TASOS
LIMENAS, LIMENARIA, POTOS
12 DANA – PAKET ARANŽMAN
BUS +TRAJEKT+ SMEŠTAJ
ODLOŽENO PLAĆANJE I DO 9 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE!!!!
CENA ARANŽMANA u € po OSOBI
Program putovanja sa cenovnikom br.4 od 01.03.2015.
Trajanje aranžmana
Naziv Objekta
Od
23.05.
Do
03.06.
Od
01.06.
Do
12.06.
Od
10.06.
Do
21.06.
Od
19.06.
Do
30.06.
Od
28.06.
Do
09.07.
Od
07.07.
Do
18.07.
Od
16.07.
Do
27.07.
Od
25.07.
Do
05.08.
Od
03.08.
Do
14.08.
Od
12.08.
Do
23.08.
Od
21.08.
Do
01.09.
Od
30.08.
Do
10.09.
Od
08.09.
Do
19.09.
Od
17.09.
Do
28.09.
Od
26.09.
Do
07.10.
Usluga
Struktura
AMY
NA, TV,
S/2
65
75
99
135
149
169
195
195
195
195
169
139
105
79
-
ALEXANDRA
NA, TV
S/2
69
79
109
139
155
175
195
195
195
195
175
145
109
85
55
EDELWEISS
NA,
TV,AC*
S/3
69
75
109
119
129
159
179
179
179
179
159
129
99
79
59
S/2
75
79
115
139
159
189
209
209
209
209
189
149
119
89
69
EVRIDIKI
NA,
TV,AC*
BAZEN
NIKOS
NA,
TV, AC*
NATASSA
NA, TV,
AC*
VANA
ANNA
LIMENAS
S/2
79
85
125
159
169
199
229
229
229
219
199
169
129
89
-
S/2 tip
C
75
79
115
149
159
189
219
219
219
209
189
159
119
79
-
S/3
65
69
95
129
139
149
169
169
169
169
149
129
99
69
55
S/2
69
75
99
139
149
169
195
195
195
195
169
149
109
79
59
S/2
69
75
99
139
149
169
195
195
195
195
169
149
115
75
59
NA,
TV, AC*
S/3
69
75
99
135
145
155
179
179
179
179
149
139
105
69
59
S/2
75
79
105
145
155
175
199
199
199
199
169
159
119
79
69
NA,
TV, AC*
A/4
69
79
99
119
149
159
189
189
189
189
159
139
99
75
-
A/3
79
89
109
145
155
179
199
199
199
199
169
159
119
85
-
S/3
65
75
95
115
139
149
179
179
179
179
149
129
89
69
-
LIMENARIA
ARMENO
NA,TV,
AC*
KIPARISIOU
NA,
TV, AC*
S/2
79
89
109
145
155
179
199
199
199
199
169
159
119
85
-
S/2
79
89
109
155
165
185
209
209
209
209
175
159
125
85
-
A/4
75
85
109
115
155
165
189
189
189
189
159
139
95
79
65
A/3
79
89
115
149
159
189
219
219
219
219
175
159
125
89
69
S/2
79
89
115
149
159
189
219
219
219
219
175
159
125
89
69
Argus tours D.O.O. – jednočlano, Serbia, 11000 Beograd, Balkanska 51, tel/fax +381 11 761 76 60; Agencija za privredne registre br. 1819-2005, Banca Intesa: 160-0000000164156-77, PIB 100183496;
Polisa osiguranja od odgovornosti iz delatnosti Uniqa osiguranja br. 6-61633
Trajanje aranžmana
Naziv Kuće
Usluga
Struktura
POTOS
KOULA
NA,
TV, AC*
MARKOS
NA,
TV, AC*
DIMITRIS
NA,
TV, AC
MARGARITA
NA
TV, AC*
MARIA
NA
TV, AC*
Od
23.05.
Do
03.06.
Od
01.06.
Do
12.06.
Od
10.06.
Do
21.06.
Od
19.06.
Do
30.06.
Od
28.06.
Do
09.07.
Od
07.07.
Do
18.07.
Od
16.07.
Do
27.07.
Od
25.07.
Do
05.08.
