í
uj
Met
d
a
to n
Měs
é
v
l No
and
M
lub
MK
D
Z
N
ává
3
Vyd
201
n
e
v
čer
íslo—
č
.
6
Vážení a milí příznivci Klubbooku.
Školní rok utekl zase jako voda a před námi
jsou letní prázdniny. Ačkoli podle počasí to vypadá spíš na podzim, věříme tomu, že o prázdninách bude skutečné léto. Víme, že o prázdninách máte spoustu aktivit, zábavy a práce jinde
než v klubu. Přinášíme Vám proto v tomto vydání Klubbooku několik tipů kam vyrazit za
muzikou, co si přečíst při dlouhém letním opalování, nebo třeba několik rad, jak si zajistit
bezpečnou brigádu a vydělat si nějaké korunky.
Letní prázdniny jsou tradičně v klubu obdobím
odpočinku a malé návštěvnosti a tak i my Vám
přejeme příjemné odpočívání a pokud se Vám
bude chtít, budeme rádi, když za námi do klubu dorazíte a třeba i společně vymyslíme a podnikneme nějakou tu akcičku.
Jsme rádi, že jste s námi
Tým klubu Mandl
OBSAH
Klubovinky……………………………… 4
Jsou mezi námi ……………………… 6
?? Brigáda?? ………………………….. 8
Lifestyle ……………………………………. 11
Věříte v minulé životy? …………… 13
Rapeři na scénu! ……………………… 15
Knih-tip ……………………………………. 16
Festivaly 2013 …………………………..… 17
Luštěníčko ……………………………..….. 19
pravte se na cizí lidi asi kolem 17.6.2013.
Probíhat to bude asi podobně jako konAudit ČASu
trola z ČASu. Je možné, že tohle bude
V minulém čísle jsme psali o plánované víc formální a víc zaměřené na naše
kontrole z ČASu (Česká asociace stree- papíry, ale i tak se Vás budou asi chtít
twork), které proběhla 10.4.2013. Už jste zeptat na pár věcí. Tak snad i v této
se mohli ze Zpravodaje dozvědět, jak
kontrole obstojíme a projdeme :-)
jsme dopadli. Ano, hurá, máme to! Dokonce jsme získali i členství v této aso- Díky za spolupráci a držte nám palce
ciaci. Na co že nám to členství bude?
LETNÍ PRÁZDNINY
Co to znamená pro Vás? No vlastně, vy
Je to neuvěřitelné, ale opět se k nám
si toho ani nevšimnete. Jde jen o politicblíží letní prázdniny. Hurá! Volno! Jako
ký, strategický tah. Tahle organizace
každým rokem i my budeme mít prázdtotiž sdružuje podobná zařízení jako je
ninový režim. To znamená od pondělí
Mandl a jak známo: V jednotě je síla!
do pátku otevřeno od 13:00 do 17:00.
Nebudu vás zatěžovat politickou situací
Díky vašemu volnu je možné naplánov ČR a tomto kraji. V krátkosti jde hlavvat a uskutečnit spoustu srandy, akcí,
ně o to, abychom se mohli nějak vyjádvýletů, pobytů a tak vůbec… Co tím chci
řit, bojovat za naši věc, třeba i nějak
říct? No prostě, popřemýšlejte, jestli
zasahovat do věcí, do kterých teď zasabyste něco chtěli podniknout
hovat nemůžeme - jako Klub Mandl
s Mandlem a podělte se o to
máme prostě slabí hlásek, ale jako sous pracovníky. Uvítáme jakýkoli návrh či
část takové organizace/asociace už mánápad kam vyrazit a co podniknout.
me větší moc.
Nečekejte do prázdnin! Když přijdete
KONTROLA Z ÚŘADU PRÁCE
už teď můžeme ledasco zařídit, zajistit,
V minulém čísle jsme se také zmiňovali, naplánovat…
že krom námi objednaného auditu, pro- Zábava bude taková, jakou si uděláte :-)
běhne v tomto pololetí ještě jedna kontrola – povinná, z úřadu práce. Dlouho
jsme nic nevěděli. Teď už víme, při-
Jak jsem jistě postřehli po dlouhé době se v našem klubu mění složení pracovního týmu.
Naše sociální pracovnice Petra odešla na Mateřskou dovolenou a než se nám vrátí bude
jí tu zastupovat úplně nová členka našeho týmu– sociální pracovnice Petra :-) - no vybrali
jsem taky Petru to aby se Vám to lépe pamatovalo:-) (néé sranda– prostě se to tak sešlo). Doufáme, že se „nové“ Péťe bude tady u nás v klubu líbit a že Péťa těhulka porodí
zdravé a krásné mimi a že nás tu společně někdy navštíví. Tak abyste si to trochu utřídili
udělali jsem pro Vás s oběma Petrami rozhovor.
