СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Петак, 17. децембар 2010. године
БАЊА ЛУКА
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Број 130
Год. XIX
www.slglasnik.org
Централна изборна комисија Босне и
Херцеговине
На основу члана 2.9 став (1) тачка 9. и члана 5.32 Изборног закона Босне и Херцеговине (“Службени гласник
БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и
32/10), Централна изборна комисија Босне и Херцеговине,
на 80. сједници, одржаној 2. новембра 2010. године,
доноси
ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ОПШТИХ ИЗБОРА У
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 2010. ГОДИНЕ
Члан 1.
(1) Централна изборна комисија Босне и Херцеговине
потврђује резултате Општих избора у Босни и Херцеговини
2010. године, који су одржани 3. октобра 2010. године за:
a) Предсједништво Босне и Херцеговине,
b) Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
c) Представнички дом Парламента Федерације Босне и
Херцеговине,
d) Предсједника и потпредсједнике Републике Српске,
e) Народну скупштину Републике Српске и
f) скупштине кантона у Федерацији Босне и Херцеговине:
1) Унско-сански кантон,
2) Посавски кантон,
3) Тузлански кантон,
Језик
српског народа
Жиро-рачуни: НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука 562-099-00004292-34
Volksbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
Нова бањалучка банка АД Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
4) Зеничко-добојски кантон,
5) Босанско-подрињски кантон,
6) Средњобосански кантон,
7) Западно-херцеговачки кантон,
8) Кантон Сарајево и
9) Кантон 10.
(2) За Скупштину Херцеговачко-неретванског кантона
ће резултати бити потврђени допунском одлуком, након
утврђивања резултата у изборној јединици Чапљина са бирачких мјеста на којим се спроводе поновни избори на
основу одлуке Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, број: 05-1-07-1-438/10, од 28. октобра 2010. године, и окончања жалбених поступака пред Судом Босне и
Херцеговине, односно након правоснажности одлуке о објављивању и утврђивању резултата за Скупштину Херцеговачко-неретванског кантона.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Извјештај о резултатима
гласања за сваки изборни ниво из члана 1. став (1) т. а), б),
ц), д), е) и ф) ове одлуке, са расподијељеним мандатима и
именима кандидата унутар политичких субјеката.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у “Службеном гласнику БиХ”, “Службеном гласнику
Републике Српске”, “Службеним новинама ФБиХ”, “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”, wеб страници
Централне изборне комисије БиХ www.izbori.bа и средствима јавног информисања.
Број: 05-1-07-1-5270/10
2. новембра 2010. године
Сарајево
Предсједница,
Ирена Хаџиабдић, с.р.
Izborna utrka / Изборна утрка 701/702
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE BOŠNJAČKI/HRVATSKI ČLAN / ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
БОШЊАЧКИ/ХРВАТСКИ ЧЛАН
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
SPAHIĆ IBRAHIM GRAĐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1.937.609
1.023.150
42.621
3,88%
32.285
2,94%
1.098.056
56,67%
2
Broj glasova
Број гласова
%
%
6.948
1,49
Broj mandata
Број мандата
0
2
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
RADONČIĆ FAHRUDIN SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
KEŠETOVIĆ IZUDIN BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
ĐEDOVIĆ IBRAHIM DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
DEMIROVIĆ MUJO BPS SEFER HALILOVIĆ
SILAJDŽIĆ HARIS STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LATIĆ ĐEMAL STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
IZETBEGOVIĆ BAKIR SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
JUSIĆ AIDA JUSIĆ AIDA NEZAVISNI KANDIDAT
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
KRIŠTO BORJANA HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
KOMŠIĆ ŽELJKO SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
KUTLE MILE KUTLE MILE NEOVISNI KANDIDAT
GALIĆ PERO GALIĆ PERO NEOVISNI KANDIDAT
RAGUŽ MARTIN HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
IVANKOVIĆ LIJANOVIĆ JERKO NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
GALIĆ FERDO GALIĆ FERDO NEOVISNI KANDIDAT
130
17.12.2010.
142.387
4.228
13.369
8.951
117.240
8.738
162.831
2.347
30,49
0,91
2,86
1,92
25,10
1,87
34,86
0,50
Broj glasova
Број гласова
%
%
109.758
337.065
1.069
1.581
60.266
45.397
975
19,74
60,61
0,19
0,28
10,84
8,16
0,18
0
0
0
0
0
0
1
0
Broj mandata
Број мандата
0
1
0
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 703
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE SRPSKI ČLAN / ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ СРПСКИ ЧЛАН
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
ИВАНИЋ МЛАДЕН КОАЛИЦИJА ЗАJЕДНО ЗА СРПСКУ
РАДМАНОВИЋ НЕБОЈША СНСД СП
ПАПОВИЋ РАЈКО САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
1.194.622
604.370
49.951
7,45%
16.196
2,42%
670.517
56,13%
1
Broj glasova
Број гласова
%
%
285.951
295.629
22.790
47,31
48,92
3,77
Broj mandata
Број мандата
0
1
0
Izborna utrka / Изборна утрка 501
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE (IZBORNE JEDINICE S TERITORIJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE) / ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ (ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ С ТЕРИТОРИЈА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ)
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA KOKUZA SKOK
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
1.937.609
1.020.293
49.648
4,52%
28.361
2,58%
1.098.302
56,68%
28
Broj glasova
Број гласова
%
%
112.115
8.810
124.114
3.522
19.224
266.023
1.147
14.843
28.102
11.462
49.549
74.004
2.290
8.603
49.050
17.634
197.922
2.053
3.577
3.174
11.917
11.158
10,99
0,86
12,16
0,35
1,88
26,07
0,11
1,45
2,75
1,12
4,86
7,25
0,22
0,84
4,81
1,73
19,40
0,20
0,35
0,31
1,17
1,09
Broj mandata
Број мандата
2
0
3
0
0
6
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
4
0
0
8
0
1
0
0
2
2
0
0
1
0
7
0
0
0
0
0
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
130
3
Izborna utrka / Изборна утрка 511
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 1 / ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 1
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
292.733
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
137.224
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
8.372
5,61%
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
3.519
2,36%
149.115
50,94%
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
BPS SEFER HALILOVIĆ
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
3
Broj glasova
Број гласова
%
%
10.861
4.998
8.939
423
32.757
1.147
14.238
872
7.123
8.080
357
7.176
10.782
27.925
256
225
1.065
7,91
3,64
6,51
0,31
23,87
0,84
10,38
0,64
5,19
5,89
0,26
5,23
7,86
20,35
0,19
0,16
0,78
Broj mandata
Број мандата
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 512
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IZBORNA JEDINICA 2 / ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 2
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA KOKUZA SKOK
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
249.450
133.718
5.003
3,52%
3.422
2,41%
142.143
56,98%
3
Broj glasova
Број гласова
%
%
50.071
8.585
453
15.267
1.746
896
25.134
5.055
8.676
16.755
519
561
37,45
6,42
0,34
11,42
1,31
0,67
18,80
3,78
6,49
12,53
0,39
0,42
Broj mandata
Број мандата
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 513
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 3 / ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 3
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
411.584
221.299
9.262
3,90%
6.877
2,90%
4
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA KOKUZA SKOK
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
130
17.12.2010.
237.438
57,69%
4
Broj glasova
Број гласова
%
%
2.159
2.398
39.453
399
5.850
62.362
279
11.855
6.478
837
26.098
971
6.528
8.237
1.451
34.781
698
448
351
6.162
3.504
0,98
1,08
17,83
0,18
2,64
28,18
0,13
5,36
2,93
0,38
11,79
0,44
2,95
3,72
0,66
15,72
0,32
0,20
0,16
2,78
1,58
Broj mandata
Број мандата
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 514
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 4 / ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 4
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
BPS SEFER HALILOVIĆ
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
521.526
285.016
13.094
4,28%
7.807
2,55%
305.917
58,66%
6
Broj glasova
Број гласова
%
%
33.201
831
40.082
3.123
3.000
68.360
326
7.683
11.041
20.712
722
431
17.993
2.225
64.352
320
836
2.598
2.071
5.109
11,65
0,29
14,06
1,10
1,05
23,98
0,11
2,70
3,87
7,27
0,25
0,15
6,31
0,78
22,58
0,11
0,29
0,91
0,73
1,79
Broj mandata
Број мандата
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 515
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 5 / ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 5
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
462.316
243.036
13.917
5,28%
6.736
2,55%
263.689
57,04%
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA KOKUZA SKOK
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
130
5
5
Broj glasova
Број гласова
%
%
15.823
583
27.055
9.498
87.277
5.946
4.088
5.414
14.059
597
1.287
6.968
3.176
54.109
1.035
1.518
2.058
2.545
6,51
0,24
11,13
3,91
35,91
2,45
1,68
2,23
5,78
0,25
0,53
2,87
1,31
22,26
0,43
0,62
0,85
1,05
Broj mandata
Број мандата
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 502
ZASTUPNICKI/PREDSTAVNICKI DOM PARLAMENTARNE SKUPSTINE BOSNE I HERCEGOVINE (IZBORNE JEDINICE S TERITORIJA
REPUBLIKE SRPSKE) / ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
(ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ)
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
ТОМИЋ МИЛОШ НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА ДНЗ БИХ
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA KOKUZA SKOK
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БИХ
НАША СТРАНКА НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ
НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1.194.622
621.276
31.186
4,65%
18.483
2,75%
670.945
56,16%
14
Broj glasova
Број гласова
%
%
2.361
269.009
14.320
6.334
4.574
217
18.412
57
8.636
137.844
40.070
28.511
310
602
237
522
12.665
15
152
4.911
14.573
15.057
10.483
371
16.378
398
47
7.518
6.692
0,38
43,30
2,30
1,02
0,74
0,03
2,96
0,01
1,39
22,19
6,45
4,59
0,05
0,10
0,04
0,08
2,04
0,00
0,02
0,79
2,35
2,42
1,69
0,06
2,64
0,06
0,01
1,21
1,08
Broj mandata
Број мандата
0
6
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
4
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 521
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE IZ REPUBLIKE SRPSKE
IZBORNA JEDINICA 1 / ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 1
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
535.178
268.271
13.285
4,59%
6
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА ДНЗ БИХ
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
НАША СТРАНКА НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ
НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
130
17.12.2010.
7.833
2,71%
289.389
54,07%
3
Broj glasova
Број гласова
%
%
661
131.495
3.703
2.733
812
7.061
3.969
40.683
20.865
17.043
241
522
5.980
1.280
4.898
8.317
4.909
4.861
146
3.918
4.174
0,25
49,02
1,38
1,02
0,30
2,63
1,48
15,16
7,78
6,35
0,09
0,19
2,23
0,48
1,83
3,10
1,83
1,81
0,05
1,46
1,56
Broj mandata
Број мандата
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 522
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE IZ REPUBLIKE SRPSKE
IZBORNA JEDINICA 2 / ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 2
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА ДНЗ БИХ
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
НАША СТРАНКА НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ
НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
374.620
191.255
10.199
4,91%
6.073
2,93%
207.527
55,40%
3
Broj glasova
Број гласова
%
%
1.700
70.552
5.115
2.322
3.762
103
9.233
2.469
54.937
8.914
5.623
69
239
3.080
115
1.672
6.697
3.808
1.773
225
5.143
214
1.399
2.091
0,89
36,89
2,67
1,21
1,97
0,05
4,83
1,29
28,72
4,66
2,94
0,04
0,12
1,61
0,06
0,87
3,50
1,99
0,93
0,12
2,69
0,11
0,73
1,09
Broj mandata
Број мандата
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 523
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE IZ REPUBLIKE SRPSKE IZBORNA
JEDINICA 3 / ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 3
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
284.824
161.750
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
ТОМИЋ МИЛОШ НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA KOKUZA SKOK
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БИХ
НАША СТРАНКА НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ
НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
130
7
7.702
4,43%
4.577
2,63%
174.029
61,10%
3
Broj glasova
Број гласова
%
%
66.962
5.502
1.279
114
2.118
57
2.198
42.224
10.291
5.845
363
237
3.605
15
37
1.959
2.978
2.932
3.801
146
6.374
38
47
2.201
427
41,40
3,40
0,79
0,07
1,31
0,04
1,36
26,10
6,36
3,61
0,22
0,15
2,23
0,01
0,02
1,21
1,84
1,81
2,35
0,09
3,94
0,02
0,03
1,36
0,26
Broj mandata
Број мандата
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 400
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE / ЗАСТУПНИЧКИ/
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
HSP DR. ANTE STARČEVIĆ - PRAVAŠI 21 STOLJEĆA
PARTIJA PRAVOG PUTA
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA KOKUZA SKOK
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
1.937.609
1.023.529
47.367
4,31%
27.175
2,47%
1.098.071
56,67%
98
Broj glasova
Број гласова
%
%
108.943
9.505
2.644
121.697
5.725
14.592
251.053
795
1.875
1.236
15.082
27.952
13.340
47.941
78.086
3.384
7.925
48.286
53
19.254
206.926
3.337
2.780
4.239
13.029
13.850
10,64
0,93
0,26
11,89
0,56
1,43
24,53
0,08
0,18
0,12
1,47
2,73
1,30
4,68
7,63
0,33
0,77
4,72
0,01
1,88
20,22
0,33
0,27
0,41
1,27
1,35
Broj mandata
Број мандата
10
1
0
11
0
0
20
0
0
0
1
0
0
4
8
0
0
0
0
1
17
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
8
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
5
0
0
6
0
0
0
0
0
12
1
0
13
0
0
28
0
0
0
1
0
0
5
9
0
0
5
0
1
23
0
0
0
0
0
8
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
130
17.12.2010.
Izborna utrka / Изборна утрка 401
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 1 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 1
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
PARTIJA PRAVOG PUTA
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
BPS SEFER HALILOVIĆ
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
231.675
107.627
6.436
5,50%
2.860
2,45%
116.923
50,47%
9
Broj glasova
Број гласова
%
%
624
1.227
69
8.726
495
26.953
119
181
14.599
1.001
497
8.212
423
425
4.058
53
10.729
27.101
175
209
999
752
0,58
1,14
0,06
8,11
0,46
25,04
0,11
0,17
13,56
0,93
0,46
7,63
0,39
0,39
3,77
0,05
9,97
25,18
0,16
0,19
0,93
0,70
Broj mandata
Број мандата
0
0
0
1
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 402
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 2 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 2
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
BPS SEFER HALILOVIĆ
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
140.561
73.815
3.872
4,87%
1.870
2,35%
79.557
56,60%
5
Broj glasova
Број гласова
%
%
10.079
92
6.747
642
836
22.578
2.794
5.359
2.709
503
148
1.735
929
15.463
1.513
206
214
768
500
13,65
0,12
9,14
0,87
1,13
30,59
3,79
7,26
3,67
0,68
0,20
2,35
1,26
20,95
2,05
0,28
0,29
1,04
0,68
Broj mandata
Број мандата
Izborna utrka / Изборна утрка 403
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 3 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 3
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
196.218
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
130
9
98.447
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
5.209
4,90%
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
2.583
2,43%
106.239
54,14%
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA KOKUZA SKOK
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
7
Broj glasova
Број гласова
%
%
3.715
430
222
13.307
187
2.926
36.071
3.171
2.398
402
5.953
480
474
4.186
367
20.715
381
620
180
1.277
985
3,77
0,44
0,23
13,52
0,19
2,97
36,64
3,22
2,44
0,41
6,05
0,49
0,48
4,25
0,37
21,04
0,39
0,63
0,18
1,30
1,00
Broj mandata
Број мандата
0
0
0
1
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 404
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 4 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 4
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
125.537
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
72.862
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
3.257
4,18%
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
1.775
2,28%
77.894
62,05%
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
PARTIJA PRAVOG PUTA
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
4
Broj glasova
Број гласова
%
%
895
86
1.195
5.295
1.031
19.707
220
2.665
7.839
167
1.313
2.061
3.706
24.587
353
345
431
966
1,23
0,12
1,64
7,27
1,42
27,05
0,30
3,66
10,76
0,23
1,80
2,83
5,09
33,74
0,48
0,47
0,59
1,33
Broj mandata
Број мандата
Izborna utrka / Изборна утрка 405
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 5 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 5
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
218.338
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
10
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
PARTIJA PRAVOG PUTA
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA KOKUZA SKOK
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
130
17.12.2010.
114.820
3.803
3,12%
3.338
2,74%
121.961
55,86%
8
Broj glasova
Број гласова
%
%
6.816
435
114
15.079
300
1.266
33.309
389
206
3.376
2.395
2.127
9.287
235
219
5.575
1.096
26.114
169
183
2.430
1.227
2.473
5,94
0,38
0,10
13,13
0,26
1,10
29,01
0,34
0,18
2,94
2,09
1,85
8,09
0,20
0,19
4,86
0,95
22,74
0,15
0,16
2,12
1,07
2,15
Broj mandata
Број мандата
1
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 406
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 6 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 6
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
PARTIJA PRAVOG PUTA
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA KOKUZA SKOK
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
95.589
57.499
1.654
2,72%
1.604
2,64%
60.757
63,56%
4
Broj glasova
Број гласова
%
%
1.937
357
8.566
255
735
13.780
72
1.990
716
251
6.231
120
4.933
432
15.240
93
100
228
385
1.078
3,37%
0,62
14,90
0,44
1,28
23,97
0,13
3,46
1,25
0,44
10,84
0,21
8,58
0,75
26,50
0,16
0,17
0,40
0,67
1,87
Broj mandata
Број мандата
Izborna utrka / Изборна утрка 407
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 7 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 7
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
207.044
111.257
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
PARTIJA PRAVOG PUTA
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA KOKUZA SKOK
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
130
11
5.848
4,85%
3.416
2,83%
120.521
58,21%
6
Broj glasova
Број гласова
%
%
1.210
1.226
119
19.797
126
4.213
27.792
643
73
5.625
2.513
15.631
364
1.797
4.383
587
19.741
420
333
204
2.476
1.984
1,09
1,10
0,11
17,79
0,11
3,79
24,98
0,58
0,07
5,06
2,26
14,05
0,33
1,62
3,94
0,53
17,74
0,38
0,30
0,18
2,23
1,78
Broj mandata
Број мандата
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 408
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 8 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 8
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA KOKUZA SKOK
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
207.599
114.728
5.800
4,71%
2.653
2,15%
123.181
59,34%
9
Broj glasova
Број гласова
%
%
24.013
65
15.257
2.927
879
21.707
76
1.885
1.384
8.178
7.187
157
6.761
481
21.448
177
458
525
1.163
20,93
0,06
13,30
2,55
0,77
18,92
0,07
1,64
1,21
7,13
6,26
0,14
5,89
0,42
18,69
0,15
0,40
0,46
1,01
Broj mandata
Број мандата
2
0
1
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 409
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 9 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 9
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
183.939
98.820
3.723
3,54%
2.554
2,43%
12
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA KOKUZA SKOK
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
130
17.12.2010.
105.097
57,14%
8
Broj glasova
Број гласова
%
%
30.161
1.114
58
7.962
355
15.208
1.534
728
14.197
4.671
105
4.073
231
16.844
110
129
479
861
30,52
1,13
0,06
8,06
0,36
15,39
1,55
0,74
14,37
4,73
0,11
4,12
0,23
17,05
0,11
0,13
0,48
0,87
Broj mandata
Број мандата
3
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 410
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 10 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 10
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
HSP DR. ANTE STARČEVIĆ - PRAVAŠI 21 STOLJEĆA
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
65.511
35.047
1.162
3,14%
810
2,19%
37.019
56,51%
3
Broj glasova
Број гласова
%
%
19.182
302
795
9.524
4.285
292
32
635
54,73
0,86
2,27
27,17
12,23
0,83
0,09
1,81
Broj mandata
Број мандата
2
0
0
1
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 411
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 11 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 11
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
PARTIJA PRAVOG PUTA
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA KOKUZA SKOK
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
204.540
109.416
4.380
3,75%
2.973
2,55%
116.769
57,09%
7
Broj glasova
Број гласова
%
%
1.161
1.188
353
20.357
162
1.856
32.378
432
128
3.911
3.046
501
10.015
987
1,06
1,09
0,32
18,61
0,15
1,70
29,59
0,39
0,12
3,57
2,78
0,46
9,15
0,90
Broj mandata
Број мандата
0
0
0
2
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
3.287
3.267
696
18.216
408
239
155
4.220
2.453
130
13
3,00
2,99
0,64
16,65
0,37
0,22
0,14
3,86
2,24
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 412
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 12 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 12
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
STRANKA KOKUZA SKOK
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
61.058
29.191
2.223
6,91%
739
2,30%
32.153
52,66%
3
Broj glasova
Број гласова
%
%
9.150
3.799
604
1.126
1.268
1.055
160
6.905
351
105
2.969
1.457
242
31,35
13,01
2,07
3,86
4,34
3,61
0,55
23,65
1,20
0,36
10,17
4,99
0,83
Broj mandata
Број мандата
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 600
PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI REPUBLIKE SRPSKE / ПРЕДСЈЕДНИК И ПОТПРЕДСЈЕДНИЦИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
KAMENJAŠEVIĆ IVO HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
BOSNE I HERCEGOVINE
ТАДИЋ ОГЊЕН КОАЛИЦИJА ЗАJЕДНО ЗА СРПСКУ
ЂУРЂЕВИЋ ДРАГАН СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
ДОДИК МИЛОРАД СНСД ДНС СП
NUKIĆ SADMIR SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
KRNDELJ IVAN HSS NHI
SULJKANOVIĆ ENES SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
МАТИЋ ГОРАН МАТИЋ ГОРАН НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ
DELIBAJRIĆ AGAN BPS SEFER HALILOVIĆ
MATIĆ ŽELJKO HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
MURSELOVIĆ MUHAREM STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SULEJMANOVIĆ BEGO LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA
EKOLOŠKA STRANKA E 5
DRAGIČEVIĆ SLAVKO SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
МРГАН ДРАГАН НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
КАЛИНИЋ ДРАГАН САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
HAMIDOVIĆ BESIM STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
HAFIZOVIĆ ŠEVKET SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KNEŽEVIĆ LJILJANA KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
ВЛАЈКИ ЕМИЛ НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1.194.622
632.674
25.382
3,78%
12.700
1,89%
670.756
56,15%
3
Broj glasova
Број гласова
%
%
4.128
227.239
8.178
319.618
5.565
5.487
15.425
980
1.185
1.199
14.177
0,65
35,92
1,29
50,52
0,88
0,87
2,44
0,15
0,19
0,19
2,24
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
684
402
1.006
4.043
1.605
14.843
809
6.101
0,11
0,06
0,16
0,64
0,25
2,35
0,13
0,96
0
0
0
0
0
0
0
1
Izborna utrka / Изборна утрка 300
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE / НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
1.194.622
Broj mandata
Број мандата
14
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА И ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
PARTIJA PRAVOG PUTA
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА ДНЗ БИХ
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA KOKUZA SKOK
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
ШАКОТИЋ АНЂЕЛКО НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БИХ
НАША СТРАНКА НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ
НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
130
17.12.2010.
633.429
15.136
2,26%
22.165
3,30%
670.730
56,15%
83
Broj glasova
Број гласова
%
%
2.833
240.727
13.731
16
5.744
4.100
141
26.824
19.297
49
11.384
120.136
47.806
1.031
38.547
329
478
234
866
11.952
16
162
44
2.528
7.004
21.604
15.166
323
16.861
46
10.010
13.440
0,45
38,00
2,17
0,00
0,91
0,65
0,02
4,23
3,05
0,01
1,80
18,97
7,55
0,16
6,09
0,05
0,08
0,04
0,14
1,89
0,00
0,03
0,01
0,40
1,11
3,41
2,39
0,05
2,66
0,01
1,58
2,12
Broj mandata
Број мандата
0
28
0
0
0
0
0
3
2
0
0
14
5
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
2
0
9
0
0
0
0
0
1
1
0
0
4
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
37
0
0
0
0
0
4
3
0
0
18
7
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
2
0
0
2
Izborna utrka / Изборна утрка 301
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE IZBORNA JEDINICA 1 / НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 1
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА И ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА ДНЗ БИХ
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
277.500
139.919
3.292
2,23%
4.665
3,15%
147.876
53,29%
13
Broj glasova
Број гласова
%
%
251
55.509
1.725
1.312
3.067
5.121
3.369
22.751
10.472
125
13.367
160
80
4.123
33
462
717
4.074
4.018
0,18
39,67
1,23
0,94
2,19
3,66
2,41
16,26
7,48
0,09
9,55
0,11
0,06
2,95
0,02
0,33
0,51
2,91
2,87
Broj mandata
Број мандата
0
6
0
0
0
1
0
3
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
НАША СТРАНКА НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ
НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
4.521
1.841
2.821
130
15
3,23
1,32
2,02
1
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 302
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE IZBORNA JEDINICA 2 / НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 2
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА И ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА ДНЗ БИХ
STRANKA KOKUZA SKOK
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
НАША СТРАНКА НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ
НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
257.678
132.647
3.654
2,58%
5.285
3,73%
141.586
54,95%
12
Broj glasova
Број гласова
%
%
691
57.661
1.540
1.148
619
7.388
1.678
2.156
13.004
13.857
398
9.195
147
234
266
1.661
613
1.982
6.459
3.112
1.110
2.505
5.223
0,52
43,47
1,16
0,87
0,47
5,57
1,27
1,63
9,80
10,45
0,30
6,93
0,11
0,18
0,20
1,25
0,46
1,49
4,87
2,35
0,84
1,89
3,94
Broj mandata
Број мандата
0
6
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
Izborna utrka / Изборна утрка 303
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE IZBORNA JEDINICA 3 / НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 3
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА И ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
194.297
96.065
2.336
2,28%
4.019
3,92%
102.420
52,71%
10
Broj glasova
Број гласова
%
%
1.321
31.333
2.106
1.081
2.911
5.336
4.917
738
20.988
4.135
91
4.754
252
2.893
108
16
147
1.293
3.307
735
1,38
32,62
2,19
1,13
3,03
5,55
5,12
0,77
21,85
4,30
0,09
4,95
0,26
3,01
0,11
0,02
0,15
1,35
3,44
0,77
Broj mandata
Број мандата
0
4
0
0
0
1
1
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
16
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
НАША СТРАНКА НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ
НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
130
61
2.116
1.143
4.283
17.12.2010.
0,06
2,20
1,19
4,46
0
0
0
1
Izborna utrka / Изборна утрка 304
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE IZBORNA JEDINICA 4 / НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 4
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА И ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА ДНЗ БИХ
BPS SEFER HALILOVIĆ
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
НАША СТРАНКА НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ
НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
180.323
99.612
2.498
2,38%
3.031
2,88%
105.141
58,31%
9
Broj glasova
Број гласова
%
%
570
33.256
2.870
1.346
570
5.286
4.192
2.315
26.830
6.872
55
3.806
22
125
268
521
576
960
3.548
1.914
155
2.705
603
247
0,57
33,39
2,88
1,35
0,57
5,31
4,21
2,32
26,93
6,90
0,06
3,82
0,02
0,13
0,27
0,52
0,58
0,96
3,56
1,92
0,16
2,72
0,61
0,25
Broj mandata
Број мандата
0
4
0
0
0
1
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 305
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE IZBORNA JEDINICA 5 / НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 5
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА И ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
PARTIJA PRAVOG PUTA
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
ШАКОТИЋ АНЂЕЛКО НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
177.599
103.057
1.762
1,63%
3.466
3,20%
108.285
60,97%
11
Broj glasova
Број гласова
%
%
37.602
3.391
16
857
78
3.699
3.036
33
2.437
22.935
7.778
328
5.184
353
2.236
16
7
28
36,49
3,29
0,02
0,83
0,08
3,59
2,95
0,03
2,36
22,25
7,55
0,32
5,03
0,34
2,17
0,02
0,01
0,03
Broj mandata
Број мандата
5
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
1
0
0
0
0
0
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БИХ
НАША СТРАНКА НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ
НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
655
1.422
1.578
1.228
107
5.731
46
1.577
699
130
17
0,64
1,38
1,53
1,19
0,10
5,56
0,04
1,53
0,68
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 306
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE IZBORNA JEDINICA 6 / НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 6
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА И ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
PARTIJA PRAVOG PUTA
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
НАША СТРАНКА НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ
НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
107.225
62.129
1.594
2,44%
1.699
2,60%
65.422
61,01%
7
Broj glasova
Број гласова
%
%
25.366
2.099
63
2.048
353
16
369
13.628
4.692
34
2.241
518
14
75
630
2.638
4.159
678
2.341
167
40,83
3,38
0,10
3,30
0,57
0,03
0,59
21,94
7,55
0,05
3,61
0,83
0,02
0,12
1,01
4,25
6,69
1,09
3,77
0,27
Broj mandata
Број мандата
3
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 201
SKUPŠTINA KANTONA 1 / СКУПШТИНА КАНТОНА 1
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
NS R ZA BOLJITAK, KSPP, E 5 I LDS ZAJEDNO ZA USK
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
PARTIJA PRAVOG PUTA
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 HDZ 1990
ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA KOKUZA SKOK
HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
231.675
109.596
3.824
3,27%
3.542
3,03%
116.962
50,49%
30
Broj glasova
Број гласова
%
%
842
1.413
172
5.925
7.918
407
25.850
119
647
26
116
14.636
1.016
303
11
9.001
1.059
0,77
1,29
0,16
5,41
7,22
0,37
23,59
0,11
0,59
0,02
0,11
13,35
0,93
0,28
0,01
8,21
0,97
Broj mandata
Број мандата
0
0
0
2
2
0
8
0
0
0
0
4
0
0
0
3
0
18
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
130
34
12.793
24.873
12
96
342
1.200
785
17.12.2010.
0,03
11,67
22,70
0,01
0,09
0,31
1,09
0,72
0
4
7
0
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 202
SKUPŠTINA KANTONA 2 / СКУПШТИНА КАНТОНА 2
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
36.618
17.332
542
2,93%
607
3,28%
18.481
50,47%
21
Broj glasova
Број гласова
%
%
6.937
12
568
697
49
1.037
3.683
685
529
560
365
1.907
32
163
37
71
40,02
0,07
3,28
4,02
0,28
5,98
21,25
3,95
3,05
3,23
2,11
11,00
0,18
0,94
0,21
0,41
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 HDZ 1990
POSAVSKA STRANKA
HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
Broj mandata
Број мандата
8
0
1
1
0
1
5
1
1
1
0
2
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 203
SKUPŠTINA KANTONA 3 / СКУПШТИНА КАНТОНА 3
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
PARTIJA PRAVOG PUTA
HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA KOKUZA SKOK
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
HODŽIĆ HAZIM NEZAVISNI KANDIDAT
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
SDU BIH LDS BIH E5 KOALICIJA ZA TUZLANSKI KANTON
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
404.959
217.803
8.291
3,57%
6.327
2,72%
232.421
57,39%
35
Broj glasova
Број гласова
%
%
6.550
514
2.447
22.077
158
5.056
66.801
307
43
8.266
2.807
379
17.801
283
10.304
34
5.779
4.714
55.435
1.699
852
368
3,01
0,24
1,12
10,14
0,07
2,32
30,67
0,14
0,02
3,80
1,29
0,17
8,17
0,13
4,73
0,02
2,65
2,16
25,45
0,78
0,39
0,17
Broj mandata
Број мандата
1
0
0
4
0
0
13
0
0
2
0
0
3
0
2
0
0
0
10
0
0
0
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
3.058
2.071
130
1,40
0,95
19
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 204
SKUPŠTINA KANTONA 4 / СКУПШТИНА КАНТОНА 4
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
PARTIJA PRAVOG PUTA
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA KOKUZA SKOK
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
TVOJA I MOJA TIM STRANKA U BIH
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
313.927
171.140
5.672
3,10%
5.940
3,25%
182.752
58,21%
35
Broj glasova
Број гласова
%
%
8.757
427
297
22.418
559
2.406
43.816
523
315
5.906
3.462
2.503
14.631
422
192
11.152
2.238
42.453
291
241
2.766
38
1.810
3.517
5,12
0,25
0,17
13,10
0,33
1,41
25,60
0,31
0,18
3,45
2,02
1,46
8,55
0,25
0,11
6,52
1,31
24,81
0,17
0,14
1,62
0,02
1,06
2,06
Broj mandata
Број мандата
2
0
0
5
0
0
10
0
0
1
0
0
4
0
0
3
0
10
0
0
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 205
SKUPŠTINA KANTONA 5 / СКУПШТИНА КАНТОНА 5
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
22.703
13.411
370
2,58%
535
3,74%
14.316
63,06%
25
Broj glasova
Број гласова
%
%
220
1.722
295
3.324
72
817
2.025
39
1.401
247
2.880
94
2
96
177
1,64
12,84
2,20
24,79
0,54
6,09
15,10
0,29
10,45
1,84
21,47
0,70
0,01
0,72
1,32
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
PARTIJA PRAVOG PUTA
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
TVOJA I MOJA TIM STRANKA U BIH
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
Izborna utrka / Изборна утрка 206
SKUPŠTINA KANTONA 6 / СКУПШТИНА КАНТОНА 6
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
207.599
115.384
Broj mandata
Број мандата
0
3
0
7
0
2
4
0
3
0
6
0
0
0
0
20
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
BPS SEFER HALILOVIĆ
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
TVOJA I MOJA TIM STRANKA U BIH
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
130
17.12.2010.
4.447
3,61%
3.308
2,69%
123.139
59,32%
30
Broj glasova
Број гласова
%
%
23.857
229
15.442
3.553
1.381
20.530
83
1.830
8.234
8.546
180
427
6.784
689
20.639
110
173
520
64
1.018
1.095
20,68
0,20
13,38
3,08
1,20
17,79
0,07
1,59
7,14
7,41
0,16
0,37
5,88
0,60
17,89
0,10
0,15
0,45
0,06
0,88
0,95
Broj mandata
Број мандата
7
0
4
1
0
6
0
0
2
2
0
0
2
0
6
0
0
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 207
SKUPŠTINA KANTONA 7 / СКУПШТИНА КАНТОНА 7
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
DRAGOJE SMILJAN NEOVISNI KANDIDAT
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
HSP DR. ANTE STARČEVIĆ - PRAVAŠI 21 STOLJEĆA
HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 HDZ 1990
ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA KOKUZA SKOK
HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
183.939
99.211
2.794
2,66%
3.155
3,00%
105.160
57,17%
30
Broj glasova
Број гласова
%
%
29.412
1.167
18
189
8.400
324
15.179
384
139
10.521
8
8
1.806
503
4.407
4.691
96
3.872
78
16.654
55
135
366
799
29,65
1,18
0,02
0,19
8,47
0,33
15,30
0,39
0,14
10,60
0,01
0,01
1,82
0,51
4,44
4,73
0,10
3,90
0,08
16,79
0,06
0,14
0,37
0,81
Broj mandata
Број мандата
10
0
0
0
3
0
5
0
0
3
0
0
0
0
1
2
0
1
0
5
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 208
SKUPŠTINA KANTONA 8 / СКУПШТИНА КАНТОНА 8
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
65.511
35.209
775
2,09%
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
ROSO VIKTOR NEOVISNI KANDIDAT
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
HSP DR. ANTE STARČEVIĆ - PRAVAŠI 21 STOLJEĆA
HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 HDZ 1990
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
HERCEG STIPE NEOVISNI KANDIDAT
HSP BIH
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
SOLDO TOMISLAV NEOVISNI KANDIDAT
HSP DR ANTE STARČEVIĆ BIH
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
130
21
1.040
2,81%
37.024
56,52%
23
Broj glasova
Број гласова
%
%
18.106
10
287
477
227
5.455
10
4
4.471
4.089
417
782
6
387
12
469
51,42
0,03
0,82
1,35
0,64
15,49
0,03
0,01
12,70
11,61
1,18
2,22
0,02
1,10
0,03
1,33
Broj mandata
Број мандата
13
0
0
0
0
4
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
Izborna utrka / Изборна утрка 209
SKUPŠTINA KANTONA 9 / СКУПШТИНА КАНТОНА 9
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
PARTIJA PRAVOG PUTA
HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
СРПСКА ЛИСТА ЗА САРАЈЕВО ПДП СДС ДП
ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA KOKUZA SKOK
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
TVOJA I MOJA TIM STRANKA U BIH
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
388.881
208.471
7.025
3,15%
7.441
3,34%
222.937
57,33%
35
Broj glasova
Број гласова
%
%
2.182
1.889
174
36.022
300
7.163
50.387
1.005
78
576
25
241
9.879
4.834
686
22.173
1.852
7.238
6.310
2.047
37.396
1.336
429
432
427
9.745
3.645
1,05
0,91
0,08
17,28
0,14
3,44
24,17
0,48
0,04
0,28
0,01
0,12
4,74
2,32
0,33
10,64
0,89
3,47
3,03
0,98
17,94
0,64
0,21
0,21
0,20
4,67
1,75
Broj mandata
Број мандата
0
0
0
7
0
1
10
0
0
0
0
0
2
0
0
4
0
1
1
0
7
0
0
0
0
2
0
Izborna utrka / Изборна утрка 210
SKUPŠTINA KANTONA 10 / СКУПШТИНА КАНТОНА 10
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
61.058
30.488
861
2,68%
771
2,40%
22
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
130
17.12.2010.
32.120
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
52,61%
25
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
HSS NHI
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
HSP DR. ANTE STARČEVIĆ - PRAVAŠI 21 STOLJEĆA
ĆURKOVIĆ STIPO RADE NEOVISNI KANDIDAT
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 HDZ 1990
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
Izabrani kandidati Izborna utrka 501
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE
SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE (IZBORNE JEDINICE
S TERITORIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE)
Изабрани кандидати Изборна утрка 501
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ
СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ
С ТЕРИТОРИЈА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ)
Broj glasova
Број гласова
%
%
7.973
3.654
484
1.472
1.377
344
668
70
4.008
718
81
1.346
37
2.924
323
92
3.101
16
1.702
98
26,15
11,99
1,59
4,83
4,52
1,13
2,19
0,23
13,15
2,36
0,27
4,41
0,12
9,59
1,06
0,30
10,17
0,05
5,58
0,32
Broj mandata
Број мандата
7
3
0
1
1
0
0
0
4
0
0
1
0
3
0
0
3
0
2
0
Izabrani kandidati Izborna utrka 511
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE
SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 1
Изабрани кандидати Изборна утрка 511
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ
СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 1
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
FRANJIČEVIĆ MATO (511)
1
4.020
Ime/Име
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MUHAREMOVIĆ MUSTAFA
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
JURIŠIĆ ZVONKO (512)
3
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
IVANKOVIĆ LIJANOVIĆ MLADEN (512) 1
5.053
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
ĐUGUM MIRSAD (513)
3
4.192
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
MAGAZINOVIĆ SAŠA (513)
MARTINOVIĆ DANIJELA (513)
3
2
5.206
4.330
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
HADŽIAHMETOVIĆ AZRA (513)
2
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HRNJICA EDIN
MEŠIĆ AMIRA
MUREŠKIĆ MALIK
1
2
3
176
Broj glasova
Број гласова
305
209
185
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
IZABRAN/ИЗАБРАН
Ime/Име
1
Broj glasova
Број гласова
7.497
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
4.969
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
PURIĆ NERMIN
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PAJAZETOVIĆ ALMIR
4
KESEROVIĆ EMINA
5
KEKIĆ NURA
8
HUSKIĆ SAFET
3
DOŠENOVIĆ VERA
2
DURMIĆ JASMIN
7
DOŠEN MILENKO
6
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
8.244
2.604
1.607
1.587
1.540
1.295
1.279
1.139
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TOPČAGIĆ MUHAREM
1
154
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
FRANJIČEVIĆ MATO
ZRNO BRANKO
1
3
Broj glasova
Број гласова
4.020
1.700
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
PELIVAN IVONA
2
VRDOLJAK JOSIP
5
BRNIĆ DUBRAVKA
4
JURIĆ FRANJO
6
KREŠO DRAGA
7
KRIŽAN VELIMIR
8
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
1.128
824
788
702
555
502
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ANDRIĆ FILIP
1
KRSTANOVIĆ IVAN
3
MATIĆ IVICA
4
DŽAJA ANTE
7
ANDABAK JOZA
2
BAKOVIĆ ANĐA
8
MEDO RUŽICA
5
ČOTA VLATKO
6
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
2.513
1.981
801
599
591
473
397
257
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SMLATIĆ ŠEFIK
1
3.684
IVANKOVIĆ LIJANOVIĆ ANTONIO
3
2.639
PLEŠA KURTAGIĆ SANJA
2
215
ĐOGIĆ MUSTAFA
4
235
KASUMOVIĆ MARELA
5
168
STJEPIĆ DRAGAN
6
95
BRKIĆ MILENKO
7
96
KNEŽEVIĆ DUŠKA
8
99
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MAJANOVIĆ ALAN
1
ŠKULJ SENADA
2
MIHALJEVIĆ NIKOLA
3
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HADŽIPAŠIĆ FARUK
1
NANIĆ ZIJAD
3
HASIĆ HAJRUDIN
7
ŠAHBEGOVIĆ AMELA
5
RAMIĆ MERIMA
8
DIZDAREVIĆ SENAD
4
LEMO EMIRA
2
TIRO REMZIJA
6
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ŠEPIĆ SENAD
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
NANIĆ HUSEIN
4
HALIMOVIĆ SANJIN
3
HUSETIĆ ASIMA
2
ŠTULANOVIĆ ŠEFIK
6
KADIRIĆ ZEJNA
5
DILAVER SUADA
7
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
LIPOVAČA HAMDIJA
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ĆEMALOVIĆ NERMINA
FAZLIĆ ŠUHRET
HELIĆ AZEMINA
BOSNIĆ MIRKO
SLIŠKO IVA
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ALIBABIĆ MUHAREM
1
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
227
Broj glasova
Број гласова
2.462
1.867
1.252
1.242
1.205
955
803
649
Broj glasova
Број гласова
13.637
6.924
6.595
4.175
3.286
2.917
1.753
Broj glasova
Број гласова
Ime/Име
24.582
2
4
5
3
6
4.855
4.059
3.201
2.078
2.014
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BAHTIĆ SADIK
1
MALKOČ ENESA
2
MIDŽIĆ EDIN
3
HALILOVIĆ NEDIM
4
ABDIĆ SANELA
5
ĐUGUM FATIMA
8
GREDELJ JASMIN
6
JERLAGIĆ ADMIR
7
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KEČANOVIĆ KASIM
1
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
6.640
2.440
2.190
2.070
1.992
1.981
Broj glasova
Број гласова
4.582
970
862
844
833
698
637
538
Broj glasova
Број гласова
138
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЧУЛИЋ СЛАВКО
1
368
КУНИЋ ГОРДАНА
2
190
КОВРЛИЈА БОЖАНА
5
185
ВИДОВИЋ ДУШКО
3
166
РАДУМИЛО ЂУРАЂ
4
92
ДИВЈАК ДРАГАН
6
80
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
МАТЕРИЋ СЛАВКО
ГВОЗДЕНОВИЋ БРАНКО
ПЕЋАНАЦ ВЕСНА
1
3
2
Broj glasova
Број гласова
2.270
1.038
974
Izabrani kandidati Izborna utrka 512
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE
SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 2
Изабрани кандидати Изборна утрка 512
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ
СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 2
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
JAKIROVIĆ ISMET
KEVRIĆ ŠEMSA
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
1
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HOZANOVIĆ RIFET
1
ISAKOVIĆ HASAN
6
ŠERTOVIĆ SEAD
4
SELIMOVIĆ MIRSAD
3
FERIZOVIĆ ELMA
5
MUJEZINOVIĆ ASIMA
2
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
461
188
181
23
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
130
1
2
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MACIĆ ZULFO
BILIĆ AMAR
KAJAN JASNA
SALKOVIĆ SELENA
SARIĆ ZAIM
1
4
2
5
3
Broj glasova
Број гласова
142
87
Broj glasova
Број гласова
624
199
168
136
131
24
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ĆUBELA MARINKO
1
247
JELIĆ JELENKA
2
127
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
ČOVIĆ DRAGAN
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ČOLAK BARIŠA
3
VRANKIĆ DRAGAN
6
JUKIĆ VELIMIR
4
ZELENIKA MARIJA
2
PINJUH VESNA
5
FILIPOVIĆ ILIJA
7
KARAČIĆ SLAVICA
8
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
24.377
5.829
4.023
3.128
2.174
2.019
1.577
2.416
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
LJUBIĆ BOŽO
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
JURIŠIĆ ZVONKO
3
LJUBIĆ DAMIR
6
VASILJ MARIJA
2
BRKIĆ MILENKO
4
ARAPOVIĆ LELA
5
PETRIC BERISLAV
7
BULIĆ IVANA
8
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
11.015
7.497
1.783
1.365
867
939
1.245
824
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
IVANKOVIĆ LIJANOVIĆ MLADEN
1
5.053
LEKO DAMIR
3
2.743
ŠAKIĆ KREŠIMIR
7
2.354
ALPEZA MATEA
8
2.125
IVANKOVIĆ MARINKO
4
2.062
CRNALIĆ VAHIDA
2
1.951
LJUBIĆ BLAGICA
6
1.702
TOJAGA LEJLA
5
1.590
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MAGAZINOVIĆ OZREN
1
KLEPO EKREM
3
KUJUNDŽIĆ ĐAKOVIĆ MARTINA
2
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
LERIĆ SAMIR
1
VRTIĆ NERMIN
3
MEŠIĆ MINELA
8
FRENJO NERMINA
2
TUCAKOVIĆ SAMIR
6
ĆERIĆ ARMIN
4
KLARIĆ ERNADA
5
JURICA DAMIR
7
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
SOKOLOVIĆ SALKO
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KAPLAN SALMIR
DŽELILOVIĆ ESAD
BERBEROVIĆ MUMBERA
DŽAFEROVIĆ HARISA
17.12.2010.
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
Ime/Име
130
154
84
73
Broj glasova
Број гласова
2.269
1.088
952
880
634
503
452
317
Broj glasova
Број гласова
1
6.415
3
4
2
5
5.314
2.885
1.714
1.025
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HADŽIHUSEJNOVIĆ SAMIR
MIKULIĆ ZORAN
KREŠIĆ ANTE
MEDAR AMER
DURANOVIĆ VINKOVIĆ LAMIJA
IVKOVIĆ AZRA
HADŽIZUKIĆ ŽIVANA
NUIĆ SLAVKO
STRANKA KOKUZA SKOK
Ime/Име
4
1
3
8
2
7
5
6
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MIKULIĆ ZORAN
1
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HADŽIHUSEJNOVIĆ RUSMIR
OVČINA VELDIN
POBRIĆ SELMA
KOLIČIĆ ADISA
ŠIRIĆ NIHAD
3
1
2
5
4
Broj glasova
Број гласова
2.568
2.241
1.677
1.639
1.558
1.410
1.113
578
Broj glasova
Број гласова
480
Broj glasova
Број гласова
1.575
1.102
563
385
363
Izabrani kandidati Izborna utrka 513
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE
SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 3
Изабрани кандидати Изборна утрка 513
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ
СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 3
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HALILAGIĆ RASIM
ĐOZO VAHID
SOKOLOVIĆ LEJLA
PODRUG AMRA
BRIGA MESUD
ZAMETICA MAIDA
RAHIĆ DŽENANA
KOVAČEVIĆ ASIM
SELIMOVIĆ JASENKA
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
1
3
2
7
4
5
8
6
9
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HALILOVIĆ SEFER
1
DEDIĆ NADA
2
GAVRANKAPETANOVIĆ IBRAHIM
3
MUSIĆ RUŽDIJA
4
ĆATOVIĆ ERNA
5
KARIĆ SEDAT
6
KAROVIĆ MENSUDA
7
BEGANOVIĆ BAJRO
8
MURATOVIĆ ADEL
9
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ČENGIĆ MUHAMED
1
EFENDIĆ SEAD
3
KUČANIN SABAHETA
2
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
OTAJAGIĆ NESIHA
1
Broj glasova
Број гласова
1.188
593
561
410
368
339
314
302
285
Broj glasova
Број гласова
8.433
423
519
470
559
388
368
395
382
Broj glasova
Број гласова
123
47
43
Broj glasova
Број гласова
242
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ZEKIĆ SREĆKO
1
MILOŠEVIĆ KRISTINA
2
RADOVANOVIĆ IGOR
3
RAMOVIĆ GRANICA
4
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
GAGULIĆ DRAŽEN
ZEČIROVIĆ LUCA
HSS NHI
Ime/Име
618
410
321
181
Broj glasova
Број гласова
1
2
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
261
176
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ŠIMUNOVIĆ PERO
1
POZDERAC NEDA
2
BALLIAN IVAN
3
STOJANOVIĆ RUŽICA
5
MATIĆ ŽAN
6
MAHIĆ ADMIRAL
4
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
149
48
47
36
35
24
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MURATOVIĆ IRMA
1
189
ČELJO DAMIR
6
104
SUTOVIĆ VILA
3
98
BOMOŠTAR OGNJEN
2
72
ŠOŠEVIĆ ŠAĆIR
5
68
BIČAKČIĆ ABDULAH
7
65
HUJIĆ DIJANA
4
63
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MANDŽIĆ NESIB
4
KALIĆ MUAMER
1
ALIHODŽIĆ PAŠALIĆ ALMA
2
RAPA AVDO
3
ŠIMIĆ ENA
5
KRSMANOVIĆ STRAJO
6
DUKIĆ SANIJA
7
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
175
134
119
86
84
72
37
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PEJAKOVIĆ JOSIP
3
4.868
KATICA VELIJA
1
3.694
TATARIN MIRSAD
4
2.102
HUREMOVIĆ INESKA
2
1.475
VRAČIĆ DEJAN
6
1.305
SIJERČIĆ ECIJA
7
1.216
STARČEVIĆ SAŠA
8
1.133
HRAPOVIĆ MARIJETA
5
1.126
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DIZDAREVIĆ SRĐAN
1
JELOVAC DUNJA
2
NIKOLIĆ VARJA
5
AĆIMOVIĆ ZDRAVKO
3
JEREMIĆ SVETKO
4
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
DERVOZ ISMETA
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
IŠERIĆ ENVER
1.837
1.048
574
542
434
Broj glasova
Број гласова
2
11.667
1
5.667
130
ĐUGUM MIRSAD
3
MULAOSMANOVIĆ ADMIR
4
ŠEHIĆ ZLATAN
9
HUREMOVIĆ MINELA
5
HAXHIBEQIRI KARABDIĆ ILIRIJANA 8
KARAUZOVIĆ HAMDO
7
JEKAUC ANTON
6
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
SARAJLIĆ ASIM
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ČOLO ALMA
2
BAHTO HAMID
6
SIPOVIĆ MIRSAD
3
DELALIĆ SABAHUDIN
5
KAMENICA NERMINA
4
KOVAČEVIĆ ŠEVAL
8
HADŽIĆ OSMANOVIĆ AZELMA
7
VUKADIN TONI
9
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
25
4.192
3.400
2.894
2.849
2.237
2.059
1.984
Broj glasova
Број гласова
11.453
4.681
4.662
3.483
3.461
2.955
2.619
1.772
1.575
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
LAGUMDŽIJA ZLATKO
1
28.451
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MAGAZINOVIĆ SAŠA
3
5.206
DOMAZET ANTO
6
4.922
BULJUBAŠIĆ FERID
4
4.838
MARTINOVIĆ DANIJELA
2
4.330
KAMOČAJI IGOR
9
4.024
TORLAK AZRA
8
3.909
RAMIĆ MESIHOVIĆ LEJLA
5
3.678
HADŽIAVDIĆ MUHAMED
7
2.655
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DURAKOVIĆ NIJAZ
1
KOMŠIĆ IVO
3
GRABOVICA FATIMA
2
KAPETANOVIĆ SELMA
8
ZUKO ALIJA
6
MARIĆ ZLATKO
4
EFENDIĆ ANKICA
5
PALAVRIĆ ŠEMSA
7
ŠAHOVIĆ ELMEDIN
9
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
3.549
1.648
399
370
329
300
288
233
284
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TAFRO HASAN
AJANOVIĆ ALDIJANA
OMEROVIĆ SUVADA
SULJIĆ SEAD
RIĐANOVIĆ DERVIŠ IZET
STRANKA KOKUZA SKOK
Ime/Име
1
5
2
4
3
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BUKVA AIDA
7
ČEHAJIĆ NERMINA
6
KRAJNC LJILJANA
1
HADŽIMUJAGIĆ LEJLA
4
MUSIĆ EDIN
5
OSTOJIĆ DARKO
2
DŽAFO MUHAMED
9
GAJ DAVOR
8
NIKOLIĆ DAMJANA
3
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
LJILJANIĆ JOZO
ŠAĆIRAGIĆ RABIJA
1
2
Broj glasova
Број гласова
436
202
171
120
115
Broj glasova
Број гласова
1.177
1.081
1.071
583
501
466
426
348
336
Broj glasova
Број гласова
732
586
26
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
IBRAHIMKADIĆ IBRAHIM
3
PODGORICA SALEM
6
ŠEKARIĆ KATICA
5
BUGARIN SLOBODAN
4
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
BELKIĆ BERIZ
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HADŽIAHMETOVIĆ AZRA
2
KUNDUROVIĆ ZLATA
4
SUĆESKA MERSIDA
6
PEZO MUAMER
3
KRAŠIĆ MUAMER
5
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
448
382
299
290
Broj glasova
Број гласова
12.844
4.969
2.512
2.021
1.742
1.486
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KRIKO AMIR
1
120
DŽIPA SADETA
2
61
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
МАРКОВИЋ МИЛАН
МОЋЕВИЋ БОЈАН
ХАЏИСТЕВИЋ БРАНКО
РАЂЕНОВИЋ МИЛЕВА
ЛЕКО МАРИЦА
САМАРЏИЋ РАТКО
1
6
3
5
2
4
Broj glasova
Број гласова
593
364
290
263
245
244
Izabrani kandidati Izborna utrka 514
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE
SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 4
Изабрани кандидати Изборна утрка 514
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ
СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 4
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
IMAMOVIĆ AZEMA
IDRIZBEGOVIĆ SAFET
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
1
2
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BALIĆ MUHAMED
1
MAHMUTOVIĆ LEJLA
5
HADŽIJAKUPOVIĆ FERID
3
HRUSTIĆ ISLAMOVIĆ EMINA
2
IVKOVIĆ HAJRUDIN
4
HADŽIABDIĆ ENES
11
KEPIĆ JASNA
10
NESLANOVIĆ HUSNIJA
6
MELIĆ ŠEHERZADA
8
DURMO MUAMER
7
ZUKO NUSRET
9
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
Broj glasova
Број гласова
951
469
Broj glasova
Број гласова
Ime/Име
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KAVAZOVIĆ MEDINA
1
SMAJLOVIĆ HAZIM
2
RAMIĆ RASIM
3
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
VALENTIĆ MERIMA
OMERHODŽIĆ MUNIR
LUPČEVIĆ NEZIR
Broj glasova
Број гласова
104
70
60
Broj glasova
Број гласова
Ime/Име
318
201
171
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
10.029
4.190
4.188
2.834
2.236
2.092
1.958
1.929
1.778
1.743
991
Broj glasova
Број гласова
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
4.944
1.417
847
810
748
435
531
418
440
238
413
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PREININGER RADMILA
1
90
TERZIĆ NERMIN
3
81
MAGLIĆ MAHIR
2
66
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BURINA HARIS
1
HODOVIĆ SENAD
3
ALAJBEGOVIĆ PAŠA
2
SOKOLOVIĆ HANA
5
FETIĆ EKREM
6
MILUTINOVIĆ SLOBODAN
4
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
270
154
84
64
54
50
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TERZIĆ SANJA
3
11.395
FAKIĆ JASMINKA
1
10.843
JUKIĆ VID
2
9.220
OROZ TONI
8
7.341
GAZIĆ EDIN
4
6.893
PAŠIĆ SUAD
6
6.058
AJANOVIĆ FERID
5
6.051
MUSLIĆ SUNITA
7
4.827
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BARBARIĆ DRAGO
ĆEHAJIĆ KEMAL
TIKVEŠA EHLIMANA
PERDUV SVJETLANA
Broj glasova
Број гласова
1
3
2
4
583
365
331
248
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
1
2
3
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
VIDOVIĆ RUDO
1
DRAŽETIĆ MARKO
3
BILIĆ NIKOLA
7
VUK IVANKA
5
BARNJAK MARINKO
10
SUŠIĆ SIJERČIĆ NADA
2
BANDIĆ MIROSLAV
4
SMOLJAN NENAD
6
JERKOVIĆ BOŽANA
8
ĐUKIĆ IGOR
9
STOJAK DRAGICA
11
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
Ime/Име
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
LOZANČIĆ NIKO
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BRADARA LIDIJA
2
PENDEŠ MARINA
5
NAKIĆ ILIJA
7
GRUBEŠIĆ NIKOLA
4
LADAN DUŠKO
10
PERIĆ BOŽO
6
TOMIĆ NIKICA
9
KOLAR JURČEVIĆ ANKICA
11
DOMIĆ BOJAN
3
ZLOBEC JELENA
8
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
1.656
810
720
635
538
463
454
444
397
335
270
17.12.2010.
