Curriculum vitae
OSOBNE INFORMACIJE
Mensur Kustura
Mensur Kustura
Azapovići b.b. Kiseljak
00387 30 870 371
[email protected]
Spol muški | Datum rođenja 18/06/1963 | Državljanstvo BiH
SADAŠNJE RADNO MJESTO
Vanredni profesor na predmetima Sociologija sa sociologijom prava, Metodologija društvenih i pravnih
nauka, Filozofija prava, Ljudska prava i Civilno društvo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku,
Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku
Gostujući profesor na predmetima Sociologija i Javni menadžment na WWEDU World Wide
Education – Joseph Schumpeter Institut, Hans Sachs Institut – Wels Oberösterreich
RADNO ISKUSTVO
Vanredni profesor na predmetima Sociologija sa sociologijom prava, Metodologija društvenih i pravnih
nauka, Filozofija prava, Ljudska prava i Civilno društvo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku
Univerzitet u Travniku, Aleja Konzula br. 5.; www.unt.ba
2013 - danas
Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku
Istraživanje i obrazovanje
Docent na predmetima Sociologija sa sociologijom prava, Metodologija društvenih i pravnih nauka,
Filozofija prava, Ljudska prava i Civilno društvo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku
Univerzitet u Travniku, Aleja Konzula br. 5. www.unt.ba
2008 – 2013
Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku
Istraživanje i obrazovanje
OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
Doktor filozofskih nauka
1998 – 2002
Odsjek za kulturne i geonauke, Univerzitet Osnabrück, Njemačka
Doktor nauka
OSOBNE VJEŠTINE
Materinski jezik
bosanski
Ostali jezici
ruski jezik
RAZUMIJEVANJE
GOVOR
PISANJE
Slušanje
Čitanje
Govorna interakcija
Govorna produkcija
C1/2
C1/2
C1/2
C1/2
C1/2
Zamijenite nazivom jezične potvrde. Upišite stupanj ako je primjenjivo.
njemački jezik
C1/2
C1/2
C1/2
C1/2
C1/2
Zamijenite nazivom jezične potvrde. Upišite stupanj ako je primjenjivo.
Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik
Zajednički europski referentni okvir za jezike
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 1 / 3
Komunikacijske vještine
Komunikativnost, samostalnost, organiziranost, kreativnost, proaktivnost
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 2 / 3
Curriculum vitae
Organizacijske / rukovoditeljske
vještine
Poslovne vještine
Računalne vještine
Mensur Kustura
Spremnost na timski rad, pouzdanost, samoinicijativnost, sposobnost određivanja prioriteta; Dekan
Pravnog fakulteta
Upravljačke i koordinatorske vještine
Računalna pismenost Microsoft Office
Ostale vještine
Vozačka dozvola
DODATNE INFORMACIJE
Izdanja
Projekti
Politička moć, civilno društvo i participacija, Tuzla, 2014.
Civilno društvo, ljudska prava i demokratija, Tuzla, 2014.
Potencijali civilnog društva za konstruktivnu stabilizaciju demokratije u Bosni i Hercegovini, Institut za
filozofiju, Hannover (2005. – 2006.)
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 3 / 3
Download

bhs - Univerzitet u Travniku