JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA TUZLA
Broj:
Datum:
RASPORED POLAGANJA DOPUNSKIH ISPITA ZA VANREDNE KANDIDATE
JANUARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
subota
3.1.2015
14:00 Njemački jezik I r. ( 1 )
(pismeni i usmeni ispiti)
učionica: I - a
kandidati:
Velagić Mediha
14:00 Engleski jezik I r. ( 1 )
(pismeni i usmeni ispiti)
učionica: I - b
kandidati:
Hamzić Eldina
14:00 Fizika I r. ( 14 )
(pismeni i usmeni ispiti)
učionica: I - c
kandidati:
Avdić Mirsad
Dervišević Aldina
Hodžić Nihad
Imšić Mirela
Joldić Alma
Mujkić Melina
Mujkić Šejla
sm
Muminović Merima
Mustafić Nermina
Mušanović Hajrija
Omerčić Irma
Ramić Lejla
Salihović Samra
Trbalić Meliha
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 1 od 51
14:00 Matematika I r. ( 1 )
(pismeni i usmeni ispiti)
učionica: I - d
kandidati:
Mujabašić Arnela
15:00 Latinski jezik I r. ( 13 )
(pismeni i usmeni ispiti)
učionica: I - a
kandidati:
Bišanović Mirza
Šmigalović Edina
Abdulahović Samra
Ajanović Meliha
Aljić Ervin
Arifović Minka
Atlić Jasena
Baćić Almir
Barčić Nihada
Beganović Azra
Bešić Admira
Ćatić Amina
Dugonjić Alma
15:00 Latinski jezik I r. ( 12 )
(pismeni i usmeni ispiti)
učionica: I - b
kandidati:
Durić Merisa
Džizdanović Damir
Fajić Aida
Glavinić Alen
Goletić Asima
Gutić Zerina
Habibović Adela
Hadžiselimović Admir
Halilović Edina
Halilović Kadira
Halilović Nurija
Hamzić Rabija
15:00 Fizika I r. ( 13 )
(pismeni i usmeni ispiti)
učionica: I - d
kandidati:
Trgovčević Almira
Muminović Sabina
Kurtić Semir
Simala Maja
Malikić Jasmin
Brčanović Emina
Hajdarević Eldina
sm
Bajro Erna
Suljagić Belma
Tabaković Mirza
Muminović Samira
Martinović Martina
Kramer Beldina
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 2 od 51
nedjelja
4.1.2015
15:00 Latinski jezik I r. ( 13 )
(pismeni i usmeni ispiti)
učionica: II - e
kandidati:
Matić Nela
Bijelić Adela
Salkanović Suzana
Majdančić Elmira
Bajro Erna
Brčanović Emina
Kuduzović Emir
Vilušić Robert
Malikić Jasmin
Muminović Sabina
Trbalić Meliha
Salihović Samra
Omerčić Irma
15:00 Latinski jezik I r. ( 13 )
(pismeni i usmeni ispiti)
učionica: II - f
kandidati:
Mušanović Hajrija
Mustafić Nermina
Muminović Merima
Mujkić Šejla
Mrkaljević Selma
Joldić Alma
Hodžić Nihad
Dervišević Aldina
Avdić Mirsad
Jusić Fehim
Limani Edin
Bećić Sulejman
Zenunović Ermin
15:00 Anatomija i fiziologija čovjeka I r. ( 15 )
učionica: I - a
kandidati:
Martinović Martina
Atlić Jasena
Miraščić Miralem
Šukalo Nikola
Kramer Beldina
Dragić Radmila
Todorović Mirko
Ljubojević Milovan
Mukinović Lejla
Halilović Fuad
Bojnić Nevedin
Korajlić Arman
Ivanić Zoran
Halilović Kadira
Durić Merisa
15:00 Anatomija i fiziologija čovjeka I r. ( 15 )
učionica: I - b
kandidati:
Dervišagić Ajša
Paščanović Merima
Hamzić Eldina
Mitrović Dajana
Novaković Pero