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
130
IZABRAN/ИЗАБРАН
BAŠIĆ ADNAN
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
1
Broj glasova
Број гласова
8.830
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ĆOSIĆ ZAHIDA
2
MULAOMEROVIĆ EMINA
11
ČURIĆ SAMIR
3
MUJEZINOVIĆ MUHAMED
6
ŠABIĆ HARAČIĆ KADRIJA
5
HASANBAŠIĆ BAHRUDIN
4
BAŠIĆ ELBISA
8
KESTEN SAMIR
7
AGOVIĆ SAFET
9
MURATAGIĆ SEAD
10
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
MEHMEDOVIĆ ŠEMSUDIN
1
DŽAFEROVIĆ ŠEFIK
4
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KASUMOVIĆ FUAD
9
KAPETANOVIĆ NERMINA
2
GENJAC HALID
3
MUDROV NISVETA
8
MEHIĆ ČEJVAN INDIRA
5
STRUKAR MUSTAFA
7
KUĆANOVIĆ IZUDIN
6
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
3.703
3.689
3.653
3.530
3.484
3.065
2.535
2.484
2.301
2.193
20.252
19.092
12.293
11.581
11.123
4.469
4.162
3.782
3.759
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
MEŠIĆ MIRSAD
1
15.610
ZAIMOVIĆ UZUNOVIĆ NERMINA
3
9.321
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ROŽAJAC SEAD
6
7.148
KOVAČEVIĆ MIRZA
4
6.069
LOVRINOVIĆ BRANKA
2
5.660
STANIĆ MIRKO
5
4.739
BEHMEN VINČEVIĆ AMELA
8
4.372
LIMO JASMINKA
7
4.080
LOVRINOVIĆ ZDRAVKO
9
3.128
MULAHALILOVIĆ MEHMED
10
3.354
HADŽIOSMANOVIĆ AMGIJAD
11
2.858
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SALKIĆ ARIF
3
RADAKOVIĆ STANKO
1
KARAHODŽIĆ DUBRAVKA
2
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
132
97
47
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PURIĆ IBRAHIM
1
TRAKO ALMIR
6
TELALOVIĆ EMINA
2
BAJRAMOVIĆ NEDIM
4
ARIFAJ LEJLA
3
JAHIĆ ARMIN
5
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ISAK SALKO
1
KARIĆ RABIJA
2
IBRAHIMPAŠIĆ NEDŽIB
5
HUBJAR HAMDIJA
3
MOLINAR RUŽICA
9
BUKVIĆ SABIHA
7
HADŽO MIRALEM
10
VUJEVA DOBRILA
4
BEGIČEVIĆ AHMED
6
FETIĆ MUHAMED
8
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HEĆO VAHID
1
AJANOVIĆ EKREM
4
IMAMOVIĆ ŠEJLA
2
IMAMOVIĆ ENES
7
HUSKIĆ ADEM
3
NALIĆ SEJAD
9
SOFTIĆ MUHAMED
6
TRAKO MURIS
10
HADŽIĆ EDINA
8
FRLJAK LEJLA
5
DERLIĆ GRABUS DŽEMKA
11
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
Broj glasova
Број гласова
856
266
262
191
149
144
1.194
805
424
423
401
374
358
325
324
309
Broj glasova
Број гласова
5.314
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
27
3.243
2.106
1.953
1.780
1.662
1.623
1.446
1.170
1.075
1.062
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HADŽIRADONČIĆ OMER
1
1.111
SMAKA ZUHRA
2
473
JUGIĆ ALMIRA
6
378
ŠABANOVIĆ MIRNES
4
310
HARDAUŠ SALKO
3
292
ŽUNIĆ EDINA
5
189
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЈОВАНОВИЋ ДУШКО
ТРГИЋ СЛАВИЦА
ЈОВИЋ РАНКО
1
2
3
Broj glasova
Број гласова
314
142
115
Izabrani kandidati Izborna utrka 515
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE
SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 5
Изабрани кандидати Изборна утрка 515
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ
СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 5
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
AJANOVIĆ MIRNES
DEDIĆ NEDŽIDA
KOVAČEVIĆ ANES
AHMETAŠEVIĆ ARIF
TANKIĆ SAFETA
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
1
2
3
4
5
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PRAŠO MIRSADA
1
HUSIĆ DAMIR
3
KOŽAR AZEM
2
BUTKOVIĆ SAMID
7
ZILDŽIĆ MUNIRA
8
POZDEROVIĆ EDIBA
4
HASELJIĆ RAHMAN
5
HASANBEGOVIĆ ŠEMSUDIN
6
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
8.098
300
311
253
232
Broj glasova
Број гласова
2.220
1.194
987
603
367
357
327
288
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ARAPČIĆ ZIJAD
1
1.126
MUJIĆ NERMINA
3
148
BRATOVČIĆ VESNA
2
94
HEMZE JASMIN
4
64
VLADISAVLJEVIĆ DAJANA
5
64
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MATIĆ SLAVKO
GUDELJEVIĆ ANKICA
VILJUŠIĆ MARINKO
ANTUNOVIĆ BOŽO
ORŠOLIĆ MARKO
ŠAPINA RUŽICA
1
2
6
3
7
4
Broj glasova
Број гласова
5.444
3.514
2.397
1.769
1.740
1.195
28
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
SAMARDŽIĆ IVANA
10
TOMIĆ MARKO
9
DOMINKOVIĆ KATA
8
PAVLIĆ JADRANKA
5
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
1.182
1.128
1.085
772
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
1.586
1.329
808
690
371
335
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MUHIĆ FAIK
1
443
BANJIĆ SEJFO
3
361
HASANAMIDŽIĆ IRIS
2
65
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MUJEZINOVIĆ SABINA
1
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
445
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HADŽIEFENDIĆ HILMIJA
1
SOFTIĆ ALMA
4
DOMINKOVIĆ MAGDALENA
2
SRKALOVIĆ ALMIR
3
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
KABIL EMIR
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
REMETIĆ ALEKSANDAR
4
IMAMOVIĆ SADAN
3
ALJUKIĆ NERMINKA
2
ŠALDIĆ HASIJA
9
RAMIĆ ENISA
5
HODŽIĆ ADNAN
7
MUMINOVIĆ ADMIR
10
AHMETBEGOVIĆ ALMIN
6
MEŠANOVIĆ CVIJA
8
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
FAZLIĆ AMIR
JAGODIĆ ZIJAD
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MUSIĆ MARINELA
RANČIĆ HAZIM
MUSTAFIĆ EDITA
MULAHALILOVIĆ LUBOVAC ISMETA
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
BEĆIROVIĆ DENIS
KUŠLJUGIĆ MIRZA
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SULJIĆ ZIHER
BIJELIĆ FERID
PAVLOVIĆ ČALIĆ NADA
GUTIĆ SULEJMAN
KLOPIĆ BESIMA
HALILČEVIĆ AIDA
PAVLJAŠEVIĆ SUZANA
AHMETOVIĆ MIRSAD
Broj glasova
Број гласова
576
531
267
257
Broj glasova
Број гласова
16.264
2.616
2.360
2.293
2.191
2.006
1.704
1.543
1.376
1.041
Broj glasova
Број гласова
1
4
27.419
13.218
5
3
2
6
10.564
8.159
5.025
3.415
1
3
45.747
14.843
9
4
2
7
10
8
5
6
8.866
8.022
6.732
6.494
6.249
5.889
4.483
4.387
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SULJKANOVIĆ EMINA
HABIBOVIĆ SANIDA
HAMIDOVIĆ ENISA
HAJDARIĆ DŽEVAD
HUSIĆ EDIN
1
5
3
2
4
452
334
142
142
108
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BAČIĆ BORIS
1
2.260
PILAVDŽIĆ SENIJA
2
1.301
NUKIĆ EMIRA
7
990
IBRAHIMOVIĆ NAZIM
4
935
MATIĆ MARKO
6
811
HODŽIĆ ERNA
5
790
BAŠIĆ BAHRUDIN
3
651
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
17.12.2010.
IZABRAN/ИЗАБРАН
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MATUZOVIĆ ĐURO
3
FILIPOVIĆ MATO
1
TOPIĆ RUŽICA
5
JUKIĆ STJEPAN
6
TUNJIĆ BOŽO
4
LAMEŠIĆ IVA
2
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
Ime/Име
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MEŠIĆ SENAD
ĐUG NIZAMA
MEŠIĆ EŠEF
HODŽIĆ MIRELA
1
2
3
4
1.091
1.070
845
483
STRANKA KOKUZA SKOK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
NURKOVIĆ ENES
1
2.631
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
NURKANOVIĆ MEHMED
SARAJLIĆ ESAD
ANIČIĆ DUHAČEK MIRJANA
ZULIĆ AHMET
ŠLJIVO GALIB
HAMZIĆ ŠEFIKA
HERCEGOVAC NESIB
HABIBOVIĆ HEDIJA
KUDUZOVIĆ HASAN
1
3
2
6
4
5
7
8
9
860
313
233
230
219
214
207
184
169
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ŽILIĆ MEHMED
KLOPIĆ RIFAT
SINANOVIĆ NIHADA
HASANOVIĆ NEDŽAD
AVDIĆ ENVER
DŽANIĆ NADA
1
3
5
4
6
2
4.280
3.823
2.277
2.178
1.488
996
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ТРАКИЛОВИЋ МИОМИР
1
344
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
Izabrani kandidati Izborna utrka 502
ZASTUPNICKI/PREDSTAVNICKI DOM PARLAMENTARNE
SKUPSTINE BOSNE I HERCEGOVINE
(IZBORNE JEDINICE S TERITORIJA REPUBLIKE SRPSKE)
Изабрани кандидати Изборна утрка 502
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ
СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
(ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ С ТЕРИТОРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ)
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
КУНИЋ ПЕТАР (521)
1
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
8.408
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
КРСТОВИЋ СПРЕМО ВЕСНА (523)
5
1.489
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
КАЛАБИЋ ДРАГО (521)
3
ЈОВИЧИЋ СЛАВКО (523)
4
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ПАНДУРЕВИЋ АЛЕКСАНДРА (523)
Broj glasova
Број гласова
5
2.844
Izabrani kandidati Izborna utrka 521
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE
SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE IZ REPUBLIKE SRPSKE
IZBORNA JEDINICA 1
Изабрани кандидати Изборна утрка 521
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ
СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 1
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
VARUNEK DRAGAN
1
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HORVAT ANTUN
KOMARICA ANA
KOMLJENOVIĆ SLAVICA
JOSIPOVIĆ NIKICA
TUTIĆ DAMIR
ŠPOLJARIĆ VALERIJA
HSS NHI
Ime/Име
395
Broj glasova
Број гласова
1
6
2
5
3
4
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
191
113
72
69
63
39
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TOMIĆ ANĐA
1
KOVAČEVIĆ SLAVKO LJUBOMIR
3
PUJIĆ PETAR
2
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
495
60
58
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PERDUV MISIRLIĆ LJILJANA
1
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
IBRAHIMBEGOVIĆ MUHAMED
ŠUVALIĆ SENADA
HRNIĆ SABAHUDIN
1
2
3
100
Broj glasova
Број гласова
1.101
509
446
29
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HADŽIĆ EKREM
1
KAJTEZOVIĆ ALIJA
3
KLOKIĆ LEJLA
2
HODŽIĆ MIRSADA
5
ŠEHOVIĆ AMILA
4
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PAŠALIĆ AZRA
1
ARNAUTOVIĆ AJDINA
8
KULAŠIĆ TEUFIK
4
NEZIREVIĆ NIJAZETA
7
LJUBOJEVIĆ GORAN
6
KUPREŠANIN MIRSADA
5
DUJIĆ DRAGUTIN
2
PLETIKOSA ILIJA
3
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
14.719
9.543
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
OSMANČEVIĆ DŽEVAD
1
KAPETANOVIĆ SENIJA
2
SULJANOVIĆ SEAD
4
PALIĆ ASMIR
3
BAHTIJAREVIĆ JASMINKA
8
DŽANIĆ ISMETA
5
RAJČIĆ DAMIR
6
JORGIĆ BOJAN
7
ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА ДНЗ БИХ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
СТОЈНИЋ СЛАВКО
1
ГРУБЉЕШИЋ БРАНКА
2
АУЛИЋ МОМИР
3
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
НОВАКОВИЋ МОМЧИЛО
1
САВИЋ БАЊАЦ МИРНА
2
ГРБИЋ МИЛКА
4
ЛОВРИЋ РАДЕ
7
ШОБОТА МИЛОРАД
5
ЈАЊИЋ АЛЕКСАНДАР
3
МАРЈАНОВИЋ ВЕСНА
8
ЧЕРЕКОВИЋ СЛАЂАНА
6
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
КУНИЋ ПЕТАР
ПРПОШ ТОМИСЛАВ
ВУЧЕТА МИЛЕНКО
ЗГОЊАНИН МИРКО
ПОПОВИЋ МИЛКА
ДУЛАЋ ВЕСНА
МАЛЕШЕВИЋ ДАНЕ
ДОБРАШ СИЛВА
НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Ime/Име
1
3
6
4
5
2
7
8
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ШВРАКА НЕБОЈША
ТУРЈАЧАНИН ГОРАН
ЛУКАЧ ЗЕЦ ВЕСНА
БАТЕС СНЕЖАНА
БОГИЋЕВИЋ БОРО
РОМАНО ДАНИЕЛ
1
6
5
2
4
3
Broj glasova
Број гласова
1.694
1.233
697
545
383
Broj glasova
Број гласова
3.857
1.087
1.059
510
495
493
452
373
Broj glasova
Број гласова
3.028
1.057
651
582
412
393
318
281
Broj glasova
Број гласова
109
47
38
Broj glasova
Број гласова
3.084
835
749
646
640
614
548
443
Broj glasova
Број гласова
8.408
3.933
2.989
1.600
1.399
1.095
1.045
638
Broj glasova
Број гласова
1.893
657
389
388
379
337
30
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
130
17.12.2010.
НАША СТРАНКА НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ЗДРАВКО
КРСМАНОВИЋ
БУНИЋ МАРА
5
215
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
Ime/Име
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
СИМИЋ СЛАВКО
1
НИШИЋ СВЕТОЗАР
3
ВОКИЋ САНЕЛА
2
ТРКУЉА МИЛАДА
5
МЕЈАКИЋ НЕНАД
4
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
НАГРАДИЋ СЛОБОДАН
ЦРНАДАК ИГОР
ЈАНКОВИЋ ЉИЉАНА
ТЕШИЋ МИРОСЛАВ
САВАНОВИЋ РАНКО
ПЈАНИЋ РАДОМИР
САВЕЉИЋ МИРЈАНА
МОРАВАЦ БАБИЋ СМИЉАНА
САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
Ime/Име
1
3
2
6
8
4
5
7
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
1.045
745
598
465
453
Broj glasova
Број гласова
4.583
3.916
3.127
2.663
2.088
1.876
1.876
1.108
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
КОПУЗ СЛАВКО
1
528
ЛАЗАРЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
2
331
ИЛИЋ МИЛАДИН
3
190
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ШПИРИЋ НИКОЛА
1
МАЈКИЋ ДУШАНКА
2
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
КАЛАБИЋ ДРАГО
3
БУРСАЋ САША
4
КАРАПЕТРОВИЋ РАНКО
6
ВОЖНИ ВЕСНА
7
ВУЈНИЋ СНЕЖАНА
5
БЈЕЛОВУК БРАНКО
8
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
БОЈИЋ БОРИСЛАВ
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ВАСИЋ НЕМАЊА
ВУКОВИЋ БОРИСЛАВ
ЈУРИЋ СЛОБОДАН
ДРАГОЈЕВИЋ ДРАГОЈЛА
ВАРДА БРАНКА
НИКОЛИЋ ПРЕДРАГ
ОПАЧИЋ ВЕДРАНА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
Ime/Име
Ime/Име
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЗМИЈАЊАЦ ГОРАН
1
1.394
ДОЈЧИНОВИЋ СЊЕЖАНА
4
493
ЛУКИЋ ОБРАД
3
455
БИЈАК РАДМИЛА
2
397
БЕУК ЈЕЛЕНА
5
297
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
4
7
3
2
5
6
8
10.022
4.455
3.057
2.602
1.370
1.292
1.525
Broj glasova
Број гласова
4
1
2
6
7
3
5
8
1.036
986
740
540
528
342
335
232
Izabrani kandidati Izborna utrka 522
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE
SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE IZ REPUBLIKE SRPSKE
IZBORNA JEDINICA 2
Изабрани кандидати Изборна утрка 522
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ
СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 2
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
1.567
674
587
576
463
428
425
272
Broj glasova
Број гласова
1.114
1.084
404
318
309
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ADAMOVIĆ DUŠAN
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
1
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
39
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SARAČEVIĆ SUAD
1
150
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MILOŠ LUKA
HSS NHI
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
1
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
1.295
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ZUBAK KREŠIMIR
1
BURIĆ ZRINKA
2
ČUJIĆ VINKO
3
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
Ime/Име
1
4
3
6
2
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
МРШИЋ ЗОРАН
КОНЧАР ЂУРО
ДЕРЕТИЋ БИЉАНА
МИЛАНОВИЋ ТИХОМИР
БУНИЋ СЛОБОДАН
МОЧЕВИЋ ЗДРАВКО
ТРНИНИЋ ИРЕНА
ЛЕНДИЋ СНЕЖАНА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЛАЗИЋ МИЛИЋ
ЂОРЂИЋ ГОРАН
МИЛИЋ АЛЕКСАНДАР
ВУКОВИЋ ЗДРАВКО
РУБИН ГОРДАНА
14.719
12.911
10.438
9.767
9.686
8.922
14.478
1
3
7
2
5
6
4
8
Broj glasova
Број гласова
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
60.987
18.098
1
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
САВАНОВИЋ МИЛЕНКО
ЋЕТКОВИЋ ЈЕЛЕНА
ЧОРОКАЛО ДУШКО
ВРАЊЕШ БИЉАНА
БУРГИЋ РАДМАНОВИЋ МАРИЈА
МИЈАТОВИЋ РАДОВАН
ЈАВОРСКИ МИХАЈЛО
ВУКОТИЋ ГОРАН
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
Broj glasova
Број гласова
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
3.079
283
182
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
LIPOVAC ANTO
2
PEKIĆ FATIMA
1
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ZELJKOVIĆ OSMAN
KARIĆ ADMIR
MEHINOVIĆ DŽENETA
BUŠATLIĆ AMIR
HANDŽIĆ NERMA
ZUBČEVIĆ SENADA
BEĆIRBAŠIĆ ZENAIDIN
ČAKAREVIĆ ZDRAVKO
1
4
2
3
5
8
6
7
100
53
Broj glasova
Број гласова
523
389
381
278
257
211
181
139
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
OSMANOVIĆ ADIL
1
ĐEZIĆ MIRSADA
2
ČIVIĆ RIZO
3
MUJIĆ EDINA
5
ZAHIROVIĆ ATIF
4
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
3.620
681
497
372
255
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ĐAPO MIRSAD
1
5.009
DRAPIĆ ADNAN
5
1.381
SELJUBAC VESNA
2
1.065
MUJKIĆ JASMINA
8
667
ĆUMUROVIĆ SNEŽANA
4
663
ŠIMIĆ JURO
3
559
MUSIĆ AMIR
6
506
RADONJIĆ RATO
7
331
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KIKIĆ VAHID
1
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
56
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HADŽIĆ IRFAN
1
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ZUKANOVIĆ SEJDO
4
IBRAHIMPAŠIĆ SMAIL
1
MURATOVIĆ MIRELA
5
HURTIĆ ELDIN
6
HADŽIĆ SENAD
3
LOŠIĆ ZLATA
2
ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА ДНЗ БИХ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
МАТИЋ ПЕРО
1
КОВАЧЕВИЋ МИРЈАНА
2
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЈОКСИМОВИЋ БРАНКО
6
ЕРИЋ РАДЕ
1
ПЕТРОВИЋ ПЕТАР
3
ВИДОВИЋ МЛАДЕН
8
ГЛИГОРИЋ БИЉАНА
2
СТОЈАНОВИЋ ДРАГОЉУБ
4
МИРИЋ НОВКА
5
МИЛКАНОВИЋ ИРЕНА
7
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ГЛИГОРИЋ СЛАВКО
БАЈКАНОВИЋ КРСТА
ПЕЈОВИЋ ЖЕЉКО
КАРАМАНОВИЋ ЖЕЉКО
АРНАУТОВИЋ ГОРДАНА
БУЛАТОВИЋ ЗОРАН
МИЛИВОЈЕВИЋ МЛАДЕНКА
ТРИФУНОВИЋ МАЈА
НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Ime/Име
1
6
3
8
2
4
7
5
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
СТОЈАНОВИЋ ДУШКО
1
Broj glasova
Број гласова
154
Broj glasova
Број гласова
1.044
701
378
310
300
250
Broj glasova
Број гласова
38
14
Broj glasova
Број гласова
597
565
489
425
386
382
327
264
2.694
718
552
471
394
373
336
260
Broj glasova
Број гласова
1.306
31
ВАСИЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА
5
504
СТОЈАНОВИЋ ЗДРАВКО
3
211
ПАНИЋ АНДРЕА
2
156
БИЈЕЛИЋ РАДОВАН
4
98
НАША СТРАНКА НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ЗДРАВКО
КРСМАНОВИЋ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ТРАКИЛОВИЋ РАДМИЛА
1
ШАРИЋ ЕМИР
2
МИЛИЋЕВИЋ БОЖО
3
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЊЕГУШ РАДОМИР
РАДОВИЋ МЛАДЕН
ТОМИЋ РАДИЈА
ВИДОВИЋ ДРАГОМИР
МАРИЋ ОСТОЈА
КОЈИЋ ЉИЉАНА
САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
Ime/Име
3
1
2
4
6
5
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
470
258
256
Broj glasova
Број гласова
2.961
2.512
1.381
970
561
552
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
РИСТИЋ ЂУКА
1
505
ФИЛИПОВИЋ ГОРАН
3
438
АНЂЕЛИЋ ДРАГАН
6
318
ЗАРИЋ СИНИША
4
288
ВУКОВИЋ РИСТО
2
183
МАЛИНОВИЋ ЖЕЉКА
5
120
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ЖИВКОВИЋ МИЛОРАД
1
МАРКОВИЋ МИЛИЦА
2
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
МИТРОВИЋ ПЕРО
6
КУЗМАНОВИЋ ЖЕЉКО
3
ШАИН ВЕСНА
4
СТОЈАНОВИЋ ВИД
5
БЛАГОЈЕВИЋ ВУКАДИН
8
СИМИЋ ЈОВАНА
7
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
БОСИЋ МЛАДЕН
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ОКОЛИЋ МИРКО
СТАНКОВИЋ МИЛОВАН
МИТРОВИЋ РАДМИЛА
СПАСОЈЕВИЋ ЗОРАН
НОВАКОВИЋ ДУШАНКА
РАИЛИЋ БОРИСЛАВ
ДУЈКОВИЋ ДРАГАНА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
130
Ime/Име
8.464
7.635
6.039
5.712
4.598
4.210
Broj glasova
Број гласова
27.866
3
8
7
4
2
6
5
9.992
6.367
4.808
4.331
3.853
3.036
2.093
1
5
2
3
6
4
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
АЛЕКСИЋ МИРКА
ПОПОВИЋ МАЈА
ДУМИЋ МИЛОШ
НОВАКОВИЋ ЂОРЂЕ
24.201
15.235
1
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ПЕРИЋ ДРАГАН
МИТРОВИЋ ЈЕЛЕНА
ДУРОЊИЋ МАЈА
ЧАНЧАРЕВИЋ МИЛАШИН САНДРА
МАРКОВИЋ ОСТОЈА
МИХАЈЛОВИЋ БОРО
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
Broj glasova
Број гласова
1
5
3
6
Broj glasova
Број гласова
3.708
898
861
582
581
468
Broj glasova
Број гласова
661
521
381
279
32
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
ЈОВАНОВИЋ ЈАДРАНКА
7
РИСТАНИЋ НЕБОЈША
8
ЛАЈОВИЋ БОРИСЛАВ
2
ИЛИЧИЋ БОЈАН
4
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
205
185
174
156
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
БЛАГОЈЕВИЋ МИРКО
1
2.727
КАЛАМАНДА МАРИЈА
2
426
ПОПОВИЋ ВУЈАДИН
3
365
САМАРЏИЋ ЈУГОСЛАВ
4
340
КОВАЉЕСКО МИЛЕНКО
6
328
КАЊЕРИЋ ТАМАРА
8
325
МИШИЋ МИРКО
7
319
КИЋАНОВИЋ МАРА
5
280
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЏИНО ЈЕЛЕНА
РАКОВИЋ СЛАВИША
КРСМАНОВИЋ МЛАДЕН
ПОПОВИЋ БОШКО
ВУКОВИЋ ПЕРО
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН
ПОПОВИЋ БРАНКА
СТОКИЋ ДРАГИЦА
Broj glasova
Број гласова
2
1
3
7
4
6
5
8
637
265
222
143
112
91
90
75
Izabrani kandidati Izborna utrka 523
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE
SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE IZ REPUBLIKE SRPSKE
IZBORNA JEDINICA 3
Изабрани кандидати Изборна утрка 523
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ
СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 3
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
AVDIĆ MENSUR
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
1
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
55
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HAJDAREVIĆ ŠEMSUDIN
1
OSMANOVIĆ ADMIR
3
ČIRAK ADVIJA
2
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
ŠEPO ISMET
4
MEMIĆ ZINETA
5
TANOVIĆ ENIS
6
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Ime/Име
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PANDŽIĆ BRANKA
1
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
25
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HASANOVIĆ HASAN
OKIĆ SAMIR
HALILOVIĆ SANELA
STRANKA KOKUZA SKOK
Ime/Име
3
1
2
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KNEŽEVIĆ SLAĐAN
1
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HODŽIĆ SEJFUDIN
1
SALIHOVIĆ ZULFO
3
SMAJIĆ BEGIJA
2
MERDŽIĆ ENIZ
4
SEJMENOVIĆ NIZAMA
5
BAJRIĆ JASMIN
6
GUTIĆ SABAHUDIN
7
ALKOVIĆ SENADA
8
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Ime/Име
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
NALIĆ DŽENETA
1
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TABAKOVIĆ RIZO
1
JUSUFOVIĆ HANKA
2
OMERAGIĆ ASIM
3
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
AHMETOVIĆ SADIK
BEGIĆ REFIK
OMEROVIĆ ALMA
1
3
2
12
Broj glasova
Број гласова
Broj glasova
Број гласова
4.686
1.269
547
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ДЕДИЋ РАМИЗ
1
ЕРИЋ ОЗРЕНКА
2
ПАЛИЋ ЕМИНА
3
ИСИЋ ХАЗИМ
4
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
Ime/Име
627
224
185
Broj glasova
Број гласова
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SALKIĆ FATA
1
18
ŠTAKA ĐOKO
2
10
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
262
181
210
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
РОСАНДИЋ ЈАДРАНКА
2
КНЕЖЕВИЋ СЛАВИЦА
7
МИЛИДРАГ БРАНИСЛАВ
1
ВУЧАК БОЈАНА
5
МАЈСТОРОВИЋ МИРКО
3
УШЋУМЛИЋ ДРАГАН
6
КРСТИЋ ВЕЛИБОР
4
ВИТОМИР АЛЕКСАНДРА
8
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БИХ
Ime/Име
17.12.2010.
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HASANOVIĆ ADMIR
1
1.348
AVDIĆ LARISA
2
163
JAHIĆ MIRFETA
6
159
LEMEZAN ENES
4
107
MIRKOVIĆ DUŠAN
3
94
KOVAČ ESMINA
5
89
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
176
66
62
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
СТОЈАНОВИЋ СПОМЕНКО
ИВАНОВИЋ ВАЊА
ЈОВАНОВИЋ НАДА
ГАВРИЋ БРАНИСЛАВ
САВИЋ СИМО
ПЕРИЋ МИЛЕ
КУНДАЧИНА МИРА
КНЕЖЕВИЋ ИВАН
1
3
2
7
4
6
8
5
Broj glasova
Број гласова
59
36
28
Broj glasova
Број гласова
171
Broj glasova
Број гласова
2.118
837
297
200
156
132
145
115
Broj glasova
Број гласова
748
561
404
232
198
162
110
111
Broj glasova
Број гласова
13
13
3
2
Broj glasova
Број гласова
2.477
1.970
671
622
585
355
332
222
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
КОСТИЋ СТЕВО
1
251
СТАВЊАК МАЈА
2
71
ВЕЉОВИЋ ЈАДРАНКА
3
43
НАША СТРАНКА НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ЗДРАВКО
КРСМАНОВИЋ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
РЕБИЋ ЂОРЂО
1
БУЛАТОВИЋ САША
3
ПЕЈОВИЋ САЊА
5
ПРОДАНОВИЋ РАДЕНКА
2
БОШКОВИЋ МИЛАН
4
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ТЕШАНОВИЋ ЗОРАН
КРУНИЋ ЉУБИША
ИВКОВИЋ НЕДЕЉКА
КРСТОВИЋ СПРЕМО ВЕСНА
СТУПАР ДРАГОМИР
МИЋИЋ РАДЕНКО
САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
Ime/Име
1
3
2
5
6
4
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
524
433
378
352
218
Broj glasova
Број гласова
4.280
1.648
1.528
1.489
624
559
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ГЛИГОРИЋ МИЛАДИН
3
691
РАНКИЋ СРЂАН
1
689
КОВАЧ ЛИЛИЕН
2
293
БУТУЛИЈА НИКОЛА
4
73
МИТРОВИЋ АЛЕКСАНДРА
5
47
ШЕКАРА МИРКО
6
68
СТОЈАНОВИЋ МЛАДЕН
7
91
ШАКОТА КРСТИЊА
8
46
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ПРОДАНОВИЋ ЛАЗАР
1
ТОМИЋ БОШКО
3
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЈОВИЧИЋ СЛАВКО
4
МОЧЕВИЋ НЕДА
8
БУЛУТ ВЕРА
2
ЖУГИЋ АНКИЦА
5
ВУЛИЋ САВО
6
ЕЛЕЗ ЖЕЉКО
7
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
БАБАЉ ДАРКО
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ВАСИЛИЋ ДАРКО
СРНДОВИЋ РАДЕНКА
АЋИМОВИЋ СВЕТОЗАР
ТРИФУНОВИЋ ДРАЖЕНКО
ПАНДУРЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
МИЛИЋЕВИЋ МИЛАДИН
СИМОВЉЕВИЋ ЗОРИЦА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
29.185
12.502
9.543
6.002
4.848
3.095
2.585
2.800
Broj glasova
Број гласова
Ime/Име
16.009
3
2
4
7
5
6
8
8.003
4.274
4.096
3.731
2.844
2.742
1.079
1
3
4
6
7
2
5
Broj glasova
Број гласова
1.065
514
477
330
232
147
109
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ВИДОВИЋ МИЛКО
1
1.386
ТОДОРОВИЋ НАДА
2
224
САМАРЏИЋ МИЛОВАН
3
167
РАШОВИЋ МИЛОСАВ
6
114
ШЉУКА СТОЈАН
4
85
ВИШЊЕВАЦ ЈЕЛЕНА
5
93
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
СТОЈАНОВИЋ СНЕЖАНА
1
3.015
МЛАДИЋ ЗОРАН
3
545
ВУКОЈИЧИЋ ПЕТКО
2
532
ВУЛИЋ МИЛИЈАНА
4
249
КУЧИНАР ДРАГАН
5
192
ЈОНЛИЈА МИРОСЛАВ
6
208
ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА
7
227
БЕГОВИЋ ЗОРАН
8
262
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
КОВАЧ БОГДАН
1
МАЛЕШЕВИЋ ДАРКО
3
ЛАЗОВИЋ ПЕРО
6
ШЕГРТ МИЛИЦА
8
КАПОР РАНКА
5
СЛИЈЕПЧЕВИЋ ТАТЈАНА
2
ОСТОЈИЋ ВОЈИН
4
ТЕПАВЧЕВИЋ ГОРДАН
7
ТОМИЋ МИЛОШ НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ТОМИЋ МИЛОШ
983
910
585
312
297
281
261
155
Broj glasova
Број гласова
1
53
Izabrani kandidati Izborna utrka 400
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Изабрани кандидати Изборна утрка 400
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
ZOVKO LJILJA (409)
2
MUSA IVAN (409)
10
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
1
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
СКОКО МАКСИМ
ЈАШИЋ БРАНКО
СОРАЈИЋ ЗОРАН
СТАЈИЋ ИРЕНА
ПЛАЗАЧИЋ ЈОВАНКА
РОСИЋ СУЗАНА
МИЛИСАВЉЕВИЋ ОЛИВЕРА
33
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Ime/Име
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
1.102
953
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
ASIĆ ŽELJKO (409)
6
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
1.083
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
SAMARDŽIĆ HASAN (401)
1
ANTIĆ MARIJA (410)
2
JURČIĆ IVICA (410)
4
ŠAKOTA IVAN (410)
6
BOKŠIĆ VINKA (410)
5
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
IZABRAN/ИЗАБРАН
JUSUFOVIĆ MUNIB (402)
ČIKIĆ AIDA (411)
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
8
12
3.340
1.605
1.493
1.089
1.034
Broj glasova
Број гласова
524
1.335
34
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
AJANOVIĆ IRFAN (407)
7
OSMANOVIĆ ISMET (403)
3
VELADŽIĆ EDHAM (401)
8
MEŠIĆ AMELA (407)
5
JURIŠIĆ JOSIP (407)
4
SAKIĆ LJILJANA (407)
8
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ZUBIĆ JASMINA (406)
2
MODRIĆ KADRIJA (404)
3
PERIĆ ZORAN (409)
3
MUJKANOVIĆ SAID (405)
3
MESIHOVIĆ RUSMIR (411)
3
BEGANOVIĆ KEMAL (405)
13
KILIM FIKRET (408)
3
SELIMOVIĆ JASENKO (411)
4
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
MIĆIĆ SPOMENKA (403)
2
Broj glasova
Број гласова
2.432
2.804
3.787
1.244
956
844
Broj glasova
Број гласова
2.779
4.475
1.796
4.072
3.058
2.959
1.672
1.825
Broj glasova
Број гласова
747
Izabrani kandidati Izborna utrka 401
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 1
Изабрани кандидати Изборна утрка 401
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 1
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MEHIĆ NEDŽAD
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
1
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ŠEKIĆ MIRSAD
1
KURTAGIĆ JASMINKA
2
KESTIĆ NERMIN
3
TUTIĆ NIJAZ
4
HANDŽIĆ NERVINA
5
HADŽIĆ ADIS
6
KUDIĆ HUSEIN
9
ZJAKIĆ ENISA
8
ZJAKIĆ DIJANA
10
EMRIĆ REMZIJA
7
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
SABLJAKOVIĆ HAFEZA
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KESEROVIĆ KENAN
2
ČAUŠEVIĆ OSMAN
3
ORUČEVIĆ ZLATKO
14
MUHAMEDAGIĆ HAŠIJA
7
ĆERIMOVIĆ MUHAREM
11
MURTIĆ ERVIN
6
KUDUZOVIĆ SADINA
10
NUHANOVIĆ SELVEDINA
12
SAMARDŽIĆ ADIS
9
KOVAČEVIĆ SLAVICA
4
MILJEVIĆ MILOŠ
8
KEŠKIĆ EKREM
5
SILAJDŽIĆ HUSE
13
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KURTIŠI SAMIR
1
Broj glasova
Број гласова
220
Broj glasova
Број гласова
287
148
130
127
114
111
99
91
83
80
Broj glasova
Број гласова
7.542
4.385
3.184
2.009
1.226
1.224
1.194
1.056
1.034
983
974
944
915
842
Broj glasova
Број гласова
75
130
17.12.2010.
TURNIĆ SENIJA
2
31
MARČETIĆ SLOBODAN
3
18
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PRŠA MARIJA
1
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
433
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
VUKOVIĆ MARKO
1
227
VUJIĆ ŽELJKA
2
140
JURIĆ STIPE
3
121
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TALIĆ DIJANA
1
BAJRIĆ ESMIR
2
HADŽIHAJDAREVIĆ DŽENANA
3
SEDIĆ JASMINA
9
MESIĆ SAMIR
8
KAZIĆ IRMA
7
OMANOVIĆ FERID
6
MUSTEDANAGIĆ MUJO
4
NADAREVIĆ OMER
10
JAKUPOVIĆ ABAZ
5
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
104
80
51
49
40
32
31
30
27
21
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SAMARDŽIĆ HASAN
1
3.340
OMANOVIĆ MIRZELA
2
165
MELKIĆ EDIN
3
189
SAMARDŽIĆ MIRSAD
4
128
BEŠIREVIĆ SAFETA
5
113
PUŠKAR MUSTAFA
6
84
SAMARDŽIĆ MEHO
7
99
PUŠKAR ADMIRA
8
116
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PURIĆ MIRSAD
ĆEMAL MIRNES
REDŽIĆ JASMIN
BAŠIĆ HODŽIĆ SENIJA
MIRKOVIĆ VESNA
MARIĆ ZLATKO
HURTIĆ MIRELA
LULIĆ ISMETA
GRGIĆ MUHAREM
KERKEZ TOMO
PARTIJA PRAVOG PUTA
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
1
6
3
5
2
7
8
9
4
10
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
266
173
158
141
126
125
114
105
91
78
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KUBAT SENAD
1
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
KAPIĆ HAZIM
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
JUSIĆ SEAD
PATKOVIĆ HILDA
TOPIĆ EJUB
KADIRIĆ NIJAZ
HADŽIĆ MERINA
SADIĆ ELVEDIN
HALIMOVIĆ FIKRETA
ŠARIĆ JASMINA
94
Broj glasova
Број гласова
1
1.777
4
2
3
6
5
9
12
14
1.619
1.244
1.172
1.132
879
835
822
798
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
IČANOVIĆ EMIRA
8
KOLJIĆ SENAD
13
DELALIĆ RUKIJA
11
LOJIĆ AHMET
10
SLAVIĆ MEHMED
7
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
DEDIĆ ŠEMSUDIN
3
AVDIĆ AMIR
9
NADAREVIĆ IBRAHIM
5
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
AVDAGIĆ MUSTAFA
1
MUMINOVIĆ SAMIR
13
ĆENANOVIĆ MEHMED
7
VELADŽIĆ EDHAM
8
MAHMIĆ OMER
12
ĐOGIĆ HALIDA
10
MUJIĆ SENKA
14
HROMALIĆ MEDIHA
11
MEMAGIĆ ŠEJLA
6
BJELAC MIRA
4
KAVAZ MUJESIRA
2
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
739
628
584
559
545
Broj glasova
Број гласова
6.896
6.751
6.506
6.299
4.854
4.671
3.787
3.429
3.382
3.153
2.610
2.449
2.232
1.417
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
ALAGIĆ MAHMUT
1
7.264
KULENOVIĆ BRACO
3
6.874
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ŠERTOVIĆ MUHIDIN
4
4.459
SELMAN VELID
6
3.582
ALAGIĆ AMEL
7
3.400
MULIĆ KERIMA
2
3.361
ŠAHINOVIĆ SADIKA
8
3.330
HALKIĆ RAZIM
9
3.279
DERVIŠEVIĆ HARBAŠ MAJDA
14
2.906
ŠISTEK AIDINA
11
2.859
MULALIĆ ADNAN
13
2.692
ĆEJVANOVIĆ SNJEŽANA
5
2.624
HADŽIĆ ADMIR
12
2.495
VEKIĆ DUŠAN
10
1.979
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BAHTIĆ RIFET
1
IBUKIĆ ARIJANA
2
PRŠIĆ KADRIJA
3
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
193
134
95
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
DURIĆ JASMINKA
2
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HASANAGIĆ FADIL
1
BAŠIĆ ESED
12
DURAKOVIĆ SENAD
9
PEHLIĆ EKREM
3
BAJRIĆ FIKRET
10
SULJIĆ HILMIJA
6
ŠABANOVIĆ ISMIRA
5
DEMIROVIĆ HASNIJA
8
DEDIĆ MAHMUTOVIĆ RUKIJA
11
DRAGANOVIĆ ADIL
7
RASAVAC EDIS
4
DEDIĆ SAMIRA
14
SALIHOVIĆ ALMIR
13
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DUPANOVIĆ ĆETIBA
KOVAČEVIĆ HASAN
ČAVKIĆ MEHMED
REDŽIĆ RASIM
1
2
3
5
Broj glasova
Број гласова
4.981
4.423
2.394
2.177
2.099
1.652
1.485
1.307
1.286
1.250
1.197
1.152
791
715
Broj glasova
Број гласова
288
133
98
90
130
35
MEŠANOVIĆ MAKBULA
4
87
HADŽIĆ ATIF
6
76
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KOŠTIĆ ŠEFIK
1
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ALAGIĆ MIRNES
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ALEŠEVIĆ SEHUDIN
4
HOROZOVIĆ JASMINKA
2
BAJREKTAREVIĆ EMIR
10
HARČEVIĆ MIRZETA
5
SELMANOVIĆ JASMIN
3
KAPIĆ AMIR
6
KUMALIĆ SMAJIL
9
TUTIĆ EKREM
7
ČAHUT KURBEGOVIĆ ENISA
8
ZUKIĆ RUFAD
12
DŽANIĆ LEJLA
14
SULEJMANAGIĆ DRAGICA
11
AGIĆ ĐEMIL
13
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DELANOVIĆ REKAN
1
ŠARIĆ HASAN
3
JAŠAREVIĆ ARIJANA
2
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
39
Broj glasova
Број гласова
2.924
1.807
1.801
1.365
906
899
834
814
774
668
476
431
364
310
Broj glasova
Број гласова
66
49
47
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
СТОЈАНОВИЋ ЖАРКО
1
91
МАЈКИЋ ДЕЈАН
3
59
КОНДИЋ МИОЉКА
2
20
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
БУЛАЈИЋ СЛАВКО
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
Ime/Име
1
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ДОШЕНОВИЋ ДУШКО
ДОШЕНОВИЋ МИЛКА
2
1
Broj glasova
Број гласова
828
Broj glasova
Број гласова
21
19
Izabrani kandidati Izborna utrka 402
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 2
Изабрани кандидати Изборна утрка 402
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 2
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
OMERČIĆ MIRSAD
ALIĆ AMELA
KOVAČEVIĆ MUHAMED
BIBERKIĆ GALIB
SUBAŠIĆ NERMINA
H. MUHAMEDOVIĆ EDIN
MUJČIN ĆERIMA
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
1
2
6
3
7
4
5
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PJANIĆ SAFET
3
Broj glasova
Број гласова
275
117
107
89
74
58
47
Broj glasova
Број гласова
1.206
36
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
GRADAŠČEVIĆ ADNAN
1
ĐONLIĆ ALENKA
5
DEVEDŽIĆ ALMIR
6
GIROTIĆ LARISA
7
MEHMEDALIĆ EDINA
2
RAMIĆ EDIN
4
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
732
318
244
173
167
150
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DŽAFEROVIĆ EMINA
1
IMŠIROVIĆ DŽEVAD
2
NURKIĆ ZEKIJA
5
HATUNIĆ EŠEF
3
KOČIĆ DŽEVDANA
4
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ŽIVKOVIĆ MARIJAN
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DEJANOVIĆ DELFA
2
ĆOŠKOVIĆ VITOMIR
6
ORŠOLIĆ TADO
8
NIKIĆ DARJAN
5
BOŽIĆ ANTO
10
ERCEG DUJAK KATA
3
MARTINOVIĆ JELENA
9
NEDIĆ LUCA
7
DUJAKOVIĆ ANTO
4
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
JELEČEVIĆ PERICA
MARČETIĆ STJEPAN
NEDIĆ SAŠA
NEDIĆ ANA
ĆULAP PERICA
DEANOVIĆ NIKOLINA
HSS NHI
Ime/Име
1
6
4
2
3
5
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MATKOVIĆ IVO
1
ORŠOLIĆ TUNJO
3
ŽIVKOVIĆ MANDA
2
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
100
47
22
21
20
Broj glasova
Број гласова
3.473
2.388
1.440
1.295
1.276
1.159
925
816
716
640
Broj glasova
Број гласова
2.065
1.261
997
657
487
473
Broj glasova
Број гласова
234
201
152
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MRKANOVIĆ KASIM
1
1.210
DELIĆ SUADA
4
161
ŠKREBO MAKSIDA
2
148
JAHIĆ ESAD
3
76
GARAGIĆ OSMAN
5
41
PEKIĆ JASMIN
6
19
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MUSIĆ MUHAREM
1
SUMBIĆ SAMRA
4
ŠIŠIĆ NERMIN
3
ŽILIĆ JASMINA
2
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PETRIĆ ANTO
HODŽIĆ DŽEVAD
MAŠIĆ NERMINA
SPAHALIĆ ANEL
PUŠELJIĆ LUCINKA
1
3
2
4
5
Broj glasova
Број гласова
373
105
68
51
Broj glasova
Број гласова
643
522
480
475
149
130
17.12.2010.
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KAMARIĆ SEJFUDIN
1
TALOVIĆ ALDINA
2
DOMINKOVIĆ MATO
3
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
HEĆIMOVIĆ OMER
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TAHIROVIĆ SOFTIĆ EDISA
5
JUKAN IBRAHIM
3
KANTIĆ EŠEFA
2
JUSUFOVIĆ MUNIB
8
KOVAČEVIĆ ENISA
7
MUJKIĆ MAID
6
HIDIĆ SEUDIN
4
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
IBRAHIMOVIĆ MUHAMED
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
NOVALIĆ MIRSAD
3
OKANOVIĆ NIHADA
2
HUSKIĆ ENISA
5
HUKIĆ MEHMED
4
PEKIĆ FERHAT
6
ŠAĆIROVIĆ DERVIŠ
7
ČOLAKOVIĆ MIRELA
8
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
507
114
96
Broj glasova
Број гласова
2.633
1.374
1.274
809
524
502
402
394
Broj glasova
Број гласова
7.692
3.712
3.241
2.184
1.858
1.501
1.084
582
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
MAŠIĆ DAMIR
1
8.464
ZILDŽIĆ ALMA
2
4.435
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TOKIĆ HUSEIN
8
4.108
SINANOVIĆ NIHAD
6
3.708
HEĆIMOVIĆ OSMAN
4
2.874
KEŠINOVIĆ SAMID
3
2.631
MIJATOVIĆ DIJANA
5
1.529
LALIĆ SEJFUDIN
10
1.520
ČELIKOVIĆ NERMINA
7
1.372
JOVANOVIĆ ALEKSANDRA
9
1.227
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MOSTARLIĆ MAŠA
1
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
104
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ZAHIROVIĆ TEUFIK
1
BEĆIROVIĆ ZEJNEBA
2
SMAJIĆ HASAN
5
AHMETOVIĆ AMRA
4
KURTOVIĆ ANES
3
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
569
143
137
48
25
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MUJIĆ DŽEMAL
1
226
DŽINIĆ ZIKRETA
2
110
USTAVDIĆ ISMET
3
86
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
GRBIĆ AMIR
1
Broj glasova
Број гласова
65
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MORALIĆ NEDIM
1
ŠABANOVIĆ ALMEDINA
2
ŠUŠA ERSAN
6
AVDAKOVIĆ OMER
4
ŽUNIĆ LEJLA
5
HALILOVIĆ IDRIZ
3
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
OMERBAŠIĆ ŠEFIKA
699
529
457
363
343
316
Broj glasova
Број гласова
1
179
Izabrani kandidati Izborna utrka 403
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 3
Изабрани кандидати Изборна утрка 403
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 3
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MORANJKIĆ MUHAMED
BALIJAGIĆ FARUK
SPAHIĆ SENADA
MUJANOVIĆ SULEJMAN
KUDUZOVIĆ AMRA
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
1
3
2
4
5
767
505
321
305
302
Broj glasova
Број гласова
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
946
887
298
272
268
234
169
160
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
NIŠANDŽIĆ DAMNJAN
1
VESELČIĆ FILKA
2
ŠIMIĆ JELENA
5
TOMIĆ TOMISLAV
9
DOGANČIĆ ALOJZIJE
4
ŠPOLJAREVIĆ ZLATKO
6
JERKOVIĆ DRAGANA
8
CRVENKOVIĆ DRAGO
3
JURIĆ KARLO
7
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MARINOVIĆ IVICA
1
169
87
71
50
46
41
19
27
29
23
24
Broj glasova
Број гласова
1.176
425
370
353
326
308
242
229
215
Broj glasova
Број гласова
188
37
2
3
4
6
5
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
56
52
52
37
35
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TUNJIĆ SREĆKO
1
TUNJIĆ DRAGAN
6
PERANOVIĆ MILICA
2
KLOBUČARIĆ MATIJA
3
TOPALOVIĆ MIRKO
4
BOŽIĆ LJERKA
5
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
123
20
13
12
8
9
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DELIĆ AKIF
3
90
ĆURO VINKO
1
71
ČOLIĆ MIRZA
7
61
IVAZOVIĆ ZIJAD
6
49
ŠABIĆ MIRELA
2
47
TUFEKČIĆ ZUHRA
8
22
HRGOVČIĆ MIŠO
4
13
MUJKANOVIĆ ALEKSANDRA
5
15
GAVRANOVIĆ AMELA
9
6
MALKIĆ IRFAN
10
4
MEŠANOVIĆ KERIM
11
6
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MUSTAFIĆ AMIR
1
MUJEDINOVIĆ MIRSAD
8
AHMETBAŠIĆ MERIMA
5
HUSKIĆ NEDŽAD
6
DUKIĆ NINO
3
MAHOVKIĆ ISMET
4
KUDUZOVIĆ SNEŽANA
2
SULEJMANOVIĆ ERNA
7
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ZAHIROVIĆ MUHAMED
1
HODŽIĆ SELMA
2
DŽANIĆ ENES
8
LEČIĆ EMILIJA
5
RAMIĆ AMIR
3
ĆOSIĆ ADNANA
7
ZULUMOVIĆ MARKO
4
TURČINOVIĆ MIHRIDŽAN
6
MEŠINOVIĆ SALKO
9
TALOVIĆ NAFA
10
PERKOVIĆ ZORAN
11
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Ime/Име
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SALIHOVIĆ IBRAHIM
3
ARNAUTALIĆ EMIR
1
MEHMEDOVIĆ ERMINA
7
BURGIĆ MAIDA
4
AGIĆ ARMIN
8
MORIĆ NERMINA
2
AHMIČIĆ NEDŽAD
5
ISABEGOVIĆ JASMIN
6
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
Ime/Име
TOMIĆ SANJA
PAVIĆ IVICA
MADŽAREVIĆ VLADO
TOMIĆ ŠIMO
BANOVIĆ SNEŽANA
HSS NHI
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
149
84
58
51
51
40
37
35
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BEĆIROVIĆ ADMIR
1
1.804
ORDAGIĆ MIRZA
3
832
MEŠIĆ ERNESA
2
519
MEMIĆ DENIS
7
497
STJEPIĆ VINKO
4
418
SOLDAR IVANA
5
273
MARKOVIĆ TIHOMIR
6
245
SOFIĆ DIJANA
8
198
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
AVDIBEGOVIĆ ESMINA
1
DELIĆ MIDHAT
5
IBRIĆ NEDIM
7
ČAJIĆ SANJA
4
ILIĆ MILORAD
2
HASANHODŽIĆ ZUHDIJA
3
SULJAGIĆ SELMA
6
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ĐONLAGIĆ MIRSAD
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BAŠIĆ HAZIM
SARAJLIĆ MIRNA
MULASALIHOVIĆ VELIDA
DŽAFIĆ MIRSAD
287
141
141
138
138
129
129
Broj glasova
Број гласова
1
4.060
3
2
5
11
2.964
1.699
1.497
877
38
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
JAŠAREVIĆ SABINA
10
SALKIĆ HIDAJET
9
BAJRAMOVIĆ MIRSADA
7
OSMANOVIĆ EDHEM
8
UZEJROVIĆ NIHAD
4
STANKOVIĆ VOJISLAV
6
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
SULJAGIĆ OSMAN
1
HASANHODŽIĆ SEAD
9
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KAPETANOVIĆ IZUDIN
10
ŠEĆKANOVIĆ NAIL
4
FEJZIĆ SEMIR
6
OSMANOVIĆ ISMET
3
AVDIĆ IRMA
8
HOGIĆ ZLATA
5
HADŽIĆ SULJKIĆ MIRZETA
11
MALOHODŽIĆ MIRSAD
7
ŽUNIĆ ENISA
2
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
854
820
803
667
622
661
7.492
3.725
3.340
3.200
2.949
2.804
2.763
2.148
1.889
1.888
1.551
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
VIDOVIĆ TOMO
1
9.906
FATUŠIĆ ZLATAN
4
6.051
MEHMEDOVIĆ ENVER
3
4.899
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
IMAMOVIĆ MIRELA
5
4.387
HODŽIĆ SEUDIN
6
3.797
SULJIĆ SEDINA
11
3.093
ĆATIĆ ARMIN
9
3.082
TUNJIĆ RADO
10
2.482
MARINKOVIĆ LEPIĆ MIRJANA
2
2.431
PERIĆ DUŠAN
12
2.400
SIMIĆ SIMO
7
2.088
SALKOVIĆ FEHRIJA
8
2.036
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
OMERDIĆ KENAN
1
PAŠIĆ MELIHA
2
KARIĆ ŠEVKO
3
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
344
37
33
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KIKANOVIĆ DERVIŠ
ATIĆ MUHAMED
KOVAČEVIĆ ALMIRA
HUSEJNAGIĆ AMIRA
BALIĆ VASIF
STRANKA KOKUZA SKOK
Ime/Име
1
5
2
4
3
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ŠEHIĆ MUNEVERA
1
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
87
70
61
46
43
Broj glasova
Број гласова
1.488
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KUNTO FADIL
1
357
ŠOLAJA BRANKA
2
117
MUJKIĆ SALIH
4
117
BEĆIROVIĆ HAMDIJA
6
112
MUSTAFIĆ ZEHRUDIN
3
107
SALIHOVIĆ EDINA
5
92
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ĐOZIĆ ŠABAN
1
Broj glasova
Број гласова
66
17.12.2010.
MEŠALJIĆ ELVIS
6
MUJČIĆ MEHO
4
ZAHIROVIĆ ELVISA
5
HASANBEGOVIĆ ALEKSANDRA
2
HASANBEGOVIĆ SABAHUDIN
3
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
OSMANOVIĆ MIDHAT
3
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ŽIGIĆ IZET
1
BEĆIROVIĆ SEAD
4
TALOVIĆ DENIS
6
MIĆIĆ SPOMENKA
2
SUKANOVIĆ EMINA
5
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
38
35
33
21
19
Broj glasova
Број гласова
1.948
1.484
1.304
1.047
747
744
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ISOVIĆ SEAD
1
76
BAKALOVIĆ DŽANA
2
53
SMAJLBEGOVIĆ DEAN
3
25
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
МИХАЈЛОВИЋ ТИХОМИР
Broj glasova
Број гласова
1
257
Izabrani kandidati Izborna utrka 404
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 4
Изабрани кандидати Изборна утрка 404
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 4
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KABILOVIĆ ADNAN
ĐULOVIĆ AMELA
PEZIĆ ŠEVAL
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
1
2
3
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HADŽIĆ SENAID
1
HODŽIĆ NIAZ
3
VILDIĆ ADISA
4
KLJAJIĆ ANELA
2
RAHMANOVIĆ JASNA
7
DŽUZDANOVIĆ AMIR
5
HRUSTIĆ FAHIRA
6
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
331
255
93
Broj glasova
Број гласова
1.444
430
225
193
190
123
126
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
POLJIĆ SUAD
1
ŠABANI ALMA
8
HODŽIĆ ALMA
3
SALČINOVIĆ AMIRA
6
SALKANOVIĆ SEDINA
2
SMAJLOVIĆ FADIL
4
KAMBEROVIĆ TAHIRA
5
HALILOVIĆ ELVIS
9
BEĆIĆ SANEL
7
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MARIČEVIĆ MIJO
ANTUNOVIĆ RUDOLF
PENDIĆ ZDENKA
KNEZOVIĆ SLAVICA
1
3
2
4
103
54
43
39
38
32
28
23
19
Broj glasova
Број гласова
474
135
104
99
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ALIĆ JUSUF
1
173
CAKOR SABINA
2
79
HALILOVIĆ SALIH
3
48
ĐERZIĆ MIRSADA
4
25
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KAMBEROVIĆ ŠABAN
1
SULJIĆ ELDIN
3
MEHINOVIĆ AZRA
2
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
113
34
21
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MUŠANOVIĆ ZAIM
1
1.285
BEĆIĆ IBRAHIM
3
370
ALIKADIĆ MULA
2
283
ISLAMOVIĆ NASIR
4
225
HAMIDOVIĆ MUBINA
5
203
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MEŠKOVIĆ MIRALEM
HASIĆ MEHMEDOVIĆ SABINA
JAKUBOVIĆ ADNAN
SINANOVIĆ MERSIHA
PARTIJA PRAVOG PUTA
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
1
2
4
3
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
160
96
80
75
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KLOPIĆ SENAD
1
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
GUTIĆ ENVER
1
HABIBOVIĆ IRFAN
3
KADRIĆ INDIRA
8
NUMANOVIĆ ZAIM
6
HASANOVIĆ INDIRA
2
KAMETOVIĆ EDIS
9
HALILOVIĆ ELVIS
4
SALIHOVIĆ ADMIR
7
MALČINOVIĆ SEMINA
5
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
SOFTIĆ SAFET
1
SELIMOVIĆ MEHDIN
6
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
OMERKIĆ ESED
3
HAMZIĆ FADIL
4
KOVAČEVIĆ DŽIHAD
7
HAJDAREVIĆ ALMA
5
ČELIKOVIĆ MIRSADA
2
IMAMOVIĆ LATIFA
8
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ZAHIROVIĆ RAMIZ
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MODRIĆ KADRIJA
PAŠIĆ FAHRUDIN
HRUSTIĆ NADA
FAJIĆ FEHIMA
195
Broj glasova
Број гласова
1.761
783
751
709
680
572
544
452
451
Broj glasova
Број гласова
13.887
6.472
KREŠIĆ BORIS
ŠEHIĆ AMER
SEFEROVIĆ FADIL
VUKOVIĆ RADMILA
Broj glasova
Број гласова
1
6.565
3
4
2
8
4.475
3.855
2.448
2.436
6
9
7
5
39
2.242
1.637
1.479
1.060
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MEŠANOVIĆ SANEL
SULJKANOVIĆ ABDULAH
SARAJLIĆ MUSTAFA
HALILČEVIĆ MEVLUDIN
HODŽIĆ AZRA
HUSIĆ EKREM
HALILBAŠIĆ DENIZA
BULIĆ MINELA
Broj glasova
Број гласова
5
1
3
8
4
6
2
7
464
396
246
138
104
84
71
70
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MUHIĆ BEGAN
KULANIĆ MELIHA
KAMBEROVIĆ ZIHNIJA
HUSEJNOVIĆ NEDŽAD
HUREMOVIĆ ŠEFIKA
MUSIĆ VAHID
SOFTIĆ ELDINA
HASANOVIĆ MUHAREM
1
2
3
4
5
6
7
8
Broj glasova
Број гласова
2.771
330
302
276
207
155
109
58
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HABIBOVIĆ ŠABAN
AVDIĆ DŽEMAL
IMAMOVIĆ FATIMA
HALILOVIĆ HASO
HALILOVIĆ SALKO
MALKANOVIĆ SAFIJA
Broj glasova
Број гласова
1
4
2
3
6
5
396
188
166
130
80
65
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
GUŠIĆ JUSUF
ŠIŠIĆ EMINA
HALILOVIĆ DENIS
MUSIĆ NEVRES
MEHMEDOVIĆ NIJAZ
PRTLJAGOVIĆ FAHRETA
ISLAMOVIĆ MENSUR
NURKIĆ NEDIM
ISAKOVIĆ JASMINA
1
2
4
7
6
5
3
9
8
Broj glasova
Број гласова
808
126
117
108
97
70
70
67
49
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
4.843
3.421
3.186
2.849
2.520
1.764
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
OMERBEGOVIĆ SEAD
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SELIMBAŠIĆ IZUDIN
TALETOVIĆ SEAD
SEFEROVIĆ TIMA
OMERKIĆ MIRSAD
TADIĆ SNJEŽANA
Broj glasova
Број гласова
1
3.722
4
3
2
6
5
1.998
1.946
904
672
603
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
РАДИЋ ЈОВО
1
Broj glasova
Број гласова
43
40
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
Izabrani kandidati Izborna utrka 405
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 5
Изабрани кандидати Изборна утрка 405
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 5
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MUJKIĆ AVDAGA
ODOBAŠIĆ MERSIHA
OMERAŠEVIĆ FERID
MULIĆ NEDŽAD
HUSKOVIĆ AZRA
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
1
2
5
3
4
411
158
114
108
66
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
1.186
434
275
271
237
197
194
175
175
118
162
109
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TELALOVIĆ ADELA
1
KONJIKUŠIĆ VOJISLAV
2
HUSAKOVIĆ AIDA
9
BEŠIĆ RASIM
4
MEŠIĆ JASMINA
5
TOMIĆ ŽELJKO
6
BEDAK EMINA
7
PINJIĆ AKIF
3
KONĐELI EROL
8
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
37
22
22
22
22
19
16
15
13
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ISAKOVIĆ MUNIR
1
BAJRIĆ NUSRETA
2
BEŠIĆ SAFIJA
4
PEJIĆ IVO
3
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
MARTIĆ JOSIP
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TADIĆ LJUBA
5
ĆURIĆ IVICA
6
JUKIĆ DAMIR
3
PAŠKALJ RENATA
2
GRGIĆ JOZO
4
VRBIĆ IVO
7
KARAĆ BRANKA
8
SOVIĆ DIJANA
9
JOSKIĆ PERO
10
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
IVKIĆ ILIJA
VIDOVIĆ IVO
JONJIĆ BARBARA
VIDOVIĆ NIKOLA
Ime/Име
1
4
2
12
90
37
31
21
Broj glasova
Број гласова
2.920
985
663
601
435
407
333
197
243
275
Broj glasova
Број гласова
597
180
174
139
17.12.2010.
