URBAN BiH d.o.o.
Brijesnica Mala b.b. • 74206 Doboj Istok • Bosna i Hercegovina
T: +387 (0) 35 727 111 • F: +387 (0) 35 722 500
E: [email protected] • Web: www.urbanbih.com
Urban BiH ponuda rabljenih mašina i opreme
Februar 2014
Zašto kupiti Urban BiH rabljene mašine i opremu:
1. Svaka mašina u našoj ponudi je generalno remontovana i pregledana od strane
naših stručnjaka (u vlastitom servisu ili u fabrici naših dobavljača)
2. Garantuje se tehnička ispravnost mašine
3. U cijenu je uračunato puštanje u rad mašine u Vašem pogonu i obuka rukovaoca
mašine
4. Svaka ponuđena mašina se može vidjeti i isprobati u našem servisu
5. Za sve mašine je obezbjeđen servis i rezervni dijelovi putem vlastitog servisa
6. Sa Urban BiH doo dobijate više nego samo mašinu – dobijate pouzdanost, kvalitet,
know how!
Aktuelnu ponudu svih rabljenih mašina i opreme možete naći i na našoj web stranici
www.urbanbih.com
Društvo je registrovano kod Kantonalnog suda Tuzla pod brojem U/1-1010/02 od 20.08.2002. godine.
Ident. broj: 4209310780007 • PDV broj: 209310780007 • Raiffeisen banka: 1610250010640074 • NLB Tuzlanska banka: 1322800311527252
UniCredit banka: 3386202226839626
URBAN BiH d.o.o.
Brijesnica Mala b.b. • 74206 Doboj Istok • Bosna i Hercegovina
T: +387 (0) 35 727 111 • F: +387 (0) 35 722 500
E: [email protected] • Web: www.urbanbih.com
Varenje
Slika/
Proizvođač
Tip i opis mašine
Cijena
AKS 3300 - Jednoglava mašina za varenje
PVC profila
Na upit
•
URBAN GmbH
•
•
•
jednoglava mašina za varenje PVC profila pod
uglom od 30-180˚.
automatska kontrola temperature varenja.
svi parametri individualno podesivi (temperatura,
vrijeme varenja, topljenja, hlađenja itd...)
pneumatsko stezanje profila
AKS 1105 - Jednoglava mašina za varenje
PVC profila
•
•
•
•
•
URBAN GmbH
•
•
•
•
jednoglava mašina za varenje PVC profila pod
uglom od 30-180˚.
jednoglava mašina za varenje PVC profila
mogućnost varenja pod uglovima od 30-180º
mogućnost pojedinačnog podešavanja
parametara varenja (pritisak španera, pritisak
varenja, temperature, vrijeme topljenja, vrijeme
hlađenja, itd...)
automatsko isključenje u slučaju nestanka
elekrične energije
brza izmjena alata za fleksibilan proces
proizvodnje
dvoručna komanda koja osigurava zaštitu na
radu
naslonjači za profil
maximalna visina profila 130 mm
AKS 1020 - Jednoglava mašina za varenje
PVC profila
•
•
•
•
URBAN GmbH
•
•
•
•
•
•
•
Na upit
Na upit
varenje profila pod uglovima od 30-180°
ograničenje vara na 2,0 mm
mogućnost podešavanja svih parametara varenja
(temperatura, pritisak, vreme topljenja,
hlađenja, itd...)
automatsko isključenje u slučaju nestanka el.
energije
jaka i stabilna konstrukcija
vodilice izrađene od konstrukcionog čelika
podešavanje visine profila pomoću revolvera sa 4
pozicije
brza izmjena alata pomoću magneta
dvoručna komanda koja garantuje optimalnu
sigurnost u radu sa mašinom
minimalna visina profila 30 mm
maximalna visina profila 130 mm
Društvo je registrovano kod Kantonalnog suda Tuzla pod brojem U/1-1010/02 od 20.08.2002. godine.
Ident. broj: 4209310780007 • PDV broj: 209310780007 • Raiffeisen banka: 1610250010640074 • NLB Tuzlanska banka: 1322800311527252
UniCredit banka: 3386202226839626
URBAN BiH d.o.o.
