Strana 1
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
1
01105
Stojković - Topić Ljiljana
specijalista fizijatar
2
3
4
5
6
01473
02585
02615
02640
03018
Brđanin Dušanka
Bundalo-Umičević Sanda
Trninić Dijana
Lakić Biljana
Kutlešić - Stević Snežana
7
8
03239
03360
Mandić Danijela
Grabavac Edita
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
03972
05096
07722
07927
08206
09091
09701
09714
09715
09716
Jovanović - Gaković Senka
Vrućinić Zoran
Vlatković Dušan
Lazgin Mahmoud
Šaula Rade
Brkić Dragoslav
Antonić Simo
Novaković Radivoje
Drljević Milorad
Marković Slobodan
19
20
21
22
23
24
25
09719
09720
09732
09741
09748
09750
09752
Gotovac Koviljka
Bilbija Miroslav
Simić Predrag
Popović Zoran
Savić Milovan
Kašiković Borislav
Pudar Zoran
26
27
09760
09761
Mihajlović Danilo
Mitrović Miroslav
28
29
30
31
09763
09767
09768
10008
Stevanović Miloš
Kordić Ozren
Žigić Milan
Bulajić Marko
specijalista dermatovenerologije
specijalista radiologije
subspecijalista kardiolog
specijalista psihijatrije
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista interne medicine
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista psihijatrije
specijalista dermatovenerologije
specijalista ortoped
specijalista pedijatar
specijalista neurolog
specijalista neurohirurgije
specijalista interne medicine
specijalista opšte hirurgije
specijalista interne medicine
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista pedijatar
specijalista neuropsihijatar
specijalista opšte hirurgije
specijalista anesteziolog
specijalista neuropsihijatar
specijalista interne medicine
specijalista
pedijatar-subs.endokrinolog
specijalista neuropsihijatar
Subspecijalista
gastroenterohepatolog
specijalista neurolog
specijalista opšte hirurgije
specijalista urolog
specijalista oralne hirurgije
Specijalnost
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
10.06.2013
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Gradiška
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
JZU Bolnica Trebinje
ZU Dom zdravlja Prijedor
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica Zvornik
01.01.2014
01.01.2014
01.08.2013
16.10.2013
17.04.2013
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica Zvornik
JZU Bolnica Trebinje
Opšta bolnica Gradiška
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
JZU Bolnica Trebinje
JZU Bolnica Trebinje
01.01.2014
01.01.2014
01.08.2013
01.01.2014
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Univerzitetska bolnica Foča
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Zvornik
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2013
01.01.2014
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
15.04.2014
Strana 2
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
32
10029
Golić Darko
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
10030
10031
10032
10033
10034
10035
10037
10038
10056
10062
10063
10071
10074
Krivokuća Vladimir
Kozić Marijo
Smiljanić Drago
Krivokuća Božo
Regoda Miroslav
Bojić Nikola
Grujičić Milorad
Gašić Branislav
Verhaz Antonija
Zorić Diana
Pandžić Vesna
Grbić Aleksandra
Vidović Jadranka
46
10075
Kovačević Peđa
47
10076
Đurđević Dejan
48
49
50
51
10079
10088
10096
10099
Miljković Vesna
Račić Duško
Radmanović-Burgić Marija
Prodanović Nenad
52
10107
Savić Saša
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
10109
10110
10111
10122
10123
10125
10126
10127
10128
10129
Vlatković Vlastimir
Vojvodić Dragan
Špirić Predrag
Ivanišević Vesna
Ćosović Predrag
Grubor Predrag
Raković Mirko
Šatara Mirko
Gojković Mile
Popović Slobodan
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Specijalnost
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista urolog
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista ortoped
SUBSPECIJALISTA NEFROLOG
SUBSPECIJALISTA NEFROLOG
doktor specijalista infektolog
specijalista psihijatrije
specijalista psihijatrije
specijalista endokrinolog
specijalista anestezije i
reanimacije
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista maksilofacijalne
hirurgije
specijalista pedijatar
specijalista neurolog
specijalista psihijatrije
SUBSPECIJALISTA-REUMATOL
OG
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista interne medicine
SUBSPECIJALISTA NEFROLOG
specijalista otorinolaringolog
specijalista neurohirurgije
specijalista neurohirurgije
specijalista ortoped
specijalista dječije hirurgije
specijalista dječije hirurgije
specijalista dječije hirurgije
specijalista dječije hirurgije
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.09.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2013
01.01.2013
01.08.2013
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 3
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
10130
10131
10133
10134
10135
10140
10141
10142
10144
10145
10147
10148
10149
10150
10151
10152
10153
10155
Vukadin Željko
Kajkut Goran
Pušac Branislava
Vlaisavljević Saša
Dakić Zoran
Marčeta Gordana
Graorac Radmila
Vučić Nada
Katan Irena
Bajić Jelena
Kasapović Dragan
Roganović Tatjana
Vuković Zvezdana
Hirjanov Vladimir
Malešević Brankica
Aleksić Zoran
Rajkovača Zvezdana
Mavija Zoran
81
10157
Trbojević Stevan
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
10158
10159
10160
10164
10165
10166
10167
10168
10169
10171
10173
93
94
95
96
10174
10184
10189
10193
Jovičić Gordana
Đurđević Stojan
Dobrovoljski Aleksandar
Jojić Dragica
Solomun Ljilja
Novaković Vesna
Kuzmanović Vinko
Milanović Svjetlana
Konjević Stojislav
Banjac Višnja
Dominović-Kovačević
Aleksandra
Vukojević Zoran
Potkonjak Predrag
Babić Ljiljana
Ilisić Robert
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Specijalnost
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
specijalista dječije hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista plastične hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
doktor specijalista infektolog
doktor specijalista infektolog
doktor specijalista infektolog
doktor specijalista infektolog
doktor specijalista infektolog
doktor specijalista infektolog
doktor specijalista infektolog
doktor specijalista infektolog
specijalista anesteziolog
doktor specijalista infektolog
specijalista opšte hirurgije
Specijalicta nuklearne medicine
Subspecijalista
gastroenterohepatolog
Subspecijalista
gastroenterohepatolog
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista psihijatrije
specijalista neurolog
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Opšta bolnica Gradiška
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
ZU Dom zdravlja Ribnik
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
specijalista neurolog
specijalista opšte hirurgije
specijalista psihijatrije
specijalista neurolog
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Opšta bolnica Gradiška
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Opšta bolnica Gradiška
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 4
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
10194
10196
10198
10199
10200
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
110
10209
111
112
113
114
115
116
117
118
119
10210
10211
10212
10213
10214
10215
10216
10217
10218
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
10219
10220
10221
10222
10223
10224
10225
10226
10227
10228
Novković Sanda
Đurđević-Bokan Rajka
Mijatović Jasenka
Grahovac Ljiljana
Todorić Dijana
Stevandić Nataša
Stanković Siniša
Stanimirović Dragi
Gajanin Radoslav
Tadić-Latinović Ljiljana
Deura Suzana
Čampara Goran
Tomašević-Pavlović
Svetlana
Salapura-Dugonjić
Aleksandra
Babić Božana
Vujnović Saša
Vidić Pero
Sarafin Slavenko
Bursać Zoran
Čovičković Branka
Cerović - Popović Violeta
Turjačanin Goran
Kovačević-Dragosavljević
Violeta
Bogovac Vesna
Ćulum Ljiljana
Trninić Goran
Pavić Miroslav
Mikić Dijana
Stajčić Ljubomir
Vujmilović Siniša
Kašić Aleksandra
Guzijan Aleksandar
Tanasković Nenad
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Specijalnost
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
specijalista neurolog
specijalista dermatovenerologije
Specijalicta nuklearne medicine
Specijalicta nuklearne medicine
Specijalicta nuklearne medicine
Specijalicta nuklearne medicine
Specijalicta nuklearne medicine
Specijalicta nuklearne medicine
specijalista patološke anatomije
specijalista patološke anatomije
specijalista patološke anatomije
specijalista patološke anatomije
specijalista patološke anatomije
Opšta bolnica Gradiška
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
specijalista patološke anatomije
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
specijalista patološke anatomije
specijalista radiologije
specijalista radiologije
specijalista radiologije
specijalista radiologije
specijalista radiologije
specijalista radiologije
specijalista radiologije
specijalista radiologije
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.09.2013
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
specijalista radiologije
specijalista radiologije
specijalista radiologije
specijalista radiologije
specijalista radiologije
specijalista radiologije
specijalista radiologije
specijalista radiologije
specijalista opšte hirurgije
specijalista maksilofacijalne
hirurgije
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 5
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
130
10229
Karalić Marinko
131
10230
Mizdarić Mario
132
10231
Milošević Dragan
133
10233
Kovačević Miroljub
134
10234
Hadžibegović Migdad
135
10235
Lazić Gordana
136
10236
Bajić Tatjana
137
10238
Dilber Donka
138
10240
Vujnović Boško
139
10241
Škorić Nenad
140
10242
Krivokapa Jasminko
141
10243
Berić Predrag
142
10244
Maglajlić Amila
143
10245
Stanić Milana
144
10246
Morača-Gajić Jelena
145
10247
Gazdić Vera
146
147
148
149
150
151
152
10248
10249
10250
10251
10252
10253
10254
Zivlak -Radulović Nera
Stojaković Milan
Simić Blagovčanin Joka
Popović-Dujić Vesna
Marijanac Božana
Spremo Mira
Mišković Mirjana
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Specijalnost
specijalista maksilofacijalne
hirurgije
specijalista maksilofacijalne
hirurgije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista psihijatrije