3
8
11
5
6
7
9
10
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
131
114
113
31
45
77
70
57
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
GRGIĆ JANJA
2
ŠIRIĆ IVAN
1
MILANOVIĆ FRANJO
3
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
OMERBAŠIĆ IBRO
1
DIZDAR SELVER
9
OMIĆ ŠEVALA
11
MEMAGIĆ ISMET
3
HALILOVIĆ SELMA
10
OBRALIĆ NAĐA
5
KANTIĆ REFIJA
8
HUSIKA EJUB
6
MURATOVIĆ FAHRUDIN
4
LEPIĆ ANGELINA
2
ŠIŠIĆ SEMIR
7
KAHRIĆ ZEHRUDIN
12
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
LUJIĆ PERO
KRAJINA MIRJANA
JURIŠIĆ MARICA
PIVIĆ BAHRA
JOVANOVIĆ PERO
ANTUNOVIĆ IVICA
SPAJIĆ JOSIP
PETROVIĆ ZORAN
HSS NHI
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
183
66
21
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MAHOVAC MUHAMED
1
68
BAJRIĆ SUAD
6
35
BEGIČEVIĆ ENES
3
33
OMERČEVIĆ MUBERA
2
15
MEHANOVIĆ ALISA
4
13
KAZAZOVIĆ HANA
7
10
DŽANANOVIĆ FEĐA
5
8
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SARAJLIĆ ISMET
1
BARUČIJA AZRA
2
SUŠIĆ ZAIM
3
IMAMOVIĆ JASMIN
6
SELAK DAMIR
4
FESTIĆ ERMINA
5
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
104
44
31
30
17
16
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
NIKIĆ JAKOV
1
3.964
PENDIĆ BOŽO
3
3.128
ISAKOVIĆ MIRELA
2
3.065
DŽAMPO MUNIR
4
2.398
ISAKOVIĆ HANA
5
2.200
AVDIĆ ALMIR
6
1.944
DILAVER SAIRA
7
1.710
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MEHMEDAGIĆ SEAD
LOVRIĆ IVICA
TUCAKOVIĆ SMILJANA
MANDURA AMRA
MUJKIĆ DINO
HUSIČIĆ ASJA
LUKIĆ MARKO
PARTIJA PRAVOG PUTA
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
1
3
2
4
5
6
7
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
308
173
150
147
137
98
87
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MUJAGIĆ KENAN
2
DELIĆ ELDINA
1
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
BEGANOVIĆ NASIR
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HUSEINAGIĆ EMINA
DŽAFEROVIĆ SEAD
ISAKOVIĆ DŽENANA
MEHIĆ IBRAHIM
182
110
Broj glasova
Број гласова
1
2.875
2
9
5
3
1.921
1.866
1.834
1.100
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
ČOLAKOVIĆ ADIS
10
DERVENČIĆ AIDA
13
KOPIĆ SAFETA
8
HRNJIĆ MUHAMED
6
MUJČIĆ LEJLA
11
HRNJIĆ MURIS
7
KADRISPAHIĆ MEHMEDALIJA
4
BRADARIĆ ALBIN
12
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
DUVNJAK JASMIN
12
ŠKALJO OMER
6
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DURAKOVIĆ JUSUF
1
SPAHIĆ BESIM
4
HUSKIĆ ADEM
10
ŠIŠIĆ EDIN
7
SALKIĆ AIDA
2
ĆATIĆ REFIK
3
BEDAK BELKISA
11
TARABAR MAJA
5
BLITOVIĆ MUSTAFA
9
HALILOVIĆ ZEKIRA
8
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
1.099
1.048
1.031
1.025
985
953
853
649
Broj glasova
Број гласова
6.136
5.727
5.412
4.940
4.306
4.251
3.903
3.180
2.489
2.236
2.087
1.696
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
KARAJBIĆ ELVIR
1
6.350
BRČIĆ AIDA
4
4.808
SUBAŠIĆ SENAD
7
4.510
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MUJKANOVIĆ SAID
3
4.072
SALKIČEVIĆ DIZDAREVIĆ ERMINA
9
3.739
BEGANOVIĆ KEMAL
13
2.959
ASOTIĆ ĐURICA BILJANA
6
2.749
HODŽIĆ NINA
2
2.643
BEGIĆ ADIN
10
2.280
SMAJLAGIĆ NURUDIN
8
2.178
ALIJAGIĆ ELVIS
11
2.096
TRIFUNOVIĆ MIRKO
5
1.870
MURATOVIĆ DOMA
12
1.044
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DELIĆ NEIRA
3
ISLAMBEGOVIĆ AMER
5
BILAĆ AIDA
1
VIDOVIĆ BOŽO
2
HASIĆ ASIM
4
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
58
34
31
26
17
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MUŠIĆ DERVO
DELIBAŠIĆ IBRAHIM
JUGOVIĆ INDIRA
VUKOVIĆ ADMIR
ĐULEPA BERINA
LIMIĆ MIDHAT
FAZLIĆ HAVA
KULOVIĆ SELMA
ŠABANI EMIN
ZAHIROVIĆ EDVIN
MEKIĆ ZUHRA
STRANKA KOKUZA SKOK
Ime/Име
1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
11
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TURSANOVIĆ EDINA
SOFTIĆ ADISA
PINJIĆ MIRAD
Broj glasova
Број гласова
461
226
89
35
51
26
44
45
38
40
45
Broj glasova
Број гласова
613
398
380
41
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KLICO FAHRO
1
544
HASIĆ IZET
4
278
ČAMDŽIĆ ISMET
9
260
IVIĆ RUŽICA
2
252
IMŠIROVIĆ ESMA
12
206
SKENDEROVIĆ MUHAREM
6
201
ŠIŠIĆ DERVIŠ
8
174
JAZBEC MILAN
3
165
DOLEČEK MILKA
5
156
BRDAREVIĆ SUADA
10
154
ISLAMBEGOVIĆ REŠAD
11
135
KRIŠTO ZUFICA
7
118
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BAJRAMOVIĆ LEJLA
2
ARNAUT HALIL
1
AVDIĆ SAMIR
3
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ALIĆ MUHIDIN
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
AHMIĆ MUHAREM
6
HAMZIĆ DŽEVAD
3
MUJANOVIĆ HAŠIM
4
BRDAREVIĆ SAFET
9
AVDIĆ IRENA
13
AVDIĆ MUJO
7
KRZIĆ MERSIJA
2
KESEROVIĆ AIDA
10
TRTAK ALISA
11
VINOVČIĆ ANKICA
5
DRNDA ČIČEKLIĆ EMIRA
8
BIBIĆ RAMIZ
12
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
39
27
16
Broj glasova
Број гласова
3.502
1.747
1.696
1.133
791
723
669
648
603
598
557
482
396
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ISAK RAMO
1
1.870
MUHAREMOVIĆ ELVEDIN
8
234
AVDIĆ AMIRA
2
216
LJEVAKOVIĆ ELVIRA
4
171
HECO ALMA
10
151
SALIHAGIĆ NEDIM
3
145
ALIČIĆ MIDHAT
5
92
MULAHUSIĆ ALBIN
6
65
BAJRAMOVIĆ SENADA
7
82
HUSKANOVIĆ ALDIN
9
91
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
БОЖИЋ САВО
МИТРОВИЋ ВЕРИЦА
АЛЕКСИЋ МИЛОМИР
БЛАГОЈЕВИЋ ЈОВО
МИШИЋ МИЛЕНКО
ГОТОВАЦ РУЖИЦА
1
2
6
3
4
5
Broj glasova
Број гласова
132
83
56
53
45
40
Izabrani kandidati Izborna utrka 406
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 6
Изабрани кандидати Изборна утрка 406
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 6
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Ime/Име
1
3
2
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ŠKORIĆ MAHIR
1
Broj glasova
Број гласова
161
42
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
LEPIĆ MUNIB
DŽAFO JASMINA
OSMANBAŠIĆ LEILA
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
3
2
4
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HADŽIOSMANOVIĆ ALMIR
1
DERVIŠEVIĆ ELDINA
2
VRANAC ĆAMA
4
GOGA ADISA
6
HERCEGOVAC SELMA
5
NEBIĆ ELVIR
3
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
134
113
94
Broj glasova
Број гласова
576
275
254
248
216
195
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
OSMANOVIĆ FEHMA
1
36
HIDO HADŽIJA
3
23
MAKIJEVIĆ RANKO
2
22
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KATIČIĆ SLAVEN
1
MALBAŠIĆ JOSIP
3
KOVAČEVIĆ IVO
4
STJEPIĆ NATAŠA
2
ŠIMIĆ ANITA
5
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BOJIĆ DRAGAN
KRIVOŠIĆ ZORAN
BATIĆ MIRJANA
HSS NHI
Ime/Име
1
3
2
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MIKETIN BILJANA
1
MIRČIĆ MARIO
2
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
848
548
321
260
259
Broj glasova
Број гласова
107
51
47
Broj glasova
Број гласова
169
83
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BEGIĆ MEĐID
1
37
KRŠA MEVLIDA
2
28
HALILOVIĆ AMEL
3
18
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
FERHATOVIĆ SULEJMAN
1
GANIĆ ĐENANA
2
DŽAFIĆ HARIS
3
ZUKIĆ ALIJA
6
ANDRIĆ MLADEN
4
DŽIDER BELMA
5
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
50
34
16
16
6
6
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
RAŠIDOVIĆ ELBIS
1
4.230
BEČIROVIĆ MEDINA
2
3.629
BIOGRADLIJA EDIN
3
3.555
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BAJTAL ESAD
ŽIGIĆ ARNELA
1
2
Broj glasova
Број гласова
105
73
KARAGIĆ JASMIN
PEJČINOVIĆ ZORAN
HUSREMOVIĆ SANELA
PARTIJA PRAVOG PUTA
Ime/Име
130
17.12.2010.
3
4
5
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
57
57
45
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ŽUTIĆ FUAD
1
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ALAJBEGOVIĆ ZIJAD
2
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ČABARAVDIĆ ALINA
1
ĆOSOVIĆ FARUK
9
HARAČIĆ NEDŽAD
7
KLJAKO AVDO
6
LIBRIĆ NERMIN
4
BAŠIĆ LARISA
8
MUSTAFIĆ ELDIN
3
LAGUMDŽIĆ DUDA
5
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ZAIMOVIĆ MIRSAD
2
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BABIĆ AMRA
1
TUZLIĆ HALIL
3
HASIĆ IBRAHIM
4
ISLAMOVIĆ EMIR
6
AHMEDOVIĆ NAIDA
5
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
IMAMOVIĆ IRFAN
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ZUBIĆ JASMINA
2
BALORDA SENKA
8
HARAČIĆ HAKIM
4
TRAKIĆ SAFET
7
ROMIĆ BRANKO
3
ČOSIĆ SUAD
6
FERZANOVIĆ BRANISLAVA
5
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MOSTIĆ ADMIN
MURATOVIĆ HALIL
ŠORMAZ ELVIRA
STRANKA KOKUZA SKOK
Ime/Име
3
1
2
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SMAKA AMNA
1
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SOKIĆ DŽEVAHID
HADŽIĆ DŽEMAL
SEMIĆ AHMED
BARAKOVIĆ FEHIM
VULOVIĆ SLOBODANKA
MARIČEVIĆ ELIZABETA
VIŠO EDINA
MARIĆ DRAGO
DIJAKOVIĆ ZLATKO
1
3
4
6
2
5
8
9
7
40
Broj glasova
Број гласова
1.688
1.647
1.119
1.015
943
943
731
712
488
Broj glasova
Број гласова
6.676
5.029
2.416
1.402
1.126
815
Broj glasova
Број гласова
3.151
2.779
2.120
1.869
1.461
1.223
994
934
Broj glasova
Број гласова
219
130
35
Broj glasova
Број гласова
399
Broj glasova
Број гласова
321
211
120
104
85
79
75
69
65
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MUŠINBEGOVIĆ HASIB
3
MUŠINBEGOVIĆ JUSUF
1
KLEPO LEJLA
2
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
DŽELO RAHMAN
4
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SIRĆO NUSRET
1
NEIMARLIJA AZEMA
7
SILAJDŽIĆ DŽEMAIL
3
BAJTAREVIĆ MIRNES
8
AVDUKIĆ SALIH
6
KAPETANOVIĆ EDINA
2
KULIĆ MEVLIDA
5
OPAČIN JAKUB
9
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MEHIĆ IRFAN
HAJLOVAC ASMIR
OMERHODŽIĆ SANELA
HUSIKA AMELA
1
3
2
4
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
213
132
73
1.435
1.391
1.037
1.011
551
475
449
416
317
Broj glasova
Број гласова
95
45
44
30
Изабрани кандидати Изборна утрка 407
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 7
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
GUŠO RAMIZ
MAHMUTOVIĆ IFET
RADELJAŠ ASIM
ČENGIĆ EŠEFA
BEŠOVIĆ ELMINA
SARAČ MEKIĆ DŽEJNA
PRLJAČA MIRSADA
KOSTIĆ JOVAN
OMANOVIĆ FARUK
DUGALIJA MUHAMED
MUJAN MUHAREM
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
4
1
3
2
5
11
8
6
7
9
10
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
LUČAREVIĆ KERIM
1
HADROVIĆ ŠEMSUDIN
4
RASTODER HAMDIJA
3
ĐEŠEVIĆ SANELA
5
KURTOVIĆ IFETA
2
HODŽIĆ SULEJMAN
7
HOŠO MUSTAFA
6
PILAVAC MELIHA
11
LUČIĆ MILENA
8
HADŽIMUŠOVIĆ HALIL
9
MURADBAŠIĆ NEVZET
10
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KASAPOVIĆ FATIMA
TUCOVIĆ UZEIR
2
1
Broj glasova
Број гласова
653
607
563
322
268
253
236
129
191
176
166
Broj glasova
Број гласова
1.235
1.030
661
476
471
397
334
286
171
204
173
Broj glasova
Број гласова
21
19
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SMAJEVIĆ ADIS
1
148
BAJRAMOVIĆ SENADA
2
92
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
Izabrani kandidati Izborna utrka 407
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 7
Ime/Име
43
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ILIĆ PAVAO
1
ANTUNOVIĆ MLADENA
2
BALLIAN DALIBOR
3
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
363
251
172
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
GOJAK SENAD
1
90
FATIĆ DURAN
5
68
HADŽIĆ EDINA
2
53
KRILAŠEVIĆ RAMIZ
8
38
PRŠEŠ ELVIR
6
35
VAREŠANOVIĆ NERMINA
9
33
MEHOVIĆ IRMA
7
30
GAVRANOVIĆ ŠUKRIJA
3
18
PAVLOVIĆ MUKELEFA
4
20
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
OMERAGIĆ ERMIN
1
HOLJAN AVDIJA
3
MAKAŠ EMINA
4
DURAKOVIĆ INELA
2
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
110
66
40
34
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ČARDŽIĆ ALMA
1
2.435
ČORBO KEMAL
4
1.726
GECA NUDŽEIN
2
1.350
DŽANKIĆ AJLA
3
840
GAČANOVIĆ VEDAD
6
786
ČAJLO AMELA
5
716
VAJNOGA ADISA
7
632
NUHBEGOVIĆ SEAD
8
596
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BEJTOVIĆ BENJAMIN
PROHIĆ IBRAHIM
ČUSTOVIĆ SANELA
NUHBEGOVIĆ KULINA AMELA
BRAJKOVIĆ HRVOJE
PAVICA ALIJA
PARTIJA PRAVOG PUTA
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
1
6
5
2
4
3
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
641
316
309
262
223
204
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
POZDEROVIĆ ADMIR
1
DAUT MEHIDA
2
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
KURIĆ MIRVAD
JABUČAR FARUK
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MAŠALA MEHO
RAMOVIĆ EDIS
BEHMEN FIKRETA
BEŠLIJA HERMINA
393
101
Broj glasova
Број гласова
4
1
3.941
3.242
3
6
2
10
1.694
1.674
1.637
1.506
44
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
ALIČELEBIĆ SELMA
7
HASKOVIĆ FEHO
9
KALETA ANES
8
KOVAČEVIĆ DRAGANA
5
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
KEŠO SAFET
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PREVLJAK FIKRET
6
LIHOVAC OSMAN
9
AJANOVIĆ IRFAN
7
PLEH FEHIM
3
FAZLIĆ MELIHA
10
AKŠAMIJA NEZAHETA
2
MEŠIĆ AMELA
5
JURIŠIĆ JOSIP
4
SAKIĆ LJILJANA
8
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
1.305
1.205
1.015
1.014
Broj glasova
Број гласова
6.141
2.938
2.820
2.432
2.303
1.831
1.586
1.244
956
844
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
HADŽIĆ DAMIR
1
11.592
FILIPOVIĆ KARLO
3
2.433
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
VEHABOVIĆ BELKISA
2
2.312
HADŽOVIĆ SUADA
8
1.897
HASANOVIĆ MELISA
5
1.737
IMAMOVIĆ IBRAHIM
11
1.709
SULJIĆ ADISA
7
1.498
VIDAKOVIĆ MILADIN
4
1.355
MAHMUTOVIĆ FIKRET
6
1.338
MRNJAVAC ANTO
9
1.164
DUKA MILAN
10
977
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ŠABOVIĆ AMIR
1
SADIKOVIĆ ELMIR
3
LALIČIĆ DAMIR
7
LUKIĆ OLGICA
2
RUŽIĆ DARKO
4
HABOTA SAMIR
9
TANOVIĆ ĐEVAD
6
HONDO SMAIL
11
ŠUKMAN ENVERA
10
TEŠIĆ BLAŽENKA
8
LJUBAS MARIJANA
5
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
309
213
187
149
137
136
129
123
118
107
91
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ALIHODŽA SAMED
OMEROVIĆ MAIDA
PEŠTEK HUSO
STRANKA KOKUZA SKOK
Ime/Име
1
2
3
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BRAJLOVIĆ AMILA
2
KNEŽEVIĆ ERMINA
4
KORISTOVIĆ DRENKO
1
HRGA ALEKSANDAR
3
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
OMEREFENDIĆ OMER
KORDIĆ IVAN
JANJIĆ RADENKA
OBARČANIN VAHIDA
KREČO MELIHA
MUŠANOVIĆ FADIL
MUČIĆ ĆAZIM
1
3
2
5
10
4
6
Broj glasova
Број гласова
188
110
97
Broj glasova
Број гласова
Broj glasova
Број гласова
477
292
177
164
155
153
147
17.12.2010.
OSMANKOVIĆ ASIM
7
136
ŠAKIĆ HASANBEGOVIĆ MIROSLAVA 8
80
MEMIŠEVIĆ DŽEVAD
9
94
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MUŠINBEGOVIĆ ALMIRA
1
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
VATRIĆ OMER
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ŠARIĆ ABID
4
BANDIĆ DERVO
7
HALILOVIĆ SALEM
3
BOROVINA SULJO
6
BULJUBAŠIĆ AIDA
5
SMJEČANIN EMIR
10
MEMIŠEVIĆ MIRZETA
8
SIMANIĆ DIJANA
2
NANIĆ SENADA
9
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
54
Broj glasova
Број гласова
4.219
3.117
2.185
2.076
1.125
1.084
870
850
630
720
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HADŽIĆ ISAK RAMIZA
2
74
KOZULOVIĆ SRĐAN
1
41
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЋЕРАНИЋ МИЛАН
МУТИЋ КОНСТАНТИНА
МАКЕРА МИЛАН
ЏИНО МИРКО
ДОШЛО РАДИВОЈЕ
МИЛОЈКОВИЋ ВЛАДАНА
6
1
2
3
5
4
Broj glasova
Број гласова
222
201
147
147
130
127
Izabrani kandidati Izborna utrka 408
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 8
Изабрани кандидати Изборна утрка 408
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 8
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HARAČIĆ NAMIR
SILAJDŽIJA TAHIR
BAJRIĆ MUBERA
ČUSTO SANELA
PITIĆ FAHRIJA
SALKICA AMIRA
AŠČIĆ FADIL
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
579
332
308
218
130
1
3
2
7
4
5
6
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HALILOVIĆ NIHAZ
1
MANDŽUKA ŠABAN
3
ĆURIĆ HAZIM
9
ČILAŠ MAIDA
2
HURIĆ SALKO
4
HABIB SALIM
6
HADŽIAVDIĆ HRGIĆ AMINA
8
HARAČIĆ SEJAD
7
SINANOVIĆ GORDANA
5
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ZALIHIĆ HUSO
1
Broj glasova
Број гласова
258
118
93
60
56
50
45
Broj glasova
Број гласова
341
233
196
168
162
150
127
96
77
Broj glasova
Број гласова
29
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
UŠANOVIĆ NAĐIJA
2
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
13
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
JUSIĆ SENAD
1
59
DUJMOVIĆ MARIJA
2
38
PEJAZIĆ MIJO
3
22
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ČAVARA MARINKO
1
ČERKEZ KATICA
2
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SUČIĆ LJUPKO
6
UDOVIČIĆ IVICA
4
RADOVAC TIHOMIR
9
MARIN SLAVKO
7
VIDOVIĆ FELIKS
10
ANTUNOVIĆ ZDENKO
3
KOCAJ ŽELJKO
12
MARKOVIĆ RATKO
14
GALIĆ DRAGANA
5
MILIŠIĆ LUCA
8
GRŽIĆ MATIŠIĆ MAJA
11
BULJAN LJUBA
13
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
JOSIPOVIĆ SLAVICA
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
LUČIĆ JOZO
SARAF MIJAT
BATALIJA GORAN
MARIĆ ZORAN
VIDOVIĆ LJUBAN
MATOŠEVIĆ MIROSLAV
DOVOĐA LJUBA
PAVLOVIĆ MARJANA
FRANKOVIĆ VINKO
ČALAGA JOSIP
PERIĆ IRENA
VICIĆ NIKOLA
LUKIN KRISTINA
HSS NHI
Ime/Име
2.832
2.751
1.916
1.792
1.693
1.384
1.335
1.201
1.020
1.004
655
681
Ime/Име
2
6
3
4
12
7
5
8
9
10
11
13
14
905
902
815
685
420
410
207
259
279
286
333
208
209
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
7
2
1
4
3
8
6
5
9
10
Broj glasova
Број гласова
1.768
291
151
109
120
130
123
99
115
Broj glasova
Број гласова
3.755
3.744
3.740
2.857
2.607
1.968
1.834
1.534
1.205
1.112
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KURIĆ AJDIN
2
HODŽIĆ DUNJA
1
BARBARIĆ HRVOJE
3
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
BEGIĆ ANER
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MUJANOVIĆ GLAMOČANIN FAIKA
2
ŠVAGO MEHRUDIN
12
KANAFIJA ELVEDIN
3
SULEJMANOVIĆ EMIR
4
BRKIĆ EKREMA
8
ŽERIĆ ALISA
5
AHMIĆ ĆAZIM
6
BAŠIĆ ADMIR
7
KURIĆ REDŽO
9
DUZAN DŽENAN
13
VALJEVAC SANELA
14
VARDALIĆ DŽEMAL
10
HADŽIJUSUFOVIĆ DIJANA
11
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
3.292
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KUJUNDŽIĆ TANJA
LEKO SELMA
BRKIĆ JUNUZ
MISILO DANIJELA
VISKOVIĆ ZDENKA
ŠARIĆ SUZANA
KRIŽANOVIĆ ZDRAVKO
JAKEŠEVIĆ DRAGO
NEDIĆ DANILO
MARIJANOVIĆ VINKA
5.538
3.247
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DŽAMBAS DRAGO
1
LJUBEZ MIRKO
4
ŠAKIĆ MARIJANA
2
MALENICA MOMČILO
3
GUJIĆ VIDOVIĆ MAGDALENA
5
FURUNDŽIJA ILIJA
6
VISKOVIĆ VINKO
7
FIŠIĆ ANKA
8
LAGETAR JOSIP
9
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
45
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Ime/Име
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
MAHMUTBEGOVIĆ MELIKA
1
AGIĆ DŽEVAD
4
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HELDA OMER
6
GRABUS MUHAREM
7
ZUKA MENSURA
11
HOZAN EDIN
3
MUŠANOVIĆ ELVEDIN
10
SKAKA AMIRA
5
ŠATROVIĆ NURDIN
2
MLINAREVIĆ HAMDIJA
9
SKROBO NIZADA
8
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
173
157
109
Broj glasova
Број гласова
1.977
1.915
1.880
1.680
1.275
1.089
1.023
881
864
855
821
792
703
689
Broj glasova
Број гласова
4.229
3.666
3.475
2.970
2.750
2.460
2.401
2.362
2.292
1.160
1.034
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
HELEZ ZUKAN
1
5.403
BOŠNJAK ŽELJKA
2
2.129
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
LENDO FATIMA
6
1.902
HODŽIĆ BESIM
12
1.901
DAJIĆ LEJLA
7
1.853
KILIM FIKRET
3
1.672
AJANOVIĆ REUF
10
1.579
GRGIĆ MIRA
4
1.473
MEHMEDBEGOVIĆ ŽIVANOVIĆ AMRA 14
1.458
JOLDIĆ FAHRUDIN
8
1.374
GAZIBARIĆ SANDRA
5
1.286
MARKANOVIĆ ANITA
9
944
SINANBAŠIĆ SEAD
11
1.038
HANDŽIĆ ADEM
13
876
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TABAK HASAN
1
SARAČEVIĆ SILVANA
2
ČAKARIĆ FRANJO
3
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
55
25
22
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HADŽIĆ IBRAHIM
MEHIĆ MELISA
NERADIN JASMIN
1
2
3
Broj glasova
Број гласова
172
85
52
46
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
STRANKA KOKUZA SKOK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ČAKIĆ SEBINA
1
BUREK SEJAD
4
KUNIĆ ADNAN
2
KARAOSMANOVIĆ MELISA
3
PANDŽO ERNA
5
SELMAN SEMIR
6
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Broj glasova
Број гласова
AJDINOVIĆ JONUZ
2
ĆIMIĆ JASMINKA
3
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
Ime/Име
324
210
194
147
145
136
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DOLOVAC REDŽEP
1
269
IBRIŠIMBEGOVIĆ MESUD
3
142
ANIĆ MATO
7
135
HUBJAR SENADA
2
125
GRADAŠČEVIĆ MUSTAFA
4
119
ČORIĆ IVICA
9
107
GEGIĆ SALIH
6
85
BIBIĆ AJIŠA
8
71
KUHTA KRUNISLAVA
10
61
STOJAK HASIBA
5
52
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BAŠIĆ NAIM
1
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
LOZO ADIL
4
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MUSTAJBEGOVIĆ ZAHID
1
MUKAČA ENVERA
2
GARAČA ABDULAH
3
BALIHODŽIĆ EDIN
6
DERVIŠIĆ VILDANA
11
GRIZIĆ SMAJIL
9
ZRNO ADIS
7
KOLUH ANHEL
10
TOPALOVIĆ FATIMA
8
ALIHODŽA NAĐIJA
5
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SKENDEROVIĆ ZORAN
JUSIĆ MUSTAFA
PAJIĆ BELMA
VUGDALIĆ AMRA
3
1
2
4
Broj glasova
Број гласова
Broj glasova
Број гласова
28
Broj glasova
Број гласова
1.600
1.364
873
835
532
514
508
488
473
370
354
Broj glasova
Број гласова
198
131
40
36
Izabrani kandidati Izborna utrka 409
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 9
Изабрани кандидати Изборна утрка 409
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 9
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
FEJZIĆ JASMINKO
MACIĆ NINA
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
1
2
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BEHRAM AIDA
BAŠIĆ ASIM
ŠEHIĆ ALMIN
1
4
5
Broj glasova
Број гласова
94
58
Broj glasova
Број гласова
540
133
129
124
119
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ŠEHOVIĆ MIRSAD
1
67
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
IZABRAN/ИЗАБРАН
BOŠKOVIĆ MLADEN
1
BEVANDA VJEKOSLAV
3
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
VUČIĆ TANJA
13
BARBARIĆ MARIN
4
ZOVKO LJILJA
2
ČOVIĆ ANKICA
5
MANDIĆ VJEKOSLAV
6
JOVIĆ DONKO
7
STOJKIĆ IVANA
8
VUJEVIĆ MARKO
9
MUSA IVAN
10
GLIBO BILJANA
11
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
17.12.2010.
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
6.143
2.917
1.649
1.549
1.102
1.416
819
1.039
572
409
953
1.485
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
BORAS SREĆKO
1
3.219
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MILIĆ PETAR
3
2.000
MIŠURA DANIJELA
2
1.942
ASIĆ ŽELJKO
6
1.083
PAVLOVIĆ BOŽO
4
912
PANDŽA ZDENKA
5
445
VEGAR VESO
7
463
ČEPO MARIJA
8
661
BEŠKER VJEKOSLAV
9
579
OSTOJIĆ ŽELJKO
10
700
KALFIĆ JOSIPA VIOLETA
11
338
BUKVIĆ JELENA
12
313
KARAČIĆ IVICA
13
502
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ORUČEVIĆ NAGIB
1
BATLAK MAJO
3
NOŽIĆ NADA
2
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
37
27
16
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PANDŽA IVAN
1
1.729
MARIJIĆ VEDRAN
3
1.129
KULJANIN BOGDAN
4
894
SENTIĆ KRUNOSLAV
6
731
ŠUNJE AIDA
5
632
JEFTIĆ BRANISLAV
7
600
SOKOLOVIĆ JASNA
8
589
ULAKOVIĆ EMIRA
2
563
KURTOVIĆ BOJAN
9
525
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DOMLJAN VJEKOSLAV
HADŽOVIĆ MUNEVERA
SMAJIĆ IZABELA
POLJAREVIĆ ALMIR
SMAJKAN NIHAD
1
2
5
3
4
Broj glasova
Број гласова
140
78
49
32
28
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
130
47
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ALIKADIĆ NIHAD
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SELIMOTIĆ NEĐAD
3
TINJAK AJDIN
4
STIGLIĆ VILDANA
2
ŠUTA ZIJAT
6
ŠĆUK MEHDIN
12
IDRIZOVIĆ TANJA
8
ĆUPINA IRMA
11
LENDRA HADROVIĆ ALMA
5
TOPIĆ DŽEMAL
7
MORIĆ HUSO
9
ZELIĆ MIRSAD
10
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
MUŠIĆ EDIN
1
MUJALA ENVER
3
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HADŽIOMEROVIĆ ZLATKO
4
BAJGORIĆ SELMA
5
ŠUNJE ENES
9
MEMIDŽAN IRMA
8
HERIĆ ASAD
10
DERVIŠBEGOVIĆ FATIMA
2
HELJIĆ SMAJO
6
ORLE IBRAHIM
7
HASIĆ AMRISA
11
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
NIKŠIĆ NERMIN
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
JAKUPOVIĆ SELMA
5
PERIĆ ZORAN
3
GOLUBIĆ SUAD
6
ŠUKMAN EMIR
4
MILETIĆ ORUČEVIĆ TANJA
2
PAJIĆ MIRSADA
8
MILJANOVIĆ SRĐAN
7
ŠUKMAN MIRA
9
SPAHIĆ ŽARKO
10
VEGAR ARMELA
11
ŠAIN MIROSLAV
12
PELO ALMA
13
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MACIĆ ENID
FIŠIĆ EMINA
STRANKA KOKUZA SKOK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MARKIĆ KREŠIMIR
HAMZA AZRA
OPANČIĆ RATKO
ŠAHOVIĆ IZUDIN
MEMIĆ FATIMA
2.119
759
756
601
562
456
414
403
353
361
281
197
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
Ime/Име
9.189
3.253
1.911
1.720
1.398
1.376
1.166
1.109
856
528
835
Broj glasova
Број гласова
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HUMO ESAD
1
BEGIĆ SUZANA
2
TRNKA HIKMET
6
TRGO ADIL
3
HADŽIOMEROVIĆ AMIR
9
NIŠTOVIĆ ISMET
4
HASIĆ MAIDA
8
BRKIĆ ŽELJKA
5
MANDLBAUM ZORAN
7
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
17
Broj glasova
Број гласова
1.346
806
651
609
481
319
318
190
145
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ŠABIĆ EMIR
1
69
ĆOSIĆ NAĐA
2
19
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
СРЕДАНОВИЋ ПЕТАР
ЋОРЛУКА ДРАГАНА
1
2
Broj glasova
Број гласова
479
252
Izabrani kandidati Izborna utrka 410
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 10
Изабрани кандидати Изборна утрка 410
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 10
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
4.979
2.310
1.796
1.286
1.065
823
778
393
533
412
477
589
591
Broj glasova
Број гласова
Ime/Име
86
59
Broj glasova
Број гласова
368
Broj glasova
Број гласова
257
117
102
94
88
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
GALIĆ IVAN
1
211
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
KOŽUL PREDRAG
4
TOMIĆ ŽELJKO
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SLIŠKOVIĆ ZORAN
6
GALIĆ DOBROSLAV
3
SUŠAC BARIŠIĆ IVA
5
MARKOTA RUŽA MAGDALENA
2
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
PRIMORAC STANKO
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BAKULA VJEKOSLAV
3
ŠANTIĆ ŽARKO
4
BUBALO IVA
2
PRIMORAC DIJANA
5
LEKO MLADEN
7
ALILOVIĆ IVAN
6
JUKIĆ KATARINA
8
HSP DR. ANTE STARČEVIĆ - PRAVAŠI 21 STOLJEĆA
Ime/Име
1
2
4
3
5
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PROHO ALEN
1
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
1
2
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KOMŠIĆ DAMIR
1
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KOROMAN ŽELJKO
MIKULIĆ MARINKO
TOPIĆ LJILJANA
1
3
2
Broj glasova
Број гласова
6.061
5.584
3.450
2.524
2.506
2.073
Broj glasova
Број гласова
3.477
2.778
1.775
1.729
558
506
357
431
Broj glasova
Број гласова
318
230
98
48
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
IVANKOVIĆ VLADO
3
PEJIĆ MIRO
1
ANTIĆ MARIJA
2
JURČIĆ IVICA
4
ALPEZA MARIO
7
SABLJIĆ SANJA
8
ŠAKOTA IVAN
6
BOKŠIĆ VINKA
5
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
GLAVAŠ BERISLAV
1
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KOLAK VLADO
1
ZOVKO VINKO
3
NUIĆ IVA
5
ĆORIĆ VINKO
4
BUHAČ LJILJA
2
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BAŠIĆ DALIBOR
Broj glasova
Број гласова
2.208
2.089
1.605
1.493
1.319
1.163
1.089
1.034
Broj glasova
Број гласова
159
Broj glasova
Број гласова
205
115
115
92
85
Broj glasova
Број гласова
Изабрани кандидати Изборна утрка 411
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 11
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BALIĆEVAC SEAD
ČAUŠEVIĆ ZAHID
FAZLIĆ LEJLA
FERHATOVIĆ NEDŽAD
KOSO EMINA
KADRIĆ AMEDINA
ŠEHOVIĆ ĆAMIL
KONAKOVIĆ MIRSAD
VOJNIKOVIĆ ASIM
DŽINO NERMIN
KARADŽA SABAHA
ČUTUNA ZIJAD
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
1
3
2
12
11
5
4
10
6
7
8
9
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ŽULJEVIĆ ZORAN
POLOVINA FIKRETA
Broj glasova
Број гласова
259
225
208
142
105
99
95
93
55
80
90
60
1
2
Broj glasova
Број гласова
719
645
402
387
266
235
228
228
174
194
130
194
Broj glasova
Број гласова
64
17
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
17.12.2010.
12
12
9
8
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KARAHUSIĆ EDIN
1
65
DELIĆ MELISA
2
46
ČORBO EKREM
3
33
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
RILL ANTON
1
LUČIĆ TATJANA
2
PRANJIĆ DRAGAN
3
ČELAN JELENA
5
MILOŠEVIĆ ZORAN
4
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SELAK DAVOR
1
PAVLOVIĆ GORDANA
3
BAKALAR ILIĆ INGA
2
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
352
204
193
126
100
Broj glasova
Број гласова
144
92
82
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DŽUBUR KULENOVIĆ ALMA
2
131
BAKŠIĆ ALIJA
1
69
HAŠIMBEGOVIĆ MARIJELA
3
57
HALILOVIĆ AHMED
6
39
IBRAHIMAGIĆ VASILIJA
5
24
OMANOVIĆ NERMIN
4
18
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TANOVIĆ LAMIJA
2
VILA NERMIN
1
VRANIĆ ALMA
5
JUSIĆ ŠEMSO
6
HADŽISMAILOVIĆ ADEMIR
4
KARIĆ SEID
3
TRNKA IBRO
7
ČOLAKOVIĆ IBRIŠIMOVIĆ NAIDA
8
ĐIPA AMEL
9
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ČELJO ALIJA
1
HALILOVIĆ SEMIR
3
FERIZ SAMRA
2
ŠPILJAK SAMIR
4
TUNOVIĆ ISMETA
5
ĆESIR ALEM
7
SOFTIĆ ZUMRETA
11
HAJDARPAŠIĆ HUSEIN
6
KUNDAČINA MAJA
8
DELIĆ SEMIR
9
BABIĆ SREĆKO
10
MULIĆ ŠEFĆET
12
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
Ime/Име
Ime/Име
25
Izabrani kandidati Izborna utrka 411
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 11
Ime/Име
DELJKIĆ SEAD
3
VEJZOVIĆ SENKA
4
ŽULJEVIĆ FILIP
6
MUJIĆ NIHAD
5
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
Ime/Име
1
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
413
125
86
85
81
56
27
38
40
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BIJEDIĆ BAHRUDIN
1
1.228
HALKOVIĆ SELMA
2
1.221
ADEMOVIĆ ADNAN
3
776
TANOVIĆ SALIHA
6
519
PIPIĆ SAMIR
8
482
GRADINA SLOBODAN
5
469
ZORANOVIĆ NEVENKA
4
441
TOŠOVIĆ KONSTANTIN
7
411
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ŠERO FADIL
MERHEMIĆ ZULEJHA
LJILJANIĆ DRAŽEN
MUJIČIĆ NASIHA
BUKARIĆ ŽELIMIR
POROVIĆ NURKO
1
2
3
5
4
6
Broj glasova
Број гласова
692
610
449
413
407
282
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
PARTIJA PRAVOG PUTA
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ŠKALJIĆ FEHIM
3
USTAMUJIĆ MIRZA
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BEĆIROVIĆ HARUN
7
FEROVIĆ ALMA
2
MAŠIĆ NIJAZ
11
AŠČIĆ BUTUROVIĆ BELMA
5
ŠTITKOVAC NIJAZ
10
MURTIĆ SEMAID
4
ČIKIĆ AIDA
12
HANIĆ ADISA
8
GAVRIĆ IGOR
6
ATAGIĆ LIDIJA
9
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ZVIZDIĆ DENIS
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
FEJZIĆ HAMDIJA
12
MIRKOVIĆ DAMIR
9
BEĆIROVIĆ HAJRIZ
3
HAVERIĆ AIDA
2
KAPETANOVIĆ AMIRA
5
GRABOVICA HAJRUDIN
7
MUJKIĆ LEJLA
10
BUBLIN NEDŽAD
6
SALIHBEGOVIĆ AMELA
11
ČOVIĆ RANKO
4
BANJIN ČARDŽIĆ MAJA
8
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
149
86
Broj glasova
Број гласова
3.972
2.936
2.315
2.298
1.414
1.399
1.391
1.380
1.335
1.186
1.180
883
Broj glasova
Број гласова
7.955
2.241
1.909
1.767
1.555
1.445
1.438
1.149
1.117
996
803
668
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
LAZOVIĆ MIRO
PIKNJAČ ESAD
LEKIĆ MELIHA
LOJO AMELA
AGANOVIĆ DŽEMAL
BEŠLIJA NUSRET
BOŠNJAK RAMIZA
MATIĆ MARKO
ČELIK KERIM
ADEMOVIĆ MIRSAD
ŠEBO EDISA
HAMZA BEDRUDIN
1
3
2
8
6
9
5
4
7
10
11
12
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
1.696
345
263
242
209
197
165
152
161
68
95
107
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KURTAGIĆ ISMET
DŽABIJA MUNIRA
ŠKRIJELJ HALID
HERENDA EKREM
TUHČIĆ MEDIHA
KREČINIĆ ENIS
STRANKA KOKUZA SKOK
Ime/Име
1
2
3
4
5
6
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BEGLEROVIĆ MEDIHA
1
OMERBEGOVIĆ SAMIR
2
HADŽIĆ SUĆESKA AMELA
5
RIZVO ALMIR
9
KOZIĆ ERNAD
8
VILIĆ DŽEVAD
6
HASANAGIĆ MIRZA
7
KARAGIĆ VAHDETA
3
AFGAN NAIM
4
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
139
134
103
82
60
42
Broj glasova
Број гласова
560
336
302
275
251
240
238
233
193
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BALTIĆ ANA
1
547
VELIĆ ALIJA
2
255
HADŽIĆ MIRSADA
7
224
ŠIMIĆ VLATKA
4
170
EFENDIĆ HAMID
6
170
ZELENOVIĆ VLADIMIR
8
163
TURČINOVIĆ KEMAL
3
157
JAMAK RAŠID
5
153
ISOVIĆ NAFIJA
9
149
ŽIVALJ RAZIJA
12
147
UŠTOVIĆ DŽEVADA
10
129
ĐAPO ŠERIF
11
117
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
ŠUĆUR SLAVIŠA
9
5.340
PUDARIĆ SVETOZAR
1
5.326
BORIĆ BESIMA
2
4.409
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PEJANOVIĆ MIRKO
10
4.248
MESIHOVIĆ RUSMIR
3
3.058
KARAČIĆ AIDA
5
2.595
HAMZIĆ EKREM
12
1.910
GOLIĆ AMINA
11
1.836
SELIMOVIĆ JASENKO
4
1.825
TOPLAN SANJA
8
1.682
POJSKIĆ SABRIJA
6
1.357
MUHAMEDAGIĆ SEAD
7
1.586
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
49
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KARIŠIK HASAN
1
HURIĆ TANDIROVIĆ SABINA
2
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ĆESKO MUNIB
1
HODŽIĆ AVDO
3
MEKIĆ ANELA
8
HODŽIĆ SUAD
7
CRNČALO FATIMA
2
DŽINDO NERMINA
5
MURATOVIĆ HIMZO
4
HASANOVIĆ SABAHUDIN
6
OMEROVIĆ FARUK
9
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
HALILOVIĆ SAFET
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ALIKADIĆ HUSOVIĆ AMILA
2
OTAJAGIĆ FERID
4
ALAJBEGOVIĆ AZRA
3
ČEHAJIĆ KULO DŽENITA
9
HABUL AIDA
8
ZULČIĆ SALAHUDIN
7
MUMINOVIĆ REJHANA
5
KEDIĆ HAMID
6
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KALJIĆ JASMIN
ZILIĆ RADMILA
2
1
Broj glasova
Број гласова
78
51
49
38
35
30
20
17
8
Broj glasova
Број гласова
2.542
1.654
1.178
1.050
1.017
853
717
659
568
Broj glasova
Број гласова
52
40
50
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ПУШАРА НЕВЕНКА
ВУКАЛОВИЋ БРАНКО
СТИКИЋ ЗОРАН
ФАРКАШ МИЛЕНКА
ХАЏИЋ РАШИД
ЈЕШИЋ ЋИРО
Broj glasova
Број гласова
1
5
3
4
2
6
412
150
124
122
112
108
Izabrani kandidati Izborna utrka 412
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 12
Изабрани кандидати Изборна утрка 412
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 12
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
BAGARIĆ JOZO
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
IVKOVIĆ BRANKO
3
KUTLEŠA ANTE
4
NOVOKMET MARIJA
5
LOVRENOVIĆ JADRANKA
2
GOTOVAC MARINKO
6
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
KRIŠTO BORO
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PRKA ZDRAVKO
PERIĆ ANTE
ČONDRIĆ GORAN
BILIĆ JANJA
ŠIMIĆ TONI
DUMANČIĆ BILJANA
ČUIĆ ANTONELA
HSS NHI
Ime/Име
3.767
1.642
932
886
363
438
Broj glasova
Број гласова
2.944
3
6
4
8
7
2
5
2.024
655
607
449
379
271
255
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ČOLAK ANTE
1
SUČIĆ DRAGOŠ
3
MAGAŠ BLANKA
2
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
750
227
96
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MATKOVIĆ MARKO
1
1.930
BREŠIĆ ADRIANA
2
919
KONTA ZDENKO
3
535
IVETIĆ MILORAD
4
95
LOVREN ALEKSANDRA
5
65
DUVNJAK RAJKO
6
59
BAŠIĆ VIŠNJICA
7
110
DELJAK VLADIMIR
8
63
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BAJIĆ SLOBODAN
1
KARANOVIĆ MARIJANA
3
BALIĆ LARISA
2
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
JAŠAREVIĆ EDIN
LOKMIĆ IRMA
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
1
2
218
95
80
63
59
36
26
24
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ŠANJTA ILDA
2
KOZARIĆ SEMIR
3
CERO JASMINKO
1
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
490
447
235
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BALIĆ IBRAHIM
1
530
KRSTANOVIĆ LUKA
3
213
JOVIĆ ANĐELKA
2
118
NENADIĆ VANJA
6
118
DRMIĆ IVAN
5
111
ZORIĆ NADA
4
107
MATIĆ VELJKO
7
83
VAVAN LUKA
8
79
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
JAKIRLIĆ MUHAMED
STRANKA KOKUZA SKOK
Broj glasova
Број гласова
1
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
90
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
FEJZIĆ MINELA
1
FADŽAN HIMZO
2
TIRO ADMIRA
3
ISAK EDIS
4
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
57
32
25
19
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PILIĆ SAFET
1
ČOLIĆ SAMIR
3
HAJDAREVIĆ MURISA
2
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
150
110
82
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
САЛИЋ ДРАГАН
1
779
РАДАНОВИЋ ЗОРАНКА
2
115
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
КУНИЋ ВЕЛИМИР
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЛУКАЧ СТЕВИЦА
ХАЈДЕР МИРКО
ЈОВИЋ ОЛИВЕРА
МЕДИЋ МИЛОРАД
ДОБРИЈЕВИЋ МАРИНА
Broj glasova
Број гласова
1
2.478
4
3
5
6
2
689
565
307
274
266
Izabrani kandidati Izborna utrka 300
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
153
35
13
Broj glasova
Број гласова
17.12.2010.
TIRO HUSO
6
ŠEHIĆ NIJAZ
4
RAMIĆ MERSAD
3
ZELJKOVIĆ MOHAMED
7
REIS ARNELA
5
SMAJIĆ ZILHA
8
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
1
130
Изабрани кандидати Изборна утрка 300
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
IZABRAN/ИЗАБРАН
POPOVIĆ SLOBODAN (302)
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
16
Broj glasova
Број гласова
454
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
ЈОВАНОВИЋ СЛАВИЦА (305)
2
ГЛИГИЋ ВОЈИСЛАВ (302)
17
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ТРНИНИЋ НЕЂО (305)
4
СРЕДИЋ СВЈЕТЛАНА (301)
2
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
293
221
Broj glasova
Број гласова
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
САКАН ВЕЛИМИР (302)
10
1.458
ЧЕКИЋ ДИАНА (301)
2
844
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
КОЈИЋ ЂОРЂА (304)
3
ВУКОВИЋ РАДОВАН (306)
3
ЈОКИЋ СЊЕЖАНА (305)
2
ЈУНГИЋ ВЕСНА (303)
4
РИСТИЋ ИВКА (303)
5
МАЗАЛИЦА СРЂАН (302)
12
ВОЈВОДИЋ ДРАГАН (302)
10
ДАЛШАШО ЛЕПИР АЛЕКСАНДРА (301) 5
ЂУРИЋ ГОРДАНА (302)
11
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
5.579
2.456
2.480
2.741
2.360
4.070
4.001
3.754
2.877
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
ПЕРИШИЋ НИКОЛА (306)
7
1.608
СТЕВАНДИЋ НЕНАД (302)
16
1.347
МИРКИЋ ЛАЗАР (304)
7
2.706
БОГДАНОВИЋ ЉИЉАНА (305)
8
1.508
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА И ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ
ПЕНЗИОНЕРА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
СЛАДОЈЕВИЋ РАДОЈКА (302)
Broj glasova
Број гласова
8
267
Izabrani kandidati Izborna utrka 301
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE IZBORNA JEDINICA 1
Изабрани кандидати Изборна утрка 301
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗБОРНА
ЈЕДИНИЦА 1
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KOMLJENOVIĆ MARIJAN
1
JOLIĆ NADA
2
DRINČIĆ ZORAN
3
KOMLJENOVIĆ ANA
4
POJE STANISLAV
5
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
90
48
42
41
35
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BABIĆ KATICA
1
34
KOMLJENOVIĆ DRAGAN
2
22
JAKARA JELENA
3
13
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ŽIVANIĆ BORISLAV
1
Broj glasova
Број гласова
20
51
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KURTOVIĆ SULEJMAN
1
HRNIĆ AIDA
2
ZDIONICA HAJRUDIN
3
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
920
1.973
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
BRATIĆ SENAD
5
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ŠKERIĆ ZLATKO
1
VELADŽIĆ OMER
6
MUSLIMOVIĆ HALID
9
HOŠIĆ ZINAJDA
4
SEJKIĆ ESED
3
IRIŠKIĆ SELMA
2
BOSNIĆ ISMET
7
KULENOVIĆ BEKIRA
8
FAJKOVIĆ LEJLA
10
DRAGANOVIĆ AMIR
11
BEKIROVSKI DŽENANA
12
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ČIRKIN BEHZAD
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
JAKUPOVIĆ SEAD
3
MAHMULJIN ZINAJDA
2
HALILOVIĆ FIKRET
4
SUHONJIĆ REMZO
9
SALEŠEVIĆ RAMO
10
VOJNIKOVIĆ AIDA
5
SUHONJIĆ FADIL
18
SPAHIĆ JASMIN
16
DŽAFIĆ MAJA
17
ŽLIBANOVIĆ SMAJIL
6
VASIĆ SLOBODAN
7
KEBIĆ ERNA
8
HUSKIĆ MIRA
11
ĐUKIĆ GORAN
12
BUDIMLIĆ VAHIDIN
13
BESPALJKO BORA
14
TERZIĆ FEHRET
15
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DURATOVIĆ MIRSAD
1
BRNJAK SENADA
2
KAPETANOVIĆ ENES
9
ČURIĆ DŽEMIL
3
BRKIĆ NIJAZ
8
HUREMOVIĆ SEJAD
10
HRNIĆ EDISA
4
SOFTIĆ RASMA
5
DŽAMASTAGIĆ ABUZEJT
15
HAMZIĆ ELVEDIN
18
ALIŠKOVIĆ ADILA
17
SARAJLIĆ SUAD
12
VALJEVAC HAŠIM
6
RAMIĆ DŽANA
14
OGORINAC RASIM
7
BUDIMLIĆ SABIHA
11
VAKUFAC NOVAD
13
BOŠNJAK BRACO
16
ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА ДНЗ БИХ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЂЕНАДИЈА МЛАЂЕН
ОДОБАШИЋ ЗИЈАД
ЖИГИЋ СИНИША
МИЛАНКОВИЋ РАДМИЛА
1
4
3
13
Broj glasova
Број гласова
477
365
191
Broj glasova
Број гласова
1.836
1.103
489
415
403
364
323
199
165
196
189
117
Broj glasova
Број гласова
1.211
1.085
1.071
884
560
371
353
345
296
285
260
193
207
153
220
226
109
240
Broj glasova
Број гласова
1.491
593
557
438
424
400
379
312
271
245
236
233
232
218
174
175
140
191
Broj glasova
Број гласова
58
21
18
16
52
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
ЈАНКОВИЋ МАРИЈАНА
2
БОЈАНИЋ МИРСАДА
7
КЕЧАН ЖИВАНКА
5
ИЛИЋ САША
9
БЕРА РАДОСЛАВ
12
ВЕЛЕТАНЛИЋ СЕНА
10
РИС МИА
8
ШУШКАЛО СЛОБОДАН
6
БАРИШИЋ МИЛАН
11
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЋОСИЋ ГОРАН
4
ШИПКА МИЛОРАД
1
ШИКАРАЦ МИРО
6
ВОЈИНОВИЋ ВУКАШИН
18
ПУПОВАЦ КСЕНИЈА
14
ВУЈИЧИЋ МЛАДЕН
3
СТОЈАНЧИЋ БОРИСЛАВ
16
ДЕЛИЋ МИЛИЈАНА
5
ВУЈАСИН БРАНИСЛАВ
10
ЗРНИЋ ВЛАДО
12
ЧАКАЉ ЉУБИНКА
2
РАНИЛОВИЋ МИЛИНКО
7
ОСТИЋ НАТАША
8
БОСАНЧИЋ МЛАДЕН
9
ЈЕЛИСИЋ МИЉА
11
РАДИЋ ИГОР
13
СТОЈНИЋ ЉЕРКА
15
ПУПАВАЦ СУЗАНА
17
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ПАВИЋ МАРКО
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
РОСИЋ ПРЕДРАГ
9
СОВИЉ МИРКО
7
РОДИЋ ДРАГУТИН
3
ЈЕЖ ДЈОРДЈО
12
ТОПИЋ АНА
11
СРЕДИЋ СВЈЕТЛАНА
2
ШИЦАР МЛАДЕН
4
СТУПАР МИЛАДА
5
ЉУБОЈА ЗОРАН
17
ЈАНКОВИЋ ВЛАДИМИР
10
МИТРИЋ БОРЕ
6
МИЉАТОВИЋ РАДА
8
ЂУРИЋ ДАРИЈА
13
ПЕТКОВИЋ МИЛАН
14
КУКРИКА ДУШАН
15
ДРАГОЈЕВИЋ ЈАДРАНКА
16
РАНИЛОВИЋ РАДА РАДОСАВА
18
ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ШВРАКА НЕБОЈША
1
НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЋАТО СТОЈАН
ЛЕПИР ДРАГАН
РИСТИЋ НИКОЛА
ЋУЛУМ ТОДЕ
ЈУГОВИЋ НЕБОЈША
ЛАЛЕ РАНКО
КОЊЕВИЋ МИЛИЦА
СТОЈАНОВИЋ ЉУБИЦА
МАЛИНОВИЋ ТЕГЕЛТИЈА ЉИЉАНА
ИНЂИЋ РАДЕНКО
БИЛАК ОСТОЈА
ТЕЛЕН САНДРА
ЂУРАШИНОВИЋ МИЛЕНКО
МРЂА РАЈКО
ТАМБИЋ БИЉАНА
1
3
4
17
6
7
2
5
8
9
10
11
12
13
14
14
14
13
12
12
11
11
11
8
Broj glasova
Број гласова
1.215
689
668
593
293
245
237
229
222
211
133
203
123
108
100
118
152
148
Broj glasova
Број гласова
8.554
3.732
3.548
3.525
2.449
1.987
1.973
1.330
1.289
934
698
626
501
321
575
392
629
403
Broj glasova
Број гласова
83
Broj glasova
Број гласова
1.332
628
343
196
180
148
138
118
39
79
38
64
39
43
100
130
ГЊАТИЋ СЛАВКО
15
ШУШЊАР ЈЕЛЕНА
16
НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
17.12.2010.
