TOPOFFER
Promotivna ponuda okova za namještaj
(155-07-2013)
Sistem okvira ladica soft close
Sistem okvira sa duplim stranicama za ladicu nosivosti 35 kg, potpunog
izvlačenja, sa integrisanim hidrauličkim soft close mehanizmom za tiho
samozatvaranje, srebreno sive boje RAL 7088
Sistem okvira za
ladicu visine 86 mm
dužine 500 mm
već od
26,‒
26,
za 1 komad
ECOTECH CLIP ON i SLIDE ON baglame za namještaj
Sadržaj / PROFITECH SOFT CLOSE baglame za namještaj
BAGLAME ZA NAMJEŠTAJ SOFT CLOSE
BAGLAMe ZA NAMJEŠTAJ
Sadržaj
Opis
Baglame za namještaj sa oprugom, ugla otvaranja 110°, prečnika kućišta 35 mm sa 3D podešavanjem po dubini ±1,5 mm, po
širini i visini ±2 mm za ugradnju sa iver vijcima.
BAGLAMA ZA NAMJEŠTAJ CLIP ON MONTAŽA
Strana
PROFITECH SOFT CLOSE
baglame za namještaj
2
ECOTECH baglame za namještaj
CLIP ON i SLIDE ON
3
PROFITECH SOFT CLOSE
sistem okvira i unutrašnjeg uređenja
ladica
4
Skrivene vodilice ladica SOFT CLOSE/
samozatvarajuće vodilice ladica
5
Razni okovi namještaja
Jedinične cijene za ukupne količine:
50 kom.
0,49 KM
200 kom.
0,43 KM
400 kom.
0,39 KM
800 kom.
0,36 KM
• Sigurna veza sa podložnom pločicom bez zavrtanja
• Brza demontaža bez upotrebe alata
Za puno nalijeganje vrata (zakrivljenost 0 mm)
Zatvoreno
Otvoreno
Tehnički detalji montaže
H=15+k-D
Visina podložne pločice (H)
0
0
Dimenzija od ruba vrata do ruba kućišta (k)
3
4
Dimenzija nalijeganja vrata na korpus (D)
18 19
110°
Art.-Nr. 0683 1002011
50/200 kom.
Za polunalijeganje vrata (zakrivljenost 8 mm)
6-8
Zatvoreno
Otvoreno
Tehnički detalji montaže
H=5+k-D
Baglame za namještaj, punog nalijeganja, ugla otvaranja 105°, prečnika kućišta
35mm, 3D podešavanjem za ugradnju sa iver vijcima, sa integrisanim hidrauličnim
„soft close“ mehanizmom za usporeno zatvaranje vrata. Prije potpunog
zatvaranja vrata lagano uspore i zatvore se u potpunoj tišini.
Nova linija okova za
namještaj vrhunske
kvalitete
• 3D podešavanje po dubini ±1,5 mm, po širini i visini ±2 mm
• Testirano na 50.000 otvaranja
• Materijal: hladno valjani čelik sa zaštitnim antikorozivnim slojem
• Kompatibilne za ugradnju u isti korpus sa odgovarajućim Ecotech baglamama.
BAGLAMA SOFT CLOSE, CLIP ON MONTAŽA
Za puno nalijeganje vrata (zakrivljenost 0 mm)
Visina podložne pločice (H)
0
0
Dimenzija od ruba vrata do ruba kućišta (k)
3
4
Dimenzija nalijeganja vrata na korpus (D)
8
9
110°
Art.-Nr. 0683 1002021
50/200 kom.
Za upadajuća vrata (zakrivljenost 15 mm)
Zatvoreno
Otvoreno
Tehnički detalji montaže
H= -2 +k - A
BAGLAMA SOFT CLOSE, SLIDE ON MONTAŽA
Visina podložne pločice (H)
0
Dimenzija od ruba vrata do ruba kućišta (k)
4
Za puno nalijeganje vrata (zakrivljenost 0 mm)
Dimenzija od ruba vrata do ruba korpusa (A)
2
110°
Art.-Nr. 0683 1002031
50/200 kom.
