KaTalOG PrOiZvOda
lider U NavOdNjavaNjU KaP PO KaP
O Nama – Poljoprivreda
Avital d.o.o. je privatna kompanija osnovana 2002. u
Beogradu, u središtu Balkana,
specijalizovana za investiranje i menadžment
internacionalnih projekata, sa posebnom stručnom
orijentacijom ka prostoru zemalja bivše Jugoslavije.
Od 2003. godine kompanija Avital pruža sveobuhvatna
rešenja i kreira “ključ u ruke” projekte u širokom spektru
delatnosti uključujući sisteme za navodnjavanje, staklene
bašte, napredno uzgajanje useva, sistema za monitoring i
proizvoda za nutrigaciju.
Avital je ekskluzivni zastupnik Netafim-a, svetskog lidera u
sistemima za mikro - navodnjavanje i zastupnik kompanije
Everris koja je jedna od vodećih proizvođača specijalizovanih
mineralnih đubriva za široki spektar poljoprivrednih kultura.
Avital je aktivan na tržištu već nekoliko godina tokom kojih
smo realizovali mnogo uspešnih projekata. Avital tim je
sačinjen od eksperata iz oblasti tehnologije i agronomije
koji su proizvođačima na raspolaganju kao stručna podrška.
Verujemo da će razvoj poljoprivrede pozitivno uticati na naš
svakodnevni život. Razvoj poljoprivrede pozitivno utiče na
razvoj ekonomije, održava zelene površine, štiti životnu
sredinu, poboljšava kvalitet života i od ogromnog je značaja
za napredak zemlje i života njenih stanovnika.
Zato želimo da svoje znanje i ekspertizu u ovoj oblasti
iskoristimo tako da podstaknemo lokalne proizvođače da
usvoje i primene ove napredne agronomske metode.
Avital tim radi zajedno sa proizvođačima na primeni
visoko kvalitetnih, veoma isplativih, modularnih solucija
prilagođenih klimatskim ili terenskim specifičnostima.
Stvarajući i implementirajući ekološki optimalne
poljoprivredne programe Avital ostvaruje visoke prinose
vrhunskog kvaliteta, kako za izvoz tako i za domaće tržište.
Zajedno sa Vama, radimo na kreiranju uspešnih projekata
kojima ćete ostvariti brz i siguran povrat investicije.
PRAĆENJE I KONTROLA
AGRO-SERVIS
ODGOVARAJUĆI PROIZVODI
KAP PO KAP
PRSKAČI
AGRO-MAŠINE
NavOdNjavaNje U BiljNOj PrOiZvOdNji
KaPljaČi i laTerali
UNiram™ aS
driPNeT PC™
Proticaji: 0.70, 1.00, 1.60, 2.30, 3.50 l/h
Laterali: 16, 20 mm u prečniku
Debljina zida: 0.9, 1.0, 1.2 mm
Proticaji: 0.60, 1.00, 1.60 , 2.00, 3.00, 3.80 l/h
Laterali: 12, 16, 20, 22, 25 mm u prečniku
Debljina zida: 0.31, 0.38, 0.50, 0.63 mm
UNiram™ rC
driPNeT PC™ aS
Proticaji: 0.70, 1.00, 1.60, 2.30, 3.50 l/h
Laterali: 16, 20mm u prečniku
Debljina zida: 0.9, 1.0, 1.2 mm
Proticaji: 0.60, 1.00, 1.60 , 2.00, 3.00, 3.80 l/h
Laterali: 12, 16, 20, 22, 25 mm u prečniku
Debljina zida: 0.31, 0.38, 0.50, 0.63 mm
SUPer TYPHOON™ , PYTHON™ , OZliNe™
aNd HYdra™
Proticaji: 0.80, 1.10, 1.60, 2.70 l/h