62
52
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
БАБИЋ ДУШКО
1
161
ГАЛОЊА ЗДЕНКО
3
156
МАТОРЕ ВЛАДИМИР
4
71
КАЛАЈЏИЋ БИЉАНА
2
40
ЈАПУНЏА НАДА
7
38
ЦВИЈЕТИЋ ТАЊА
5
37
ВИДАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ
8
34
МАЛИНИЋ ДАРКО
9
29
ХАСАНАГИЋ АРМИН
6
23
ГРБИЋ ЗОРА
10
11
ВЛАЧИНА ЖЕЉКО
11
14
БОКАН ДРАГАНА
12
18
КОСТАДИНОВИЋ БИЉАНА
13
12
АТЛИЈА МИРОСЛАВ
14
16
НАША СТРАНКА НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ЗДРАВКО
КРСМАНОВИЋ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
МАРИЋ АЛЕКСАНДАР
4
БАРАЋ БРАНКО
1
ЈЕРКОВИЋ ДУШКО
3
СИКИРИЦА МИРА
2
КРЕЈИЋ БРАНКО
15
ГИБАЧА СТОЈАНКА
5
ГАГИЋ МИЛЕНКО
12
ВРАЊЕШ ВАЊА
11
ТОЈАГИЋ ДЕЈАНА
10
САБЛИЋ МИЉАН
8
ТОЈАГИЋ ЖЕЛИМИР
6
ЋУЛИБРК ЗОРИЦА
7
ЂУРИЋ СТАНКО
9
МАЛЕШ СМИЉКА
13
КАЛИНИЋ БРАНКО
14
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ШВРАКА МИЛАН
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
БУНДАЛО ПЕРИЦА
СМИЉАНИЋ РАНКО
КАРАН ПЕРО
ДОНЧИЋ РАДИСЛАВ
БУРИЋ ТАЊА
БРАНКОВИЋ БРАНКА
КУНИЋ МАЈА
ЖУНИЋ БРАНО
ЧЕКИЋ ДИАНА
ЛАЈШИЋ МЛАДЕН
ЕЛЧИЈА ЈЕЛЕНА
ГЛУШАЦ БРАНКА
ГАШИЋ МИЛАН
МАЉЧИЋ МИШО
ЂУКИЋ ГОРАН
ТОДИЋ НЕБОЈША
ЦРНОБРЊА МИЛЕНКО
САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
Ime/Име
393
340
314
293
251
134
110
108
101
100
98
92
69
72
92
Broj glasova
Број гласова
3
2.454
1
4
10
6
5
11
8
7
2
9
17
14
15
12
13
16
18
2.255
1.344
1.176
1.087
1.046
989
935
929
844
830
741
666
656
509
245
440
256
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
СТИЈЕПИЋ РАДЕНКО
ДРАГИЋ МИЛОВАН
БАЊАЦ ЗОРАН
ТРУБАРАЦ МИЛАНКА
САВИЋ ДИЈАНА
ТРИШИЋ МИЛАН
СТОЈАКОВИЋ САЊА
ПРЕРАД ИВАНА
ШЉОКАВИЦА МИЛОШ
ЖУГИЋ НОВКА
ЋИРИЋ НИКОЛИНА
ГЛУШАЦ ЈОВАНА
Broj glasova
Број гласова
1
3
4
5
2
6
7
8
9
10
11
12
Broj glasova
Број гласова
491
106
70
60
46
28
34
27
22
26
25
27
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
КОЈИЋ МИРКО
1
БАШТИНАЦ НИКОЛА
3
ТАДИЋ ДРАГО
6
ПАВИЋ ДАЛИБОР
10
КЕСИЋ НЕНАД
4
ДУКИЋ ГОРДАНА
2
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЈЕЛАЧА ВЕСНА
14
ГОЈИЋ ДУШКО
18
ВИДОВИЋ ЗОРА
8
МАТАРУГА ДРАГАН
9
ПЕРИЋ ВАЛЕНТИНА
11
БОГДАНОВИЋ БРАНКО
7
БАРТОЛИЋ ДАНИЦА
17
ДАЛШАШО ЛЕПИР АЛЕКСАНДРА
5
ВИНЧИЋ ВЕСЕЛКО
12
ТЕПИЋ ДРАГО
16
СТАНИЋ ЖИВКО
13
ВУЛИН ЉУБОМИР
15
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
11.238
9.078
6.652
6.616
6.586
6.521
6.203
5.944
5.823
5.708
5.681
5.183
3.923
3.754
3.455
2.815
2.668
2.113
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
СТАНИЋ МИЛАДИН
1
5.203
ЛАТИНОВИЋ ЗОРАН
3
3.470
ПАШИЋ РАДОМИР
4
2.926
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
БАЊАЦ ДАРКО
9
2.623
БЕРИЋ ДУШАН
10
2.407
СТОЈИЋ РАТКО
15
2.386
КРАЈИШНИК ЛИОНЕЛ
17
2.313
ОРЕЉ РАЈКА
2
2.281
ЂУРЂЕВИЋ ДРАГОМИР
12
2.280
БАБИЋ ЖЕЉКО
7
2.067
ТОПИЋ ТАТЈАНА
11
1.847
ГАКОВИЋ МИЛИЦА
5
1.722
ЗЕЉКИЋ ЉИЉАНА
16
1.502
СТОЛИЋ МАРКО
18
1.445
НЕДИЋ РАНКО
6
1.386
ЂУНИЋ МИЛКИЦА
8
1.267
РЕЉИЋ НЕНАД
13
928
АНТОНИЋ МИЛИЈАНА
14
893
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА И ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ
ПЕНЗИОНЕРА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ТОМИЋ БЛАГОЈА
ВОЈВОДИЋ НИКОЛА
ПРОТИЋ СЛОБОДАН
НИКОЛЕТИЋ СТАНА
КУДРА МИРОСЛАВ
РАДИШИЋ ДРАГАН
ГЛАВАШ ДРАГАН
ШУКАЛО ЖИВКО
ДЕСАНЧИЋ ДАРКО
ВУКАЈЛОВИЋ РАНКО
РАДОЈЧИЋ МИЛИЈАНА
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЉИЉАНА
АНТОНИЋ РАДОСАВА
РАДАНОВИЋ МИРЈАНА
РАДАНОВИЋ НАТАША
КЕСАР ОСТОЈА
ЈАЊИЋ СИНИША
ПАРАШ СЛАЂАНА
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
Ime/Име
1
4
3
2
15
10
8
7
14
17
6
9
5
13
16
11
12
18
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ШУКАЛО АДАМ
БЛАГОЈЕВИЋ ЖЕЉКО
ВУЈКОВИЋ СТАНКО
ГЛИШИЋ НЕВЕНКА
СТАНИШЉЕВИЋ ДЕЈАН
1
5
3
17
16
Broj glasova
Број гласова
690
492
474
316
310
278
226
225
217
206
193
188
182
180
158
106
148
139
Broj glasova
Број гласова
1.387
797
568
290
276
130
53
МИЛОВАНОВИЋ НАДА
2
ПОПОВИЋ МИЛАН
15
БИГА ЈОВО
9
КОВАЧЕВИЋ САЊА
4
БРАТИЋ РАДОВАН
6
ВУЧИЋ ТЕОДОР
7
НЕДИМОВИЋ ТАЊА
8
МАСТИКОСА ДРАГО
10
САВАНОВИЋ СЛАВИЦА
11
КУКОБАТ АЛЕКСАНДАР
12
КУЗМАНОВИЋ СВЕТИСЛАВ
13
КРАГУЉ ГОРДАНА
14
ТУТА СЛОБОДАН
18
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
СУБОТИЋ ДРАГОЈЕ
1
ЧАВИЋ МИЛЕ
3
КРАГУЉ МИЛОСАВА
2
ПРЕРАД РАДЕНКО
9
КЊЕГИЊИЋ СЛАВКО
4
ЂУКИЋ ТАЊА
5
ВИДОВИЋ ДАНКА
14
ГЛАМОЧАНИН ДРАГУТИН
15
ЛЕТИЋ ЉУБИША
12
КОНДИЋ МИЉА
11
СТАМЕНИЋ ДИЈАНА
8
МАЗАЛИЦА ЖЕЉКО
6
ЕРЕМИЋ НЕНАД
7
МАНДИЋ ВАЈО
10
БАНОВИЋ НЕБОЈША
13
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
МИХАЈИЛИЦА МИЛАНКО
ЛИЧАНИН НЕБОЈША
БЕРА ДРАГАН
РАЂЕВИЋ ДЕСАНКА
ИВАНОВИЋ БОЖИДАР
ДЕРЕТИЋ МИОДРАГ
РАДАКОВИЋ НИНОСЛАВ
КОТУР СТЕВО
ШЕКЕРОВИЋ МИРЈАНА
ПОПАДИЋ МИЛИЦА
ПОПОВИЋ МИЛАН
ВОДЕНИЧАР ДОБРИЛА
КАТАЛИНА ДРАГАН
УГРЕНОВИЋ МИЛЕ
ПЕРИЋ РАДАНА
ВУКОБРАТ БРАНКО
ТРИВИЋ МИЛОРАД
КАРАНОВИЋ ЉИЉАНА
1
6
3
2
4
18
7
10
5
8
9
11
12
13
14
15
16
17
255
243
206
142
66
142
76
114
88
67
123
89
133
601
436
206
154
136
129
121
110
103
91
88
85
74
72
66
Broj glasova
Број гласова
2.383
446
388
337
313
309
226
210
101
83
191
73
97
69
83
96
138
84
Izabrani kandidati Izborna utrka 302
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE IZBORNA JEDINICA 2
Изабрани кандидати Изборна утрка 302
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗБОРНА
ЈЕДИНИЦА 2
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
RAPO MARIJA
1
LUKENDA MARKO
3
ANTUNOVIĆ TOMO
2
MARKOVIĆ LUCA
5
REINPRECHT VELIMIR
4
VUIĆ DRAGAN
6
MANDUŠIĆ GORAN
8
MILJANOVIĆ RANKA
7
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DOMIĆ DARKO
1
Broj glasova
Број гласова
237
170
149
104
97
79
75
70
Broj glasova
Број гласова
72
54
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
MARIĆ VLADO
GRGIĆ SAŠA
STANIĆ JOSIPA
POTOČNIK BORIS
UKMAR BRUNO
MIŠKOVIĆ ANKICA
PANIĆ MONIKA
ŠPOLJARIĆ MIRO
TOMIĆ ADRIJANA
PADALOVIĆ JADRANKA
BLAŽEVIĆ JULIJO
IDŽAN VERA
HORVAT SANJA
MAKSIĆ VERICA
ŠPOLJARIĆ IVKA
HSS NHI
Ime/Име
4
3
5
6
7
8
2
14
10
9
11
12
13
15
16
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
38
29
26
23
22
19
18
15
14
10
10
11
13
5
12
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MARČINKOVIĆ IVICA
1
LUKENDA IGOR
4
LOVRENOVIĆ LJUBICA
5
KLJAJIĆ JAKO
3
VIDIĆ STIPO
9
PRERADOVIĆ MIRA
7
LUČIĆ DUBRAVKA
2
DAVIDOVIĆ KATA
11
MATIĆ MARKO
6
SMILJČIĆ VLADO
8
BJELKANOVIĆ ZLATA
10
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TURANOVIĆ SAMRA
1
ČAVKA ADMIR
3
SMAJLOVIĆ NEDŽAD
12
TURČINHODŽIĆ NERMINA
4
ČAUŠ AMRA
6
HANDAN SAFET
11
ŠUŠIĆ ALMIR
2
HANIFIĆ NERMIN
7
ODOBAŠIĆ DIJANA
8
STANIĆ OGNJEN
10
SEFERAGIĆ FIKRET
9
DROPIĆ ALMAZAGA
5
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ČIRKIĆ AHMET
1
DŽANANOVIĆ MEHMED
7
ŠEHOVIĆ ZINETA
2
GUNIĆ KEMAL
3
KARAT SELMA
8
GAZIĆ AMELA
5
ZDENAC ADIS
9
MUŠANOVIĆ AIDA
12
AVDIĆ BESIM
4
MUŠANOVIĆ ESED
6
MEMIĆ NAZIF
10
FIFIĆ NEZIRA
11
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
POPOVIĆ SLOBODAN
PEJIĆ MILUTIN
HADŽIBEGOVIĆ MIGDAD
NEZIROVIĆ MIRALEM
NEZIREVIĆ ASIMA
HALIMIĆ BENJAMIN
PRLJA NURA
LOZIĆ RAMO
MIRKOVIĆ MAŠA
VASIĆ MITAR
PETROVIĆ PREDRAG
ZARIĆ MILIVOJE
16
1
3
6
17
15
8
12
2
9
10
4
295
164
143
85
83
68
59
45
27
26
13
Broj glasova
Број гласова
VUJINOVIĆ DUBRAVKA
MIJIĆ DRAGOMIR
KOPRENOVIĆ ANKA
MARKOVIĆ JADRANKO
VUČANOVIĆ VESELKA
STRANKA KOKUZA SKOK
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
548
187
124
97
74
70
65
62
54
43
43
50
Broj glasova
Број гласова
454
224
199
140
125
122
115
112
106
95
85
46
5
7
11
13
14
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
FILIPOVIĆ STEFAN
1
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
OSMANČEVIĆ BAKIR
1
MULAOMEROVIĆ MESUD
6
FILIPOVIĆ MELIHA
13
AHMETOVIĆ AHMET
14
FIFIĆ REŠAD
3
GANIBEGOVIĆ SEJAD
12
MEŠINOVIĆ AIDA
17
HERGIĆ TATJANA
2
SALKIĆ FATA
4
MEMIĆ SABINA
8
MEŠINOVIĆ MIRSAD
16
HALILOVIĆ SENADIN
7
RIBIĆ RUFAD
9
LUKAČEVIĆ FERID
5
MENZILDŽIĆ LEJLA
15
SEDIĆ ZDRAVKO
10
LETIĆ VAHIDA
11
ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА ДНЗ БИХ
Ime/Име
245
199
165
151
135
120
115
104
95
93
89
56
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ПЕТРОВИЋ ВИНКО
1
ШЕРБУЛА НИКОЛА
6
ЗЕЉИЋ БОРИСЛАВ
3
ПОПОВИЋ ВИШЊИЦА
2
ЈАКУПОВИЋ ИРФАН
4
РАМИЋ ЗЛАТКО
15
МАНДИЋ МИРА
16
ИВАНКОВИЋ ПЕТАР
9
ДАНЕЛИШЕН ФАХИРА
5
ДЕЛИЋ АТИФ
7
БРКИЋ РАДМИЛА
8
ЋАЗИЋ НАДА
10
ЛАТИНОВИЋ ДРАГАН
11
ЕГЕЉА МЕВЛИДА
12
МИХАЈЛОВИЋ РАДОВАН
13
КАВРЖИЋ НЕДЕЉКО
14
СПРЕМО МИОДРАГ
17
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ЧАВИЋ ДРАГАН
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ШКОБО БРАНИСЛАВ
БАБИЋ МИОДРАГ
КОСТИЋ ДРАГАН
БОЖИЋ МОМИР
БОЈИЋ ЂОРЂЕ
НАРАНЧИЋ ГОРДАНА
КВРГИЋ МИРКО
БОШКИЋ СУЗАНА
ЛАЗАРЕВИЋ САНДРА
ТЕПИЋ ВЛАДИСЛАВ
МЕЋАВА ЗОРИЦА
АРКУЛА ВИТОМИР
ЛАКИЋ МИЛИЦА
ЛУКИЋ СЛАВКО
ДОБРАШ СВЈЕТЛАНА
ГЛИГИЋ ВОЈИСЛАВ
17.12.2010.
75
56
66
42
46
Broj glasova
Број гласова
149
Broj glasova
Број гласова
656
203
162
162
129
121
117
117
111
111
111
105
96
89
84
66
82
Broj glasova
Број гласова
26
24
20
16
13
10
9
9
7
6
7
4
5
5
4
6
3
Broj glasova
Број гласова
1
2.864
3
6
5
12
9
2
7
4
8
10
11
13
14
15
16
17
1.028
683
680
675
493
479
442
221
285
109
123
97
130
135
203
221
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ЧУБРИЛОВИЋ НЕДЕЉКО
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
КОЦИЋ РАДМИЛА
5
ПОПОВИЋ МИРА
2
СПАСОЈЕВИЋ ЗОРАН
3
ЕРАК РАДИВОЈ
4
ПОПОВИЋ МИЛАН
6
АЋИЋ МАРКО
9
ЦВЕТКОВИЋ ДРАГАНА
17
ТРАМОШЉИКА МИЛИВОЈ
7
ПЕПИЋ СИНИША
15
ЛАТИНОВИЋ САНДРА
8
МАЈКИЋ ЧЕДО
10
ШМИТРАН ЂУРИЋ АНКА
11
МИТРИЋ РАДОМИР
12
СОЛАРЕВИЋ ПЕТАР
13
КРЕМЕНОВИЋ ВЕСНА
14
ДЕВУРА ДАНИЈЕЛ
16
ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
СТОЈАНОВИЋ МИЛУТИН
1
НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ЈАНДРИЋ КРСТО
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ШКЕЉИЋ БОРЕ
4
ВУЈНИЋ СТАНА
3
ОЖЕГОВИЋ МАРЧЕТА САВА
2
ШОБОТ МАРКО
7
АЛЕКСИЋ НИКОЛА
6
ЂУРАШИНОВИЋ АНЂА
5
ТЕШИЋ СИНИША
8
ЗРНИЋ ДРАГОЉУБ
9
ТРИФУНОВИЋ БИЉАНА
10
ИВЕТИЋ СВЕТОЗАР
11
КУТИЋ НОВИЦА
12
БАЈИЋ МИЛЕНА
13
БОЖИЋ СИНИША
14
СТУПАР МИЛКА
15
АМИЏИЋ ЖАРКО
16
ВАСИЛИЋ ДАЛИБОР
17
НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
4.905
3.471
1.987
1.621
1.166
1.026
975
646
568
509
219
254
284
307
335
203
424
Broj glasova
Број гласова
271
Broj glasova
Број гласова
2.008
1.100
940
639
549
360
226
225
92
89
126
121
75
112
79
177
156
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ВУЧКОВАЦ МЛАЂАН
1
171
ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛОСАВА
4
142
ПЕЗЕРОВИЋ ШТЕФИЦА
2
76
ТОМЉЕНОВИЋ ИВАН
17
56
ГЛИГОРИЋ ВОЈИСЛАВ
12
53
КОВАЧЕВИЋ БОЖАНА
10
42
ДОЊАК РАДИНКО
3
40
ШАВИЈА ВЕСНА
13
32
АНУШИЋ АНТО
6
31
ЦВЈЕТИЋАНИН БРАНКО
5
25
БАКАЛ ИРЕНА
7
28
ВУЧКОВИЋ ВЕСЕЛИН
8
28
КЉУЧО ЈУСУФ
9
22
ПАНИЋ МИЋО
11
15
ХАЈРИЋ МЕХМЕД
14
24
ЂУКИЋ БИЉАНА
15
22
ГРГИЋ ЗРИНКА
16
17
НАША СТРАНКА НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ЗДРАВКО
КРСМАНОВИЋ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
МИЉЕВИЋ ДАМИР
КРСМАНОВИЋ ВАЊА
ИЛИЋ ДАНКО
1
2
3
Broj glasova
Број гласова
781
375
261
130
САНДИЋ ИВАНА
5
ЗРНИЋ МИРЕЛА
16
ШУТОЊА АЛЕКСАНДАР
9
ВУКОВИЋ МИРОСЛАВ
6
МАГЛАЈЛИЋ СЕНАД
4
НЕДИЋ ДАРКО
7
АДАМОВИЋ ТАТЈАНА
8
РАДИЋ РАДОМИР
10
ШЕРИЋ САБИНА
11
ПАВЛОВИЋ ЂОРЂЕ
12
НОВАКОВИЋ НАТАША
13
МИРНИЋ ЂУРАЂ
14
ЏОМБИЋ ДАЛИБОР
15
ШУГИЋ ВЕНСАН
17
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
БОРЕНОВИЋ БРАНИСЛАВ
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЂУРИЦА РАДЕНКО
ЗОЛАК АЛЕКСАНДАР
КРИВОКУЋА БОЖО
САКАН ВЕЛИМИР
МАРИНКОВИЋ ТРИВО
ШИКМАН ПЕТАР
БОРОЈЕВИЋ РАДЕНКО
СТОЈИЧИЋ МИРА
МРЂА КАРАНФИЛКА
ГРУЈИЧИЋ МИЛОЈКО
ШУКАЛО ГОРДАНА
ГВОЗДЕНАЦ МИЛОРАД
МАРАВИЋ ОПЛАКАН ГОРДАНА
ЦРНЧЕВИЋ ПЕРО
ТЕРЗИЋ АНКИЦА
ШУРЛАН АНА
САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
Ime/Име
55
194
189
166
155
135
73
125
119
94
98
123
98
88
115
Broj glasova
Број гласова
1
4.289
4
15
17
10
3
12
9
8
5
6
2
7
11
13
14
16
2.599
1.586
1.472
1.458
1.335
1.059
1.050
974
967
932
779
726
503
429
293
302
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ГЊАТО РАЈКО
1
726
ТОМИЋ ДРАГАН
3
365
МИШЛИЦКИ ТАЊА
2
232
БЛАЖЕНОВИЋ РОДОЉУБ
10
184
ПЕЈАКОВИЋ МИРКО
7
166
ДУЈАКОВИЋ САША
13
162
ТРБОЈЕВИЋ ИГОР
15
143
ПОПОВИЋ ДАНИЈЕЛА
14
135
ГРБИЋ СЛАВКО
4
129
ЂУРИЋ РАНКО
6
122
ГАВРИЋ ЖИВАНА
5
51
ЋЕВРИЗ ДРАГОМИРКА
8
25
КУРИЏА ВАСО
9
41
КУБУРИЋ АЊА
11
50
МИТРОВИЋ НЕБОЈША
12
38
САВИЋ ВЕЉКО
16
33
МИХАЉЧИЋ МИЛАНА
17
35
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
РАДОЈИЧИЋ ИГОР
ГАВРАНОВИЋ СЛОБОДАН
СТОЈНИЋ РАДМИЛА
ТЕШАНОВИЋ НАДА
НОВАКОВИЋ БУРСАЋ СЊЕЖАНА
МИРЈАНИЋ ЖЕЉКО
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ПАЂЕН МИЛЕНКО
РУДИЋ БОРО
КОВАЧ МИЛАН
ВУЈИЧИЋ ИЛИЈА
МАЗАЛИЦА СРЂАН
ВУЧАНОВИЋ ДАЛИБОР
ВОЈВОДИЋ ДРАГАН
ЛУКАЧ МИРЈАНА
НИШИЋ ТАТЈАНА
ЛИПОВАЦ ЗОРАН
Broj glasova
Број гласова
1
4
8
2
14
7
24.452
9.105
6.276
5.981
5.475
4.738
15
3
9
6
12
13
10
5
16
17
4.661
4.604
4.416
4.226
4.070
4.021
4.001
3.967
3.449
2.922
56
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
ЂУРИЋ ГОРДАНА
11
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
2.877
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
ГЛАМОЧАК НЕДЕЉКО
3
2.170
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
СПАСОЈЕВИЋ ГОРАН
7
1.716
МЕДИЋ СТЕВАН
15
1.600
ТРБОЈЕВИЋ РАДМИЛА
1
1.531
СТЕВАНДИЋ НЕНАД
16
1.347
БОРОЈЕВИЋ КРСТАН
2
1.201
УМИЋЕВИЋ ЂОРЂЕ
17
1.196
ЛУКИЋ БИЉАНА
13
1.046
ГРАХОВАЦ АНЂЕЛКО
6
959
НИНКОВИЋ ЉУБО
4
844
САВИЋ ЈОВАНА
11
841
МИЛАНОВИЋ СЊЕЖАНА
5
790
ТОДОРОВИЋ ВЛАЈКО
10
684
РАДУЛОВИЋ ВЕСНА
8
514
ЛОВРИЋ САША
9
430
МАРИЋ МОМЧИЛО
12
478
ЈОШИЋ ЛЕЛА
14
377
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА И ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ
ПЕНЗИОНЕРА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ЧУДИЋ САША
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ОБРАДОВИЋ ДИЈАНА
ГАЛИЋ МИРА
ЛОЛИЋ ВУЧКОВИЋ НЕВЕНКА
ВАСИЋ МИРА
ЂЕРМАНОВИЋ ДУШКО
АНТОНИЋ САНДРА
ТОРБИЦА МИЛАН
ВРТУНИЋ ДАМЈАН
ГОЈКОВИЋ ПЕТКО
ТОПИЋ СТЕВО
ВРАЧАР МОМЧИЛО
СТЕВАНЧЕВИЋ ИЛИЈА
ДУЛИЋ ОСТОЈА
СЛАДОЈЕВИЋ РАДОЈКА
ПЕТРУШИЋ СТАМЕНКО
ТЕШИЋ РАДЕ
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
1
2.783
5
14
2
11
9
17
13
10
4
6
16
3
7
8
12
15
882
836
761
727
633
528
471
457
454
423
377
365
369
267
170
191
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
АЛАЏИЋ ЉУБИША
1
ЧАВИЋ АЛЕКСАНДАР
3
ЛАКЕТА ПРЕДРАГ
15
КНЕЖЕВИЋ СЛОБОДАН
10
ЂУРИЋ МИРЈАНА
5
ГАРИЋ ЈЕЛЕНА
2
НАРИЋ КАМЕНКО
9
ПОПОВИЋ МИРЈАНА
14
БАЈИЧИЋ ВОЈО
13
САВЕЉИЋ НЕДЕЉКО
7
КАРАНОВИЋ ЈОВАН
4
ГРБИЋ ЧЕДО
6
СВЈЕТЛАНОВИЋ СЛАВЕНА
8
ГРБИЋ ЗОРИЦА
11
ПАНИЋ ГОРАН
12
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ПРСТОЈЕВИЋ ДУБРАВКО
БОГОЈЕВИЋ МИРКО
БОСАНЧИЋ МИРЈАНА
ДОЈЧИНОВИЋ ЗОРАН
ШАРЕНАЦ БОЈАН
ЂУРИЋ ГОРАН
ГАЛИЋ ДАНИЈЕЛА
ТЕШАНОВИЋ ДРАЖЕНКО
МИЛОЈЧИЋ МИРА
1
4
2
3
6
13
11
10
5
405
364
193
181
163
162
141
138
121
115
79
66
75
71
59
Broj glasova
Број гласова
379
170
156
150
106
101
98
94
94
130
17.12.2010.
МАЛЕШЕВИЋ ГОЈКО
12
КУЗМАНОВИЋ ЖИВКО
9
ШАЈИЋ ЉИЉАНА
8
МИЈИЋ РАЈКО
15
ЂУКИЋ ЖАРКО
7
МАКСИМОВИЋ МИЛЕВА
14
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ГРУЈИЋ НОВО
РАДУЛОВИЋ СВЕТОЗАР
КАЛАБА МИЛКА
ПЕЈИЋ МАРИНКО
ЗОРИЋ ЖЕЉКО
ВУКАЈЛОВИЋ СТОЈАН
ЛАГАНИН МИЛОВАН
ВИДАЧКОВИЋ ЖЕЉАНА
СЛАДОЈЕВИЋ ДУШАН
КАРАДЕГЛИЈА ДАНИЕЛА
СТАНИШИЋ ДУШКО
БОЈАНИЋ ДАНИЕЛА
ДАВИДОВИЋ СИНИША
НАРИЋ МИРОСЛАВ
КОМЉЕНОВИЋ ВЕСНА
ГАВРИЋ ГОРАН
ШКРБИЋ ВЕДРАНА
90
89
87
87
83
81
Broj glasova
Број гласова
3
1
2
4
6
10
15
5
7
8
9
11
12
13
14
16
17
929
633
358
306
236
204
181
177
132
81
128
89
91
139
88
64
74
Izabrani kandidati Izborna utrka 303
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE IZBORNA JEDINICA 3
Изабрани кандидати Изборна утрка 303
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗБОРНА
ЈЕДИНИЦА 3
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MIJIĆ IVO
1
ZEBA KATA
2
SUVALJ JOSIP
4
KOVAČ DIJANA
5
KINĐERSKI PERICA
3
VIDAK JOZO
6
ČUTURA MARIJAN
7
VIDOVIĆ MARA
8
GUBERAC ŽELJKO
9
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ZIRDUM IVICA
STANIĆ PERICA
MRKALJ PETAR
PAVIĆ ANKICA
ĆOSIĆ VANJA
HSS NHI
Ime/Име
3
1
4
2
5
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TOMLJANOVIĆ TOMISLAV
GAVRIĆ IVANKA
KRNJIĆ PEJO
BARIŠIĆ JOZO
GUBERAC IVAN
KISIĆ DRAGO
MIJATOVIĆ EVA
GABALDO VJEKOSLAV
DUJMIĆ MARICA
KATIĆ JOZO
KRIŽAN IVANKA
IVIĆ RANKA
KRIŽIĆ ANTO
BRADARIĆ MIRO
1
2
3
7
9
4
10
11
5
6
8
12
13
14
Broj glasova
Број гласова
784
249
204
183
143
140
125
123
102
Broj glasova
Број гласова
119
87
63
36
18
Broj glasova
Број гласова
1.900
1.234
581
379
290
277
273
231
162
95
140
83
114
39
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TODOROVIĆ BORIVOJ
1
MILJKOVIĆ TATJANA
2
SIMIĆ VLADIMIR
3
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HANDŽIĆ ARNES
1
MUJAKOVIĆ MELIHA
2
MUJKANOVIĆ AMELA
4
JUSIĆ HARIS
6
HALILOVIĆ ESMIR
9
EFENDIĆ ESAD
5
MUSTAFIĆ JAKUB
3
KREMIĆ ZIJAD
12
BRADARIĆ ALISA
13
HERDIĆ AIDA
8
DEDIĆ SANEL
11
HAJRIĆ SEMIR
7
OTUZBIR EKREM
14
ZUBČEVIĆ BRINIJA
15
JANKOVIĆ MIRELA
10
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ZUKANOVIĆ MUJO
1
HADŽIOMEROVIĆ ELVIR
4
OKIĆ MIHNET
3
SARVAN SAMRA
2
SLAMNIK DŽEMO
6
MAŠIĆ SENADA
5
EFENDIĆ NUSRET
7
MUJIĆ ZINETA
8
ALIČIĆ SAMIR
9
VUKAS BAHRA
10
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
83
8
3
Broj glasova
Број гласова
259
176
157
130
130
122
119
119
105
105
104
103
92
92
90
Broj glasova
Број гласова
1.063
295
256
226
172
170
165
162
158
150
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
ZAHIROVIĆ AMIR
1
1.365
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HUSEINBAŠIĆ ELMIR
3
770
BULJUBAŠIĆ SAFET
8
749
KOVAČ OMER
5
646
BOŠKOVIĆ ŽANETA
2
557
BUNGUR ASMIR
11
542
IBRAHIMOVIĆ FEĐA
7
539
KOPIĆ MEHMED
13
534
HERCEG HASAN
12
502
MEŠIĆ MERHUNISA
10
458
ZELENIKA ZIJADA
14
431
ČAUŠEVIĆ BOŽANA
4
385
MUSIĆ LJILJANA
6
331
ISOVIĆ OLGICA
9
316
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BOJIĆ MILORAD
1
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
6
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DUBINOVIĆ HUSEIN
1
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SIVIĆ ŠABAN
BAJRAKTAREVIĆ MURVET
1
3
Broj glasova
Број гласова
48
Broj glasova
Број гласова
1.415
810
130
KOPIĆ DŽENAIDA
11
LEPAN JAKOV
7
BEGIĆ ENES
4
MEHINOVIĆ AHMET
13
MEHIĆ HUSEINBAŠIĆ SANELA
5
TERZIĆ SAMIR
9
BERBIĆ SARA
2
PITIĆ MESUT
6
SAKALIĆ JASMINKA
8
SEJDIĆ FADIL
10
DJEDOVIĆ MIRZA
12
HURTIĆ JASNA
14
DŽANIĆ SAFET
15
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
КОСТИЋ БОЖО
1
КАТАНИЋ РАДИВОЈЕ
3
ТОДОРОВИЋ ЗОРАН
4
МИШИЋ БОШКО
7
ГАЧИЋ ВЕДРАН
15
ЂУКИЋ ДАВОР
10
БИЛИЋ ДАНИЈЕЛА
2
КРНОЈЕЛАЦ ДРАГАН
12
ЖАРИЋ МИРО
6
ВУКМАН ПАМЕЛА
8
КОВАЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА
5
КНЕЖЕВИЋ МИЛОСАВ
9
КУЈУНЏИЋ БИЉАНА
11
МИШУРИЋ СЛАВИША
13
НИНКОВИЋ МИРА
14
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ПАНИЋ РАНКИЦА
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
МОЧИЋ РАТКО
14
МИХАЈЛОВИЋ ДУШКО
7
НИКИЋ СИНИША
3
НАКИЋ ДРАГОЉУБ
6
ЂУКИЋ МАРИНКО
4
ЂУРИЋ БИЉАНА
13
ПАНТИЋ МИЛЕНКО
2
ВИНЧИЋ БОСА
5
КУЗМАНОВИЋ СУЗАНА
8
ЛАЗАРЕВИЋ МИРОСЛАВ
9
МРКАЉЕВИЋ МАРКО
10
ДАБИЋ ДОБРИНКА
11
СИМИЋ МИРО
12
РАДИЋ САНДРА
15
ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЖИВКОВИЋ ЈАСЕНКА
1
НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ШКРЕБИЋ ДРАГУТИН
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЂУРКОВИЋ СРЕТКО
ГЛИШИЋ САЊА
ЦВИЈИЋ МИОДРАГ
КОЈИЋ МАРИНА
ТОТА СЛАВИЦА
СРИЈЕМАЦ ЈОВАН
ЈАНКОВИЋ БОЖО
КОСТАДИНОВИЋ ДУШАНКА
АНИЧИЋ МИЛАН
ГОЈКОВИЋ МИРКО
ВЕСЕЛИНОВИЋ СВЈЕТЛАН
ГОРДАНИЋ ИВАНА
ТУМАРЧИЋ ДАЛИБОР
ПРЕШИЋ СТОЈАН
57
474
407
341
307
251
181
128
100
89
99
100
117
114
Broj glasova
Број гласова
599
532
529
520
354
344
326
247
225
216
52
65
164
147
95
Broj glasova
Број гласова
2.382
1.274
1.190
911
646
549
517
247
45
86
65
160
67
47
211
Broj glasova
Број гласова
64
Broj glasova
Број гласова
1
2.667
15
7
6
8
2
3
4
5
9
10
11
12
13
14
1.002
679
653
500
175
125
127
73
176
128
35
33
88
121
58
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
РАДОВАНОВИЋ ЗЛАТКО
4
41
САРИЋ ЦВИЈЕТИН
1
38
ТОМАНИЋ СЛОБОДАН
3
20
ХРГОВИЋ СЊЕЖАНА
2
15
МЕШИЋ ЕЛВИРА
6
10
КУЗМАНОВИЋ РАДМИЛА
5
9
ИЛИЋ АНТО
7
5
БРЕЗИЦКИ ЈОСИП
8
3
НАША СТРАНКА НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ЗДРАВКО
КРСМАНОВИЋ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
СТАРОВИЋ БОДА СПОМЕНКА
1
ЛАЗАРЕВИЋ ДАКО
3
ИВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
4
НИКИЋ МИКА
6
ЂУРЂЕВИЋ ДРАГИША
12
ПОЛУГИЋ ЗЛАТКО
7
ЂУРИЋ МИЛАН
2
ЈАШАРЕВИЋ ЕМИНА
8
УДОВИЧИЋ ЗОРКА
10
ЛУНИЋ САША
11
БАШЕВИЋ МИРЈАНА
5
БЛИЖЊАКОВИЋ МЛАДЕН
9
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЂОРЂЕВИЋ СИНИША
1
ЂУКИЋ МИЛАН
3
БОЖИЋ МИРО
6
ЂУКАНОВИЋ ЗАГА
2
МИКЕРЕВИЋ СТАНИША
10
МАРЈАНОВИЋ СТЕЛА
9
ВИДОВИЋ СПАСОЈЕ
4
НИКОЛИЋ БРАНКА
5
ЈОВИЋ МАРИО
7
ЧЕРЕК РАДА
8
АРСЕНИЋ МИЛАДИН
11
САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
185
175
170
166
132
111
99
92
67
61
59
57
Broj glasova
Број гласова
1.447
985
781
610
593
432
193
155
177
174
42
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
СТОЈЧИНОВИЋ МИРКО
1
903
РУЖОЈЧИЋ ДРАГИЋ
6
193
ЈОСИПОВИЋ МИРКО
3
135
ЛАЗИЋ СМИЉА
2
96
ЕРИЋ ДАНИЈЕЛА
11
91
ПУРАНОВИЋ ДЕЈАН
10
85
МИЛОСАВЉЕВИЋ ВОЈИСЛАВ
4
75
МИШИЋ МАРА
5
33
РАДИШКОВИЋ БОЈАН
7
33
БЈЕЛОШЕВИЋ РАДЕНКА
8
54
КРШИЋ ДРАГАН
9
28
НИКОЛИЋ РАДЕНКО
12
64
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ГОСТИЋ УРОШ
СТАНОЈЕВИЋ ПЕТКО
ЂУРИЋ ДАЛИБОР
ВАСИЛИЋ СПОМЕНКО
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
МАРКОВИЋ НОВКА
ЛУКИЋ ЈАСНА
ЖУНИЋ ИГОР
МИШИЋ ЈОВАН
ЛУКИЋ МИОДРАГ
ЈУНГИЋ ВЕСНА
РИСТИЋ ИВКА
ДУБОВ НИКОЛА
Broj glasova
Број гласова
1
9
3
15
9.820
9.795
6.620
6.507
2
8
7
13
14
4
5
6
4.464
3.633
3.467
3.224
3.092
2.741
2.360
1.614
130
НИКОЛИЋ ЈОВО
10
МАСЛИЋ РУЖИЦА
11
КОВАЧЕВИЋ ЈОВИША
12
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
17.12.2010.
1.351
1.405
1.227
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
КРШИЋ МЛАДЕН
1
7.009
ЈЕРИНИЋ БОРИС
6
6.030
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ГАВРИЋ НИКОЛА
4
5.519
СТОЈИЧИЋ ДУШАН
3
4.582
ГАВРИЋ СИНИША
13
3.788
МАРКОВИЋ ЖИВКО
12
3.648
БОЖИЧКОВИЋ ПЕТРА
11
3.629
РАДОЈЧИЋ РАДМИЛА
5
2.571
ПЛАНИНЧЕВИЋ НАДЕ
7
2.439
ТАНАСИЋ ЗОРАН
9
1.786
МРЂА СЛОБОДАНКА
2
1.691
БОРИШИЋ БОРКА
8
1.472
ПЕТКОВИЋ ОЗРЕН
10
1.448
МАРИЋ ЛАЗО
15
1.074
РАКИЋ СЛАВИЦА
14
814
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА И ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ
ПЕНЗИОНЕРА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
МАРИЋ РИСТО
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЧЕРЕК МИЛОВАН
ТОДОРОВИЋ СРЂАН
НЕДИЋ СВЕТЛАНА
ЈОВИЧИЋ ЖАРКО
ПАВЛОВИЋ РАДЕ
ПЕТРОВИЋ ДЕСАНКА
ОКОЛИЋ НАТАША
ТОПАЛОВИЋ СИМО
РАШИЋ ДУШАН
МИХАЈЛОВИЋ БОРКА
КОВАЧЕВИЋ ЈОВАН
ГАВРИЋ МИЛАН
СТАНКОВИЋ ЂОРЂО
МИЛУТИН МИЛИЦА
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
1
1.698
4
9
2
3
15
11
5
6
7
8
10
12
13
14
1.278
1.191
797
725
660
325
311
112
126
103
133
171
197
143
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЛАЗАРЕВИЋ ПРЕДРАГ
1
323
ЏИГЕРОВИЋ РАДОМИР
12
131
СТОЈАКОВИЋ МИЛЕНА
2
66
ПАНИЋ ГОЛУБ
3
51
МАРКОВИЋ ВЕСНА
11
40
НИКИЋ ДУШКО
4
33
ЈАЊИЋ МИШКОВИЋ МИРЈАНА
5
33
ШИКМАН ЖАРКО
6
30
ЈОВИЋ МИЛАН
7
23
МИЛИЧИЋ СЊЕЖАНА
8
19
ЂЕКИЋ ДУШАН
9
28
ГРАБОВАЦ МАРКО
10
34
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
МАРКОЧЕВИЋ ПРЕДРАГ
МАЛИВОЈЕВИЋ ЂУРЂА
ШАЈИНОВИЋ ВАСИЛИЈЕ
ПАНИЋ ДАЛИБОР
СТАРЧЕВИЋ СЛАЂАН
ТОМИЋ СИНИША
ДУШАНИЋ РОСА
БРКОВИЋ ЗОРАН
ЂУРИЋ ВЕЛЕМИР
БОГДАНОВИЋ ЈАДРАНКА
ВАСИЋ МИЛОМИР
МАКСИМОВИЋ НАДА
ПОКРАЈАЦ СЛАВКО
АЛЕКСИЋ ГОРДАНА
1
5
3
12
9
6
2
4
7
8
10
11
13
14
Broj glasova
Број гласова
746
284
261
222
205
119
95
101
72
45
86
45
51
65
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
МАЛИНОВИЋ МАРИО
15
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ВУКЕЉИЋ ЈОВО
РАДИШИЋ АЛЕКСА
ЂУРАНОВИЋ ДРАГАНА
ЈАНКОВИЋ СЛОБОДАНКА
МИХИЋ ГОРАН
ЈОКИЋ ЈУГОСЛАВ
ТАДИЋ ЉИЉА
НИКИЋ МИРКО
ТРИВУНОВИЋ СЛАЂАНА
ДЕЈАНОВИЋ РАДОМИР
ЂУРИЋ ЖЕЉКО
ЛОНЧАР ДРАЖЕНКО
АЛЕКСИЋ ДРАЖЕН
ЛУКИЋ ДУШАНКА
МАРКУЉЕВИЋ ДАРКО
101
Broj glasova
Број гласова
1
3
11
2
4
6
5
7
8
9
10
12
13
14
15
289
71
70
56
38
37
21
22
31
13
26
20
30
12
12
Izabrani kandidati Izborna utrka 304
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE IZBORNA JEDINICA 4
BAĆEVAC SAMIR
4
TRBIĆ JUSUF
3
SADIKOVIĆ AZRA
5
FITOZOVIĆ ALIJA
6
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BEGANOVIĆ BERIZ
1
66
SARAČEVIĆ AMELA
2
31
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ANTUNOVIĆ IVICA
1
GAGULIĆ IVANA
2
LOVRIĆ MARKO
9
BOŠNJAK NIKOLA
8
BOŽANOVIĆ JURO
3
ČELEBIĆ IVO
4
BJELOBRK RUŽA
5
SUŠAC VJEKOSLAV
6
MARIJANOVIĆ MARIJA
7
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DADIĆ MATO
MIKULIĆ NIKO
PETROVIĆ JANJA
HSS NHI
Ime/Име
178
85
76
53
50
50
45
43
37
Broj glasova
Број гласова
1
3
2
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
77
21
15
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
IVANOVIĆ ĐURO
1
PANDUREVIĆ MIJO
3
CVITKUŠIĆ IVICA
4
JOSIPOVIĆ MARIJAN
6
BAŠKARIĆ SNJEŽANA
5
MARTIĆ LJUBICA
2
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
NURKIĆ NADIRA
1
PAŠALIĆ ENES
2
ZAHIROVIĆ SEAD
3
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PELJTO MENSUR
BUBIĆ SENIJA
1
2
353
147
80
49
46
46
Broj glasova
Број гласова
614
362
199
Broj glasova
Број гласова
917
866
59
592
484
292
208
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BANDA IZET
1
ĐURIĆ BRANKA
5
RIZVANOVIĆ IBRAHIM
3
TANKOSIĆ ĐURO
4
ARSLIĆ MARIJA
7
BERBEROVIĆ AIDA
11
HADŽIREŠIĆ MIDHAT
6
MILKIĆ ZLATAN
8
VUGDALIĆ AMIRA
2
VUKOVIĆ DINKA
9
ZURAPOVIĆ DAMIR
10
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
2.448
718
692
476
423
323
320
301
289
153
188
Ime/Име
Изабрани кандидати Изборна утрка 304
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗБОРНА
ЈЕДИНИЦА 4
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MUJANOVIĆ FEHIM
1
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ZVORNIČANIN ESAD
1
KELAVA VANESA
2
ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА ДНЗ БИХ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ПРТВАР СПАСОЈА
1
МАЏАРЕВИЋ ФИЛИПОВИЋ ЛЕПША 2
ДРАГИЋ МАРКО
3
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
БОГИЋЕВИЋ РАДОСЛАВ
3
СПАСОЈЕВИЋ ПЕРО
7
МИЛИЋЕВИЋ ЂОРЂЕ
4
КРСТИЋ ДРАГАН
1
ВИТЕЗОВИЋ ДРАГИЦА
2
НИКОЛИЋ ИЛИЈА
9
РАДИЋ РУЖИЦА
8
БЕНОВИЋ ТОМО
6
НАСТАСИЋ ФЕМИЋ ЈЕЛЕНА
5
МИТРОВИЋ ДУШАН
10
ПЕТРОВИЋ СЛАВИЦА
11
ПЕТРОВИЋ ДУШАН
12
ЛУКИЋ БОЖИЦА
13
ПАНТИЋ ЗОРАН
14
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
СИМИЋ МЛАДЕН
ЛУКИЋ ВЛАЈКО
ЗЕКИЋ МИЛОРАД
ФИЛИПОВИЋ ЗОРАН
ПОПОВИЋ ЂОРЂЕ
ПАВЛОВИЋ ДУШАН
ТРИВУНДИЋ МИЋО
СТАНИШИЋ РУЖА
ЕЛЕЗ НАДА
ВУКИЧЕВИЋ ТИЈАНА
ИЛИЋ СЛАЂАНА
ПАНТЕЛИЋ ЈОВО
МИЛОВАНОВИЋ СНЕЖАНА
РАЈКОВИЋ БРАНИСЛАВ
1
4
7
3
12
9
6
2
5
13
8
10
11
14
Broj glasova
Број гласова
118
Broj glasova
Број гласова
284
151
Broj glasova
Број гласова
11
5
4
Broj glasova
Број гласова
1.049
777
769
534
390
377
374
216
89
42
84
40
85
44
Broj glasova
Број гласова
960
778
592
472
392
390
384
363
321
283
87
107
114
157
60
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЈОВИЧИЋ МИЛКА
1
НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ТОМИЋ ПАЈО
1
МАРЈАНОВИЋ ЈЕЛИЦА
2
РАДИШИЋ ВОЈНА
8
РАДОВАНОВИЋ ГОРИЦА
5
МАРКОВИЋ ГОРАН
7
САВИЋ МИОДРАГ
4
НИКОЛИЋ ДОБРЕНКА
10
ИЛИЋ ЗОРАН
3
МИТРОВИЋ СВЕТО
9
МИТРОВИЋ СРЕЋКО
6
НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
36
Broj glasova
Број гласова
156
50
37
33
32
31
30
26
21
20
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
КАПЕТАНОВИЋ РАТКО
1
198
МИЋИЋ НЕДЕЉКО
3
159
МИЛОВАНОВИЋ ЦВИЈЕТА
2
66
ПУРИЋ МИЛАН
6
61
ЈУКИЋ МЕНСУРА
10
60
КОЈИЋ МИЛЕ
4
46
ЈОКИЋ МИРОСЛАВА
5
12
МИЋИЋ МИЛКО
7
23
ПЕРИЋ ИВАНКА
8
11
МАТКОВИЋ РАДОМИР
9
14
ГРАБОВАЦ ГОРАН
11
13
НАША СТРАНКА НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ЗДРАВКО
КРСМАНОВИЋ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЧОЛАКОВИЋ ДРАГАН
1
ДУДИЋ ДРАГАН
7
АХМЕТБАШИЋ МИРСАДА
5
ЗАРИЋ ЗОРА
2
РИСТИЋ ДРАГАН
3
МИРКОВИЋ МИЛЕ
4
ЛОПАНДИЋ ПАНТЕЛИЈА
6
КЉУНИЋ ЈАСМИНКА
8
РУЊЕВАЦ РИСТО
9
ЈОВИЋ МИРА
10
СЕЊИЋ САША
11
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ЏУВЕЛЕКОВИЋ БОЖО
3
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
РИСТИЋ МИЛЕНКО
4
РОСИЋ НИКОЛА
11
СТАНОЈЕВИЋ ЂУРО
10
АНТОНИЋ ГАВРИЛО
1
БРКИЋ БРАНКО
7
ГОЛИЋ СИНИША
6
СИМИЋ НАДА
2
ПАШИЋ МАРКОВИЋ СЊЕЖАНА
5
РАНКИЋ РУЖИЦА
9
ТОЉЕВИЋ СВЈЕТЛАНА
8
САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
САВИЋ МЛАДЕН
ЈАНКОВИЋ ЖЕЉКО
СУБОТИЋ СЛОБОДАН
СИМИЋ ГОРДАНА
КРАЈИШНИК ДИЈАНА
ПЕРИЋ МИЛАДИН
ВАСИЋ ЗОРАН
ВУЛЕТИЋ ДРАГИША
10
3
1
2
8
7
6
12
Broj glasova
Број гласова
151
113
77
72
63
36
27
19
16
20
24
Broj glasova
Број гласова
2.043
1.923
1.084
1.046
1.030
789
647
405
372
348
267
348
177
156
123
85
78
77
77
17.12.2010.
РЕЉИЋ БОРКО
4
39
ЂУРИЋ ЉУБИНКА
5
34
НИНКОВИЋ БОЖО
9
28
КАШИКОВИЋ МИЛИЈАНА
11
46
МИЛИЧИЋ САВО
13
40
КНЕЖЕВИЋ ДАНА
14
23
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
БОБАР ГАВРИЛО
1
МИЛОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ
7
МИТРОВИЋ ГОРАН
12
ЈОВАНОВИЋ СВЕТОЗАР
4
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЛУКИЋ СЛАВИЦА
2
КОЈИЋ ЂОРЂА
3
ГАВРИЋ БРАНКА
8
ВУЈИЋ ПРЕДРАГ
13
ПАЈИЋ ЈЕЛЕНА
11
МИЋИЋ ПЕТАР
9
ЋЕТКОВИЋ МИЋО
10
МАРИНКОВИЋ ПРЕДРАГ
6
МАНДИЋ ЉИЉАНА
5
ВУКОВИЋ ЈОКА
14
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
13.878
6.016
5.904
5.899
5.898
5.579
4.440
4.268
3.148
2.602
2.590
2.480
2.393
1.448
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
МАКСИМОВИЋ ЗЛАТКО
1
12.334
БУКВИЋ МИОДРАГ
3
4.528
СТОЈАНОВИЋ ТОМИЦА
9
4.121
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ВАСИЋ БОЖИДАР
4
3.946
ТОДОРОВИЋ РАНКО
14
3.483
ПЕРКОВИЋ ГОРАН
10
3.128
МИРКИЋ ЛАЗАР
7
2.706
СТОЈАНОВИЋ ПЕТРА
13
2.570
ЛУКИЋ МИРКО
6
2.520
ТОДОРОВИЋ АНКА
2
2.475
ОСТОЈИЋ ИГОР
12
1.872
ПЕРИЋ НАТАЛИЈА
5
1.691
АРСЕНОВИЋ ЈОКА
8
1.402
БАТИНИЋ МАРИЦА
11
1.063
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА И ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ
ПЕНЗИОНЕРА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ЂОКИЋ ПЕТАР
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ГЛУХАКОВИЋ ПРЕДРАГ
БОЖОВИЋ НАДА
МРКАЈИЋ ДРАГАН
ЈУРОШЕВИЋ ВОЈО
ВУЈАДИНОВИЋ СВЈЕТЛАН
МИЛАДИНОВИЋ ЉИЉАНА
КУРЕШЕВИЋ САВО
ЛУГОЊИЋ МИЛАН
КНЕЖИЋ ЗДРАВКА
БРКИЋ ГАВРО
ЈОВАНОВИЋ БРАНИСЛАВА
ПОПОВИЋ ЉУБИНКА
ЈОСИПОВИЋ ЦВИЈЕТИН
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
130
1
3.236
7
2
3
9
10
11
6
4
14
13
5
8
12
830
758
727
584
448
417
347
341
297
282
278
267
224
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ПРИБИШИЋ ЗОРАН
КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
СТЕВИЋ ЗДРАВКА
МИТРОВИЋ БРАНКИЦА
ЈОВИЋ ГОРАН
ЗЕЉИЋ МИОДРАГ
СТАНОЈЕВИЋ СТАНИСЛАВА
НОВАКОВИЋ МИЛИЦА
ТЕКИЋ ГОРАН
Broj glasova
Број гласова
1
3
2
7
6
4
11
5
8
Broj glasova
Број гласова
776
590
372
268
189
166
146
100
81
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
АНТИЋ ДАРКО
9
87
БИЈЕЛИЋ МИРКО
10
65
МАНДИЋ БРАНКО
12
77
ПРОЛЕ НИНА
13
44
СИМЕУНОВИЋ ЗОРАН
14
100
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
МИТРОВИЋ МИЛЕНКО
4
1.095
КАЊЕРИЋ РАДИСЛАВ
1
735
ЛАЗИЋ МИЛАН
3
678
ЈОВАНОВИЋ СЛАВИША
10
271
РАДИШИЋ ЦИЦА
2
249
МИХАЈЛОВИЋ РАДА
5
184
ВУКОВИЋ ВЕСНА
8
183
ЈЕФТИЋ ЈОВО
6
166
ПЕТРИЋ НЕДА
11
154
ПИЛИПОВИЋ ЈОВАНА
14
149
ЈОВАНОВИЋ ЖЕЉКО
7
105
ЂОКАНОВИЋ НИКОЛА
9
135
БОЈАНОВИЋ ДРАГАН
12
92
ЈЕФТИЋ МЛАДЕН
13
109
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
МИЉАНОВИЋ ДРАГАН
1
ПОПОВИЋ СИМО
10
СТАКИЋ СТАКО
3
МИТРОВИЋ ЉУБОМИР
12
БУЛАЈИЋ ВЕСНА
11
ЈОКИЋ ЈОВИЦА
6
МОКРИЋ МИРЈАНА
2
ПАЈИЋ ЂОКО
4
СИМИЋ СЛАВИЦА
5
ВИДОВИЋ СИМО
7
РАДОМИРОВИЋ БРКИЋ СТАНИМИРКА 8
ДАВИДОВИЋ МИРКО
9
ЂОКИЋ РАДОСЛАВ
13
ВУКОВИЋ МАРА
14
Broj glasova
Број гласова
1.087
873
355
154
108
104
58
69
33
59
18
22
28
26
Izabrani kandidati Izborna utrka 305
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE IZBORNA JEDINICA 5
Изабрани кандидати Изборна утрка 305
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗБОРНА
ЈЕДИНИЦА 5
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
RAMIĆ ALMEDINA
TOPALOVIĆ MIRALEM
SELIMOVIĆ MIRNES
ISANOVIĆ ELVIRA
ŠAHBEGOVIĆ EMIN
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
20
19
15
11
9
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
NAKIČEVIĆ IZET
1
187
BOŠNJAK ELMEDIN
6
112
SALIHOVIĆ MUJO
3
65
ČIRAK EDVIJA
5
62
ALIĆ ELVIRA
8
52
ĐOZIĆ FATIMA
2
46
OSMANOVIĆ TAIBA
7
28
MURATOVIĆ HUSEJIN
4
26
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TRIPKOVIĆ MIROSLAV
1
Broj glasova
Број гласова
5
61
PARTIJA PRAVOG PUTA
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PAVICA MIRZA
1
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HAJDARBEGOVIĆ AIDA
1
MIRALEMOVIĆ FAHRETA
2
BEGIĆ ILIJAS
4
HASANOVIĆ HAJRUDIN
3
SEJDINOVIĆ ADMIR
8
GOLUBOVIĆ ARIF
5
HRUSTIĆ OHRAN
7
MUJABAŠIĆ NAIDA
6
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
SALKIĆ RAMIZ
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ČIKARIĆ MUHAMED
3
DURAKOVIĆ ĆAMIL
9
RAMIĆ EDIN
6
AVDIĆ MURAT
7
HADŽIOMEROVIĆ MUJO
4
ISANOVIĆ HASIJA
8
IBRAHIMOVIĆ AMELA
5
AVDIĆ FIJA
2
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
10
Broj glasova
Број гласова
226
192
172
107
90
84
58
54
Broj glasova
Број гласова
2.128
1.847
1.682
1.051
700
617
511
348
258
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BANJANOVIĆ FADIL
1
1.948
OSMANOVIĆ ADIL
3
530
GLUHIĆ JASMINA
2
107
MIĆIĆ RANKO
4
68
SULJIĆ INDIRA
5
120
IBRIŠIMOVIĆ TAHIR
6
49
GUŠIĆ HAMDIJA
7
88
BEKTAŠEVIĆ MERIMA
8
67
KRSTIĆ MILENA
9
41
CAKOR SEAD
10
41
MEŠKOVIĆ AHMET
11
45
MILANOVIĆ KATARINA
12
33
SIRUČIĆ MIRSAD
13
76
ČIZMIĆ MIRSAD
14
54
TULIĆ NASIHA
15
116
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
2
1
5
4
3
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ALIĆ SAFET
2
JOKIĆ BRANKA
1
OSMANOVIĆ SUMEJA
3
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
9
7
7
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SELIMOVIĆ MENSUR
1
63
REDŽIĆ ISMET
3
12
HASANOVIĆ MAIDA
2
11
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
OSMANOVIĆ ASMIR
1
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ĐOZIĆ ADIB
UVALIĆ BEGO
1
4
Broj glasova
Број гласова
9
Broj glasova
Број гласова
1.417
338
62
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
MUSTAFIĆ MIRSAD
9
ISIĆ DŽEMAIL
7
GOLIĆ MUSTAFA
3
MEHMEDOVIĆ ENVER
12
HRUSTANOVIĆ ŠABAN
13
KULJANČIĆ HALIMA
2
ARIFOVIĆ EDINA
5
GOBELJIĆ ŠEVAL
6
SULJKANOVIĆ MUŠKA
8
MUSTAFIĆ MEHO
10
KARAMUJIĆ RAMIZA
11
HADŽIĆ AMELA
14
MUSTAFIĆ MUJO
15
ABDURAHMANOVIĆ ŠEHIDA
16
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
БОГИЋЕВИЋ МИЛАН
3
ЈОВАНОВИЋ СЛАВИЦА
2
ПОПОВИЋ МИЛАН
6
ТОПАЛИЋ ВЛАСТИМИР
10
БОЈОВИЋ ЗОРАН
4
КЕЗУНОВИЋ РАДОМИР
1
СТАНКОВИЋ АЛЕКСАНДРА
5
ЈОКАНОВИЋ НЕНАД
7
ЛАЛОВИЋ ЉИЉА
8
ЂОРЂИЋ ЉУБИША
9
МИЛИЋ БИЉАНА
11
ЦВИЈЕТИЋ ОГЊЕН
12
ЗИРОЈЕВИЋ АНЂЕЛКО
13
БРЧКАЛО СЛАЂАНА
14
БРЧКАЛО ДРАГОМИР
15
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БИХ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
МЕХМЕДОВИЋ СЕЈАД
1
ЧИКАРИЋ ЕДИН
3
ФЕЈЗИЋ ЕРМИНА
2
МУМИЋ МЕРИМА
4
МУЈКИЋ САФЕТ
5
МЕХМЕДОВИЋ ЕМИР
6
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
СТЕВАНОВИЋ СПОМЕНКА
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
СТЕФАНОВИЋ МИРОЉУБ
10
ТОМИЋ ВИТОМИР
3
ТРНИНИЋ НЕЂО
4
ДАВИДОВИЋ ТОШИЋ ЗОРАНА
5
МИЛАНОВИЋ БОРО
9
МИЛОВЧЕВИЋ МИЛИЈАНА
7
СОКОЛОВИЋ МИЛОРАД
2
СЛИЈЕПЧЕВИЋ МАРКО
6
КОСТУР БРАНКО
8
ДУЛОВИЋ МАРА
11
ВЛАЧИЋ МОМЧИЛО
12
БОЈОВИЋ ЈАДРАНКА
13
НИКОЛИЋ МИЛЕНИЈА
14
ЕРИЋ МЛАДЕН
15
ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЛАЗАРЕВИЋ НИКОЛА
1
ЛАЗАРЕВИЋ АНА
3
КЛАЧАР ДУШКА
2
НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЧУТУРИЋ ДРАГО
КОСОРИЋ МИЛЕ
ЛОВРЕН НЕВЕНКА
МИТРОВИЋ НИКО
3
1
2
8
307
286
246
245
162
113
82
108
104
100
64
86
106
81
Broj glasova
Број гласова
430
293
279
248
183
178
41
22
30
23
25
61
17
21
25
Broj glasova
Број гласова
24
11
7
3
3
3
Broj glasova
Број гласова
3.486
2.084
2.032
920
648
433
366
227
226
200
198
56
61
169
101
Broj glasova
Број гласова
271
25
16
Broj glasova
Број гласова
357
120
50
44
130
АРАМБАШИЋ ДУШАН
7
ПЕЛЕМИШ БОГОЉУБ
12
ОБРАДОВИЋ ДИАНА
4
РАДОВИЋ СНЕЖАНА
5
КОПРИВИЦА МАРИЈАНА
6
МИТРОВИЋ ДАНИЛО
9
БЛАГОЈЕВИЋ ИВАНА
10
БЛАГОЈЕВИЋ ВЕДРАН
11
СОКИЋ ЗОРАН
13
ТОДОРОВИЋ ГОРАН
14
НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
17.12.2010.