BAGLAMA ZA NAMJEŠTAJ SLIDE ON MONTAŽA
Za puno nalijeganje vrata (zakrivljenost 0 mm)
Jedinična cijena za količinu
50 kom.
200 kom.
400 kom.
1,53 KM
1,33 KM
1,13 KM
Art.-Nr. 0683 1003011
50/200 kom.
Jedinična cijena za količinu
50 kom.
200 kom.
400 kom.
Zatvoreno
1,39 KM
1,19 KM
0,99 KM
Otvoreno
H=15+k-D
Tehnički detalji
Kućište baglame - ugradnja vijcima
Zatvoreno
Otvoreno
11,5
Ø35
2
TOPOFFER
Tehnički detalji montaže
Art.-Nr. 0683 1001011
50/200 kom.
H=15+k-D
48
105°
Tehnički detalji montaže
Visina podložne pločice (H)
0
0
Dimenzija od ruba vrata do ruba kućišta (k)
3
4
Dimenzija nalijeganja vrata na korpus (D)
18 19
Jedinična cijena za količinu
50 kom.
0,36 KM
200 kom.
0,33 KM
1000 kom.
0,30 KM
2000 kom.
0,28 KM
Visina podložne pločice (H)
0
0
Dimenzija od ruba vrata do ruba kućišta (k)
3
4
Dimenzija nalijeganja vrata na korpus (D)
18 19
110°
Kućište
baglame– -ugradnja
ugradnja vijcima
Kučište
baglame
vijcima
(za sve ECOTECH baglame)
48
11,5
Art.-Nr. 0683 1003111
50/200 kom.
Ø35
TOPOFFER
3
PROFITECH SOFT CLOSE sistemi okvira i
unutrašnjeg uređenja ladica
Skrivene SOFT CLOSE i samozatvarajuće vodilice ladica
SISTEM OKVIRA LADICA Soft Close
SKRIVENE VODILICE LADICA SOFT CLOSE
Sistem okvira sa duplim stranicama za ladicu nosivosti 35 kg,
potpunog izvlačenja, sa integrisanim hidrauličkim soft close
mehanizmom za tiho samozatvaranje, srebreno sive boje RAL 7088
• Podešavanje po visini ±2 mm, lijevo / desno ±1 mm
• Testirane na 60.000 ciklusa otvaranja i zatvaranja
• Proizvod usklađen sa zahtjevima EN 15338 : 2010
SISTEM OKVIRA ZA LADICU SOFT CLOSE, VERZIJA NISKE LADICE VISINE 86 MM
Skrivene vodilice za ugradnju ispod drvene ladice, sa
integrisanim hidrauličkim soft close mehanizmom za tiho
samozatvaranje. Par spojnica na prednjoj strani zaključava
i omogućava vađenje ladice.
• Testirane i certificirane na 60.000 ciklusa otvaranja i zatvaranja
• Podešavanje putem spojnica po visini i širini za idealan razmak čela stranica
• Međusobno kompatibilne za ugradnju u isti korpus
• Izvrsna bočna stabilnost. Montaža iver ili euro vijcima
Verzija sa potpunim izvlačenjem nosivosti 30 kg
Verzija sa djelimičnim izvlačenjem nosivosti 25 kg
• Nominalna dužina ladice: 500 mm
• Unutrašnja dužina ladice: 474 mm
• Minimalna svijetla dužina ladice: 510 mm
Art.-Nr. 0684 1005016
1/10 kom.
Jedinična cijena za ukupnu količinu3
1 set
10 set
20 set
30 set
33,‒ KM
29,‒ KM
28,‒ KM
26,‒ KM
SISTEM OKVIRA ZA LADICU SOFT CLOSE, VERZIJA VISOKE LADICE VISINE 164 MM
• Nominalna dužina ladice: 500 mm
• Unutrašnja dužina ladice: 474 mm
• Minimalna svijetla dužina ladice: 510 mm
Art.-Nr. 0684 1005026
1/10 kom.