Brijesnica Mala b.b. • 74206 Doboj Istok • Bosna i Hercegovina
T: +387 (0) 35 727 111 • F: +387 (0) 35 722 500
E: [email protected] • Web: www.urbanbih.com
Slika/
Proizvođač
Tip i opis mašine
AKS 4010 – Dvoglava mašina za varenje
PVC profila
•
•
•
URBAN GmbH
•
•
•
•
•
Hollinger
•
•
•
•
URBAN GmbH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Na upit
varenje dva ugla u jednom ciklusu
varenje PVC profila pod uglom od 90° sa
optimizacijom čvrstoće vara na 2,0 mm
svi parametri su individualno podesivi (vrijeme
topljenja, vrijeme hlađenja, temperatura, pritisci
itd...)
dvoručna komanda
pneumatsko stezanje profila
max. dimenzija: 3000 mm
AKS 5305/4 – Redna četveroglava
mašina za varenje PVC profila
•
Na upit
varenje dva ugla u jednom ciklusu
varenje PVC profila pod uglom od 90° sa
optimizacijom čvrstoće vara
svi parametri su individualno podesivi (vrijeme
topljenja, vrijeme hlađenja, temperatura, pritisci
itd...)
dvoručna komanda
pneumatsko stezanje profila
min. dimenzija: 430 mm
max. dimenzija: 2500 mm
MSA-EE-300 – Dvoglava mašina za
varenje PVC profila
•
•
Cijena
Na upit
četveroglava redna mašina za varenje PVC
profila
mogućnost varenja u dva odvojena ciklusa pod
90°
sa optimizacijom čvrstoće vara na 2,0 mm
upravljanje pomoću dvoručne komande
automatska kontrola temperature varenja
svi parametri su individualno podesivi
(temperatura, vrijeme varenja, topljenja,
hlađenja itd...)
omogućeno je brzo i tačno umetanje profila
putem automatskog podešavanja glave
efektivna dužina varenja 4 metra
max. visina profila 200 mm
min. visina profila 26 mm
god. proizvodnje 1998
Društvo je registrovano kod Kantonalnog suda Tuzla pod brojem U/1-1010/02 od 20.08.2002. godine.
Ident. broj: 4209310780007 • PDV broj: 209310780007 • Raiffeisen banka: 1610250010640074 • NLB Tuzlanska banka: 1322800311527252
UniCredit banka: 3386202226839626
URBAN BiH d.o.o.
Brijesnica Mala b.b. • 74206 Doboj Istok • Bosna i Hercegovina
T: +387 (0) 35 727 111 • F: +387 (0) 35 722 500
E: [email protected] • Web: www.urbanbih.com
Slika/
Proizvođač
Tip i opis mašine
Cijena
AKS 1400 ETL – Vertikalna četveroglava
mašina za varenje PVC profila
Na upit
•
•
•
•
•
URBAN GmbH
•
četveroglava vertikalna varilica za istovremeno
varenje četiri ugla
elektronsko pozicioniranje X-Y glava
ograničenje vara na 2,0 mm sa gornje i donje
strane profila
vertikalno ubacivanje profila
centralno upravljanje putem SPS upravljačke
konzole sa displejom i tastaturom otpornom na
prašinu
mašina je dizajnirana da se može uvezati u
potpuno automatsku proizvodnu liniju
Čišćenje
Slika/
Proizvođač
Tip i opis mašine
SV A 21 – Mašina za čišćenje PVC
profila i automatska čeona freza
•
•
•
•
•
•
URBAN GmbH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
URBAN GmbH
•
•
Na upit
čistilica za čišćenje PVC profila sa
automatskim prihvatom profila, promjer
osovine motora 22 mm, sa čahurom za brzu
izmjenu alata promjera 32 mm
prihvat jednog alata na osovinu
tri pozicije za regulisanje dubine frezanja
podesiva brzina frezanja
noževi za čišćenje sa gornje i donje strane
profila
automatska čeona freza sa izmjenjivim
smjerom okretanja alata
mogućnost obrade pod uglovima 60°-90°22,5°
set pneumatskih španera
podesiva brzina frezanja
sistem brze izmjene alata
zaštitne aluminijske lamele
SV 400 – Mašina za čišćenje PVC
profila
•
Cijena
Na upit
mašina za čišćenje PVC profila sa osovinom
za smještaj jednog alata (glodala).
čišćenje PVC profila pod uglom od 90˚.
noževi za skidanje vara sa gornje i donje
strane profila.
automatski prihvat profila
automatsko podešavanje noževa prema
visini profila.
pneumatsko stezanje profila
god. proizvodnje 1984
Društvo je registrovano kod Kantonalnog suda Tuzla pod brojem U/1-1010/02 od 20.08.2002. godine.
