİH
FİKİR AKIMLARI VE EMPERYALİZM
FİKİR ÜRETEN FABRİKA : TÜSİAD’IN İLK ON YILI 1970 1980
FİKİRLER VE TERCİHLER
FİKRİMİN İNCE GÜLÜ
FİL HAMDİ
FİLLERİN ŞARKISI
FİLM ELEŞTİRİSİ ELKİTABI
FİLM OLGUSU : KURAM VE UYGULAYIM YAKLAŞIMLARI
FİLM SANATI BİR GİRİŞ
FİNANS KRİZİ’Mİ, MALİ KRİZ Mİ ?
FİNANS MATEMATİĞİ
FİNANS MATEMATİĞİ : ÇALIŞMA KİTABI (HP HESAP
MAKİNESİ
UYGULAMALI)
FİNANSAL PİYASALAR
İÇİN YENİ PARADİGMA
Sayfa: 27
BAYRAKTAR BAYRAKLI
ARMAN KIRIM
SUSAN L. FUBINI
HALİL İNALCIK
REŞAD EKREM KOÇU
EBUBEKİR SUBAŞI
TAHSİN ÜNAL
FATİH SULTAN MEHMET
JAMES PATTERSON
CAFER ŞEN
GENE F. FRANKLIN
AHMET MİTHAT EFENDİ
MICHEL FOUCAULT
AHMET CEVİZCİ
AHMET CEVİZCİ
AHMET CEVİZCİ
DOĞAN ÖZLEM
İSMAİL TUNALI
AHMET CEVİZCİ
HİLMİ ZİYA ÜLKEN
BETÜL ÇOTUKSÖKEN
METİN YASA
LOUIS ALTHUSSER
SUZAN ERBAŞ
SUZAN ERBAŞ
SABAHATDİN TOPSAKAL
SABAHATDİN TOPSAKAL
KOLEKTİF
KOLEKTİF
ATTİLA İLHAN
LEO HUBERMAN
NAŞİDE GÖKBUDAK
NAŞİDE GÖKBUDAK
WITOLD GOMBROWICZ
GARY C.W. ENGLAND
RICHARD A. POLIN
ASIM GÖNEN
PETER F. DRUCKER
MEVLANA CELALEDDİN
MEVLANA CELALEDDİN
RUMİ
TAHSİN ÜNAL
FEYYAZ BERKER
ALBERT EINSTEIN
ADALET AĞAOĞLU
AZİZ NESİN
WILBUR SMITH
TIMOTHY CORRIGAN
SİMTEN GÜNDEŞ
DAVID BORDWELL
BESİM TİBUK
NURHAN AYDIN
SADİ UZUNOĞLU
GEORGE SOROS
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
181.21/B296F
650.1/K464M
636.08926/F815F
956.101521/İ524F
813.4220/K618F
813.4220/S812F
956.101521/Ü524F
T811.215/F275F
823.354/P277F
819.1/Ş35F
629.83/F625F
T813.312/A353F
194/F681F
109/C375F
109/C375F
103/C375F
100/Ö943F
100/T852F
100/C375F
100/Ü443F
101/Ç678F
129/Y272Ö
194/A473F
372.35/E612F
372.35/E612F
530.076/F35F
372.3/T667F
372.3/T667F
372.3/T274F
372.3/T274F
813.42/İ432F
321.3/H813F
813.42/G941F
813.42/G741F
891.853/G651F
636.108982/E534F
612.647/P645F
551.355/F534F
658.5/P667F
813.42/G953Ü
658/D618Y
297.7/M384F
297.4/M374F
325.32/Ü524F
338.04956/B364F
190/E457F
T813.317/A326F
T813.317/N375B
823.914/S557F
791.437/C666F
791.4301/G952F
791.437/B662F
338.54/T518F
511.8/A924F
511.8/U785F
332.4/S666F
2000
2009
2004
2007
2002
2008
2007
2003
2002
2006
2010
2009
2004
2009
2002
2003
1993
2009
2007
2008
2000
2001
2004
2005
2005
2009
2006
2006
2008
2008
2009
2009
2008
2008
1996
2005
2004
2001
2009
1998
2009
2009
2007
2009
2004
2008
2009
1998
2007
2003
2008
2009
2009
2009
2008
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
1513 0091702
1514 0091703
1515 0091704
1516 0091700
1517 0091705
1518 0091706
1519 0091708
1520 0091711
1521 0091709
1522 0091710
1523 0091713
1524 0091712
1525 0091714
1526 0091715
1527 0091716
1528 0094800
1529 0091717
1530 0094801
1531 0094802
1532 0094803
1533 0091718
1534 0094804
1535 0091719
1536 0091720
1537 0091721
1538 0091722
1539 0091723
1540 0091724
1541 0091725
1542 0091728
1543 0091726
1544 0091727
1545 0091729
1546 0092031
1547 0094805
1548 0094806
1549 0094807
1550 0095030
1551 0094808
1552 0094809
1553 0094810
1554 0088733
1555 0091730
1556 0094811
1557 0089522
1558 0094812
1559 0094813
1560 0091731
1561 0091732
1562 0091733
1563 0094814
1564 0094815
1565 0091734
1566 0091735
1567 0093062
1568 0091737
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ
FİNANSAL TEKNİKLER
FİNANSAL YÖNETİM
FİNANSA GİRİŞ TEORİ VE UYGULAMA
FİRAVUN İMANI
FİRAVUN İMANI
FİYAT MEKANİZMASI VE MAKROEKONOMİK
DENGESİZLİKLER
FİZİK CİLT - 1
FİZİK İLKELERİ : CİLT - 1
FİZİK İLKELERİ : CİLT - 2
FİZİKOKİMYA
FİZİKOKİMYA PROBLEM ÇÖZÜMLERİ
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON PRATİK EL KİTABI
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
FLAPS AND GRAFTS IN DERMATOLOGIC SURGERY
FLAUBERT’IN PAPAĞANI
FLEXIBLE MULTIBODY DYNAMICS : A FINITE ELEMENT
APPROACH
FLEXIBLE SOLAR CELLS
FLOOD AND MEGAFLOOD PROCESSES AND DEPOSITS :
RECENT
AND ANCIENT EXAMPLES
FLUID MECHANICS
FLUID THERAPY FOR VETERINARY NURSES
TECHNICIANS
FONKSİYONEL ANALİZ
FOOD MICROBIOLOGY - 1
FOOD MICROBIOLOGY - 2 : MICROBİAL FOOD
SPOILAGE
FOOD MICROBIOLOGY - 3 : FOOD PRESERVATION
FOOD MICROBIOLOGY - 4 : BENEFICIAL USES OF
MICROORGANISMS
FOR FOOD PRESERVATION AND
FOOD SAFETY
FORSA HALİL
FOTOĞRAF ÇERÇEVEDEKİ GİZEM
FOTOĞRAF SANATI
FOTOĞRAF VE SİNEMANIN TOPLUMSAL TARİHİ
FOTOĞRAFTA RENGİN SIRLARI
THE FOUNTAINHEAD = HAYATIN KAYNAĞI
FOURIER TRANSFORMS
FPGA PROTOTYPING BY VHDL EXAMPLES
FRACTAL GEOMETRY : MATHEMATICAL FOUNDATIONS
AND
APPLICATIONS
THE FRACTAL
GEOMETRY OF NATURE
FRACTAL TIME
FRACTALS AND CHAOS : THE MANDELBROT SET AND
BEYOND
FRACTALS AND CHAOS IN GEOLOGY AND GEOPHYSICS
FRANSIZ İHTİLALİ’ NİN SİYASİ VE İÇTİMA’İ FİKİRLERİ
FRATERNIS : KAYIP KİTAPLAR, GİZLİ KARDEŞLİK
FRESHWATER ANIMAL DIVERSITY ASSESSMENT
FULL STEAM AHEAD
FUNCTION SPACES
FUNCTIONAL OPERATORS
FUNDAMENTALS OF CORPORATE FINANCE
FUZULİ DİVANI
FÜTÜVVETNAME-İ CA’FER SADIK İNCELEME - METİN
GANONG’S REVIEW OF MEDICAL PHYSIOLOGY
GASTROINTESTINAL PATHOLOGY : AN ATLAS AND
TEXT
GAZAP
GAZAP TOHUMLARI
GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA O SARIŞIN KURT
GAZOZ AĞACI VE DİĞER ÖYKÜLER
Sayfa: 28
NALAN AKDOĞAN
ALİ CEYLAN
NURHAN AYDIN
ÜMİT HACIOĞLU
TARIK BUĞRA
TARIK BUĞRA
YILMAZ AKYÜZ
FREDERICK J. KELLER
Sınıfl am a/ Yer
657.452/A426F
658.15/C394F
658.15/A924F
332/H214F
T813.317/B836F
T813.317/B836F
338.5/A499F
531/K344F
530/F595F
530/F595F
P.W. ATKINS
541.3/A745F
YÜKSEL SARIKAYA
541.3/S264F
JACKSON C. TAN
615.82/T25F
612/F579F
612/F579F
617.477/F426F
JULIAN BARNES
823.914/B265F
MICHEL GERADIN
621.811/G362F
MARIO PAGLIARO
621.31244/P234F
551.489/F466F
VICTOR L. STREETER
532/S763F
PAULA HOTSTON MOORE 636.089/M666F
YÜKSEL SOYKAN
515.7/S694F
OSMAN ERKMEN
576.163/E645F
OSMAN ERKMEN
664.07/E645F
OSMAN ERKMEN
664.07/E645F
OSMAN ERKMEN
664.07/E645F
OSMAN ERKMEN
664.07/E645F
REŞAD EKREM KOÇU
813.4220/K618F
MARY PRICE
770.1/P651F
EDOUARO BOUBAT
778.6/B681F
LEVEND KILIÇ
791.43/K444F
JIM ZUCKERMAN
778.6/Z814F
AYN RAND
823.354/R252F
S. BOCHNER
515.723/b613f
PONG P. CHU
621.395/C38F
KENNETH FALCONER
514.742/F241F
BENOIT B. MANDELBROT 516.15/M252F
GREGG BRADEN
001.9/B622F
BENOIT B. MANDELBROT 514.742/M252F
DONALD L. TURCOTTE
550.151/T861F
ERNEST ASTER VON
944.04/A773F
BURAK ELDEM
813.30876/E423F
597.05/F637F
428.24076/f844f
ALOIS KUFNER
515.7/K825F
JOHN VON NEUMANN
515.7/N385F
RICHARD A. BREALEY
658.15/B632F
FUZULİ
T811.216/F878F
İMAM CAFER-İ SADIK
297.741/İ525F
612/G256G
616.33071/G277G
WILBUR SMITH
823.914/S547G
V.C. ANDREWS
823.354/A526G
ATTİLA İLHAN
813.42/İ432G
SABAHATTİN KUDRET
T813.317/A472G
AKSAL
Tarih
2007
2008
2009
2009
2008
2008
2009
2005
2000
2000
1998
2008
2008
2008
2008
2007
2001
2001
2009
2002
1983
2004
2008
2008
2008
2008
2008
2003
2004
1974
2008
2004
2008
1949
2008
2003
1983
2009
2004
1997
2003
2006
2008
2000
1977
1950
1995
2005
2008
2010
2008
2001
2008
2008
2009
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
1569 0091738
1570 0091739
1571 0091740
1572 0091741
1573 0091742
1574 0091743
1575 0091744
1576 0091745
1577 0091746
1578 0091747
1579 0091748
1580 0091749
1581 0091750
1582 0092416
1583 0091751
1584 0091752
1585 0088660
1586 0091753
1587 0091754
1588 0093388
1589 0091496
1590 0091755
1591 0090507
1592 0093936
1593 0094217
1594 0091757
1595 0091758
1596 0091759
1597 0091760
1598 0091761
1599 0091762
1600 0091763
1601 0091764
1602 0091765
1603 0091766
1604 0091767
1605 0091770
1606 0091769
1607 0091772
1608 0091774
1609 0091773
1610 0091777
1611 0091778
1612 0091775
1613 0091779
1614 0091776
1615 0091780
1616 0091781
1617 0091782
1618 0091783
1619 0091784
1620 0091785
1621 0091786
1622 0091787
1623 0091788
1624 0091791
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
GAZOZ AĞACI VE DİĞER ÖYKÜLER
GECE DERSLERİ
GECE HAYATIM - RÜYA ANLATISI
GECE HİKAYELERİ
GECE SESLERİ
GECE VE GÜNDÜZ
GECE YARISINI DÖRT GEÇE
GECELEYİN KÜTÜPHANE
GEÇİP GİDERKEN
GEÇMİŞ - GÜNÜMÜZ VE GELECEĞİN TÜRK DÜNYASI
GEÇMİŞİ KULLANMA KILAVUZU : TARİH, BELLEK,
SİYASET
GEÇMİŞİNİZ
İTİNAYLA TEMİZLENİR
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERMENİ KOMİTELERİ VE
TERÖRÜ
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KABE’NİN İŞGAL TARİHİ
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE - FRANSA İLİŞKİLERİ
GEÇTİĞİM GÜNLERDEN
GEHLEN’İN ANILARI
GELECEĞE BAKMAK : 21. YÜZYIL İÇİN KATILIMCI
EKONOMİ
GELECEK 100 YIL : 21. YÜZYIL İÇİN ÖNGÖRÜLER
GELECEKTE BİLİM OLARAK ORTAYA ÇIKABİLECEK HER
METAFİZİĞE
PROLEGOMENA
ZU EINER
GELECEKTEKİPROLEGOMENA
OLASI EĞİTİM :SİSTEMLERİ
VE BAZI
ARAŞTIRMALAR
GELECEKTEKİ OLASI EĞİTİM SİSTEMLERİ VE BAZI
ARAŞTIRMALAR
GELENEKSEL AHŞAP YAPILAR SORUNLARI VE ÇÖZÜM
YOLLARI
GELENEKSEL YAPILARDA STABİLİTENİN
İYİLEŞTİRİLMESİ
TAKVİYESİ
GELENEKSELLİK - TEMELLERİN
ÇAĞDAŞLIK BAĞLAMINDA
TÜRKİYE’DE
DİNDARLIK
VE
KADIN
GELİŞEN TEKNOLOJİLER VE YENİ OKURYAZARLIKLAR
GELİŞİM İÇİN EĞİTİM : YATIRIM TERCİHLERİNİN
ANALİZİ
GELİŞİM ÖĞRENME VE ÖĞRETİM KURAMDAN
UYGULAMALAR
GELİŞİM ÖĞRENME VE ÖĞRETİM KURAMDAN
UYGULAMALAR
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KURAMLARI
GELİŞİM VE ÖĞRENME
GELİŞİM VE ÖĞRENÖE PSİKOLOJİSİ
GELİŞİM VE ÖĞRENÖE PSİKOLOJİSİ
GENÇ
GENÇLER İÇİN ÇAĞDAŞ COĞRAFYA
GENÇLER İÇİN ÇAĞDAŞ COĞRAFYA
GENÇLER İÇİN DEĞERLERİMİZ
GENÇLER İÇİN SATRANÇ
GENÇLERLE İLETİŞİM : ERGENLİK VE ERGENLİK
PROBLEMLERİ
GENÇLİK, DİN VE DEĞERLER PSİKOLOJİSİ
GENÇLİK VE EDEBİYAT HATIRALARI
GENEL ATLAS ASTRONOMİ
GENEL ATLAS BİYOLOJİ
GENEL ATLAS FİZİK VE KİMYA
GENEL ATLAS FİZİK VE KİMYA
GENEL ATLAS FİZYOLOJİ
GENEL ATLAS FİZYOLOJİ
GENEL BİYOLOJİ CANLILAR BİLİMİ
GENEL BİYOLOJİ ZOOLOJİ LABORATUVARI
GENEL CERRAHİ CİLT - 1
GENEL CERRAHİ CİLT - 2
GENEL COĞRAFYA
GENEL EKOLOJİ
GENEL EKONOMİ
GENEL FOTOĞRAF BİLGİLERİ
GENEL HUKUK BİLGİSİ
Sayfa: 29
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
T813.317/A472G
813.42/T345G
818.807/A326G
813.311/E555G
813.42/K945G
823.912/W664G
823.354/K453G
027/M253G
T814.317/A472G
909.049435/U126G
327.101/T627G
320.956/K612G
323.2/K262G
953.8/B999G
327.561044/A144G
370.92/Y913G
327.1243/G334G
331.011/A413G
303.49/F643G
193/K257G
370.9561/S955G
370.9561/S955G
624.184/G952G
624.15/Ç254G
305.409561/U972G
372.35/A478S
338.919/P721G
371.3/S353G
371.3/S353G
155.4/M544G
370.15/U478G
370.15/Y264G
370.15/Y264G
T811.317/D234G
910/G351G
910/G351G
297.5/G351G
B.J. WITHUIS
794.1/W573S
LOUIS THOMAS HELLMAN 155.4/H344G
HAYATİ HÖKELEKLİ
297.8/H943G
YAKUP KADRİ
818.803/K262G
KARAOSMANOĞLU
JOSE TOLA
520/T642G
JOSE TOLA
574/T642G
JORDI LLANSANA
540/L425G
JORDI LLANSANA
540/L425G
ADOLFO CASSAN
574.1/C277G
ADOLFO CASSAN
574.1/C277G
İLHAMİ KİZİROĞLU
574/K575G
ALİ ATEŞ
574/A737G
617/G353G
617/G353G
910.133/G353G
SABRİ GÖKMEN
574.5/G945G
ARSLAN ZAFER GÜRLER 330/G964G
ALİ FAZIL
771/F274G
340/G353G
2009
2004
2008
2004
2009
2009
2007
2008
2003
2009
2009
2009
2009
2007
2008
2007
2004
1994
2009
2002
2008
2008
2007
2000
2006
2005
2006
2009
2009
2008
2009
2005
2005
2007
2004
2004
2008
2001
(T.B.)
2002
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2005
2002
2002
2007
2007
2009
(T.B.)
2007
SABAHATTİN KUDRET
AKSAL
LATİFE TEKİN
ADELET AĞAOĞLU
EMİN NİHAD BEY
AYŞE KULİN
VIRGINAI WOOLF
STEPHEN KING
ALBERTO MANGUEL
ÇETİN ALTAN
FUAT UÇAR
ENZO TRAVERSO
CEMİL KOÇAK
ERCAN KARAKOÇ
MEHMET ALİ BÜYÜKKARA
EŞREF HİLMİ AÇIK
HASAN ALİ YÜCEL
REINHARD GEHLEN
MICHAEL ALBERT
GEORGE FRIEDMAN
IMMANUEL KANT
VEYSEL SÖNMEZ
VEYSEL SÖNMEZ
REHA GÜNAY
A. NAFİZ ÇAMLIBEL
VEYSEL UYSAL
ARİF ALTUN
GEORGE
PSACHAROPOULOS
NURAY SENEMOĞLU
NURAY SENEMOĞLU
PATRICIA H. MILLER
AYTEN ULUSOY
ŞENAY YAPICI
ŞENAY YAPICI
FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
1625 0091792
1626 0091793
1627 0091794
1628 0091795
1629 0091796
1630 0091797
1631 0091798
1632 0091799
1633 0091800
1634 0091801
1635 0091802
1636 0091803
1637 0091804
1638 0091805
1639 0091806
1640 0091807
1641 0091808
1642 0091809
1643 0091811
1644 0091812
1645 0091813
1646 0091810
1647 0091815
1648 0091814
1649 0091817
1650 0091818
1651 0091819
1652 0091820
1653 0091821
1654 0091822
1655 0091823
1656 0091824
1657 0091825
1658 0091826
1659 0091828
1660 0091830
1661 0091829
1662 0091831
1663 0092797
1664 0091832
1665 0091833
1666 0091835
1667 0091834
1668 0091836
1669 0091837
1670 0091838
1671 0088725
1672 0088719
1673 0094816
1674 0091839
1675 0091840
1676 0091842
1677 0091843
1678 0091844
1679 0091845
1680 0091846
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
GENEL HUKUK BİLGİSİ
GENEL HUKUK BİLGİSİ
GENEL HUKUK BİLGİSİ
GENEL HUKUK BİLGİSİ
GENEL HUKUK BİLGİSİ
GENEL HUKUK BİLGİSİ
GENEL HUKUK BİLGİSİ
GENEL HUKUK BİLGİSİ
GENEL HUKUK BİLGİSİ
GENEL HUKUK TEORİSİ VE MARKSİZM
GENEL İLETİŞİM : KAVRAMLAR VE MODELLER
GENEL İSTATİSTİK
GENEL İŞLETME
GENEL İŞLETME
GENEL İŞLETMECİLİK
GENEL İŞLETMECİLİK
GENEL İŞLETMECİLİK BİLGİLERİ
GENEL İŞLETMECİLİK BİLGİLERİ
GENEL KİMYA - 2
GENEL KİMYA - 3 : ANALİTİK KİMYA
GENEL KİMYA - 4 : ORGANİK KİMYA
GENEL KİMYA
GENEL KİMYA LABORATUVAR
GENEL KİMYA LABORATUVAR KİTABI
GENEL MATEMATİK
GENEL MATEMATİK
GENEL MATEMATİK
GENEL MATEMATİK PROBLEMLERİ - 1
GENEL MUHASEBE
GENEL MUHASEBE
GENEL MUHASEBE
GENEL MUHASEBE
GENEL MUHASEBE
GENEL MUHASEBE
GENEL MUHASEBE
GENEL MUHASEBE : İLKELER VE TEKDÜZEN HESAP
PLANI
GENEL UYGULAMALARI
MUHASEBE : KAVRAMLAR, İLKELER, BELGELER,
THP,
UYGULAMALAR
GENEL
MUHASEBE : MALİ TABLOLAR ANALİZİ
GENEL MUHASEBE VE GİRİŞ
GENEL PSİKOLOJİ
GENEL PSİKOLOJİ
GENEL TURİZM İLKELER KAVRAMLAR
GENEL TURİZM İLKELER VE KAVRAMLAR
GENEL ÜNİVERSİTE KİMYASI MODERN UYGULAMALARI
GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM
GENEL VİROLOJİ
GENERAL ALLENBY’NİN HATIRATI (ARAP İLLERİNİN
ELİMİZDEN
ÇIKIŞ ÖYKÜSÜ)
GENERAL FALKENHEİN’
İN HATIRATI
GENERAL RECONSTRUCTIVE SURGERY
GENERALİN KIZI
GENESİS “BÜYÜK ULUSAL ANLATI” VE TÜRKLERİN
KÖKENİ ALGORİTMALAR VE EN İYİLEME YÖNTEMLERİ
GENETİK
GENETİK KAVRAMLAR
GENETİK SORUNLAR VE TIBBİ ETİK (GENETİK
DANIŞMA)
GENLER VE DNA
GENLER VE DNA
Sayfa: 30
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
340/G353G
340/G353G
340/G353G
340/G353G
340/G353G
340/G353G
340/G353G
340/G353G
340/G353G
EVGENYB. PASUKANIS
340.1/P278G
HASAN TUTAR
302.2/T872G
VELİ SÜME
519.5/S953G
M. ŞERİF ŞİMŞEK
658/Ş557G
EYYÜP AKTEPE
658/A473G
658/G353G
658/G353G
DOĞAN TUNCER
658/T851G
DOĞAN TUNCER
658/T851G
540/G353G
543/G353G
547/G353G
MERAL ŞANLI
540/Ş254G
540/G943G
540/G353G
ALİ DÖNMEZ
510.7/D755G
MUSTAFA BALCI
510/B241G
MUSTAFA BALCI
510/B241G
MUSTAFA BALCI
510/B241G
ORHAN SEVİLENGÜL
657/S387G
ORHAN SEVİLENGÜL
657/S387G
ORHAN SEVİLENGÜL
657/S387G
ORHAN SEVİLENGÜL
657/S387G
ORHAN SEVİLENGÜL
657/S387G
GÜLNİHAL TORMANLI
657/T662G
657/G353G
GÜRBÜZ GÖKÇEN
657/G741G
TOLGA UYSAL
657/U972G
MAHMUT
657/K243G
KALENDEROĞLU
MUSTAFA
SAVCI
657/S281G
FERİHA (BALKIŞ)
150/B295F
BAYMUR
FERİHA (BALKIŞ)
150/B295F
BAYMUR
NAZMİ KOZAK
338.4791/K672G
NAZMİ - KOZAK,
338.4791/K692G
MERYEM
BAHATTİNA.- KOZAK
SARAÇ,
540/S692G
SEZAİ
SOYDAN
HASAN TUTAR
302.2/T872G
ŞEMSETTİN - US, A.
616.01/U772G
DÜRDAL USTAÇELEBİ
956.101543/G353G
ERICH VON FALKENHEIN 956.101543/F244G
617.11/G353G
NEŞSON DEMILLE
823.354/D354G
MURAT BELGE
814.42/B343G
ZEKAİ ŞEN
005.1/Ş35G
WILLIAM S. KLUG
575.1/K483G
Z. GENÇ
616.042/G351G
ANNA CLAYBOURNE
575.1/C429G
ANNA CLAYBOURNE
575.1/C429G
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2002
2003
1999
2009
2009
2008
2008
2009
2009
2008
2007
2007
2000
2006
2008
2007
2008
2009
2003
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2009
2007
2008
2009
1972
1972
2010
2009
2004
2008
2008
2003
(T.B.)
2009
2000
2009
2004
2009
1997
2007
2007
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
1681 0094818
1682 0091847
1683 0091848
1684 0091849
1685 0091850
1686 0091851
1687 0095031
1688 0091852
1689 0091853
1690 0091854
1691 0091855
1692 0091856
1693 0091857
1694 0094820
1695 0094819
1696 0091858
1697 0089773
1698 0089772
1699 0089774
1700 0089771
1701 0091859
1702 0091860
1703 0091861
1704 0091862
1705 0091863
1706 0091864
1707 0091865
1708 0091866
1709 0091867
1710 0091868
1711 0091869
1712 0091872
1713 0091870
1714 0091871
1715 0091873
1716 0091874
1717 0088666
1718 0088828
1719 0091875
1720 0088667
1721 0088829
1722 0091876
1723 0094821
1724 0095305
1725 0091877
1726 0091878
1727 0091879
1728 0091882
1729 0091881
1730 0091880
1731 0091883
1732 0091884
1733 0091885
1734 0091886
1735 0091887
1736 0091888
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
GEOCHEMISTRY, GROUNDWATER AND POLLUTION
GEOMETRİK TOLERANSLAR
GEOMETRİK TOLERANSLAR
GEOMETRİK TOLERANSLAR
GEOMETRİK TOLERANSLAR
GEOMETRİK TOLERANSLAR
THE GEOMETRY OF DISCRETE GROUPS
GEOTEKNİK BİLGİSİ I ÇÖZÜMLÜ PROB. ZEMİNLER VE
MEKANİĞİ
GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ
GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ
GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ EL KİTABI
GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ: İLKELER VE
UYGULAMALAR
GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
GEOTHERMAL ENERGY : AN ALTERNATIVE RESOURCE
FOR
THE 21STENERGY
CENTURY
GEOTHERMAL
: UTILIZATION AND
TECHNOLOGY
GERÇEK ZENGİNLİĞE ULAŞMA SANATI
GERİATRİ : CİLT - 1
GERİATRİ : CİLT - 2
GERİATRİ : CİLT - 2
GERİATRİ : CİLT - 1
GERİATRİK GEROPSİKİYATRİK ACİLLER
GEZGİN
GIDA ANALİZLERİ
GIDA İNSAN SAĞLIĞI İLGİLİ YASALAR
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ : GIDA ENDÜSTRİSİ İÇİN
TEMEL
ESASLAR VE UYGULAMALAR
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
: GIDA ENDÜSTRİSİ İÇİN
TEMEL
ESASLAR VE UYGULAMALAR
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
: GIDA ENDÜSTRİSİ İÇİN
TEMEL
ESASLAR
VE
UYGULAMALAR
GILGAMIŞ DESTANI
GİDENLERİN ARDINDAN
GİRDAP
GİRİŞİMCİLİK : TEMEL KAVRAMLAR VE BAZI GÜNCEL
KONULAR
GİRİŞİMCİLİK ATEŞİ VE İŞ MELEKLERİ
GİRİŞİMCİLİK TUTKUSU
GİYİMDE MAKİNE TEKNOLOJİLERİ
GİZLİ EL
GİZLİ HARP İSTİBARAT
GİZLİ HARP İSTİHBARAT
GİZLİ MÜCEVHER
GİZLİ ORDULAR
GİZLİ ORDULAR
GLADYATÖR : ROMA’NIN SAVAŞÇI KÖLELERİNİN GİZLİ
TARİHİ
GLAUCOMA : MEDICAL DIAGNOSIS AND THERAPY :
VOLUME
- ONE
GLAUCOMA
: SURGICAL MANAGEMENT : VOLUME TWO
GLOKOM CERRAHİSİ
GODOT’YU BEKLERKEN
GORİOT BABA
GÖÇ, KÜLTÜR, KİMLİK
GÖÇ - AYARSIZLAR
GÖÇ TEMİZLİĞİ
GÖÇEBE
GÖÇMÜŞ KEDİLER BAHÇESİ
GÖĞE BAKMA DURAĞI : SEÇME ŞİİRLER
GÖKKUŞAĞI
GÖKYÜZÜ
GÖLGELER ÇABUK ÖLÜR
Sayfa: 31
C.A.J. APPELO
ÖMER KURT
ÖMER KURT
ÖMER KURT
ÖMER KURT
ÖMER KURT
ALAN F. BEARDON
AKIN ÖNALP
STEVEN L. KRAMER
STEVEN L. KRAMER
ROBERT W. DAY
DONALD P. CODUTO
ROBERT D. HOLTZ
HARSH GUPTA
NAPOLEON HILL
SADIK YALSIZUÇANLAR
BEKİR CEMEROĞLU
HASAN OĞAN
MUSTAFA - DOKUZLU,
CANAN PICHHARDT
TAYYAR
KLAUS
KLAUS PICHHARDT
KLAUS PICHHARDT
DANNY P. JACKSON
YAVUZ BÜLENT BÂKİLER
CLIVE CUSSLER
SEMRA GÜNEY
HALİL YILDIRIM
MICHAEL E. GERBER
FATMA ÖZTÜRK ERAY
REŞAT NURİ GÜNTEKİN
KAZIM KARABEKİR
KAZIM KARABEKİR
V.C ANDREWS
EMRULLAH TEKİN
EMRULLAH TEKİN
ALAN BAKER
ATİLLA BAYER
SAMUEL BECKETT
HONORE DE
BALZAC
LAIN
CHAMBERS
CEVAT FEHMİ BAŞKUT
ADALET AĞAOĞLU
STEPHENIE MEYER
BİLGE KARASU
TURGUT UYAR
V.C. ANDREWS
REŞAT NURİ GÜNTEKİN
MUHSİN KIZILKAYA
Sınıfl am a/ Yer
551.49/A663G
621.815/K867G
621.815/K867G
621.815/K867G
621.815/K867G
621.815/K867G
512.2/B326G
624.1513/Ö524G
624.1762/K625G
624.1762/K625G
624.1762/D29G
624.1762/C628G
624.513/H647G
621.44/G967G
621.44/G367G
158.1/H444G
618.97 G365G
618.97 G365G
618.97 G365G
618.97 G365G
618.97/G365G
813.317/Y247G
641/C353G
344.032/O325G
576.163/T292G
576.163/P413G
576.163/P413G
576.163/P413G
398.2/J214G
818.808/B245G
823.354/C877G
658.022/G953G
338.04/Y442G
338.04/G361G
338.47/E629G
T813.315/G957G
327.12/K274G
327.12/K274G
823.354/A526G
327.12561/T345G
327.12/T345G
939.09/B243G
617.741/G428G
617.741/G428G
617.71/B293G
822/B314G
843.7/B294G
304.8/C325G
812.317/B274B
813.42/A320R
823.354/M393A
813.42/K262N
811.42/U926G
823.354/A526G
813.315/G957D
813.42/K494G
Tarih
2005
2007
2007
2007
2007
2007
1983
2007
2003
2003
2004
2006
1981
2008
2006
2009
2008
2009
2008
1996
2007
2006
2006
2006
2008
2008
1999
2008
2008
2009
2000
2004
1998
1996
2004
1998
2003
2009
2009
2006
2006
2005
2006
2008
2009
2006
2009
2003
2002
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
1737 0091889
1738 0091890
1739 0091891
1740 0091892
1741 0091893
1742 0091894
1743 0091895
1744 0091896
1745 0091897
1746 0091898
1747 0091899
1748 0091900
1749 0091446
1750 0091901
1751 0091902
1752 0093345
1753 0093346
1754 0091903
1755 0091906
1756 0091904
1757 0091905
1758 0091908
1759 0091907
1760 0091909
1761 0091910
1762 0091911
1763 0091912
1764 0091913
1765 0091914
1766 0091915
1767 0091916
1768 0091917
1769 0095384
1770 0091841
1771 0091918
1772 0091919
1773 0091920
1774 0091921
1775 0091922
1776 0091923
1777 0091924
1778 0091925
1779 0091926
1780 0091927
1781 0091928
1782 0091929
1783 0091930
1784 0091931
1785 0091932
1786 0091934
1787 0091935
1788 0091936
1789 0091937
1790 0091938
1791 0091939
1792 0091940
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
GÖLGELERİN GÖLGESİ
GÖLGELİ BAHÇE
GÖLGESİNİ ÇİĞNEYEN KADIN
GÖLGESİZLER
GÖLLER VE ÇÖLLER ŞAİRİ
GÖRSEL İLETİŞİM VE GRAFİK TASARIM
GÖRSEL İLETİŞİM VE GRAFİK TASARIM
GÖRSEL İLETİŞİM VE GRAFİK TASARIM
GÖRSEL İLETİŞİM VE GRAFİK TASARIM
GÖRSEL İLETİŞİMDE TEMEL TASARIM
GÖRSEL İLETİŞİMDE TEMEL TASARIM
GÖZ
GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA DEK : DÜŞÜNMEDEN
DÜŞÜNEBİLME
GÜCÜ
GÖZ
TANSİYONU
GLOKOM TANISI, TİPLERİ VE
TEDAVİSİ
GÖZÜN VİCDANI : KENTİN TASARIMI VE TOPLUMSAL
YAŞAM
GRABB AND SMITH’S PLASTIC SURGERY : TÜKÇE
GRABB AND SMITH’S PLASTIC SURGERY : TÜKÇE
GRABB AND SMITH’S PLASTIC SURGERY : TÜRKÇE
GRAFİK SANATLAR: TARİH - TASARIM - TEKNOLOJİ
GRAFİK SANATLAR : TARİH - TASARIM - TEKNOLOJİ
GRAFİK SANATLAR : TARİH - TASARIM - TEKNOLOJİ
GRAFİK TASARIM NE İÇİNDİR?
GRAFİK TASARIM NE İÇİNDİR ?
GRAFİK TASARIM VE REKLAM
GRAFİK TASARIMDA GÖRSEL ALGI
GRAFİK TASARIMDA GÖRSEL ALGI
GRAFİKERİN EL KİTABI
GRAFİKLERİN EL KİTABI
GRAMMER DEEP
GRAMOFON HALA ÇALIYOR
GRAVİTE VE MANYETİK ARAMA YÖNTEMLERİ
GRAY’S ANATOMİ ATLASI
GREENSPAN ETKİSİ : DÜNYA PİYASALARINI HAREKETE
GEÇİREN
SÖZLER : GENETİĞİN TEMELLERİ
GREGOR MENDEL
GREK FELSEFESİ TARİHİ
GROSSMAN'S KARDİYAK KATETERİZASYON ANJİOGRAFİ
VE
GİRİŞİM
GUGUKLU
SAAT
GULYABANİ : GÖNÜL TİCARETİ
GURBET HİKAYELERİ
GURBET HİKAYELERİ VE YERALTINDA DÜNYA VAR
GURUR VE ÖNYARGI
GURUR VE ÖNYARGI
GUVAŞ RESİM TEKNİĞİ
GÜBRELER VE GÜBRELEME TEKNİĞİ
GÜÇ ELEKTRONİĞİ : ÇEVİRİCİLER, UYGULAMALAR, VE
TASARIM
GÜÇ VE GÜZELLİK IV. MURAT’IN OLAĞANDIŞI YAŞAMI
GÜÇ VE İHTİŞAM
GÜÇLER
GÜÇLÜ DEMOKRASİ YENİ BİR ÇAĞ İÇİN KATILIMCI
SİYASET
GÜLNİHAL
GÜLÜN İÇİNDE BÜLBÜL SESİ VAR
GÜLÜN MUCİZESİ
GÜN BATARKEN
GÜN EKSİLMESİN PENCEREMDEN
GÜN OLUR ASRA BEDEL
GÜNBATIMI
Sayfa: 32
ÇETİN ALTAN
V. C. ANDREWS
ZELİHA AKÇAGÜNER
HASAN ALİ TOPTAŞ
AHMET ÇOBAN
TEVFİK FİKRET UÇAR
CAN BİLGİLİ
TEVFİK FİKRET UÇAR
TEVFİK FİKRET UÇAR
H. YAKUP ÖZTUNA
H. YAKUP ÖZTUNA
VLADIMIR NABOKOV
MALCOLM GLADWELL
HİKMET ÖZÇETİN
RICHARD SENNET
ADNAN TEPECİK
ADNAN TEPECİK
ADNAN TEPECİK
ALICE TWEMLOW
ALICE TWEMLOW
ULUFER TEKER
ABDULGANİ ARIKAN
ABDULGANİ ARIKAN
MİNE TUKSAL
MİNE TUKSAL
Anıl Gürbüz - Emrah
Gürbüz
SELİM İLERİ
MUZAFFER SANVER
DAVID B. SICILIA
EDWARD EDELSON
EDUARD ZELLER
MAHMUT ŞAHİN
REFİK HALİD KARAY
HÜSEYİN RAHMİ
GÜRPINAR
REFİK HALİD KARAY
REFİK HALİD KARAY
JANE AUSTEN
JANE AUSTEN
JUAN T. COMAMALA
BURHAN KACAR
NED MOHAN
ADNAN ÖZYALÇINER
ÜNSAL KUBAT
URSULA K. LE GUIN
BENJAMIN BARBER
NAMIK KEMAL
NEZİHE MERİÇ
JEAN GENET
LESLEY LOKKO
CAHİT SITKI TARANCI
CENGİZ AYTMATOV
DANIELLE STELL
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
813.42/A472G
823.354/A526G
813.42/A412G
813.42/T667G
928.561/Ç612Ç
760/U126G
760/K373Y
760/U126G
760/U126G
712/Ö978G
741.6/Ö778G
891.744/N216G
153/G422G
617.71/Ö913G
307.76/S355G
617.95/G621G
617.95/G621G
617.95/G621G
760/T363G
760/T363G
760/T363G
760/T835G
741.6/T835G
659.1/T343S
741.6/A644G
741.6/A644G
741.6/T847G
741.6/T847G
425/G961G
813.317/İ436G
550/S257G
611/G629G
332.110973/S515G
576.52092/E234G
111.85/Z344G
636.0891/G667G
813.317/K262K
T813.317/G966G
T813.316/K262G
T813.316/K262G
823.7/A877G
823.7/A877G
751.422/C652G
631.81/K212G
621.317/M632G
813.4220/Ö792G
923.156/K812G
823.354/L338G
321.8/B261G
T812.311/N254G
813.42/M365G
843.914/G353H
823.354/L644G
813.316/T262G
818.9927303/A975A
823.354/S733G
2001
2005
2010
2004
2004
2006
2004
2004
2007
2009
2007
2009
1999
2010
2010
2010
2002
2002
2002
2008
2006
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2009
2000
20002
2008
2007
2009
2000
2009
2010
1993
2009
2007
2005
2008
2009
1995
2009
2008
1999
2006
2008
2009
2005
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
1793 0091941
1794 0092167
1795 0091942
1796 0091943
1797 0091944
1798 0091945
1799 0091946
1800 0091947
1801 0091949
1802 0091948
1803 0091950
1804 0091951
1805 0091952
1806 0091953
1807 0091954
1808 0091955
1809 0091958
1810 0091956
1811 0091957
1812 0091959
1813 0091960
1814 0091961
1815 0091965
1816 0091963
1817 0091962
1818 0091964
1819 0091966
1820 0091967
1821 0091968
1822 0091969
1823 0091970
1824 0091971
1825 0091972
1826 0091973
1827 0088716
1828 0091974
1829 0091975
1830 0091976
1831 0091977
1832 0091978
1833 0091979
1834 0094822
1835 0091980
1836 0091981
1837 0091982
1838 0088688
1839 0088689
1840 0091983
1841 0091984
1842 0091985
1843 0091986
1844 0091987
1845 0091988
1846 0091989
1847 0091990
1848 0091991
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR : GLOBAL KRİZ
GÜNCEL İKTİSADİ TARTIŞMALAR : TÜRKİYE’NİN
EKONOMİK
SORUNLARI ÜZERİNE
GÜNCEL MÜDAHALELER
GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARINDAN SEÇMELER
GÜNCEL YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAKLAŞIMLARI
GÜNDELİK HAYAT KILAVUZU
GÜNDELİK HAYATIN KEŞFİ - I EYLEM, UYGULAMA,
ÜRETİM
SANATLARI
GÜNDOĞUMUNA
YOLCULUK
GÜNEŞ, İŞTE BURDAYIM
GÜNEŞ İMPARATORLUĞU
GÜNEŞİN KARANLIĞINDA
GÜNLER AKIP GİDERKEN
GÜNLÜK
GÜNLÜK
GÜNÜ YAŞA
GÜNÜ YAŞAMA ARZUSU
GÜNÜMÜZ İNGİLTERE’SİNDE DİN EĞİTİMİ
GÜNÜMÜZ İSLAM MEZHEPLERİ
GÜNÜMÜZ İŞ ORTAMINDA SEKRETERLİK
GÜNÜMÜZDE İNSAN VE İNSANLAR SOSYAL
PSİKOLOJİYE
GİRİŞ
GÜNÜMÜZDE PSİKOTERAPİ
GÜNÜN SON RENGİ
GÜZEL, ETKİLİ KONUŞMA VE YAZMA SANATI
GÜZEL, ETKİLİ KONUŞMA VE YAZMA SANATI
KOMPOZİSYON
GÜZEL AMELLER BÜYÜK SEVAPLAR
GÜZEL TÜRKÇEYİ ÖĞRENİYORUM 2
GÜZELLİĞİN SIRRI ADIM ADIM MAKYAJ TEKNİKLERİ
HABABAM SINIFI
HABER NASIL OKUNUR ?
HABERİN YOL HARİTASI
HABERMAS’I OKUMAK
HABERMAS’I OKUMAK
HACI MURAT
HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ : MAKALELER - BİLDİRİLER İNCELEMELER
HAÇLILARIN AJAN - PROVOKATÖR KOLLARI :
MİSYONERLER
HADİ GİDELİM VE FENER RUM PATRİKHANESİ
HADİS ARAŞTIRMA VE TENKİT KLAVUZU
HADİS RİVAYETİNDE AİLE İSNADLARI
HADİSLERE GÖRE YAHUDİ VE HRİSTİYANLARA UYMAK
HADİSLERİN DİLİ
HADİSLERİN SAYILARI
HAIMOVICI’S VASCULAR SURGERY
HAKİKAT VE HAKİKATLİLİK
HAKİKAT VE HURAFE
HALİDE EDİB : TÜRK MODERNLEŞMESİ VE FEMİNİZM
HALİDE EDİP ADIVAR SEÇMELER - 1 : YENİLEŞME
DÖNEMİ
TÜRKADIVAR
EDEBİYATI
HALİDE EDİP
SEÇMELER - 2 : YENİLEŞME
DÖNEMİ
TÜRK
EDEBİYATI
HALİFELİĞİN KALDIRILMASI
HALK ŞİİRİNDE TÜRKÜ
HALKBİLİM 1
HALKBİLİM 2
HALKBİLİM 3
HALKBİLİMi 4
HALKBİLİMİ KURAMLARI VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
TARİHİNE
GİRİŞ
HALKBİLİMİ
KURAMLARI VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
TARİHİNE
GİRİŞ KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR 1
HALKBİLİMİNDE
Sayfa: 33
MUSTAFA ACAR
LOUIS ALTHUSSER
İNCİ - ÇATI, KAHRAMAN
VARİNLİ
SUSAN WILLIS
MICHEL DE CERTEAU
JULIAN BARNES
CHARLES BUKOWSKI
J.G. BALLARD
MICHAEL CONNELLY
İPEK ONGUN
OĞUZ ATAY
OĞUZ ATAY
SAUL BELLOW
IRVIN YALOM
RECEP KAYMAKCAN
ETHEM RUHİ FIĞLALI
MEHMET ALTINÖZ
ÇİĞDEM KAĞITÇIBAŞI
SAFFET MURAT TURA
GÜLŞEN KARACAOĞLU
SEVGİ ŞAHİN
SEVGİ ŞAHİN
MUSTAFA NECATİ
BURSALI
NURETTİN KOÇ
AYŞE AYDIN
RIFAT ILGAZ
KEMAL ASLAN
KEMAL ASLAN
TANER TİMUR
TANER TİMUR
LEV NİKOLAYEVİÇ
TOLSTOY
IŞIN
DEMİRKENT
GÜNAY,TUNCER
ADALET AĞAOĞLU
SALAHATTİN POLAT
BEKİR KUZUDİŞLİ
MİRZA TOKPINAR
BÜNYAMİN ERUL
MUSTAFA KARATAŞ
BERNARD WILLIAMS
DÜCANE CÜNDİOĞLU
AYŞE DURAKBAŞA
HALİDE EDİP ADIVAR
HALİDE EDİP ADIVAR
ALİ SATAN
ALİ YAKICI
ALİ HAYDAR AVCI
ALİ HAYDAR AVCI
ALİ HAYDAR AVCI
ALİ HAYDAR AVCI
ÖZKUL ÇOBANOĞLU
ÖZKUL ÇOBANOĞLU
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
658.406/G951G
330.56/A126G
335.411/A473G
658.8/V265G
658/G951G
307.760973/W544G
401.1/D313G
823.914/B265G
828.3802/B846G
823.914/B244G
823.354/C655G
813.42/O538G
813.42/A729G
813.427/A729G
823.354/B344G
823.914/Y246B
377.8/K295G
297.69/F434G
651.374/A474G
302/K234G
616.8914/T862G
813.42/K262G
808.5/Ş235G
808.5/Ş235G
297.61
411.44/K619G
646.72/A924G
817.42/I432H
070.442/A742H
070.442/A742H
303.38/T558H
303.38/T558H
891.733/T647H
909.07/D355H
266.561/G952H
813.317/A326Y
297.124/7P642H
297.3/K898H
297.124/T646H
297.124/E684H
297.3/K262H
617.413/H255H
121/W544H
297.831/C952H
305.42/D862H
T818.315/A247H
T818.315/A247H
956.1024/S272H
398.56/Y244H
398/A814H
398/A814H
398/A814H
398/A814H
398/Ç612H
398/Ç612H
398.01/H244H
2009
2009
2004
2008
2008
1993
2008
2006
2004
2007
2009
2009
2009
2008
2007
2004
2008
2006
2008
2005
2008
2007
2007
2008
1988
2004
2006
2009
2008
2008
2008
2007
2002
2008
2008
2007
2008
2004
2006
2006
2007
2003
2003
2008
2007
2003
2003
2003
2003
2008
2008
2006
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
1849 0091992
1850 0089908
1851 0091993
1852 0091994
1853 0091995
1854 0091996
1855 0091997
1856 0091998
1857 0091999
1858 0094823
1859 0094824
1860 0092000
1861 0094825
1862 0094826
1863 0094827
1864 0094828
1865 0095312
1866 0094829
1867 0092001
1868 0092002
1869 0092003
1870 0092004
1871 0092005
1872 0092006
1873 0092007
1874 0088800
1875 0094830
1876 0092008
1877 0092009
1878 0092011
1879 0092010
1880 0092320
1881 0092013
1882 0092015
1883 0092016
1884 0092017
1885 0092014
1886 0092018
1887 0092019
1888 0092020
1889 0092021
1890 0092022
1891 0092023
1892 0092024
1893 0092025
1894 0092026
1895 0092027
1896 0092028
1897 0092029
1898 0092030
1899 0092032
1900 0092033
1901 0092034
1902 0092035
1903 0092036
1904 0092037
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
HALKEVLERİ : İDEOLOJİ VE MİMARLIK
HALKIN KALEMİYLE CELAL BAYAR
HALKLA İLİŞKİLER
HALKLA İLİŞKİLERDE MEDYA YÖNETİMİ : YENİ
İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİYLE
HALKLA İLİŞKİLERDE
ÖRNEK OLAY ANALİZİ
HALUK’A MEKTUPLAR
HALUK’UN DEFTERİ
HAMLET
HANÇERLİ HANIM
HAND AND UPPER EXTREMITY RECONSTRUCTION
HAND BOOK OF SPORTS STUDIES
HANDAN
THE HANDBOOK OF BLENDED LEARNING : GLOBAL
PERSPECTIVES,
LOCAL DESIGNS METHODS,
HANDBOOK
OF MICRODIALYSIS
APPLICATIONS
AND
PERSPECTIVES
HANDBOOK OF PLANT
NUTRITION
HANDBOOK OF STATISTICAL GENETICS : VOLUME - 1
HANDBOOK OF STATISTICAL GENETICS : VOLUME - 2
HANDS - ON INTRODUCTION TO LABVIEW FOR
SCIENTISTS
AND
ENGINEERS
HANGİ
DÜNYA
DÜZENİ
?
HANIMIN ÇİFTLİĞİ
HANIMIN ÇİFTLİĞİ
HAREM
HARFLER VE NOTALAR
HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMALARI (KARTOĞRAFYA)
HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMALARI (KARTOĞRAFYA)
HARP OKULU TARİHİ
HARPER’S ILLUSTRATED BIOCHEMISTRY
HASAN ALİ YÜCEL
HASANGİLLER
HASTALIK HASTASI
HASTA HAKLARI
HATIRALAR
HATIRALAR: TANIDIKLARIM
HAVAALANI MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALARI
HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME ESASLARI
HAVARİLER
HAVA DURUMU VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
HAVUZ VE KAFESLERDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ
TEKNİKLERİ
HAVUZ VE KAFESLERDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ
TEKNİKLERİ
HAYAL KIRIKLIĞI
HAYAL VE ISTIRAP
HAYALİMDEKİ KADIN
HAYALLER DÜNYASI
HAYAT DEVAM EDİYOR - BİR GENÇ KIZIN GİZLİ
DEFTERİ
HAYAT VE7 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ VE ÖĞRETMEN
KILAVUZU
HAYATA DAİR ÖYKÜLER
HAYATI SAVUNMA BİÇİMLERİ
HAYATIM
HAYATIM...OTOBİYOGRAFİ
HAYATIN GERÇEKLERİ
HAYATIN MUCİZELERİ
HAYATIN VE AŞKIN YASALARI
HAYIR...
HAYIR DEMEYİ BİLMEK
HAYVAN MEZARLIĞI
HAYVANCILIK, TEMEL BESİCİLİK VE BESLENME
Sayfa: 34
NEŞE YEŞİLKAYA
ECE İNAN
HAKAN PALA
BİLGE KARASU
TEVFİK FİKRET
WILLIAM SHAKESPEARE
OSMAN SEVİM
HALİDE EDİP ADIVAR
JOHN ESSICK
BANU AVAR
ORHAN KEMAL
ORHAN KEMAL
ÖMER SEYFETTİN
HASAN ALİ TOPBAŞ
ERSİN GÜNGÖRDÜ
ERSİN GÜNGÖRDÜ
TAHSİN ÜNAL
GÜVEN ULUKÖSE
TARIK DURSUN K.
MOLİERE
ŞÜKRÜ HATUN
İSMET İNÖNÜ
ARNOLD J. TOYNBEE
ARGUN TUNÇ
HİKMET DOĞAN
GÜN ZİLELİ
LAURA HOWELL
YILMAZ EMRE
YILMAZ EMRE
IAN CRAIB
SELİM İLERİ
DANİELLE STEEL
V. C. ANDREWS
İPEK ONGUN
VEYSEL SÖNMEZ
YAVUZ BAHADIROĞLU
ADALET AĞAOĞLU
KAZIM KARABEKİR
AGATHA CHRİSTİE
GRAHAM JOYCE
J. G. BALLARD
CONNIE PALMEN
ADALET AĞAOĞLU
MARİE HADDOU
STEPHEN KING
ZİYA KÜTEVİN
Sınıfl am a/ Yer
366/Y375H
956.1035092/H244H
659.2/H244H
659.293/İ525H
659.2/P242H
816.42/K262H
T811.312/T372H
822.33/S324H
813.315/E235H
617.575/H252H
796.07/H252H
813.315/A247H
378.1734/H252H
616.804/H252H
631.8/H252H
576.507/H252H
576.507/H252H
006.6/E775H
327.956/A826H
813.317/0632H
813.317/0632H
813.315/S392H
814.42/T661H
526.0221/G953H
526.0221/G953H
355.00711/Ü524H
612.015/H266H
923.756/U484H
T813.317/T264H
842.4/m644h
344.041/H278H
923.156/İ595H
823.914/T695H
629.136/T851H
697.93/D632H
818.03/Z543H
551.5/H683H
639.2/E563H
639.2/E563H
150.195/C625H
813.42/İ436H
823.354/S733A
823.54/A526G
813.42/O538A
372.83/S955H
T813.317/B232H
813.42/A320H
923.5/K262H
823.914/C364K
823.914/J691H
823.914/B244H
833.914/P245H
813.317/A326D
158.2/H222H
823.354/K453H
636.0852/K973H
Tarih
2003
2006
2008
2009
2007
2007
2006
2010
2008
2009
2000
2009
2006
2007
2006
2007
2007
2009
2009
2008
2008
2009
2008
2008
2007
2009
2008
2009
1999
2009
2005
2003
2008
2007
2006
2003
2009
2005
2004
2008
2009
2009
2006
2009
2000
2007
2007
2009
1984
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
1905 0092038
1906 0092039
1907 0092040
1908 0092041
1909 0088712
1910 0092042
1911 0092043
1912 0094833
1913 0094831
1914 0094832
1915 0092044
1916 0094834
1917 0092045
1918 0092046
1919 0092047
1920 0092048
1921 0092050
1922 0092051
1923 0092052
1924 0092053
1925 0092054
1926 0092055
1927 0090701
1928 0092056
1929 0092057
1930 0092058
1931 0092059
1932 0092060
1933 0092061
1934 0090417
1935 0091558
1936 0092089
1937 0092090
1938 0092389
1939 0092840
1940 0094423
1941 0092915
1942 0092916
1943 0092917
1944 0092918
1945 0093272
1946 0093299
1947 0093333
1948 0093334
1949 0093400
1950 0092903
1951 0092062
1952 0094421
1953 0092063
1954 0092064
1955 0094835
1956 0094836
1957 0094837
1958 0092066
1959 0092067
1960 0094838
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
HAYVANCILIK, TEMEL BESİCİLİK VE BESLENME
HAYVANLAR DÜNYASI
HAYYAMDAN YANSIMALAR : YAŞAM ÖYKÜSÜ VE
DÖRTLÜKLERİYLE
ÖMER
HAYYAM VE İÇYÜZÜ)
HAYYAM’IN TÜRKÇE
YÜZÜ(ÜÇYÜZÜ
HAZAR PETROLLERİ, KAFKAS KÖRDÜĞÜMÜ VE TÜRKİYE
HAZRET-İ ALİ DESTANI
HAZRET-İ ALİ DESTANI
HEAD AND NECK CANCER : A MULTIDISCIPLINARY
APPROACH
HEAD AND NECK PATHOLOGY : A VOLUME IN THE
SERIES
FOUNDATIONS
IN DIAGNOSTIC PATHOLOGY
HEAD AND
NECK RECONSTRUCTION
HEDEF TÜRKİYE
HELICOPTER FLIGHT DYNAMICS : THE THEORY AND
APPLICATION
OF FLYING
QUALITIES AND SIMULATION
HEM SAĞLIK HEM
GÜZELLİK
HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMA REHBERİ
HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMA REHBERİ
HEP ÇOCUK KALDIK
HEP O ŞARKI
HEP YUVAYA DÖNMEK
HEPSİ HİKAYE
HER EVE BİR KARAKOL
HER ŞEY SENİNLE BAŞLAR
HER ŞEYİN BİR ADABI VAR...
HER YÖNÜYLE AUTOCAD 2009
HER YÖNÜYLE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ
HER YÖNÜYLE C#
HER YÖNÜYLE C#
HER YÖNÜYLE ROMAN YAZIMI
HER YÖNÜYLE ROMAN YAZIMI
HERCULE’ÜN ON İKİ GÖREVİ
HERKES İÇİN 3DS MAX 2008
HERKES İÇİN ELEKTRONİK HOBİ
HERKES İÇİN HTML ve XHTML
HERKES İÇİN HTML ve XHTML
HERKES İÇİN JAVASERVER FACES
HERKES İÇİN MAYA 4 : TEMEL BAŞVURU KILAVUZU
HERKES İÇİN MICROSOFT VISUAL WEB DEVELOPER
2005
EXPRESS
EDITION
HERKES
İÇİN MİKROİŞLEMCİLER
VE 8051 AİLESİ
HERKES İÇİN MİKROİŞLEMCİLER VE 8051 AİLESİ
HERKES İÇİN MİKROİŞLEMCİLER VE 8051 AİLESİ
HERKES İÇİN MİKROİŞLEMCİLER VE BİLGİSAYARLAR
(INTEL
VE IBMUYGULAMALI
PC)
HERKESAİLESİ
İÇİN ÖRNEK
EXCEL 2007 EĞİTİM
KİTABI
HERKES İÇİN PASCAL İLE DELPHI : PROGRAMLAMA
KILAVUZU
HERKES İÇİN PIC PROGRAMLAMA
HERKES İÇİN PIC PROGRAMLAMA
HERKES İÇİN QUARKXPRESS 7
HERKES İÇİN SQL SERVER 2005
HERKES İÇİN TASAVVUF - 1 / KUR’AN’IN CEVHERLERİ
HERKES İÇİN VISUAL C++ .NET
HERKESİN İŞİ GÜCÜ VAR
HEYECANSAL KONTROL
HIGH - RESOLUTION CT OF THE LUNG
HILBERT SPACES WITH APPLICATIONS
HINMAN’S ATLAS OF PEDIATRIC UROLOGIC SURGERY
HIRİSTİYANLARIN İSLAM’INDAN MÜSLÜMANLARIN
İSLAM’INA
(BİR BAŞKA AÇIDAN DİYALOG)
HIRSIZIN GÜNLÜĞÜ
HISTOLOGY AND CELL BIOLOGY AN INTRODUCTION TO
PATHOLOGY
Sayfa: 35
ZİYA KÜTEVİN
LAURA - ROGERS,
KİRSTEEN
HOWELL
D. ALİ GÜLTEKİN
YALÇIN AYDIN AYÇİÇEK
YASİN ASLAN
NECATİ DEMİR
NECATİ DEMİR
OKTAY SİNANOĞLU
GARETH D. PADFIELD
AYLA CANOVA
ETHEM KOCABAŞ
YAKUP KADRİ
KARAOSMANOĞLU
URSUAL K. LE GUIN
TARIK DURSUN K.
MUZAFFER İZGÜ
MÜMİN SEKMAN
ŞENAY DURU ÖZALTIN
GÖKALP BAYKAL
AKIN EFENDİOĞLU
SEFER ALGAN
SEFER ALGAN
JOYCE LAVENE
JOYCE LAVENE
AGATHA CHRISTIE
KELLY L. MURDOCK
GÜÇLÜ TUĞAY
THOMAS A. POWELL
THOMAS A. POWELL
CHRIS SCHALK
JIM LAMMERS
JOHN PAUL MUELLER
HALUK GÜMÜŞKAYA
HALUK GÜMÜŞKAYA
HALUK GÜMÜŞKAYA
HALÜK GÜMÜŞKAYA
HAYRETTİN ÜÇÜNCÜ
SUE WALMSLEY
NURSEL AK
NURSEL AK
DUSAN PETKOVIC
İMAM GAZALİ
CHRIS H. PAPPAS
AZİZ NESİN
İLKAY KASATURA
W. RICHARD WEBB
LOKENATH DEBNATH
FRANK HINMAN
JEAN GENET
ABRAHAM L.
KIERSZENBAUM
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
636.0852/K973H
590/D632H
891.551/G947H
891.5/A915H
947.9/A742H
398.5/D355H
398.5/D355H
616.999491/H322H
617.51/H322H
617.477/H322H
325.32/S552H
629.13252/P222H
613/C256H
610.730692/H357H
610.730692/H357H
818.808/K612H
T813.315/K262H
823.354/L338H
T813.317/T264H
813.42/İ739H
158.1/S345H
395/Ö924H
005.4/B294H
004/E225H
005.268/A432H
005.268/A432H
808.3/L273H
808.3/L273H
823.914/C364H
006.66/M862H
004.16/T332H
005.72/P693H
005.72/P693H
005.133/S132H
006.6/L255H
005.72/M834H
004.16/G959H
004.16/G959H
004.16/G959H
004.16/G959H
005.369/Ü195H
005.133/W245H
004.16/A4H
005.6/A4H
005.72/H364H
005.7565/P374H
297.4/G292H
005.268/P266H
T813.317/N375H
152.4/K272H
616.2407/W311H
515.733/D315H
617.46/H555H
291.17/H465H
843.914/G353H
616.07/K536H
1984
2007
2007
2004
2005
2007
2007
2009
2006
2009
2009
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2004
2006
2004
2010
2007
2009
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2009
2006
2006
2007
2003
2007
2007
2007
2007
2002
2008
2002
2009
2009
2009
2006
2002
2009
2009
2005
2009
2005
2004
2007
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
1961 0092068
1962 0092069
1963 0092070
1964 0092071
1965 0092072
1966 0092073
1967 0092074
1968 0092075
1969 0092076
1970 0092079
1971 0092080
1972 0092082
1973 0092083
1974 0092084
1975 0092086
1976 0095032
1977 0092087
1978 0092088
1979 0092091
1980 0092092
1981 0090618
1982 0090619
1983 0090620
1984 0092093
1985 0092094
1986 0092095
1987 0092096
1988 0095033
1989 0094839
1990 0094840
1991 0094841
1992 0092097
1993 0094842
1994 0092098
1995 0092099
1996 0092100
1997 0092101
1998 0092102
1999 0092103
2000 0092104
2001 0092105
2002 0094843
2003 0092106
2004 0091771
2005 0092899
2006 0092860
2007 0092861
2008 0092109
2009 0092107
2010 0092110
2011 0092108
2012 0092112
2013 0092111
2014 0090385
2015 0088477
2016 0094844
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
HIZLI EKG YORUMU
HİÇ
HİÇ KİMSE BİR BAŞKASI OLAMAZ
HİÇBİR AŞK HİÇBİR ÖLÜM
HİÇBİR ŞEYDEN KORKMA
HİÇBİRYER’E DÖNÜŞ
HİDAYETİN BAŞLANGICI : ADAB AHLAK VE TASAVVUF
HİDROGRAFYA’NIN ANA ÇİZGİLERİ - I : YERALTISULARI
-HİKAYECİNİN
KAYNAKLAR -KADERİ
AKARSULAR
HİLAFETİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE KALDIRILMASI
HİPERAKTİF ÇOCUK
HİPNOZCU
HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ
HİSTOLOJİ VE HÜCRE BİYOLOJİSİ : PATOLOJİYE GİRİŞ
HİZMETLERDE PAZARLAMA İLETİŞİMİ
THE HODGE THEORY OF PROJECTIVE MANIFOLDS
HOMO LUDENS : OYUNUN TOPLUMSAL İŞLEVİ ÜZERİNE
BİR DENEME
HRİSTİYANLIK’TA
REFORM VE PROTESTANLIK TARİHİ
HTML ve XHTML
HUKUK, AHLAK VE SİYASET ÜZERİNE
HUKUK : SORU BANKASI ANAYASA HUKUKU
HUKUK : SORU BANKASI ANAYASA HUKUKU
HUKUK : SORU BANKASI ANAYASA HUKUKU
HUKUKA GİRİŞ
HUKUKA GİRİŞ
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
THE HUMAN - COMPUTER INTERACTION HANDBOOK :
FUNDAMENTALS,
TECHNOLOGIES,
AND
HUMAN
ANATOMYEVOLVING
AND PHYSIOLOGY
LABORATORY
MANUAL
HUMAN PHYSIOLOGY
HUMAN PHYSIOLOGY : FROM CELLS TO SYSTEMS
HURAFELER VE MİTLER : HALK İSLAMINDA
SENKRETİZM
HURST'S THE HEART
HUSUSİ MEKTUPLARINA GÖRE NAMIK KEMAL VE
ABDÜLHAK
HAMİD LABORATUVARI
HÜCRE BİYOLOJİSİ
HÜCRE BİYOLOJİSİ LABORATUVARI
HÜCRE MOLEKÜLER YAKLAŞIM
HÜKÜM GECESİ
HÜMEYRA
HÜMEYRA
HÜZÜN ADRESE GELİR
HYDROGEN FUEL : PRODUCTION, TRANSPORT, AND
STORAGE
HZ. İBRAHİM’İN VASİYETİ
HZ. LOKMAN’IN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ GENÇLERİN HAYAT
PRENSİPLERİ
HZ.