3
Dužina
400 mm
418 mm
9,95 KM
8,95 KM
8,65 KM
8,35 KM
450 mm
468 mm
10,95 KM
9,25 KM
8,85 KM
8,55 KM
500 mm
518 mm
0684 1004016 Popuno izvlačenje 500 mm
518 mm
Art.-Nr.
0684 1003015
0684 1003016
Verzija
Djelimično
izvlačenje
Za 1 set
1/10 setova
Za 10 setova
Za 20 setova
Za 30 setova
11,95 KM
9,95 KM
9,65 KM
9,35 KM
16,85 KM
13,95 KM
13,65 KM
13,35 KM
VODILICE LADICA SAMOZATVARAJUĆE
Samozatvarajuće vodilice za drvene ladice, sa djelimičnim
izvlačenjem, za nalijegajuću montažu, nosivosti 25 kg, u
bijeloj boji (RAL 9010), montaža iver ili euro vijcima.
SISTEM ZA UNUTRAŠNJU ORGANIZACIJU VISOKE LADICE
2
Jedinične cijene za ukupne količine
Minimalna svjetla
dužina ladice
0684 1003014
Jedinična cijena za ukupnu količinu3
1 set
36,‒ KM
10 set
32,‒ KM
20 set
31,‒ KM
30 set
29,‒ KM
1
Informacije za naručivanje:
• Otvori za pričvršćivanje prilagođeni sistemu 32 mm
• Montaža iver ili euro vijcima
• Podešavanje po visini do 3 mm, preko eliptičnih rupa na korpusnoj šini
• Testirana na 50.000 ciklusa (otvaranja / zatvaranja)
• Odgovara standardu RAL-RG 430/1-2
Setovi za individualnu unutrašnju organizaciju i
modularnu podjelu visoke ladice sa duplim
stranicama, za ladicu širine do 600 mm, dužine
do 500 mm u srebrenosivoj boji RAL 7088.
1 Pregrada X za širinu ladice do 600 mm
Art.-Nr. 0684 1005126
2/50 kom.
1
2
1,09 KM
1,89 KM
2 Pregrada Y za dužinu ladice do 500 mm
Art.-Nr. 0684 1005127
2/50 kom.
1
2
0,89 KM
1,59 KM
poklon
Na svakih 10 setova sistema okvira za ladice SOFT CLOSE
ugradbena kanta za otpatke po poklon cijeni
1,‒ KM
Više detalja o artiklu na str. 7
Set veznika za X i Y pregrade.
Art.-Nr. 0684 1005128
1
2
0,13 KM
0,19 KM
3
1
4/200 kom.
Cijena za kupovinu uz sistem okvira za visoku ladicu,
maksimalno do 3 X i Y pregrade, te 9 veznika, po jednom sistemu.
2
Za samostalnu kupovinu.
3
Cijene važe za ukupne količine niskih i visokih sistema okvira Soft Close
Informacije za naručivanje:
Jedinične cijene za ukupne količine
Art.-Nr.
Dužina
Za 1 set
0684 1001011
250 mm
0,99 KM
0,89 KM
0,83 KM
0,76 KM
0684 1001012
300 mm
1,19 KM
1,06 KM
0,99 KM
0,93 KM
0684 1001013
350 mm
1,33 KM
1,16 KM
1,12 KM
1,08 KM
1/20 setova
Za 40 setova
Za 100 setova
Za 500 setova
0684 1001014
400 mm
1,43 KM
1,33 KM
1,26 KM
1,23 KM
0684 1001015
450 mm
1,63 KM
1,49 KM
1,43 KM
1,39 KM
0684 1001016
500 mm
1,89 KM
1,66 KM
1,59 KM
1,56 KM
Za narudžbe samozatvarajućih vodilica ladica veće od 40 setova po dimenziji minimalno 20 setova.
4
TOPOFFER
TOPOFFER
5
Razni okovi namještaja
Razni okovi namještaja
SISTEM OKVIRA LADICA METABOX
SOKL NOGA ZA NAMJEŠTAJ
Sistem okvira sa jednostrukim stranicama za ladicu nosivosti 25 kg, djelomičnog izvlačenja, samozatvarajuće sa prednjim
dvodimenzionalnim podešavanjem u bijeloj boji, visina 85 mm i 150 mm.