specijalista psihijatrije
specijalista psihijatrije
specijalista psihijatrije
specijalista psihijatrije
specijalista psihijatrije
specijalista psihijatrije
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 6
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
10256
10257
10258
10259
10260
10261
10262
10267
10271
10272
10273
10276
10277
10279
Tubić Dragan
Savić Milijana
Martinović Marinka
Subotić Milan
Maglov Tatjana
Nikolić Marina
Vukadinović Sanja
Đeri Jugoslav
Ajanović Bakir
Kajkut Aleksandra
Udovčić Biljana
Srdić Svetozar
Simatović Milan
Jovanić Nebojša
167
168
10284
10288
169
170
171
172
173
174
175
176
177
10290
10294
10298
10299
10300
10302
10303
10304
10306
Milošević Veroslava
Soldat - Stanković
Valentina
Škrbić Velimir
Obradović Danka
Ćelić Milanka
Balaban Jagoda
Ninković-Baroš Đuka
Grujić Dragana
Starović Dragana
Popović Gorana
Ećim-Zlojutro Vesna
178
10307
Lučić Nenad
179
10308
Draganović Dragica
180
10309
Borić Zoran
181
10310
Rosić Predrag
182
10311
Popović Miroslav
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Specijalnost
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
specijalista psihijatrije
specijalista psihijatrije
specijalista psihijatrije
specijalista psihijatrije
specijalista psihijatrije
specijalista psihijatrije
specijalista psihijatrije
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
SUBSPECIJALISTA pulmolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista interne medicine
specijalista opšte hirurgije
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista pedijatar
specijalista interne medicine
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
specijalista opšte hirurgije
specijalista neurolog
specijalista dermatovenerologije
specijalista dermatovenerologije
specijalista dermatovenerologije
specijalista dermatovenerologije
specijalista dermatovenerologije
specijalista dermatovenerologije
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 7
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
183
10312
Antonić Zora
184
10313
Čančarević - Đajić Branka
185
10314
Gnjatić Aleksandar
186
10315
Grahovac Slobodan
187
10316
Ivić Jovica
188
10317
Zolak Aleksandar
189
10318
Lazić Nebojša
190
10319
Perendija Vladimir
191
10320
Baničević Andrija
192
10321
Jevtović Rosanda
193
10322
Dunjić Svjetlana
194
10323
Stanišić - Peulić Ljiljana
195
10325
Bokan Mile
196
10327
Govedarović Aleksandra
197
10328
Baničević Arnela
198
10329
Topić Željko
199
10330
Rodić Aleksandra
200
201
202
203
204
10331
10334
10335
10337
10338
Višekruna Ljubo
Bajić Stevan
Savić Duška
Stupar Zdenko
Stevandić Nenad
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Specijalnost
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista otorinolaringolog
specijalista otorinolaringolog
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 8
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
205
206
207
208
209
210
211
212
10339
10340
10341
10343
10344
10345
10347
10348
213
214
215
10349
10350
10351
Vojnović Vojin
Guzina - Golac Nataša
Aleksić Aleksandra
Pavlovska Biljana
Živanić Milanka
Krčmar Igor
Unčanin Dragan
Kovačević Preradović
Tamara
Rodić Dobrila
Goronja Boris
Vukota Dušan
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
10352
10353
10354
10355
10356
10357
10358
10359
10360
10361
10362
10363
Kerić Ljilja
Sredić Aleksa
Manojlović Mirko
Milivojac Aleksandar
Dobrijević Neno
Kričković Zoran
Stojković Sanja
Miletić Slađana
Janjić Zoran
Živanović Željko
Katić Vesna
Marjanović Vlado
228
10364
Guzijan Miloš
229
10365
Barać Tatjana
230
231
232
233
234
235
236
10366
10368
10369
10370
10371
10373
10374
Rajić Romana
Žmarić Ninoslava
Miljković Siniša
Đajić Vlado
Tadić Daliborka
Antonić Sonja
Đukanović Miloš
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Specijalnost
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
specijalista otorinolaringolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista dermatovenerologije
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
subspecijalista kardiolog
subspecijalista kardiolog
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Opšta bolnica Gradiška
Opšta bolnica Gradiška
Opšta bolnica Gradiška
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
subspecijalista kardiolog
specijalista interne medicine
specijalista ginekologije i
akušerstva
subspecijalista kardiolog
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista interne medicine
specijalista urolog
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
doktor specijalista
pneumoftiziolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
Subspecijalista
gastroenterohepatolog
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista neurolog
specijalista neurolog
specijalista neurolog
specijalista neurolog
specijalista neurolog
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Opšta bolnica Gradiška
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Opšta bolnica Gradiška
Opšta bolnica Gradiška
Opšta bolnica Gradiška
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Opšta bolnica Gradiška
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Opšta bolnica Gradiška
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Gradiška
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 9
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
10376
10377
10378
10379
10380
10381
10382
10384
10385
10386
10387
10388
10389
10390
10391
10393
Katana Davorka
Crnčević Slobodanka
Kostić Dragan
Trkulja Nebojša
Tomić Dragan
Keković Vladimir
Straživuk Gordana
Đeri Vladimir
Milićević Snježana
Hajder Slobodan
Todić Dušan
Krivokuća Dragan
Komljenović Mirko
Subotić Boban
Papić Vladimir
Gajić Siniša
253
10394
Novaković-Lacko Lora
254
10395
Duronjić Mladen
255
10396
Ljucović Nikola
256
10397
257
10401
Grubiša-Vujasinović
Sandra
Ostojić Mirjana
258
259
260
261
262
263
10404
10418
10424
10431
10436
10438
Talić Velibor
Đukić Dario
Popović Ljiljana
Marković-Potkonjak Ljiljana
Stević Guzijan Biljana
Bojinović-Rodić Dragana
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista plastične hirurgije
specijalista pedijatar
specijalista neurolog
specijalista interne medicine
specijalista fizijatar
specijalista fizijatar
264
10439
Babić Branka
specijalista fizijatar
265
10440
Markez Stanislava
specijalista fizijatar
Specijalnost
specijalista neurolog
specijalista neurolog
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista interne medicine
specijalista opšte hirurgije
specijalista urolog
specijalista urolog
specijalista urolog
specijalista urolog
specijalista urolog
specijalista urolog
specijalista ortoped
doktor specijalista
pneumoftiziolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista fizijatar
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Gradiška
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Opšta bolnica Gradiška
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Opšta bolnica Gradiška
Opšta bolnica Gradiška
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 10
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
266
10441
Nikolić-Pucar Jelena
specijalista fizijatar
267
268
10442
10447
Baroš Nikola
Lakić Sladibor
269
270
10448
10449
Maran Milorad
Beronja Ratko
specijalista plastične hirurgije
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ortoped
specijalista interne medicine
271
272
273
274
10453
10455
10460
10462
Radanović Srđan
Desančić Dejana
Carić Bojana
Gašević Kasagić Monika
275
10472
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
10596
10601
10602
10603
10604
10605
10606
10607
10608
10609
10610
10695
Novaković - Bursać
Snježana
Ostojić Tamara
Mudrenović Miloš
Romić Danijela
Simić Elivra
Malčić-Zanić Dragana
Stanimirović Barbara
Ljuboja Olivera
Marić Nina
Tomić Dalibor
Vojčić Dejan
Gnjatić Mirjana
Stefanovski Gordana
288
289
290
291
292
293
294
295
296
10732
10733
10734
10735
10736
10737
10738
10739
10741
Štrbac Željka
Miletić Tanja
Brstilo Srđan
Janjić Goran
Stakić Igor
Anđić Vladimir
Pančić Boris
Tomić Nemanja
Pantić Stanko
Specijalnost
specijalista ortoped
specijalista radiologije
specijalista interne medicine
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista fizijatar
specijalista anesteziolog
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista oftalmolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista fizijatar
specijalista psihijatrije
specijalista pedijatar
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista ortoped
specijalista ortoped
specijalista ortoped
specijalista ortoped
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Opšta bolnica Gradiška
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Opšta bolnica Gradiška
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
15.07.2013
18.06.2013
22.11.2013
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Prijedor
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Opšta bolnica Gradiška
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.03.2013
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
29.03.2013
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 11
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
10742
10743
10744
10745
10746
10747
10748
10749
10750
10751
10752
Tomanić Vladan
Gulić Bojan
Dragojević Nedeljko
Dunović Severin
Keča Vladimir
Šutilović Tatjana
Petković Miljan
Veselinović Srđan
Zečević Zvjezdana
Simić Ljubiša
Milić-Radić Tanja
308
309
310
10753
10754
10755
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
10756
10757
10759
10760
10761
10762
10763
10764
10765
10767
10768
10769
10770
10771
10772
10773
10775
10776
10777
10778
10779
Popović Ljubica
Dragišić Tatjana
Radivojević-Vučković
Daliborka
Dašić Predrag
Grahovac Davor
Lekić Stanislava
Mijatović Stanka
Popović Biljana
Vještica Milka
Zeljković Vladimir
Jandrić Milka
Kovačević Sandra
Krunić Marija
Milanović Mile
Mirković Siniša
Mrđa Vladimir
Oljača Jelena
Pavković Milan
Šibarević Aleksandar
Šobot Suzana
Zeljković Slavica
Zlojutro Biljana
Kantar Jelena
Miskin Jovan
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Specijalnost
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
