APARAT ZA ELEKTROSTIMULACIJU
EKSPOGAL
Napon napajanja
Nominalna struja
Mrežni osigurač
Zaštitna klasa
Ispitni napon
Intenzitet struje
Tajmer
Kraj terapije
Težina
Dimenzije
220V / 50Hz
max. 0,15A
220V, 0,63A (M)
zaštitna klasa I, tip BF
2.5 kV
Do 30mA
Digitalni, od 0 do 99 min.
Automatski, nakon isteka vremena terapije i označava se zvučnim signalom.
1 kg
240 x 150 x 70 mm
OSTALE KARAKTERISTIKE :
- EKSP : eksponencijalni strujni impulsi E1 i E2,
- P/T : pravougaoni, trougaoni ili srednji tzv. M impulsi
- Sp : paketi impulsa
- ŠIRINA IMPULSA : od 100uS do 500mS,
- TRAJANJE PAUZE : od 100uS do 2000mS (2 sekunde),
- TENS : tens impulsi
- PODE : meni za podešavanje rezolucije, tj. Koraka promene jačine struje i uključivanje/isključivanje vizuelne i
zvučne indikacije impulsa na pacijenu.
- GALVANSKA STRUJA
- DIGITALNO POJAČANJE STRUJE ,
- ZVUČNI ALARM ZA KRAJ TERAPIJE...
JENA MEDICAL D.O.O
Proizvodnja profesionalnih medicinskih aparata
Download

Brošura