Mahmutović Izeta
Velagić Edina
Janjić Željko
sm
Tučić Muhamed
Selimović Nersa
Selimović Dino
Prelić Milan
Nišić Sedina
Mahmuzić Maid
Kadrić Dženan
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 3 od 51
15:00 Anatomija i fiziologija čovjeka I r. ( 15 )
učionica: I - c
kandidati:
Jokić Nataša
Halilović Nurija
Halilović Edina
Hadžiselimović Admir
Gutić Zerina
Goran Aziz
Goletić Asima
Glavinić Alen
Fajić Aida
Džananović Belma
Demirović Haris
Čundić Asmir
Bešić Admira
Barčić Nihada
Baćić Almir
15:00 Anatomija i fiziologija čovjeka I r. ( 15 )
učionica: I - d
kandidati:
Abdulahović Samra
Bišanović Mirza
Simić Denis
Ibrić Eldin
Goletić Suad
Hadžibeganović Maid
Mujkić Rešid
Osmanović Jasmin
Krašić Kenan
Jašarević Belma
Karišik Elmedin
Garibović Elma
Jahić Nesiba
Maljanović Samra
Tunjioć Valentina
15:00 Anatomija i fiziologija čovjeka I r. ( 15 )
učionica: I - e
kandidati:
Osmanović Amina
Brašnjić Janja
Neretljak Katarina
Salkić Nadina
Bajrić Mirzana Minka
Mašić Elvis
Halilović Denis
Aljić Amira
Alić Enisa
Novaković Gorana
Đuzić Azra
Hasanović Merima
Marić Maja
Smajlović Aldijana
Jusufović Haris
15:00 Anatomija i fiziologija čovjeka I r. ( 15 )
učionica: I - f
kandidati:
Siočić Amra
Jogodić Aldin
Galić Aida
Azirović Azemina
Dukić Mensur
Hodžić Maksida
Hodžić Zlatka
Nurkanović Adnan
sm
Tunjić Igor
Tuka Antonela
Tučić Mirnesa
Tomičić Matea
Tokić Anita
Tinjić Edina
Tanović Selma
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 4 od 51
15:00 Anatomija i fiziologija čovjeka I r. ( 14 )
učionica: II - a
kandidati:
Tabnkić Armina
Šurakić Emina
Štitkovac Emina
Štilić Samra
Širbegović Jasmina
Šetro Amira
Šehić Melika
Sušić Asim
Suljkanović Azra
Suljkanović Adelisa
Suljić Adela
Subašić Amra
Softić Zuhra
Softić Adelisa
15:00 Anatomija i fiziologija čovjeka I r. ( 14 )
učionica: II - b
kandidati:
Smajlović Merisa
Smajić Sabina
Sejdinović Lejla
Sarajlić Arnela
Saračević Lejla
Salković Nejra
Šahmanović Delila
Rujnić Fadila
Redžić Muamer
Ramić Amela
Omerović Eldina
Mustačević Almira
Musić Semir
Mujčinović Dino
15:00 Anatomija i fiziologija čovjeka I r. ( 14 )
učionica: II - c
kandidati:
Mijatović Milan
Mešković Eldina
Mešić Selim
Mehmedović Lejla
Mečević Selam
Majdančić Alisa
Ljuma Alem
Krasnić Jasmina
Kopić Manda-Marijana
Karjašević Hasna
Karić Ajdin
Kahrić Erna
Kadić Lejla
Jusić Ammar
15:00 Anatomija i fiziologija čovjeka I r. ( 14 )
učionica: II - d
kandidati:
Jujuzović Alija
Jovanović Zlatan
Jeremić Svjetlana
Jahić Maida
Ivanić Renata
Imamović Mirna
Ikanović Nedim
sm
Husemanović Anita
Husejinović Jasna
Hodžić Melisa
Hodžić Emina
Hodžić Armina
Herić Aida
Hamzić Rabija
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 5 od 51
ponedjeljak
5.1.2015
15:00 Latinski jezik I r. ( 13 )
(pismeni i usmeni ispiti)
učionica: II - b
kandidati:
Jahić Demir