specijalista ortoped
Torakalni hirurg
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista plastične hirurgije
specijalista plastične hirurgije
specijalista plastične hirurgije
specijalista neurohirurgije
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista dječije hirurgije
medicinski psiholog
specijalista psihijatrije
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
specijalista interne medicine
specijalista opšte hirurgije
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista radiologije
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista anesteziolog
specijalista anesteziolog
specijalista anesteziolog
specijalista anesteziolog
specijalista anesteziolog
specijalista anesteziolog
specijalista anesteziolog
specijalista anesteziolog
specijalista urgentne medicine
specijalista anesteziolog
specijalista oftalmolog
specijalista oftalmolog
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 12
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
332
333
334
335
10780
10781
10783
10784
Rakonjac Nela
Vučić Milan
Galić Nebojša
Baroš Dragan
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
10785
10786
10787
10788
10789
10791
10792
10793
10794
10795
10796
10797
10798
10799
Špirić Zorica
Hajder Marusija
Jefić Svjetlana
Jovanić Bojan
Soprenić Vanja
Veriš-Smiljić Tanja
Avram Sanja
Berić Mirjana
Đorđević Aleksandra
Mirjanić-Azarić Bosa
Paštar Zvezdana
Stojaković-Jelisavac Tanja
Vuković Marija
Kovačević Sandra
350
10800
Vukić Jelena
351
10801
Milić Milovan
352
10802
Mučibabić Gordana
specijalista oftalmolog
specijalista oftalmolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista maksilofacijalne
hirurgije
Specijalicta nuklearne medicine
specijalista radiologije
specijalista radiologije
specijalista radiologije
specijalista radiologije
specijalista radiologije
medicinska biohemija
specijalista genetike
medicinska biohemija
medicinska biohemija
medicinska biohemija
medicinska biohemija
specijalista genetike
spec. med. mikrobiol. sa
parazitologijom
spec. med. mikrobiol. sa
parazitologijom
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista pedijatar
353
354
355
10944
10952
10960
356
357
358
359
360
361
362
10979
10987
11000
11001
11002
11004
11005
Grgić Sanja
Suzić Biljana
Bukara-Radujković
Gordana
Lakić Ljiljana
Popović-Pejičić Snježana
Nikolić Predrag
Jungić Saša
Vranješ Živko
Marić Gordana
Gojković Zdenka
specijalista neurolog
specijalista pedijatar
specijalista
pedijatar-subs.endokrinolog
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
SUBSPECIJALISTA-ONKOLOG
SUBSPECIJALISTA-ONKOLOG
SUBSPECIJALISTA-ONKOLOG
SUBSPECIJALISTA-ONKOLOG
SUBSPECIJALISTA-ONKOLOG
Specijalnost
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.09.2013
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Bolnica iz hirurških oblasti "Jelena"
Banja Luka
ZU Bolnica iz hirurških oblasti "Jelena"
Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 13
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
363
364
365
11006
11007
11009
Rakita Ivanka
Rašeta Radmila
Jandrić Krsto
366
11010
Stanetić Mirko
367
11011
Turić Mirko
368
369
11012
11013
Cerić Amela
Mirjanić Jadranka
370
371
372
373
374
11014
11015
11016
11017
11018
375
376
377
378
379
380
381
382
11019
11020
11023
11024
11029
11045
11053
11088
Kezić Ljerka
Hotić - Lazarević Sandra
Božić-Majstorović Ljubinka
Đurica Miroslav
Samardžić-Predojević
Jelica
Đurđević-Banjac Biljana
Cvijetić Željka
Laganin Nataša
Džombić Dragan
Bojić Mirjana
Kezić Zdravka
Marić Zdravko
Arnautović Rada
383
384
11096
11150
Vuković Blaženko
Roljić Zoran
385
386
387
388
11169
11177
11185
11193
Savić Ostoja
Grbić Slavko
Šego Ivanka
Jović Darko
389
390
391
11215
15610
15741
Despot Branko
Čelić Saša
Bojanić Goran
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Specijalnost
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
SUBSPECIJALISTA-ONKOLOG
SUBSPECIJALISTA-ONKOLOG
doktor specijalista
pneumoftiziolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista interne medicine
SUBSPECIJALISTA-HEMATOLO
G
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
SUBSPECIJALISTA-ONKOLOG
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2013
01.01.2013
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2013
01.09.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
specijalista pedijatar
specijalista interne medicine
specijalista urolog
specijalista urolog
specijalista endokrinolog
doktor specijalista infektolog
specijalista opšte hirurgije
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista endokrinolog
subspecijalista vaskularne
hirurgije
specijalista neurohirurgije
Torakalni hirurg
doktor specijalista infektolog
SUBSPECIJALISTA-REUMATOL
OG
specijalista plastične hirurgije
specijalista radiologije
specijalista interne medicine
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.09.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2013
01.01.2013
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2014
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Opšta bolnica Gradiška
Opšta bolnica Gradiška
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2013
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 14
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
392
15750
specijalista interne medicine
Opšta bolnica Gradiška
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
393
394
15868
16001
Kamburov-Ćećez
Aleksandra
Pandžić Dragan
Novaković Stojanka
doktor stomatologije
specijalista fizijatar
01.01.2014
01.01.2013
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
395
16003
Stevanović-Papić Đurđica
specijalista fizijatar
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
396
16005
Jandrić Slavica
specijalista fizijatar
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
397
16006
Marjanović Branislava
specijalista fizijatar
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
398
16007
Jovanović Biljana
specijalista fizijatar
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
399
16008
Milić-Krčum Biljana
specijalista fizijatar
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
400
16009
Aksentić Vera
specijalista fizijatar
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
401
16010
Savičić Dragica
specijalista fizijatar
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
402
16011
Talić Teodora
specijalista fizijatar
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
403
16012
Đurašinović Brankica
specijalista fizijatar
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
404
16013
Živanić Dobrinka
specijalista fizijatar
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
405
16014
Dragić Dobrinka
specijalista fizijatar
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
406
16015
Tomić Nataša
specijalista fizijatar
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
407
16016
Popeskov Svjetlana
specijalista fizijatar
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
408
16017
Šukalo-Todorović Rajka
specijalista fizijatar
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
409
16018
Šolaja -Koščica Vladimira
specijalista fizijatar
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
410
16019
Nožica-Radulović Tatjana
specijalista fizijatar
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
411
16020
Majstorović Biljana
specijalista fizijatar
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Specijalnost
Ustanova u kojoj radi
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
Strana 15
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
412
16021
Buzadžija Vojo
specijalista fizijatar
413
16022
Vujaković Slavko
specijalista fizijatar
414
16023
Prtina Draško
specijalista fizijatar
415
16024
Kuruzović Ljiljana
specijalista fizijatar
416
16025
Talić Goran
specijalista ortoped
417
16026
Manojlović Slavko
specijalista ortoped
418
16027
Gajić Aleksandar
specijalista ortoped
419
16028
Bijeljac Siniša
specijalista ortoped
420
16029
Bajić Nikola
specijalista fizijatar
421
16030
Palija Stanislav
specijalista ortoped
422
16031
Mirković Gabriela
specijalista fizijatar
423
16033
Keković Vera
specijalista fizijatar
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
16035
16036
16037
16039
16041
16043
16044
16045
16046
16047
16049
16051
Špirić Sanja
Travar Dmitar
Spremo Slobodan
Dodik Rajko
Zrnić Vlado
Najman-Šiljak Ljiljana
Pejić Željko
Pušara Zorica
Prostran Saša
Nuić Jadranka
Bjelogrlić Zoran
Janković Dragana
specijalista otorinolaringolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista ortoped
specijalista fizijatar
specijalista oftalmolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista ortoped
specijalista fizijatar
specijalista ortoped
specijalista fizijatar
436
437
16056
16058
Topić Brano
Janičić Dušan
specijalista opšte hirurgije
Torakalni hirurg
Specijalnost
Ustanova u kojoj radi
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Opšta bolnica Gradiška
Opšta bolnica Gradiška
Opšta bolnica Gradiška
Opšta bolnica Gradiška
Opšta bolnica Gradiška
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2013
01.01.2013
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 16
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
Specijalnost
438
439
440
441
16061
16062
16063
16064
Domuzin Marinko
Bilbija Simo
Kuruzović Stanoja
Jovičić Željko
specijalista ortoped
specijalista opšte hirurgije
specijalista ortoped
specijalista ortoped
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
16065
16066
16067
16068
16069
16070
16071
16075
16076
16078
16084
16085
16086
16087
16100
Ćurlik Dejan
Gojković Igor
Mavija Milka
Ignjatić Emira
Marjanović-Pejić Mila
Smoljanović-Skočić Saša
Unčanin Žaklina
Josipović Ivanka
Markić Bojana
Macanović Nenad
Markić Željko
Novaković Zorica
Vranješ Dalibor
Malčić Gordana
Vučić Marinko
457
16101
Đekić-Čađo Mirjana
458
16102
Kuzmić Boro
459
460
16117
16120
Pavlović Jadranka
Janjić Dragan
461
462
463
464
16121
16122
16123
16124
Kukić Branislav
Azarić Zoran
Švraka Milan
Đilas Milutin
465
466
467
468
16131
16138
16159
16160
Vujković Zoran
Rakonjac Zoran
Petrović-Tepić Snežana
Serdar Aleksandra
specijalista ortoped
