NATURALIST D.O.O. Beograd, Petra Konjovića 12‐ž tel/fax: 011/7514‐898, 011/7514‐899 mob: 063/33‐20‐81
e‐mail: [email protected] www.naturalist.rs
NATURALIST zadžava pravo promene cena.
SPREJ PRSKAČI
TELA POP‐UP SPREJ PRSKAČA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
RPS‐2 SPRAY, 1/2", POP‐UP telo 2" za dizne sa unutrašnjim navojem
RPS‐4 SPRAY, 1/2", POP‐UP telo 4"za dizne sa unutrašnjim navojem
RPS‐12, 1/2'', POP‐UP telo 12''za dizne sa unutrašnjim navojem
PRO‐S, 1/2'', POP‐UP telo 4'' za dizne sa unutrašnjim navojem
PRO‐S CV, 1/2'', POP‐UP telo 4'' sa nepovratnim ventilom
K‐SPRAY, 1/2", POP‐UP telo 4" za dizne sa vanjskim navojem
Nepovratni ventil za K‐SPRAY prskač SPREJ DIZNE SA PODESIVIM UGLOM ZALIVANJA OD 0° ‐ 360° 0°‐ 360°
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ZELENA 8' dizna za RPS i PRO‐S sprej, domet 2,4‐3,4m , unutrašnji navoj
p j
j
j
PLAVA 10' dizna za RPS i PRO‐S sprej, domet 3,0‐4,3m , unutrašnji navoj
BRAON 12'dizna za RPS i PRO‐S sprej, domet 3,4‐4,6m , unutrašnji navoj
CRNA 15' dizna za RPS i PRO‐S sprej, domet 4,0‐5,8m , unutrašnji navoj
SIVA 17' dizna za RPS i PRO‐S sprej, domet 4,6‐6,1m , unutrašnji navoj
ZELENA 8' dizna za K‐SPRAY, domet 2,4‐3,4m , vanjski navoj
PLAVA 10' dizna za K‐SPRAY, domet 3,0‐4,3m , vanjski navoj
BRAON 12' dizna za K
BRAON 12
dizna za K‐SPRAY,
SPRAY, domet 3,4
domet 3,4‐4,6m
4,6m , vanjski navoj
, vanjski navoj
CRNA 15' dizna za K‐SPRAY, domet 4,0‐5,8m , vanjski navoj
SIVA 17' dizna za K‐SPRAY, domet 4,6‐6,1m , vanjski navoj
SPREJ DIZNE SA FIKSNIM UGLOM ZALIVANJA
90°
180°
18.
19
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
2Q dizna 90° za RPS i PRO‐S sprej, domet 0,6m , unutrašnji navoj
4Q dizna 90° za RPS i PRO‐S sprej, domet 1,2m , unutrašnji navoj
za RPS i PRO S sprej domet 1 2m unutrašnji navoj
4Q dizna 90
5Q dizna 90° za RPS i PRO‐S sprej, domet 1,5m , unutrašnji navoj
6Q dizna 90° za RPS i PRO‐S sprej, domet 1,8m , unutrašnji navoj
2H dizna 180° za RPS i PRO‐S sprej, domet 0,6m , unutrašnji navoj
4H dizna 180° za RPS i PRO‐S sprej, domet 1,2m , unutrašnji navoj
5H dizna 180° za RPS i PRO‐S sprej, domet 1,5m , unutrašnji navoj
6H dizna 180° za RPS i PRO‐S sprej, domet 1,8m , unutrašnji navoj
STRIP DIZNE MP cena/kom.
340,00
340,00
1.600,00
340,00
440,00
420,00
100,00
MP cena/kom.
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
MP cena/kom.
190,00
190 00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
MP cena/kom.
26.
27.
28.
29.
30.
