KLADANJ
IZBORI / ИЗБОРИ 2014.
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
PRELIMINARNO ODREĐENOM BIRAČKOM / GLASAČKOM MJESTU PRIDRUŽENE SU
SLIJEDEĆE ADRESE:
KLADANJ
КЛАДАЊ
Biračko / Glasačko mjesto
Бирачко мјесто
Ukupan broj birača / glasača
Укупан број бирача
098A007
364
ŠIFRA
ADRESE
/ ШИФРА
АДРЕСЕ
MJESTO
/
МЈЕСТО
ULICA
/
УЛИЦА
NAČIN
DODJELE
/ НАЧИН
ДОДЈЕЛЕ
23
GOJAKOVIĆI
GOJAKOVIĆI
KOMPLETNA
ГОЈАКОВИЋИ
ГОЈАКОВИЋИ
КОМПЛЕТНА
24
PEPIĆI
PEPIĆI
KOMPLETNA
ПЕПИЋИ
ПЕПИЋИ
КОМПЛЕТНА
25
PELEMIŠI
PELEMIŠI
KOMPLETNA
ПЕЛЕМИШИ
ПЕЛЕМИШИ
КОМПЛЕТНА
59
GOJAKOVIĆI
NEPOZNATA ULICA
KOMPLETNA
ГОЈАКОВИЋИ
НЕПОЗНАТА УЛИЦА
КОМПЛЕТНА
60
PEPIĆI
NEPOZNATA ULICA
KOMPLETNA
ПЕПИЋИ
НЕПОЗНАТА УЛИЦА
КОМПЛЕТНА
61
PELEMIŠI
NEPOZNATA ULICA
KOMPLETNA
ПЕЛЕМИШИ
НЕПОЗНАТА УЛИЦА
КОМПЛЕТНА
VRSTA BROJA
/
ВРСТА БРОЈА
OD BROJA
/
ОД БРОЈА
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
1 /13
BROJ
DO BROJA
BIRAČA
/
/ GLASAČA
ДО БРОЈА
/БРОЈ
БИРАЧА
362
2
0
0
0
0
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A007 - GOJAKOVIĆI
098A007 - ГОЈАКОВИЋИ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
1
AVDIĆ (FADIL) FAHRET
АВДИЋ (ФАДИЛ) ФАХРЕТ
M/М
23
28.03.1989
2
AVDIĆ (HIMZO) ŠEMSA
АВДИЋ (ХИМЗО) ШЕМСА
Ž/Ж
23
31.03.1962
3
ČAUŠEVIĆ (IBRAHIM) ABDULAH
ЧАУШЕВИЋ (ИБРАХИМ) АБДУЛАХ
M/М
23
18.02.1943
4
ČAUŠEVIĆ (MEHO) ADMIR
ЧАУШЕВИЋ (МЕХО) АДМИР
M/М
23
16.02.1975
5
ČAUŠEVIĆ (SALKO) ADNAN
ЧАУШЕВИЋ (САЛКО) АДНАН
M/М
23
07.02.1978
6
ČAUŠEVIĆ (SIFET) AID
ЧАУШЕВИЋ (СИФЕТ) АИД
M/М
23
09.09.1996
7
ČAUŠEVIĆ (MUJO) AIŠA
ЧАУШЕВИЋ (МУЈО) АИША
Ž/Ж
23
08.02.1931
8
ČAUŠEVIĆ (ŠABAN) AJIŠA
ЧАУШЕВИЋ (ШАБАН) АЈИША
Ž/Ж
23
30.11.1938
9
ČAUŠEVIĆ (IBRO) AJIŠA
ЧАУШЕВИЋ (ИБРО) АЈИША
Ž/Ж
23
09.02.1950
10
ČAUŠEVIĆ (AHMET) AJKA
ЧАУШЕВИЋ (АХМЕТ) АЈКА
Ž/Ж
23
04.01.1975
11
ČAUŠEVIĆ (AVDIJA) ALIJA
ЧАУШЕВИЋ (АВДИЈА) АЛИЈА
M/М
23
18.06.1993
12
ČAUŠEVIĆ (RAMIZ) ALIS
ЧАУШЕВИЋ (РАМИЗ) АЛИС
M/М
23
15.02.1991
13
ČAUŠEVIĆ (ZEHRID) ALMA
ЧАУШЕВИЋ (ЗЕХРИД) АЛМА
Ž/Ж
23
06.03.1993
14
ČAUŠEVIĆ (ŠEMSO) ALMA
ЧАУШЕВИЋ (ШЕМСО) АЛМА
Ž/Ж
23
07.09.1985
15
ČAUŠEVIĆ (IBRO) ALMEDINA
ЧАУШЕВИЋ (ИБРО) АЛМЕДИНА
Ž/Ж
23
23.09.1979
16
ČAUŠEVIĆ (IBRAHIM) ALMIR
ЧАУШЕВИЋ (ИБРАХИМ) АЛМИР
M/М
23
05.09.1976
17
ČAUŠEVIĆ (AVDIJA) AMEL
ЧАУШЕВИЋ (АВДИЈА) АМЕЛ
M/М
23
30.08.1989
18
ČAUŠEVIĆ (MEHMEDALIJA) AMIR
ЧАУШЕВИЋ (МЕХМЕДАЛИЈА) АМИР
M/М
23
02.01.1970
19
ČAUŠEVIĆ (ALIJA) AMIRA
ЧАУШЕВИЋ (АЛИЈА) АМИРА
Ž/Ж
23
01.05.1971
20
ČAUŠEVIĆ (HAKIJA) AMRA
ЧАУШЕВИЋ (ХАКИЈА) АМРА
Ž/Ж
23
03.02.1986
21
ČAUŠEVIĆ (ARIF) ANELA
ЧАУШЕВИЋ (АРИФ) АНЕЛА
Ž/Ж
23
14.02.1996
22
ČAUŠEVIĆ (ŠEMSO) ANIS
ЧАУШЕВИЋ (ШЕМСО) АНИС
M/М
23
07.01.1983
23
ČAUŠEVIĆ (IRFAN) ARMIN
ЧАУШЕВИЋ (ИРФАН) АРМИН
M/М
23
23.08.1995
24
ČAUŠEVIĆ (HASAN) ARMIN
ЧАУШЕВИЋ (ХАСАН) АРМИН
M/М
23
07.01.1989
25
ČAUŠEVIĆ (ZEHRID) ARMINA
ЧАУШЕВИЋ (ЗЕХРИД) АРМИНА
Ž/Ж
23
10.05.1990
26
ČAUŠEVIĆ (HASAN) ASIF
ЧАУШЕВИЋ (ХАСАН) АСИФ
M/М
23
30.03.1991
27
ČAUŠEVIĆ (HUSO) ASIFA
ЧАУШЕВИЋ (ХУСО) АСИФА
Ž/Ж
23
22.12.1976
28
ČAUŠEVIĆ (RIZVO) ASMIR
ЧАУШЕВИЋ (РИЗВО) АСМИР
M/М
23
13.01.1984
29
ČAUŠEVIĆ (RIZVO) ASNIR
ЧАУШЕВИЋ (РИЗВО) АСНИР
M/М
23
29.12.1985
30
ČAUŠEVIĆ (NURIJA) AVDIJA
ЧАУШЕВИЋ (НУРИЈА) АВДИЈА
M/М
23
03.04.1961
31
ČAUŠEVIĆ (RIFET) AVDO
ЧАУШЕВИЋ (РИФЕТ) АВДО
M/М
23
31.08.1993
32
ČAUŠEVIĆ (IRFAN) AZRA
ЧАУШЕВИЋ (ИРФАН) АЗРА
Ž/Ж
23
29.11.1990
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
2 /13
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A007 - GOJAKOVIĆI
098A007 - ГОЈАКОВИЋИ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
33
ČAUŠEVIĆ (DŽAFER) AZRA
ЧАУШЕВИЋ (ЏАФЕР) АЗРА
Ž/Ж
23
16.07.1986
34
ČAUŠEVIĆ (SIFET) AZUR
ЧАУШЕВИЋ (СИФЕТ) АЗУР
M/М
23
10.12.1991
35
ČAUŠEVIĆ (ALIJA) BAHRUDIN
ЧАУШЕВИЋ (АЛИЈА) БАХРУДИН