specijalista fizijatar
specijalista oftalmolog
specijalista oftalmolog
specijalista oftalmolog
specijalista oftalmolog
specijalista oftalmolog
specijalista oftalmolog
specijalista oftalmolog
specijalista oftalmolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista interne medicine
doktor specijalista
pneumoftiziolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista neuropsihijatar
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista anesteziolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista neurolog
specijalista dječije hirurgije
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2013
01.09.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Gradiška
Opšta bolnica Gradiška
01.01.2013
01.01.2013
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Gradiška
Opšta bolnica Gradiška
Opšta bolnica Gradiška
Opšta bolnica Gradiška
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2014
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 17
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
469
470
16161
16165
Mirošljević Vladimir
Jovičić Nevenka
specijalista pedijatar
specijalista fizijatar
471
16166
Bućma Tatjana
specijalista fizijatar
472
16167
Maksić Milanko
473
474
16169
16194
Vasić Novak
Risović Tatjana
475
16196
Ćejić Đorđe
subspecijalista vaskularne
hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista maksilofacijalne
hirurgije
specijalista fizijatar
476
16197
specijalista fizijatar
477
16198
Dragičević-Cvjetković
Dragana
Kopanja Marica
478
479
480
481
482
483
19925
19985
19986
19987
19988
19989
Zrnić - Mićić Dubravka
Ćosić Olivera
Janjić Aleksandar
Jovanić Jelena
Gaćanović Žana
Vujanović Vojislav
484
19990
Rakanović Dragan
485
19991
Aćić Dejan
486
19993
Tomanić Bojan
487
19994
Tomić Ljubiša
488
19995
Mandić Nataša
489
19996
490
19997
Majstorović - Ćalić
Gospava
Švraka Dragan
491
492
20006
20007
Kesić Aleksandar
Stojnić Predrag
specijalista interne medicine
specijalista pedijatar
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista urolog
specijalista urolog
Specijalnost
specijalista fizijatar
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2013
01.01.2013
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2013
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Opšta bolnica Gradiška
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
01.08.2013
01.08.2013
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 18
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
493
494
20027
20029
495
496
497
20030
20031
20032
498
499
20034
20035
Ivić Duško
Savić - Stjepanović
Svjetlana
Vukotić Andrija
Marin Borka
Grujić - Timarac
Slobodanka
Milovanović Nada
Inđić Radenko
500
20036
Kuzmanović Bojan
501
502
503
504
505
506
507
508
509
20040
20041
20057
20058
20059
20060
20061
20062
20063
Stanić Milovan
Trkulja Danijela
Tešinić Željko
Elenkov Dejan
Stevanović Ljubinka
Lovre Marinko
Beronja Marko
Dodoš Dario
Gavranović-Vujović Drena
510
20064
Gubić-Plemić Dana
511
20065
Elenkov Arijana
512
20066
Savić Slavica
513
20067
Jekić Tomislav
514
515
516
20068
20098
20099
Mutić Ivana
Dragojević Snežana
Bilalović Harun
specijalista radiologije
specijalista radiologije
Torakalni hirurg
specijalista dermatovenerologije
specijalista interne medicine
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista oftalmolog
specijalista psihijatrije
specijalista interne medicine
517
518
519
22985
29000
29001
Babić Milica
Sovilj Mirko
Ćato Stojan
specijalista neurolog
specijalista ortoped
specijalista ortoped
Specijalnost
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
specijalista plastične hirurgije
specijalista pedijatar
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista psihijatrije
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
specijalista psihijatrije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista ortoped
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Zavod za fiz.medicinu i rehab."Dr Miroslav
Zotović" Banja Luka
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
01.12.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Prijedor
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Prijedor
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Prijedor
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Prijedor
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Spec. ambulanta interne medicine
"Primamed" Prijedor
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 19
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
520
29002
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
29004
29005
29006
29013
29020
29024
29025
29026
29027
29028
29029
29031
30001
Šormaz - Trebovac
Slobodanka
Amidžić Boško
Lukić Nada
Mrkajić Relja
Radić Vlado
Vukotić Vesna
Bjelica Goran
Gazdić Milica
Gnjatović Brankica
Bojanić Željko
Branković Branka
Babić Biljana
Čoprka Tihomir
Rakić-Panić Marina
534
30004
535
536
537
538
539
540
541
542
30005
30006
30007
30008
30009
30010
30011
30012
Zelinčević-Vukajlović
Nataša
Bambulović-Petr Rajkica
Trifunović Brano
Vasiljević-Buke Larisa
Jović Miroslav
Jerinić Duška
Petković Ružica
Miljanović Duška
Marković Zlatan
543
30013
Jerinić-Stajić Gordana
544
30014
Perić-Zovko Jovanka
545
30015
Stojanović Dragoljub
546
30016
Žakula Simuna
547
30017
Živković Slobodanka
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Specijalnost
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
specijalista fizijatar
Opšta bolnica Prijedor
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
specijalista oftalmolog
specijalista oftalmolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista pedijatar
specijalista oftalmolog
specijalista neuropsihijatar
specijalista neurolog
specijalista neurolog
specijalista neuropsihijatar
specijalista neuropsihijatar
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista plastične hirurgije
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista maksilofacijalne
hirurgije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista anestezije i
reanimacije
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 20
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
548
30018
Pećanac Mladen
549
30019
Tomić Ljubiša
550
30020
Katanić Radivoje
551
30021
Sredanović Gordana
552
30022
Panić Aleksandar
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
30023
30024
30025
30033
30034
30035
30036
30038
30039
30040
30041
30042
30043
30044
Đekić Matković Nataša
Vasić - Čupić Nada
Cvijanović Dragan
Subotić Aleksandar
Nović Igor
Matković Zoran
Blagojević Zoran
Čizmović-Pavlov Radmila
Adžić Marko
Živak Dobrivoje
Radojčić Mirjana
Tomanić Marina
Cicović Jadranka
Čumić Vinka
567
568
569
570
571
572
573
574
30045
30046
30047
30048
30049
30073
30085
30086
Kuzmanović-Knež Ljubica
Prlić Aleksandra
Drobac Zora
Đurić Snježana
Stevanić Slovenka
Lojković-Milićević Dijana
Stanković Mirjana
Đokić Ljiljana
575
30087
Prodanović-Radić Dragana
576
577
30088
30089
Gostić Nevena
Adžić Svjetlana
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Specijalnost
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista urolog
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista oftalmolog
subspecijalista kardiolog
subspecijalista kardiolog
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista dermatovenerologije
specijalista dermatovenerologije
specijalista dermatovenerologije
specijalista otorinolaringolog
specijalista pedijatar
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista ginekologije i
akušerstva
doktor specijalista infektolog
doktor specijalista infektolog
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
ZU Dom zdravlja Brod
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 21
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
578
579
580
581
582
583
584
585
586
30090
30091
30092
30093
30094
30325
36730
36919
38903
Čuković Olja
Šakić Jana
Janković Rada
Jović Obrad
Kojić-Mišković Slavica
Radišić Zrilić Lenka
Bojanić Jasna
Rajšić Ljiljana
Erceg Duško
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
39702
39703
39705
39706
39707
39708
39709
39710
39712
39714
39715
39720
39722
39723
39726
39728
39730
39732
39733
39734
39735
39736
39737
39738
Lutovac Vaso
Gavrić Nikola
Velimirović Anela
Jugović Srećko
Lazić Mladenko
Hadžiavdić Aleksandra
Radojčić Miroslav
Cvijetić Slavko
Tufegdžić-Njego Jelena
Tovilović Goran
Elez Sava
Vasić Duško
Račić Marko
Lazić Predrag
Marković Nenad
Katanić Brano
Kovačević Vjekoslav
Govedarica Sanja
Nunić Vesna
Đuričić Siniša
Todić Slađana
Hadžiibrahimovi Ferhad
Jović Verica
Stojanović Milojko
611
39739
Gospić Brankica
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Specijalnost
doktor specijalista infektolog
doktor specijalista infektolog
specijalista radiologije
specijalista radiologije
specijalista radiologije
specijalista pedijatar
specijalista dermatovenerologije
specijalista radiologije
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista fizijatar
specijalista ortoped
specijalista ortoped
specijalista ortoped
specijalista ortoped
specijalista fizijatar
specijalista oftalmolog
specijalista oftalmolog
specijalista oftalmolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista urolog
specijalista urolog
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista neuropsihijatar
specijalista neuropsihijatar
specijalista neuropsihijatar
specijalista neuropsihijatar
specijalista neuropsihijatar
specijalista neuropsihijatar
specijalista dječije psihijatrije
doktor specijalista
pneumoftiziolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
ZU Dom zdravlja Kneževo
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2014
01.09.2013
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 22
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
612
39741
Stjepanović Rada
613
39742
Mitrović Neđo
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
39760
39790
39791
40029
40032
40081
40082
40086
40088
40089
40090
40091
Čelik Radenko
Perić-Lazić Ljubica
Gojković Staša
Tekić Mirjana
Blagojević Mladen
Maksimović Goran
Lukić Jeka
Jahić Vildana
Benović Radomir
Stojsavljević Mihajlo
Lazarević Stanko
Kovačević Tomo