MEVLANA’NIN RUBAİLERİ
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI VE İSLAM DAVETİ : MEDİNE
DÖNEMİ
CİLT - 2 HAYATI VE İSLAM DAVETİ : MEKKE
HZ. MUHAMMED’İN
DÖNEMİ
CİLT - 1 YAŞAM ÖYKÜSÜ
HZ. MUHAMMED’İN
HZ. PEYGAMBER YOLUNDA TASAVVUF EĞİTİMİ :
ER-RİSALETU’R-RUŞDİYYE
Fİ’T-TARİKATİ’L-AHMEDİYYE
HZ.
PEYGAMBER’İN MESAJLARINDA
ÖRNEK TOPLUM
HZ. PEYGAMBER’İN TIBBI VE TIBBIN FIKHI
I. DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI ORDUSU : ÇANAKKALE,
KUTÜ’L-AMARE,
GAZZE
VE MEGİDDO
MUHAREBELERİ
I. DÜNYA SAVAŞI’NA
GİDEN
YOL VE SAVAŞ
I. PETRO VE II. KATERİNA’NIN KANATLARI ALTINDAN
XVIII.
RUS
EDEBİYATI
ICBMEYÜZYIL
SECOND
INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
BUSINESS,
MANAGEMENT
AND ECONOMIC
ICT FOR CURRICULUM ENHANCEMENT
Sayfa: 36
DALE DUBIN
NEYZEN TEVFİK
SETENAY ÖZBEK
İNCİ ARAL
DEAN KOONTZ
OYA BAYDAR
EBU HAMİD MUHAMMED
HAZRETLERİ
EL-GAZALİ
M. YILDIZ HOŞGÖREN
SAİT FAİK ABASIYANIK
NAMIK SİNAN TURAN
HEUZEY MARIE-FRANCE
LE
RICHARD BACH
ARMAN T. TEVFİK
ABRAHAM L.
KIERSZENBAUM
ZELİHA ESER
MARK ANDREA DE
CATALDO
JOHAN HUIZINGA
ALİ ERBAŞ
OSMAN GÜRKAN
ARTHUR SCHOPENHAUER
ÖMER KESKİNSOY
ÖMER KESKİNSOY
ÖMER KESKİNSOY
AYDIN AYBAY
AYDIN AYBAY
EROL AKI
EROL AKI
Sınıfl am a/ Yer
616.12/D815H
811.4109/N397H
813.42/Ö913H
813.42/A624H
823.354/K665H
T813.317/B292H
297.7/E422H
551.49/H673H
T813.317/A127H
956.1024/T862H
155.453/H387H
823.354/B213H
332.632/T372H
616.0721/K536H
658.8/E736H
516.36/C272H
901/H857H
280.4/E612H
005.72/G964H
340.1/S136H
342/K374H
342/K374H
342/K374H
340/A912H
340/A9B12H
340.1/A44H
340.1/A44H
004.019/H852H
ELAINE N. MARIEB
612/M265H
STUART IRA FOX
612/F69H
LAURALEE SHERWOOD
612/S336H
SÜREYYA SU
297.831/S8H
616.1/H867H
FEVZİYE ABDULLAH
T816.32/T257H
TANSELÜNAL
MERAL
574.87/Ü524H
MERAL ÜNAL
574.87/Ü524H
GEOFFREY M. COOPER
611.018/C666H
YAKUP KADRİ
T813.315/K262H
KARAOSMANOĞLU
NAŞİDE GÖKBUDAK
813.42/G941H
NAŞİDE GÖKBUDAK
813.42/G941H
SADETTİN KAPLAN
814.42/K264H
665.81/H926H
SAM BOURNE
823.914/B686H
ŞABAN KARAKÖSE
297.8/K262H
MEVLANA CELALEDDİN
819.11/M374H
RUMİ
CELALEDDİN VATANDAŞ 297.63/V272H
CELALEDDİN VATANDAŞ 297.63/V272H
FATİH OKUMUŞ
297.63/O485H
ÜSKÜDARLI MUHAMMED 297.4/Ü749H
NASÜHİ
SAFFET SANCAKLI
297.5/S251H
CELAL YENİÇERİ
297.503/Y376H
EDWARD J. ERICKSON
956.101543/E651B
A. HALUK ÜLMAN
923.156/Ü452B
EMİNE İNANIR
891.783/İ525B
330/I573I
371.334/I17I
Tarih
2009
2010
2005
2006
2006
2008
(T.B.)
2004
2007
2004
2005
2009
2005
2006
2007
2007
2006
2007
2009
2009
2010
2010
2010
2008
2007
2004
2008
2009
2009
2010
2009
2007
2005
2008
2008
2006
2009
2009
2009
2008
2009
2008
2009
2008
2009
2009
2009
2006
2009
2009
2009
2002
2008
2006
2004
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
2017 0094845
2018 0092114
2019 0092117
2020 0092115
2021 0092116
2022 0093734
2023 0088463
2024 0094846
2025 0094847
2026 0092118
2027 0094848
2028 0094849
2029 0094850
2030 0094851
2031 0095300
2032 0095301
2033 0095302
2034 0094438
2035 0094853
2036 0094855
2037 0094856
2038 0094857
2039 0092119
2040 0094862
2041 0094858
2042 0094859
2043 0094854
2044 0094863
2045 0094860
2046 0094861
2047 0094692
2048 0092120
2049 0092121
2050 0092126
2051 0092127
2052 0092128
2053 0092129
2054 0092122
2055 0092123
2056 0092124
2057 0092125
2058 0088807
2059 0092130
2060 0092134
2061 0092132
2062 0092131
2063 0092133
2064 0092136
2065 0092191
2066 0089970
2067 0092137
2068 0092138
2069 0092139
2070 0092140
2071 0092141
2072 0092143
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
IDEOLOGY AND CURRICULUM
II. ABDULHAMİT DÖNMİ ÖRGÜN EĞİTİM
KURUMLARINDA
DİN EĞİTİMİ
VE ÖĞRETİMİ
II. ABDÜLHAMİT’TEN
CUMHURİYET’E
MİRAS : BİR ULUS
YARATMA
PROJESİ
II. MEŞRUTİYETE TİYATRO EDEBİYATI TARİHİ
II. MEŞRUTİYETE TİYATRO EDEBİYATI TARİHİ
III. SELİM ESKİ VE YENİ ARASINDA : SULTAN III. SELİM
YÖNETİMİNDE
OSMANLI
İMPARATORLUĞU
(1789 ILIMAN İKLİM MEYVE
TÜRLERİ
: SERT KABUKLU
MEYVELER
CİLT
III
IMAGING IN NEUROSCIENCE AND DEVELOPMENT : A
LABORATORY
MANUAL
IMPLEMENTING
COMPUTER SUPPORTED COOPERATIVE
LEARNING
IMPROVISATION / MİMARLIKTA DOĞAÇLAMA VE
BEHRUZ
INCISED ÇİNİCİ
RIVER CHANNELS : PROCESSES, FORMS,
ENGINEERING
AND MANAGEMENT
INFECTIOUS DISEASES
OF THE DOG AND CAT
INFORMATION TECHNOLOGY FOR MANAGEMENT :
TRANSFORMING
ORGANIZATIONS
IN THE DIGITAL
INGENIOUS MECHANISMS
: FOR DESIGNERS
AND
INVENTORS
:
VOLUME
I
INGENIOUS MECHANISMS : FOR DESIGNERS AND
INVENTORS
: VOLUME - II : FOR DESIGNERS AND
INGENIOUS MECHANISMS
INVENTORS
: VOLUME - III: FOR DESIGNERS AND
INGENIOUS MECHANISMS
INVENTORS
: VOLUME
- IV
INSTRUCTIONAL
TECHNOLOGIES
AND MATERIAL
DESIGN
FOR
FOREIGN
LANGUAGE
TEACHIN
INTRODUCING FRACTALS
INTRODUCTION TO AIRERAFT FLIGHT MECHANICS :
PERFORMANCE,
STABILITY,
DYNAMIC
INTRODUCTION STATIC
TO BIOMEDICAL
ENGINEERING
INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY AND GENETIC
ENGINEERING
INTRODUCTION TO BUSINESS
INTRODUCTION TO THE DESIGN AND ANALYSIS OF
ALGORITHMS
INTRODUCTION TO FEEDBACK CONTROL
INTRODUCTION TO MECHATRONICS AND
MEASUREMENT
INTRODUCTIONSYSTEMS
TO MINERAL EXPLORATION
INTRODUCTION TO THE MODERN THEORY OF
DYNAMICAL
SYSTEMS
INTRODUCTION
TO PLCS
INTRODUCTION TO PROBABILITY
Introductory Text to Bioengineering (Adv
ISI VE KÜTLE GEÇİŞİNİN TEMELLERİ
ISKALANMIŞ BARIŞ DOĞU VİLAYETLERİ’NDE
MİSYONERLİK,
ETNİK KİMLİK VE DEVLET 1839 -1938
IŞIK, SES VE ELEKTRİK
IŞIK, SES VE ELEKTRİK
IŞIK, SES VE ELEKTRİK
IŞIK, SES VE ELEKTRİK
IŞIK DOĞUDAN GELİR (EX ORIENTE LUX)
IŞIK DOĞUDAN GELİR (EX ORIENTE LUX)
IŞIK PRENSESİ
IŞIK PRENSESİ II : GÖZYAŞI SARAYI’NIN ALTIN
KAFESLERİ
IV. MURAT VE BAĞDAT SEFERİ
İBN CEMAA’DAN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE
ÖĞÜTLER
İBN-İ KEMAL VE DÜŞÜNCE TARİHİMİZ
İBN SİNA : DOĞU’NUN SÖNMEYEN YILDIZI
İBN SİNA FELSEFESİNDE EĞİTİM
İBNİ HALDUN
İBRAHİM EFENDİ KONAĞI
İBRAHİM MÜTEFERRİKA YA DA İLK OSMANLI MATBAA
SERÜVENİ
(1726 - 1746)
İÇ HASTALIKLARI
İÇE DÖNÜK KONUŞMANIN GÜCÜ
İÇERİK TÜRLERİNE DAYALI ÖĞRETİM
İÇİMDE ÇİÇEKLER AÇINCA
İÇİMDE KİM VAR
İÇİMDEKİ GÜRÜLTÜ
İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN
Sayfa: 37
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
306.47/A664I
291.7/Z353İ
956.101543/T345İ
812.2/Y241İ
812.2/Y241İ
956.101541/S329Ü
634.2/I445I
612.8/I523I
DAVID MCCONNELL
371.3/M116D
BEHRUZ ÇİNİCİ
720.1/Ç555I
551.442/I515I
GREENE CRAIG E.
636.708969/G633I
EFRAIM TURBAN
658.4038/T861I
621.8/I533I
621.8/I533I
621.8/I533I
621.8/I533I
ARİF SARIÇOBAN
371.3/S264I
NIGEL LESMOIR
514.722/L375I
THOMAS R. YECHOUT
629.132/Y313I
JOHN D. ENDERLE
610.28/E523I
A.J. NAIR
660.6/N246I
S. KADRİ MİRZE
338.5/M569I
ANANY LEVITIN
005.1/L375I
LI QIU
629.83/Q58I
DAVID G. ALCIATORE
621.3/A415I
622.1/I576I
ANATOLE KATOK
515.352/K276I
JAY F. HOOPER
621.395/H666I
CHARLES M. GRINSTEAD 519.2/G655I
660.6/I576I
FRANK P. INCROPERA
536.23/I516I
HANS-LUKAS KIESER
956.6/K437I
KIRSTEEN ROGERS
372.35/G714I
KIRSTEEN ROGERS
372.35/G714I
KIRSTEEN ROGERS
372.35/G714I
KIRSTEEN ROGERS
372.35/G714I
CEMİL MERİÇ
T814.317/M365I
CEMİL MERİÇ
T814.317/M365I
JEAN-MİCHEL THIBAUX
843.914/T351I
MICHEL THIBAUX
843.914/T351I
TAHSİN ÜNAL
956.10153/Ü524D
M. FARUK BAYRAKTAR
370.9/B296İ
SAYIN DALKIRAN
181.07/D244İ
297.01/İ15İ
ABDURRAHMAN
181.2/D628İ
DODURGALI
AHMET
ARSLAN
297.92/A674İ
SAMİHA AYVERDİ
T813.317/A973İ
ORLIN SABEV
686.209561/S213İ
ALLEN R. MYERS
616.12/M936İ
SHAD HELMSTETTER
158.1/H345İ
371.3/İ136İ
MUZAFFER İZGÜ
813.42/İ739İ
YEKTA KOPAN
813.42/K662İ
YASEMİN PULAT
813.42/P842İ
SABAHATTİN ALİ
T813.317/S212İ
2004
2009
2009
2002
2002
2008
2007
2005
2002
1999
1999
2006
2010
1936
MICHAEL W. APPLE
ZEKİ SALİH ZENGİN
YUSUF TEKİN
ALEMDAR YALÇIN
ALEMDAR YALÇIN
STANFORD J. SHAW
2006
2009
2003
2005
2008
2002
2007
2010
2007
2006
2009
2006
1997
2008
2007
2005
2007
2007
2007
2007
2009
2009
2006
2006
2009
1997
2009
1995
2009
2009
2006
1998
2007
2006
2008
2004
2008
2009
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
2073 0092145
2074 0092146
2075 0092147
2076 0092148
2077 0092149
2078 0092150
2079 0092151
2080 0092152
2081 0092153
2082 0092154
2083 0092155
2084 0092156
2085 0088826
2086 0092157
2087 0088674
2088 0092215
2089 0092158
2090 0090722
2091 0088796
2092 0092159
2093 0092160
2094 0092161
2095 0092162
2096 0092163
2097 0092164
2098 0092165
2099 0092166
2100 0092168
2101 0092169
2102 0092170
2103 0092171
2104 0092172
2105 0092173
2106 0092174
2107 0092175
2108 0092176
2109 0092177
2110 0092178
2111 0092179
2112 0092180
2113 0092181
2114 0092182
2115 0092183
2116 0092184
2117 0092185
2118 0092186
2119 0092187
2120 0092188
2121 0092189
2122 0092190
2123 0092192
2124 0092193
2125 0092194
2126 0092195
2127 0092196
2128 0092197
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
İDEALAR MAĞARASI
İDEOLOJİ GİRİŞ
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İLKELER VE TÜRKİYE
İHANET NOKTASI
İHANETE UĞRAYAN SEVGİ - SAHTE TANRILAR
İHTİYAR ÇİLİNGİR : HİKAYELER 6
İHVAN’DAN CÜHEYMAN’A : SUUDİ ARABİSTAN VE
VEHHABİLİK
İKİ ESİR
İKİ İMPARATORLUK ARASINDA AHMET AĞAOĞLU VE
YENİ
TÜRKİYE
İKİ ŞAİR
ARASINDA, İSTANBUL
İKİ ŞAİR ARASINDA, İSTANBUL
İKİ TURAN : MACARİSTAN VE TÜRKİYE’DE TURANCILIK
İKİNCİ ABDÜLHAMİD’İN MUHTIRALARI (BELGELER)
İKİNCİ BAHARI YAŞAMANIN 100 SIRRI
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA YER ALTINDA SAVAŞ
İKİNCİ MEŞRUTİYET BASININDA İMGE VE
EMPERYALİZM
1908 - 1911
İKİNCİ MEŞRUTİYET’TE
AYAN MECLİSİ 1908 - 1912
İKİNCİ MEŞRUTİYET’TE AYAN MELCİSİ 1908 - 1912
İKİNCİ VİYANA KUŞATMASI IŞIĞINDA
MAĞLUBİYETİMİZİN
GİZLİ SEBEPLERİ
İKTİDARIN PSİŞİK YAŞAMI
: TABİYET ÜZERİNE
TEORİLER
İKTİSADA GİRİŞ
İKTİSADA GİRİŞ
İKTİSADA GİRİŞ
İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ : ÇALIŞMANIN
DÖNÜŞÜMLERİ
ANLAM ARAYIŞI
İKTİSADİ ANALİZ
İKTİSADİ BÜYÜMEYE GİRİŞ
İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ
İKTİSADİ TEORİLER VE DÜŞÜNCELER TARİHİ
İKTİSAT DÜŞÜNÜRLERİ : BÜYÜK İKTİSAT
DÜŞÜNÜRLERİNİN
YAŞAMLARI
VE FİKİRLERİ
İKTİSAT İDEOLOJİSİNİN
ELEŞTİRİSİ
İKTİSAT TARİHİ (17-18.YY)
İKTİSAT VE İDEOLOJİ
İKTİSAT YAZILARI : METODOLOJİ - DÜŞÜNCE POLİTİKASI
İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK
İKTİSATÇILAR VE İNSANLAR : BİR YÖNTEM ÇALIŞMASI
İKTİSATTA BÖLÜŞÜM (KURAM POLİTİKA)
İKTİSATTA BÖLÜŞÜM (KURAM POLİTİKA)
İLBER HOCA’YLA TOPKAPI SARAYI GEZİ REHBERİ
İLERİ DÜZEY EXCEL 2007
İLERİ TEKNİK ANALİZ UYGULAMALARI
İLETİŞİM VE EDEBİYAT
İLETİŞİM YANSIMALARI : GERÇEKLER VE
UYGULAMALAR
İLETİŞİME GİEİŞ
İLETİŞİME GİEİŞ
İLETİŞİMİN DÜNYASALLAŞMASI : LA MONDIALISATION
DE
LA COMMUNICATION
İLHAM
PERİSİNE OYNAMAK
İLK DEVİR İSLAM DÜŞÜNCESİNDE EGEMENLİK
İLK DÖNEM İSLAM EĞİTİM TARİHİ (HZ. PEYGAMBER
DÖNEMİNDE
EĞİTİM
VE ÖĞRETİM)
İLK DÖNEM İSLAM
MEZHEPLERİ
İLK MÜSLÜMAN TÜRKLER
İLKÇAĞ FELSEFE TARİHİ - 1 : SOKRATE ÖNCESİ YUNAN
FELSEFESİ
İLKÇAĞ FELSEFE TARİHİ - 2 : SOFİSTLERDEN PLATON’A
İLKÇAĞ FELSEFE TARİHİ - 4 : HELENİSTİK DÖNEM
FELSEFESİ
: EPİKUROSÇULAR
STOACILAR SEPTİKLER
İLKÇAĞDA TÜRKİYE
HALKI
İLKOKUMA - YAZMA PROGRAMI VE ÖĞRETİMİ
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
ÖĞRETİMİ
Sayfa: 38
JOSE CARLOS SOMOZA
TERRY EAGLETON
Sınıfl am a/ Yer
863.64/S656İ
145/E234İ
323.443/İ222İ
DAN BROWN
823.354/B669İ
ARNO GRUEN
155.2/G683İ
MEMDUH ŞEVKET
T813.316/E735İ
ESENDAL
MEHMET ALİ BÜYÜKKARA 297.69/B999İ
LAJOS ZILAHY
894.5113/Z442İ
A. HOLLY SHISSLER
320.54092/S347İ
SUNAY AKIN
814.42/A445İ
SUNAY AKIN
814.42/A445İ
NİZAM ÖNEN
320.54/Ö535İ
MEHMED HOCAOĞLU
956.101543/H612İ
DAVID NIVEN
158.2/N473İ
SELAHATTİN ERTÜRK
940.5488/E679İ
PALMIRA BRUMMETT
079.561/B685İ
H. ALİYAR DEMİRCİ
956.101543/D355İ
H. ALİYAR DEMİRCİ
956.101543/D355İ
TAHSİN ÜNAL
956.10153/Ü524İ
JUDITH BULTER
303.301/B874İ
ORHAN TÜRKAY
330/T964İ
ORHAN TÜRKAY
330/T964İ
ZEYNEL DİNLER
330/D554İ
ANDRE GORZ
335.437/G667İ
ASAF SAVAŞ AKAT
330.1/A427İ
CHARLES I. JONES
330/J653İ
ABDULLAH MESUD
330.12209/K919İ
KÜÇÜKKALAY
ARİF
ERSOY
330.9/E676İ
ROBERT L. HEILBRONER 330.10922/H354İ
AHMET İNSEL
330.01/İ573İ
SİNAN AKŞİT
330.09/A475İ
SAVAŞ,VURAL FUAT
330.01/S282İ
TURAN YAY
330/Y29İ
BERND LUDERER
510/L823İ
AYŞE BUĞRA
330.01/B836İ
NAZIM ÖZTÜRK
332.144/Ö979İ
NAZIM ÖZTÜRK
332.144/Ö979İ
708/İ413İ
ÖMER BAĞCI
005.43/B231İ
NADİR GÜNAK
332.6/G952İ
SALİH BOLAT
818.4209/B642İ
VEDAT DEMİR
302.23/D355İ
METE ÇAMDERELİ
302.2/Ç252İ
METE ÇAMDERELİ
302.2/Ç252İ
ARMAND MATTELART
302.234/M277İ
CHARLES Charles
821.354/B846İ
BukowskBUKOWSKI
A.
BÜLENT ÜNAL
297.42/Ü524İ
ŞAKİR GÖZÜTOK
297.07/G979İ
297.6/E184İ
WILHELM BARTHOLD
297.09/B267İ
AHMET ARSLAN
180.09/A674İ
AHMET ARSLAN
180.09/A674İ
AHMET ARSLAN
180.09/A674İ
BİLGE UMAR
939/U526İ
SÜLEYMAN ÇELENK
372.63/Ç343İ
NURULLAH ALTAŞ
372.84/A472İ
Tarih
2005
2005
2007
2009
2007
2009
2004
2004
2005
2006
2006
2005
1998
2007
2004
2003
2006
2006
2007
2005
2001
2009
2007
2009
2007
2008
2008
2008
2006
2008
2007
2008
2008
2009
2009
2008
2008
2007
2007
2007
2008
2008
2005
2009
2006
2002
2005
2008
2009
2008
2008
1999
2004
2001
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
2129 0093119
2130 0092198
2131 0092199
2132 0093405
2133 0093614
2134 0093615
2135 0093616
2136 0093617
2137 0093618
2138 0092201
2139 0092202
2140 0092203
2141 0092204
2142 0092205
2143 0092206
2144 0092208
2145 0092209
2146 0090495
2147 0092212
2148 0092213
2149 0092214
2150 0092216
2151 0092217
2152 0092218
2153 0092219
2154 0088721
2155 0092220
2156 0092221
2157 0088820
2158 0092222
2159 0094099
2160 0092223
2161 0092225
2162 0092224
2163 0092226
2164 0092227
2165 0092228
2166 0092229
2167 0092230
2168 0092231
2169 0092232
2170 0092233
2171 0092234
2172 0092236
2173 0092237
2174 0093056
2175 0092238
2176 0092239
2177 0092235
2178 0092240
2179 0092241
2180 0092242
2181 0092243
2182 0092244
2183 0092245
2184 0093046
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
ÖĞRETİMİ HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ VE ÖĞRETMEN
İLKÖĞRETİM
AL
KİTABI
İLKÖĞRETİM
OKULLARINDA YÖNETİM VE KALİTE
İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM VE YÜKSEKÖĞRETİMDE
REHBERLİK
PSİKOLOJİK
İLKÖĞRETİMVE
PROGRAMI
1 - DANIŞMA
5 SINIFLAR
İLKÖĞRETİM PROGRAMI 1 - 5 SINIFLAR
İLKÖĞRETİM PROGRAMI 1 - 5 SINIFLAR
İLKÖĞRETİM PROGRAMI 1 - 5 SINIFLAR
İLKÖĞRETİM PROGRAMI 1 - 5 SINIFLAR
İLKÖĞRETİM VE LİSELERDE DİNDARLIK ÜZERİNE
KARŞILAŞTIRMALI
BİR ARAŞTIRMA
İLKÖĞRETİMDE EĞİTİCİ
DRAMA : TEMEL İLKELER,
UYGULAMA
MODELLERİ
VE ÖRNEKLERİ
İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA
UYGULAMALARI :
YAKLAŞIMLAR
YÖNTEMLER
TEKNİKLER
İLLMOOR GÜNCELERİ : FARELİ FELAKET
İMAJ : GÖRMENİN KÜLTÜR VE POLİTİKASI
İMALAT ANSİKLOPEDİSİ
İMAM MATURİDİ VE MATURİDİLİK
İMAMET MÜCADELESİ VE HAŞİMOĞULLARI (HİCRİ II.
ASIR)
İMAMİYYE SİASI’NDA DÜŞÜNCE EKOLLERİ - AHBARİLİK
-İMAMİYYE ŞİASI (CA’FERİYYE MEZHEBİ) DOĞUŞU,
GELİŞMESİ
VE :GÖRÜŞLERİ
İMAR BİLGİSİ
PLANLAMA - UYGULAMA - MEVZUAT
İMAR BİLGİSİ : PLANLAMA - UYGULAMA - MEVZUAT
İMGELER NASIL DÜŞÜNÜR?
İMKANSIZ AŞK
İMKANSIZ TAKAS
İMPARATORLUĞUN HİZMETKARI : İMPARATORLUK
ÜÇLEMESİ
2
İMPARATORLUK
DÖNEMİ TÜRK - ALMAN İLİŞKİLERİ
(GOLTZ
PAŞA’NIN
HATIRATI)
İMPARATORLUK MİRASI
: BALKANLAR’DA VE
ORTADOĞU’DA
OSMANLI
İMPARATORLUKLAR ESKİ DAMGASI
ROMA’DAN ABD’YE DÜNYA
EGEMENLİĞİNİN
MANTIĞI
İMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE (FAHRETTİN ALTAY
PAŞA ANLATIYOR) GELEN BİR ULUS TÜRK
İMPARATORLUKTAN
MODERNİTESİ VE DOĞU
OSMANLI
İMPARATORLUKTAN
ULUSKARADENİZ’DE
- DEVLETE TÜRK
MİLLİYETÇİLİĞİ
:
TÜRK
OCAKLARI
(1912
- 1931)
İMRALI’DAKİ KONUK
İNCE MEHMED 3
İNCE MEMED 1
İNCİ SOKAĞI
İNEKLERDE MEME HASTALIKLARI
İNEKLERDE MEME HASTALIKLARI
İNEKLERDE MEME HASTALIKLARI
İNEKLERDE MEME HASTALIKLARI
İNEKLERDE MEME HASTALIKLARI
İNFAZA ÇAĞRI
İNFERNO
İNGİLİZ GİZLİ BELGELERİNDE TÜRKİYE
İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ ALIŞTIRMALARI
İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ KLAVUZU
İNGİLİZCE GÜNLÜK İFADELER SÖZLÜĞÜ
İNGİLİZCE KELİME BİLGİSİ GELİŞTİRME
ALIŞTIRMALARI
İNGİLİZCE SINAV TEKNİKLERİ KPDS - ÜDS - YDS
İNGİLİZCEDE CÜMLE, PARAGRAF VE KOMPOZİSYON
YAZMA
TEJNİKLERİ
İNGİLİZCEDE
YAPILAN KELİME VE GRAMER HATALARI
İNGİLİZCEDE ZAMANLAR VE CÜMLE KURULUŞLARI
İNORGANİK KİMYA 1
İNOVASYON ÇEMBERİ İHTİŞAMA GİDEN YOLU
KISALTAMAZSINIZ
İNOVASYON ÇENBERİ : İHTİŞAMA GİDEN YOLU
KISALTAMAZSINIZ
İNSAN - BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE SAĞLIĞA ETKİSİ
İNSAN ANATOMİSİ ATLASI
Sayfa: 39
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
372.84/A472İ
372.83/İ449İ
HOŞCAN ENSARİ
371.207/E572İ
RASİM BAKIRCIOĞLU
371.4/B244İ
372/İ449İ
372/İ449İ
372/İ449İ
372/İ449İ
372/İ449İ
TALİP ATALAY
377.1/A724İ
ALEV ÖNDER
371.332/Ö523İ
BÜLBİN SUCUOĞLU
371.9/S818İ
DAVID LEE STONE
823.914/S765İ
KEVIN ROBINS
303.4834/R615İ
HİDAYET ERBİL
670/E615İ
SÖNMEZ KUTLU
297.6/K874İ
MEHMET ALİ BÜYÜKKARA 297.82/B999İ
MAZLUM UYAR
297.83/U926İ
ETHEM RUHİ FIĞLALI
297.83/F434İ
FERRUH YILDIZ
711/Y442İ
FERRUH YILDIZ
711/Y442İ
RON BURNETT
153.32/B865İ
DANIELLE STELL
823.354/S733İ
JEAN BAUDRILLARD
194/B282İ
RAYMOND E. FEIST
823.354/F357İ
FARUK YILMAZ
956.101543/Y445İ
956.1015/İ562İ
HERFRIED MÜNKLER
321.03/M954İ
TAYLAN SORGUN
956.102/S663İ
MICHAEL E. MEEKER
306.8509561/M334İ
FÜSUN ÜSTEL
320.5456/Ü773İ
ARSLAN TEKİN
322.42/T345İ
YAŞAR KEMAL
813.42/Y272İ
YAŞAR KEMAL
813.42/Y272İ
TREVANIAN
823.354/T637T
AYHAN BAŞTAN
636.2089/B277İ
AYHAN BAŞTAN
636.2089/B277İ
AYHAN BAŞTAN
636.2089/B277İ
AYHAN BAŞTAN
636.2089/B277İ
AYHAN BAŞTAN
636.2089/B277İ
VLADIMIR NABOKOV
891.744/N2216İ
İLHAN BERK
T814.317/B364İ
EROL ULUBELEN
956.101543/U481İ
ERDEM ÖNDOĞAN
425/Ö526İ
YENER,EBRU
425/Y353İ
RICHARD A. SPEARS
423.1/S632İ
ERTAN ARDANANCI
423.1/A622İ
AHMET AKIN
428.076/A445İ
ERTAN ARDANANCI
425/A622S
ERTAN ARDANACI
428/A622İ
ERTAN ARDANANCI
425/A622İ
CEMAL KAYA
546/K292İ
TOM PETERS
658.5705/P373İ
TOM PETERS
658.5705/P373İ
HAFİZE KESER
004.019/K373İ
FRANK H. NETTER
611/N377İ
2001
2009
2006
2005
2010
2010
2010
2010
2010
2005
2006
2008
2009
1999
NURULLAH ALTAŞ
1999
2000
2008
2009
2009
2007
2006
2005
2008
2004
2007
2009
1998
2005
2010
2009
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2007
1994
2009
2007
2009
2003
2009
2001
1996
2008
2008
2008
2005
2008
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
2185 0092537
2186 0092246
2187 0092247
2188 0092248
2189 0092249
2190 0092254
2191 0092250
2192 0092251
2193 0092252
2194 0092253
2195 0092255
2196 0092256
2197 0092257
2198 0092258
2199 0092259
2200 0092265
2201 0092266
2202 0092267
2203 0092260
2204 0092261
2205 0092263
2206 0092262
2207 0092268
2208 0092269
2209 0092270
2210 0092271
2211 0092272
2212 0092273
2213 0092274
2214 0092275
2215 0092276
2216 0092277
2217 0092278
2218 0092280
2219 0092279
2220 0092281
2221 0092283
2222 0092284
2223 0092285
2224 0092286
2225 0092287
2226 0092288
2227 0092289
2228 0092290
2229 0092292
2230 0092291
2231 0092293
2232 0092294
2233 0093867
2234 0092295
2235 0092296
2236 0092297
2237 0092298
2238 0092299
2239 0092300
2240 0092301
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
İNSAN İLİŞKİLERİNDE KENDİNE GÜVEN VE GÜÇ ELDE
ETMENİN
YOLLARI
İNSAN İLİŞKİLERİNİN
100 SIRRI
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN VE DEVLET ARADA SIKIŞIP KALANLAR
İNSAN VE HERKES
İNSAN VE İŞE DEĞER KATAN YENİ İK
İNSAN VE ŞEYTAN
İNSAN VE TRAGEDYA
İNSAN VÜCUDU
İNSAN VÜCUDU
İNSANCIKLAR
İNSANI ANLAMAK
İNSANIN ANLAMA YETİSİ ÜZERİNE BİR DENEME (III.IV.
KİTAP)
İNSANLARI ETKİLEME YOLLARI
İNŞAAT HUKUKU - AÇIKLAMALI İÇTİHATLİ
İNŞAAT İŞLERİNDE BAŞARI UNSURLARI - 1
İNŞAAT İŞLERİNDE BAŞARI UNSURLARI - 1
İNŞAAT İŞLERİNDE BAŞARI UNSURLARI - 1
İNŞAAT MUHASEBESİ
İNŞAAT MUHASEBESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İÇİN EXCEL UYGULAMALARI
İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA
İNTERNET TEMELLİ EĞİTİMİ
İNTERNET VE HUKUK
İNTERNET VE PAZARLAMA : BAŞARI HİKAYELERİ
BAŞARILI
İNTİBAH OYUNCULARIN SIRLARI
İNTİBAH
İNTİBAH ALİ BEYİN SERGÜZEŞTİ (SERGÜZEŞT-İ ALİ
BEY)
İNTİHAR : ZAMANIMIZIN BİR KAHRAMANI
İNTİHARIN TARİHİ : İSTEMLİ ÖLÜM KARŞISINDA BATI
TOPLUMU
İPEK VE BAKIR
İPEK YOLU “SILK ROAD
İRAN’DA MODERNLEŞME VE DİN ADAMLARI
İRAN’A VE TURAN’A SEYHAT İRAN, KAFKASYA, TÜRK
CUMHURİYETLERİ,
BALKANLAR
İSKELET SAHİLİ
İSLAM BİLİM TARİHİ -I ASTRONOMİ
İSLAM DÜNYASINDA İKTİSADİ VE İLMİ HAYATTA
YAHUDİLER
: ABBASİ VE FATIMİLER DÖNEMİ
İSLAM DÜŞÜNCESİ
İSLAM DÜŞÜNCESİ VE TARİHTEKİ YERİ
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE EKONOMİ, BANKA VE SİGORTA
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İLK GELENEKÇİLER
İSLAM DÜŞÜNCESİNİN TEŞEKKÜL DEVRİ
İSLAM FELSEFESİ TARİHİ
İSLAM FELSEFESİ TARİHİ CİLT - 1 : BAŞLANGIÇTAN
İBNİ
ÖLÜMÜNE
İSLAMRÜŞD’ÜN
FELSEFESİ
TARİHİ ÖLÜMÜNDEN
CİLT - 2 : İBNİ RÜŞD’ÜN
ÖLÜMÜNDEN
GÜNÜMÜZE
İSLAM HÜMANİZMİ : İSLAMCI HUMANİSM
İSLAM İKTİSADI’NA GİRİŞ
İSLAM İNANÇLARINDA HZ. ALİ : TARİHTEN TEOLOJİYE
İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ : TEMEL İNANÇ SİSTEMLERİ
İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI
İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ
İSLAM TASAVVUF DOKTRİNİNE GİRİŞ
İSLAM TASAVVUF DOKTRİNİNE GİRİŞ
İSLAM TASAVVUF DOKTRİNİNE GİRİŞ
İSLAM TOPLUMLARI TARİHİ CİLT - 1
Sayfa: 40
LES GIBLIN
DAVID NIVEN
ERDAL ÜNSALAN
OSMAN PAMUKOĞLU
JOSE ORTEGA Y. GASSET
ACAR BALTAŞ
SAMİHA AYVERDİ
ANDRE BONNARD
CORİNNE HENDERSON
CORİNNE HENDERSON
FYODOR MİHAİLOVİÇ
DOSTOYEVSKİ
ÖZCAN KÖKNEL
JOHN LOCKE
ROBERT B. CIALDINI
DUMAN,İLKER HASAN
A. TURHAN UYAROĞLU
A. TURHAN UYAROĞLU
A. TURHAN UYAROĞLU
ÇİĞDEM ÖZKAYA
YILDIRIM
ÇİĞDEM ÖZKAYA
YILDIRIM
NAİL ÜNSAL
GÜNAY ÖZMEN
RAMAZAN AKSOY
HALİL İBRAHİM YALIN
YEŞİM M. ATAMER
ARZU BALOĞLU
NAMIK KEMAL
NAMIK KEMAL
NAMIK KEMAL
KAAN ARSLANOĞLU
GEORGES MINOIS
TOMRİS UYAR
COLIN FALCONER
MAZLUM UYAR
SÜLEYMAN ULUDAĞ
CLIVE CUSSLER
Sınıfl am a/ Yer
158.2/L514İ
158.2/N473İ
158.3/Ü572İ
327.1/P258İ
302/J673İ
650.1/B247İ
T813.315/A973İ
809.916/B655İ
611/G563İ
611/G563İ
891.733/D677İ
158.1/K945İ
121/L614İ
158.2/C524İ
343.078624/D852İ
624.068/U926İ
624.068/U926İ
624.068/U926İ
657.869/Y442İ
657.869/Y442İ
624.151/Ü572İ
624.0285/Ö953İ
658.84/A476İ
371.334/y244i
343.09944/A725İ
658.8/B246İ
T813.311/N254İ
T813.311/N254İ
T813.311/N254İ
813.42/A674İ
179.7/M556İ
T813.317/U926İ
823.914/F241İ
320.955/U926İ
915.04/U482İ
823.354/C877İ
297.47/İ742İ
NUH ARSLANTAŞ
297.9/A674İ
MUHAMMED İKBAL
297.01/İ412İ
DE LACY O’LEARY
297.01/O432İ
AHMET EZ-ZERKA
297.47/E773İ
SÖNMEZ KUTLU
297.4/K874İ
W. MONTGOMERY WATT 297.48/W277İ
İSMAİL HAKKI İZMİRLİ
181.07/İ755İ
HENRY CORBIN
297.01/C661İ
HENRY CORBIN
297.01/C661İ
LENN E. GOODMAN
297.01/G662İ
AHMET TABAKOĞLU
297.1978/T212İ
297.64/İ742İ
HASAN GÜMÜŞOĞLU
297.69/G959İ
ERDEM YÜCEL
709.561/Y913İ
İZZET ÇIVGIN
950.1/Ç473İ
TITUS BURCKHARDT
297.7/B861İ
TITUS BURCKHARDT
297.7/B861İ
TITUS BURCKHARDT
297.7/B861İ
IRA M. LAPIDUS
297.09/L264İ
Tarih
2008
2007
2008
2007
2007
2009
2009
2006
2007
2008
2005
2000
2001
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2006
2009
2009
2008
2008
2009
2009
(T.B.)
2005
2008
2005
2001
2008
2002
2007
2006
2009
2009
2003
2009
2002
1981
2008
2008
2008
2006
2008
2005
2008
2000
2007
1995
1995
1995
2005
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
2241 0092302
2242 0092304
2243 0092305
2244 0092306
2245 0092307
2246 0092308
2247 0092309
2248 0092310
2249 0092311
2250 0092312
2251 0092313
2252 0092314
2253 0092316
2254 0092317
2255 0092315
2256 0092318
2257 0092319
2258 0092321
2259 0092322
2260 0092331
2261 0092332
2262 0092325
2263 0092323
2264 0090431
2265 0092324
2266 0092327
2267 0092328
2268 0089251
2269 0092326
2270 0092329
2271 0092330
2272 0092333
2273 0092335
2274 0092336
2275 0092340
2276 0092337
2277 0092338
2278 0092339
2279 0092341
2280 0092342
2281 0092343
2282 0092344
2283 0092345
2284 0088670
2285 0092346
2286 0092347
2287 0092348
2288 0092349
2289 0092350
2290 0092351
2291 0092357
2292 0092358
2293 0092352
2294 0092353
2295 0092354
2296 0092355
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
İSLAM UYGARLIĞI TARİHİ CİLT - 1
İSLAMCILIK AKIMI
İSLAMCILIK VE DİN POLİTİKALARI
İSLAM’DA AYRILIÇIK GÖRÜŞLER
İSLAM’DA FELSEFİ DÜŞÜNCENİN DOĞUŞU - I
İSLAM’DA FELSEFİ DÜŞÜNCENİN DOĞUŞU - II
İSLAMIN İNSANLIK KÜLTÜRÜNE KATKISI
İSLAM’IN SİYASALLAŞMASI OSMANLI DEVLETİ’NİN SON
DÖNEMİNDE
KİMLİK, DEVLET, İNANÇ VE CEMAATİN
İSLAM’IN TEMELLERİi
İSLAM’IN VİZYONU (İNANÇ VE UYGULAMA
İSLAM’IN VİZYONU (İNANÇ VE UYGULAMA
İSLAM’IN VİZYONU (İNANÇ VE UYGULAMA
İSLAMİ İLİMLERDE METODOLOJİ / USUL MES’ELESİ - 2
İSLAMİ İLİMLERDE METODOLOJİ / USUL MES’ELESİ - 3
İSLAMİ İLİMLERDE METODOLOJİ / USUL MES’ELESİ - I
İSLAMİ ORTADOĞU : TARİHSEL ANTROPOLOJİ
İSLAMLIKTAN ÖNCE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
İSMET PAŞA’NIN KÜRT RAPORU
İSRAİL GİZLİ SERVİSİ
İSTANBUL’DA 1894 DEPREMİ
İSTANBUL’DAN MEKTUPLAR 1909 - 192
İSTANBUL : HATIRALAR VE ŞEHİR
İSTANBUL CEHENNEMİ : TARİHTE BÜYÜK YANGINLAR
İSTANBUL DEPREMİ : PROF.DR. A.M. CELAL ŞENGÖR
İSTANBUL GECELERİ
İSTANBUL HATIRALAR KOLONYASI
İSTANBUL LALE İLE SÜMBÜL
İSTANBUL SANAYİ ODASI’NIN ELLİ BEŞİNCİ YILINDA
TÜRK
SANAYİİ
İSTANBUL
TARİHİ
İSTANBUL’UN SANDIK ODASI
İSTANBUL’UN TRAMVAYLARI DAN DAN...!
İSTANBUL’UN YÖNETİMİ BİR KENT PLANLAMA
YÖNETİMİ DENEMESİ
İSTATİSTİĞE
GİRİŞ
İSTATİSTİĞE GİRİŞ
İSTATİSTİK : TEMEL BİLGİLER, YÖNTEMLER VE
UYGULAMALAR
İSTATİSTİK MEKANİĞE GİRİŞ
İSTATİSTİK SAYILARIN ARKASINI ANLAMAK
İSTATİSTİK TEMEL BİLGİLER, YÖNTEMLER VE
UYGULAMALAR
İSTATİSTİK VERİ İŞLEME YÖNTEMLERİ (HİDROLOJİ VE
METEOROLOJİ)
İSTATİSTİK VERİ İŞLEME YÖNTEMLERİ (HİDROLOJİ VE
METEROLOJİ)
İSTEKLERİNİZİ NASIL ELDE EDERSİNİZ VE SAHİP
OLDUKLARINIZI
NASIL
İSTERSİNİZ ?...
İSTER MOR, İSTER
MAVİ
İSTİKLAL MAHKEMELERİ
İSTİKLAL SAVAŞINDA REŞİT PAŞANIN HATIRALARI
İSVİÇRE EĞİTİM SİSTEMİ VE TÜRK ÇOCUKLARININ
EĞİTİMİ
İŞ HUKUKU
İŞ ÖLÇÜMÜ İŞ PLANLAMASI VERİMLİLİK : KURUMSAL
VE
ÖRNEK UYGULAMALI
İŞ ÖLÇÜMÜ
İŞ PLANLAMASI VERİMLİLİK : KURUMSAL
VE
ÖRNEK
UYGULAMALI
İŞ YASALARI SOSYAL GÜVENLİK YASALARI
İŞLEM MUHASEBESİ
İŞLETME : KAVRAMLAR, İLKELER, İŞLEVLER
İŞLETME : KAVRAMLAR, İLKELER, İŞLEVLER
İŞLETME FİNANSI VE FİNANSAL YÖNETİM
İŞLETME FİNANSININ TEMELLERİ
İŞLETME FİNANSININ TEMELLERİ
İŞLETME İSTATİSTİĞİ
Sayfa: 41
CORCI ZEYDAN
TARIK ZAFER TUNAYA
ERDOĞAN AYDIN
HENRI LAOUST
ALİ SAMİ EN-NEŞŞAR
ALİ SAMİ EN-NEŞŞAR
HAIDAR BAMMATE
KEMAL H. KARPAT
YUSUF İMAMOĞLU
SACHIKO MURATA
SACHIKO MURATA
SACHIKO MURATA
Sınıfl am a/ Yer
297.09/Z392İ
323.1/T852İ
320.55/A924İ
297.8/L268İ
297.01/E553İ
297.01/E553İ
297.42/B255İ
320.540956/K266İ
297.01/İ525İ
297/M862İ
297/M862İ
297/M862İ
297.4798/İ742İ
297.4798/İ742İ
297.4798/İ742İ
CHARLES LINDHOLM
956/L552İ
NURETTİN KOÇ
810.09/K61İ
SAYGI ÖZTÜRK
323.11/Ö979İ
RICHARD DEACON
320.095694/D321İ
FATMA ÜREKLİ
551.22/Ü634İ
MAURICE BARING
956.101543/B265İ
ORHAN PAMUK
818.4203/P258İ
NİYAZİ AHMET BANOĞLU 956.10154/B256İ
551.22/İ772İ
SAMİHA AYVERDİ
T818.317/A973İ
SELİM İLERİ
818.803/İ436İ
SELİM İLERİ
818.803/İ436İ
338.9561/İ772İ
ROBERT MANTRAN
956.226/M257İ
SELİM İLERİ
818.4203/İ436İ
SELİM İLERİ
818.807/İ436İ
SIRMA
711.40956/T863İ
RAMAZANOĞULLARI
VASFİ NADİR TEKİN
519.5/T345İ
VASFİ NADİR TEKİN
519.5/T345İ
DURMUŞ DÜNDAR
519.5/D952İ
BEKİR KARAOĞLU
530.13/K262İ
ÜMİT ŞENESEN
519.5/Ş353İ
DURMUŞ DÜNDAR
519.5/D952S
ZEKAİ ŞEN
551.57072/Ş35İ
ZEKAİ ŞEN
551.57072/Ş35İ
JOHN GRAY
158.1/G929İ
CANAN TAN
813.42/T25İ
ERGÜN AYBARS
956.102/A911İ
REŞİ PAŞA
956.1023/R375İ
FAHRİ KAYADİBİ
379.494/K292İ
NİZAMETTİN - ARICI,
344.01/A472İ
KADİR
HİKMETAKTAY
TİMUR
658.3/T558İ
HİKMET TİMUR
658.3/T558İ
SARPER SÜZEK
361/S973İ
VASFİ HAFTACI
657.2/H227İ
VASFİ NADİR TEKİN
658/T345İ
VASFİ NADİR TEKİN
658/T345İ
ÖCAL USTA
658.15/U772İ
RICHARD A. BREALEY
658.15/B632İ
RICHARD A. BREALEY
658.15/B632İ
HÜLYA TÜTEK
658.15/T973İ
Tarih
2009
2007
2006
1999
1999
1999
2008
2009
2008
2008
2008
2008
2009
2005
2005
2004
2002
2008
1999
1995
2008
2009
2008
2006
2007
2008
2007
2008
2005
2004
2008
2004
2008
2000
2009
2007
2008
2002
2002
2001
2009
2009
2004
2007
2005
2005
2004
2006
2007
2007
2008
2007
2007
2008
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
2297 0092356
2298 0092359
2299 0092360
2300 0092361
2301 0092362
2302 0092364
2303 0092365
2304 0092367
2305 0092368
2306 0092369
2307 0092370
2308 0093724
2309 0092371
2310 0092373
2311 0091075
2312 0092374
2313 0092375
2314 0092376
2315 0088830
2316 0094114
2317 0092377
2318 0092378
2319 0092379
2320 0092380
2321 0092381
2322 0095383
2323 0092383
2324 0092384
2325 0092385
2326 0092390
2327 0092391
2328 0092387
2329 0092386
2330 0092388
2331 0092393
2332 0092394
2333 0092395
2334 0092396
2335 0092397
2336 0092398
2337 0092399
2338 0092400
2339 0092401
2340 0092402
2341 0092403
2342 0092404
2343 0092405
2344 0092406
2345 0092407
2346 0092408
2347 0092409
2348 0092410
2349 0092411
2350 0092414
2351 0092413
2352 0092415
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
İŞLETME İSTATİSTİĞİ
İŞLETME MATEMATİĞİ
İŞLETME ORGANİZASYONU VE EKİP ÇALIŞMASI
İŞLETME VE İKTİSAT İÇİN İSTATİSTİK
İŞLETME VE İKTİSAT İÇİN İSTATİSTİK
İŞLETMECİLER, MÜHENDİSLER VE YÖNETİCİLER İÇİN
YÖNETİM
BİLİŞİM
SİSTEMLERİ
VE UYGULAMALARI
İŞLETMECİLİK
KURAM
VE UYGULAMA
İŞLETMELERDE FİNANSAL YÖNETİM : UYGULAMA VE
PLANLAMA
AĞIRLIKLI
İŞLETMELERDE
İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER : THE
BIG
BUSINESS
İŞLETMELERDE İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER : THE
BIG
BUSINESS RİSK YÖNETİMİ
İŞLETMELERDE
İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME
POLİTİKASI
İŞLETMELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
İŞLETMELERİN KÜRESELLEŞME STRATEJİLERİi
İŞTE C PROGRAMLAMA DİLİ
İTALYAN EDEBİYATI
İTİBAR YÖNETİMİ : İTİBARINIZI YÖNETMEKTEN DAHA
ÖNEMLİ
BİR İŞİNİZ
VAR MI ? GİRİŞ
İTİKADİ İSLAM
MEZHEPLERİNE
İTTİHAT VE TERAKKİ’ DEN CUMHURİYETE BİTMEYEN
SAVAŞ
İTTİHAT VE TERAKKİ’DEN AKP’YE TÜRK SİYASAL
TARİHİ
İVAN İLYİÇ’İN ÖLÜMÜ
İYİ İŞ
İYİ KADINLAR MUTSUZ YAŞAMLAR : ÖNEMLİ
İLİŞKİLERDE
BENLİK VE YAKINLIK ARAYIŞI
İZ
İZ BIRAKAN BESTECİLER YAŞAMLARI VE YAPITLARI
JACK WELCH VE GENERAL ELECTRIC’İN YOLU :
EFSANEVİ
CEO’NUN YÖNETİM ANLAYIŞI VE LİDERLİK
JAKOBENLER
JANE AUSTEN KİTAP KULÜBÜ
JANE EYRE
JAVA : BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
JAVA: BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Java SE 6
JAVA PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ
JAVA SE 6
JEOFİZİK ARAMAYA GİRİŞ
JEOFİZİK ARAMAYA GİRİŞ
JEOFİZİKTE MODELLEME
JEOFİZİKTE MODELLEME
JEOFİZİKTE MODELLEME
JEOLOJİ
JEOMORFOLOJİ - I
JEOMORFOLOJİ - II
JÖN TÜRK DÖNEMİ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ
JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ
JÖN TÜRKLERİN SİYASİ FİKİRLERİ 1895 - 1908
JÖNTÜRK MODERNİZMİ VE “ALMAN RUHU”
JUDO TEKNİK - TAKTİK KONDÜSYON
JULES VERNE - ELEŞTİREL BİR BİYOGRAFİ
JULIA’YI YİTİRMEK
JULIUS CAESAR
JURNAL CİLT - 1
JURNAL CİLT - 2
KABALA “SINIRSIZ”A YOLCULUK
KABALA’NIN GİZLİ BİLGELİĞİ
KABALA SIR
KABBALLAH
Sayfa: 42
HÜLYA TÜTEK
BÜLENT KOBU
İSMAİL EFİL
PAUL NEWBOLD
PAUL NEWBOLD
DİLEK KARAHOCA
CENGİZ EROL
BİLLUR ÜLGER
BİLLUR ÜLGER
YALÇIN BALIKÇI
EROL EREN
SIDIKA PARLAK
M. KEMAL DEMİRCİ
RİFAT ÇÖLKESEN
CHRISTIAN BEC
SALİM KADIBEŞEGİL
ETHEM RUHİ FIĞLALI
HALİL PAŞA
OZAN ÖRMECİ
LEV NİKOLAYEVİÇ
TOLSTOY
DAVID
LODGE
CLAUDIA BEPKO
PATRICIA CORNWELL
Z. LALE FERİDUNOĞLU
ROBERT SLATER
GERARD MAINTENANT
KAREN JOY FOWLER
CHARLOTTE BRONTE
ALİ YAZICI
HERBERT SCHİLDT
BORA GÜNGÖREN
HERBERT SCHİLDT
PHILIP KEAREY
PHILIP KEAREY
NEZİHİ CANITEZ
NEZİHİ CANITEZ
NEZİHİ CANITEZ
EMRULLAH GÜNEY
SIRRI ERİNÇ
SIRRI ERİNÇ
MASAMI ARAI
SİNA AKŞİN
ŞERİF MARDİN
MUSTAFA GENCER
ÜMİT URARTU
VOLKER DEHS
JONATHAN HULL
WILLIAM SHAKESPEARE
CEMİL MERİÇ
CEMİL MERİÇ
AHMET AKINCI
RAV MICHAEL LAITMAN
MICHAEL BERG
ARUZ CENGİL
Sınıfl am a/ Yer
658.15/T973İ
511.8/K618İ
658.4/E254İ
519.5/N391İ
519.5/N391İ
658/K262İ
658/İ743İ
658.15/E664İ
659.2/Ü433İ
659.2/Ü433İ
658.155/B244İ
658.4012/E635İ
658.562/P264İ
658.406/D355İ
005.133/Ç944İ
850/B31İ
658.4/K224İ
297.8/F434İ
956.101543/H245İ
320.9561/Ö653İ
891.733/T647İ
823.914/L623İ
155.633/B364İ
823.354/C665İ
780.922/F365İ
658.422/S427J
944.04/M255J
823.354/F694J
823.8/B665J
005.133/J272J
005.133/J272J
005.133/T993H
005.133/G953J
005.133/T993H
550/A737J
550/A737J
550/C254J
550/C254J
550/C254J
550/G953J
551.41/E655J
551.41/E655J
320.54/A624J
956.101543/A475J
320.54/M262J
379.561/G351J
796.8152/U626J
848.809/D337J
823.354/H844J
822.33/S324J
T818.317/M365J
T818.317/M365J
296.833/A445K
296.833/L247K
296.833/B363K
296.833/C353K
Tarih
2008
2008
2005
2008
2008
1998
2009
1999
2003
2003
2009
2005
2004
2008
2008
2007
2007
2007
1997
2008
2009
2003
1998
2007
2005
2000
2005
2008
2007
2008
2008
2006
2009
2002
2002
1997
1997
1997
2004
2002
2002
2008
2009
2008
2010
1998
2009
2002
2009
2009
2008
2008
2006
2008
2003
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
2353 0092417
2354 0092418
2355 0092419
2356 0092420
2357 0092421
2358 0092422
2359 0092423
2360 0092424
2361 0092425
2362 0092426
2363 0092427
2364 0092428
2365 0092430
2366 0092429
2367 0092431
2368 0092432
2369 0092433
2370 0092434
2371 0092435
2372 0092436
2373 0092437
2374 0092438
2375 0092439
2376 0092440
2377 0092441
2378 0092442
2379 0092443
2380 0092444
2381 0092445
2382 0092452
2383 0092446
2384 0092448
2385 0092449
2386 0092450
2387 0092451
2388 0092453
2389 0094145
2390 0094144
2391 0092454
2392 0092455
2393 0092456
2394 0093521
2395 0092457
2396 0092458
2397 0092459
2398 0092460
2399 0092461
2400 0092464
2401 0092465
2402 0092462
2403 0092463
2404 0092466
2405 0092467
2406 0092468
2407 0092469
2408 0092470
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
KABUK VE PLAKLARIN STATİK STABİLİTE VE DİNAMİK
ANALİZİ
ÖRNEK ÇÖZÜMLER VE TABLOLAR
KAÇAK YAPI
KADER ATLAYIŞI : BEKLENMEDİK BİR YAŞAMIN ANILARI
KADER ORTAKLARI
KADERİN YASALARI
KADIN VE SPOR
KADINDAN KENTLER
KADINLAR
KADINLAR TEKKESİ
KADİFE KUTUDAKİ HAYALET
KADİYANİLİK
KAFES
KAHKAHANIN ZAFERİ : YIKICI TARİH OLARAK GÜLME
KAHKAHA BENDEN YANA
KAHRAMANIN SONSUZ YOLCULUĞU
KAHRAMANIN SONSUZ YOLCULUĞU
KALBİMİN ŞARKISI
KALBİN KARANLIK IRMAKLARI
KALEMİN UCU
KALICI OLMAK : GELECEĞİN GÜÇLÜ KURUMLARINI
YARATMAK ANALİZ DERS KİTABI
KALİTATİF
KALİTE YÖNETİMİ VE PLANLAMASI
KALİTE YÖNETİMİ VE PLANLAMASI
KALKINMA İKTİSADI YÜKSELİŞİ VE GERİLEMESİ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ CİLT : II
KALPAĞI GÜL OYALILAR
KAMERAMANLIK MESLEĞİNE GİRİŞ
KAMU EKONOMİSİ (KAMU HARCAMALARI DERS
NOTLARI)
KAMU HUKUKU, ÖZEL HUKUK VE CEZA HUKUKU
ALANLARINDA
KAMUNUN
ÖNDERLİĞİ YÖNETİMİ
VE BİREYSEL
KAMU
KURUMLARINDA
PERFORMANS
KAMU PERSONELİ : SİSTEM VE YÖNETİM
KAMU POLİTİKASI : KAVRAMLAR, AKTÖRLER, SÜREÇ,
MODELLER,
ANALİZ,
KARAR
VERME
KAMU YÖNETİMİ
ÜLKE
İNCELEMELERİ
KAMU YÖNETİMİ YAZILARI : TEORİDE DEĞİŞİM
YENİDEN
YAPILANMA
SORUNLAR
VE TARTIŞMALAR
KAMUSALLIĞIN
YAPISAL
DÖNÜŞÜMÜ
KANAR FARSÇA - TÜRKÇE SÖZLÜK
KANAR TÜRKÇE - FARSÇA SÖZLÜK
KANATLAR “WINGS”
KANATSIZ KUŞLAR
KANITA DAYALI ELEKTROTERAPİ
KANT : FİKİR MİMARLARI - 2
KANT’IN DÜNYASI
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
KAPANDA ÜÇ KAPLAN
KAPILARI AÇMAK
KAPİTALİ OKUMAK
KAPİTALİZM, SOSYALİZM EKOLOJİ : YÖNELİM
BOZUKLUKLARI
ARAYIŞLAR
KAPİTALİZM, YOKSULLUK
VE TÜRKİYE’DE SOSYAL
POLİTİKA
KAPİTALİZM VE MODERN SOSYAL TEORİ
KAPİTALİZM VE MODERN SOSYAL TEORİ
KAPLAMA MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALARI
KAPLUMBAĞALAR
KAPTANIN TEKNESİ
KAR ÇİÇEKLERİ : BİR SARIKAMIŞ ROMANI
KAR KOKUSU
Sayfa: 43
ERCÜMENT KÖKSAL
HAKİM CAFER ERGEN
KRALİÇE NUR
JEFFREY ARCHER
HERMANN MEYER
TAYFUN AMMAN
MURATHAN MUNGAN
CHARLES BUKOWSKI
REFİK HALİD KARAY
JOE HILL
ETHEM RUHİ FIĞLALI
SELİM İLERİ
BARRY SANDERS
SÖREN KIERKEGAARD
JOSEPH CAMPBELL
JOSEPH CAMPBELL
V.C. ANDREWS
DEAN KOONTZ
CEVDET KUDRET
JAMES C. COLLINS
TURGUT GÜNDÜZ
AHMET ÖZTÜRK
AHMET ÖZTÜRK
Sınıfl am a/ Yer
624.15/K947K
346.561044/E633K
956.95044/K624K
823.914/A613K
100/M393K
796.0194/A552K
813.42/M853K
823.354/B846K
T813.317/K262K
823.354/H444K
297.69/F434K
813.42/İ436K
809.7/S252K
198.9/K536K
291.13/C256K
291.13/C256K
823.354/A526K
823.354/K665K
T818.317/K826K
658/C644K
544.076/G952K
658.4013/Ö979K
658.4013/Ö979K
330.91724/K244K
617.41/K246K
617.41/K246K
ZELİHA AKÇAGÜNER
813.42/A412K
SALİM AKDOĞAN
778.52/A426K
MUSTAFA DURMUŞ
336.0561/D865K
342/K258K
658.314/K258K
BİRGÜL AYMAN GÜLER
351.1/G943K
HASAN HÜSEYİN ÇEVİK 658.401/Ç375K
351.007/K258K
350/K258K
JÜRGEN HABERMAS
303.38/H213K
MEHMET KANAR
491.5503/K252K
MEHMET KANAR
491.5503/K252K
DANIELLE STEEL
823.354/S733K
LOUIS BERNIERES
823.914/B365K
ALAIN - YVAN BELANGER 615.8/B342K
193/K257K
MANFRED GEIER
193/G343K
YAVUZ BAHADIROĞLU
923.56/B232K
G. CABRERA INFANTE
868.99231/I522K
MUSTAFA KUTLU
T813.317/K874K
335.4/K265K
ANDRE GORZ
335.47/G667K
AYŞE BUĞRA
330.122/B836K
ANTHONY GIDDENS
320.5/G422K
ANTHONY GIDDENS
320.5/G422K
ARGUN TUNÇ
671.73/T851K
FAKİR BAYKURT
T813.317/B294K
SEZGİN KAYMAZ
813.42/K295K
FÜGEN TOPSEVER
813.42/T667K
AHMET ÜMİT
813.42/Ü557K
Tarih
2003
2006
2004
2005
2009
2006
2008
1999
2007
1994
2005
2001
2005
2010
2010
1999
2005
2006
1999
2008
2009
2009
2007
2004
2004
2008
2010
2008
2009
2008
2005
2008
2009
2007
2009
2008
2008
2006
2009
2008
2008
2009
2008
1991
2009
2007
1993
2009
2009
2009
2004
2009
2009
2009
2009
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
2409 0092474
2410 0092477
2411 0092478
2412 0088816
2413 0092479
2414 0092480
2415 0092481
2416 0092482
2417 0092483
2418 0092484
2419 0092485
2420 0092486
2421 0092471
2422 0092487
2423 0092488
2424 0092472
2425 0092489
2426 0092490
2427 0092491
2428 0092492
2429 0094358
2430 0092655
2431 0093560
2432 0092493
2433 0092494
2434 0092473
2435 0092495
2436 0092496
2437 0092497
2438 0092498
2439 0092728
2440 0092499
2441 0092500
2442 0091205
2443 0092501
2444 0092502
2445 0092503
2446 0092506
2447 0092507
2448 0092508
2449 0092509
2450 0092510
2451 0092511
2452 0092512
2453 0092513
2454 0092514
2455 0092515
2456 0092516
2457 0092517
2458 0092518
2459 0092519
2460 0092520
2461 0092521
2462 0092522
2463 0092524
2464 0092525
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
KARACAOĞLAN BÜTÜN ŞİİRLERİ
KARAKALEM RESİM : GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK
KARAKTER AŞINMASI : YENİ KAPİTALİZMDE İŞİN
KİŞİLİK
ÜZERİNDEKİ TARİHİ
ETKİLERİ
KARAMANOĞULLARI
KARAMAZON KARDEŞLER
KARANFİL VE YASEMİN
KARANLIK KITA AVRUPA’NIN 20. YÜZYILI
KARANLIK KORKUSU
KARANLIK TAKİP
KARANLIKTA KAHKAHA
KARANLIKTA OKUMAK
KARAR VERME VE PROBLEM ÇÖZME
KARA BUZ
KARDEŞLER ARASINDA
KARDİYAK ACİLLER
KARA EV
KARGANI BAĞIŞLA
KARILAR KOĞUŞU
KARIŞIMLAR VE BİLEŞİKLER
KARIŞIMLAR VE BİLEŞİKLER
KARA KULE - II : ÜÇ’ÜN ÇEKİLİŞİ
KARA KULE - VII
KARA KULE SİLAHŞOR
KARLI DAĞDAKİ ATEŞ
KARNAVAL
KARA PRENS
KARŞILAŞMALAR : DENEMELER, DEĞİNİLER,
SÖYLEŞİLER
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM BİLİMİ : KURAM VE
TEKNİKLER
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM SİSTEMLERİ
KARŞILAŞTIRMALI İKTİSATOKULLARI DERS NOTLARI
(MAKRO
İKTİSADIN
TEORİK
ESASLARI)
KART - KURT
SESLERİ
ARASINDA
KAYBOLAN GERÇEK
KÜRTLER
VE
TÜRKİYE
KARTALLAR KAFESE SIĞMAZ
KASIM HANLIĞI (1445 - 1681)
KAT İLAVESİ SONUCU ÇATLAMIŞ BİNALARIN TAKVİYESİ
YÖNTEMLERİ
KATI ATIK YÖNETİMİ ATIK YÖNETİMİNİN TEMELLERİNE
YÖNELİK
REHBER KİTAP
KATRE-İ MATEM
KAVİM
KAYBETMEK İSTEMİYORUM
KAYBOLAN IŞIK
KAYBOLUŞ
KAYGI KAVRAMI
KAYIP DELİL
KAYIP GÖLGELER KENTİ
KAYIP KENT
KAYIP SÖZ
KAZAK TÜRKLERİNİN DESTANLARI VE DESTANCILIK
GELENEĞİ
KAZAKLAR
KAZANAN YALNIZDIR
KAZANAN YALNIZDIR
KEKEMELİK VE ÇOCUKLUKTA TEDAVİSİ
KEKLİK
KELAM’A GİRİŞ
KELEBEK
KEMALİST MODERNLEŞME VE SEÇKİNCİLİK
KEMİKLER ŞEHRİ
KENDİ AYAKLARI ÜSTÜNDE : BİR GENÇ KIZIN GİZLİ
DEFTERİ III
Sayfa: 44
KARACAOĞLAN
SADETTİN ÇAĞLARCA
RICHARD SENNETT
TAHSİN ÜNAL
FİYODOR MİHAİLOVİÇ
DOSTOYEVSKİ
MEHMET RAUF
MARK MAZOWER
SIDNEY SHELDON
CLIVE CUSSLER
VLADIMIR NABOKOV
SEAMUS DEANE
JOHN ADAIR
MICHAEL CONNELLY
JENNIFER WEINER
W. FRANK PEACOCK
STEPHEN KING
SAİT FAİK ABASIYANIK
KEMAL TAHİR
ALASTAIR SMITH
ALASTAIR SMITH
STEPHEN KING
STEPHEN KING
STEPHEN KING
REFİK HALİD KARAY
AHMET MİTHAT
IRIS MURDOCH
ADALET AĞAOĞLU
GÜRCAN ÜLTANIR
YÜKSEL BİLGİLİ
ALİ RIZA ÖZDEMİR
ABDULLAH AYATA
SERKAN ACAR
A. NAFİZ ÇAMLIBEL
MARTIN STEINER
İSKENDER PALA
AHMET ÜMİT
DANIELLE STELL
MICHAEL CONNELLY
GEORGES PEREC
SOREN KIERKEGAARD
MICHAEL CONNELLY
NAZLI ERAY
CLIVE CUSSLER
OYA BAYDAR
MEHMET AÇA
LEV NİKOLAYEVİÇ
TOLSTOY
PAULO
COELHO
PAULO COELHO
YÜKSEL SEÇKİN
FAKİR BAYKURT
HASAN MAHMÜD
EŞ-ŞAFİİ
HENRI CHARRIERE
TEZCAN DURAN
MICHAEL CONNELLY
İPEK ONGUN
Sınıfl am a/ Yer
T811.217/K262K
751.4/Ç234K
330.122/S355K
956.10142/Ü524K
891.733/D677K
T813.315/M335K
940.55/M276K
823.354/S334K
823.354/C877K
891.744/N216K
823.914/D325K
658.403/A224K
823.354/C655K
823.354/W355K
616.12025/P321K
823.354/K453K
T816.317/A127K
T813.317/K352K
540/S557K
540/S557K
823.354/K453K
823.354/K453K
823.354/K453K
T813.317/K262K
T813.312/A353K
823.914/M862K
T814.317/A326K
370/Ü472K
370.195/K267K
339.5/B543K
323.11159/Ö923K
813.42/A927K
950/A126K
624.176/Ç254K
628.44/S735K
813.42/P242K
813.42/Ü557K
823.354/S73K
823.354/C655K
843.914/P363K
152.46/K436K
823.354/C655K
813.42/E629K
823.354/C877K
813.42/B292K
398.3089/A11K
891.733/T647K
869.99924/C634K
869.99924/C634K
616.89/S314K
T813.317/B294K
297.4/E772K
843.914/C326K
320.54/D865K
823.354/C655K
813.42/O538K
Tarih
2004
2003
2008
2007
2009
2002
2008
2005
2009
2006
1998
2000
2003
2004
2009
2003
2005
2005
2007
2007
2009
2008
2009
(T.B.)