M/М
23
04.12.1976
36
ČAUŠEVIĆ (PAŠAN) BEGAN
ЧАУШЕВИЋ (ПАШАН) БЕГАН
M/М
23
26.04.1960
37
ČAUŠEVIĆ (DERVIŠ) BEJTA
ЧАУШЕВИЋ (ДЕРВИШ) БЕЈТА
Ž/Ж
23
11.11.1940
38
ČAUŠEVIĆ (TAHIR) BENIS
ЧАУШЕВИЋ (ТАХИР) БЕНИС
M/М
23
03.02.1986
39
ČAUŠEVIĆ (HASAN) BIBA
ЧАУШЕВИЋ (ХАСАН) БИБА
Ž/Ж
23
17.05.1993
40
ČAUŠEVIĆ (HARIZ) ĆAMIL
ЧАУШЕВИЋ (ХАРИЗ) ЋАМИЛ
M/М
23
29.08.1993
41
ČAUŠEVIĆ (NEZIR) ĆAMILA
ЧАУШЕВИЋ (НЕЗИР) ЋАМИЛА
Ž/Ж
23
12.04.1972
42
ČAUŠEVIĆ (OSMO) ĆAZA
ЧАУШЕВИЋ (ОСМО) ЋАЗА
Ž/Ж
23
20.08.1947
43
ČAUŠEVIĆ (RASIM) ĆIMKA
ЧАУШЕВИЋ (РАСИМ) ЋИМКА
Ž/Ж
23
05.11.1938
44
ČAUŠEVIĆ (AVDIJA) DAMIR
ЧАУШЕВИЋ (АВДИЈА) ДАМИР
M/М
23
11.05.1987
45
ČAUŠEVIĆ (TAHIR) DENISA
ЧАУШЕВИЋ (ТАХИР) ДЕНИСА
Ž/Ж
23
03.12.1981
46
ČAUŠEVIĆ (REUF) DENISA
ЧАУШЕВИЋ (РЕУФ) ДЕНИСА
Ž/Ж
23
11.09.1989
47
ČAUŠEVIĆ (BAJRO) DERVA
ЧАУШЕВИЋ (БАЈРО) ДЕРВА
Ž/Ж
23
08.02.1958
48
ČAUŠEVIĆ (HAKIJA) DINO
ЧАУШЕВИЋ (ХАКИЈА) ДИНО
M/М
23
18.05.1989
49
ČAUŠEVIĆ (SRBOLJUB) DRAGANA
ЧАУШЕВИЋ (СРБОЉУБ) ДРАГАНА
Ž/Ж
23
19.08.1968
50
ČAUŠEVIĆ (RASIM) DŽEMILA
ЧАУШЕВИЋ (РАСИМ) ЏЕМИЛА
Ž/Ж
23
12.01.1967
51
ČAUŠEVIĆ (IBRAHIM) DŽEMO
ЧАУШЕВИЋ (ИБРАХИМ) ЏЕМО
M/М
23
01.01.1972
52
ČAUŠEVIĆ (JUSUF) DŽEVAD
ЧАУШЕВИЋ (ЈУСУФ) ЏЕВАД
M/М
23
15.01.1968
53
ČAUŠEVIĆ (MUSTAFA) EDIB
ЧАУШЕВИЋ (МУСТАФА) ЕДИБ
M/М
23
24.10.1972
54
ČAUŠEVIĆ (HAMDIJA) EDIN
ЧАУШЕВИЋ (ХАМДИЈА) ЕДИН
M/М
23
09.04.1977
55
ČAUŠEVIĆ (HUSO) EDIS
ЧАУШЕВИЋ (ХУСО) ЕДИС
M/М
23
09.03.1980
56
ČAUŠEVIĆ (RIZO) EDISA
ЧАУШЕВИЋ (РИЗО) ЕДИСА
Ž/Ж
23
17.02.1979
57
ČAUŠEVIĆ (MUSTAFA) EDISA
ЧАУШЕВИЋ (МУСТАФА) ЕДИСА
Ž/Ж
23
15.04.1978
58
ČAUŠEVIĆ (IDRIZ) ELVEDIN
ЧАУШЕВИЋ (ИДРИЗ) ЕЛВЕДИН
M/М
23
24.09.1992
59
ČAUŠEVIĆ (NAIL) ELVEDINA
ЧАУШЕВИЋ (НАИЛ) ЕЛВЕДИНА
Ž/Ж
23
02.01.1976
60
ČAUŠEVIĆ (RAIF) ELVIR
ЧАУШЕВИЋ (РАИФ) ЕЛВИР
M/М
23
03.10.1977
61
ČAUŠEVIĆ (AHMET) ELVIRA
ЧАУШЕВИЋ (АХМЕТ) ЕЛВИРА
Ž/Ж
23
30.06.1974
62
ČAUŠEVIĆ (ŠEMSO) ELVIS
ЧАУШЕВИЋ (ШЕМСО) ЕЛВИС
M/М
23
26.09.1981
63
ČAUŠEVIĆ (SABIT) EMINA
ЧАУШЕВИЋ (САБИТ) ЕМИНА
Ž/Ж
23
05.05.1947
64
ČAUŠEVIĆ (ŠABAN) EMINA
ЧАУШЕВИЋ (ШАБАН) ЕМИНА
Ž/Ж
23
27.05.1950
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
3 /13
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A007 - GOJAKOVIĆI
098A007 - ГОЈАКОВИЋИ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
65
ČAUŠEVIĆ (HUSO) EMINA
ЧАУШЕВИЋ (ХУСО) ЕМИНА
Ž/Ж
23
02.01.1971
66
ČAUŠEVIĆ (FEHIM) EMIR
ЧАУШЕВИЋ (ФЕХИМ) ЕМИР
M/М
23
30.06.1977
67
ČAUŠEVIĆ (IBRO) EMIRA
ЧАУШЕВИЋ (ИБРО) ЕМИРА
Ž/Ж
23
20.05.1971
68
ČAUŠEVIĆ (AHMET) EMIRA
ЧАУШЕВИЋ (АХМЕТ) ЕМИРА
Ž/Ж
23
28.01.1985
69
ČAUŠEVIĆ (MEHMEDALIJA) ENES
ЧАУШЕВИЋ (МЕХМЕДАЛИЈА) ЕНЕС
M/М
23
17.10.1963
70
ČAUŠEVIĆ (FADIL) FADILA
ЧАУШЕВИЋ (ФАДИЛ) ФАДИЛА
Ž/Ж
23
08.10.1978
71
ČAUŠEVIĆ (ABID) FAHIR
ЧАУШЕВИЋ (АБИД) ФАХИР
M/М
23
16.07.1952
72
ČAUŠEVIĆ (MUJO) FATA
ЧАУШЕВИЋ (МУЈО) ФАТА
Ž/Ж
23
03.02.1929
73
ČAUŠEVIĆ (AVDO) FATIMA
ЧАУШЕВИЋ (АВДО) ФАТИМА
Ž/Ж
23
10.12.1942
74
ČAUŠEVIĆ (MUMIN) FATIMA
ЧАУШЕВИЋ (МУМИН) ФАТИМА
Ž/Ж
23
16.01.1980
75
ČAUŠEVIĆ (IBRAHIM) FATIMA
ЧАУШЕВИЋ (ИБРАХИМ) ФАТИМА
Ž/Ж
23
20.09.1982
76
ČAUŠEVIĆ (HASAN) FATIMA
ЧАУШЕВИЋ (ХАСАН) ФАТИМА
Ž/Ж
23
28.08.1966
77
ČAUŠEVIĆ (FEHIM) FATIMA
ЧАУШЕВИЋ (ФЕХИМ) ФАТИМА
Ž/Ж
23
26.01.1970
78
ČAUŠEVIĆ (BEGO) FEHIM
ЧАУШЕВИЋ (БЕГО) ФЕХИМ
M/М
23
13.09.1942
79
ČAUŠEVIĆ (ABDULAH) FERIDA
ЧАУШЕВИЋ (АБДУЛАХ) ФЕРИДА
Ž/Ж
23
09.10.1965
80
ČAUŠEVIĆ (ISMET) FIKRET
ЧАУШЕВИЋ (ИСМЕТ) ФИКРЕТ
M/М
23
13.06.1969
81
ČAUŠEVIĆ (FERID) FUADA
ЧАУШЕВИЋ (ФЕРИД) ФУАДА
Ž/Ж
23
01.01.1970
82
ČAUŠEVIĆ (ABDULAH) HAJRUDIN
ЧАУШЕВИЋ (АБДУЛАХ) ХАЈРУДИН
M/М
23
05.11.1963
83
ČAUŠEVIĆ (NURIJA) HAKIJA
ЧАУШЕВИЋ (НУРИЈА) ХАКИЈА
M/М
23
20.10.1959
84
ČAUŠEVIĆ (HAJRUDIN) HALIMA
ЧАУШЕВИЋ (ХАЈРУДИН) ХАЛИМА
Ž/Ж
23
30.11.1969
85
ČAUŠEVIĆ (ĆAMIL) HAMDIJA
