Sadržaj
01.
EUROPOOL BAZENI ........................................................................................................................... 1
BAZENI LAGUNA (0.6 mm) ........................................................................................................................ 1
BAZENI LAGUNA (0.8 mm) ........................................................................................................................ 1
BAZENI RIO (0.6 mm) ................................................................................................................................ 2
REZERVNI PVC LAJNERI ZA EUROPOOL BAZENE ....................................................................................... 2
STANDARDNI LAJNERI ZA LAGUNU 0,6 mm .............................................................................................. 2
„PLUS“ LAJNERI ZA LAGUNU 0,8 mm ........................................................................................................ 3
STANDARDNI LAJNERI ZA RIO 0,6 mm ...................................................................................................... 3
DEZENIRANI LAJNERI ZA LAGUNU 0,8 mm ............................................................................................... 3
DELOVI ZA BAZENE .................................................................................................................................... 4
02.
FILTRACIONI UREĐAJI........................................................................................................................ 5
FILTRACIONE JEDINICE .............................................................................................................................. 5
FILTRACIONE POSUDE ............................................................................................................................... 6
FILTRACIONE PUMPE SA PREDFILTERIMA ................................................................................................ 8
PRIBOR I DELOVI ZA FILTRACIONE UREĐAJE ........................................................................................... 11
03.
ELEMENTI ZA CIRKULACIJU VODE U BAZENIMA ............................................................................. 12
SKIMERI ................................................................................................................................................... 12
PRODORI ZA BETONSKE BAZENE ............................................................................................................ 13
UDUVAČI ................................................................................................................................................. 14
SLIVNICI ................................................................................................................................................... 14
ELEMENTI ZA BAZENE SA ZATEGNUTOM VODENOM POVRŠINOM ....................................................... 15
04.
PODVODNO OSVETLJENJE............................................................................................................... 16
REFLEKTORI TIPA „SA“ ............................................................................................................................ 16
REFLEKTORI ZA NAKNADNU UGRADNJU ................................................................................................ 16
REFLEKTORI SNAGE 50W ........................................................................................................................ 17
LED REFLEKTORI U BOJI........................................................................................................................... 17
REZERVNI REFLEKTORSKI ULOŠCI............................................................................................................ 17
TRANSFORMATORI.................................................................................................................................. 17
05.
OPREMA ZA GREJANJE VODE I SUŠAČI VAZDUHA .......................................................................... 18
TOPLOTNI IZMENJIVAČI .......................................................................................................................... 18
TOPLOTNE PUMPE ZA BAZENE ............................................................................................................... 20
SUŠAČI VAZDUHA ZA ZATVORENE BAZENE ............................................................................................ 20
06.
MERDEVINE, TUŠEVI I POKRIVAČI ZA BAZENE ................................................................................ 21
MERDEVINE ZA UPUŠTNE BAZENE, JEDNODELNE, INOX ........................................................................ 21
STEPENIŠTA ZA UPUŠTENE BAZENE, INOX .............................................................................................. 22
TUŠEVI ..................................................................................................................................................... 22
POKRIVAČI ZA BAZENE ............................................................................................................................ 23
07.
PODVODNI USISIVAČI...................................................................................................................... 23
RUČNI PODVODNI USISIVAČI .................................................................................................................. 23
MREŽICE ZA BAZENE ............................................................................................................................... 25
RUČNI USISIVAČI SA SOPSTVENOM USISNOM PUMPOM ...................................................................... 25
AUTOMATSKI USISIVAČI.......................................................................................................................... 25
TERMOMETRI .......................................................................................................................................... 26
08.
OPREMA ZA KONDICIONIRANJE VODE U BAZENIMA...................................................................... 26
DOZATORI ZA SPOROTOPIVE TABLETE ................................................................................................... 26
SALTMASTER – OPREMA ZA ODRŽAVANJE KVALITETA SLANE VODE ..................................................... 27
NATURE2 – UREĐAJI I ULOŠCI ZA 6 MESECI............................................................................................ 27
UV OPREMA ZA ODRŽAVANJE VODE U BAZENIMA ................................................................................ 27
AUTOMATSKI MERNO-DOZIRNI UREĐAJI ............................................................................................... 28
OPREMA ZA KONTROLU KVALITETA VODE ............................................................................................. 29
09.
VODENE ATRAKCIJE......................................................................................................................... 29
UREĐAJI ZA PLIVANJE U MESTU.............................................................................................................. 29
UGRADNI KOMPLETI ............................................................................................................................... 31
HIDRO-AERO JET MLAZNICE I PRIBOR..................................................................................................... 31
JET PUMPE .............................................................................................................................................. 32
OPREMA ZA HIDROMASAŽU ................................................................................................................... 32
ELEKTROKOMANDE ZA HIDROMASAŽU.................................................................................................. 33
HIDROMASAŽNE STANICE „NEPTUN“, ABS, KOMPLETNE....................................................................... 34
OPREMA ZA AEROMASAŽU..................................................................................................................... 34
VODOPADI I VODENE ZAVESE ................................................................................................................. 36
10.
MONTAŽNI MATERIJAL ................................................................................................................... 37
11.
MATERIJALI ZA OBLAGANJE BETONSKIH BAZENA .......................................................................... 49
PVC LAJNER ZA OBLAGANJE BAZENA, ELBTAL 1,5 mm ........................................................................... 49
PROTIVKLIZNI LAJNER, ELBTAL 2,0 mm................................................................................................... 49
DEZENIRANI LAJNERI 0,75 mm................................................................................................................ 49
FRIZ LINIJE ZA DEKORACIJU (0,75 mm ; 25 – 26 cm širine) ..................................................................... 50
DEZENIRANI LAJNERI ELBTAL 1,6 mm, ARMIRANI, SA AKRILNIM SLOJEM ............................................. 50
STANDARDNI LAJNERI ELBTAL, 0,75 mm ................................................................................................ 50
KONTAKTNO LEPILO ZA FOLIJE ............................................................................................................... 51
LIM ZA FIKSIRANJE FOLIJE, PLASTIFICIRAN ............................................................................................. 51
TEČNE FOLIJE, 1l ...................................................................................................................................... 51
12.
OPREMA ZA WELLNESS ................................................................................................................... 52
HIDROMASAŽNI BAZENI.......................................................................................................................... 52
INFRAKABINE I SAUNE ............................................................................................................................ 53
OPREMA ZA PARNE KABINE .................................................................................................................... 54
01. EUROPOOL BAZENI
BAZENI LAGUNA ( 0,6 mm )
01 MO2-623P6
J Ovalni bazen, 6,23 x 3,60 x 1,20 folija 0,6 mm
kom
1.580,02
01 MO5-623P6
J Ovalni bazen, 6,23 x 3,60 x 1,50 folija 0,6 mm
kom
1.832,04
01 MO2-737P6
J Ovalni bazen, 7,37 x 3,60 x 1,20 folija 0,6 mm
kom
1.809,17
01 MO5-737P6
J Ovalni bazen, 7,37 x 3,60 x 1,50 folija 0,6 mm
kom
2.067,03
01 MO2-800P6
J Ovalni bazen, 8,00 x 4,00 x 1,20 folija 0,6 mm
kom
1.949,83
01 MO5-800P6
J Ovalni bazen, 8,00 x 4,00 x 1,50 folija 0,6 mm
kom
2.418,47
01 MO2-916P6
J Ovalni bazen, 9,16 x 4,60 x 1,20 folija 0,6 mm
kom
2.221,76
01 MO5-916P6
J Ovalni bazen, 9,16 x 4,60 x 1,50 folija 0,6 mm
kom
2.923,94
01 MO5-1100P6
J Ovalni bazen, 11,00 x 5,50 x 1,50 folija 0,6 mm
kom
3.199,29
01 MO5-15425P6
D Ovalni bazen, 15,425 x 6,00 x 1,5, folija 0,6 mm
kom
7.560,00
BAZENI LAGUNA ( 0,8 mm )
01 MO2-623P8
J Ovalni bazen, 6,23 x 3,60 x 1,20 folija 0,8 mm
kom
1.659,97
01 MO5-623P8
J Ovalni bazen, 6,23 x 3,60 x 1,50 folija 0,8 mm
kom
2.057,06
01 MO2-737P8
J Ovalni bazen, 7,37 x 3,60 x 1,20 folija 0,8 mm
kom
1.991,77
01 MO5-737P8
J Ovalni bazen, 7,37 x 3,60 x 1,50 folija 0,8 mm
kom
2.418,15
01 MO2-800P8
J Ovalni bazen, 8,00 x 4,00 x 1,20 folija 0,8 mm
kom
2.153,05
01 MO5-800P8
J Ovalni bazen, 8,00 x 4,00 x 1,50 folija 0,8 mm
kom
2.746,65
01 MO2-916P8
J Ovalni bazen, 9,16 x 4,60 x 1,20 folija 0,8 mm
kom
2.491,04
01 MO5-916P8
J Ovalni bazen, 9,16 x 4,60 x 1,50 folija 0,8 mm
kom
3.115,39
01 MO5-1100P8
J Ovalni bazen, 11,00 x 5,50 x 1,50 folija 0,8 mm
kom
3.710,32
1
BAZENI RIO ( 0,6 mm )
01 MK2-400
J Okrugli bazen, 4,00 x 1,20 folija 0,6 mm
kom
999,52
01 MK2-500
J Okrugli bazen, 5,00 x 1,20 folija 0,6 mm
kom
1.268,51
01 MK5-500
J Okrugli bazen, 5,00 x 1,50 folija 0,6 mm
kom
1.679,22
01 MK2-600
J Okrugli bazen, 6,00 x 1,20 folija 0,6 mm
kom
1.612,38
01 MK5-600
J Okrugli bazen, 6,00 x 1,50 folija 0,6 mm
kom
1.934,02
01 MK2-700
J Okrugli bazen, 7,00 x 1,20 folija 0,6 mm
kom
1.990,34
01 MK5-700
J Okrugli bazen, 7,00 x 1,50 folija 0,6 mm
kom
2.526,59
01 MK5-800
J Okrugli bazen, 8,00 x 1,50 folija 0,6 mm
kom
2.939,73
REZERVNI PVC LAJNERI ZA EUROPOOL BAZENE
STANDARDNI LAJNERI ZA LAGUNU 0,6 mm
01 MXFO2-530
J Lajner za ovalni bazen 5,30 x 3,20 x 1,20m/0,6mm
kom
598,25
01 MXFO2-623
J Lajner za ovalni bazen 6,23 x 3,60 x 1,20m/0,6mm
kom
726,71
01 MXFO2-737
J Lajner za ovalni bazen 7,37 x 3,60 x 1,20m/0,6mm
kom
855,16
01 MXFO2-800
J Lajner za ovalni bazen 8,00 x 4,00 x 1,20m/0,6mm
kom
933,43
01 MXFO2-916
J Lajner za ovalni bazen 9,16 x 4,60 x 1,20m/0,6mm
kom
1.108,44
01 MXFO5-530
J Lajner za ovalni bazen 5,30 x 3,20 x 1,50m/0,6mm
kom
652,39
01 MXFO5-623
J Lajner za ovalni bazen 6,23 x 3,60 x 1,50m/0,6mm
kom
788,70
01 MXFO5-737
J Lajner za ovalni bazen 7,37 x 3,60 x 1,50m/0,6mm
kom
925,85
01 MXFO5-800
J Lajner za ovalni bazen 8,00 x 4,00 x 1,50m/0,6mm
kom
1.006,34
01 MXFO5-916
J Lajner za ovalni bazen 9,16 x 4,60 x 1,50m/0,6mm
kom
1.232,13
01 MXFO5-110
J Lajner za ovalni bazen 11,00 x 5,50 x 1,50m/0,6mm
kom
1.638,99
2
"PLUS" LAJNERI ZA LAGUNU 0,8 mm
01 MXFO2-P530
J Lajner za ovalni bazen 5,30 x 3,20 x 1,20m/0,8mm
kom
684,14
01 MXFO2-P623
J Lajner za ovalni bazen 6,23 x 3,60 x 1,20m/0,8mm
kom
830,99
01 MXFO2-P737
J Lajner za ovalni bazen 7,37 x 3,60 x 1,20m/0,8mm
kom
977,80
01 MXFO2-P800
J Lajner za ovalni bazen 8,00 x 4,00 x 1,20m/0,8mm
kom
1.067,41
01 MXFO2-P916
J Lajner za ovalni bazen 9,16 x 4,60 x 1,20m/0,8mm
kom
1.267,37
01 MXFO5-P530
J Lajner za ovalni bazen 5,30 x 3,20 x 1,50m/0,8mm
kom
746,09
01 MXFO5-P623
J Lajner za ovalni bazen 6,23 x 3,60 x 1,50m/0,8mm
kom
901,72
01 MXFO5-P737
J Lajner za ovalni bazen 7,37 x 3,60 x 1,50m/0,8mm
kom
1.056,83
01 MXFO5-P800
J Lajner za ovalni bazen 8,00 x 4,00 x 1,50m/0,8mm
kom
1.132,57
01 MXFO5-P916
J Lajner za ovalni bazen 9,16 x 4,60 x 1,50m/0,8mm
kom
1.384,72
01 MXFO5-P110
J Lajner za ovalni bazen 11,00 x 5,50 x 1,50m/0,8mm
kom
1.843,70
STANDARDNI LAJNERI ZA RIO 0,6 mm
01 MXFK2-400
J Lajner za okrugli bazen 4,00 x 1,20m
kom
451,00
01 MXFK2-500
J Lajner za okrugli bazen 5,00 x 1,20m
kom
641,17
01 MXFK2-600
J Lajner za okrugli bazen 6,00 x 1,20m
kom
808,90
DEZENIRANI LAJNERI ZA LAGUNU 0,8 mm
01 MXFO2-623M
D Lajner za ovalni bazen 6,23 x 3,60 x 1,20m/0,8mm
kom
1.555,60
01 MXFO2-737M
D Lajner za ovalni bazen 7,37 x 3,60 x 1,20m/0,8mm
kom
1.786,80
01 MXFO2-800M
D Lajner za ovalni bazen 8,00 x 4,00 x 1,20m/0,8mm
kom
2.055,20
01 MXFO2-916M
D Lajner za ovalni bazen 9,16 x 4,60 x 1,20m/0,8mm
kom
2.540,60
01 MXFO5-623M
D Lajner za ovalni bazen 6,23 x 3,60 x 1,50m/0,8mm
kom
2.009,20
01 MXFO5-737M
D Lajner za ovalni bazen 7,37 x 3,60 x 1,50m/0,8mm
kom
2.161,56
01 MXFO5-800M
D Lajner za ovalni bazen 8,00 x 4,00 x 1,50m/0,8mm
kom
2.298,56
01 MXFO5-916M
D Lajner za ovalni bazen 9,16 x 4,60 x 1,50m/0,8mm
kom
2.819,82
3
DELOVI ZA BAZENE
MX-GEO300
M-FOL46
MXJ-AM1
01 MX-GEO300/99
E Geotextilija širine 2,3m x 50m, rolna 115 m²
m²
3,20
01 MX-GEO300
J Geotextilija širine 2,3m x ...