626
627
40092
40111
Đukić Milenko
Moravac Jadranka
628
629
630
40116
40117
40118
Ćurčić Milena
Nedić Mirjana
Trifković Slađana
631
40120
Gleđa Cvijeta
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
40121
40122
40123
40124
40125
40131
40141
41019
41020
41037
41211
Lovrić Milica
Jovanović Nataša
Stevanović Jelena
Matković Dragana
Stojsavljević Mirica
Jevtić Svetlana
Veselinović Nada
Maksimović Siniša
Marjanović Biljana
Stamenković Mirjana
Dragojević Maja
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Specijalnost
doktor specijalista
pneumoftiziolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista interne medicine
specijalista oftalmolog
specijalista urolog
specijalista endokrinolog
specijalista interne medicine
specijalista neurolog
specijalista neurolog
specijalista interne medicine
specijalista neurohirurgije
specijalista radiologije
specijalista radiologije
specijalista maksilofacijalne
hirurgije
specijalista otorinolaringolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
doktor specijalista
pneumoftiziolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
subspecijalista kardiolog
specijalista neurolog
specijalista neurolog
specijalista dermatovenerologije
specijalista dermatovenerologije
specijalista neurolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista opšte hirurgije
specijalista interne medicine
specijalista fizijatar
specijalista interne medicine
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
01.01.2014
01.01.2013
01.01.2013
01.09.2013
01.09.2013
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica Prijedor
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2013
01.09.2013
01.01.2013
01.01.2013
08.08.2013
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 23
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
643
41351
Grujić Vladimir
644
41718
Menićanin Tamara
645
646
41823
41939
Mutić Siniša
Marić Tamara
647
648
649
650
651
652
653
654
655
41998
42013
42021
42030
42048
42056
42072
47520
47597
Lazić Nada
Stojić Ratko
Jevrić Dragomir
Radić Dragan
Matijaš Tihomir
Marin Draženko
Vujović Vlado
Brkić Radmila
Vještica Radmila
656
657
48216
48313
Ninković Milijana
Novarlić Tanja
658
659
660
661
48445
48453
48550
48950
Nikolić Olivera
Aničić Zoran
Radojčić Nebojša
Blagojević Slađana
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
49201
49202
49203
49204
49205
49206
49208
49215
49216
49219
49220
49221
Đorđić Dragan
Femić Miodrag
Maksimović Dragiša
Bubulj Žarko
Đukin Danijela
Trbić-El Chekh Sadeta
Trifković Zoran
Matković Zdravko
Lovrić Slobodan
Pejović Željko
Živanović Dragan
Milovanović Pero
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Specijalnost
specijalista anestezije i
reanimacije
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
subspecijalista kardiolog
specijalista pedijatar
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista neurolog
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista interne medicine
specijalista opšte hirurgije
specijalista radiologije
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista ortoped
specijalista fizijatar
specijalista oftalmolog
specijalista oftalmolog
specijalista oftalmolog
specijalista oftalmolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista urolog
specijalista urolog
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
Opšta bolnica Prijedor
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Prijedor
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
Opšta bolnica Prijedor
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
01.01.2013
01.09.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 24
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
674
675
49243
50007
Popović Igor
Krstović Gorana
676
677
678
679
50025
50026
50027
50028
Jokić Gordana
Kešelj Snježana
Mandić Dragana
Tuševljak Biljana
680
681
682
50029
50030
50031
Borovčanin Dragana
Todorović-Popara Branka
Ivetić - Kovač Tatjana
683
684
50032
50048
Nogo Radmila
Mutabdžija Slavica
685
50049
Vuković Gordana
686
50050
Koprivica Zorica
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
50052
50053
50054
50055
50056
50057
50058
50059
50060
50061
50063
50064
50065
Mimić Ljiljana
Arsić-Pejić Vesna
Đokić Igor
Vuković Siniša
Kovačević Marko
Stojanović Miro
Turuntaš Nataša
Kariklić Nebojša
Pejić Slaviša
Kovačević Svetlana
Ivanović Tamara
Stojanović Danijela
Kovačević Anita
700
701
702
703
704
50075
50080
50081
50083
50087
Trkulja Vanja
Tadić Predrag
Pejović Bojan
Šabanić Tatjana
Petrović Bobana
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Specijalnost
specijalista ortoped
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
SUBSPECIJALISTA-REUMATOL
OG
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
Subspecijalista
gastroenterohepatolog
specijalista interne medicine
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista neuropsihijatar
specijalista neurolog
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista plastične hirurgije
specijalista urolog
specijalista urolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista pedijatar
specijalista oftalmolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista neurolog
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista neurolog
specijalista oftalmolog
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
01.01.2013
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
01.09.2013
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Rogatica
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
ZU Dom zdravlja Pale
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 25
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
705
51000
Jovović Jadranka
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
51001
51002
51003
54950
57584
59293
59602
59603
59606
59608
59609
59614
59615
Bjelica Danica
Pavlović Željko
Radović Brana
Marić Daliborka
Lukić Cvijetin
Simić Željko
Pejić Milan
Jovović Dragan
Šinik Goran
Ćeklić Lala
Arežina Tatjana
Ždrale Slavko
Zubić Siniša
719
720
59617
59618
Šupić Milorad
Pekić - Semiz Branka
721
722
59619
59621
Todorović Goran
Lisac - Mačar Olivera
723
59622
Elez Duško
724
725
726
727
728
729
59623
59624
59625
59662
60039
60040
Milošević Milomir
Jovičić Tatjana
Pandurević Kosa
Kunarac Slaviša
Tanacković Vera
Arsenović Arsen
730
731
732
733
734
735
60041
60061
60068
60069
60071
60072
Pajkanović Pero
Hasanović Avdo
Mlađenović Duško
Lovren Ljubomir
Begović Zoran
Čuturić Gordana
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Specijalnost
SUBSPECIJALISTA-HEMATOLO
G
specijalista interne medicine
SUBSPECIJALISTA-ONKOLOG
SUBSPECIJALISTA NEFROLOG
specijalista radiologije
specijalista otorinolaringolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista ortoped
specijalista oftalmolog
specijalista oftalmolog
specijalista opšte hirurgije
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista opšte hirurgije
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista urolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista ortoped
specijalista pedijatar
specijalista ginekologije i
akušerstva
doktor specijalista infektolog
specijalista pedijatar
specijalista interne medicine
specijalista opšte hirurgije
specijalista urolog
specijalista dermatovenerologije
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
ZU Dom zdravlja Rogatica
01.01.2013
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
01.01.2013
01.01.2013
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
ZU Dom zdravlja Pale
ZU Dom zdravlja Pale
JZU Opšta bolnica Istočno Sarajevo
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica Zvornik
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Zvornik
ZU Dom zdravlja Srebrenica
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica Zvornik
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 26
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
736
60073
Obućina Dušica
737
738
739
740
741
742
743
744
745
60084
60091
62332
62359
69602
69603
69604
69606
69611
Simić Sanja
Birčaković Mile
Đokić Dragan
Trifković Mile
Okuka Jovan
Vidović Milan
Cvijanović Dragan
Čvorović Željko
Stevanović Ljubica
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
69617
69620
69622
70008
70011
70033
70044
70049
70050
70051
70053
70054
Bjeković Goran
Gurdeljević Mladen
Komljenović Zoran
Mrdić Tatjana
Miljanović Ljubica
Mitrinović Smiljka
Aleksić Rada
Paovica Zoran
Grahovac Svjetlana
Ćapin Sanja
Miladinović Nebojša
Vreća Zdravka
758
759
760
761
70055
70056
70065
70067
Radović Sonja
Dabović Vera
Vuković Radoslav
Krunić Ana
762
70068
Popadić Danijela
763
70069
Sovtić-Dukić Anđelka
764
765
766
70078
70082
79626
Jovanović Radovan
Milivojević Velibor
Lukić Ružica
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Specijalnost
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista radiologije
specijalista radiologije
specijalista radiologije
subspecijalista kardiolog
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista otorinolaringolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista ortoped
specijalista otorinolaringolog
specijalista opšte hirurgije
specijalista oftalmolog
SUBSPECIJALISTA-ONKOLOG
specijalista interne medicine
doktor specijalista infektolog
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista dermatovenerologije
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista neurolog
specijalista opšte hirurgije
specijalista interne medicine
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista neuropsihijatar
specijalista opšte hirurgije
specijalista mikrobiolog
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
Opšta bolnica Zvornik
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica Zvornik
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica Zvornik
JZU Bolnica Trebinje
JZU Bolnica Trebinje
OPŠTA BOLNICA NEVESINJE
JZU Bolnica Trebinje
JZU Bolnica Trebinje
JZU Bolnica Trebinje
JZU Bolnica Trebinje
JZU Bolnica Trebinje
JZU Bolnica Trebinje
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2013
01.01.2013
01.09.2013
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Bolnica Trebinje