ЧАУШЕВИЋ (ЋАМИЛ) ХАМДИЈА
M/М
23
07.12.1953
86
ČAUŠEVIĆ (OSMAN) HAMZIJA
ЧАУШЕВИЋ (ОСМАН) ХАМЗИЈА
Ž/Ж
23
16.06.1956
87
ČAUŠEVIĆ (JUSUF) HANA
ЧАУШЕВИЋ (ЈУСУФ) ХАНА
Ž/Ж
23
05.12.1959
88
ČAUŠEVIĆ (ALIJA) HANA
ЧАУШЕВИЋ (АЛИЈА) ХАНА
Ž/Ж
23
07.03.1972
89
ČAUŠEVIĆ (HASIB) HANIFA
ЧАУШЕВИЋ (ХАСИБ) ХАНИФА
Ž/Ж
23
27.12.1991
90
ČAUŠEVIĆ (AHMET) HANKA
ЧАУШЕВИЋ (АХМЕТ) ХАНКА
Ž/Ж
23
31.07.1976
91
ČAUŠEVIĆ (MUJO) HANKA
ЧАУШЕВИЋ (МУЈО) ХАНКА
Ž/Ж
23
15.02.1959
92
ČAUŠEVIĆ (FEHIM) HASAN
ЧАУШЕВИЋ (ФЕХИМ) ХАСАН
M/М
23
02.05.1963
93
ČAUŠEVIĆ (MEHMEDALIJA) HASAN
ЧАУШЕВИЋ (МЕХМЕДАЛИЈА) ХАСАН M / М
23
30.05.1980
94
ČAUŠEVIĆ (ŠEVKO) HASIB
ЧАУШЕВИЋ (ШЕВКО) ХАСИБ
M/М
23
06.07.1995
95
ČAUŠEVIĆ (NAZIF) HASIJA
ЧАУШЕВИЋ (НАЗИФ) ХАСИЈА
Ž/Ж
23
03.05.1960
96
ČAUŠEVIĆ (IBRAHIM) HATA
ЧАУШЕВИЋ (ИБРАХИМ) ХАТА
Ž/Ж
23
14.11.1954
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
4 /13
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A007 - GOJAKOVIĆI
098A007 - ГОЈАКОВИЋИ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
97
ČAUŠEVIĆ (ĆAMIL) HAVA
ЧАУШЕВИЋ (ЋАМИЛ) ХАВА
Ž/Ж
23
07.12.1960
98
ČAUŠEVIĆ (UZEJR) HAZIM
ЧАУШЕВИЋ (УЗЕЈР) ХАЗИМ
M/М
23
20.03.1989
99
ČAUŠEVIĆ (ARIF) HILMO
ЧАУШЕВИЋ (АРИФ) ХИЛМО
M/М
23
19.11.1984
100
ČAUŠEVIĆ (ASIF) HUSO
ЧАУШЕВИЋ (АСИФ) ХУСО
M/М
23
25.12.1939
101
ČAUŠEVIĆ (UZEJIR) IBRO
ЧАУШЕВИЋ (УЗЕЈИР) ИБРО
M/М
23
05.04.1967
102
ČAUŠEVIĆ (RAIF) IDRIZ
ЧАУШЕВИЋ (РАИФ) ИДРИЗ
M/М
23
15.07.1972
103
ČAUŠEVIĆ (RIFET) IFETA
ЧАУШЕВИЋ (РИФЕТ) ИФЕТА
Ž/Ж
23
23.03.1950
104
ČAUŠEVIĆ (HASAN) IFETA
ЧАУШЕВИЋ (ХАСАН) ИФЕТА
Ž/Ж
23
11.01.1953
105
ČAUŠEVIĆ (HASAN) IRFAN
ЧАУШЕВИЋ (ХАСАН) ИРФАН
M/М
23
04.01.1964
106
ČAUŠEVIĆ (SALMAN) ISAJBEG
ЧАУШЕВИЋ (САЛМАН) ИСАЈБЕГ
M/М
23
07.08.1964
107
ČAUŠEVIĆ (MUSTAFA) ISMA
ЧАУШЕВИЋ (МУСТАФА) ИСМА
Ž/Ж
23
24.07.1978
108
ČAUŠEVIĆ (SIFET) ISMET
ЧАУШЕВИЋ (СИФЕТ) ИСМЕТ
M/М
23
07.10.1993
109
ČAUŠEVIĆ (HEMED) IZETA
ЧАУШЕВИЋ (ХЕМЕД) ИЗЕТА
Ž/Ж
23
18.12.1949
110
ČAUŠEVIĆ (SMAJIL) IZETA
ЧАУШЕВИЋ (СМАЈИЛ) ИЗЕТА
Ž/Ж
23
15.01.1956
111
ČAUŠEVIĆ (MIRALEM) IZUDIN
ЧАУШЕВИЋ (МИРАЛЕМ) ИЗУДИН
M/М
23
19.11.1991
112
ČAUŠEVIĆ (MEHMED) JASMIN
ЧАУШЕВИЋ (МЕХМЕД) ЈАСМИН
M/М
23
31.10.1976
113
ČAUŠEVIĆ (ĆAMIL) JASMINA
ЧАУШЕВИЋ (ЋАМИЛ) ЈАСМИНА
Ž/Ж
23
10.05.1974
114
ČAUŠEVIĆ (MEHMED) JASMINA
ЧАУШЕВИЋ (МЕХМЕД) ЈАСМИНА
Ž/Ж
23
04.07.1981
115
ČAUŠEVIĆ (SENAHID) LEJLA
ЧАУШЕВИЋ (СЕНАХИД) ЛЕЈЛА
Ž/Ж
23
18.02.1994
116
ČAUŠEVIĆ (DŽEVAD) MAIDA
ЧАУШЕВИЋ (ЏЕВАД) МАИДА
Ž/Ж
23
06.08.1995
117
ČAUŠEVIĆ (SENAD) MAJDA
ЧАУШЕВИЋ (СЕНАД) МАЈДА
Ž/Ж
23
01.05.1980
118
ČAUŠEVIĆ (ZAHID) MAJIDA
ЧАУШЕВИЋ (ЗАХИД) МАЈИДА
Ž/Ж
23
01.05.1993
119
ČAUŠEVIĆ (SALKO) MEDINA
ЧАУШЕВИЋ (САЛКО) МЕДИНА
Ž/Ж
23
19.09.1986
120
ČAUŠEVIĆ (HEMED) MEHMED
ЧАУШЕВИЋ (ХЕМЕД) МЕХМЕД
M/М
23
10.07.1952
121
ČAUŠEVIĆ (HASAN) MEHMEDALIJA
ЧАУШЕВИЋ (ХАСАН) МЕХМЕДАЛИЈА M / М
23
30.12.1941
122
ČAUŠEVIĆ (DERVIŠ) MEHMEDALIJA
M/М
23
25.08.1942
123
ČAUŠEVIĆ (MUJO) MEHO
ЧАУШЕВИЋ (ДЕРВИШ)
МЕХМЕДАЛИЈА
ЧАУШЕВИЋ (МУЈО) МЕХО
M/М
23
31.08.1951
124
ČAUŠEVIĆ (MUSTAFA) MEJRA
ЧАУШЕВИЋ (МУСТАФА) МЕЈРА
Ž/Ж
23
11.07.1941
125
ČAUŠEVIĆ (DŽEVAD) MELA
ЧАУШЕВИЋ (ЏЕВАД) МЕЛА
Ž/Ж
23
03.05.1986
126
ČAUŠEVIĆ (MIRSAD) MELIS
ЧАУШЕВИЋ (МИРСАД) МЕЛИС
M/М
23
09.07.1996
127
ČAUŠEVIĆ (RAMIZ) MELIS
ЧАУШЕВИЋ (РАМИЗ) МЕЛИС
M/М
23
21.07.1986
128
ČAUŠEVIĆ (HARIZ) MELISA
ЧАУШЕВИЋ (ХАРИЗ) МЕЛИСА
Ž/Ж
23
04.10.1991
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
5 /13
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A007 - GOJAKOVIĆI
098A007 - ГОЈАКОВИЋИ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
129
ČAUŠEVIĆ (BEGAN) MERIMA
ЧАУШЕВИЋ (БЕГАН) МЕРИМА
Ž/Ж
23
26.02.1995
130
ČAUŠEVIĆ (FADIL) MERIMA
ЧАУШЕВИЋ (ФАДИЛ) МЕРИМА
Ž/Ж
23
30.10.1981
131