END STRIP domet 1,2m x 3,6m (1,2m x 4,6m), vanjski navoj
CENTER STRIP domet 1,2m x 7,3m (1,2m x 9,1m), vanjski navoj
SIDE STRIP domet 1,2m x 8,5m (1,5m x 9,8m), unutrašnji navoj
LC STRIP (levi ugao) domet 1,2m x 4,2m (1,5m x 4,5m), unutrašnji navoj
RC STRIP (desni ugao) domet 1,2m x 4,2m (1,5m x 4,5m), unutrašnji navoj
(
)
(
)
190,00
190,00
190,00
1
NATURALIST D.O.O. Beograd, Petra Konjovića 12‐ž tel/fax: 011/7514‐898, 011/7514‐899 mob: 063/33‐20‐81
e‐mail: [email protected] www.naturalist.rs
PRSKAČI SA ROTIRAJUĆIM DIZNAMA
TELA PRSKAČA ZA ROTIRAJUĆE DIZNE
31.
32.
33.
34.
35.
36.
RPS‐2 SPRAY, 1/2", POP‐UP telo 2"
RPS‐4 SPRAY, 1/2", POP‐UP telo 4"
RPS‐12, 1/2'', POP‐UP telo 12''
PRO‐S, 1/2'', POP‐UP telo 4'' PRO‐S CV, 1/2'', POP‐UP telo 4'' sa nepovratnim ventilom
Nepovratni ventil za RPS sprej prskač
ROTIRAJUĆE DIZNE 37.
38.
39.
40.
41.
42.
MP cena/kom.
340,00
340,00
1.600,00
340,00
440,00
100,00
MP cena/kom.
/
RWAN b ‐ podesiva rotirajuća dizna 45°‐270° dometa od 4,0 ‐ 5,0m
RWAN y ‐ podesiva rotirajuća dizna 45°‐270° dometa od 5,2 ‐ 7,3m
RN 100 ‐ podesiva rotirajuća dizna 80°‐360° dometa od 2,4 ‐ 4,3m
RN 200 ‐ podesiva rotirajuća dizna 80°‐360° dometa od 4,3 ‐ 6,4m
RN 300 ‐ podesiva rotirajuća dizna 80°‐360° dometa od 6,7 ‐ 8,5m
RN 200 f ‐ rotirajuća dizna 360° dometa od 4,3 ‐ 6,4m
1.290,00
1.290,00
1.290,00
1.290,00
1.290,00
1.290,00
ROTORI ‐ ROTIRAJUĆI PRSKAČI
ROTIRAJUĆI POP‐UP PRSKAČI ‐ ROTORI
ROTIRAJUĆI POP
UP PRSKAČI ROTORI
43.
44.
45.
46.
47.
MINI PRO sa setom dizni, domet 6‐9m
MINI PRO CV sa nepovratnim ventilom i setom dizni, domet 6‐9m
RPS‐75 sa setom dizni, domet 8,5 ‐ 15,5m
SUPER PRO sa setom dizni
Nepovratni ventil za rotacioni prskač
MP cena/kom.
ce a/ o .