Podešavajuće polistirenske noge za
donje kuhinjske elemente visine 100
mm sa podešavanjem -5 do +20 mm
promjera 48 mm/ 60 mm za montažu
iver ili M10 vijcima. U kombinaciji sa
spojnicom omogućava montažu
drvenog sokla.
Verzija visine 85 mm
Verzija visine 150 mm
SPOJNICA ZA SOKL
NOGU ZA NAMJEŠTAJ
Spojnica za montažu drvenog sokla na
sokl nogu za namještaj.
Art.-Nr. 0683 3603012
2/250 kom.
Jedinična cijena za količinu
1 kom.
200 kom.
400 kom.
1000 kom.
Informacije za naručivanje:
Jedinične cijene za ukupne količine
Art.-Nr.
Za 1 set
Visina
Dužina
Za 10 setova
Za 50 setova
Za 100 setova
Za 500 setova
2684 300412C
400 mm
2,99 KM
2,59 KM
2,39 KM
2,19 KM
1,99 KM
2684 300413C 85 mm
450 mm
3,39 KM
2,99 KM
2,79 KM
2,59 KM
2,39 KM
2684 300414C
500 mm
3,38 KM
3,29 KM
3,19 KM
3,09 KM
2,89 KM
2684 300432C
400 mm
4,09 KM
3,69 KM
3,49 KM
3,19 KM
2,99 KM
2684 300433C 150 mm
450 mm
4,49 KM
4,09 KM
3,89 KM
3,69 KM
3,49 KM
2684 300434C
500 mm
4,99 KM
4,59 KM
4,39 KM
4,19 KM
3,99 KM
1/10
setova
PLINSKI PODIZAČ VRATA
Univerzalni plinski podizač vrata
namještaja sa otvaranjem prema gore
za montažu na lijevu i desnu stranicu
korpusa, sa tihim zatvaranjem, sila
otvaranja 60N i 100N u ovisnosti od
ugla otvaranja, visine i težini vrata.
• Boja srebreno siva
• Za ugradnju u drvena ili vrata sa aluminijskim
okvirom širine veće od 35 mm
• Za pravilan izbor varijante 60N ili 100N vidi
tabelu i primjer u katalogu ili On-line shopu na
stranici www.wurth.ba
Informacije za naručivanje:
Jedinične cijene za ukupne količine
Art.-Nr.
Sila
Za 1 set
0683 3001010
60N
0683 3001020 100N
1/20
setova
1,29 KM
1,19 KM
Cijena za 100 komada za količinu
Art.-Nr. 0683 3603011
4/200 kom.
20 kom.
250 kom.
500 kom.
1000 kom.
5,00 KM
4,00 KM
3,50 KM
2,80 KM
UGRADBENA KANTA ZA OTPATKE
Okrugla kanta za otpatke zapremine
11l u izvedbi od nehrđajućeg čelika sa
plastičnim poklopcem i uloškom
namjenjena za standardna okretna
vrata sa lijevim ili desnim otvaranjem.
Integrisan upravljački i antoblok
mehanizam.
Jedinična cijena za količinu
1 kom.
3 kom.
6 kom.
10 kom.
18,95 KM
16,95 KM
14,95 KM
9,95 KM
Art.-Nr. 2683 720990F
1/50 kom.
NOSAČ POLICA
Čelični pocinčani nosač polica sa
graničnikom promjera 5 mm, dužine
15,6 mm.
Za 20 setova Za 100 setova Za 500 setova
1,49 KM
0,36 KM
0,31 KM
0,29 KM
0,28 KM
Art.-Nr. 0683 3150001
500
1,09 KM
Cijena za 100 komada za količinu
500 kom.
2000 kom.
5000 kom.
10 000 kom.
1,95 KM
1,65 KM
1,35 KM
0,99 KM
CIJEV ZA GARDEROBERE
NOSAČ VISEĆIH ELEMENATA
Univerzalni nosač visećih elemenata čeličnog mehanizma
u plastičnom kučištu boje svjetle slonove kosti (RAL1015),
veoma širokog trodimenzionalnog podešavanja, nosivosti
200 kg za pričvršćivanje visećih elemenata uz pomoć
odgovarajuće šine ili L-vijaka.