ČAUŠEVIĆ (BEGAN) MERISA
ЧАУШЕВИЋ (БЕГАН) МЕРИСА
Ž/Ж
23
07.08.1987
132
ČAUŠEVIĆ (FAHIR) MERSED
ЧАУШЕВИЋ (ФАХИР) МЕРСЕД
M/М
23
15.04.1973
133
Ž/Ж
23
28.05.1973
134
ČAUŠEVIĆ (MEHMEDALIJA) MERSIDA ЧАУШЕВИЋ (МЕХМЕДАЛИЈА)
МЕРСИДА
ČAUŠEVIĆ (FERIZ) MEVLA
ЧАУШЕВИЋ (ФЕРИЗ) МЕВЛА
Ž/Ж
23
29.03.1968
135
ČAUŠEVIĆ (MUJO) MEVLUDIN
ЧАУШЕВИЋ (МУЈО) МЕВЛУДИН
M/М
23
27.06.1969
136
ČAUŠEVIĆ (MUSTAFA) MIDHAT
ЧАУШЕВИЋ (МУСТАФА) МИДХАТ
M/М
23
20.01.1984
137
ČAUŠEVIĆ (SMAJO) MINKA
ЧАУШЕВИЋ (СМАЈО) МИНКА
Ž/Ж
23
18.09.1973
138
ČAUŠEVIĆ (PAŠAN) MIRALEM
ЧАУШЕВИЋ (ПАШАН) МИРАЛЕМ
M/М
23
28.04.1964
139
ČAUŠEVIĆ (MIRSAD) MIRNES
ЧАУШЕВИЋ (МИРСАД) МИРНЕС
M/М
23
31.07.1993
140
ČAUŠEVIĆ (HASAN) MIRSAD
ЧАУШЕВИЋ (ХАСАН) МИРСАД
M/М
23
19.07.1977
141
ČAUŠEVIĆ (NEZIR) MIRSAD
ЧАУШЕВИЋ (НЕЗИР) МИРСАД
M/М
23
15.05.1972
142
ČAUŠEVIĆ (ASIF) MIRSAD
ЧАУШЕВИЋ (АСИФ) МИРСАД
M/М
23
27.09.1971
143
ČAUŠEVIĆ (DŽEVAD) MIRZET
ЧАУШЕВИЋ (ЏЕВАД) МИРЗЕТ
M/М
23
22.08.1990
144
ČAUŠEVIĆ (ABDULAH) MUHAMED
ЧАУШЕВИЋ (АБДУЛАХ) МУХАМЕД
M/М
23
10.11.1969
145
ČAUŠEVIĆ (AVDO) MUJO
ЧАУШЕВИЋ (АВДО) МУЈО
M/М
23
10.06.1960
146
ČAUŠEVIĆ (ABID) MUJO
ЧАУШЕВИЋ (АБИД) МУЈО
M/М
23
21.06.1967
147
ČAUŠEVIĆ (IDRIZ) MUNEVERA
ЧАУШЕВИЋ (ИДРИЗ) МУНЕВЕРА
Ž/Ж
23
14.07.1956
148
ČAUŠEVIĆ (NEZIR) MUNIB
ЧАУШЕВИЋ (НЕЗИР) МУНИБ
M/М
23
09.05.1981
149
ČAUŠEVIĆ (AHMET) MUSTAFA
ЧАУШЕВИЋ (АХМЕТ) МУСТАФА
M/М
23
01.07.1935
150
ČAUŠEVIĆ (DERVIŠ) MUSTAFA
ЧАУШЕВИЋ (ДЕРВИШ) МУСТАФА
M/М
23
22.05.1946
151
ČAUŠEVIĆ (SEJFO) NAĐIJA
ЧАУШЕВИЋ (СЕЈФО) НАЂИЈА
Ž/Ж
23
20.01.1966
152
ČAUŠEVIĆ (ZEHRID) NAIDA
ЧАУШЕВИЋ (ЗЕХРИД) НАИДА
Ž/Ж
23
09.09.1994
153
ČAUŠEVIĆ (NAZIF) NAJFA
ЧАУШЕВИЋ (НАЗИФ) НАЈФА
Ž/Ж
23
22.10.1935
154
ČAUŠEVIĆ (SALEM) NEDIM
ЧАУШЕВИЋ (САЛЕМ) НЕДИМ
M/М
23
06.07.1989
155
ČAUŠEVIĆ (EMIN) NEJRA
ЧАУШЕВИЋ (ЕМИН) НЕЈРА
Ž/Ж
23
15.05.1950
156
ČAUŠEVIĆ (MUHAMED) NELVEDINA
ЧАУШЕВИЋ (МУХАМЕД) НЕЛВЕДИНА Ž / Ж
23
25.06.1972
157
ČAUŠEVIĆ (SAFET) NERMIN
ЧАУШЕВИЋ (САФЕТ) НЕРМИН
M/М
23
03.09.1979
158
ČAUŠEVIĆ (HAJRO) NESIBA
ЧАУШЕВИЋ (ХАЈРО) НЕСИБА
Ž/Ж
23
02.01.1973
159
ČAUŠEVIĆ (HIMZO) NEVZETA
ЧАУШЕВИЋ (ХИМЗО) НЕВЗЕТА
Ž/Ж
23
17.05.1958
160
ČAUŠEVIĆ (HAŠIM) NEZIR
ЧАУШЕВИЋ (ХАШИМ) НЕЗИР
M/М
23
23.04.1948
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
6 /13
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A007 - GOJAKOVIĆI
098A007 - ГОЈАКОВИЋИ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
161
ČAUŠEVIĆ (ASIF) NIHAD
ЧАУШЕВИЋ (АСИФ) НИХАД
M/М
23
27.06.1969
162
ČAUŠEVIĆ (MUHAMED) NIHADA
ЧАУШЕВИЋ (МУХАМЕД) НИХАДА
Ž/Ж
23
20.05.1970
163
ČAUŠEVIĆ (AVDO) NIZAMA
ЧАУШЕВИЋ (АВДО) НИЗАМА
Ž/Ж
23
15.11.1968
164
ČAUŠEVIĆ (HIMZO) RAIF
ЧАУШЕВИЋ (ХИМЗО) РАИФ
M/М
23
24.01.1951
165
ČAUŠEVIĆ (ĆAMIL) RAMIZ
ЧАУШЕВИЋ (ЋАМИЛ) РАМИЗ
M/М
23
20.04.1957
166
ČAUŠEVIĆ (MEHMED) RAŠIDA
ЧАУШЕВИЋ (МЕХМЕД) РАШИДА
Ž/Ж
23
19.07.1965
167
ČAUŠEVIĆ (RAHMAN) REFIJA
ЧАУШЕВИЋ (РАХМАН) РЕФИЈА
Ž/Ж
23
22.05.1973
168
ČAUŠEVIĆ (AVDO) RIFET
ЧАУШЕВИЋ (АВДО) РИФЕТ
M/М
23
25.08.1963
169
ČAUŠEVIĆ (HIMZO) RIZVO
ЧАУШЕВИЋ (ХИМЗО) РИЗВО
M/М
23
26.06.1955
170
ČAUŠEVIĆ (HAJRUDIN) SABAHUDIN
M/М
23
15.05.1992
171
ČAUŠEVIĆ (FADIL) SABINE
ЧАУШЕВИЋ (ХАЈРУДИН)
САБАХУДИН
ЧАУШЕВИЋ (ФАДИЛ) САБИНЕ
Ž/Ж
23
12.04.1981
172
ČAUŠEVIĆ (NURIJA) SADETA
ЧАУШЕВИЋ (НУРИЈА) САДЕТА
Ž/Ж
23
30.08.1964
173
ČAUŠEVIĆ (ISMET) SADIKA
ЧАУШЕВИЋ (ИСМЕТ) САДИКА
Ž/Ж
23
20.07.1964
174
ČAUŠEVIĆ (SMAJO) SADIKA
ЧАУШЕВИЋ (СМАЈО) САДИКА
Ž/Ж
23
22.08.1979
175
ČAUŠEVIĆ (MUHAREM) SAFETA
ЧАУШЕВИЋ (МУХАРЕМ) САФЕТА
Ž/Ж
23
20.02.1970
176
ČAUŠEVIĆ (BEGO) SAFIJA
ЧАУШЕВИЋ (БЕГО) САФИЈА
Ž/Ж
23
27.01.1958
177
ČAUŠEVIĆ (SALMAN) SAJDA
ЧАУШЕВИЋ (САЛМАН) САЈДА
Ž/Ж
23
05.04.1967
178
ČAUŠEVIĆ (ISMET) SAJMA
ЧАУШЕВИЋ (ИСМЕТ) САЈМА
Ž/Ж
23
31.05.1963
179
ČAUŠEVIĆ (ABDULAH) SALEM