m²
3,20
01 MXJ-AM1
H Kit za lepljenje
kom
5,21
01 MM-TAK36
J Zimski pokrivač za Američki porodični bazen ø3,5
kom
22,36
01 MM-TAK46
J Zimski pokrivač za Američki porodični bazen ø4,5
kom
30,04
01 M-TAK36
J Letnji pokrivač za Američki porodični bazen ø3,5
kom
13,71
01 M-TAK46
J Letnji pokrivač za Američki porodični bazen ø4,5
kom
18,93
01 M-FOLIA36
J PVC lajner za Američki porodični bazen 3,5 x 0,9/0,2
kom
59,94
01 M-FOL46
J PVC lajner za Američki porodični bazen 4,5 x 0,9/0,2
kom
105,09
01 M-SZPILL
J Rezervni uložak za SLM filtere
kom
11,89
01 USB-11
J Filter za FILTRON
kom
11,39
4
02. FILTRACIONI UREĐAJI
FILTRACIONE JEDINICE
FILTRACIONE JEDINICE SA TOP VENTILOM
02 USE-TOP325
J Filtraciona jedinica 5m³/h, posuda D350mm, pumpa
"ORANGE" 0,25kW, D32/38mm
set
278,82
02 USE-TOP435
Filtraciona jedinica 7,5m³/h, posuda D400mm, pumpa
J "ORANGE" 0,37kW, D50/50mm
set
370,30
FILTRACIONE JEDINICE SA BOČNIM VENTILOM
MEDITERRANEO POSUDE, AMI PUMPE
02 USE-MEDA4006
J Filtraciona jedinica 6m³/h, posuda D400mm, pumpa "AMI06",
D50/50mm
set
567,25
02 USE-MEDA4008
J Filtraciona jedinica 8m³/h, posuda D400mm, pumpa "AMI08",
D50/50mm
set
578,15
02 USE-MEDA5010
J Filtraciona jedinica 10m³/h, posuda D500mm, pumpa "AMI11",
D50/50mm
set
664,14
MEDITERRANEO POSUDE, SPECK MAGIC PUMPE
02 USE-MED4006
J Filtraciona jedinica 6m³/h, posuda D400mm, pumpa
"MAGIC06", D50/50mm
set
657,70
02 USE-MED4008
J Filtraciona jedinica 8m³/h, posuda D400mm, pumpa
"MAGIC08", D50/50mm
set
697,98
02 USE-MED5011
J Filtraciona jedinica 10m³/h, posuda D500mm, pumpa
"MAGIC11", D50/50mm
set
757,71
FIBER POSUDE, IML PUMPE
02 USE-FIBA4508
J Filtraciona jedinica 8m³/h, posuda D450mm, pumpa "AMI08",
D50/50mm
set
652,31
02 USE-FIBA5010
J Filtraciona jedinica 10m³/h, posuda D500mm, pumpa "AMI11",
D50/50mm
set
718,29
02 USE-FIBA6014
J Filtraciona jedinica 14m³/h, posuda D600mm, pumpa "AMI14",
D50/50mm
set
804,97
02 USE-FIBE6017
J Filtraciona jedinica 17m³/h, posuda D600mm, pumpa
"EUR17", D50/50mm
set
845,96
02 USE-FIBE7522
J Filtraciona jedinica 22m³/h, posuda D750mm, pumpa
"EUR24", D63/63mm
set
1.137,00
02 USE-FIBE9032
J Filtraciona jedinica 32m³/h, posuda D900mm, pumpa
"EUR32", D63/63mm
set
1.487,70
5
FIBER POSUDE, SPECK PUMPE
02 USE-FIB4508
J Filtraciona jedinica 8m³/h, posuda D450mm, pumpa
"MAGIC08", D50/50mm
set
772,14
02 USE-FIB5011
J Filtraciona jedinica 10m³/h, posuda D500mm, pumpa
"MAGIC11", D50/50mm
set
811,86
02 USE-FIB6014
J Filtraciona jedinica 14m³/h, posuda D600mm, pumpa
"BETTAR14", D50/50mm
set
962,51
FILTRACIONE JEDINICE ZA KOMERCIJALNU UPOTREBU
02 USE-SSB16
D Filtraciona jedinica 16m³/h, posuda SSB D640mm, pumpa
"EUR17"
set
1.402,47
02 USE-SSB22
D Filtraciona jedinica 22m³/h, posuda SSB D760mm, pumpa
"EUR24"
set
1.749,76
02 USE-SSB30
D Filtraciona jedinica 30m³/h, posuda SSB D900mm, pumpa
"EUR32"
set
2.249,90
FILTRACIONE POSUDE
IML- MEDITERRANEO ( THERMOPLASTIC )
02 UST-MED40L
02 UST-MED50L
02 UST-MED60L
J Jednodelna filtraciona posuda D400mm, bočni šestopozicioni
ventil
J Jednodelna filtraciona posuda D500mm, bočni šestopozicioni
ventil
J Jednodelna filtraciona posuda D600mm, bočni šestopozicioni
ventil
6
kom
341,16
kom
382,21
kom
511,60
IML-FIBER ( POLYESTER )
UST-FIB...
02 UST-FIB45
02 UST-FIB50
02 UST-FIB60
02 UST-FIB75
02 UST-FIB90
J Jednodelna filtraciona posuda D450mm, bočni šestopozicioni
ventil
J Jednodelna filtraciona posuda D500mm, bočni šestopozicioni
ventil
J Jednodelna filtraciona posuda D600mm, bočni šestopozicioni
ventil
J Jednodelna filtraciona posuda D750mm, bočni šestopozicioni
ventil
J Jednodelna filtraciona posuda D900mm, bočni šestopozicioni
ventil
kom
415,32
kom
436,36
kom
508,05
kom
723,24
kom
989,22
J Jednodelna filtraciona posuda D350mm, šestopozicioni ventil kom
na vrhu
J Jednodelna filtraciona posuda D400mm, šestopozicioni ventil kom
na vrhu
J Jednodelna filtraciona posuda FIBER D500mm, šestopozicioni kom
ventil na vrhu
167,34
EMAUX-TOP (PP OJAČAN POLYESTROM)*
UST-TOP...
02 UST-TOP35
02 UST-TOP40
02 UST-FITO50
7
199,00
493,66
EMAUX-SKY ( POLYESTER)*
UST-SKY...
02 UST-SKY 80
02 UST-SKY95
J Jednodelna filtraciona posuda D800mm, bočni šestopozicioni
ventil
J Jednodelna filtraciona posuda D950mm, bočni šestopozicioni
ventil
kom
602,12
kom
694,64
kom
1.064,56
kom
1.336,00
kom
1.751,42
KRIPSOL-SSB (POLYESTER)
UST-SSB...
02 UST-SSB640
02 UST-SSB760
02 UST-SSB900
D Jednodelna filtraciona posuda za javne bazene D640mm,
šestopozicioni ventil
D Jednodelna filtraciona posuda za javne bazene D760mm,
šestopozicioni ventil
D Jednodelna filtraciona posuda za javne bazene D900mm,
šestopozicioni ventil
FILTRACIONE PUMPE SA PREDFILTERIMA
FCP-S ORANGE*
USS-OR...
02 USS-OR025
J Pumpa sa predfilterom 4,5m³/h 0,25kW D32/38
kom
111,48
02 USS-OR037
J Pumpa sa predfilterom 7,5m³/h 0,37kW D50/50
kom
171,30
8
SPECK- MAGIC, PICCO
USS-MAGIC...
02 USS-5041
J Pumpa sa predfilterom, 4m³/h, 230V, 0,18kW, D50/50
kom
303,82
02 USS-5051
J Pumpa sa predfilterom, 5m³/h, 230V, 0,20kW, D32/38
kom
250,27
02 USS-5061
J Pumpa sa predfilterom, 6m³/h, 230V, 0,25kW, D50/50
kom
316,54
02 USS-5081
J Pumpa sa predfilterom, 8m³/h, 230V, 0,40kW, D50/50
kom
356,82
02 USS-5111
J Pumpa sa predfilterom, 11m³/h, 230V, 0,45kW, D50/50
kom
375,50
SPECK- BETTAR
USS-BETTAR...
02 USS-4071
A Pumpa sa predfilterom, 8m³/h, 230V, 0,30kW, 2"/1½"
kom
368,30
02 USS-4101
A Pumpa sa predfilterom, 12m³/h, 230V, 0,45kW, 2"/1½"
kom
385,56
02 USS-4151
A Pumpa sa predfilterom, 14m³/h, 230V, 0,65kW, 2"/1½"
kom
454,46
kom
850,03
kom
907,23
kom
812,78
kom
1.170,61
kom
1.286,35
SPECK-BADU
USS-BADU...