Na úvod se nám prosím představte a co dalšího ještě prozradíte, nechám na Vás.
P1: Jmenuju se Petra, je mi 28 let a mám 2 P2: Jsem Petra a odcházím po letech z klubu
děti.
– na mateřskou
Jak dlouho chodíte do Mandlu?
P1:Chodím sem od začátku května. Nastupuju za původní Petru, takže jsem nový
sociální pracovník.:-)
P2: Pracuju tu od roku 2003, prostě dlouho :-)
Co jste dělaly před tím?
P1:Byla jsem na mateřský dovolený-no úpl- P2: Jéé, ledasco, od uklízečky, v cestovce,
ně dovolená to nebyla. A ještě před tím
po prodavačku - bylo toho víc, vždy na
jsem pracovala s mrňouskama v mateřský
chvíli…
školce.
A co jste chtěli dělat jako malé?
P1:Chtěla jsem být princeznou, herečkou a P2: asi klasicky – Vinnetou, doktor, veteripolicajtem. Potom veterinářkou, doktornář, pilot
kou a poslední z mých dětských snů bylo
dělat v kriminále-NE jako vězeň!
Co nejraději děláte, když nejste v Mandlu?
P1:Nejradši jsem venku, hlavně když je
teplo a pořádně praží slunce.
P2: no, venku v přírodě, baví mě se hýbat,
ale na pohodu (ne žádný sport)
Jak vnímáte Mandl svýma očima?
P1:Moc se mi tu líbí. Je to super zařízení,
spousta prima lidí, který se k sobě hezky
chovaj, to je fajn.
P2: Mandl…je to má práce, škola, většina
mého času,….místo, které mám ráda –
strávila jsem tu téměř 10 let života…
Chcete říct něco na závěr?
P1:Doufám, že se nám tu bude dobře spo- P2: Nechť jsou Vaše dny spokojené a takové jaké je chcete mít… prostě se mějte jak
lupracovat. Těším se na bezva pokec
nejlíp to jde!
s váma se všema!
Blíží se letní prázdniny a
jednou z
možností jak využít 2 měsíce volna je,
strávit je prací. Taková brigáda může být
často dost zábavná a ještě si při tom vyděláte nějaké penízky. ALE POZOR!!!! ne
každá práce je to, co vám může pomoc
vydělat peníze a spokojeně si užít prázdniny. Při výběru brigády je skutečně důležité být pozorný. V současné době se
spousta firem snaží nalákat brigádníky
do tzv. multi-level marketingu (MLM).
Na první pohled vypadá jako snadný
rychlý výdělek - „neboli hodně peněz za
málo práce“. Pokud hledáte zaměstnání
nebo brigádu, kde si skutečně chcete vydělat peníze není tento způsob zrovna
ideální už jen proto, že je velmi lehko
zaměnitelný s nelegálním systémem tzv.
„pyramidy“ nebo „letadla“. Abyste věděli, o čem je řeč, vyhledali jsem pro vás
několik informací o tom, co je multi-level
marketing, kde se sním můžete potkat,
jak to probíhá a jak poznáte, že jste se
ocitli v firmě, která tuto strategii používá.
sice zbohatnout, ale pouze pokud založíte vlastní společnost, nikoli tím, že
budete jako distributor na jedné z nejnižších úrovní (kam se pravděpodobně
jako brigádník dostanete). MLM vznikl
ve 20. letech v USA, kdy bylo zakázáno
prodávat alkoholu a tak jeho producenti
a distributoři hledali způsob jak dostat
alkohol ke koncovému zákazníkovi.
Cílem bylo dostat alkohol přes hranice.
Toho se ujali pašeráci, kteří dostávali
provize nejen z prodeje alkoholu, ale
také za získání dalšího pašeráka.
Hranice mezi naprosto legitimní strategií MLM a nelegální „pyramidou“ neboli „letadlem“ je velice tenká a mnohdy
na první pohled obtížně rozpoznatelná.