Ident. broj: 4209310780007 • PDV broj: 209310780007 • Raiffeisen banka: 1610250010640074 • NLB Tuzlanska banka: 1322800311527252
UniCredit banka: 3386202226839626
URBAN BiH d.o.o.
Brijesnica Mala b.b. • 74206 Doboj Istok • Bosna i Hercegovina
T: +387 (0) 35 727 111 • F: +387 (0) 35 722 500
E: [email protected] • Web: www.urbanbih.com
Slika/
Proizvođač
Tip i opis mašine
Cijena
SV 320 – Mašina za čišćenje PVC
Profila
Na upit
•
•
•
•
URBAN GmbH
•
•
•
•
•
noževi za skidanje vara sa gornje i donje
strane profila
osovina za smještaj tri alata-glodala
borer za bušenje utora za dihtung sa gornje
strane
borer za bušenje utora za dihtung sa donje
strane
nož za unutrašnji ugao sa gornje strane
nož za unutrašnji ugao sa donje strane
SPS kontrola
automatski prihvat profila i start
odabir alata putem prekidača na komandnoj
tabli
SV 494 – CNC mašina za čišćenje PVC
profila
•
•
•
•
•
•
Urban GmbH
•
•
•
•
•
•
SV 494 - CNC cistilica za cišcenje vara pod
uglom od 90° sa cetiri interpolirane osovine
industrijski PC racunar sa programibilnom
CNC upravljackom jedinicom
3,5" disketna jedinica
jednostavno programiranje radnih operacija
izvodenje programa pojedinacno, putem listi
ili automatski
rutine za dijagnozu i servis su jednostavne
za rukovanje
posjeduje 14 alatnih mjesta
automatsko prepoznavanje profila
max. širina profila: 150 mm
max. visina profila: 130 mm
min. visina profila: 20 mm
god. proizvodnje 2000
SE 2AS – CNC mašina za čišćenje PVC
profila sa okretnom stanicom
•
•
Sturz GmbH
•
Na upit
Na upit
CNC upravljana mašina za čišćenje sa 2
interpolirane ose
okretna stanica sa smjerom rada s desna na
lijevo
god. proizvodnje 1999
Društvo je registrovano kod Kantonalnog suda Tuzla pod brojem U/1-1010/02 od 20.08.2002. godine.
Ident. broj: 4209310780007 • PDV broj: 209310780007 • Raiffeisen banka: 1610250010640074 • NLB Tuzlanska banka: 1322800311527252
UniCredit banka: 3386202226839626
URBAN BiH d.o.o.
Brijesnica Mala b.b. • 74206 Doboj Istok • Bosna i Hercegovina
T: +387 (0) 35 727 111 • F: +387 (0) 35 722 500
E: [email protected] • Web: www.urbanbih.com
Obrada profila
Slika/
Proizvođač
Tip i opis mašine
CR 1020 – Kopirna freza za alu i pvc profile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cijena
Na upit
motor za kopiranje otvora za bravu i getribu
uređaj za hlađenje za obradu alu profila
podesivi graničnici za frezovanje pravougaonih otvora
trn za kopiranje prečnika 5/8/10 mm
glodalo 8 mm
2 pneumatska stezača za profil
zračni pištolj sa spiralnim crijevom od 4 m
univerzalnim kopirnim šablonom
kapacitet obrade X = 490 mm, Y = 140 mm
Urban GmbH
FWS 380 – Automatska freza za otvore za
vodu sa 2 motora
•
ROTOX
•
•
•
•
•
•
•
freza za automatsko bušenje otvora za odvod vode sa 2
motora
automatsko startanje motora putem ručice
svi motori su individualno podesivi po dubini i visini
motori mogu da rade individualno ili u kombinaciji
pneumatsko stezanje profila
regulator pritiska
pogodna za sve vrste PVC profila
god. proizvodnje 1990
WS 392 – Freza za otvore za vodu sa 3 motora
•
•
•
•
Haffner GmbH
•
•
Na upit
Na upit
mašina za frezovanje otvora za odvod vode u PVC
profilima sa 3 motora
ručni posmak
svi motori su individualno podesivi
motori mogu da rade individualno ili u kombinaciji sa
ostalim motorima
pneumatsko stezanje profila
3 motora
Društvo je registrovano kod Kantonalnog suda Tuzla pod brojem U/1-1010/02 od 20.08.2002. godine.