02 USS-2151
02 USS-2201
02 USS-2203
02 USS-2253
02 USS-2303
A Pumpa sa predfilterom, Badu 90/15, 17,5m³/h, 230V, 0,75kW,
2"/1½"
A Pumpa sa predfilterom, Badu 90/20, 20,5 m³/h, 230V, 1,00kW,
2"/1½"
A Pumpa sa predfilterom, Badu 90/20, 20,5 m³/h, 400V, 1,00kW,
2"/1½"
A Pumpa sa predfilterom, Badu 90/25, 25m³/h, 400V, 1,3kW,
75/75
A Pumpa sa predfilterom, Badu 90/30, 30m³/h, 400V, 1,5kW,
75/75
9
IML-AMERICA
USS-AMI...
02 USS-AMI06
J Pumpa sa predfilterom 6m³/h, 230V, 0,25kW, 50/50
kom
226,09
02 USS-AMI08
J Pumpa sa predfilterom 8,5m³/h, 230V, 0,37kW, 50/50
kom
236,99
02 USS-AMI11
J Pumpa sa predfilterom 11m³/h, 230V, 0,55kW, 50/50
kom
281,93
02 USS-AMI14
J Pumpa sa predfilterom 14m³/h, 230V, 0,75kW, 50/50
kom
296,92
IML-EUROPA
USS-EUR...
02 USS-EUR17N
J Pumpa sa predfilterom, 17m³/h, 230V, 0,75kW, 2"/2"
kom
337,91
02 USS-EUR24N
J Pumpa sa predfilterom, 24m³/h, 230V, 1,10kW, 2"/2"
kom
413,76
02 USS-EUR28N
J Pumpa sa predfilterom, 28m³/h, 400V,1,50kW, 2"/2"
kom
468,53
02 USS-EUR32N
J Pumpa sa predfilterom, 32m³/h, 400V, 2,20kW, 2"/2"
kom
498,48
KRIPSOL-KAPRI
USS-KAP...
02 USS-KAP-300
A Pumpa sa predfilterom 48m³/h, 400V/2,76kW,D90/D90
kom
986,67
02 USS-KAP-350
A Pumpa sa predfilterom 68m³/h, 400V/3,26kW,D90/D90
kom
1.031,83
02 USS-KAP-450
A Pumpa sa predfilterom 78m³/h, 400V/4,04kW,D90/D90
kom
1.076,35
02 USS-KAP-550
A Pumpa sa predfilterom 90m³/h, 400V/4,71kW,D90/D90
kom
1.150,83
10
PRIBOR I DELOVI ZA FILTRACIONE UREĐAJE
KVARCNI PESAK
USH-ZSAK...
02 USH-ZSAK20
E Filtracioni pesak 0,5 - 1mm, džakovi 20kg
kg
0,75
02 USH-ZSAK25
E Filtracioni pesak 1-2mm, džakovi 25kg
kg
0,75
MULTIFUNKCIONALNI VENTILI
USK-53/63
USK-59/69
02 USK-59
C Automatski šestopozicioni ventil D50mm
kom
1.042,14
02 USK-69
C Automatski šestopozicioni ventil D63mm
kom
1.091,44
02 USK-A390
kom
2.457,16
02 USK-53PR
C Automatski šestopozicioni ventil D90mm
sa vremenskim programatorom
J Ručni šestopozicioni ventil D50mm 1½”
kom
50,05
02 USK-63
J Ručni šestopozicioni ventil D63mm 2”
kom
98,37
02 USK-90
C Ručni šestopozicioni ventil D90mm 3”
kom
480,18
03 USK-53FIB
C Šestopozicioni ventil za Meditraneo i Fiber D50mm
kom
68,84
04 USK-63FIB
C Šestopozicioni ventil za Meditraneo i Fiber D63mm
kom
102,82
OSTALI DELOVI FILTRACIONIH UREĐAJA
02 USA-PAL
J Postolje za filter 850 x 450mm
kom
38,07
02 USA-PAL100
J Postolje za filter 1000 x 550mm
kom
46,12
11
03. ELEMENTI ZA CIRKULACIJU VODE U BAZENIMA
SKIMERI
SKIMERI ZA LAJNERSKE BAZENE
03 UIS-FL
J Skimer lajnerski, IML, standard, l=253mm
kom
78,61
03 UIS-FA15
J Skimer lajnerski, FA, INOX čaure, l=360mm
kom
84,98
12
03 UIS-FLSZ
J Skimer lajnerski sa širokim ustima, samonarezujući,
l=443mm, 2"
kom
87,12
SKIMERI ZA BETONSKE BAZENE
03 UIS-BL
J Skimer betonski, IML, standard, samonarezujući l=253mm
kom
41,33
03 UIS-BA15
J Skimer betonski, standard, l=360mm
kom
43,40
03 UIS-BLSZ
J Skimer betonski sa širokim ustima, l=443mm, 2"
kom
82,94
kom
27,80
kom
186,37
SKIMER SET SA UDUVAČEM
UIS-SZETOL
03 UIS-SZETOL
J Olympic skimer sa zaptivačima i uduvačem D32
URANJAJUĆI SKIMERI
USM-SKIM3
03 USM-SKIM3
D MTH skimer za naknadnu ugradnju, betonski
PRODORI ZA BETONSKE BAZENE
UIB-1G
03 UIB-1A
J Prodor za zid, l=300mm, 2”/2”
kom
5,73
03 UIB-1G
J Prodor za zid, l=300mm, 2”/2”
kom
9,48
13
UDUVAČI
UDUVAČI ZA BETONSKE BAZENE
UIB-BA
UIB-BG
UIB-912C
03 UIB-BA
J Uduvač betonski 2"; ø=20mm,
kom
5,98
03 UIB-BG
J Uduvač betonski 2"; ø=20mm, tip SA
kom
5,68
03 UIB-912G
J Zatvarač uduvača SA
kom
2,88
03 UIB-912C
J Zatvarač uduvača, HAYWARD
kom
3,57
UDUVAČI SA ZAPTIVAČIMA ZA LAJNERSKE BAZENE
UIB-FA
UIB-FG
UIB-81G
03 UIB-FA
J Uduvač sa zaptivačima, INOX čaure, kontramatica
kom
17,00
03 UIB-FG
J Uduvač sa zaptivačima, 2" ø=20mm, tip SA
kom
17,00
03 UIB-81G
J Kontramatica SA
kom
2,67
SLIVNICI
SLIVNICI ZA BETONSKE BAZENE
UIL-BL
UIL-FL
03 UIL-BL
J Slivnik za betonski bazen, plastični, IML
kom
14,70
03 UIL-11
J Slivnik za betonski bazen, MTS sa rešetkom od prohroma 2”
kom
36,67
03 UIL-13
J Slivnik za betonski bazen, MTS sa prohromskim poklopcem
2”
kom
50,48
14
SLIVNICI SA ZAPTIVAČIMA
03 UIL-FL
J Slivnik sa dva zaptivača, plastični, IML
kom
30,89
03 UIL-21
J Slivnik sa zaptivačima za lajnerske bazene, MTS sa
prohromskom rešetkom 2"
kom
70,33
ELEMENTI ZA BAZENE SA ZATEGNUTOM VODENOM POVRŠINOM
PODNI UDUVAČI
UIB-PADKR
UIB-PADB
UIB-PADX
UIB-PADL
03 UIB-PADKR
J Podni betonski uduvač 2"
kom
9,95
03 UIB-PADKRF
J Podni lajnerskiski uduvač 2"
kom
19,68
03 UIBKO-PADL
A Perforirana ploča od INOX-a sa plastičnim elementom za
lepljenje u cev D 63
A Perforirana ploča od INOX-a sa elementom za fiksiranje u cev
D 63
A Podešavajući,kupasti sa konusnim elementom za fiksiranje 2",
INOX
A Kupasti sa elementom za fiksiranje D 63, INOX
kom
38,76
kom
34,46
kom
61,16
kom
47,38
03 UIBKO-PADX
03 UIBKO-PADS
03 UIBKO-PADB
REŠETKE ZA PRELIVNI KANAL
UIR-15/-33
UIR-20/25S
03 UIR-15
J Prelivna rešetka 15cm
md
21,25
03 UIR-20
J Prelivna rešetka 20cm
md
24,42
03 UIR-25
J Prelivna rešetka 25cm
md
27,87
03 UIR-30
J Prelivna rešetka 30cm
md
32,57
03 UIR-33
J Prelivna rešetka 33cm
md
35,28
03 ERACS-S25
J Nosač prelivne rešetke 25 x 25mm/m
md
3,17
03 UIR-20S
J Prelivna rešetka 20cm, ugaoni element
kom
52,46
03 UIR-25S
J Prelivna rešetka 25cm, ugaoni element
kom
61,51
15
REGULATORI NIVOA VODE U KOMPENZACIONOM REZERVOARU
UI-KAPCS0...
CCMAG-...
03 UI-KAPCS01
D Plivajuća sonda sa prekidačem, 10m
kom
38,92
03 UI-KAPCS02
D Plivajuća sonda sa prekidačem, 20m
kom
64,95
03 CCMAG-1/2
D Elektromagnetni ventil 1/2", 220V ali je moguće naručiti i u
izvedbi 24V
D Elektromagnetni ventil 3/4", 220V ali je moguće naručiti i u
izvedbi 24V
D Elektromagnetni ventil 1", 220V ali je moguće naručiti i u
izvedbi 24V
kom
114,92
kom
164,98
kom
197,01
03 CCMAG-3/4
03 CCMAG-1
04. PODVODNO OSVETLJENJE
REFLEKTORI TIPA “SA”
URN-BSA/FSA
URN-4G
04 URN-BSA
J Podvodno svetlo, betonsko 300W, SA
kom
76,60
04 URN-FSA
J Podvodno svetlo, lajnersko 300W, SA
kom
91,65
04 URN-3SA
J Kabelštitnik
kom
2,58
04 URN-4SA
J Razvodna kutija SA
kom
16,28
04 URN-4G
J Razvodna kutija
kom
12,85
kom
100,94
REFLEKTORI ZA NAKNADNU UGRADNJU
URN-LAPB/LAPF
04 URN-LAPB
J Reflektor za naknadnu ugradnju u betonske bazene,
100W/12V
16
04 URN-LAPF
J Reflektor za naknadnu ugradnju u bazene sa lajnerom,
100W/12V
kom
107,10
REFLEKTORI SNAGE 50W
URK-BG50
04 URK-BG50
J Podvodno svetlo BG 50, 50W
kom
52,18
04 URK-BG1
J Prodor sa kabeluvodnicom za BG 50
kom
32,66
LED REFLEKTORI U BOJI
URK-LED12
04 URK-LED12
04 URLED-IZSZ
URLED-IZSZ
D Mini led lampa 1,2W/12V sa zaptivačima i kontramaticom,
kom
opciono u crvenoj, žutoj, zelenoj ili plavoj boji
D Led reflektorski uložak 17W sa daljinskom kontrolom (moguća kom
ugradnja u postojeća kućišta, umesto URN-6)
73,88
348,54
REZERVNI REFLEKTORSKI ULOŠCI
URN-6
URN-IZ...