U pyramidového systému je hlavním
zdrojem zisku získávání nových členů,
kteří pro vstup do firmy musí zaplatit
tzv. vstupní poplatek. U MLM toto často bývá místo vstupního poplatku nutné
zakoupení nějakého produktu
(startovací sada), výukových materiálů
Síťový marketing, víceúrovňový mar- nebo zaplacení vstupního školení v draketing neboli Multi-level marketing je hém hotelu..atd.
strategie založená na tom, že prodejci
Úkolem distributora zapojeného do
jsou odměňování za výrobky, které
MLM je přesvědčit další lidi, aby si poříosobně prodávají a také získávají podíl z
dili daný produkt nebo službu, a aby i
prodeje dalších distributorů, které pod
oni tyto produkty a služby dále nabízeli
sebe zaměstnají. Stává se z Vás tedy
a získávali další prodejce. Distributor
„podnikatel“, ale díky firmě, která vám
získává provize z prodeje výrobků, ktepodnikat
ré provedli distributoři, které on sám
umožní nepopro systém získal a jsou tedy v hierarchii
třebujete ke
pod ním. Model MLM je bohužel často
své činnosti
zneužíváni k oklamání spotřebitelů a
živnostenský
zneužití důvěry distributorů, kteří jsou s
list. Pomocí
vidinou zisku a rychlého zbohatnutí
MLM můžete
ochotni prodávat v podstatě cokoli.
zmínka o tom, že s nikým nebudete
mluvit o ničem co se týká principů vaší
Když už se do MLM dostanete probíhá
práce a pokud ano, je to často ošetřeno
to asi takto:
velmi tučnou pokutou. Pokud se setkáte
Zpravidla Vás osloví nějaký Váš dobrý
s nějakou formou nátlaku k tomu, abysznámý, s tím, že se dozvěděl o zajímavé te smlouvu podepsali co nejdříve, nic
možnosti přivýdělku, nebo že objevil
nepodepisujte a utíkejte pryč je to jasná
nějaký produkt či službu, se kterou je
známka toho, že se nejedná o seriózní
spokojen a jestli by Vás to také nezajífirmu.
malo. I Když odpovíte že ano, nebude
Většina MLM firem radí oslovit jako prvVám na poprvé chtít říct více a pozve
ní členy rodiny a známé, které je nejVás někam, kde s budete moci na všechsnadnější přesvědčit a kteří často kvůli
no zeptat. Většinou Vám bude říkat, že
vašemu dobrému vztahu neumějí říci
nejen že si pořídíte kvalitní produkt,
NE. Počáteční úspěch by vám měl dodat
nebo službu, ale ještě na tom můžete
sebedůvěru a utvrdit vás v tom, že se
slušně vydělat, nebo v jiném případě
produkt bude snadno prodávat.
někomu pomůžete tím, že mu nabídnete svoji službu.
Mnohé firmy spouští MLM v době, kdy
se jim nedaří oslovovat další klienty.
Pravděpodobně budete pozváni a seKdyby totiž firma uměla a mohla oslovit
tkání, kde budou i další zájemci o daný
klienta sama neměla by důvod k tomu
produkt nebo službu a kde si vyslechnezaměstnávat distributory a dělit se s
te vskutku excelentní a profesionálně
nimi o provizi—provize navíc daný výrovedenou prezentaci o tom, že jste se
bek ještě prodražuje.
rozhodli správně. Poté budou následovat přednášky lidí, kteří již MLM nějakou Zcela nevhodné pro MLM jsou finanční
dobu provozují a jsou úspěšní. Mnozí z
produkty a to proto, že lidé raději
nich na sobě budou mít draný oblek,
půjdou do ověřené kamenné banky neznačkové boty a luxusní hodinky, ale to bo pojišťovny než aby svou situaci řešili
je asi tak všechno. Všichni tito přednás kýmsi „z ulice“ a navíc u finančních
šející jsou zdatní v masové komunikaci
produktů je velmi mizivá šance na to, že
bez servítek používají velmi obratně
zákazník bude chtít produkt opakovaně.
přesvědčovací a manipulativní techni- Navíc počet účastníků přímého prodeje
ky, které často nemáte šanci prokoukroste výrazně rychleji, než objem prodenout.
je, takže klesá i průměrný obrat na jednoho prodejce. Jinými slovy—žádní miV okamžiku, kdy uzavřete smlouvu nebo
lionáři z Vás nebudou a o nějakém
koupíte produkt či službu, budete popasivním příjmu si jako distributoři na
zváni na další školení, kde se dozvíte,
nízké úrovni
kde se dozvíte více o tom jak prodávat a
můžete nepřesvědčovat potencionální zájemce.
chat jen
Dokud s danou společností neuzavřete
zdát!
smlouvu, tak se od ní nic nedozvíte. V
podmínkách spolupráce většinou je
1. zjistěte si informace o firmě, ve které máte být zaměstnáni, (zda nepoužívá některou z výše zmiňovaných nebezpečných technik. Jestli práce, kterou máte dělat j legální...).
2. Pokud si zajišťujete práci pomocí pracovní agentury, sežeňte si ověřené reference na tuto agenturu.
3. Trvejte na tom, že pracovní vztah bude uzavřen na základě některého
typu smlouvy (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o
pracovní činnosti…) před podepsáním si ji celou pozorně pročtěte a
doptejte se na věci, které nejsou srozumitelné.