JZU Bolnica Trebinje
OPŠTA BOLNICA NEVESINJE
JZU Bolnica Trebinje
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Bolnica Trebinje
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Bolnica Trebinje
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Bolnica Trebinje
OPŠTA BOLNICA NEVESINJE
JZU Univerzitetska bolnica Foča
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 27
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
767
768
769
770
771
772
79634
79801
79802
79803
79808
79810
773
79811
Ćosović-Ivanovi Jelena
Paovica Danica
Malović Gojšina Mirjana
Mucović Danijela
Kljajić Đorđo
Mićunović-Jovanović
Dušanka
Bogdanović Biljana
774
775
776
79815
79820
79822
Sovtić Zvonko
Čihorić Branimir
Kozić Branislav
777
79823
Lugonja Srđan
778
779
780
781
782
783
784
79835
79836
79837
79840
79841
79842
80006
Butulija Branko
Rašević Vlado
Vlatković Jadranka
Perotić Dubravka
Buha Stanko
Buha Ljiljana
Tanasković Nataša
785
786
787
788
80014
80015
80016
80017
Erić Dražan
Dostić Milivoje
Marić Sanja
Čančar Vladimir
789
790
791
792
793
794
795
796
797
80018
80019
80020
80022
80023
80024
80025
80026
80028
Jovanović Dragan
Milinković Biljana
Turuntaš Vladimir
Sokolović Dragana
Salamadić Aleksandra
Ćuk Mirjana
Mrgud Rada
Puhalo-Sladoje Dragana
Dobrilović Milovan
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Specijalnost
specijalista neurolog
specijalista fizijatar
specijalista oftalmolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista opšte hirurgije
doktor specijalista
pneumoftiziolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista urolog
specijalista interne medicine
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista opšte hirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista psihijatrije
specijalista dermatovenerologije
specijalista anesteziolog
Subspecijalista neonatologije
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista plastične hirurgije
specijalista anesteziolog
specijalista anesteziolog
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista psihijatrije
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
klinički farmakolog
medicinski psiholog
specijalista patološke anatomije
specijalista mikrobiolog
medicinska biohemija
specijalista radiologije
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Bolnica Trebinje
JZU Bolnica Trebinje
JZU Bolnica Trebinje
OPŠTA BOLNICA NEVESINJE
JZU Bolnica Trebinje
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Bolnica Trebinje
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Bolnica Trebinje
JZU Bolnica Trebinje
ZU Dom zdravlja Ljubinje
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2014
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Bolnica Trebinje
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Bolnica Trebinje
JZU Bolnica Trebinje
JZU Bolnica Trebinje
JZU Bolnica Trebinje
JZU Bolnica Trebinje
JZU Bolnica Trebinje
Univerzitetsko - klinički centar Banja Luka
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 28
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
798
799
800
801
802
803
80029
80030
80031
80032
80033
80035
Perović Vesna
Mitrović Vekoslav
Saratlić Vjeran
Miletić Rade
Supić Aleksandar
Starović Vanja
804
805
806
807
80037
80038
80039
80040
Čančar Olivera
Prodanović Verica
Kovačević Marijana
Vladičić Ana
808
809
810
811
80041
80042
80043
80044
Gavrilović Slavka
Đokanović Nataša
Šolaja Gabrijela
Obrenović Miroslav
812
813
814
815
80047
80048
80049
80050
Mirković Dragana
Stanojević Vesna
Đurčić Branislava
Rađen Mirjana
816
817
818
80053
80054
80055
Petrović Novica
Šarenac Zoran
Davidović Borko
819
820
821
822
823
824
825
826
827
80056
80057
80058
80059
80060
80061
80062
80063
81002
Popović Srđan
Dukić Nikolina
Petrović-Pajkanović Marija
Lozo Srđan
Vladičić-Mašić Jelena
Popović Slađana
Kunarac Milica
Pavlović Dragana
Lečić Radoslavka
828
81003
Božović-Ćosović Dobrinka
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Specijalnost
specijalista radiologije
specijalista neuropsihijatar
specijalista neurohirurgije
specijalista opšte hirurgije
specijalista urolog
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista dermatovenerologije
specijalista dermatovenerologije
specijalista neurolog
specijalista maksilofacijalne
hirurgije
specijalista fizijatar
specijalista dermatovenerologije
specijalista neurolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista neurohirurgije
specijalista urolog
specijalista anestezije i
reanimacije
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
subspecijalista kardiolog
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
specijalista interne medicine
medicinska biohemija
specijalista ginekologije i
akušerstva
doktor specijalista
pneumoftiziolog
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
01.09.2013
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2013
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Univerzitetska bolnica Foča
01.01.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 29
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
829
830
81949
81965
Gvozdenović Jovana
Simić-Kalajdžić Sanja
831
832
82007
82040
Ivanović Nataša
Šarenac Rajna
833
82082
Moljević Snežana
834
835
836
837
838
839
840
841
842
82104
82112
82163
82198
82252
85944
88650
88701
88702
Veljković Bojan
SANDIĆ VESELIN
POPOVIĆ ŽELJKA
Prodanović Ivana
Prodanović Miroslav
VASILJEVIĆ JASMINKA
JOVIČIĆ ALEKSANDAR
Marić Veljko
Marić Radmil
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
88703
88704
88705
88707
88720
90310
90824
90875
94137
94439
Kovačević Maksim
Avram Nada
Gigović Mirjana
Šolaja Siniša
Mališ Snežana
Radanović Aleksandar
Ivković Zoran
Bajčetić Zorka
Turanjanin Slavica
Kokotović Ranko
853
854
855
856
857
858
859
94501
96350
96440
96660
96784
96997
97110
Savić Obrad
Batinić - Škipina Danijela
Ristić Siniša
Savić Štefica
Firesku-Govedar Jelena
Bokonjić Dejan
Supić Radmila
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Specijalnost
specijalista dermatovenerologije
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista interne medicine
specijalista ginekologije i
akušerstva
spec. med. mikrobiol. sa
parazitologijom
specijalista neurolog
specijalista oftalmolog
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista urolog
specijalista interne medicine
specijalista neurolog
specijalista opšte hirurgije
subspecijalista vaskularne
hirurgije
specijalista ortoped
specijalista oftalmolog
specijalista oftalmolog
specijalista otorinolaringolog
specijalista interne medicine
subspecijalista kardiolog
specijalista radiologije
specijalista fizijatar
specijalista endokrinolog
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista radiologije
specijalista patološke anatomije
specijalista radiologije
specijalista pedijatar
doktor specijalista infektolog
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica Zvornik
01.01.2013
01.01.2013
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica Zvornik
01.01.2013
01.01.2013
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Zvornik
01.09.2013
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica Zvornik
Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.09.2013
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2013
01.01.2013
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Bolnica Trebinje
JZU Univerzitetska bolnica Foča
ZU Dom zdravlja Gacko
JZU Bolnica Trebinje
OPŠTA BOLNICA NEVESINJE
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.09.2013
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
OPŠTA BOLNICA NEVESINJE
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
JZU Univerzitetska bolnica Foča
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 30
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
860
K0002
Janjić Dragan
861
K0003
Vukota Dušan
862
K0005
Bojić-Zrilić Dragana
863
K0006
Đukić Goran
864
K0007
Pajčin-Pejšević Jadranka
865
K0008
Vulin Željka
866
K0009
Pavlović-Vasić Dragana
867
K0010
Nedić-Vidović Branka
868
K0011
Cvijanović Ljubiša
869
K0012
Vukmanović Branka
870
K0013
Topić Jordanka
871
K0014
Gašić Dušan
872
K0015
Jandrić Draženka
873
K0016
Eremija Aleksandra
874
K0017
Jošić Draško
875
K0019
Gajanin Živorad
876
K0026
Rosić Predrag
877
K0032
878
K0033
Kesar - Dimitrijević
Danijela
El Šaban Gazi
879
K0041
Stanojlović Bosiljka
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Specijalnost
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
Opšta bolnica Gradiška
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Opšta bolnica Gradiška
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Centar za med.istraživanja i razvoj
zdrav.zašt. Banja Luka
ZU Dom zdravlja Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Ribnik
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Srbac
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Prnjavor
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Specijalistička ginekološka ambulanta
"Emilija" Prnjavor
ZU Dom zdravlja Čelinac
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Specijalistička ginekološka ambulanta
"Sana" Novi Grad
ZU Dom zdravlja Gradiška
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Mrkonjić Grad
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Laktaši
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Kotor Varoš
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Prijedor
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Prijedor
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Kozarska Dubica
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Bijeljina
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 31
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
880
K0042
Stević Bojan
881
K0043
Nikolić Stojanka
882
K0045
Jevtić Dragana
883
K0047
Jovanović Branislava
884
K0049
Elez Radomir
885
K0050
Novaković Radmila
886
K0051
Pajkanović Zoran
887
K0052
Čeliković Branislava
888
K0053
Pažin Aleksandar
889
K0054
Marinković Svetozar
890
K0055
Vujić Milijan
891
K0056
Golijanin Ilija
892
K0057
Ristanović Miroslav
893
K0058
Milikić Marina
894
K0059
Kovač Lilien
895
K0060
Tamindžija Žarko
