Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
Dr Zlatan Stojković, redovni profesor
zstojkovic@etf.rs
http://ees.etf.rs
Primeri
Prednosti AutoCAD-a:
1. Mogućnost izrade tehničke dokumentacije
2. Prostorno 3D modelovanje
3. Programiranje – AutoLISP, Visual LISP i VBA
4. Dinamičko povezivanje podataka
5. Pristupanje spoljnim bazama podataka
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Z. Stojković
3
UVOD
Primer 1 – 3D modelovanje turbogeneratora.
Primer 2 – proračun momenta inercije sabirnica u obliku U-profila.
Primer 3 – projektovanje gromobranske zaštite objekata opšte i posebne
namene.
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Z. Stojković
4
Primeri
Tri tipa 3D objekata:
1. Ţičani modeli
2. Površine
3. Puna tela
2/8
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Z. Stojković
5
Primeri
6/8
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Z. Stojković
8/8
6
Primeri
Mehanički proračun sabirnica – moment inercije za dati raspored i profil provodnika.
Šinska veza generator-transformator HE „Bajina Bašta“ – dva aluminijumska provodnika
po fazi, U-profili 120 x 45 x 10 mm (profil U12).
Koraci proračuna:
1. Formirati 3D model
2. Izdvojiti presek za koji je potrebno izračunati moment inercije
3. Primeniti komandu Massprop
2/2
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Z. Stojković
7
Primeri
Zaštita od direktnog udara groma i njegovog sekundarnog dejstva – sigurnost ljudi i
ţivotinja, opreme i materijala od eksplozije, poţara i rušenja.
Sekundarno dejstvo udara groma je rezultat elektromagnetne indukcije.
socijalni aspekt: zaštita ljudi i ţivotinja – propisi i normative
Zaštita objekata
ekonomski aspekt – zaštita materijalnih dobara
spoljašnja
Gromobranska instalacija
unutrašnja
2/15
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Z. Stojković
8
Primeri
Zaštićen objekat – verovatnoća praţnjenja u objekat manja od prihvatljive vrednosti.
Apsolutno sigurna zaštita – ekonomski neprihvatljiva.
1/15
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Z. Stojković
3/15
9
Primeri
3
3

10
Nc 
 C1  C2  C3  C4 
Usvojena učestanost udara groma
2/15
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Z. Stojković
4/15
10
Primeri
R  K I
n
Udarno rastojanje
Nivo zaštite I sa dodatnim
merama: ograničenje napona
dodira i napona koraka,
ograničenje širenja vatre,
smanjenje dejstva
indukovanih prenapona
atmosferskog porekla na
osetljivu električnu opremu.
3/15
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Z. Stojković
5/15
11
Primeri
metod zaštitnog ugla: zaštitni ugao
Zaštitna zona
metod fiktivne sfere: udarno rastojanje
4/15
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Z. Stojković
6/15
12
Primeri
Štapna hvataljaka:
Štapna hvataljka sa ranim startovanjem:
Štapna hvataljka sa kruţnim prstenom:
5/15
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Z. Stojković
7/15
13
Primeri
Algoritam:
1. U AutoCAD-u nacrtati objekat u 2D ili 3D prikazu
2. Za nacrtan objekat izabrati jedan od tri tipa štapnih hvataljki
3. U zavisnosti od nivoa zaštite usvojiti vrednost udarne struje
4. Proračunava se udarno rastojanje
5. Na osnovu udarnog rastojanaj odreĎuje se zaštitna zona (kupa sa izlomljenom
stranom)
6. Ponoviti postupak za novu štapnu hvataljku
6/15
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Z. Stojković
8/15
14
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Z. Stojković
Primeri
Sedam gromobranskih stubova. Visina stuba uključuje i visinu hvataljke od 0,5m.
7/15
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Z. Stojković
9/15
16
Primeri
Štapne hvataljke:
Zaštitna uţad:
8/15
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Z. Stojković
10/15
17
Primeri
9/15
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Z. Stojković
11/15
18
Primeri
Vrste stubova:
-
Čelično-rešetkasti ili armirano-betonski stubovi bez zaštitnog uţeta
-
Čelično-rešetkasti ili armirano-betonski stubovi sa zaštitnim uţetom
-
Drveni stubovi bez zaštitnog uţeta
Praţnjenja:
-
U fazni provodnik
-
U vrh stuba (povratni preskok)
-
U okolinu voda (indukovanje prenapona)
10/15
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Z. Stojković
12/15
19
Primeri
Metod zaštitnog ugla – min. 30°
log P 
 h
B
verovatnoća prodora groma mimo
A
zaštitnog uţeta
A  90; B  4  empirijske konstante
Metod fiktivne (kotrljajuće) sfere:
-
Geometrijski model – udarno rastojanje nezavisno od amplitude struje groma i
geometrje objekta
-
Elektrogeometrijski model – udarno rastojanje je funkcija amplitude struje groma
-
Generički model – udarno rastojanje je funkcija amplitude struje groma i strukture
objekta
11/15
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Z. Stojković
13/15
20
Primeri
Model Eriksson:
ra  0,84  I 00,74  h0,6  m, kA
Model Petrov-Waters
ra  0,8   h  15  I 0 
2
3
 m, kA
12/15
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Z. Stojković
14/15
21
Primeri
13/15
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Z. Stojković
15/15
22
Primeri
14/15
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici, Z. Stojković
23
Download

Preuzmi fajl