ЧАУШЕВИЋ (АБДУЛАХ) САЛЕМ
M/М
23
03.08.1966
180
ČAUŠEVIĆ (SAFET) SALIM
ЧАУШЕВИЋ (САФЕТ) САЛИМ
M/М
23
01.04.1974
181
ČAUŠEVIĆ (ZAIM) SANEL
ЧАУШЕВИЋ (ЗАИМ) САНЕЛ
M/М
23
13.05.1977
182
ČAUŠEVIĆ (SUAD) SANELA
ЧАУШЕВИЋ (СУАД) САНЕЛА
Ž/Ж
23
09.05.1989
183
ČAUŠEVIĆ (ENES) SARAH ELWIIRA
ЧАУШЕВИЋ (ЕНЕС) САРАХ ЕЛWИИРА Ž / Ж
23
26.03.1993
184
ČAUŠEVIĆ (TAHIR) SEAD
ЧАУШЕВИЋ (ТАХИР) СЕАД
M/М
23
21.08.1972
185
ČAUŠEVIĆ (SIFET) SEDIN
ЧАУШЕВИЋ (СИФЕТ) СЕДИН
M/М
23
06.03.1989
186
ČAUŠEVIĆ (JUSUF) SELIMA
ЧАУШЕВИЋ (ЈУСУФ) СЕЛИМА
Ž/Ж
23
28.08.1962
187
ČAUŠEVIĆ (MEHMED) SELMA
ЧАУШЕВИЋ (МЕХМЕД) СЕЛМА
Ž/Ж
23
13.02.1985
188
ČAUŠEVIĆ (SENAHID) SELMA
ЧАУШЕВИЋ (СЕНАХИД) СЕЛМА
Ž/Ж
23
01.08.1986
189
ČAUŠEVIĆ (SALEM) SEMIR
ЧАУШЕВИЋ (САЛЕМ) СЕМИР
M/М
23
17.05.1988
190
ČAUŠEVIĆ (TAHIR) SENAD
ЧАУШЕВИЋ (ТАХИР) СЕНАД
M/М
23
05.08.1966
191
ČAUŠEVIĆ (SALKAN) SENADA
ЧАУШЕВИЋ (САЛКАН) СЕНАДА
Ž/Ж
23
15.02.1972
192
ČAUŠEVIĆ (UZEJIR) SENAHID
ЧАУШЕВИЋ (УЗЕЈИР) СЕНАХИД
M/М
23
22.06.1965
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
7 /13
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A007 - GOJAKOVIĆI
098A007 - ГОЈАКОВИЋИ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
193
ČAUŠEVIĆ (TAHIR) SENIJA
ЧАУШЕВИЋ (ТАХИР) СЕНИЈА
Ž/Ж
23
28.12.1953
194
ČAUŠEVIĆ (ISMET) SIFET
ЧАУШЕВИЋ (ИСМЕТ) СИФЕТ
M/М
23
29.02.1968
195
ČAUŠEVIĆ (HASAN) SIFET
ЧАУШЕВИЋ (ХАСАН) СИФЕТ
M/М
23
21.05.1965
196
ČAUŠEVIĆ (VAHID) SUAD
ЧАУШЕВИЋ (ВАХИД) СУАД
M/М
23
20.10.1983
197
ČAUŠEVIĆ (MEHO) SUADA
ЧАУШЕВИЋ (МЕХО) СУАДА
Ž/Ж
23
09.04.1967
198
ČAUŠEVIĆ (ĆAZIM) ŠAHA
ЧАУШЕВИЋ (ЋАЗИМ) ШАХА
Ž/Ж
23
27.03.1955
199
ČAUŠEVIĆ (HAMID) ŠAHZA
ЧАУШЕВИЋ (ХАМИД) ШАХЗА
Ž/Ж
23
14.02.1978
200
ČAUŠEVIĆ (HIMZO) ŠEMSO
ЧАУШЕВИЋ (ХИМЗО) ШЕМСО
M/М
23
11.01.1954
201
ČAUŠEVIĆ (ALIJA) ŠEMSUDIN
ЧАУШЕВИЋ (АЛИЈА) ШЕМСУДИН
M/М
23
13.10.1979
202
ČAUŠEVIĆ (FEHIM) ŠEVKO
ЧАУШЕВИЋ (ФЕХИМ) ШЕВКО
M/М
23
15.03.1972
203
ČAUŠEVIĆ (ABID) TAHIR
ЧАУШЕВИЋ (АБИД) ТАХИР
M/М
23
15.10.1959
204
ČAUŠEVIĆ (MEHMED) TAHIRA
ЧАУШЕВИЋ (МЕХМЕД) ТАХИРА
Ž/Ж
23
21.01.1965
205
ČAUŠEVIĆ (SENAHID) UZEIR
ЧАУШЕВИЋ (СЕНАХИД) УЗЕИР
M/М
23
08.04.1991
206
ČAUŠEVIĆ (ZAIM) UZEJIR
ЧАУШЕВИЋ (ЗАИМ) УЗЕЈИР
M/М
23
08.04.1979
207
ČAUŠEVIĆ (HUSO) VAHDETA
ЧАУШЕВИЋ (ХУСО) ВАХДЕТА
Ž/Ж
23
02.04.1987
208
ČAUŠEVIĆ (BEĆIR) VAHID
ЧАУШЕВИЋ (БЕЋИР) ВАХИД
M/М
23
04.12.1953
209
ČAUŠEVIĆ (UZEJIR) ZAHID
ЧАУШЕВИЋ (УЗЕЈИР) ЗАХИД
M/М
23
24.03.1963
210
ČAUŠEVIĆ (MUSTAFA) ZAHID
ЧАУШЕВИЋ (МУСТАФА) ЗАХИД
M/М
23
17.10.1947
211
ČAUŠEVIĆ (FAHIR) ZAHIR
ЧАУШЕВИЋ (ФАХИР) ЗАХИР
M/М
23
27.08.1976
212
ČAUŠEVIĆ (HAŠIM) ZAIM
ЧАУШЕВИЋ (ХАШИМ) ЗАИМ
M/М
23
13.01.1953
213
ČAUŠEVIĆ (ABID) ZEHRA
ЧАУШЕВИЋ (АБИД) ЗЕХРА
Ž/Ж
23
15.10.1953
214
ČAUŠEVIĆ (NEZIR) ZEHRID
ЧАУШЕВИЋ (НЕЗИР) ЗЕХРИД
M/М
23
27.11.1966
215
ČAUŠEVIĆ (DILBO) ZEJNA
ЧАУШЕВИЋ (ДИЛБО) ЗЕЈНА
Ž/Ж
23
11.12.1949
216
ČAUŠEVIĆ (OHRAN) ZLATKA
ЧАУШЕВИЋ (ОХРАН) ЗЛАТКА
Ž/Ж
23
20.04.1945
217
ČAUŠEVIĆ (REDŽO) ZLATKA
ЧАУШЕВИЋ (РЕЏО) ЗЛАТКА
Ž/Ж
23
10.06.1957
218
ČAUŠEVIĆ (RIFET) ZLATKA
ЧАУШЕВИЋ (РИФЕТ) ЗЛАТКА
Ž/Ж
23
17.07.1991
219
Ž/Ж
23
02.01.1967
220
ČAUŠEVIĆ-SOBOTA (FEJZO) SEVLETA ЧАУШЕВИЋ-СОБОТА (ФЕЈЗО)
СЕВЛЕТА
HAJDAREVIĆ (ARIF) ADMIR
ХАЈДАРЕВИЋ (АРИФ) АДМИР
M/М
23
25.08.1973
221
HAJDAREVIĆ (SALIH) AHMET
ХАЈДАРЕВИЋ (САЛИХ) АХМЕТ
M/М
23
13.06.1962
222
HAJDAREVIĆ (HUSEJIN) AIDA
ХАЈДАРЕВИЋ (ХУСЕЈИН) АИДА
Ž/Ж
23
27.01.1976
223
HAJDAREVIĆ (ĆAMIL) AIŠA
ХАЈДАРЕВИЋ (ЋАМИЛ) АИША
Ž/Ж
23
19.02.1954
224
HAJDAREVIĆ (SEAD) AJDIN
ХАЈДАРЕВИЋ (СЕАД) АЈДИН
M/М
23
07.06.1987
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
8 /13
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A007 - GOJAKOVIĆI
098A007 - ГОЈАКОВИЋИ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