Laterali: 12, 16, 22, 25, 35 mm u prečniku
Debljina zida: 0.20, 0.25, 0.31, 0.38, 0.50, 0.63 mm
STreamliNe™
Proticaji: 0.72, 1.05, 1.60, 2.2 l/h
Laterali: 12, 16, 22 mm u prečniku
Debljina zida: 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.31 mm
miKrOraSPrSKivaČi i miKrO-emiTeri
4
meGaNeT™
GYrONeT™ TUrBO
Model: 24D
Proticaj: 200, 250, 350, 450,
550, 650, 750 l/h
Proticaj: 200, 250, 300,
400, 500 l/h
adaPTer Za
miKrOraSPrSKivaČ
Sa miKrOCrevOm
Držač za stabilizaciju
mikrorasprskivača
meGaSTaNd™
Držač za stabilizaciju
mikrorasprskivača
TeHNOlOGije UZGOja USeva
FerTiKiT S-300
Osnovno, ekonomično rešenje za primenu na
otvorenom polju
Za proporcionalno đubrenje ili za primenu
đubriva odjednom
FerTiKiT Pd HiGH FlOW
Mogućnost rada na solarnu energiju
Isplativ sistem za fertigaciju za velike
projekte
NeTajeT HiGH FlOW
Precizni sistem za fertigaciju na
velikim projektima
TeNZiOmeTar
irriWiSe™ meNadŽer
radiONeT
NmC-Xl
Lak za postavljanje
Lak za upotrebu (centibar/millibar)
Dostupan u različitim dužinama
Bežično kontinuirano skupljanje podataka,
omogučujući njihovu analizu i pregled u
realnom vremenu
Bežična kontrola ventila i
protoka
Kontroler navodnjavanja za
više glavnih cevovoda
FleKSiBilNe Cevi
FlaTNeT™
KONeKTOri
POlYNeT™
KONeKTOri
FlaTNeT™
POlYNeT™
Prečnik: 2”, 3”, 4”
Bez ili sa startnim
konektorima
Prečnik: 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”
Bez ili sa startnim
konektorima
maŠiNa Za
POlaGaNje i
iZvlaČeNje
2- 4” fleksibilne cevi
5
NavOdNjavaNje vOĆarSKiH KUlTUra
KaPljaČi i laTerali
UNiram™ HCNl
TiraN™
Proticaji: 0.85,1.25, 2.00, 2.90, 4.40 l/h
Lateral: 16, 20 mm prečnika
Debljina zida: 0.9, 1.0, 1.2 mm
Proticaji: 1.00, 1.50, 2.00, 4.00, 8.00 l/h
Lateral: 16, 20 mm prečnika
Debljina zida: 0.9, 1.0, 1.2 mm
UNiram™ CNl
Proticaji: 0.70, 1.00, 1.60, 2.30, 3.50 l/h
Lateral: 16, 20 mm prečnika
Debljina zida: 0.9, 1.0, 1.2 mm
UNiram™ aS
Proticaji: 0.70, 1.00, 1.60, 2.30, 3.50 l/h
Lateral: 16, 20 mm prečnika
Debljina zida: 0.9, 1.0, 1.2 mm
UBOdNi KaPljaČi
Modeli: PC and PC-LCNL
Proticaji: 2.00, 4.00, 8.50 l/h
miKrOraSPrSKivaČi i miKrO-emiTeri
GYrONeT™
Modeli: LR & LRD, SR & SRD, UD and JET
Proticaji: 27, 40, 58, 70, 90,120, 150, 200, 250, 300l/h
SUPerNeT™
Modeli: LR & LRD, SR & SRD, SSR, UD, GS i JET
Proticaji: 20, 30, 35, 40, 50, 58, 70, 90, 110 l/h
viBrONeT™ Ur
Proticaji: 28, 60, 70, 100 l/h
6
STaNdardNa & KOPlja Za NavOdNjavaNje
Sa reGUlaCijOm PriTiSKa
Modeli: Standardna, PC & PC-CNL (anti-drain)
Proticaji: 12, 17, 20, 22, 25, 30, 35, 40 l/h
TeHNOlOGije UZGOja USeva
FerTiKiT S-300
Osnovno, ekonomsko rešenje za
primenu na otvorenom polju
Za proporcionalno đubrenje ili
za primenu đubriva odjednom
FerTiKiT PB
NeTajeT BYPaSS