2007
2000
2008
2000
2009
2009
2009
2007
2008
2000
2009
2009
2009
1982
2006
2008
2009
2009
2008
2006
2009
2002
2009
2009
2009
2008
2009
2008
2009
2002
2010
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
2465 0092526
2466 0092527
2467 0092081
2468 0092528
2469 0090569
2470 0090570
2471 0092529
2472 0092530
2473 0092531
2474 0092532
2475 0092533
2476 0092534
2477 0092535
2478 0092536
2479 0092538
2480 0092539
2481 0092540
2482 0092713
2483 0092541
2484 0092542
2485 0092543
2486 0092544
2487 0092545
2488 0092546
2489 0092547
2490 0092548
2491 0092549
2492 0092550
2493 0092551
2494 0092552
2495 0092553
2496 0094864
2497 0095303
2498 0092554
2499 0092555
2500 0092556
2501 0092557
2502 0092049
2503 0092558
2504 0092559
2505 0092560
2506 0092561
2507 0092562
2508 0092563
2509 0092564
2510 0092565
2511 0092566
2512 0092567
2513 0092568
2514 0092569
2515 0092572
2516 0092573
2517 0092574
2518 0092575
2519 0092576
2520 0092577
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
KENDİ GÖK KUBBEMİZ
KENDİ KAYNAKLARINDAN AMERİKAN MİSYONERLERİN
TÜRK
YAŞAMINA
ETKİSİ
KENDİSOSYAL
KENDİNE
HİPNOZ İLE
KOLAY ÖĞRENME
KENDİ KENDİNE KIRK DERSTE OSMANLI TÜRKÇESİ
KENDİ KENDİNE ÖĞRENMEK İÇİN ALMANCA ESASLI VE
KOLAY
ÖĞRETİMÖĞRENMEK
METODU İÇİN ALMANCA ESASLI VE
KENDİ KENDİNE
KOLAY
ÖĞRETİM
KENDİ ROBOTUNUMETODU
KENDİN YAP
KENDİ ROBOTUNU KENDİN YAP
KENDİ ROBOTUNU KENDİN YAP
KENDİ ROBOTUNU KENDİN YAP
KENDİ ROBOTUNU KENDİN YAP
KENDİLİK VE NESNE DÜNYASI
KENDİMİZDE AÇTIĞIMIZ YARALAR
KENDİNE DÜŞÜNMEYİ ÖĞRET
KENDİNE SAYGI
KENDİNİZE YATIRIM YAPIN : İNSAN BECERİLERİ
EĞİTİMİ
KENT VE PLANLAMA GEÇMİŞİ KORUMAK GELECEĞİ
TASARLAMAK
: RUŞEN
KELEŞ’E ARMAĞAN
KENTSEL DEĞİŞİM
VE FESTİVALİZM
: KÜRESELLEŞEN
İSTANBUL’DA
BİENAL
KENTSEL DÖNÜŞÜM (YENİLEŞ(TİR)ME) : İNGİLTERE
DENEYİMİ
VE TÜRKİYE’DEKİ
BEKLENTİLER
2006 VE
KENTSİZ KENTLEŞME
: YURTTAŞLIĞIN
YÜKSELİŞİ
ÇÖKÜŞÜ
KESİŞEN HAYATLAR
KEŞFEDİLMEMİŞ BENLİK
KEŞFEDİLMEMİŞ BENLİK
KEŞKE”LERE TAKILMAYIN ! “HER ZAMAN BİR
FIRSATINIZ
DAHA IN
VARDIR”
KEY STRUCTURES
ENGLISH
KIRGIZ MASALLARI
KIRGIZ TÜRKÇESİ GRAMERİ : SES VE ŞEKİL BİLGİSİ
KIRILMA MEKANİĞİ
KIRIM TATARLARI
KIRK AMBAR CİLT - 1 : RÜMUZ-ÜL EDEB
KIRK AMBAR CİLT - 2 : LEHÇE-T-ÜL HAKAYIK
KIRKLIN / BARRATT - BOYES CARDIAC SURGERY :
VOLME
KIRKLIN- /1 BARRATT - BOYES CARDIAC SURGERY :
VOLME
2
KIRMIZI- BİSİKLET
KIRMIZI KARANFİL NE RENK SOLAR ?
KISA 20. YÜZYIL AŞIRILIKLAR ÇAĞI 1914 - 1991
KISA FİLM YAZMAK
KISSADAN HİSSELER HEP İYİLİK İSTE
KIŞ İKİNDİSİNİN EVİNDE
KITA AVRUPASI FELSEFESİNE GİRİŞ
KIVILCIM ANI : KÜÇÜK ŞEYLER NASIL BÜYÜK FARKLAR
YARATIR ADASI
KIYAMET
KIYAMET ÇİÇEKLERİ
KIYI MÜHENDİSLİĞİ
KIYMETİNİ BİL HERŞEYİN : HAYATA TUTUNMA VE
DİRENİŞE
KIZIL ELMADAİR NOTLAR
KIZIL VAİZ
KIZILAĞAÇLAR KRALI
KIZILCIK DALLARI
KİMİNLE, NE ZAMAN, NEREDE, NASIL KONUŞMALI
“HOW
TO TALK
TO ANYONE,
ANYTIME, ANYWHERE” İYİ
KİMLİĞİNİ
ARAYAN
GENÇLİĞİMİZ
KİMYADA VERİ ANALİZİ UYGULAMALI İSTATİSTİK
KİMYADA VERİ ANALİZİ UYGULAMALI İSTATİSTİK
KİMYASAL PROSESLERİN KAVRAMSAL TASARIMI
KİRALIK KONAK
KİŞİLİK ÇÖZÜMLEMESİ
Sayfa: 45
YAHYA KEMAL
SEÇİL AKGÜN
ADİL MAVİŞ
ENVER GALİP CEYLAN
RAHMİ ÖZTOPRAK
RAHMİ ÖZTOPRAK
SERKAN AYYILDIZ
SERKAN AYYILDIZ
SERKAN AYYILDIZ
SERKAN AYYILDIZ
SERKAN AYYILDIZ
EDITH JACOBSON
CHARLES BUKOWSKI
EDWARD DE BONO
CHRISTOPHEN ANDRE
ERTUĞRUL KÖROĞLU
Sınıfl am a/ Yer
T811.317/Y239K
266/A439K
615.8512/M275K
419.5/C394K
435/Ö976K
435/Ö976K
629.892/A994K
629.892/A994K
629.892/A994K
629.892/A994K
629.892/A994K
155.2/J216K
821.354
153.42/B656K
152.2/A526K
158.1/K966K
307.121/K357K
SİBEL YARDIMCI
307.76/Y262K
ARZU KOCABAŞ
307.76/K611K
MURRAY BOOKCHIN
307.76/B664K
DANIELLE STEEL
823.354/S733K
C.G. JUNG
150.1954/J853K
C.G. JUNG
150.1954/J853K
MUSTAFA ŞAHİN
158.1/Ş235K
CEMAL ÇAKALIR
425/Ç242K
ZEKERİYA KARADAVUT
398.2/K262K
HÜLYA KASAPOĞLU
419.99273/Ç353K
ÇENGEL
PAŞA
YAYLA
620.1126/Y294K
ALAN FISHER
947.71/F473K
CEMİL MERİÇ
809/M365K
CEMİL MERİÇ
809/M365K
617.412/K564K
617.412/K564K
CAN DÜNDAR
814.42/D952K
FEYZA HEPÇİLİNGİRLER 813.42/H361K
ERIC HOBSBAWM
940.31/H617K
PAT COOPER
791.437/C666K
YUSUF BAHADIR ULUCAN 297.4/U481K
KÜRŞAT BAŞAR
T813.317/B272K
DAVID WEST
190/W377K
MALCOLM GLADWELL
302/G422K
NELSON DEMILLE
823.354/D354K
GÜLTEN DAYIOĞLU
813.42/D294K
YALÇIN YÜKSEL
627.58/Y947K
JOHN BERGER
824.914/B363K
ZİYA GÖKALP
T811.315/G942K
ORKUN UÇAR
813.42/U126K
MICHEL TOURNIER
843.914/T686K
REŞAT NURİ GÜNTEKİN T813.315/G957K
LARRY KING
302.341/K553K
ÖZCAN KÖKNEL
155.518/K945K
MUSTAFA CEBE
544/C313K
MUSTAFA CEBE
544/C313K
JAMES M. DOUGLAS
660.2812/D683K
YAKUP KADRİ
T813.315/K262K
KARAOSMANOĞLU
WILHELM REICH
155.2/R341K
Tarih
2009
2008
(T.B.)
(T.B.)
(T.B.)
2009
2009
2009
2009
2009
2004
2001
1995
2006
2009
2007
2005
2006
1999
2008
1958
1958
2009
1999
2006
2005
2007
2009
2009
2009
2003
2003
2010
2009
2008
2005
2004
2009
2008
2007
2001
2006
2009
2009
2008
2007
1996
(T.B.)
2004
2001
2006
2006
2005
2009
1997
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
2521 0092578
2522 0092579
2523 0092873
2524 0092874
2525 0092580
2526 0092582
2527 0092581
2528 0092583
2529 0092584
2530 0092585
2531 0092586
2532 0092587
2533 0092588
2534 0092589
2535 0092590
2536 0092591
2537 0092592
2538 0092593
2539 0092594
2540 0092595
2541 0092596
2542 0092597
2543 0092598
2544 0092599
2545 0092600
2546 0092601
2547 0092602
2548 0092603
2549 0092604
2550 0092605
2551 0092606
2552 0092607
2553 0092505
2554 0092608
2555 0092609
2556 0092611
2557 0092612
2558 0092613
2559 0092614
2560 0092615
2561 0092616
2562 0092617
2563 0092618
2564 0092619
2565 0092620
2566 0092621
2567 0092623
2568 0092624
2569 0092625
2570 0092626
2571 0092627
2572 0092628
2573 0092629
2574 0092630
2575 0092631
2576 0092633
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
KİŞİLİK VE DİN : DİNDARLIK DÜZEYİ İLE KİŞİLİK
ÖZELLİKLERİ
ARASINDA
İLİŞKİ MUCİTLERİNİN
ÜZERİNE BİR
KİTAB-ÜL HİYEL
: ESKİ ZAMAN
İNANILMAZ
HAYAT
ÖYKÜLERİ
KİTABU’Ş-ŞİFA METAFİZİK II : METİN VE ÇEVİRİ
KİTABU’Ş-ŞİFA METAFİZİK II : METİN VE ÇEVİRİ
KİTAP HIRSIZI
KİTAPLAR VE PORTRELER
KİTAPLA HAYAL ETMEK
KİTAP’TAN DELİLLER : KARL HEINRICH HOFFMAN’IN
ÇİZİMLERİYLE
KİTLE VE İKTİDAR
KLASİK ANLATI SİNEMASI
KLASİK DÖNEM OSMANLI MEDRESE SİSTEMİ AMAÇ YAPI
- İŞLEYİŞ
KLASİK
EDEBİYAT BİLGİSİ BELAGAT
KLASİK EDEBİYATI BİLGİSİ : BİÇİM - ÖLÇÜ - KAFİYE
KLASİK EDEBİYATI BİLGİSİ : BİÇİM - ÖLÇÜ - KAFİYE
KLASİK MEKANİK
KLASİK MEKANİK
KLASİKLERİ NİÇİN OKUMALI?
KLAVYE TEKNİKLERİ
KLİNİK ADLİ TIP ADLİ TIP UYGULAMALARI
KLİNİK ADLİ TIP ADLİ TIP UYGULAMALARI
KLİNİK ADLİ TIP ADLİ TIP UYGULAMALARI
KLİNİK EKOKARDİYOGRAFİ VE DİĞER GÖRÜNTÜLEME
YÖNTEMLERİ
KLİNİK GASTROENTEROLOJİ
KLİNİK GASTROENTEROLOJİ VE HEPATOLOJİ
KLİNİK KARDİYOLOJİ
KLİNİK KARDİYOLOJİ
KLİNİK KARDİYOLOJİ
KLİNİK MİKROBİYOLOJİK TANI
KOKUNUN TARİHİ : MİYASMA İLE FULYA : KOKU VE
TOPLUMSAL
İMGELEM XVIII - XIX. YÜZYILLAR
KOLAY MATEMATİK
KOLERA GÜNLERİNDE AŞK : 1982 NOBEL EDEBİYAT
ÖDÜLÜ
KOLONYALİZM POSTKOLONYALİZM
KOMPOZİSYON EĞİTİMİNDE DÜŞÜNSEL YAZILARDAN
SEÇMELER
KAVRAMLAR
VE BOYUTLARI
KOMŞU ÜLKELER
COĞRAFYASI
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇAĞDAŞ KAT
HİZMETLERİ
(ÖRNEKODALAR
KAT HİZMETLERİ
KONAKLAMA YÖNETİMİ
İŞLETMELERİNDE
BÖLÜMÜ
YÖNETİMİ
:
MODERN
YÖNETİM
YAKLAŞIMLARI
VE VE
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖN BÜRO İŞLEMLERİ
YÖNETİMİ
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖNBÜRO
OPERASYONLARI
VE YÖNETİM (ÖRNEK
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE
ÖNBÜROÖNBÜRO
YÖNETİMİ
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YİYECEK - İÇECEK
MALİYET
KONTROLÜ
: MALİYET
VE SATIŞLARIN
KONU ALANI
DERS KİTABI
İNCELEME
KILAVUZU
YABANCI
DİL
4
8
KONU KONU MATEMATİK GENİŞ KONU ANLATIMLI
SORU
KONU BANKASI
KONU MATEMATİK GENİŞ KONU ANLATIMLI
SORU
BANKASI
KONULARINA
GÖRE KUR’AN-I KERİM
KOORDİNASYON KİMYASI
KORKU KÜLTÜRÜ : RİSK ALMANIN RİSKLERİ
KORKULAR TAKINTILAR SAPLANTILAR
KORKULU USTALIK
KORKUT BORATAV’A ARMAĞAN : KÜRESEL DÜZEN :
BİRİKİM,
VE SINIFLAR
KORKUYUDEVLET
BEKLERKEN
KORKUYU BEKLERKEN
KORSAN
KOTLER VE PAZARLAMA
KOZMOS : EVRENİN VE YAŞAMIN SIRLARI
KÖKLER VE YOLLAR TÜRKİYE’DE GÖÇ SÜREÇLERİ
KÖPRÜ
Sayfa: 46
ALİ ULVİ MEHMEDOĞLU
İHSAN OKTAY ANAR
İBN SİNA
İBN SİNA
MARKUS ZUSAK
NİHAD SAMİ BANARLI
ELAINE SCARRY
MARTIN AIGNER
ELIAS CANETTI
AYŞE OLUK
HASAN AKGÜNDÜZ
M. A. YEKTA SARAÇ
M.A. YEKTA SARAÇ
M.A. YEKTA SARAÇ
EMİNE RIZAOĞLU
EMİNE RIZAOĞLU
ITALO CALVINO
GÖNÜL ERDEM
OĞUZ POLAT
OĞUZ POLAT
OĞUZ POLAT
HAKKI BİGEHAN
ALAIN CORBIN
ALİ YALMAN
GABRIEL GARCIA
MARQUEZ
ANIA LOOMBA
EMRULLAH GÜNEY
AYTEMİZ SEYMEN
HÜLYA KURGUN
NEVZAT ERASLAN
AYHAN GÖKDENİZ
MURAT EMEKSİZ
YAŞAR YILMAZ
MUHAMMED FUAD
ABDÜLBAKİ
TURGUT GÜNDÜZ
FRANK FUREDI
ÖZCAN KÖKNEL
TURGUT UYAR
OĞUZ ATAY
OĞUZ ATAY
TED BELL
PHILIP KOTLER
CARL SAGAN
MUSTAFA NECATİ
SEPETÇİOĞLU
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
297.4/M335K
813.42/A526K
181.07/İ15K
181.07/İ15K
828.99343/Z872K
814.42/B252K
801.95/S126K
510/A535K
302.33/C253K
791.4/O484K
370.561015/A439K
808/S262K
808.S262K
808.S262K
531/R472R
531/R472R
854.914/C247K
004/E623K
614.1/P642K
614.1/P642K
614.1/P642K
616.1207/K455K
616.33/K455K
616.33/K455K
616.12/K455K
616.12/K455K
616.12/K455K
616.01/B543K
306/C661K
510/Y245K
863.99/M269K
325.301/L665K
T410.9/K656K
910/G953K
647.94/S395K
647.94/K863K
647.94/E627K
647.94/G942K
647.94/E534K
642/Y445K
372.65/K658K
510/K658K
510/K658K
297.12/M832K
540/G952K
302.12/F863K
152.46/K945K
814.42/U926K
330.122/K664K
T813.317/A729K
T813.317/A729K
823.354/B344K
658.8/K674K
523.1/S232K
304.8430561/K944K
T812.317/S363K
2004
2009
2004
2005
2009
2009
2006
2009
2006
2008
1997
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2004
2004
2009
2007
2004
2007
2004
2004
2004
2009
2007
2009
2009
2000
(T.B.)
(T.B.)
2008
2008
2004
2009
2007
2007
2001
2008
2008
2008
2005
2004
2009
2007
2009
2009
2009
2003
2009
2007
2005
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
2577 0092634
2578 0092636
2579 0092637
2580 0092638
2581 0092639
2582 0092640
2583 0092641
2584 0092642
2585 0092643
2586 0092644
2587 0092645
2588 0092646
2589 0092647
2590 0092648
2591 0092650
2592 0092649
2593 0092651
2594 0092652
2595 0092653
2596 0092654
2597 0092656
2598 0092657
2599 0092658
2600 0092659
2601 0092660
2602 0092661
2603 0092662
2604 0091515
2605 0094495
2606 0092665
2607 0092666
2608 0092667
2609 0092664
2610 0092726
2611 0092717
2612 0092282
2613 0088778
2614 0092668
2615 0092670
2616 0090957
2617 0092671
2618 0092672
2619 0092669
2620 0092673
2621 0092674
2622 0092675
2623 0092676
2624 0092677
2625 0092678
2626 0092679
2627 0092680
2628 0092681
2629 0092682
2630 0092683
2631 0092684
2632 0092685
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
KÖRLERİN YÜRÜYÜŞÜ TÜRKİYE EKONOMİSİ VE 1990
SONRASI
KRİZLER
KÖSEM SULTAN
: II. CİLT
KÖSTEBEK
KÖY ENSTİTÜLERİ VE TOPLUM KALKINMASI
KÖY ENSTİTÜSÜ YILLARI
KÖYGÖÇÜREN
KRALİÇENİN SOYTARISI
KREDİ DERECELENDİRME SİSTEMİ
KRİMİNOLOJİ VE KRİMİNALİSTİK ÜZERİNE NOTLAR
KRİZ VE STRES YÖNETİMİ
KRİZ YÖNETİMİ : HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN BİR
DEĞERLENDİRME
KRİZDEN NASIL ÇIKARIZ ? : DURGUNLUK VE
BELİRSİZLİK
DÖNEMİNDE ŞİRKET YÖNETİMİ REHBERİ
KROYÇER SONAT
KUANTUM DÜŞÜNCE YÖNTEMİ : İMKANSIZ DİYE BİR
ŞEY
YOKTUR!
KUANTUM
FİZİĞİ - I
KUANTUM FİZİĞİ - II
KUANTUM FİZİĞİ II
KUANTUM KİMYASINA GİRİŞ
KUANTUM KİMYASINA GİRİŞ
KUĞUNUN SON ŞARKISI
KULLANIŞLI ALMANCA GRAMER REHBERİ
KULLANIŞLI ALMANCA GRAMER REHBERİ
KULLANIŞLI ALMANCA GRAMER REHBERİ
KUM KİTABI
KUM SAATİNİ İZLERKEN
KUMARBAZ
KURAM VE UYGULAMALARDA KAMU YÖNETİMİ ULUSAL
VE KÜRESELUYGULAMAYA EĞİTİMDE PROGRAM
KURAMDAN
GELİŞTİRMEUYGULAMAYA YAPILANDIRMACI ÖĞRENME
KURAMDAN
YAKLAŞIMI
“I - 5. SINIFEĞİTİM
ETKİNLİK
KUR’AN
KURSLARINDA
VE ÖRNEKLERİYLE”
VERİMLİLİK
KUR’AN VE HADİS’İN ARAP GRAMERİNDEKİ ROLÜ
KUR’AN’DA KORKU MOTİFİ : İNZAR KAVRAMINA
EĞİTİMBİLİMSEL
YAKLAŞIM
KUR’AN’DA TEBLİĞ
VE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
KURESELLEŞME, AVRUPALILAŞMA VE TÜRKİYE’DE
VATANDIŞLIK
KURESELLEŞME SÜRECİNDE ULUSLARARASI TURİZM VE
REKABET
EDEBİLİRLİK
KURGANLARDAKİ
ALEVLER SPARTAKÜS
KURMAY YÜZBAŞI MUSTAFA KEMAL : (HAREKET
ORDUSU KURMAY
31: MART
KURTLARLA
KOŞANBAŞKANI)
KADINLAR
VAHŞİİSYANININ
KADIN
ARKETİPİNE
DAİR
MİT
VE
ÖYKÜLER
KURTULUŞ (HALAS) : İSTİKLAL HARBİ ROMANI
KURTULUŞ SAVAŞI KÜTÜPHANESİ BİRİNCİ MECLİS’TE
MUHALİFLER
KURTULUŞ SAVAŞI SIRASINDA TÜRKİYE'YE GELEN
AMERİKAN
KURTULUŞ HEYETLERİ
SAVAŞI TARİHİ
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA İŞBİRLİKÇİLER
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA SOL
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA TÜRK - SOVYET İLİŞKİLERİ
(1917
- 1923)
KURTULUŞ
SAVAŞI’NIN İKİNCİ CEPHESİ İÇ İSYANLAR
KURU SEVDA
KURUM KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
KURUMLARIYLA OSMANLI TARİHİ I - IV
KURUMSAL İKTİSAT
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK : PAZARLAMADA
YENİ BİR PARADİGMAYA
DOĞRU
KURUMSAL
YÖNETİM : TÜRKİYE’DEKİ
DURUMU VE
GELİŞTİRİLMESİNE
YÖNELİK
ÖNERİLER
KUSURSUZ KADINLAR
KUSURSUZ NİHİLİST : POLİTİK BİR DÜŞÜNÜR OLARAK
NİETZSCHE’YE
GİRİŞ
KUSURSUZ
TUZAK
KUTSAL İNSAN : EGEMEN İKTİDAR VE ÇIPLAK HAYAT
Sayfa: 47
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
338.54/Y357K
813.4220/K618K
823.914/C266K
370.72/A924K
T818.317/A629K
T813.317/B294K
823.914/G633K
332.7/Y274K
364/P642K
658.155/T872K
658.4/P562K
658.4/K464K
891.733/T647K
158.12/M263K
530.12/B822K
530.12/B822K
539/K262K
541.28/K212K
541.28/K212K
818.803/A972K
435/K292K
435/K292K
435/K292K
868.33/B663K
320.092/A122K
891.733/D677K
350/P2642K
371.3/D355K
371.1024/K862K
AHMET KOÇ
297.62/K61K
MEHMET REŞİT
297.1227/Ö912K
ÖZBALIKÇI
TURGAY GÜNDÜZ
297.5/G952K
MEHMET ŞANVER
297.2/Ş257K
327.102/K963K
OZAN BAHAR
338.4791/B232K
VASILI YAN
891.733/Y25K
ZEKERİYA TÜRKMEN
956.101543/T964K
CLARISSA PINKOLA
155.633/E773K
ESTES RAUF
MEHMET
T813.315/M335K
EMİN KARACA
956.1023/K262B
METİN AYIŞIĞI
956.1023/A947K
CELAL ERİKAN
956.1023/E654K
İLHAMİ SOYSAL
956.0811/S697K
UFUK URAS
320.531/U627K
STEFANOS YERASIMOS
327.561/Y362K
HAKAN CEMİL KORKMAZ 956.0811/K664K
MAHMUT MAKAL
T813.317/M242K
Z. BERİL AKINCI VURAL 658.31/V862K
MUSTAFA NURİ PAŞA
956.1015/M877K
330/K868K
GÜL BAYRAKTAROĞLU
658.8/B296K
A. OSMAN GÜRBÜZ
658.4/G961K
BARBARA PYM
823.914/P95K
KEITH ANSELL-PEARSON 193/A573K
LISA GARDNER
823.354/G262K
GIORGIO AGAMBEN
323.4/A325K
2005
2004
2008
2007
2009
2007
2009
2007
2009
2007
2008
2009
2005
2009
2007
2008
2008
2006
2006
2008
2004
2004
2004
2009
2007
2009
NURHAN YENTÜRK
REŞAD EKREM KOÇU
JOHN LE CARRE
BAHA MUTLU AYDIN
TALİP APAYDIN
FAKİR BAYKURT
PHILIPPA GREGORY
BEYHAN YASLIDAĞ
OĞUZ POLAT
HASAN TUTAR
AYLİN PİRA
ARMAN KIRIM
LEV NİKOLAYEVİÇ
TOLSTOY
JAMES
J. MAPES
GÖKHAN BUDAK
GÖKHAN BUDAK
ABDULHALİK KARABULUT
MELİKE KABASAKALOĞLU
MELİKE KABASAKALOĞLU
BEŞİR AYVAZOĞLU
MÜJDAT KAYAYERLİ
MÜJDAT KAYAYERLİ
MÜJDAT KAYAYERLİ
JORGE LUIS BORGES
NERMİN ABADAN-UNAT
FİYODOR MİHAİLOVİÇ
DOSTOYEVSKİ
BEKİR PARLAK
ÖZCAN DEMİREL
2009
2007
2006
2004
2004
2009
2005
2008
2007
2010
1998
2007
2004
2008
2008
2007
2008
2008
2009
2005
2008
2007
2009
2004
1998
2009
2001
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
2633 0092686
2634 0092687
2635 0092688
2636 0092689
2637 0092690
2638 0092691
2639 0092692
2640 0092693
2641 0092694
2642 0092700
2643 0092695
2644 0092696
2645 0092698
2646 0092697
2647 0092699
2648 0092701
2649 0092702
2650 0092703
2651 0092704
2652 0092705
2653 0092706
2654 0092707
2655 0092708
2656 0092709
2657 0092710
2658 0092711
2659 0092712
2660 0094556
2661 0092727
2662 0092720
2663 0092714
2664 0092715
2665 0092716
2666 0092718
2667 0094546
2668 0094547
2669 0092719
2670 0092721
2671 0092722
2672 0092723
2673 0092724
2674 0092725
2675 0088819
2676 0092729
2677 0092142
2678 0094865
2679 0094866
2680 0095034
2681 0092731
2682 0095035
2683 0092732
2684 0094756
2685 0094867
2686 0092734
2687 0092735
2688 0094869
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
KUTUP KAYMASI
KUVA-YI MİLLİYE’NİN İÇ YÜZÜ : OLAYLAR - KİŞİLER VESİKALAR
KUZEY
KIBRIS’TA MEDYA VE TEMSİL
KÜÇÜĞE BİR DONDURMA
KÜÇÜK AĞA : TOPLU ESERLERİ - 1
KÜÇÜK AĞA : TOPLU ESERLERİ - 1
KÜÇÜK DEPREMLER
KÜKREYEN DENİZ
KÜKREYEN MAĞARA (THE HOUSE OF THUNDER)
KÜLTÜR BELLEK
KÜLTÜR BİLİMLERİ VE KÜLTÜR FELSEFESİ
KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ KÜLTÜR YÖNETİMİ
KÜLTÜR TARİHİ
KÜLTÜR TARİHİ KAYNAĞI OLARAK MENAKIBNAMELER
(METODOLOJİK
BİR YAKLAŞIM)
KÜLTÜR
YORUMLARI
KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK VE DİN
KÜLTÜREL EMPERYALİZM : ELEŞTİREL BİR GİRİŞ
KÜLTÜREL İNCELEMELERE GİRİŞ
KÜLTÜREL İNCELEMELERE GİRİŞ
KÜLTÜRLERARASI PEDAGOJİ
KÜRESEL EKONOMİ VE DEMOKRASİ : DÜNYA BANKASI
VE
IMF’YEFİNANS
KARŞI MÜCADELE
KÜRESEL
KRİZİ (PİYASA SİSTEMİNİN
ELEŞTİRİSİ)
KÜRESEL GÜÇ VE REFAH : ULUSLARARASI EKONOMİ
POLİTİK
ALANLARI
KÜRESELTEORİLERİ
ISINMANINVE
KIRILMA
NOKTASI
KÜRESEL KAPİTALIZM VE DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜ
KÜRESEL OPERASYON ERGENEKON
KÜRESEL PARLAMA NOKTALARI EMPERYALİZME VE
NEOLİBERALİZME
KARŞI TEPKİLERİ
KÜRESELLEŞME, DİRENİŞ,
ÜTOPYA YENİ TOPLUMSAL
HAREKETLER
KÜRESELLEŞME, KRİZ VE TÜRKİYE’DE NEOLİBRAL
DÖNÜŞÜM
KÜRESELLEŞME ÜZERİNE
KÜRESELLEŞME AHLAK VE DEĞERLER
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE GÜÇSÜZLEŞEN ULUS DEVLET
: TÜRKİYE’NİN
KÜRESEL
İKTİSADI
KÜRESELLEŞME
SÜRECİNDE
TÜRKİYE
EKONOMİSİ :
BÖLÜŞÜM,
BİRİKİM
VE
BÜYÜME
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE YENİ EKONOMİ VE İKTİSAT
POLİTİKALARI
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE YENİ EKONOMİ VE İKTİSAT
POLİTİKALARI
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE YENİ EKONOMİ VE İKTİSAT
POLİTİKALARI
KÜRESELLEŞME ÜZERİNE
KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜR
KÜRESELLEŞME VE MİLLİ DEVLETLERİN AKİBETİ
KÜRESELLEŞME VE SOSYAL BİLİMLER
KÜRESELLEŞME VE TARIM POLİTİKALARI
KÜRESELLEŞME VE ULUS - DEVLET YENİ EKONOMİK
DÜZEN
NE GETİRİYOR ? NE GÖTÜRÜYOR ? NEREYE
KÜRT SORUNU
KÜRTLERDE AŞİRET VE AKRABALIK İLİŞKİLERİ
LABİRENTİN SONU - İÇİMİZDEKİ HAPİSHANE LABORATORY PROCEDURES : FOR VETERINARY
TECHNICIANS
LABVIEW : ADVANCED PROGRAMMING TECHNIQUES
THE LABVIEW STYLE BOOK
LAİKLİK (NEDİR, NE DEĞİLDİR?)
THE LAKES HANDBOOK : VOLUME 2 LAKE
RESTORATION
REHABILITATION
LANDCADD İLE AND
PEYZAJ
SULAMASI TASARIMI
LANGE 2010 CURRENT MEDİCAL DIAGNOSIS AND
TREATMENT
LARGE ANIMAL INTERNAL MEDICINE
LASER İLE MALZEME İŞLEMLERİ
LATİFE HANIM
LECTURES ON DİFFERENTIAL GEOMETRY
Sayfa: 48
CLIVE CUSSLER
Ali Fuat CEBESOY
Sınıfl am a/ Yer
823.354/C877K
956.08/C313K
302.23/K873K
TUNA KİREMİTÇİ
813.42/K563K
TARIK BUĞRA
T813.317/B836K
TARIK BUĞRA
T813.317/B836K
JENNIFER WEINER
823.354/W345K
CLIVE CUSSLER
823.354/C877K
DEAN R. KOONTZ
823.354/K665K
JAN ASSMANN
301/A775K
DOĞAN ÖZLEM
300.1/Ö743K
THEODOR W. ADORNO
306.01/A266K
PETER BURKE
306.09/B864K
AHMET YAŞAR OCAK
297.40922/O124K
TERRY EAGLETON
306.01/E234K
297.07/K947K
JOHN TOMLINSON
303.3/T654K
ARMAND MATTELART
306/M277K
ARMAND MATTELART
306/M277K
ARND-MICHAEL NOHL
370.196/N634K
332.152/K965K
MAHFİ EĞİLMEZ
338.54/E354K
337/K963K
JAMES E. HANSEN
574.5/H257K
SELİME GÜZELSARI
330.122/G993K
ÜMİT ÜLGEN
322.4/Ü433K
325.32/K963K
303.4/K963K
338.9561/K863K
GEORGE SOROS
327.102/S666K
327.102/K963K
CENGİZ BAHÇEKAPILI
337.1/B231K
ERİNÇ YELDAN
338.91561/Y342K
İBRAHİM GÜRAN
330.122/Y858K
YUMUŞAKGÜRAN
İBRAHİM
330.122/Y858K
YUMUŞAKGÜRAN
İBRAHİM
330.122/Y858K
YUMUŞAK
GEORGE SOROS
327.102/S666K
JOHN TOMLINSON
306/T654K
JURGEN HABERMAS
320.101/H213K
SEZGİN KIZILÇELİK
330.122/K474K
ABDULLAH AYSU
338.181/A978K
GÜLTEN Gülten
330.12220/K293K
KazgaKAZGAN
MEHMET
ŞÜKRÜ SEKBAN 323.156/S341K
LALE YALÇIN-HECKMANN 956.62/Y241K
AYTEKİN YILMAZ
818.803/Y445L
CHARLES M. HENDRIX
636.08960756/H352L
RICK BITTER
005.1/B577L
PETER A. BLUME
005.438/B485L
322.1/L254L
551.482/L243L
ÖZLEN DOĞANGÖNÜL
712/D632L
616.075/L253L
BRADFORD P. SMITH
636.0896/S547L
AHMET KARAASLAN
669.042/K262L
İPEK ÇALIŞLAR
956.1024092/ç244l
S.S. CHERN
516.36/C336L
Tarih
2008
2009
2009
2008
2008
2004
1998
2005
2001
2008
2009
2008
1997
2005
2005
1999
2007
2007
2009
2004
2009
2007
2009
2009
2008
2009
2009
2006
2009
2009
2009
2009
2009
2004
2008
2003
2008
2009
1998
2006
2008
2007
2007
2007
2008
2005
2008
2010
2009
2009
2007
2000
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
2689 0092736
2690 0092740
2691 0092737
2692 0092738
2693 0092739
2694 0094870
2695 0092746
2696 0092747
2697 0092748
2698 0092742
2699 0092743
2700 0092744
2701 0092745
2702 0092750
2703 0092751
2704 0092753
2705 0092752
2706 0092754
2707 0092755
2708 0092756
2709 0092730
2710 0092757
2711 0092758
2712 0092759
2713 0092760
2714 0094871
2715 0092761
2716 0092762
2717 0091707
2718 0092763
2719 0092764
2720 0092765
2721 0092766
2722 0092767
2723 0092768
2724 0094873
2725 0095304
2726 0094872
2727 0095313
2728 0092769
2729 0092770
2730 0092771
2731 0092772
2732 0092773
2733 0092774
2734 0092775
2735 0088748
2736 0088763
2737 0088764
2738 0088752
2739 0088755
2740 0088758
2741 0088761
2742 0088749
2743 0088767
2744 0088765
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
LEONARDO : İLK BİLGİN
LEYLEKLERİN UÇUŞU
LEYLA ERBİL’DE ETİK VE ESTETİK
LEYLA İLE MECNUN
LEYLA VE MECNUN
LIGHT - EMITTING DIODES
LINUX SİSTEM VE AĞ YÖNETİMİ
LIPPINCOTT’S ILLUSTRATED REVIEWS :
MİKROBİYOLOJİ
LIPPINCOTT’S ILLUSTRATED REVIEWS :
MİKROBİYOLOJİ
LİBERALİZMİN FELSEFİ TEMELLERİ : LİBERALİZM ETİK
LİMON MASASI
LİMON MASASI
LİNEER CEBİR VE MATLAB UYGULAMALARI
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM SİSTEMLERİ
LONDRA - MOSKOVA HATTI
LOZAN : BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞİ
LOZAN BARIŞ KONFERANSININ PERDE ARKASI (1922 1923)
LOZAN KONFERANSINDA ERMENİ MESELESİ, İTİLAF
DEVLETLERİNİN
MANEVRALARI VE
LOZAN ZAFERİ VEDİPLOMATİK
DERSİ
LOZANIN BİR ÖNCÜSÜ PROF AHMET SELAHATTİN BEY
(18781920) HECESİ
LA
SONSUZLUK
LUCKY
LUISITO : BİR SEVGİ ÖYKÜSÜ
M. KAYA BİLGEGİL’İN MAKALELERİ
M.C. ESCHER GRAFİK YAPITLARI
MACHINE VISION : THEORY, ALGORITHMS,
PRACTICALITIES
MACROECONOMICS
MACROMEDIA DREAMWEAVER 8
MACROMEDIA FİREWORKS - 8
MAÇA KIZI
MADALYONUN İÇİ
MADAME BOVARY : TAŞRA TÖRELERİ
MADEN MAKİNELERi YER ALTI MADEN İŞLETMELERİ
MADEN MAKİNELERi YER ALTI MADEN İŞLETMELERİ
MAGMA VE KÖR SAAT
MAGNETIC PRESONANCE IMAGING OF THE BRAIN AND
SPINE
: VOLUME
ONE
MAGNETIC
PRESONANCE
IMAGING OF THE BRAIN AND
SPINE
:
VOLUME
TWO IMAGING IN ORTHOPAEDICS
MAGNETIC RESONANCE
AND
SPORTS
MEDICINE IMAGING
: VOLUMEIN
ONE
MAGNETIC
RESONANCE
ORTHOPAEDICS
AND
SPORTS
MEDICINE
:
VOLUME
TWO
MAĞARADAKİLER
MAHALLİ İDARELER : TEORİ - UYGULAMA - MALİYE
MAHALLİ İDARELER : TEORİ - UYGULAMA - MALİYE
MAHREM
MAHŞER
MAHŞERİN DÖRDÜNCÜ ATLISI : SALGIN VE BULAŞICI
HASTALIKLAR
MAKALAT ŞEYHTARİHİ
SAFİ BUYRUĞU
MAKALELER
MAKALELER : BİLDİRİLER ELEKTRONİK YAYINLAR :
CİLT
-1
MAKALELER
: BİLDİRİLER ELEKTRONİK YAYINLAR :
CİLT
-2
MAKALELER
: CİLT - 1
MAKALELER : CİLT - 1
MAKALELER : CİLT - 1
MAKALELER : CİLT - 1
MAKALELER : CİLT - 1
MAKALELER : CİLT - 1
MAKALELER : CİLT - 1
Sayfa: 49
MICHAEL WHITE
JEAN - CHRISTOPHE
GRANGE
Sınıfl am a/ Yer
509.2/W357L
843.914/G625L
818.4209/L394L
REŞAT NURİ GÜNTEKİN T813.315/G957L
FUZULİ
819.12/F878L
E. FRED SCHUBERT
621.381522/S138L
ALPER ÖZBİLEN
005.4469/Ö915L
WILLIAM A. STROHL
616.01/S766L
WILLIAM A. STROHL
616.01/S766L
FRANCISCO VERGARA
320.51/V363L
JULIAN BARNES
823.914/B265L
JULIAN BARNES
823.914/B265L
S. AYNUR UYSAL
620.00151/U972L
378.26/L572L
OSMAN AYSU
813.42/A978L
956.1024/L672L
RIZA NUR
956.1023/R472L
MUSTAFA SITKI BİLGİN 956.0813/B543L
ENVER ZİYA KARAL
956.0813/K262L
SEHA MERAY
956.0813/M362L
NAZAN BEKİROĞLU
813.42/B345L
SEZGİN KAYMAZ
813.42/K995L
SUSANNA TAMARO
853.914/T252L
818.803/M429M
M.C. ESCHER
760.09492/E713M
E.R.s DAVIES
006.37/D274M
RUDIGER DORNBUSCH
339/D665M
OSMAN GÜRKAN
005.72/G964M
OSMAN GÜRKAN
006.6869/G964M
STEPHEN KING
823.354/K453M
GÜLSEREN
808.83/B822M
BUDAYICIOĞLU
GUSTAVE FLAUBERT
843.7/F428M
BİROL ELEVLİ
622.2/E437M
BİROL ELEVLİ
622.2/E437M
ÖZDEMİR İNCE
811.42/İ513M
616.80475/M235M
616.80475/M235M
DAVID W. STOLLER
617.5807/S764M
DAVID W. STOLLER
617.5807/S764M
CEMİL MERİÇ
T814.317/M365M
AHMET ULUSOY
352/U487M
AHMET ULUSOY
352/U487M
ELİF ŞAFAK
813.42/Ş222M
STEPHEN KING
823.354/K453M
ANDREW NIKIFORUK
614.49/N444M
ŞEYH ŞAFİYEDDİN
297.82/Ş393M
ERDEBİLİ
İSHAK
İBNİ
KAZIM YAŞAR
KOPRAMAN
956.1/K666M
AZMİ SÜSLÜ
956.1/S974M
AZMİ SÜSLÜ
956.1/S974M
İSMAİL AKA
956.1/A42M
HAKKI DURSUN YILDIZ
956.1/Y442M
ŞERİF BAŞTAV
956.1/B277M
REŞAT GENÇ
956.1/G351M
ALİ SEVİM
956.1/S375M
AYDIN TANERİ
956.1/T253M
MUSTAFA KAFALI
956.1/K222M
Tarih
2001
2009
2007
(T.B.)
2008
2008
2009
2006
2006
2006
2006
2006
2000
2009
2000
2008
2007
2009
2009
2009
1997
2005
2005
1994
2007
2006
2007
2008
2009
2009
2009
2007
2009
2009
2007
2007
2008
2009
2007
2009
2007
2010
2008
2005
2006
2006
2005
2007
2005
2007
2005
2006
2005
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
2745 0088753
2746 0088756
2747 0088759
2748 0088762
2749 0088768
2750 0088750
2751 0088766
2752 0088751
2753 0088754
2754 0088757
2755 0088760
2756 0088769
2757 0088770
2758 0089717
2759 0092776
2760 0092777
2761 0092779
2762 0092780
2763 0092781
2764 0092782
2765 0092783
2766 0092788
2767 0092778
2768 0092786
2769 0092787
2770 0092789
2771 0092790
2772 0092791
2773 0092792
2774 0094874
2775 0092795
2776 0092796
2777 0092793
2778 0092794
2779 0092798
2780 0092799
2781 0092800
2782 0092801
2783 0092802
2784 0092803
2785 0092804
2786 0092805
2787 0092806
2788 0092807
2789 0092808
2790 0094876
2791 0094875
2792 0092809
2793 0092810
2794 0092811
2795 0093522
2796 0092812
2797 0092813
2798 0092817
2799 0092816
2800 0092814
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
MAKALELER : CİLT - 2
MAKALELER : CİLT - 2
MAKALELER : CİLT - 2
MAKALELER : CİLT - 2
MAKALELER : CİLT - 2
MAKALELER : CİLT - 2
MAKALELER : CİLT - 2
MAKALELER : CİLT - 3
MAKALELER : CİLT - 3
MAKALELER : CİLT - 3
MAKALELER : CİLT - 3
MAKALELER : CİLT - 3
MAKALELER : CİLT - 4
MAKALELER BİLDİRİLER
MAKEDONYA 1900
MAKİNA BİLGİSİ
MAKİNA DİNAMİĞİ : MAKİNA TEORİSİ - II
MAKİNA DİNAMİĞİ : MAKİNA TEORİSİ - II
MAKİNA DİNAMİĞİ : MAKİNA TEORİSİ - II
MAKİNA DİNAMİĞİ : MAKİNA TEORİSİ - II
MAKİNA DİNAMİĞİ : MAKİNA TEORİSİ - II
MAKİNE ELEMANLARI VE KONSTRÜKSİYON ÖRNEKLERİ
MAKİNA ELEMANLARI : TEORİ, KONSTRÜKSİYON VE
PROBLEMLER
MAKİNA ELEMANLARI CİLT - 2 : HESAP VE
KONSTRÜKSİYON
MAKİNA ELEMANLARI CİLT - 2 : HESAP VE
KONSTRÜKSİYON
MAKRO EKONOMİ : PARA, MİLLİ GELİR, İSTİHDAM
MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN YORUMLANMASI
MAKROEKONOMİYE GİRİŞ (BASINDAN ÖRNEKLERLE)
MALAFA
MALE FACIAL REJUVENATION
MALİYET MUHASEBESİ VE GİRİŞ
MALİYET MUHASEBESİ VE GİRİŞ
MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ
MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ
MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ
MALZEME BİLİMİ
MALZEME BİLİMİ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
MALZEME BİLİMİNİN TEMELLERİ - I
MALZEME BİLİMİNİN TEMELLERİ - I
MALZEME SEÇİMİ VE UYGULAMALARI
MALZEMELER MADDELERİN YAPISI
MALZEMELER MADDELERİN YAPISI
MANEVİ YOLCULUK : MÜKAŞEFAT-I GAYBİYYE
MANTIK : KLASİK / SEMBOLİK MANTIK MANTIK
FELSEFESİ
MANUAL OF CARDIOVASCULER MEDICINE
MANUAL OF EXOTIC PET PRACTICE
MANUEL CASTELLS’LE SÖYLEŞİLER
MARAZ
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK
MARK TWAIN : SEÇME ÖYKÜLER
MARKA HUKUKUNDA KARIŞTIRMA TEHLİKESİ
MARKA OLMAK
MARKSİZM, AHLAK VE TOPLUMSAL ADALET
MARKSİZM VE DİL FELSEFESİ
MARKA YÖNETİMİ : GÜÇLÜ VE BAŞARILI MARKALAR
İÇİN TEMEL İLKELER
Sayfa: 50
İSMAİL AKA
HAKKI DURSUN YILDIZ
ŞERİF BAŞTAV
REŞAT GENÇ
AYDIN TANERİ
ALİ SEVİM
MUSTAFA KAFALI
ALİ SEVİM
İSMAİL AKA
HAKKI DURSUN YILDIZ
ŞERİF BAŞTAV
AYDIN TANERİ
AYDIN TANERİ
ERSEN YAVUZ
NECATİ CUMALI
CAHİT KURBANOĞLU
ERES SÖYLEMEZ
ERES SÖYLEMEZ
ERES SÖYLEMEZ
ERES SÖYLEMEZ
ERES SÖYLEMEZ
FATİH C. BABALIK
CAHİT KURBANOĞLU
HİKMET RENDE
HİKMET RENDE
TEVFİK PEKİN
ÖMER FARUK ÇOLAK
TÜMAY ERTEK
HAKAN GÜNDAY
Sınıfl am a/ Yer
956.1/A42M
956.1/Y442M
956.1/B277M
956.1/G351M
956.1/T253M
956.1/S375M
956.1/K222M
956.1/S375M
956.1/A42M
956.1/Y442M
956.1/B277M
956.1/T253M
956.1/T253M
343.032/Y278M
T813.317/C852M
621.8/K861M
621.811/S994M
621.811/S994M
621.811/S994M
621.811/S994M
621.811/S994M
621.82/B212M
621.82/K861M
621.82/R352M
621.82/R352M
339/P345M
339/Ç642M
339/E673M
813.42/G952M
617.52/M243M
MUSTAFA SAVCI
657.4/S281M
MUSTAAFA SAVCI
657.4/S281M
MUSTAFA SAVCI
657.42/S271M
MUSTAFA SAVCI
657.42/S271M
MUSTAFA SAVCI
657.4/S281M
KAŞİF ONARAN
620.112/O526M
KAŞİF ONARAN
620.112/O526M
WILLIAM F. SMITH
620.11/S557M
HÜSEYİN UZUN
620.112/U785M
HÜSEYİN
620.112/U785M
UZUN
FEHİM FINDIK
620.112/F452M
ALASTAIR SMITH
620.11/S557M
ALASTAIR SMITH
620.11/S557M
İMAM-I RABBANİ AHMED 297.7/İ525M
SİRHİNDİ
DOĞAN ÖZLEM
160/Ö943M
616.12/M258M
MARK A. MITCHELL
636.089073/M571M
MANUEL CASTELLS
301.092/C277M
HANDE ALTAYLI
813.42/A472M
RAHMİ AKBAŞ
956.1023092/A412M
MARK TWAIN
823.354/T924M
CANAN KÜÇÜKALİ
346.0488/K919M
T. SABRİ ERDİL
658.827/E625M
R.G. PEFFER
171.7/P322M
V.N. VOLOŞINOV
335.43/V646M
IŞIL KARPAT AKTUĞLU
658.8/A478M
Tarih
2005
2007
2005
2007
2006
2005
2005
2005
2007
2005
2006
2006
2007
2009
2009
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2009
1997
1997
2009
2009
2008
2007
2008
2008
(T.B.)
2009
2007
2009
2008
2008
2008
2007
2007
2006
2007
2004
2009
2006
2009
2008
2008
2009
2009
2001
2001
2008
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
2801 0092815
2802 0094877
2803 0092818
2804 0092819
2805 0092820
2806 0092822
2807 0092821
2808 0092823
2809 0092824
2810 0092825
2811 0092826
2812 0092827
2813 0092828
2814 0092829
2815 0092830
2816 0094878
2817 0094879
2818 0092832
2819 0092833
2820 0094880
2821 0092831
2822 0092834
2823 0092835
2824 0092836
2825 0092837
2826 0092838
2827 0092839
2828 0092841
2829 0092843
2830 0092842
2831 0094881
2832 0094882
2833 0094883
2834 0094884
2835 0094887
2836 0094888
2837 0094885
2838 0094889
2839 0094891
2840 0094892
2841 0094890
2842 0095036
2843 0095307
2844 0094886
2845 0094893
2846 0092844
2847 0092845
2848 0093473
2849 0092846
2850 0092847
2851 0092850
2852 0092851
2853 0092848
2854 0092849
2855 0094894
2856 0088783
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
MARKA YÖNETİMİ VE MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİ
MARRIOTT'S PRACTICAL ELECTROCARDIORAGHY
MARTI JONATHAN LIVINGSTON
MARX’IN FELSEFESİ : LA PHILOSOPHİE DE MARXi
MARX’IN HAYALERİ : BORÇ DURUMU, YAS ÇALIŞMASI
VE
YENİ ENTERNASYONAL
MARX’IN
SOSYOLOJİSİ
MARX’IN SOSYOLOJİSİ : LA SOCIOLOGIE DE MARX
MASUMİYET MÜZESİ
MATEMATİĞE GİRİŞ III : SAYMA
MATEMATİK TARİHİ
MATEMATİK VE GERÇEK
MATEMATİK VE KORKU
MATEMATİKSEL İKTİSADIN TEMEL YÖNTEMLERİ
MATEMATİKSEL MODELLEME VE SİMÜLASYON
MATEMATİKTE BİR ÖNCÜ KERİM ERİM
MATHEMATICAL METHODS IN QUEUING THEORY
MATHEMATICAL MODELS AND METHODS FOR REAL
WORLD
MATLAB SYSTEMS
İLE MESLEK MATEMATİĞİ
MATLAB İLE MESLEK MATEMATİĞİ
MATLAB PROGRAMMING FOR ENGINEERS
MATLAB SIMULINK VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI
MATLAB VE İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ
MAVİ - BEYAZ RAPSODİ
MAVİ ÇOCUK
MAVİ LALE
MAVİ YOLCULUK DEFTERİ
MAX WEBER’DE BİLİM VE SOSYOLOJİ
MAYA KEHANETLERİ 2012 VE ÖTESİ
MAYMUN VE ÖZ
MAYA UNLIMITED
MEASURE AND CATEGORY : A SURVEY OF THE
ANALOGIES
TOPOLOGICAL
AND MEASURE
MEASURING BETWEEN
ADVERTISING
EFFECTIVENESS
MEASURING BIOLOGICAL DIVERSITY
MECHANICS OF MACHINES
MECHATRONIC SERVO SYSTEM CONTROL
MECHATRONIC SYSTEM CONTROL, LOGIC, AND DATA
ACQUISITION
MECHATRONIC SYSTEMS : FUNDAMENTALS
MECHATRONIC SYSTEMS : FUNDAMENTALS
MECHATRONICS : AMULTIDISCIPLINARY APPROACH
MECHATRONICS AN INTEGRATED APPROACH
MECHATRONICS FOR THE EVIL GENIUS
THE MECHATRONICS HANDBOOK
THE MECHATRONICS HANDBOOK
MECHATRONICS IN ENGINEERING DESIGN AND
PRODUCT
DEVELOPMENT
MECHATRONICS
PRINCIPLES AND APPLICATIONS
MED-CEZİR
MEDENİ HUKUK
MEDENİYETİMİZDE TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE
SADAKA
TAŞLARI
MEDRESEDEN
MEKTEBE GEÇİŞ SÜRECİNDE
DARÜLHİLAFE
MEDRESELERİ
MEDUSA DARBESİ
MEDYA POPÜLER KÜLTÜR VE İDEOLOJİ
MEDYUM
MEDYA VE GAZETECİLİKTE ETİK SORUNLAR
MEDYA VE ORYANTALİZM : YABANCI, FARKLI VE
GARİP...ÖTEKİ
MEETING
STANDARDS THROUGH INTEGRATED
CURRICULUM
MEHMET ASAF BEY’ İN HATIRALARI SARIKAMIŞ’ TAN
VOLGA KIYILARINA
Sayfa: 51
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
658.8343/Y947M
616.1207/W235M
823.354/B213M
335.4/B244M
335.4/D366M
303.482/K474M
335.4/D862M
813.42/P258M
510/N375M
510.9/B644M
510/N375M
510/N375M
330.0151/M273M
FİKRİ ÖZTÜRK
511.8/Ö979M
OSMAN BAHADIR
510.92/B232M
VLADIMIR V.