1.720,00
2.250,00
1.850,00
2.400,00
100,00
2
NATURALIST D.O.O. Beograd, Petra Konjovića 12‐ž tel/fax: 011/7514‐898, 011/7514‐899 mob: 063/33‐20‐81
e‐mail: [email protected] www.naturalist.rs
AUTOMATIKA I PRATEĆA OPREMA
KONTROLERI 230V/24V
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
2124 SINGL KONTROLER, 1 zona, ciklus 24h/15min ‐ vanjski 2214 SINGL KONTROLER, 1 zona, ciklus 10min/6sec ‐ vanjski
RPS 46 KONTROLER, 4 zone ‐ unutrašnji
RPS 469 KONTROLER, 4 zone ‐ vanjski
CPC 004 KONTROLER, 4 zone ‐ vanjski
RPS 46 KONTROLER, 6 zona ‐ unutrašnji
METEOPRAGMA CLABER, 6 zona ‐ unutrašnji
RPS 469 KONTROLER, 6 zona ‐ vanjski
RPS 469 KONTROLER, 9 zona ‐ vanjski
RPS 616 KONTROLER, 12 zona ‐ vanjski
j
RPS 1224 KONTROLER, 18 zona ‐ vanjski
RPS 1224 KONTROLER, 24 zona ‐ vanjski
RRO EX MODULARNI KONTROLER, 4 zone + 3 porta za module ‐ vanjski
RRO EX MODUL 3204 (4 zone)
BATERIJSKI KONTROLERI I ELEKTROMAGNETNI VENTILI ‐ 9V
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
ELETTRA EVOLUTION ELETTRA
EVOLUTION ‐ kontroler sa elektromag.ventilom 1
kontroler sa elektromag.ventilom 1''UN,
UN, IP68, 9V
IP68, 9V
CONTROL UNIT ‐ kontroler, za elektromagnetni ventil 9V
Elektromagnetni ventil ‐ CLABER, 9V, 1'' , unutrašnji navoj
RPE ‐ kontroler sa elektromagnetnim ventilom 1'',UN, IP68, 9V
RPE PRO 200 ‐ kontroler za 2 elektromagnetna ventila, 9V
RPE PRO 400 ‐ kontroler za 4 elektromagnetna ventila, 9V
Elektromagnetni ventil ‐ RPE, 9V, 1'', unutrašnji navoj
BATERIJSKI KONTROLERI 9V ZA ČESMU
69.
70.
RPE LED 100 ‐ kontroler za česmu, 9V DC
DTC ‐ digitalni kontroler sa el.mag. ventilom za česmu, 9V DC
ELEKTROMAGNETNI VENTILI
ELEKTROMAGNETNI VENTILI
71.
72.
73.
74.
75.
76.
PRO 150, elektromagnetni ventil 24V AC 1'' , unutrašnji navoj
PRO 100, elektromagnetni ventil 24V AC 1''UN, kontrola protoka i mrežica
PRO 150, elektromagnetni ventil 24V AC 6/4'', unutrašnji navoj
PRO 150, elektromagnetni ventil 24V AC 2'', unutrašnji navoj
Elektromagnetni ventil ‐ RPE, 9V DC, 1'', unutrašnji navoj
Elektromagnetni ventil ‐ CLABER, 9V DC, 1'' , unutrašnji navvoj
MP cena/kom.
11.100,00
13.800,00
8.100,00
14.350,00
12.320,00
8.600,00
9.560,00
17.120,00
19.530,00
35.540,00
39.820,00
45.690,00
26.950,00
6.060,00
MP cena/kom.
16.280,00
10.600,00
5.680,00
12.460,00
10.260,00
11.280,00
5.600,00
MP cena/kom.
7.300,00
4.680,00
MP cena/kom
MP cena/kom.
2.420,00
2.620,00
7.700,00
11.700,00
5.600,00
5.680,00
3
NATURALIST D.O.O. Beograd, Petra Konjovića 12‐ž tel/fax: 011/7514‐898, 011/7514‐899 mob: 063/33‐20‐81
e‐mail: [email protected] www.naturalist.rs
SENZOR ZA KIŠU
MP cena/kom.
77.
K‐RAIN R200 senzor za kišu sa nosačem i 10m kabla
78.
Starter za pumpu u kutiji za vanjsku montažu 1~, 2,2kW
STARTER
3.500,00
MP cena/kom.
ce a/ o
ŠAHTE ZA VENTILE
79.
80.
81
81.
82.
8.880,00
MP cena/kom.
Šaht okrugli 8'' (13/19cm, h=23cm)
Šaht okrugli 10'' (23/29cm, h=25cm)
Šaht četvrtasti (26 5x39cm /32x51 h=30cm)
Šaht četvrtasti (26,5x39cm /32x51, h=30cm)
Šaht YUMBO, četvrtasti (37x52,5 / 50x64cm, h=31cm)
HOLENDERSKI FITING I SPOJNICE (za povezivanje elektromagnetnih ventila) 83.