Ident. broj: 4209310780007 • PDV broj: 209310780007 • Raiffeisen banka: 1610250010640074 • NLB Tuzlanska banka: 1322800311527252
UniCredit banka: 3386202226839626
URBAN BiH d.o.o.
Brijesnica Mala b.b. • 74206 Doboj Istok • Bosna i Hercegovina
T: +387 (0) 35 727 111 • F: +387 (0) 35 722 500
E: [email protected] • Web: www.urbanbih.com
Slika/
Proizvođač
Tip i opis mašine
Cijena
AKF 6/250 – čeona freza za alu i pvc profile
Na upit
•
GRAULE GmbH
•
•
•
•
•
•
•
čeona glodalica za alu i pvc profile sa ručnim
posmakom
mogućnost frezanja pod uglovima 20°-90°-20°
vertikalni i horizontalni pneumatski stezači za profil
osovina stabilizovana sa ležajem u gornjoj zoni
max. prečnik glodala 250 mm
mogućnost pomjerenja radnog stola po visini
promjer na osovini 40 mm
visina osovine 90 mm
AF 222 – čeona ferza za alu i pvc profile
Na upit
•
•
•
•
Elumatec GmbH
čeona freza za ALU i PVC profile sa ručnim posmakom
ručni posmak sa prigušenjem putem plinskog amortizera
vertikalni i horizontalni pneumatski stezači za profil
sa špricaljkom za hlađenje • mogućnost frezanja pod
uglovima 30°-90°-30° • radni sto podesiv po visini
• priključak za usisivač
• max. promjer glodala 280 mm
• max. visina frezovanja 150 mm
• max. širina frezovanja 400 mm
DS 2100 – Automatski uvrtač vijaka sa
integrisanom dobavom vijaka
•
•
Urban GmbH
•
•
•
•
•
Na upit
za spajanje PVC profila sa čeličnim ojačanjem
integrisani dobavljač vijaka promjera 3,5-4,8 mm, glava
vijka 7,0-9,0 mm, dužina vijka 10-40 mm
upravljanje putem nožne pedale
postolje
ulazna transportna traka od 1 m
izlazna transportna traka od 1 m
god. proizvodnje 1996
Društvo je registrovano kod Kantonalnog suda Tuzla pod brojem U/1-1010/02 od 20.08.2002. godine.
Ident. broj: 4209310780007 • PDV broj: 209310780007 • Raiffeisen banka: 1610250010640074 • NLB Tuzlanska banka: 1322800311527252
UniCredit banka: 3386202226839626
URBAN BiH d.o.o.
Brijesnica Mala b.b. • 74206 Doboj Istok • Bosna i Hercegovina
T: +387 (0) 35 727 111 • F: +387 (0) 35 722 500
E: [email protected] • Web: www.urbanbih.com
Montaža okova
Slika/
Proizvođač
Tip i opis mašine
Cijena
FAS 330 – Stanica za okivanje krila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
URBAN GmbH
•
•
stanica za okivanje krila
max. unutarnja dimenzija krila 2350 mm
obložen glatkim lajsnama
pneumatsko naginjanje stola 0-15°
elektronska kontrola/upravljanje stolom
robusna vodilica od 3,3 m za uređaje na stolu
sa automatskim uređajem za centriranje i stezanje
profila
varijabilni graničnici za širinu profila
agregat za uvrtanje vijaka u 2 nivoa sa
automatskom dobavom vijaka
agregat za bušenje rupa za poluolivu
agregat za frezovanje utora za getribu
FEDERHENN WORKER 4633 – sto za
okivanje krila
•
FEDERHENN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
URBAN GmbH
•
•
•
•
•
Elumatec GmbH
•
Na upit
sto za okivanje krila sa automatskim uvrtačem
vijaka
automatska dobava vijaka sa spremištem za vijke
brzo i jednostavno okretanje krila
mogućnost naginjanja radnog stola pod uglom od
15° radi lakšeg rada
podešavanje stola po visini
površina stola je prekrivena zaštitnim lajsnama koje
ne oštećuju profil
FAS 2800 – Sto za okivanje krila
•
Na upit
Stanica za okivanje krila sa automatskim uvrtačem
vijaka
Automatska dobava vijaka sa spremištem za vijke
Integrisana štanca za okove
Uređaj za bušenje rupa za baglamu
Pneumatsko stezanje krila
Mogućnost naginjanja radnog stola pod uglom od
15° radi lakšeg rada
Podešavanje stola po visini
Površina stola je prekrivena zaštitnim četkama koje
ne oštećuju profil
BT 2010 – Sto za okivanje krila
•
Na upit
Na upit
sto za okivanje krila sa automatskim uvrtačem
vijaka
automatska dobava vijaka sa spremištem za vijke
brzo i jednostavno okretanje krila
mogućnost naginjanja radnog stola pod uglom od
15° radi lakšeg rada
podešavanje stola po visini
površina stola je prekrivena zaštitnim lajsnama koje
ne oštećuju profil
integrisana štanca za rezanje okova
Društvo je registrovano kod Kantonalnog suda Tuzla pod brojem U/1-1010/02 od 20.08.2002. godine.