519.82/K242M
KALASHNIKOV
K.M. FURATI
510/F862M
İLYAS ÇANKAYA
512/Ç254M
İLYAS ÇANKAYA
512/Ç254M
STEPHEN J. CHAPMAN
519.40285/C326M
UĞUR ARİFOĞLU
620.00151/A652M
İPEK DEVECİ KOCAKOÇ
519.40285/K612M
OSMAN AYSU
813.42/A978M
HENRY BAUCHAU
843.914/B281M
NAZAN BEKİROĞLU
814.42/B345M
BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU 759.9561/E991
DOĞAN ÖZLEM
301/Ö943M
ADRIAN G. GILBERT
972.81016/G441M
ALDOUS HUXLEY
823.912/H894M
NEBİ YIKAROĞLU
006.6/Y442M
JOHN C. OXTOBY
515.42/O976M
659.1/M327M
ANNE E. MAGURRAN
577/M238M
SAMUEL DOUGHTY
621.8/D683M
M. NAKAMURA
621.3/N242M
621.3/M313M
ROLF ISERMANN
621.3/I736M
ROLF ISERMANN
621.3/I736M
WILLIAM BOLTON
621.3/B647M
CLARENCE DE SILVA
621.3/D3M
NEWTON C. BRAGA
621.3/B623M
621.3/M313M
621.3/M313M
DOBRIVOJE POPOVIC
621.3/P666M
GODFREY C. ONWUBOLU 621.3/O598M
ELİF ŞAFAK
814.42/Ş222M
TURGUT AKINTÜRK
346.015/A445M
NİDAYİ SEVİM
297.5/S375M
HAMİT ER
377.970956/E6M
ROBERT LUDLUM
823.354/L824M
306.4/M329M
STEPHEN KING
823.354/K453M
174.9097/M329M
GÜLİZ ULUÇ
302.2244/U481M
SUSAN M. DRAKE
375.00973/D624M
MURAT CEBECİOĞLU
956.101543/C313M
2005
2008
2009
2003
2007
2007
2008
2008
2009
2008
2009
2008
2005
2004
2006
1994
2006
2008
2008
2008
2008
2007
2003
2005
2009
2008
2001
2005
2004
2009
1980
1997
2004
2001
2004
2008
2005
2005
2008
2004
2006
2008
2008
1999
2005
2010
2008
2009
2003
2008
2008
2008
1998
2009
2004
2007
ÜLKÜ YÜKSEL
GALEN S. WAGNER
RICHARD BACH
ETIENNE BALIBAR
JACQUES DERRIDA
SEZGİN KIZILÇELİK
JEAN-PIERRE DURAND
ORHAN PAMUK
ALİ NESİN
MARCEL BOLL
ALİ NESİN
ALİ NESİN
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
2857 0092852
2858 0092853
2859 0092854
2860 0092855
2861 0092856
2862 0092857
2863 0092858
2864 0092859
2865 0092862
2866 0092863
2867 0092864
2868 0092865
2869 0092866
2870 0092867
2871 0088680
2872 0092868
2873 0092869
2874 0091816
2875 0091789
2876 0091790
2877 0091827
2878 0092870
2879 0092871
2880 0090611
2881 0090612
2882 0092872
2883 0092875
2884 0092876
2885 0092877
2886 0094895
2887 0092878
2888 0092879
2889 0092663
2890 0094896
2891 0094897
2892 0092880
2893 0092881
2894 0092882
2895 0092883
2896 0092887
2897 0092888
2898 0092889
2899 0092884
2900 0092885
2901 0092886
2902 0092891
2903 0092890
2904 0092897
2905 0092896
2906 0092898
2907 0092892
2908 0092893
2909 0092894
2910 0092895
2911 0092900
2912 0092901
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
MEHMET NAİL BEY’İN DERLEDİĞİ KARTPOSTALLARLA
BALKAN
MEKANINSAVAŞI
RUHU : BATI İLE DOĞU’NUN BİRLEŞİMİNDE
VASTU
VEDA TEKNİĞİ
İLE TANIŞIN
MEKANİZMA
: MAKİNA TEORİSİ - I
GÜNEY DİNÇ
LERZAN ARAS
ERES SÖYLEMEZ
MEKANİZMA TEKNİĞİ : MAKİNA TEORİSİ - I
ERES SÖYLEMEZ
MEKANİZMA TEKNİĞİ : MAKİNA TEORİSİ - I
ERES SÖYLEMEZ
MEKANİZMA TEKNİĞİ : MAKİNA TEORİSİ - I
ERES SÖYLEMEZ
MEKANİZMA TEKNİĞİ : MAKİNA TEORİSİ - I
ERES SÖYLEMEZ
MEKANLARI TÜKETMEK
JOHN URRY
MEKTUBAT
İMAM-I RABBANİ
MELEK
DANIELLE STEEL
MELEK YAKINLARDA “THE ANGEL IS NEAR”
DEEPAK CHOPRA
MELEKLER ERKEK OLUR
HAMDİ KOÇ
MELEKLER VE ŞEYTANLAR
DAN BROWN
MELEKLER ZAMANI
IRIS MURDOCH
MEMDUH ŞEVKET ESENDAL SEÇMELER : YENİLEŞME
MEMDUH ŞEVKET
DÖNEMİ
TÜRK
EDEBİYATI
ESENDAL
MEMLEKET
HİKAYELERİ
REFİK HALİD KARAY
MESİHPAŞA İMAMI
SAMİHA AYVERDİ
MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİ GENEL MATEMATİK
VEYSEL ATASOY
MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN GENEL HUKUK BİLGİSİ KEMAL GÖZLER
MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN GENEL HUKUK BİLGİSİ KEMAL GÖZLER
MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN GENEL MUHASEBE
MEHMET ALİ FEYİZ
MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN KALİTE GÜVENCESİ VE NİHAT KÖLÜK
STANDARTLARI
MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN ÜRETİM YÖNETİMİ
OSMAN DEMİRDÖĞEN
MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE FAKÜLTELER İÇİN
HASAN SELÇUK SELEK
ANALOG
ELEKTRONİK
1
MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE FAKÜLTELER İÇİN
HASAN SELÇUK SELEK
ANALOG
-1
MEŞHUR ELEKTRONİK
SÜNNETİN DİNDEKİ
YERİ
MEHMET ALİ YARGI
METAL FIRTINA - 4 GİZLİ GÜÇ
BURAK TURNA
METAL FIRTINA 3 : KIZIL KURT
UÇAR,ORKUN
METAL FIRTINA 4 : TURAN
ORKUN UÇAR
METAL FORMING ANALYSIS
R.H. WAGONER
METALLER KİMYASI
RAMAZAN TEZCAN
METEORLAR
MICHEL TOURNIER
METHODOS : KURAM VE YÖNTEM KENARINDA
METHODS IN BIOENGINEERING
METHODS IN MARINE ZOOPLANKTON ECOLOGY
MAKOTO OMORI
METİN BİLGİSİ
V. DOĞAN GÜNAY
METİN ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ - 1 : TANZİMAT
HALÜK HARUN DUMAN
DÖNEMİ
(MAKALE - ŞİİR - TİYATRO - ÖYKÜ - ROMAN) YASEMİN G. İNCEOĞLU
METİN ÇÖZÜMLEMELERİ
METİN ÇÖZÜMLEMELERİ
YASEMİN G. İNCEOĞLU
METİN TAHLİLLERİNE GİRİŞ - 1 : ŞİİR
İSMAİL ÇETİŞLİ
METİN TAHLİLLERİNE GİRİŞ - 1 : ŞİİR
İSMAİL ÇETİŞLİ
METİN TAHLİLLERİNE GİRİŞ - 1 : ŞİİR
İSMAİL ÇETİŞLİ
METİN TAHLİLLERİNE GİRİŞ - 2 : HİKAYE - ROMAN İSMAİL ÇETİŞLİ
TİYATRO
METİN TAHLİLLERİNE GİRİŞ - 2 : HİKAYE - ROMAN İSMAİL ÇETİŞLİ
TİYATRO
METİN TAHLİLLERİNE GİRİŞ - 2 : HİKAYE - ROMAN İSMAİL ÇETİŞLİ
TİYATRO
METİNLERLE HERMENEUTİK (YORUMBİLGİSİ) DERSLERİ DOĞAN ÖZLEM
:METİNLERLE
CİLT - 1
HERMENEUTİK (YORUMBİLGİSİ) DERSLERİ DOĞAN ÖZLEM
CİLT
-1
MEVLANA’DAN
SONRA MEVLEVİLİK
ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI
MEVLANA’DA İNSAN OLMAK
H. ZEKAİ YİĞİTLER
MEVLANA’NIN IŞIĞINDA RAMAZAN SOHBETLERİ
AFİF TEKTAŞ
MEVLANA CELALEDDİN : HAYATI, FELSEFESİ, ESERLERİ, ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI
ESERLERİNDEN
SEÇMELER
MEVLANA VE GÜNÜMÜZ
TÜRKÇESİYLE ŞİİRLERİ
MEVLANA CELALETTİN-İ
RUMİ
MEVLANA VE MEVLEVİ KÜLTÜRÜ
MEHMET DEMİRCİ
MEVLANA VE MEVLEVİLİK
ASAF HALET ÇELEBİ
MEVLEVİLERİN TARİHİ
SEYYİD SAHİH AHMED
DEDE
MEYVECİLİK : GENEL MEYVE TARIMI PRENSİPLERİ VE
ZİYA KÜTEVİN
PRATİK MEYVECİLİK YÖNTEMLERİ
Sayfa: 52
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
956.101543/D551M
158.1/A627M
621.82/S994M
621.82/S994M
621.82/S994M
621.82/S994M
621.82/S994M
301.2456/U669M
297.61/İ525M
823.354/S733M
823.354/C366M
813.42/K61M
823.356/B669M
823.914/M862M
T813.316/E735M
T813.317/K262M
T813.317/A973M
510/A727M
340/G974M
340/G974M
657/F395G
658.562/K949M
658.5/D355M
621.3815/S343M
621.3815/S343M
297.551/Y263M
813.42/T865M
813.42/U126M
813.42/U126M
671/W236M
546.3/T371M
843.914/T686M
301/M373M
616.02774/M3773M
592.092/O566M
410/G952M
818.309/D852M
302.2/İ513M
302.2/İ513M
801.951/Ç375M
801.951/Ç375M
801.951/Ç375M
801.953/Ç375M
801.953/Ç375M
801.953/Ç375M
121.68/Ö743M
121.68/Ö743M
297.75/G946M
297.4/Y535M
297.84/T347M
297.75/G946M
T811.23/M374G
297.75/D355M
297.75/Ç343M
297.75809/S399M
634/K973M
2008
2005
2007
2007
2007
2007
2007
1999
1956
2005
2002
2009
2009
1995
2003
(T.B.)
2000
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2009
2009
2006
2009
2001
2007
2001
2009
2009
1992
2007
2005
2009
2009
2006
2006
2006
2004
2004
2004
1996
1996
2006
2005
2004
1999
(T.B.)
2008
2006
2003
1990
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
2913 0092902
2914 0088717
2915 0094899
2916 0094901
2917 0094898
2918 0094900
2919 0091647
2920 0091648
2921 0092932
2922 0092906
2923 0092907
2924 0092908
2925 0092909
2926 0092910
2927 0092911
2928 0092912
2929 0092913
2930 0092921
2931 0092922
2932 0088799
2933 0088788
2934 0093576
2935 0088780
2936 0088831
2937 0092923
2938 0092924
2939 0092925
2940 0088795
2941 0090761
2942 0090762
2943 0093868
2944 0092928
2945 0092929
2946 0092930
2947 0092931
2948 0092933
2949 0092934
2950 0092935
2951 0092936
2952 0092937
2953 0092938
2954 0094902
2955 0092940
2956 0092941
2957 0092942
2958 0094903
2959 0092943
2960 0092944
2961 0092945
2962 0092947
2963 0092948
2964 0092949
2965 0092950
2966 0092951
2967 0094904
2968 0094905
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
MEZHEPLER TARİHİNE GİRİŞ
MEZHEPLERİN (EKOLLERİN) ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ
MICHAEL ALLEN’S GUIDE TO E - LEARNING
MICROBIAL FUEL CELLS
MICROMECHATRONICS : MODELING, ANALYSIS, AND
DESIGN
WITH MATLAB : MODELING, ANALYSIS, AND
MICROMECHATRONICS
DESIGN
WITH
MATLAB
MICROSOFT
EXCEL
XP
MICROSOFT EXCHANGE 2007 SİSTEM YÖNETİMİ
MINIMA MORALIA : SAKATLANMIŞ YAŞAMDAN
YANSIMALAR
MİDE VE BAĞIRSAK HASTALIKLARI ÖNLEM - TANI TEDAVİ
MİKRO EKONOMİ
MİKRO İKTİSADİ ANALİZ
MİKRODENETLEYİCİLER VE PIC PROGRAMLAMA
(PIC16F628A)
MİKRODENETLEYİCİLER VE PIC PROGRAMLAMA
(PIC16F628A)
MİKRODENETLEYİCİLER VE PIC PROGRAMLAMA
(PIC16F628A)
MİKRODENETLEYİCİLER VE PIC PROGRAMLAMA
(PIC16F628A)
MİKRODENETLEYİCİLER VE PIC PROGRAMLAMA
(PIC16F628A)
MİLLİ BÜTÜNLÜĞÜMÜZ VE HACI BEKTAŞ VELİ
MİLLİ EDEBİYAT : II. MEŞRUTİYET SONRASI TÜRK
EDEBİYATI
MİLLİ EĞİTİM DAVAMIZ
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ DIŞ ETKİLER VE MUSTAFA
KEMAL’İN
TEPKİSİTARİHİ - II SİVAS KONGRESİ
MİLLİ MÜCADELE
MİLLİ MÜCADELE YILLARINDA İSTANBUL MİTİNGLERİ
(15 MAYIS
1919 : İZMİR’İN
İŞGALİ ÜZERİNE
MİLLİ
MÜCADELEDE
AYAKLANMALAR
MİLLİ MÜCADELEDE İTTİHATÇILIK
MİLLİ SAVAŞ HİKAYELERİ
MİLLİ SAVAŞ HİKAYELERİ
MİLLİYET ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
MİLLİYETÇİLİK EMPERYALİZM YÜZYILINDA BALKANLAR
VE OSMANLI DEVLETİ
MİLLİYETÇİLİK
EMPERYALİZM YÜZYILINDA BALKANLAR
VE OSMANLI
DEVLETİ
MİMAR
VE MÜHENDİSLER
İÇİN TEMEL
MİMARİ FOTOĞRAF
MİMARLIK OKULUNDA ÖĞRENDİĞİM 101 ŞEY
MİMARLIK TASARIMIN RUHU
MİNELBAB İLELMİHRAB
MİNTA
MİSKİNLER TEKKESİ
MİSS MARPLE’IN SON MACERALARI
MİŞKATU’L-ENVAR NURLAR ALEMİ
MİYASE’NİN KUZULARI
MİYASE’NİN KUZULARI
MODELLING IN MECHANICAL ENGINEERING AND
MECHATRONICS
: TOWARDSTARİHİ
AUTONOMOUS
MODENLEŞEN TÜRKİYENİN
MODERN AQUIFER TESTS FOR POROUS MEDIUM
MODERN BATI DÜŞÜNCESİNDE VAHİY
MODERN CONTROL ENGINEERING
MODERN DEVLET VE POLİS : OSMANLI’DAN
CUMHURİYET’E
TOPLUMSAL
DİYALEKTİĞİ
MODERN DEVLETİN
GELİŞİMİDENETİMİN
SOSYOLOJİK
BİR
YAKLAŞIM
MODERN DÜNYADA MÜSLÜMANLAR
MODERN GENÇ KIZIN SOSYALLEŞME REHBERİ
MODERN ORTADOĞU TARİHİ
MODERN OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE
ORGANİZASYON
MODERN PAZARLAMA
MODERN PAZARLAMA
MODERN PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS
ENGINEERING
MODERN PROBABILITY THEORY : AN INTRODUCTORY
TEXTBOOK
Sayfa: 53
SÖNMEZ KUTLU
MEHMET DUMANOĞLU
MICHAEL W. ALLEN
BRUCE E. LOGAN
VICTOR GIURGIUTIU
VICTOR GIURGIUTIU
OSMAN GÜRKAN
FARUK ÇUBUKÇU
THEODOR W. ADORNO
MARIA TREBEN
ZEYNEL DİNLER
ŞAHABETTİN YİĞİTBAŞI
ORHAN ALTINBAŞAK
ORHAN ALTINBAŞAK
ORHAN ALTINBAŞAK
ORHAN ALTINBAŞAK
ORHAN ALTINBAŞAK
ETHEM RUHİ FIĞLALI
ALİ İHSAN KOLCU
TAHSİN ÜNAL
SELÇUK DUMAN
MAHMUT GOLOĞLU
ZEKERİYA TÜRKMEN
KENAN ESENGİN
ERIK JAN ZÜRCHER
YAKUP KADRİ
KARAOSMANOĞLU
YAKUP KADRİ
KARAOSMANOĞLU
TAHSİN ÜNAL
SACİT KUTLU
SACİT KUTLU
ALİ DÜZGÜN
ÖZER KANBUROĞLU
MATTHEW FREDERICK
LERZAN ARAS
REFİK HALİD KARAY
SOLMAZ KAMURAN
REŞAT NURİ GÜNTEKİN
AGATHA CHRISTIE
İMAM-I GAZALİ
ÜSTÜN DÖKMEN
ÜSTÜN DÖKMEN
NIKOLAY AVGOUSTINOV
ERIK JAN ZÜRCHER
ZEKAİ ŞEN
RECEP KILIÇ
KATSUHIKO OGATA
FERDAN ERGUT
GIANFRANCO POGGI
ABDURRAHMAN ARSLAN
SARAH IVENS
WILLIAM L. CLEVELAND
BURHAN ŞENER
REMZİ ALTUNIŞIK
REMZİ ALTUNIŞIK
R.E. SMALLMAN
B. RAMDAS BHAT
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
297.69/K874M
297.6/D852M
658.312404/A443M
621.3124/L632M
621.3/G586M
621.3/G586M
005.43/G964M
005.7565/Ç818M
193/A266M
616.33/T631M
338.5/D554M
338.5/Y535M
004.16/A474M
004.16/A474M
004.16/A474M
004.16/A474M
004.16/A474M
922.56/F434M
801.951/K641M
370.561/Ü524M
956.1023/D852M
956.1023/G646M
956.1023/T964M
956.1023/E735M
956.1023/Z961M
T813.315/K262M
T813.315/K262M
320.54/Ü524M
956.101543/K874M
956.101543/K874M
516.6/D973M
778.94/K251M
720.7/F632M
721/A627M
T818.317/K262M
813.42/K258M
T813.317/G957M
823.914/C364M
181.07/İ525M
813.42/D945M
813.42/D945M
621.8/A736M
956.1/Z961M
620.116/Ş35M
228/K444M
629.8/O327M
363.2561/E638M
301.592/P633M
305.6/A674M
158.1/I735M
956/C437M
647.94/Ş353M
658.8/A478M
658.8/A478M
620.11/S524M
519.2/B327M
2008
2007
2003
2008
2009
2009
2008
2008
2009
2003
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2008
1997
2008
2007
2007
2008
2007
1998
2008
2009
2009
2007
2007
2007
2009
2008
2009
2009
2009
2002
(T.B.)
2008
2007
2009
2009
2007
2009
2004
2010
2004
2009
2009
2007
2004
2007
2006
2006
2002
2009
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
2969 0092953
2970 0094015
2971 0092954
2972 0092955
2973 0092964
2974 0092741
2975 0092956
2976 0092523
2977 0092303
2978 0092926
2979 0092981
2980 0092957
2981 0092958
2982 0092959
2983 0092960
2984 0092961
2985 0092962
2986 0092963
2987 0092965
2988 0092966
2989 0092967
2990 0092939
2991 0094906
2992 0094907
2993 0094908
2994 0092968
2995 0092969
2996 0092970
2997 0092971
2998 0092972
2999 0092973
3000 0092974
3001 0092975
3002 0092976
3003 0092977
3004 0092978
3005 0092979
3006 0092980
3007 0092982
3008 0092983
3009 0088787
3010 0092984
3011 0094909
3012 0094910
3013 0094911
3014 0092985
3015 0092986
3016 0092987
3017 0088773
3018 0092988
3019 0088658
3020 0088671
3021 0092989
3022 0092990
3023 0092991
3024 0092992
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
MODERN SOSYOLOJİ KURAMLARI
MODERN TÜKETİMİN TARİHİNDEN TÜKETİM
ARAŞTIRMALARINA
TÜKETİM
SOSYOLOJİSİ
MODERN TÜRK EDEBİYATI
ÜZERİNE
OKUMALAR
MODERN TÜRK ŞİİRİ 1900 - 1929
MODERN TÜRKİYE’DE SİYASİ DÜŞÜNCE CİLT - 3 :
MODERNLEŞME
VE BATICILIK
MODERN TÜRKİYE’DE
SİYASİ DÜŞÜNCE CİLT - 7
MODERN TÜRKİYE’DE SİYASİ DÜŞÜNCE CİLT - 9 :
DÖNEMLER
VE ZİHNİYETLER
MODERN TÜRKİYE’DE
SİYASİ DÜŞÜNCE CİLT 2 :
KEMALİZM
MODERN TÜRKİYE’DE SİYASİ DÜŞÜNCE İSLAMCILIK
CİLT
- 6 TÜRKİYE’DE SİYASİ DÜŞÜNCE MİLLİYETÇİLİK
MODERN
CİLT
- 4 TÜRKİYE’DE SİYASİ DÜŞÜNCE
MODERN
MUHAFAZAKARLIK
CİLT
-5
MODERN TÜRKLÜKTE
KÜLTÜR
HAREKETİ
MODERN ÜNİVERSİTE KİMYASI : CİLT - 1
MODERN ÜNİVERSİTE KİMYASI : CİLT - 2
MODERN VE ÖTESİ : 1950 - 2000 = MODERN AND
BEYOND
: 1950
- 2000
MODERNİZM
İDEOLOJİSİ
MODERNLEŞEN TÜRKİYE’NİN TARİHİ
MODERNLEŞME BAĞLAMINDA OSMANLI - AMERİKA
İLŞKİLERİ
(1786SONUÇLARI
- 1929)
MODERNLİĞİN
MODERNLİĞİN SOSYOLOJİSİ : ÖZGÜRLÜK VE
CEZALANDIRMA
MODERNLİK VE MÜPHEMLİK
MODA VE GÜNDEMLERİ : GİYİMDE SINIF, CİNSİYET VE
KİMLİK
MOLECULAR AND CELLULAR BIOPHYSICS
MOLECULAR CLONING : A LABORATORY MANUAL
MOLECULAR RESEARCH IN AQUACULTURE
MOLEKÜL FİZİĞİ VE KUANTUM KİMYASI : DENEYLER VE
TEORİYE
GİRİŞ
MOLEKÜLER
HÜCRE BİYOLOJİSİ
MOLEKÜLÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
MONDROS’TAN LOZAN’A TÜRKİYE ULUSAL KURTULUŞ
SAVAŞI TARİHİ MUDANYA
1918 - 1923
MONDROS’TAN
MÜTAREKESİ’NE TÜRK DIŞ
POLİTİKASI
MO’NUN GİZEMİ
MO’NUN GİZEMİ
MOTİVASYON TEMELLİ PAZARLAMA : İNSANLARDA
SATIN
İSTEĞİ YARATMANIN YOLLARI
MOTORALMA
TEKNOLOJİSİ
MOTOR TEKNOLOJİSİ
MR EL KİTABI : MÜKEMMEL BİR MR GÖRÜNTÜLEME
İÇİN
GEREKEN
HERŞEY : EDEBİ BİÇİMLERİN
MUCİZEVİ
GÖSTERGELER
SOSYOLOJİ
ÜZERİNE
MUCİZEVİ GÖSTERGELER : EDEBİ BİÇİMLERİN
SOSYOLOJİ
MUHAMMEDÜZERİNE
ABDUH’UN DİNİ VE SİYASİ GÖRÜŞLERİ
MUHASEBE VERİLERİNE DAYALI RİSK ÖLÇÜMÜ
MUHTIRA SONRASI DEMOKRATİKLEŞME HAREKETİNE
ÖRNEK
MODEL
OLARAK
1973 GENEL
SEÇİMLERİ
MUKAYESELİ
EĞİTİM
FELSEFESİ
SİSTEMLERİ
MULTI - BODY DYNAMICS : VEHICLES, MACHINES, AND
MECHANISMS
MULTIVARIATE ANALYSIS OF ECOLOGICAL DATA USING
CANOCO
MULTIVARIATE STATISTICS FOR WILDLIFE AND
ECOLOGY
RESEARCH
MUSA : ULUS
YARATAN PEYGAMBER
MUSIKİDEN MÜZİĞE : OSMANLI - TÜRK MÜZİĞİ :
GELENEK
VE MODERNLİK (MAKALELER - KAYNAKLAR MUSON YAĞMURLARI
MUSTAFA KEMAL PAŞA’ NIN ANADOLU’YA GEÇİŞİ
MUSTAFA KEMAL VE CORINNE LÜTFÜ : BİR
DOSTLUĞUN
ÖYKÜSÜ
MUSUL
- KERKÜK
HAREKATI
MUSUL SORUNU VE NASTURİ İSYANI
MUTLU AİLELERİN 100 SIRRI
MUTLU İNSANLARIN 100 SIRRI
MUTLULUK AHLAKI
MUTLULUK MELEKLERİ
Sayfa: 54
MALCOLM WATERS
ABDÜLKADİR ZORLU
NÜKET ESEN
ATİLLA BİRKİYE
AHMED MUHİDDİN
C.E. MORTIMER
C.E. MORTIMER
FREDRIC JAMESON
ERIK JAN ZURCHER
HASAN TAHSİN
FENDOĞLU
ANTHONY GIDDENS
PETER WAGNER
ZYGMUNT BAUMAN
DIANA CRANE
JACK A. TUSZYNSKI
JOSEPH SAMBROOK
KEN OVERTURF
HERMANN HAKEN
HASAN VEYSİ GÜNEŞ
YUSUF ŞAHİN
ABDULA MARDANOVIÇ
ŞAMSUTDINOV
LEVENT ÜRER
GÜLTEN DAYIOĞLU
GÜLTEN DAYIOĞLU
ROBERT IMBRIALE
MUZAFFER HAKAN
YARDIM
MUZAFFER
HAKAN
YARDIM
MUHAMMED
ELMAOĞLU
FRANCO MORETTI
FRANCO MORETTI
MEHMET ZEKİ İŞCAN
FİGEN AYIKOĞLUif ZAİF
SEDEF BULUT
BAYRAKTAR BAYRAKLI
HOMER RAHNEJAT
JAN LEPS
KEVIN MCGARIGAL
GERALD MESSADIE
CEM BEHAR
WILBUR SMITH
E. SEMİH YALÇIN
MELDA ÖZVERİM
SUAT AKGÜL
SUAT AKGÜL
DAVID NIVEN
DAVID NIVEN
BEDİA AKARSU
DEEPAK CHOPRA
Sınıfl am a/ Yer
301.01/W273M
306.3/Z664M
813.09/E735M
808.81/B564M
320.9561/M623M
320.9561/M623M
320.9561/M623M
320.9561/M623M
320.9561/M623M
320.9561/M623M
320.9561/M623M
320.54561/A353M
540/M667M
540/M667M
759.9561/M613M
801.95/J253M
956.10154/Z961M
956.10154/F352M
303.48/G522M
301/W235M
302.1/B285M
303.484/C625M
574.191/T879M
572.8/S251M
639.8/O736M
541.28/H243M
611.018/G953M
539.12/Ş235M
956.1023/Ş257M
327.56/Ü636M
813.42/D294M
813.42/D294M
658.8/I516M
621.43/Y262M
621.43/Y262M
615.842/E452M
809/M663M
809/M663M
297.092/İ712M
658.155/Z252M
324.6/B848M
370.1/B296M
620.1054/R235M
574.5/L367M
577.07/M132M
843.914/M377M
780.9561/B332M
823.914/S547M
956.1023/Y241M
956.1024092/Ö973M
956.101543/A439M
956.101543/A439M
646.78/N473M
158.1/N473M
170/A426M
823.354/C366M
Tarih
2008
2006
2006
2004
2009
2005
2009
2009
2005
2008
2009
2004
2004
2008
2005
2009
2002
2010
2005
2003
2003
2008
2001
2009
2004
2006
2008
2007
2005
2009
2009
2007
2008
2008
2010
2005
2005
1998
2007
2007
2002
1998
2007
2000
2006
2008
2000
2007
1998
2004
2004
2005
2004
1998
2004
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
3025 0092993
3026 0092994
3027 0093001
3028 0092995
3029 0091355
3030 0091356
3031 0091357
3032 0091358
3033 0091359
3034 0091350
3035 0091351
3036 0091352
3037 0091353
3038 0091354
3039 0093710
3040 0093711
3041 0093712
3042 0093713
3043 0093714
3044 0092996
3045 0092997
3046 0092998
3047 0092999
3048 0093000
3049 0093002
3050 0093003
3051 0093004
3052 0093005
3053 0093006
3054 0093007
3055 0093008
3056 0093009
3057 0093010
3058 0093011
3059 0093013
3060 0093014
3061 0093015
3062 0093016
3063 0088822
3064 0093017
3065 0093018
3066 0093019
3067 0093020
3068 0093021
3069 0094912
3070 0093023
3071 0093024
3072 0093028
3073 0093027
3074 0093029
3075 0094913
3076 0093030
3077 0093031
3078 0093032
3079 0094914
3080 0093033
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
MÜCEVHERLER
MÜFETTİŞLER MÜFETTİŞİ
MÜHENDİSLER : NE BİLİRLER, NASIL BİLİRLER ?
MÜHENDİSLER İÇİN İSTATİSTİK
MÜHENDİSLER İÇİN MEKANİK DİNAMİK : CİLT - II
MÜHENDİSLER İÇİN MEKANİK DİNAMİK : CİLT - II
MÜHENDİSLER İÇİN MEKANİK DİNAMİK : CİLT - II
MÜHENDİSLER İÇİN MEKANİK DİNAMİK : CİLT - II
MÜHENDİSLER İÇİN MEKANİK DİNAMİK : CİLT - II
MÜHENDİSLER İÇİN MEKANİK DİNAMİK CİLT - II
MÜHENDİSLER İÇİN MEKANİK DİNAMİK CİLT - II
MÜHENDİSLER İÇİN MEKANİK DİNAMİK CİLT - II
MÜHENDİSLER İÇİN MEKANİK DİNAMİK CİLT - II
MÜHENDİSLER İÇİN MEKANİK DİNAMİK CİLT - II
MÜHENDİSLER İÇİN MEKANİK STATİK
MÜHENDİSLER İÇİN MEKANİK STATİK
MÜHENDİSLER İÇİN MEKANİK STATİK
MÜHENDİSLER İÇİN MEKANİK STATİK
MÜHENDİSLER İÇİN MEKANİK STATİK
MÜHENDİSLER İÇİN VEKTÖR MEKANİĞİ STATİK
MÜHENDİSLER İÇİN VEKTÖR MEKANİĞİ STATİK
MÜHENDİSLER İÇİN VEKTÖR MEKANİĞİ STATİK
MÜHENDİSLER İÇİN VEKTÖR MEKANİĞİ STATİK
MÜHENDİSLER İÇİN VEKTÖR MEKANİĞİ STATİK
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ
MÜHENDİSLİK ELEKTR0MANYETİĞİNİN TEMELLERİ
MÜHENDİSLİK HİDROLOJİSİ
MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ SİTATİK
MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE
DİNAMİĞİ
MÜHENDİSLİK TASARIM İLKELERİ
MÜHENDİSLİK TASARIM İLKELERİ
MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ PROBLEMLERİ
MÜHENDİSLİK YAKLAŞIMIYLA : TERMODİNAMİK
MÜHENDİSLİKTE GÜVENİLİRLİK VE RİSK ANALİZİ
MÜKEMMELLİĞİN REHBERİ
MÜNECCİM KRALLAR
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
MÜTAKERE DÖNEMİ VE BEKİRAĞA BÖLÜĞÜ
MÜZE VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE TARİH SAHNELERİ SANAT
MÜZELERİ
II TARİH SAHNELERİ - SANAT
MÜZE VE
MODERNLİK
MÜZELERİ
1
MÜZİK EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ
MÜZİK KURAMI
N VEYA M ?
NANOTECHNOLOGY ENABLED SENSORS
NAR ÇEKİRDEKLERİ
NARNIA GÜNLÜKLERİ : BÜYÜCÜNÜN YEĞENİ
NARNIA GÜNLÜKLERİ : GÜMÜŞ SANDALYE
NARNIA GÜNLÜKLERİ : PRENS CASPIAN
NARNİA GÜNLÜKLERİ : SON SAVAŞ
NASAL RECONSTRUCTION : ART AND PRACTICE
NASIL BİRLİKTE YAŞANIR
NASREDDİN HOCA
NASREDDİN HOCA FIKRALARINDAN SEÇMELER
NATHAN AND OSKI’S HEMATOLOGY OF INFANCY AND
CHILDHOOD
NAZIM HİKMET VE ONUN MEMLEKETİNDEN
Sayfa: 55
DANIELLE STELL
ORHAN KEMAL
WALTER G. VINCENTI
MEHMETÇİK BAYAZIT
FERDİNAND P. BEER
FERDİNAND P. BEER
FERDİNAND P. BEER
FERDİNAND P. BEER
FERDİNAND P. BEER
FERDINAND P. BEER
FERDINAND P. BEER
FERDINAND P. BEER
FERDINAND P. BEER
FERDINAND P. BEER
FERDINAND BEER
FERDINAND BEER
FERDINAND BEER
FERDINAND BEER
FERDINAND BEER
FERDINAND P. BEER
FERDINAND P. BEER
FERDINAND P. BEER
FERDINAND P. BEER
FERDINAND P. BEER
HASAN ESKİ
DAVID K. CHENG
NURÜNNİSA USUL
A. HALİM DEMİRCİ
MEHMET BAKİOĞLU
YÜCEL ERCAN
KEN HURST
KEN HURST
HAYRİ YALÇIN
YUNUS A. ÇENGEL
MEHMETÇİK BAYAZIT
ROBIN SHARMA
MICHEL TOURNIER
CEMALETTİN AKTEPE
TAYLAN SORGUN
ALİ ARTUN
İLHAN ÖZGÜL
EMEL ÇELEBİOĞLU
AGATHA CHRISTIE
KOUROSH
KALANTAR-ZADEH
ÇETİN ALTAN
C.S. LEWIS
C.S. LEWIS
C.S. LEWIS
C.S. LEWIS
FREDERICK J. MENICK
ROLAND BARTHES
PERTEV BORATAV
SAİM SAKAOĞLU
BÜLENT AKKURT
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
823.354/S733M
T813.317/O632M
629/V551M
620.0011/B292M
620.1054/B336M
620.1054/B336M
620.1054/B336M
620.1054/B336M
620.1054/B336M
620.1054/B336M
620.1054/B336M
620.1054/B336M
620.1054/B336M
620.1054/B336M
620.103/B336M
620.103/B336M
620.103/B336M
620.103/B336M
620.103/B336M
620.1053/B336M
620.1053/B336M
620.1053/B336M
620.1053/B336M
620.1053/B336M
620.00681/E745M
621.3/C335M
627.07/U784M
620.11/D355M
620.103/B245M
621.811/E612M
620.0042/H867M
620.0042/H867M
621.4021/Y241M
621.4021/Ç353M
624.1762/B292M
158.1/S326M
843.914/T686M
658.802/A473M
956.101543/S663M
708/M973M
708/A678M
780.7/Ö939E
781/Ç343M
823.914/C364N
681.2/K242N
T818.42/A472N
823.914/L395N
823.914/L395P
823.914/L395P
823.914/L375N
617.523/M354N
100/B267N
817.23/B662N
818.802/S242N
618.9215/N272N
T813.317/A448N
2003
2007
2008
2005
(T.B.)
(T.B.)
(T.B.)
(T.B.)
(T.B.)
(T.B.)
(T.B.)
(T.B.)
(T.B.)
(T.B.)
1962
1962
1962
1962
1962
2004
2004
2004
2004
2004
2006
2009
2008
2004
2006
2003
2006
2006
2004
2008
2007
2008
2005
2009
1998
2006
2006
2009
2008
2008
2008
1998
2009
2008
2009
2008
2009
2009
2007
2006
2009
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
3081 0093034
3082 0093035
3083 0093036
3084 0091049
3085 0088683
3086 0088684
3087 0088685
3088 0093037
3089 0094446
3090 0093038
3091 0093040
3092 0093041
3093 0093042
3094 0093045
3095 0093047
3096 0094868
3097 0094915
3098 0093052
3099 0093050
3100 0093051
3101 0093048
3102 0093642
3103 0093049
3104 0093039
3105 0093053
3106 0093054
3107 0094916
3108 0093055
3109 0094917
3110 0095296
3111 0093057
3112 0088771
3113 0088834
3114 0088835
3115 0093059
3116 0093060
3117 0093061
3118 0093063
3119 0093064
3120 0093065
3121 0093066
3122 0093067
3123 0093068
3124 0093069
3125 0090919
3126 0093070
3127 0093073
3128 0093074
3129 0093076
3130 0093077
3131 0093078
3132 0093079
3133 0093080
3134 0093081
3135 0093082
3136 0093083
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
NE BİLİYORUZ Kİ ? GÜNDELİK GERÇEKLİĞİNİZİ
WILLIAM ARNTZ
DEĞİŞTİRMENİN
SONSUZ
OLASILIKLARINI
KEŞFETMEK AHMET YILDIZ
NE MUTLU TÜRKÜM
DİYEBİLENE
: TÜRK ULUSAL
KİMLİĞİNİN
ETNO! -: SEKÜLER
- 1938) YEKTA ÖZÖZER
NE
PARLAK FİKİR
YARATICISINIRLARI
DÜŞÜNME(1919
YÖNTEMLERİ
NECİP FAZIL KISAKÜREK BÜYÜK DOĞU IRMAĞI
ALİ HAYDAR HAKSAL
NECİP FAZIL KISAKÜREK SEÇMELER - 1 : YENİLEŞME
NECİP FAZIL KISAKÜREK
DÖNEMİ
TÜRK
EDEBİYATISEÇMELER - 2 : YENİLEŞME
NECİP FAZIL
KISAKÜREK
NECİP FAZIL KISAKÜREK
DÖNEMİ
TÜRK
EDEBİYATISEÇMELER - 3 : YENİLEŞME
NECİP FAZIL
KISAKÜREK
NECİP FAZIL KISAKÜREK
DÖNEMİ
TÜRKTEMELLİ
EDEBİYATI
NEDEN BEYİN
ÖĞRENME
BİLAL DUMAN
NEDENLERİ VE NİÇİNLERİYLE YAHUDİLİK
RABİ BENJAMİN BLECH
NEDİM DİVANI
NEDİM
NEHİRLER KURUYUNCA
FRED PEARCE
NEO - KLASİK İKTİSAT
BERNARD GUERRIEN
NEO - KLASİK İKTİSAT
BERNARD GUERRIEN
NETOÇKA NEZVANOVA
FYODOR MİHAİLOVİÇ
DOSTOYEVSKİ
NETTER’S ESSENTIAL HISTOLOGY
WILLIAM K. OVALLE
THE NEW LEARNING REVOLUTION
GORDON DRYDEN
NEW TRENDS ON HUMAN - COMPUTER INTERACTION
NIETZSCHE : BİR AHLAK KARŞITININ ETİĞİ
PETER BERKOWITZ
NIETZSCHE AĞLADIĞINDA
IRVIN D. YALOM
NIETZSCHE AĞLADIĞINDA
IRVIN D. YALOM
NİCEL - NİTEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
ELİF KUŞ
NİCEL-NİTEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ : SOSYAL
ELİF KUŞ
BİLİMLERDE
ARAŞTIRMA
TEKNİKLERİ : NİCEL Mİ ?
NİÇİN DİYALEKTİK
?
FÜSUN AKATLI
NİL’DE FIRTINALAR I NEFERTİTİ’NİN GÖZLERİ
GERALD MESSADIE
NİLGÜN
REFİK HALİD KARAY
NİTELİKSİZ ADAM - I
ROBERT MUSİL
NONLINEAR REGRESSION ANALYSIS AND ITS
DOUGLAS M. BATES
APPLICATIONS
NOTALARI ÖĞRENİYORUM
DİĞDEM GEZEK
NUCLEAR MEDICINE : IN CLINICAL DIAGNOSIS AND
TREATMENT
: VOLUME
- 2CLINICAL DIAGNOSIS AND
NUCLEAR MEDICINE
: IN
TREATMENT
:
VOLUME
-1
NUR BABA
YAKUP KADRİ
KARAOSMANOĞLU
NUTUK
M. KEMAL ATATÜRK
NUTUK CİLT - 1
MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK
NUTUK CİLT - 2
MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK
NÜKLEER FİZİK CİLT - 1
KENNETH S. KRANE
NÜKLEER FİZİK CİLT - 2
KENNETH S. KRANE
NVIVO 8 İLE NİTEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
ELİF KUŞ SAILLARD
O VE BEN
NECİP FAZIL KISAKÜREK
O ZATEN YOKTU
CAHİT TANYOL
OFLİ HOCA
NİHAT GENÇ
OFSET BASKI TEKNOLOJİSİ
ERDOĞAN KÖSE
OĞLUMA AHLAK ÜSTÜNE ÖĞÜTLER
FERNANDOS SAVATER
OĞLUMU YETİŞTİRİYORUM
MİNE İZGİ
OĞULLARI ÖLDÜRÜLEN ANALAR
KEMAL ÖZER
OĞUZ ATAY BİR BİLİM ADAMININ ROMANI
MUSTAFA İNAN
OĞUZ ATAY’A ARMAĞAN : TÜRK EDEBİYATININ “OYUN /
BOZAN”I
OKUL
- ÇEVRE İLİŞKİLERİ
BİROL YİĞİT
OKUL DENEYİMİ I - II VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI HASAN DEMİRTAŞ
DERSLERİ
ETKİNLİK
HAZIRLAMA
KILAVUZU
OKUL ÖNCESİ
EĞİTİM
KURUMLARINDA
EĞİTİM
NERMİN DÜZCE
PROGRAMI
VE
PLAN
HAZIRLAMA
Okul Öncesi Eğitimin İlke Ve Yöntemleri
HATİCE POYRAZ
OKUL ÖNCESİNDE FEN EĞİTİMİ
FATMA ALİSİNANOĞLU
OKUL YÖNETİMİ
HAYDAR TAYMAZ
OKULDA ÇOKLU ZEKA KURAMI
NİLAY T. BÜMEN
OKULLARDA ŞİDDET VE ÇOCUK SUÇLULUĞU
OKUYUCU : DER VORLESER
BERNHARD SCHLINK
OLAĞAN İŞLER : KÜÇÜK HİKAYELER
REŞAT NURİ GÜNTEKİN
Sayfa: 56
Sınıfl am a/ Yer
204/A657N
306.089/Y442N
153.35/Ö797N
814.42/H247N
T818.317/K472N
T818.317/K472N
T818.317/K472N
370.1523/D852N
296/B431N
T811.218/N325N
551.6/P326N
339.5/G836N
339.5/G836N
891.733/D677N
611.018/O724N
370.1523/D692N
004.019/N39N
193/B364N
823.354/Y246N
823.354/Y246N
001.42/K87N
001.42/K87N
814.42/A427N
843.914/M377N
T813.317/K262N
833.912/M875N
519.536/B273N
781.423/G373N
616.07575/N814N
616.07575/N814N
T813.315/K262N
956.1024/A727N
956.1024/A727N
956.1024/A727N
539.7/K625N
539.7/K625N
001.42/S244N
818.42/K472O
813.42/T259O
817.42/G351O
686/K973O
179/S272O
649.132/İ735O
811.42/Ö736O
813.42/İ525O
818.4209/O387O
370.193/Y535O
370.71/O355O
372.21/D991O
372.21/P696O
372.3/A457O
371.2/T295İ
370.152/B953O
371.782/O484O
833.914/S134O
T813.317/G957O
Tarih
2008
2010
2009
2007
2003
2003
2003
2009
2003
2004
2009
1999
1999
2006
2009
2005
2009
2003
2009
2009
2009
2009
2007
2005
2004
2009
2007
2008
2005
2005
2008
2007
1999
1999
2006
2002
2009
2009
2007
2007
2008
2006
2009
1995
2009
2008
2006
2004
2006
2007
2009
2005
2007
2009
(T.B.)
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
3137 0093084
3138 0093085
3139 0093086
3140 0093087
3141 0093088
3142 0093089
3143 0093090
3144 0095318
3145 0093091
3146 0093092
3147 0093093
3148 0093094
3149 0093095
3150 0094918
3151 0094933
3152 0094920
3153 0094919
3154 0094921
3155 0094922
3156 0093096
3157 0093099
3158 0093097
3159 0093098
3160 0093100
3161 0093101
3162 0093102
3163 0093103
3164 0093104
3165 0088668
3166 0093105
3167 0093106
3168 0093107
3169 0093109
3170 0093110
3171 0093111
3172 0093112
3173 0093113
3174 0093114
3175 0093115
3176 0093201
3177 0093116
3178 0093117
3179 0093118
3180 0088707
3181 0094663
3182 0093108
3183 0094282
3184 0093121
3185 0093140
3186 0093174
3187 0093122
3188 0093123
3189 0088790
3190 0093124
3191 0093125
3192 0093126
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
OLASILIKLAR, DURUŞLAR, MÜZAKERE GÜNCEL
SANATTA
KAMUSAL ALAN TARTIŞMALARI
OLASILIKSIZ
OLIVIA
OLUMSALLIK, İRONİ VE DAYANIŞMA
OLUŞ VE BOZULUŞ KEVN VE FESAD
OMBUDSMAN : İYİ YÖNETİLEN TÜRKİYE İÇİN KAMU
HAKEMİ
ON ÜÇÜNCÜ HİKAYE
ONCOLOGY OF INFANCY AND CHILDHOOD
ONLAR BENİM KAHRAMANIM
ONLAR YOKTU
ONUNCU KÖY
OPTOELEKTRONİK TEORİ VE UYGULAMALAR
OPTOELEKTRONİK VE FİBER OPTİK
ORDER STATISTICS : EXAMPLES AND EXERCISES
ORGANIC ELECTRONICS : STRUCTURAL AND
ELECTRONIC
PROPERTIES
OF OFET
ORGANIC FIELD
- EFFECT TRANSISTORS
ORGANIC FIELD EFFECT TRANSISTORS : THEORY,
FABRICATION
AND
CHARACTERIZATION
ORGANIC LIGHT
- EMITTING
DIODES : PRINCIPLES,
CHARACTERISTICS,
AND PROCESSES
ORGANIC SEMICONDUCTORS
IN SENSOR
APPLICATIONS
ORGANİK KİMYA
ORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER
ORGANİK KİMYA PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
ORGANİK KİMYA SORU ÇÖZÜMLERİ
ORGANİK TARIM İLKELER VE ULUSAL MEVZUAT
ORGANİK TARIM İLKELER VE ULUSAL MEVZUAT
ORGANİK TARIM İLKELER VE ULUSAL MEVZUAT
ORGANİK TARIMDAKİ GELİŞMELER
ORGANİK TARIMDAKİ GELİŞMELER
ORGENERAL MUSTAFA MUĞLALI VE VAN - ÖZALP
OLAYLARININ
ORHAN
VELİ : İÇYÜZÜ
YAŞAMI, KİŞİLİĞİ, SANATI, ESERLERİ
ORMAN KIZI
ORTA - ASYA TÜRK İMPARATORLUĞU (VI. - VIII.
YÜZYILLAR)
ORTAÇAĞ AVRUPA’SININ EKONOMİK VE SOSYAL TARİHİ
:ORTAÇAĞ
ECONOMIC
AND SOCIAL
HISTORY OF MEDIEVAL
FELSEFESİ
: LA PHILOSOPHIE
MEDIEVALE
ORTAÇAĞ FELSEFESİ TARİHİ
ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA SİYASİ DÜŞÜNCE
ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA SİYASİ DÜŞÜNCE
ORTAÇAĞDA ENTELEKTÜELLER
ORTADOĞU HAKKINDA 100 MİT
ORTADOĞU’DA IRK VE KÖLELİK : TARİHSEL ARAŞTIRMA
ORTAKÇILAR
ORTAOYUNU : CİLT - 1
ORTAOYUNU : CİLT - 2
ORTA ASYA’DAN AMERİKA’YA TÜRK KÜLTÜRÜNÜN
GÖÇÜ ASYA
ATALARIN
İZİ İLE
ORTA
TÜRKLERİNDEN
ATATÜRK’E ZİHİNSEL
ÖĞRETİLER
ZİHİNSEL
UYANIŞ
ORTA ASYA VE İSLAM DÜNYASINDA
KİMLİK
POLİTİKALARI
: 2O. YÜZYILDA
MİLLİYETÇİLİK,
ORUÇ BEY OSMANLI
TARİHİ (1288
- 1502) UÇ
BEYLİĞİNDEN
DÜNYAİKTİSADİ
DEVLETİNE
OSMANLI - TÜRKİYE
TARİHİ 1500 - 1914
OSMANLI - TÜRKİYE İKTİSADİ TARİHİ 1500 - 1914
OSMANLI - TÜRKİYE İKTİSADİ TARİHİ 1500 - 1914
OSMANLI ARKEOLOJİSİ
OSMANLI ARNAVUTLUK’UNDAN ANILAR (1885 - 1912) :
EKREM BEY
VLORAGAZETESİ
: LEBENSERINNERUNGEN
(18851-30
OSMANLI
ASKERİ
CERİDE-İ ASKERİYYE
OSMANLI DENİZGÜCÜ : KEŞİFLER ÇAĞINDA OSMANLI
DENİZGÜCÜ
VE DOĞU AKDENİZ’DE
DİPLOMASİ
OSMANLI DEVLETİ’NDE
DEVŞİRME SİSTEMİ
OSMANLI DEVLETİ’NDE EĞİTİM HUKUK VE
MODERNLEŞME
Sayfa: 57
ADAM FAWER
V.C. ANDREWS
RICHARD RORTY
İBN SİNA
B. ZAKİR AVŞAR
DIANE SETTERFIELD
DOĞAN CÜCELOĞLU
DEAN KOONTZ
FAKİR BAYKURT
ELDAR MUSA
H. SELÇUK VAROL
MOHAMMAD
AHSANULLAH
ZHENAN BAO
IOANNIS KYMISSIS
JAN KALINOWSKI
HAROLD HART
ENDER ERDİK
GÜROL OKAY
RALPH J. FESSENDEN
ALİ İRFAN İLBAŞ
ALİ İRFAN İLBAŞ
ALİ İRFAN İLBAŞ
CELAL ER
CELAL ER
SUAT AKGÜL
ASIM BEZİRCİ
THOMAS HARDY
SENCER DİVİTÇİOĞLU
HENRI PIRENNE
EDOUARD JEAUNEAU
A. KADİR ÇÜÇEN
PATRICIA CRONE
PATRICIA CRONE
JACQUES LE GOFF
FRED HALLIDAY
BERNARD LEWIS
TALİP APAYDIN
CEVDET KUDRET
CEVDET KUDRET
AHMET ALİ ARSLAN
ETHEM KOCABAŞ
ŞEVKET PAMUK
ŞEVKET PAMUK
ŞEVKET PAMUK
AVLONYALI EKREM BEY
VLORA
NECDET HAYTA
PALMIRA BRUMMETT
SERDAR ÖZDEMİR
EJDER OKUMUŞ
Sınıfl am a/ Yer
709.05/O427O
823.354/F293O
823.354/A526O
190/R667O
181.07/İ15O
350.91/A772O
823.914/S377O
618.92994/O516O
818.803/C913O
823.354/K665O
T813.315/B294O
621.381045/M872O
621.381045/V266O
519.5/A372O
621.3815284/O632O
537.622/B26O
537.622/K955O
621.381522/K245O
620.11797/O632O
547/H267O
547/E625O
547/O429O
547/F377O
630.209/İ4112
630.209/İ4112
630.209/İ4112
631.584/E6O
631.584/E6O
956.1025/A439O
818.4209/B375O
823.912/H262O
958/D575O
330.9401/P463O
189/J328O
189/Ç913O
320.55/C665O
320.55/C665O
305.552/G622O
956/H2440
306.362/L395O
T813.317/A629O
T812.3/K826O
T812.3/K826O
306.0899/A674O
153/K612O
320.54/O672O
956.1015/O681O
330.9561/P258O
330.9561/P258O
330.9561/P258O
956.1015/O752O
949.6501092/V466O
956.101543/H297O
956.1015/B685O
956.1015/Ö923O
377.97/O485O
Tarih
2007
2009
2000
1995
2008
2007
2007
2009
2009
2006
2008
2008
2008
2005
2009
2007
2009
2005
2008
1995
2008
2008
1993
2009
2009
2009
2008
2008
2004
2003
2007
2005
2009
2006
2000
2007
2007
2006
2008
2006
2007
2007
2007
2004
2008
2004
2009
2009
2009
2009
2004
2006
2007
2009
2008
2006
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
3193 0093127
3194 0093128
3195 0093129
3196 0093130
3197 0093131
3198 0093132
3199 0093133
3200 0093134
3201 0093135
3202 0093136
3203 0093137
3204 0093138
3205 0093139
3206 0093141
3207 0093142
3208 0093145
3209 0093146
3210 0093147
3211 0093152
3212 0093144
3213 0093148
3214 0093149
3215 0093143
3216 0093150
3217 0093151
3218 0093176
3219 0093153
3220 0093154
3221 0093155
3222 0093655
3223 0093156
3224 0093157
3225 0093158
3226 0093159
3227 0093160
3228 0093161
3229 0093162
3230 0093167
3231 0093163
3232 0093164
3233 0093165
3234 0093166
3235 0088706
3236 0093169
3237 0093171
3238 0093172
3239 0093173
3240 0093175
3241 0093180
3242 0093181
3243 0088729
3244 0093189
3245 0093179
3246 0093190
3247 0093191
3248 0093192
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
OSMANLI DEVLETİ’NDE EHL-İ SÜNEET’İN Şİ’İ
AKİDESİNE
TENKİTLERİGAYRİMÜSLİM
: AHMET FEYZİTEBAANIN
ÇORUMİ’NİN
OSMANLI DEVLETİNDE
YÖNETİMİ
OSMANLI DEVLETİ’NDE GAYRİMÜSLİMLERİN TOPLUM
HAYATI
ÖRNEĞİGAYRİMÜSLİMLERİN
OSMANLI-BURSA
DEVLETİ’NDE
YÖNETİMİ
SAYIN DALKIRAN
BİLAL ERYILMAZ
ALİ İHSAN KARATAŞ
PAX OTTOMAN
OSMANLI DEVLETİNDE HAHAMBAŞILIK MÜESSESESİ
HATİCE DOĞAN
OSMANLI DEVLETİNİN DAĞILMALARI
YUSUF AKÇURA
OSMANLI DİPLOMASİSİNDE ERMENİ MESELESİNİN
CEVDET KÜÇÜK
ORTAYA
1878 - 1897
OSMANLIÇIKIŞI
DÖNEMİNDE
BALKANLARIN ŞEKİLLENMESİ
HEATH W. LOWRY
1350
1550
OSMANLI EKONOMİSİ VE KURUMLARI
ŞEVKET PAMUK
OSMANLI ERMENİLERİ : BÜYÜK GÜÇLER
SALAHİ R. SONYEL
DİPLOMASİSİNİN
OSMANLI FİNANS KURBANLARI
SİSTEMİNDE DÖNÜM NOKTASI KAĞIT ALİ AKYILDIZ
PARA
VE SOSYO
- EKONOMİK
ETKİLERİ
OSMANLI
GEÇMİŞİ
VE BUGÜNÜN
TÜRKİYE’Sİ
OSMANLI HUKUKU
EKREM BUĞRA EKİNCİ
OSMANLI İLMİYE MERKEZ TEŞKİLATI’NDA REFORM
İLHAMİ YURDAKUL
(1826
- 1876)
OSMANLI
İMPARATORLUĞU : TOPLUM VE EKONOMİ
HALİL İNALCIK
ÜZERİNDE
ARŞİV ÇALIŞMALARI,
OSMANLI İMPARATORLUĞU
1300İNCELEMELER
- 1650 İKTİDARIN
COLIN IMBER
YAPISI
OSMANLI İMPARATORLUĞU 1300 - 1650 İKTİDARIN
COLIN IMBER
YAPISI
OSMANLI İMPARATORLUĞU 1300 - 1650 İKTİDARIN
COLIN IMBER
YAPISI
OSMANLI İMPARATORLUĞU 1700 - 1922
DONALD QUATAERT
OSMANLI İMPARATORLUĞU 1700 - 1922 : THE
DONALD QUATAERT
OTTOMAN
EMPIRE,
1700
1922
OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİ : CİLT - 1
AHMET CEVDET PAŞA
OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİ : CİLT - 2
AHMET CEVDET PAŞA
OSMANLI İMPARATORLUĞU TOPLUM VE EKONOMİ
HALİL İNALCIK
ÜZERİNDE
ARŞİV ÇALIŞMALARI,
İNCELEMELER
OSMANLI İMPARATORLUĞU
VE MODERN
TÜRKİYE CİLT STANFORD J. SHAW
-OSMANLI
1 : GAZİLER
İMPARATORLUĞU
OSMANLITÜRKİYE CİLT STANFORD J. SHAW
İMPARATORLUĞU
VE MODERN
-OSMANLI
2 : REFORM,
DEVRİM
VE
CUMHURİYET
İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ ÖODERN
VE ÇÖKÜŞÜ
LORD KINROSS
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA ÇİNGENELER BALKAN ELENA MARUSHIAKOVA
TARİHİNE
BİR KATKI
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA
EĞİTİM VE BİLGİ
İLHAN TEKELİ
ÜRETİM
SİSTEMİNİN
OLUŞUMU
VE
DÖNÜŞÜMÜ
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA SOSYAL DEVLET
NADİR ÖZBEK
SİYASET,
VE MEŞRUİYETSOSYALİZM
(1876 - 1914)
OSMANLI İKTİDAR
İMPARATORLUĞU’NDA
VE
MİLLİYETÇİLİK
1876 - 1923
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA
YAŞAMAK :
TOPLUMSALLIK
BİÇİMLERİ VE CEMAATLERARASI
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN
EKONOMİK VE SOSYAL
TARİHİ
:
CİLT
1
:
1300
1600
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN EKONOMİK VE SOSYAL
TARİHİ
: CİLT
- 2 : 1600 - 1914 KURULUŞU
OSMANLI
İMPARATORLUĞUNUN
M. FUAD KÖPRÜLÜ
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN TARİHSEL
DONALD EDGAR PITCHER
COĞRAFYASI
OSMANLI KAPISINDA BÜYÜMEK : AHMET MİTHAT
FAZIL GÖKÇEK
EFENDİ’NİN
HİKAYE
VE
ROMANLARINDA
GAYRİMÜSLİM
OSMANLI MEDRESE EĞİTİMİ VE FELSEFESİ
KENAN YAKUBOĞLU
OSMANLI MİMARİSİNDE II. BAYEZİD YAVUZ SELİM
İ. AYDIN YÜKSEL
DEVRİ
(886
- 926 / 1481 II.
- 1520)
OSMANLI
MİMARİSİNDE
BEYAZİD YAVUZ SELİM
İ. AYDIN YÜKSEL
DEVRİ
CİLT
-I
OSMANLI
MİMARİSİNDE
II. BEYAZİD YAVUZ SELİM
İ. AYDIN YÜKSEL
DEVRİ
CİLT
II
OSMANLI MİMARİSİNDE II. BEYAZİD YAVUZ SELİM
İ. AYDIN YÜKSEL
DEVRİ
CİLT
- III
OSMANLI
MİMARİSİNDE
II. BEYAZİD YAVUZ SELİM
İ. AYDIN YÜKSEL
DEVRİ
CİLT
- IV
OSMANLI
PADİŞAHLARI
ALBÜMÜ
OSMANLI SİYASİ KURUMLARI
ŞÜKRÜ KARATEPE
OSMANLI TARİHİ
ALPHONSE DE
LAMARTINE
OSMANLI TARİHİ NASIL İNCELENİR ? : KAYNAKLARA
SURAIYA FAROQHI
GİRİŞ
OSMANLI TİCARETİNDE GAYRİ MÜSLÜMLER
ALİ İHSAN BAĞIŞ
OSMANLI VAKFI MEDENİYETİ
ZİYA KAZICI
OSMANLICA İMLA REHBERİ - 2
ALİ KEMAL BELVİRANLI
OSMANLICA METİNLER REHBERİ 4 : SEÇME METİNLER ALİ KEMAL BELVİRANLI
SEÇME
BEYİTLER
OSMANLIDAN
CUMHURİYETE AZINLIKLAR
ALİ GÜLER
OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E İKTİDAR OYUNU
AVNİ ÖZGÜREL
OSMANLI’DAN CUMHURİYETE RUM BASINI
ALİ ARSLAN
OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E YAŞAM VE MODA
İLBEYİ ÖZER
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE EDEBİYAT VE TOPLUM
KEMAL H. ; ONUR GÜNEŞ
KARPAT
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE İÇ SİYASETİ YÖNLENDİREN AYAS
AHMET
PEKCAN
YABANCI ELLER (ABD ELÇİSİ SAMUEL S. COX’UN
Sayfa: 58
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
297.83/D244O
956.1015/E694O
323.1956/K262O
956.1015/O776O
956.1023/D632O
956.1023/A418O
323.14792/K919O
956.1023/L686O
956.1015/P258O
323.14792/S659O
332.4044/A494O
956.1015/O752O
340.956/E455O
956.101542/Y862O
956.07/İ524O
956.1015/I513O
956.1015/I513O
956.1015/I513O
956.1015/Q827O
956.1015/Q827O
956.1015/A353O
956.1015/A353O
330.56/İ524O
956.1015/S329O
956.1015/S329O
956.1015/K456O
909.0491/M268O
378.561015/T343O
956.101543/Ö913O
320.54/O752O
956.10154/O752O
956.1015/O752O
956.1015/O752O
956.071/K966O
911.56/P471O
818.3209/G941O
378.561/Y248O
723.3/Y947O
723.35/Y947O
723.35/Y947O
723.35/Y947O
723,35/Y947O
956.1015/O752O
320.956/K262O
956.1015/L252O
956.1015/F266O
956.10154/B234O
362/K274O
419/B347O
419.5/B347O
323.56/G943O
956.1/Ö939O
079.561/A674O
390.0956/Ö936O
810.9/K266O
327.730092/P341O
2000
1996
2009
2008
1986
2008
2009
1996
2005
2008
2008
1996
2006
2006
2006
2009
2009
2008
2008
2009
2008
2006
2009
2006
1999
2008
2008
2008
2009
2006
2009
2007
2006
2006
2006
2008
(T.B.)