84.
85
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
T razdelnjik sa 2 holendera 1'' VUUN
T razdelnik sa 2 holendera 6/4"VUUN
Lakat sa holenderom 1'' VUN
Lakat sa holenderom 1
VUN
Lakat sa 2 holendera 1" UUN
Krst sa 3 holendera 1" VUUUN
Holender 1'' VUN
Nipla sa gumicom 1'' (za elektromagnetne ventile)
Spojnica sa holenderomx 32 x 1''
Lakat spojnica sa holenderom 32 x 1''
92.
93.
94.
95.
96.
97.
Kugla ventil 3/4'' metalni
Kugla ventil 1'' metalni
Kugla ventil 5/4'' metalni
Plastični ventil 3/4" VN
Kugla ventil 1'' plastični
Kugla ventil 5/4'' plastični
VENTILI
485,00
790,00
2 390 00
2.390,00
4.410,00
MP cena/kom.
240,00
690,00
175 00
175,00
210,00
435,00
130,00
65,00
210,00
238,00
MP cena/kom.
FILTERI
450,00
680,00
1.500,00
340,00
350,00
885,00
MP cena/kom.
98.
99.
100.
101.
Filter sa mrežicom 3/4''
Filter sa mrežicom 1''
Filter sa mrežicom 5/4''
Filter sa mrežicom 6/4''
AUTOMATSKI DRENAŽNI VENTIL
102. Automatski drenažni ventil 1/2'' VN
/
103. Automatski drenažni ventil 3/4'' VN
510,00
670,00
952,00
1.540,00
MP cena/kom.
410,00
415,00
,
4
NATURALIST D.O.O. Beograd, Petra Konjovića 12‐ž tel/fax: 011/7514‐898, 011/7514‐899 mob: 063/33‐20‐81
e‐mail: [email protected] www.naturalist.rs
ZAPTIVNI MATERJAL
ZAPTIVAČI
MP cena/kom.
104. LOCTITE 55, teflon konac, 150m
105. Teflon traka 106. Vodonepropusni spoj
1.540,00
40,00
190,00
SPOJNICE
OBUJMICE
MP cena/kom.
107.
108.
109.
110
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
Obujmica 20 x 1/2"
Obujmica 25 x 1/2''
Obujmica 25 x 3/4''
Ob j i 32 1/2''
Obujmica 32 x 1/2''
Obujmica 32 x 3/4''
Obujmica 32 x 1''
Obujmica 40 x 1/2''
Obujmica 40 x 3/4''
Obujmica 40 x 1''
Obujmica 50 x 1/2''
Obujmica 50 x 3/4''
PRODUŽENA NIPLA (za montažu prskača)
118. Produžena reducir nipla 3/4''x1/2'' LAKAT SPOJNICA ‐ ''Swing Joint'' (za montažu prskača)
119. Lakat spojnica 1/2''VN x Ø13,8mm za Swing Pipe / Funny Pipe
120. Lakat spojnica 3/4''VN x Ø13,8mm za Swing Pipe / Fanny Pipe LAKAT SPOJNICE SA VANJSKIM NAVOJEM 10 BAR
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
128
Lakat spojnica 20 x 1/2'' VN
p j
/
Lakat spojnica 20 x 3/4'' VN
Lakat spojnica 25 x 1/2'' VN
Lakat spojnica 25 x 3/4'' VN
Lakat spojnica 25 x 1'' VN
Lakat spojnica 32 x 1'' VN
Lakat spojnica 40 x 5/4'' VN
Lakat spojnica 50 x 6/4
Lakat spojnica 50 x 6/4'' VN
VN
96,00
89,00
89,00
112 00
112,00
112,00
116,00
129,00
129,00
129,00
142,00
142,00
MP cena/kom.
35,00
MP cena/kom.
35,00
35,00
MP cena/kom.