4. Ujasněte si se pracovní dobu—trvejte na tom, aby vaše pracovní doba
byla zapsána ve smlouvě (př. dospělý člověk by měl max.40 hodin týdně)
5. Ujasněte si se zaměstnavatelem přesný termín nástupu a popř. i ukončení.
6. Ujasněte si platové podmínky– za co a jak vysokou mzdu Vám bude
zaměstnavatel vyplácet—trvejte na tom, aby to bylo součástí vaší
smlouvy
7. Zeptejte se na výplatní termín—trvejte na tom, aby byl zakotven ve
vaší smlouvě
8. Ještě než podepíšete smlouvu podrobně se zeptejte na náplň vaší budoucí práce—kde a co budete dělat (bylo by dobré kdyby pracovní náplň byla součástí smlouvy).
9. Zjistěte si, jaké jsou podmínky pro ukončení vašeho pracovního poměru—a to ze strany vaší i ze strany zaměstnavatele (bylo by dobré, kdyby tyto podmínky byly součástí vaší smlouvy)
10. Vyhněte se nabídkám, které nabízejí hodně peněz za málo práce a o
kterých nemáte dostatek informací.
JÍDELNÍČEK
ANOREKTIKŮ
Zajímalo mě, jaký jídelníček mají
lidé, postižení anorexií, a tak jsem ze
zvědavosti pátrala po internetu. Po
dlouhé době jsem našla blog jedné
slečny, která tam napsala svůj jídelníček. Pro mě to bylo velmi šokující, a
tak jsem se rozhodla, že vám její jídelníček napíšu…
PONDĚLÍ
9:OO snídaně: Racio Chlebíček
12:OO oběd: Racio Chlebíček
15:OO svačinka: Racio Chlebíček
18:OO večeře: Nic
Tekutiny: 1l vody
Stačilo mi, když jsem si toto přečetla
a už jsem to nepobírala! Jestli tohle
sní jenom v pondělí tak je to opravdu
málo – vždyť jeden racio chlebíček
má 38,6 kcal!! Jestli máte odvahu číst
dál tak si to dočtěte, ale moc se vám
to líbit nebude (tak jako mě se to nelíbí) a při nejlepším budete jen v šoku
…
ÚTERÝ
9:OO snídaně: Plátek Kuřecího
masa
12:OO oběd: nic
15:OO svačinka: nic
18:OO večeře: 3x Malá Rajčata
Tekutiny: 1l Vody
STŘEDA
9:OO snídaně: Banán
12:OO oběd: nic
15:OO svačinka: nic
18:OO večeře: Activia Bílá
Slečna přestala dopisovat tekutiny….
Proč asi …??
ČTVRTEK
9:OO snídaně: Activia Bílá
12:OO oběd: Activia Bílá
15:OO svačinka: Activia Bílá
18:OO večeře: Activia Bílá
PÁTEK
9:OO snídaně: nic
12:OO oběd: nic
15:OO svačinka: nic
18:OO večeře: nic
A v pátek už mladá slečna nejedla nic
(tekutiny dopsané pořád nebyly) nevím, jak skončila, nebylo to dopsané,
jen si myslím, že ta to mladá slečna po
pár měsících podlehla svému onemocnění…
Během dietních dní ale dodržuj tři
hlavní jídla (po 300 kcal) a dvě svačiny
(každá 200 kcal), denní příjem by tedy
neměl překročit 1300 kcal.
JAKÉ DIETY MAJÍ
Reese je jednou z
hvězd, která podlehla
nové módní Baby Food
dietě. Není to dieta na dlouhodobé držení, pokud se ale chceš teď začátkem
jara detoxikovat, můžeš ji zkusit také.
Aby byl detox plnohodnotný, zakaž si
po celou dobu také alkohol, kávu a cigarety. V čem dieta spočívá? Potraviny
se při ní konzumují pouze ve formě
rozmixovaných pyré a kašiček. Můžeš
jíst ovocné, zeleninové, z masa, luštěnin
i obilovin. Při striktním dodržené této
diety by neměl denní limit kalorií překročit 1000, což je hraniční limit pro
dostatečný energetický příjem, dietu
tedy rozhodně nedrž dlouhodobě. Cti
také pravidlo 14 porcí za den. Znamená
to, že bys měla jíst zhruba každou hodinu. Porce jsou sice malé, ale pokud jíš
pravidelně, hlad nepocítíš.
CELEBRITY?