Ident. broj: 4209310780007 • PDV broj: 209310780007 • Raiffeisen banka: 1610250010640074 • NLB Tuzlanska banka: 1322800311527252
UniCredit banka: 3386202226839626
URBAN BiH d.o.o.
Brijesnica Mala b.b. • 74206 Doboj Istok • Bosna i Hercegovina
T: +387 (0) 35 727 111 • F: +387 (0) 35 722 500
E: [email protected] • Web: www.urbanbih.com
Rezanje
Slika/
Proizvođač
Elumatec GmbH
Tip i opis mašine
Cijena
MGS 460 – jednoglava mašina za rezanje
alu i PVC profila
Na upit
•
•
•
•
•
•
•
•
manuelni posmak rezne glave
izlaz lista odozdo prema gore
list promjera 300 mm
izlaz reznog lista odozdo prema gore
uglovima rezanja 45°/90°/45°
špricaljka sa emulzijom za hlađenje
pneumatski vertikalni španer za profil
sa postoljem
MS 1400 – jednoglava mašina za rezanje
alu i PVC profila
•
•
•
•
URBAN GmbH
•
•
•
•
automatski hidro-pneumatski posmak rezne glave
promjer lista o 400 mm
zakretanje rezne glave 45°-90°-45°
naginjanje rezne glave u jednu stranu pod uglom od
45°
horizontalni pneumatski španeri-stezači za profil
vertikalni pneumatski španeri-stezači za profil
zračni pištolj i crijevo od 4 m
isporučuje se sa reznim listom promjera 400 mm
DGS 200 – dvoglava pila za rezanje alu i pvc
profila sa dig. pokazivačem mjere
•
•
•
•
RAPID GmbH
•
•
•
•
•
Na upit
Na upit
dvoglava mašina za rezanje alu i pvc profila
lijeva rezna glava fiksna, desna rezna glava mobilna
naginjanje reznih glava od 45° - 90°
digitalni pokazivač mjere sa 30 korektivnih
vrijednosti
sa setom vertikalnih i horizontalnih stezača za profil
sa setom špricaljki za emulziju za hlađenje za
rezanje alu profila
uključuje dva rezna lista promjera 420 mm
max. dužina rezanja 4000 mm
uključuje pripremnu grupu sa zauljivačem
Društvo je registrovano kod Kantonalnog suda Tuzla pod brojem U/1-1010/02 od 20.08.2002. godine.
Ident. broj: 4209310780007 • PDV broj: 209310780007 • Raiffeisen banka: 1610250010640074 • NLB Tuzlanska banka: 1322800311527252
UniCredit banka: 3386202226839626
URBAN BiH d.o.o.