37
35
28
10
8
32
24
6
14
12
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ПЕРКОВИЋ ДРАГАНА
2
287
ТРАПАРА ЗОРАН
1
231
КОВАЧЕВИЋ МЛАДЕН
6
170
КЕЊИЋ СРЂАН
3
127
ЕЛЕЗ НЕНАД
7
83
ИВАНОВИЋ РАДМИЛА
5
74
ЛАЛОВИЋ МЛАДЕН
4
67
ЛУКИЋ ЉЕПОСАВА
8
46
ТАМБУР ДАНИЦА
10
35
БОСИЉЧИЋ ДАРКО
11
34
НОВАКОВИЋ БРАНКО
9
16
НАША СТРАНКА НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ЗДРАВКО
КРСМАНОВИЋ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
СТЕВАНОВИЋ МОМЧИЛО
1
БОДИРОГИЋ СЛАВКО
16
ЂУРКОВИЋ БРАНИМИР
3
ВИЦО ГРУЈИЦА
8
КАРИШИК БРАНКА
7
ЛУЛИЋ СЛОБОДАН
5
РЕБИЋ ДРАГАН
12
СКАКАВАЦ БОЈАНА
2
МИЛИЋ НЕВЕНКА
4
ЗЕЧИЋ ДАРКО
6
МУМИНОВИЋ АЗИР
9
МАЊАК НАДА
10
БОРИСОГЉЕБСКИ ВАЊА
11
СТОЈАНОВИЋ САЊА
13
НИКОЛИЋ МИЛЕ
14
ИКОНИЋ ДАНА
15
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ЂЕРИЋ ЗОРАН
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
НОВАКОВИЋ РАДИВОЈЕ
ГАЛИЋ ДРАГАН
ПЕЈИЋ МИЛАН
ВУЧИЋЕВИЋ ПРЕДРАГ
ЋОСОВИЋ РАДЕ
ДРАГАШ МЛАЂЕНКА
РЕБИЋ МИЛОВАН
СИМИЋ ДАЛИБОРКА
БОЈИЋ ЈАДРАНКА
РАЗДОЉАЦ ЂОКО
СОКАНОВИЋ НАДА
ОБРАДОВИЋ ВИДОМИР
МАКСИМОВИЋ ЦВИЈЕТИН
ВАСКОВИЋ СЛАЂАНА
КОВАЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА
САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
Ime/Име
442
241
194
162
134
111
86
85
48
67
55
57
60
65
76
32
Broj glasova
Број гласова
1
2.865
4
7
6
3
10
8
15
2
5
9
11
12
13
14
16
1.843
1.336
1.075
873
808
529
448
344
281
312
149
190
174
284
253
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЖДРАЛЕ СЛАВКО
ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ
БАРТУЛА ПРЕДРАГ
ЛУЧИЋ ПУНИША
ЛЕМЕЗ МИЛАН
ПЕКИЋ БРАНКА
ГОЛИЈАНИН САЊА
ОСТОЈИЋ МИРКО
Broj glasova
Број гласова
1
3
4
7
10
2
5
6
Broj glasova
Број гласова
643
313
143
120
108
38
45
49
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
МИЋАНОВИЋ ЈАДРАНКА
НОГО БОЖО
ЛИЗДЕК ЉИЉА
ГОЛИЈАНИН РАДМИЛО
ЕЛЕКОВИЋ РАДОВАН
ЋОСОВИЋ МРГУД МИРЈАНА
ПЕТРУШИЋ КОСТА
ГРУЈИЋ СНЕЖАНА
8
9
11
12
13
14
15
16
40
23
42
37
35
19
43
53
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
САВИЋ ДУШИЦА
5
МАРКОВИЋ ОБРЕН
3
КРАЉЕВИЋ МИРОСЛАВ
6
ДОДИК СИНИША
4
ВИШКОВИЋ РАДОВАН
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ПАВЛОВИЋ РАДОМИР
9
ТОШИЋ БОЈАН
7
ЋОСИЋ ЉУБИША
13
ЈОКИЋ СЊЕЖАНА
2
ЈАГОДИЋ МИЛОРАД
12
ТОМЧИЋ БУЛАЈИЋ ТАЊА
14
ТРИШИЋ МИЛИЦА
11
МИРОВИЋ СЛАВИША
15
ГОВЕДАРИЦА ДОБРИЛА
8
ВЛАШКИ ВЕЉКО
10
ОБУЋИНА ЈЕЛЕНА
16
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
10.472
10.372
8.849
6.241
5.513
3.871
3.606
3.425
2.480
2.269
2.129
2.061
1.912
1.199
1.361
818
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
ВАСИЋ КОСТАДИН
1
6.438
ДРАГУТИНОВИЋ ОСТОЈА
7
4.791
БОЖИЋ СЊЕЖАНА
2
4.508
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
МРКАЈИЋ СЛАВИША
9
3.645
КОВАЧЕВИЋ МИОДРАГ
4
3.445
ПОПОВИЋ БОЖИДАР
6
3.146
МЛАЂЕНОВИЋ НЕДЕЉКО
3
2.684
БОГДАНОВИЋ ЉИЉАНА
8
1.508
ЦИНЦАР АЛЕКСАНДАР
15
1.367
БАТИНИЋ ТОМИСЛАВ
12
1.296
ГАШЕВИЋ ДУШАН
10
1.293
ПЕТРОВИЋ ЗОРА
5
968
АНТИЋ СЛАЂАНА
11
547
САВКИЋ ТОМИСЛАВ
13
803
БЈЕКОВИЋ ВЕДРАНА
14
590
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА И ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ
ПЕНЗИОНЕРА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
АЋИМОВИЋ БУДИМИР
ГАЛИЋ ЈАКОВ
БАТИНИЋ АНКИЦА
ТОКАНОВИЋ БРАНО
БЛАГОЈЕВИЋ ВЕЛИЗАР
ВЕЉОВИЋ СТЕВАН
ТОМИЋ ПРЕДРАГ
МИЛОШЕВИЋ МИЛЕНА
БЕАТОВИЋ ПАВЛЕ
ЈАКШИЋ ДАНКА
БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГО
ПЈЕВИЋ ДУШИЦА
ДРАГИЧЕВИЋ ЖАРКО
БОРОВЧАНИН НАДА
ЛУКИЋ МИЛЕНКО
СТОЈАНОВИЋ ДРАГИЦА
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
Ime/Име
1
6
2
12
9
3
4
5
7
8
10
11
13
14
15
16
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ИЛИЋ СИНИША
НИКОЛИЋ ГОРАН
ЈАНКОВИЋ ДАРА
Broj glasova
Број гласова
2.794
1.667
515
368
203
84
148
123
179
157
108
115
153
54
86
36
Broj glasova
Број гласова
1.374
448
185
63
ДЕУРИЋ НИКИЦА
3
48
ЛЕМЕЗ СРЂАН
4
50
ЈОЛОВИЋ БОЈАНА
5
63
ЈАГОДИЋ ЈОВАН
6
115
ЈАКШИЋ НИНОСЛАВА
8
111
КИКИЋ МИЛОМИР
9
50
ЕРКИЋ АЛЕКСАНДАР
10
55
КОСОРИЋ РАДМИЛА
11
92
ТАДИЋ ДРАГАН
12
44
ДИВОВИЋ МИЛОШ
13
57
БОБИЋ СЊЕЖАНА
14
19
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ПАВЛОВИЋ ВОЈИН
3
ГОЛИЈАН РАДОЈКА
2
ТОДОРОВИЋ МИЛЕНКО
1
БЛАГОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ
4
САВИЋ ВЛАДИМИР
9
ПРОТИЋ БИЉАНА
5
ЕЋИМОВИЋ МИЛОМИР
6
ЛИЛИЋ ЗОРАН
7
НИКОЛИЋ САНДРА
8
МИЛОШЕВИЋ ЈАДРАНКА
10
СТАНИШИЋ МИРЈАНА
11
ТОКАНОВИЋ МИРОСЛАВ
12
ПЛАНОЈЕВИЋ АДРИЈАНА
13
ДЕРИКОЊА ДРАГОЉУБ
14
ТОМИЋ ГОРАН
15
МАРЧЕТА ДАНКО
16
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ПЕТРОВИЋ ГОРАН
1
БОРОВЧАНИН ЗОРАН
10
ЛАЗИЋ ЖЕЉКО
3
ГВОЗДЕНОВИЋ ЦВЈЕТИН
13
ЛАСИЦА СИНИША
6
ФУРТУЛА ДИЈАНА
8
ВАСИЉЕВИЋ ГОРАН
4
ПОЊАРАЦ БРАНЕ
12
СПАЈИЋ ЗОРАН
7
ЧЕВРИЗ НИШИЋ ВЕРА
2
ТРИФУНОВИЋ БРАНКИЦА
5
МИШИЋ ДРАГИША
9
ВИДАКОВИЋ ЗОРА
11
БАЛТА ОЛИВЕРА
14
ШАКОТИЋ АНЂЕЛКО НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ШАКОТИЋ АНЂЕЛКО
1
834
765
741
474
222
100
162
94
135
77
147
98
96
167
78
73
Broj glasova
Број гласова
340
275
189
140
123
94
93
87
65
33
22
25
16
38
Broj glasova
Број гласова
14
Izabrani kandidati Izborna utrka 306
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE IZBORNA JEDINICA 6
Изабрани кандидати Изборна утрка 306
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗБОРНА
ЈЕДИНИЦА 6
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
JELAČIĆ ZAIM
1
26
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
RIKALO RADIVOJE
PARTIJA PRAVOG PUTA
Ime/Име
1
7
2
130
1
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PIZOVIĆ BAJRO
1
Broj glasova
Број гласова
5
Broj glasova
Број гласова
7
64
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BRANKOVIĆ OMER
1
SPAHIĆ IZET
3
ČAMDŽIĆ DŽENANA
5
SIJERČIĆ KASIM
4
GEGIĆ REDŽEP
6
VELIĆ ABIDA
2
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ZUBČEVIĆ DRAGANA
1
ŠOGOLJ NERMIN
3
BAŠIĆ ZARIFA
4
BAJRAKTAREVIĆ ENVER
10
HASEĆIĆ HEDAJETA
6
ČEČUR ZDRAVKO
2
BAŠIĆ FAIM
7
KRILAŠ EDINA
8
ŠARENAC MILAN
5
DURAN SUZANA
9
MILIKIĆ MILORAD
11
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MAŠIĆ FUAD
1
BAŠIĆ ASIM
12
HASKOVIĆ HALIM
3
BAJRAKTAREVIĆ RASIM
9
BUKVA NUSRET
7
KULELIJA SAFIJA
2
KULELIJA ESAD
6
PIŠMO MEHADA
8
TUTIĆ SABRIJA
4
POBRIĆ TIDŽA
5
ČIMPO HILMO
10
LIPA MULA
11
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ШАРАБА СЛОБОДАН
1
ЋЕБЕЏИЈА НЕЂО
12
ИЛИЋ НАДА
5
ЂОГОВИЋ БРАНИСЛАВ
4
ЗЕЛЕНОВИЋ ДОБРИВОЈЕ
6
РОСИЋ МИОДРАГ
3
ЈАГОДИЋ ИВАНА
8
МАРКОВИЋ МИРЈАНА
2
КОСТИЋ ЈАКША
7
МИЛУТИНОВИЋ РИСТО
9
ЛАЛОВИЋ ЛУКА
10
ГЛИГОРИЋ ЈЕЛЕНА
11
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
266
241
62
51
37
36
64
58
37
35
33
33
32
24
21
12
4
Broj glasova
Број гласова
139
68
68
64
57
46
46
39
38
36
34
34
Broj glasova
Број гласова
1.270
527
423
402
158
157
142
133
72
126
47
33
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
БАЋЕВИЋ СЛАВОЉУБ
1
ДАНГУБИЋ СЛАВКО
4
ИВАНКОВИЋ ПЕТАР
3
ЂЕРИЋ МИЉАН
9
ТУПЕША МИЛАН
7
МИЛИНКОВИЋ ДОБРИСАВ
6
СУБОТИЋ МИЉАНА
2
ГРУБАЧ АДРИЈАНА
5
МИШКОВИЋ МИЛОЈКА
8
ВУЈОВИЋ ВАСО
10
ШУТИЋ МАРА
11
БАРАНАЦ СРПКО
12
ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
607
468
456
205
136
113
91
38
56
50
50
68
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
РАДОВИЋ ВУКАШИН
1
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
25
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
МИЛАНОВИЋ ДРАГАН
1
ЈОКШИЋ БОЈАН
4
БЕЈАТОВИЋ БРАНКА
2
ОСТОЈИЋ МИРА
5
БЛАГОЈЕВИЋ МИЛАДИН
3
НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Ime/Име
17.12.2010.
НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
76
29
22
13
12
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЛАМБИЋ ДРАГАН
6
18
МИЛАДИНОВИЋ МИЛОЈКА
2
16
ШОГОЉ КЕМАЛ
9
9
МУХИЋ МУЂЕИМ
5
8
ПЕРКОВИЋ СЛОБОДАН
1
5
ШЕКАРИЋ ДРАГАН
3
5
ШЕКАРИЋ БРАНКА
4
4
КУСМУК МЛАДЕН
8
4
ЈЕВТИЋ МАРИНА
7
2
НАША СТРАНКА НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ЗДРАВКО
КРСМАНОВИЋ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
КРСМАНОВИЋ ЗДРАВКО
1
ПАПИЋ НЕМАЊА
3
ЕЛЕЗ ОЛИВЕРА
2
ФРЖОВИЋ ЗДРАВКО
6
ШАРЕНАЦ МИРОСЛАВ
4
ИЛИЈИЋ ДИЈАНА
5
БЕРЈАН БРАНИСЛАВ
7
БЕГЕНИШИЋ НАДА
8
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ВУЧУРЕВИЋ СЛАВКО
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ГОЛИЈАНИН АЛЕКСАНДАР
РАДОВИЋ РАДИВОЈЕ
АНТУНОВИЋ РАДОИЦА
МИЛОШЕВИЋ МИЛОРАД
СТАНИЋ САЊА
НОВОКМЕТ САЊА
ТАСИЋ БОГДАН
ГРАХОВАЦ МИРЈАНА
САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
1.302
584
436
205
186
101
28
40
Broj glasova
Број гласова
3
2.066
1
4
6
9
2
5
7
8
1.388
447
322
260
160
217
161
58
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
КОВАЧ ВАСКО
1
418
МАСТИЛОВИЋ ДЕСКО
3
78
РАДОВИЋ ЗОРАН
4
55
БЈЕКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
6
33
АНЂЕЛИЋ ДРАГАНА
2
21
ЂУРИЋ СТАНКА
5
12
ПОПАРА ГОЈКО
7
10
БОКУН БИЉАНА
8
28
КОЛАК ВАСО
9
10
МИЛЕТИЋ ПЕТАР
10
13
МИЛИЋЕВИЋ ДАЈАНА
11
28
МИЛОЈЕВИЋ ОГЊЕН
12
22
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ТАМИНЏИЈА ИЛИЈА
МАРИЋ ВЕЉКО
БОШКОВИЋ САША
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
СОРАЈИЋ ДРАГАН
ЧАНЧАР ЈЕЛЕНА
ВУКОВИЋ РАДОВАН
ПАПОЊАК АЛЕКСА
Broj glasova
Број гласова
12
1
9
6.292
5.952
3.959
4
5
3
7
2.962
2.659
2.456
2.401
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
ЛОНЧАРЕВИЋ ГОРАН
6
ТАДИЋ ЗОРИЦА
2
СЛАДОЈЕ РАДОМИР
10
ЂУРИЋ НАДА
8
КОМЛЕНОВИЋ САЊА
11
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
2.201
1.928
1.485
1.221
753
ПАВЛОВИЋ ТОМИСЛАВ
КРУЉ СЛАВИЦА
МИЛАНОВИЋ МАРИЈА
ПОПОВИЋ ЉИЉА
10
2
8
11
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MEMIĆ ABDULAH
KORČIĆ ASIM
MUHAREMOVIĆ DIJANA
MEMIĆ JASMINA
HAFIZOVIĆ ZEMKA
SIVIĆ HASAN
SIVIĆ VERNES
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
1
3
2
5
7
4
6
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
УНКОВИЋ МИЛИМИР
1
241
ГОВЕДАРИЦА МИЛОРАД
6
37
МИЛОШЕВИЋ РИСТО
3
31
КАРАНОВИЋ СНЕЖАНА
5
26
САМАРЏИЋ МИЛАН
4
24
МАРКОВИЋ ЈАДРАНКА
2
15
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
Ime/Име
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
МРДИЋ СЛОБОДАН
ВУКОТИЋ МОМЧИЛО
СТОЛИЦА ВУКАШИН
МУЧИБАБИЋ РАДОСЛАВ
ЖДРАЛЕ ЗОРИЦА
ТАСОВАЦ АНА
ДУЧИЋ СЛОБОДАН
ШКИПИНА БАТИНИЋ ДАНИЈЕЛА
МАРИЋ ДАНА
ОКУКА СЛОБО
КУЈУНЏИЋ ГОРАН
ПАВЛОВИЋ ЖАРКО
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
1
3
6
7
2
11
4
5
8
9
10
12
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
614
555
236
167
164
163
78
78
44
34
92
38
Broj glasova
Број гласова
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ДУНЂЕР ДРАЖЕН
3
ЂУКОВИЋ ГОРАН
1
РИСТИЋ ДРАГАН
4
ШУПИЋ ПРЕДРАГ
9
ОБРАДОВИЋ ГОРАН
12
ЈАХУРА ДАНИЛО
6
УКРОПИНА ЉИЉАНА
2
ПЕТРОВИЋ НЕВЕНКА
5
ПАРАНОС РАДЕ
7
ФУНДИЋ ЉЕПОСАВА
8
ТАСИЋ ЉУБИНКО
10
КОВАЧ МАРИЈА
11
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
БОЉАНОВИЋ СЛАВКО
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
РАЈАК РАТО
БАБИЋ ДРАГАН
КУРЕШ МОМЧИЛО
НИКОЛИЋ ЗОРАН
ВУКОВИЋ РАДОСЛАВ
ЏЕЛЕТОВИЋ АЛЕКСАНДРА
МИЛИЋЕВИЋ КОСТА
693
405
258
164
132
130
112
83
66
54
47
78
Broj glasova
Број гласова
3
1.189
4
1
6
12
9
5
7
1.125
780
616
518
452
352
348
216
202
94
142
Изабрани кандидати Изборна утрка 201
СКУПШТИНА КАНТОНА 1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HAJDAROVIĆ ESAD
1
BEGANOVIĆ MUHAMED
3
JOGIĆ SANIMIR
7
RAHMANOVIĆ MUHAMED
6
HADŽIĆ ĆAZIM
4
TOPIĆ ZUHDIJA
9
JAHIĆ SUZANA
2
BOSNIĆ EMINA
25
MUREŠKIĆ HATIDŽE
11
BEĆIRSPAHIĆ MIRELA
8
ĐULIĆ IZUDINA
5
ŠAHINOVIĆ RASIM
18
KOSOVIĆ MUHAREM
12
BAŠIĆ HUSEIN
13
MAŠIĆ EDINA
17
DURGUTOVIĆ SENADA
14
HODŽIĆ RIFAT
24
ARNAUTOVIĆ KASIM
19
BEĆIRSPAHIĆ MUJAGA
21
ABDIĆ BEKIR
15
BABAČIĆ HAKIJA
16
JASKIĆ ŠERIF
10
HODŽIĆ NERMINA
20
ŽERIĆ ANITA
23
KESEROVIĆ HUSE
22
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
Ime/Име
65
Izabrani kandidati Izborna utrka 201
SKUPŠTINA KANTONA 1
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
ГОВЕДАРИЦА ВУКОТА
1
4.141
КОЈИЋ МИРОСЛАВ
4
2.600
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
БОШЊАК ГОРАН
9
2.106
ПЕРИШИЋ НИКОЛА
7
1.608
ВАСИЉЕВИЋ ЈОВАН
6
1.544
БУДИНЧИЋ ВЕСКО
12
1.282
КОВАЧ МИЛАН
10
1.223
МАНДИЋ МИРЈАНА
8
1.098
ГРУБАЧ МИЛАН
3
1.054
МИРКОВИЋ СУЗАНА
2
548
СТАНИЋ ДАНИЈЕЛА
5
643
ШОТРА ВЕСЕЛИНКА
11
244
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА И ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ
ПЕНЗИОНЕРА
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
MULALIĆ ADMIL
ABDIĆ JELENOVIĆ ELVIRA
ŠKRGIĆ MUHAMED
DOLIĆ ISMET
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BEGANOVIĆ MIRVET
ELEZOVIĆ NURIJA
KNEŽEVIĆ MIODRAG
TRALJEŠIĆ ZAIM
KAJTAZOVIĆ ELVEDINA
KENDIĆ MEVLUDIN
MAŠINOVIĆ ZUMRET
BEGANOVIĆ HAKIJA
MAKIĆ AMELA
HUSKIĆ EDINA
BAŠIĆ FIKRET
ŽUTIĆ ELMER
ALIBEGIĆ AIDA
DIZDAREVIĆ ENVER
ALIBEGIĆ VELDINA
KERANOVIĆ EDINA
ČOVIĆ ESAD
GRBIĆ BRANKO
ALIČEVIĆ HUSEIN
KADIĆ IZET
NADAREVIĆ HASNIJA
Broj glasova
Број гласова
111
64
47
47
45
39
31
Broj glasova
Број гласова
237
205
134
114
109
108
97
83
82
77
74
72
69
67
67
61
61
60
57
56
56
56
52
52
47
Broj glasova
Број гласова
1
2
3
15
8.465
3.270
2.849
1.678
13
33
4
23
14
17
31
19
5
8
20
6
11
9
22
18
25
7
10
12
16
1.665
1.549
1.504
1.445
1.319
1.318
1.290
1.199
1.151
1.148
1.140
1.044
1.008
1.007
913
887
813
783
682
626
691
66
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
SARAČEVIĆ SALKO
21
MURATOVIĆ NIHAD
24
RIZVIĆ ADNANA
26
KADIĆ MERSIDA
27
GABELJIĆ ELVIR
28
FERIZOVIĆ HAJRUDIN
29
NOVAKOVIĆ MILE
30
ĆERIMOVIĆ AIDA
32
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
648
508
622
497
608
514
560
633
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
IBRAHIMOVIĆ EMIN
1
32
DEDIĆ SAMIR
3
21
MARČETIĆ BAHRA
2
11
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
GRGIĆ FRANJO
1
KLARIĆ BRUNO
3
ŽIVKOVIĆ NIKOLINA
2
ĆURIĆ KRISTINA
7
PRŠA DARKO
6
KLARIĆ SVJETLANA
16
BAŠIĆ DANICA
11
ŠIMIĆ MARKO
9
PETROVIĆ VALENTINA
14
JURIĆ TOMO
12
ŠKRIPIĆ ŽELJKO
8
ĆURIĆ ZVONIMIR
10
JAREB ANA MARIJA
18
KLEPIĆ MILAN
13
JANKOVIĆ DRAGANA
21
VUKOVIĆ VALENTINO
24
DUJMOVIĆ PERO
28
BUBULJ MARIJA
5
VUKOVIĆ MARIJA
27
VUJIĆ EROL
19
ŠOMIĆ DŽAFER
20
BALINOVIĆ FRANJO
4
KASIĆ DAMIR
15
JURIĆ AUGUST
17
NERALIĆ MATE
22
DUJMOVIĆ ANA
23
MAJSTOROVIĆ JOSIP
25
VUKOVIĆ VLADO
26
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 HDZ 1990
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
JURIĆ ROMAN
PRŠA STIPE
ĆURIĆ DANIJELA
HSP BIH
Ime/Име
1
3
2
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
JURČEVIĆ JOZO
1
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
225
129
89
86
83
75
73
69
66
65
64
62
60
58
57
54
54
51
48
46
44
40
42
38
27
39
42
39
Broj glasova
Број гласова
531
118
62
Broj glasova
Број гласова
5
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HAJDAREVIĆ AIDA
1
7
ĆOSIĆ NEĐAD
2
3
MAHMUTOVIĆ DEMIRA
3
2
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PJANIĆ SEAD
BEGANOVIĆ MURSEL
ŠABIĆ MIRSAD
RADOŠEVIĆ ZORAN
ZIRIĆ BAHRIJA
SMAJIĆ ALMIR
1
15
4
3
2
7
Broj glasova
Број гласова
331
175
139
106
97
89
130
17.12.2010.
KREŠTIĆ ELMA
11
BALIĆ GORDANA
5
ROSKOVIĆ VERICA
8
TOPIĆ ZLATAN
12
KORIČIĆ ISMET
9
RUŽNIĆ AZRA
27
TERZIĆ ASIM
6
BUDIMIR JANDRIJA
10
ŠABIĆ ADNAN
28
HODŽIĆ EDHAM
20
ANGIREVIĆ VELIBOR
13
MUJIĆ ARMINA
14
HRNJICA ESAD
16
PAJIĆ DELINA
17
BRDAR ELVIS
18
SALIHODŽIĆ IZEDINA
19
IČIĆ ASIM
21
KAPIĆ AMIR
22
VITEŠKIĆ EMINA
23
HIDIĆ ERMINA
24
KAPIĆ NAILA
25
DEDIĆ SADET
26
FAJKOVIĆ HAMDO
29
GUTEŠA BOBA
30
KAZAZ ALVIN
31
KOVAČEVIĆ NEBOJŠA
32
BAJRIĆ JASMIN
33
NS R ZA BOLJITAK, KSPP, E 5 I LDS ZAJEDNO ZA USK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
PONJEVIĆ HASAN
DURIĆ DEJAN
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HASANOVIĆ AMELA
HASIĆ SANIL
VELADŽIĆ MIRZET
MALKOČ RASIMA
POLJAK SALIH
HASANOVIĆ SELMO
ALEŠEVIĆ SANELA
BEŠIREVIĆ HALIL
FOČAK NAILA
BAJREKTAREVIĆ ENVER
HODŽIĆ ŠUHRET
MESIĆ ZAHARIJE
HORVAT BORIS
HADŽIĆ AIDA
NESIMOVIĆ HASAN
MUJIĆ FEHIMA
OMERČIĆ SADET
HIRKIĆ ASIMA
JAKUPOVIĆ FADIL
ĆUFUROVIĆ AMIR
ALIČIĆ MUHAMED
NALIĆ SEMIRA
MENZIL ĐASIM
ALIBABIĆ ŠEJLA
KAČAR ZEĆO
BAŠIĆ NERMIN
DŽAJIĆ EMSUD
MULALIĆ MENSUD
ŠABIĆ ALMA
BOŽIĆ EMIL
HARAMBAŠIĆ NERMANA
PARTIJA PRAVOG PUTA
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
3
12
2.844
1.968
13
1
20
2
18
32
19
33
25
6
30
21
5
4
7
8
9
10
11
14
15
16
17
22
23
24
26
27
28
29
31
1.750
1.020
812
792
653
610
491
450
446
399
384
384
328
146
262
200
184
157
99
235
101
34
35
65
141
212
78
33
54
41
66
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SULJKANOVIĆ ADMIR
1
GORINJAC ZEMIRA
2
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
IZABRAN/ИЗАБРАН
BEĆIRBEGOVIĆ NERMIN
VELADŽIĆ SAFET
87
86
85
79
77
72
69
63
62
61
40
46
48
51
47
31
45
53
36
42
37
51
31
42
33
40
36
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
1
12
58
56
Broj glasova
Број гласова
1.339
924
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HALILOVIĆ NISVET
15
HARBAŠ HARIS
20
ABAZOVIĆ SAMIR
3
MAKIĆ AMIR
4
PAŠIĆ HUKANOVIĆ ELMA
8
SPAHIĆ ADMIR
10
DIZDAREVIĆ AZRA
5
KORLAT SELVIR
26
ČEKIĆ ADNAN
21
BAKRAČ DRUŽIĆ IRMA
11
BAJRIĆ DRAGANA
2
DOMAZET EDIN
7
EMRULOVIĆ ŠEMSUDIN
6
ŠAHINOVIĆ SEJAD
18
KAPIĆ MERIMA
30
BRATIĆ EDIN
13
LIPOVIĆ MELISA
22
REMETIĆ IRMA
31
HALKIĆ EDINA
19
BORIĆ MUHAMED
32
BRKIĆ HASAN
9
MUŠANOVIĆ SAMIR
29
ALIBABIĆ MENITA
25
VELAGIĆ HARISA
16
ABAZOVIĆ SENADA
28
PAVIĆ VINKO
17
DŽAFEROVIĆ FIKRETA
14
BRATIĆ MIREL
27
SALIHOVIĆ ASMIR
24
SUBAŠIĆ EDIS
23
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
BAŠAGIĆ ESAD
3
HUŠIĆ NIJAZ
15
HODŽIĆ DAMIR
1
MULALIĆ KASIM
6
ROŠIĆ HUSEIN
24
KAMBER ASIM
16
KADIĆ SEAD
12
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
JUSIĆ HADIS
25
KALJIKOVIĆ MIRSAD
28
JUSIĆ NISVET
18
EGRLIĆ AHMET
9
BAŠAGIĆ EDIN
21
DELALIĆ AIDA
11
MAHIĆ SANEL
13
MAJETIĆ AIDA
26
KASIĆ ĆAZIM
4
IMŠIREVIĆ REFIK
33
BURNIĆ ŠARČEVIĆ JASMINKA
2
SEFEROVIĆ MENSUR
27
KANANOVIĆ SENAD
19
IČANOVIĆ ILFAD
22
ALDŽIĆ MAIDA
17
HASANOVIĆ JASMIN
30
OSMIĆEVIĆ MEHMED
31
MUJADŽIĆ SELMA
29
ŠANTIĆ TANJA
8
ZUKIĆ DURSUMA
23
ALAGIĆ EJUB
7
MILJEVIĆ DESANKA
5
JUKIĆ HUSE
10
SELMAN HALIDA
32
ŠABIĆ SADETA
14
KAPIĆ SENADA
20
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
IZABRAN/ИЗАБРАН
HODŽIĆ FARKO
LJUBIJANKIĆ MIRA
MUSLIĆ ALBIN
PROŠIĆ EKREM
TATLIĆ EMIR
PRŠA IVAN
LONIĆ MLADEN
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
1
2
3
4
9
7
8
893
868
860
794
788
787
754
688
676
673
637
620
591
589
585
574
554
544
535
526
498
494
489
469
468
466
466
459
454
424
Broj glasova
Број гласова
7.561
5.314
4.826
4.821
4.274
4.099
3.713
3.692
3.660
3.589
3.570
3.539
3.141
2.854
2.752
2.657
2.526
2.434
2.242
2.199
2.152
2.147
2.111
2.089
2.017
1.860
1.851
1.714
1.705
1.704
1.667
1.641
1.606
Broj glasova
Број гласова
6.501
4.595
4.562
3.923
3.707
3.649
3.498
130
67
ZUKANOVIĆ NEDŽAD
16
3.001
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DELLAMEA REDŽIĆ ZORICA
6
2.792
DERVIĆ MUHAMED
15
2.719
BEKTAŠEVIĆ SABINA
5
2.654
JAKUPOVIĆ HAJRUDIN
19
2.425
SULJIĆ SULJO
31
2.297
DŽAFIĆ ADIS
22
2.286
ČATAKOVIĆ MUSTAFA
10
2.250
BEŠIĆ ĐEMAL
30
2.151
SADIKOVIĆ IZET
12
2.122
DEMIROVIĆ ENES
18
2.109
BAJRIĆ SELVEDIN
33
2.078
ČAVLOVIĆ IVANA
11
2.008
ŠTRKLJEVIĆ EMINA
23
1.908
ĆEHIĆ INDIRA
17
1.841
BAIER TEDI
24
1.775
ŠAHINOVIĆ SUVAD
27
1.766
SULJIĆ JASMINA
20
1.753
FAJKOVIĆ MUSTAFA
25
1.712
ČELIKOVIĆ SMAIL
13
1.682
DEJANOVIĆ RENATA
32
1.635
HASIĆ IVANKA
29
1.623
PAŠIĆ RADOJKA
14
1.614
OMANOVIĆ DAMIR
28
1.581
STANIVUK ELVIRA
26
1.506
MUJADŽIĆ RUSMIR
21
1.368
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SELMANOVIĆ MIRSAD
1
ORAŠČANIN IBRAHIM
7
MALKOČ RABIJA
2
KADIRIĆ TEUFIK
4
SARIĆ IRMA
5
SADIKOVIĆ FUAD
10
BAJRIĆ ELVIS
24
ČAVKIĆ MUHAREM
9
DIZDAREVIĆ HAMDIJA
3
KARABEGOVIĆ ENA
20
SUBAŠIĆ HAJRUDIN
18
KOMIĆ SENAD
12
GOLIĆ MEVLIDA
28
OMIĆ JASMINA
6
FETAH REKIĆ ENISA
8
ŠARGANOVIĆ MERIMA
11
TOPIĆ MIRSAD
13
HADŽIĆ ELVIR
14
HANDANAGIĆ ASIM
15
LJUBIJANKIĆ LARISA
16
ČELAN IVICA
17
DIZDARIĆ SEAD
19
ĆORAGIĆ HASAN
21
MALKOČ NIJAZ
22
VELIĆ NAIDA
23
MEMAGIĆ NERMIN
25
PAUNOVIĆ ANELA
26
TARTIĆ HARIS
27
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
398
118
104
95
91
86
80
77
74
61
57
56
54
49
42
52
36
35
33
46
32
31
32
46
38
40
35
32
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
EMRIĆ JASMIN
HADŽIPAŠIĆ ADMIR
HALILOVIĆ HAJRUDIN
BAJREKTAREVIĆ JUSUF
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BEGANOVIĆ MUJO
BEŠIREVIĆ MUHAMED
HADŽIPAŠIĆ ASMIR
SAMARDŽIĆ DEJAN
BEGANOVIĆ SABINA
BOTONJIĆ JUSUF
OSMANČEVIĆ ALDINA
DURANOVIĆ SAMIR
KULOSMAN FERID
OSMANAGIĆ REUF
DELIĆ NIJAZ
MELIĆ JASMINA
Broj glasova
Број гласова
1
12
3
19
4.920
3.608
3.338
3.180
18
30
24
13
2
31
20
10
9
28
6
8
2.843
2.474
2.453
2.366
2.170
1.803
1.799
1.744
1.561
1.548
1.455
1.439
68
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
MISALJEVIĆ MEJISA
KEŠKIĆ SENITA
ALDŽIĆ AMEL
DŽAJIĆ AMIR
HADŽIĆ NEDŽAD
KRUPIĆ ELVIRA
KARABEGOVIĆ ELVIN
MUSIĆ TEVHIDA
SULEJMANAGIĆ FUAD
ŠAHBAZOVIĆ ALMIR
ALIHODŽIĆ SADIJA
HODŽIĆ ALMA
MEŠANOVIĆ DŽANA
BAKIJA RAZIJA
ERDIĆ IBRAHIM
LEMEŠ JASMIN
SADIĆ REMZIJA
STRANKA KOKUZA SKOK
Ime/Име
26
14
22
33
25
17
4
11
7
27
5
29
23
32
21
16
15
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DIZDARIĆ MEŠA
1
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
1.383
1.379
1.350
1.197
1.188
1.188
1.187
1.181
1.093
1.033
1.024
995
992
988
933
913
874
Broj glasova
Број гласова
198
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HADŽIHAJDAREVIĆ BEHIJA
1
234
HUSKIĆ FIKRET
2
120
ĆOSIĆ ŠERIF
3
89
HAVIĆ DŽEHVA
4
82
HALKIĆ SAFET
6
80
VOJIĆ HASAN
18
79
SULEJMANAGIĆ MUSTAFA
5
67
ŠARIĆ HUSEIN
8
65
ĐOGIĆ FATIMA
7
63
MAHMUTOVIĆ SULEJMAN
11
62
BUŽIMKIĆ SUADA
10
61
BAJRIĆ FEHIM
17
61
PUŠKAR MERSIJA
13
56
DEDIĆ KEMAL
14
56
DEKIĆ MILOŠ
9
50
MATIJEVIĆ RADE
15
46
BAJREKTAREVIĆ EKREM
12
45
ISIĆ MURADIJA
16
40
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DUKIĆ FIKRET
1
DIZDAREVIĆ NERMINA
2
ALAGIĆ ZUHDIJA
6
ABDIĆ EKREM
7
ŠIMIĆ MILE
3
SARAČEVIĆ HUSE
4
SARAČEVIĆ DELISTA
8
ĆERIMOVIĆ MEHO
9
TORIĆ SAĆA
5
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
VELADŽIĆ ŠEFIK
BAHTIĆ MINE
KAZIĆ SULEJMAN
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BEJDIĆ DIKA
EMINIĆ EDHAM
KRUPIĆ EDITA
TALIĆ MEHO
VELIĆ MELHIJAD
VELADŽIĆ SUVAD
BABIĆ MUHAMED
KOZLICA ŠEMSUDIN
HADŽIĆ BAJAZID
OMANOVIĆ VAHID
HUSETIĆ SENAD
Broj glasova
Број гласова
62
45
18
13
13
13
12
12
10
KVRGIĆ DEDO
26
MUSTAFIĆ ALDIJANA
7
ŠABANOVIĆ ENIS
21
KASUMOVIĆ MUHAMED
14
ALIJAGIĆ DINO
20
DRAGANOVIĆ MERIMA
19
EMINIĆ ENES
33
KADIĆ HAJRUDIN
27
ČAUŠAGIĆ REMZO
18
MAJSTOROVIĆ KADIR
29
MILJKOVIĆ NURIJA
11
SULEJMANOVIĆ VAHIDA
16
HUREMAGIĆ HATIDŽE
22
DRAGANOVIĆ SEJAD
30
ARAPOVIĆ SEMIRA
28
ŠAHINOVIĆ SANDRA
10
HADŽALIĆ RUKIJE
13
BRKIĆ EDISA
25
ŠEHOVIĆ ALIJA
32
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
2
4
8
2.494
1.427
1.390
1
17
31
15
3
5
9
23
6
24
12
1.385
1.145
1.067
1.010
928
889
866
729
723
717
693
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BEŠIĆ KASIM
4
VOJIĆ SELVER
3
VUKOVIĆ BERNARDO
1
REDŽEPAGIĆ EDHEM
13
HODŽIĆ MIRHAD
9
ŠABIĆ ŠEJLA
5
DELIĆ JASMINA
2
OSMANKIĆ JASMIN
10
ŠKERIĆ BELMA
6
ŠEHIĆ ASIMA
8
HUSETIĆ IRMANA
11
BAJRIĆ SELVIR
7
MEHIĆ SAFET
12
ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MEMAGIĆ IRMA
1
MEMAGIĆ ARMINA
3
MUHAREMAGIĆ ERMIN
4
MEMAGIĆ HALID
5
MARIĆ BOŠKO
2
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
17.12.2010.
675
674
668
647
623
595
594
574
529
523
479
478
477
474
466
441
441
394
366
Broj glasova
Број гласова
97
81
62
59
38
36
33
30
25
23
23
21
20
Broj glasova
Број гласова
8
5
5
4
3
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ЧОРОКАЛО СЛАВКО
1
55
ЧОРОКАЛО ЉИЉА
4
25
ПОПОВИЋ ОСТОЈА
5
24
ЛАТИНОВИЋ ЛЕНКА
2
24
СТУПАР УРОШ
6
22
КЕСИЋ МИРКО
3
21
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ДОШЕН ДУШАН
БАЊАЦ ПЕРО
ОСТОЈИЋ МИЛОВАН
КЕРКЕЗ НИКОЛИНА
БАБИЋ МИРЈАНА
КЕЦМАН МИЛКАН
ШЕВО ДРАГАН
ВУЧКОВИЋ МАРИЦА
ВУЈНОВИЋ САЊА
ПРАШТАЛО ДРАГО
ЈЕЛИЧИЋ ДРАГАН
ЋОСИЋ МИРКО
РОНЧЕВИЋ БРАНКА
РАДИЋ МИЛАН
НЕДИМОВИЋ МИЛКА
ПАЂЕН ГОЈКО
1
3
12
16
2
13
10
11
5
7
6
4
8
15
14
9
Broj glasova
Број гласова
590
282
183
161
150
145
126
125
112
112
104
104
94
93
91
86
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ДУБАЈИЋ РАТКО
ДОШЕНОВИЋ МИЛАН
АТЛАГИЋ ДУШАНКА
Broj glasova
Број гласова
1
3
2
10
10
5
Izabrani kandidati Izborna utrka 202
SKUPŠTINA KANTONA 2
Изабрани кандидати Изборна утрка 202
СКУПШТИНА КАНТОНА 2
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
AHMETOVIĆ HAJDO
1
DŽAFEROVIĆ ZERINA
2
KOSOVAC BAHRIJA
4
OMIĆEVIĆ SENAHID
6
BERBIĆ DAMIR
3
SUBAŠIĆ SAFETA
8
ŠABANOVIĆ ZULFIK
9
DAJANOVIĆ DIANA
5
MUJKANOVIĆ ESAD
7
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
21
10
5
4
4
3
3
2
2
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MILIČIĆ PETAR
1
12
VLADISAVLJEVIĆ TIJANA
2
4
NURKIĆ JASIM
3
3
DOMINKOVIĆ JOSO
7
3
SULJIĆ HAZIM
9
2
LOVRIĆ JOSIPA
10
2
ARLOVIĆ IVO
4
1
DERVIŠEVIĆ SANELA
5
0
MUJIĆ MEVLUDIN
6
0
PAČUKOVIĆ VAJIDA
8
0
KOČIĆ SENA
11
1
MUMINOVIĆ MUHIDIN
12
0
KAMBEROVIĆ HASNIJA
13
1
ČOLIĆ VASVA
14
0
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
MATANOVIĆ MIJO
1
VUKIĆ RUŽICA
2
ORŠOLIĆ MARIJAN
10
ŽUPARIĆ BLAŽ
3
DELIĆ ĐURO
7
ĆOŠKOVIĆ ŽELJKO
4
BRKIĆ MATO
20
MARKOVIĆ JOSO
12
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
VIDOVIĆ JOSIP
9
ĆULAP NADA
5
KAMENJAŠ MARKO
17
ILIĆ ILIJA
18
MIŠKOVIĆ MILICA
8
VINCETIĆ STANKO
6
RADIĆ PERO
13
DOMINKOVIĆ SUNČANA
14
PUDIĆ JOZO
24
PILJIĆ RUŽA
11
MIKIĆ TUNJO
23
PRGOMET MARIJANA
22
PEJIĆ LJILJA
19
BENKOVIĆ TOMISLAV
15
KOVAČEVIĆ IVO
21
LEŠIĆ PETRIĆ BRANKICA
16
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 HDZ 1990
Ime/Име
IZABRAN/ИЗАБРАН
DAMJANOVIĆ PEJO
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
1
2.205
1.289
1.212
1.143
1.021
976
879
845
783
756
750
720
708
694
684
624
597
591
572
531
519
507
390
317
Broj glasova
Број гласова
1.232
ORŠOLIĆ MARIJAN
BRAŠNIĆ MATO
JURKIĆ MARIO
ZEČEVIĆ JURO
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ORŠOLIĆ MARIJA
JELUŠIĆ IVO
ĐORDIĆ ANĐA
BAOTIĆ PERO
BAOTIĆ KATA
BRAŠNIĆ DARKO
ZEČEVIĆ DRAGO
VUKOVIĆ SNJEŽANA
BABIĆ BERISLAV
ZLATAREVIĆ IVO
MIJIĆ IVO
BRAŠNIĆ RUŽICA
ŽIVKOVIĆ IVO
RUKAVINA NADA
DŽOJIĆ ALEKSANDAR
ČAMBER KATARINA
ANĐELIĆ MARIJAN
HARAMBAŠIĆ BOJANA
IVANKOVIĆ MARIO
HSP BIH
Ime/Име
795
683
639
542
17
7
8
16
2
15
18
14
13
9
12
23
19
11
21
5
10
20
22
517
463
418
377
355
351
346
339
328
322
309
275
268
241
226
172
174
149
166
Broj glasova
Број гласова
1
187
9
7
2
12
15
3
19
17
5
6
4
8
10
11
13
14
16
18
20
21
22
185
180
85
58
44
41
35
33
31
30
11
11
6
8
22
11
20
19
8
19
10
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
MIKIĆ ILIJA
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BUDIMIĆ ZORAN
MARTINOVIĆ JOSO
ĆOŠKOVIĆ ALEN
DOMINKOVIĆ IVO
MARKOVIĆ ĐURO
STANIĆ ANA
MIŠKOVIĆ MARIJAN
LUCIĆ JELENA
PARADŽIK MARKO
JELUŠIĆ ILIJA
MARKOVIĆ JOSIP
ŽIVKOVIĆ MARICA
MAROŠEVIĆ LJUBICA
PEJIĆ KATARINA
VINCETIĆ MARIJAN
KUVAČ MARKO
BILIĆ LJILJANA
ROŠIĆ MARIJAN
LUCIĆ MARKO
KRIŠTIĆ ILIJA
MIŠKOVIĆ JASMINA
ŽUPARIĆ PAVO
69
24
6
4
3
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ANDAČIĆ MARTIN
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BLAŽEVIĆ JOZO
BILUŠIĆ IVO
BRICA ANKICA
SUHALJ SLAVKO
HRNJKAŠ DRAGO
KOPIĆ MARIJAN
JELUŠIĆ IVO
BLAŽEVIĆ ANA
MAŠIĆ JURKA
TOPIĆ DJURO
MARŠIĆ DARKO
MAJIĆ ANTONELA
NEDIĆ MATO
KALAPURIĆ MARGARETA
KOPIĆ TOMO
TIPURA RUŽA
MIŠKOVIĆ SILVESTAR
BARIŠIĆ STJEPAN
STANKOVIĆ KATICA
LUKAČ MARKO
ARLOVIĆ SANELA
HSS NHI
Ime/Име
130
Broj glasova
Број гласова
1
231
10
7
4
11
6
3
15
2
5
24
21
17
8
9
12
13
14
16
18
19
20
22
165
164
105
68
56
47
46
45
42
39
38
37
21
29
22
22
11
25
28
21
28
21
70
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
SULJIĆ ESADA
23
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
13
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
JURIŠIĆ BARIŠA
1
170
PETRIĆ PERICA
3
147
PANIĆ MARKO
7
45
BREZONJIĆ ANĐELA
2
41
LUKAČ KAJA
5
34
MATIĆ ANKICA
6
24
KLAIĆ ZVONIMIR
4
20
MIŠKOVIĆ FRANJO
8
19
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PETROVIĆ ILIJA
DOMINKOVIĆ IVANA
PERIĆ KATA
ŽIVKOVIĆ IVAN
ĐURČEVIĆ NIKOLA
KNEŽEVIĆ IVO
POSAVSKA STRANKA
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
1
2
4
5
6
3
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
21
7
7
5
5
5
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
SUŠILOVIĆ NINOSLAV
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ŽIVKOVIĆ ELVIS
11
KESIĆ ĐURO
9
ŽIVKOVIĆ MATO
5
ORŠOLIĆ CHRISTIAN
6
ŽIVKOVIĆ JOSO
14
JURKIĆ TOMO
22
ŠANTOR ANĐELKA
2
MARTIĆ GORAN
23
DUJMENOVIĆ PETAR
3
KLAIĆ JOSO
18
VILIĆ PAVO
15
LEKO JELENA
12
JAZVIĆ MLADEN
7
SARVAN SAMIRA
19
KODŽOMAN IVANKA
4
MIJIĆ KREŠIMIR
16
VINCETIĆ OLIVERA
8
TANKA ANTONIJA
10
TUNJIĆ VJEKOSLAV
13
BENKOVIĆ SLAVICA
17
KOTURIĆ ĐURO
20
KLAIĆ SUZANA
21
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ĐULOVIĆ ENES
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BEŠIREVIĆ REŠIDA
AHMETOVIĆ SENAD
KUKULJEVIĆ ELDINA
DUMONJIĆ MUNIR
KIČIN ZIKRIJA
ALJUKIĆ ALEN
KABAKLIĆ ASMIR
KIČIN SELMA
HALILOVIĆ HASAN
AGOVIĆ MEHMED
HADŽISPAHIĆ MUJAGA
KOČIĆ ELVIR
KOČIĆ SADETA
ZLATKIĆ ESMIR
ČEHAJIĆ EMINA
HEĆIMOVIĆ IBRAHIM
ZEČIĆ LIMUNA
127
101
100
100
95
87
80
62
58
50
49
43
42
41
37
35
22
30
29
27
20
25
1
225
2
4
3
5
18
12
8
11
9
13
10
16
14
6
7
15
17
119
113
107
76
74
61
57
51
47
45
41
40
33
33
32
32
24
Broj glasova
Број гласова
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
639
633
491
440
389
250
172
157
146
133
130
124
118
114
73
89
92
73
75
78
45
63
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
JUPIĆ MUSTAFA
3
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BABIĆ FIKRETA
4
BEGIĆ MATO
1
KOVAČEVIĆ BOJAN
5
OMERBAŠIĆ AZRA
11
SUBAŠIĆ DAMIR
7
MUSIĆ HAJRIJA
2
MIKULIĆ ILIJA
9
DEVEDŽIĆ REFIK
10
ISIĆ SELMA
8
MEHIĆ ZEMIRA
18
SUBAŠIĆ BAHRIJA
15
KNEŽEVIĆ JELENA
13
HODŽIĆ MEHIĆ NEDŽAD
21
GALIĆ BENKO
6
ČAVALIĆ IMELIN
14
DELIĆ SENADA
16
HAMZIĆ MEHMED
19
MILIČIĆ ĐURO
12
MATANOVIĆ JOZO
17
KAMBEROVIĆ SABINA
20
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
KUSUR ALIJA
1
OSMANOVIĆ ANES
4
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SALKANOVIĆ ENES
3
REDŽEPOVIĆ TAHIR
20
PUZIĆ MUJO
9
OSMANOVIĆ ZLATKO
10
AHMETOVIĆ NAĐA
5
HODŽIĆ MEHIĆ SUAD
6
SEJDIĆ SAFETA
2
DŽAKIĆ SALIH
21
TERZIĆ SENAD
13
OMERBAŠIĆ ADMIR
7
POBRIĆ ANELA
11
NURKIĆ TAJIBA
22
TOPOLOVIĆ INDIRA
8
ŠOGOROVIĆ PREDRAG
12
PUZIĆ BEHREMA
14
BIKIĆ SAMIR
15
ČAUŠEVIĆ ŠEFKET
16
ŽEPČAN IRNELA
17
MAGLAJČETOVIĆ ŠEFIK
18
ŠALDIĆ MUNIBA
19
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
198
17.12.2010.
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
390
219
179
152
125
124
121
114
92
84
82
80
78
75
71
68
65
55
50
51
48
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DERVIŠEVIĆ HUSEIN
1
PERIĆ MIRKO
3
SALKANOVIĆ DERVIŠ
6
KARAHODOVIĆ KATA
2
SELIMHODŽIĆ MEHMED
4
SENKOVIĆ FATIMA
5
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DELIĆ REFIK
1
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
GARIĆ NUHAD
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KARIĆ ILHAN
TVICA ZIJAD
20
14
13
11
10
8
Broj glasova
Број гласова
10
Broj glasova
Број гласова
1
331
8
3
81
78
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
SALKANOVIĆ NIJAZ
6
RAMČEVIĆ ŠEFIK
4
OMIĆEVIĆ SANEL
10
HADŽIDEDIĆ EMINA
2
DELIĆ ZIJADA
12
REDŽEPOVIĆ SATKA
5
ČENGIĆ ZARFUDIN
13
ŠALDIĆ SAMIR
19
TUKULJ NATISA
7
ZOLOTIĆ SUNČICA
9
BEŠIREVIĆ BAKIR
11
OMERBAŠIĆ AMIR
14
DŽANANOVIĆ AZEMINA
15
PEPIĆ MUHAMED
16
ČAVALIĆ RAMO
17
DUBRIĆ RASMA
18
PUZIĆ HAJRUDIN
20
ČAMDŽIĆ SUVADA
21
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
IVETIĆ DAMIR
ZOLOTIĆ SALADIN
SLABIĆ VAHIDA
DELIĆ ELDIN
DŽANANOVIĆ JASMINA
HEĆIMOVIĆ ESAD
KOSOVAC MIRZA
HADŽIEFENDIĆ MELITA
ZILIĆ SAFET
KRŠIĆ BOŽIDAR
MEHMEDOVIĆ MELDINA
BAJRIĆ HASAN
75
59
53
43
33
32
30
28
15
23
23
24
22
18
22
22
16
11
Broj glasova
Број гласова
1
6
2
3
4
5
7
8
10
9
11
12
104
27
25
15
15
15
15
12
11
9
5
7
Izabrani kandidati Izborna utrka 203
SKUPŠTINA KANTONA 3
Изабрани кандидати Изборна утрка 203
СКУПШТИНА КАНТОНА 3
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
AVDIĆ AZRA
MEŠIĆ FADIL
DEDIĆ MUAMER
ALAJBEGOVIĆ ŠEMSA
SENKIĆ DANIJEL
GLAVINIĆ IZET
ISABEGOVIĆ MUBERA
HRUSTIĆ SUZANA
HAMIDOVIĆ HUSO
PINJIĆ KEMAL
BARAKOVIĆ MIRSADA
SALIHOVIĆ RENATA
DAUTOVIĆ IBRAHIM
HODŽIĆ ADNAN
MUJANOVIĆ RAZIJA
ĆIVIĆ ŠEFIK
ANASTASOV TODOR
MUJEZINOVIĆ SUHBIJA
ZONIĆ SEAD
ŽBANIĆ LEJLA
MUJKANOVIĆ RAMIZ
BEGIĆ ŠEMSA
JAHIĆ ADNAN
FRKIĆ SADIK
ŠLJIVIĆ ŠEVALA
MUMINHODŽIĆ ELDIN
DEDIĆ OHRAN
SALIHOVIĆ BAHIRA
HUSIĆ ADNAN
ĆOSIĆ ELVIR
MILOŠEVIĆ MIRELA
GUŠIĆ DENIS
FAZLIĆ DENIS
JAHIĆ MEDIHA
SULJIĆ ISMET
HIRKIĆ HASIB
1
7
2
4
3
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Broj glasova
Број гласова
2.453
295
265
263
201
161
173
164
107
118
206
117
252
156
215
142
86
122
125
149
109
122
120
110
123
107
142
106
107
95
110
96
121
130
110
123
130
71
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
SELIMOVIĆ MIRSAD
7
JUKAN DŽEMAL
9
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ĆEHAJIĆ NURDIN
6
ARNAUTALIĆ AMIR
3
HADŽIGRAHIĆ NERMINA
1
MAZALOVIĆ MUHAMED
4
HUSKIĆ ZARFA
8
SELIMOVIĆ ANEL
17
HASANOVIĆ MUJESIRA
11
MUMINOVIĆ BAJRO
14
BAKALOVIĆ RAZA
2
MUFTIĆ SAMIRA
5
UZEJROVIĆ NEDŽAD
10
NIŠTOVIĆ SAMIR
12
ATIKOVIĆ FATIMA
13
SIJERČIĆ KENAN
15
NURKOVIĆ MIRSAD
16
JUSUPOVIĆ AJIDA
18
KOČAN MUJO
19
DŽUZDANOVIĆ EDIN
20
IMAMOVIĆ MERSIHA
21
BUKVIĆ OSMAN
22
DELIBAŠIĆ RAZIM
23
AGIĆ AIDA
24
ŠABOVIĆ RUŽDIJA
25
ŠEĆIĆ SULEJMAN
26
SALIHOVIĆ MERSIDA
27
PELIDIJA DENIJEL
28
NIŠANDŽIĆ BONO
29
SALIHOVIĆ MERSIJA
30
KULIĆ MUSTAFA
31
MEMIĆ JUSUF
32
BARAKOVIĆ JASNA
33
MORANJKIĆ MUFID
34
GARAGIĆ ADMIR
35
DELIĆ TAHIRA
36
MUJIĆ SUAD
37
RAMIĆ ŠEVKO
38
DIZDAREVIĆ AZRA
39
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MEHIČIĆ ZEJR
JAHIĆ SANELA
HADŽIKADUNIĆ ALISA
KAVGIĆ HASIJA
BEĆIĆ HAJRO
OSMANOVIĆ FERID
HARAČIĆ HASIB
MUSIĆ BAJRO
HARAČIĆ MIRELA
ILJKIĆ DRAGAN
LUKIĆ JOVAN
MEJRIĆ MERIMA
ĆORHODŽIĆ ELVIR
DŽINIĆ ZUHDIJA
MURIĆ RIFAT
BAJRAMOVIĆ MEHO
ĐAKOVIĆ RADOMIR
KAHRIMANOVIĆ VAHIDA
MIJATOVIĆ IVICA
HAMUSTAFIĆ ADIL
BEGANOVIĆ HASIBA
JOSIPOVIĆ FRANO
MUSTAFIĆ DŽEMAL
HASIĆ ENISA
OMEROVIĆ DŽEMAL
BRISTRIĆ SADETA
JUSIĆ IZUDIN
ALIČKOVIĆ RASEMA
MALIĆBEGOVIĆ MIRSAD
KURTIĆ VELDANA
GAVRANOVIĆ DŽEVAD
KUDUZOVIĆ ĆAMIL
1
8
2
11
7
27
24
22
32
3
4
5
6
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
25
26
28
29
30
31
Broj glasova
Број гласова
1.000
968
959
887
859
568
465
453
446
416
391
402
305
223
211
217
320
372
157
186
334
281
253
165
147
102
207
241
371
181
258
122
239
289
124
161
241
122
183
Broj glasova
Број гласова
182
68
64
52
49
46
44
43
43
38
35
37
34
40
32
42
28
28
27
33
31
38
28
39
39
29
28
24
24
28
29
36
72
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
MUJKIĆ DŽEVID
33
PRANJIĆ MILICA
34
TURSUNOVIĆ SAKIB
35
OMEREFENDIĆ JASMINKA
36
PRANJIĆ SLAVKO
37
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
KREŠIĆ MIJO
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MATIJEVIĆ MATO
6
MIJATOVIĆ JASMINKA
2
CIRGER SAŠA
3
ŠIMIĆ MARIJAN
4
TUNJIĆ JOZO
7
LUKIĆ ANTO
39
NOVAKOVIĆ MATO
16
KOVAČEVIĆ IVICA
12
PETROVIĆ MARIJANA
8
VESELČIĆ VESNA
23
JURIĆ ANTO
15
TOMIĆ ŽELJKO
13
MARKOVIĆ SLAVICA
5
PAVLOVIĆ VINKO
9
MIŠIĆ MLADEN
10
TADIĆ DRAŽENA
11
DIVKOVIĆ ANA
14
JURIĆ ZDENKA
17
DIVKOVIĆ TOMO
18
JOSIPOVIĆ JOSIP
19
TUNJIĆ IVANA
20
BABIĆ MIĆANOVIĆ MIJO
21
TOMIĆ JOSIP
22
TOMIĆ PREDRAG
24
ŽEPIĆ DENIS
25
MATUZOVIĆ IVANA
26
STJEPIĆ TOMISLAV
27
VUJICA MARKO
28
ĐULABIĆ IVANA
29
PAVIĆ NEBOJŠA
30
ČUBELA MARKO
31
KNEŽEVIĆ BILJANA
32
BARIŠIĆ DANIJEL
33
GRBIĆ IVO
34
MIŠIĆ BRANKA
35
LUKANOVIĆ IVAN
36
PERIĆ SLAVEN
37
ILJKIĆ IVANA
38
HODŽIĆ HAZIM NEZAVISNI KANDIDAT
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HODŽIĆ HAZIM
1
HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SEKULIĆ VIDOSAV
1
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BANOVIĆ PEJO
VOJNIĆ RUŽA
PAVIĆ DRAGAN
VILUŠIĆ ZORICA
TOMIĆ BOŽO
ĐORDIĆ TUNJO
CVJETIĆ MARA
MARIJANOVIĆ ILIJA
SIMIĆ BORIS
LAMEŠIĆ MARIO
KOVAČEVIĆ MARKO
DIVKOVIĆ BOŽO
1
2
3
11
12
7
5
6
9
10
18
16
30
22
35
31
22
Broj glasova
Број гласова
4.081
1.064
983
794
760
394
380
369
363
358
355
351
328
217
239
274
182
169
197
207
180
218
163
259
168
248
145
200
257
173
208
297
131
181
195
148
160
115
211
Broj glasova
Број гласова
261
Broj glasova
Број гласова
15
Broj glasova
Број гласова
131
36
35
33
33
30
29
26
26
26
25
24
DEŽIĆ DANIJEL
PAVLOVIĆ MIRKO
LAMEŠIĆ BOJAN
DIVKOVIĆ BORIS
ŠOJIĆ GORICA
PAVIĆ DANICA
MRKIĆ MARIJA
JOKIĆ ANTO
DIVKOVIĆ VEDRANA
VOJNIĆ JOSIP
DEŽIĆ SVJETLANA
TOMIĆ NIKOLA
SIMIĆ BRANISLAV
SPAHIĆ NIHADA
BANOVIĆ SREĆKO
LJUBIĆ ZLATKO
BANOVIĆ ANICA
PAVIĆ DAVOR
BANOVIĆ ILIJA
BANOVIĆ DRAGANA
KONJIĆ ANTONIJA
HSS NHI
Ime/Име
130
4
15
19
22
8
14
17
13
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TUNJIĆ BOŽO
1
TOPALOVIĆ BLAŠKO
4
TUNJIĆ KATICA
2
PEJIĆ BORIS
14
MOTT ŽELJKO
9
JOSIĆ IRENA
13
CVJETIĆ RADO
3
KRSTIĆ KOLENC IVKUNA
5
MAZIĆ BLAŽENKA
8
KOVAČEVIĆ PEJO
7
BLAŽEVIĆ IVICA
6
PERANOVIĆ IVAN
12
LOVRIĆ ANTO
10
TOPALOVIĆ DANA
11
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SELIMOVIĆ KASIM
DEDIĆ NOVALIJA
BAJRIĆ ĆAZIM
ČAJIĆ SELMA
BOŽIĆ IRENA
OMERAGIĆ SAMKA
HADŽIIBRIŠEVIĆ TARIK
PRAČIĆ ASIMA
HODŽIĆ SAMIR
HASANBAŠIĆ EKREM
OSMANOVIĆ MERJEMA
KUDUZOVIĆ EDIN
ŽUNIĆ ENES
ALIĆ ALEN
KAHRIĆ INDIRA
AHMETOVIĆ EMIR
SMAJLOVIĆ SAMED
BEĆIĆ ELVIRA
MUMINOVIĆ EDIN
BLAGIĆ MILORAD
NIKIĆ ŽELJKO
TAHIROVIĆ NERMIN
DEDIĆ ULFETA
KAHRIMANOVIĆ SEJFUDIN
ČOLIĆ DINO
SELIMOVIĆ MELIHA
IBELJIĆ EDIN
ŠAHBAZOVIĆ HUSO
SIOČIĆ AMELA
MRKALJEVIĆ NERMIN
SMAJIĆ NIHAD
MEHMEDOVIĆ SABINA
BENCUN DUŠKO
ALAJBEGOVIĆ HARIZ
DELIĆ JASMINA
1
3
6
20
2
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
17.12.2010.