103,00
,
103,00
125,00
125,00
125,00
161,00
253,00
355,00
355 00
5
NATURALIST D.O.O. Beograd, Petra Konjovića 12‐ž tel/fax: 011/7514‐898, 011/7514‐899 mob: 063/33‐20‐81
e‐mail: [email protected] www.naturalist.rs
LAKAT SPOJNICE SA UNUTRAŠNJIM NAVOJEM 10 BAR
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
Lakat spojnica 25 x 1/2'' UN
Lakat spojnica 25 x 3/4'' UN
Lakat spojnica 25 x 1'' UN
p j
/
Lakat spojnica 32 x 3/4'' UN
Lakat spojnica 32 x 1'' UN
Lakat spojnica 40 x 5/4'' UN
Lakat spojnica 50 x 6/4'' UN
LAKAT SPOJNICE 10 BAR
136.
136
137.
138.
139.
140.
Lakat spojnica 20 x 20
Lakat
spojnica 20 x 20
Lakat spojnica 25 x 25
Lakat spojnica 32 x 32
Lakat spojnica 40 x 40
Lakat spojnica 50 x 50
T SPOJNICE 10 BAR
T‐SPOJNICE 10 BAR
141.
142.
143.
144.
145.
T‐reducir spojnica 25 x 20 x 25
T‐reducir spojnica 25 x 32 x 25
T‐reducir spojnica 32 x 25 x 32
T‐reducir spojnica 40 x 32 x 40
T‐reducir spojnica 50 x 40 x 50
EGAL SPOJNICE 10 BAR
151.
152.
153.
154.
Egal spojnica 20 x 20
Egal spojnica 25 x 25
Egal spojnica 32 x 32
Egal spojnica 40 x 40
REDUCIR‐SPOJNICE 10 BAR
155.
156.
157.
158.
159.
144,00
144,00
145,00
169,00
,
169,00
329,00
445,00
MP cena/kom.
154,00
154
00
188,00
230,00
398,00
570,00
MP cena/kom
MP cena/kom.
T‐spojnica 20 x 20 x 20
T‐spojnica 25 x 25 x 25
T‐spojnica 32 x 32 x 32
T‐spojnica 40 x 40 x 40
T‐spojnica 50 x 50 x 50
T‐ REDUCIR SPOJNICE 10 BAR
146.
147.
148.
149.
150.
MP cena/kom.
Reducir spojnica 25 x 20
Reducir spojnica 32 x 20
Reducir spojnica 32 x 25
p j
Reducir spojnica 40 x 32
Reducir spojnica 50 x 40
198,00
268,00
345,00
554,00
778,00
MP cena/kom.
280,00
376,00
376,00
525,00
717,00
MP cena/kom.
141,00
179,00
227,00
365,00
MP cena/kom.
160,00
215,00
210,00
360,00
,
496,00
6
NATURALIST D.O.O. Beograd, Petra Konjovića 12‐ž tel/fax: 011/7514‐898, 011/7514‐899 mob: 063/33‐20‐81
e‐mail: [email protected] www.naturalist.rs
SPOJNICE SA VANJSKIM NAVOJEM 10 BAR
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170
170.
Spojnica 20 x 1/2" VN
Spojnica 20 x 3/4" VN
Spojnica 25 x 3/4'' VN
p j
Spojnica 25 x 1'' VN
Spojnica 32 x 3/4'' VN
Spojnica 32 x 1'' VN
Spojnica 40 x 1'' VN
Spojnica 40 x 5/4'' VN
Spojnica 40 x 6/4'' VN
Spojnica 50 x 5/4'' VN
Spojnica 50 x 6/4'' VN
Spojnica 50 x 6/4
VN
SPOJNICE SA UNUTRAŠNJIM NAVOJEM 10 BAR
171.
172.
173.
174
174.
175.
176.
177.
178.
179.