Isplativ sistem za fertigaciju za projekte
srednje veličine
Precizni sistem za fertigaciju za projekte
srednje veličine
SiNGleNeT
FrOSTie
NmC-PrO
Sistem sa dvožilnim kablom za
kontrolu ventila i protoka
Kontroler za borbu protiv mraza
Jedinstven i napredni kontroler
navodnjavanja za projekte srednje veličine
NeTaSeNSe
WeaTHer STaTiON
irriWiSe™ meNadŽer
Brzo reagovanje
Bez održavanja
Dostupno za različite tipove tla
Praćenje lokalnih klimatskih uslova
Širok opseg profesionalnih
senzora i proračuna
Lako za instalaciju
Neprestano bežično skupljanje podataka sa
polja, omogučujući njihov pregled i analizu u
stvarnom vremenu
7
NavOdNjavaNje U ZaŠTiĆeNOm PrOSTOrU
KaPljaČi i laTerali
UNiram™ HCNl
TiraN™
SUPer TYPHOON™
Proticaji: 0.85 ,1.25, 2.00, 2.90, 4.40 l/h
Lateral: 16, 20 mm prečnik
Debljina zida: 0.9, 1.0, 1.2 mm
Proticaji: 1.00, 1.50, 2.00, 4.00, 8.00 l/h
Lateral: 16, 20 mm prečnik
Debljina zida: 0.9, 1.0, 1.2 mm
Proticaji: 0.80, 1.10, 1.60, 2.70 l/h
Lateral: 12, 16 mm prečnik
Debljina zida: 0.20, 0.25, 0.31, 0.38,
0.50, 0.63 mm
UNiram™ CNl
Flow rates: 0.70, 1.00, 1.60, 2.30, 3.50l/h
Dripperlines: 16, 20mm diam
Wall thickness: 0.9, 1.0, 1.2mm
driPNeT PC™
UBOdNi KaPljaČi
PaUKOvi
Proticaji: 0.60, 1.00, 1.60 , 2.00, 3.00, 3.80 l/h
Lateral: 12, 16, 22 mm prečnik
Debljina zida: 0.31, 0.38, 0.50, 0.63, 0.90, 1.0 mm
Modeli: PCJ, PCJ-LCNL I PCJ-HCNL Proticaji: 0.5,
1.2, 2.0, 3.0, 4.0, 8.0, 12.0 l/h
Veliki izbor pratećeg programa
miKrOraSPrSKivaČi i miKrO-emiTeri
8
SPiNNeT™
SPiNNeT™ Sd
COOlNeT™ PrO
Modeli: LR, FLT i SR
Proticaji: 50, 70, 90, 120, 160, 200 l/h
Modeli: LR, FLT i SR
Proticaji: 090/050, 120/070, 160/070,
160/090, 200/090, 200/120 l/h
Modeli: Krst , “T” i sa jednom diznom
Proticaji: 5.5, 7.5 l/h i čep za diznu
viBrONeT™ Ud
miSTNeT™
Proticaji: 25, 40, 50 l/h
Proticaji: 15, 25 l/h
TeHNOlOGije UZGOja USeva
FerTiKiT PB iNliNe
NeTajeT iNliNe
NeTajeT BYPaSS
Isplativ sistem za fertigaciju za
projekte na manjim površinama
Precizan sistem za fertigaciju za
projekte na manjim površinama
Sistem za preciznu fertigaciju za
projekte srednjih veličina
miST GUard
NmC KONTrOler Klime
NmC-jUNiOr
Kontroler zamagljivača za rashlađivanje
i vlaženje vazduha
Klimatski kontroler za različite klimatske
uslove u više plastenika
Više funkcionalni kontroler
navodnjavanja za manje projekte
mOdeli PlaSTeNiKa
mOdeli Od POlieTileNa
Klasični 8.0/9.6 m | Tropski 6.4 m | Tuneli 8.0/10.0 m
Opcije sa krovnom ventilacijom: Fiksni | Otvoreno - mobilan |Zatvoren
Otvor krovne ventilacije: 1.2-1.7 m
Visina oluka: 4.00-4.75 m
Opciono, krovna ventilacija sa anti insket mrežom od 25-50 meša
9
PrOGram ParKOvSKOG NavOdNjavaNja
KaPljaČi i laTerali
TeCHliNe™ Cv
Proticaji: 1.00, 1.60, 2.30 l/h