04 URN-6
J Halogeni uložak, 300W/12V
kom
26,01
04 URN-IZ100
J Uložak za URN-LAPB/F, 100W/12V
kom
9,30
04 URN-IZBG50
J Uložak za URK-BG
kom
4,92
TRANSFORMATORI
URT-50VE
URT-100VE
URT-300A
URT-300VE
URT-600VE
04 URT-50VE
D Transformator 50VA, 12V
kom
61,53
04 URT-100VE
D Transformator 100VA, 12V
kom
73,54
04 URT-300A
J Transformator 300VA, 12V
kom
137,62
17
04 URT-300VE
D Transformator 300VA, 12V
kom
200,59
04 URT-600A
J Transformator 2 x 300VA
kom
262,64
04 URT-600VE
D Transformator 2 x 300VA, regulišući napon 12,13,14V
kom
266,13
04 URT-900
D Transformator 900VA, 12V
kom
465,07
05. OPREMA ZA GREJANJE VODE I SUŠAČI VAZDUHA
TOPLOTNI IZMENJIVAČI
IZMENJIVAČI OD INOX-a
05 UFH-1020
J Izmenjivač toplote, 20kW, D 1 ½” - ¾”, l=275mm
kom
402,38
05 UFH-1030
J Izmenjivač toplote, 30kW, D 1 ½” - ¾”, l=315mm
kom
423,79
05 UFH-1040D
J Izmenjivač toplote, 40kW, D 1 ½” - ¾”, l=385mm
kom
304,88
05 UFH-1070D
J Izmenjivač toplote, 70kW, D 1 ½” - ¾”, l=680mm
kom
558,84
05 UFH-1104D
J Izmenjivač toplote, 104kW, D 2” - 1”, l=780mm
kom
914,21
05 UFH-1140D
J Izmenjivač toplote, 140kW, D 2” - 1”,l=1050mm
kom
1.265,81
05 UFH-1209D
J Izmenjivač toplote, 209kW, D 2” - 1”, l=1370mm
kom
1.406,39
IZMENJIVAČI OD TITANIJUMA
UFH-TIT...
05 UFH-TIT20
D Izmenjivač toplote, 20kW, D 1 ½” - ¾”, l=275mm
kom
701,06
05 UFH-TIT30
D Izmenjivač toplote, 30kW, D 1 ½” - ¾”, l=315mm
kom
758,48
05 UFH-TIT40
D Izmenjivač toplote, 40kW, D 1 ½” - ¾”, l=385mm
kom
806,24
05 UFH-TIT70
D Izmenjivač toplote, 70kW, D 1 ½” - ¾”, l=680mm
kom
1.179,98
05 UFH-TIT104
D Izmenjivač toplote, 104kW, D 2” - 1”, l=660mm
kom
1.905,92
18
IZMENJIVAČI NISKOTEMPERATURNI 50/40 ⁰C
05 UFH-S20
D Izmenjivač toplote, 20kW, D 1 ½” - ¾”
kom
676,06
05 UFH-S25
D Izmenjivač toplote, 25kW, D 1 ½” - ¾”
kom
827,94
05 UFH-S40
D Izmenjivač toplote, 40kW, D 1 ½” - 1”
kom
1.085,38
05 UFH-S52
D Izmenjivač toplote, 52kW, D 1 ½” - 1”
kom
1.528,06
HOLENDERI SA BAKARNIM NAVOJEM I MUFOM
CHREZ-...
05 CHREZ-50
J Holender sa mufom, spoljnim navojem od bakra D50,1 ½"
kom
34,26
05 CHREZ-63
J Holender sa mufom, spoljnim navojem od bakra D63, 2"
kom
43,78
kom
398,88
kom
182,58
PROGRAMATORI, AUTOMATIKE, TERMOSTATI
05 UFS-1
05 UFS-2
A Programator sa tajmerom, termostatom od 0-40°C, 2m kabla
za monofazne pumpe
A Programator sa termostatom 0-60°C, 4m kabla, bez tajmera
19
TOPLOTNE PUMPE ZA BAZENE
05 UFHS-MH90
C Za bazen do 40 m³, 1,57kW/8,57kW, COP=5,44 kW
kom
1.910,55
05 UFHS-MH120
C Za bazen do 60 m³, 2,03kW/11,07kW, COP=5,45 kW
kom
2.293,65
kom
796,06
UFHS-MH...
05 UFHS-GSM
C Modul za daljinsku kontrolu za MH toplotne pumpe
SUŠAČI VAZDUHA ZA ZATVORENE BAZENE
CALOREX MODELI 60% rel.vl./30⁰C
UPA-DH33
UPA-DH55
05 UPA-DH33A
C Dehumiditator, Calorex 1,3l/h
kom
3.028,84
05 UPA-DH55A
C Dehumiditator, Calorex 2,5l/h
kom
4.151,22
05 UPA-DH75AX
C Dehumiditator, Calorex 3,6l/h
kom
6.756,06
05 UPA-DH110AX
C Dehumiditator, Calorex 4,5l/h, monofazni
kom
7.604,85
05 UPA-DH110BX
C Dehumiditator, Calorex 4,5l/h, trofazni
kom
7.811,30
MOBILNI MODELI 80% rel.vl./30⁰C rezervoar + priključak za
kanalizaciju
20
05 UPA-ME10
D Mobilni sušač 10 l / dan
kom
205,48
05 UPA-ME40
D Mobilni sušač 40 l / dan
kom
574,28
05 UPA-ME08
D Mobilni sušač 8 l / dan
kom
331,93
05 UPA-ME07
D Mobilni sušač 7 l / dan
kom
310,86
06. MERDEVINE, TUŠEVI I POKRIVAČI ZA BAZENE
MERDEVINE ZA UPUŠTENE BAZENE, JEDNODELNE, INOX
MERDEVINE SA ŠIROKIM RUKOHVATIMA, PLASTIČNE UGRADNE ŠOLJE
ULS-...K
06 ULS-3K
06 ULS-4K
J Merdevine sa širokim rukohvatima, plastične ugradne šolje sa
3 gazišta, a=946mm
J Merdevine sa širokim rukohvatima, plastične ugradne šolje sa
4 gazišta, a=1196mm
kom
213,32
kom
239,96
MERDEVINE SA USKIM RUKOHVATIMA, PLASTIČNE UGRADNE ŠOLJE
ULK-...K
06 ULK-3K
06 ULK-4K
J Merdevine sa uskim rukohvatima, plastične ugradne šolje sa 3 kom
gazišta, a=946mm
J Merdevine sa uskim rukohvatima, plastične ugradne šolje sa 4 kom
gazišta, a=1196mm
21
213,32
239,96
DELOVI ZA MERDEVINE
ULX-9K
ULX-901
ULX-GUMI
06 ULX-9K
J Ankeri za merdevine
par
58,61
06 ULX-901
J Rozeta za merdevine
kom
3,29
06 ULX-GUMI
J Elastični gumeni čep za merdevine
kom
6,17
STEPENIŠTA ZA UPUŠTENE BAZENE, INOX
06 ULH-5
C Stepenište sa 5 stepenika, a=1100-1340mm b=1600mm
kom
2.183,16
06 ULH-6
C Stepenište sa 6 stepenika, a=1350-1590mm b=1850mm
kom
2.302,74
06 ULH-7
C Stepenište sa 7 stepenika, a=1600-1800mm b=2100mm
kom
2.496,57
TUŠEVI
06 UTUS-11
D Tuš sa hladnom vodom, podesiva glava, zimska slavina
kom
194,16
06 UTUS-SOL01
D Solarni tuš, zapremina 18,5 l, slavina za toplu i hladnu vodu,
zimska slavina, donji muški priključak od ½"
kom
481,19
22
POKRIVAČI ZA BAZENE
LETNJI POKRIVAČI (iso-solarni, 400µ)
06 UTB-4004
J ISO Solarna folija, 400µ, trogodišnja, 4m širine
md
33,54
06 UTB-4005
J ISO Solarna folija, 400µ, trogodišnja, 5m širine
md
41,92
06 UTB-4006
J ISO Solarna folija, 400µ, trogodišnja, 6m širine
md
50,29
DRŢAČI POKRIVAČA
UTC-KOK/KOK6
06 UTC-OLYMP
J Držač pokrivača Olympic garnitura, max. 6m širine
kom
214,75
06 UTC-KOCLF
D Držač pokrivača Classic, 3,5 - 5m, INOX, sa ankerima
kom
755,80
06 UTC-KOCLR
D Držač pokrivača Classic, 3,5 - 5m, sa točkićima
kom
796,80
06 UTC-KOCLR6
D Držač pokrivača Classic, 3,5 - 6m, sa točkićima
kom
859,20
06 UTC-KOK
J Držač pokrivača INOX, 2,4-4,8m, sa točkićima
kom
258,01
06 UTC-KOK6
J Držač pokrivača INOX, do 6 m, sa točkićima
kom
278,58
06 UTC-KOK91
J Pantljika sa patentom za fiksiranje folije
kom
13,06
06 UTC-VMOB
J Držač pokrivača INOX, 2,4-5,4m, sa točkićima
kom
362,85
07. PODVODNI USISIVAČI
RUČNI PODVODNI USISIVAČI
ČETKE
UPK-LUX/LUXC
UPK-ALGA
UPK-ECK
07 UPK-LUX
J Ocean Lux četka
kom
33,37
07 UPK-LUXC
J Lux četka tip "C"
kom
11,04
07 UPK-STAND
J Ocean Standard
kom
27,60
23
07 UPK-ALGA
J Ocean četka za alge
kom
17,64
07 UPK-ECK
J Ocean ugaona četka
kom
16,79
TELESKOPSKI DRŢAČI
UPT-...
07 UPT-1
J Teleskopska drška za podvodne usisivače 1,8-3,6m
kom
40,14
07 UPT-1CSC
J Teleskopska drška za podvodne usisivače 1,8-3,6m
kom
17,37
07 UPT-3
J Teleskopska drška za podvodne usisivače 2,4-4,8m
kom
45,45
07 UPT-3CSC
J Teleskopska drška za podvodne usisivače 2,4-4,8m
kom
22,44
07 UPT-4
J Teleskopska drška za podvodne usisivače 3,75-7,5m
kom
99,66
REBRASTE CEVI ZA PODVODNE USISIVAČE
UPG-...
07 UPG-32F/97
E Rebrasta cev ø=32mm 1,1m/članak, 90čl./kotur
čl.
4,21
07 UPG-32
J Rebrasta cev ø=32mm 1,1m/članak
čl.
4,21
07 UPG-38/97
E Rebrasta cev ø=38mm 1,5m/članak, 66čl./kotur
čl.
5,20
07 UPG-38
J Rebrasta cev ø=38mm 1,5m/članak
čl.
5,20
USISNI PRIKLJUČCI ZA RUČNE PODVODNE USISIVAČE
UPC-1C
UPC-11
UPC-DUO
07 UPC-1C
J Priključak za cev D38mm sa holenderom 1 ½”
kom
7,65
07 UPC-11
J Priključak za cev D38mm 1 ½”,navoj
kom
1,95
07 UPC-11R
J Priključak za cev D38mm D 50 mm, za lepljenje
kom
6,25
07 UPC-22
J Kućište za prihvat cevi D38mm, MTS
kom
4,45
24
07 UPC-DUO 32
J Produžetak za cev D32
kom
8,63
07 UPC-DUO 38
J Produžetak za cev D38
kom
8,70
MREŢICE ZA BAZENE
UPH-11
UPH-12
UPH-13
07 UPH-11
J Površinska mrežica Ocean
kom
20,17
07 UPH-11C
J Površinska mrežica tip"C"
kom
7,53
07 UPH-12
J Površinska mrežica Ocean
kom
8,74
07 UPH-12C
J Površinska mrežica tip"C"
kom
3,03
07 UPH-13
J Dubinska mrežica Ocean
kom
24,70
07 UPH-13C
J Dubinska mrežica tip "C"
kom
4,56
RUČNI USISIVAČI SA SOPSTVENOM USISNOM PUMPOM
UPM-1
07 UPM-1
D Usisivač James, Q=8m³/h bez teleskopa
kom
616,01
07 UPM-101
D Filtraciona vreća za James 100µm
kom
50,58
07 UPT-3JAM
D Teleskopska drška za "James" 2,4-4,8 m
kom
56,68
07 UPM-103
D Četka za James
kom
108,30
AUTOMATSKI USISIVAČI
UPM-VORT...