DIETA
PODLE KATY PERRY
DIETA PODLE
REESE
WITHERSPOON
Zázračnou pětifaktorovou dietu sestavil trenér
Harley Pasternak a pomocí ní už zhubla nejedna hvězda, mezi nimi i Katy Perry. Její
dietní plán se nese ve znamení čísla pět:
jídlo je rozděleno do pěti porcí denně, z
nichž každá musí obsahovat pět složek:
bílkoviny, uhlohydráty (s nízkým glykemickým indexem), zdravé tuky,
vlákninu a nekalorický nápoj. Jídlo by
nemělo zabrat víc než pět minut na přípravu, první výsledky jsou vidět za pět
týdnů. K dietě je také potřeba cvičit,
tentokrát ne pět, ale dvacet pět minut
denně (pětkrát týdně). Trénink by se
měl skládat ze zahřátí, posilování horní
i dolní části těla a aerobního cvičení.
Co smíš jíst? Úplně zakázáno není nic! Jestli chceš zjistit více diet, které používají
celebrity tak se podívej na : http://
Jen bys měla omezit bílé pečivo a rafinovaný cukr. Dieta se dodržuje vždy
krasna.nova.cz/clanek/fitness/
šest dní a sedmý den je tzv. odpočinkonejoblibenejsi-diety-celebrit-inspirujvý, kdy si smíš bez výčitek zahřešit.
se.html
Vaše S.
Kladete si občas otázku, zda vaše duše
již žila? V jiné době, v jiném životě a
7.
v jiném těle?
Známá německá psycholožka prof. Dr. 8.
Helen Wambach zkoumala právě víru
lidí v minulé životy. Zhruba 70% lidí věří
na převtělování, na minulé životy. Pro- 9.
fesorka využívala pro výzkum metod
hypnózy a během studie vyzpovídala až 10.
4000 pacientů.
11.
Chtěli byste vědět, zda už máte nějaký
život za sebou, zda už jste někdy žili? Sa- 12.
mi si můžete vyzkoušet odpovědět na
některé z otázek. Odpovídejte pouze
13.
ANO a NE.
14.
1.
Sníte často o těch samých událostech?
15.
2.
Jste každým rokem ve stejnou
dobu bezdůvodně smutní a
pociťujete beznaděj?
3.
Reagujete občas úplně jinak,
než je vaším zvykem?
4.
Cítíte, nebo myslíte někdy
tak, jako byste měli jiné pohlaví.?
5.
Myslíte si, že váš život najednou nabral překvapivý směr?
6.
Myslíte, že byste měli někoho
přivést na správnou cestu?
Měli jste v dětství »neviditelného
přítele«, se kterým jste často
mluvili?
Máte nějakou chronickou nemoc,
která se nelepší, i když se lékaři i
vy snažíte?
Máte mateřská znamínka, nebo
nápadné jaterní skvrny?
Máte často studená chodidla nebo ruce, ačkoliv je teplo?
Straníte se určitých míst bez viditelného důvodu?
Bojíte se hluboké vody nebo propastí?
Bojíte se nějakých zvířat - např.
koní, psů, pavouků, atd.?
Trpíte bezdůvodně silným strachem, že vás někdo opustí?
Dorazíte na jedno místo a hned
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
víte: Tady už jsem někdy byl/a?
Vzpomínáte si na věci, které
nemohou být z vašeho života?
Zdají se vám někteří neznámí
lidé neuvěřitelně důvěryhodní?
Víte o nějakém období dějin
daleko více (např. o oblečení)
než o jiném?
Máte pocit, že v jiném období
dějin byste byl/a šťastnější?
Přitahuje vás až magicky nějaká
země?
Myslíte si, že jste se narodili ve
špatné zemi?
Měli byste raději nějaké jiné zaměstnání, než máte nyní?
Je až nápadné, jak snadno se
učíte cizím řečem?
Dokážete hrát na nějaký hudební nástroj, aniž byste se to učili?
Zdá se vám, že s některými řemeslnými schopnostmi jste se
už narodil/a (např. hrnčířství)?
Posloucháte rádi muziku z nějakého určitého období, nebo jiné
27.
28.
29.
30.
kultury?
Opovrhujete určitými jídly, nápoji nebo vůněmi, aniž byste
tušili proč?
Reagujete na některá jména
bez příčiny pozitivně, nebo naopak negativně?
Máte názory (na morálku, politiku atd.), nad kterými ostatní jen
kroutí hlavou?
Přešli jste k jiné církvi, nebo o
tom přemýšlíte?
Teď si spočítejte odpovědi »ano«.
Kolik vám jich vyšlo?
0 - 6: Je velmi nepravděpodobné, že
byste už někdy na světě byli. Žijete svůj
první život.
7 - 17: Je to velmi pravděpodobné! Nechte se uvést do hypnózy, to vám může
prozradit více.
