DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJU I USLUGE
REFERENC LISTA
ZA IZVEDENE RADOVE HIDROIZOLACIJA HDPE GEOMEMBRANOM
R.b.
Investitor
1.
JKP „17 Septembar“ Gornji
Milanovac
2.
„Termograding“ d.o.o. Gacko
3.
„Tehfloor“, Beograd
4.
Objekat
Sanitarna deponija „Vujan“
G. Milanovac
Termoelektrana „Gacko“- deponija
pepela
Površina m²
Godina
izvođenja
11.818,45
2004
125.291,0
2005
„Punionica vode“, Loznica
1.300,00
2005
„Gemax“, Beograd
„Jub trgovina“, Šimanovci
3.733,90
2004
5.
„Tehfloor“, Beograd
„Hladnjača“,Horgoš
750,00
2006
6.
TUP „Rodić MB&CO“
Kula
Megamarket u Subotici
80,00
2005
7.
„Fish corp“, Beograd
„Fabrika za proizvodnju lekova“
100,00
2004
8.
„Tehfloor“, Beograd
„Hemofarm“, fabrika lekova
843,74
2004
9.
„Tehfloor“, Beograd
„Megamarket Rodić“ Novi Beograd
14.506,93
2007
8.750,00
2004
2.000,00
2005
11.306,38
2007
1.318,00
2006
10.
TUP „Rodić MB&CO“ Kula
11.
TUP„Rodić MB&CO“
Mega centar - Zmaj Beograd
12.
„Tehfloor“, Beograd
„Megamarket Rodić -Parking“ Novi
Beograd
13.
„INGRAP-OMNI“, Valjevo
„JUB trgovina“ Šimanovci
14.
GP„7 JUL“ Beograd
15.
„ELITA-COP“ Beograd
16.
TUP „Rodić MB&CO“ Kula
Rodić MB - Stork Kula
17.
TUP„Rodić MB&CO“ Kula
Megamarket u Subotici
18.
„Bitas“, Beograd
Hipermarket „IDEA – KONZUM“
Novi Beograd
19.
“Kopaonik“ A.D. Zaječar
20.
Pivara 2 – Novi Sad
Poslovni objekat u bloku 65-Tošin
bunar,N.Bgd
„Megamarket Rodić“
Novi Beograd
5.641,83
2008
705,72
2007
46,45
2006
3.500,00
2005
11.287,11
2006
„Pivara“, Zaječar
2.009,53
2007
„IZOMONT“, Beograd
„Interjug“, Dobanovci
8.527,95
2007
21.
„PANOINVEST INŽENJERING
TEAM“, Beograd
„TUŠ“, Sombor
2.320,00
2007
22.
„IZOMONT“ Beograd
„HALA“ - Inđija
742,33
2007
23.
„Rodić MB& Invest“ Novi Sad
Objekat „Rodić MB & Invest“ u
Novom Sadu
58,08
2006
24.
TUP„Rodić MB&CO“ Kula
Megamarket u Subotici
25.
„Tehfloor“, Beograd
Hala „Šumadija“ Kragujevac
26.
JKP „17 Septembar“
Gornji Milanovac
Sanitarna deponija „Vujan II faza“
G.Milanovac
27.
„Tehnogradnja“ Zrenjanin
28.
225,00
2005
3660,00
2008
15.799,00
2008
„Agrodukat“ Zrenjanin
1.299,54
2008
„Tehnogradnja“ Zrenjanin
„Hala“ Zrenjanin
1.709,00
2009
29.
„Domena“ Novi Sad
„Poslovni objekat“ Novi Sad
515,00
2009
30.
„ABF INVESMENT“ Novi Sad
„Zmaj 3“ Novi Beograd
189,87
2010
31.
„KINS“ Smederevo
„Individualna kuća“ Smederevo
250,00
2009
32.
„SINERGIJA SISTEM“
„Rafinerija nafte“, Novi Sad
335,00
2010
33.
„ENERGOGROUP“ Beograd
„Roda Cash & Carry“ Leskovac
5.024,29
2010
34.
„ENERGOGROUP“ Beograd
Tržni centar„Roda“, Bačka Topola
3.839,00
2010
35.
„ITG“ Smederevo
„Železara“, Smederevo
883,00
2010
36.
„ENERGOGROUP“ Beograd
„Roda Cash&Carry“, Leskovac
5.025,00
2010
37.
„ENERGOGROUP“ Beograd
„Roda Cash&Carry“, Bačka Topola
3.839,00
2010
38.
„ENERGOGROUP“ Beograd
„Roda Cash&Carry“, Vrbas
2.015,00
2011
39.
„ENERGOGROUP“ Beograd
„Roda Cash&Carry“,Jagodina
859,00
2011
40.
„ENERGOGROUP“ Beograd
„Outlet shopping mall“, Inđija
14.422,00
2011
41.
„INSTRUKTOR 021“ Novi Sad
Fabrika “Karnex“ Vrbas
270,00
2011
42.
„ENERGOGROUP“ Beograd
„Roda Cash&Carry“, Zrenjanin
4.472,00
2011
43.
„IZOMONT“ Beograd
„Frikom“, Padinska skela
1.200,00
2012
44.
„AND MUSIC“ Beograd
„Poslovna zgrada“, Beograd
450,00
2012
45.
„INSTRUKTOR 021“ Đurđevo
„Tehnološki park“, Vršac
1.021,00
2012
46.
„ENERGOGROUP“ Beograd
„Roda Mega market“, Valjevo
3.700,00
2012
47.
„ENERGOGROUP“ Beograd
„Grundfos“, Inđija
1.927,00
2012
48.
„DeHIDRA“ Novi Sad
„Terminal za naftna postrojenja“,
Sremski Karlovci
4.782,00
2012
Novi Sad
„Rich Brigita“ d.o.o.
Miroslav Nešković, dir.
Download

Hidroizolacija HDPE geomembranom