Spojnica 25 x 1/2'' UN
Spojnica 25 x 3/4'' UN
Spojnica 25 x 1'' UN
Spojnica 32 x 3/4'' UN
Spojnica 32 x 3/4
UN
Spojnica 32 x 1'' UN
Spojnica 40 x 1'' UN
Spojnica 40 x 5/4'' UN
Spojnica 50 x 5/4'' UN
Spojnica 50 x 6/4'' UN
ZAVRŠNI ELEMENT
180.
181.
182.
183.
89,00
89,00
105,00
105,00
,
127,00
127,00
235,00
235,00
235,00
325,00
325 00
325,00
MP cena/kom.
115,00
115,00
115,00
146 00
146,00
146,00
235,00
320,00
325,00
325,00
MP cena/kom.
Završni element Ø25
Završni element Ø32
Završni element Ø40
Završni element Ø50
SPOJNICE SA HOLENDEROM
184. Spojnica sa holenderom 32 x 1'' (za ventil i cev)
185. Lakat spojnica sa holenderom 32 x 1'' (za ventil i cev)
(
g
)
HOLENDERSKI FITING (za elektromagnetne ventile)
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
MP cena/kom.
T‐razdelnjik sa 2 holendera 1'' VUUN
T‐razdelnjik sa 6/4 holendera 1'' VUUN
Lakat sa holenderom 1'' VUN
Lakat sa 2 holendera 1'' UUN
Krst sa 3 holendera 1'' VUUUN
Holender 1'' VUN
p
g
(
g
)
Nipla sa gumicom 1'' (za elektromagnetne ventile)
110,00
135,00
226,00
345,00
MP cena/kom.
210,00
238,00
MP cena/kom.
240,00
690,00
175,00
210,00
435,00
130,00
65,00
,
7
NATURALIST D.O.O. Beograd, Petra Konjovića 12‐ž tel/fax: 011/7514‐898, 011/7514‐899 mob: 063/33‐20‐81
e‐mail: [email protected] www.naturalist.rs
NIPLE
MP cena/kom.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
Nipla 1/2''
Nipla 3/4 ''
p
Nipla 1''
Nipla sa gumicom 1''
Nipla 5/4''
Nipla 6/4''
PRODUŽENA NIPLA (za montažu prskača)
PRODUŽENA NIPLA (za montažu prskača)
199. Produžena reducir nipla 3/4''x1/2''
MUFOVI
15,00
20,00
30,00
,
65,00
50,00
60,00
MP cena/kom.
MP cena/kom.
35,00
MP cena/kom.
200.
201
201.
202.
203.
204.
Muf 1/2''
Muf 3/4''
Muf 3/4
Muf 1''
Muf 5/4''
Muf 6/4''
KOLENA SA UNUTRAŠNJIM NAVOJIMA
KOLENA SA UNUTRAŠNJIM NAVOJIMA
205.
206.
207.
208.
Koleno 3/4'' UN
Koleno 1'' UN
Koleno 5/4'' UN
Koleno 6/4'' UN
T ‐ RAZDELNIK SA UNUTRAŠNJIM NAVOJIMA
209.
210.
211.
212.
T‐ razdelnik 3/4''
T‐ razdelnik 1''
T‐ razdelnik 5/4''
T‐ razdelnik 6/4''
ZATVARAČ SA VANJSKIM NAVOJEM
213. Zatvarač 1/2'' 214. Zatvarač 3/4''
215. Zatvarač 1''
35,00
40,00
40
00
50,00
138,00
180,00
MP
MP cena/kom.
/k
77,00
95,00
175,00
345,00
MP cena/kom.
110,00
135,00
238,00
450,00
MP cena/kom.
25,00
30,00
35,00
8
NATURALIST D.O.O. Beograd, Petra Konjovića 12‐ž tel/fax: 011/7514‐898, 011/7514‐899 mob: 063/33‐20‐81
e‐mail: [email protected] www.naturalist.rs
REDUCIRI (vanjski x unutrašnji navoj)
216.
