TEMELJ ZA PORTALNU TRAFOSTANICU
PTS 400kVA 10(20) 0,4kV
C
C
1,6
0,834
1,8
1,0
0,27
0,5
0,2
1,6
E
0,6
1
0,6
1,012
D
E
D
2,2
A
D
B
E
0,6
1
0,6
DIMENZIJE TEMELJA
A
B
DO 0,98daN
2,9
2,9
0,65 0,35 0,35
1,96daN
2,6
2,6
0,5
A
D
2,2
NOSIVOST
TLA
C
D
0,2
E
0,2
NAPOMENA: Sve dimenzije su date u mertima
E
B
UZEMLJENJE ZA PTS
2
3m
PPOO1x50mm 1kV
1m
2
PPOO 1x50mm 1kV
15m
FeZn cevi fi 76mm
FeZn24x4
Zaštitno uzemljenje
Radno uzemljenje
Download

Zaštitno uzemljenje Radno uzemljenje