UPM-CYBER
25
UPM-DWAVE
07 UPM-VORT1
C Usisivač VORTEX 18 m kabla za bazen max. 10 x 5 m
kom
592,66
07 UPM-VORT3
C Usisivač VORTEX 18 m kabla za bazen max. 12 x 6 m
kom
1.510,72
07 UPM-VORT34
C Usisivač VORTEX 18 m kabla za bazen max. 12 x 6 m, pogon
na 4 točka
C Usisivač VORTEX 21 m kabla za bazen max. 16 x 8 m,
daljinska komanda
C Usisivač VORTEX 21 m kabla za bazen max. 16 x 8 m,
daljinska komanda,pogon na 4 točka
C Usisivač CYBERNAUT, 25 m kabla, za bazene max. 20 x 10
m
C Usisivač Dolphin Wave, 43 m kabla
kom
1.726,36
kom
1.726,36
kom
2.050,46
kom
1.941,98
kom
14.055,95
kom
30,48
kom
15,45
kom
15,03
07 UPM-VORT4
07 UPM-VORT44
07 UPM-CYBER2
07 UPM-DWAVE
TERMOMETRI
UMH-1C
07 UMH-1
07 UMH-1C
07 UMH-1DIG
J Plutajući termometar za bazen, okrugli D=180mm h=300mm
Ocean
J Plutajući termometar za bazen, okrugli D=180mm h=300mm,
tip"C"
J Plutajući termometar za bazen, okrugli D=180mm h=300mm,
digitalni
08. OPREMA ZA KONDICIONIRANJE VODE U BAZENIMA
DOZATORI ZA SPOROTOPIVE TABLETE
UVX-1PR
UVX-...C
UVX-AUTOCL
08 UVX-1 PR
J Plovni dozator Praher
kom
11,85
08 UVX-1C
J Plovni dozator za tablete od 200 gr.
kom
5,10
08 UVX-2C
J Plovni dozator, mali za tablete od 20 gr.
kom
2,04
08 UVX-3C
J Plovni dozator za tablete od 200 gr. sa termometrom
kom
6,69
08 UVX-AUTOCL
J Poluautomatski dozator za 3 kg maxi tableta
kom
40,71
26
SALTMASTER - OPREMA ZA ODRŢAVANJE KVALITETA SLANE VODE
UV-SOS...
UV-SOSE...
08 UV-SOS100A
J Saltmaster, do 100m³, nije samočišćeći
kom
796,17
08 UV-SOS50B
J Saltmaster, do 50m³, samočišćeći
kom
1.308,97
08 UV-SOS100B
J Saltmaster, do 100m³, samočišćeći
kom
1.551,88
08 UV-SOS200B
J Saltmaster, do 200m³, samočišćeći
kom
2.078,16
08 UV-SOSE040
C ZODIAC10g/h do 40 m³, samočišćeći, displej za pH/cl
kom
797,16
08 UV-SOSE070
C ZODIAC17g/h do 75 m³, samočišćeći, displej za pH/cl
kom
970,55
08 UV-SOSE100
C ZODIAC25g/h do 100 m³, samočišćeći, displej za pH/cl
kom
1.178,74
kom
212,59
08 UV-NATEX01
J Nature2 ureĎaj za naknadnu ugradnju za bazene do 50m³,
sadrži jedan uložak
J Uložak za Natexpress za bazene 25-40m³
kom
106,30
08 UV-NATB25
J Uložak za Nature2 za bazen 35-90m³
kom
94,78
08 UV-NATB35
J Uložak za Nature2 za bazen 90-130m³
kom
106,30
NATURE2 - UREĐAJI I ULOŠCI ZA 6 MESECI
UV-NATEXP
08 UV-NATEXP
UV-NATB...
UV OPREMA ZA ODRŢAVANJE VODE U BAZENIMA
UVUV-SPA11
UVUV-C...
UVUV-9L...
UVUV-9L...B
UVUV-9T...
08 UVUV-SPA12
J UV aparat, 12W, za hidromasažne bazene
kom
223,65
08 UVUV-C16
J UV aparat, 16W, 15m³, 780mm, 1 ½”
kom
305,49
27
08 UVUV-C40
J UV aparat, 40W, 35m³, 920mm, 1 ½”
kom
364,25
08 UVUV-C70
J UV aparat, 70W, 60m³, 1030mm, 2”
kom
357,06
08 UVUV-C130
J UV aparat, 130W, 130m³, 2”
kom
923,36
08 UVUV-9L40W
J Rezervna UV cev, 40W
kom
59,66
08 UVUV-9L75W
J Rezervna UV cev, 75W
kom
104,79
08 UVUV-9L130
J Rezervna UV cev, 130W
kom
339,37
08 UVUV-9L16B
J Rezervna UV cev, 16W, 3+1 utičnica,novi tip
kom
37,25
08 UVUV-9L4BL
J Rezervna UV cev, 40W, 3+1 utičnica,novi tip
kom
52,38
08 UVUV-9L7BL
J Rezervna UV cev, 75W, 3+1 utičnica,novi tip
kom
75,97
08 UVUV-9L13B
J Rezervna UV cev, 130W, 3+1 utičnica,novi tip
kom
339,37
08 UVUV-9T16
J Starter za UV lampu 16 W
kom
93,87
08 UVUV-9T40
J Starter za UV lampu 40 W
kom
91,10
08 UVUV-9T70
J Starter za UV lampu 75 W
kom
104,26
08 UVUV-9T130
J Starter za UV lampu 130 W
kom
246,84
08 UVUV-9VCS2
J Zaštitna staklena cev za UV lampu 40-75 W
kom
60,83
08 UVUV-9VCS3
J Zaštitna staklena cev za UV lampu 130 W
kom
94,01
AUTOMATSKI MERNO-DOZIRNI UREĐAJI
PERISTALTIČKE DOZIRNE PUMPE
UVS-PERI01
08 UVS-PERI01
D 1 l/h za porodične bazene
kom
138,80
08 UVS-PE06
D Do 6l/h, podešavajuća za porodične bazene
kom
173,42
08 UVS-PST45MP
D 0,4-1,2-2,8-4,4-6,3 l/h za javne bazene
kom
573,52
08 UVS-PST45M
D Podešavajuća za javne bazene
kom
785,80
AUTOMATSKI UREĐAJI TIP "AQUA"
UVSZ-FAD
UVSZ-APH/RH
28
UVSZ-APHRX
UVSZ-AM
08 UVSZ-APH
D pH dozator, peristaltički sa priborom
kom
382,26
08 UVSZ-ARX
D Redox dozator, peristaltički sa priborom
kom
382,26
08 UVSZ-APHRX
D Ph/redox dozator, peristaltički sa priborom
kom
833,42
08 UVSZ-APSZO
D Merna sonda za pH
kom
109,80
08 UVSZ-ARSZO
D Merna sonda za redox
kom
157,32
08 UVSZ-ACLPH
D pH/Cl merno-dozirni ureĎaj, Cu-Pl sonda do 500m³
kom
2.688,94
08 UVSZ-FAD
D Programirajuća peristaltička pumpa
kom
213,16
08 UVSZ-APH92
D Dozirna cev za "AQUA" ureĎaje
kom
9,06
OPREMA ZA KONTROLU KVALITETA VODE
UVM-2M
UVM-3M
08 UVM-2M
J DpD/pH metar sa 2x20 indikatorskih tableta
kom
19,32
08 UVM-3M
J DpD/pH metar mali, tablete
kom
12,33
08 UVM-22M
J Phenol red indikatorske tablete, listić 10 komada
listić
1,44
08 UVM-23M
J DpD indikatorske tablete, listić 10 komada
listić
1,44
09. VODENE ATRAKCIJE
UREĐAJI ZA PLIVANJE U MESTU
UGRADNI MODELI BADU-JET SPECK
UEB-SM...
29
UEB-SUP...
UEB-WAVE
UEB-VOGUE
09 UEB-SMFEJ
D Komplet za ugradnju za Badu Jet Smart
kom
296,31
09 UEB-SMART1
D Badu Jet Smart, glavna jedinica, Q=40m³/h, N=1,6kW, 230V
kom
1.633,75
09 UEB-SMART3
D Badu Jet Smart, glavna jedinica, Q=45m³/h, N=2,2kW, 400V
kom
1.633,75
09 UEB-VFEJ
D Komplet za ugradnju za Badu Jet WAVE i VOGUE
kom
296,31
09 UEB-WAVE
D Badu Jet Wave, glavna jedinica, Q=58m³/h, N=3,3kW, 400V
kom
2.365,28
09 UEB-VOGUE
D Badu Jet Vogue, glavna jedinica, Q=58m³/h, N=3,3kW, 400V
kom
3.062,08
09 UEB-SUPFEJ
D Komplet za ugradnju za Badu Jet Super Sport
kom
709,59
09 UEB-SUPER
D Badu Jet Super Sport, glavna jedinica, Q=75m³/h,
N=3,8kW, 400V
kom
3.550,19
URANJAJUĆI MODELI BADU-JET SPECK
UEB-ACTIV
UEB-PERLA/RIVA
UEB-STELLA
09 UEB-ACTIV
D Badu Jet ACTIVE, Q=20m³/h, N=1,1kW 230 V
kom
1.287,12
09 UEB-PERLA3
D Badu Jet PERLA, beli led reflektor, Q=40m³/h, N=1,6kW 400 V kom
2.085,25
09 UEB-PERLA3S
2.233,88
09 UEB-RIVA3
D Badu Jet PERLA, led reflektor u boji, Q=40m³/h, N=1,6kW 400 kom
V
D Badu Jet RIVA, beli led reflektor, Q=54m³/h, N=2,6kW 400 V kom
09 UEB-RIVA3S
D Badu Jet RIVA, led reflektor u boji, Q=54m³/h, N=2,6kW 400 V kom
2.782,12
09 UEB-STELLA
D Badu Jet STELLA, beli led reflektor, Q=75m³/h, N=3,0kW 400
V
D Badu Jet STELLA, led reflektor u boji, Q=75m³/h, N=3,0kW
400 V
kom
3.072,92
kom
3.221,57
09 UEB-STELLAS
30
2.634,55
UGRADNI KOMPLETI
UEI-FAV...
09 UEI-FAV60
D Favorit 60, 400V, 2,9 kW Q=65 m³/h
kom
1.549,48
09 UEI-FAV70
D Favorit 70, 400V, 4 kW Q=79 m³/h
kom
1.563,20
HIDRO-AERO JET MLAZNICE I PRIBOR
UEI-FEJF
UEK-SZIVOB
UEK-FEJB
UEK-FEJF
UEK-SZIVOF
UEK-VEZ
09 UEI-FEJF
J Jet mlaznica 40mm, sa kućištem IML
kom
101,89
09 UEK-FEJB
kom
117,33
kom
133,34
09 UEK-SZIVOB
J Jet mlaznica 40mm, podešavajuća, sa usisnikom za vazduh i
pneumatskim prekidačem, betonski
J Jet mlaznica 40mm, podešavajuća, sa usisnikom za vazduh i
pneumatskim prekidačem, lajnerski
J Usisnik za vodu betonski, max. 60m³/h
kom
18,32
09 UEK-SZIVOF
J Usisnik za vodu lajnerski, max. 60m³/h
kom
37,32
09 UEI-VEZ06
J Automatika za protivstrujnik, pneumatska, 4,0 - 6,3 A,
400V
kom
153,40
09 UEI-VEZ10
J Automatika za protivstrujnik, pneumatska, 6,0 - 10,0 A, 400V
kom
153,40
09 UEK-VEZ14
J Automatika za protivstrujnik, pneumatska, 9,0 - 14,0 A, 230V
kom
153,40
09 PS-PNEU
J Pneumatski prekidač za protivstrujnik
kom
11,12
09 UEK-FEJF
31
JET PUMPE
UEI-SZIV...