Lateral: 16, 17 mm prečnik
Debljina zida: 1.2mm
BiOliNe™ aS
TeCHNeT™
Proticaji: 1.00, 1.60, 2.30 l/h
Lateral: 16, 17 mm prečnik
Debljina zida: 1.2 mm
Proticaji: 1.00, 1.60, 2.0 l/h
Lateral: 16 mm prečnik
Debljina zida: 0.9, 1.0, 1.2 mm
UNiTeCHliNe™ aS
Proticaji: 1.00, 1.60, 2.30 l/h
Lateral: 16, 17 mm prečnik
Debljina zida: 1.2 mm
SCaPeliNe™
laNdliNe™
Proticaji: 1.50, 2.00, 4.00 l/h
Lateral: 16 mm prečnik
Debljina zida: 1.0 mm
Proticaji: 2.00 l/h
Lateral: 8 mm prečnik
Debljina zida: 0.8 mm
PC dUGmaSTi KaPljaČi
dUGmaSTi KaPljaČi
PCj dUGmaSTi KaPljaČi
Modeli: Techflow CNL
Proticaji: 2.0, 4.0, 8.5 l/h
Modeli: Dugmasti i za kontejnere
Proticaji: 2.0, 4.0, 8.0 l/h
Modeli: Techflow Junior CNL
Proticaji: 2.0, 3.0, 4.0 l/h
OdGOvarajUĆi PrOiZvOdi
10
aQUaNeTPlUS® veNTili
aQUaPrO
Regulatori pritiska sa jednostavnom upotrebom
Ventil za kontrolu
jedne zone
KONTrOleri
NavOdNjavaNja
UBOdNi KONeKTOri
PrOGram NavOdNjavaNja U rUdarSTvU
KaPljaČi, laTerali i miKrOraSPrSKivaČi
leaCH liNe X™
GYrONeT™ TUrBO
Proticaji: 1.00, 1.50, 2.00, 4.00, 8.00 l/h
Lateral: 16, 20 mm prečnika
Debljina zida: 0.9, 1.0, 1.2 mm
Proticaji: 200, 250, 300, 400, 500 l/h
FleKSiBilNe Cevi
FlaTNeT™ KONeKTOri
FlaTNeT™
rUČNa maŠiNa Za Cevi
Prečnik: 2”, 3”, 4”
Sa ili bez ugrađenih startnih konektora
2- 4” fleksibilne cevi
OdGOvarajUĆi PrOiZvOdi
HemijSKi OTPOrNi
reGUlaTOri PriTiSKa
HemijSKi OTPOrNi UBOdNi KONeKTOri
11
PraTeĆi PrOiZvOdi
SPOjNiCe
TaNKOZidNi laTerali
Veliki izbor brzih spojnica sa prstenom za
laterale od 16, 22, 25 mm
Veliki izbor FLER spojnica za laterale od
12,16, 22, 25, 35 mm
Veliki izbor “twist lock” spojnica
za laterale od 16, 22, 25 mm
deBelOZidNi laTerali
Veliki izbor ubodnih spojnica za laterale
od 12, 16, 17, 20 mm
Veliki izbor FLER spojnica za laterale od
16, 17, 20, 23 mm
dOdaTNa OPrema
ravNa raČva
“T” raČva
veNTili Za iSPiraNje laTerala
KliPSe i ČePOvi
alaT Za laTerale
veNTili Za laTerale
iNdiKaTOr
PriTiSKa
KOPlja
aGrO-maŠiNe
maŠiNe Za iZvlaČeNje
12
maŠiNe Za POlaGaNje
i iZvlaČeNje
maŠiNe Za POdPOvrŠiNSKO
POlaGaNje laTerala
FilTeri
rUČNi diSK FilTeri
aUTOmaTSKi diSK FilTeri
Inovativan dizajn za hvatanje i zadržavanje
velikih količina nečistoća u vodi
Jedinstven dizajn disk filtracije
aUTOmaTSKi FilTeri Sa SiTOm
FilTeri Sa GraNUlaTOm
Automatski filteri sa samo-čišćenjem
za višenamensku upotrebu
Filteri sa granulatom odvajaju suspendovane
materije iz vode dok ona teče kroz granulat u
tanku pod pritiskom
HidrOCiKlONi
Separator peska
veNTili
KONTrOlNi veNTili
aQUaNeTPlUS® veNTili
reGUlaTOri PriTiSKa
Veliki izbor veličina, pritiska i primena radi
zadovoljavanja različitih kontrolnih potreba
na složenim projektima navodnjavanja,
od izvora vode do poslednjeg kapljača.
