Download

1. DISKRETNI LOKACIJSKI MODELI 1.1 Lokacija jednog objekta