UEI-KA...
09 UEI-SZIV1U
J BCC pumpa 220 V, 2,2 kW, Q=45 m³/h, D75/D75
kom
619,11
09 UEI-SZIV32
J BCC pumpa 400 V, 2,2 kW, Q=45 m³/h, D75/D75
kom
619,11
09 UEI-SZIV55
J BCC pumpa 400 V, 2,9 kW, Q=65 m³/h, D75/D75
kom
875,67
09 UEI-SZIV70
J BCC pumpa 400 V, 4,0 kW, Q=79 m³/h, D75/D75
kom
889,63
09 UEI-KA300
A KARPA pumpa 400 V, 2,76 kW, Q=48 m³/h, D90/D90
kom
866,49
09 UEI-KA350
A KARPA pumpa 400 V, 3,26 kW, Q=58 m³/h, D90/D90
kom
911,68
09 UEI-KA450
A KARPA pumpa 400 V, 4,04 kW, Q=66 m³/h, D90/D90
kom
956,20
09 UEI-KA550
A KARPA pumpa 400 V, 4,71kW, Q=78 m³/h, D90/D90
kom
995,91
OPREMA ZA HIDROMASAŢU
HIDROMASAŢNI UDUVAČI "HAYWARD"
PIB-SPBODY
PIB-SPULSE
PIB-SPVARI
09 PIB-SPBODY
J Kućište uduvača, Hayward D50 voda, D50 vazduh
kom
44,70
09 PIB-SPULS
J Uduvač, Pulse, Hayward
kom
30,88
09 PIB-SPVARI
J Uduvač, Vari, Hayward
kom
17,03
09 PIB-KOBLEN
J INOX blenda za PIB-SPBODY
kom
18,50
32
HIDROMASAŢNI UDUVAČI, KOMPLETNI
PIB-KOMPKO
09 PIB-KOMP
J Kućište uduvača sa uduvačem, ABS, D50 voda, D50 vazduh
kom
24,73
09 PIB-KOMPKO
J Kućište uduvača sa uduvačem, INOX, D50 voda, D50 vazduh
kom
38,62
USISNI ELEMENTI ZA VAZDUH I VODU
PIL-01
PIS-01
09 PIL-01
J Usisnik za vazduh D40
kom
27,12
09 PIL-01KO
J Usisnik za vazduh D40, INOX
kom
46,90
09 PIS-01
J Usisnik za vodu
kom
26,63
09 PIS-01KO
J Usisnik za vodu, INOX
kom
159,99
ELEKTROKOMANDE ZA HIDROMASAŢU
PREKIDAČI - VIŠEFUNKCIJSKI
PKS-...
PSS-...
09 PKS-101
J Prekidač za jednu funkciju
kom
99,64
09 PKS-201
J Prekidač za dve funkcije 1,5kW
kom
107,25
09 PKS-301
J Prekidač za tri funkcije
kom
115,02
33
RAZVODNI ORMANI
09 PSS-1SP
J Razvodni orman za jednu funkciju
kom
172,48
09 PSS-2SP
J Razvodni orman za dve funkcije 1,5kW
kom
201,27
09 PSS-3SP
J Razvodni orman za tri funkcije 1,5kW
kom
298,93
HIDROMASAŢNE STANICE "NEPTUN",ABS, KOMPLETNE
UEM-NEBE3
UEM-NEF03
09 UEM-NEBE1
D Ugradna jedinica za jedan uduvač
kom
169,87
09 UEM-NEF01
D Glavna jedinica za jedan uduvač N=1,1kW, 230V
kom
1.268,19
09 UEM-NEBE2
D Ugradna jedinica za dva uduvača
kom
257,00
09 UEM-NEF02
D Glavna jedinica za dva uduvača N=2,6kW, 400V
kom
1.458,74
09 UEM-NEBE3
D Ugradna jedinica za tri uduvača
kom
396,75
09 UEM-NEF03
D Glavna jedinica za tri uduvača N=4,3 kW, 400V
kom
2.032,69
OPREMA ZA AERO MASAŢU
KOMPRESORI ZA PORODIČNU UPOTREBU TIP "ITT"
PLF-900/1200
09 PLF-900
J Vazdušni kompresor Q=40m³/h
kom
183,37
09 PLF-900F
J Vazdušni kompresor Q=40m³/h, topli vazduh
kom
202,02
09 PLF-1200
J Vazdušni kompresor GB 120 Q=50m³/h
kom
186,48
34
KOMPRESORI ZA KONTINUIRANU UPOTREBU
PLF-...
09 PLF-401A
J Kompresor Q=145m³/h/1m pmax=190mbar, 1,1kW/230V
kom
434,70
09 PLF-501A15
D Kompresor Q=210m³/h/1m pmax=200mbar, 1,5kW/230V
kom
909,72
09 PLF-501A22
D Kompresor Q=210m³/h/1m pmax=270mbar, 2,2kW/400V
kom
982,80
09 PLF-601A30
D Kompresor Q=320m³/h/1m pmax=290mbar, 3,0kW/400V
kom
1.116,36
kom
451,86
kom
574,31
kom
819,29
kom
1.153,14
kom
941,51
PODNI UDUVAČI ZA AEROMASAŢU, INOX
PLB-...
09 PLB-30
09 PLB-40
09 PLB-60
09 PLB-80
D Ugradna jedinica i uduvač za vazduh od INOX-a / Air jet
ø25/30cm, 11/4"
D Ugradna jedinica i uduvač za vazduh od INOX-a / Air jet
ø35/40cm, 11/4"
D Ugradna jedinica i uduvač za vazduh od INOX-a / Air jet
ø55/60cm, 11/2"
D Ugradna jedinica i uduvač za vazduh od INOX-a / Air jet
ø75/80cm, 2"
LEŢEĆA AEROMASAŢA, INOX
UEM-PLFBE1
09 UEM-PLFBE1
C Ugradna jedinica za ležeću aeromasažu od INOX-a, 2 x 140 x
8 cm za Q=80-100 m³/h vazduha
35
VODOPADI I VODENE ZAVESE
UEM-MAUI...
UEM-MBALI
UEM-FIDJI
UEM-TAH...
36
D Vodopad, zaobljen, za montažu na obalu sa donjim
priključkom od 1,5" (protok 20 m³/h)
D Vratni masažer, h=823mm, a=315mm, 1,5", 20m³/h (500mm)
kom
627,85
kom
534,49
D Vodena zavesa za montažu u zid priključkom od 2",300 mm,
10m³/h
D Vodena zavesa za montažu u zid priključkom od 2",500 mm,
20m³/h
D Vodena zavesa za montažu u zid priključkom od 3", 1000 mm,
40m³/h
D Vratni masažer,"TAHITI", za montažu na obalu sa donjim
priključkom od 1,5",100 x 48 cm (protok 6-10 m³/h)
kom
353,40
kom
456,26
kom
778,98
kom
144,10
09 UEM-TAHA
D Dizna "A" za vodopad "TAHITI", okrugla
kom
84,91
09 UEM-TAHB
D Dizna "B" za vodopad "TAHITI", pljosnata
kom
71,12
09 UEM-TAHC
D Dizna "C" za vodopad "TAHITI", pljosnata sa četiri mlaza
kom
100,68
09 UEM-TAHD
D Dizna "D" za vodopad "TAHITI", okrugla sa šest mlazeva
kom
105,81
kom
0,50
09 UEM-MBALI
09 UEM-FIDJI
09 UEM-MAUI30
09 UEM-MAUI50
09 UEM-MAUI100
09 UEM-TAHITI
10. MONTAŢNI MATERIJAL
KOLENA 90º
CIK-...
10 CIK-20
J Koleno 90° D20
37
10 CIK-25
J Koleno 90° D25
kom
0,61
10 CIK-32
J Koleno 90° D32
kom
0,91
10 CIK-40
J Koleno 90° D40
kom
1,29
10 CIK-50/99
E Koleno 90° D50
kom
1,29
10 CIK-50
J Koleno 90° D50
kom
1,29
10 CIK-63/99
E Koleno 90° D63
kom
2,06
10 CIK-63
J Koleno 90° D63
kom
2,06
10 CIK-75
J Koleno 90° D75
kom
5,31
10 CIK-90
J Koleno 90° D90
kom
8,69
10 CIK-110
J Koleno 90° D110
kom
14,55
10 CIK-140
J Koleno 90° D140
kom
35,48
10 CIK-160
J Koleno 90° D160
kom
47,08
KOLENA 45º
CIK45-...
10 CIK45-20
J Koleno 45° D20
kom
0,66
10 CIK45-25
J Koleno 45° D25
kom
0,83
10 CIK45-32
J Koleno 45° D32
kom
1,13
10 CIK45-40
J Koleno 45° D40
kom
1,49
10 CIK45-50/99
E Koleno 45° D50
kom
1,54
10 CIK45-50
J Koleno 45° D50
kom
1,54
10 CIK45-63/99
E Koleno 45° D63
kom
2,39
10 CIK45-63
J Koleno 45° D63
kom
2,39
10 CIK45-75
J Koleno 45° D75
kom
5,67
10 CIK45-90
J Koleno 45° D90
kom
8,75
10 CIK45-110
J Koleno 45° D110
kom
14,77
10 CIK45-140
J Koleno 45° D140
kom
32,01
10 CIK45-160
J Koleno 45° D160
kom
37,81
KOLENA SA NAVOJEM NA JEDNOJ STRANI
CIKB-...
38
CIKK-...
10 CIKB-50
J Koleno 90° D50,unutrašnji navoj 1½"
kom
3,03
10 CIKB-63
J Koleno 90° D63,unutrašnji navoj 2"
kom
4,10
10 CIKK-50
J Koleno 90° D50,spoljni navoj 1½"
kom
2,86
10 CIKK-63
J Koleno 90° D63, spoljni navoj 2"
kom
4,07
KRSTASTI KOMAD
CIX-...
10 CIX-50
J Krstasti komad D50
kom
5,23
10 CIX-63
J Krstasti komad D63
kom
7,48
T KOMADI
CIT-...
10 CIT-20
J T komad D20
kom
0,61
10 CIT-25
J T komad D25
kom
0,80
10 CIT-32
J T komad D32
kom
1,10
10 CIT-40
J T komad D40
kom
1,84
10 CIT-50/99
E T komad D50
kom
1,68
10 CIT-50
J T komad D50
kom
1,68
10 CIT-63/99
E T komad D63
kom
3,05
10 CIT-63
J T komad D63
kom
3,05
10 CIT-75
J T komad D75
kom
7,81
39
10 CIT-90
J T komad D90
kom
14,08
10 CIT-110
J T komad D110
kom
16,53
10 CIT-140
J T komad D140
kom
52,33
10 CIT-160
J T komad D160
kom
59,43
kom
4,84
REDUCIRANI T-KOMAD
CITS-6350
10 CITS-6350
J Reducirani T komad D63-50
T-KOMAD 45⁰
CIT45-...
10 CIT45-50
J T komad D50-45⁰
kom
7,45
10 CIT45-63
J T komad D63-45⁰
kom
10,70
T-KOMAD SA UNUTRAŠNJIM NAVOJEM
CIT50-1/2
10 CIT50-1/2
J T komad D50-unutrašnji navoj ½"
kom
4,65
10 CIT63-1
J T komad D63-unutrašnji navoj 1"
kom
6,77
KRATKI REDUCIRI
CISR-...
40
10 CISR-5020
J Kratki reducir D50/20
kom
0,85
10 CISR-5025
J Kratki reducir D50/25
kom
0,85
10 CISR-5032
J Kratki reducir D50/32
kom
0,85
10 CISR-5040
J Kratki reducir D50/40
kom
0,80
10 CISR-5063/99
E Kratki reducir D63/50
kom
0,88
10 CISR-5063
J Kratki reducir D63/50
kom
0,88
10 CISR-7563
J Kratki reducir D75/63
kom
1,95
10 CISR-9075
J Kratki reducir D90/75
kom
3,33
10 CISR-11090
J Kratki reducir D110/90
kom
5,61
10 CISR-14011
J Kratki reducir D140/110
kom
14,55
10 CISR-16014
J Kratki reducir D160/140
kom
14,99
REDUCIRI, DUGI, KOMBINOVANI
CIS-...