18 - 30: Ano, váš pocit vás nezklamal!
Už žijete svůj další život. Možná už několikátý…
čerpáno z: http://darkprincess.blog.cz
Česko má mnoho bezvadných a méně
bezvadných rapperů..... Někteří jsou
až moc slavní, někteří měně, ale
přesto se nevzdávají a snaží se dostat se navrchol… Někteří s tím sekli
hned na začátku, někteří skončili po
dlouholeté kariéře..... Někteří jedou
sólovou dráhu někteří ne.... Každej
rapper je svým způsobem dobrej jen
se třeba musí vypracovat.... Někteří
spolupracují i s našemi sousedy
(Slovenskem) a někteří si od nich drží
odstup… Ale já jsem se rozhodla napsat o rapperech na české scéně… A
já všem rapperům DRŽÍM PALCE… :)
Jayk3M -
teď už
tak ňák bývalí český
rapper… Na rapperské
scéně se pohyboval cca
7 let (od roku 2006 do
roku 2013) … Jeho první album se jmenovalo
LP 11:30 a jeho poslední album se jmenovalo
Výlety z reality…. Jeho
sestra Miroslava neboli
mannia (opravdu se píše s malými písmeny, takže tam chybu nemám:P) se dostala k rapu právě díky svému staršímu
bratrovi Mirkovy (Jayk3M) … mannia je
velmi úspěšná (někteří si myslí, že možná víc než Jayk3M, ale to já neumím
posoudit to posuďte sami… Já pořád
poslouchám oba a zatím to měnit ňák
nehodlám) J
Marpo –
vlastním
jménem Otakar Petřina jinak přezdívaný
Marpo se narodil
29.1.1985... Marpo je
česká rapper, ale hraje i na bicí ve skupině
Chinaski.... je taky
známí pod přezdívkou ,,král metafor“ (kdo ví proč … ??) Zatím vydal
7desek (2005 – Původ Umění, 2006 –
Marpokalypsa, 2007 – Bang! Mixtape,
2007 – Rapstar, 2010 – Knockout, 2012
– 352EP Marpo x Wohnout, 2013 – Melanchonie XOXO)
Kluci z HZM
– co znamená zkratka
HZM ? To mě taky zajímalo... :D A tak
jsem nelenila a hledala jsem a hledala
až jsem to našla a zjistila, že zkratka
HZM znamená = Hovada Za Mikrofonem
= HZM … Kluci mají smysl pr humor :D o
jim vzít nemůžeme … :P Jonáš a Tomáš
neboli Johny a Sweet takle si kluci
říkají... Jejich první song se jmenoval
Rodná hrouda.... Jejich beatmaker je
Della....
Tak tohle byli čeští (úspěšní) rappeři...
No a co vás teda čeká příště ? Příště si
posvítíme na české (úspěšné) rapperky...
Těším se příště s úsměvem na tváři
Vaše S.
Spratek
autorka: Torey L. Hayden
Příběh dítěte, které nikdo nemiloval.
Kniha představuje skutečný příběh šestileté Sheily, která
se dostane do speciální třídy pro děti s poruchami chování. Její učitelkou a zároveň prvním člověkem, který jí projeví lásku, je Torey Hayden. Ta po čase zjistí, že dívka má
nadprůměrnou inteligenci, je učenlivá a dřímá v ní skrytý
génius. Kniha je pozitivním svědectvím o síle pedagogických a terapeutických prostředků, a pedagoga představuje jako přítele, který neváhá pro dítě překonávat různé těžkosti.
T. L. Hayden je autorkou řady velmi úspěšných non-fiction románů
z prostředí školy pro děti s poruchami chování. Pracuje jako speciální pedagožka a rodinná terapeutka. Žije v USA.
Život po životě
autor: Raymond A. Moody, Jr.
Americký lékař a spisovatel proslul po celém světě jako
významný badatel a spisovatel, který se zaměřil na oblast
„smrti“ a zážitků s ní spjatých. Co nás vlastně čeká po
smrti? Náboženský pohled předpokládá určitou formu
posmrtné existence, kdežto materialisté vycházejí z představy zející nicoty. Důkazy, jež by vyřešily nejspornější
otázky lidské existence, však zatím nikdo nepředložil.
Zvláštnímu zájmu se proto těší prožitky blízké smrti. Právě
ty Raymond Moody intenzivně zkoumal a dokázal popsat
charakteristické znaky, jež je provázejí. Jeho knihy se ihned
po vydání v USA staly světovými bestsellery. Autor v nich shrnul
vzpomínky těch, kteří přežili klinickou smrt, a došel k pozoruhodnému zjištění – vjemy při umírání bývají shodné a vesměs naznačují
možnost jakési další cesty. Lze tato překvapivě přesvědčivá svědectví brát za doklad, že věřící právem očekávají přechod „na onen
svět“? Raymond Moody nikomu nepředkládá hotové závěry, ale
jeho strhující knihy otvírají prostor lidské naději.