225
HAJDAREVIĆ (ALJO) ALIJA
ХАЈДАРЕВИЋ (АЉО) АЛИЈА
M/М
23
18.07.1956
226
HAJDAREVIĆ (FIKRET) ALMA
ХАЈДАРЕВИЋ (ФИКРЕТ) АЛМА
Ž/Ж
23
16.05.1986
227
HAJDAREVIĆ (SEAD) ALMIN
ХАЈДАРЕВИЋ (СЕАД) АЛМИН
M/М
23
17.01.1991
228
HAJDAREVIĆ (ALIJA) ALMIR
ХАЈДАРЕВИЋ (АЛИЈА) АЛМИР
M/М
23
02.04.1981
229
HAJDAREVIĆ (SEMIR) AMERA
ХАЈДАРЕВИЋ (СЕМИР) АМЕРА
Ž/Ж
23
06.07.1988
230
HAJDAREVIĆ (ASIM) AMRA
ХАЈДАРЕВИЋ (АСИМ) АМРА
Ž/Ж
23
14.01.1973
231
HAJDAREVIĆ (KEMO) ANELA
ХАЈДАРЕВИЋ (КЕМО) АНЕЛА
Ž/Ж
23
19.11.1984
232
HAJDAREVIĆ (OSMO) ARIF
ХАЈДАРЕВИЋ (ОСМО) АРИФ
M/М
23
27.08.1948
233
HAJDAREVIĆ (HAZIM) ARMIN
ХАЈДАРЕВИЋ (ХАЗИМ) АРМИН
M/М
23
12.10.1988
234
HAJDAREVIĆ (NUSRET) ASIM
ХАЈДАРЕВИЋ (НУСРЕТ) АСИМ
M/М
23
12.07.1994
235
HAJDAREVIĆ (UZEIR) AVDO
ХАЈДАРЕВИЋ (УЗЕИР) АВДО
M/М
23
07.03.1979
236
HAJDAREVIĆ (IBRAHIM) AZRA
ХАЈДАРЕВИЋ (ИБРАХИМ) АЗРА
Ž/Ж
23
21.05.1973
237
HAJDAREVIĆ (MEHMED) DERVA
ХАЈДАРЕВИЋ (МЕХМЕД) ДЕРВА
Ž/Ж
23
14.02.1935
238
HAJDAREVIĆ (IBRO) DŽAFER
ХАЈДАРЕВИЋ (ИБРО) ЏАФЕР
M/М
23
04.05.1962
239
HAJDAREVIĆ (SALKO) DŽANAN
ХАЈДАРЕВИЋ (САЛКО) ЏАНАН
M/М
23
13.03.1982
240
HAJDAREVIĆ (SULJO) EDINA
ХАЈДАРЕВИЋ (СУЉО) ЕДИНА
Ž/Ж
23
22.03.1975
241
HAJDAREVIĆ (HASAN) ELDIN
ХАЈДАРЕВИЋ (ХАСАН) ЕЛДИН
M/М
23
09.07.1978
242
HAJDAREVIĆ (ATIF) EMINA
ХАЈДАРЕВИЋ (АТИФ) ЕМИНА
Ž/Ж
23
07.07.1946
243
HAJDAREVIĆ (AGO) FADILA
ХАЈДАРЕВИЋ (АГО) ФАДИЛА
Ž/Ж
23
25.05.1961
244
HAJDAREVIĆ (ŠEFKO) HAJDA
ХАЈДАРЕВИЋ (ШЕФКО) ХАЈДА
Ž/Ж
23
17.12.1963
245
HAJDAREVIĆ (FADIL) HAJRA
ХАЈДАРЕВИЋ (ФАДИЛ) ХАЈРА
Ž/Ж
23
31.10.1975
246
HAJDAREVIĆ (MUJO) HALIMA
ХАЈДАРЕВИЋ (МУЈО) ХАЛИМА
Ž/Ж
23
27.08.1952
247
HAJDAREVIĆ (ALJO) HARIZ
ХАЈДАРЕВИЋ (АЉО) ХАРИЗ
M/М
23
24.05.1960
248
HAJDAREVIĆ (IBRO) HASAN
ХАЈДАРЕВИЋ (ИБРО) ХАСАН
M/М
23
15.11.1953
249
HAJDAREVIĆ (MUJO) HASIJA
ХАЈДАРЕВИЋ (МУЈО) ХАСИЈА
Ž/Ж
23
25.09.1949
250
HAJDAREVIĆ (RAMO) HAVA
ХАЈДАРЕВИЋ (РАМО) ХАВА
Ž/Ж
23
02.01.1984
251
HAJDAREVIĆ (ALJO) HAZIM
ХАЈДАРЕВИЋ (АЉО) ХАЗИМ
M/М
23
02.01.1963
252
HAJDAREVIĆ (FEHIM) IBRO
ХАЈДАРЕВИЋ (ФЕХИМ) ИБРО
M/М
23
24.08.1994
253
HAJDAREVIĆ (ARIF) IRFAN
ХАЈДАРЕВИЋ (АРИФ) ИРФАН
M/М
23
12.06.1971
254
HAJDAREVIĆ (ŠEMSO) ISMA
ХАЈДАРЕВИЋ (ШЕМСО) ИСМА
Ž/Ж
23
15.10.1961
255
HAJDAREVIĆ (SMAJIL) ISMETA
ХАЈДАРЕВИЋ (СМАЈИЛ) ИСМЕТА
Ž/Ж
23
20.10.1946
256
HAJDAREVIĆ (HASAN) IZETA
ХАЈДАРЕВИЋ (ХАСАН) ИЗЕТА
Ž/Ж
23
10.08.1956
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
9 /13
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A007 - GOJAKOVIĆI
098A007 - ГОЈАКОВИЋИ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
257
HAJDAREVIĆ (DERVIŠ) JASMINA
ХАЈДАРЕВИЋ (ДЕРВИШ) ЈАСМИНА
Ž/Ж
23
27.07.1964
258
HAJDAREVIĆ (EKREM) JASMINA
ХАЈДАРЕВИЋ (ЕКРЕМ) ЈАСМИНА
Ž/Ж
23
23.05.1991
259
HAJDAREVIĆ (ZEHRID) MAIDA
ХАЈДАРЕВИЋ (ЗЕХРИД) МАИДА
Ž/Ж
23
23.02.1984
260
HAJDAREVIĆ (ZUHDIJA) MERIMA
ХАЈДАРЕВИЋ (ЗУХДИЈА) МЕРИМА
Ž/Ж
23
24.11.1968
261
HAJDAREVIĆ (MUHAMED) MERIS
ХАЈДАРЕВИЋ (МУХАМЕД) МЕРИС
M/М
23
25.10.1995
262
HAJDAREVIĆ (REUF) MERISA
ХАЈДАРЕВИЋ (РЕУФ) МЕРИСА
Ž/Ж
23
22.05.1981
263
HAJDAREVIĆ (MIRSAD) MERSUDIN
ХАЈДАРЕВИЋ (МИРСАД) МЕРСУДИН
M/М
23
09.09.1996
264
HAJDAREVIĆ (RASIM) MEVLA
ХАЈДАРЕВИЋ (РАСИМ) МЕВЛА
Ž/Ж
23
24.02.1941
265
HAJDAREVIĆ (MUSTAFA) MEVLA
ХАЈДАРЕВИЋ (МУСТАФА) МЕВЛА
Ž/Ж
23
11.09.1937
266
HAJDAREVIĆ (FEHIM) MIDHAT
ХАЈДАРЕВИЋ (ФЕХИМ) МИДХАТ
M/М
23
24.05.1990
267
HAJDAREVIĆ (SAJID) MIRNES
ХАЈДАРЕВИЋ (САЈИД) МИРНЕС
M/М
23
15.12.1988
268
HAJDAREVIĆ (HARIZ) MIRNES
ХАЈДАРЕВИЋ (ХАРИЗ) МИРНЕС
M/М
23
22.12.1985
269
HAJDAREVIĆ (HUSEIN) MIRSAD
ХАЈДАРЕВИЋ (ХУСЕИН) МИРСАД
M/М
23
02.01.1970
270
HAJDAREVIĆ (MUHAMED) MIRZA
ХАЈДАРЕВИЋ (МУХАМЕД) МИРЗА
M/М
23
04.07.1989
271
HAJDAREVIĆ (DERVIŠ) MIRZETA
ХАЈДАРЕВИЋ (ДЕРВИШ) МИРЗЕТА
Ž/Ж
