MADE
IN
SERBIA
WALTER vulkan
WALTER vuLkan 250
250 MMA CELL –
Alat koji će pouzdano završiti svaki posao u svim
radnim uslovima.
Prenosivi jednofazni IGBT MMA/TIG inverter. Moderan izgled,
lako podešavanje. Izdržljivost u teškim radnim uslovima. Vrlo
visoka intermitencija – 250A/100%. Rad na agregatu.
Nesmetano MMA zavarivanje u uslovima loše napojne
mreže (230Vac+/-15%). Zavarivanje oplaštenim elektrodama
svih tipova (Rutilne, Bazične, Celulozne do 6mm...). HOTSTART i ANTI-STICK funkcije. Celulozne, bazične, gusane i
Aluminijumske elektrode do 6mm. Stabilan luk bez prekidanja,
tri godine
paljenja ili lepljenja elektrode. Mogućnost prebacivanja na TIG
garancije
postupak zavarivanja. Visok kvalitet ugrañenih komponenata.
PRIMENA:
Cevovodi velikih prečnika, metalne konstrukcije,
WALTER VULKAN
MMA/TIG 250
celodnevno zavarivanje maksimalnom strujom pri
250 MMA CELL
ekstremno visokim ili niskim spoljnim temperaturama.
Ulazni napon
3f
230Vac+/-15%
Profesionalna preciznost pri zavarivanju malim strujama.
Frekvencija ul. napona
Hz
50/60
Stabilan luk pri struji 10A. Čelični imovi, obične i
Ulazna snaga
kW
10
tankozidne cevi i profili sa debljinama do 20mm.
Osigurač 220/230
T/A
25-32
Dekorativne konstrukcije, ograde i stubići. Sudopere,
ELEKTRODA
O
1 do 6 mm
pekare, cevovodi. Sudovi i cevi pod pritiskom, alati i
Struja zavarivanja
A
10 - 250A
membrane. Proizvodnja i reparacija. Grañevinska,
TIG/DC
prehrambena, vojna industrija, čelične konstrukcije i
Struja zavarivanja MMA
A
10 - 250A
precizna mehanika. Zavarivanje oplaštenim elektrodama
strujom do 250A. Kvalitetan zavar bez unosa šljake.
Napon praznog hoda:
V
50V
Savršen zavar i stabilan luk bez lepljenja i prekidanja pri
TIG
zavarivanju bazičnom i celuloznom elektrodom. Provar i
Napon praznog hoda:
V
90V
popunjavanje bez prekidanja dugačkih zavara. Lako
MMA
korišćenje gusanih i Aluminijumskih elektroda. Rad TIG
Napon luka: TIG
V
11V - 30V
postupkom zavarivanja.
Napon luka: MMA
V
22V - 42V
Intermitenca na 40°C
%
250A/100%
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE – WALTER
24h test
vulkan 250
250 MMA CELL:
CELL
Zavarivanje
svim
tipovima
elektroda
Klasa mehaničke
IP
21
RUT/BAZ/CELL
zaštite
Omogućen
rad
pri
mrežnom
naponu
Dimenzije
mm
245x175x290
(230Vac+/-15%) i na agregatu.
Masa
kg
11.5
Mogućnost rada TIG postupkom.
100% intermitenca pri struji 250A.
Zavarivanje d.o.o. je dobitnik posebnog priznanja "Korak u
HOT-START i ANTI – STICK funkcije.
budućnost" na 53. Beogradskom Meñunarodnom Sajmu
Digitalno merenje temperature ureñaja sa LED
Tehnike i Tehničkih Dostignuća za 2009.god. za WALTER
signalom.
250 AC/DC i 55. Beogradskom Meñunarodnom Sajmu
Mala masa – 11.5kg, prenosivost i izdržljivost,
Tehnike i Tehničkih Dostignuća za 2011.god. za WALTER
mogućnost nošenja preko ramena.
400 AC/DC industrijski aparat za zavarivanje u kategoriji
IP21 stepen mehaničke zaštite.
elektroenergetika i industrijska elektronika
Dodatna oprema koja se isporučuje uz aparat WALTER VULKAN 250
250 MMA CELL
Kabl i kljesta za masu
Kabl i kljesta za elektrodu
Ručna daljinska
sa provodnikom 16mm
sa provodnikom 16mm
komanda – (doplata).
Uračunato cenu ureñaja
Uračunato u cenu ureñaja
Zavarivanje d.o.o.
Cara Nikolaja II 22
Beograd
tel: +381 (0) 11 2456 064
fax: +381 (0) 11 2421 692
Doplata po cenovniku
www.zavarivanje.net
e-mail: [email protected]
Inverterski aparati za zavarivanje poslednje generacije: Dizajnirani i proizvedeni u Srbiji
WALTER - VULKAN 250 MMA CELL – Prenosni aparat
za profesionalno zavarivanje svim elektrodama
Download

WALTER - VULKAN 250 MMA CELL – Prenosni