Brijesnica Mala b.b. • 74206 Doboj Istok • Bosna i Hercegovina
T: +387 (0) 35 727 111 • F: +387 (0) 35 722 500
E: [email protected] • Web: www.urbanbih.com
Slika/
Proizvođač
Tip i opis mašine
AL 630 – dvoglava pila za rezanje alu i pvc
profila sa aut. pozicioniranjem
•
•
•
•
OMGA
•
•
•
•
•
•
dvoglava mašina za rezanje alu i pvc profila
lijeva rezna glava fiksna, desna rezna glava mobilna
automatsko pozicioniranje pokretne rezne glave
sa pneumatskim naginjanjem reznih glava od 45° 90°
sa sigurnosnim štitnicima listova koji se automatski
spuštaju prilikom rezanja
sa setom vertikalnih i horizontalnih stezača za profil
sa setom špricaljki za emulziju za hlađenje za
rezanje alu profila
uključuje dva rezna lista promjera 500 mm
max. dužina rezanja 4000 mm
uključuje pripremnu grupu sa zauljivačem
GL 179 - Pila za rezanje lajsni za staklo
HAFFNER
•
•
•
•
•
•
•
Haffner
Na upit
Na upit
pila za rezanje lajsne za staklo sa jednim motorom
ručni posmak reznih listova
dva rezna lista promjera 175 mm i 95 mm
mjerni sistem od 1,5 m
mjerni sistem od 3,0 m
naslonjač za profil (lajsnu) i mjerni sistem od 1,5 m
pneumatsko stezanje lajsne putem papučice
GL 179 - pila za rezanje lajsne za staklo sa
automatskim posmakom i aut. mjernim
sistemom
•
•
•
•
•
•
•
Cijena
Na upit
pila za rezanje lajsne za staklo sa dva motora
automatski posmak reznih listova
dva rezna lista Ø 250 mm
dva rezna lista Ø 95 mm
pneumatsko stezanje lajsne putem papučice
mogućnost rezanja dvije lajsne istovremeno
automatski digitalni mjerni graničnik do 2,6 metara,
zauzimanje mjere se vrši automatski nakon
unošenja putem tastature
Društvo je registrovano kod Kantonalnog suda Tuzla pod brojem U/1-1010/02 od 20.08.2002. godine.
Ident. broj: 4209310780007 • PDV broj: 209310780007 • Raiffeisen banka: 1610250010640074 • NLB Tuzlanska banka: 1322800311527252
UniCredit banka: 3386202226839626
URBAN BiH d.o.o.
Brijesnica Mala b.b. • 74206 Doboj Istok • Bosna i Hercegovina
T: +387 (0) 35 727 111 • F: +387 (0) 35 722 500
E: [email protected] • Web: www.urbanbih.com
Ostala oprema
Slika/
Proizvođač
Tip i opis mašine
Cijena
KVH 3200 – Presa za ustakljenje sa
podešavanjem po visini
Na upit
•
•
•
URBAN GmbH
•
•
•
pneumatsko stezanje prozora koji se stakli
pneumatsko dizanje i spuštanje radne površine
mogućnost regulisanja pritiska stezanja pomoću
regulatora pritiska i očitanje na manometru
čvrsta konstrukcija nudi veliku stabilnost u radu
širina stezanja 3000 mm
visina stezanja 2200 mm
Kotur za dihtung
Na upit
PWL 1000 - KOLICA ZA TRANSPORT PROFILA
Na upit
•
•
•
kolica za transport isječenih profila
10 pregrada za profil
mogućnost smještaja 80 isječenih šipki
HS 10.1 – KOLICA ZA DIHTUNG
•
•
•
Na upit
kolica za dihtung
mogućnost smještaja 2 paketa dihtunga
4 točka, 2 sa kočnicama
Mašine za staklo
Slika/
Proizvođač
Tip i opis mašine
Cijena
Linija za izo staklo
Bavelloni
•
•
•
•
•
perilica 1500 mm visine – otvorena
butil ekstruder od 1 kg
silikon ektruder 20 kg
rotacioni sto sa vakuum hvataljkama
sto za ručno rezanje stakla
Na upit
Društvo je registrovano kod Kantonalnog suda Tuzla pod brojem U/1-1010/02 od 20.08.2002. godine.
Ident. broj: 4209310780007 • PDV broj: 209310780007 • Raiffeisen banka: 1610250010640074 • NLB Tuzlanska banka: 1322800311527252
UniCredit banka: 3386202226839626
URBAN BiH d.o.o.
Brijesnica Mala b.b. • 74206 Doboj Istok • Bosna i Hercegovina
T: +387 (0) 35 727 111 • F: +387 (0) 35 722 500
E: [email protected] • Web: www.urbanbih.com
Mašina za savijanje lukova
Slika/
Proizvođač
Tip i opis mašine
Cijena
17 PB 00 – Sto za savijanje lukova
komplet – pneumatski
•
•
•
uređaj za zagrijavanje profila sa 3 zone
sto za segmentno savijanje
sto za savijanje profila sa pneumatskim stezačima
Na upit
FUX GmbH
Društvo je registrovano kod Kantonalnog suda Tuzla pod brojem U/1-1010/02 od 20.08.2002. godine.
Ident. broj: 4209310780007 • PDV broj: 209310780007 • Raiffeisen banka: 1610250010640074 • NLB Tuzlanska banka: 1322800311527252
UniCredit banka: 3386202226839626
Download

TINA-RAD doo