23
15.08.1964
272
HAJDAREVIĆ (FADIL) MUAMER
ХАЈДАРЕВИЋ (ФАДИЛ) МУАМЕР
M/М
23
02.06.1983
273
HAJDAREVIĆ (MEHO) MUHAMED
ХАЈДАРЕВИЋ (МЕХО) МУХАМЕД
M/М
23
26.04.1976
274
HAJDAREVIĆ (AHMO) MULA
ХАЈДАРЕВИЋ (АХМО) МУЛА
Ž/Ж
23
27.03.1947
275
HAJDAREVIĆ (HASAN) MUNIBA
ХАЈДАРЕВИЋ (ХАСАН) МУНИБА
Ž/Ж
23
26.07.1937
276
HAJDAREVIĆ (EŠREF) MURIZ
ХАЈДАРЕВИЋ (ЕШРЕФ) МУРИЗ
M/М
23
12.05.1965
277
HAJDAREVIĆ (IBRO) MUSTAFA
ХАЈДАРЕВИЋ (ИБРО) МУСТАФА
M/М
23
26.06.1947
278
HAJDAREVIĆ (SAFET) MUZAFER
ХАЈДАРЕВИЋ (САФЕТ) МУЗАФЕР
M/М
23
29.02.1968
279
HAJDAREVIĆ (MUHAMED) NAĐIJA
ХАЈДАРЕВИЋ (МУХАМЕД) НАЂИЈА
Ž/Ж
23
25.08.1969
280
HAJDAREVIĆ (ABDULAH) NAILA
ХАЈДАРЕВИЋ (АБДУЛАХ) НАИЛА
Ž/Ж
23
01.09.1971
281
HAJDAREVIĆ (FERID) NEFIJA
ХАЈДАРЕВИЋ (ФЕРИД) НЕФИЈА
Ž/Ж
23
28.10.1984
282
HAJDAREVIĆ (OSMAN) NEVADA
ХАЈДАРЕВИЋ (ОСМАН) НЕВАДА
Ž/Ж
23
27.01.1963
283
HAJDAREVIĆ (MUSTAFA) NIJAZ
ХАЈДАРЕВИЋ (МУСТАФА) НИЈАЗ
M/М
23
02.07.1973
284
HAJDAREVIĆ (SALIH) NUSMIR
ХАЈДАРЕВИЋ (САЛИХ) НУСМИР
M/М
23
20.03.1979
285
HAJDAREVIĆ (SALIH) NUSRET
ХАЈДАРЕВИЋ (САЛИХ) НУСРЕТ
M/М
23
13.04.1967
286
HAJDAREVIĆ (ALJO) RAMIZ
ХАЈДАРЕВИЋ (АЉО) РАМИЗ
M/М
23
15.04.1958
287
HAJDAREVIĆ (ABDULAH) REMZA
ХАЈДАРЕВИЋ (АБДУЛАХ) РЕМЗА
Ž/Ж
23
12.02.1957
288
HAJDAREVIĆ (ŠEMSO) REMZIJA
ХАЈДАРЕВИЋ (ШЕМСО) РЕМЗИЈА
Ž/Ж
23
19.09.1972
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
10 /13
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A007 - GOJAKOVIĆI
098A007 - ГОЈАКОВИЋИ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
289
HAJDAREVIĆ (AVDO) RIFET
ХАЈДАРЕВИЋ (АВДО) РИФЕТ
M/М
23
17.05.1941
290
HAJDAREVIĆ (ŠEFKO) RIZO
ХАЈДАРЕВИЋ (ШЕФКО) РИЗО
M/М
23
06.10.1965
291
HAJDAREVIĆ (DERVIŠ) SABIT
ХАЈДАРЕВИЋ (ДЕРВИШ) САБИТ
M/М
23
10.08.1960
292
HAJDAREVIĆ (JUSUF) SADETA
ХАЈДАРЕВИЋ (ЈУСУФ) САДЕТА
Ž/Ж
23
03.02.1967
293
HAJDAREVIĆ (AVDO) SAFET
ХАЈДАРЕВИЋ (АВДО) САФЕТ
M/М
23
27.03.1939
294
HAJDAREVIĆ (MUJO) SAFIJA
ХАЈДАРЕВИЋ (МУЈО) САФИЈА
Ž/Ж
23
28.03.1940
295
HAJDAREVIĆ (SAFET) SAJID
ХАЈДАРЕВИЋ (САФЕТ) САЈИД
M/М
23
22.12.1961
296
HAJDAREVIĆ (DERVIŠ) SALKO
ХАЈДАРЕВИЋ (ДЕРВИШ) САЛКО
M/М
23
13.01.1954
297
HAJDAREVIĆ (HARIZ) SAMRA
ХАЈДАРЕВИЋ (ХАРИЗ) САМРА
Ž/Ж
23
12.12.1990
298
HAJDAREVIĆ (ZAJIM) SANELA
ХАЈДАРЕВИЋ (ЗАЈИМ) САНЕЛА
Ž/Ж
23
20.11.1975
299
HAJDAREVIĆ (ZIBA) SEMIR
ХАЈДАРЕВИЋ (ЗИБА) СЕМИР
M/М
23
21.02.1995
300
HAJDAREVIĆ (ŠEVKO) SIFET
ХАЈДАРЕВИЋ (ШЕВКО) СИФЕТ
M/М
23
05.09.1974
301
HAJDAREVIĆ (HABIB) SIFETA
ХАЈДАРЕВИЋ (ХАБИБ) СИФЕТА
Ž/Ж
23
31.10.1948
302
HAJDAREVIĆ (SALIH) SUNO
ХАЈДАРЕВИЋ (САЛИХ) СУНО
M/М
23
07.03.1959
303
HAJDAREVIĆ (FADIL) ŠAHSUDIN
ХАЈДАРЕВИЋ (ФАДИЛ) ШАХСУДИН
M/М
23
01.01.1973
304
HAJDAREVIĆ (FADIL) ŠEFIK
ХАЈДАРЕВИЋ (ФАДИЛ) ШЕФИК
M/М
23
17.10.1969
305
HAJDAREVIĆ (SAFET) ŠEVALA
ХАЈДАРЕВИЋ (САФЕТ) ШЕВАЛА
Ž/Ж
23
10.11.1961
306
HAJDAREVIĆ (FADIL) TUFIK
ХАЈДАРЕВИЋ (ФАДИЛ) ТУФИК
M/М
23
10.07.1971
307
HAJDAREVIĆ (EŠREF) VANIS
ХАЈДАРЕВИЋ (ЕШРЕФ) ВАНИС
M/М
23
24.05.1963
308
HAJDAREVIĆ (NAZIF) ZEJNA
ХАЈДАРЕВИЋ (НАЗИФ) ЗЕЈНА
Ž/Ж
23
03.01.1972
309
HAJDAREVIĆ (MEHO) ZIJAD
ХАЈДАРЕВИЋ (МЕХО) ЗИЈАД
M/М
23
06.06.1977
310
HAJDAREVIĆ (ARIF) ZIRAJETA
ХАЈДАРЕВИЋ (АРИФ) ЗИРАЈЕТА
Ž/Ж
23
01.11.1963
311
HAJDAREVIĆ (MUZAFER) ZLATA
ХАЈДАРЕВИЋ (МУЗАФЕР) ЗЛАТА
Ž/Ж
23
31.05.1995
312
HAJDAREVIĆ (RAMO) ZULA
ХАЈДАРЕВИЋ (РАМО) ЗУЛА
Ž/Ж
23
03.01.1972
313
HASANOVIĆ (BEKIR) BAKIR
ХАСАНОВИЋ (БЕКИР) БАКИР
M/М
23
22.07.1996
314
HORN-HAMZIĆ (ALJO) SABINA
ХОРН-ХАМЗИЋ (АЉО) САБИНА
Ž/Ж
23
08.10.1969
315
KREKIĆ (HASAN) AMER
КРЕКИЋ (ХАСАН) АМЕР
M/М
23
05.04.1980
316
KREKIĆ (OSMAN) FATA
КРЕКИЋ (ОСМАН) ФАТА
Ž/Ж
23
07.01.1962
317
KREKIĆ (FEJZO) HAFIZA
КРЕКИЋ (ФЕЈЗО) ХАФИЗА
Ž/Ж
23
18.01.1935
318
KREKIĆ (ISMET) HAJRA
КРЕКИЋ (ИСМЕТ) ХАЈРА
Ž/Ж