Od
03.08.
Do
14.08.
Od
12.08.
Do
23.08.
Od
21.08.
Do
01.09.
Od
30.08.
Do
10.09.
Od
08.09.
Do
19.09.
Od
17.09.
Do
28.09.
Od
26.09.
Do
07.10.
59
65
69
79
85
69
75
79
69
79
79
69
75
79
85
95
79
85
89
79
89
89
89
95
99
115
125
105
115
125
105
125
125
119
125
129
139
149
129
139
159
119
149
149
125
145
169
155
175
139
149
179
159
179
179
135
155
179
165
185
149
159
189
169
195
195
165
185
199
195
225
179
189
229
189
229
229
165
185
199
195
225
179
189
229
189
229
229
165
185
199
195
225
179
189
229
189
229
229
165
185
199
195
225
179
189
219
179
219
219
109
129
159
155
175
135
145
179
159
179
179
105
119
139
139
159
119
139
149
139
149
149
89
95
115
109
119
99
109
119
99
119
119
69
75
79
75
85
69
75
79
79
79
79
59
69
69
79
85
89
95
119
129
145
159
159
185
169
199
199
239
199
239
199
239
199
239
159
189
149
169
115
125
79
89
69
79
S/4
S/3
S/2
S/3
S/2
S/4
S/3
S/2
A/4
A/3
S/2
S/3
S/2
Legenda: S – studio; A –apartman, NA – najam, TV – televizor, AC* - klima uređaj (posebno se plaća);
USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANCA INTESA za efektivu, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana u 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditnih kartica INTESA BANKE i VISA, MASTER i DINA kreditnih kartica
KOMERCIJELNE BANKE - isključivo u agenciji Argus Tours, ili 45 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan
pre početka aranžmana ili u 8 jednakih mesečnih rata - čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije), bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na
osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom
tržištu, cena aražmana podleže promeni.
CENA AUTOBUSKOG PREVOZA za putnike koji koriste samo uslugu prevoza. (mesta na prevozu su ograničena)
DESTINACIJA
LIMENAS
LIMENARIA
POTOS
Program putovanja:
MESTO POLASKA
VREME
POLASKA
CENA
POVRATNE
KARTE
JEDAN
PRAVAC
NOVI SAD – ŽELEZNIČKA STANICA
15h
75 €
55 €
BEOGRAD – PARKING ʺ BUVLJA PIJACA
17h
65 €
45 €
NIŠ – ŽELEZNIČKA STANICA
20h
65€
45 €
1.dan Putovanje - Beograd sastanak putnika na parkingu preko puta »Buvlje pijace« na Novom Beogradu, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke Borbe , minimum pola sata pre predviđenog
vremena polaska. Polazak autobusa u navedeno vreme. Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima; 2.dan – 10.dan Tasos - dolazak u mesto odredišta, smeštaj, boravak u objektu
na bazi izabrane usluge, noćenje; 11.dan Tasos - napuštanje objekta, putovanje. Polazak autobusa u navedeno vreme (oko 14.00 h po lokalnom vremenu)u odnosu na informaciju
našeg predstavnika. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima; 12.dan Beograd - Dolazak u Beograd, na mesto polaska. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 07,00h (u zavisnosti
od uslova na putu i granica).
Polazak autobusa datuma navedenog u tabeli:
- iz NOVOG SADA u 15,00 h sa parkinga želelezničke stanice, kod stare lokomotive, (doplata 1.500 DIN.);
- iz BEOGRADA u 17,00 h na parkingu preko puta »Buvlje pijace« na Novom Beogradu, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke Borbe);
- iz NIŠA u 20,00 h sa parkinga ispred železničke stanice.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - motel Predejane - Srbija (pauza minimum 30 minuta), Mak benzinska pumpa - Makedonija (pauza minimum 20 minuta), Eko benzinska
pumpa - Grčka (pauza minimum 20 minuta), a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 20€ po osobi, osim za smene 23.05, 01.06, 17.09, i 26.09, gde se u slučaju korišćenja sopstvenog prevoza plaća puna cena paket
aranžmana. Organizator putovanja zadržava pravo da za određene smene prodaje isključivo paket aranžman, bez mogućnosti umanjenja cene za sopstveni prevoz. U slučaju
spajanja smena na našem prevozu cena aranžmana za drugu smenu se umanjuje za 20€ po osobi. U slučaju spajanja smena na sopstvenom prevozu ukupna cena aranžmana se
umanjuje za 40€ po osobi (osim za smene 23.05, 01.06. i 17.09. gde važi popust samo za spajanje smena ). Spajanje TRI SMENE moguće je isključivo na sopstvenom prevozu, a ukupna cena
aranžmana umanjuje se za 50 eura po osobi.
ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom
putovanja) na relaciji Beograd – Tasos – Beograd, prevoz trajektom na relaciji Keramoti – Limenas – Keramoti, boravak od 10 dana /9 noćenja/ sa uslugom po izboru, u studijima ili
apartmanima, troškove organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme trajanja aranžmana.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje, individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo
programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera – ENDLESS HOLIDAYS.
Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne
procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih.
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja (grupna polisa) u agenciji u iznosu 1.200 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez
ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (ul. Milutina Milankovica 134, 11000 Beograd) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i
uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj
011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja.
DOPLATA ZA POLUPANSION (u nekoj od taverni u izabranom mestu) iznosi 130€ po osobi za ceo period boravka (doručak - kontinentalni, večera- meni ). Putnici mogu da se odluče za
vrstu usluge (noćenje ili polupansion) samo prilikom rezervacije aranžmana.
POPUSTI:
Dete od 0 do 8 godina u pratnji dve punoplatežne osobe plaća 50€, ima mesto u autobusu i smeštaj u zajedničkom ležaju.
Dete od 0 do 12 godina koje koristi pomoćni ležaj ostvaruje popust od 50% na cenu ugovorenog aranžmana po osobi, s tim što nominalni iznos zaduženja ne može biti manji od 50€,
ima mesto u autobusu i smeštaj u pomoćnom ležaju. U smeštajnoj jedinici samo jedno dete od 0 do 8 godina, može da koristi zajednički ležaj. Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni
ležaj plaća punu cenu aranžmana.
Odrasla osoba koja koristi pomoćni ležaj ostvaruje popust od 40% na cenu ugovorenog aranžmana po osobi, s tim što nominalni iznos zaduženja ne može biti manji od 50€.
DOPLATA ZA 1/1 iznosi 70% na cenu ugovorenog aranžmana, po smeni, i radi se iskljucivo na upit.
NAPOMENA: Cena objekta pretežno zavisi od kvaliteta i lokacije. Putnici ulaze u očišćenu smeštajnu jedinicu (posle 15.00 h) , ali su u obavezi da tokom svog boravka sami vode računa
o higijeni iste. Smeštajne jedinice nisu opremljene peškirima i sredstvima za higijenu. Pomoćni ležaj u svim objektima u Grčkoj je na sklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na
rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. Svi objekti u Grčkoj koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu
tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen
brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija
strukture smeštajne jedinice, i shodno tome, i cene aranžmana po važećem cenovniku. Autobus po dolasku, kao i u odlasku staje što je moguće bliže smeštajnom objektu. Obaveza organizatora
nije prenos prtljaga od autobusa do smeštajnog objekta. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je ino partner ( ENDLESS HOLIDAYS – M. Alexandrou str. Limenas ). Broj
telefona predstavnika na lokaciji će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja
povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu . U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na
dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, međunarodno putno
osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da
pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju štrajka, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati,
organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu. Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su merodavni, a ne i opis usluga u
katalozima – publikacijama ili na web sajtovima neposrednih pružalaca usluga kao npr. hotela i drugo koji nisu obuhvaćeni datim programom.
NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim
režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isparava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja.
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Or ganizator
putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče...) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju
treba odmah obratiti.
VAŽNA NAPOMENA: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumetaciju, a o uslovima i
plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja – Uniqua
osiguranja.
OPISI SMEŠTAJNIH JEDINICA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ CENOVNIK I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA.
Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika po autobusu, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje
o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS.
Download

TASOS cenovnik.pdf od 55