Votvírák 2013
14.6. – 16.6. Milovice
www.votvirak.cz
Kapely: Absolut deafer, Alkehol, ANDROID ASTEROID,Arakain, Blue effect, CANDYMANE,Clou, Covers for
Lovers, De Fuck To, ECCE
HOMO, Ektor & DJ Wich,
Enter, Five O´Clock Tea,
Harlej, H16, Checkpoint,
Imodium, Iné Kafe, Ivan
Mládek band, Katapult,
Klus Tomáš, Kryštof, Kofein, Metalinda, , Metrix,
MISSY M, MOJA REČ & Komplot, Muller
Richard, No Name, O5&Radeček, PRAGO
UNION + Champion Sound livě band &
Krotitelé Dechů, Ray band, Rybičky 48,
RYTMUS - Bengoro show + bicí Martin
Valihora, SERGEI BARRACUDA + PASTOR,
SHARKASS, SMACK, Sodoma Gomora, Sto
zvířat, STRAPO + DJ Spinhandz, Sunshine,
Škwor, Tata Bojs, The Snuff, Totální nasazení, TY , IKDY LABEL SHOWCASE (Idea,
Boy Wonder, Paulie Garand, Rest, DJ Fatte), UDG, Uhlíř Jaroslav, , VEC ft. Škrupo
& , hampion Sound livě band, Visací zámek, VLADIMIR 518, Vypsaná fixa, Walda
gang, Wohnout, WWW, Xindl X, Zakázaný
Ovoce, Zemanová Bára
MetalGate Czech
Death Fest 2013
14.—15. 6. 2013 Kemp
"Brodský", Červený
Kostelec
Cleanoff, Sabiendas,
Ingrowing, F.O.B., Doomas, F D K, Minority
Sound, Panychida, Secret of Darkness,
Greedhale (ex-Devastathor), Area Core,
Eleament, Brutally Deceased, Coward,
Flowerwhile, Noostrak
JamRock 2013
27.6. – 29.6. 2013Žamberk
www.jamrock.cz
Kapely:The ASTEROIDS GALAXY TOUR, KARTSY
(frontman z Waltari ) /FIN/,
Belladonna (It), Dezperadoz
(De), Mr Wu (Aut), The Wolfgangs (fr), .Chinaski, Kryštof, Tatabojs, Tři
Sestry, Monkey Business, UDG, Charlie
Straight , Krucipusk, Sto zvířat, Škwor,
Harlej, BSP, Circus Ponorka, Flamengo
(Vladimír Mišík), Zrní ,Skyline , Fast food ,
rchestra, Portless, Queens of Everything,
Cocotte Minute, Poletíme?, Shatter, O5 a
Radeček, Bitumen Beat, Tommy Indian,
Schodiště, Beatles rev.The Backwards, Na
stojáka, W.x.P, Vítězové YT Festu
Brněnec Fest 2013
29.6.2013Brněnec u Svitav
http://www.brnenecfest.cz/
Kapely: Driák, MNM, Wergluv Pjos, VHS,
WWW.CZECHDEATHFEST.CZ
KAPELY: Destruction, Samael, Debustrol,Kryptor, Tortharry, Atari Terror,
Locomotive, Insania, ItSelf, Ctulu, Captain,
Inseminační stanice , , E!E , , Spínací špendlík, Plexis, Houba, Zeměžluč, Vision , ays,
Totální nasazení , SPS , Slobodná Europa,
NVU, Odpad, Degradace, Climax, Achtung,
Rock for People 2013
2.—5. 7. 2013 Festival Park Hradec
Králové
http://www.rockforpeople.cz/
Kapely: Thirty Seconds to Mars, Queens of
KAPELY: ABORYM, AETERNUS, ALCEST,
AMORPHIS, ANTHRAX, ANTROPOFAGUS, AS I
LAY DYING, ATARI TEENAGE RIOT, BEHEMOTH,
BELPHEGOR, BENEDICTION, BIOHAZARD, BORKNAGAR, CARCASS, CARPATHIAN FOREST, CENTURIAN, CLAWFINGER, COFFINS, CONTRASTIC,
CRUSHING CASPARS, CULT OF LUNA, D.R.I.,
DECREPIT BIRTH, DEVILDRIVER, DOWNSET, DR.
