Prekidači
Prekidač
10.30.010
Prekidač
DS 401 XAO 13
10.30.100
Bez signalizacije
Sa signalizacijom
Boja prekidača: crvena
Boja prekidača: crvena
Ugradna mera: 11 x 30 mm
Ugradna mera: 11 x 30 mm
16A / 250V~
16A / 250V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
10.30.120
Prekidač
DS 401 ZAA 07
10.30.130
Bez signalizacije
Sa signalizacijom
Boja prekidača: crvena
Boja prekidača: crvena
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
16A / 250V~
16A / 250V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
Prekidač
DS 401 YAK 06
10.30.111
Broj kontakata: 4
Broj kontakata: 4
Sa signalizacijom
Boja prekidača: crvena
Boja prekidača: crvena
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
16A/ 250V~
16A / 250V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
DS 401 YAK AM
10.30.112
Broj kontakata: 4
DS 401 YAK BC
Broj kontakata: 4
Sa zaštitom od prašine
Sa signalizacijom
Boja prekidača: crvena
Boja prekidača: crvena
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
16A / 250V~
16A / 250V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
10.30.113
DS 401 YAK 03
Sa signalizacijom
Prekidač
10.30.110
DS 401 ZBB 12
Broj kontakata: 6
Broj kontakata: 4
10.30.116
DS 401 XBO 10
Broj kontakata: 3
Broj kontakata: 2
Prekidač
DS 401 YAK 07
10.30.115
Broj kontakata: 4
DS 401 YAK 04
Broj kontakata: 4
Sa signalizacijom
Sa signalizacijom
Boja prekidača: narandžasta
Boja prekidača: zelena
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
16A / 250V~
16A / 250V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 57 -
Prekidači
Prekidač
10.30.140
Prekidač
DS 401 YAA FO
10.30.142
Bez signalizacije
Sa zaštitom od prašine
Boja prekidača: crna
Boja prekidača: crna
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
16 A, 250 V~
16A/ 250V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
Prekidač
10.30.024
DS 401 YAO 07
10.30.146
Broj kontakata: 2
Broj kontakata: 6
Bez signalizacije
Boja prekidača: crvena
Boja prekidača: crna
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
16A/ 250V~
16 A, 250 V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
DS 401 YCC
10.30.023
Bez signalizacije
Bez signalizacije
Boja prekidača: crna
Boja prekidača: crna
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
16 A, 250 V~
16A/ 250V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
Prekidač
DS 401 YAK 15
10.30.141
DS 401 YAA IO
Broj kontakata: 4
Broj kontakata: 4
Sa signalizacijom
Bez signalizacije
Boja prekidača: crna
Boja prekidača: crna
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
16A / 250V~
16 A, 250 V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Taster
10.30.200
DS 401 YDO D0
Broj kontakata: 2
Broj kontakata: 6
10.30.114
DS 401 YCC FO
Bez signalizacije
Prekidač
10.30.145
DS 401 YAA 1O
Broj kontakata: 4
Broj kontakata: 4
Taster
SR 421 A5F
10.30.201
SR 421 C5B
Broj kontakata: 4
Broj kontakata: 4
Sa signalizacijom
Sa signalizacijom
Boja tastera: narandžasta
Boja prekidača: zelena
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
10 A, 250 V~
10A/ 250V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 58 -
Prekidači
Taster
10.30.202
Taster
SR 422 B2A
10.30.203
Broj kontakata: 4
Sa signalizacijom
Sa signalizacijom
Boja tastera: crvena
Boja tastera: crvena
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
10 A, 250 V~