10 CIS-2520
J Kombinovani, dugi reducir D25-20 (32)
kom
0,66
10 CIS-3225
J Kombinovani, dugi reducir D32-25 (40)
kom
0,88
10 CIS-4032
J Kombinovani, dugi reducir D40-32 (50)
kom
1,29
10 CIS-4020
J Kombinovani, dugi reducir D540-20 (50)
kom
1,29
10 CIS-5040
J Kombinovani, dugi reducir D50-40 (63)
kom
2,06
10 CIS-5063
J Kombinovani, dugi reducir D63-50 (75)
kom
2,09
10 CIS-7563
J Kombinovani, dugi reducir D75-63 (90)
kom
4,46
10 CIS-9075
J Kombinovani, dugi reducir D90-75 (110)
kom
6,99
10 CIS-11090
J Kombinovani, dugi reducir D110-90 (125)
kom
10,48
kom
0,52
NASTAVCI ZA CEV (MUFOVI)
CIM-...
10 CIM-20
J Nastavak za cev D20
41
10 CIM-25
J Nastavak za cev D25
kom
0,63
10 CIM-32
J Nastavak za cev D32
kom
0,77
10 CIM-40
J Nastavak za cev D40
kom
1,13
10 CIM-50/99
E Nastavak za cev D50
kom
1,02
10 CIM-50
J Nastavak za cev D50
kom
1,02
10 CIM-63/99
E Nastavak za cev D63
kom
1,65
10 CIM-63
J Nastavak za cev D63
kom
1,65
10 CIM-75
J Nastavak za cev D75
kom
4,54
10 CIM-90
J Nastavak za cev D90
kom
5,75
10 CIM-110
J Nastavak za cev D110
kom
9,87
10 CIM-140
J Nastavak za cev D140
kom
20,35
10 CIM-160
J Nastavak za cev D160
kom
25,00
ČEPOVI
CDUGO-...
10 CDUGO-20
J Čep D20
kom
0,41
10 CDUGO-25
J Čep D25
kom
0,44
10 CDUGO-32
J Čep D32
kom
0,63
10 CDUGO-40
J Čep D40
kom
0,96
10 CDUGO-50
J Čep D50
kom
1,51
10 CDUGO-63
J Čep D63
kom
2,09
10 CDUGO-75
J Čep D75
kom
4,04
10 CDUGO-90
J Čep D90
kom
6,35
10 CDUGO-110
J Čep D110
kom
13,45
ČEPOVI SA NAVOJEM
CDUGOM-...
10 CDUGO-50M
J Čep D50 sa navojem 1½"
kom
1,98
10 CDUGO-63M
J Čep D63 sa navojem 2"
kom
2,31
42
FIKSNE PRIRUBNICE
CKK-...
10 CKK-50
J Fiksna prirubnica D50
kom
2,06
10 CKK-63
J Fiksna prirubnica D63
kom
2,61
10 CKK-75
J Fiksna prirubnica D75
kom
3,38
10 CKK-90
J Fiksna prirubnica D90
kom
5,31
10 CKK-110
J Fiksna prirubnica D110
kom
6,46
10 CKK-140
J Fiksna prirubnica D140
kom
11,99
10 CKK-160
J Fiksna prirubnica D160
kom
15,65
LETEĆE PRIRUBNICE
CKL-...
10 CKL-50
J Leteća prirubnica D50
kom
4,51
10 CKL-63
J Leteća prirubnica D63
kom
5,14
10 CKL-75
J Leteća prirubnica D75
kom
6,11
10 CKL-90
J Leteća prirubnica D90
kom
6,85
10 CKL-110
J Leteća prirubnica D110
kom
9,52
10 CKL-140
J Leteća prirubnica D140
kom
12,79
10 CKL-160
J Leteća prirubnica D160
kom
16,28
MUFOVI SA UNUTRAŠNJIM NAVOJEM
CAB-...
10 CAB-20
J Muf sa unutrašnjim navojem D20
kom
0,96
10 CAB-25
J Muf sa unutrašnjim navojem D25
kom
1,18
10 CAB-32
J Muf sa unutrašnjim navojem D32
kom
1,27
43
10 CAB-40
J Muf sa unutrašnjim navojem D40
kom
1,54
10 CAB-50/99
E Muf sa unutrašnjim navojem D50
kom
1,71
10 CAB-50
J Muf sa unutrašnjim navojem D50
kom
1,71
10 CAB-63/99
E Muf sa unutrašnjim navojem D63
kom
2,59
10 CAB-63
J Muf sa unutrašnjim navojem D63
kom
2,59
10 CAB-75
J Muf sa unutrašnjim navojem D75
kom
5,56
10 CAB-90
J Muf sa unutrašnjim navojem D90
kom
9,87
10 CAB-110
J Muf sa unutrašnjim navojem D110
kom
14,66
MUFOVI SA SPOLJNIM NAVOJEM
CAK-...
10 CAK-20
J Muf sa spoljnim navojem D20
kom
0,63
10 CAK-25
J Muf sa spoljnim navojem D25
kom
0,80
10 CAK-32
J Muf sa spoljnim navojem D32
kom
0,94
10 CAK-40
J Muf sa spoljnim navojem D40
kom
1,29
10 CAK-50/99
E Muf sa spoljnim navojem D50
kom
1,32
10 CAK-50
J Muf sa spoljnim navojem D50
kom
1,32
10 CAK-63/99
E Muf sa spoljnim navojem D63
kom
2,20
10 CAK-63
J Muf sa spoljnim navojem D63
kom
2,20
10 CAK-75
J Muf sa spoljnim navojem D75
kom
4,26
10 CAK-90
J Muf sa spoljnim navojem D90
kom
8,50
10 CAK-110
J Muf sa spoljnim navojem D110
kom
13,61
HOLENDERI SA MUFOM
CHP-...
10 CHP-50/99
E Holender sa mufom D50
kom
4,29
10 CHP-50
J Holender sa mufom D50
kom
4,29
44
10 CHP-63/99
E Holender sa mufom D63
kom
6,35
10 CHP-63
J Holender sa mufom D63
kom
6,35
HOLENDERI SA MUFOM I SPOLJNIM NAVOJEM
CHPKM-...
10 CHPKM-50
J Holender sa mufom, spoljnim navojem D50, 1 ½"
kom
4,54
10 CHPKM-63
J Holender sa mufom, spoljnim navojem D63, 2"
kom
7,18
TROSMERNI VENTILI SA HOLENDERIMA
CCG3-...
10 CCG3-L50
J Kuglasti ventil sa holenderima D50 L
kom
68,53
10 CCG3-L63
J Kuglasti ventil sa holenderima D63 L
kom
82,09
10 CCG3-T50
J Kuglasti ventil sa holenderima D50 T
kom
68,53
10 CCG3-T63
J Kuglasti ventil sa holenderima D63 T
kom
82,09
KUGLASTI VENTILI SA HOLENDERIMA
CCG-...
10 CCG-16
J Kuglasti ventil sa holenderima D16
kom
8,47
10 CCG-20
J Kuglasti ventil sa holenderima D20
kom
8,47
10 CCG-25
J Kuglasti ventil sa holenderima D25
kom
10,15
10 CCG-32
J Kuglasti ventil sa holenderima D32
kom
12,57
10 CCG-40
J Kuglasti ventil sa holenderima D40
kom
16,45
45
10 CCG-50/99
E Kuglasti ventil sa holenderima D50
kom
18,62
10 CCG-50
J Kuglasti ventil sa holenderima D50
kom
18,62
10 CCG-63/99
E Kuglasti ventil sa holenderima D63
kom
28,30
10 CCG-63
J Kuglasti ventil sa holenderima D63
kom
28,30
10 CCG-75
J Kuglasti ventil sa holenderima D75
kom
96,69
10 CCG-90
J Kuglasti ventil sa holenderima D90
kom
123,97
KUGLASTI, NEPOVRATNI VENTILI
CCV-...
CCVY-...
10 CCV-32
J Kuglasti, nepovratni ventil D32
kom
12,13
10 CCV-40
J Kuglasti, nepovratni ventil D40
kom
14,44
10 CCV-50
J Kuglasti, nepovratni ventil D50
kom
20,38
10 CCV-63
J Kuglasti, nepovratni ventil D63
kom
28,93
10 CCVY-50
J Y-nepovratni ventil D50
kom
56,18
10 CCVY-63
J Y-nepovratni ventil D63
kom
79,94
HVATAČI NEČISTOĆA
CCS-...
10 CCS-50
J Hvatač nečistoća D50
kom
117,95
10 CCS-63
J Hvatač nečistoća D63
kom
160,33
MOTORNI VENTILI
CCGM-...
46
10 CCGM-50
D Motorni ventil D50
kom
565,84
10 CCGM-63
D Motorni ventil D63
kom
603,85
JEDNOSMERNI VENTILI
CTC-...
10 CTC-75
J Jednosmerni ventil D75, DN 65, protok max. 28 m³/h
kom
36,99
10 CTC-90
J Jednosmerni ventil D90, DN 80, protok max. 35 m³/h
kom
43,84
10 CTC-110
J Jednosmerni ventil D110, DN 100, protok max. 60m³/h
kom
53,82
10 CTC-140
J Jednosmerni ventil D140, DN 125, protok max.150m³/h
kom
61,68
10 CTC-160
J Jednosmerni ventil D160, DN 150, protok max. 210m³/h
kom
75,71
JEDNOSMERNI VENTILI SA OPRUGOM
CTCR-...
10 CTCR-75
J Jednosmerni ventil D75, DN 65, protok max. 28 m³/h
kom
101,64
10 CTCR-90
J Jednosmerni ventil D90, DN 80, protok max. 35 m³/h
kom
108,71
10 CTCR-110
J Jednosmerni ventil D110, DN 100, protok max. 60m³/h
kom
118,97
10 CTCR-140
J Jednosmerni ventil D140, DN 125, protok max.150m³/h
kom
130,52
10 CTCR-160
J Jednosmerni ventil D160, DN 150, protok max. 210m³/h
kom
147,26
LEPTIRASTI VENTILI
CCP-...
10 CCP-75
J Leptirasti ventil D75, DN 65
kom
133,27
10 CCP-90
J Leptirasti ventil D90, DN 80
kom
138,60
10 CCP-110
J Leptirasti ventil D110, DN 100
kom
155,46
10 CCP-140
J Leptirasti ventil D140, DN 125
kom
189,15
10 CCP-160
J Leptirasti ventil D160, DN 150
kom
212,91
47
LEPILA
CRAG-...
10 CRAG-05/99
E Lepilo za PVC cevi, 0,5 lit.
kom
20,71
10 CRAG-05
J Lepilo za PVC cevi, 0,5 lit.
kom
20,71
10 CRAG-1/99
E Lepilo za PVC cevi, 1 lit.
kom
35,75
10 CRAG-1
J Lepilo za PVC cevi, 1 lit.
kom
35,75
10 CRAG-WDF05/99
E Lepilo za fleksibilne PVC cevi, 0,5 lit.
kom
27,50
10 CRAG-WDF05
J Lepilo za fleksibilne PVC cevi, 0,5 lit.
kom
27,50
KRUTE PVC CEVI
CSO-...