896
K0061
Dokić Veselinka
897
K0063
Ivković Zlatan
898
K0064
Đuranović-Milič Jadranka
899
K0065
Blagojević Mladen
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Specijalnost
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
ZU Dom zdravlja Bijeljina
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Bijeljina
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Bijeljina
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Ugljevik
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Samostalna ginekološka spec. ordinacija
"dr Elez" Brčko
Spec. ginekološka ambulanta "Nova Medic"
Bijeljina
Specijalistička ginekološka ambulanta
"Natal" Bijeljina
ZU Dom zdravlja Zvornik
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Zvornik
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja "Sveti Nikola" Milići
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Bratunac
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Foča
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Foča
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Rudo
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Trebinje
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Nevesinje
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Bileća
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Gacko
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Doboj
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Doboj
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 32
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
900
K0066
Smailbegović Amira
901
K0067
Nenadić Biljana
902
K0068
Šaran Mirko
903
K0069
Radmanović Georgije
904
K0070
Mlinarević Goran
905
K0071
Despotović Veljko
906
K0072
Tovirac Mihajlo
907
K0073
Gavran Vesna
908
K0074
Kovačević Dragan
909
910
911
K0081
K0082
K0083
Grabović-Stojnić Anka
Ivanković-Bencuz Slavica
Vulić Branka
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
912
K0084
Manojlović Tanja
specijalista pedijatar
913
K0085
Kenjić Jadranka
specijalista pedijatar
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
K0086
K0087
K0089
K0090
K0091
K0092
K0093
K0094
K0095
K0096
Đajić Bosa
Napotnik Zlata
Ćojanović Milka
Đuraković Lana
Ratković Branko
Đaković Mirjana
Šipka Vesna
Božičić-Koščica Dijana
Gavrić Mira
Radonjić Mladen
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
924
925
K0097
K0098
Vidović Zagorka
Đukanović Savka
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
Specijalnost
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
ZU Dom zdravlja Doboj
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Derventa
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Derventa
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja "Sveti Sava" Teslić
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Modriča
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Modriča
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Šamac
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Pale
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Han Pijesak
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Gradiška
ZU Dom zdravlja Gradiška
Centar za med.istraživanja i razvoj
zdrav.zašt. Banja Luka
Specijalistička ambulanta "dr Manojlović"
Banja Luka
Spec. pedrijatrijska ambulanta "RASTIMO"
Banja Luka
ZU Dom zdravlja Banja Luka
ZU Dom zdravlja Banja Luka
ZU Dom zdravlja Banja Luka
ZU Dom zdravlja Banja Luka
ZU Dom zdravlja Banja Luka
ZU Dom zdravlja Banja Luka
ZU Dom zdravlja Banja Luka
ZU Dom zdravlja Banja Luka
ZU Dom zdravlja Banja Luka
Pedijatrijska ambulanta "dr Radonjić"
Čelinac
ZU Dom zdravlja Šipovo
ZU Dom zdravlja Mrkonjić Grad
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 33
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
926
927
928
929
K0099
K0100
K0101
K0102
Bošnjak Dragoslav
Jovičić Saša
Kolarov Slađana
Samardžija-Zolak Zorka
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
930
931
932
K0103
K0115
K0116
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
933
934
935
936
937
938
K0117
K0118
K0119
K0121
K0122
K0123
Kuzmić Milorad
Đurić Mihajlo
Pavković - Sekulić
Spomenka
Popović Slavica
Pašalić Azra
Vojnović-Lončar Slavica
Krnjajić - Karan Radmila
Nikoletić Stana
Kljajić - Gnjatović Vesna
939
K0124
Mitrović Brankica
specijalista pedijatar
940
K0125
Čobić Ljiljana
specijalista pedijatar
941
942
943
944
945
946
K0126
K0127
K0128
K0129
K0130
K0131
Simić-Perić Snežana
Škorić Stojanka
Perić Rada
Jović Slavica
Ivanović-Tomašević Biljana
Damjanović Slavica
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
947
948
K0132
K0133
Vujić Elvida
Drljević Vesna
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
949
950
951
952
953
954
955
956
K0134
K0135
K0136
K0138
K0139
K0140
K0141
K0142
Cvijetinović Ljiljana
Novaković Nevenka
Lovren Nevenka
Ždrakanović Nikola
Kapetanov Radmila
Lončarević Slavica
Dimitrieski Milka
Rajak Vera
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
Specijalnost
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
Ustanova u kojoj radi
ZU Dom zdravlja Laktaši
ZU Dom zdravlja Srbac
ZU Dom zdravlja Prnjavor
ZU Specijalistički centar "Doktori Prijatelji"
Prnjavor
ZU Dom zdravlja Kotor Varoš
ZU Dom zdravlja Čelinac
ZU Apoteka i spec. pedijatrijska ambulanta
"Hannah" Prijedor
ZU Dom zdravlja Prijedor
ZU Dom zdravlja Prijedor
ZU Dom zdravlja Novi Grad
ZU Dom zdravlja Kozarska Dubica
ZU Dom zdravlja Kozarska Dubica
ZU Apoteka i spec. pedijatrijska ambulanta
"Hannah" Prijedor
Privatna spec. ljekarska ambulanta "Dr
Mitrović" Bijeljina
ZU Spec. pedijatrijska ambulanta "dr Ljiljana
Čobić" Bijeljina
ZU Dom zdravlja Bijeljina
ZU Dom zdravlja Bijeljina
ZU Dom zdravlja Bijeljina
ZU Dom zdravlja Bijeljina
ZU Dom zdravlja Ugljevik
ZU Spec. pedijatrijska ambulanta "Dr
Slavica Damjanović" BN
ZU spec. ambulanta "Hygia" Bratunac
Spec. pedijatrijska ambulanta "dr Vesna
Drljević" Zvornik
ZU Dom zdravlja Zvornik
ZU Dom zdravlja Zvornik
ZU Dom zdravlja Vlasenica
ZU Dom zdravlja Bratunac
ZU Dom zdravlja Foča
ZU Dom zdravlja Višegrad
ZU Dom zdravlja Višegrad
ZU Dom zdravlja Novo Goražde
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 34
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
957
K0143
Bešenji Dragan
specijalista pedijatar
958
959
960
961
962
K0144
K0145
K0146
K0147
K0150
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
963
964
965
966
967
968
969
970
971
K0151
K0152
K0153
K0154
K0155
K0156
K0157
K0159
K0229
Medan Tihana
Vasiljević Boro
Popović Mladen
Kozić Branka
Bukejlović-Tomanović
Branka
Knežević Svjetlana
Tubak Dijana
Vekić Gordana
Miličević - Kovačević Željka
Lugonja Boja
Knežević Gordana
Vuković Milica
Ćajić Dragan
Lukić Vlajko
972
K0230
Rosić Nikola
specijalista ortoped
973
K0270
Ćišić Igor
specijalista oftalmolog
974
K0293
Panzalović Duško
specijalista opšte hirurgije
975
K0321
Grbić Zorica
specijalista interne medicine
976
977
K0322
K0337
Babić Jelena
Ašćerić Vesna
specijalista pedijatar
specijalista oftalmolog
978
K0340
Marković Irena
specijalista otorinolaringolog
979
K0355
Marin Vojin
specijalista interne medicine
980
K0374
Krunić Mile
specijalista interne medicine
981
K0404
Kordić Jelena
specijalista otorinolaringolog
982
K0405
Kurbalija Tatjana
specijalista otorinolaringolog
Specijalnost
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista oftalmolog
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
ZU Spec.pedijatrijska ambu. "dr Dragan
Bešenji" Trebinje
ZU Dom zdravlja Trebinje
ZU Dom zdravlja Gacko
ZU Dom zdravlja Bileća
ZU Dom zdravlja Ljubinje
ZU Dom zdravlja Doboj
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Doboj
ZU Dom zdravlja Derventa
ZU Dom zdravlja Derventa
ZU Dom zdravlja "Sveti Sava" Teslić
ZU Dom zdravlja Modriča
ZU Dom zdravlja Modriča
ZU Dom zdravlja Šamac
ZU Dom zdravlja Han Pijesak
ZU Spec. oftalmološka ambulanta "Dr
Vlajko Lukić"
ZU Specijalistička ortopedska ambulanta
"Dr Rosić" Bijeljina
ZU specijalistička oftamološka
ambulanta"dr Ćišić" Modriča
ZU Spec.ambu. opšte hirurgija "Panmedic"
Doboj
ZU Spec.ambulanta interne medicin "dr
Grbić Zorica" Derventa
ZU Dom zdravlja Novi Grad
ZU Spec. oftalmološka ambulanta "Dr
Vlajko Lukić"
ZU Specijalistička ORL ambulanta "Fono
Medic" Banja Luka
Spec. ambulanta interne medicine
"Primamed" Prijedor
ZU Spec.ambu. interne medicine "dr Krunić"
Foča
Centar za med.istraživanja i razvoj
zdrav.zašt. Banja Luka
Centar za med.istraživanja i razvoj
zdrav.zašt. Banja Luka
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 35
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
983
K0406
Vulić Duško
subspecijalista kardiolog
984
K0408
Jakovljević Aleksandar
specijalista ortoped
985
K0409
Grubor Gordana
specijalista interne medicine
986
K0410
Protić Tatjana
specijalista dermatovenerologije
987
K0411
Kovačević-Tucek Alma
specijalista dermatovenerologije
988
K0412
Nježić Ljubinka
specijalista oftalmolog
989
K0413
Vujić-Mitrović Snježana
specijalista oftalmolog
990
K0414
Bijelić Radomir
specijalista oftalmolog
991
K0415
Dinić-Starčević Marijana
specijalista oftalmolog
992
993
K0416
K0420
Vujaković Orjana
Dobrijević Aida
specijalista interne medicine
specijalista oftalmolog
994
K0421
Preradović Milan
specijalista oftalmolog
995
K0422
Zaviša-Dragić Milica
specijalista oftalmolog
996
997
K0423
K0424
Vuković Aleksandar
Šukalo Gordana
specijalista interne medicine
specijalista otorinolaringolog
998
K0427
Ivančević-Kenjalo Dobrila
specijalista oftalmolog
999
1.000
K0428
K0430
Protić Olivera
Golić Zdenka
1.001
K0431
Vujović Branka
specijalista otorinolaringolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista oftalmolog
1.002
1.003
K0432
K0448
Crnogorčić Gospava
Regoda Vinko
specijalista neurolog
specijalista oftalmolog
Specijalnost
Ustanova u kojoj radi
Centar za med.istraživanja i razvoj
zdrav.zašt. Banja Luka
ZU Bolnica iz hiruških oblasti "S. Tetik"
Banja Luka
Internistička ambulanta "dr Grubor" Banja
Luka
ZU spec.dermatovenerološka
ambulanta"Pro Dermis"Banja Luka
ZU Spec. dermatovenerološka ambulanta
"Kutanova" BL
Specijalistička oftalmološka ordinacija "dr
Nježić" Banja L.