23
15.11.1985
319
KREKIĆ (ASIM) HATA
КРЕКИЋ (АСИМ) ХАТА
Ž/Ж
23
17.02.1969
320
KREKIĆ (SELIM) IBRO
КРЕКИЋ (СЕЛИМ) ИБРО
M/М
23
19.03.1973
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
11 /13
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A007 - GOJAKOVIĆI
098A007 - ГОЈАКОВИЋИ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
321
KREKIĆ (OSMAN) MUJO
КРЕКИЋ (ОСМАН) МУЈО
M/М
23
20.06.1964
322
KREKIĆ (HASAN) NASER
КРЕКИЋ (ХАСАН) НАСЕР
M/М
23
24.09.1976
323
KREKIĆ (OSMAN) OMER
КРЕКИЋ (ОСМАН) ОМЕР
M/М
23
23.03.1938
324
KREKIĆ (OMER) OSMAN
КРЕКИЋ (ОМЕР) ОСМАН
M/М
23
29.10.1971
325
KREKIĆ (HAMID) ŠAHZA
КРЕКИЋ (ХАМИД) ШАХЗА
Ž/Ж
23
03.02.1952
326
MUJAGIĆ (JUSUF) FATIMA
МУЈАГИЋ (ЈУСУФ) ФАТИМА
Ž/Ж
23
05.01.1958
327
MUMINOVIĆ (MUHAMED) DŽEMAL
МУМИНОВИЋ (МУХАМЕД) ЏЕМАЛ
M/М
23
30.06.1959
328
MUMINOVIĆ (DŽEMAL) DŽENITA
МУМИНОВИЋ (ЏЕМАЛ) ЏЕНИТА
Ž/Ж
23
25.01.1994
329
MUMINOVIĆ (OMER) SENADA
МУМИНОВИЋ (ОМЕР) СЕНАДА
Ž/Ж
23
10.09.1967
330
MUŠANOVIĆ (IBRAHIM) AKIF
МУШАНОВИЋ (ИБРАХИМ) АКИФ
M/М
23
10.05.1971
331
MUŠANOVIĆ (AKIF) AMIR
МУШАНОВИЋ (АКИФ) АМИР
M/М
23
05.07.1992
332
MUŠANOVIĆ (MEHMED) DENIZA
МУШАНОВИЋ (МЕХМЕД) ДЕНИЗА
Ž/Ж
23
07.04.1971
333
MUŠANOVIĆ (IBRAHIM) FATIMA
МУШАНОВИЋ (ИБРАХИМ) ФАТИМА
Ž/Ж
23
18.03.1986
334
MUŠANOVIĆ (IBRAHIM) HALIL
МУШАНОВИЋ (ИБРАХИМ) ХАЛИЛ
M/М
23
17.05.1995
335
MUŠANOVIĆ (SEJFO) NEZIRA
МУШАНОВИЋ (СЕЈФО) НЕЗИРА
Ž/Ж
23
16.02.1959
336
MUŠANOVIĆ (IBRAHIM) OMER
МУШАНОВИЋ (ИБРАХИМ) ОМЕР
M/М
23
14.03.1975
337
MUŠANOVIĆ (ISMET) RAMIZA
МУШАНОВИЋ (ИСМЕТ) РАМИЗА
Ž/Ж
23
29.05.1979
338
MUŠANOVIĆ (IBRAHIM) REŠAD
МУШАНОВИЋ (ИБРАХИМ) РЕШАД
M/М
23
18.09.1984
339
MUŠANOVIĆ (IBRAHIM) SAMIR
МУШАНОВИЋ (ИБРАХИМ) САМИР
M/М
23
17.10.1988
340
MUŠANOVIĆ (IBRAHIM) SEAD
МУШАНОВИЋ (ИБРАХИМ) СЕАД
M/М
23
28.10.1979
341
PEPIĆ (CVJETKO) STANOJE
ПЕПИЋ (ЦВЈЕТКО) СТАНОЈЕ
M/М
24
01.08.1965
342
PEPIĆ (MIHAJLO) ŽARKO
ПЕПИЋ (МИХАЈЛО) ЖАРКО
M/М
24
01.10.1965
343
RAMIĆ (ASIM) ASIMA
РАМИЋ (АСИМ) АСИМА
Ž/Ж
23
22.10.1962
344
RAMIĆ (ATIF) DŽEMAL
РАМИЋ (АТИФ) ЏЕМАЛ
M/М
23
03.03.1976
345
SALIHOVIĆ (SEFER) FATA
САЛИХОВИЋ (СЕФЕР) ФАТА
Ž/Ж
23
11.02.1941
346
SELIMOVIĆ (SALKO) ADMIRA
СЕЛИМОВИЋ (САЛКО) АДМИРА
Ž/Ж
23
18.05.1982
347
SELIMOVIĆ (AGO) HAJRO
СЕЛИМОВИЋ (АГО) ХАЈРО
M/М
23
28.01.1952
348
SELIMOVIĆ (HAJRO) JASMIN
СЕЛИМОВИЋ (ХАЈРО) ЈАСМИН
M/М
23
04.12.1977
349
SELIMOVIĆ (DUŠAN) RADA
СЕЛИМОВИЋ (ДУШАН) РАДА
Ž/Ж
23
02.11.1955
350
SOFTIČ (MUJO) IDRIZ
СОФТИЧ (МУЈО) ИДРИЗ
M/М
23
08.07.1950
351
SOFTIĆ (IDRIZ) ADISA
СОФТИЋ (ИДРИЗ) АДИСА
Ž/Ж
23
28.03.1980
352
SOFTIĆ (RASIM) AMIRA
СОФТИЋ (РАСИМ) АМИРА
Ž/Ж
23
03.01.1955
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
12 /13
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A007 - GOJAKOVIĆI
098A007 - ГОЈАКОВИЋИ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
353
SOFTIĆ (IDRIZ) IRDIN
СОФТИЋ (ИДРИЗ) ИРДИН
M/М
23
01.01.1976
354
SOFTIĆ (AVDO) MERIMA
СОФТИЋ (АВДО) МЕРИМА
Ž/Ж
23
08.01.1983
355
ŠAHBAZOVIĆ (HAJRUDIN) MELISA
ШАХБАЗОВИЋ (ХАЈРУДИН) МЕЛИСА
Ž/Ж
23
28.02.1995
356
ŠARIĆ (GALIB) ENIDA
ШАРИЋ (ГАЛИБ) ЕНИДА
Ž/Ж
23
01.08.1994
357
ŠARIĆ (RUSTEM) GALIB
ШАРИЋ (РУСТЕМ) ГАЛИБ
M/М
23
12.08.1966
358
ŠARIĆ (BAJRO) SEMIJA
ШАРИЋ (БАЈРО) СЕМИЈА
Ž/Ж
23
10.08.1971
359
ŠEHIĆ (MUJKO) ERMIN
ШЕХИЋ (МУЈКО) ЕРМИН
M/М
23
03.10.1994
360
ŠEHIĆ (MUSTAFA) HANKA
ШЕХИЋ (МУСТАФА) ХАНКА
Ž/Ж
23
08.02.1934
361
ŠEHIĆ (MUJKO) IBRO
ШЕХИЋ (МУЈКО) ИБРО
M/М
23
15.11.1930
362
ŠEHIĆ (RAŠID) MUJKO
ШЕХИЋ (РАШИД) МУЈКО
M/М
23
25.03.1972
363
ŠEHIĆ (RAIF) RAIFA
ШЕХИЋ (РАИФ) РАИФА
Ž/Ж
23
02.01.1977
364
WEBER (SALMAN) TIFA
WЕБЕР (САЛМАН) ТИФА
Ž/Ж
23
10.03.1948
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
13 /13
Download

IZBORI / ИЗБОРИ 2014.