23
23
22
21
21
20
19
16
17
14
15
14
11
12
11
14
7
10
10
11
14
Broj glasova
Број гласова
80
17
15
14
13
13
13
11
11
9
9
8
8
7
Broj glasova
Број гласова
853
257
193
106
39
68
26
58
37
66
24
20
39
22
46
44
35
27
19
48
38
81
46
31
36
35
44
64
27
19
22
26
13
55
22
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
ŠERIFOVIĆ MERSED
1
3.712
KAMENJAKOVIĆ SAMIR
6
1.778
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
LATIFOVIĆ ZIJAD
4
1.240
MIŠKOVIĆ MIREL
10
1.172
ORDAGIĆ MUHAMED
9
1.112
JAJIČEVIĆ IZET
3
1.104
STOJAK ILIJA
12
935
EMIĆ SAFET
7
781
ŠERAK SEAD
13
707
MALKOČEVIĆ AMIRA
11
608
ILIČKOVIĆ MARICA
2
608
ČAMDŽIĆ SUAD
15
551
BOŽIĆ SINIŠA
33
547
CVIJETINOVIĆ VESNA
5
316
KAMBEROVIĆ SANELA
8
502
KABIL SEVLETA
14
255
PILAVDŽIĆ HAMDIJA
16
400
KOVAČEVIĆ AMIRA
17
279
ALIĆ EDIN
18
331
IMAMOVIĆ MIRNES
19
379
DŽINOVIĆ DENISA
20
293
DADANOVIĆ SEAD
21
309
SOFTIĆ KASIM
22
234
BOROGOVAC AMRA
23
98
MUJIĆ VESAD
24
181
SULJIĆ ĐENAN
25
236
FAZLIĆ VEHIDA
26
117
ANDRIĆ BOŽO
27
156
TERZIĆ TAIB
28
326
ĐURIĆ TANJA
29
126
DELIĆ DŽEMIL
30
244
MUJKIĆ IBRO
31
156
KAHRIĆ ERNA
32
241
HASANBAŠIĆ ADMIR
34
321
PAVLIĆ IVANA
35
146
BEGANOVIĆ MUHAMED
36
218
LUČIĆ DARIO
37
166
BILALIĆ ESMERALDA
38
136
KASUMOVIĆ MIRSAD
39
260
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PAŠIĆ BAKIR
BAŠIĆ EMIR
ALIĆ JASMIN
JOGUNČIĆ MERSIHA
DŽANANOVIĆ HABIB
ŠEHIĆ ŠEVAL
IKIĆ COOK DUŠICA LUKRECIJA
ŠEHIĆ ŠEVKIJA
MUJKIĆ MEVLUDIN
IVANOVIĆ NIKOLA
AHMETSPAHIĆ NEDŽAD
SIJERČIĆ RANKA
ZEČEVIĆ JASNA
BURGIĆ NIJAZ
TURSUNOVIĆ IZUDIN
MAHMUTOVIĆ ADMIR
LUKIĆ MIRJANA
PETROVIĆ DIMITRIJE
ŠEĆIĆ MIRNESA
BEĆIROVIĆ ESAD
IBRAHIMAGIĆ NATAŠA
LIPOVAC ESMIR
BEŠIĆ VERNES
FATIĆ MAIDA
IMAMOVIĆ MENSUDIN
KRZIĆ JASMINA
SEJDINOVIĆ MIRALEM
HALILOVIĆ ALMA
SOFTIĆ RUSMIR
PIRIĆ NAKIBA
HADŽIEFENDIĆ NEDIM
1
16
10
2
12
24
35
27
22
3
4
5
6
7
8
9
11
13
14
15
17
18
19
20
21
23
25
26
28
29
30
Broj glasova
Број гласова
466
329
291
230
201
201
186
169
169
104
151
119
134
126
101
138
143
78
90
110
109
120
70
102
79
90
77
129
120
129
111
PEDIĆ REFIK
SULJIĆ LEJLA
ARNAUTOVIĆ SAMIR
HODŽIĆ ADIS
PARTIJA PRAVOG PUTA
Ime/Име
130
73
31
32
33
34
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
85
116
97
63
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MULAOSMANOVIĆ MIRZA
1
KLOPIĆ TOSUN
3
MURATOVIĆ OMEROVIĆ NEVRESA
2
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
AZABAGIĆ ALIJA
1
ŠABOVIĆ SALIH
3
TURBIĆ SEMIR
4
NURKANOVIĆ MAHIR
10
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TURBIĆ HADŽAGIĆ AMIRA
8
IBRAHIMOVIĆ EKREM
31
GOLAĆ MIRELA
20
HURTIĆ MURAT
7
MUJEZINOVIĆ DŽANA
2
FAZLIĆ SEMIR
12
JUKAN ELVIRA
5
HADŽIĆ SUAD
9
OMEROVIĆ ADIL
13
REMETIĆ VLADAN
6
SUBAŠIĆ DAMIR
36
SMAJIĆ RAZA
23
SULJKANOVIĆ ADMIRA
11
MILOSAVLJEVIĆ IVANA
14
BUŠEVAC ADNAN
15
AGIĆ MUHAMED
16
GVOZDEN SMAILA
17
BEŠLAGIĆ ZIJAD
18
ČOKIĆ FADIL
19
ABDULAHOVIĆ ELVIR
21
ZENUNOVIĆ ENES
22
SALIHBAŠIĆ ADNAN
24
EJUBOVIĆ MEHMED
25
JASENČIĆ SANELA
26
TALETOVIĆ TIFAGA
27
MUJANOVIĆ SANEL
28
BORIĆ ALMA
29
HUSANOVIĆ MIRSAD
30
BLEKOVIĆ JASMINA
32
OSMANOVIĆ RIZAH
33
MUJKIĆ ERMIN
34
BIJELIĆ MERISA
35
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
JAŠAREVIĆ BAJAZIT
ŠILJIĆ SAGDATI REDŽIBA
DOSTOVIĆ RASIM
ABDULAHOVIĆ MUSTAFA
BAŠIĆ ZAHID
ALIĆ SENAD
SKOPLJAK FAHRUDIN
MURSELOVIĆ MUHAMED
SMAJLOVIĆ MAIDA
HRVIĆ DŽENITA
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SUBAŠIĆ FAHIR
HUSEDŽINOVIĆ DŽEJLANA
MUTAPČIĆ HAMID
TULUMOVIĆ DENIJAL
MUSTAJBAŠIĆ SUAD
HASANOVIĆ FAHRUDIN
ZILDŽIĆ SALKO
DŽAFIĆ NEDŽAD
ŠARIĆ MURADIF
BUKVAREVIĆ SALKO
ŠLJIVIĆ MIRSAD
152
114
83
Broj glasova
Број гласова
5.561
2.672
2.414
2.218
2.014
1.933
1.764
1.700
1.581
1.527
1.468
1.425
1.377
1.294
1.253
1.176
1.121
842
749
757
738
1.043
772
794
771
824
929
872
1.085
952
855
701
834
714
753
947
Broj glasova
Број гласова
1
2
28
37
18
12
25
36
29
14
13.484
11.935
10.358
10.357
10.095
9.045
8.076
7.435
6.996
6.741
10
26
7
6
15
24
31
4
16
3
21
6.415
6.287
6.269
6.229
5.539
5.369
5.366
5.077
4.730
4.561
4.501
74
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
MUSIĆ ASIM
19
FIŠIĆ RABIJA
5
MUJKANOVIĆ SEAD
9
GADŽIĆ RAHIM
33
BRATIĆ KEMAL
13
FEHRATOVIĆ HASAN
39
MEHURIĆ BAHRIJA
22
TOPČAGIĆ SELMA
20
ALIČIĆ MELIHA
35
BIBERKIĆ NERMIN
34
RAHIMIĆ ZIJAD
30
IMAMOVIĆ SELMA
32
MAŠIĆ SUNČICA
8
DJEDOVIĆ JASMINKA
11
KEŠETOVIĆ DANIELA
17
ŠADIĆ AMILA
23
HUREMOVIĆ ELMIR
27
HASANBAŠIĆ SABINA
38
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
4.463
4.402
4.126
3.832
3.708
3.480
3.355
3.285
3.040
2.892
2.826
2.794
1.476
2.747
2.271
2.184
1.769
2.691
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
ČAUŠEVIĆ SEAD
1
12.804
BEĆIROVIĆ HAJRUDIN
16
5.967
HADŽIĆ DŽEVAD
7
5.638
ŠIMIĆ ZLATKO
9
5.528
MUSTAFIĆ FERHAT
21
5.444
KUPUSOVIĆ OMER
6
5.048
OKIĆ AZRA
2
5.047
MUJČINOVIĆ SUADA
8
5.028
DIVKOVIĆ IVO
4
4.545
ILIĆ SLAĐAN
3
4.489
JOVANOVIĆ ZORAN
15
4.488
ŠAKOVIĆ SENAHID
13
4.378
USTAVDIĆ MURISA
20
4.216
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BARAKOVIĆ ELVIS
37
4.166
RAJNER IGOR
18
4.130
RIBIĆ SEAD
28
4.075
HASIĆ SEAD
19
4.058
GAZIBEGOVIĆ AZRA
17
4.051
JOLDIĆ BELKISA
14
3.840
KEROŠEVIĆ MIJO
12
3.732
ĐULOVIĆ ALMIN
30
3.642
TADIĆ TATJANA
26
3.603
TOMAN MIRNA
35
3.570
MEHMEDOVIĆ HUSEIN
36
3.538
BAKIĆ DAJANA
5
3.490
ČUFER ZLATAN
10
3.345
MUJKIĆ STANISLAVA
11
3.074
MUMINOVIĆ ŠEMSUDIN
22
3.069
NALIĆ STANA
23
2.206
MEŠKOVIĆ JASMIN
24
3.056
ŠMIGALOVIĆ SENAD
25
3.265
MAHMUZIĆ ELVIR
27
2.837
VEJZOVIĆ ILDUZA
29
2.073
BANOVIĆ RATKO
31
2.110
KLJUČIĆ JASMINA
32
2.604
BOŽIĆ CVJETKO
33
3.218
GOGIĆ SENID
34
2.002
SULJIĆ JASMINA
38
2.854
KARABAŠIĆ EDIS
39
2.713
SDU BIH LDS BIH E5 KOALICIJA ZA TUZLANSKI KANTON
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ČAVKUNOVIĆ JUSUF
AVDIĆ REFIK
IBRIŠEVIĆ EDIN
KITIĆ ESAD
DEDIĆ SEAD
ŠEHIĆ EDIN
HUSARIĆ AMIR
OMERĆAJIĆ RIFIJA
HASIĆ MERIMA
BOJAGIĆ MUSTAFA
HADŽIĆ SELMA
MURATBEGOVIĆ ASIM
NUHANOVIĆ IZET
MUJIĆ DIJANA
15
3
7
1
34
36
4
2
5
6
8
9
10
11
Broj glasova
Број гласова
1.195
927
925
881
544
530
457
236
54
68
73
275
47
43
130
17.12.2010.
MORANKIĆ RIFAT
12
MEHIĆ AMGIJAD
13
BABIĆ DAŠA
14
ŠABANOVIĆ REFIK
16
FOČAKOVIĆ AIDA
17
HASANOVIĆ MIRNESA
18
NUHANOVIĆ NUSRET
19
MAŠIĆ ZIJAD
20
PUŠKAREVIĆ SENAD
21
HAMZIĆ SABERA
22
AVDIĆ RUKIJA
23
OSMIĆ ALEN
24
BEGIĆ ŠEMSO
25
BUMBULOVIĆ SELVIRA
26
RAHIMIĆ HAZIM
27
FEJZIĆ ENIS
28
ILJAZAGIĆ AMELA
29
BABIĆ MIRALEM
30
HANKUŠIĆ HAZIM
31
BEĆIĆ RIZALIJA
32
SULJKANOVIĆ JASMIN
33
MUŠIĆ MINELA
35
TRIPUNOVIĆ DUŠKO
37
PAŠIĆ DŽANA
38
ĆEHAJIĆ RAŠID
39
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
JUSIĆ NAIL
BEŠIĆ FAHRUDIN
HADŽIĆ IZET
ALIĆ MUHAMED
BEGIĆ SENAD
ČAUŠEVIĆ JASMIN
JAHIĆ ADEM
SMAJILBAŠIĆ SAFET
ZAHIROVIĆ JASMINKA
DROPIĆ MUHAREM
HODŽIĆ MUBINA
MUJČINOVIĆ NEDŽAD
HUSIĆ FEHRIJA
IBRAHIMEFENDIĆ REUF
LEVIĆ MUNEVERA
PROHIĆ SABRIJA
SELIMOVIĆ AVDIJA
PLANIĆ ELVEDINA
IMŠIRAGIĆ HAJRUDIN
MUJKIĆ ŠEFIKA
ČOLO ABID
MEŠIĆ HAVA
OSMIĆ HASAN
BIJELIĆ MIRSAD
KALAJAC SAMIRA
ŠUVALIĆ REFIK
OSMIĆ JASMINA
LOJIĆ NERMIN
SALIHOVIĆ ALEN
BEŠIĆ SAMRA
M. HALILOVIĆ NADIR
ALIĆ SINAN
HUSIĆ MESIMA
ČELIKOVIĆ MUJO
AHMETAŠEVIĆ HEDIJA
KURTOVIĆ HIKMET
STRANKA KOKUZA SKOK
Ime/Име
4
10
1
3
16
19
24
6
5
33
2
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
NURKOVIĆ EMIR
1
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ČAMDŽIĆ EJUB
ŠABULJIĆ RAHIMA
ŠIMIĆ STJEPAN
MEHANOVIĆ KADIR
1
2
3
7
105
66
53
148
60
56
165
150
151
54
64
58
50
59
102
93
57
164
117
197
121
215
51
40
36
Broj glasova
Број гласова
1.666
1.006
974
731
579
513
419
388
353
258
150
56
70
64
49
71
60
201
56
125
61
114
143
139
228
178
60
105
58
70
105
80
48
83
115
52
Broj glasova
Број гласова
1.822
Broj glasova
Број гласова
893
174
163
161
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
MUJKANOVIĆ HUSEJIN
10
156
RAHIMIĆ MEHO
12
152
ARIFAGIĆ JELICA
5
143
IBRIŠIMOVIĆ BEGZADA
8
138
PAVLOVIĆ TOMA
4
122
MILINKIĆ SULEJMAN
6
115
KRAJNOVIĆ HASAN
9
109
NIKIĆ RUŽICA
11
106
GLIBANOVIĆ ŠEMSUDIN
13
99
ALEKSIĆ MILENA
14
54
ŠOLAJA VASO
15
40
BULIĆ RASIM
16
65
KUDUZOVIĆ MEVLIJA
17
35
DUBRAVIĆ MUJO
18
41
IBRIŠEVIĆ ŠEFKO
19
46
GOGIĆ SAFIJA
20
52
DŽINOVIĆ ENES
21
36
AVDIBEGOVIĆ ŠEFIK
22
44
KVAKIĆ ZLATA
23
35
MUMANOVIĆ MUSTAFA
24
62
MALEŠKIĆ FADIL
25
36
HALILOVIĆ AMIRA
26
39
MURSELOVIĆ OSMAN
27
35
IBRAKOVIĆ ĆAMIL
28
40
ZONIĆ NASIHA
29
35
ZELENTUROVIĆ RASIM
30
50
MEMIĆ HAJDAR
31
49
DAUTOVIĆ ŠEMSA
32
47
SELIMOVIĆ NURAGA
33
42
ČAJIĆ SMAJIL
34
37
ŽUNIĆ MIRSADA
35
43
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
NUMANOVIĆ HAMDIJA
1
KOZAREVIĆ HAJRUDIN
3
MASLIĆ MEŠAN
6
DŽEKIĆ RAHMAN
9
HODŽIĆ EMIR
12
KORAJAC MIRNESA
5
MAHMUTOVIĆ AZRA
23
MRKALJEVIĆ SALIH
25
SALIHOVIĆ MIRSAD
30
OMEROVIĆ ELVIRA
2
SMAJLOVIĆ ALEN
4
MUSIĆ ZAIM
7
DEDIĆ ZERMINA
8
TULUMOVIĆ ADEL
10
HASIĆ SABINA
11
HASANOVIĆ ALMEDIN
13
ĐURIĆ JULIJANA
14
SINANOVIĆ NIHAD
15
HUSKIĆ ISMET
16
SOFTIĆ ENISA
17
ČELIKOVIĆ REDŽO
18
MUMINOVIĆ MUHAMED
19
ČIČKUŠIĆ DINELA
20
HODŽIĆ ALIJA
21
DORIĆ ENES
22
JUKANOVIĆ SULEJMAN
24
BEĆIROVIĆ ŠEHERZADA
26
ŽIGIĆ SALIH
27
HADŽIĆ AMIR
28
ĐULIĆ EDISA
29
SEJDINOVIĆ DAMIR
31
ALIĆ MIRELA
32
HUSKANOVIĆ AMER
33
SIOČIĆ VAHDET
34
ČARKIĆ ADILA
35
FEJZIĆ AMEL
36
BEŠIROVIĆ MEHMED
37
MUJKIĆ AIDA
38
SULEJMANOVIĆ SENAD
39
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
IZABRAN/ИЗАБРАН
IMAMOVIĆ BESIM
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
1
Broj glasova
Број гласова
1.026
770
321
299
229
196
148
143
132
117
89
116
91
105
56
98
57
62
100
67
63
107
122
95
37
40
39
47
46
82
37
45
33
72
57
37
39
50
39
Broj glasova
Број гласова
3.671
130
ŠADIĆ MUHAMED
6
HASIĆ ASMIR
21
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
OSMANOVIĆ VEHID
19
FERHATOVIĆ MEVLUDIN
3
DELIĆ HASAN
27
EJUBOVIĆ NUSMIR
30
SAKIĆ MIHAD
15
MIRAŠČIĆ JADRANKA
2
MUHAMEDBEGOVIĆ MIRSAD
9
TURSIĆ NERMIN
10
OSMANBEGOVIĆ DŽEVDET
25
SULJKANOVIĆ MEHMED
7
HALILOVIĆ ISMETA
17
KALAJLIĆ SAFIJA
14
BERKOVIĆ AJDIN
22
DUVNJAKOVIĆ ENES
4
MULAOSMANOVIĆ NERMIN
12
SALIHBEGOVIĆ HALIMA
29
MUMIĆ FUAD
31
ORDAGIĆ EMINA
5
JUKAN DŽENETA
8
AHMIĆ MIRELA
11
SOFIĆ OMER
13
BERBIĆ SEJAD
16
SARIĆ MUHAREM
18
SMAJIĆ ZLATA
20
MEŠIĆ ENIDA
23
KNEŽIČEK TIHOMIR
24
MEHMEDOVIĆ MAIDA
26
MEMIĆ MUHAMED
28
MEŠIĆ AMIRA
32
KERKEZ VANJA
33
ŽILIĆ ALMIR
34
MOTT SANJA
35
SNAGIĆ SALEN
36
NURKIĆ ARMIN
37
IMAMOVIĆ KATA
38
ČORBIĆ SEID
39
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
75
1.923
1.832
1.714
1.671
1.600
1.514
1.450
1.440
1.300
1.279
1.251
1.241
1.143
1.130
1.003
979
928
915
896
591
374
553
515
760
457
372
749
250
631
575
407
201
605
247
415
255
219
616
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ARNAUT ALMIR
1
156
KABIL MIRZA
3
45
MUJKIĆ FIKRET
7
35
SELIMOVIĆ SANJA
2
30
KARIĆ JASMIN
4
28
KOLARIĆ ŽELJKO
10
27
SUMAN FADIL
12
26
HALILOVIĆ TARIK
13
25
JAŠAREVIĆ SELMA
8
25
ARNAUT SANDRA
20
24
JAHIĆ KEMAL
6
22
ŠUHA BORIS
15
20
LUKIĆ SAŠA
16
20
IBRAHIMAGIĆ DINA
5
19
HAJDARHODŽIĆ ARMEN
9
16
BUJAK RANIJA
11
16
MEZEI ILINKA
14
15
ARNAUTOVIĆ LELA
17
17
KRDŽALIĆ RUSMIR
18
15
MURATOVIĆ HUSNIJA
19
15
KNEŽEVIĆ RANKO
21
14
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ПЕТРОВИЋ НЕДО
ЛАЗИЋ ПРЕДРАГ
БЛАГОЈЕВИЋ ЈЕЛА
ТАСОВАЦ ТЕОДОР
КРЕШИЋ СЛАВЕНКА
ТАНИЋ МИЛА
ДУЈКОВИЋ ГОРДАНА
НЕДИЋ ВОЈИН
ЛАЗИЋ ПЕТРА
ПЕТРОВИЋ ИЛИЈА
НИНКОВИЋ МИРОСЛАВ
1
3
5
4
2
11
10
9
8
7
6
Broj glasova
Број гласова
163
74
72
66
62
62
60
59
53
53
53
76
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
БАЈИЋ САФА
Broj glasova
Број гласова
1
18
Izabrani kandidati Izborna utrka 204
SKUPŠTINA KANTONA 4
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
AJANOVIĆ MIRNES
BOŠNJAKOVIĆ IBRAHIM
HASIĆ SADMIR
PORČA HARIS
DRIJENČIĆ IZET
BEĆIROVIĆ INES
REĐIĆ ELMIR
HADŽIMEHMEDAGIĆ SAMRA
SIVAC ADILHAJDA
MUHIĆ IZET
BEGIĆ JASMIN
HODŽIĆ AMINA
VELIĆ MIRNES
KNEŽEVIĆ MIRA
KOVAČ EDIN
AVDIĆ MAHDI
MURATOVIĆ ŠEHERZADA
SULEJMANOVIĆ HUSEIN
BAJRIĆ ENIJAD
GRCIĆ EVELINA
BAJRAMOVIĆ MUNIR
MARUŠIĆ MIRSAD
IMAMOVIĆ ELMA
BEGANOVIĆ ALIJA
HASIĆ ALMIN
DŽINIĆ MEDIHA
BPS SEFER HALILOVIĆ
6
1
7
13
4
2
3
5
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Broj glasova
Број гласова
646
337
206
205
205
89
77
75
48
97
50
59
46
36
63
45
45
60
50
45
41
37
62
78
60
49
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
DRLJEVIĆ HARUN
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TRAKO SENAD
JAŠIĆ SAFET
BOŠNJAK BERINA
BAŠALIĆ ASIM
PILJUG MIRZET
SIROTANOVIĆ ARIF
HASIĆ RAGIB
FATIĆ MIRNES
POBRIĆ MUJO
MUSTAFIĆ ALMEDINA
HADŽIKADUNIĆ HIDAJET
KASAPOVIĆ MIRHA
KEVRIĆ ĐEMO
HRVAT HAJRO
SMAILHODŽIĆ HADŽIĆ ELMA
ŠTETA SAID
KLANČEVIĆ SENAD
NALIĆ HIDAJETA
DEDIĆ DŽENAN
TALOVIĆ NIHADA
SOFTIĆ HASAN
VELIĆ MIRSAD
BABIĆ ARMINA
HADŽIĆ ARIJEL
ŠAHMANOVIĆ HAMDIJA
BITIĆ SABINA
OMIĆ ADIL
BAJRAKTAREVIĆ JASMIN
UZUNALIĆ DŽENANA
TELALOVIĆ KARALIĆ ALMA
SKULA MUŠIR
TURSANOVIĆ ESAD
MALIĆBEGOVIĆ LEJLA
Broj glasova
Број гласова
1
905
3
15
2
6
34
4
28
27
39
5
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
30
31
32
632
592
555
535
379
374
345
317
315
300
248
224
172
150
114
130
141
95
184
113
170
99
215
274
98
125
257
135
154
97
88
152
115
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
100
92
86
122
79
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
VUGDALIĆ SUAD
1
ĐANA NAĐA
2
PARIĆ ASIM
3
SULJAKOVIĆ VAHIDA
8
TOPČIĆ MUSTAFA
4
ČERIM HIDAJET
23
SULJAKOVIĆ TAIB
10
HODŽIĆ EMINA
11
ČIČAK MENSURA
5
KONĐELI ARMIN
7
FETIĆ ELDINA
26
JOVANOVIĆ RADENKO
13
HUSANOVIĆ ADELA
22
MUJANOVIĆ SANEL
27
HUSEINBAŠIĆ ALEN
31
MREHIĆ NEDŽAD
6
HODŽIĆ NIHAD
9
MULAHASANOVIĆ HASAN
12
BRKOVIĆ MELISA
14
MEHINAGIĆ SENAHID
15
KARAHASANOVIĆ SEJAD
16
ŠARANOVIĆ ARNELA
17
BRADARIĆ FAHRUDIN
18
MUJANOVIĆ JASMIN
19
DUGALIĆ EMIRA
20
LEKO SEAD
21
KARAHASANOVIĆ ZIJADA
24
BOROVČEVIĆ SALIH
25
HADŽIĆ AMELA
28
FALJIĆ ALDIN
29
GRAČIĆ JASMINKA
30
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
Ime/Име
Ime/Име
17.12.2010.
MAHMUTOVIĆ EKREM
33
BAJRIĆ IRISA
35
PAP ALBERT
36
OMERHODŽIĆ ZAHID
37
BOBIĆ SUADETA
38
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
Ime/Име
Изабрани кандидати Изборна утрка 204
СКУПШТИНА КАНТОНА 4
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
78
45
25
24
23
19
19
19
19
18
18
17
16
16
16
12
11
15
8
9
15
12
10
15
14
8
8
8
15
10
11
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MUJIĆ NAFIL
1
ŠAHINBEGOVIĆ NEJRA
2
MUSAEFENDIĆ MELIHA
5
MEHIĆ EDINA
8
SOFTIĆ MEHMED
7
MAHMUTAGIĆ DŽEHVIDA
10
BANOVIĆ MARJAN
3
ŽIGIĆ FIKRETA
12
TURČINOVIĆ SENAID
6
ČOLOMAN NUSRET
11
SEPI RENALDO
13
AKRAPOVIĆ NIKOLA
4
VIDOVIĆ DARKO
9
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
TADIĆ IVO
MAMIĆ PERO
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MAROŠEVIĆ ZDRAVKO
ŠIŠIĆ BILJANA
PERIĆ ŽELJKO
MIJAČEVIĆ MARINA
ZOVKO FRANJO
SINANOVIĆ MARKO
ANĐELIĆ ANKICA
MIJAČ MARIN
ČABRAJIĆ HRVOJE
ZELIĆ ANITA
TOKIĆ MARINKO
ĆOSIĆ MATO
PETROVIĆ EMA
KNEŽEVIĆ TOMISLAV
48
35
29
23
20
16
16
16
16
15
13
13
11
Broj glasova
Број гласова
1
7
2.724
1.279
4
8
3
2
15
6
5
9
10
11
12
13
14
16
725
654
616
561
559
494
291
262
202
215
375
242
260
250
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
SOVIĆ SUZANA
17
MATOŠEVIĆ IVICA
18
ŠIMIĆ NIKOLA
19
ĆURIĆ GORDANA
20
BENIĆ MARKO
21
PAVIĆ MATO
22
KOMŠO SANDRA
23
DŽAMBO MIRKO
24
MILETOVIĆ IVAN
25
KOVAČEVIĆ MONIKA
26
KNEŽEVIĆ DENIS
27
RADIĆ MATO
28
MIKULIĆ SANJA
29
JUKIĆ PERO
30
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
IVANDIĆ MATO
KOLAK ZDENKO
MARIĆ VINKO
ĆOSIĆ MIJO
JOZINOVIĆ ALOJZ
VRANJKOVIĆ KATICA
KOMUŠKIĆ SVJETLANA
PRAKLJAČIĆ ILIJA
KATIĆ IVAN
KELAVA ANITA
RADIĆ IVICA
JARMANOVIĆ JUGANA
MOSTARAC FRANJO
KATIĆ LJILJANA
PRANJKOVIĆ JOSIP
PAVKOVIĆ IVICA
NIKIĆ BRANKA
KRAJINA VINKO
BOJIĆ IVO
MARKANOVIĆ GORDANA
TOKIĆ GORAN
BULAJIĆ ANTON
TOKIĆ NADA
BLEK NEVENKO
NIKIĆ ILIJA
RADOŠ MARINKA
PEJČINOVIĆ TIHOMIR
MANDIĆ STIPO
LONČAR TANJA
KRIŽANOVIĆ ROBERT
AUGUSTINOVIĆ FLORIJAN
BAKULA IVANA
KRIŠTO VEDRAN
PETROVIĆ BORISLAV
JOZINOVIĆ IVANA
LUČIĆ JOZINO
MATIČEVIĆ KORNELIJE
LUČIĆ SNJEŽANA
RADOVIĆ ZORAN
HSS NHI
Ime/Име
1
3
4
10
13
2
5
6
7
8
9
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
JOSKIĆ IVICA
1
KRAJINA JOSIP
6
RAJKOVAČA JOZO
7
DUSPER VJERANA
5
MIRČIĆ VEDRANA
8
PETKOVIĆ ROMAN
3
TOLIĆ MIROSLAV
4
MIRKOVIĆ ĐURĐICA
2
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KADRIĆ MENSUD
MEMIŠEVIĆ INES
OMANOVIĆ MUNIB
KAHAROVIĆ AMIRA
HODŽIĆ MENSUR
ĆESOVIĆ MUSTAFA
2
1
5
7
3
9
176
165
312
271
220
215
237
232
110
183
144
263
178
421
Broj glasova
Број гласова
631
300
195
194
137
116
85
46
96
81
76
35
75
76
65
84
49
62
52
71
41
26
23
32
44
21
18
22
24
18
30
19
25
24
16
27
20
22
37
Broj glasova
Број гласова
332
92
90
52
51
47
30
29
Broj glasova
Број гласова
90
63
50
22
20
19
130
77
SOFTIĆ DUBRAVKA
4
15
TERZIĆ HARIS
6
13
MALJAK FARUK
8
13
TURKIĆ MAJDA
10
8
HAJRO MIDHAT
11
7
ŠAHINOVIĆ ALIJA
12
9
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KAHVIĆ KEMAL
4
VINŠ DANIELA
2
SARAJLIĆ ZUHDIJA
1
MURATOVIĆ NAILA
5
AHMETOVIĆ BERINA
23
ALIĆ AMNA
8
BAJRAMOVIĆ EMIR
13
ŠESTIĆ ARMIN
7
BUKVIĆ SABINA
11
RENIĆ ALOJZIJE
3
TASLAMAN SEMIR
6
DELIĆ SENAD
9
KRIŠTO PREDRAG
10
DŽANIĆ SENAD
12
ČUSTOVIĆ ARNELA
14
ISMIĆ SALKO
15
HEČIMOVIĆ JASMIN
16
PLANINAC DUŠANKA
17
ĆURIĆ DINO
18
BILČEVIĆ TARIK
19
MAHIĆ ALMINA
20
ĐIDER MUAMER
21
ŠLJIVAR SEAD
22
SMAJIĆ JASMIN
24
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
75
73
45
41
37
35
31
27
27
18
11
18
10
14
19
16
12
14
19
19
17
8
5
4
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
MATANOVIĆ IGOR
13
6.454
IVANKOVIĆ ZORO
16
5.812
BOŠNJAK BOJAN
2
5.128
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PENDIĆ TONI
22
5.058
HERCO HERMINA
1
4.941
FEJZIĆ EDHEM
8
3.371
LEPIĆ EDITA
3
2.612
ANTUKIĆ JOZO
7
2.573
HODŽIĆ DŽENAN
11
2.190
BRATIĆ DRAGANA
12
2.058
DEBELAC BELMIN
14
1.975
JUNUZOVIĆ MELINA
30
1.970
ORLANDIĆ RATKO
29
1.964
OSMANBEGOVIĆ RUSMIR
26
1.858
SMAKA OMER
10
1.217
BAKIĆ MIHAJLO
4
1.214
SALČINOVIĆ RASIM
5
567
MANDIR FRANCIKA
6
442
KAJIĆ VLADANKA
9
318
TOMIĆ GORDANA
15
410
ALISPAHIĆ SENAD
17
301
HASIČEVIĆ ELMIRA
18
285
HOROZ EDIB
19
283
ŠIKIĆ MLADEN
20
294
ERCEG SNJEŽANA
21
408
SAČAK KERIM
23
257
KADRIĆ ALMA
24
324
HALILOVIĆ ADIS
25
413
JUSUFOVIĆ IRINA
27
267
HADŽIĆ HILMO
28
363
RISTIĆ ĐORĐO
31
250
KESEDŽIĆ ANTO
32
224
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HASANBEGOVIĆ SAMIR
HODŽIĆ ILIJAS
1
3
Broj glasova
Број гласова
314
181
78
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
DOMUZ ALEXANDRA
SMAILBEGOVIĆ MUHAMED
GRUBIŠIĆ JULIJANA
DUJAK VINKO
TUCAKOVIĆ DUNJA
ABDAGIĆ HARIS
DUJAK DIJANA
SMAJLOVIĆ SAMIRA
KULENOVIĆ KAPETANOVIĆ SABINA
SINANOVIĆ JASNA
OMERSOFTIĆ AZAHARI
ZUBAČA DŽAFER
VIŠĆA OSMO
PEJIĆ MILAN
KASUN DAVOR
LIVNJAK SUAD
JUSUFOVIĆ HISAM
HADŽAVDIĆ ILIJAZ
TADIĆ BILJANA
NAIMAREVIĆ NIKO
HAMIDOVIĆ NEDŽAD
BRADARIĆ BRACO
VELIĆ NEIRA
BAREŠIĆ IVAN
MILEUSNIĆ DARIJAN
HODOVIĆ ELMA
ĆOSIĆKIĆ ALMIR
KARIĆ EŠEFA
SKENDER ZIKRET
MALIĆBEGOVIĆ LIDA
MAHMIĆ VAHID
BEGAGIĆ MELISA
HASELJIĆ LJILJANA
RAHMANOVIĆ MIRSAD
BAJRAMOVIĆ NEDIM
HASANIĆ SUAD
PARTIJA PRAVOG PUTA
Ime/Име
4
7
2
5
11
20
17
8
12
14
6
9
10
13
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
163
162
141
132
127
112
106
99
98
95
73
85
54
72
83
60
63
55
73
49
57
70
57
52
62
36
80
71
40
35
50
61
54
41
41
43
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ČAMDŽIĆ AMIR
4
GANIBEGOVIĆ NIJAZ
1
ČIZMIĆ SENADA
2
ČOSIĆ ALDIN
3
HALIMIĆ FATA
5
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
JUPIĆ ADNAN
HUSEINSPAHIĆ EMINA
UGARAK MELDINA
BRKIĆ FAHRUDIN
KADRIĆ NERMIN
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
AVDIĆ EDIN
DŽAFIĆ SALIH
MURATOVIĆ FEHIM
JARIĆ ABID
LJUBOVIĆ NERMIN
ČAPLJIĆ NAZA
SJEROTANOVIĆ IZUDIN
FAZLIĆ NIKOLINKA
HUSEINAGIĆ SIRADŽ
BEDAK TAHIROVIĆ ADALETA
DELIĆ ADNAN
ČALUK AMELA
GOJKOVIĆ LJUBIŠA
ZAHIROVIĆ DENIS
MULAOMEROVIĆ MELISA
BAJRIĆ MAHMUT
CIRIKOVIĆ ALMIR
MRAHOROVIĆ ANIDA
TUKA EKREM
VILIĆ KENAN
HERCO FAIDA
SOFTIĆ AMIR
TURSUM ZIJAD
CERIĆ ELIDA
163
154
80
79
68
Broj glasova
Број гласова
1
2
8
13
4
3.681
2.450
1.786
1.518
1.515
6
15
10
3
7
5
9
11
12
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1.511
1.350
1.310
1.283
1.220
1.086
809
974
700
959
767
959
536
676
483
546
545
463
532
483
583
807
647
441
130
MUŠINBEGOVIĆ HUSNIJA
30
PEJIĆ DRAGAN
31
BULJUBAŠIĆ AMINA
32
JUSIĆ SMAIL
33
HAFIZOVIĆ OSMAN
34
ŠEHIĆ BELMA
35
ŠKULJ SANEL
36
AHMIĆ NIHAD
37
KAJTARANOVIĆ ALMINA
38
AHMIĆ RASIM
39
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
GALIJAŠEVIĆ MIRALEM
1
ŠIŠIĆ IBRAHIM
3
ALIEFENDIĆ ALMEDIN
12
PIVIĆ RAMO
39
SPAHIĆ MUSTAFA
27
PLANČIĆ IBRAHIM
10
IMAMOVIĆ JASMIN
19
GALIJAŠEVIĆ BERNADETA
2
SPAHIĆ ENES
29
BEĆIRHODŽIĆ DŽEMAL
31
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KARAVDIĆ SENAD
18
GANIĆ MIRZA
35
OMERAŠEVIĆ SUAD
4
GAČIĆ NERMIN
24
OSMIĆ MUHAMED
6
ŠKILJO NERMIN
16
PORČA ALMAS
26
SARAJLIĆ SPAHIĆ SELVEDINA
17
HARAČIĆ ELVIRA
20
ALIČKOVIĆ SAIDA
34
HRNJIĆ AMRA
5
HRUSTO ENES
38
ĆATIĆ HARIS
15
BERIŠA ADELA
11
ALAGIĆ ISMAR
21
BOTIĆ INDIRA
25
GANIĆ SANELA
37
IBRAHIMOVIĆ SAFET
13
ZVEKIĆ MERSIJA
36
NEIMARLIJA AMIL
23
ŠEHIĆ LATIFA
32
BAŠIĆ AIDA
14
ŠAHINOVIĆ NURĐEHAN
7
BEŠIĆ DŽENANA
8
DINAREVIĆ JAKUB
9
MUJANOVIĆ MUKIĆ AMELA
22
MEHINAGIĆ SADETA
28
OMERHODŽIĆ NEIRA
30
HRVIĆ MUAMER
33
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
SMAILBEGOVIĆ JASMIN
DELIĆ RIFAT
RADIŠIĆ SRETKO
BRADARIĆ MEHMED
BEGIĆ SENAID
BOŠNJAK VINKO
IVIĆ JANJA
MUNDŽIĆ INDIRA
UNKIĆ MAJID
KAKNJAŠEVIĆ FERID
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BULJUBAŠIĆ AMIL
DILAVER SALIH
DIZDAREVIĆ BLANKA
SULJIĆ ZIJAD
RAHIĆ DIJANA
MAMELA SULEJMAN
ALETOVIĆ VINKA
IMAMAGIĆ EMIR
JAHIĆ FADIL
PRANJIĆ DRAGAN
ŠEHIĆ JASMINKA
17.12.2010.
1.082
430
668
589
431
752
719
686
494
814
Broj glasova
Број гласова
12.635
6.854
4.658
4.586
4.310
3.785
3.722
3.551
3.528
3.521
3.140
3.099
3.088
3.055
3.026
3.016
3.008
2.901
2.799
2.697
2.694
2.636
2.585
2.517
2.512
2.495
2.487
2.348
2.197
2.159
2.130
2.130
1.778
2.020
2.090
1.595
1.446
1.508
1.544
Broj glasova
Број гласова
1
6
3
4
9
7
2
5
15
30
7.593
3.834
3.803
3.584
3.334
3.205
3.071
2.925
2.782
2.557
37
36
14
21
8
10
11
12
13
16
17
2.418
2.361
2.225
2.219
1.783
1.453
2.083
1.711
1.232
1.118
1.875
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
ČAUŠEVIĆ HASAN
18
1.739
HUSEJNAGIĆ MUNIB
19
2.040
BRAJZ TANJA
20
1.691
KOPIĆ MIRZET
22
1.827
STANKOVIĆ MARJANA
23
1.294
KAPIĆ JASMINKO
24
1.888
ČAUŠ DAMIR
25
2.053
KEVRO SEVDIJA
26
922
IBRAHIMPAŠIĆ ARMIN
27
1.125
AŽDAJIĆ MIJO
28
1.373
ARNAUT EMIRA
29
1.132
MIJOČ ELDIN
31
1.912
PAŠALIĆ NADINA
32
1.909
BEČIĆ NEDIM
33
1.309
FATIĆ OSMAN
34
1.043
TATAR NEJRA
35
1.375
RAAD TAMARA
38
1.746
MARIJANOVIĆ ALEN
39
1.876
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PENAVA IBRO
1
HADŽIHALILOVIĆ EMINA
2
ŠIŠIĆ SEJID
3
HOĐIĆ AJKA
4
ČAJIĆ REFIK
5
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
58
42
20
17
14
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PATKOVIĆ ŠERIF
HASIĆ ARIF
ŠIBONJIĆ SAMIR
HAJDER SANEL
OMERHODŽIĆ REFIK
HODŽIĆ PATKOVIĆ EMINA
KUBAT ANDISA
BIJEDIĆ ADI
HAJRIĆ EMINA
ŠORMAZ DOLORES
DEMIROVIĆ ADNANA
BILIĆ EMIRA
PRIJIĆ JASMIN
DELIĆ ZENAIDA
HADŽIĆ RIJAD
BALTA MINELA
ĐERZIĆ HARIS
HERCEG SAMIR
HAJDIĆ ARMINA
MUSTIĆ ISMET
JAMAKOVIĆ REUF
ARTUKOVIĆ SAJMA
BULJUBAŠIĆ ALDIN
KAPETANOVIĆ MIRZA
GRABUS ADISA
GRAČIĆ BELMIN
KULOVIĆ ELDINA
KOVAČEVIĆ ŠEFIK
BAŠIĆ ALISA
SINANOVIĆ EDBER
DELIĆ MUHAMED
TALIĆ MIRZA
ČAJLAKOVIĆ MUJO
BAJRAMOVIĆ LEJLA
IMAMOVIĆ ENISA
BAKUNIĆ EDIN
ARNAUT ZEJNUDIN
STRANKA KOKUZA SKOK
Ime/Име
37
1
12
3
7
30
2
4
5
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PIVIĆ MUHAMED
SULJIĆ EDINA
AVDIĆ BELMA
KAPETANOVIĆ AMELA
KARAHODŽIĆ LEJLA
PORČA IRMA
MUJIĆ INELA
1
2
4
10
6
16
19
Broj glasova
Број гласова
469
396
312
156
139
133
90
77
95
36
76
70
78
50
43
42
42
42
34
100
106
33
53
28
35
82
71
75
41
55
39
35
58
86
40
44
94
Broj glasova
Број гласова
565
369
310
274
273
247
239
130
SOFTIĆ ISMET
3
SPAHIĆ ADVIJA
14
ZEC ENES
13
MAŠIĆ SEMIR
5
DEDIĆ HADIS
15
RIZVIĆ SELMA
17
NADAREVIĆ ADNAN
9
NADŽAKOVIĆ ISMET
7
HADŽIAVDIĆ FIKRETA
12
SEFER FERIDA
8
TAHIROVIĆ ARMIN
11
RAKOS FAHRIJA
18
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
79
239
234
222
220
208
196
185
181
180
172
160
143
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TERZIĆ HIŠAM
1
531
MEHANOVIĆ SABRIJA
2
389
MUŠIJA REFIK
4
366
PANDŽA VINKO
3
264
BULJUBAŠIĆ MUSTAFA
9
248
KLJAIĆ NADA
5
235
BEGOVAC HAMID
6
231
DIZDAREVIĆ ISMET
7
222
SAVIĆ ANKA
8
152
KULIĆ HAMDIJA
10
144
KUKIĆ FERIDA
11
153
TEPIĆ DINKA
12
139
MURATOVIĆ ARZIJA
13
135
SARAČEVIĆ HAJRIJA
14
148
BABINJAC FAHRIJA
15
93
SULJIĆ AHMED
16
120
TOPČIĆ HAJDUKOVIĆ MEVLIDA
17
164
OMEROVIĆ BEGAN
18
144
KAHRIMANOVIĆ HUSEIN
19
115
MUSAEFENDIĆ NISVETA
20
133
MARKOVIĆ JOSIP
21
120
ŠLJIVO MILKA
22
115
GLUHIĆ HUSNIJA
23
107
RAKIĆ ESMA
24
83
BERBIĆ ZEHNIJA
25
96
HASANIĆ MEHMEDALIJA
26
95
EFENDIĆ AHMET
27
85
HUSKIĆ AMRA
28
128
ALIBEGOVIĆ MUHAREM
29
112
SINANOVIĆ HASIJA
30
145
ILJKIĆ ANA
31
113
NUMIĆ RASIM
32
99
ŠARIĆ SENAD
33
76
BUREKOVIĆ DIŠA
34
107
ČELENKA FEHIM
35
78
IMAMOVIĆ VASVIJA
36
103
BURAZEROVIĆ GOSPA
37
123
HRVAT KEMAL
38
88
BRKIĆ JASMIN
39
114
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BRKIĆ EDIN
1
KUBAT NEZIR
6
BAJRAMOVIĆ NORA
5
FEJZOVIĆ ELMA
2
HODŽIĆ FUAD
7
HADŽIĆ AMIR
3
MULIĆ MAHIR
4
ČIČAK BERINA
11
PURIĆ BEGZADA
8
ORMANOVIĆ AMILA
9
HRUSTIĆ ELMA
10
TUTMIĆ ABEDIN
12
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
IZABRAN/ИЗАБРАН
ČAJLAKOVIĆ ASIM
IMAMOVIĆ ZAIM
BAJRIĆ SAMIR
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
1
13
7
Broj glasova
Број гласова
71
45
38
37
29
21
19
16
10
10
13
5
Broj glasova
Број гласова
2.316
1.584
1.489
80
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
HANDŽIĆ HASAN
19
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MERDŽAN ZDENKA
2
ČOLAKOVIĆ SULJO
37
OMERHODŽIĆ FAHRUDIN
3
CRNKIĆ FAHRA
23
DŽONLAGIĆ MIRZETA
4
DERVIŠEVIĆ SAFET
12
HOROZOVIĆ IBRAHIM
10
TRIFKOVIĆ VLADO
6
DŽOMBA AMELA
14
GORALIJA LEJLA
11
DILAVER VERNES
25
KULIĆ ARIF
5
KADUŠIĆ BEHIJA
8
KLJAJIĆ KASIM
9
PIHLJAK HALIM
15
ALIČIĆ IZUDIN
16
STARČEVIĆ ILMIHANA
17
BEŠIĆ AHMED
18
KOVAČEVIĆ DŽENINA
20
STANIMIROVIĆ MILIVOJE
21
DEDIĆ ELVIS
22
GRAČIĆ ESAD
24
AVDAGIĆ AMERA
26
ČAHTAREVIĆ FERID
27
HADŽIEFENDIĆ ĆAZIM
28
HAKANOVIĆ ZEKIJA
29
HODŽIĆ ELVIR
30
ISLAMOVIĆ ELDAR
31
LEMEŠ ERMINA
32
HUSANOVIĆ REŠAD
33
SINANOVIĆ ARNES
34
GORALIJA IMAMOVIĆ AMNA
35
NADŽAK ESAD
36
BEGIĆ BELMA
38
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
JABANDŽIĆ MURIS
TURKOVIĆ SAFET
ČIZMIĆ EMINA
AJANIĆ MIDHAT
FEJZIĆ SALIM
ČAJLAKOVIĆ ABDULAH
JUGIĆ SALKIĆ MENSUR
LUŽIĆ ELVEDIN
MUSLIĆ VAHIDA
ŠAROTIĆ JASMIN
PAŠALIĆ SABAHUDIN
DJAKOVIĆ SLAĐANA
DEDIĆ DŽEVAD
ŠARIĆ ELMIN
STARČEVIĆ AMEIN
ARNAUTOVIĆ BEŠLIĆ ELVEDINA
BAJRAMOVIĆ DAMIR
PORČIĆ MAIDA
HAMZIĆ ARNEL
DŽANANOVIĆ JASMINKA
SMAJLAGIĆ ALMIN
DREKALOVIĆ MITAR
KOVAČEVIĆ KENAN
KOVAČEVIĆ DRAGANA
FETIĆ AMIR
HUSUKIĆ EMIN
MANDŽUKIĆ EDINA
OMANOVIĆ BEČIR
SELIMOVIĆ EMINA
MULAHUSIĆ ALMIR
AHMETOVIĆ EDIN
SKOPLJAK KANITA
SPAHIĆ AMIR
KELEŠTURA ARMINA
TALIĆ MERSAD
ŠUVALIĆ SANELA
MUHAREMOVIĆ AIDA
1
3
2
16
31
12
9
7
17
4
37
5
25
34
6
8
10
11
13
14
15
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
32
33
35
36
1.403
Broj glasova
Број гласова
564
460
305
301
296
281
264
236
235
208
205
203
188
141
77
106
125
97
114
76
70
87
55
59
126
104
60
98
125
78
55
79
100
70
106
117
120
17.12.2010.
TVOJA I MOJA TIM STRANKA U BIH
Ime/Име
1.379
1.350
1.308
1.226
1.104
877
832
818
786
773
748
539
554
714
714
674
571
333
327
320
515
401
594
627
514
543
705
297
637
327
634
524
586
645
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BURO MEMSUDIN
1
20
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ТРГИЋ ЧЕДО
АЛЕКСИЋ ЈЕЛЕНА
ТОМИЋ СТОЈАН
ЛАЗИЋ ДУШКО
МИТРОВИЋ ДАНИЈЕЛА
МИРКОВИЋ ДУБРАВКА
ТРИПИЋ БОРИС
БЛАЖАНОВИЋ БОРКО
ТРГИЋ МИЛАН
Broj glasova
Број гласова
1
2
3
9
7
4
8
5
6
65
65
57
53
52
40
36
36
26
Izabrani kandidati Izborna utrka 205
SKUPŠTINA KANTONA 5
Изабрани кандидати Изборна утрка 205
СКУПШТИНА КАНТОНА 5
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TEROVIĆ DŽEVAD
PODRUG SALKO
KLJUNO FIKRET
SOMUN SELIM
DEŠEVAC SEID
UHOTA SABINA
DŽOMBA SANELA
RADOOVIĆ ELDIN
GRADIŠIĆ OMER
AGOVIĆ MIRELA
PAPRAČANIN ALDIN
DŽOMBA AMILA
BARDAK DIJANA
OBUĆA DŽENANA
ĐOGO ELVIR
HODŽIĆ REFIJA
HUSEINOVIĆ ADNAN
MASLAN EMIR
SMAJOVIĆ MIRELA
KASAPOVIĆ ELVEDIN
ČENGIĆ NUSRET
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
3
1
12
4
9
2
5
6
7
8
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ĆUROVIĆ REDŽO
KULOVIĆ AHMET
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TATARIN IZET
SADIKOVIĆ JASMIN
HASTOR ANER
KAROVIĆ JASMINA
HODŽIĆ SEMIR
HERAK MUNEVER
PEŠTEK ELVIS
KANLIĆ AMEL
KAZAGIĆ HEDIJA
PILAV BERINA
DRAKOVAC AMRA
VRPČIĆ LEJLA
KORJENIĆ ESAD
ODŽAKOVIĆ SELMA
HODŽIĆ ZAIM
ČAVRK AJLA
JAMAKOVIĆ ADELA
KADRIĆ ADELA
ČAUŠEVIĆ EDHEM
JAMAKOVIĆ SADŽIDA
UZUNOVIĆ MUHIDIN
LEMEZAN EDIN
Broj glasova
Број гласова
127
94
28
16
15
11
12
4
11
6
4
8
12
0
6
13
13
5
3
5
5
Broj glasova
Број гласова
1
27
201
179
10
3
8
5
6
13
7
15
2
4
9
11
12
14
16
17
18
19
20
21
22
23
86
79
62
59
59
55
54
42
37
28
17
23
18
20
31
32
18
10
22
25
3
10
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
HALJKOVIĆ MURATSPAHIĆ SELMA
24
HODŽIĆ ZAIM
25
ALIĆ ELVIR
26
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
10
16
5
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KUDUZ ALMIR
1
50
HODO MURAT
17
16
BEŠLIJA SABIRA
4
11
PEŠTEK MERIMA
13
8
ALIKADIĆ ELMA
2
6
ŠEHOVIĆ ARMIN
9
5
HASOVIĆ IZUDIN
11
5
KULENOVIĆ EDIN
6
5
ALIKADIĆ MUHIDIN
16
5
SMAILHODŽIĆ SEJAD
3
3
DŽEMIDŽIĆ ERNIS
5
3
HASOVIĆ MAHMUTOVIĆ EMINA
7
4
BILAJAC DAMIR
8
3
PAVICA AMINA
10
3
BEZDROB ADMIR
12
4
HENDO ELVEDIN
14
3
IMAMOVIĆ ELMINA
15
2
KUJOVIĆ ELVIR
18
3
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SIJERČIĆ ABDUSELAM
1
KAROVIĆ ENISA
3
SIJERČIĆ EMINA
2
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
26
14
11
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
FEJZIĆ EDIM
3
606
MUJAGIĆ RASIM
1
526
MILOVIĆ DALIBORKA
2
382
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ĐOZO DŽEVAD
4
262
MIRVIĆ ADNAN
12
262
LIGATA RASIM
9
199
ZUKO NAMIRA
5
165
HODŽIĆ MIDHAT
6
159
PEREULA BRANKO
21
156
MUSLIMOVIĆ AVDO
7
124
ŽIGO EMINA
23
120
JOVANOVIĆ JOVAN
10
114
BUKVA AMRA
14
101
UŠANOVIĆ ESAD
13
85
BEZDROB HAMED
22
83
ČOLO SENAD
15
81
SADIKOVIĆ EMINA
11
80
KUJUNDŽIĆ LUKA
24
77
ALIHODŽIĆ MIRSAD
18
75
ŠETKIĆ SADINA
8
55
RIDŽEVIĆ ŠEMSUDIN
16
41
ŠUNTIĆ LEJLA
17
32
ADILOVIĆ HASIB
19
39
ADŽEM SEVDIKA
20
55
MASLAN ELVIRA
25
65
OPUTAR EMIRA
26
38
KANLIĆ ESAD
27
20
KANLIĆ ZAIM
28
62
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SADOVSKI BORIS
DAVIDOVIĆ MIRA
DELIĆ HASAN
UHOTA DŽEVAD
HARLAČ VASVIJA
ČELIK ADNAN
PJANO MUKELEFA
ODOBAŠIĆ MIRSADA
1
2
4
6
14
22
11
23
Broj glasova
Број гласова
27
19
14
13
10
8
7
6
KLAPUH DŽENAN
PRELO MEDINA
ULJAR VELEMIR
KOLENDA IRMA
BUKVA ADMIR
DELIĆ ASMIR
DEŠEVAC SENID
ČAVČIĆ HALID
BEŠLIJA ĐEVAD
SADIKOVIĆ MIRSAD
PUŠILO TIMKA
MAŠIĆ AMIR
RADMILOVIĆ MIRSAD
KRAŠIĆ SABINA
SKAKAVAC STRAJO
PARTIJA PRAVOG PUTA
Ime/Име
130
81
3
5
7
8
9
10
12
13
15
16
17
18
19
20
21
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
4
1
1
3
4
3
1
2
2
2
0
0
1
3
3
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BIČO ENES
1
HODŽIĆ KEMAL
3
ĆULOV JASMINA
2
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
GUŠO SABINA
1
MARIĆ OSMAN
2
OMANOVIĆ MUAMER
8
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
GABELA NIHAD
5
BALIJAGIĆ FAHRUDIN
6
ŠAHOVIĆ ADIS
23
KAJEVIĆ ZAFIR
12
STOVRAG MUAMER
4
ALIHODŽIĆ LEJLA
10
BAJRAKTAREVIĆ SAMIR
9
FEJZIĆ KERIM
17
AGANSPAHIĆ LEJLA
25
OKOVIĆ MEDIHA
7
VRPČIĆ MIRZELA
18
HADŽIĆ DERVIŠ
14
TOZO SELVER
15
HODŽIĆ MARINA
3
POPOVIĆ IBRAHIM
11
PJANO ADNA
13
MURSELJI FEJMA
16
ŠUBO ALMA
19
ĐOGO SULJO
20
ŠABANOVIĆ ENVER
21
ŽIVOJEVIĆ MINKA
22
HUBJER FAHRUDIN
24
SIPOVIĆ VAHID
26
TUTIĆ ŽEPČAN NERMINA
27
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
KURTOVIĆ MUSTAFA
HALILOVIĆ ADIS
AGOVIĆ ADIS
URUČI NAZIF
MULAHMETOVIĆ ALMA
BOROVIĆ MENSUD
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
FERHATOVIĆ JASMIN
HUBANIĆ EDIN
HODO NAFIJA
GECA EMA
OBUĆA BAJRO
SUBAŠIĆ OSMAN
DŽIHANIĆ NUDŽEIM
HERAK FERID
FERHATOVIĆ RASEMA
ARNAUT MENSAD
BEGOVIĆ ALIJA
ČENGIĆ MIRSAD
SIJERČIĆ HADŽIĆ HALIMA
29
22
14
Broj glasova
Број гласова
436
283
251
210
200
195
183
154
141
133
132
128
123
122
91
89
70
63
58
51
70
77
84
77
68
62
84
Broj glasova
Број гласова
1
15
12
6
28
4
1.129
433
400
374
370
320
3
18
2
17
10
21
24
19
11
25
7
9
20
318
317
281
275
252
217
216
200
195
189
183
183
177
82
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
MEHIĆ SEAD
22
SIPOVIĆ JASMIN
13
ŠUBO ESAD
16
OSMANAGIĆ NERMANA
23
TRBOVIĆ VILDANA
5
VELIĆ AZEMINA
8
BRAJLOVIĆ NASIHA
14
BEĆIROVIĆ SANELA
26
HUBANIĆ MUHAMED
27
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
FRAŠTO EMIR
2
MUJKOVIĆ DŽEVIDA
1
ADŽEM DŽEVAD
6
DOŠLO SUAD
15
KOŽO MERSUDIN
27
NEMEC KLISURA VESNA
3
IMAMOVIĆ DEMIR
8
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BAŠIĆ REDŽO
5
RAŠČIĆ ENIKA
4
TUTIĆ JUSUF
12
DELAHMET ADIS
26
HASKOVIĆ FERID
24
POPOVIĆ HILMO
9
POPOVIĆ SUADA
16
ĆOSOVIĆ ENISA
10
ISANOVIĆ SAKIB
20
DEDOVIĆ AMER
21
KLISURA SLAVKO
11
MUJKOVIĆ MUJESIRA
19
RAMOVIĆ ELVEDIN
17
BIČO MEDINA
7
KULJUH VESELINKA
13
VALJEVČIĆ ENVER
14
IMŠIROVIĆ ADIS
18
DOLO MIRELA
22
KURTOVIĆ ADMIR
23
KOČEVIĆ ELMA
25
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HALILOVIĆ SEDIN
9
MIRVIĆ VAHID
1
ČELJO MEVLUDIN
13
KRAJIŠNIK MIRHET
7
MULAHMETOVIĆ ADISA
2
RAŠIDOVIĆ MURAT
3
AHMETSPAHIĆ NIHAD
18
KAROVIĆ ATIF
6
ALIKADIĆ FARUK
15
KORDA HARIS
4
TAFRO SABINA
5
KARAUZOVIĆ SAMIRA
8
ADŽOVIĆ AHMED
10
HRELJA ADMIRA
11
EFENDIĆ IZUDIN
12
HASKOVIĆ ELMA
14
IMAMOVIĆ MAHIR
16
TVRTKOVIĆ ELVIRA
17
ČOLO MIRSAD
19
MRGUDA SAFETA
20
JAŠAREVIĆ AMER
21
ŠOPETA DŽEMO
22
GABELA ALDIJANA
23
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MUSABAŠIĆ PAŠA
ISANOVIĆ HUSEIN
MEHIĆ ISMET
SMAJOVIĆ NAIL
MIRVIĆ MUMIN
1
2
8
10
24
165
153
149
145
125
82
116
118
139
Broj glasova
Број гласова
1.373
646
616
476
455
411
390
357
345
317
303
285
277
246
207
206
200
198
197
189
142
107
157
103
139
159
139
Broj glasova
Број гласова
54
38
29
21
19
17
15
15
14
9
10
4
4
1
8
3
5
1
3
4
8
3
2
Broj glasova
Број гласова
61
28
21
12
12
130
UGLJEŠA NUSRET
20
SIJERČIĆ MIRSADA
15
ŠAPČANIN HRUSTEM
16
TANJO ZAHID
14
TATARIN FATIMA
3
LAKOVIĆ JUSUF
4
ŽIGA FATIMA
5
HODŽIĆ ALIJA
6
HODO BAHRA
7
IMAMOVIĆ ŠEFIKA
9
ŠEHO RAMIZA
11
UGLJEŠA SINAN
12
PAPRAČANIN AZIZA
13
PEŠTEK FAZILA
17
KADIĆ FEJZIJA
18
POZDER RUKIJA
19
POSVANDŽIĆ SABIRA
21
VUKOVIĆ RISTO
22
HUBJER UMIJA
23
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ŽUGA DAMIR
TURČALO MEHMED
BRDAR KASIM
POPOVIĆ SEVDA
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KUMRO MESUD
DRAKOVAC RAMIZ
AGANOVIĆ EDIN
ČELJO SENAD
SUDIĆ ESAD
TANJO FADIL
LOJO DELJO MEDIHA
HODŽIĆ DŽENAN
ADŽEM MEMSUR
MURATSPAHIĆ VEHBIJA
HERENDA ADISA
BARDAK LEJLA
MUJAGIĆ AMRA
DELIĆ HAJRUDIN
KANLIĆ ELMA
ZAGRLJAČA ANERA
ŠUNDO NUSRET
DŽABIJA FATIMA
KOVAČ EJUB
TIRO DŽEMO
PEŠTEK BEĆIR
POTURAK AZRA
TURČALO SEAD
TURULJA MIRNESA
TVOJA I MOJA TIM STRANKA U BIH
Ime/Име
17.12.2010.