Jedinična cijena za količinu
1 kom.
50 kom.
100 kom.
200 kom.
0,95 KM
0,85 KM
0,75 KM
0,69 KM
Garderoberna cijev od kromiranog
čelika presjeka 25x15 mm, dužine
3.000 mm, debljine materijala 0,6 mm.
Art.-Nr. 0683 5562000
1/10 kom.
Jedinična cijena za količinu
1 kom.
5 kom.
10 kom.
20 kom.
6,95 KM
6,35 KM
5,95 KM
5,75 KM
Art.-Nr. 0683 714
1/50 kom.
NOSAČ CIJEVI ZA GARDEROBERE
ŠINA ZA PRIČVRŠĆIVANJE VISEĆIH ELEMENATA
Perforirana čelična šina dužine 2.500mm za sigurnu, brzu i
preciznu montažu visećih elemenata namještaja.
Jedinična cijena za količinu
Art.-Nr. 0683 7123
1/10 kom.
6
TOPOFFER
1 kom.
10 kom.
20 kom.
30 kom.
4,95 KM
4,19 KM
4,09 KM
3,99 KM
Nosač garderoberne cijevi dimenzija
44x18x11,3 mm, razmaka otvora 32 mm,
izrađena od kromiranog zamaka.
Art.-Nr. 0683 5512000
Cijena za 100 komada za količinu
50 kom.
100 kom.
150 kom.
200 kom.
23,95 KM
22,95 KM
21,95 KM
19,95 KM
50 kom.
TOPOFFER
7
TOPOFFER
Promotivna ponuda okova za namještaj
(155-07-2013)
Naknadno štampanje, uključujući i djelimično, samo uz odobrenje.
DM-WDTP-SP-DŠ-AG-50-07/13
Štampano na ekološkom papiru.
© by Wurth BH d.o.o.
Štampano u Bosni i Hercegovini.
Sva prava zadržana.
Odgovoran za sadržaj:
Odj.UD/Meliha Dautbegović
Redakcija: Odj.DTP/Sead Pokrklić
Wurth BH d.o.o.
71240 Hadžići
T +387 33 775 000
F +387 33 775 019
[email protected]
www.wurth.ba
Zadržavamo pravo na izmjene na proizvodu koje sa naše tačke gledišta služe poboljšanju kvaliteta
a sve to bez ikakve prethodne najave ili saopštenja. Slike mogu biti slike primjera, koje po izgledu
mogu odstupati od izgleda isporučene robe. Zadržavamo pravo na greške, za štamparske greške ne
pruzimamo odgovornost. Vrijede naši opšti uslovi poslovanja.
MINI baglame za staklena vrata Ø26
MINI baglame za staklena vrata debljine 4-6 mm, promjera plastičnog kućišta 26 mm, izrađene od niklovanog čelika i montažom sa ukrasnim
pokrivnim kapama.
1. Za puno nalijeganje
2. Za polu nalijeganje
Zatvoreno
Otvoreno
3. Za upadajuća vrata
Zatvoreno
Otvoreno
95°
95°
Jedinične cijene za ukupne količine
Red. br.
50 komada
1
2
3
200 komada
400 komada
2683 000031C
2683 000032C
10 /200
0,21 KM
0,16 KM
Otvoreno
95°
Informacije za naručivanje:
Art.-Nr.
Zatvoreno
0,13 KM
DODATNI POKLON!
Uz svaku mini baglamu
2683 000033C
Ukrasna kapa
Art.-Nr. 2683 000131C
Izvedba: kromirano
Ponuda br.155-07-2013-DM · Ponuda je podložna promjeni. Samo za određene količine zaliha · Vrijedi od 02.07.2013 · Sve cijene su u KM bez PDV-a.
Wurth BH d.o.o. · 71240 Hadžići · Telefon: +387 33 775 000 · Telefax:+387 33 775 019 · www.wurth.ba · [email protected]
Download

1,‒ KM