10 A, 250 V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Indikator - signalna sijalica
10.30.204
SR 422 B3A
Broj kontakata: 4
Prekidač
SR 424 C3G
10.30.210
Broj kontakata: 2
MD 402 AA1
Broj kontakata: 2
Bez signalizacije
Boja indikatora: zelena
Boja prekidača: bela
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 19 x 13 mm
1 W, 250 V~
6 A, 250 V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
10.30.213
Prekidač
MD 402 XAD 07
10.30.214
Broj kontakata: 2
Broj kontakata: 2
Bez signalizacije
Bez signalizacije
Boja prekidača: bela
Boja prekidača: crna
Ugradna mera: 19 x 13 mm
Ugradna mera: 19 x 13 mm
6 A, 250 V~
6A, 250 V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
Prekidač
10.30.150
SP 400 A7B 00 13
10.30.151
Broj kontakata: 6
SP 400 A7B 00 11
Broj kontakata: 6
Bez signalizacije
Bez signalizacije
Boja prekidača: narandžasta
Boja prekidača: crvena
Ugradna mera: 12 x 36 mm
Ugradna mera: 12 x 36 mm
10 A/ 250 V~
10 A/ 250 V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
10.30.160
MD 402 XAD 04
Prekidač
SP 400 E1 00 80
10.30.161
Broj kontakata: 4
SP 400 E1 00 70
Broj kontakata: 4
Bez signalizacije
Bez signalizacije
Boja prekidača: narandžasta
Boja prekidača: crvena
Ugradna mera: 12 x 36 mm
Ugradna mera: 12 x 36 mm
16 A/ 250 V~
16 A/ 250 V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 59 -
Prekidači
Prekidač
10.30.170
Prekidač
SP 400 ATB
SP 400 E1 00
10.30.162
Broj kontakata: 6
Broj kontakata: 4
Sa signalizacijom
Bez signalizacije
Boja prekidača: narandžasta
Boja prekidača: zelena
Ugradna mera: 12 x 36 mm
Ugradna mera: 12 x 36 mm
10 A/ 250 V~
10 A/ 250 V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
10.30.152
Prekidač
SP 400 A7B 00 01
SP 400 C1 00 01
10.30.167
Broj kontakata: 6
Broj kontakata: 4
Bez signalizacije
Sa signalizacijom
Boja prekidača: bela
Boja prekidača: narandžasta
Ugradna mera: 12 x 36 mm
Ugradna mera: 12 x 36 mm
10 A/ 250 V~
10 A/ 250 V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač
10.30.168
Prekidač
SP 400 R3 00 01
DS 401 ZAJ 01
10.30.131
Broj kontakata: 4
Broj kontakata: 4
Bez signalizacije
Sa signalizacijom
Boja prekidača: bela
Boja prekidača: crna
Ugradna mera: 12 x 36 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
10 A/ 250 V~
16 A/ 250 V~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač - taster
10.30.020
Prekidač - taster
DS 401 YOU 01
Broj kontakata: 6
Bez signalizacije
Sa signalizacijom
Boja prekidača: crna
Boja prekidača: crvena
Ugradna mera: 22 x 30 mm
Ugradna mera: 22 x 30 mm
16A, 250 V ~
16 A, 250 V ~
Metalflex, Slovenija
Metalflex, Slovenija
Prekidač - taster
10.30.022
DS 401 YUU 03
10.30.021
Broj kontakata: 3
Prekidač, potezni
DS 401 XUO 02
10.30.890
sa koncem za povlačenje
Broj kontakata: 3
Bez signalizacije
Boja prekidača: crna
Ugradna mera: 11 x 30 mm
10 A, 250 V ~
Metalflex, Slovenija
220V; 2A
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 60 -
Prekidači
Taster
35.66.100
Taster
BA21 FI22 NO
35.66.101
metal zeleni
10 A, 600 V
10 A, 600 V
Prekidač
Taster
35.66.102
BA35 FI22 NO/NC
metal crni
BA42 FI22 NO
35.66.104
BD25 FI22 1-2
metal crveni
10 A, 600 V
10 A, 400 V
Prekidač
35.66.106
BD33 FI22 N/O+N/0 1-0-1
10 A, 600 V
ATTOS d.o.o. Novi Sad, 021 419-999, 021 419-900
www.attos.rs
- 67-
Download

Pr ekid ači Prekidač Prekidač Prekidač Prekidač Prekidač Prekidač