10
10
9
9
6
4
3
4
2
6
2
8
3
4
5
1
6
3
5
Broj glasova
Број гласова
1
3
6
2
762
429
400
363
4
7
9
10
13
21
5
24
12
19
8
23
14
15
20
11
16
17
18
22
25
26
27
28
354
345
327
287
218
192
189
178
178
149
135
124
119
110
108
94
80
42
91
75
78
36
41
79
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BIČEVIĆ ELVEDIN
1
0
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
КОМЛЕНОВИЋ СЛОБОДАН
МАНДИЋ ЈЕЛА
МИЛОВИЋ СТЕВО
МИХАЈЛОВИЋ ПЕТАР
КРСМАНОВИЋ ВИШЊА
ШЕКАРИЋ ВЕЉКО
ТАНАСКОВИЋ ДРАГИША
ЂОКОВИЋ ДАНЕ
МИТРОВИЋ МИЛОМИРКА
ПЕЧЕНИЦА ВАЛЕНТИНА
ЂЕРИЋ РОСА
ШАРОВИЋ ДРАГАН
1
2
3
4
7
12
6
11
10
5
8
9
Broj glasova
Број гласова
81
56
54
42
27
20
19
16
16
11
8
7
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
Ime/Име
Изабрани кандидати Изборна утрка 206
СКУПШТИНА КАНТОНА 6
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BASARA NAIM
BALIHODŽIĆ NAFIZ
KAPIĆ EMINA
KADIĆ MESUD
DEMIROVIĆ MIRSADA
HAJDAREVIĆ SADIN
BRLJAK AMEL
MILIČEVIĆ MATEA
DŽANAN MIRSAD
PECO HAZIM
DURAK ASMIRA
KARADŽA ENES
CETIN ESAD
KADIĆ MERSIHA
HAMZIĆ ADIS
BLAGIĆ MILAN
MURATSPAHIĆ ESMA
AŠČERIĆ AMER
KONJALIĆ ALMIR
KONJALIĆ ADISA
LONČAR NEĐAD
FAZLIĆ MIRZET
FAZLIBEGOVIĆ DIJANA
VELE EMIR
HADŽIĆ MIRZET
BRLJAK MIRSADA
SADIKOVIĆ HARIS
KARADŽA AZIZ
MULAOSMANOVIĆ NIHADA
DURAKOVIĆ MIRSAD
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
1
4
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ŠLJIVO ESAD
1
DURAKOVIĆ OSMAN
10
HADŽIAVDIĆ NEDIM
3
TUTKUR MERHUNISA
5
HALILOVIĆ NERMINA
11
PEHLIVAN SENAD
7
DELIĆ MIRZA
15
HARAČIĆ IZA
2
ZUKAN DŽENANA
8
ĐUGUM VEHBO
4
BANDIĆ SULEJMAN
6
PIPIĆ FAIK
9
TORLIĆ MIRSAD
12
SINANOVIĆ SAFET
13
JUSUFBAŠIĆ AMRA
14
HRUSTANOVIĆ BESIM
16
ČOLAK IRMA
17
ZUKAN MEHO
18
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SARAJLIĆ VILDANA
HAJDAREVIĆ SABIHA
KOBAŠ REFIK
LAŠTRO ILIJA
KRNJIĆ DŽENAN
IVKOVIĆ ASIM
RIZVIĆ HASIB
MUSTAFICA ELVEDIN
NIKŠIĆ FATIMA
Broj glasova
Број гласова
560
279
59
46
27
36
36
32
53
34
31
40
38
28
23
14
22
21
19
25
17
22
26
23
25
25
19
24
13
30
2
5
1
3
6
9
4
7
8
Broj glasova
Број гласова
243
189
165
129
105
96
94
92
92
77
87
72
37
45
91
84
69
74
Broj glasova
Број гласова
34
26
20
19
18
17
17
15
12
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
BATINIĆ MIRKO
1
DŽAMBAS ZDENKA
2
KVASINA JOSIP
3
BOJČETIĆ ŽELJKO
6
KOMŠIĆ VLATKA
16
TOLO ANA
32
VIDOVIĆ RADOJE
7
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PETROVIĆ NIKICA
10
GARIĆ LJUBICA
4
ŠANTIĆ LJUBAN
26
TOKIĆ ZRINKO
5
KUNA GRETA
8
GOLUB BRANKO
9
VITIĆ DAJANA
11
LUKOVIĆ ZORAN
12
LUKIĆ VLATKA
13
BOŠNJAK MATIĆ TOMISLAV
14
PLAVČIĆ MIRJANA
15
KVASINA IVICA
17
ZELIĆ MIROSLAV
18
KAURINOVIĆ NENADIĆ VIKTORIJA 19
ĐURAN ANKICA
20
LJUBAS IVAN
21
JEZERČIĆ STIPAN
22
SIVONJIĆ ANTO
23
LULIĆ GORAN
24
IVIĆ SANJA
25
ĐIDO DRAGAN
27
LOVRINOVIĆ IVAN
28
BANDIĆ MAGDALENA
29
KESIĆ ZDENKA
30
MARJANOVIĆ BORIS
31
GRUBEŠIĆ ŽELJKO
33
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
83
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Izabrani kandidati Izborna utrka 206
SKUPŠTINA KANTONA 6
Ime/Име
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
MATIŠIĆ DRAŽEN
BILIĆ ANTO
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ELEZ BERISLAV
KAPETANOVIĆ PAMELA
SPAHIĆ DARKO
DRAŽETIĆ ANTO
ŠIMUNOVIĆ ANA
BRKAN BRANKO
ILINKOVIĆ GORDANA
ŠIMIĆ VESNA
DOMINOVIĆ ZDENKO
PETROVIĆ ŽELJO
DUMANČIĆ MARINA
ŠUTA STIPICA
MILIĆ ILIJA
KULENOVIĆ JOSIPA
PRAVDIĆ MARINKO
VUJICA ANTO
FRANJIĆ GORAN
PERIĆ VLADIMIR
PULJIĆ MARTINA
ŽIVKO LJUBAN
ŠIMUNIĆ VIKTOR
BILANDŽIJA MARIJA
TOPALOVIĆ ŽELJKO
BUZUK NEDELJKO
DUJMOVIĆ INGA
KVASINA KREŠIMIR
LJUBOVIĆ MARIJA
ŠTRBAC VLADO
DRMIĆ SONJA
BELJAN BORIS
Broj glasova
Број гласова
4.162
2.503
2.147
2.078
1.893
1.445
1.427
1.388
1.290
1.199
1.133
1.138
932
700
790
1.083
1.037
932
848
616
439
700
754
1.112
970
1.154
489
1.037
853
548
617
1.059
1.066
Broj glasova
Број гласова
1
4
2.250
984
3
2
9
28
5
6
17
8
7
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
975
812
550
532
527
463
422
412
396
353
161
151
184
257
131
325
192
272
200
172
151
262
306
202
147
164
222
232
169
275
84
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
HSS NHI
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
LOZANČIĆ ANTO
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MAMUŠA FRANJO
10
JURIŠIĆ MARINKO
3
JURČEVIĆ IVAN
7
LOVRIĆ LJUBKO
4
TIBOLD MIRANDA
2
MARIĆ KATARINA
5
KRISTIĆ FRANJO
6
PERIĆ ANTONIJA
8
STANIĆ TIHOMIR
9
BILIĆ VULETA LJILJANA
11
TOMIČIĆ IVICA
12
STANIĆ MIRO
13
LOZANČIĆ ANITA
14
MIŠKOVIĆ IVO
15
MILIČEVIĆ BRANIMIR
16
GRGIĆ VESNA
17
TOMIĆ LJUBO
18
BOŠNJAK ZORAN
19
KRIŠTO KATARINA
20
BOŠNJAK BRANISLAV
21
ČOVIĆ GORDANA
22
ŽULJEVIĆ IVAN
23
BAVRKA MATO
24
MILINKOVIĆ HALILOVIĆ NADA
25
LADAN DOBRO
26
IVIČEVIĆ IVO
27
ČIVČIJA SONJA
28
BOJIĆ ZDRAVKO
29
RENDULIĆ IVICA
30
VISKOVIĆ MARIJANA
31
DOVOĐA JOSIP
32
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
1.771
403
308
230
199
135
78
95
82
164
62
95
129
57
172
130
112
67
88
76
93
55
67
128
43
109
59
47
46
52
56
52
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SARAČ EHLIMANA
1
48
HASANBEGOVIĆ ERDIN
8
18
MURATSPAHIĆ BELMA
3
13
PRIJIĆ SUMKA
5
11
SUBAŠIĆ INDIRA
7
11
KURIĆ ARMELA
9
10
SUBAŠIĆ SELMIR
2
10
ĆURIĆ EDIN
6
8
BAŠIĆ MEHMED
4
7
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
GEGIĆ SENADA
1
JUSUFBAŠIĆ IBRAHIM
8
ČALUK NAFIZ
9
JAŠAREVIĆ JASMINA
7
HANDŽIĆ SAMIR
2
HASKIĆ RAMIZ
3
BRNE DRAGANA
4
HADŽISELIMOVIĆ KATICA
5
ŠEPER HUSO
6
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
PAVLOVIĆ KAROLINA
LUKIĆ BLAŽENKA
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TERZIĆ ANDREA
GARIĆ MIRELA
DERVIŠEVIĆ ZIJAD
STANIŠIĆ MILKO
ŠAPINA DANE
SEFER AMEL
BUNGURAČ MAHMUT
MARIĆ DARIO
Broj glasova
Број гласова
64
46
37
9
6
8
7
5
5
Broj glasova
Број гласова
1
5
4.305
3.387
18
21
2
6
3
9
4
8
2.752
2.388
2.314
2.073
1.636
1.403
1.399
1.060
130
17.12.2010.
MRKONJA RASEMA
7
694
PERIĆ TIHOMIR
20
444
BRKIĆ OSMAN
14
340
GANIĆ STEFANIJA
10
335
TAHIROVIĆ HAZIM
11
284
MILER ADAM
12
267
BEVRNJA SAUDINA
13
267
IMOČANIN ELVIS
15
242
FILAN INDIRA
16
329
OSMANOVIĆ FEHIM
17
262
KELČ ERVIN
19
281
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KARIĆ ĐULAGA
1
OSMANOVIĆ MURADIF
4
SALKIĆ HADŽIB
9
ČOLAK AMER
3
JAŠAREVIĆ SELMA
17
HRNJIĆ JASMINA
11
GRADAŠČEVIĆ SANJA
8
ŠAKIĆ SALIH
12
RIDŽAL MESUD
6
VAJZOVIĆ AIDA
5
BARNJAK MARIJA
2
FUŠKO MURAT
18
DIZDAREVIĆ RUSMIR
27
TALAM AZRA
23
STJEPANOVIĆ NEDELJKO
7
SARAČ DŽEVAD
22
PALALIĆ SELVEDIN
21
ĆEMER ALTIJANA
14
SARAČEVIĆ GORAN
10
ŠUMAR ENVER
13
ŠAVIJA NENAD
15
ČIZMEDŽIĆ DINO
16
OSMANOVIĆ MEHMED
19
NERETLJAK ALEMA
20
MAMELEDŽIJA ELMEDIN
24
TRKIĆ VELID
25
KAHRIĆ EDINA
26
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
HADŽIABDIĆ AMEL
ČEPALO HUSEJIN
ŠVAGO ALMIR
TIHAK EDIN
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
FAZLIĆ MUSTAFA
PORČA LEJLA
NASUP MELISA
HRUSTIĆ EDINA
ČEJVAN ALMA
LATIĆ AJDIN
SOFTIĆ DŽEMAL
BUREKOVIĆ MERSIDA
SARAJLIĆ EDIN
BILANDŽIJA NIKOLA
PROSJANOVIĆ ZIJAD
MALANOVIĆ ADMIR
MALINOVIĆ SANJA
TRAKO EMIR
ABAZOVIĆ ŠEFIK
RIĐIĆ ĐENANA
KRŠIĆ IDRIZ
DŽELIHODŽIĆ EDIN
TATAR VILDANA
HALILOVIĆ BAKIR
HARAČIĆ AMIR
MUKIĆ MIRELA
KARIĆ FIKRET
ALIBEGOVIĆ JASMIN
RAHMANOVIĆ MIRSADA
FUŠKO DŽEMAIL
ADROVIĆ HARIS
193
159
128
127
127
116
109
92
90
87
70
61
61
59
58
55
52
52
38
33
31
31
30
40
24
35
37
Broj glasova
Број гласова
1
6
16
3
2.098
1.838
1.506
1.194
4
11
2
5
14
7
12
8
9
10
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1.051
970
887
813
795
791
780
644
717
575
410
686
481
722
528
730
520
458
458
483
521
513
400
580
540
765
287
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
KOVAČ LEJLA
32
GASAL HALIL
33
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
SELMAN SALKO
1
MILANOVIĆ SEDŽAD
6
ALIHODŽA NURUDIN
26
CRNICA HALIMA
11
POPARIĆ REFIK
19
TARAKČIJA SALIM
33
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MAKIĆ BAJRO
4
RIBO ASIM
9
MUJIĆ MIRSAD
13
VRSELJ SLAVICA
5
TERZIĆ ADNAN
30
MUMINOVIĆ MUAMERA
24
AKELJIĆ ADVAN
22
KARALIĆ SALIH
31
HODŽIĆ SALEM
10
BRKIĆ ARIF
7
LUŠIJA VAHIDIN
18
ISLAMOVIĆ EJUB
25
TEKEŠIĆ JAHIJA
21
MUSLIMOVIĆ ADMIRA
32
BEGOVIĆ BERKA
14
AGANOVIĆ FARUK
3
KARADŽA ASMIR
27
HASELJIĆ MELIHA
8
KRŠIĆ ELMEDINA
2
PALALIĆ RASIM
12
HUSKIĆ ELMEDIN
15
FAZLIBAŠIĆ RUSMIR
16
ZEJNILAGIĆ ALENA
17
PERENDA MIRELA
20
HRVAČIĆ SELVIRA
23
TAŠO KASIM
28
ĐELILOVIĆ DŽEMKA
29
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
SELIMOVIĆ SENAD
HELEZ NIJAZ
SIMIĆ NIKOLA
KURT EDINA
MEMIJA EMIR
ŠKARO ALAN
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ATANASIJEVIĆ LJUBINKA
ŠKANDRO ADMIR
AGIĆ JASMINKA
LEKIĆ ANDRIJA
BELEGIĆ BESIM
BORKOVIĆ DRAGICA
BILJUŠ MARINKO
STANIŠIĆ RADISLAV
VARUPA BEĆIR
MUMINOVIĆ AMELA
MEHIĆ DAMIR
BAN MIRJANA
ZRILE TIHOMIR
MEŠINOVIĆ ELDINA
JORDAMOVIĆ MIRSAD
BABAN VLADO
GEKO ALMA
ŠARIĆ IVICA
MARIĆ SAVO
OPARDIJA IRMA
BEČIROVIĆ ALMIR
ILIĆ STEVICA
FAFULOVIĆ ALDINA
MUJIĆ SANEL
ŠEČIĆ FARUK
SERDAREVIĆ SAFIJA
ŠUPČIĆ MESUD
292
550
Broj glasova
Број гласова
5.803
3.280
2.432
2.393
2.256
2.139
1.959
1.958
1.797
1.767
1.751
1.642
1.413
1.411
1.391
1.345
1.222
1.219
1.193
1.190
1.174
1.172
1.126
1.073
694
533
606
381
810
833
363
959
572
Broj glasova
Број гласова
1
6
4
2
10
15
3.840
2.407
1.993
1.966
1.538
1.358
5
19
11
3
7
8
9
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1.282
1.205
1.110
1.007
991
664
598
519
819
815
766
542
722
751
818
455
726
649
656
760
779
549
613
863
722
608
798
130
85
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KALBIĆ SEFIR
1
GERIN MUAZEM
21
ABLAKOVIĆ AVDO
3
HOČKIĆ SANIJA
2
PAŠIĆ FUAD
4
REĐEPOVIĆ ŠEĆA
5
CAKLO FAHRUDIN
6
BEĆIRAGIĆ DERVIŠ
7
ČELALIĆ ĐENITA
8
GEGIĆ SENAD
9
ŠUMEŽ AZIZ
10
FILIPOVIĆ MANDA
11
TURIĆ ŠEFIK
12
SIVIĆ RAMO
13
SAVIĆ FATIMA
14
HAJDER ADIS
15
ŠANTIĆ FRANO
16
FILIPOVIĆ MARIJANA
17
BLIZNAC FRANO
18
MARIĆ MATILDA
19
ĐULIĆ MIDHAT
20
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
237
37
32
31
31
10
13
14
8
15
10
8
8
8
12
16
10
9
12
7
6
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
FEJZIĆ FIKRET
1
JAŠAREVIĆ EMINA
5
KARIĆ ULFET
3
ČELAM MINELA
2
KURTA ELVIS
10
JAHIĆ ELMIN
4
OMANOVIĆ SEDIN
6
HUREM JASMIN
7
NERADIN INDIRA
8
DURAK SAUDIN
9
NERADIN HASNIJA
11
KARIĆ ADMER
12
PURIĆ BAKIR
13
NERADIN LATIFA
14
NERADIN FIKRET
15
HAJDAREVIĆ MEVLUDIN
16
RAMIĆ FATIMA
17
FAZLIĆ MERSAD
18
NERADIN ELVEDIN
19
NERADIN SENADA
20
RAMIĆ VEHID
21
ZUKIĆ ADIS
22
HODŽIĆ AZRA
23
HODŽIĆ EDIN
24
HABIBIĆ ADI
25
NERADIN HALIDA
26
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
FILIPOVIĆ MILAN
HADŽIBEGOVIĆ ISMET
MAMELEDŽIJA RABIJA
ZELIĆ MARKO
MALENICA IVO
IMŠIREVIĆ RAIF
ČIZMEĐIĆ RAJKA
FORŠNARIĆ MLADEN DRAGAN
MULAMUHIĆ ISMET
MULAIMOVIĆ NAMIRA
DŽULIĆ HAZIMA
KAHVEDŽIĆ MEHMED
ZUPUROVIĆ IZETA
DIZDAR MIRSAD
KOBILIĆ MERZUK
ŠTAVIČKI RAZIJA
ČAMPARA MITHAD
ISIĆ MARICA
HADŽIABULIĆ SAFET
ŠKANDRO SAFETA
1
3
4
9
11
8
2
5
6
7
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Broj glasova
Број гласова
163
52
49
38
35
30
26
34
26
30
19
26
33
16
16
25
21
28
17
18
23
29
32
31
17
20
Broj glasova
Број гласова
165
117
80
70
59
59
44
35
46
44
35
52
35
35
31
27
29
34
32
32
86
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
KUHTA VJEKOSLAV
21
AŠČIĆ MEHMED
22
BIBIĆ EDINA
23
BOGIĆ PILE
24
CRNJAK RADIVOJ
25
HADŽIJUSUFOVIĆ BEDRIJA
26
ŠEHIĆ MUJO
27
JAKEŠEVIĆ MLADEN
28
SUBOTIĆ LJERKA
29
TOPČIĆ NEDŽAD
30
KAPETAN JUSUF
31
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ČURIĆ MUHAMED
1
GRIZIĆ SUVAD
9
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
OMERAGIĆ RAMO
6
DURIĆ DŽEMIL
4
MARTINOVIĆ MURAT
16
LOZO NISVET
12
MEHIĆ EMSUDIN
13
MEKIĆ AZEM
10
ŠUŠKIĆ AMER
15
KARALIĆ ADNANA
20
KATKIĆ HATIDŽA
5
NASUP BELKISA
2
ĐIDIĆ ŠEVKIJA
3
HABIB NERMIN
7
MURTIĆ NIRMELA
8
RUSTEMPAŠIĆ ZEHRA
11
LEVARDA SANJA
14
ADILOVIĆ MERIMA
17
ČAUŠ AZEM
18
DRINJAK AKIF
19
ZUKA JUSUF
21
ŽULJKO RASIM
22
VITEŠKIĆ ŠEJLA
23
FAZLIBEGOVIĆ SEAD
24
PIVOLIĆ HAZIM
25
TAHUNIĆ ALDINA
26
TUKAR SEJAD
27
MEMIĆ NESIB
28
AL SHAMALI HALIMA
29
ORMAN SAKIB
30
PRIJIĆ EDIN
31
HAJDAREVIĆ NERMINA
32
KAPETANOVIĆ MIRZA
33
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
LUŠIJA ARIF
ALKIĆ SENAD
VELAGIĆ SAFET
JUSIĆ EDINA
ALIEFENDIĆ BERINA
ISAK ENISA
VUGDALIĆ NADIN
ŠIŠIĆ ALEN
SMAJIĆ MULO
POPARA MAIDA
DAGOJA FERID
SMAJIĆ OMER
SARAČ SULEJMAN
ZUKIĆ LEJLA
BEKTAŠ MURIS
BEŠO HEDIJA
MERDŽANIĆ JASMINA
TVOJA I MOJA TIM STRANKA U BIH
Ime/Име
4
1
7
2
5
6
8
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
FAZLIBAŠIĆ OMER
MUŠANOVIĆ ALMIRA
MUŠANOVIĆ REĐO
HASKIĆ ELVIS
MUŠANOVIĆ MUAMER
1
2
3
9
8
53
28
32
29
33
32
30
30
30
44
36
Broj glasova
Број гласова
1.453
858
821
790
766
615
563
536
482
472
450
332
300
323
260
238
289
199
280
294
412
421
190
238
182
230
245
290
148
341
274
218
234
Broj glasova
Број гласова
125
112
42
42
36
35
26
25
13
9
20
21
21
11
11
6
22
Broj glasova
Број гласова
14
13
9
8
7
130
17.12.2010.
FAZLIBAŠIĆ EMIR
6
BEGANOVIĆ MURIS
5
FAZLIBAŠIĆ MAIDA
4
HASKIĆ MARIZELA
7
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
7
6
6
4
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
НОВАК ДАНЕ
1
23
ВУКОВИЋ ВЛАЈКО
4
15
ЂУКИЋ МИОДРАГ
3
8
КУНОВАЦ РАЈКА
14
7
ПАСТУХОВИЋ ВЕРА
2
5
ЕЛКАЗ СУАДА
5
5
ТОМИЧИЋ МИЛАН
6
3
РАДАНОВИЋ ВЛАДО
7
2
КЛИШАНИН ГОРДАНА
8
1
ПОЊЕВИЋ БОРО
9
1
ЂУРИЋ МИРОСЛАВ
10
2
НОВАК САВКА
11
3
ЗАГОРАЦ ВЛАДО
12
3
ШАРИЋ РАДОСЛАВ
13
3
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
МИЈАТОВИЋ ДРАГАН
НИШИЋ НЕДЕЉКО
ГАВРИЋ СВЈЕТЛАНА
ВИДИЋ РУЖА
ГАЈИЋ ДАНКО
ЈАНКОВИЋ ЈЕФТО
Broj glasova
Број гласова
1
3
5
2
6
4
63
26
24
21
19
18
Izabrani kandidati Izborna utrka 207
SKUPŠTINA KANTONA 7
Изабрани кандидати Изборна утрка 207
СКУПШТИНА КАНТОНА 7
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
EMINOVIĆ MEHO
ČOMOR DAJANA
MALOVIĆ ZENAIDA
BEGIĆ AMERA
TANOVIĆ IZUDIN
EMINOVIĆ MIRZA
HELBET REFIK
KRASNIQI MAIDA
DELALIĆ JASMIN
DELALIĆ ELVIR
DELALIĆ AMRA
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
1
2
5
9
3
6
4
7
8
10
11
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HERO MESUD
MIČIJEVIĆ OMER
ČOLAKOVIĆ ELVEDIN
TABAK SENADIN
ZVIZDIĆ GORAN
HUJDUR OMER
ISLAMOVIĆ OZREN
BUCMAN MEHO
REDŽOVIĆ NAJLA
HASIĆ ELMA
BAŠIĆ ŠEFIKA
HUJDUR MIRSAD
MURTIĆ AMRA
OMANOVIĆ MUHAREM
RIZVANBEGOVIĆ VESNA
DEDIĆ DŽEMAL
ĆIMIĆ HAJRUDIN
PRAČIĆ ARMINA
ŠUTA EDAD
BADŽAK ŠEFIK
GIGIĆ AIDA
1
32
3
4
6
13
10
7
2
5
8
9
11
12
14
15
16
17
18
19
20
Broj glasova
Број гласова
65
26
20
20
19
17
14
10
13
12
13
Broj glasova
Број гласова
539
273
146
146
120
106
99
97
64
64
37
64
56
40
26
47
35
30
51
57
26
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
ŠEMIĆ ŠEFIK
21
SUPNAJ ŠEMSI
22
HERO ZINETA
23
HABIBIJA JUSUF
24
KOVAČEVIĆ AVDO
25
SMAJILOVIĆ LEJLA
26
GOSTO MEHMEDALIJA
27
NAZEČIĆ DERVIŠ
28
IMAMOVIĆ ĆAMILA
29
ZATEGA NIHAD
30
JUSUFBEGOVIĆ JASMINA
31
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
65
55
50
59
56
42
58
41
41
62
65
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BEHMEN MEHO
1
DRAGOJE SMILJAN NEOVISNI KANDIDAT
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
3
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DRAGOJE SMILJAN
1
12
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
LASIĆ DENIS
1
PRKAČIN ĐURO
3
ALEKSIĆ VALENTINA
11
PAŽIN MAGDALENA
20
RAIČ ZORAN
27
JAKIŠA ZDRAVKO
12
BABIĆ IVKA
8
ROTIM NIVES
2
MARTINOVIĆ TOMISLAV
4
DUJMOVIĆ ZORA
5
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SOLDO OLIVER
6
MARINOVIĆ VLATKO
7
JOGUNICA VICKO
9
PRIMORAC FRANO
10
ZOVKO NIKOLA
13
MARIĆ MAJA
14
LOVRIĆ JADRANKO
15
ROGIĆ ANĐELKO
16
VIDOVIĆ NIVES
17
RADIĆ PAVO
18
MATIĆ NIKOLA
19
KORDIĆ VJEKOSLAV
21
MARTINAC STIPE
22
ANTUNOVIĆ MARINELA
23
ČARAPINA MARIO
24
RUŽIĆ IVICA
25
BULIĆ MAJA
26
ĆALIŠ STIPO
28
MAJSTOROVIĆ MARINKA
29
BRAJKOVIĆ DRAGAN
30
BOŽIĆ ZDENKO
31
ĆUBELA JASNA
32
DŽIDIĆ BORIS JURE
33
HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
5.539
2.584
2.240
2.215
2.097
1.648
1.505
1.004
1.233
741
1.105
606
685
1.096
658
714
922
466
453
1.352
447
1.072
1.067
373
772
537
581
1.165
338
416
550
506
406
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
GRABOVAC MIRO
1
KOŽUL DANIJEL
3
ĆUŽE DRAGAN
4
RAJIČ ŽELJKA
7
PAŽIN ANITA
2
ĆUK MARIJANA
5
POPOVIĆ IVAN
6
ĆUK MARIO
8
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 HDZ 1990
Ime/Име
IZABRAN/ИЗАБРАН
ZELENIKA DIANA
FALETAR LUKA
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
1
4
35
17
15
9
8
4
5
5
Broj glasova
Број гласова
2.439
2.054
CVITANOVIĆ ILIJA
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MARKEŠIĆ ANTE
KREŠIĆ STJEPAN
FALETAR ZVONIMIR
DŽIDŽIĆ DANIJELA
BABIĆ BORIS
KREŠIĆ ZORAN
ZOVKO LJUBO
PROLETA VALENTINA
ODAK ANA
PETRIĆ ZORAN
MARTIĆ CVJETKO
ODAK IVAN
OBRADOVIĆ MIHAELA
DUSPER IVO
KRVAVAC KATARINA
BARBARIĆ PERO
GAKIĆ ANĐELKA
MARIĆ IVO
FALAK MARINKO
SOLDO ANA
VUČIĆ FRANJO
GLAVINIĆ IVICA
HAJROVIĆ MARIJA
BEVANDA SLAVEN
JAKIŠA ANA
PEHAR PETAR
ĆAVAR SLAVEN
STANIĆ BOJAN
VIDOVIĆ DANIJELA
MATIĆ IVICA
HSP BIH
Ime/Име
130
26
1.336
17
2
33
11
10
6
3
5
7
8
9
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
1.094
997
983
952
727
721
549
261
334
307
388
311
146
209
215
265
232
295
357
288
169
133
129
401
204
139
201
240
213
270
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
BUDIMIR ŽIVKO
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ŠUNJIĆ ALBERT
3
MILIĆ JOSIP
4
FOFIĆ IVAN
9
GAGRO DRAŽENKA
2
KOZARIĆ DRAGAN
33
MIŠKOVIĆ ZDENKA
5
ČULJAK MARIO
6
VUKŠA ZVONKO
7
JURIŠIĆ BERNARDINA
8
DRINOVAC VINKO
10
ANIČIĆ VIKTORIJA
11
ŠARAC TIHOMIR
12
RAIČ STANKO
13
GOLEMAC VESNA
14
RAJIČ LAZO
15
JURIĆ ZLATKO
16
PRIMORAC MARTINA
17
KOŽUL JANKO
18
MARIĆ STANKO
19
SABLJIĆ ŠIMA
20
ANDRIĆ MILE
21
BENCUN MARIJO
22
ZADRIĆ MARIJA
23
TURUDIĆ KRUNISLAV
24
KORDIĆ JOZO
25
NAGULOV TENA
26
PUŠIĆ MIŠO
27
OSTOJIĆ FRENK
28
DRAGOJE SONJA
29
KRTALIĆ ZDRAVKO
30
BATINA TOMISLAV
31
DRAGIČEVIĆ LJILJANA
32
HSP DR. ANTE STARČEVIĆ - PRAVAŠI 21 STOLJEĆA
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BRADVICA MARIO
DOKO DRAGAN
BULIĆ MARIJA
BRADVICA MARINA
ODAK MIRANDA
87
1
3
2
5
4
Broj glasova
Број гласова
2.120
551
489
389
316
227
98
159
184
205
70
111
190
84
61
201
122
49
76
153
121
133
109
111
118
193
64
103
137
37
40
54
14
Broj glasova
Број гласова
81
46
42
26
21
88
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BALIĆ MARINA
1
20
ĆORAJEVIĆ HARIS
3
6
MIJATOVIĆ SANEL
2
4
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SANDŽAKTAR BIJEDIĆ AZER
1
BATLAK MENAIL
4
ĆATIĆ NIJAZA
11
MUSTAFIĆ EMINA
2
KRDŽALIĆ ZLATKO
3
DŽIDIĆ HERMINA
14
SPAHIĆ JASMINKA
8
KEŠELJ MIODRAG
9
KARIĆ SVETLANA
5
REDŽIĆ FUAD
6
PAŠALIĆ ESAD
7
MAHINIĆ MILI
10
ZLOMUŽICA OSMAN
12
SELIMIĆ NERMIN
13
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
22
9
7
7
6
6
6
5
4
4
2
4
3
2
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
PERIĆ TOMISLAV
1
1.386
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ZUROVAC SLAVEN
10
835
KARLOVIĆ IVAN
3
793
ČUGELJ TONI
6
547
DŽINO MIRALEM
7
397
CRNALIĆ ARMIN
4
373
KARAICA MAJA
2
358
TATAR NADŽIDA
11
340
ANĐELIĆ ANJA
5
321
PAUNOVSKI MILENKO
9
313
HINDIĆ DŽEJLA
13
311
KOVAČEVIĆ ANTE
14
302
ŽUŽA MILADA
8
293
KOLIČIĆ ALEN
12
259
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ĐULIĆ SEAD
1
ĆUBELA JASNA
2
VEJZOVIĆ SUNITA
5
MILJKO TANJA
11
BRKAN JASMIN
9
POPOVIĆ IGNATKOV RADENKA
8
JAKOVLJEVIĆ MILOMIR
3
MEDAR ADNAN
4
POLJAREVIĆ SUAD
10
ERZUMLIĆ AHMED
6
HAKALOVIĆ SAUDIN
7
MILJANOVIĆ AMER
12
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
OBRADOVIĆ HUSO
MACIĆ OSMAN
KLJAKO ANEL
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ŠATOR ELMIR
DLAKIĆ ELMA
BEBANIĆ HATA
BAŠIĆ HALIL
GOLUBIĆ SENAD
BITANGA NATKO
GABELA ALMA
91
52
39
33
30
26
25
23
20
20
18
14
Broj glasova
Број гласова
1
3
10
1.802
1.057
638
6
2
29
18
7
4
5
629
610
519
432
421
409
341
130
ŠABANOVIĆ AMNA
8
BEŠIĆ EMRUDIN
9
PAJIĆ AJLA
11
HERO MEHMED
12
LJEVO ASMIR
13
TORLO SABINA
14
MEHIĆ DŽEMAL
15
SABLJIĆ ALEN
16
ŠORO AIDA
17
TRNOVAC HASAN
19
BISEROVIĆ SEADA
20
BAKOŠ EMIL
21
ALIĆUŠIĆ ARMIN
22
HERIĆ SANELA
23
SARAJLIĆ FERID
24
RIZVANOVIĆ BEHADIN
25
BEŠIĆ SELMA
26
BRKAN ŠERIF
27
SULTANIĆ NIHAD
28
KLEPO MUSTAFA
30
ISAKOVIĆ RAŠID
31
HEBIBOVIĆ ANISA
32
BALAVAC ZLATAN
33
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
JELOVAC RAMIZ
1
ŠPAGO ŠERIF
32
MUŠIĆ ZIJAT
27
OBRADOVIĆ EDIN
9
GOSTO NUSRET
15
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HAJDUK HAMID
16
ČEVRA OMER
7
KOZIĆ MUHAREM
13
SPILJAK ADIL
4
MULIĆ SULEJMAN
21
BORIĆ SEMIN
10
TATAR NERMANA
11
BREKALO MIRSAD
23
ČOLAKOVIĆ PRGUDA NERMA
14
HAJDAROVIĆ ALISA
5
ŠEJTANIĆ INEL
18
NEZIRIĆ MUSTAFA
3
POPOVAC PAULA
8
BERBEROVIĆ IBRICA
26
KAŠIĆ IBRAHIM
29
SEFO AMNA
2
ĐAPO NADIRA
28
HAMŠIĆ ALIJA
6
ZELENTROVIĆ NIJAZ
12
HODŽIĆ AIDA
17
KAJTAZ ENIDA
19
KADIĆ NERMIN
20
TURIĆ MIRSADA
22
KARA ELDINA
24
PEHILJ NEDŽAD
25
BOŠKAILO ALAUDINA
30
FIŠIĆ ELVEDIN
31
BOBAR AMIR
33
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ŽULJEVIĆ ANER
LJELJAK MIRSAD
DIZDAR NERIN
SARADŽIĆ VESNA
ČILIĆ SEMIZ
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ZAHIROVIĆ LEJLA
OSTOJIĆ MAJA
ŽUJO DRAGI
ZAGORČIĆ AMER
VEKIĆ MATO
ĆESIR ŠKORO IFETA
TRLIN BORISLAV
ZUROVAC MILE
ŠARČEVIĆ FRANJO
17.12.2010.
285
409
403
341
280
335
277
205
379
256
255
342
373
263
328
205
322
291
317
311
185
307
293
Broj glasova
Број гласова
3.670
3.546
3.010
2.385
1.960
1.734
1.588
1.584
1.469
1.395
1.318
1.232
1.216
1.085
1.019
982
969
962
944
885
885
875
626
737
534
467
724
826
454
740
494
768
635
Broj glasova
Број гласова
1
3
10
5
4
4.596
1.985
1.584
1.466
1.134
11
2
9
15
6
7
8
12
13
988
848
812
774
570
617
737
403
422
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
JUNUZ EMINA
14
RASPUDIĆ MIRO
16
SJEKIRICA VILDANA
17
JURIĆ ROBERT
18
JANJIĆ GORAN
19
ALIBEGOVIĆ MINELA
20
DELIĆ MEHMED
21
ĆORIĆ MIRO
22
MADŽARIĆ KATICA
23
RAIČ DAMIR
24
LONČAR BORIVOJE
25
MRMO ALDINA
26
HERO IBRO
27
PATAK ARMIN
28
DIZDAR JADRANKA
29
MANOV OMER
30
DEMIROVIĆ JASMINA
31
ALIHODŽIĆ SAKIB
32
BALAVAC NEĐAD
33
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
GOLOŠ DŽEMAL
SEFER MURVETA
STRANKA KOKUZA SKOK
Ime/Име
1
2
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MIKULIĆ SANJA
1
DOMAZET SRĐAN
2
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
684
312
501
490
398
568
470
275
247
475
333
318
458
433
400
396
398
527
596
Broj glasova
Број гласова
27
20
Broj glasova
Број гласова
186
97
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TANOVIĆ ALIJA
1
182
CVITANOVIĆ STANKO
3
85
CIPRA ERNA
5
67
STOJIĆ NADA
2
61
POŠKOVIĆ ZIJO
6
53
PEJANOVIĆ RATKO
4
50
LEHO SADETA
11
49
ŽUJO OSMAN
10
41
SKALONJA BEHRAM
7
38
ANĐELIĆ ŠTEFICA
8
38
BEHREM FADIL
9
33
KEVRIĆ ADEM
12
35
CINDRIĆ NIKOLA
13
13
MUCIĆ LJUBICA
14
10
MEŠIĆ ZIJO
15
27
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KUKOLJ SAFET
DEMIROVIĆ VENAD
PADALOVIĆ AMRA
KADIĆ VAHIDIN
GOLOŠ HATIDŽA
SULTIĆ ALEN
ĆORIĆ ALENA
MEDIN ARMIN
GAGULA MEHMED
MUŠIĆ ALEN
KADRIĆ ĐEMAL
NEZIROVIĆ JASMINA
GRCIĆ SMAJO
MEHIĆ IDRIZ
ZELIĆ MIRNESA
BEGIĆ MUHAREM
GRCIĆ DŽEMILA
SAKIĆ SAMIR
TIBO SENAD
MAKAN SANELA
ĐUKA ALIJA
GUŠIĆ MUSTAFA
KUKOLJ ALMA
1
3
8
16
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
Broj glasova
Број гласова
65
21
11
11
9
4
2
2
4
3
1
4
1
5
7
8
1
3
1
5
3
0
5
130
ŠĆUK MUJO
24
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
OMEROVIĆ SAFET
1
BUBALO ADIS
3
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MACIĆ JASMIN
18
MACIĆ ČILIĆ MERSIHA
4
FALADŽIĆ AMER
13
ČORBADŽIĆ ZAJKO
33
JELOVAC ARIF
5
BOLOBAN AZRA
11
MILAVIĆ SNEŽANA
2
LEPARA HARUN
25
PROHIĆ REŠAD
21
JUSUPOVIĆ VELIDA
16
KATANIĆ RAMIZ
6
TANOVIĆ ASMIR
7
VELEDAR ADELA
8
REDŽIĆ HASAN
9
ORUČEVIĆ ENVER
10
BAŠIĆ RAMIZ
12
KOTLO ERNA
14
JAŠAREVIĆ MUAMER
15
DŽUBUR ĐULSA
17
KUKO MIRSAD
19
DEDIĆ ANELA
20
DŽEMAT JUSUF
22
MAHINIĆ SENADA
23
IVKOVIĆ MAID
24
MILIŠIĆ DŽENANA
26
JAKIĆ MEHMED
27
BILAL DINKO
28
GRLJEVIĆ SANELA
29
BALIĆ SENID
30
ĆIŠIĆ AVDO
31
HADŽIĆ AMELA
32
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BOBAR MAHIR
1
HUSIĆ JASMINA
2
ĆOSIĆ BENIN
3
ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
89
3
Broj glasova
Број гласова
1.551
751
400
374
359
322
289
279
273
253
253
246
246
169
182
143
150
130
132
153
130
194
132
106
114
175
134
134
101
114
207
92
136
Broj glasova
Број гласова
67
27
10
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
IJAČIĆ MILADIN
1
5
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
КРЊЕУШИЋ МЛАДЕН
ЋЕРАНИЋ РАДЕ
ПУТИЦА СТЕВО
БАШИЋ БОЖИДАР
НИШИЋ ДУШАНКА
ПУХАЛО МИТАР
ГОЛО МЛАДЕНКА
АНТЕЉ МАРКО
ТРИПКОВИЋ МИРЈАНА
КОВАЧЕВИЋ СЛАВИША
РАДОВИЋ АЛЕКСАНДРА
БУЛУТ НЕБОЈША
МАВРАК САША
МИХИЋ НАТАША
ЋЕЋЕЗ ВЕЛИНКА
ШАКОТА МИРА
ЋЕЋЕЗ ДРАГАН
ТОПАЛОВИЋ СЛОБОДАН
ТРНИНИЋ БОЖО
1
7
12
10
17
3
8
16
2
6
11
4
15
19
5
14
13
18
9
Broj glasova
Број гласова
297
207
202
180
150
129
122
96
96
93
78
74
73
73
72
69
67
66
62
90
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
Izabrani kandidati Izborna utrka 208
SKUPŠTINA KANTONA 8
Ime/Име
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MAKSUMIĆ ĆAMIL
1
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
4
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MIKULIĆ ZORA
1
MARUŠIĆ VLADO
2
MARKOVIĆ LJILJANA
3
ZOVKO IVAN
4
DAMNJANOVIĆ MARINA
5
ŽULJ IVAN
6
PRIMORAC KATARINA
7
CRNJAC TOMISLAV
8
JUKIĆ MARA
9
ZOVKO JASMINKO
10
BARAĆ SNIJEŽANA SILVIJA
11
IVANKOVIĆ DALIBOR
12
SKOKO MILA
13
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ĆOSIĆ ZDENKO
1
MANDIĆ TOMISLAV
25
KNEZOVIĆ DARIO
13
ZELENIKA TOMISLAV
9
SESAR IVO
21
MIŠETIĆ ANTE
3
LUBURIĆ RADOSLAV
7
PAVKOVIĆ IVICA
6
ČOLAK ZDENKO
19
PRIMORAC ŽANA
11
LONČAR HELENA
2
ĆUTUK MIRO
15
MARKOTIĆ VEDRAN
22
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
LASIĆ ERINA
5
SESAR DARIO
18
LEKO IVAN
4
MARIĆ KATARINA
24
LJUBIĆ JASMINKA
23
ZOVKO ANA
17
LEVENTIĆ MILENA
8
ŠIRIĆ ZVONIMIR
10
PRIMORAC JELENA
20
FILIPOVIĆ VJEKOSLAV
12
LANDEKA BRANKA
14
PEJIĆ MILE
16
HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
NUIĆ IVO
ŠEGO ŽELJKA
BEŠLIĆ PETAR
GRBAVAC BRANKO
SABLJE NEDJELJKO
ŠOŠE ZVONKO
GRBAVAC MARIO
TOLIĆ ANTONIJA
ZLOPAŠA ŽELJKO
PAVLOVIĆ MARIJA
BEŠLIĆ ANDRIJA
LONČAR MATEA
ĆUK ANA
1
2
3
10
12
9
4
13
6
5
7
8
11
17.12.2010.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 HDZ 1990
Изабрани кандидати Изборна утрка 208
СКУПШТИНА КАНТОНА 8
Ime/Име
130
246
49
20
15
10
15
10
6
6
10
1
6
4
Broj glasova
Број гласова
5.568
3.742
3.713
3.425
3.383
2.782
2.723
2.179
2.177
2.019
2.017
1.960
1.875
1.784
1.510
1.509
1.482
1.230
1.106
1.073
1.016
988
878
866
688
Broj glasova
Број гласова
107
42
40
23
19
19
17
13
12
10
11
8
5
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
GAŠPAR IVICA
HERCEG LUKENDA BORKA
BANDUR MILENKO
PAVLOVIĆ ANTE
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ZOVKO BOŽO
PRIMORAC ANTONELA
PENAVA PERO
MILIČEVIĆ JOZO
PROTRKA ANTONIJA
TOPIĆ IVAN
RADIŠIĆ RADOSLAV
SABLJO KATARINA
KARAČIĆ SLOBODAN
BEŠLIĆ DAMIR
TOMIĆ ZDRAVKO
EREŠ MARA
VRANJKOVIĆ TOMISLAV
KRALJEVIĆ PRIMORAC KATARINA
ĆORIĆ DAMIR
BRZICA MATE
BUŠIĆ VELIMIR
BUNOZA MARIO
BRKIĆ MONIKA
GRUBIŠIĆ ANTE
KORDIĆ MARIJA
ĆUBELA ANA
HSP BIH
Ime/Име
Ime/Име
1
8
9
16
1.878
925
809
746
13
17
7
15
2
4
24
23
22
10
21
25
19
5
18
3
26
6
11
12
14
20
744
715
707
653
624
534
527
491
485
479
478
474
440
422
388
374
310
179
235
203
140
202
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ČAMBER VJEKOSLAV
KVESIĆ VIKTOR
ĆORLUKA BRANKO
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PAVLOVIĆ LUKA
PAVKOVIĆ MATE
KORDIĆ IVAN
REZO DRAGAN
BUHAČ DRAŽAN
ŠIMIĆ JOSIP
POLIĆ DARKO
LJUBIĆ SANIJELA
PAVLOVIĆ JOSIP
KEŽIĆ MLADENKA
PAVLOVIĆ IVAN
MILIĆEVIĆ STANKO
PRLIĆ MARIO
BORAS IVANKA
ZORIĆ ANTE
JELIĆ MIROSLAV
LEVENTIĆ IVANA
TRUTINA DRAGO
BAKULA SLAVICA
ĆAVAR TANJA
PEJIĆ MARA
MARKOTA BEGIĆ KATARINA
LEKO LIDIJA
HSP DR ANTE STARČEVIĆ BIH
Broj glasova
Број гласова
4
3
1
1.684
1.179
1.054
6
9
15
16
22
12
18
2
21
5
7
13
19
14
24
25
8
10
11
17
20
23
26
986
917
757
650
621
580
557
468
461
442
436
409
396
361
305
280
161
125
184
45
77
171
56
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
NAKIĆ MILIJAN
KRALJEVIĆ BLAGO
JURILJ ZLATKO
LOVRIĆ MARIJA
KRALJEVIĆ STANKO
NALETILIĆ ROBERT
MIKULIĆ IVAN
ĆEŠKIĆ MARIJA
MANDIĆ MARIJANA
LOVRIĆ ŽELJKO
MANDIĆ JELENA
MILIĆEVIĆ DRAŽAN
ZOVKO DANIELA
Broj glasova
Број гласова
3
1
11
2
6
14
8
12
18
22
7
4
5
Broj glasova
Број гласова
287
265
192
117
117
97
76
74
72
48
45
36
29
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
BEŠLIĆ JOZO
9
ANIĆ NIKOLINA
10
ŽULJ VITOMIR
13
TADIĆ DRAGANA
15
VUJEVIĆ LJUBOMIR
16
MIKULIĆ ANTONY
17
SOLDO SLAVEN
19
LOBOJA IVAN
20
MARTINOVIĆ IVANA
21
PERUNIĆ INES
23
KARAČIĆ ZORAN
24
ŠIRIĆ LJUBO
25
KVESIĆ SLAVICA
26
HSP DR. ANTE STARČEVIĆ - PRAVAŠI 21 STOLJEĆA
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BOŠNJAK ZORAN
1
KOROMAN ŽELJKA
2
TOPIĆ MIRKO
3
ŠUŠAK IVANA
5
ROGIĆ ŽELJKO
6
MILETIĆ DIJANA
8
ĆAVAR ZDENKO
7
ELJUGA IVAN
4
KRALJEVIĆ IVICA
9
MARINOVIĆ DRAGUTIN
10
BARBARIĆ DIJANA
11
SKOKO IVAN
12
MARUŠIĆ ZLATAN
13
NOSIĆ JELENA
14
ČERKEZ JADRANKO
15
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BOKŠIĆ MARKO
1
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
TOMIĆ SLOBODAN
13
ANADOLAC MUKADESA
14
ŠAKIĆ STIPE
1
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
GALIĆ MIROSLAV
7
GRIZELJ TONĆIKA
11
KARAČIĆ ŽARKO
4
ALPEZA ANTE
10
BUKMIR BOJANA
15
PERIĆ DRAGO
3
BILIĆ ZDENKO
12
ČUTURA MARTINA
8
SLIŠKOVIĆ BLAGICA
25
HRGOTA VLAŠIĆ MIRA
2
IVANKOVIĆ LIJANOVIĆ ANTE
22
GRBAVAC ZDENKO
9
HUMIĆ NATAŠA
5
SLIŠKOVIĆ IVAN
6
MACAN DRAGO
16
KNEZOVIĆ IVANA
17
ČEPO DANKO
18
IVANKOVIĆ JOZO
19
GALIĆ KRISTINA
20
PENAVIĆ ANTE
21
GRBAVAC IVANA
23
SLIŠKOVIĆ DARIO
24
EREŠ BOŽE
26
ROSO VIKTOR NEOVISNI KANDIDAT
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ROSO VIKTOR
1
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MAHIĆ MEMNUNA
7
29
23
15
17
20
21
17
29
24
28
29
14
26
Broj glasova
Број гласова
168
95
90
58
34
30
25
22
21
8
12
6
7
3
11
Broj glasova
Број гласова
5
Broj glasova
Број гласова
1.448
1.334
1.251
1.040
1.005
798
511
468
364
301
296
254
254
221
207
169
118
172
112
152
198
130
133
95
173
154
Broj glasova
Број гласова
10
Broj glasova
Број гласова
90
130
91
GLAVAŠ SLAVEN
1
ORMAN MILADA
5
MAHIĆ NERMA
2
ŠKROBO GORAN
3
KORDIĆ MIRJAN
6
GLAVAŠ MARINKO
4
SOLDO TOMISLAV NEOVISNI KANDIDAT
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
73
57
35
23
20
16
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SOLDO TOMISLAV
1
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
372
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
LASIĆ JOZO
1
VUKOJA JAKOV
16
PLEJIĆ ANTE
4
BILOPAVLOVIĆ DANICA
2
NALETILIĆ VINKO
9
MUSA TOMO
3
SLIŠKOVIĆ ELA
5
JUKIĆ LJUBO
6
GALIĆ TADIJA
7
ŠIMIĆ JADRANKA
8
GALIĆ ANTE
10
BILIĆ STOJKA
11
ĆORIĆ LJUBOMIR
12
BIŠKO VLADO
13
MIKULIĆ ANA
14
MIKULIĆ SLAVKO
15
MESIHOVIĆ NEFISA
17
MUSA DOMINIK
18
MUŠIĆ SADIK
19
BORAS MARIJA
20
LUKENDA MIRKO
21
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MILIĆEVIĆ LJUBO
165
50
40
28
26
19
7
23
17
15
14
13
22
15
13
15
5
17
6
14
18
Broj glasova
Број гласова
1
7
Izabrani kandidati Izborna utrka 209
SKUPŠTINA KANTONA 9
Изабрани кандидати Изборна утрка 209
СКУПШТИНА КАНТОНА 9
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
RADELJAŠ ESED
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PLEHO HARIS
SMAJIĆ RASIM
BIBER BAJRO
GUŠO NERMINA
DIZDAREVIĆ MIRZA
ŠEHOVIĆ ADELA
ČARDAKLIJA SEAD
AGIĆ DŽEMILA
ŠORLIJA MUNIR
RAMIĆ FATIMA
TINJAK FAHRUDIN
KUSTURA SEAD
MURATOVIĆ VERNESA
DOLJANČIĆ BAJRO
KESTENDŽIĆ KENAN
BALIĆEVAC SANELA
AJNADŽIĆ AMIR
ČENGIĆ SALEM
MULAĆ SNJEŽANA
DELIĆ ŠAHIN
BIBIĆ SMAJO
SABITOVIĆ ELVEDINA
BRKIĆ ELMIR
DŽANOVIĆ ZEHBIJA
ŠLJIVO AMELA
Broj glasova
Број гласова
1
1.359
3
4
7
2
9
5
6
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1.120
916
832
654
367
259
234
180
151
175
265
199
136
142
314
124
111
200
101
135
159
104
107
82
159
92
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
MULALIĆ EMIR
MULAOMEROVIĆ EMIR
MUJKIĆ EDINA
LONČAR HARIS
FAZLIĆ MIDHAT
ŠURKOVIĆ ELMA
PRLJAČA NEDŽIB
ĐOZO ĐEVAD
GRBO MELINDA
MUMINOVIĆ DENIAL
ČUTUNA ARMIN
DURAKOVIĆ AMELA
LAVIĆ FARUK
BPS SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
BACKOVIĆ ZAIM
1
ZEKOVIĆ ENES
3
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
RAŽNATOVIĆ IGOR
23
ZEKOVIĆ ADNAN
16
TURKOVIĆ SENAD
4
BJELAK NERMIN
12
HODŽIĆ AMELA
2
MUMINOVIĆ DENIS
6
ZEKOVIĆ MIRZA
27
FIŠO MUHAREM
13
PORIČANIN ADISA
5
JONUZ FIKRET
7
KARIŠIK ELFIJA
8
HANDŽIĆ MUHAMED
9
KOZIĆ ADNAN
10
ĐORĐEVIĆ MIRJANA
11
ZAJKO INDIRA
14
BUBICA JUSUF
15
BRIČIĆ MERIMA
17
AVDIĆ EDIN
18
JELAŠKOVIĆ ENVER
19
IBIŠEVIĆ AJŠA
20
HASANOVIĆ EDI
21
FIŠIĆ AZEMINA
22
KADIĆ MIRZA
24
HADŽIĆ REJHANA
25
ROVČANIN MEHMED
26
PAŠIĆ HASIJA
28
KURTOVIĆ NUSRET
29
MEKIĆ ELMIRA
30
SERBEZOVSKI MUHAREM
31
MITROVIĆ MILAN
32
SIPOVIĆ IRIS
33
BRULIĆ EDIN
34
HADŽOVIĆ FADIL
35
ROVČANIN ALDINA
36
PLEHO NUMO
37
ŠALJIĆ JASMIN
38
HADŽIMUHOVIĆ SMAIL
39
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ALIHODŽIĆ ENVER
1
MALIŠEVIĆ NERMINA
2
LAGUMDŽIJA MEVLIDA
4
VLAHOVLJAK BAHRIJA
3
BOGDANOVIĆ VOJISLAV
5
STOJIĆ SUADA
6
DELJKIĆ NEDIM
7
BRKANIĆ AIŠA
8
MUJIĆ HAJRIJA
9
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DELIĆ ENISA
HODŽIĆ ZIJAD
JOVIĆ MIRKO
MUJEZIN AMIR
ĆATOVIĆ SAMRA
1
6
2
3
4
90
88
137
103
105
270
109
148
87
86
99
206
101
Broj glasova
Број гласова
1.375
1.030
833
746
685
619
602
597
530
495
420
379
410
475
343
230
260
352
306
226
357
322
248
330
399
285
345
232
390
302
403
331
170
412
273
395
221
270
249
Broj glasova
Број гласова
97
40
16
14
13
7
10
9
10
Broj glasova
Број гласова
119
68
51
51
48
130
17.12.2010.
ČUZOVIĆ ELVIR
5
38
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
TRLIN DRAŽEN
4
JIROTA DEDOVIĆ CEDRELA
1
MILIĆEVIĆ BRANKO
2
FILIPOVIĆ ŽELJKO
6
BAGARA MIROSLAV
3
LUKIĆ ANA
11
KARLOVIĆ SLAVICA
8
PEŠIKAN MARIJANA
5
TOMIĆ IVAN
12
KRISTIĆ VIOLETA
16
RODIĆ IVANA
14
MIŠANOVIĆ MARTA
20
BUNTIĆ MARKO
7
MATKOVIĆ MIRO
10
LUKIĆ DANIJEL
17
DUNO JOZO
15
BODVEN DALIBOR
13
POTOCKI IVAN
19
KOCIĆ DALIBOR
9
KOTUR MAŠA
18
HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ČARDŽIĆ ZLATKO
1
HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 HSP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KOVAČ TIBOR
1
BAKULA LUCIJA
2
ILIĆ ANTONIO
4
KULUZ IVANA
3
ŽARKOVIĆ SONJA
5
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BAJRIĆ JAZID
ČOVIĆ RAMIZ
LIHOVAC ZAHID
KALEM ADI
MEDIJA NERMANA
MUHIĆ SABINA
DUPOVAC ADIS
BOZALIJA SAFET
TOPIĆ GORDANA
HMJELOVJEC IVAN
SARAČEVIĆ EDINA
HADŽIMURATOVIĆ ELMIR
TAUBER ELIJAS
NUIĆ RADOJKA
MARUŠIĆ NAJIM
TOHOLJ DUŠAN
FESTIĆ SULEJMAN
HUJIĆ AIDA
EFENDIĆ DUPOVAC FATIMA
BEGIĆ SELMAN
BILAL ADNAN
ALIMANOVIĆ LEJLA
ČUTUNA DŽEVAD
ARNAUTOVIĆ BELMA
HUSEINOVIĆ SUAD
HASEČIĆ ALMIR
MEMIĆ ELMEDINA
ISMIĆ NAIL
RAMČILOVIĆ NERMINA
HINDIJA JASMIN
KALJEVIĆ SAKIB
JOLDO SUBHIJA
BEČAREVIĆ SANJIN
ELEZOVIĆ MERSID
BARUČIJA ELMA
1
10
27
4
13
11
21
16
2
3
5
6
7
8
9
12
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
Broj glasova
Број гласова
247
225
224
223
206
199
162
153
152
152
144
143
142
136
129
120
115
113
97
104
Broj glasova
Број гласова
30
Broj glasova
Број гласова
129
128
127
95
91
Broj glasova
Број гласова
315
200
162
162
81
80
80
74
72
34
46
36
30
21
35
33
18
28
66
65
41
60
26
35
19
16
22
49
16
40
45
27
25
60
34
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
VEG ZOLTAN
36
22
KADIĆ ZIJO
37
60
ĆATO ALMA
38
50
KAPETANOVIĆ EMIN
39
22
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ZEC FILIPOVIĆ BOJAN
1
GABELJIĆ HASIB
4
HADŽIĆ ALMA
5
RASTODER NIJAZ
12
DOLIĆ SLAVEN
3
PILAV ALEN
10
PRŠEŠ ELMIR
16
BALIJAGIĆ IRMA
2
SKIKIĆ MUHAMED
6
ČENGIĆ ISMET
7
HRUSTANOVIĆ SAMIRA
8
ČENGIĆ MIRO
9
BAJRIĆ ELMA
11
KRDŽIĆ FIKRET
13
TULIĆ IVOJEVIĆ LEJLA
14
BABIĆ ADIL
15
BRKIĆ ESMA
17
TISOVINA ALMINA
18
BABIĆ NIKOLA
19
SIJERČIĆ MIRZA
20
SLINIĆ ANESA
21
SUBAŠIĆ DŽENAN
22
AJDIN ISMAR
23
ŠIRIĆ SAMNA
24
ZEČEVIĆ MUHAMED
25
JAŠAREVIĆ EMIR
26
OBRADOVIĆ JELENA
27
JAHIĆ NERMIN
28
DEDIĆ EDINA
29
MUJEZINOVIĆ FEHIM
30
LOKVANČIĆ HARIS
31
OBRADOVIĆ ANJA
32
HADŽIĆ VEDRAN
33
KRŠLAK DINO
34
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ČARDŽIĆ DAMIR
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BREZAR NADA
TASO AMAR
HUREMOVIĆ MIRSAD
ALIĆ SELMA
DIVJAN EKREM
PRLJAČA SEAD
BOTIĆ SAŠA
GODINJAK FUAD
SELIMOVIĆ IRMA
AGANOVIĆ HAJRUDIN
SAVIĆ ANDRIJELA
PERVAN ARIF
HANDŽAR SABAHUDIN
BOŠNJAK MARIJA
BEŠOVIĆ ZAIM
FERUŠIĆ KERIM
SMAJLOVIĆ INDIRA
DAUTEFENDIĆ NEDŽAD
KOVAČEVIĆ SVETLANA
HEBIB ADNAN
KUTIARO ŽANI
RAHMANOVIĆ ALMA
GLADAN MUSTAFA
KONTA OGNJEN
KAPETANOVIĆ JASMINA
SOLDO MILE
ŠABANIĆ MEHMEDALIJA
BOSNIĆ SANJA
NUHBEGOVIĆ SABINA
Broj glasova
Број гласова
309
291
230
158
144
103
101
100
89
62
54
67
49
39
32
63
34
46
29
24
26
61
30
34
18
19
24
16
31
48
36
21
23
30
Broj glasova
Број гласова
1
2.863
2
3
9
4
5
18
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1.866
1.134
474
467
342
337
309
292
294
298
193
187
202
229
169
128
212
143
169
195
141
137
163
107
126
117
119
122
139
130
93
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
TANOVIĆ DANIS
KOJOVIĆ PREDRAG
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HAVERIĆ TARIK
VLAŠIĆ JUSUPOVIĆ VESNA
KUSKUNOVIĆ AMELA
KRSMANOVIĆ ASJA
BEŠLIJA VILDANA
SAKIĆ KEMAL
IMAMOVIĆ MUHAMED
SUKARA RADOJKA
EMINOVIĆ SENAD
OBRADOVIĆ DRAGAN
HOMOVIĆ LEJLA
ČORBO MERIMA
TABAKOVIĆ ELVEDIN
PLEŠE ROBERT
HODŽIĆ MUAMER
RADOVIĆ RANKA
KLIPO AIDA
ŽERO MERSUDIN
ĐELILOVIĆ EMIN
KOSANOVIĆ SLOBODAN
BALIĆ EMINA
KRSTIĆ PAVLE
FORTO EDIN
JAŠIĆ EDVADA
RUDALIJA ADIS
KARAVDIĆ BAJAZID
BEGIĆ ELVEDINA
MEŠEVIĆ MUHAMED
RAJIĆ ANTON
MERDŽANOVIĆ AZRA
KNEŽEVIĆ ZDRAVKO
DAKIĆ DAVOR
OSMANOVIĆ SABAHETA
HRUSTEMOVIĆ NIHAD
SOFIĆ SENAD
KERLA BIBIJA
RIGER SLOBODAN
PARTIJA PRAVOG PUTA
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
1
4
4.342
1.004
3
2
9
5
20
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
887
680
659
621
505
346
483
435
280
415
393
407
269
480
452
393
337
216
232
373
366
372
420
197
254
176
318
175
244
244
300
275
286
195
226
368
238
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
LUTVIĆ FADIL
1
ŽIVALJ HUSEIN
3
SPAHIĆ SALEM
10
LIHIĆ GALIB
4
DELIJA VEHBIJA
2
ČENGIĆ DŽENITA
5
LUTVIĆ EHLIMANA
8
SPAHIĆ SABINA
14
GUŠO EMIR
16
IVAZOVIĆ AZRA
15
ČENGIĆ MUHIDIN
24
TAJIĆ MIRSAD
7
GRBO SEAD
6
NERADIN HARIS
9
MUHIBIĆ MIRNES
19
MEŠIĆ ADMIR
20
ČAUŠEVIĆ SANELA
23
KAPO BEGO
12
ČOHODAR ELMIR
13
MEKIĆ ŠABAN
17
KASUMIĆ MERSIDA
21
MUHAREM ALDIJANA
11
ODOBAŠIĆ SAFET
22
OSMANOVIĆ SEDINA
18
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
IZABRAN/ИЗАБРАН
ADEMOVIĆ KENAN
RAĐO DŽEVAD
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
1
3
206
157
113
94
92
86
84
79
74
72
68
66
65
63
63
61
61
61
60
60
58
57
56
52
Broj glasova
Број гласова
4.130
3.618
94
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
NASER NABIL
21
FILIPOVIĆ SELMA
2
BAJROVIĆ IZUDIN
10
TALOVIĆ MUNIR
19
SOLAKOVIĆ ADNAN
13
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ZUBČEVIĆ AIDA
8
DODIK VEDRAN
36
HADROVIĆ FAIK
4
MEMIĆ EDIM
6
HASANOVIĆ BEDRO
9
MARKOVIĆ JOVANA
5
DUPOVAC EDIB
7
GOLOŠ INDIRA
11
ČELEBIĆ EKREM
12
KADIĆ ZEJNA
14
ČAUŠEVIĆ REDŽO
15
BAKŠIĆ ŠUKRIJA
16
RUŽIĆ DIANA
17
MULAOSMANOVIĆ FADIL
18
MANDAL MATOVIĆ DŽENANA
20
SALISPAHIĆ SEDIN
22
GERIN SENAIDA
23
CURIĆ TARIK
24
JAKUBOVIĆ MUAMER
25
BEČKOVIĆ AZRA
26
ARSLANAGIĆ MIRSAD
27
PECAR MURIS
28
PINDŽO INDIRA
29
PODANY VLADIMIR
30
NUMIĆ ERMIN
31
ŠKRBA SNJEŽANA
32
ZIJADIĆ SUAD
33
VELIĆ ELMIR
34
TESKEREDŽIĆ SELMA
35
NAPRTA PETAR
37
JEVTIĆ TANJA
38
HRASNICA SEAD
39
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
MAŠOVIĆ AMOR
KONAKOVIĆ ELMEDIN
KONJO HADŽAN
ALIĆ HARIS
ADEMOVIĆ KEMAL
ZUKIĆ AMIR
ČOMOR ELDAR
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
HODŽIĆ DŽEVAD
ŠKRIJELJ RIFAT
ŠARIĆ IVICA
GEC ADISA
SALČIN SABIHA
RESIĆ ELVIR
HADŽIĆ NEZIR
MURATOVIĆ ALMA
LAČEVIĆ FATIMA
ČENGIĆ AHMO
DURMO NERMINA
LUKIĆ ČEDOMIR
SELMANOVIĆ MEHMED
VIŠNJIĆ SENIHA
MUŠANOVIĆ NERMINA
KATICA SUAD
HRVAČIĆ HAJRUDIN
SIJERČIĆ HEDINA
ALJOVIĆ DERVO
HORMAN BELMA
ČIVIĆ HAMDIJA
HODŽIĆ SAMIHA
RADONJA HAMDO
MEHIĆ BAKIR
VLAHOVLJAK MEDIHA
HADŽIĆ MEMNUN
ALIĆ SENAD
POKRKLIĆ AIDA
KONAK ELVEDIN
AJANOVIĆ HAMZA
3.565
2.917
2.793
2.296
2.129
2.089
2.021
2.015
1.826
1.814
1.733
1.553
1.795
1.424
1.473
1.361
1.286
1.183
1.256
1.428
1.491
1.398
1.533
1.270
1.377
1.449
1.260
1.021
1.004
860
774
824
931
1.019
614
866
946
Broj glasova
Број гласова
1
19
28
18
7
6
15
15.892
3.088
2.884
2.744
2.684
2.671
2.635
4
9
3
2
14
16
25
5
8
10
11
12
13
17
20
21
22
23
24
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
2.466
2.357
2.291
2.256
2.166
2.141
2.070
1.541
1.700
1.287
1.350
1.111
1.143
906
1.325
1.083
1.749
544
1.670
1.281
1.688
611
824
890
1.266
1.019
1.170
653
1.521
1.206
130
BARUČIJA AMELA
38
MUJČIĆ ADNAN
39
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
17.12.2010.