LIVING DEAD, DYING FETUS, EMMURE, ENSIFERUM, ENTOMBED, FEAR FACTORY, FIELDS OF
THE NEPHILIM[UK],
GLORIOR BELLI[FR],
GOJIRA[FR], HATE[PL], HATEBREED[US],
IHSAHN[NO], IN FLAMES[SE], JUNGLE , ROT
[US], KILLING JOKE[UK], LEPROUS[NO], LOUDBLAST[FR] ...
the Stone Age, Foals, The Parov Stelar
Band , Billy Talent, Bloc Party, Gogol Bordello, Klaxons, Modestep, Papa Roach, The
Gaslight Anthem, A Day To Remember,
Amanda Palmer , Borgore,
Royal Republic, The Devil
Wears Prada, The Ghost
Inside, Heart In Hand , Outernational, Dubioza Kolektiv, Friska Viljor, Hacktivist,
Kryštof, Kabát & Big Band,
Open air
Tomáš Klus, Horkýže Slíže,
music fesCharlie Straight, Mandrage
& A Banquet, Pražský výběr, Xindl X, Aneta tival TrutLangerová, Cocotte Minute & Heidi Janků,
nov 2013
Filharmonie Hradec Králové, Chancers &
15.—18. 8. 2013—Trutnov na Bojišti
Gangnails, Pipes and Pints, Boris Carloff,
http://www.festivaltrutnov.cz/
Ohm Square, Goodfellas, Jan Budař a Eliščin
Band, Please The Trees & Elpida, Skyline,
Kapely: John Mayall (uk/usa), Plastic PeoSto zvířat, Sunshine, UDG, Deathgaze
ple , Jiri Schmitzer , Hana a Petr Ulrychovi &
Javory Beat , SPS , Čokovoko , Cimbálová
Agressive Music Fest 2013 muzika Petra Mičky, Petr Linhart & 29
Saiten , Vlasta Třešňák , Mňága a Žďo19.7.2013—Letní areál / Pohoří
rp ,Kazety , Petr Váša & Ty Syčáci , Beata
WWW.AGRESSIVEMUSICFEST.EU
Bocek, Sto Zvířat, Umělá Hmota, ZVA 12-28
(sk) , X-Core , The Switch
Kapely: Necronomicon (GER), Hypnos,
Darkside (AUSTRIA), Aint (SVK), Spreading
Dread, Inpain, , V.A.R., Nahum, Hirošima,
Hip Hop Kemp 2013
Endless Main (SVK), Sklepmaster, Trigger
22.—24. 8. 2013—Festival Park
(SVK), Neurasthenia (ITA), Silent Stream Of
Godless Elegy, Deathstar, Dead Label (IRL), Hradec Králové
http://www.hiphopkemp.cz/
Root, Shatter, Far´N´Hate (SPAIN), Madafaka, All The Shelters (FRANCE)
KAPELY: KRS-ONE, KENDRICK LAMAMR,
BAAUER, APOLLO BROWN A ODDISEE,, ELBrutal Assault 2013
P, SHYSTIE, SOULS OF MISCHIEF, H16, PRA7.—10. 8. 2013 Pevnost Josefov GO UNION
Jaroměř
Www.brutalassault.cz
Pohraj si s češtinou a písmenky a zjisti, které české řeky, pohoří a města se
v přesmyčkách ukrývají.
České řeky
Česká města
1. Dora
18. Chřipkařov
2. Orangutanava
19. Čátruchli
3. Muluva
20. Přepochodeň
4. Pala
21. Bruntuhnul
5. Pulslá
22. Obutýkovice
6. Chladka
23. Poděčela
7. Hoduje
24. Kaclo
8. Tyfava
25. Masarykov
9. Dynení
26. Zlíš
10. Sypánavka
27. Orelov
28. Sdvoubro
29. Krúplněk
Česká pohoří a české hory
11. Prška
12. Prabába
13. Pčechý
14. Bezmrk
15. Odleť
16. Hruběšovka
17. Javkoněce
Řešení:
1.Odra, 2.Opava, 3. Oslava, 4. Střela, 5.
Teplá, 6. Nežárka, 7. Metuje, 8. Morava,
9. Dyje, 10. Litavka, 11. Sněžka, 12. Praděd, 13. Plechý, 14. Smrk, 15. Kleť, 16.
Milšovka, 17. Javořice, 18. Rýmařov, 19.
Čáslav, 20. Přelouč, 21. Bruntál, 22. Boskovice, 23. Poděbrady, 24. Kadaň, 25.
Benešov, 26. Dobříš, 27. Sokolov, 28.
Stříbro, 29. Krnov
NZDM Klub Mandl Nové Město nad Metují
Družstevní 587
Nové Město nad Metují 549 01
Www.klubmandl.cz
Design by SM
Download

ZDE - Klub Mandl