2008
2009
1998
2003
2009
2006
2003
2009
2005
2009
2009
2006
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
3249 0093193
3250 0093177
3251 0093182
3252 0093184
3253 0093185
3254 0093186
3255 0093178
3256 0093187
3257 0093188
3258 0090598
3259 0093194
3260 0093195
3261 0088808
3262 0093196
3263 0093197
3264 0093198
3265 0093199
3266 0093200
3267 0093202
3268 0093203
3269 0092610
3270 0093204
3271 0093205
3272 0093206
3273 0093207
3274 0091168
3275 0091169
3276 0091170
3277 0091171
3278 0091172
3279 0093208
3280 0093209
3281 0093210
3282 0093211
3283 0093212
3284 0093213
3285 0092264
3286 0093215
3287 0093216
3288 0093217
3289 0093218
3290 0093219
3291 0093220
3292 0093221
3293 0091250
3294 0093223
3295 0093225
3296 0093226
3297 0093222
3298 0093224
3299 0093227
3300 0093228
3301 0090870
3302 0093230
3303 0093231
3304 0093232
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KİMLİK VE İDEOLOJİ
OSMANLI’DA DİN SOSYOLOJİSİ - NAİMA ÖRNEĞİ OSMANLI’DA EKONOMİK YAPI VE DIŞ BORÇLAR
OSMANLI’DA İKİ TARZ-I İDARE MERKEZİYETÇİLİK ADEM-İ
MERKEZİYETÇİLİK
OSMANLI’DA
KAPİTALİZMİN KÖKENLERİ : KENT KAPİTALİZM
İLİŞKİSİ ÜZERİNE
TARİHSEL
OSMANLIDA KÖLELİĞİN
SONU 1800
- 1909- SOSYOLOJİK
OSMANLI’DA MİLLETLER VE DİPLOMASİ
OSMANLI’DA NEFT VE PETROL : ENERJİ EKONOMİ POLİTİĞİ
PERSPEKTİFİNDEN
OSMANLI’DA
TOPRAK MÜLKİYETİ VE TİCARİ TARIM
OSMANLILAR İLE BEYLİKLER ARASINDA ANADOLU’DA
MEŞRUİYET
MÜCADELESİ
- XVI. YÜZYILAR)
OSMANLILARDA
BİLİM VE (XIV
TEKNOLOJİ
OSMANLILARDA DÜŞÜNCE HAYATI VE FELSEFE
OSMANLILARDA FAZİLET MÜCADELESİ
OSMANLILARIN AYAK İZLERİNDE KÜZEY
YUNANİSTAN’DA
MUKADDES
OSMANLI’NIN ETNİK
KÖKENİ MEKANLAR VE MİMARİ
OSMANLI’NIN PEŞİNDE BİR YAŞAM : SURAİYA
FARQHİ’YE
ARMAĞAN
OSMANLI’NIN
ŞİİRİ
OSMANLI’YA VEDA : İMPARATORLUK ÇÖKERKEN
OSMANLI
HALKLARI VE VERİMLİLİK ANALİZLERİ
OTEL İŞLETMECİLİĞİ
OTEL İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
VE
ÖRNEK
OLAYLAR
OTEL
İŞLETMELERİNDE
KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ
OTEL İŞLETMELERİNDE KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ
OTEL MÜHENDİSLİĞİ (ENERJİ VE SU KULLANIMINA
YÖNELİK
OTHELLO BİR ARAŞTIRMA)
OTİSTİK ÇOCUK : DAHİ Mİ, ENGELLİ Mİ?
OTOLARINGOLOJI BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ CİLT - 1
OTOLARINGOLOJI BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ CİLT - 2
OTOLARINGOLOJI BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ CİLT - 3
OTOLARINGOLOJI BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ CİLT - 4
OTOLARINGOLOJI BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ CİLT - 5
OTOMOBİLLER, TRENLER, İŞ MAKİNELERİ NASIL
ÇALIŞIR
? ÖĞREN,
UYGULAİŞ MAKİNELERİ NASIL
OTOMOBİLLER,
TRENLER,
ÇALIŞIR
? ÖĞREN,
UYGULA
OTOMOTİV
ELEKTRİĞİ
OTOMOTİV ELEKTRİĞİ
OTOMOTİV ELEKTRİĞİ
OTORİTE
OTOYOL ŞANTİYELERİNDEN ALINAN ÖRNEKLER İNŞAAT
YÖNETİMİ
OTTOMAN UYGULAMALARI
STUDIES
OTUZ BEŞ YAŞ
OYUN VE ÖĞRENME
OYUNLARLA KAVRAM EĞİTİMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
ÖĞRETMEN
AİLE ELKİTABI
OYUNLARLAVE
YAŞAYANLAR
OYUNUN ŞİFRESİ
ÖFKEDEN SEVGİYE ÜÇ HAKİM DUYGU
ÖĞRENEN VE GELİŞEN EĞİTİMCİLER İÇİN ÇOKLU ZEKA
TEORİSİ
REHBERİ
ÖĞRENMEUYGULAMA
: PERSPEKTİFLER
ÖĞRENME - ÖĞRETME KURAMLARI VE SÜREÇ TEMELLİ
ÖĞRETİM
ÖĞRENME - ÖĞRETME KURAMLARI VE SÜREÇ TEMELLİ
ÖĞRETİM
ÖĞRENME BEYİNDE NASIL OLUŞUR ?
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ KURAMLAR
ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMEDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR
ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMEDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR
ÖĞRETİM AMAÇLI BİLGİSAYAR YAZILIMLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
: KAVRAMLAR, TEKNİKLER,
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ : EĞİTİM
PROGRAMLARI
VE YÖNTEMLERİ
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM İLKE VE
ÖĞRETME SANATI
Sayfa: 59
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
320.5/K266O
306.609561/Ç674O
330.9561/K462O
320.956/R393O
330.9561/R393O
305.567/E623O
956.1015/O672O
338.27282/E253O
333.306/O752O
HASAN BASRİ
956.10151/K262O
KARADENİZ
AYKUT KAZANCIGİL
509.561015/K272O
SÜLEYMAN HAYRİ BOLAY 956.1015/B642O
TAHSİN ÜNAL
956.1015/Ü524O
HEATH W. LOWRY
720.9495/L696O
FUAD KÖPRÜLÜ
305.8/K966O
956.10152/O752O
M.A. YEKTA SARAÇ
819.1/S262O
JUSTIN MCCARTHY
956.1015/M112O
SAİME ORAL
647.94/O624O
MERYEM AKOĞLAN
647.94/K672O
KOZAK
MERYAM AKOĞLAN
647.94/K672O
KOZAK AKOĞLAN
MERYEM
647.94/K672O
KOZAK
FERMANİ MAVİŞ
647.94/M275O
WILLIAM SHAKESPEARE 822.33/S324O
İSMAİL TUFAN
155.232/T822O
617.51059/O764O
617.51059/O764O
617.51059/O764O
617.51059/O764O
617.51059/O764O
629.046/O765O
629.046/O765O
CAFER KAPLAN
629.25/K264O
CAFER KAPLAN
629.25/K264O
CAFER KAPLAN
629.25/K264O
RICHARD SENNETT
303.36/S355O
NİYAZİ GALİPOĞULLARI 624.068/G245O
İLBER ORTAYLI
956.1015/O672O
CAHİT SITKI TARANCI
T811.316/T262O
HÜLYA PEHLİVAN
372.52/P334O
GÜNSELİ GİRGİN
372.21/G563O
OĞUZ ATAY
812.42/A729O
DAVID BALDACCI
823.354/B242O
ERDOĞAN ÇALAK
152.4/Ç242Ö
KUDRET EREN YAVUZ
370.152/Y278Ö
D.C. PHILIPS
370.1523/P354Ö
BİLAL DUMAN
370.1523/D852Ö
BİLAL DUMAN
370.1523/D852Ö
BÜLENT MADİ
153.15/M225Ö
H. NERMİN ÇELEN
153.15/Ç343Ö
NAZMİ ŞİMŞEK
153.15/Ş557Ö
NAZMİ ŞİMŞEK
153.15/Ş557Ö
NURETTİN ŞİMŞEK
371.334/Ş557Ö
371.3/Ö363Ö
MUHSİN HESAPÇIOĞLU
371.3/H372Ö
ÖZCAN DEMİREL
371.3/D355Ö
(T.B.)
2004
2008
2007
2008
2004
2009
2007
2009
2008
2007
2005
2007
2009
1999
2008
2006
2008
2005
2009
2009
2009
2006
2008
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2009
2009
2009
2009
2009
2005
2001
2007
2007
2005
2005
2009
2008
(T.B.)
2004
2005
2008
2008
2008
2010
2007
2007
1998
2010
2008
2009
KEMAL H. KARPAT
ALİ COŞKUN
EMİNE KIRAY
CENK REYHAN
CENK REYHAN
Y. HAKAN ERDEM
İLBER ORTAYLI
VOLKAN Ş. EDİGER
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
3305 0093229
3306 0093233
3307 0093234
3308 0093235
3309 0093236
3310 0093237
3311 0093238
3312 0093239
3313 0093240
3314 0093241
3315 0093242
3316 0093243
3317 0093244
3318 0093245
3319 0093247
3320 0093248
3321 0093249
3322 0093250
3323 0093251
3324 0093252
3325 0093253
3326 0093254
3327 0093255
3328 0093256
3329 0093257
3330 0093258
3331 0093259
3332 0093260
3333 0093261
3334 0093262
3335 0093263
3336 0092077
3337 0092078
3338 0088681
3339 0088682
3340 0088832
3341 0093264
3342 0093265
3343 0093266
3344 0093267
3345 0093268
3346 0093269
3347 0093270
3348 0093271
3349 0093273
3350 0093274
3351 0088526
3352 0093275
3353 0093276
3354 0093277
3355 0093278
3356 0091622
3357 0093279
3358 0093280
3359 0093282
3360 0093283
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
ÖĞRETİM İLKE YÖNTEMLERİ
ÖĞRETİM LİDERLİĞİ
ÖĞRETİM TASARIMI
ÖĞRETİM TASARIMI
ÖĞRETİM TASARIMI
ÖĞRETİM TASARIMI
ÖĞRETİM TASARIMI
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
ÖĞRETİM ÜYESİ VE BİLİM İNSANI YETİŞTİRME :
LİSANSÜSTÜ
ÖĞRETİMİN
ÖĞRETİM ÜYESİ
VE BİLİMPLANLANMASI
İNSANI YETİŞTİRME :
LİSANSÜSTÜ
ÖĞRETİMİN
PLANLANMASI
ÖĞRETİŞİM EĞİTİM PSİKOLOJİSİNE ÇAĞDAŞ BİR
YAKLAŞIM
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMDE YAKLAŞIMLAR
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİMİZ
ÖĞRETMENİN KENDİSİYLE YÜZLEŞTİĞİ AN
ÖĞRETMENLER ODASI
ÖLMEDEN ÖNCE DİNLEMENİZ GEREKEN 1001 KLASİK
MÜZİK
ÖLMEDEN ÖNCE KEŞFETMENİZ GEREKEN 5 SIR
ÖLÜ BİR EVDEN HATIRALAR
ÖLÜ CANLAR : BİR EPİK ŞİİR
ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ
ÖLÜLER EVİNDEN ANILAR
ÖLÜLER KİTABI
ÖLÜM SAATLERİ
ÖLÜM ZİNCİRİ
ÖLÜMCÜL KİMLİKLER
ÖLÜMLE RANDEVU
ÖLÜMSÜZLÜK
ÖMER HAYYAM VE RUBAİLERİ
ÖMER PAŞA : OMERPASA LATAS / OMER PACHA LATAS
ÖMER SEYFETTİN BÜTÜN ESERLERİ HİKAYELER - 1
ÖMER SEYFETTİN BÜTÜN ESERLERİ HİKAYELER 3
ÖMER SEYFETTİN SEÇMELER - 1 : YENİLEŞME DÖNEMİ
TÜRK
ÖMER EDEBİYATI
SEYFETTİN SEÇMELER - 2 : YENİLEŞME DÖNEMİ
TÜRK
EDEBİYATI
ÖN ASYA
DİKTATÖRÜ MUSTAFA KEMAL VE ZAFERLERİ
ÖN BÜRO İŞLEMLERİ
ÖNASYA ARKEOLOJİSİ SERAMİK TERİMLERİ :
TERMINOLOGY
OF CERAMICS
IN DEVLETİN
THE NEAR YENİ
EASTERN
ÖNEMLİ İŞLER DAİRESİ
: DERİN
SAHİBİ
ÖNGERİLMELİ BETON
ÖRGÜT GELİŞTİRME TEORİ, UYGULAMA VE TEKNİKLERİ
ÖRGÜT ZEKASI VE YÖNETİMİ : KAVRAMLAR MODELLER
- UYGULAMA
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
ÖRNEK OLAYLARLA SATIŞ YÖNETİMİ
ÖRNEKLERİYLE MESLEKİ YAZIŞMA VE RAPOR
HAZIRLAMA
TEKNİKLERİ
ÖRNEKLERİYLE
MESLEKİ YAZIŞMA VE RAPOR
HAZIRLAMA
TEKNİKLERİ
ÖRNEKLERİYLE
TÜRKÇE SÖZLÜK 1 A - E
ÖRNEKLERLE BUGÜNKÜ TÜRK ALFABELERİ
ÖRNEKLERLE EDEBİYAT BİLGİLERİ : CİLT - 1
ÖRNEKLERLE EDEBİYAT BİLGİLERİ : CİLT - 2
ÖRNEKLERLE FUTURES ANLAŞMALAR VE OPSİYONLAR
ÖRNEKLİ ETİMOLOJİ OSMANLI TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ
ÖRTÜK PROGRAM EĞİTİMDE SAKLI UYGULAMALAR
ÖTEKİ : BİR ST. PETERSBURG DESTANI
ÖTEKİ METİNLER
ÖTEKİ RÜZGAR
Sayfa: 60
MEHMET ŞİŞMAN
SEVAL FER
SEVAL FER
SEVAL FER
SEVAL FER
SERKAN PULLU
HALİL İBRAHİM YALIN
KASIM KARAKÜTÜK
KASIM KARAKÜTÜK
ZEYNEP AVANOĞLU
KIZILTEPE
EKİZ,DURMUŞ
RIFAT OKÇABOL
ARTHUR T. JERSILD
AHMET ÇAĞLAYAN
JOHN IZZO
FYODOR MİHAİLOVİÇ
DOSTOYEVSKİ
NIKOLAY GOGOL
N.H. KLEINBAUM
FYODOR MİHAYLOVİÇ
DOSTOYEVSKİ
PATRICIA CORNWELL
AGATHA CHRISTIE
PATRICA CORNWELL
AMIN MAALOUF
AGATHA CHRISTIE
MİLAN KUNDERA
ASAF HALET ÇELEBİ
IVO ANDRIC
ÖMER SEYFETTİN
ÖMER SEYFETTİN
ÖMER SEYFETTİN
ÖMER SEYFETTİN
F. PERRONE DI SAN
MARTINA
ERKAN AKGÖZ
A. TUBA ÖKSE
CÜNEYT ÖZDEMİR
SIDDIK ŞENER
ÖMER DİNÇER
BELGİN AYDINTAN
HASAN TUTAR
HASAN TUTAR
HASAN TUTAR
AHMET B. ERCİLASUN
CEVDET KUDRET
CEVDET KUDRET
FULYA ALPAN
MEHMET KANAR
SEDAT YÜKSEL
FYODOR MİHAİLOVİÇ
DOSTOYEVSKİ
BİLGE KARASU
URSULA K. LE GUIN
Sınıfl am a/ Yer
371.3/Ö363Ö
371.1207/Ş575Ö
371.3/F36Ö
371.3/F36Ö
371.3/F36Ö
371.3/F36Ö
371.3/P844Ö
371.3/Y244Ö
371.3078/Ö363Ö
371.3078/Ö363Ö
378.1553/K262Ö
378.1553/K262Ö
370.15/K474Ö
370.71/E459Ö
370.71/O412Ö
370.71/J367Ö
370.71/Ç234Ö
781.61/Ö453Ö
158.2/I776Ö
891.733/D677Ö
891.734/G636Ö
823.354/K435Ö
891.733/D677Ö
823.354/C665Ö
823.914/C364Ö
823.354/C665Ö
892.7604/M224Ö
823.914/C364Ö
891.865/K852Ö
891.551/Ç343Ö
891.823/A526Ö
T813.315/Ö536Ö
T813.315/Ö536Ö
T818.315/Ö536Ö
T818.315/Ö536Ö
923.1561/M267Ö
651.3/A439Ö
738.3907/Ö473Ö
320.9561/Ö923Ö
624.1834/Ş353Ö
658.406/D551Ö
658.4036/A924Ö
658.45/T872Ö
658.85/Ö653Ö
651.74/T872Ö
651.74/T872Ö
413/Ö653Ö
410/E615Ö
808.107/K826Ö
808.107/K826Ö
332.645/A462Ö
419.3/K252Ö
371.92/Y947Ö
891.733/D677Ö
814.42/K262Ö
823.354/L338Ö
Tarih
2008
2002
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2008
(T.B.)
(T.B.)
2007
2006
2005
2005
2005
2007
2008
2009
2007
2006
2008
2009
2009
1999
2009
2009
2008
2004
2007
2007
2003
2003
1998
2009
1993
2009
2006
2008
2009
2009
2006
2008
2008
2002
2005
2003
2003
1999
2003
2004
2009
1999
2009
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
3361 0093285
3362 0093286
3363 0093287
3364 0093289
3365 0093290
3366 0094518
3367 0093291
3368 0093292
3369 0093293
3370 0094930
3371 0093294
3372 0091664
3373 0093296
3374 0093297
3375 0094923
3376 0093295
3377 0093298
3378 0093300
3379 0094924
3380 0094925
3381 0094926
3382 0094927
3383 0093318
3384 0094579
3385 0093319
3386 0093320
3387 0093303
3388 0093304
3389 0093305
3390 0093306
3391 0093307
3392 0093321
3393 0093308
3394 0093309
3395 0093310
3396 0093311
3397 0093312
3398 0093313
3399 0093314
3400 0093315
3401 0093316
3402 0093317
3403 0093322
3404 0094928
3405 0094929
3406 0094931
3407 0093323
3408 0093324
3409 0094932
3410 0093325
3411 0093327
3412 0088697
3413 0088698
3414 0093326
3415 0093170
3416 0093329
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
ÖTELERDEN BİR SES : DİVAN EDEBİYATI VE
BALKANLARDA
ÖYKÜ SANATI TÜRK EDEBİYATI ÜZERİNE MAKALELER
ÖYKÜLER
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ : DİSİPLİNLERİN
ÖĞRETİM
TEKNOLOJİSİ
ÖZGÜR BİR
TOPLUMDA BİLİM
ÖZGÜRLÜK YOLLARI 2 : YAŞANMAYAN ZAMAN
ÖZGÜRLÜKLE KALKINMA
ÖZLEM DENİZİ
ÖZNE VA İKTİDAR II
PAEDIATRIC ONCOLOGY
PANORAMA
PARADİGMA FELSEFE SÖZLÜĞÜ
PARAGONE : SANATLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
PARFÜMÜN DANSI
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS AND SOLITARY
WAVES
PARA VETHEORY
DÖVİZ PİYASALARI
PASAPORT DAMGALARI YOL GÜNLÜĞÜ (1987 - 2006)
PASTEL BOYA RESİM TEKNİĞİ
PATCH CLAMPING : AN INTRODUCTORY GUIDE TO
PATCH CLAMPBASIS
ELECTROPHSIOLOGY
PATHOLOGIC
OF VETERINARY DISEASE
PATHOLOGY OF PEDIATRIC GASTROINTESTINAL AND
LIVER
DISEASE
PATHOPHYSIOLOGY
HEART DISEASE
PAZARLAMADA DEĞER YARATMAK
PAZARLAMADA DEĞER YARATMA ARACI OLARAK
YENİLİK
YÖNETİMİ
YENİLİKÇİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
PAZARLAMADA
YENİVE
YAKLAŞIMLAR
PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR
PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI
PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI
PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI
PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI TEKNİKLER VE (SPSS
DESTEKLİ)
PAZARLAMAUYGULAMALAR
ARAŞTIRMASININ TEMELLERİ
PAZARLAMAYA GİRİŞ
PAZARLAMA İLKELER - YÖNETİM - ÖRNEK OLAYLAR
PAZARLAMA İLKELER - YÖNETİM - ÖRNEK OLAYLAR
PAZARLAMA İLKELER - YÖNETİM - ÖRNEK OLAYLAR
PAZARLAMA İLKELERİ
PAZARLAMA İLKELERİ
PAZARLAMA İLKELERİ : POLİTİKALAR STRATEJİLER
TAKTİKLER
PAZARLAMA MEVZUATI
PAZARLAMA SAVAŞI
PAZARLAMA SAVAŞI
PAZARLAMA STRATEJİLERİ : YÖNETSEL BİR YAKLAŞIM
PEDAGOJİ VE PRAKSİS
PEDIATRIC ENT
PEDIATRIC NUCLEAR MEDICINE / PET
PEDIATRIC RADIOLOGY : THE REQUISITES
PEDİATRİDE TANI VE TEDAVİ HACETTEPE
UYGULAMALARI
PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ
PELAGIC SEDIMENTS : ON LAND AND UNDER THE SEA
PERSPEKTİF RESİM VE TEKNİĞİ
PEYAJ TASARIMI
PEYAMİ SEFA SEÇMELER - 1 : YENİLEŞME DÖNEMİ
TÜRK
EDEBİYATI
PEYAMİ
SEFA SEÇMELER - 1 : YENİLEŞME DÖNEMİ
TÜRK
EDEBİYATI
PEYGAMBERİN
HIRKASI İRAN’DA DİN VE POLİTİKA
BİLGİ
VE GÜÇ
PHILIPINE
- HELENE DE SASSENAGE’IN AŞIĞI OSMANLI
ŞEHZADESİ
PHOTOSHOPCEM
CS4SULTAN
VE 3 BOYUTLU İŞLEMLER
Sayfa: 61
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
819.12/İ735Ö
808.3/K641Ö
891.733/D677Ö
371.3/A442Ö
306.45/F393Ö
843.914/S267Ö
338.9/S35Ö
823.354/S733Ö
194/F681Ö
618.92944/P232P
YAKUP KADRİ
T813.315/K262P
KARAOSMANOĞLU
AHMET CEVİZCİ
103/C375P
LEONARDO DA VINCI
750.1/V551P
TOM ROBBINS
823.354/R611P
ABDUL-MAJID WAZWAZ 515.353/W279P
SADİ UZUNOĞLU
332.4/U785P
ENİS BATUR
818.803/B278P
JOHN BLOCKLEY
751.235/B461P
ARELES MOLLEMAN
572.437/M644P
M. DONALD MCGAVIN
636.089607/M132P
PIERRE RUSSO
618.9233/R877P
616.1207/P273P
ÖMER BAYBARS TEK
658.8/T34P
CEVAHİR UZKURT
658.8/U748P
İNCİ VARİNLİ
658.8/V265P
İNCİ VARİNLİ
658.8/V265P
CEMAL YÜKSELEN
658.8/Y947P
KEMAL KURTULUŞ
658.8/K867P
KEMAL KURTULUŞ
658.8/K867P
MAHİR NAKİP
658.8/N245P
TONY PROCTOR
658.8/P661P
REMZİ ALTUNIŞIK
658.8/A478P
CEMAL YÜKSELEN
658.8/Y947P
CEMAL YÜKSELEN
658.8/Y947P
CEMAL YÜKSELEN
658.8/Y947P
MEHMET KARAFAKIOĞLU 658.8/K262P
MEHMET KARAFAKIOĞLU 658.8/K262P
VASFİ NADİR TEKİN
658.8/T345P
MUAZZEZ BABACAN
343.084/B211B
JACK TROUT
658.8/T668P
JACK TROUT
658.8/T668P
658.81/P272P
PETER MCLAREN
370.115/M142P
618.9209751/P325P
S.T. TREVES
618.92007/T637P
JOHAN G. BLICKMAN
618.92/B451P
618.92/P325P
HÜLYA GÜNOZ
616.4/G956P
551.304/P342P
SADETTİN ÇAĞLARCA
750.18/Ç234P
712/P397P
PEYAMİ SAFA
T818.316/S222P
PEYAMİ SAFA
T818.316/S222P
ROY MOTTAHEDEH
320.550955/M677P
GUY ALLARD
956.101522/A442P
SÜLEYMAN UZUNKÖPRÜ 006.6865/U785P
1997
2005
2009
2007
1999
2008
2004
2005
MUSTAFA İSEN
ALİ İHSAN KOLCU
FYODOR MİHAİLOVİÇ
DOSTOYEVSKİ
CEVAT ALKAN
PAUL FEYERABEND
JEAN-PAUL SARTRE
AMARTYA SEN
DANIELLE STELL
MICHEL FOUCAULT
2004
2008
2005
2007
52009
2009
2007
2007
1985
2003
2007
2003
2007
2006
2008
2008
2008
2009
2004
2004
2006
2003
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2006
2009
2007
2007
2009
2009
2007
2007
2009
2009
1974
(T.B.)
2007
2003
2003
2003
2006
2009
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
3417 0093330
3418 0093331
3419 0094934
3420 0095309
3421 0093332
3422 0094935
3423 0095308
3424 0093335
3425 0094936
3426 0093336
3427 0093337
3428 0088740
3429 0093338
3430 0093339
3431 0093340
3432 0091538
3433 0093341
3434 0094937
3435 0093342
3436 0093343
3437 0094940
3438 0095317
3439 0094939
3440 0094938
3441 0093344
3442 0093347
3443 0093348
3444 0093349
3445 0093350
3446 0093351
3447 0093352
3448 0093353
3449 0094941
3450 0093354
3451 0093355
3452 0093356
3453 0093357
3454 0093358
3455 0094942
3456 0094943
3457 0093359
3458 0093360
3459 0093361
3460 0094944
3461 0094945
3462 0093362
3463 0093363
3464 0093364
3465 0093365
3466 0093366
3467 0093368
3468 0094946
3469 0093369
3470 0094947
3471 0094948
3472 0095037
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
PHP
PHP
PHYSICAL METALLURGY : FOURTH, REVISED AND
ENHANCED
EDITION : VOLUME
- I REVISED AND
PHYSICAL METALLURGY
: FOURTH,
ENHANCED
EDITION : VOLUME - III
PHYSICS 1 MECBANICS
PHYSIOEX 8.0 FOR HUMAN PHYSIOLOGY :
LABORATORY
SIMULATIONS
IN PHYSIOLOGY
Physical PHYSICAL
METALLURGY
: FOURTH, REVISED
AND
ENHANCED
EDITION
:
VOLUME
- II
PI COŞKUSU
PIC MICROCONTROLLER : AN INTRODUCTION TO
SOFTWARE
AND HARDWARE INTERFACING
PİÇ
PİNHAN
PİR-İ TÜRKİSTAN AHMET YESEVİ SULTAN
PİRAYE
PİYANO ÇALMAYI ÖĞRENİYORUM
PİYANO METODU
PİYASA BAŞARISIZLIĞINDAN KAMU EKONOMİSİNİN
BAŞARISIZLIĞINA
EKONOMİDE
DEVLETİN DEĞİŞEN
PLANDAN UYGULAMAYA
ÖĞRETİM
PLANKTON : A GUIDE TO THEIR ECOLOGY AND
MONITORING
FOR WATER
QUALITY
PLANKTON BİLGİSİ
VE KÜLTÜRÜ
PLANLAMADA KLASİK SAYISAL YÖNTEMLER
PLASTIC SURGERY : INDICATONS AND PRACTICE
PLASTIC SURGERY : INDICATONS AND PRACTICE
PLASTIC SURGERY EMERGENCIES PRINCIPLES AND
TECHNIQUES
PLASTİC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY OF THE
BREAST CERRAHİ
PLASTİK
PLASTİK CERRAHİDE TEMEL İLKELER
PLASTİK VE METAL KALIPÇILIK TEKNİKLERİ
PLASTİK VE METAL KALIPÇILIK TEKNİKLERİ
PLASTİK VE METAL KALIPÇILIK TEKNİKLERİ
PLASTİK VE METAL KALIPÇILIK TEKNİKLERİ
PLASTİK VE METAL KALIPÇILIK TEKNİKLERİ
PLC PROGRAMLAMA VE S7-300
PLC PROGRAMMING FOR INDUSTRIAL AUTOMATION
PLC TEMELLERİ VE UYGULAMALARI
PLC TEMELLERİ VE UYGULAMALARI
PLC TEMELLERİ VE UYGULAMALARI
PLC TEMELLERİ VE UYGULAMALARI
PLC TEMELLERİ VE UYGULAMALARI
PODCAST SOLUTIONS THE COMPLETE GUIDE TO
AUDIO
AND VIDEO
PODCASTING
PODCASTING
FOR TEACHERS
: USING A NEW
TECHNOLOGY
TO
REVOLUTIOZNIZE
TEACHING AND
POLİMER KİMYASI
POLİTİK KONUŞMA VE POLİTİK SÖYLEMNME
POLİTİKADA 45 YIL
POLLEN TERMINOLOGY : AN ILLUSTRATED HANDBOOK
POLYMER PHOTOVOLTAICS : A PRACTICAL APPROACH
POPÜLER KÜLTÜRLER : ROCK VE SPORDA HAZ
POLİTİKASI
POSTMODERN
EDEBİYAT KURAMI
POSTMODERN VE KÜRESEL TOPLUMDA EĞİTİM
POSTMODERNİZM
POSTMODERNİZM VE İSLAM KÜRESELLEŞME VE
ORYANTALİZM
POSTMODERNİZM VE TÜKETİM KÜLTÜRÜ
POULTRY DISEASES
POZİTİVİST METODOLOJİ : BİLİMSEL ARAŞTIRMA
TASARIMI
YÖNTEMLER
ANALİZ VE
PRACTICALİSTATİSTİKSEL
AND EXPERIMENTAL
ROBOTICS
PRACTICAL GENETICS FOR AQUACULTURE
THE PRACTICAL HANDBOOK OF COMPOST
ENGINEERING
Sayfa: 62
MEHMET ŞAMLI
ERKAN BALABAN
FREDERICK J. KELLER
DAVID BLATNER
HAN-WAY HUANG
HAKAN GÜNDAY
ELİF ŞAFAK
YAŞAR KALAFAT
CANAN TAN
DİĞDEM GEZEK
YALÇIN İMAN
NAZIM ÖZTÜRK
MÜRÜVVET BİLEN
K. MERT ÇUBUKÇU
BAHMAN GUYURON
BAHMAN GUYURON
JAMAL M. BULLOCKS
CHRISTIAN J. GABKA
ADRIAN M. RICHARDS
YAVUZ EMİNOĞLU
KEVIN COLLINS
AYCAN DENİZ GÖK
AYCAN DENİZ GÖK
AYCAN DENİZ GÖK
AYCAN DENİZ GÖK
AYCAN DENİZ GÖK
MICHAEL W.
GEOGHEGAN
KATHLEEN P. KING
MEHMET SAÇAK
VELİ POLAT
YAKUP KADRİ
KARAOSMANOĞLU
DAVID ROWE
NİALL LUCY
MAHMUT TEZCAN
GENCAY ŞAYLAN
MIKE FEATHERSTONE
İRFAN ERDOĞAN
FERAT SAHIN
C. GREG LUTZ
ROGER T. HAUG
Sınıfl am a/ Yer
005.72/Ş254P
005.72/B242P
669.9/P397P
669.9/P397P
531/K344P
612/P397P
669.9/P397P
516.15/B427P
629.89/H825P
813.42/G952P
813.42/Ş222P
398.2/K242P
813.42/T25P
786.2/G373P
786.3/İ525P
338.9/Ö979P
371.3/B543P
574.92/P425P
574.92/P425P
711/Ç818P
617.95/G898P
617.95/G898P
617.952/P427P
618.19059/G214P
617.95/P427P
617.95/R413P
671.23/P427P
671.23/P427P
671.23/P427P
671.23/P427P
671.23/P427P
005.133/E555P
621.395/C644P
621.395/G94P
621.395/G94P
621.395/G94P
621.395/G94P
621.395/G94P
006.5/G363P
371.334/K553P
541.2254/S212P
306.2/P642P
T818.315/K262P
582.0463/P644P
621.31244/P649P
306.483/R693P
809/L819P
370.19/T371P
303.4/Ş294P
306.6/P677P
303.4/F327P
636.5/P684P
001.42/E626P
629.892/S334P
639.8/L879P
631.875/H283P
Tarih
2009
2009
1996
1996
2005
2009
1996
2000
2005
2009
2010
2008
2009
2008
2000
2007
2006
2009
2008
2008
2009
2009
2008
2008
2000
2007
2006
2006
2006
2006
2006
2008
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2008
1996
2003
2002
2009
1999
2005
2008
2007
2008
2001
1993
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
3473 0094949
3474 0093370
3475 0093371
3476 0093372
3477 0093373
3478 0093374
3479 0093375
3480 0093376
3481 0093377
3482 0093378
3483 0094951
3484 0094950
3485 0094952
3486 0094953
3487 0094852
3488 0094956
3489 0094954
3490 0094955
3491 0094957
3492 0094958
3493 0093379
3494 0093380
3495 0093246
3496 0093381
3497 0093382
3498 0093383
3499 0094959
3500 0094960
3501 0094961
3502 0093385
3503 0093386
3504 0093387
3505 0094962
3506 0093389
3507 0093390
3508 0093391
3509 0093392
3510 0093393
3511 0093394
3512 0093395
3513 0093396
3514 0093397
3515 0093398
3516 0094963
3517 0094964
3518 0093399
3519 0094965
3520 0094966
3521 0093401
3522 0093402
3523 0088664
3524 0095038
3525 0093403
3526 0093404
3527 0094967
3528 0094968
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
PRACTICAL MANAGEMENT OF THE DIZZY PATIENT
PRATİK ARICILIK VE BALIN İŞLENMESİ
PRATİK ELEKTRİK VE UYGULAMALARI İLE
ELEKTROTEKNİK
PRATİK
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ EL KILAVUZU
PRATİK KİMYA MÜHENDİSLİĞİ EL KILAVUZU
PRATİK KONULARLA İNGİLİZCE KONUŞMA KILAVUZU
PRATİK KONULARLA İNGİLİZCE KONUŞMA KILAVUZU
PRATİK TÜRKÇE ÖĞRENME
PREIMPLANTASYON GENETİK TANI
PRENSES VE CANAVAR
PRINCIPLES CHEMICAL AND BIOLOGICAL SENSORS
PRINCIPLES OF POPULATION GENETICS
PRINCIPLES OF STRATIGRAPHY
PRINCIPLES OF WATER AND WASTEWATER
TREATMENT
PROCESSES
PROBABILISTIC
ROBOTICS
PROBABILITY
PROBABİLİSTİC REASONING AND DECISION MAKING IN
SENSORY
- MOTOR
SYSTEMS
PROBABİLİSTİC
ROBOTICS
PROBABİLİTY A SURVEY OF THE MATHEMATICAL
THEORY SOLVING WITH ALGORITHMS AND DATA
PROBLEM
STRUCTURES
PYTHON TEKNİKLERİ. NET
PROFESYONELUSING
PROGRAMLAMA
PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM
PROGRAM GELİŞTİRMEDE ÖĞRETMEN ELKİTABI
PROGRAMLAMA SANATI ALGORİTMALAR
PROGRAMLAMA SANATI ALGORİTMALAR
PROGRAMLAMA SANATI ALGORİTMALAR
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
PROGRAMMING AND CUSTOMIZING THE PIC
MICROCONTROLLER
PROGRESSIVE CENSORING : THEORY, METHODS, AND
APPLICATIONS
PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ
PROJE YÖNETİMİ
PROJE YÖNETİMİ YAPIM ÖNCESİ SÜRECİ
PROTEIN - BASED MATERIALS
PROTESTAN AHLAKI VE KAPİTALİZMİN RUHU
PROTOKOL BİLGİSİ : SOSYAL HAYATTA İŞ ORTAMINDA
PROTOKOL
VE DAVRANIŞ KURALLARI
PROUST
PSİKANALİZ ÜZERİNE YAZILAR CİLT - 3
PSİKANALİZİN SERÜVENİ VE ÇAĞRISI
PSİKOLOJİ ŞERHİ : TELHISU KİTABİ’N-NEFS
PSİKOLOJİDE VE EĞİTİMDE ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
PSİKOLOJİ’YE GİRİŞ
PSİKOPATOLOJİ ÜZERİNE
PSYCHOLOGY IN EDUCATION
PSYCHOLOGY OF LEARNING FOR INSTRUCTION
PUŞKİN KONUŞMASI
QUALITATIVE RESEARCH FOR EDUCATION : AN
INTRODUCTION
TO: AN
THEORY
AND METHODS
QUANTUM CHAOS
INTRODUCTION
QUICK BASIC İLE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
QUICK BASIC İLE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
RAKAMLARLA TÜRKİYE’DE AZINLIKLAR
THE RAT BRAIN : IN STEREOTAXIC COORDINATES
READERS’MATE : A COMPLETE GUIDE TO READING AND
VOCABULARY
FOR KPDS AND ÜDS
REAKSİYON MEKANİZMALARI
RECENT DEVELOPMENTS IN ORDERED RANDOM
VARIABLES
RECENT PROGRESS IN CONFORMAL GEOMETRY
Sayfa: 63
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
616.841/P621P
638.1/P627P
HALÜK ERNA
621.3/E652P
VIVEK MIHRA
660/M536P
VIVEK MIHRA
660/M536P
GÜLÜM TEKİN
425/T345P
GÜLÜM TEKİN
425/T345P
L.N. SUSINA
411.4/D825P
618.22/P635P
ROBERTO PAZZI
853.914/P277P
681.2/P655P
DANIEL L. HARTI
576.58/H267P
MICHAEL E. BROOKFIELD 551.7/B666P
628.162/S783P
SEBASTIAN THRUN
629.892/T368P
JIM PITMAN
519.2/P475P
629.8925/P661P
SEBASTIAN THRUN
629.892/T368P
JOHN W. LAMPERTI
519.2/L256P
BRADLEY N. MILLER
005.133/M544P
TANSU TÜRKOĞLU
004/T964P
LEYLA KÜÇÜKAHMET
370.73/K919P
VEYSEL SÖNMEZ
370.71/S955P
RİFAT ÇÖLKESEN
005.1/Ç944B
RİFAT ÇÖLKESEN
005.1/Ç944B
RİFAT ÇÖLKESEN
005.1/Ç944B
W. BOLTON
629.895/B647P
MYKE PREDKO
629.895/P632P
N. BALAKRISHNAN
519.5/B242P
METİN TİMUR
658.8/T558P
RICHARD LUECKE
658.404/L831P
A. TANJU GÜLTEKİN
720.284/G947P
660.63/P667P
MAX WEBER
306.342/W313P
NİHAT AYTÜRK
395/A979P
SAMUEL BECKETT
843.914/B314P
LOUIS ALTHUSSER
194/A473P
ERDOĞAN ÖZMEN
150.195/Ö753P
İBN RÜŞD
181.2/İ15P
HASAN ŞEKER
371.26/Ş343P
371.4/P754P
ROD PLOTNIK
150/P467P
SIGMUND FREUD
150.1952/F638P
ANITA WOOLFOLK
370.15/W664P
MARCY P. DRISCOLL
370.1523/D657P
FYODOR MİHAİLOVİÇ
891.733/D677P
DOSTOVESKİ
ROBERT C. BOGDAN
370.72/B632Q
HANS - JURGEN
530.12/S791Q
STOCKMANN
İSMAİL GÜRKAN
005.262/G964Q
İSMAİL GÜRKAN
005.262/G964Q
ALİ GÜLER
323.110956/G943R
GEORGE PAXINOS
636.0885/P295R
AHMET BAŞAL
428.076/B272R
METİN BALCI
544.5/B241R
519.2/R313R
ABBAS BAHRI
515.9/B236R
2008
(T.B.)
1999
2008
2008
2008
2005
2002
1998
2007
2004
2009
2006
2006
2008
2005
1996
2006
2009
2009
2004
2004
2004
2009
2008
2000
2008
2009
2007
1996
2009
2008
2007
2008
2003
2007
2006
2008
2007
1997
2008
2005
2009
2007
2000
2009
2009
2004
2007
2007
2007
2007
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
3529 0094969
3530 0094970
3531 0094971
3532 0093406
3533 0093407
3534 0093408
3535 0093409
3536 0093410
3537 0093411
3538 0093412
3539 0093413
3540 0093414
3541 0093415
3542 0093416
3543 0093417
3544 0093418
3545 0093419
3546 0094972
3547 0094973
3548 0094974
3549 0093420
3550 0093421
3551 0093422
3552 0094156
3553 0094157
3554 0088699
3555 0088700
3556 0094975
3557 0094976
3558 0094977
3559 0093423
3560 0093424
3561 0093425
3562 0091005
3563 0093426
3564 0093427
3565 0093428
3566 0093429
3567 0093430
3568 0093431
3569 0094978
3570 0094979
3571 0093432
3572 0093436
3573 0093437
3574 0093433
3575 0093434
3576 0093435
3577 0093438
3578 0093439
3579 0093440
3580 0093441
3581 0093442
3582 0093443
3583 0093444
3584 0093445
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
RECLAMATION OF CONTAMINATED LAND
REGRESSION ANALYSIS BY EXAMPLE
REGRESSION DIAGNOSTICS : IDENTIFYING
INFLUENTIAL
DATADERSLERİ
AND SOURCES OF COLLINEARITY
REKABET HUKUKU
REKABET STRATEJİSİ : SEKTOR VE RAKİP ANALİZİ
TEKNİKLERİ
REKABET STRATEJİSİ : SEKTOR VE RAKİP ANALİZİ
TEKNİKLERİ
REKLAM İLETİŞİMİ : İNTERNET VE GAZETE
REKLAMLARININ
ETKİLERİNE ?YÖNELİK
BİR
ARAŞTIRMA
REKLAM NASIL ÇÖZÜMLENİR
: REKLAM
İLETİŞİMİNDE
GÖSTERGELER
VE STRATEJİLER
REKLAM VE HALKLA
İLİŞKİLERDE HEDEF KİTLE
REKLAM VE MEDYA PLANLAMASI
REKLAM YAZARI OLSA NE YAZAR
REKLAM YAZARLIĞI
REKLAMCI NEDİR ? NASIL REKLAMCI OLUNUR ?
REKLAMCILIĞA GİRİŞ
REKLAMCILIK : KAVRAMLAR, KARARLAR, KURUMLAR
REKLAMCILIK : KAVRAMLAR, KARARLAR, KURUMLAR
RENK VE ARMONİ KURALLARI
REOPERATIVE PLASTIC SURGERY OF THE BREAST
REPRODUCTION IN DOMESTIC RUMINANTS VI :
PROCEEDINGS
OF THETEARS
SEVENTH
INTERNATIONAL
RESEARCH WITHOUT
: FROM
THE FIRST IDEAS
TO
PUBLISHED
RESİM : KOLAY ÇİZİM YOLLARI GÖRSEL EĞİTİM
RESİM : KOLAY ÇİZİM YOLLARI GÖRSEL EĞİTİM
RESİM - HEYKEL PLASTİK ÖGELER : RESİM AÇIKLAMALI
RESİMLİ VE HARİTALI TÜRKİYE BÖLGESEL COĞRAFYASI
RESİMLİ VE HARİTALI TÜRKİYE BÖLGESEL COĞRAFYASI
REŞAT NURİ GÜNTEKİN SEÇMELER - 1 : YENİLEŞME
DÖNEMİ
TÜRK
EDEBİYATI
REŞAT NURİ
GÜNTEKİN
SEÇMELER - 2 : YENİLEŞME
DÖNEMİ
TÜRK
EDEBİYATI
RETINAL AND VITREORETINAL
SURGERY : MASTERING
THE
LATEST
TECHNIQUES
RHINOPLASTY : ELEKTRONİK KAYNAK
RIVERS AND FLOODPLAINS : FORMS, PROCESSES, AND
SEDIMENTARY
RİSK YÖNETİMİRECORD
ROBBINS TEMEL PATOLOJİ (BASIC PATHOLOGY)
ROBERT KOLEJİN KIZLARI : MİSYONERLİK, FEMİNİZM,
YABANCI
OKULLAR UNUTULMAZ KAHRAMANI JASON
ROBERT LUDLUM’UN
BOURNE
BOURNE’UN
İHANETİ
Robinson Crusoe
ROBOT DİNAMİĞİ VE KONTROLÜ
ROBOT DİNAMİĞİ VE KONTROLÜ
ROBOT DİNAMİĞİ VE KONTROLÜ
ROBOT DİNAMİĞİ VE KONTROLÜ
ROBOT DİNAMİĞİ VE KONTROLÜ
ROBOTICS / APPIN KNOWLEDGE SOLUTIONS
ROBOTICS AND AUTOMATION HANDBOOK
ROBOTİK, MEKATRONİK, VE YAPAY ZEKA :
TASARIMCILAR
İÇİN DENEYSEL
DEVRE
ROBOTİK, MEKATRONİK
VE YAPAY
ZEKABLOKLARI
TASARIMCILAR
İÇİN
ROBOTİK, MEKATRONİK VE YAPAY ZEKA TASARIMCILAR
İÇİN
ROBOTİK, MEKATRONİK VE YAPAY ZEKA TASARIMCILAR
İÇİN
DENEYSEL
DEVRE BLOKLARI
ROBOTİK,
MEKATRONİK
VE YAPAY ZEKA TASARIMCILAR
İÇİN
DENEYSEL
DEVRE BLOKLARI
ROBOTİK, MEKATRONİK
VE YAPAY ZEKA TASARIMCILAR
İÇİN
DENEYSEL
DEVRE
BLOKLARI
ROMAN KURAMI
ROMAN KURAMI
ROMAN KURAMI
ROMAN SANATI
ROMAN SANATI
ROMAN SANATI
ROMAN TEORİSİ
ROMAN TEORİSİ
Sayfa: 64
C. PAUL NATHANAIL
SAMPRIT CHATTERJEE
DAVID A. BELSLEY
İ.YILMAZ ASLAN
MICHAEL E. PORTER
MICHAEL E. PORTER
SÜLEYMAN KARAÇOR
RENGİN KÜÇÜKERDOĞAN
FÜSUN TOPSÜMER
GÜLBUĞ EROL
TURGUT DENİZER
MÜGE ELDEN
İLYAS BAŞSOY
MEHMET ÖZKUNDAKÇI
FÜSUN KOCABAŞ
FÜSUN KOCABAŞ
SADETTİN ÇAĞLARCA
KENNETH C. SHESTAK
JOHN CREEDY
SADETTİN ÇAĞLARCA
SADETTİN ÇAĞLARCA
SADETTİN ÇAĞLARCA
HONORIS CAUSA
HONORIS CAUSA
REŞAT NURİ GÜNTEKİN
REŞAT NURİ GÜNTEKİN
G.J. NOLST TRENITE
JOHN S. BRIDGE
K. EVREN BOLGÜN
HESTER DONALDSON
JENKINS
ERIC VAN LUSTBADER
DANIEL DEFOE
SERDAR KÜÇÜK
SERDAR KÜÇÜK
SERDAR KÜÇÜK
SERDAR KÜÇÜK
SERDAR KÜÇÜK
NEWTON C. BRAGA
NEWTON C. BRAGA
NEWTON C. BRAGA
NEWTON C. BRAGA
NEWTON C. BRAGA
NEWTON C. BRAGA
GEORG LUKACS
GEORG LUKACS
GEORG LUKACS
MILAN KUNDERA
MILAN KUNDERA
MILAN KUNDERA
PHILIP STEVICK
PHILIP STEVICK
Sınıfl am a/ Yer
628.55/N273R
519.536/C327R
519.536/B347R
343.0721/A742R
658.8/P667R
658.8/P667R
659.11/K262R
659.111/K919R
659.295/T667R
659.113/E664R
658.82/D355R
659.1/E423R
659.1/B277R
659.11/Ö948R
659.1/K611R
659.1/K611R
752/Ç234R
618.19059/S337R
636.208/R666R
001.4/C633R
750.18/Ç234R
750.18/Ç234R
750.18/Ç234R
915.56/C287R
915.56/C287R
T818.315/G957R
T818.315/G957R
617.73/R375R
917.523/T635R
551.483/B652R
332.1/B643R
616.07/R611R
377.60956/J354R
823.354/L877R
823.5/D326R
629.892/K919R
629.892/K919R
629.892/K919R
629.892/K919R
629.892/K919R
629.892/R616R
629.892/R616R
621.3/B623R
621.3/B623R
621.3/B623R
621.3/B623R
621.3/B623R
621.3/B623R
808.301/L842R
808.301/L842R
808.301/L842R
801.953/K852R
801.953/K852R
801.953/K852R
808.301/S737R
808.301/S737R
Tarih
2004
2006
2004
2008
2008
2008
2007
2009
2009
2007
2008
2009
2008
2008
2008
2008
1993
2006
2007
2008
1998
1998
1999
1995
1995
2003
2003
2002
(T.B.)
2003
2009
2007
2008
2009
2006
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2005
2005
2005
2005
2005
2007
2007
2007
2009
2009
2009
2004
2004
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
3585 0093446
3586 0093447
3587 0093448
3588 0093449
3589 0094980
3590 0093450
3591 0093451
3592 0093452
3593 0094981
3594 0093453
3595 0093454
3596 0093455
3597 0093456
3598 0093457
3599 0093458
3600 0093459
3601 0090375
3602 0093460
3603 0093168
3604 0093461
3605 0093462
3606 0093465
3607 0093463
3608 0093464
3609 0093466
3610 0093467
3611 0093469
3612 0093468
3613 0093470
3614 0093471
3615 0093472
3616 0093474
3617 0093475
3618 0093476
3619 0093477
3620 0093478
3621 0093479
3622 0093480
3623 0088711
3624 0093481
3625 0088679
3626 0093482
3627 0093483
3628 0093484
3629 0093486
3630 0093485
3631 0095003
3632 0093488
3633 0093489
3634 0093490
3635 0093491
3636 0093492
3637 0093494
3638 0093495
3639 0093496
3640 0093497
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
ROMAN TEORİSİ
ROMAN VE GERÇEKLİK BAĞLAMINDA KÜLTÜR
DEĞİŞMELERİ
VE SERVET-İ
FÜNUN ROMANI
ROMAN’DA
BAKIŞ
AÇISI VE ANLATILIŞ
ROMAN’DA BAKIŞ AÇISI VE ANLATILIŞ
ROTOR DYNAMICS
RÖNESANS FELSEFESİ ÜZERİNE
RÖNESANS SANATI VE SİYASET
RÖNESANSTAN GÜNÜMÜZE RESİM SANATININ ÖYKÜSÜ
RTL HARDWARE DESIGN USING VHDL
RUBAİLER
RUBAİLER DÖRTLÜKLER
RUHSAL GELİŞİM VE KADER
RUHUMU ÖPMEYİ UNUTTUN
RUHUN YENİ HASTALIKLARI
RUMELİ VE ANADOLU AYAN VE EŞKIYASI : OSMANLI
ARŞİV
RUMELİBELGELERİ
VE ANADOLU AYAN VE EŞKIYASI 2 OSMANLI
ARŞİV
BELGELERİ
RUS DEVLET ARŞİVLERİNDEN 100 BELGEDE ERMENİ
MESELESİ
RUS EDEBİYATI ÖYKÜ ANTOLOJİSİ
RUSLARIN GÖZÜNDEN OSMANLI - RUS SAVAŞLARI :
KIRIM
- BALKANLAR
93 HARBİ VE SARIKAMIŞ
RUSLARIN
GÖZÜYLE -ORTADOĞU
RUSYA VE TÜRKİYE’DE AVRASYACILIK
RUYA SAKİNLERİ
RÜBAB MECMUASI VE II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK
KÜLTÜR,
EDEBİYATVE
HAYATI
RÜBAB MECMUASI
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK
KÜLTÜR,
EDEBİYAT
HAYATI
RÜZGAR EKENLER
RÜZGAR KOKULU ATLILAR : KAFKASYA’DAN GÖÇEN BİR
ÇERKEZ AİLESİNİN
RÜZGARIN
GÖLGESİANILARI
RÜZGARA KARŞI FELSEFE
SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ
SABAHATTİN ALİ’Yİ KİM ÖLDÜRDÜ
SABIR İLE KORUK : TOPLU ESERLERİ - YAZILAR 1952 1953
SAFAHAT (TIPKIBASIM)
SAĞLIĞIN GASPI : LERICAY HELEBIB
SAĞLIK ALANINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SAĞLIK EĞİTİMİ
SAĞLIK İLETİŞİMİ
SAĞLIK MEVZUATI
SAĞLIKLI İNSANLARIN 100 SIRRI
SAHİBİNİ ARAYAN CİNAYETLER VE NECİP
HABLEMİTOĞLU
SUİKASTİ
SAİNT - SİMON İLK
SOSYOLOG, İLK SOSYALİST
SAİT FAİK ABASIYANIK : SEÇMELER : YENİLEŞME
DÖNEMİ
EDEBİYATIDUYAN VARLIK OLARAK
SAİT FAİKTÜRK
VE DEĞERLERİ
İNSAN
SAKALLI CELAL
SALLAMA KLASİKLER
SALTIK - NAME CİLT - I, II, III
SALTIK GAZİ DESTANI CİLT - I, II, III
SAMPLING TECHNIQUES
SANAT / CİNSİYET SANAT TARİHİ VE FEMİNİST
ELEŞTİRİ
SANAT / SİYASET KÜLTÜR ÇAĞINDA SANAT VE
KÜLTÜREL
POLİTİKA : KURAM VE UYGULAMA
SANAT SOSYOLOJİSİ
SANAT TARİHİ : SIRADIŞI BİR DİSİPLİN
SANAT ÜZERİNE DENEMELER
SANAT VE BİLGİ İLİŞKİSİ
SANAT VE EDEBİYAT ÜZERİNE
SANAT VE ESTETİK
SANAT VE PROPAGANDA : KİTLE KÜLTÜRÜ ÇAĞINDA
POLİTİK İMGE
Sayfa: 65
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
808.301/S737R
808.3/Ç444R
808.3/B995R
808.3/B995R
621.82/R26R
190/B461R
709.024/J262R
759/K628R
621.392/C38R
891.551/Ö536R
T811.318/O387R
158.1/S262R
813.42/A624R
150.195/K657R
956.1015/H372R
956.1015/H372R
323.792/P365R
891.703/R87R
A.B. ŞIROKORAD
956.101532/Ş566R
YEVGENI PRIMAKOV
327.47056/P655R
FATİH AKGÜL
327.1010947/A439R
IRIS MURDOCH
823.914/M862R
NAZIM H. POLAT
050.561/P642R
NAZIM H. POLAT
050.561/P642R
HAKAN YEL
813.42/Y34R
SEVİM REŞAT
813.42/R372R
CARLOS RUIZ ZAFON
863.64/Z226R
FÜSUN AKATLI
814.42/A427R
AHMET HAMDİ TANPINAR T813.317/T256S
TUNCER CÜCENOĞLU
812.42/C913S
BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU 814.42/E991S
MEHMED AKİF ERSOY
T811.315/E676S
IVAN ILLICH
362.1/I445S
SERVET ÖZGÜR
610.72/Ö939S
CEMİL SÖZEN
372.37/S973S
RUHİ SELÇUK TABAK
302.2/T212S
344.032/S234S
DAVID NIVEN
305.90812/N473S
TUNCER GÜNAY
320.9561/G952S
CEMİL MERİÇ
301.01/M365S
SAİT FAİK ABASIYANIK
T818.317/A127S
YAKUP ÇELİK
818.4209/Ç345S
ORHAN KARAVELİ
305.552092/K262S
GREG NAGAN
808.83/N232S
NECATİ DEMİR
398.22/D355S
NECATİ DEMİR
398.22/D355S
WILLIAM G. COCHRAN
519.52/C613S
700.8/S252S
700.103/S252S
306.4/S252S
ALİ AKAY
709/A429S
AHMET CEMAL
701.18/C352S
IŞIK EREN
700.1/E635S
KARL MARX
801/M269S
PETER DE BOLLA
700.1/B644S
TOBY CLARK
700.1/C426S
2004
2004
1997
1997
2009
2002
2006
2005
2006
2008
2008
2009
2009
2007
2002
2004
2007
2004
2009
2009
2009
1999
2005
2005
2008
2008
2008
2007
2009
2009
2008
2008
PHILIP STEVICK
SELÇUK ÇIKLA
HASAN BOYNUKARA
HASAN BOYNUKARA
J.S. RAO
ERNST BLOCH
LISA JARDINE
ANNA-CAROLA KAUSSE
PONG P. CHU
ÖMER HAYYAM
ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN
ENDER SARAÇ
İNCİ ARAL
JULIA KRISTEVA
AHMET HEZARFEN
AHMET HEZARFEN
MEHMET PERİNÇEK
2009
2003
2006
2008
2004
(T.B.)
2009
2003
2002
2007
2004
2007
2007
1977
2008
2009
2009
2009
(T.B.)
2006
2001
2006
2004
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
3641 0093498
3642 0093499
3643 0093500
3644 0093501
3645 0094982
3646 0093487
3647 0093502
3648 0088782
3649 0093503
3650 0093504
3651 0093505
3652 0093506
3653 0093507
3654 0094983
3655 0093508
3656 0093509
3657 0093510
3658 0094154
3659 0093511
3660 0093512
3661 0093513
3662 0093514
3663 0093515
3664 0093516
3665 0093517
3666 0093518
3667 0092372
3668 0094984
3669 0094985
3670 0093519
3671 0093520
3672 0094986
3673 0094987
3674 0094988
3675 0094989
3676 0094990
3677 0094991
3678 0093523
3679 0093524
3680 0093525
3681 0093526
3682 0093527
3683 0094992
3684 0093528
3685 0093784
3686 0093529
3687 0093530
3688 0093531
3689 0093532
3690 0094993
3691 0093534
3692 0095018
3693 0093535
3694 0093536
3695 0093537
3696 0093538
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
Sanat ve Sorumluluk: İlk Felsefi DenemelerSANAT VE
SORUMLULUK
: İLKİNSAN
FELSEFİ
DENEMELER
SANATÇILAR İÇİN
ANATOMİSİ
SANATIN SOSYAL SINIRLARI
SANATLA 365 GÜN : HER GÜNE BİR BAŞYAPIT
SANDSTONE DIAGENESIS : RECENT AND ANCIENT
SANA GÜL BAHÇESİ VADETMEDİM
SARAYDAN SÜRGÜNE
SARI PAŞA İNSAN ATATÜRK
SARI SESSİZLİK : BİR KAYBOLUŞ ROMANI SARIKAMIŞ,
1914
SARI SESSİZLİK : BİR KAYBOLUŞ ROMANI SARIKAMIŞ,
1914
SARI TRAKTÖR
SATIŞ YÖNETİMİ
SATRANÇTA USTALIK DERSLERİ
SAUNDERS COMPREHENSIVE VETERINARY DICTIONARY
SAVAŞ ÇOCUKLARI
SAVAŞ SONRASI 1945 SONRASI AVRUPA TARİHİ
SAVAŞ SONRASI ORTAMINDA 1947 İKTİSADİ KALKINMA
PLANI
SAVAŞ SONRASI ORTAMINDA 1947 İKTİSADİ KALKINMA
PLANI
SAVAŞ VE BARIŞ : CİLT - 1
SAVAŞ VE BARIŞ : CİLT - 2
SAVAŞI ANLAMAK 21. YÜZYIL İÇİN STRATEJİ
SAYGI : EŞİT OLMAYAN BİR DÜNYADA
SAYISAL ÇÖZÜMLEME
SAYISAL ÇÖZÜMLEME
SAYISAL TASARIM
SAYISAL TASARIM
SAYISAL YÖNTEMLER I İŞLETMELERDE UYGULAMALI
İSTATİSTİK
SCAFFOLDING STUDENT LEARNING : INSTRUCTIONAL
APPROACHES
AND ISSUESOF SURGERY
SCHWARTZ’S PRINCIPLES
SEBASTİAN KNIGHT’IN GERÇEK YAŞAMI : THE REAL
LIFE
OF SEBATIAN
KNIGHT
SEBZECİLİK
: GENEL
SEBZE TARIMI PRENSİPLERİ VE
PRATİK
SEBZECİLİK
YÖNTEMLERİ
SEDIMENTARY PETROLOGY
: AN INTRODUCTION TO
THE
ORIGIN
OF
SEDIMENTARY
ROCKS
SEDIMENTARY ROCKS IN THE FIELD
SEDIMENTARY ROCKS IN THE FIELD
SEDIMENTOLOGY AND SEDIMENTARY BASINS : FORM
TURBULENCE
TO TECTONICS
SEDIMENTOLOGY
AND STRATIGRAPHY
SEDIMENTOLOGY REVIEW / 1
SEFALETİN YOKSULLUĞU KOVDUĞU BİR DÜNYA
SEKİZİNCİ RENK
SEKÜLERLİĞİN BİÇİMLERİ : HIRİSTİYANLIK, İSLAMİYET
VE
MODERNLİK
SELÇUKLU
KERVANSARAYLARI, KORUNMALARI VE
KULLANILMALARI
ÜZERİNE BİR
ÖNERİ : A PROPOSAL
SELÇUKLULARDA EGEMENLİK
SEMBOLLERİ
SELECTED TOPICS IN GEOMETRY WITH CLASSICAL VS.
COMPUTER
PROVING
SELEFİLİK İSLAMİ
KÖKTENCİLİĞİN TARİHİ TEMELLERİ
SELİM İLERİ KİTABI : ŞİMDİ SENİ KONUŞUYORDUK
SEMERKANT TILSIMI
SENARYO TEKNİĞİ VE SENARYOLAR
SENATÖR
SENSİZ HER ŞEY RENKSİZ : MEKTUPLAR 1952 - 1973
SEQUENCE STRATIGRAPHY
SERÇE
THE SERIES OF PLATES DESIGNED AS A TEST FOR
COLOUR
SERVET-İDEFICIENCY
FÜNUN EDEBİYATI
SERVET-İ FÜNÜN EDEBİYATI
SESİMİ ATEŞE VERDİM
SESLER
Sayfa: 66
MİHAİL BAHTİN
JOSE M. PARRAMON
M. DEMET ULUSOY
JOANNE GREENBERG
KENIZE MOURAD
ALİ GÜLER
CİHANGİR AKŞİT
CİHANGİR AKŞİT
TALİP APAYDIN
CEMAL YÜKSELEN
A. SUETIN
DOUGLAS BLOOD
HAKAN DENKER
TONY JUDT
İLHAN TEKELİ
İLHAN TEKELİ
LEV NİKOLAYEVİÇ
TOLSTOY
LEV
NİKOLAYEVİÇ
TOLSTOY
ALAN STEPHENS
RICHARD SENNETT
RECEP TAPRAMAZ
RECEP TAPRAMAZ
M. MORIS MANO
M. MORIS MANO
İSMAİL HAKKI
ARMUTLULU
KATHLEEN HOGAN
VLADIMIR NABOKOV
ZİYA KÜTEVİN
MAURICE E. TUCKER
MAURICE E. TUCKER
DORRIK A.V. STOW
MIKE LEEDER
GARY NICHOLS
NACİT RAHNEMA
GÜLTEN DAYIOĞLU
TALAL ASAD
CENGİZ BEKTAŞ
AHMET ÇAYCI
PAVEL PECH
MEHMET ZEKİ İŞCAN
JONATHAN STROUD
ORHAN KEMAL
KÂMRAN İNAN
GÜZİN DİNO
MARY DORIA RUSSELL
SHINOBU ISHIHARA
ALİ İHSAN KOLCU
HÜSEYİN TUNCER
NAŞİDE GÖKTÜRK
URSULA K. LE GUIN
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
801.93/B237S
743.49/P266S
306.4/U487S
759.04/S252S
552.5/S252S
813.6/G633S
843.914/M686S
956.1024/G943S
813.4220/A475S
813.4220/A475S
T813.317/A629S
658.81/Y947S
794.1/S837S
636.08903/B466S
779.2092/D354S
940.55/T827S
338.956/T343S
338.956/T343S
891.733/T647S
891.733/T647S
355.03/S736S
302/S355S
519.4/T266S
519.4/T266S
621.395/M256S
621.395/M256S
658.15/A658S
371.39/H632S
617/S139S
891.744/N216S
635/K973S
552.5/T814S
552.5/T814S
552.5/S769S
552.5/L332S
551.303/N513S
551.3/S325S
330.122/R235S
813.42/D294S
291.1/A722S
702.8809561/B347S
306.2/Ç291S
516/P313S
297/İ712S
818.4209/S345S
823.914/S766S
792.015/O632S
320.092/İ525S
816.42/D556S
551.7/S383S
823.354/R877S
617.75/I734S
T819.312/K611S
T819.21/T851S
811.42/G947S
823.354/L338S
2005
2007
2005
(T.B.)