1.338
916
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
SRNA BAJRAMOVIĆ SEGMEDINA
2
6.686
MUSIĆ FIKRET
1
5.894
MARKOVIĆ NENAD
10
4.154
FAZLIJA NEDŽAD
39
3.218
PAPO EDINA
17
3.106
LULIĆ HARIS
4
2.944
MALIĆ MIRJANA
3
2.923
CRNOGORAC BRANISLAV
15
2.813
BRIGIĆ IVAN
9
2.798
VAJZOVIĆ HANKA
8
2.774
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
JURIĆ MIRA
20
2.749
EFENDIĆ FARUK
6
2.656
HAJDAREVIĆ HADŽEM
7
2.574
TODOROVIĆ LJUBICA
5
2.494
MARKOVIĆ NINA
11
1.900
MIŠKOVIĆ IGOR
12
2.069
NUMANKADIĆ EDIN
13
1.749
KASUMOVIĆ AJLA
14
2.240
MASLEŠA SUAD
16
1.533
KAROVIĆ MIDHAT
18
1.942
VITEŠKIĆ FIKRET
19
1.710
TERONIĆ IVANA
21
1.722
SARAČEVIĆ SANJIN
22
2.160
FILIPOVIĆ SANJA
23
2.072
POLUTAK MUSTAFA
24
1.576
FIRDUS NEDŽAD
25
1.658
MISKIN SABIHA
26
1.827
KRUPALIJA AIDA
27
1.961
KOVAČ HILMO
28
1.647
BJELAN MAJA
29
1.710
NUKICA FIKRET
30
1.605
JOZIĆ JOZO
31
1.656
IBIŠEVIĆ RADENKA
32
1.580
HALILOVIĆ ALDI
33
1.531
IVIŠIĆ ZVONKO
34
1.602
BAJRAKTAREVIĆ AJŠA
35
2.159
HODŽIĆ HAMED
36
1.783
GRUJIČIĆ MARKO
37
1.366
BUBLIN IRMA
38
2.250
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
PEĆANAC NERMIN
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KLJUIĆ STJEPAN
HOŠIĆ MUJO
DEAK MIRJANA
KATICA ASIF
ŠUĆUR NADA
GANIBEGOVIĆ MUHAMED
SINANOVIĆ MAIDA
BISIĆ DINO
HOLJAN NEDŽAD
BRADIĆ VAHIDA
KARAVDIĆ ADNAN
HADŽIĆ ARMIN
CUCA JELENA
SIKIRA MAID
MURAČEVIĆ ESET
GUTIĆ ZDRAVKA
RAZDRIĆ DRAGAN
SUŠIĆ MIRKO
DELIBAŠIĆ SENADA
HOTA IBRAHIM
SMAJOVIĆ NIRELA
LUKAČ NEDIM
ŠLJIVO FAHRUDIN
FISOVIĆ SABRIJA
MEĐEDOVIĆ BESIMA
DŽULAGIĆ AMELA
BEJATOVIĆ VEDRAN
BEJDIĆ ĐENAN
Broj glasova
Број гласова
1
3.423
4
3
2
6
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1.514
854
792
432
416
284
228
358
336
324
227
199
232
162
201
172
153
155
263
228
186
191
187
184
186
185
176
221
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
CAKIĆ MERDITA
30
RIZVANBEGOVIĆ MUHAMED
31
MEĐUSELJAC NESIB
32
ZEĆO ŠIMA
33
BERISALIĆ SALIH
34
AHATOVIĆ DŽEVAD
35
RADETINAC MUKADESA
36
SEJFIĆ ADMIR
37
ODOVIĆ NADIJA
38
KADRIĆ RAMIZ
39
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ŠKRIJELJ KADRIJA
HAJDAREVIĆ VELID
ŠEHIĆ VEJSIL
HAMZIĆ NEDŽAD
SELIMOVIĆ ALMA
ARNAUTOVIĆ DŽENETA
TURČALO EMIR
MULIĆ ENES
MEDOŠEVIĆ ESAD
OMEROVIĆ AZMIR
ZULČIĆ ZLATA
BUCALOVIĆ DŽENANA
MUHIĆ HARIS
RAMOVIĆ MERIMA
HADŽIAHMETOVIĆ SULEJMAN
BAJROVIĆ VEHBIJA
ĆOSOVIĆ HAJDAREVIĆ SAMRA
KURTAGIĆ SEAD
KARIĆ TARIK
ĐULIMAN EDNA
ČENGIĆ SINAN
AŠĆERIĆ NERMIN
SULJIĆ NIDŽARA
JUSIĆ SUVAD
ČAUŠEVIĆ NERMIN
KURTAGIĆ EDITA
DEDIĆ IBRAHIM
ĐELILOVIĆ ELMIR
KREMO ALMIRA
KATICA LUTVO
GARIBOVIĆ FAHRUDIN
ZILIĆ JASMINA
NEZIR AMEL
MUMINOVIĆ SENAD
OMEROVIĆ AZRA
ŠKOPO AMAR
STRANKA KOKUZA SKOK
Ime/Име
1
9
3
7
5
2
12
10
4
6
8
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BAŠIĆ SALINA
1
JAŠAREVIĆ EDIS
11
TUCO ABDULKADIR
2
VUKAŠINOVIĆ ANJA
3
RIZVO DAMIR
10
BEJDIĆ JELA
5
ZAVITAN INDIRA
7
HADŽIĆ ANAIS
8
RAGUŽ IVANKA
9
JOVANOVSKI GORAN
4
RADIVOJEVIĆ ĐORĐE
6
SULJEVIĆ ALDIN
12
BOŽUTA DARKO
13
ŠAHBAZ ŠEFIKA
14
PEJIČIĆ DOBRICA
15
TUZLAK ŠABAN
16
TRGO MESUD
17
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PAMUK ŠEĆO
SELIMOVIĆ MEŠA
OSTOJIĆ ZORA
1
6
5
176
176
176
173
160
164
195
179
173
195
Broj glasova
Број гласова
266
223
160
154
134
133
125
118
58
98
84
80
67
54
65
40
77
82
36
61
43
70
47
37
63
38
101
41
42
43
51
70
50
40
68
70
Broj glasova
Број гласова
728
415
360
345
339
333
316
308
299
288
248
220
181
205
155
178
205
Broj glasova
Број гласова
519
284
270
130
95
ALAJBEGOVIĆ ZDENKA
2
206
LAGUMDŽIJA BAHRUDIN
11
202
KORADŽIJA EDHEM
3
189
MILOVIĆ BOGOLJUB
4
158
ALAGIĆ MAHMUT
7
104
GAFIĆ BAHRIJA
8
136
SLATO MUJO
9
110
HODŽIĆ SUVADA
10
160
BRADARA DRAGO
12
127
BOLOBAN HAFA
13
74
ŠABETA RASIM
14
98
JUSIĆ RAMIZ
15
101
HALAĆ MUZAFERA
16
100
KUJOVIĆ OMER
17
76
DEMIROVIĆ MEHO
18
91
ŽAK TATJANA
19
140
LUKAČEVIĆ ABDUSELAM
20
83
KUSMUK MILKA
21
113
VATRIĆ AVDO
22
110
DRAŠKOVIĆ MAJA
23
108
MEHREMIĆ HUSEIN
24
105
BAJRAKTAREVIĆ ARIFA
25
84
DŽANANOVIĆ MUHAMED
26
84
AJANOVIĆ RABIJA
27
111
HADŽIĆ ZAJKO
28
83
HAFIZOVIĆ FIKRETA
29
110
KARAHMET NEZIR
30
87
MILOVIĆ SONJA
31
101
POPARA AVDULAH
32
80
MIRNIĆ VIŠNJA
33
88
BEGOVIĆ AVDO
34
69
BEZDROB RAIFA
35
81
MAHMUTOVIĆ VAHID
36
73
KARAČIĆ MILANKA
37
95
MAHOVIĆ SEAD
38
81
SALIHOVIĆ ZIBA
39
110
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BERILO BAJRO
1
MUSIĆ SAFETA
5
DELIĆ ERVIN
6
MUTIĆ JASMIN
3
MUTIĆ NARCIS
4
MUTIĆ ILDA
2
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
MEHMEDIĆ BESIM
PINDŽO MIRSAD
MULAOSMANOVIĆ FIKRETA
HODŽIĆ SABAHUDIN
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BARAKOVIĆ EMIR
LOKVANČIĆ MAHIR
ŠADINLIJA ENVER
CUPLOV MUSTAFA
IBRAHIMOVIĆ HAJRUDIN
BANDIĆ DURAN
BAJROVIĆ SANEL
SMJEČANIN AMIRA
ŠEHIĆ NIHAD
MUJKIĆ AJLA
DOMUZ VESNA
MAŠIĆ AHMED
PERKOVIĆ BORISLAV
TASO VASVIJA
HALILOVIĆ HARIS
IBRAHIMOVIĆ NERMIN
KOZARČANIN AZRA
HASANOVIĆ VEHBIJA
MANOV SANJA
VUČIĆ DARIO
FAZLIĆ SEID
KAZIĆ EMRA
ABASPAHIĆ FUAD
FATIĆ ALMIR
Broj glasova
Број гласова
45
12
10
10
9
9
Broj glasova
Број гласова
1
3
20
28
6.080
3.355
2.366
2.301
4
27
16
7
6
36
21
8
19
2
5
9
10
11
12
13
14
15
17
18
22
23
24
25
2.136
1.948
1.791
1.672
1.479
1.475
1.327
1.318
1.208
1.198
1.106
878
545
816
880
886
781
746
555
445
721
1.101
692
675
96
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
HABUL FERIDA
26
MEHMEDIKA SLAVICA
29
DUVNJAK HAMZA
30
ALAĐUZ AMIR
31
KURŠUMLIĆ AMGISA
32
KULENOVIĆ EDIN
33
AHMETSPAHIĆ ENVER
34
AVDAGIĆ EMINA
35
KOMARICA ENES
37
BEŠOVIĆ NERMINA
38
MUSLIĆ MUFIK
39
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KALJIĆ JASMINKA
ŠPIODIĆ HASIB
OSMANOVIĆ AZEMINA
BEHLULOVIĆ AMAR
HASANOVIĆ MUHAMED
KRIKO MERSIHA
ZILIĆ TIJANA
KURBEGOVIĆ HAKIJA
PURIĆ EDITA
SELMAN DINO
BJELANDŽIJA NINA
OMERAGIĆ SALIH
KLICO DŽENITA
HOLJAN ŠERIF
SKOPLJAK IRHAD
VELAGIĆ ELMA
EFENDIĆ DENIS
BOTULJA SENAD
KAMBEROVIĆ AMAR
KOZIĆ EMIR
MAŠIĆ EDHEM
TVOJA I MOJA TIM STRANKA U BIH
Ime/Име
2
1
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
EFENDIĆ MUAMERA
1
CRNOVRŠANIN ADEM
3
AŠĆERIJA ALIJA
14
ĆOSIĆ ANESA
25
ĆUROVAC MEHMED
4
ČENGIĆ SAMIR
6
KAVAZOVIĆ AMRA
20
HAMZIĆ SAMIR
15
HADROVIĆ HAKO
2
TATLIĆ SADŽIDA
5
KOŽAR SABIHA
7
KOKANOVIĆ HARIS
8
DŽEVLAN MUHAMED
9
MILETIĆ ANDREA
10
KULENOVIĆ AHMED
11
DELIĆ ADNAN
12
MUMINOVIĆ EDINA
13
DŽEVLAN SELMA
16
HARBINJA JASMIN
17
DŽINDO ARNELA
18
CRNČALO NERMIN
19
TOTIĆ SIBELA
21
KURTOVIĆ AZRA
22
PERVANOVIĆ DAMIR
23
ADROVIĆ AMRA
24
MESIHOVIĆ NEDIM
26
EFENDIĆ FATIMA
27
HRUSTEMOVIĆ ALBINA
28
JAVORAŠ BELMIRA
29
ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
CENKOV BRANE
1
876
495
561
549
562
631
573
820
642
912
651
Broj glasova
Број гласова
40
38
37
33
19
9
15
14
17
8
6
8
10
10
13
12
18
7
7
10
17
Broj glasova
Број гласова
84
77
48
36
28
25
23
22
15
11
9
19
11
12
11
12
11
10
16
13
7
10
15
5
8
12
11
7
8
Broj glasova
Број гласова
10
130
17.12.2010.
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
СТАНИШИЋ МАКСИМ
1
ТОДОРОВИЋ МИРКО
3
ВУКОВИЋ НАДА
2
ЈЕШИЋ ЖЕЉКА
5
ЈОВАНОВИЋ ДУШАН
9
ШЕКАРА ДАНКА
8
МУТИЋ ПЕТРОВИЋ ДУШАНКА
10
МАРКОВИЋ БЛАШКО
4
МИЛАНОВИЋ СЛОБОДАН
12
МИКИЋ ЉУБИША
6
ВУКОВИЋ ТОМО
11
СИМЕУНОВИЋ РАНКО
7
СРПСКА ЛИСТА ЗА САРАЈЕВО ПДП СДС ДП
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ВУЈИСИЋ ЗОРИЦА
ТОШИЋ МОМЧИЛО
КОНСТАНТИНОВИЋ ГОРДАНА
НАСТИЋ САЊА
ГАЈИЋ ГОРАН
ГАЛОВИЋ БРАНИСЛАВ
СРДИЋ СРЂАН
КЕЗУНОВИЋ ВЛАДИМИР
БОГДАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА
ЈОВИЋ МИЛЕ
КЕРКЕЗ ЂУРО
КОМЛЕНОВИЋ БРАНИСЛАВ
АЋАМОВИЋ СРЂАН
ПРЖУЉ РАДОЈКА
ШАРЕНАЦ МАРА
ЂУРЂЕВИЋ БИСЕРКА
АХМЕТОВИЋ МИРЕЛА
ПРЖУЉ КАТА
БОЈАНИЋ ИВАНА
ГОВЕДАРИЦА ЉЕПОСАВА
ЕЛЕК ВЕСНА
440
277
268
183
154
153
145
145
142
136
131
129
Broj glasova
Број гласова
1
10
5
8
2
3
6
13
11
7
4
9
12
14
15
16
17
18
19
20
21
119
44
41
40
38
38
36
34
34
33
20
21
18
27
17
16
17
13
22
19
21
Izabrani kandidati Izborna utrka 210
SKUPŠTINA KANTONA 10
Изабрани кандидати Изборна утрка 210
СКУПШТИНА КАНТОНА 10
ĆURKOVIĆ STIPO RADE NEOVISNI KANDIDAT
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ĆURKOVIĆ RADE STIPO
1
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
644
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PENJAK TOMISLAV TOMO
1
31
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
PELIVAN STIPO
PAŠALIĆ LHOTAK IVICA
CIKOJEVIĆ IVAN
KRIŠTO BRANKO
BARUN STIPE
BARUN BORIS
ČIČAK IVICA
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BADROV MARIJA
PERVAN DUBRAVKO
ŠARAC IVICA
VELIĆ ANĐELA
KRSTANOVIĆ LUKA
KRŽELJ TIHANA
BAGARIĆ MARIO
GELO JOSIP
Broj glasova
Број гласова
1
2
13
10
24
7
3
1.969
1.067
976
959
832
750
741
8
22
27
28
9
17
21
16
705
688
686
681
614
575
562
495
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
MIHALJEVIĆ JELICA
19
ĐIKIĆ ANTE
15
JOLIĆ KREŠIMIR
20
ČIRKO STIPE
18
LOVRIĆ IVANA
4
BUDIMIR SLAVKO
5
SARIĆ KREŠIMIR
6
KUSIĆ JOSIPA
11
LAŠTRO IVICA
12
LIJOVIĆ GLORIJA
14
BAKOVIĆ LIDIJA
23
KRIŠTIĆ NEDILJKA
25
BARIŠIĆ BERNARD
26
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 HDZ 1990
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
RIMAC NEDILJKO
BARAĆ DINKO
KNEZ PERIĆ JELENA
GELO PETAR
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BRALO BOŽICA
ZRNO FILIP
MIHALJEVIĆ BRANISLAV
CIKOJEVIĆ GORDANA
ČEKO IVAN
VUKANČIĆ STIJEPO
MAŠIĆ MARIO
ŠUKER MARINA
VRDOLJAK TOMISLAV
JOZIĆ DARKO
KULIŠ ANTE
MILANOVIĆ JOSIPA
MILIĆ MAJA
BOKANOVIĆ KATARINA
BAGARIĆ ROBERT
ZOLOTA ANTUN
SUBAN IVAN
KRIŠTO IVAN
NAKIĆ GORDANA
KARAULA KRUNOSLAV
ČULO NIKOLINA
VILA MIJO
MIHALJEVIĆ MARINA
KELAVA MATE
HSP BIH
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
1
6
14
10
2.406
624
517
494
8
3
25
5
9
4
7
17
19
12
21
28
2
11
13
15
16
18
20
22
23
24
26
27
446
417
405
384
374
308
298
294
279
253
214
205
122
68
135
142
182
86
144
200
78
98
129
119
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
PERIĆ JOSIP
KRSTANOVIĆ IVAN
STANIĆ DRAGO
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KRAJINA ANTE
TABAK IVAN
PERIĆ FRANO
PAPIĆ ILIJA
KRSTANOVIĆ ILIJA
PETROVIĆ DRAGAN
IVANČIĆ ANĐELINA
IVANČIĆ MATIJA
KRAJINA FRANJO
BATINIĆ MARIJA
FRANIĆ ZDENKO
KOLAK DAVOR
HABEK MARIJA
ĆURČIJA ROBERT
RENIĆ LUCA
MAMIĆ IVAN
PRANJIĆ JASNA
MRŠO MARKO
KRIŠTO NEVENKA
NOVOKMET LUKA
RADOŠ LJILJANA
LJUBIČIĆ TADIJA
PAPIĆ SLAVICA
POKRAJČIĆ ANTE
ĆURČIĆ JELENA
458
453
439
401
223
134
301
355
189
302
211
287
319
Broj glasova
Број гласова
1
6
7
1.756
782
606
12
18
16
27
10
24
28
8
21
2
3
4
5
9
11
13
14
15
17
19
20
22
23
25
26
395
325
280
275
246
244
204
182
152
92
90
127
70
90
128
124
63
90
84
73
96
100
99
146
87
130
97
HSP DR. ANTE STARČEVIĆ - PRAVAŠI 21 STOLJEĆA
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ĐAPIĆ MLADEN
MILOLOŽA IVAN
PERKOVIĆ SLAVICA
TOMIĆ MIRKO
ŽARKO ANTO
ĆURIĆ MIRAN
TURUDIĆ NADA
BABIĆ MARKO
MILARDOVIĆ LJUBICA
HSS NHI
Ime/Име
1
3
2
9
4
7
5
6
8
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
SUČIĆ MISLAV
4
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ČEKO STIPO
7
MILIĆ IVAN
1
PADRO DRAŽANA
10
BOKANOVIĆ RUŽICA
6
MALIĆ ANTE
26
TIČINOVIĆ ŽELJKA
2
DRMIĆ BOŽO
8
RADOŠ MARIJA
3
PERIĆ JOSIP
5
BANDOV STIPO
9
LJUBIČIĆ ANTE
11
BILIĆ IVO
12
ŠUMANOVIĆ STIPE
13
PRLJEVIĆ ZDRAVKA
14
DUMANČIĆ ZRINKO
15
BARAĆ MIRKO
16
IVKOVIĆ IVKA
17
SIČENICA STIPAN
18
GARIĆ SANJA
19
MILOŠEVIĆ KREŠIMIR
20
ZRNO STIPO
21
KOVAČ JOZO
22
LAUŠ ANA
23
POKRAJČIĆ NEDJELJKO
24
PAVLOVIĆ JULIJANA
25
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
163
79
42
26
23
19
8
10
7
Broj glasova
Број гласова
372
286
282
271
176
107
104
93
42
56
27
65
47
48
45
16
32
45
35
17
14
38
35
32
42
16
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
MATKOVIĆ IVICA
1
1.568
BODULUŠIĆ IVICA
9
550
ŠLJIVIĆ ILIJA
3
539
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
VRDOLJAK ANICA
2
446
BRKIĆ EDIN
4
381
BAŠIĆ ANA
5
373
RIMAC NADA
15
337
PRAVDIĆ BORO
18
264
ĆUBELA IVICA
12
255
SALAPIĆ MARIO
10
240
TOMIĆ DIMITRIJE
19
174
LUČIĆ ZDRAVKO
6
100
GUDELJ FRANC ALMA MARIJA
7
54
PELIVAN ILIJA
8
130
GRGIĆ RUŽICA
11
139
ALEKSIĆ PERICA
13
85
DALIĆ MARTINA
14
42
ĆOSIĆ MIJO
16
90
KASELJ RANKO
17
91
KRNDIJA TANJA
20
60
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MANDIĆ KRISTIJAN
KECMAN VESELIN
BODROŽA MILORAD
LUKAČ MILOVAN
MILAK SALA
3
1
6
4
5
Broj glasova
Број гласова
22
19
17
15
13
98
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
ZARAČ MILENA
14
GRUBOR NEDELJKO
7
TOROMAN SENUR
13
BAJIĆ GORAN
10
ŠOBAT BRANKICA
11
JOJIĆ UROŠ
15
RAĐENOVIĆ MILENA
2
GRUBOR NADEŽDA
8
KARANOVIĆ MILOVAN
9
MIHAJLOVIĆ SLOBODAN
12
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
VELAGIĆ FEHIM
6
BATALOVIĆ RAIF
1
KORIĆ MUJO
3
TIRO MURADIF
4
NUMIĆ AMIR
7
LEMO SEAD
12
ZELJKOVIĆ EDINA
2
KOZARIĆ ADISA
14
DILAVER ASIM
10
TIRO ZIBA
25
BORČILO ELVIRA
8
DUGANHODŽIĆ ELVIS
9
KOKANOVIĆ INDIRA
20
DEDIĆ INDIRA
5
DUVNJAK SAMIRA
11
KURTOVIĆ SABAHUDIN
13
KLJUČO SINAN
15
MEHIĆ JAKUB
16
JARIĆ ELVIRA
17
BEGIĆ ZAIM
18
NUHBEGOVIĆ ZAIM
19
JANDRIĆ ISMET
21
PEHLIVANOVIĆ SABAHUDIN
22
REIS ARZIJA
23
DRUŠKO EDIN
24
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
TUFEKČIĆ JASENKO
1
HODŽIĆ HIKMET
3
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KOVAČEVIĆ ARIF
4
ŠEHIĆ MAHO
6
ZAHIROVIĆ NERMINA
2
KARAOSMANOVIĆ NADIJA
5
UGARAK HAMSUDIN
7
ĐUG SABINA
8
JELEČ HARIS
9
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
VRDOLJAK KRUNOSLAV
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ĐUGUM AVDIJA
SLIŠKO JOZO
GOLUB NIJAZ
SEFEROVIĆ JUSO
VRDOLJAK ERVIN
ĆURKOVIĆ MILAN
KASALO MIRJANA
PIVČIĆ SABAHUDIN
BOBAN STIPO
ŠEGRT SAVO
PIVČIĆ SNJEŽANA
DRONJIĆ MIRJANA
ERCEG ELVEDINA
PEKIĆ JASMINKA
BEGIĆ SALIH
GANIĆ SENAID
GRUBOR SLOBODANKA
ŠOBOT RATKO
BARIŠIĆ JOZO
11
10
9
8
6
6
6
1
1
3
Broj glasova
Број гласова
118
98
79
59
47
47
33
33
30
28
26
25
25
25
24
17
20
24
19
22
20
12
24
11
17
Broj glasova
Број гласова
765
696
355
307
196
92
24
65
51
Broj glasova
Број гласова
1
401
4
3
28
16
7
15
8
12
19
9
26
14
5
20
13
25
2
6
10
314
299
195
163
128
119
114
104
103
99
92
87
85
76
73
69
56
68
60
130
17.12.2010.
BOSNIĆ NEVENKA
11
49
MARIĆ GORDANA
17
47
MUŠIĆ GORAN
18
53
GALIĆ TODOR
21
42
SUČIĆ TOMA
22
56
BUDIĆ BLAŽENKA
23
52
BOSNIĆ DRAŠKO
24
50
MEŠAN SELVEDINA
27
51
SDU BIH SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BAŠIĆ HARIS
3
ISAKOVIĆ ZEJNA
4
HODŽIĆ ĆAMIL
1
HODŽIĆ SABINA
2
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KAMBER ALE
1
HADŽIĆ HALIL
4
JERLAGIĆ MERIMA
5
LEMO SAMIR
7
PILIĆ VESNA
2
JAHIĆ JASMINA
8
DERVIĆ ZEJNA
10
MIĆIĆ TODOR
3
UGARAK MIRNES
11
MEŠAN BAJRO
9
HUSIĆ MEJRA
12
ZELJKOVIĆ SAFET
6
ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MARČETA MILE
1
IVANKOVIĆ MILKA
2
KNEŽEVIĆ DRAGANA
22
TRTIĆ ANĐELKO
3
GRABOVIČKIĆ SVJETLANA
14
ĐUKIĆ MILE
4
KANTAR MILAN
13
STOJČIĆ DUŠAN
9
ZARAČ MARKO
12
BAJIĆ SLOBODAN
24
DUVNJAK RADOVAN
25
IVETIĆ DUŠANKA
26
PAJČIN JOVO
10
SRDIĆ MILORAD
18
KOVIĆ VLADO
15
RADUN DUŠKO
16
TOMAZOVIĆ DUŠANKA
5
MEDAREVIĆ VLADO
6
DUVNJAK PERO
7
ĐURICA ANITA
8
GVOZDENOVIĆ BRANKA
11
BAJIĆ GORDANA
17
TADIĆ DRAGAN
19
MATERIĆ SLAVICA
20
BAJIĆ MILORAD
21
DUVNJAK MIROSLAVA
23
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ПРПА НЕБОЈША
3
ЋУЛУМ РАДОВАН
1
ПИЉАК ЉИЉАНА
2
ДНС ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ЗРИЛИЋ ВЛАТКО
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
КУЊАДИЋ ПРЕДРАГ
БОСНИЋ НИКИЦА
ВЕБЕР ДАРА
Broj glasova
Број гласова
53
43
43
38
Broj glasova
Број гласова
166
84
53
37
36
31
29
29
27
24
23
23
Broj glasova
Број гласова
56
13
11
10
9
8
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
3
4
3
3
3
4
4
4
4
3
Broj glasova
Број гласова
11
6
5
Broj glasova
Број гласова
1
725
5
3
2
632
230
201
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
РУНИЋ ЈОВАНКА
4
АРСИЋ МИЛАН
16
САБЉИЋ ЈОВАНКА
8
НОВАКОВИЋ ЖАНА
10
МИЋИЋ БОРИСЛАВ
28
ШТРБАЦ СЛОБОДАН
6
КРСТАНОВИЋ СЛОБОДАН
7
ВУЦЕЉА ДАРКО
9
ТРИВАН МИЛАН
11
ГВЕРО ЗДРАВКО
12
МАКСИЋ БРАНИСЛАВ
13
АЋИЋ ТАТЈАНА
14
РАДОЈА СОЊА
15
ЗЕЉКОВИЋ НИКОЛИНА
17
ШОРМАЗ ЖИВАНА
18
БАБИЋ РАДОВАН
19
ТРНИНИЋ СЛАВИЦА
20
БОСНИЋ МИЛАН
21
ТРИКИЋ БОЈАН
22
ПЕТРОВИЋ ДАНИЈЕЛА
23
СРДИЋ ТАТЈАНА
24
ДОЛИЋ МЛАДЕНКА
25
ИВИЋ ВЕЛИМИР
26
ПОПОВИЋ МИРА
27
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
СРДИЋ НИКОЛА
РАДОЈА ИЛИЈА
МАТЕРИЋ НИКОЛА
ШАВИЈА ЈОВАН
РАДИЋ ПЕРО
БУРСАЋ МАРИТА
БАБИЋ СЛОБОДАН
ДОКИЋ МИЛЕ
КОЗОМАРА МИКА
ДОДИГ ДРАГАНА
КНЕЖЕВИЋ ДАЛИБОР
ЛУКАЧ СТЕВАН
КУДРА МАРИНА
МАРЧЕТА ДУШКА
БАРОШ НИКОЛА
ЗИВЛАК БРАНКО
ТОМАЗОВИЋ ДУШКО
РОКВИЋ БРАНИСЛАВА
ГРАХОВАЦ СЛАВКО
БАЈИЋ ЂУРО
КЕЦМАН МИЛЕНА
184
124
99
76
72
45
23
38
33
21
33
39
23
54
22
18
44
35
28
19
17
19
31
32
Broj glasova
Број гласова
3
10
1
8
16
2
6
12
14
11
25
4
5
7
9
13
15
17
18
19
20
311
199
196
142
128
123
109
101
94
44
42
30
21
25
12
7
19
20
27
12
28
На основу члана 2.9 став (1) тачка 9. и члана 5.32 Изборног закона Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10), Централна изборна комисија Босне и Херцеговине, на 83. сједници, одржаној 11. новембра 2010. године, д о н и ј е л а ј е
Д О П У Н С КУ ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ОПШТИХ ИЗБОРА
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 2010. ГОДИНЕ
Члан 1.
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине потврђује резултате Општих избора у Босни и Херцеговини
2010. године, који су одржани 3. октобра 2010. године за:
Скупштину Херцеговачко-неретванског кантона.
130
99
ГРАХОВАЦ ДЕЈАН
21
17
БУКВА ДУШКО
22
10
ТРНИНИЋ ВУКИЦА
23
15
ПОПОВИЋ МЛАДЕН
24
17
РАДЛОВИЋ ОЛИВЕРА
26
7
ЛУКАЧ НИКОЛА
27
11
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
ПУЗИГАЋА ДРАГО
1
МИХАЈЛОВИЋ СЛАВИША
7
ХОРВАТ ДАРКО
10
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
БОСНИЋ МАРКО
13
ЗИВЛАК СЛОБОДАН
15
ШПИКИЋ МИЛИЈАНА
2
ПАРИПОВИЋ ЈОВО
3
КРНЕТА ВАЊА
5
ДАНИЋ ЈЕЛКА
8
БАУК ДРАГАН
6
БЕНИЋ МИЛАН
16
ЛУКАЈИЋ БОРИС
24
РАДИВОЈША НАТАША
11
КУПРЕШАНИН ДУШКО
4
ТРНИНИЋ МИЛЕНА
17
ТАЛИЈАН ДРАГАН
21
БОКАН МАРКО
22
АГИЋ МИЛОШ
25
МАЛЕШ АЛЕКСАНДАР
27
ТРИВУНОВИЋ СТУДЕНКО
18
ДОДИГ СВЈЕТЛАНА
14
ТРКУЉА РАНКО
9
ВАВАН ЛАЗО
12
САВИЋ МИЛОЈКО
19
КУРБАЛИЈА МИРА
20
ЈОВИЋ САЊА
23
ЗИВЛАК ВЕРА
26
СДС СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
СТОЈИСАВЉЕВИЋ МИРКО
ИВИЋ РАДОВАН
СТОИСАВЉЕВИЋ ЖЕЉКО
ДОКИЋ РАДМИЛА
ТОЛИМИР РАДОВАН
МАРИЋ ДУШАНКА
3
1
4
2
6
5
Broj glasova
Број гласова
1.529
1.350
1.032
593
557
485
473
445
418
387
384
343
332
328
297
288
278
271
266
244
219
172
74
95
176
123
158
Broj glasova
Број гласова
31
29
19
15
14
11
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Извјештај о резултатима
гласања за изборни ниво из члана 1. ове одлуке, са расподијељеним мандатима и именима кандидата унутар политичких субјеката.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у “Службеном гласнику БиХ”, “Службеном гласнику
Републике Српске”, “Службеним новинама Ф БиХ”, “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”, wеб страници Централне изборне комисије БиХ www.izbori.ba и средствима
јавног информисања.
Број: 05-1-07-1-5270-1/10
11. новембра 2010. године
Сарајево
Предсједница,
Ирена Хаџиабдић, с.р.
SKUPŠTINA KANTONA 7 / СКУПШТИНА КАНТОНА 7
Izborna utrka / Изборна утрка 207
Birači kojima je odobreno da glasaju /
Birači kojima je odobreno glasovati / Бирачи којима је одобрено да гласају
Važeći glasački listići /
Valjani glasački listići / Важећи гласачки листићи
Nevažeći glasački listići Nepopunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepopunjeni / Неважећи гласачки листићи Непопуњени
Nevažeći glasački listići Nepropisno popunjeni /
Nevaljani glasački listići Nepropisno popunjeni /
Неважећи гласачки листићи Непрописно попуњени
183.939
98.570
2.763
2,65%
3.106
2,97%
100
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
Broj birača koji su glasali /
Broj birača koji su glasovali / Број бирача који су гласали
Broj mjesta za dodjelu /
Број мјеста за додјелу
Izabrani kandidati Izborna utrka 207
SKUPŠTINA KANTONA 7
Изабрани кандидати Изборна утрка 207
СКУПШТИНА КАНТОНА 7
BOSS - BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
EMINOVIĆ MEHO
ČOMOR DAJANA
TANOVIĆ IZUDIN
HELBET REFIK
MALOVIĆ ZENAIDA
EMINOVIĆ MIRZA
KRASNIQI MAIDA
BEGIĆ AMERA
DELALIĆ ELVIR
DELALIĆ AMRA
DELALIĆ JASMIN
BPS - SEFER HALILOVIĆ
Ime/Име
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
8
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
RIZVANBEGOVIĆ VESNA
DEDIĆ DŽEMAL
ŠUTA EDAD
HERO ZINETA
KOVAČEVIĆ AVDO
SMAJILOVIĆ LEJLA
GOSTO MEHMEDALIJA
IMAMOVIĆ ĆAMILA
JUSUFBEGOVIĆ JASMINA
MIČIJEVIĆ OMER
ISLAMOVIĆ OZREN
MURTIĆ AMRA
HERO MESUD
REDŽOVIĆ NAJLA
ČOLAKOVIĆ ELVEDIN
TABAK SENADIN
BAŠIĆ ŠEFIKA
HASIĆ ELMA
ZVIZDIĆ GORAN
BUCMAN MEHO
HUJDUR MIRSAD
OMANOVIĆ MUHAREM
HUJDUR OMER
ĆIMIĆ HAJRUDIN
14
15
18
23
25
26
27
29
31
32
10
11
1
2
3
4
8
5
6
7
9
12
13
16
56,78%
30
HDZ BIH HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД МИЛОРАД ДОДИК
DRAGOJE SMILJAN NEOVISNI KANDIDAT
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ
BOSS BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
SDP SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
HSP DR. ANTE STARČEVIĆ - PRAVAŠI 21 STOLJEĆA
HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 HDZ 1990
ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA DNZ BIH
BPS SEFER HALILOVIĆ
STRANKA KOKUZA SKOK
HSP BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E 5
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A sda
SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
NAŠA STRANKA NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
17.12.2010.
104.439
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат
Ime/Име
130
Broj glasova
Број гласова
65
26
19
14
20
17
10
20
12
13
13
Broj glasova
Број гласова
26
47
51
50
56
42
58
41
65
273
99
56
539
64
146
146
37
64
120
97
64
40
106
34
Broj glasova
Број гласова
%
%
29.035
1.163
18
189
8.376
323
15.125
377
139
10.489
8
8
1.805
502
4.331
4.688
96
3.852
77
16.618
56
135
369
791
29,46
1,18
0,02
0,19
8,50
0,33
15,34
0,38
0,14
10,64
0,01
0,01
1,83
0,51
4,39
4,76
0,10
3,91
0,08
16,86
0,06
0,14
0,37
0,80
PRAČIĆ ARMINA
17
BADŽAK ŠEFIK
19
GIGIĆ AIDA
20
ŠEMIĆ ŠEFIK
21
SUPNAJ ŠEMSI
22
HABIBIJA JUSUF
24
NAZEČIĆ DERVIŠ
28
ZATEGA NIHAD
30
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BEHMEN MEHO
1
DRAGOJE SMILJAN - NEOVISNI KANDIDAT
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj mandata
Број мандата
10
0
0
0
3
0
5
0
0
3
0
0
0
0
1
2
0
1
0
5
0
0
0
0
30
57
26
65
55
59
41
62
Broj glasova
Број гласова
3
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DRAGOJE SMILJAN
1
12
HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
LASIĆ DENIS
MARTINOVIĆ TOMISLAV
ALEKSIĆ VALENTINA
JAKIŠA ZDRAVKO
PAŽIN MAGDALENA
ROTIM NIVES
PRKAČIN ĐURO
DUJMOVIĆ ZORA
BABIĆ IVKA
RAIČ ZORAN
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SOLDO OLIVER
MARINOVIĆ VLATKO
JOGUNICA VICKO
PRIMORAC FRANO
ZOVKO NIKOLA
MARIĆ MAJA
LOVRIĆ JADRANKO
ROGIĆ ANĐELKO
MATIĆ NIKOLA
KORDIĆ VJEKOSLAV
MARTINAC STIPE
ANTUNOVIĆ MARINELA
ČARAPINA MARIO
Broj glasova
Број гласова
1
4
11
12
20
2
3
5
8
27
5.530
1.231
2.242
1.469
2.217
1.369
2.581
739
1.505
2.095
6
7
9
10
13
14
15
16
19
21
22
23
24
1.100
606
681
1.103
651
718
927
469
441
1.071
1.066
370
762
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
RUŽIĆ IVICA
25
BULIĆ MAJA
26
ĆALIŠ STIPO
28
ĆUBELA JASNA
32
VIDOVIĆ NIVES
17
RADIĆ PAVO
18
MAJSTOROVIĆ MARINKA
29
BRAJKOVIĆ DRAGAN
30
BOŽIĆ ZDENKO
31
DŽIDIĆ BORIS JURE
33
HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
537
581
1.163
504
454
1.359
337
416
545
405
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ĆUK MARIJANA
5
POPOVIĆ IVAN
6
RAJIČ ŽELJKA
7
ĆUK MARIO
8
GRABOVAC MIRO
1
PAŽIN ANITA
2
KOŽUL DANIJEL
3
ĆUŽE DRAGAN
4
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 - HDZ 1990
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
FALETAR LUKA
CVITANOVIĆ ILIJA
ZELENIKA DIANA
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PROLETA VALENTINA
KREŠIĆ ZORAN
ODAK ANA
MARTIĆ CVJETKO
OBRADOVIĆ MIHAELA
DUSPER IVO
KRVAVAC KATARINA
BARBARIĆ PERO
MARKEŠIĆ ANTE
MARIĆ IVO
FALAK MARINKO
SOLDO ANA
VUČIĆ FRANJO
GLAVINIĆ IVICA
HAJROVIĆ MARIJA
BEVANDA SLAVEN
JAKIŠA ANA
PEHAR PETAR
ĆAVAR SLAVEN
STANIĆ BOJAN
VIDOVIĆ DANIJELA
MATIĆ IVICA
FALETAR ZVONIMIR
KREŠIĆ STJEPAN
ZOVKO LJUBO
PETRIĆ ZORAN
BABIĆ BORIS
DŽIDŽIĆ DANIJELA
ODAK IVAN
GAKIĆ ANĐELKA
HSP BIH
Ime/Име
ČULJAK MARIO
6
JURIŠIĆ BERNARDINA
8
FOFIĆ IVAN
9
DRINOVAC VINKO
10
ŠARAC TIHOMIR
12
GOLEMAC VESNA
14
JURIĆ ZLATKO
16
PRIMORAC MARTINA
17
KOŽUL JANKO
18
MARIĆ STANKO
19
SABLJIĆ ŠIMA
20
BENCUN MARIJO
22
ZADRIĆ MARIJA
23
KORDIĆ JOZO
25
NAGULOV TENA
26
PUŠIĆ MIŠO
27
OSTOJIĆ FRENK
28
DRAGOJE SONJA
29
KRTALIĆ ZDRAVKO
30
DRAGIČEVIĆ LJILJANA
32
HSP DR. ANTE STARČEVIĆ - PRAVAŠI 21 STOLJEĆA
Ime/Име
Broj glasova
Број гласова
4
26
1
2.056
1.346
2.428
5
6
7
9
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
2
3
8
10
11
12
18
264
720
327
375
144
209
215
264
1.094
294
352
289
169
133
129
399
201
137
198
240
212
265
983
1.048
550
307
738
952
312
233
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
BUDIMIR ŽIVKO
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ANIČIĆ VIKTORIJA
VUKŠA ZVONKO
RAIČ STANKO
RAJIČ LAZO
ANDRIĆ MILE
TURUDIĆ KRUNISLAV
BATINA TOMISLAV
KOZARIĆ DRAGAN
GAGRO DRAŽENKA
ŠUNJIĆ ALBERT
MILIĆ JOSIP
MIŠKOVIĆ ZDENKA
4
5
9
5
35
8
17
15
Broj glasova
Број гласова
1
2.103
11
7
13
15
21
24
31
33
2
3
4
5
110
183
82
200
129
115
54
227
312
506
482
96
130
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
BULIĆ MARIJA
2
ODAK MIRANDA
4
BRADVICA MARIO
1
DOKO DRAGAN
3
BRADVICA MARINA
5
KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
101
137
204
383
68
189
60
103
48
75
151
120
108
110
192
62
98
136
36
39
14
Broj glasova
Број гласова
42
21
81
44
26
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ĆORAJEVIĆ HARIS
3
6
BALIĆ MARINA
1
20
MIJATOVIĆ SANEL
2
4
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA - EVROPSKA EKOLOŠKA
STRANKA E 5
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MUSTAFIĆ EMINA
2
REDŽIĆ FUAD
6
KARIĆ SVETLANA
5
SPAHIĆ JASMINKA
8
MAHINIĆ MILI
10
ZLOMUŽICA OSMAN
12
KEŠELJ MIODRAG
9
ĆATIĆ NIJAZA
11
DŽIDIĆ HERMINA
14
SANDŽAKTAR BIJEDIĆ AZER
1
KRDŽALIĆ ZLATKO
3
BATLAK MENAIL
4
PAŠALIĆ ESAD
7
SELIMIĆ NERMIN
13
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
PERIĆ TOMISLAV
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
CRNALIĆ ARMIN
KARAICA MAJA
KARLOVIĆ IVAN
ANĐELIĆ ANJA
ČUGELJ TONI
DŽINO MIRALEM
ŽUŽA MILADA
PAUNOVSKI MILENKO
ZUROVAC SLAVEN
TATAR NADŽIDA
KOLIČIĆ ALEN
HINDIĆ DŽEJLA
KOVAČEVIĆ ANTE
Broj glasova
Број гласова
7
4
4
6
4
3
5
7
6
22
6
9
2
2
Broj glasova
Број гласова
1
1.376
4
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
371
357
792
320
542
397
293
313
834
339
258
310
302
102
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO
KRSMANOVIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ĆUBELA JASNA
2
MEDAR ADNAN
4
HAKALOVIĆ SAUDIN
7
BRKAN JASMIN
9
POLJAREVIĆ SUAD
10
MILJANOVIĆ AMER
12
ĐULIĆ SEAD
1
JAKOVLJEVIĆ MILOMIR
3
VEJZOVIĆ SUNITA
5
ERZUMLIĆ AHMED
6
POPOVIĆ IGNATKOV RADENKA
8
MILJKO TANJA
11
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH FAHRUDIN
RADONČIĆ
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
OBRADOVIĆ HUSO
1
MACIĆ OSMAN
3
KLJAKO ANEL
10
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
DLAKIĆ ELMA
2
GABELA ALMA
5
ŠATOR ELMIR
6
BEŠIĆ EMRUDIN
9
HERO MEHMED
12
LJEVO ASMIR
13
MEHIĆ DŽEMAL
15
TRNOVAC HASAN
19
BISEROVIĆ SEADA
20
ALIĆUŠIĆ ARMIN
22
RIZVANOVIĆ BEHADIN
25
BEŠIĆ SELMA
26
BEBANIĆ HATA
29
KLEPO MUSTAFA
30
HEBIBOVIĆ ANISA
32
BALAVAC ZLATAN
33
BITANGA NATKO
4
GOLUBIĆ SENAD
7
ŠABANOVIĆ AMNA
8
PAJIĆ AJLA
11
TORLO SABINA
14
SABLJIĆ ALEN
16
ŠORO AIDA
17
BAŠIĆ HALIL
18
BAKOŠ EMIL
21
HERIĆ SANELA
23
SARAJLIĆ FERID
24
BRKAN ŠERIF
27
SULTANIĆ NIHAD
28
ISAKOVIĆ RAŠID
31
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
OBRADOVIĆ EDIN
GOSTO NUSRET
MUŠIĆ ZIJAT
ŠPAGO ŠERIF
JELOVAC RAMIZ
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SEFO AMNA
NEZIRIĆ MUSTAFA
SPILJAK ADIL
HAJDAROVIĆ ALISA
HAMŠIĆ ALIJA
ČEVRA OMER
POPOVAC PAULA
BORIĆ SEMIN
TATAR NERMANA
ZELENTROVIĆ NIJAZ
KOZIĆ MUHAREM
ČOLAKOVIĆ PRGUDA NERMA
HAJDUK HAMID
52
23
18
30
20
14
91
25
39
20
26
33
Broj glasova
Број гласова
1.755
1.052
704
650
342
630
408
340
280
277
256
255
372
205
322
535
308
308
290
408
421
284
403
335
205
379
432
342
262
328
291
317
185
Broj glasova
Број гласова
9
15
27
32
1
2.385
1.960
3.010
3.546
3.671
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
16
885
969
1.469
1.018
626
1.588
961
1.318
1.232
737
1.584
1.085
1.734
130
17.12.2010.
HODŽIĆ AIDA
17
ŠEJTANIĆ INEL
18
KAJTAZ ENIDA
19
KADIĆ NERMIN
20
MULIĆ SULEJMAN
21
TURIĆ MIRSADA
22
BREKALO MIRSAD
23
KARA ELDINA
24
PEHILJ NEDŽAD
25
BERBEROVIĆ IBRICA
26
KAŠIĆ IBRAHIM
29
BOŠKAILO ALAUDINA
30
FIŠIĆ ELVEDIN
31
BOBAR AMIR
33
ĐAPO NADIRA
28
SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
534
981
467
724
1.395
826
1.216
454
740
944
885
492
768
634
872
Broj glasova
Број гласова
IZABRAN/ИЗАБРАН
ŽULJEVIĆ ANER
1
LJELJAK MIRSAD
3
ČILIĆ SEMIZ
4
SARADŽIĆ VESNA
5
DIZDAR NERIN
10
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
OSTOJIĆ MAJA
2
MADŽARIĆ KATICA
23
MRMO ALDINA
26
BALAVAC NEĐAD
33
VEKIĆ MATO
6
ĆESIR ŠKORO IFETA
7
TRLIN BORISLAV
8
ŽUJO DRAGI
9
ZAHIROVIĆ LEJLA
11
ZUROVAC MILE
12
ŠARČEVIĆ FRANJO
13
JUNUZ EMINA
14
ZAGORČIĆ AMER
15
RASPUDIĆ MIRO
16
SJEKIRICA VILDANA
17
JURIĆ ROBERT
18
JANJIĆ GORAN
19
ALIBEGOVIĆ MINELA
20
DELIĆ MEHMED
21
ĆORIĆ MIRO
22
RAIČ DAMIR
24
LONČAR BORIVOJE
25
HERO IBRO
27
PATAK ARMIN
28
DIZDAR JADRANKA
29
MANOV OMER
30
DEMIROVIĆ JASMINA
31
ALIHODŽIĆ SAKIB
32
STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A - sda
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
SEFER MURVETA
GOLOŠ DŽEMAL
STRANKA KOKUZA - SKOK
Ime/Име
4.597
1.986
1.133
1.459
1.581
846
247
318
595
569
618
736
812
988
404
422
686
774
312
492
490
397
567
466
275
475
332
458
433
399
396
394
526
Broj glasova
Број гласова
2
1
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
20
27
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
MIKULIĆ SANJA
1
DOMAZET SRĐAN
2
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
PEJANOVIĆ RATKO
STOJIĆ NADA
CVITANOVIĆ STANKO
CIPRA ERNA
POŠKOVIĆ ZIJO
SKALONJA BEHRAM
ANĐELIĆ ŠTEFICA
BEHREM FADIL
ŽUJO OSMAN
4
2
3
5
6
7
8
9
10
185
96
Broj glasova
Број гласова
50
60
85
67
53
38
39
33
41
17.12.2010.
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
LEHO SADETA
11
49
KEVRIĆ ADEM
12
35
CINDRIĆ NIKOLA
13
13
MEŠIĆ ZIJO
15
27
MUCIĆ LJUBICA
14
10
TANOVIĆ ALIJA
1
182
STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I
HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
KUKOLJ SAFET
1
GOLOŠ HATIDŽA
2
DEMIROVIĆ VENAD
3
SULTIĆ ALEN
4
ĆORIĆ ALENA
5
MEDIN ARMIN
6
GAGULA MEHMED
7
PADALOVIĆ AMRA
8
MUŠIĆ ALEN
9
NEZIROVIĆ JASMINA
11
GRCIĆ SMAJO
12
ZELIĆ MIRNESA
14
KUKOLJ ALMA
23
KADRIĆ ĐEMAL
10
MEHIĆ IDRIZ
13
BEGIĆ MUHAREM
15
KADIĆ VAHIDIN
16
GRCIĆ DŽEMILA
17
SAKIĆ SAMIR
18
TIBO SENAD
19
MAKAN SANELA
20
ĐUKA ALIJA
21
GUŠIĆ MUSTAFA
22
ŠĆUK MUJO
24
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
IZABRAN/ИЗАБРАН
OMEROVIĆ SAFET
1
BUBALO ADIS
3
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ČORBADŽIĆ ZAJKO
33
KATANIĆ RAMIZ
6
TANOVIĆ ASMIR
7
VELEDAR ADELA
8
BOLOBAN AZRA
11
JAŠAREVIĆ MUAMER
15
DŽUBUR ĐULSA
17
DŽEMAT JUSUF
22
MAHINIĆ SENADA
23
IVKOVIĆ MAID
24
LEPARA HARUN
25
MILIŠIĆ DŽENANA
26
JAKIĆ MEHMED
27
HADŽIĆ AMELA
32
MILAVIĆ SNEŽANA
2
MACIĆ ČILIĆ MERSIHA
4
JELOVAC ARIF
5
REDŽIĆ HASAN
9
ORUČEVIĆ ENVER
10
BAŠIĆ RAMIZ
12
FALADŽIĆ AMER
13
KOTLO ERNA
14
JUSUPOVIĆ VELIDA
16
MACIĆ JASMIN
18
KUKO MIRSAD
19
DEDIĆ ANELA
20
PROHIĆ REŠAD
21
BILAL DINKO
28
GRLJEVIĆ SANELA
29
BALIĆ SENID
30
ĆIŠIĆ AVDO
31
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ĆOSIĆ BENIN
BOBAR MAHIR
3
1
Broj glasova
Број гласова
65
9
21
3
2
2
4
11
3
4
1
7
5
1
5
9
11
1
3
1
5
3
0
3
Broj glasova
Број гласова
1.543
752
322
246
169
180
279
153
130
106
114
175
253
134
119
136
273
374
287
143
149
130
359
132
246
400
194
130
253
101
114
207
92
Broj glasova
Број гласова
10
67
130
103
HUSIĆ JASMINA
2
ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI - MILE MARČETA
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
27
Broj glasova
Број гласова
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
IJAČIĆ MILADIN
1
5
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД
ДОДИК
Ime/Име
Redni broj na listiću
Редни број на листићу
NIJE IZABRAN/НИЈЕ ИЗАБРАН
ГОЛО МЛАДЕНКА
ПУТИЦА СТЕВО
КРЊЕУШИЋ МЛАДЕН
ТРИПКОВИЋ МИРЈАНА
ПУХАЛО МИТАР
БУЛУТ НЕБОЈША
ЋЕЋЕЗ ВЕЛИНКА
КОВАЧЕВИЋ СЛАВИША
ЋЕРАНИЋ РАДЕ
ТРНИНИЋ БОЖО
БАШИЋ БОЖИДАР
РАДОВИЋ АЛЕКСАНДРА
ЋЕЋЕЗ ДРАГАН
МАВРАК САША
ШАКОТА МИРА
АНТЕЉ МАРКО
НИШИЋ ДУШАНКА
ТОПАЛОВИЋ СЛОБОДАН
МИХИЋ НАТАША
8
12
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
13
15
14
16
17
18
19
Broj glasova
Број гласова
122
202
296
96
129
74
72
93
207
62
180
78
67
73
69
96
150
66
73
На основу члана 2.9 став (1) тачка 2., а у вези с чл. 9.12
до 9.12 и и чл. 10.10 до 10.18, чл. 11.10 до 11.16 и чл. 13.10
до 13.12 Изборног закона Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04,
20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08,
37/08 и 32/10), Централна изборна комисија Босне и Херцеговине, на 81. сједници, одржаној 4. новембра 2010. године, д о н и ј е л а ј е
УПУТСТВО
О ИЗМЈЕНИ УПУТСТВА О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА
ПОСРЕДНИХ ИЗБОРА ЗАКОНОДАВНИХ ОРГАНА
ВЛАСТИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Члан 1.
У Упутству о поступку спровођења посредних избора
законодавних органа власти у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 83/10 ) врши се сљедећа измјена:
У члану 25. став (2) брише се.
У ставу (3) истог члана који је овом измјеном постао
став (2), у тачки б) број: “(3)” замјењује се бројем: “(2)”.
Члан 2.
Образац ДН ФБиХ 2 налази се у прилогу овог упутства
и чини његов саставни дио.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог упутства ставља се ван снаге
Образац ДН ФБиХ 2 Упутства о поступку спровођења посредних избора законодавних органа власти у Босни и
Херцеговини.
Члан 4.
Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику БиХ”, а биће објављено у “Службеним новинама Федерације БиХ”, “Службеном гласнику Републике Српске”, “Службеним новинама
Брчко Дистрикта БиХ” и на wеб страници Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, www.izbori.ba.
Број: 01-02-2-4361-1/10
4. новембра 2010. године
Сарајево
Предсједница,
Ирена Хаџиабдић, с.р.
104
SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE / SL. GL. REPUBLIKE SRPSKE - Broj/Broj
На основу члана 173. Закона о управном поступку
(“Службени гласник БиХ”, бр. 29/02, 12/04, 88/07 и 93/09),
а у вези са чланом 23. Упутства о поступку спровођења
посредних избора законодавних органа власти у Босни и
Херцеговини, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу дајем сљедећу:
ИЗЈАВУ
______________________
_____________________
(Презиме и име)
(ЈМБГ)
Прихватам номинацију за избор делегата у Дом народа
Парламента Федерације Босне и Херцеговине
по приједлогу _________________________________
(навести пуни назив предлагача)
130
17.12.2010.
Овом изјавом потврђујем да немам сметњи за
номинацију и избор за делегата у Дому народа Парламента
Федерације Босне и Херцеговине утврђених чл. 1.6, 1.7,
1.7а, чланом 1.8 став (1), чланом 2.3 став (1) тачка 4.
Изборног закона Босне и Херцеговине.
___________________
(Мјесто, датум)
Изјаву дао:
____________________
Потпис
Број л/к ____________
Издата:_____________
ДН ФБиХ 2
СА Д РЖ А Ј
ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ
Одлука о потврђивању резултата Општих
избора у Босни и Херцеговини 2010. године . . . . .1
Допунска одлука о потврђивању резултата
Општих избора у Босни и Херцеговини
2010. године . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Упутство о измјени Упутства о поступку
спровођења посредних избора законодавних
органа власти у Босни и Херцеговини . . . . . . . .103
Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жирорачуни: 562-099-00004292-34 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, 567-162-10000010-81 код Volksbank а.д. Бања Лука и 551-00100029639-61 код Нове бањалучке банке АД Бања Лука. Директор и главни и одговорни уредник Сребренка Голић. Уредник Вишња БајићПрерадовић. Технички уредник Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс (051) 456-331, 456-341 и 456-349, редакција: (051) 456357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456-346, http://www.slglasnik.org, e-mail: [email protected]
Рјешењем Министарства информација Републике Српске број 01-411/93 лист је уписан у регистар јавних гласила под бројем 37. Штампа
ЈУ Службени гласник Републике Српске Бања Лука.
Download

broj 130_Layout 1