10 CSO-25
J Kruta PVC cev D25
md
1,10
10 CSO-32
J Kruta PVC cev D32
md
1,35
10 CSO-40
J Kruta PVC cev D40
md
1,98
10 CSO-50
J Kruta PVC cev D50
md
3,14
10 CSO-63
J Kruta PVC cev D63
md
4,84
10 CSO-7510
J Kruta PVC cev D75
md
6,93
10 CSO-90
J Kruta PVC cev D90
md
9,90
10 CSO-110
J Kruta PVC cev D110
md
11,99
10 CSO-140
J Kruta PVC cev D140
md
13,09
10 CSO-160
J Kruta PVC cev D160 max. pritisak 7,5 bara
md
17,16
FLEKSIBILNE PVC CEVI
CSK-...
10 CSK-20
J Savitljiva PVC cev D20
md
3,22
10 CSK-25
J Savitljiva PVC cev D25
md
3,49
48
10 CSK-32
J Savitljiva PVC cev D32
md
4,24
10 CSK-40
J Savitljiva PVC cev D40
md
5,42
10 CSK-50/99
E Savitljiva PVC cev D50 rolna 25 ili 50 m
md
5,75
10 CSK-50
J Savitljiva PVC cev D50
md
5,75
10 CSK-63/99
E Savitljiva PVC cev D63 rolna 25 ili 50 m
md
9,27
10 CSK-63
J Savitljiva PVC cev D63
md
9,27
10 CSK-75
J Savitljiva PVC cev D75
md
18,95
10 CSK-90
J Savitljiva PVC cev D90
md
33,77
11. MATERIJALI ZA OBLAGANJE BETONSKIH BAZENA
PVC LAJNER ZA OBLAGANJE BAZENA, ELBTAL 1,5mm
11 MFOL-E200K/98
J Sedam različitih boja, 200 cm, rolna 25 m
md
42,27
11 MFOL-E165K/98
J Sedam različitih boja, 165 cm,rolna 25 m
md
34,87
PROTIVKLIZNI LAJNER, ELBTAL 2,0 mm
.
MFOCSU-..
11 MFOCSU-EK
J Adriatik Plava, 165cm
md
61,19
11 MFOCSU-EK/99
J Svetlo plava, tirkizna, pesak, bela i siva 165cm/10m
md
61,19
md
20,98
DEZENIRANI LAJNERI 0,75mm
MFOL-075MA
11 MFOL-075MA
J Mermerni dezen 205cm / 0,75 mm, rolna 25m
49
11 MFOL-075MO
J Mozaik dezen 205cm / 0,75 mm,rolna 25m
md
31,24
FRIZ LINIJE ZA DEKORACIJU (0,75mm ; 25-26 cm širine)
MFOL-FRMIK
MFOL-FRCAR
11 MFOL-FRMIK
J Mikonos Friz
md
10,23
11 MFOL-FRCAR
J Kartagina Friz
md
10,23
11 MFOL-FRFLO
J Florentina Friz
md
10,23
DEZENIRANI LAJNERI ELBTAL 1,6 mm, ARMIRANI, SA AKRILNIM SLOJEM
MFOL-EMOB
MFOL-EBLAP
MFOL-EMOT
MFOL-EMAB
MFOL-EBLUP
MFOL-EWHIP
11 MFOL-EMOB
D Mozaik, plava, 165 cm/25m
md
52,06
11 MFOL-EMOT
D Mozaik, terakota, 165 cm/25m
md
52,06
11 MFOL-EMAB
D Mermerno plava, 165 cm/25m
md
52,06
11 MFOL-EBLAP
D Biserno crna, 165 cm/25m
md
54,28
11 MFOL-EBLUP
D Biserno plava, 165 cm/25m
md
54,28
11 MFOL-EWHIP
D Biserno bela, 165 cm/25m
md
54,28
md
19,52
STANDARDNI LAJNER ELBTAL, 0,75mm
11 MFOL-075KK
J Adriatic plava folija,rolna 25m
50
KONTAKTNO LEPILO ZA FOLIJE
MFX-01
11 MFX-01
J Lepilo 1kg
kg
23,01
LIM ZA FIKSIRANJE FOLIJE,PLASTIFICIRAN
MFOBAD-5x...
11 MFOBAD-100S
J Tabla 100 x 200cm
kom
99,19
11 MFOBAD-10S
J Traka 10 x 200cm
kom
12,13
11 MFOBAD-5x5S
J Savijena traka 5 x 5 x 200cm
kom
13,58
11 MFOBAD-5x3S
J Savijena traka 5 x 3 x 200cm
kom
9,92
11 MFOBAD-5x1S
J Savijena traka 5 x 1 x 200cm
kom
8,86
lit.
48,10
TEČNE FOLIJE, 1L
MFOLY-EA
11 MFOLY-EA
J Elbtal adriatik plava, za foliju od 1,5mm
51
12. OPREMA ZA WELLNESS
HIDROMASAŢNI BAZENI
WELLIS BasicLine
PS-PALS
PS-PALB
PS-MANS
PS-MANI
12 PS-PALS
C Palermo standard, 2180x2180x910 mm, V=1312l, tež. 320kg
kom
4.624,00
12 PS-PALB
C Palermo basic, 2180x2180x910 mm, V=1315l, tež. 320kg
kom
3.984,00
12 PS-MANI
C Manhattan indoor, 2130x1600x750 mm, V=660l, tež. 250kg
kom
3.408,00
12 PS-MANS
C Manhattan standard, 2130x1600x750 mm, V=660l, tež. 250kg
kom
2.800,00
WELLIS ComfortLine
PS-BAH
PS-GRE
PS-PALD
PS-BORNEO PS-SAMOA
PS-MAND
PS-IBIZA
12 PS-BAH
C Bahama, 2300x2300x920 mm, V=1450l, tež. 350kg
kom
6.735,00
12 PS-GRE
C Greenland, 2180x2180x810 mm, V=1390l, tež. 300kg
kom
6.735,00
12 PS-PALD
C Palermo deluxe, 2180x2180x910 mm, V=1315l, tež. 320kg
kom
6.435,00
12 PS-BORNEO
C Borneo, 2020x2020x870 mm, V=1300l, tež. 300kg
kom
5.985,00
12 PS-SAMOA
C Samoa, 2000x1900x850 mm, V=900l, tež. 280kg
kom
4.935,00
12 PS-MAND
C Manhattan deluxe, 2130x1600x750 mm, V=700l, tež. 250kg
kom
4.935,00
12 PS-IBIZA
C Ibiza, 2000x1500x850 mm, V=700l, tež. 250kg
kom
4.485,00
WELLIS Premium*****
PS-ROB
PS-ACAP
52
PS-ACAM
12 PS-ROB
C Robinson, 2300x2300x970 mm, V=1450l, tež. 390kg
kom
8.235,00
12 PS-ACAP
C Acapulco, 2400 mm, kružni, V=1470l, tež. 250kg
kom
8.235,00
12 PS-ACAM
C Mobile Acapulco, 2700x3000x100mm, V=1470l, tež. 250kg
kom
19.880,00
SPAFORM Portable Prestige
12 PS-PREST75
C Prestige 75, 297x230x104, V=2500l, tež.499 kg
kom
22.721,23
12 PS-PREST55
C Prestige 55, 237x206x89, V=1825l, tež. 325 kg
kom
15.639,28
12 PS-PREST50
C Prestige 50, 224x224x89, V=1749l, tež. 344 kg
kom
15.993,38
12 PS-PREST35
C Prestige 35, 202x194x89, V=1120l, tež. 241 kg
kom
13.278,64
12 PS-PREST32
C Prestige 32, 202x194x75, V=1100l, tež. 235 kg
kom
12.865,53
12 PS-PREST30
C Prestige 30, 223x160x90,5, V=970l, tež. 226 kg
kom
12.098,31
SPAFORM Portable Classic II
12 PS-BARCE 40
C Barcelona, d217X85,5, V=970l, težina 260 kg
kom
10.150,78
12 PS-GRANDC 40
C Grand Canyon, 223x223x96, V=1495l, težina 370 kg
kom
12.334,38
12 PS-ODYSS 30
C Odyssey, 205,5x197,5x85,5, V=1000l, težina 255 kg
kom
9.619,63
kom
2.802,50
SPAFORM Prestige i Classic II boje
INFRAKABINE I SAUNE
SAUNE ZA PORODIČNU NAMENU
12 SS-E1
C Sauna 140 x130 x 210
53
12 SS-E4
C Sauna 200 x 200 x 210
kom
3.895,00
12 SS-E6
C Sauna 300 x 200 x 210
kom
4.655,00
* Doplata za saune za komercijalnu upotrebu je 250 €.
* Svaka sauna sadrži kompletnu opremu za upotrebu saune.
* Ovo su samo neke od dimenzija. Za druge dimenzije ili za saune po meri poslati upit.
INFRACRVENE SAUNE
12 SI-IK1
C Sauna 110 X 100 x 210, 2,0 kW
kom
2.897,50
12 SI-IK2
C Sauna 140 X 100 x 210, 2,4 kW
kom
3.135,00
12 SI-IK3
C Sauna 160 X 110 x 210, 2,4 kW
kom
2.232,50
12 SI-IK4
C Sauna 190 X 110 x 210, 3,0 kW
kom
3.610,00
* Doplata za infracrvene saune za komercijalnu upotrebu je 100 €.
OPREMA ZA PARNE KABINE
HARVIA GENERATORI PARE SA DIGITALNOM AUTOMATIKOM
12 GG-1870045
12 GG-1870057
12 GG-1870090
12 GG-1870108
C Generator pare sa uduvačem i automatskim ventilom za
pražnjenje 4,5 kW
C Generator pare sa uduvačem i automatskim ventilom za
pražnjenje 5,7 kW
C Generator pare sa uduvačem i automatskim ventilom za
pražnjenje 9,0kW
C Generator pare sa uduvačem i automatskim ventilom za
pražnjenje 10,8 kW
kom
1.277,81
kom
1.363,87
kom
1.538,59
kom
1.609,10
OMEKŠIVAČI VODE ZA GENERATORE PARE
12 WLKM-A10
C Protok 1,0 m³/h, kapacitet 40 m³
x nk
kom
625,48
12 WLKM-A20
C Protok 1,4 m³/h, kapacitet 80 m³
x nk
kom
696,55
12 WLKM-A30
C Protok 1,8 m³/h, kapacitet 120 m³
kom
717,88
54
x nk
OSTALA OPREMA
12 GX-FUN
C Uduvač pare, termoplastični
kom
88,44
12 GX-LA
C Osvetljenje za parnu kabinu
kom
94,41
12 GX-2092720
C Vrata, kaljeno staklo alu-štokovi 690 x1990 mm
kom
658,40
12 GX-2092819
C Vrata, kaljeno staklo alu-štokovi 790 x1890 mm
kom
680,15
12 GX-2092820
C Vrata, kaljeno staklo alu-štokovi 790 x1990 mm
kom
688,79
12 GX-2092821
C Vrata, kaljeno staklo alu-štokovi 790 x2090 mm
kom
697,59
12 GG-HO19116
C Termometar za parnu kabinu
kom
163,12
12 GG-H
C Termometar za parnu kabinu
kom
114,59
12 GX-HO
C Peščani sat za parnu kabinu
kom
44,07
12 UVS-PERI01
C Peristaltička pumpa za aromatično ulje
kom
114,51
12 GX-I1
C Aromatično ulje 1 l
kom
35,18
12 GX-I5
C Aromatično ulje 5 l
kom
121,06
55
Katalog važi od 01.04.2013.
Cene sadrže PDV i indeksirane su u eurima a plaćanje se vrši
isključivo u RSD po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.
Mešovito d. o. o. “E U R O K E R E X”
Braće Radić 63
24000 Subotica
PIB: 100846525
Preduzeće je u PDV sistemu , potvrda br: 125354588
Matični broj: 08633444
Registarski broj: 23608633444
Registarski broj APR: BD 207431/2006
Šifra delatnosti: 3230
Tekući račun: 355-1009606-38
www.bazeni.rs
www.bazeni.rs
Download

Katalog važi od 01.04.2013.