Téma: Chytila jsem na pasece motýlka
Cíl: Seznámit děti s některým hmyzem a jejich životem.
Tvoření : „ Motýl, beruška“ z roliček toalet.papíru
Pozorování hmyzu v přírodě
Omalovánky, vystřihovánka do okna – motýl
DH „ Včelky a květiny“ děti přiřazují na obrázek okvětní lístky podle počtu, barvy (skupinově i
individuálně)
Grafomotorika – pavučina
Gym DH „ Co housenky jedí“
DH“Na kuklu“ – poznávací hra
Cvičení se šátky – hra na motýly
Práce s encyklopedií – vyhledávání informací o hmyzu, čtení
DH“Housenka a listy“ - několik nakreslených listů po dvou stejných, děti – housenky se hledají
navzájem podle stejného listu zrakové rozlišování)
gymnastika mluvidel - „Kdo to bzučí, kdo je moucha?“- sluchová hra
O pavoucích – znalosti a vědomosti z encyklopedií, povídání zajímavostí,pozorování v přírodě –
snaha o terárium
Pohádka „ Proč má pavouk osm noh“
Pavouk číhá v síti, brzo mouchu chytí – labyrint
Pavučina - grafomotorika
Mouchy: básnička Hádaly se… (poslechově)
PH „ Spadla moucha do capoucha“ – s míčkem
PH „Na mouchu“ – děti chytají mouchu,která létá nad nimi (na tyčce a provázku přivázaný
ubrousek (výskok z místa)
Rozpočítadlo:
DH „Na probuzenou stonožku“(před,za,hmatově soc.hra)
Báseň poslechově
Hádaly se čtyři mušky
o drobeček tvarohu,
Pátá co je rozháněla,
Schválně šláply na nohu.
Ještě se jí vysmívaly,
proč nenosí bačkory,
potom tvaroh rychle sluply,
odletěly za hory.
Hra s říkankou
Spadla moucha do capoucha, zlámala si koleno.
Tři neděle naříkala, tuze jí to bolelo.
Rozpočítadlo:
Ententýky, samaraka dýky, smaraka dykytá,
kdo ty mouchy pochytá?
En ten ten, je to tenhle ten!
Téma – Slepičko, dej vajíčko
Záměrem tématu je seznámi t děti prostřednictvím hravých činnosti se znaky jara a jeho spojení
s další tradicí a tou jsou VELIKONOCE.
Co se děti naučily? – umět čerpat z knih a encyklopedií
-chápat tradici jako součást život člověka
- umět společně prožívat slavnostní a sváteční chvilky
- správně stolovat
Koledy : Barvičky mi slípka snědla
Nejdřív snědla, potom zbledla.
A už naše slepice, snáší samé kraslice.
Hody hody přednáším, sukýnky Vám vypráším.
Na pomlázku mašlička, do košíčku vajíčka.
Hody hody doprovody dejte vejce malovaný, nedáte mi malovaný dejte aspoň bílý, slepička Vám
snese jiný.
Téma – Moje město
Prostřednictvím tématu se děti seznámí konkrétněji s místem,kde žijí a seznámí se blíže
s profesemi lidí,žijících v jejich městě. Zároveň nám téma pomohlo k sestavení hudebně dramatického pásma pro maminky v kulturním domě.
Co se děti naučily? - základní poznatky o našem městě
-základní poznatky o pojmu Národní park
-naučit se konkrétně chránit přírodu
-naučit se vzájemně si pomáhat
Stojí město Nepovězto,
Dějí se tam věci!
Válejí tam z písku těsto
Pečou chleba v kleci.
Housky pečou kominíci,
Uštipujou kousky,
Pekař chodí po ulici,
Od sazí má vousy.
Chytají tam listonoši
Kapry do čepice.
Rybáři tam nosí v koši
mokré pohlednice.
Pes tam mňouká, kočka kuká,
Kanár bydlí v soudku,
Když dědeček zlobí kluka
Stojí za trest v koutku.
Myslivci – báseň
Nosí klobouk zelený se smrkovou šiškou,
kamarádí s jeleny, veverkou i liškou.
Písnička s pohybem
Mysliveček skoro vstává,na zajíčka pozor dává.
Mysliveček dup, dup, dup a zajíček cup, cup, cup.
Báseň:
Listonoš
Šel listonoš do ulice, nesl v kapse pohlednice.
Všude kde ho čekali, klobouk před ním smekali.
Písnička:
Jede, jede poštovský panáček, jede, jede, poštovský pán.
Má malé autíčko, veze Ti psaníčko, jede, jede, poštovský pán.
Báseň: Pekař
Těsto válí, v díži mísí s tím co spálí, rady ví si.
Peče housky, peče chleba, prostě všechno co je třeba.
Báseň Hasič
Trámy hoří, střecha padá jedem k ohni tradá, tradá.
Velitel už nasedá, zachráníme co se dá.
Taneček: Šenkýřka
Jen ty mně šenkýřko, piva nalej,piva nalej,piva nalej, na to se nekoukej, že jsem malej,že jsem
malej, že jsem malej.
Tohle město – nepověz to,
přesto jméno má.
Ve znaku má stromek lípu,
podle ní se nazývá.
Jak se tedy jmenuje?
Krásná Lípa – tohle je!
Písnička pro maminku:
To se podaří
Maminko, mámo, já Tě mám rád, chtěl bych Ti něco k Tvému svátku dát.
Kytičku, růžičku, že Tě nosím v srdíčku a tuhle malou písničku.
Maminko, mámo to se podaří, náš táta se mnou dneska uvaří. Mističku,pudinku a navrch
rozinku a k tomu velkou pusinku.
Download

Téma: Chytila jsem na pasece motýlka