Specijalistička oftalmološka ordinacija "dr
Nježić" Banja L.
ZU Spec.oftalmološka ambulanta "Ortooptic
dr Bjelić" Banja Luka
ZU Spec.oftalmološka ambulanta "Ortooptic
dr Bjelić" Banja Luka
Zdravstveni centar "Deamedica" Banja Luka
ZU Specijalistička oftalmološka ambulanta
"Dr Dobrijević" BL
Spec. oftal. i ped. ambulanta "Medicolaser"
Banja Luka
Spec. oftal. i ped. ambulanta "Medicolaser"
Banja Luka
Zdravstvena ustanova "dr Vuković" Prnjavor
ZU Specijalistička ORL ambulanta "Fono
Medic" Banja Luka
ZU Specijalistička oftalmološka ambulanta
"dr Ivančević" BL
ZU "Euromedic" Banja Luka
ZU Apoteka i spec. pneumofti. ambulanta
"dr Golić" Srbac
Spec. oftalmološka ambulanta "dr Branka
Vujović" Trebinje
OPŠTA BOLNICA NEVESINJE
ZU Spec. oftalmološka ambulanta
"Profioptic" Banja Luka
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 36
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
1.004
K0554
Spasić - Lazarević Milijana
1.005
1.006
1.007
1.008
1.009
K0578
K0579
K0580
K0581
K0583
Cvjetinović Ana
Dragišić Milena
Dukić Dana
Ivanović Vesna
Pajić Vesna
1.010
K0586
Topić Mile
1.011
K0590
Kovačević Nataša
1.012
1.013
K0591
K0594
Oparnica Miljuš Ljiljana
Vučetić Miodrag
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista interne medicine
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista pedijatar
specijalista ortoped
1.014
K0596
Bajić Slobodan
specijalista interne medicine
1.015
K0606
Jakovljević Branislava
SUBSPECIJALISTA-ONKOLOG
1.016
K0607
Alemić-Halilović Aida
1.017
K0608
Marjanović Aleksandar
1.018
K0609
Đerić-Rakita Nataša
1.019
1.020
K0610
K0611
Milić Divna
Malešević Stojanka
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
1.021
1.022
K0613
K0614
Salman Mirsada
Turoman Ljiljana
1.023
K0616
Todorović Dubravka
specijalista pedijatar
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista pedijatar
1.024
K0617
Volaš Ljiljana
specijalista pedijatar
1.025
K0618
specijalista pedijatar
1.026
K0620
Keleman-Glamočić
Slavojka
Tubić Predrag
Specijalnost
specijalista pedijatar
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
ZU Specijalistički centar "Doktori Prijatelji"
Prnjavor
ZU Dom zdravlja Doboj
ZU Dom zdravlja Banja Luka
ZU Dom zdravlja "Sveti Nikola" Milići
ZU Dom zdravlja Bratunac
ZU Dom zdravlja Vlasenica
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Pale
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Doboj
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Prijedor
ZU Specijalistička ortopedska
ambu."ESKULAP"Bratunac
Centar za med.istraživanja i razvoj
zdrav.zašt. Banja Luka
ZU Bolnica iz hiruških oblasti "S. Tetik"
Banja Luka
ZU Dom zdravlja Banja Luka
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Istočno Sarajevo
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Prijedor
Specijalistička ambulanta "dr Manojlović"
Banja Luka
ZU Dom zdravlja Istočno Sarajevo
ZU Dom zdravlja Kozarska Dubica
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU spec.pedijatrijska ambulanta
"Bambi"Banja Luka
ZU spec.pedijatrijska ambulanta "Dr
Keleman"Banja Luka
ZU spec.pedijatrijska ambulanta "Dr
Keleman"Banja Luka
ZU Dom zdravlja Laktaši
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 37
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
1.027
K0625
Stojak-Lukić Vesna
1.028
K0626
Đurić Milovan
1.029
K0627
Nedeljković Đorđe
1.030
K0628
Nagradić Aleksandra
1.031
K0638
Mihajlović Milada
1.032
K0645
Erak Radivoj
1.033
K0646
Šupić Ljubivoje
1.034
1.035
K0647
K0648
1.036
K0649
Stijepić Stoja
Todorović-Mihajlović
Dragica
Bulajić Svetozar
1.037
K0650
Mitrović Srećko
1.038
K0651
Lalović Jadranka
1.039
K0652
Stanišić Krsta
1.040
K0653
Lončarević Goran
1.041
K0654
Glišić Sanja
1.042
K0656
Brkić Milena
doktor specijalista
pneumoftiziolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista interne medicine
1.043
1.044
K0657
K0658
Milić - Ostojić Zorka
Latinović Ljubica
specijalista pedijatar
specijalista interne medicine
1.045
K0659
Nikolić Gligo
specijalista interne medicine
1.046
1.047
K0660
K0661
Savić-Delić Milijana
Gušić Dara
specijalista neuropsihijatar
specijalista dermatovenerologije
Specijalnost
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista oftalmolog
specijalista ginekologije i
akušerstva
doktor specijalista
pneumoftiziolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista neuropsihijatar
specijalista oftalmolog
specijalista oftalmolog
doktor specijalista
pneumoftiziolog
specijalista interne medicine
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
ZU "Dr Vesna Lukić" Bijeljina
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Spec. ginekološka ambulanta "Đurić"
Teslić
Spec. ambulanta "Dr Đorđe Nedeljković"
Zvornik
ZU Specijalistička oftalmološka amb. "Oculi
Medica" Derventa
ZU Dom zdravlja Sokolac
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Mrkonjić Grad
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Han Pijesak
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Srebrenica
ZU Specija.oftalmološka ambu. "Vid"
Zvornik
ZU Spec. oftalmološka ambu. "Doktor Laser
Centar" Trebinje
Spec. pneumoftiziološka ambulanta
"Zdravlje" Bijeljina
Spec. ambulanta interne medicine
"Zdravlje" Ugljevik
ZU Dom zdravlja Rudo
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Višegrad
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja "Sveti Sava" Teslić
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Spec.ambul. interne medicine "Talmma
Medic" B.Luka
ZU Dom zdravlja Rogatica
ZU Spec.ambul.interne medicine "NV
MEDIC" Novi Grad
ZU "Spec.ambulanta interne medicine dr
Nikolić" Banja L.
ZU Dom zdravlja Mrkonjić Grad
ZU Spec. dermatovenerološka ambulanta
"Kutanova" BL
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
Strana 38
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS
Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014
Aktivni ljekari
Vrsta prava:
Zdravstvena ustanova:
PRIJEDLOG - MR i KT
Sve ustanove
Redni
broj
Oznaka
Prezime i ime ljekara
1.048
K0662
Dobrijević Dragica
specijalista pedijatar
1.049
1.050
1.051
K0663
K0664
K0665
Antešević Mile
Leković Ljiljana
Todorović Ljiljana
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
specijalista pedijatar
1.052
K0667
Sokić Snežan
1.053
K0668
Ostojić Mladen
1.054
K0669
Đukić Vladimir
1.055
K0670
Šindrak- Ćejić Ives
1.056
K0671
Madžar Danijela
1.057
K0672
Turjačanin - Pantelić
Drenka
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
specijalista ginekologije i
akušerstva
Specijalnost
Ustanova u kojoj radi
Datum i vrijeme štampanja:
12.2.2014.
Datum odobrenja
prava
Datum ukidanja
prava
9:00
Odobreno pravo
ZU Spec.pedijatrijska ambu. "Aura Medic"
Banja Luka
ZU Dom zdravlja "Sveti Sava" Teslić
ZU Dom zdravlja Čajniče
ZU spec.pedijatrijska ambulanta
"Bambi"Banja Luka
ZU Dom zdravlja "Sveti Sava" Šekovići
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01
01
01
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
PRIJEDLOG - MR i KT
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Vlasenica
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
ZU Dom zdravlja Banja Luka
01.01.2014
01
PRIJEDLOG - MR i KT
Download

Šifarnik ljekara sa pravima na dan 12.02.2014