Elektro kontrolisani ventili sa
regulacijom pritiska
Redukuje uzvodni pritisak i smanjuje
konstantu nizvodnog pritiska bez obzira na
promenljive potrebe ili variranja uzvodnog
pritiska
vaZdUŠNi veNTili i vOdOmeri
vaZdUŠNi veNTili
vOdOmeri
13
KONTaKTirajTe NaS
Za viŠe iNFOrmaCija O aviTalOvOj ŠirOKOj PaleTi
PrOiZvOda Za NavOdNjavaNje KaP PO KaP, ServiSU i
reŠeNjima, mOlimO vaS da POSeTiTe WWW.aviTal.rS
ili da NaS KONTaKTiraTe: [email protected]
25
10
17
9
8
16
18
7
24
23
15
6
2
3
1
4
19
20
1
2
6
11
15
16
24
25
11
5
1.
13
26
2.
3.
4.
14
5.
22
6.
7.
21
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
21
22.
23.
24.
25.
26.
rudnap agrar - Pavlovci
120 ha navodnjavanje i protivmrazna zaštita jabuke
vlabons group - jazak
navodnjavnje
atos vinum x- mala remeta
automatizacija sistema za navodnjavnje i ishranu
vulin comerc - ruma
75 ha navodnjavanje jabuke i kruške
lucky commerc - Slankamen
navodnjavanje jabuke
ripe Fruit Farm - Selenča
50 ha navodnjavanje jabuke i trešnje
Carnex - vrbas
navodnjavanje jabuke
Peragro - Crvenka
40 ha navodnjavanje jabuke
agropromCom - ljutovo
32 ha navodnjavanje jabuke i sljive
appleworld - riđica
navodnjavanje jabuke
Biostar - vojvoda Stepa
2004 120 ha navodnjavanje i protivmrazna zaštita
Carska jabuka - Carska Bara
2003 navodnjavanje i protivmrazna zaštita jabuke
Pik južni Banat - Bela Crkva
150 ha navodnjavanje jabuke i breskve
Granice - mladenovac
navodnjavanje i protivmrazna zaštita kruške
Fruit eco - Gornji Podgradci
80 ha navodnjavanje voćnjaka jabuka
lucicagrar - Prigrevica
300 ha lineari
Pincir - apatin
automatska jedinica za navodnjavanje i ishranu povrća
lazar Đukic - Gospođinci
oprema za navodnjavanje
invitro - debrc
automatska jedinica za navodnjavanje i ishranu povrća
PiK 7 jul - debrc
automatska jedinica za ishranu povrća
Greenonly - Svilajnac
automatski sistem za navodnjavanje začinskog bilja
Zelena Bašta - Saraorci
automatska jedinica za navodnjavanje i ishranu povrća
Staklenik - Gložan
kontrola klime
marbo Bački maglić
navodnjavanje krompira
Branko Horvat Tavankut
sistem za navodnjavanje i ishranu jabuke
Poljoprivredni institut Tamis - Pančevo.
Rajiceva 1, 11000 Belgrade, Serbia
Tel: +381 11 2625630 | 2625684
www.avital.rs | [email protected]
Download

KaTalOG PrOiZvOda