217.
218.
219.
220.
221.
Reducir 1/2''x3/8''
Reducir 3/4''x1/2''
Reducir 1''x3/4''
Reducir5/4''x3/4''
/
Reducir5/4''x1''
Reducir6/4''x5/4''
REDUCIR NIPLE
MP cena/kom.
48,00
40,00
50,00
75,00
75,00
,
89,00
MP cena/kom.
222.
223.
224
224.
225.
226.
Reducir nipla 3/4'' x 1/2''
Reducir nipla 1'' x 3/4''
Reducir nipla 5/4'' x 3/4
Reducir nipla 5/4
x 3/4''
Reducir nipla 5/4'' x 1''
Reducir nipla 6/4'' x 5/4''
MUF REDUCIR
20,00
30,00
50 00
50,00
55,00
75,00
MP cena/kom.
227.
228
228.
229.
230.
Muf reducir 3/4''x1/2''
Muf reducir 1''x3/4''
Muf reducir 1
x3/4
Muf reducir 5/4''x1''
Muf reducir 6/4''x5/4'
40,00
50,00
50
00
110,00
175,00
BAŠTENSKI HIDRANT
BAŠTENSKI HIDRANT
BAŠTENSKI HIDRANT
231.
232.
233.
234
234.
235.
236.
237.
238.
MP cena/kom.
Ubodni baštenski hidrant, 3/4''
Ubodni baštenski hidrant, 1''
Adapter za crevo i ubodni baštenski hidrant
Koleno 3/4'' UN
UN
Koleno 3/4
Nipla 3/4 ''
Šaht okrugli 8'' (13/19cm, h=23cm) sa poklopcem
Adapter za slavinu (½'' / ¾'') i ''brzu'' spojnicu za crevo ‐ CLABER
Brza spojnica za baštensko crevo Ø3/4'' ‐ CLABER
660,00
660,00
277,00
77 00
77,00
20,00
485,00
90,00
150,00
9
NATURALIST D.O.O. Beograd, Petra Konjovića 12‐ž tel/fax: 011/7514‐898, 011/7514‐899 mob: 063/33‐20‐81
e‐mail: [email protected] www.naturalist.rs
KAP PO KAP I MIKRO‐IRIGACIJA
FITING PRIBOR ZA KAP PO KAP I MOKRO‐IRIGACIJU
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270
270.
271.
272.
273.
Reducir pritiska 1,2 bar, 3/4'' VUN
Spojnica Ø16x1/2'' VN
Spojnica Ø16x3/4'' VN
Spojnica Ø20x1/2'' VN
Spojnica Ø20x3/4'' VN
T‐rebrasta spojnica Ø16
T‐rebrasta spojnica Ø20
T‐spojnica Ø16
T‐spojnica Ø20
Rebrasta lakat spojnica Ø16
p j
Rebrasta lakat spojnica Ø20
Lakat spojnica Ø16
Lakat spojnica Ø20
Završni element Ø16
Završni element Ø20
Spojnica Ø16
Spojnica Ø20
Rebrasta spojnica Ø16
Rebrasta spojnica Ø16
Rebrasta spojnica Ø20
Spojnica Ø4‐6mm
T‐spojnica Ø4‐6mm
Lakat spojnica Ø4‐6
Krstasta spojnica Ø4‐6mm (pakovanje 10 komada)
Čep Ø4‐6mm
Kapaljka ubodna 2L/h
Kapaljka ubodna, 2L/h Kapaljka ubodna, 4L/h
Kapaljka ubodna, 8L/h
Spojnik kapaljke i creva Ø4‐6mm
Spojnik kapaljke i 2 creva Ø4‐6mm
Spojnik kapaljke i 4 creva Ø4‐6mm
Nosač sprinklera, ubodni, Ø6mm, L30cm (pakovanje 10 kom.) T l k ki
Teleskopski nosač sprinklera, L 30‐60cm (pakovanje 2 komada)
č i kl
L 30 60 ( k
j 2k
d )
Rotirajući mini sprinkler 1/4'', domet 0‐4,1m (pakovanje 5 komada)
Mikro rasprskivač, areal 1 x 5m (pakovanje 10 komada)
Cevni filter Ø13‐16mm, za kap po kap i mikro irigaciju
MP cena/kom.
