Agencija za vrabotuvawe na Republika Makedonija
Obrazec PPR
PRIJAVA ZA POTREBA OD RABOTNIK
Centar za vrabotuvawe_________________________
1 Naziv na rabotodava~ot
2 Edinstven mati~en broj na subjektot
3 Reden broj na delovnata edinica
[ifra i naziv na prete`nata dejnost na
rabotodavecot
5 Ulica i broj
4
6 Op{tina
7 Naseleno mesto
8 Telefon
9 Faks
10 E-mail
11 Edinstven dano~en broj
12 Lice za kontakt
13 Broj na barani rabotnici
14 Rabotno mesto
15 Naseleno mesto
16 Rabotno mesto e
Dali rabotnoto mesto e so posebni
17
ovlastuvawa
18 Raspored na rabotno vreme
19 Pari~en iznos na osnovna plata
20 Vid na vrabotuvawe
21 Rabotno vreme
22 Rabotnikot }e raboti
23 Stepen na stru~na podgotovka
Stepen na zavr{eno obrazovanie
24
25 Vid na zavr{eno obrazovanie
1. novootvoreno
2. uprazneto
1. da
2. ne
1. neopredeleno vreme 2. opredeleno vreme 3. sezonsko
________ ~asovi nedelno (mah. 40)
1. pretpladne 2. popladne 3. dvokratno 4. vo smeni
nkv pkv
kv
vkv
nsp
ssp
v{p vsp
I, II, III, IV, VБ, VА, VIБ, VIА, VIIБ, VIIА, VIII,
bez obrazovanie, nepoznato
26 Profil
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Stranski jazici
Poznavawa od oblasta na kompjuteri
Rabotno iskustvo
Drugi sposobnosti i ve{tini
Voza~ka dozvola
Sertifikati
Drugi specifi~ni barawa za rabotata
Proverka na rabotni sposobnosti
Adresa za kontakt za ovaa prijava
Telefon za kontakt za ovaa prijava
1. ne e potrebno
A
B
1. da
2.da ________ godini
C
D
E
2. ne
E-po{ta za kontakt za ovaa prijava
Datum na oglasuvawe
39 Na~in na koj }e se obezbedat rabotnici
Datum
_________________
1. bez oglasuvawe 2. so oglasuvawe vo AVRM
3. so oglasuvawe vo dneven pe~at 4.so posreduvawe na AVRM
5. so posreduvawe na drugi agencii za vrabotuvawe
Potpis na ovlasteno lice
__________________________
Popolnuva Agencijata za vrabotuvawe na Republika Makedonija
Registerski broj na prijavata (PPR)
Datum na priem na prijavata
_____________________ godina
Potpis i pe~at
____________________________________
Download

PPR OBRAZEC.pdf