JUDG OC ,,13 Noemvri,, -Skopje
Оbjekt______________
Ul:__________________
Tel:________________
PRIJAVA
Za upis na dete vo gradinka
PODATOCI ZA DETETO
Ime i prezime na deteto
_______________________________________________
Den,mesec,godina i mesto na ra|awe
____________________________________
Pol i nacionalnost
a) -M
b) -@
_______________________________
Data na priem
_______________________________________________________
EMBG na deteto_____________________________________
PODATOCI ZA RODITELITE
Ime i prezime
_______________
Nacionalnost
_______________
Obrazovanie
_______________
Vraboten-a vo...
______________
Rabotno mesto
_______________
Rabotno vreme
_______________
Telefon na rabota/mobilen
_______________
TATKO
_______________
MAJKA
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
PODATOCI ZA SEMEJSTVOTO
Doma{na adresa
_____________________________________________________
Doma{en telefon
____________________________________________________
Deteto `ivee so
a)dva roditela b)majka v)tatko g)staratel
Broj na ~lenovi vo semejstvoto __________
Dali deteto prethodno posetuvalo druga predu~ili{na ustanova:
DA
NE
Koja_______________na koja vozrast_________________________
Dali deteto bi go vklu~ile vo dopolnitelni aktivnosti {to gi nudi
gradinkata:
DA
NE
Dali deteto e alergi~no na hrana (koja) ili drug vid na alergija?
________________________________________________________________
________
Dali deteto ima hroni~na bolest i koja (od {to naj~esto boleduva)?
Dali deteto prele`alo nekoi zarazni bolesti i koi?
________________________________________________________________
________
Dali treba posebno vnimanie na deteto vo odnos na potrebite za
negovoto zdravje (poradi anomalii, zabaven psihofizi~ki razvoj, bolest,
alergii i sl.)?
________________________________________________________________
________
Dali deteto e uredno i redovno vakcinirano?
________________________________________________________________
________
Navedete ja zdravstvenata ustanova kade {to se le~i deteto i mati~niot
lekar.
N A P O M E N A:
1.Vo prilog na ovaa prijava potrebno e da dostavite uredna lekarska
potvrda za zdravstvenata sostojba na deteto od mati~en lekar.
2.Potrebno e i da dostavite fotokopija od vakcinalniot status na
deteto.
I Z J A V A:
Izjavuvam deka navedenite podatoci se to~ni, a isto taka deka pri
upisot na moeto dete sum informiran za ku}niot red na Gradinkata, kako
i so odredbite na Pravilnikot za pla}awe nadomest za prestoj na decata
vo gradinka.
Vo vrska so toa, izjavuvam deka }e go po~ituvam ku}niot red na
Gradinkata, a nadomestokot }e go pla}am redovno sekoj mesec, a najdocna
do 15 -ti vo mesecot.
Soglasen sum, vo sprotivno deteto da bide ispi{ano (za nepla}awe na
nadomestokot za eden mesec), a Gradinkata svoite pobaruvawa da gi
ostvari po sudski pat.
Promenite na podatocite(adresa na `iveewe, kontakt telefon)
vedna{ da bidat prijaveni kaj u~itelkite.
Vo prilog na prijavata vi go doatavuvame rasporedot na aktivnostite
vo tekot na denot.
Data
Popolnil
________________
________________________
Skopje
Download

JUDG OC ,,13 Noemvri,,