2003
2008
2009
2007
2009
2009
2007
2008
1994
2009
2002
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2005
2005
2005
2007
2007
2008
1997
2010
2003
1994
2001
2003
2005
1999
2009
1993
2009
2010
2007
1999
2008
2007
2009
2007
2009
2008
2007
2007
1996
2003
2008
2008
2007
2009
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
3697 0093539
3698 0093540
3699 0093541
3700 0095382
3701 0093542
3702 0093543
3703 0088724
3704 0093544
3705 0094994
3706 0093545
3707 0093546
3708 0093547
3709 0092622
3710 0095064
3711 0095065
3712 0093548
3713 0093549
3714 0093550
3715 0093551
3716 0093552
3717 0093554
3718 0093555
3719 0093556
3720 0093557
3721 0093558
3722 0093559
3723 0093561
3724 0093567
3725 0093568
3726 0093569
3727 0093562
3728 0093564
3729 0093565
3730 0093566
3731 0093571
3732 0093572
3733 0093573
3734 0093574
3735 0093575
3736 0093577
3737 0093578
3738 0093579
3739 0093580
3740 0093581
3741 0093582
3742 0093583
3743 0093584
3744 0095406
3745 0093585
3746 0093586
3747 0093587
3748 0093589
3749 0093588
3750 0093590
3751 0095523
3752 0095524
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
SESLER YÜZLER SOKAKLAR
SEVDANIN SON DURAĞI
SEVGİ EĞİTİMİ
SEVGİ VE ÇALIŞMANIN ÖTESİNDE OYUN YETİŞKİNLER
İÇİN
NEDEN
İHTİYAÇTIR ?
SEVGİNİN
BİLGELİĞİ
SEVGİNİN HALLERİ
SEVR’ DEN KOPENHAG’ A PARÇALANAN TÜRKİYE
SEYİRLİK KÖY OYUNLARI VE ANONİM HALK EDEBİYATI
ARAŞTIRMALARI
SHAFT ALIGNMENT HANDBOOK
SHAKESPEARE SIRRI
SHAKESPEARE VE KÜLTÜR BİRİKİMİ : RÖNESANS
İNGİLTERE’SİNDE
TOPLUMSAL
ENERJİNİN DOLAŞIMI
SHERLOCK HOLMES
: KIZIL SORUŞTURMA
SHERLOCK HOLMES : KORKU VADİSİ
SHIGLEY’S MECHANICAL ENGINEERING DESIGN
SHIGLEY’S MECHANICAL ENGINEERING DESIGN
SHORT FICTION IN ENGLISH
SIDIKA
SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ
SINIF YÖNETİMİ
SINIF YÖNETİMİ
SINIF YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA
SINIFTA ÇOKLU ZEKA
SINIR ÖTESİ
SINIRLAR VE KARDEŞLER İRAN VE AZERBAYCANLI
KİMLİĞİ
SIRADIŞI 365 KADIN
SIRADIŞI BİR JÖN TÜRK UBEYDULLAH EFENDİ’NİN
AMERİKA
HATIRALARI
SİNEK
SİNEMADA YÖNETMENLİK OYUNCULUK KURGU
SİNEMANIN 5 TEMEL ÖĞESİ : SİNEMA FİLMİ ÇEKİM
TEKNİKLERİ
SİNEMANIN YÜZ YILI
SİNEMA DERSLERİ
SİNEMA MÜDAVİMİ
SİNEMA SANATINA GİRİŞ
SİNEMA VE PSİKANALİZ
SİSLER BULVARI
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI
SİSTEMATİK BOTANİK - I
SİTEM
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN ADIM ADIM RAPOR
HAZIRLAMA
KILAVUZU
SİYAH ‘AN’ LAR
I - II 1980 - 1990
SİYASAL BİR SORUN OLARAK İSLAMCILIK
SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ
SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ : CİLT - I : ORTA ÇAĞ’IN
SONUNA
KADAR MEZOPOTAMYA,
HİNT, ÇİN, YUNAN,
SİYASAL DÜŞÜNCELER
VE YÖNETİMLER
SİYASAL İKTİSADIN ABC’Sİ
SİYASAL İSLAMCILIK - I : DÜNYADA SİYASAL
İSLAMCILIK
SİYASAL İSLAMCILIK - I : DÜNYADA SİYASAL
İSLAMCILIK
SİYASAL LİBERALİZM
SİYASAL TARİH
SİYASAL TARİH
SİYASAL VE SOSYAL DEĞİŞİMLER AÇISINDAN
CUMHURİYET
DÖNEMİ
ÇAĞDAŞ TÜRK
ROMANI (1946 SİYASAL VE SOSYAL
DEĞİŞMELER
AÇISINDAN
CUMHURİYET
DÖNEMİ
TÜRK
ROMANI
(1920 - 1946)
SİYASET, SOSYOLOJİ VE TOPLUMSAL TEORİ
SİYASİ - DİNİ - KÜLTÜREL - SOSYAL : İSLAM TARİHİ :
ABBASİLERİN
DÖNEMİ
(132 :- İSLAM
232 /750
- 847):
SİYASİ - DİNİ BİRİNCİ
- KÜLTÜREL
- SOSYAL
TARİHİ
ABBASİLERİN İKİNCİ DÖNEM CİLT - 4
Sayfa: 67
MESUT YAR
ZELİHA AKÇAGÜNER
VEYSEL SÖNMEZ
LENORE TERR
ALAIN FINKIELKRAUT
STEPHANIE DOWRICK
ALİ GÜLER
ERMAN ARTUN
JOHN PIOTROWSKI
JENNIFER LEE CARRELL
STEPHEN GREENBLATT
ARTHUR CONAN DOYLE
DOYLE,ARTHUR CONAN
RICHARD G. BUDYNAS
RICHARD G. BUDYNAS
ATİLLA ATALAY
GİRAY BERBEROĞLU
MÜNİRE ERDEN
CEVAT CELEP
THOMAS ARMSTRONG
AYSU OSMAN
BRENDA SHAFFER
CATHERINE M.
EDMONSON
AHMET TURAN ALKAN
PATRICIA CORNWELL
EDWARD DMYTRYK
JOSEPH V. MASCELLI
GIORGIO VINCENTI
WALKER PEREY
NİJAT ÖZÖN
BURAK BAKIR
ATTİLA İLHAN
OYA KALIPSIZ
ÇETİN GÜLER
ZEKERİYA ALTUNER
KENAN ERZURUM
JEAN BAUDRILLARD
MENDERES ÇINAR
İZZET ÇIVGIN
ÇETİN YETKİN
AYFERİ GÖZE
ROBIN HAHNEL
ABDULLAH MANAZ
ABDULLAH MANAZ
JOHN RAWLS
TOKTAMIŞ ATEŞ
TOKTAMIŞ ATEŞ
ALEMDAR YALÇIN
ALEMDAR YALÇIN
ANTHONY GIDDENS
HASAN İBRAHİM HASAN
HASAN İBRAHİM HASAN
Sınıfl am a/ Yer
818.808/Y26S
813.42/A412S
370.15/S955S
155.6/T366S
152.41/F554S
152.41/D696S
305.8/G943S
398.0956/A678S
621.823/P567S
823.914/C266S
822.33/G633S
823.914/D694S
823.914/D643S
621.815/B829S
621.815/B829S
823.7/S366S
817.42/A724S
371.271/B361S
371.1024/E623S
371.1024/S444S
371.1024/C343S
370.152/A657S
813.42/A978S
955/S322S
305.4/E256S
818.803/A442S
823.354/C665S
791.43/D597S
778.53/M271S
791.43/V551S
791.430233/S553S
823.354/P361S
791.4/Ö795S
791.4372/B244S
811.42/İ432S
004.2/K244S
004.2/G943S
581/A478S
811.42/E678S
366.541/S585S
194/B282S
320.55/Ç552S
320.09/Ç473S
320.09/Y374S
320.907/G973S
330/H235S
320.55/M252S
320.55/M252S
320.51/R294S
320.9561/A737S
320.9561/A737S
813.3/Y241S
813.3/Y241S
320.01/G522S
297.09/H272S
297.09/H272S
Tarih
2006
2009
2009
2000
1995
2000
2005
2008
2007
2009
2001
2009
2003
2008
2008
2004
2008
2006
2008
2007
2008
2009
2008
1998
1997
2006
2007
2007
2008
2005
2005
2008
2008
2009
2008
2007
2007
1999
2005
2007
2008
2009
2004
2008
2008
2007
2009
2009
2005
2006
2008
1992
1997
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
3753 0095525
3754 0095522
3755 0095527
3756 0095528
3757 0093599
3758 0095526
3759 0093591
3760 0093592
3761 0093593
3762 0093598
3763 0093595
3764 0093594
3765 0093596
3766 0093597
3767 0088814
3768 0093600
3769 0095310
3770 0094995
3771 0094996
3772 0094997
3773 0094998
3774 0093601
3775 0094999
3776 0093602
3777 0093603
3778 0093604
3779 0093605
3780 0093606
3781 0093607
3782 0093608
3783 0095000
3784 0093609
3785 0093611
3786 0093612
3787 0093613
3788 0093619
3789 0093620
3790 0093621
3791 0093622
3792 0093623
3793 0093624
3794 0093625
3795 0093626
3796 0093627
3797 0093628
3798 0093629
3799 0093630
3800 0093631
3801 0093632
3802 0093633
3803 0088715
3804 0093634
3805 0092784
3806 0092785
3807 0093635
3808 0093636
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
SİYASİ - DİNİ - KÜLTÜREL - SOSYAL : İSLAM TARİHİ :
ABBASİLERİN
DÖNEM
(447 - 656
/ 1055
- 1258)
SİYASİ - DİNİ İKİNCİ
- KÜLTÜREL
- SOSYAL
: İSLAM
TARİHİ
:
HÜLEFA-İ
RAŞİDİN
VE
EMEVİLER
DÖNEMİNDE...
CİLT: SİYASİ - DİNİ - KÜLTÜREL - SOSYAL : İSLAM TARİHİ
MEMLÜKLER
- 923 / 1250
- 1517)
SİYASİ - DİNİ(648
- KÜLTÜREL
- SOSYAL
: İSLAM TARİHİ “
FETİHTEN
SONRA
ANADOLUDA
KURULAN
İLKTARİHİ
TÜRK (1
SİYASİ - DİNİ - KÜLTÜREL - SOSYAL : İSLAM
-SİYASİ
132 / 622
750):
HZ.
PEYGAMBER
(S.A.S)’İN
HAYATI
- DİNİ - KÜLTÜREL - SOSYAL İSLAM TARİHİ
CİLT
6
SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİ : FİLOZOFLAR VE FİKİRLERİ
HASAN İBRAHİM HASAN
HASAN İBRAHİM HASAN
HASAN İBRAHİM HASAN
ABDÜLKERİM ÖZAYDIN
HASAN İBRAHİM HASAN
HASAN İBRAHİM HASAN
DONALD TANNENBAUM
SİYASİ DÜŞÜNCELERE GİRİŞ
ÖMER ÇAHA
SİYASİ İLAHİYAT : EGEMENLİK KURAMI ÜZERİNE DÖRT CARL SCHMITT
BÖLÜM
SİYASİ TARİH : İLKÇAĞLARDAN 1918’E
ORAL SANDER
SİYASİ TARİH ( SERİ NO. : 4)
RİFAT UÇAROL
SİYASİ TARİH
TOKTAMIŞ ATEŞ
SİYASİ TARİH 1918 - 1994
ORAL SANDER
SİYASİ TARİH 1918 - 1994
ORAL SANDER
SİYASİ YAZILAR VE KONUŞMALAR
TAHSİN ÜNAL
SİZE ÖLMEYİ EMREDİYORUM ! : BİRİNCİ DÜNYA
EDWARD J. ERICKSON
SAVAŞI’NDA
OSMANLI
ORDUSU
SLEISENGER AND FORDTRAN’S GASTROINTESTINAL
AND
LIVER DISEASE
: PATHOPHYSIOLOGY
/ DIAGNOSIS
SLEISENGER
AND FORDTRAN’S
GASTROINTESTINAL
AND
LIVER
DISEASE
:
PATHOPHYSIOLOGY
DIAGNOSIS
SMALL ANIMAL EMERGENCY AND CRITICAL/CARE
FOR ANDREA M. BATTAGLIA
VETERINARY
TECHNICIANS
SMALL ANIMAL INTERNAL MEDICINE
SMALL ANIMAL SURGERY
THERESA WELCH
FOSSUM
SMITH GENEL ÜROLOJİ
SMITH’S RECOGNIZABLE PATTERNS OF HUMAN
KENNETH LYONS JONES
MALFORMATION
SODOM VE GOMORE
YAKUP KADRİ
KARAOSMANOĞLU
SODOM VE GOMORE
YAKUP KADRİ
KARAOSMANOĞLU
SOFİE’NİN DÜNYASI
JOSTEIN GAARDER
SOĞUK BÜFE
MURATHAN MUNGAN
SOKRATES
SOKRATES’İN SAVUNMASI
PLATON
SOKRATİK KONUŞMA TARİH - KURAM - UYGULAMA
SOLAR CELLS : MATERIALS, MANUFACTURE AND
OPERATION
SOLAYAĞIMIN BAŞPARMAĞI
CANAN TAN
SOLIDWORKS 2006 PARÇALAR VE MONTAJLAR
SON ADA
ÖMER ZÜLFÜ LİVANELİ
SON ÇAKAL : THE LAST COYOTE
MICHAEL CONNELLY
SON HALİFE ABDÜLMECİD EFENDİ
ALİ SATAN
SON KARAR : MİSAK-I MİLLİ
CENGİZ SUNAY
SON MENZİL
SAMİHA AYVERDİ
SON OSMANLI MECLİSİ’NİN SON GÜNLERİ
PELİN BÖKE
SON OSMANLILAR : OSMANLI HANEDANI’NIN SÜRGÜN MURAT BARDAKÇI
VE
ÖYKÜSÜ: OSMANLI HANEDANI’NIN SÜRGÜN MURAT BARDAKÇI
SONMİRAS
OSMANLILAR
VE
MİRAS
ÖYKÜSÜ
SON SADRAZAM
: MİLLİ MÜCADELE TARAFTARI
ORHAN KOLOĞLU
AHMEDE
TEVFİK
PAŞA
SON SIĞINAK
REŞAT NURİ GÜNTEKİN
SON SULTANLARIN İSTANBULU’NDA : SİYASET,
MARY MILLS PATRICK
MODERNLEŞME,
YABANCI
OKULLAR
SON UÇUŞ
NELSON DEMILLE
SON YARGI
JEFFREY ARCHER
SONBAHAR KUARTETİ : QUARTET IN AUTUMN
BARBARA PYM
SONDAJ TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI
ADEM ERSOY
SONSUZA GİDEN DİL
MICHEL FOUCAULT
SONSUZA GİDEN DİL
MICHEL FOUCAULT
SORGULAMA : DEMOKRASİ, AZINLIK, ETNİSİTE,
ABDULLAH BUKSUR
EKSTREMİZ,
DENETÇİLİĞİ
SORGULAYANKAMU
DENEMELER
BERTRAND RUSSELL
SORU - YANIT ŞEKLİNDE MAKİNE ELEMANLARI
HİKMET RENDE
SORU - YANIT ŞEKLİNDE MAKİNE ELEMANLARI
HİKMET RENDE
SORU NASIL SORULUR ?
KEMAL ASLAN
SORU SORMA SANATI : DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE
SEDEF KABAŞ
RÖPORTAJ VE SÖYLEŞİ GELENEĞİ
Sayfa: 68
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
297.09/H272S
297.09/H272S
297.09/H272S
297.09/Ö729S
297.09/H272S
297.09/H272S
320.09/T255S
320.01/Ç232S
320.15/S135S
900/S252S
320.9/U126S
320.9561/A737S
900/S252S
900/S252S
320.561/Ü524S
956.101543/E641S
616.33/S435S
616.33/S435S
636.0896025/B277S
636.0896/S5244S
636.0897/F677S
616.6/T252S
616.043/J653S
T813.315/K262S
T813.315/K262S
839.82374/G226S
814.42/M853S
183.2/S646S
184/P427S
183.2/S646S
621.31244/S642S
817.42/T25S
005.12028/H364H
813.42/L572S
823.354/C655S
956.1024/S272S
956.101543/S952S
T813.317/A973S
956.1024/B743S
956.1024/B262S
956.1024/B262S
956.1024/K646S
T813.315/G957S
956.1024/P276S
823.354/D354S
823.914/A613S
823.914/P95S
622.3381/E676S
194/F681S
194/F681S
320.409/B847S
149.73/R877S
621.82/R352S
621.82/R352S
302.23/A742S
302.346/K212S
1988
1991
1991
2006
1996
2008
2008
2005
2009
1985
2009
2009
2009
2007
2003
2006
2006
2007
2009
2007
2009
2006
2009
2009
2009
2004
2009
2008
2006
2006
2009
2006
2009
2002
2009
2007
2007
2008
2008
2007
(T.B.)
2009
2006
2009
2001
2008
2006
2006
2006
2005
2000
2000
2005
2009
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
3809 0093637
3810 0088728
3811 0088732
3812 0088730
3813 0093638
3814 0093639
3815 0093640
3816 0093643
3817 0093644
3818 0093645
3819 0093646
3820 0093648
3821 0093649
3822 0093650
3823 0093651
3824 0093652
3825 0093653
3826 0093654
3827 0093641
3828 0093656
3829 0093657
3830 0093658
3831 0093659
3832 0093660
3833 0093661
3834 0093281
3835 0093662
3836 0093663
3837 0093664
3838 0093665
3839 0093666
3840 0093668
3841 0093669
3842 0093670
3843 0093671
3844 0093672
3845 0093667
3846 0093673
3847 0093674
3848 0093675
3849 0093676
3850 0093647
3851 0093677
3852 0093678
3853 0093679
3854 0093680
3855 0093681
3856 0093682
3857 0093683
3858 0090564
3859 0093684
3860 0093685
3861 0093687
3862 0093688
3863 0093689
3864 0093690
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
SORULARLA OSMANLI İMPARATORLUĞU
SORUN OLAN AVRUPA BİRLİĞİ
SORUN OLAN ERMENİLER
SORUN OLAN YUNANLILAR VE RUMLAR
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA : YÖNTEM, TEKNİK VE
İLKELER
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE
TEKNİKLERİ
SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK
SOSYAL BİLİMLERDE SPSS’LE VERİ ANALİZİ
SOSYAL BİLİMLERİ YENİDEN YAPILANDIRMAK
SOSYAL DEĞİŞME VE DİNİ NORMLAR : GELENEK,
MODERNLİK
VE POSTMODERNLİK
EKSENİNDE
İSLAM’IN
SOSYAL PAZARLAMA
TOPLUMUN REFAHI
VE KALİTELİ
YAŞAMI İÇİN
SOSYAL
POLİTİKA YAZILARI
SOSYAL PSİKOLOJİ
SOSYAL SERMAYE
SOSYAL TEORİ VE SOSYOLOJİ KLASİKLER VE ÖTESİ
SOSYAL TEORİ VE SOSYOLOJİ KLASİKLER VE ÖTESİ
SOSYAL TEORİNİN TEMEL PROBLEMLERİ : SOSYAL
ANALİZDE
EYLEM, YAPI
VE ÇELİŞKİ
SOSYALBİLİMLERDE
ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ : SPSS
UYGULAMALI
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ : KAVRAMLAR - KURUMLAR SÜREÇLER TEORİLER
SOSYOLOJİ : KAVRAMLAR - KURUMLAR SÜREÇLER TEORİLER
SOSYOLOJİ DERSLERİ
SOSYOLOJİ DERSLERİ : LEÇONS DE SOCIOLOGIE
SOSYOLOJİ DÜŞÜNCESİNİN ÖZÜNDE ÖTEKİ İLE İLİŞKİ
SOSYOLOJİ NOTLARI VE KONFERANSLAR
SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ YAZILARI
SOSYOLOJİ VE SPOR
SOSYOLOJİ VE SPOR
SOSYOLOJİ YAZILARI
SOSYOLOJİDE TEMEL FİKİRLER
SOSYOLOJİDE TEMEL FİKİRLER
SOSYOLOJİK DÜŞÜNCEDE İZ BIRAKANLAR
SOSYOLOJİK DÜŞÜNMEK
SOSYOLOJİK KURAMLARDA EĞİTİM
Sosyoloji’nin İlkeleri
SOSYOLOJİNİN İLKELERİ
SOSYOLOJİNİN NELİĞİ
SOSYOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI
SOVYET YÜZYILI : THE SOVIET CENTURY
SOYSAL DÜŞÜNCE TARİHİMİZDE ŞİNASİ
SOYUT CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ
SOYUT MATEMATİK
SÖMÜRGECİLİK TARİHİ
SÖNMEYEN ATEŞ
SÖNMÜŞ YILDIZLAR : KÜÇÜK HİKAYELER
SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI PROJESİ
SÖZDE KIZLAR
SÖZLÜKLÜ ALMANCA KONUŞMA KILAVUZU
SPINOZA : BİR YAŞAM
SPK GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI
LİSANSLAMA
SPONSORLUKSINAVLARINA
SÖZLEŞMESİ HAZIRLIK TEMEL FİNANS
SPOR PAZARLAMASI
SPOR PAZARLAMASI
SPOR PSİKOLOJİSİ EL KİTABI
Sayfa: 69
ERHAN AFYONCU
ALİ GÜLER
ALİ GÜLER
ALİ GÜLER
Sınıfl am a/ Yer
956.1015/A296S
337.142/G943S
323.11091992/G943S
327.956/G943S
372.83/S679S
ALİ BALCI
001.42/B241S
AYSEL AZİZ
300.72/A757S
FAHAMET AKIN
519.5/A445S
300.2854/S562S
SEZGİN KIZILÇELİK
300/K474S
ALİ COŞKUN
306.609561/Ç674S
ZELİHA ESER
360/E736S
320.1/S679S
SHALLEY E. TAYLOR
302/T294S
JOHN FIELD
302/F434S
301.09/S679S
301.09/S679S
ANTHONY GIDDENS
301/G522S
001.42/S679S
301/S679S
301/S679S
ZEKİ ARSLANTÜRK
301/A674S
ZEKİ ARSLANTÜRK
301/A674S
EMILE DURKHEIM
301/D864S
EMILE DURKHEM
301/D864S
DOMINIQUE SCHNAPPER 301/S135S
CEMİL MERİÇ
301/M365S
NİLGÜN ÇELEBİ
301.018/Ç343S
A. AZMİ YETİM
306.483/Y375S
A. AZMİ YETİM
306.483/Y375S
MAX WEBER
301/W313S
MARTIN SLATTERY
301.09/S427S
MARTIN SLATTERY
301.09/S427S
301/S679S
ZYGMUNT BAUMAN
301/B285S
MAHMUT TEZCAN
370.19/T371S
Henri Mendras
301/M352S
HENRI MENDRAS
301/M352S
SEZGİN KIZILÇELİK
301/K474S
PETER KIVISTO
301/K474S
MOSHE LEWIN
335.4/L394S
BEDRİ MERMUTLU
808.3/M365S
MUSTAFA BAYRAKTAR
512.02/B296S
ALİ DÖNMEZ
510/D955S
RAIMONDO LURAGHI
325.309/L862S
OSMAN AYSU
813.42/A978S
REŞAT NURİ GÜNTEKİN T813.315/G957S
BİRSEN KARACA
323.14792/K262S
PEYAMİ SAFA
T813.316/S222S
VURAL ÜLKÜ
438/Ü449S
STEVEN NADLER
199.492/N224S
EBUBEKİR AYAN
332.6076/A925S
GÜLÇİN ELÇİN
346.02/G627S
GRASSINGER
METİN
ARGAN
796.0891/A632S
METİN ARGAN
796.0891/A632S
ERKUT KONTER
796.01/K657S
Tarih
2008
2005
2003
2005
2009
2001
2008
2009
2008
2004
2005
2006
2008
2007
2008
2008
2008
2005
2007
2009
2009
2001
2001
2010
2010
2005
2009
2004
2005
2005
2008
2008
2008
2008
2009
2005
2009
2009
2009
2008
2009
2003
2006
2007
2000
2008
(T.B.)
2006
(T.B.)
2002
2008
2009
2003
2008
2008
2006
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
3865 0093691
3866 0093692
3867 0093693
3868 0093694
3869 0093695
3870 0093696
3871 0093697
3872 0093698
3873 0093699
3874 0093700
3875 0093701
3876 0095001
3877 0093702
3878 0095002
3879 0093703
3880 0093704
3881 0093705
3882 0095004
3883 0095005
3884 0093708
3885 0093709
3886 0093716
3887 0093717
3888 0095006
3889 0095306
3890 0095007
3891 0093718
3892 0093719
3893 0093720
3894 0093721
3895 0093723
3896 0095008
3897 0093725
3898 0093726
3899 0093727
3900 0093728
3901 0093729
3902 0093731
3903 0093730
3904 0093732
3905 0093733
3906 0093736
3907 0093735
3908 0093737
3909 0095009
3910 0095010
3911 0095011
3912 0094776
3913 0095012
3914 0093738
3915 0093739
3916 0093740
3917 0093741
3918 0093742
3919 0093744
3920 0093743
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
SPOR PSİKOLOJİSİ EL KİTABI
SPOR PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ : TEMEL KAVRAMLAR
SPOR PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ : TEMEL KAVRAMLAR
SPOR YÖNETİMİ
SPOR YÖNETİMİ
SPORDA GRUP DİNAMİĞİ VE LİDERLİK : GENÇLİK
KAMPLARI
LİDERLİK
EL KİTABI
SPORDA GRUP
DİNAMİĞİ
VE LİDERLİK : GENÇLİK
KAMPLARI
LİDERLİK
EL KİTABI
SPORDA SAĞLIK BİLİNCİ
VE İLKYARDIM
SPORDA SAĞLIK BİLİNCİ VE İLKYARDIM
SPORDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE FUTBOL
UYGULAMALARI
SPORDA YETENEK, BECERİ VE PERFORMANS TESTLERİ
SPORTS GEOGRAPHY
SPORUN DEĞİŞEN YÜZÜ
SPRINGER OF NANOTECHNOLOGY
SPSS UYGULAMALI BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SPSS UYGULAMALI BİLİMSEL PAZARLAMA
ARAŞTIRMALARI
SPSS
UYGULAMALI İSTATİSTİK TEKNİKLERİ
STABILIZATION AND SOLIDIFICATION OF HAZARDOUS
WASTES
Stabilization and solidification of hazardo
STANLEY KUBRICK
STAR
STEBSİL BASKI
STEPANÇİKOVO KÖYÜ VE SAKİNLERİ
STEPPING INTO VIRTUAL REALITY
STERNBERG’S DIAGNOSTIC SURGICAL PATHOLOGY :
VOLUME
- I DIAGNOSTIC SURGICAL PATHOLOGY :
STERNBERG’S
VOLUME
- II
STOA FELSEFESİ
: LE STOICISME
STRATEJİ VE BİRE - BİR PAZARLAMA CRM
STRATEJİ VE BİRE - BİR PAZARLAMA CRM
STRATEJİK DERİNLİK : TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI
KONUMU
STRATEJİK YÖNETİM
STRENGTH TRAINING ANATOMY
SU GETİRME VE KANALİZASYON UYGULAMALARI
SU VE DÜŞLER : MADDENİN İMGELEMİ ÜZERİNE
DENEME
SU VE DÜŞLER : MADDENİN İMGELEMİ ÜZERİNE
DENEME
SUÇ VE CEZA
SUÇ VE CEZA
SULTAN ABDÜLHAMİD’İN HATIRA DEFTERİ
SULTAN ABDÜLHAMİT DEVRİNDE İSTANBUL’DA
GÖRDÜKLERİM
SULTAN GALİYEF : AVRASYA’DA DOLAŞAN HAYALET
‘CUMHURİYET
SÖYLEŞİLERİ (EKİM
‘97GÜNLERİ
- MART’98)
SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN
SÜRGÜN
(1909 1918)
:
HUSUSİ
DOKTORU
ATIF
HÜSEYİN
SULUBOYA : TEKNİKLERİNE DAİR HER ŞEYBEY’İN
SULUBOYA RESİM TEKNİĞİ
SUNUŞ YAPMA (PREZANTASYON)
SUPERFRACTALS
SURFACE WATER - QUALITY MODELING
SURGERY FOR CONGENITAL HEART DEFECTS
SURGERY OF THE EAR AND TEMPORAL BONE
SURGICAL PATHOLOGY OF THE GI TRACT, LIVER,
BILIARY
TRACT, AND PANCREAS
SUSANLAR
SUSANNAH’NIN ŞARKISI : KARA KULE - VI
SUSKUNLAR
SUSUZ ORTAM REAKSİYONLARI
SUYU ARAYAN ADAM
SÜNNET - VAHİY İLİŞKİSİ
SÜNNETE UYMANIN ENGELLERİ
Sayfa: 70
ERKUT KONTER
KEMAL NURİ ÖZERKAN
KEMAL NURİ ÖZERKAN
KURTHAN FİŞEK
KURTHAN FİŞEK
BİLAL ÇOBAN
BİLAL ÇOBAN
OĞUZ KANBİR
OĞUZ KANBİR
TURGAY BİÇER
ADNAN KAMAR
JOHN BALE
BURHAN BALOĞLU
YAHŞİ YAZICIOĞLU
VASFİ NADİR TEKİN
VASFİ NADİR TEKİN
DANIELLE STEEL
REYES PUJOL-XICOY
FYODOR MİHAİLOVİÇ
DOSTOYEVSKİ
MARIO A. GUTIERREZ
JEAN BRUN
ARMAN KIRIM
ARMAN KIRIM
AHMET DAVUTOĞLU
TAHİR AKGEMCİ
FREDERIC DELAVIER
F. İLTER TÜRKDOĞAN
GASTON BACHELARD
GASTON BACHELARD
FYODOR MİHAİLOVİÇ
DOSTOYEVSKİ
FYODOR MİHAİLOVİÇ
DOSTOYEVSKİ
İSMET BOZDAĞ
DORINA L. NEAVE
ATTİLA İLHAN
METİN HÜLAGÜ
SADETTİN ÇAĞLARCA
ROBERT B. NELSON
MICHAEL FIELDING
BARNSLEY
STEVEN C. CHAPRA
ROBERT D. ODZE
BİLGE KARASU
STEPHEN KING
İHSAN OKTAY ANAR
TURGUT GÜNDÜZ
ŞEVKET SÜREYYA
AYDEMİR
MUSTAFA GENÇ
AYNUR URALER
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
796.01/K657S
796.01/Ö736S
796.01/Ö736S
796/F573S
796/F573S
796.54/Ç612S
796.54/Ç612S
613.71/K251S
613.71/K251S
796.334/B513S
796.07/K252S
796/B243S
796.01/B246S
620.5/S665S
005.3/Y274S
658.8/T345S
519.7/T345S
628.42/S721S
628.42/S721S
791.430973/S725S
823.354/S733S
745.7/P876S
891.733/D677S
006.8/G875S
617.075/S736S
617.075/S736S
188/B685S
658.85/K464S
658.85/K464S
327.101/D278S
658..4012/A433S
612.76/D342S
628.3/T964S
133/B213S
133/B213S
891.733/D677S
891.733/D677S
956.101532/B672S
956.101543/N327S
818.808/İ432S
956.101543/H942S
751.422/S848S
751.422/Ç234S
808.5120/N347S
514.742/B265S
628.161/C326S
617.42/S863S
617.8059/S863S
617.43/S863S
813.42/K262S
823.354/K453S
813.42/A526S
541.3482/G952S
T813.317/A923S
297.551/G351S
297.551/U624S
2006
2004
2004
2006
2006
2001
2001
2008
2008
2005
2009
2007
2007
2007
2009
1990
2004
2009
2005
2006
2008
2008
2010
2010
2006
2007
2007
2009
2008
2006
2008
2006
2006
2009
2009
2009
2008
2005
2007
2008
(T.B.)
2002
2008
2008
2006
2005
2009
2009
2009
2009
1998
2008
2009
2007
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
3921 0093745
3922 0093746
3923 0095013
3924 0095014
3925 0090432
3926 0093747
3927 0093748
3928 0093749
3929 0093754
3930 0093751
3931 0093753
3932 0093752
3933 0093750
3934 0093755
3935 0093756
3936 0093022
3937 0093757
3938 0090805
3939 0090806
3940 0093758
3941 0093759
3942 0093760
3943 0093762
3944 0095405
3945 0093763
3946 0088713
3947 0088661
3948 0088662
3949 0088794
3950 0093764
3951 0093765
3952 0093766
3953 0093767
3954 0093768
3955 0093769
3956 0093770
3957 0093771
3958 0093772
3959 0093773
3960 0093774
3961 0093775
3962 0093777
3963 0093776
3964 0093778
3965 0093782
3966 0093781
3967 0093783
3968 0093785
3969 0093786
3970 0093787
3971 0093788
3972 0093789
3973 0093790
3974 0093791
3975 0093792
3976 0093793
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
SÜPERİLETKENLİK FİZİĞİNE GİRİŞ
SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK
SWIMMING FASTEST
SYSTEM DYNAMICS
A SYSTEMATİC APPROACH TO KPDS & ÜDS
ŞAFAK
ŞAFAK VAKTİ
ŞAHANE GAZELLER - 10 : AHMET PAŞA
ŞAHANE GAZELLER - 5
ŞAHANE GAZELLER - 6 : NABİ
ŞAHANE GAZELLER - 7 : NEF’İ
ŞAHANE GAZELLER - 8 : NAİLİ
ŞAHANE GAZELLER - 9 : AKKİ
ŞAHBABA
ŞAHBABA
ŞAHSI, ESERİ VE TESİRİYLE NAMIK KEMAL
ŞAİR MİLLETVEKİLLERİ 1920 - 2005
ŞAİR VE ÖĞRETMEN KİMLİĞİYLE BEHÇET NECATİGİL
ŞAİR VE ÖĞRETMEN KİMLİĞİYLE BEHÇET NECATİGİL
ŞAİR VE SÖZÜN MAHŞERİ OKTAY RİFAT
ŞAİR VE SÖZÜN MAHŞERİ OKTAY RİFAT
ŞAİR VE SÖZÜN MAHŞERİ OKTAY RİFAT
ŞANİ-ZADE TARİHİ (1223 - 1237 / 1808 - 1821) - I
ŞANİ-ZADE TARİHİ (1223 - 1237 / 1808 - 1821) - II
ŞANTİYE TEKNİĞİ VE ŞANTİYEDE İŞ GÜVENLİĞİ
ŞARK MES’ ELESİ BİDAYET-İ ZUHURUNDAN
ZAMANIMIZA
ŞARK YILDIZI KADAR
I “ESİR CAMİ MÜSLÜMANLARI”
ŞARK YILDIZI II “ESİR CAMİ MÜSLÜMANLARI”
ŞEHİTLER VE GAZİLER
ŞEHRİN AYNALARI
ŞERMİN
ŞEYH BEDREDDİN VE VARİDAT
ŞEYH İSMAİL ANKARAVİ’NİN MİNHACÜ’L-FUKARA ADLI
ESERİNİN
ÖZÜ - FUKARANIN YOLU ŞEYLER KİTABI
ŞEYLEŞME GEÇ KAPİTALİZMDE ENDİŞE
ŞEYLEŞME GEÇ KAPİTALİZMDE ENDİŞE
ŞEYTAN DENİZİ
ŞEYTAN MARKA GİYER
ŞEYTANIN GÖR DEDİĞİ
ŞIPSEVDİ
ŞIPSEVDİ
Şİ FIRKALAR = KİTABU’L-MAKALAT VE’L-FIRAK
EL-KUMMİ
FIRAKU’Ş-ŞİA
ŞİFAYI
YÜREĞİNDE
ARA EN-NEVBAHTİ
Şİİ ULEMANIN OTORİTESİNİN TEMELLERİ
ŞİİR FADINDA : ŞİİRLERLE BEDİÜZZAMAN
ŞİİR VE MİTOLOGY : CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRİNDE
YUNAN
VE LATİN
MİTOLOGYASI
ŞİMDİ ÖLMEK
ZAMANI
ŞİMDİ STRATEJİK İLETİŞİM ZAMANI
ŞİMDİNİN DAR ODASI
ŞİNASİ
ŞİNASİ : KİŞİLİĞİ, YAPITLARI - AÇIKLAMALI SEÇMELERŞAİR
EVLENMESİ
ŞİRKET
: KAR VE GÜÇ PEŞİNDEKİ PATOLOJİK KURUM
ŞİZOFRENİ ENUZAK ÜLKE
ŞOK DALGASI
ŞUBAT YOLCUSU ATTİLA İLHAN’IN ŞİİRİ
T.C. ANAYASASI
Sayfa: 71
İMAN ASKERZADE
AYŞİN SEV
ERNEST W. MAGLISCHO
KATSUHIKO OGATA
CESUR ÖZTÜRK
SEVGİ SOYSAL
STEPHENIE MEYER
AHMET PAŞA
ŞEYH GALİP
NABİ
NEF’İ
NAİLİ
AŞKİ
MURAT BARDAKÇI
MURAT BARDAKÇI
NECİP FAZIL KISAKÜREK
HİKMET SAMİ TÜRK
HİKMET SAMİ TÜRK
TARIK ÖZCAN
TARIK ÖZCAN
TARIK ÖZCAN
ŞANİ-ZADE MEHMED
‘ATA’ULLAH
EFENDİ
ŞANİ-ZADE MEHMED
‘ATA’ULLAH
EFENDİ
B. MAZLUM BİRECİKLİ
DRIAULT EDOUARD DE
HİKMET ILGAZ
REINHARD GEHLEN
TAHSİN ÜNAL
ELİF ŞAFAK
TEVFİK FİKRET
ESAT KORKMAZ
AFİF TEKTAŞ
İLHAN BERK
TIMOTHY BEWES
TIMOTHY BEWES
CLIVE CUSSLER
LAUREN WEISBERGER
ÇETİN ALTAN
HÜSEYİN RAHMİ
GÜRPINAR
HÜSEYİN RAHMİ
GÜRPINAR
EBU HALEF EL-KUMMİ
MEHMET ÖZ
MAZLUM UYAR
AYDIN AFACAN
WILBUR SMITH
SALİM KADIBEŞŞEGİL
MARKAR ESAYAN
ZİYAD EBÜZZİYA
MAHİR ÜNLÜ
JOEL BAKAN
LEVENT METE
CLIVE CUSSLER
YAKUP ÇELİK
Sınıfl am a/ Yer
537.623/A743S
720.5/S37S
797.21/M234S
620.0011/O327S
428.076/Ö979S
T813.317/S697Ş
823.354/M393Ş
819.1/A353Ş
T811.217/Ş232Ş
819.1/N215Ş
819.1/A353Ş
819.1/N254Ş
819.1/A353Ş
956.101543/B262Ş
956.101543/B262Ş
928.561/K472Ş
811.4209/Ş256Ş
818.4209/T964Ş
818.4209/T964Ş
818.808/Ö712Ş
818.808/Ö712Ş
818.808/Ö712Ş
956.1015/Ş255Ş
956.1015/Ş255Ş
624.0685/B563Ş
956.1015/D652Ş
813.3081/I432Ş
813.3081/I432Ş
T813.317/Ü524Ş
813.42/Ş222Ş
T811.212/T372Ş
297.4/K664Ş
297.758/T347Ş
811.42/B364Ş
306.342/B393Ş
306.342/B393Ş
823.354/C877Ş
823.354/W347Ş
818.808/A472Ş
t813.317/G966Ş
T813.317/G966Ş
297.83/E448Ş
615.531/Ö9Ş
297.83/U926Ş
811.42/Ş55Ş
801.951/A221Ş
823.914/S547Ş
658.45/K224Ş
891.9925/E729Ş
813.09/E197Ş
813.09/Ü549Ş
306.3/B242Ş
155.92/M373Ş
823.354/C877Ş
811.42/Ç345Ş
342/T964T
Tarih
2005
2009
2003
2004
2010
2008
2009
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2008
2007
2006
2006
2005
2005
2005
2008
2008
2007
2003
2004
2004
2007
2009
2005
2007
(T.B.)
2008
2008
2008
1998
2007
2007
2008
2009
2004
2005
2004
2003
2003
1998
2009
2005
2007
2001
2004
2006
1999
2007
2009
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
3977 0093794
3978 0093795
3979 0093796
3980 0093797
3981 0093798
3982 0093799
3983 0093800
3984 0088785
3985 0093801
3986 0093802
3987 0093803
3988 0093804
3989 0093805
3990 0093806
3991 0093807
3992 0093809
3993 0093808
3994 0093810
3995 0093811
3996 0093812
3997 0091160
3998 0095434
3999 0095435
4000 0093813
4001 0093814
4002 0093815
4003 0093816
4004 0093817
4005 0093818
4006 0093819
4007 0093820
4008 0093821
4009 0093822
4010 0093826
4011 0093827
4012 0093824
4013 0093825
4014 0088692
4015 0088693
4016 0093828
4017 0093829
4018 0093845
4019 0090845
4020 0093830
4021 0093831
4022 0094125
4023 0093832
4024 0093833
4025 0093834
4026 0088786
4027 0093835
4028 0093836
4029 0093838
4030 0093839
4031 0093840
4032 0093841
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
T.C. ANAYASASI
T.C. ANAYASASI
T.C. ANAYASASI
T.C. ANAYASASI
T+DETALIS ARCHITECTURE + INTERIOR 2. KONUT /
RESIDENCE
2
TAAŞŞUK-U TALAT
VE FİTNAT
TAAŞŞUK-U TALAT VE FİTNAT
TAÇ GİYEN MİLLET
TAHAKKÜM VE DİRENİŞ SANATLARI : GİZLİ
SENARYOLAR
TAHKİK VE TEVFİK : OSMANLI - İRAN DİPLOMATİK
MÜNASEBETLERİNDE
MEZHEP TARTIŞMALARI
TAHTACILAR
TAKI YAPIMI VE TASARIMI
TAKI YAPIMI VE TASARIMI - 2
TAKIM OYUNU
TALAT PAŞA’NIN ANILARI
TALAT PAŞA’NIN EVRAK-I METRUKESİ
TALAT PAŞA’NIN EVRAK-I METRÜKESİ
TAM BİR MUHALİF ABDÜLKADİR KEMALİ BEY
TAMAMA PONTUS'UN YİTİK KIZI
TANI VE TEDAVİ KARDİYOLOJİ
TANIKLARIN DİLİNDEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE DİN
EĞİTİMİ
VE DİNİ
HAYATCUMHURİYET
-I
TANIKLARIN
DİLİNDEN
DÖNEMİNDE DİN
EĞİTİMİ
VE
DİNİ
HAYAT
- II
TANIKLARIN DİLİNDEN CUMHURİYET
DÖNEMİNDE DİN
EĞİTİMİ
VE DİNİ
HAYAT - III
TANIMLAYICI
İSTATİSTİK
TANINMAYA DEĞER KİŞİLER
TANIOS KAYASI
TANRI MİSAFİRİ : KÜÇÜK HİKAYELER
TANTE ROSA
TANZİMAT DÖNEMİ OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATINDA
REFORM
(1836
- 1856)
TANZİMAT
EDEBİYATI
TANZİMAT SONRASINDA OKULLARDA DİN EĞİTİMİ
(1838
- 1920)
TANZİMAT’
TAN LOZAN’A AZINLIKLAR
TANZİMAT VE BULGAR MESELESİ (DOKTORA TEZİ’NİN
50.
YILI) 1942 - 21.
1992
TANZİMAT’TAN
YÜZYILA TÜRKİYE EKONOMİSİ
BİRİNCİ
KÜRESELLEŞMEDEN
İKİNCİ KÜRESELLEŞMEYE
TANZİMAT’TAN 21. YÜZYILA TÜRKİYE
EKONOMİSİ
BİRİNCİ
KÜRESELLEŞMEDE
İKİNCİ
TANZİMATTA TİYATRO EDEBİYATI KÜRESELLEŞMEYE
TARİHİ
TANZİMATTA TİYATRO EDEBİYATI TARİHİ
TARIK BUĞRA SEÇMELER - 1 : YENİLEŞME DÖNEMİ
TÜRK
TARIKEDEBİYATI
BUĞRA SEÇMELER - 2 : YENİLEŞME DÖNEMİ
TÜRK
TARIMEDEBİYATI
MAKİNALARI İÇİN MÜHENDİSLİK EL KİTABI
TARIM VE GELİŞME
TARİH ANADOLU VE RUMELİ 1326 - 1462
TARİH BOYUNCA BEZEME SANATI VE ÖRNEKLERİ
TARİH BOYUNCA BÜYÜK MAZLUMLAR
TARİH BOYUNCA KENT : KÖKENLERİ, GEÇİRDİĞİ
DÖNÜŞÜMLER
VE GELECEĞİ (1931 - 1993) TÜRK TARİH
TARİH DERS KİTAPLARINDA
TEZİNDEN
TÜRK
- İSLAM
SENTEZİNE
TARİH EĞİTİMİ VE
TARİHTE
"ÖTEKİ" SORUNU
TARİH FELSEFESİ
TARİH-İ KOSTANTİNİYYE VE KAYASIRE
TARİH-İ MEŞRUTİYYET VE ŞARK MES’ELE-İ HAZIRASI
TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI
TARİH NEDİR ?
TARİH SOSYOLOJİSİ
TARİH SÖZLÜĞÜ
TARİH TASARIMI
TARİH UĞRUNDA MATBUAT ALEMİNDE BİRKAÇ ADIM
Sayfa: 72
Sınıfl am a/ Yer
342/T964T
342/T964T
342/T964T
342/T964T
711
ŞEMSETTİN SAMİ
T813.312/Ş353T
ŞEMSETTİN SAMİ
T813.312/Ş357T
NURİ CELAL İLERİ
956.1015/İ436T
J.C. SCOTT
303.61/S167T
KOCA RAGIB MEHMED
327.561/K612TT
PAŞA
ALİ SELÇUK
307.7708/S341T
DİĞDEM GEZEK
739.27/G373T
DİĞDEM GEZEK
739.27/G373T
SETH GODIN
658.4092/G625T
956.101543/T242T
MURAT BARDAKÇI
325.21089/B262T
MURAT BARDAKÇI
325.21089/B262T
MERAL DEMİREL
956.1023092/D355T
YORGO ANDREADIS
889.34/A516T
616.123/C629T
297.6/T254T
297.6/T254T
297.6/T254T
ŞANSLI ŞENOL
519.535/Ş356T
LAUREN WEISBERGER
823.354/W347T
AMIN MAALOUF
892.36/M224T
REŞAT NURİ GÜNTEKİN T813.315/G957T
SEVGİ SOYSAL
T813.317/S697T
ALİ AKYILDIZ
956.101542/A494T
808.8/T257T
YURDAGÜL
297.7/M335T
MEHMEDOĞLU
ÖNDER
KAYA
956.101544/K292T
HALİL İNALCIK
956.1015/İ524T
GÜLTEN KAZGAN
330.09561/K273T
GÜLTEN KAZGAN
330.09561/K273T
GIYASETTİN AYTAŞ
812.2/A972T
GIYASETTİN AYTAŞ
812.2/A972T
TARIK BUĞRA
T818.317/B836T
TARIK BUĞRA
T818.317/B836T
631.3/T264T
GÜLTEN KAZGAN
338.1609561/K273T
MİKHAEL DOUKAS
956.1015/D684T
HÜSEYİN KILIÇKAN
754.5/K444B
NECİP FAZIL KISAKÜREK 814.42/K472T
LEWIS MUMFORD
711/M852T
ETIENNE COPEAUX
956.1007/C663T
907/U487T
DOĞAN ÖZLEM
901/Ö743T
KATİB ÇELEBİ
956.1015/K275T
AHMET SAİB
956.101543/A353T
FARUK K. TİMURTAŞ
810.9/T558T
EDWARD HALLETT CARR 901/C266T
301.0722/T265T
MURAT TAŞTAN
903/T277T
R.G. COLLINGWOOD
901/C644T
ALİ BİRİNCİ
070.9/B565T
Tarih
2009
2009
2009
2009
2004
2004
2008
1995
2003
(T.B.)
2004
2006
2009
2009
2009
2009
2006
2008
2008
2008
2008
2008
2006
2009
(T.B.)
2009
1993
2006
2001
2005
1992
2009
2009
2002
2002
2003
2003
2004
2003
2008
2004
1966
2007
2006
2008
2001
2009
2007
2005
2009
2007
2007
1996
2001
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
4033 0088801
4034 0093842
4035 0093844
4036 0093846
4037 0094271
4038 0093847
4039 0093848
4040 0093849
4041 0093850
4042 0093851
4043 0093852
4044 0094200
4045 0093857
4046 0093853
4047 0093854
4048 0093855
4049 0088825
4050 0093856
4051 0093837
4052 0093858
4053 0093859
4054 0093860
4055 0093861
4056 0093862
4057 0092749
4058 0093863
4059 0093864
4060 0093865
4061 0093866
4062 0093843
4063 0093869
4064 0093870
4065 0093873
4066 0093874
4067 0093878
4068 0093875
4069 0093876
4070 0093877
4071 0093879
4072 0093880
4073 0093881
4074 0093882
4075 0093883
4076 0093884
4077 0095015
4078 0095016
4079 0093886
4080 0093887
4081 0095017
4082 0093888
4083 0093889
4084 0093890
4085 0090777
4086 0094427
4087 0093893
4088 0093894
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
TARİH VE MİLLİYETÇİLİK
TARİH VE TİN : ÖZGÜRLEŞME FELSEFESİ ÜZERİNE BİR
İNCELEME
TARİH YOLUNDA YAKIN MAZİNİN SİYASİ VE FİKRİ
AHVALİ
TARİHE GİRİŞ
TARİHE HÜKMEDEN MİLLET TÜRKLER
TARİHİ DEĞİŞTİREN ASKERLER
TARİHİ DEĞİŞTİREN BİLGİNLER
TARİHİ DEĞİŞTİREN İMPARATORLUKLAR
TARİHİ DEĞİŞTİREN KADINLAR
TARİHİ DEĞİŞTİREN OLAYLAR
TARİHİ GEREKÇELERİYLE HARF İNKILABI VE
KAZANIMLARI
TARİHİ VE KÜLTÜREL BOYUTLARIYLA TÜRKİYEDE
ALEVİLER
BEKTAŞİLER NUSAYRİLER
TARİHİ
YÖRÜNGELERİ
TARİHİN GÖLGESİNDE MEŞAHİR-İ MEÇHULEDEN
BİRKAÇ
TARİHİNZAT
IŞIĞINDA
TARİHİN IŞIĞINDA
TARİHİN IŞIĞINDA ERMENİ DOSYASI
TARİHİN İZİNDE
TARİHÖNCESİNDE TİCARET VE DEĞİŞ TOKUŞ
TARİHSEL ROMAN ÜZERİNE
TARİHSEL ROMAN ÜZERİNE
TARİHSEL SOSYOLOJİ
TARİHSEL SOSYOLOJİ : BLOCH’TAN WALLERSTEIN’E
GÖRÜŞLER
VE YÖNTEMLER
TARİHSEL SOSYOLOJİ
STRATEJİLER, SORUNSALLAR,
PARADİGMALAR
TARİHSEL SÜRECİYLE AÇIKÖĞRETİM, ÖĞRETMEN
YETİŞTİRME
VE 1İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS
TARİHTE BİLİM
TARİHTE BİLİM 2
TARİHTE TÜRK YURTLARI
TARİHTEN GÜNCELLİĞE
TARİHYAZIMI
TASARIM / T+KONUTLAR 2
TASARIM / T+YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARI
TASARIMA DAYALI INOVASYON
TASARIMI ANLAMAK
TASAVVUF BAHÇELERİ
TASAVVUF KISA BİR GİRİŞ
TASAVVUF KISA BİR GİRİŞ
TASAVVUF KISA BİR GİRİŞ
TASAVVUF SÖZLÜĞÜ : İNGİLİZCE - TÜRKÇE / TÜRKÇE İNGİLİZCE GİRİŞ
TASAVVUFA
TASAVVUFİ DÜŞÜNCENİN
ESASLARI(TABSİRATÜ’L-MÜBTEDİ
VE
TAŞLARIN AŞKI
TATARCIK
TBMM’NİN ÇALIŞMA YÖNTEMİ TBMM İÇTÜZÜĞÜ
TEACHING FOR INTELLECTUAL AND EMOTIONAL
LEARNING
: A MODEL
FOR CREATING
TEACHING (TIEL)
SWIMMING
AND WATER
SAFETY :POWERFUL
THE
AUSTRALIAN
WAY
TEBBET PRIMER RINOPLASTI
TEBESSÜM VE TEFEKKÜR
TECTONIC GEOMORPHOLOGY
TEHLİKELİ CEHALET
TEHLİKELİ OYUNLAR
TEHLİKELİ OYUNLAR
TEKNİK - TAKTİK - KONDİSYON BASKETBOL
TEKNİK - TAKTİK - KONDİSYON VOLEYBOL
TEKNİK ELEMANLAR İÇİN TEMEL TEKNİK ÇİZİM
TEKNİK ELEMANLAR İÇİN TEMEL TEKNİK ÇİZİM
Sayfa: 73
TAHSİN ÜNAL
JOEL KOVEL
ALİ BİRİNCİ
BEKİR BİÇER
CEMAL ANADOL
ALİ ÇİMEN
ALİ ÇİMEN
ALİ ÇİMEN
ALİ ÇİMEN
ALİ ÇİMEN
CENGİZ DÖNMEZ
IGOR MIHAILOVİÇ
DIAKONOFF
ALİ BİRİNCİ
İLBER ORTAYLI
İLBER ORTAYLI
GÜLTEKİN URAL
İLBER ORTAYLI
İ. BANU DOĞAN
TURGUT GÖĞEBAKAN
TURGUT GÖĞEBAKAN
ELİSABETH ÖZDALGA
ALİ OSMAN ENGİN
J.D. BERNAL
J.D. BERNAL
LAJOS LIGETI
MURAT BELGE
ERNST BREISACH
NİGAN BAYAZIT
ESSEYYİD ABDÜLHAKİM
ARVASİ
WILLIAM C. CHITTICK
WILLIAM C. CHITTICK
WILLIAM C. CHITTICK
ERGUN KOCABIYIK
İSMAİL ÖZMEN
AHİ EVREN
TOBIAS HILL
HALİDE EDİB ADIVAR
FAHRİ BAKIRCI
CHRISTY FOLSOM
OSMAN ARIKAN
DURSUN GÜRLEK
DOUGLAS W. BURBANK
OĞUZ ATAY
OĞUZ ATAY
ÜMİT URARTU
ÜMİT URARTU
KEMAL VAROL
KEMAL VAROL
Sınıfl am a/ Yer
956.1/Ü524T
123.5/K673T
907.2/B565T
901/B513T
956/A522T
909/Ç553T
509.22/Ç553T
909.Ç553T
305.4092/Ç553T
909/Ç535T
956.0812/D955T
297.82/T265T
909/D524T
920.0561/B565T
956.1/O672T
956.1/O672T
323.11091992/U624T
956.1/O672T
306.3/D632T
801.953/G933T
801.953/G933T
301/Ö922T
301.0722/T265T
301/T265T
371.3/E535T
509/B365T
509/B365T
956.1/L533T
814.42/B343T
901/B634T
729.2/T272T
729.2/T272T
620.82/T272T
620.82/B292T
297.4/A682T
297.7/C347T
297.7/C347T
297.7/C347T
297.403/K611T
297.4/Ö953T
297.4/A35T
823.914/H544T
T813.315/A247T
328.956/B244T
371.3/F647T
797.2/T321T
617.523/A654T
297.83/G964T
551.41/B861T
814.42/T334T
813.42/A729T
813.42/A729T
796.323/U626T
796.325/U626T
744.07/V266T
744.07/V266T
Tarih
2007
2000
2001
2008
1977
2009
2009
2009
2010
2008
2009
2004
2004
2001
2009
2009
1998
2008
2008
2004
2004
2009
2009
2007
2008
2009
2009
2008
2008
2009
2008
2008
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2004
2009
2000
2009
2001
2009
2001
2009
2010
2010
2006
2006
2009
2009
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
4089 0093895
4090 0093896
4091 0093897
4092 0093898
4093 0093899
4094 0093900
4095 0093901
4096 0093892
4097 0093902
4098 0093903
4099 0093904
4100 0093905
4101 0093906
4102 0093907
4103 0093908
4104 0093909
4105 0093910
4106 0093911
4107 0093912
4108 0093913
4109 0093914
4110 0093915
4111 0093916
4112 0093917
4113 0093918
4114 0093920
4115 0093921
4116 0093919
4117 0093925
4118 0093923
4119 0093924
4120 0093922
4121 0093926
4122 0093927
4123 0093928
4124 0093929
4125 0093930
4126 0093931
4127 0093932
4128 0093933
4129 0093934
4130 0093935
4131 0093937
4132 0093938
4133 0093939
4134 0093940
4135 0093941
4136 0093942
4137 0093943
4138 0088739
4139 0093570
4140 0092447
4141 0093945
4142 0090553
4143 0090554
4144 0090555
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
TEKNİK RESİM
TEKNİK TESİSAT EL KİTABI
TEKNİK TESİSAT EL KİTABI
TEKNOEKONOMİ SEÇME YAZILAR
TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ
TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ
TEKTANRILI DİNLER KARŞISINDA KADIN
TELEVİZYON PROGRAM YAPIMCILIĞI “BİR TELEVİZYON
YAPIMCISININ
GEREKEN
HER
ŞEY”
TELEVİZYON VEBİLMESİ
RADYODA
TÜRKİYE
TÜRKÇESİ
TELEVİZYONDA HABERİN MAGAZİNELLEŞMESİ
TEMEL ANALİTİK KİMYA
TEMEL ANALİTİK KİMYA
TEMEL ANALİTİK KİMYA
TEMEL CERRAHİ
TEMEL EKONOMETRİ
TEMEL EKONOMETRİ
TEMEL EKONOMİ
TEMEL EKONOMİ
TEMEL EKONOMİ (BASINDAN ÖRNEKLERLE)
TEMEL FOTOĞRAF BİLGİLERİ
TEMEL İLK YARDIM
TEMEL İNŞAATI
TEMEL İNŞAATI
TEMEL İŞLETMECİLİK BİLGİLERİi
TEMEL KİMYA : MOLEKÜLLER, MADDELER VE
DEĞİŞİMLER
-1
TEMEL KİMYACİLT
: MOLEKÜLLER,
MADDELER VE
DEĞİŞİMLER
CİLT
-1
TEMEL KİMYA : MOLEKÜLLER,
MADDELER VE
DEĞİŞİMLER
CİLT
2
TEMEL KİMYASAL HESAPLAMALAR
TEMEL KİMYA KAVRAMLARI
TEMEL KİMYA MOLEKÜLLER, MADDELER VE
DEĞİŞİMLER
CİLT - 1 : SORULARIN
CEVAPLARI
VE
TEMEL KİMYA: MOLEKÜLLER,
MADDELER
VE
DEĞİŞİMLER
: CİLT
-2
TEMEL KONUŞMA
TEKNİKLERİ
DİKSİYON
TEMEL KONUŞMA TEKNİKLERİ DİKSİYON
TEMEL MATEMATİK
TEMEL MATEMATİK VE İŞLETME UYGULAMALARI
TEMEL MATEMATİK VE İŞLETME UYGULAMALARI
TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ - I
TEMEL ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ
TEMEL PAZARLAMA KAVRAMLARI
TEMEL ÜNİVERSİTE KİMYASI
TEMEL VE KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
TEMİNAT SÖZLEŞMELERİNDE RÜCU İLİŞKİLERİ
TEN VE TAŞ : BATI UYGARLIĞINDA BEDEN VE ŞEHİR
TENİS TEKNİK, TAKTİK KONDİSYON
TEORİ VE ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER İLE BİLGİSAYAR
UYGULAMALI
AKIŞKANLAR
MEKANİĞİ
HİDROLİK
TEORİ VE ÇÖZÜMLÜ
PROBLEMLER
İLEVE
BİLGİSAYAR
UYGULAMALI
AKIŞKANLAR
MEKANİĞİ
VE
HİDROLİK
TEORİ VE ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER İLE BİLGİSAYAR
UYGULAMALI
AKIŞKANLAR
MEKANİĞİ
HİDROLİK
TEORİ VE ÇÖZÜMLÜ
PROBLEMLER
İLEVE
BİLGİSAYAR
UYGULAMALI
AKIŞKANLAR
MEKANİĞİ
VE
HİDROLİK
TEORİ VE METOD : TÜRK KÜLTÜRLÜ HALKLARDA
HALK
İNANÇLARI
TEORİ VE PROBLEMLERLE SİNYALLER VE SİSTEMLER
TEORİDE VE UYGULAMADA KAMU MALİYESİ
TEORİDEN PRATİĞE HALKLA İLİŞKİLER PROJELER :
ÖDÜLLÜ
ÖRNEK
UYGULAMALAR
TEORİDEN
UYGULAMALARA
ALGORİTMALAR
TEORİDEN UYGULAMALARA ALGORİTMALAR
TEORİDEN UYGULAMALARA ALGORİTMALAR
Sayfa: 74
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
744/B272T
621.4025/C25T
621.4025/C25T
338.6/S992T
658.8/E622T
600/T345T
600/T345T
FATMAGÜL BERKTAY
305.4209/B364T
COLIN HART
791.45/H267T
DOĞAN YILDIZ
417/Y442T
HAKAN ERGÜL
170.193/E639T
HÜSEYİN AFŞAR
543/A272T
HÜSEYİN AFŞAR
543/A272T
HÜSEYİN AFŞAR
543/A272T
617/T353T
DAMODAR N. GUJARATI 330.015195/G872T
DAMODAR N. GUJARATI 330.015195/G872T
330.1/T353T
330.1/T353T
TÜMAY ERTEK
330/E673T
ALİ FAZIL
778.6/F274T
FETHİYE ERDİL
616.0252/E625T
H. RECEP YILMAZ
624.15/Y445T
H. RECEP YILMAZ
624.15/Y445T
ERDAL ÜNSALAN
658/Ü572T
PETER ATKINS
540/A744T
PETER ATKINS
540/A744T
PETER ATKINS
540/A744T
YÜKSEL SARIKAYA
540.76/S264T
BASRİ ATASOY
540/A727T
CHARLES TRAPP
540/T626T
PETER ATKINS
540/A744T
SIRRI ER
808.5/E6T
SIRRI ER
808.5/E6T
MUSTAFA BALCI
510/B241T
M. ERDAL BALABAN
510/B242T
M. ERDAL BALABAN
510/B242T
NAİL YAVUZOĞLU
780.7/Y278T
TARO YAMANE
519.53/Y252T
MEHMET OLUÇ
658.8/O481T
ENDER ERDİK
540/E625T
RİAN DİŞÇİ
610.028/D571T
A. ÖZGE YENİCE
346.096/Y355T
RICHARD SENNETT
307.7609/S355T
ÜMİT URARTU
796.342/U626T
YALÇIN YÜKSEL
620.106/Y947T
YALÇIN YÜKSEL
620.106/Y947T
YALÇIN YÜKSEL
620.106/Y947T
YALÇIN YÜKSEL
620.106/Y947T
YAŞAR KALAFAT
398.41/K242T
HWEI P. HSU
621.3815/H78T
M. KAMİL MUTLUER
336/M874T
NİLAY BAŞOK YURDAKUL 659.2/Y862T
VASİF VAGİFOĞLU
005.1/N215T
NABİYEV
VASİF
VAGİFOĞLU
005.1/N215T
NABİYEV
VASİF
VAGİFOĞLU
005.1/N215T
NABİYEV
2009
2008
2008
2008
2008
2009
2007
2000
2007
2009
2005
2009
2009
2009
2004
2009
2009
2008
2008
2009
1996
HÜDAYİM BAŞAK
MUHİDDİN CAN
MUHİDDİN CAN
ALKAN SOYAK
MURAT ERDAL
2004
2004
2009
1999
1999
1999
2006
2004
2000
1999
2009
2009
2008
2004
2004
2006
2001
2006
2007
2008
2009
2006
1996
2008
2008
2008
2008
2008
2001
2007
2008
2009
2009
2009
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
4145 0090556
4146 0090557
4147 0093948
4148 0093949
4149 0093950
4150 0093951
4151 0088798
4152 0088827
4153 0093952
4154 0093953
4155 0093954
4156 0093955
4157 0093983
4158 0095019
4159 0093956
4160 0095020
4161 0095041
4162 0095039
4163 0095042
4164 0095043
4165 0094817
4166 0095044
4167 0093958
4168 0093959
4169 0095045
4170 0093960
4171 0095047
4172 0095046
4173 0093962
4174 0093963
4175 0093288
4176 0093964
4177 0093965
4178 0093966
4179 0093967
4180 0093968
4181 0093969
4182 0093970
4183 0092334
4184 0093972
4185 0091398
4186 0093973
4187 0093974
4188 0093971
4189 0093975
4190 0093961
4191 0093976
4192 0093977
4193 0093978
4194 0093979
4195 0093980
4196 0093981
4197 0093982
4198 0093984
4199 0093985
4200 0093986
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
TEORİDEN UYGULAMALARA ALGORİTMALAR
TEORİDEN UYGULAMALARA ALGORİTMALAR
TERAPİ
TERAPİSTİM YANIMDA
TERMODİNAMİK KİNETİK KURAM VE İSTATİSTİK
TERMODİNAMİK
TERÖRİST
TESLİM Mİ OLACAĞIZ : TÜRK TARİHİNDEN
MENKIBELER
TEŞKİLAT-I MAHSUSA (VE CASUSLUK ÖRGÜTLERİ)
TEŞKİLAT-I MAHSUSA’DAN MİT’E
TEŞKİLAT NEDİR
TEVARİH-İ AL-İ SELÇUK [OĞUZNAME - SELÇUKLU
TARİHİ] AL-İ SELÇUK [OĞUZNAME - SELÇUKLU
TEVARİH-İ
TARİHİ]
TEXTBOOK
OF CARDIOV ASCULAR MEDICINE : TÜRKÇE
TEXTBOOK OF CARDIOVASCULAR MEDICINE
TEXTBOOK OF CARDIOVASCULER MEDİCİNE : TÜRKÇE
TEXTBOOK OF VETERINARY DIAGNOSTIC RADIOLOGY
THEORY OF MACHINES AND MECHANISMS
THE THEORY OF MACHINES THROUGH SOLVED
PROBLEMS
THIN FILM SOLAR CELLS FABRICATION,
CHARACTERIZATION
AND
THINKING
REASONING
IN APPLICATIONS
HUMAN DECISION MAKING :
THE
METHOD
OF
ARGUMENT
AND HEURISTIC
THOMPSON AND THOMPSON GENETICS
IN MEDICINE
THYROID CYTOPATHOLOGY
TIBBİ FİZYOLOJİ
TIBBİ FİZYOLOJİ
TIETZ’S APPLIED LABORATORY MEDICINE
TIKANMA
TIME SERIES ANALYSIS : REGRESSION TECHNIQUES
TIME SERIES ANALYSİS : FORECASTING AND CONTROL
TIP HUKUKU
TIRPAN
TİCARET VE TURİZM EĞİTİMİNDE ÖZEL ÖĞRETİM
YÖNTEMLERİ
TİCARİ MATEMATİK
TİNİN GÖRÜNGÜBİLİMİ
TİRE VE ÇEVRESİNDE BULUNAN PİŞMİŞ TOPRAK
LAHİTLER
TERRA COTTA
SARCOPHAGI
FROM TIRE
TİYATRO...: TİYATRO...