895,00
42,00
42,00
55,00
55,00
25,00
75,00
102,00
138,00
20,00
25,00
75,00
95,00
50,00
60,00
52,00
71,00
15,00
20,00
12,00
10,00
10,00
150,00
8,00
30 00
30,00
30,00
30,00
20,00
20,00
20,00
250,00
250 00
250,00
200,00
200,00
260,00
10
NATURALIST D.O.O. Beograd, Petra Konjovića 12‐ž tel/fax: 011/7514‐898, 011/7514‐899 mob: 063/33‐20‐81
e‐mail: [email protected] www.naturalist.rs
CREVA I CEVI
CREVO SA KAPALJKAMA (prodaja na meru)
274. Kap po kap crevo Ø16, 2,1L/h, kapaljke na 0,33m
275. Kap po kap crevo Ø16, 2L/h, kompenzacione kapaljke na 0,3m
CREVO SA KAPALJKAMA (prodaja na kotur)
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
Kap po kap crevo Ø16, 2,1L/h, kapaljke na 0,33m , kotur 400m
Kap po kap crevo Ø16, 2 L/h, kapaljke na 0,60m , kotur 500m
Kap po kap crevo Ø16, 2 L/h, kapaljke na 0,75m , kotur 500m
Kap po kap crevo Ø16, 2 L/h, kapaljke na 1m , kotur 500m
Kap po kap crevo Ø20, 2 L/h, kapaljke na 0,3m , kotur 300m
Kap po kap crevo Ø20, 2 L/h, kapaljke na 0,6m , kotur 300m
Kap po kap crevo Ø20, 2 L/h, kapaljke na 0,75m , kotur 300m
Kap po kap crevo Ø20, 2 L/h, kapaljke na 1m , kotur 300m
CREVA SA KOMPENZACIONIM KAPALJKAMA (prodaja na kotur)
284.
8
Kap po kap crevo Ø16, 2L/h, kapaljke na 0,3m, kotur 500m
ap po ap c e o Ø 6, / , apa j e a 0,3 , otu 500
285. Kap po kap crevo Ø16, 2L/h, kapaljke na 0,5m , kotur 500m
286. Kap po kap crevo Ø16, 2L/h, kapaljke na 0,6m , kotur 500m
PODZEMNO CREVO SA KOMPENZACIONIM KAPALJKAMA
287 Podzemno crevo kap po kap Ø16, 2L/h, kapaljke na 0,33m 287.
Podzemno crevo kap po kap Ø16 2L/h kapaljke na 0 33m (kotur 100m ili 400m)
(kotur 100m ili 400m)
PE CEVI
MP cena/m
49,00
69,00
MP cena/m
29,00
31,00
28,00
26,00
50,00
37,00
34,00
32,00
MP cena/m
45,00
5,00
42,00
39,00
MP cena/m
96 00
96,00
MP cena/m
288.
289.
290
290.
291.
292.
293.
294.
295.
PE cev Ø3‐5mm (mikroirigacija)
PE cev Ø16mm, 3 bara (mikroirigacija)
Fleksibilno crevo Fany pipe (za prskače) 10 bara NP10 Ø12 5mm
Fleksibilno crevo‐Fany pipe (za prskače) 10 bara, NP10 Ø12,5mm
PE NP10 cev Ø20
PE NP10 cev Ø25
PE NP10 cev Ø32
PE NP10 cev Ø40
PE NP10 cev Ø50
25,00
49,00
95 00
95,00
52,00
65,00
105,00
140,00
210,00
11
Download

ovde - Naturalist