strana1/2
Technický list – Punišský vosk
Punišský vosk
Punisches Wachs
Barvy
Informace o výrobku
196 - 197
z přírodních
a
nejedovatých surovin
Všeobecně:
Punišský vosk je mýdlo ze včelího vosku
v mazlavé konzistenci. Včelí vosk je
roztaven, pročištěn a následně při speciálním
postupu vybělen za použití aktivního uhlíku a
bělící hlinky. V podnikovém provozu je tento
vybělený vosk za působení uhličitanu
draselného zmýdelňován a tím se stává
částečně rozpustným ve vodě, takže je snadno
roztíratelný a snadno se nanáší.
Použití:
Slouží jako matný nebo po vyleštění lesklý
voskový povlak pro:
- práce na Stuccolustru a
TADELAKTu
- imitace mramoru (např. barva
z mramorové moučky)
- enkaustiku (=malířská technika
užívající vosku jako pojidla)
- kaseinové barevné nátěry
Jako přísada do kaseinové mramorové barvy
nebo klihové barvy pro:
- špachtlové techniky
- malby dle šablon
- leštitelné nátěry
Vlastnosti:
mazlavě pastovitý
bez zápachu
bez organických rozpouštědel (voda
je zde rozpouštědlem)
po přeleštění hedvábně až vysoce
lesklý, tím odpuzuje špínu
antistatický
difuzní
Složení:
Bez chloru vybělený vosk bez usazenin,
uhličitan draselný, voda.
Zpracování:
1. Stuccolustro: Nános punišského
vosku benátskou lžící nebo lžící
z pružinové oceli v jedné až více
vrstvách. Po zaschnutí hladítkem
vyleštit.
2. TADELAKT : Punišský vosk tence
nanášet na suché a nečistot zbavené
TADELAKTové omítky pružným
hladítkem u umělé hmoty nebo
japonskou špachtlí. Může být
nanesen také na zmýdelněném
TADELAKTu. Po zaschnutí vyleštit
měkkými ručníky nebo žíněnými
kartáči.
3. Mramorování : Na odpovídajícím
mramorováním ošetřené barvě
z mramorové moučky (viz.
Stuccolustro) – nanášet lžící a po
zaschnutí buď uhladit lžící nebo pro
stejnoměrný lesk leštit ručně
měkkými ručníky, žíněnými kartáči
nebo leštícím strojem. (Pozor: Příliš
velký nátisk a příliš vysoké množství
otáček za minutu by mohly vést díky
vyvíjení tepla k poškození plochy!)
Voskový povlak vytváří klamný
dojem podrobnosti pravému
mramoru, má hloubkový a průsvitný
charakter.
4. Leštitelné barvy na stěny :
S přísadou 15% punišského vosku do
kaseinové mramor. barvy, popř.
klihové barvy (uvádí se 0,75 kg
punišského vosku na 5 kg prášku) –
vosk teprve až po nabobtnání
přimíchat do barvy! Docílíte tak po
vysušení a přeleštění stěny nádherně
hedvábného lesku.
Doba zasychání :
Cca 5 – 6 hodin při 20o C pro čistě nanesený
Punišský vosk.
Kreidezeit přírodní barvy – generální zastoupení pro ČR:
Borek 11, 380 01 Dačice; tel/fax: 384 422 703; mobil: +420 728 500 788; http://www.kreidezeit.cz
strana2/2
Technický list – Punišský vosk
Upozornění:
Spotřeba:
Cca 30 ml/m2
Velikost balení:
Výrobek č. 196
Výrobek č. 197
400 ml
800 ml
Uskladnění :
Punišský vosk je alkalický. Vyvarujte se
kontaktu s očima. Při kontaktu s kůží nebo
očima vymýt velkým množstvím vody, také
pod očními víčky, popř. navštívit očního
lékaře.
Nenechávat v dosahu dětí !
Označení nebezpečnosti:
V chladném, suchém, nemrznoucím prostředí
a dobře je skladovatelný minimálně 1 rok.
Xi - dráždivý
Čištění nářadí :
Ihned po použití umýt teplou vodou a
případně trochou mýdla.
Doporučení :
Protože pro práci s TADELAKTem a
Stuccolustrem je zapotřebí větší zručnosti,
doporučujeme návštěvu Tadelakt semináře fa
KREIDEZEIT. Termíny jsou uvedeny na
naší domovské stránce, popř. se doptejte
telefonicky přímo u našeho prodejce.
Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu nám předložených zkušeností. Kvůli metodám zpracování a
vlivům životního prostředí, jakož i různých povah podkladů musí být vyloučena závaznost pro všeobecnou právní
platnost jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel vyzkoušet výrobek, zda je vhodný na účel
použití (zkušební nátěr).
Při novém vydání nebo změně výrobku ztrácí text svou platnost
Kreidezeit přírodní barvy – generální zastoupení pro ČR:
Borek 11, 380 01 Dačice; tel/fax: 384 422 703; mobil: +420 728 500 788; http://www.kreidezeit.cz
Download

Punišský vosk