TİYATRO...
(İLKÖĞRETİM
OKULLARINA
7
OYUN
VE
SAHNELEME
TEKNİĞİ)
TİYATRODAN GÖSTERİ SANATLARINA
TOHUM
TOKAT YÖRESİNDE GELENEKSEL ALEVİLİK
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BAKIŞ AÇISIYLA
İSTATİSTİKSEL
KONTROL
TOPLAM KALİTEKALİTE
YÖNETİMİ
BAKIŞ AÇISIYLA
İSTATİSTİKSEL
KALİTE
KONTROL
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE DOSYALAMA
VE
ARŞİVLEME
TOPLAM
KALİTETEKNİKLERİ
YÖNETİMİ FAKAT NASIL ?
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ FAKAT NASIL ?
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE ISO 9000 KALİTE
YÖNETİM
SİSTEMLERİ YORUMCU YAKLAŞIM
TOPLUM BİLİMLERİNDE
TOPLUM SAĞLIĞINA BİR KÖPRÜ TIP EĞİTİMİ
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
TOPLUMSAL HAREKETLER TARİH, TEORİ VE DENEYİM
TOPLUMSAL TARİH ÇALIŞMALARI
TOPOGRAFYA ÖLÇME BİLGİSİ
TOPOGRAFYA ÖLÇME BİLGİSİ
TOPOGRAFYA ÖLÇME BİLGİSİ
TOPOGRAFYA ÖLÇME BİLGİSİ
TOPRAK ANA
TOPRAK ANA
TOPRAK COĞRAFYASI
Sayfa: 75
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
005.1/N215T
005.1/N215T
823.914/L623T
158.1/M152T
536.7/S326T
823.354/U625T
T813.317/Ü524T
327.12561/H519T
327.12561/B232T
331.891/K613T
956.1014/Y274T
956.1014/Y274T
616.12/T397T
616.12/T397T
616.12/T377T
DONALD E. THRALL
636.0890757/T362T
JOHN J. UICKER
621.8/U514T
J.S. RAO
621.8/R26T
621.31244/T355T
PETER A. FACIONE
160/F214T
ROBERT L. NUSSBAUM
616.042/N877T
DOUGLAS P. CLARK
616.4407/C426T
ARTHUR C. GUYTON
612/G997T
ARTHUR C. GUYTON
612/G997T
MITCHELL SCOTT
616.0756/S167T
CHUCK PALAHNIUK
823.354/P242T
CHARLES W. OSTROM
300.1519/O776T
GEORGE E.P. BOX
519.55/B69T
HAKAN HAKERİ
610.026561/H243T
FAKİR BAYKURT
T813.317/B294T
EMİNE ORHANER
371.3/O632T
NURHAN AYDIN
657.42/A924T
GEORG WILHELM
193/H333T
FRIEDRICH
ADİL EVRENHEGEL
939.2/E763T
FERDİ MERTER
812.42/M367T
ALİ H. NEYZİ
792.09/N397T
NECİP FAZIL KISAKÜREK 812.42/K472T
CENKSU ÜÇER
305.69762/Ü136T
ERKAN IŞIĞIÇOK
658.562/I743T
ERKAN IŞIĞIÇOK
658.562/I743T
HASAN TUTAR
651.53/T872T
AHMET KOVANCI
658.4063/K672T
AHMET KOVANCI
658.4063/K672T
MUHSİN HALİS
658.4013/H245T
301/T664T
CEM TERZİ
610.92/T367T
658.1/T664T
303.484/T664T
ÇAĞLAR KEYDER
330.9/K392T
CEVAT İNAL
526.98/İ524T
CEVAT İNAL
526.98/İ524T
HÜSEYİN GAZİ BAŞ
526.98/B27T
HÜSEYİN GAZİ BAŞ
526.98/B27T
CENGİZ AYTMATOV
818.9927303/A975T
CENGİZ AYTMATOV
818.9927303/A975T
BARIŞ MATER
631.407/M273T
2009
2009
2003
2009
2002
2008
2007
1996
2009
VASİF VAGİFOĞLU
NABİYEV
VASİF
VAGİFOĞLU
NABİYEV
DAVID
LODGE
SUSANNA MCMAHON
FRANCIS W. SEARS
JOHN UPDIKE
TAHSİN ÜNAL
ERGUN HİÇYILMAZ
İLHAN BAHAR
ZEKİ KOÇER
YZICIZADE ALİ
YZICIZADE ALİ
2009
2009
2008
2007
2008
2007
2003
2007
2007
2007
2007
2005
2007
2007
2007
2009
1990
2008
2007
2008
2007
2009
2004
1985
2007
2004
2008
2005
2004
2004
2001
2007
2007
2008
2008
2001
2009
2008
2009
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2004
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
4201 0093987
4202 0093988
4203 0095048
4204 0093989
4205 0093302
4206 0093991
4207 0093990
4208 0093993
4209 0091407
4210 0093994
4211 0093995
4212 0093996
4213 0093120
4214 0093997
4215 0093999
4216 0094000
4217 0094001
4218 0094002
4219 0094003
4220 0094004
4221 0094005
4222 0094006
4223 0094007
4224 0094008
4225 0094009
4226 0094010
4227 0094011
4228 0094012
4229 0094013
4230 0094014
4231 0094016
4232 0094017
4233 0094018
4234 0094019
4235 0094021
4236 0092012
4237 0088672
4238 0094020
4239 0088720
4240 0094022
4241 0088793
4242 0088815
4243 0094023
4244 0094024
4245 0094025
4246 0094026
4247 0094027
4248 0092635
4249 0094028
4250 0094030
4251 0094029
4252 0094031
4253 0094032
4254 0088772
4255 0094035
4256 0094036
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
TOTALİTARİZMİN KAYNAKLARI - 1 ANTİSEMİTİZM : THE
ORIGINS
OF TOTALITARIANISM
TOTALİTARİZMİN
KAYNAKLARI - 2 EMPERYALİZM : THE
ORIGINS
OF TOTALITARIANISM
TRIGONOMETRIC
SERIES : VOLUMES I AND II
COMBINED
TRISTAN İHANETİ
HANNAH ARENDT
HANNAH ARENDT
A. ZYGMUND
ROBERT LUDLUM
TRUMP UNIVERSITY PAZARLAMA 101 : PAZARLAMANIN DON SEXTON
EN GÜÇLÜHELEN
FİKİRLERİ DAHA FAZLA MÜŞTERİ EDİNMEK MARGARET GEORGE
TRUVALI
TRUVA HAZİNESİ
CLIVE CUSSLER
TUĞRALAR
ENİS BATUR
TUHAF BİR VAKA : BAY HYDE
ROBERT LOUIS
STEVENSON
TUHAF ZAMANLAR : BİR 20. YÜZYIL HAYATI :
ERIC HOBSBAWM
INTERESTING
TIMES
A
TWENTIETH
CENTURY
LIFE
TUNCAY TERZİHANESİ
SUNAY AKIN
TUNCAY TERZİHANESİ
SUNAY AKIN
TUREK ORTOPEDİ İLKELER VE UYGULAMALARI
TURGUT ALP
YAVUZ BAHADIROĞLU
TURİZM EKONOMİSİ
OZAN BAHAR
TURİZM EKONOMİSİ
KURBAN ÜNLÜÖNEN
TURİZM HUKUKU
FARUK ANDAÇ
TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM
TEKNİKLERİ
TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM
TEKNİKLERİ
TURİZM İŞLETMELERİNDE KURUMSAL İTİBAR
MURAT GÜMÜŞ
YÖNETİMİ
TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZLERİ
ALPARSLAN USAL
TURİZM İŞLETMELERİNİN PAZARLAMASINDA 7P VE 7C
TURİZM PAZARLAMASI
BAHATTİN RIZAOĞLU
TURİZMDE ETİK : KAVRAMLAR - İLKELER MERYAM AKOĞLAN
STANDARTLAR
KOZAKİNALCIK
TURKEY AND EUROPE IN HISTORY
HALİL
TUTKULU SOSYOLOJİ
ANN GAME
TUTULMA
STEPHENIE MEYER
TUTUNAMAYANLAR
OĞUZ ATAY
TÜKENEN DÜNYA
AL GORE
TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ
ERDOĞAN KOÇ
GLOBAL
YEREL YAKLAŞIM
TÜKETİMVE
TOPLUMU
: SÖYLENCELERİ YAPILARI
JEAN BAUDRILLARD
TÜM YÖNLERİYLE MEDYA VE İLETİŞİM
TÜNEL FARELERİ
MICHAEL CONNELLY
TÜREV ÜRÜN FİYATLAMA TEKNİKLERİ
KASIRGA YILDIRAK
TÜRK - AMERİKAN İLŞKİLERİNİN TARİHSEL KÖKENLERİ ÇAGRI ERHAN
TÜRK - FRANSIZ İLİŞKİLERİNDE HATAY SORUNU (1918 SERHAN ADA
-TÜRK
1939)- RUS MÜCADELESİ
YAHYA OKÇU
TÜRK - RUS MÜNASEBETLERİ VE MUHAREBELERİ
SAMİHA AYVERDİ
TÜRK - YUNAN İLİŞKİLERİ VE NÜFUS MÜBADELESİ
RAMAZAN TOSUN
(1821
- 1930) HUKUKU
TÜRK ANAYASA
HASAN TUNÇ
TÜRK ANAYASA TARİHİ
FARUK YILMAZ
TÜRK ASKERLİK KÜLTÜRÜ
TAHSİN ÜNAL
TÜRK BASININDA TEVFİK FİKRET 1924 - 1940
NURAN ÖZLÜK
TÜRK BİLİMKURGU ÖYKÜLERİ
TÜRK CEZA HUKUKUNA GİRİŞ
NUR CENTEL
TÜRK ÇOCUK EDEBİYATINDA BİLİMKURGU
MAZLUM AKIN
TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ
KEMAL H. KARPAT
TÜRK DESTANCILIK TARİHİ BAĞLAMINDA KÖROĞLU
FUZULİ BAYAT
DESTANI
(TÜRK
DÜNYASININ
KÖROĞLU
TÜRK DEVRİM TARİHİ
TOKTAMIŞ ATEŞ
TÜRK DIŞ POLİTİKASI : KURTULUŞ SAVAŞINDAN
BUGÜNE
BELGELER,
YORUMLAR (CİLT - II
TÜRK DIŞOLGULAR,
POLİTİKASI
(1919 - 2008)
TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÇALIŞMALARI CUMHURİYET
DÖNEMİ
ULUSAL REHBER
: ARŞİVLER,
RESİM VE İSMAİL SOYSAL
TÜRK DIŞİÇİN
POLİTİKASI
İNCELEMELERİ
İÇİN KILAVUZ
(1919
1993)
TÜRK DIŞ SİYASETİ (İNÖNÜ - BAYAR DÖNEMLERİ)
MUSTAFA EKİNCİKLİ
TÜRK DİLİ : YAZILI ANLATIM SÖZLÜ ANLATIM
TÜRK DİLİ DİL VE ANLATIM YAŞAYAN TÜRKÇE ÜZERİNE ATİLLA ÖZKIRIMLI
BİR DENEME
Sayfa: 76
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
305.8924/A635T
305.8924/A635T
515.2433/Z935T
823.354/L824T
658.82/S397T
823.354/G366T
823.354/C877T
811.42/B278T
823.8/S737T
907.202/H617T
814.42/A445T
814.42/A445T
617.8/T863T
T813.317/B232T
338.4791/B232T
338.4791/U549T
338.46/A522T
338.4791/T865T
338.4791/T865T
658.4/G959T
658.837/U724T
338.46/T865T
338.46/R472T
338.4791/K672T
956.1015/İ524T
301/G253T
823.354/M393T
813.42/A729T
628.5/G663T
658.82/K61T
339.47/B282T
302.23/T95T
823.354/C655T
332.63204/Y442T
327.561073/E632T
327.561044/A22T
956.101532/O418T
327.56047/A973T
325.2495/T678T
342.0256/T851T
342.029561/Y445T
355.033/Ü524T
T811.312/Ö949T
813.42/T964T
343/C357T
808.06834/A445T
324.2/K266T
398.22/B292T
956.1024/A737T
327.956/T964T
327.1/T964T
327.561/T964T
327.561/S697T
327.561/E455T
808.07/T964T
410/Ö744T
2009
2009
2005
2006
2008
2008
2007
2006
2006
2006
2007
2007
2009
2007
2008
2009
2009
2008
2008
2009
2006
2009
2007
2006
2006
1999
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2004
2008
2001
2005
2004
2004
2002
2009
2007
2007
2008
2003
2008
2009
2010
2009
2007
2008
2008
2007
1993
2007
2008
2007
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
4257 0094033
4258 0094037
4259 0094038
4260 0094039
4261 0094040
4262 0094041
4263 0094042
4264 0094670
4265 0094043
4266 0094044
4267 0094045
4268 0094047
4269 0094046
4270 0094057
4271 0094048
4272 0094049
4273 0094050
4274 0094051
4275 0094052
4276 0094053
4277 0094058
4278 0094059
4279 0094060
4280 0094061
4281 0094062
4282 0094063
4283 0094064
4284 0094065
4285 0094068
4286 0094066
4287 0094067
4288 0094069
4289 0094070
4290 0094071
4291 0094072
4292 0094074
4293 0094075
4294 0088738
4295 0094076
4296 0094077
4297 0094078
4298 0094079
4299 0094080
4300 0094081
4301 0094082
4302 0094083
4303 0094084
4304 0094085
4305 0094086
4306 0094087
4307 0094088
4308 0094089
4309 0088736
4310 0088734
4311 0088737
4312 0088735
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON
TÜRK DİLİNİN YURTLARI
TÜRK DİN SOSYOLOJİSİ İMKAN VE SORUNLAR
TÜRK DİNİNİN SOSYOLOJİK İMKANI : İSLAM
PROTESTANLIĞI
VE ALEVİLİK
TÜRK DÜNYASI EPİK
DESTAN GELENEĞİ
TÜRK DÜŞÜNCE DÜNYASINDA YOL İZLERİ
TÜRK DÜŞÜNCE DÜNYASININ BUNALIMI
TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİNDE ZİYA GÖKALP VE
TÜRKÇÜLÜĞÜN
TÜRK EDEBİYATIBOYUTLARI
ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR - I
TÜRK EDEBİYATI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR - II
TÜRK EDEBİYATI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR - III TİP
TAHLİLLERİ
TÜRK EDEBİYATI VE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914 1918)
: PROPAGANDADAN
MİLLİ
KİMLİK
İNŞASINA
TÜRK EDEBİYATI
VE BİRİNCİ
DÜNYA
SAVAŞI
(1914 1918)
PROPAGANDADAN
MİLLİ
KİMLİK
İNŞASINA
TÜRK EDEBİYATINDAN SEÇME PARÇALAR
TÜRK EDEBİYATINDA HİKAYE VE ROMAN - I
TÜRK EDEBİYATINDA HİKAYE VE ROMAN - II :
MEŞRUTİYET’TEN
CUMHURİYET’E
KADAR (1911
TÜRK EDEBİYATINDA
HİKAYE VE ROMAN
- III - 1922)
TÜRK EDEBİYATINDA HÜ ŞİİRLERİ
TÜRK EDEBİYATINDA İLK MUTASAVVIFLAR
TÜRK EDEBİYATINDA MAHLASLAR TAKMA ADLAR
TAPŞIRMALAR
VE LAKAPLAR
TÜRK EĞİTİM DÜŞÜNCESİ
TARİHİ “ARAŞTIRMALAR”
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
(KAVRAMLAR,
SÜREÇLER VE UYGULAMALAR)
TÜRK EĞİTİM TARİHİ
TÜRK EĞİTİM TARİHİ : M.Ö. 1000 - M.S. 2009
TÜRK EĞİTİM TARİHİ : M.Ö. 1000 - M.S. 2009
TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ (YABANCI BELGELER
IŞIĞINDA)
VE BUGÜNÜ
TÜRK FİLM DÜNÜ
ARAŞTIRMALARINDA
YENİ YÖNELİMLER - 3
:TÜRK
KARŞILAŞMALAR
FİLM ARAŞTIRMALARINDA YENİ YÖNELİMLER - 1
TÜRK FİLM ARAŞTIRMALARINDA YENİ YÖNELİMLER - 2
:TÜRK
TÜRKFİLM
SİNAMASI,
AMA HANGİSİ YENİ
? TÜRK
SİNEMASINA
ARAŞTIRMALARINDA
YÖNELİMLER
-4
:TÜRK
TÜRKFİLM
SİNEMASI
:
HAYALİ
VATANIMIZ
ARAŞTIRMALARINDA YENİ YÖNELİMLER - 5
:TÜRK
SİNEMA
TARİH
FİLMVEARAŞTIRMALARINDA
YENİ YÖNELİMLER - 6
:TÜRK
SİNEMA
VE
SEYİR
FİLM ARAŞTIRMALARINDA
YENİ YÖNELİMLER 7 :
SİNEMA
VE PARA
TÜRK HALK
EDEBİYATI EL KİTABI
TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ
TÜRK HALK İRFANINDA KURT : TÜRK KÜLTÜRLÜ
HALKLARDA
TÜRK HALK İNANÇLARI
TÜRK
HALK ÖYKÜLERİ
TÜRK HALK ŞİİRİ ANTOLOJİSİ
TÜRK HALKBİLİMİ
TÜRK HUKUK TARİHİ DERSLERİ
TÜRK HUKUKUNDA PATENT VERİLEBİLİRLİK ŞARTLARI
TÜRK İDARESİNDE BULGARİSTAN (1973 - 1255)
TÜRK İSLAM EDEBİYATI
TÜRK KAMU YÖNETİMİ
TÜRK KİMLİĞİ
TÜRK KİMLİĞİ : AYVAZ GÖKDEMİR’E ARMAĞAN - 2
TÜRK KOZMOLOJİSİNE GİRİŞ
TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI VE DEVRİMİ TARİHİ
TÜRK KÜLTÜR DÜNYASINDA PORTRELER
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
TÜRK KÜLTÜRLÜ HALKLARDA HALK İNANÇLARI :
DEDEMKÜLTÜRLÜ
KORKUT AŞAĞI
ELLER HALK İNANÇLARI :
TÜRK
HALKLARDA
DEDEM
KORKUT
YUKARI
ELLER
TÜRK KÜLTÜRLÜ HALKLARDA
TÜRK HALK İNANÇLARI :
DEDEM
KORKUT
AK
KOYUNLU
COĞRAFYASI
TÜRK KÜLTÜRLÜ HALKLARDA TÜRK
HALK İNANÇLARI :
DEDEM KORKUT DAŞ OĞUZ ELLERİ
Sayfa: 77
NEVZAT ÖZKAN
FAZLI ARABACI
YASİN AKTAN
ÖZKUL ÇOBANOĞLU
KURTULUŞ KAYALI
KURTULUŞ KAYALI
LÜTFÜ ŞEHSUVAROĞLU
MEHMET KAPLAN
MEHMET KAPLAN
MEHMET KAPLAN
EROL KÖROĞLU
EROL KÖROĞLU
CEVDET KUDRET
CEVDET KUDRET
CEVDET KUDRET
CEVDET KUDRET
MUSTAFA TATCI
M. FUAD KÖPRÜLÜ
MEHMET SEMİH
CAVİT BİNBAŞIOĞLU
R. CENGİZ AKÇAY
R. CENGİZ AKÇAY
MUSA GÜRSEL
SALİH ÖZKAN
YAHYA AKYÜZ
YAHYA AKYÜZ
AHMET GÜREL
ABDURRAHMAN GÜZEL
ERMAN ARTUN
YAŞAR KALAFAT
ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU
ALİ ÇELİK
ERMAN ARTUN
ZİYA UMUR
ÖZGÜR ÖZTÜRK
AHMET REFİK
H. İBRAHİM ŞENER
AHMET HAMDİ AYDIN
AYVAZ GÖKDEMİR
EMEL ESİN
AYFERİ GÖZE
KURTULUŞ KAYALI
CEMAL ANADOL
YAŞAR KALAFAT
YAŞAR KALAFAT
YAŞAR KALAFAT
YAŞAR KALAFAT
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
410/T964T
417/Ö742T
306.6/A621T
306.6/A472T
398.5/Ç612T
199.561/K292T
199.561/K292T
320.54561/Ş337T
810/K264T
810/K264T
810/K264T
801.95/K966T
801.95/K966T
810/K826T
T813.31/K826T
T813.31/K826T
T813.31/K826T
811.09/T271T
297.7/K966T
819.1/S355T
370.9561/B551T
370.9561/A412T
370.9561/A412T
371.207/G967T
370.9561/Ö742T
379.956/A499T
379.956/A499T
323.14792/G963T
791.4375/T964T
791.4375/T964T
791.4375/T964T
791.4375/T964T
791.4375/T964T
791.4375/T964T
791.4375/T964T
398.2/G973T
398.256/A678T
398.41/K242T
813.42/P974T
811.08/Ç345T
398.2/A678T
347.21/U589T
346.51604/Ö979T
949.7501/A353T
810/Ş353T
353/A924T
306.561/G942T
306.561/T964T
291.4561/E755T
956.1024/G973T
306.089561/K292T
306.561/A522T
398.41/K242T
398.41/K242T
398.41/K242T
398.41/K242T
2009
2007
2006
2006
2007
2009
2002
2008
2006
2006
2007
2004
2010
1981
2009
2004
2009
2000
2007
1993
2005
2006
2006
2008
2008
2009
2009
2009
2001
2001
2001
2004
2006
2007
2008
2008
2009
2008
2009
2008
2009
1987
2008
1989
2003
2009
2008
2009
2001
2006
2010
2002
2008
2008
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
4313 0094090
4314 0094092
4315 0094091
4316 0094093
4317 0088812
4318 0094094
4319 0094095
4320 0094096
4321 0094097
4322 0094098
4323 0095469
4324 0095470
4325 0094100
4326 0088726
4327 0094101
4328 0094102
4329 0094103
4330 0094104
4331 0094105
4332 0094106
4333 0094107
4334 0094108
4335 0094109
4336 0094110
4337 0094111
4338 0094112
4339 0094113
4340 0093563
4341 0094115
4342 0088804
4343 0088805
4344 0088833
4345 0094116
4346 0094117
4347 0094119
4348 0094120
4349 0094121
4350 0094122
4351 0094123
4352 0094243
4353 0094124
4354 0094126
4355 0094127
4356 0094128
4357 0094129
4358 0094130
4359 0088809
4360 0094131
4361 0094132
4362 0094133
4363 0093284
4364 0094134
4365 0094135
4366 0094136
4367 0094137
4368 0094138
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
TÜRK MASALLARI
TÜRK MEDENİ HUKUKU
TÜRK MEDENİ HUKUKU CİLT - 2 AİLE HUKUKU
TÜRK MİLLİ MÜCADELESİNDE AMERİKA
TÜRK MİLLİYETÇİLERİNE YÖNELİK İDDİALAR VE
GERÇEKLER
TÜRK MODERNLEŞMESİ
TÜRK MODERNLEŞMESİ
TÜRK MODERNLEŞMESİ MAKALELER 4
TÜRK MUSİKİSİNİN 100 BESTEKARI
TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYAT VE SOLFEJİ - I
TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYAT VE SOLFEJİ - II
TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYAT VE SOLFEJİ - III
TÜRK OCAKLARI 1912 - 1931
TÜRK OCAKLARI VE SİYASET (1960’TAN GÜNÜMÜZE)
TÜRK RESMİ VE ELEŞTİRİSİ (1880 - 1950)
TÜRK RESMİNDE YENİ DÖNEM
TÜRK ROMAN VE HİKAYESİNDE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI
TÜRK ROMANI (İLK DÖNEM : 1872 - 1900)
TÜRK ROMANINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ - 1 : AHMET
MİTHAT’TAN
AHMET
HAMDİ TANPINAR’A
TÜRK ROMANINA
ELEŞTİREL
BİR BAKIŞ - 2 :
SABAHATTİN
ALİ’DEN
YUSUF
ATILGAN’A
TÜRK ROMANINA ELEŞTİREL BİR
BAKIŞ - 3 : SEVGİ
SOYSAL’DAN
BİLGE
KARASU’YA
TÜRK ROMANININ DOĞUŞU
TÜRK ROMANININ KÖKENLERİ VE GELİŞİMİ
TÜRK SANATINDA KOMPOZİSYON (TEZHİP - CİLT KALEMİŞİ
- ÇİNİ - AHŞAP
TÜRK SANATINDA
TEZHİP- MADEN - HAT)
TÜRK SANAYİ TOPLUMU
TÜRK SİNEMASI VE DİN
TÜRK SİNEMASI’NIN USTALARINDAN SİNEMA DERSLERİ
TÜRK SİYASETİNİN YAPISAL ANALİZİ : I - KAVRAMLAR,
KURAMLAR,
TÜRK SİYASİKURUMLAR
TARİHİ : CİLT - 1
TÜRK SİYASİ TARİHİ : CİLT - 2
TÜRK SİYASİ TARİHİ 1700 - 1958
TÜRK SOSYOLOJİ TARİHİ II : II. MEŞRUTİYET’TEN
CUMHURİYET’E
TÜRK SOSYOLOJİ TARİHİNE GİRİŞ - 1
TÜRK SÜSLEME SANATÇILARI - MÜZEHHİPLER : CİLT - I
TÜRK ŞİİRİ 2006
TÜRK ŞİİRİNDE YOKLUK FİKRİ VE AKİF PAŞA’NIN ADEM
KASİDESİ
TÜRK ŞİİRİNDE YOKLUK FİKRİ VE AKİF PAŞA’NIN ADEM
KASİDESİ
TÜRK ŞİİRİNDE YOKLUK FİKRİ VE AKİF PAŞA’NIN ADEM
KASİDESİ
TÜRK TARIMININ BİLİNÇLİ YOK EDİLİŞİ
TÜRK TARİH FELSEFESİ
TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ
TÜRK TARİHİNE YENİ BİR BAKIŞ
TÜRK TASAVVUF ŞİİRİ ANTOLOJİSİ
TÜRK TİYATROSUNDA KURTULUŞ SAVAŞI
TÜRK UYGARLIĞI TARİHİ
TÜRK’ ÜN SOSYO - EKONOMİK TARİHİ
TÜRK VE DÜNYA ROMANLARINDA MODERNİZM
TÜRK VE DÜNYA ROMANLARINDA MODERNİZM
TÜRK VE DÜNYA ROMANLARINDA MODERNİZM
TÜRK VE YUNAN ROMANLARINDA “ÖTEKİ” VE KİMLİK
TÜRK VERGİ SİSTEMİ
TÜRKAN TEK VE TEK BAŞINA
TÜRKÇE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE ZİHİNSEL YAPILANDIRMA
Sayfa: 78
NAKİ TEZEL
ZAFER ZEYTİN
TURGUT AKINTÜRK
CEMAL KUTAY
TAHSİN ÜNAL
MÜMTAZ’ER TÜRKÖNE
MÜMTAZ’ER TÜRKÖNE
ŞERİF MARDİN
SADUN AKSÜT
PINAR SOMAKCI
PINAR SOMAKCI
PINAR SOMAKCI
FÜSUN ÜSTEL
AYTEKİN ERSAL
İPEK DUBEN
SEZER TANSUĞ
ALEV SINAR ÇILGIN
ROBERT P. FINN
BERNA MORAN
BERNA MORAN
BERNA MORAN
GÜZİN DİNO
AHMET Ö. EVİN
İLHAN ÖZKEÇECİ
İLHAN ÖZKEÇECİ
ORHAN TÜRKDOĞAN
YALÇIN LÜLECİ
Sınıfl am a/ Yer
398.21/T373T
345/Z397T
345.4/A445T
956.1023/K872T
320.54561/Ü524T
306.09561/T964T
306.09561/T964T
303.4561/M262T
780.92/A479T
780.956/S652T
780.956/S652T
780.956/S652T
366/Ü773T
320.54561/E672T
759.956/D813T
759.06561/T257T
813.09/Ç543T
813.3209/F555T
813.3/M662T
813.42/M662T
813.42/M662T
813.09/D556T
813.09/E755T
745.67/Ö743T
745.67/Ö743T
306.36/T964T
791.4375/L943T
791.430233/T964T
HASAN BÜLENT
320.9561/K236T
KAHRAMAN
TAHSİN
ÜNAL
956.08/Ü524T
TAHSİN ÜNAL
956.08/Ü524T
TAHSİN ÜNAL
956.08/Ü524T
H. BAYRAM KAÇMAZOĞLU 301/K215T
H. BAYRAM KAÇMAZOĞLU 301/K215T
A. SÜHEYLA ÜNVER
745.56/Ü573T
811.42/T964T
ALİ İHSAN KOLCU
811.09/K641T
ALİ İHSAN KOLCU
811.09/K641T
ALİ İHSAN KOLCU
811.09/K641T
SERPİL ÖZKAYNAK
630.9561/Ö742T
MEHMED NİYAZİ
109.56/M335T
ZİHNİ MEREY
909.04943/M363T
YUNUS OĞUZ
956.1/O387T
ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI T811.21/G946T
ZEYNEP ŞEBNEM ALDAĞ 812.408/A422T
ZİYA GÖKALP
306.56/G942T
TAHSİN ÜNAL
306.3/Ü524T
SEVİM KANTARCIOĞLU
808.83/K257T
SEVİM KANTARCIOĞLU
808.83/K257T
SEVİM KANTARCIOĞLU
808.8391/K257T
HERKÜL MİLLAS
808.83/M544T
MEHMET ARSLAN
336.2/A674T
AYŞE KULİN
818.803/K845T
HAYATİ AKYOL
372.6/A496T
ERTUĞRUL KARAKUŞ
372.6/K262T
FİRDEVS GÜNEŞ
411.4/G953T
Tarih
2009
2008
2008
1979
2007
2006
2006
2008
1993
2007
2009
2009
2004
2007
1995
2003
2003
2009
2008
2009
2008
2004
2008
2007
2009
2008
2006
2008
2007
2007
1998
2003
2001
2007
2007
2002
2008
2008
2008
2008
2009
2008
2004
2008
2008
2007
2004
2007
2004
2005
2007
2009
2008
2007
2007
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
4369 0094139
4370 0094140
4371 0094141
4372 0094142
4373 0094143
4374 0094146
4375 0094147
4376 0094148
4377 0094149
4378 0094150
4379 0094151
4380 0094188
4381 0094198
4382 0094199
4383 0094177
4384 0094152
4385 0094155
4386 0094160
4387 0094161
4388 0088789
4389 0093891
4390 0088775
4391 0094163
4392 0094162
4393 0088710
4394 0088722
4395 0088714
4396 0094164
4397 0094165
4398 0094166
4399 0094167
4400 0094168
4401 0094169
4402 0094170
4403 0094171
4404 0094172
4405 0094173
4406 0094174
4407 0094175
4408 0094176
4409 0088774
4410 0094178
4411 0094179
4412 0094180
4413 0094158
4414 0094159
4415 0094181
4416 0094182
4417 0094183
4418 0094184
4419 0094185
4420 0094186
4421 0094187
4422 0094219
4423 0094201
4424 0094202
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIM
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
TÜRKÇEDE ÖYKÜ - ROMAN SEÇKİ (ANTOLOJİ)
TÜRKÇEDE ROMAN
TÜRKÇEDE ROMAN
TÜRKÇENİN GÜCÜ : TÜRK DİLİNİN ZENGİNLİKLERİNE
TANIKLAR SES BİLGİSİ
TÜRKÇENİN
TÜRKÇENİN ZENGİNLİKLERİ, İNCELİKLERİ
TÜRKÇESİ VARKEN
TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE)
TÜRKİ-İ BASİT VE AYDINLI VİSALİ’NİN ŞİİRLERİ
TÜRKİYE, AVRUPA, AVRASYA : CİLT - 1 : STRATEJİ,
YUNANİSTAN.
KIBRIS
TÜRKİYE - AVRUPA
BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ : KİMLİK,
ARAYIŞI,
POLİTİK
VE DEĞİŞİM
TÜRKİYE - AVRUPAAKTÖRLER
BİRLİĞİ SEKTÖREL
REKABET
ANALİZLERİ
TÜRKİYE - RUSYA İLİŞKİLERİNDE İHTİLAFLI KONULAR
VE
ÇÖZÜMLER
TÜRKİYE
ALEVİLİĞİ : SOSYO - KÜLTÜREL DİNSEL YAPI
ÇÖZÜMLEMESİ
TÜRKİYE BİLİŞİM ANSİKLOPEDİSİ
Türkiye Coğrafyası (Fiziki-Beşeri-Ekonomik-Jeopolitik)
TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ CUMHURBAŞKANLARI
VE
SİYASİCUMHURİYETİ
HAYATTAKİ YERLERİ
TÜRKİYE
TARİHİ - II : TEK PARTİLİ
CUMHURİYET
(1931 - 1938)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TARİHİNİN KAYNAKLARI
TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE MİLLİ EĞİTİM VE ATATÜRK
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ (1923 - 24)
TÜRKİYE’ DE LALİKLİK (1920 - 2003) (83 YILIN
DEĞERLENDİRMESİ)
TÜRKİYE’ DE NELER OLUYOR?
TÜRKİYE’ DE YUNAN FECAYII : CİLT - I - II
TÜRKİYE DENİZ BALIKLARI ATLASI
TÜRKİYE DENİZ BALIKLARI ATLASI
TÜRKİYE EKONOMİ TARİHİ
TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI
TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI
TÜRKİYE EKONOMİSİ / YAKIN TARİH - 2
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KRİZLER (1929 - 2001)
“EKONOMİ
POLİTİK”KÜLTÜR
AÇISINDAN
BİR İRDELEME
TÜRKİYE HALKININ
KÖKENLERİ
: TEKNİKLERİ,
MÜESSESELERİ,
İNANÇ
VE
ADETLERİ
- 6 :: TEKNİKLERİ,
ULAŞTIRMA TÜRKİYE HALKININ KÜLTÜR KÖKENLERİ
MÜESSESELERİ,
İNANÇ VE ADETLERİ
- 5 SULARI,
: HALK
TÜRKİYE
HİDROCOĞRAFYASI
: YERALTI
KAYNAKLAR,
MADEN
SULARI,
AKARSULAR,
GÖLLER,
TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ 1908 - 2007
TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ 1908 - 2007
TÜRKİYE KOMPLOLAR VE PROVOKASYONLAR TARİHİ :
DERİN
YAPI’NIN
İZLERİ
TÜRKİYE
SİYASİ PARMAK
HAYATINDA
1965 SEÇİMLERİ
TÜRKİYE TEŞKİLAT VE İDARE TARİHİ
TÜRKİYE TEŞKİLAT VE İDARE TARİHİ
TÜRKİYE TOPLUMUNUN BUNALIMI
TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI YÖRESEL TURİZM
KAYNAKLARIMIZ
DÜNYA HARİKALARI
TÜRKİYE TURİZMVE
COĞRAFYASI
YÖRESEL TURİZM
KAYNAKLARIMIZ
VE
DÜNYA
HARİKALARI
TÜRKİYE TÜRKÇESİ SÖZ
DİZİMİ
TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
TÜRKİYE ÜZERİNE TEZLER CİLT - 5
TÜRKİYE VE AVRUPA
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNDE TARIM SEKTÖRÜNÜN
VERGİLENDİRİLMESİ
TÜRKİYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE EKONOMİK
İSTİKRAR
UYGULAMALARI
TÜRKİYE VE
İSLAM DÜNYASINDA GÜNDEM :
KAVRAMLAR,
OLAYLAR,MİTİ”
YORUMLAR
TÜRKİYE’DE “GENÇLİK
1980 SONRASI TÜRKİYE
GENÇLİĞİ
TÜRKİYE’DE ALEVİLİK BEKTAŞİLİK
TÜRKİYE’DE AMERİKAN OKULLARI
Sayfa: 79
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
372.6/N836T
372.6/N836T
813.4208/Ü549T
813.009/Ö795T
813.009/Ö795T
410/A472T
417.3/Ç674T
410/A472T
415/K374T
321.8/G942T
819.123/M365T
337.56104/C35T
337.142/Ç245T
337.142/T964T
327.9561947/T964T
ŞAHİN GÜRSOY
305.69762/G967T
004.03/T964T
CEMALETTİN ŞAHİN
915.561/Ş235T
RAMAZAN ÖZEY
910.561/Ö939T
SELÇUK DUMAN
320.9561/D852T
MAHMUT GOLOĞLU
956.102/G646T
SEMİH E. YALÇIN
956.1024/Y241T
HORWARD WILSON
956.1023/W547T
FARUK ALPKAYA
956.1024/A464T
MEHMET DUMANOĞLU
322.1/D852T
MEHMET DUMANOĞLU
320.9561/D852T
956.1023/T964T
SAVAŞ MATER
639.956/M273T
SAVAŞ MATER
639.956/M273T
YALIN ALPAY
330.956/A462T
HAYATİ DOĞANAY
910.133/D632T
HAYATİ DOĞANAY
911.356/D632T
ARSLAN BAŞER
330.56//K222T
KAFAOĞLU
GÜLTEN KAZGAN
338.54/K273T
BURHAN OĞUZ
306.09561/O387T
BURHAN OĞUZ
306.09561/O387T
EMRULLAH GÜNEY
551.48/G953T
KORKUT BORATAV
330.9561/B662T
KORKUT BORATAV
330.9561/B662T
ATİLLA AKAR
327.1/A426T
NURAN KILAĞIZ
324.6/K442T
İLBER ORTAYLI
320.956/O672T
İLBER ORTAYLI
320.956/O672T
AHMET İNSEL
301.2456/İ573T
FAZIL ŞENOL
910.202/Ş356T
FAZIL ŞENOL
910.202/Ş356T
MUSTAFA ÖZKAN
415.4/Ö742T
ENGİN YILMAZ
415/Y445T
YALÇIN KÜÇÜK
320.9561/K919T
ARNOLD J. TOYNBEE
327.109561/T695T
FAZIL AYDIN
336.249/A924T
SUDİ APAK
338.9/A624T
HAYREDDİN KARAMAN
320.9561/K262T
DEMET LÜKÜSLÜ
305.235/L949T
ETHEM RUHİ FIĞLALI
297.62/F434T
SÜLEYMAN BÜYÜKKARCI 371.02063/B999T
2008
2008
2009
2009
2009
2008
2008
2006
MUALLA MURAT
NUHOĞLU
MUALLA
MURAT
NUHOĞLU
MAHİR
ÜNLÜ
MUSTAFA NİHAT ÖZÖN
MUSTAFA NİHAT ÖZÖN
DOĞAN AKSAN
M. VOLKAN COŞKUN
DOĞAN AKSAN
RAŞİT KESKİN
ZİYA GÖKALP
AHMET MERMER
İSMAİL CEM
ŞABAN H. ÇALIŞ
2007
2006
2009
2008
2008
2008
2009
2006
2005
2002
2007
2009
2007
2009
2005
2003
2003
2003
2009
2008
1998
1998
2008
2008
2006
2005
2004
2009
2009
2009
2007
2008
2008
2009
2008
2008
(T.B.)
2009
2005
2002
2007
1993
2009
2009
2006
2004
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
4425 0094203
4426 0094190
4427 0094204
4428 0094205
4429 0094206
4430 0094207
4431 0094208
4432 0094209
4433 0094210
4434 0094211
4435 0094191
4436 0094212
4437 0094213
4438 0094214
4439 0094215
4440 0094216
4441 0094192
4442 0094193
4443 0094194
4444 0094218
4445 0094195
4446 0094220
4447 0094221
4448 0094196
4449 0094222
4450 0094223
4451 0094224
4452 0094225
4453 0094226
4454 0094227
4455 0094228
4456 0094229
4457 0094230
4458 0094231
4459 0094232
4460 0094234
4461 0094235
4462 0094236
4463 0094237
4464 0094238
4465 0094239
4466 0094240
4467 0094241
4468 0094242
4469 0094118
4470 0094245
4471 0094244
4472 0094246
4473 0094247
4474 0094248
4475 0094249
4476 0094250
4477 0094251
4478 0094252
4479 0094254
4480 0094255
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
TÜRKİYE’DE ARABESK OLAYI : THE ARABESK DEBATE
MUSİC
AND MUSICIANS
MODERN
TÜRKİYE
TÜRKİYE’DE
AŞIK TARZI IN
ŞİİR
GELENEĞİ
VE RÜYA
MOTİFİ
TÜRKİYE’DE BÖLGESEL EŞİTSİZLİK VE BÖLGE
PLANLAMA
TÜRKİYE’DEYAZILARI
COĞRAFYA ÖĞRETİMİ, SORUNLARI VE
ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE TARİHİ
TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞLAŞMA
TÜRKİYE’DE ÇİZGİ ROMAN
TÜRKİYE’DE ÇOCUK OYUNLARI : ARAŞTIRMALAR
(RESEARCH
CHILDREN’S GAMES
IN TURKEY)
TÜRKİYE’DE ON
DEMOKRASİNİN
YÜZYILLIK
SERÜVENİ
(1908
2008)
TÜRKİYE’DE DEMOKRASİYE GEÇİŞTE BASIN (1945 1950)
TÜRKİYE’DE DEVLETÇİLİK
TÜRKİYE’DE DEVLETÇİLİK
TÜRKİYE’DE DİL TARTIŞMALARI
TÜRKİYE’DE DİN ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM SÜRECİ
TÜRKİYE’DE DİN EĞİTİMİ VE İMAM HATİPLER
TÜRKİYE’DE DİN VE SİYASET : MAKALELER : 3
TÜRKİYE’DE EDEBİYAT TOPLULUKLARI
TÜRKİYE’DE EDEBİYAT TOPLULUKLARI
TÜRKİYE’DE EDEBİYAT TOPLULUKLARI
TÜRKİYE’DE ERMENİLER : CEMAAT - BİREY - YURTTAŞ
TÜRKİYE’DE GERİ KALMIŞLIĞIN TARİHİ
TÜRKİYE’DE GERİ KALMIŞLIĞIN TARİHİ
TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI : BİRNCİ KİTAP : SİYASAL
PARTİ
PROGRAMMLARI,
VE
TÜRKİYE’DE
İSLAMCILIK HÜKÜMET
VE İSLAMİPROGRAMLARI
EDEBİYAT TOPLU
HİDAYET
SÖYLEMİNDEN
YENİ
BİREYSEL
TÜRKİYE’DE
İSLAMCILIK VE
İSLAMİ
EDEBİYAT TOPLU
HİDAYET
SÖYLEMİNDEN
YENİ
BİREYSEL
TÜRKİYE’DE İSLAMCILIK VE İSLAMİ
EDEBİYAT TOPLU
HİDAYET
SÖYLEMİNDEN
YENİ DEĞİŞİM
BİREYSELSÜRECİ VE
TÜRKİYE’DE
KAMU DENETİMİ
PERFORMANS
DENETİMİ
TÜRKİYE’DE KAMU
YÖNETİMİ SORUNLARI
TÜRKİYE’DE KUR’AN KURSLARI
TÜRKİYE’DE KÜLTÜR POLİTİKALARINA GİRİŞ
TÜRKİYE’DE MAHALLİ İDARELERİN SEÇİLMİŞ
ORGANLARININ
ORGANLIK
SIFATLARINIVE SİYASAL
TÜRKİYE’DE MİLLİ
EĞİTİM İDEOLOJİSİ
TOPLUMSALLAŞMA
ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ- 1945) :
TÜRKİYE’DE MİLLİ ŞEF
DÖNEMİ (1938
DÖNEMİN
İÇ
VE
DIŞ
POLİTİKASI
ÜZERİNE
BİR :
TÜRKİYE’DE MİLLİ ŞEF DÖNEMİ (1938
- 1945)
DÖNEMİN
İÇ
VE
DIŞ
POLİTİKASI
ÜZERİNE
BİR
TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİNİN TEMELLERİ
TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM VE MİLLİYETÇİLİK
TÜRKİYE’DE SİYASAL CİNAYETLER
TÜRKİYE’DE SİYASAL GELİŞMELER (1876 - 1938) :
KANUN-I
ESASI
VE MEŞRUTİYET
DÖNEMİ
TÜRKİYE’DE
SİYASAL
GELİŞMELER
(1876 - 1938) :
MÜTAREKE,
CUMHURİYET
VE
ATATÜRK
TÜRKİYE’DE SİYASAL KÜLTÜRÜN RESMİ KAYNAKLARI :
ATATÜRK’ÜN
NUTUK’UKÜLTÜRÜN
: CİLT - 1 RESMİ KAYNAKLARI :
TÜRKİYE’DE SİYASAL
CİLT
2
:
ATATÜRK’ÜN
SÖYLEV VE
DEMEÇLERİ
TÜRKİYE’DE SİYASAL KÜLTÜRÜN
RESMİ
KAYNAKLARI :
CİLT
3
:
KEMALİST
TEK
PARTİ
İDEOLOJİSİ
VE
TÜRKİYE’DE SOL HAREKETLER
TÜRKİYE’DE ŞARK GARP VE AMERİKAN TESİRLERİ
TÜRKİYE’DE TARİHİN SAPTIRILMASI SÜRECİNDE TÜRK
SUFİLİĞİNE
TÜRKİYE’DE BAKIŞLAR
TOPLUM BİLİMLERİNİN GELİŞİMİ - I KITA
AVRUPASI
ETKİSİ
TÜRKİYE’DE
TOPLUM BİLİMLERİNİN GELİŞİMİ - II
ANGLO
- AMERİKAN
TÜRKİYE’DE
TOPLUMETKİSİ
VE SİYASET MAKALELER - 1
TÜRKİYE’DE TURİZM EĞİTİMİ
TÜRKİYE’DE VAİZLİK (TARİHÇESİ VE PROBLEMLERİ)
TÜRKİYE’DE YEREL SEÇİMLER
TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER
TÜRKİYE’DEKİ AMERİKA
TÜRKİYE’DEKİ PAZARLAMA VAK’ALARI : ZORLUKLAR VE
FIRSATLAR COĞRAFYASI
TÜRKİYE’NİN
TÜRKİYE’NİN EKONOMİ - POLİTİĞİ : 1923 - 2007
Sayfa: 80
MARTIN STOKES
UMAY GÜNAY
İLHAN TEKELİ
CEMALETTİN ŞAHİN
HİLMİ ZİYA ÜLKEN
NİYAZİ BERKES
LEVENT CANTEK
ERDOĞAN GÜNAL
NİLGÜN GÜRKAN
KORKUT BORATAV
KORKUT BORATAV
HASAN ONAT
MEHMET ALİ GÖKAÇTI
ŞERİF MARDİN
ÖZTÜRK EMİROĞLU
ÖZTÜRK EMİROĞLU
ÖZTÜRK EMİROĞLU
İSMAİL CEM
İSMAİL CEM
ADİL ŞAHİN
KENAN ÇAYIR
KENAN ÇAYIR
KENAN ÇAYIR
YAŞAR OKUR
HASAN HÜSEYİN ÇEVİK
MEHMET EMİN AY
KAYA,CEMİL
İSMAİL KAPLAN
CEMİL KOÇAK
CEMİL KOÇAK
MUSTAFA YILMAN
ALPAY KABACALI
TARIK ZAFER TUNAYA
TARIK ZAFER TUNAYA
TAHA PARLA
TAHA PARLA
TAHA PARLA
ACLAN SAYILGAN
HALİDE EDİP ADIVAR
AHMET YAŞAR OCAK
ŞERİF MARDİN
MEHMET FARUK
BAYRAKTAR
ALİ EŞREF TURAN
RECEP BOZLAĞAN
ABDULLAH ÖZKAN
DONALD N. THOMPSON
ERSİN GÜNGÖRDÜ
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
306.484/S764T
398.0956/G952T
330.9/T343T
372.89/Ş235T
109.56/Ü443T
320.9561/B364T
741.595/C257T
372.216/T964T
321.4561/G952T
070.956/G964T
330.9561/B662T
330.9561/B662T
410/T964T
297.479/O527T
377.1/G942T
306.609561/M262T
810/E556T
810/E556T
810/E556T
323.1109/T964T
330.956/C35T
330.956/C35T
323.19561/F235T
813.3/Ç294T
813.3/Ç294T
813.3/Ç294T
353.0075/O486T
353/Ç375T
377.97/A9P
306.09561/T964T
352/K292T
379.561/K264T
956.082/K612T
956.082/K612T
370.71/Y445T
321.8/T964T
322.409561/K212T
320.09561/T852T
320.09561/T852T
956.1024/P264T
956.1024/P264T
956.1024/P264T
320.532/S294T
t818.315/A247T
297.7/O124T
301.09/T964T
301.09/T964T
305.0956/M262T
338.4791/T964T
297.65/B296T
324.956/T862T
352/B674T
320.9561/Ö742T
658.8/T365T
910.133/G953T
338.956/T964T
2009
2008
2008
(T.B.)
2005
2010
1996
2004
2009
1998
2006
2006
2008
2009
2005
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2005
2008
2008
2008
2007
2007
2005
2009
2007
2009
2008
2008
2006
2001
2007
2009
2009
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2009
2008
2008
1993
2006
2006
2008
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
4481 0089874
4482 0089875
4483 0094256
4484 0094257
4485 0094258
4486 0090376
4487 0094259
4488 0094260
4489 0094261
4490 0094262
4491 0094263
4492 0094264
4493 0094197
4494 0094265
4495 0094267
4496 0094268
4497 0094269
4498 0094270
4499 0094272
4500 0094273
4501 0094274
4502 0088810
4503 0094275
4504 0094276
4505 0094277
4506 0088657
4507 0094278
4508 0094280
4509 0094279
4510 0088797
4511 0094281
4512 0094283
4513 0094284
4514 0094285
4515 0094286
4516 0094287
4517 0094288
4518 0093872
4519 0094289
4520 0094290
4521 0094291
4522 0094292
4523 0094293
4524 0094294
4525 0094295
4526 0094296
4527 0094298
4528 0094299
4529 0094300
4530 0094301
4531 0094302
4532 0094303
4533 0094297
4534 0094304
4535 0094305
4536 0094307
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU (TARİHTEN
GÜNÜMÜZE
VE DIŞ TEHDİTLER)
BİLDİRİLER
ELAZIĞ
TÜRKİYE’NİNİÇGÜVENLİĞİ
SEMPOZYUMU
(TARİHTEN
GÜNÜMÜZE
İÇ
VE
DIŞ
TEHDİTLER)
BİLDİRİLER
ELAZIĞ
TÜRKİYE’NİN İYİ YÖNETİMİ : DEMOKRATİKLEŞME
VE
ÖZGÜRLÜKÇÜ
SOL
ALTERNATİF
TÜRKİYE'NİN JEOEKONOMİSİ VE JEOPOLİTİKASI :
TÜRKİYE
GELECEĞİN
NERESİNDE
TÜRKİYE’NİN
KOMŞULARI
TÜRKİYE’NİN KÜLTÜR MİRASI 100 DOĞA HARİKASI
TÜRKİYE’NİN KÜRT SORUNU
TÜRKİYE’NİN KÜRT SORUNU
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ OMURGASIZ FOSİLLERİ
TÜRKİYENİN PARÇALANMASI VE ABD POLİTİKASI (
1914-1924)
TÜRKİYE’NİN SANAYİ STRATEJİSİ
TÜRKİYE’NİN SİYASAL REJİMİ 1980 - 1989
TÜRKİYE’NİN SİYASİ HAYATINDA BATILILAŞMA
HAREKETLERİ
TÜRKİYE’NİN SİYASİ HAYATINDA BATILILAŞMA
HAREKETLERİ
TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL HAFIZASI
TÜRKİYE’NİN YÖNETİMİ - YAPI TÜRKİYE’YE YÖNELİK PSİKOLOJİK OPERASYONLAR :
DÜŞÜNCELER,
DEĞERLER, DEĞERLENDİRMELER
TÜRKLER
TÜRKLER ARASINDA
TÜRKLER DOĞU VE BATI, İSLAM VE LAİKLİK
TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR
TÜRKLER VE İSLAMİYET
TÜRKLER VE İSLAMİYET
TÜRKLERDE MADDİ KÜLTÜRÜN OLUŞUMU
TÜRKLER’İN KÜLTÜR KÖKENLERİ
TÜRKLERİN MANEVİ GÜCÜ
TÜRKLERİN TARİHİ
TÜRKLERİN TARİHİ : GEÇMİŞTEN GELECEĞE
TÜRKLERİN TARİHİ - GEÇMİŞTEN GELECEĞE TÜRKLÜĞÜN SEMBOLÜ BOZKURT
TÜRKÜLERİN DİLİ
UÇAKLAR, GEMİLER, ROKETLER NASIL ÇALIŞIR ?
ÖĞREN,
UYGULA
UÇAKLAR,
GEMİLER, ROKETLER NASIL ÇALIŞIR ?
