TROŠKOVNIK
DIJELOVI ZA PROBUS AUTOBUSE
Red.
br.
Šifra
stavke
naručitelja
Opis stavke
Kataloški broj
Jed.
mj.
Količina
1
3158/18
Lampa svijetla u stepenicama Probus
53RS804878
kom
5
2
2511/11
Remen mikro Probus
9P918523
kom
2
3
3942/09
53RS200699
kom
1
4
2954/03
9P918807
kom
1
5
2954/04
9P901502
kom
1
6
2539/04
Ventilator wisco BMC Probus
Termostat motora Cummins uložak
Probus
Gumica termostata motora Cummins
Probus
Pumpa za vodu 1-3 , komplet Probus
9P913032
kom
1
7
3195/02
9P918668
kom
1
8
3195/03
9P913036
kom
2
9
3195/04
9P913037
kom
2
10
2952/10
K8E6061-70F
kom
6
11
2847/04
Zatezač remena automatski Probus
Kolotura zatezača remena
automatskog Probus
Kolotura zatezača remena Probus
Filter zraka motora Cummins
komplet (grubi+fini) Probus
Senzor temperature motora Probus
9P913016
kom
2
12
2855/03
Cilindar kvačila Probus
4K85767
kom
1
13
2837/04
Osovinica rukavca Probus
57RS307144
kom
2
14
2508/02
Disk kočioni Probus
57RS305716
kom
2
15
2817/03
Senzor potrošenosti pločica Probus
9P920176A-2
kom
1
16
2541/03
Cilindar kočioni zadnji tristop Probus
57RS305994
kom
2
17
2752/01
Spremnik zraka Probus
5B74545
kom
1
18
3063/04
Vijak prednje osovine Probus
7B79328
kom
4
19
3063/05
Matica osovine prednje Probus
NV612041
kom
8
20
2558/10
Krajnik gurajude spone D Probus
52RS000478
kom
2
21
2558/11
Krajnik gurajude spone L Probus
52RS000479
kom
2
22
2558/12
Krajnik poprečne spone L Probus
9P912204
kom
2
23
2558/13
Krajnik poprečne spone D Probus
9P912205
kom
2
24
2509/04
Zračni jastuk, mjeh Probus
7B71090
kom
2
25
3162/03
Ručica žmigavac Probus
3K60087
kom
1
26
3750/02
Čahura ležaj cijevi torzione Probus
53RS700426
kom
6
27
3750/03
Čahura cijevi torzione Probus
7B82492
kom
5
28
3750/04
Čahura nosača cijevi torzione Probus
7B82491
kom
8
29
3750/05
Čahura balansa Probus
54RS711843
kom
4
30
3059/03
Cijev torziona Probus
7B84692
kom
1
31
0186/04
58RS171565
kom
1
32
2884/03
9P918927
kom
4
33
2741/03
Guma vjetrobranskog stakla Probus
Zaštita nosača retrovizora gumena
Probus
Guma vrata Probus
8M52957
m
10
34
3107/07
Ventil vrata Probus
53RS802944
kom
2
35
3200/04
Mikroprekidač vrata Probus
53RS300396
kom
2
Jedinična
cijena
Ukupna cijena
36
2979/05
Motor brisača Probus
53RS300839
kom
1
37
2595/04
Sajla birača brzine L=7488 Probus
54RS410733
kom
1
38
2595/05
54RS410774
kom
1
39
2927/04
Sajla birača brzine L=6898 Probus
Četkice generatora /28V 120A
Probus
9P920240
gar.
1
40
2605/03
Indikator pritiska ulja motora Probus
52RS005547
kom
2
41
2006/10
9P920259
kom
1
42
2222/19
9P908712
kom
1
43
2222/20
9P908706
kom
1
44
3192/04
Diode generatora pozitivne /28V
120A Probus
Ležaj generatora 28V 120A prednji
Probus
Ležaj generatora 28V 120A zadnji
Probus
Regulator napona /28V 120A Probus
9P920244
kom
1
45
2244/02
Rotor generatora /28V 120A Probus
9P920233
kom
1
46
2785/08
Staklo vrata prednjih Probus
53RS810068
kom
1
47
2586/05
Amortizer bočnog poklopca Probus
53RS801205
kom
4
48
3107/04
Ventil grijanja prednji Probus
53RS802411
kom
1
49
3107/08
Ventil grijanja zadnji Probus
53RS802221
kom
1
50
3161/54
Potenciometar grijanja Probus
53RS802276
kom
1
51
2223/24
Rele grijača retrovizora Probus
53RS300609
kom
1
52
3200/02
Prekidač tempomata/kvačilo Probus
53RS301232
kom
1
53
2621/02
Ležaj potisni Probus
4K87758
kom
1
54
2817/16
Senzor ABS-a Probus
54RS510683
kom
2
55
3099/03
Pojačivač kvačila Probus
57RS302077B
kom
1
56
2579/08
Zamašnjak motora Probus
57RS304924
kom
1
57
2951/01
Hladnjak prednjeg grijača Probus
370 201 12
kom
1
58
2750/02
Lonac ispuha Probus
54RS210904
kom
1
CIJENA BEZ PDV:
PDV:
UKUPNO S PDV:
U
,
2014.
Ponuditelj:
(odgovorna osoba ponuditelja)
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
DIJELOVI ZA PROBUS AUTOBUSE
Red. br.
Stavka
troškovnika
1
1 - 58
Opis stavke troškovnika
Dijelovi navedeni u troškovniku su definirani kataloškim brojevima proizvođača autobusa i ne
moraju biti originalni dijelovi, ali moraju odgovarati tehničkim karakteristikama originala.
OPĆI UVJETI: Dostava dijelova u roku 48 sati od trenutka zaprimanja narudžbenice Naručitelja, FCO GPP d.o.o.
Osijek. Jamstvo na dijelova min. 1 godina.
Ponuditelj je obvezan prilikom svake isporuke robe u otpremnici navesti šifru stavke naručitelja iz
troškovnika, ukoliko se u istom nalazi.
Download

Link na pdf - GPP Osijek