ÖĞREN,
UYGULA
UÇAN SÜPÜRGE
UÇUCU ŞİMDİ - TEMPORARY CONTEMPORARY
UÇURTMA AVCISI
UÇUŞTAN UÇUŞA
ULAŞIM YAPILARI - 3
ULTRASON FİZİĞİ VE İNEKLERDE REPODÜKTİF
ULTRASONOGRAFİ
ULTRASON FİZİĞİ VE İNEKLERDE REPODÜKTİF
ULTRASONOGRAFİ
ULTRASON FİZİĞİ VE İNEKLERDE REPODÜKTİF
ULTRASONOGRAFİ
ULTRASON FİZİĞİ VE İNEKLERDE REPODÜKTİF
ULTRASONOGRAFİ
ULTRASON FİZİĞİ VE İNEKLERDE REPODÜKTİF
ULTRASONOGRAFİ
ULU ÇINARIN KÖKLERİ “OSMAN GAZİ”
ULUSAL KALKINMA İÇİN YEREL TEKLİFLER “ULUSAL
KALKINMA
İÇİN YEREL
UYGULAMA MODELLERİ”
ULUSAL
SAVUNMA
STRATEJİSİ
ULUSLARARASI ALMANCA YAZIŞMA TEKNİKLERİ VE
TERMİNOLOJİSİ
ULUSLARARASI ALMANCA YAZIŞMA TEKNİKLERİ VE
TERMİNOLOJİSİ
ULUSLARARASI CEZA HUKUKU
ULUSLARARASI FİNANS
ULUSLARARASI GÜVENLİK VE STRATEJİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER “GİRİŞ, KAVRAMLAR VE
TEORİLER”
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SINIR TANIMAYAN
SORUNLAR
: GÖÇ,
YURTTAŞLIK,
HAKLARI,
ULUSLARARASI
İLİŞKİLERE
GİRİŞİNSAN
: TEORİK
BAKIŞ
ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ : TEORİK BAKIŞ
ULUSLARARASI PAZARLAMA KARMASI VE YÖNETİMİ
Sayfa: 81
E. FUAT KEYMAN
EMRULLAH GÜNEY
YILDIRIM GÜNGÖR
RUŞEN ÇAKIR
RUŞEN ÇAKIR
NURDAN İNAN
LAURANCE EVANS
OSMAN N. KOCATÜRK
TAHA PARLA
TARIK ZAFER TUNAYA
TARIK ZAFER TUNAYA
ESRA ÖZYÜREK
BİRGÜL AYMAN GÜLER
ÖZCAN YENİÇERİ
WILHELM RADLOFF
VERNEY LOVETT
CAMERON
STEPHANE YERASIMOS
CLAUDE CAHEN
TAHSİN ÜNAL
İLBER ORTAYLI
EMEL ESİN
ERGUN CANDAN
CLAUDE FARRERE
UMAY TÜRKEŞ-GÜNAY
UMAY TÜRKEŞ - GÜNAY
UMAN TÜRKEŞ-GÜNAY
TAHSİN ÜNAL
MEHMET A. ÖZBEK
NAŞİDE GÖKBUDAK
AYŞE ERKMEN
KHALED HOSSEINI
URSULA K. LE GUIN
D. ALİ DİNÇ
D. ALİ DİNÇ
D. ALİ DİNÇ
D. ALİ DİNÇ
D. ALİ DİNÇ
KEMAL ARKUN
AKİF ÇARKÇI
SAİT YILMAZ
TEKİN GÜLTEKİN
TEKİN GÜLTEKİN
DURMUŞ TEZCAN
HATİCE DOĞUKANLI
BERİL DEDEOĞLU
ÖMER AKAT
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
956.1/T964T
956.1/T964T
320.9561/K395T
327.101/T964T
327.56/G953T
915.66/G953T
323.11159/Ç244T
323.11159/Ç244T
592/İ525T
956.102/E725T
338.9561/K612T
320.9561/P264T
320.9561/T852T
320.9561/T852T
320.956/Ö999T
353/G943T
320.54/Y355T
956.1/R224T
828.7/C253T
956.1/Y262T
297.09/T964T
956.1/Ü524T
956.101/O672T
709.561/E755T
306.08994/C252T
956.1/F266T
956/T964T
956/T964T
956/T964T
320.54/Ü524T
781.62/Ö713T
629.132/U124U
629.132/U124U
811.42/G941U
730.92/E654U
823.354/H677U
823.354/L338U
725.3/U427U
636.08926/D551U
636.08926/D551U
636.08926/D551U
636.08926/D551U
636.08926/D551U
813.4220/A648U
338.9/Ç264U
355.030561/Y445U
431.52/G947U
431.52/G947U
343.2/T371U
332.45/D638U
327.116/D323U
327/U487U
327.1414/U487U
327/U487U
337/U487U
658.8/A427U
2002
2002
2008
2007
2002
2009
2004
2004
2008
2004
2009
1995
2010
2010
2009
2008
2008
2008
2006
2009
2007
2008
2006
2008
2004
2007
2007
2010
2007
2009
2009
2009
2008
2008
2009
2004
2002
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2008
2009
2004
2009
2008
2008
2007
2003
2009
2009
2008
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
4537 0094306
4538 0094308
4539 0094310
4540 0094309
4541 0092476
4542 0094311
4543 0094312
4544 0094313
4545 0094314
4546 0094315
4547 0094316
4548 0094317
4549 0095049
4550 0095050
4551 0095051
4552 0094318
4553 0094319
4554 0094320
4555 0094321
4556 0094322
4557 0094323
4558 0094324
4559 0094326
4560 0094327
4561 0094334
4562 0094328
4563 0094329
4564 0094332
4565 0094330
4566 0094331
4567 0094333
4568 0094336
4569 0094337
4570 0094338
4571 0094339
4572 0094341
4573 0094342
4574 0094343
4575 0094054
4576 0094344
4577 0094345
4578 0094347
4579 0094348
4580 0094349
4581 0091085
4582 0093044
4583 0093043
4584 0092904
4585 0093328
4586 0093610
4587 0094419
4588 0094420
4589 0091756
4590 0094351
4591 0094350
4592 0094352
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
ULUSLARARASI PAZARLAMA TEORİ VE UYGULAMALAR
ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ : TEORİ,
UYGULAMA
VE ÖRNEK
OLAYLAR
ULUSLARARASI
POLİTİKADA
ORTA DOĞU
ULUSLARARASI POLİTİKA VE UYGARLIKLAR
ULUSLARARASI SİSTEMİN YENİ DÜZEN ARAYIŞINDA
KARADENİZ’İN
JEOPOLİTİĞİ ÖRNEĞİ
ULUSLARARASIDEĞİŞEN
SUÇLAR BOSNA-HERSEK
ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU
UMRANDAN UYGARLIĞA
UMUT
UMUT ÇİFTLİĞİ
UMUT HAYAT AKAN BİR SUDUR
UMUT MEKANLARI
UNDERSTANDING LANGUAGE TEACHING
UNDERSTANDING UNCERTAINTY
UNDERSTANDING VIRTUAL REALITY
UNUTULAN YILLAR
UNUTULANLAR DIŞINDA YENİ BİR ŞEY YOK : HAKKARİ
VE KUZEY IRAK
DAĞLARINDAKİ
ASKERLER VE PSİKO UYGARLIK
SÜRECİ
: SOSYO - OLUŞUMSAL
OLUŞUMSAL
İNCELEMELER
CİLT
- 2 : TOPLUMUN
UYGARLIK SÜRECİ : SOSYO - OLUŞUMSAL
VE PSİKO OLUŞUMSAL
İNCELEMELER
CİLT
- 1 : BATILI DÜNYEVİ
UYGARLIKLARIN GRAMERİ
UYGULAMADA ÖĞRETMEN
UYGULAMALI ANAYASA HUKUKU
UYGULAMALI FEN VE DOĞA BİLİMLERİ
UYGULAMALI HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME
TEKNİĞİ
UYGULAMALI İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ
UYGULAMALI İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ
UYGULAMALI İNGİLİZCE : PRACTISE YOUR ENGLISH
UYGULAMALI İSTATİSTİK - 2
UYGULAMALI İSTATİSTİK - I
UYGULAMALI İSTATİSTİK - I
UYGULAMALI MEKANİK (STATİK) VE MUKAVEMET
UYGULAMALI TEMEL MATEMATİK - 1
UYGULAMALI TEMEL MATEMATİK - 1
UYGULAMALI TEMEL MATEMATİK - 2
UYGULAMALI TEMEL MATEMATİK - 2
UYGULAMALI TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ
UYGULAMALI YEMEK YAPMA TEMEL TEKNİĞİ
UYGULAMALI YEMEK YAPMA TEMEL TEKNİĞİ
UYGULAMA VE ÖRNEKLERLE TÜRK EDEBİYATINDA
NAZIM VE NESİR
UYKULARIN
DOĞUSU
UZAK
UZAKTAN AŞK
UZAKTAN EĞİTİM
UZAKTAN EĞİTİM
UZMANLAR İÇİN C++ 99 TUZAK VE ÇÖZÜMLERİ
UZMANLAR İÇİN C++ NESNE YÖNELİMLİ
PROGRAMLAMA
UZMANLAR İÇİNKILAVUZU
C NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA
KILAVUZU
UZMANLAR İÇİN MICROSOFT TEKNOLOJİLERİNDE
SORUN
GİDERME
KILAVUZU CS2
UZMANLAR
İÇİN PHOTOSHOP
UZMANLAR İÇİN SOLIDWORKS 2006 TEKNİK RESİM
UZMANLAR İÇİN VISUAL BASIC .NE : UYGULAMA
GELİŞTİRMEİÇİN
KILAVUZU
UZMANLAR
VISUAL BASIC .NET VE ADO.NET : V
ERİTABANI
PROGRAMCILIĞI
UZUN BEYAZ BULUT GELİBOLU
UZUN SÜRMÜŞ BİR GÜNÜN AKŞAMI
UZUN YİRMİNCİ YÜZYIL : PARA GÜÇ VE ÇAĞIMIZIN
KÖKENLERİ
ÜCRET
YÖNETİMİ
Sayfa: 82
H. FERHAT ECER
MEHMET KARAFAKIOĞLU
TÜREL YILMAZ
NUMAN HAZAR
ERHAN TÜRBEDAR
CEMAL ŞANLI
CEMİL MERİÇ
ANDRE MALRAUX
DANIELLE STEEL
AYŞE KULİN
DAVID HARVEY
B. KUMARAVADIVELU
DENNIS V. LINDLEY
WILLIAM R. SHERMAN
NİYAZİ BERKES
OSMAN PAMUKOĞLU
NORBERT ELIAS
NORBERT ELIAS
FERNAND BRAUDEL
ŞÜKRÜ TÜRKMEN
BERTİL EMRAH ODER
KAMİL TEMİZYÜREK
HİKMET DOĞAN
ŞENİZ KESGİNCİ
M. FEYZİ ÖZ
W.S. FOWLER
ÖZER SERPER
ÖZER SERPER
ALİM IŞIK
MUSTAFA KARADUMAN
OSMAN UNUTULMAZ
OSMAN UNUTULMAZ
OSMAN UNUTULMAZ
OSMAN UNUTULMAZ
ORHAN YAVUZ
CEMAL TÜRKAN
CEMAL TÜRKAN
MUAMMER YALÇIN
HASAN ALİ TOPTAŞ
NURİ BİLGE CEYLAN
AMIN MAALOUF
SALİH UŞUN
AYTEKİN İŞMAN
STEPHEN C. DEWHURST
ROBERT LAFORE
ROBERT LAFORE
CHRIS WOLF
BRUCE FRASER
DAN FOX
F. SCOTT BARKER
BUKET UZUNER
BİLGE KARASU
GIOVANNI ARRIGHI
SERAP BENLİGİRAY
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
658.8/E136U
658.8/K262U
327.1/Y445U
327.1/H272U
327.10109/U487U
323.2/T961U
345.9/Ş254U
306.4/M365U
843.914/M246U
823.354/S733U
813.42/K845U
307.12/H267U
418.0071/K852U
519.2/L552U
004.019/S336U
320.092/B364U
355.331092/P258U
306/E442U
306/E442U
909/B628U
371.12/T964U
342/O236U
372.3063/T355U
697.93/D632U
374.012/K373U
372.63/Ö9U
428.24/F694U
519.5/S366U
519.5/S366U
519.5/I744U
620.1/K262U
510/U587U
510/U587U
510/U587U
510/U587U
810/Y288U
641.5/T964U
641.5/T964U
811.09/Y241U
813.42/T667U
791.437/C394U
892.73/M224U
371.33/U785U
374.26/İ752U
005.268/D393U
005.268/L226U
005.268/L226U
005.16/W642U
006.6/F627U
620.0042/U752U
005.133/F69U
005.74/B264U
813.42/U785U
813.42/K262U
330.12209/A665U
658.32/B354Ü
(T.B.)
2008
2009
2009
2008
2009
2010
1997
2008
2007
2006
2006
2003
2005
2004
2009
2009
2006
2003
2008
2009
2006
2006
2007
1985
2004
2004
2006
2003
2008
2008
2008
2008
2000
2000
2008
2009
2004
2008
2006
2008
2003
2006
2009
2003
2006
2006
2002
2003
2009
2010
2000
2007
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
4593 0094353
4594 0094354
4595 0094355
4596 0094356
4597 0094357
4598 0094359
4599 0094340
4600 0094360
4601 0094361
4602 0094362
4603 0094363
4604 0094364
4605 0094365
4606 0094034
4607 0094366
4608 0094335
4609 0094367
4610 0094368
4611 0094369
4612 0094370
4613 0094372
4614 0094371
4615 0094373
4616 0094374
4617 0094375
4618 0094376
4619 0094377
4620 0094378
4621 0094379
4622 0094380
4623 0094381
4624 0094382
4625 0094383
4626 0094384
4627 0094385
4628 0094386
4629 0095052
4630 0095311
4631 0094387
4632 0091587
4633 0094388
4634 0094389
4635 0094390
4636 0094391
4637 0094392
4638 0094393
4639 0094394
4640 0094395
4641 0094399
4642 0094400
4643 0094396
4644 0094397
4645 0094398
4646 0094402
4647 0094401
4648 0094403
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
ÜÇ AYNALI KIRK ODA
ÜÇ İSTANBUL
ÜÇ KADIN ÜÇ PIRLANTA
ÜÇ ÖLÜM HİKAYELER
ÜÇ PSİKOLOJİK SORU : NE DEĞİŞEBİLİR, NE DEĞİŞMEZ
?ÜLKE
NE OLABİLİR,
VE EKMEK NE OLAMAZ ? NE ÖLÇÜLEBİLİR, NE
ÜNİVERSİTE İÇİN UYGULAÖALI TÜRK DİLİ VE
KOMPOZİSYON
BİLGİLERİ BAŞARININ TEKNİĞİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİNDE
ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİNDE BAŞARININ TEKNİĞİ
ÜNİVERSİTEDE CADI AVI : 1948 DTCF TASFİYESİ VE
P.N.
BORATAV’IN TOPLUMSAL
MÜDAFAASI SORUNLARA BAKIŞ
ÜNİVERSİTEDEN
ÜNİVERSİTELER İÇİN ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ
ÜNİVERSİTELER İÇİN ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ
ÜNİVERSİTELER İÇİN TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON
BİLGİSİ
ÜNİVERSİTELER İÇİN TÜRK DİLİ YAZILI VE SÖZLÜ
ANLATIM
ÜNİVERSİTELER İÇİN UYGULAMALI OSMANLI TÜRKÇE
ÜNİVERSİTELER İÇİN UYGULAMALI OSMANLI TÜRKÇE
ÜNİVERSİTELERDEKİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZLERİNİN
İŞLEVSELLİĞİ
: ÜNİVERSİTE - SANAYİ
ÜNİVERSİTELERİMİZ
VE DEMOKRASİ
ÜRETİM / İŞLETMELER YÖNETİMİ TEMEL KAVRAMLAR
ÜRETİM KAPİTALİZMİNDE TÜKETİM KAPİTALİZMİNE
ÜRETİM
TÜKETİM TEORİLERİ
ÜRETİM VE
SİSTEMLERİ
ÜRETİM YÖNETİMİ
ÜRETİM YÖNETİMİ VE TEKNİKLERİ
ÜRETİM YÖNETİMİNDE VERİMLİLİK SIRLARI
ÜRETİMDEN TÜKETİME İNSAN - KÜLTÜR VE TOPLUM
YAZILARIDENEN ARZU
ÜTOPYA
VAKİT ÖLDÜRMEK : OTOBİYOGRAFİ
VAKUM TEKNİĞİ
VARAYIM GİDEYİM URUMELİ’NE : TÜRK EDEBİYATI
BALKAN
BUYUTU
VARLIK VE
HİÇLİK
VAROLMANIN BOYUTLARI : TASAVVUF VE
VAHDETÜ’L-VÜCÜD
ÜSTÜNE
YAZILAR VE
VAROLMANIN
BOYUTLARI
: TASAVVUF
VAHDETÜ’L-VÜCÜD
ÜSTÜNE
YAZILAR VE
VAROLMANIN BOYUTLARI : TASAVVUF
VAHDETÜ’L-VÜCÜD
ÜSTÜNE
YAZILAR
VAROLMANIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ
VAROLUŞ VE BİLGİ : ONTO - EPİSTEMOLOJİK SONAT
VASCULAR SURGERY : VOLUME ONE
VASCULAR SURGERY : VOLUME TWO
VASİYET
A VAST DIMENSION IN ENGLISH GRAMMAR
VATAN YAHUT SİLİSTRE
VATAN YOLUNDA : MİLLİ MÜCADELE HATIRALARI
VATANDAŞLIK HUKUKU
VEDA : ESİR ŞEHİRDE BİR KONAK
VELİD EBUZZİYA’NIN LOZAN MEKTUPLARI
VENEDİK TACİRİ
VENEDİK TACİRİ
VERGİ GENEL HUKUKU
VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ
VERİ TABANI SİSTEMLERİ
VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR
VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR
VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR
VERİMLİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VE ETKİN ÖĞRENME
TEKNİKLERİ
VERİTABANI VE UYGULAMALARI
VERİTABANI VE UYGULAMALARI
Sayfa: 83
MURATHAN MUNGAN
MİTHAT CEMAL KUNTAY
LAUREN WEISBERGER
LEV TOLSTOY
KADİR ÖZER
ASIM GÖNEN
Sınıfl am a/ Yer
T813.317/M853Ü
T813.316/K857Ü
823.354/W357Ü
891.733/T647Ü
158.1/Ö736Ü
811.42/G953Ü
410/Ü557Ü
BİLGE UMAR
370.15/U526Ü
BİLGE UMAR
370.15/U526Ü
378.9561/Ü557Ü
COŞKUN ÖZDEMİR
302/Ö723Ü
AHMET ATİLLA ŞENTÜRK T819.09/Ş357Ü
819.1/Ü557Ü
808.06/Ö557Ü
410/Ü557Ü
MENDERES COŞKUN
419.5/C674Ü
MENDERES COŞKUN
419.5/C674Ü
378.103/Ü557Ü
TOKTAMIŞ ATEŞ
378.561/A737Ü
HİLMİ YÜKSEL
658.5/Y947Ü
ABDÜLKADİR ZORLU
306.3/Z664Ü
İBRAHİM SEVİNDİRİCİ
338.63/S375Ü
AYKUT TOP
658.5/T66Ü
FERAY ODMAN
658.5/Ç345Ü
ÇELİKÇAPA
ATİLLA FİLİZ
658.5/F545Ü
SABRİ ÇAKIR
306/Ç244Ü
FREDRIC JAMESON
801.95/J253Ü
PAUL FEYERABEND
193/F393V
ÇELİK TARIMCI
621.55/T264V
MUSTAFA İSEN
818.4209/İ735V
JEAN - PAUL SARTRE
111/S267V
WILLIAM CHITTICK
297.7/C357V
WILLIAM CHITTICK
297.7/C357V
WILLIAM CHITTICK
297.7/C357V
MILAN KUNDERA
891.865/K852V
FUAT BOZER
121/B673V
ROBERT B. RUTHERFORD 617.413/R873V
ROBERT B. RUTHERFORD 617.413/R873V
ELIZABETH ADLER
823.354/A243V
FESİH TAŞLI
425/T274V
NAMIK KEMAL
T812.311/N254V
YAKUP KADRİ
T813.315/K262V
KARAOSMANOĞLU
RONA AYBAY
342.083/A912V
AYŞE KULİN
813.42/K845V
AHMET TEMİZ
956.1023/T355V
WILLIAM SHAKESPEARE 822.33/S324V
WILLIAM SHAKESPEARE 822.33/S324V
RONA AYBAY
343.04/A912V
YALÇIN ÖZKAN
006.312/Ö742V
YALÇIN ÖZKAN
005.74/Ö742V
RİFAT ÇÖLKESEN
005.73/Ç944V
RİFAT ÇÖLKESEN
005.73/Ç944V
RİFAT ÇÖLKESEN
005.73/Ç944V
ERCAN TUZCULAR
371.3028/T871V
YILMAZ KAYA
005.74/K292V
YILMAZ KAYA
005.74/K292V
Tarih
2007
2009
2009
2009
2006
2007
2005
2008
2008
2008
2002
2008
2009
2008
2008
2008
2008
2007
2007
2009
2006
2009
2006
2000
2008
2008
2009
1997
2006
2009
2009
2008
2008
2008
2009
2009
2005
2005
2009
2009
2009
2008
2008
2009
2007
2009
2010
2008
2009
2008
2008
2008
2008
2007
2007
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
4649 0095053
4650 0095054
4651 0094404
4652 0094405
4653 0094406
4654 0094407
4655 0094408
4656 0094409
4657 0094410
4658 0094411
4659 0094412
4660 0094413
4661 0095040
4662 0095055
4663 0094414
4664 0095056
4665 0094416
4666 0094417
4667 0094418
4668 0092905
4669 0094422
4670 0094415
4671 0094424
4672 0094425
4673 0094426
4674 0095057
4675 0095058
4676 0095059
4677 0095060
4678 0095061
4679 0094428
4680 0094429
4681 0094430
4682 0094431
4683 0095062
4684 0092914
4685 0094432
4686 0090911
4687 0094433
4688 0094434
4689 0094435
4690 0092392
4691 0088727
4692 0094437
4693 0093946
4694 0094439
4695 0094442
4696 0094440
4697 0094441
4698 0094443
4699 0094444
4700 0094445
4701 0092412
4702 0094447
4703 0094448
4704 0094449
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
VETERINARY MEDICINE
VETERINARY REPRODUCTION OBSTETRICS
VETERİNER HEKİMLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
VETERİNER HEKİMLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
VETERİNER HEKİMLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
VETERİNER HEKİMLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
VETERİNER HEKİMLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
VETERİNER ÖZEL HİSTOLOJİ
VETERİNER ÖZEL HİSTOLOJİ
VETERİNER ÖZEL HİSTOLOJİ
VETERİNER ÖZEL HİSTOLOJİ
VETERİNER ÖZEL HİSTOLOJİ
THE VIBRATION ANALYSIS HANDBOOK
VIBRATION OF LAMINATED SHELLS AND PLATES
VIRGINIA WOOLF
VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY
VISUAL BASIC 2008
VISUAL BASIC 2008
VISUAL BASIC İLE ASP .NET
VISUAL STUDIO 2008 İLE MICROSOFT VISUAL BASIC
9.0
FOR.STUDIO
NET FRAME
VISUAL
2008 3.5
İLE MICROSOFT VISUAL C# 3.0
FOR
.NET
FRAMEWORK
3.5 GİRİŞ
VİDEO VE FİLM KURGUSUNA
VİYANA CHICAGO : METROPOL VE MİMARLIK
VOCABULARY WIZARD THE MOST COMMON WORDS IN
ENGLISH
VOCATIONAL MEDICAL ENGLISH
WATER QUALITY MODELING
WATER QUALITY MODELING : PROCEEDINGS OF THE
INTERNATIONAL
SYMPOSIUM
WATER REUSE : ISSUES,
TECHNOLOGIES, AND
APPLICATIONS
WATER TREATMENT : PRINCIPLES AND DESIGN
WAVELETS : THEORY AND APPLICATIONS
WEB SİTELERİNİN KİMLİKLENMESİ : ÜST VERİ
(METADATA)
WEB SİTELERİNİN KİMLİKLENMESİ : ÜST VERİ
(METADATA)
WILHELM REICH VE YAŞAM ENERJİSİ (ORGONOMİ)
WINDOWS SERVER 2008 YÖNETİCİNİN CEP DANIŞMANI
WIRELESS SENSORS AND INSTRUMENTS : NETWORKS,
DESIGN,
AND MİKROİŞLEMCİ
APPLICATIONS MİMARİSİ VE ASSEMBLY
X86 TABANLI
DİLİ
X86 TABANLI MİKROİŞLEMCİ MİMARİSİ VE ASSEMBLY
DİLİ
XIX. YÜZYILDA BİR AİLE CİNAYETİ : ANNEMİ, KIZ
KARDEŞİMİ
VE ERKEK
KARDEŞİMİ
KATLEDEN BEN,
XIX.YÜZYIL BATI
AVRUPA
EDEBİYATI
XX. YÜZYIL TÜRK DÜŞÜNÜRLERİ
XX. YÜZYIL TÜRK DÜŞÜNÜRLERİ
XX. YÜZYILIN BÜYÜK BİR SANATÇISIYLA BULUŞMA
XX.YÜZYIL BAŞINDA ALMAN EMPERYALİZMİ VE
TÜRKİYE
YABAN
YABANCI DİL EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ İÇİN TEORİDEN
PRATİĞE
UYGULAMASI
YABA’NINÖĞRETMENLİK
GİZİLGÜCÜ
YAĞLIBOYA : TEKNİKLERİNE DAİR HER ŞEY
YAĞLIBOYA İLE RESİM YAPMAYI ÖĞRENİYORUM
YAĞLIBOYA RESİM TEKNİĞİ
YAĞMUR BEKLERKEN : TOPLU ESERLERİ 3
YAĞMUR KAÇAĞI
YAĞMUR SIKINTISI
YAHUDİ KADİM MİSTİK ÖĞRETİSİ KABALA
YAHUDİLİK ANSİKLOPEDİSİ A - J : CİLT - 1
YAHUDİLİK ANSİKLOPEDİSİ K - R : CİLT - 2
YAHUDİLİK ANSİKLOPEDİSİ S - Z : CİLT - 3
Sayfa: 84
Sınıfl am a/ Yer
636.0896/V373V
636.08982/V373V
636.0893/V373V
636.0893/V373V
636.0893/V373V
636.0893/V373V
636.0893/V373V
636.0891/V373V
636.0891/V373V
636.0891/V373V
636.0891/V373V
636.0891/V373V
JAMES I. TAYLOR
621.811/T294V
MOHAMAD S. QATU
624.1776/Q278V
MİNA URGAN
828.91209/U632V
GRIGORE C. BURDEA
006/B862V
KADİR ÇAMOĞLU
005.133/Ç256V
KADİR ÇAMOĞLU
005.133/Ç256V
YENER TÜRKELİ
005.276/T964V
MEMİK YANIK
005.133/Y254V
MEMİK YANIK
005.268/Y254V
BÜLENT KÜÇÜKERDOĞAN 791.43/K919V
720.97731/V592V
VELİ BARIŞKAN
425/B264V
CLAIRE L. KILINÇ
425/K444V
MERVIN D. PALMER
628.1/P245W
628.1684/W273W
628.162/W273W
628.162/W273W
515.2433/W273W
MUSTAFA BAYTER
005.713/B297W
MUSTAFA BAYTER
005.713/B297W
OLA RAKNES
131/R245W
WILLIAM R. STANEK
005.7585/S725W
HALİT EREN
621.384/E635W
NURETTİN TOPALOĞLU
004.16/T662X
NURETTİN TOPALOĞLU
004.16
301.1/F681O
AFAQ ESEDOVA
809/E732O
SEBAHATTİN ŞİMŞİR
305.552/Ş557Y
SEBAHATTİN ŞİMŞİR
305.552/Ş557Y
FONDATION DUBUFFET 709.2/D818Y
KRAL VON
327.1243/W557Y
WINTERSTETTEN
YAKUP
KADRİ
T813.315/K262Y
KARAOSMANOĞLU
ECE ZEHİR TOPKAYA
370.71/T664Y
GÜLTEN DAYIOĞLU
813.42/D294Y
751.451/Y234Y
PETER JOHN GARRARD
751.451/G266Y
SADETTİN ÇAĞLARCA
751.454/Ç234
TARIK BUĞRA
T813.317/B836Y
ATTİLA İLHAN
813.42/İ432Y
OKTAY RİFAT
T812.317/R522Y
A. EKREM ÜLKÜ
296.833/Ü449Y
YUSUF BESALEL
296.03/B372Y
YUSUF BESALEL
296.03/B372Y
YUSUF BESALEL
296.03/B372Y
Tarih
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2003
2004
2009
2003
2009
2009
2008
2009
2009
2005
2008
2005
2008
2001
1995
2007
2005
1996
2009
2009
2009
2008
2006
2008
2007
2008
2008
2005
2002
2009
2008
2009
2007
1992
(T.B.)
2009
2009
2009
2008
2001
2001
2002
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
4705 0094450
4706 0094452
4707 0094453
4708 0094451
4709 0088677
4710 0094454
4711 0094455
4712 0094456
4713 0094457
4714 0088694
4715 0088695
4716 0094458
4717 0094459
4718 0094460
4719 0094461
4720 0094462
4721 0094463
4722 0094464
4723 0094465
4724 0094466
4725 0094467
4726 0094468
4727 0094469
4728 0094470
4729 0094471
4730 0094472
4731 0094475
4732 0094476
4733 0094477
4734 0094478
4735 0094479
4736 0094473
4737 0094474
4738 0094480
4739 0094481
4740 0094482
4741 0094483
4742 0093992
4743 0094488
4744 0094489
4745 0094484
4746 0094485
4747 0094486
4748 0094487
4749 0094490
4750 0094491
4751 0094492
4752 0094493
4753 0094494
4754 0093553
4755 0094496
4756 0094497
4757 0094498
4758 0094499
4759 0094500
4760 0094325
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
YAHUDİNİN TAHTA KILICI
YAHYA KEMAL’İN DUYGU VE DÜŞÜNCE DÜNYASI
YAHYA KEMAL’İN RÜZGARIYLA DÜŞÜNCELER VE
DUYUŞLAR
YAHYA
KEMAL : BÜTÜN ŞİİRLERİ
YAHYA KEMAL BEYATLI SEÇMELER : YENİLEŞME
DÖNEMİ
TÜRK
EDEBİYATI
YAKAMDAKİ
YÜZLER
YAKIN ÇAĞLAR TARİHİ
YAKLAŞIM HER ŞEYDİR
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU : İNSAN - ESER - FİKİR
-YAKUP
ÜSLÜPKADRİ KARAOSMANOĞLU SEÇMELER - 1 :
YENİLEŞME
DÖNEMİ
TÜRK EDEBİYATI
YAKUP KADRİ
KARAOSMANOĞLU
SEÇMELER - 2 :
YENİLEŞME
DÖNEMİ
TÜRK EDEBİYATI
YAKUP KADRİ’NİN ROMANLARINDA
TÜRKİYE’NİN
TOPLUMSAL
DEĞİŞİM
SÜRECİ
YALANCI İLİŞKİLER
YALANLAR YUMAĞI
YALITIM TEKNİKLERİ
YALITIM TEKNİKLERİ
YALITIM TEKNİKLERİ
YALITIM TEKNİKLERİ
YALITIM TEKNİKLERİ
YALNIZ DEĞİLSİN
YALNIZIZ
YANILSAMALAR KENTİ
YANLIŞ HAFIZA (FALSE MEMORY)
YAPAY İNSAN
YAPAY ZEKA İNSAN - BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ
YAPAY ZEKA İNSAN - BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ
YAPAY ZEKA UYGULAMALARI (YAPAY SİNİR AĞI,
BULANIK
MANTIK,
GENETİK ALGORİTNA)
YAPAY
ZEKA
UYGULAMALARI
(YAPAY SİNİR AĞI,
BULANIK
MANTIK,
GENETİK
ALGORİTNA)
YAPAY ZEKA UYGULAMALARI (YAPAY SİNİR AĞI,
BULANIK
MANTIK,
GENETİK ALGORİTNA)
YAPAY
ZEKA
UYGULAMALARI
(YAPAY SİNİR AĞI,
BULANIK
MANTIK,
GENETİK ALGORİTNA)
YAPAY ZEKA UYGULAMALARI
(YAPAY SİNİR AĞI,
BULANIK
MANTIK,
GENETİK ALGORİTNA)
YAPAY
ZEKA
YENİ BAŞLAYANLAR
İÇİN KILAVUZ
YAPAY ZEKA YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN KILAVUZ
YAPI DİNAMİĞİNE GİRİŞ
YAPI DİNAMİĞİNE GİRİŞ
YAPI DİNAMİĞİNE GİRİŞ
YAPI İNCELEME YÖNTEMLERİ
YAPI MÜHENDİSLİĞİNDE TUĞLA ELEMANLARI VE YAPI
SİSTEMLERİ
YAPI STATİĞİ - II : YAPI SİSTEMLERİNDE YER
DEĞİŞTİRMELERİN
HİPERSTATİK
SİSTEMLERİN
YAPI STATİĞİ - II : VE
YAPI
SİSTEMLERİNDE
YER
DEĞİŞTİRMELERİN
VE
HİPERSTATİK
SİSTEMLERİN
YAPI STATİĞİ 1 - 2
YAPI STATİĞİ 1 - 2
YAPI STATİĞİ 1 - 2
YAPI STATİĞİ 1 - 2
YAPI TEKNOLOJİLERİ - 1
YAPI TEKNOLOJİLERİ - 1
YAPI TEKNOLOJİLERİ - 2
YAPI TEKNOLOJİLERİ - 2
YAPI TEKNOLOJİSİ
YAPILANDIRICI YAKLAŞIMLA SINIF YÖNETİMİ
YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA GÖRE SINIF YÖNETİMİ
YAPILARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN İYİLEŞTİRİLMESİ :
DEPREM
HASARLARI VE YAPILARIN GÜÇLENDİRME
YAPRAK DÖKÜMÜ
YAPRAK DÖKÜMÜ
YARALI BİLİNÇ : GELENEKSEL TOPLUMLARDA
KÜLTÜREL ŞİZOFRENİ
YARGITAY,
DANIŞTAY KARARLARIYLA UYGULAMALI
CEZA HUKUKU - MEDENİ HUKUK - BORÇLAR HUKUKU
Sayfa: 85
MUSTAFA AKGÜN
MUSTAFA ÖZBALCI
SADETTİN ÖKTEN
YAHYA KEMAL
YAHYA KEMAL BEYATLI
CAN DÜNDAR
N.V. YELISEYEVA
JEFF KELLER
NİYAZİ AKI
YAKUP KADRİ
KARAOSMANOĞLU
YAKUP KADRİ
KARAOSMANOĞLU
ENSAR YILMAZ
LEV NİKOLAYEVİÇ
TOLSTOY
IRIS
JOHANSEN
CEVDET EMİN EKİNCİ
CEVDET EMİN EKİNCİ
CEVDET EMİN EKİNCİ
CEVDET EMİN EKİNCİ
CEVDET EMİN EKİNCİ
PEYAMİ SAFA
URSULA K. LE GUIN
DEAN KOONTZ
SANJAY NİGAM
VASİF NABİYEV
VASİF NABİYEV
ÇETİN ELMAS
ÇETİN ELMAS
ÇETİN ELMAS
ÇETİN ELMAS
ÇETİN ELMAS
BLAY WHITBY
BLAY WHITBY
VEDAT YERLİCİ
VEDAT YERLİCİ
VEDAT YERLİCİ
AHMET ERCAN
GÜNDÜZ ÖZIŞIK
İBRAHİM EKİZ
İBRAHİM EKİZ
MUSTAFA KARADUMAN
MUSTAFA KARADUMAN
MUSTAFA KARADUMAN
MUSTAFA KARADUMAN
METİN ARSLAN
METİN ARSLAN
METİN ARSLAN
METİN ARSLAN
DURMUŞ ALİ AÇIKEL
FİRDEVS GÜNEŞ
NAFİZ ÇAMLIBEL
REŞAT NURİ GÜNTEKİN
REŞAT NURİ GÜNTEKİN
DARYUSH SHAYEGAN
KESKİN KAYLAN
Sınıfl am a/ Yer
296.833/A439Y
818.4209/Ö712Y
818.4209/Ö473Y
T811.315/Y239Y
T818.315/B292Y
814.42/D952Y
909.09/Y345Y
158.1/K344Y
818.4209/A44Y
T818.315/K262Y
T818.315/K262Y
813.3/Y445Y
891.733/T647Y
823.354/J632Y
693.83/E455Y
693.83/E455Y
693.83/E455Y
693.83/E455Y
693.83/E455Y
320.9561/Y245Y
T813.316/S222Y
823.354/G855Y
823.354/K665Y
823.354/N532Y
006.3/N215Y
006.3/N215Y
006.3/E452Y
006.3/E452Y
006.3/E452Y
006.3/E452Y
006.3/E452Y
006.3/W347Y
006.3/W347Y
624.171/Y364Y
624.171/Y364Y
624.171/Y364Y
624.17/E612Y
624.1836/Ö747Y
624.17/E459Y
624.17/E459Y
624.17/K262Y
624.17/K262Y
624.17/K262Y
624.17/K262Y
624/A674Y
624/A674Y
624/A674Y
624/A674Y
624/A144Y
371.1024/G953Y
371.1024/Y264Y
624.18341/Ç252Y
T813.315/G957Y
T813.315/G957Y
306/S329Y
345.05/K294Y
Tarih
2008
2006
2008
2009
2003
2007
2009
2008
2001
2003
2003
2008
(T.B.)
2004
2010
2010
2010
2010
2010
2009
1999
2004
2001
2006
2010
2010
2007
2007
2007
2007
2007
2005
2005
2007
2007
2007
2003
2000
2008
2008
2003
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2009
2007
2009
2000
(T.B.)
2007
2008
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
4761 0094506
4762 0094507
4763 0094501
4764 0094502
4765 0094503
4766 0094504
4767 0094505
4768 0090029
4769 0090030
4770 0094508
4771 0094509
4772 0094510
4773 0094511
4774 0094512
4775 0094513
4776 0094516
4777 0094515
4778 0094517
4779 0094514
4780 0094519
4781 0094520
4782 0094521
4783 0094523
4784 0094524
4785 0094525
4786 0094526
4787 0094527
4788 0094528
4789 0094529
4790 0093706
4791 0093707
4792 0094530
4793 0094531
4794 0094532
4795 0094533
4796 0094534
4797 0094535
4798 0094536
4799 0094537
4800 0094538
4801 0091231
4802 0093301
4803 0093384
4804 0094539
4805 0094540
4806 0094541
4807 0094542
4808 0094543
4809 0091268
4810 0094055
4811 0094056
4812 0094544
4813 0094545
4814 0094549
4815 0094550
4816 0094551
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
YARI - MİKRO KALİTATİF ANALİZ LABORATUVAR KİTABI
YARI - MİKRO KALİTATİF ANALİZ LABORATUVAR KİTABI
YARIİLETKEN FİZİĞİNE GİRİŞ
YARIİLETKEN FİZİĞİNE GİRİŞ
YARILMA (1954 - 1972)
YARIM EKMEK
YARIM ELMA GÖNÜL ALMA
YARIM HAYAT
YARIM HAYAT
YARIN DÜNDÜR
YARININ TARİHİ
YASSIADA’DA YAPTIRILMAYAN SAVUNMALAR
YAŞADIĞIMIZ SEFALET : KURTULUŞ ÇARELERİ
YAŞADIKLARIMDAN ÖĞRENDİYİM BİR ŞEY VAR
YAŞAM BOYU ÖĞRENME (SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ VE
TARTIŞMALAR)
YAŞAMAK, SEVMEK VE ÖĞRENMEK
YAŞAMAK GÜZEL ŞEY BE KARDEŞİM
YAŞAMIN ZAFERİ
YAŞAMA YERLEŞMEK : KÜÇÜK ŞEYLER - 3
YAŞAR KEMAL : BİR GEÇİŞ DÖNEMİ ROMANCISI
YAŞASIN RENK
YAŞLANDIKÇA HAYAT NEDEN ÇABUK GEÇER
YAYGIN DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN BEKTAŞİLİK
YAYLA
YAZ İZLENİMLERİ ÜZERİNE KIŞ NOTLARI
YAZ KUR’AN KURSLARINDA EĞİTİMDE KALİTE REHBERİ
YAZARLARA VE YAPITLARA YÖNELİK OKUMALAR
YAZI YAZMA TEKNİĞİ VE YAZI ÖRNEKLERİ
YAZILI TÜRKÇENİN KELİME SIKLIĞI SÖZLÜĞÜ
YAZILIMCILAR İÇİN SQL SERVER 2008 VE VERİTABANI
PROGRAMLAMA
YAZILIMCILAR İÇİN SQL SERVER 2008 VE VERİTABANI
PROGRAMLAMA
YAZIN KURAMI
YAZINSAL YARATICILIKTA TEMEL İLKE VE KURALLAR
YAZIŞMA TEKNİKLERİ
YAZIŞMA VE DOSYALAMA TEKNİKLERİ [ÖRNEKLİ UYGULAMALI]
YAZMA SANATI
YEDİ YOKSUL GEZGİN
YEDİNCİ PAPİRÜS
YEMEKLİK YAĞ TEKNOLOJİSİ
YEMEN
YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ÇİZİM TEKNİKLERİ
YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN PASTEL
YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN PROGRAMLAMA KILAVUZU
YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN PROGRAMLAMA KILAVUZU
YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN PROGRAMLAMA KILAVUZU
YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ KAYNAK KİTABI
YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL İNGİLİZCE
YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL İNGİLİZCE
YENİ BİLGİLER IŞIĞINDA DADALOĞLU BÜTÜN ŞİİRLERİ
YENİ BİR YÜZYIL İÇİN GENÇLERE TÜRK
EDEBİYATINDAN
-1
YENİ
BİR YÜZYIL ÖYKÜLER
İÇİN GENÇLERE
TÜRK
EDEBİYATINDAN
ÖYKÜLER
- 2YÖNETİM
YENİ DÜNYADA STRATEJİ VE
YENİ DÜŞÜN ADAMLARI ÇAĞDAŞ FELSEFEYİ
YARATANLARDAN
KİMİLERİYLE
SÖYLEŞİLER
YENİ KAMU YÖNETİMİ
ÜLKE DENEYİMLERİ
YENİ KAPİTALİZMİN KÜLTÜRÜ
YENİ KITAYA OSMANLI GÖÇLERİ VE NETİCELERİ
Sayfa: 86
TURGUT GÜNDÜZ
TURGUT GÜNDÜZ
DONALD A. NEAMEN
DONALD A. NEAMEN
GÜN Gün ZİLELİ
FAKİR BAYKURT
İPER ONGUN
V.S. NAIPAUL
V.S. NAIPAUL
JEAN-MARIE
LACLAVETINE
STEFAN ZWEIG
HULUSİ TURGUT
ANDRE GORZ
ATAOL BEHRAMOĞLU
Sınıfl am a/ Yer
544/G952Y
544/G952Y
537.622/N325Y
537.622/N325Y
818.803/Z543Y
T813.317/B294Y
818.808/O538Y
823.914/N246Y
823.914/N246Y
843.914/L214Y
834.912/Z935Y
323.2/T863Y
335.437/G667Y
811.42/B336Y
370.155/Y272Y
LEO BUSCAGLIA
152.41/B871Y
NAZIM HİKMET (RAN)
813.42/N274Y
ÖZCAN KÖKNEL
150/K945Y
ÜSTÜN DÖKMEN
158.2/D945Y
NEDİM GÜRSEL
814.42/G967Y
BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU T811,317/E791Y
DOUWE DRAAISMA
153.1/D622Y
OSMAN EĞRİ
297.82/E365Y
FAKİR BAYKURT
T813.317/B294Y
FYODOR MİHAİLOVİÇ
891.733/D677Y
DOSTOYEVSKİ
NAZİF YILMAZ
372.84/Y445Y
HÜLYA SOYŞEKERCİ
810/S697Y
ROBERT SHAW
745.6/S329Y
İLYAS GÖZ
413/G97Y
YAŞAR GÖZÜDELİ
005.7585/G979Y
YAŞAR GÖZÜDELİK
005.7585/G979Y
JONATHAN CULLER
801/C844Y
AYSU ERDEM
808.3/E623Y
MEHMET ALTINÖZ
651.53/A474Y
GÜVEN TANIŞ
651.53/T254Y
STEPHEN KING
828.354/K553Y
CHARLES DICKENS
823.8/D514Y
WILBUR SMITH
823.914/S547Y
FİKRİ BAŞOĞLU
664.3/B276Y
LÜTFİ PARLAK
813.4220/P264Y
FRANCISCO ASENSIO
751.4/C367Y
CERVER
FRANCISTO ASENSIO
751.235/C367Y
CERVER
GREG PERRY
005/P366Y
GREG PERRY
005/P366Y
GREG PERRY
005/P366Y
ORHAN ERDEM
794.1/E623Y
ERTAN ARDANANCI
428/A622Y
ERTAN ARDANANCI
428/A622Y
İSMAİL GÖRKEM
T811.219092/G964Y
808.83/Y355Y
808.83/Y355Y
ARMAN KIRIM
658.85/K464Y
BRYAN MAGEE
190/M233Y
HAMZA AL
350/A4Y
RICHARD SENNETT
330.122/S355Y
ADEM KARA
325.256/K262Y
Tarih
2008
2008
2007
2007
2008
2007
2008
2007
2007
1998
2008
2007
2001
2006
2006
1982
2009
1998
2009
2008
2008
2003
2008
2005
2006
1994
2003
2009
2009
2007
2009
2007
2009
2007
2008
2008
2006
2008
2003
2003
2009
2009
2009
2008
2002
2002
2006
2003
2007
2009
2004
2008
2009
2008
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
4817 0094552
4818 0094553
4819 0094554
4820 0094555
4821 0091572
4822 0094557
4823 0094558
4824 0094559
4825 0094560
4826 0094561
4827 0094565
4828 0094562
4829 0094566
4830 0094563
4831 0094567
4832 0094564
4833 0094568
4834 0094569
4835 0094571
4836 0094572
4837 0094573
4838 0094574
4839 0094575
4840 0094576
4841 0094577
4842 0090543
4843 0094578
4844 0094580
4845 0094581
4846 0094584
4847 0094582
4848 0094583
4849 0094585
4850 0094586
4851 0094587
4852 0094588
4853 0094589
4854 0094590
4855 0094591
4856 0094592
4857 0094593
4858 0094436
4859 0094594
4860 0094595
4861 0094596
4862 0088708
4863 0090404
4864 0094597
4865 0094598
4866 0094599
4867 0094600
4868 0094601
4869 0094602
4870 0094603
4871 0092207
4872 0094604
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
YENİ MEVZUATA GÖRE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA
GİRİŞOSMANLI DÜŞÜNCESİNİN DOĞUŞU
YENİ
YENİ OSMANLILAR’IN DİNİ VE SİYASİ GÖRÜŞLERİ
YENİ REKLAMCILIK
YENİ TÜRK EDEBİYATI : EN UZUN ASRIN EDEBİYATINA
TEORİK
BİREDEBİYATI
YAKLAŞIM 1839 - 2000 EL KİTABI
YENİ TÜRK
YENİ TÜRK EDEBİYATI 1839 - 2000 EL KİTABI
YENİ TÜRK EDEBİYATI 1839 - 2000 EL KİTABI
YENİ TÜRK EDEBİYATI İNCELEMELERİ
YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÖYKÜ - 1 : ÖYKÜCÜLER VE
ÖYKÜTÜRK
ANLAYIŞLARI
ÖYKÜLER
VE ÇÖZÜMLEMELERİ
YENİ
EDEBİYATINDA
ÖYKÜ
- 1 : ÖYKÜCÜLER VE
ÖYKÜ
ANLAYIŞLARI
ÖYKÜLERİ
VE -ÇÖZÜMLEMELERİ
YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÖYKÜ
2 : ÖYKÜCÜLER VE
ÖYKÜ
ANLAYIŞLARI
ÖYKÜLER
VE
ÇÖZÜMLEMELERİ
YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÖYKÜ - 2 : ÖYKÜCÜLER VE
ÖYKÜTÜRK
ANLAYIŞLARI
ÖYKÜLERİ
VE -ÇÖZÜMLEMELERİ
YENİ
EDEBİYATINDA
ÖYKÜ
3 : ÖYKÜCÜLER VE
ÖYKÜ
ANLAYIŞLARI
ÖYKÜLER
VE
YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÖYKÜ ÇÖZÜMLEMELERİ
- 3 : ÖYKÜCÜLER VE
ÖYKÜTÜRK
ANLAYIŞLARI
ÖYKÜLERİ
VE -ÇÖZÜMLEMELERİ
YENİ
EDEBİYATINDA
ÖYKÜ
4 : ÖYKÜCÜLER VE
ÖYKÜ
ANLAYIŞLARI
ÖYKÜLERİ
VE
ÇÖZÜMLEMELERİ
YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÖYKÜ - 4 : ÖYKÜCÜLER VE
ÖYKÜTÜRKİYE
ANLAYIŞLARI ÖYKÜLERİ VE ÇÖZÜMLEMELERİ
YENİ
YENİ TÜRKİYE DEVLETİ’NİN YAPILANMASINDA MAHMUT
ESAT
BOZKURT (1892
- 1943)(1923 - 1924 YAZILARI)
YENİ TÜRKİYE’NİN
DOĞUŞU
YENİ VE YAKIN ÇAĞ TARİHİ
YENİAY
YENİAY
YENİÇERİLER
YENİDEN MERHABA RUMELİ
YENİDEN YAPILANAN SINIFLAR İÇİN AKTİF ÖĞRENME
YÖNTEMLERİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
YER GÖK DÖRT DUVAR
YERALTI SUYU (HİDROJEOLOJİ)
YERALTINDAN NOTLAR
YERALTISUYU JEOLOJİSİ VE HİDROLİĞİ
YERALTISUYU JEOLOJİSİ VE HİDROLİĞİ
YERBİLİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
YERE DÜŞEN DUALAR
YEREL SİYASET ÜZERİNE SÖYLEŞİLER
YEREL YÖNETİMLERDE İNSAN KAYNAKLARI
YERYÜZÜ GÜNCESİ
YEŞİL GECE
YEŞİL YEREL YÖNETİM
YEŞİL YOL
YETMİŞ YAŞIM MERHABA
YA EVDE YOKSA!
YILANLARIN ÖCÜ
YILLAR
YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILIN BAŞINDA TÜRK MİLLİ EĞİTİM
SİSTEMİ
YİRMİBİRİNCİ YÜZYILDA AVRASYA’DA GÜÇ DENGELERİ
SARI
İSTİLA
YİRMİNCİ
YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI 2 (1940 - 1960)
YİRMİNCİ YÜZYILDA ÖNCÜ TİYATRO
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ VE
İŞLETMECİLİĞİ
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GIDA VE PERSONEL
HİJYENİ
YOKSULLUK HALLERİ : TÜRKİYE’DE KENT
YOKSULLUĞUNUN
GÖRÜNÜMLERİ
YOL
MALZEMELERİTOPLUMSAL
VE UYGULAMALARI
YOL MALZEMELERİ VE UYGULAMALARI
YOLLARIN BAŞLANGICI
YORUMLU İMAM CAFER BUYRUĞU
YORUMSUZ
Sayfa: 87
REFİK KORKUSUZ
ŞERİF MARDİN
FAZIL ARABACI
ATİLLA AKSOY
MEHMET ÖNAL
ZEYNEP KERMAN
ÖMER LEKESİZ
ÖMER LEKESİZ
ÖMER LEKESİZ
ÖMER LEKESİZ
ÖMER LEKESİZ
ÖMER LEKESİZ
ÖMER LEKESİZ
ÖMER LEKESİZ
JOSEPH C. GREW
ŞADUMAN HALICI
V.A. GURKO-KRYAJIN
A. KÜRŞAT GÖKKAYA
STEPHENIE MEYER
STEPHENIE MEYER
AHMET MİTHAT EFENDİ
ÖZCAN PAHLİVANOĞLU
KUDRET EREN YAVUZ
İSMET AKOVA
TÜRKAN SAYLAN
ZEKAİ ŞEN
FIYODOR MİHAYLAVİÇ
DOSTOYEVSKI
ORHAN DUMLU
ORHAN DUMLU
EMRULLAH GÜNEY
SEMA KAYGUSUZ
AKİF ÇARKÇI
MUSTAFA TAMER
NASUH MAHRUKİ
REŞAT NURİ GÜNTEKİN
SEMİH ERYILDIZ
STEPHEN KING
AZİZ NESİN
CEMAL SAFİ
FAKİR BAYKURT
VIRGINIA WOOLF
KEMAL GÜRÜZ
YASİN ASLAN
MAHİR ÜNLÜ
AYŞIN CANDAN
ALPTEKİN SÖKMEN
NİLÜFER KOÇAK
ARGUN TUNÇ
ARGUN TUNÇ
AMIN MAALOUF
ESAT KORKMAZ
ALEV ALATLI
Sınıfl am a/ Yer
344.02/K664Y
306.09561/M262Y
956.07/A621Y
651.11/A476Y
819.09/Ö524Y
810/Y355Y
810/Y355Y
810/Y355Y
810/K355Y
813/L343Y
813/L343Y
813/L343Y
813/L343Y
813/L343Y
813/L343Y
813/L343Y
813/L343Y
327.2092/G639Y
956.102/H244Y
956.1024/G964Y
909.7/G944Y
823.354/M393Y
823.354/M393Y
T813.312/A353Y
949.6/P334Y
371.3/Y278Y
621.042/A467Y
818.803/S294Y
551.498/Ş35Y
891.733/D677Y
551.49/D854Y
551.49/D854Y
550.3/G953Y
T813.317/K293Y
320.8/Ç264Y
352.005/T253Y
T818.317/M236Y
T813.315/G957Y
353.956/E694Y
823.354/K453Y
T813.317/N375Y
811.42/S225Y
T813.317/B294Y
823.912/W664Y
370.9561/G969Y
327.47051/A742Y
810/Ü549Y
792/C252Y
642/S945Y
613/K612Y
362.5/Y647Y
625/T851Y
625/T851Y
892.36/M224Y
297.82/K664Y
818.42/A427Y
Tarih
2009
2009
(T.B.)
2005
2008
2007
2007
2007
2009
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2001
2001
1999
2004
2008
2008
2009
2009
2008
2008
2005
2008
2009
2003
2008
2006
2003
2009
2008
2007
2008
(T.B.)
2007
2004
2008
2007
2009
2009
2008
2004
2003
1997
2008
2007
2007
2007
2007
2009
2007
2008
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
4873 0094605
4874 0094606
4875 0094608
4876 0094609
4877 0094610
4878 0094607
4879 0094611
4880 0094612
4881 0090116
4882 0094614
4883 0094613
4884 0094615
4885 0094616
4886 0088663
4887 0094617
4888 0094618
4889 0094619
4890 0094620
4891 0094621
4892 0094622
4893 0094623
4894 0094624
4895 0094625
4896 0094626
4897 0094627
4898 0094628
4899 0094629
4900 0094630
4901 0094631
4902 0094266
4903 0094632
4904 0094634
4905 0094570
4906 0094635
4907 0094636
4908 0094637
4909 0094638
4910 0094639
4911 0094640
4912 0094641
4913 0094642
4914 0094643
4915 0094644
4916 0094645
4917 0094647
4918 0094646
4919 0094648
4920 0094650
4921 0094651
4922 0094652
4923 0094649
4924 0094653
4925 0094654
4926 0094655
4927 0094656
4928 0094657
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
YÖNETİCİLER İÇİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE
ENFORMASYON
SİSTEMLERİ
YÖNETİCİLER İÇİN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE
ENFORMASYON
SİSTEMLERİ
YÖNETİM MUHASEBESİ
658.409/C862Y
698.409/C862Y
658.14/H227Y
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
658/Y953Y
YÖNETİM VE ORGANİZASYON (ÇAĞDAŞ VE KÜRESEL
EROL EREN
658/E635Y
YAKLAŞIMLAR)
YÖNETİMBAŞARISI VE KİŞİLİK
METİN SALTÜRK
158.1/S247Y
YÖNETİMİN GELECEĞİ
GARY HAMEL
658/H253Y
YÖNETİŞİM ZİHNİYETİ : TÜRKİYE’DE ÜST KURULLAR VE SONAY BAYRAMOĞLU
320.011/B296Y
SİYASAL
İKTİDARIN
DÖNÜŞÜMÜ
YÖNETSEL ZAMAN VE YETKİ DEVRİ AÇISINDAN
İSMAİL TÜRKMEN
658.314/T964Y
YÖNETİMDE
VERİMLİLİK
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
HAMDY A. TAHA
519.7/T232Y
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI TEKNİKLERİ VE İŞLETME
İBRAHİM DOĞAN
658.4034/D632Y
UYGULAMALARI
YÖNTEME KARŞI
PAUL FEYERABEND
501/F393Y
YUKARI MAHALLE
JOHN STEINBECK
823.352/S735Y
YUNAN GENARELLERİNİN İTİRAFLARI
TRIKUPIS NIKOLAOS
949.506/T644Y
YUNUS EMRE
İLHAN BAŞGÖZ
T811.213/B273Y
YUNUS EMRE DİVANI
YUNUS EMRE
T811.213/Y858Y
YUNUS’TA HAK VE HALK SEVGİSİ
MEHMET DEMİRCİ
T811.213/D355Y
YUVAYA GİDEN YOL
DANIELLE STEEL
823.354/S733D
YÜKSEK FIRINLAR
FAKİR BAYKURT
T813.317/B294Y
YÜKSEK GERİLİM
ADALET AĞAOĞLU
T813.317/A326Y
YÜKSEK MATEMATİK - 1 : TEK DEĞİŞKENLİ
HÜSEYİN HALİLOV
510/H245Y
FONKSİYONLAR
ANALİZİ
YÜKSEK MATEMATİK
- 1 : TEK DEĞİŞKENLİ
HÜSEYİN HALİLOV
510/H245Y
FONKSİYONLAR
ANALİZİ
YÜKSEK MATEMATİK
- 1 : TEK DEĞİŞKENLİ
HÜSEYİN HALİLOV
510/H245Y
FONKSİYONLAR
ANALİZİ
YÜKSEK MATEMATİK
- 2 : ÇOK DEĞİŞKENLİ
HÜSEYİN HALİLOV
510/H245Y
FONKSİYONLARIN
ANALİZİ
YÜKSEK MATEMATİK - 2 : ÇOK DEĞİŞKENLİ
HÜSEYİN HALİLOV
510/H245Y
FONKSİYONLARIN
ANALİZİ
YÜKSEK MATEMATİK
- 2 : ÇOK DEĞİŞKENLİ
HÜSEYİN HALİLOV
510/H245Y
FONKSİYONLARIN
ANALİZİ
YÜKSEK MATEMATİK
KILAVUZU - I
HÜSEYİN HALİLOV
510/H245Y
YÜKSEK MATEMATİK KILAVUZU - I
HÜSEYİN HALİLOV
510/H245Y
YÜKSEK ÖĞRETİMDE REHBERLİK İLAHİYAT
MEHMET EMİN AY
378.194/A9Y
FAKÜLTELERİ
BİR ARAŞTIRMA
YÜKSEK TÜRK ÜZERİNE
TEKNOLOJİSİNİN
DOĞUM SANCISI
AHMET AYHAN
303.483/A932Y
TÜRKİYE’NİN
TEKNOLOJİYLE
SINAVI “BİR REKTÖRÜN
YÜKSEK YAŞAMA
SANATI
RECEP ŞÜKRÜ APUHAN
297.4/A683Y
YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİ
ERHAN EROĞLU
378.1/E663Y
YÜKSELEN BÖLGESEL AKTÖR YENİ TÜRKİYE
GRAHAM E. FULLER
327.561/F844Y
CUMHURİYETİ
YÜREĞİM
SENİ ÇOK SEVDİ
CANAN TAN
813.42/T25Y
YÜREĞİMİN KIYISINDA
NUR İÇÖZÜ
813.42/İ397Y
YÜREĞİNİ GÜNCELLE
ZEYNEP OKTUĞ
813.42/O478Y
YÜRÜMEK
SEVGİ SOYSAL
T813.317/S697Y
YÜZ
DEAN KOONTZ
823.354/K665Y
YÜZBAŞININ KIZI
ALEKSANDR SERGEYEVİÇ 891.733/P874Y
PUŞKİN
YÜZEN BAHÇE
REFİK HALİT KARAY
T813.317/K262Y
YÜZEYSEL YAPI TEMELLERİ
A. NAFİZ ÇAMLIBEL
624.151/Ç254Y
YÜZLEŞME
NORA ROBERTS
823.354/R663Y
YÜZÜNCÜ AD : BALDASSARE’NİN YOLCULUĞU
AMIN MAALOUF
892.36/M224Y
YÜZÜNDE BİR YER
SEMA KAYGUSUZ
T813.317/K293Y
YÜZYILLIK YALNIZLIK
GABRIEL GARCIA
863.99/M269Y
MARQUEZ
YÜZYILLIK YALNIZLIK
GABRIEL GARCIA
863.99/M269Y
MARQUEZ
ZAMAN LEKESİ
AYŞE KADIOĞLU
323.6/K224Z
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ (BİRİM KÖKLER VE
YILMAZ AKDİ
519.55/A425Z
KOİNTEGRASYON)
ZAMAN TÜNELİ : HER GEÇMİŞ BİR BAŞKA EVREN
MICHAEL CRICHTON
823.354/C641Z
ZAMANA DÜŞEN ÇIĞLIK
ALİ İHSAN KOLCU
811.32/K641Z
ZAMANMEKAN : KURAM VE SİNEMA
Z. TÜL AKBAL SÜALP
791.437/S924Z
ZANAATKAR
RICHARD SENNETT
153.8/S355Z
ZAR ADAM
LUKE RHINEHART
823.354/R355Z
ZAR ADAM
LUKE RHINEHART
823.354/R355Z
ZAR ADAM’IN PEŞİNDE++*/
LUKE RHINEHART
823.354/R355Z
ZEMİN MEKANİĞİ
KUTAY ÖZAYDIN
624.151/Ö929Z
Sayfa: 88
TUNÇHAN CURA
TUNÇHAN CURA
VASFİ HAFTACI
Sınıfl am a/ Yer
Tarih
2009
2009
2008
2009
2009
2008
2007
2005
1999
2000
1995
1999
2009
2004
2003
2008
2008
2000
2008
2004
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2005
2008
2009
2004
2008
2009
2006
2008
2009
2006
2008
1981
2000
2008
2009
2009
2009
2009
2006
2003
2001
2002
2004
2009
2008
2008
2008
2008
11.11.2014
<İ lişk isiz
Tablo>
Dmrbs No.
4929 0094658
4930 0094659
4931 0094660
4932 0094662
4933 0094664
4934 0094665
4935 0094073
4936 0094666
4937 0094667
4938 0094668
4939 0094669
4940 0094671
4941 0094672
4942 0094673
4943 0094674
4944 0094675
4945 0094676
4946 0094677
4947 0094678
4948 0094679
4949 0094680
Fırat Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi
YAYI N Lİ STESİ
Yayın Adı
Yazar Adı
ZEMİNLERİN GEOTEKNİK VE JEOFİZİK ANALİZİ
(İNŞAATLARIN
TASARIMI VE
SÜRECİNDE)
ZEMİNLERİN GEOTEKNİK
JEOFİZİK ANALİZİ
(İNŞAATLARIN
TASARIMI
SÜRECİNDE)
ZEN VE MOTOSİKLET BAKIM
SANATI : DEĞERLERİN
SORGULANMASI
ZİFİR : CİNLER, İNSANLAR, ŞEYTANLAR, İSYANKAR
MELEKLER...
ZİFRİ
BİR
SAVAŞIN
EŞİĞİNDE !
ZİHNİN ŞİFRESİ
BEN
KİMİM
?
ZİHNİN YENİDEN KEŞFİ : THE REDISCOVERY OF THE
MIND
ZİHNİYET AÇISINDAN TÜRK GİRİŞİMCİLİĞİNİN
SOSYOLOJİSİ
ZİNDAN ADASI
ZİNDANKALE
ZİRAAT COĞRAFYASI
ZİVERBEY KÖŞKÜ
ZİYA GÖKALP, KEMALİZM VE TÜRKİYE’DE
KORPORATİZM
ZİYA GÖKALP’İ DOĞRU TANIMAK “TÜRKLÜK HEM
MEFKUREM
HEM DİN
DE KANIMDIR”
ZİYA
GÖKALP’İN
SOSYOLOJİSİ
ZİYA GÖKALP’TE ŞARKİYATÇILIK : DOĞU’NUN BATICI
ÜRETİMİ
ZİYA GÖKALP’TE ŞARKİYATÇILIK : DOĞU’NUN BATICI
ÜRETİMİ
ZOLLINGER’İN CERRAHİ ATLASI
ZOR KİŞİLİKLER’LE YAŞAMAK
ZORAKİ DİPLOMAT
ZORAKİ DİPLOMAT
ZORLANAN İNSAN
Sayfa: 89
FERHAT ÖZÇEP
FERHAT ÖZÇEP
ROBERT M. PIRSIG
ORKUN UÇAR
ETHEM KOCABAŞ
JOHN R. SEARLE
OSMAN ŞİMŞEK
DENNIS LEHANE
SEZGİN KAYMAZ
HAYATİ DOĞANAY
İLHAN SELÇUK
TAHA PARLA
ORHAN KARAVELİ
AHMET FARUK KILIÇ
YÜCEL KARADAŞ
YÜCEL KARADAŞ
ROBERT M. ZOLLINGER
FRANÇOIS LELORD
YAKUP KADRİ
KARAOSMANOĞLU
YAKUP KADRİ
KARAOSMANOĞLU
ÖZCAN KÖKNEL
Sınıfl am a/ Yer
624.151/Ö713Z
624.151/Ö913Z
828.354/P567Z
813.42/U126Z
158/K612Z
128.2/S326Z
305.554/Ş557Z
823.354/L332Z
813.42/K295Z
630.956/D632Z
818.803/S341Z
321.8/P264Z
321.8/K262Z
306.6/K444Z
325.32/K262Z
325.32/K262Z
617.91/Z644Z
155.26/L346Z
T818.315/K262Z
T818.315/K262Z
152.4/K945Z
Tarih
2009
2009
2009
2007
2007
2004
2008
2005
2004
2007
2009
2005
2008
2008
2008
2008
2003
2009
2008
2008
1998
Download

2009 yılında satın alınan yayınlar - Kütüphane