Zuhrić Ardinela
Hasanović Subhija
Trgovčević Adnan
Suljanović Edina
Mujezinović Alen
Mehanović Benjamin
Majdančić Miralem
Kuduzović Samir
Joldić Sadmir
Idrizović Mirsad
Kapetanović Anesa
Simala Maja
15:00 Latinski jezik I r. ( 13 )
(pismeni i usmeni ispiti)
učionica: II - c
kandidati:
Ibrić Amir
Velagić Mediha
Trgovčević Almira
Selimović Aida
Mustačević Mirna
Mumunbašić Mersiha
Mešić Edina
Imšić Mirela
Ibrić Arnela
Halilčević Mirza
Imšić Omer
Hajdarević Eldina
Rahmanović Sabina
15:00 Biologija I r. ( 14 )
učionica: II - a
kandidati:
Matić Nela
Bijelić Adela
Salkanović Suzana
Majdančić Elmira
Bajro Erna
Brčanović Emina
Kuduzović Emir
Vilušić Robert
Malikić Jasmin
Muminović Sabina
Trbalić Meliha
Salihović Samra
Omerčić Irma
Mušanović Hajrija
15:00 Higijena i zdravstvena zaštita I r. ( 15 )
učionica: I - a
kandidati:
Mustafić Nermina
Muminović Merima
Mujkić Šejla
Mrkaljević Selma
Joldić Alma
Hodžić Nihad
Dervišević Aldina
Avdić Mirsad
sm
Martinović Martina
Atlić Jasena
Jusić Fehim
Limani Edin
Bećić Sulejman
Zenunović Ermin
Miraščić Miralem
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 6 od 51
15:00 Higijena i zdravstvena zaštita I r. ( 15 )
učionica: I - b
kandidati:
Halilović Fuad
Bojnić Nevedin
Korajlić Arman
Halilović Kadira
Durić Merisa
Paščanović Merima
Muminović Samira
Džinić Mija
Selimović Dino
Kadrić Dženan
Halilović Nurija
Halilović Edina
Hadžiselimović Admir
Gutić Zerina
Goletić Asima
15:00 Higijena i zdravstvena zaštita I r. ( 15 )
učionica: I - c
kandidati:
Glavinić Alen
Bešić Admira
Barčić Nihada
Abdulahović Samra
Bišanović Mirza
Tabaković Mirza
Šukalo Nikola
Kramer Beldina
Dragić Radmila
Todorović Mirko
Ljubojević Milovan
Mukinović Lejla
Ivanić Zoran
Dervišagić Ajša
Hamzić Inela
15:00 Higijena i zdravstvena zaštita I r. ( 15 )
učionica: I - d
kandidati:
Hamzić Denis
Gušić Amina
Hamzabegović Nermin Grbić Aldin
Hamzabegović Edina Ferhatović Semir
Hamidović Nirmela
Fejzić Amel
Halilčević Ilfana
Džizdanović Damir
Hajdarević Šemsa
Džibrić-Pernar Aldijana
Hajdarević Arnela
Duraković Selma
Habibović Adela
15:00 Higijena i zdravstvena zaštita I r. ( 15 )
učionica: I - e
kandidati:
Dugonjić Alma
Dežić Matej
Delić Emina
Ćorsuljić Emina
Ćatić Samir
Čeliković Enisas
Čaušević Merima
Cakor Hasiba
sm
Bundić Merisa
Berbić Mehmed
Biščević Majda
Bejtulahi Almir
Burek Sadik
Beganović Azra
Bećić Mersed
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 7 od 51
15:00 Higijena i zdravstvena zaštita I r. ( 15 )
učionica: I - g
kandidati:
Aganović Anela
Alibašić Fadila
Alić Amer
Aljić Ervin
Arifović Minka
Arnautović Sarah
Avdić Sanela
Bašić Vildana
Fehrić Sanela
Janjić Željko
Mahmutović Izeta
Mitrović Dajana
Novaković Pero
Tučić Muhamed
Velagić Edina
15:00 Higijena i zdravstvena zaštita I r. ( 15 )
učionica: I - h
kandidati:
Džananović Belma
Fajić Aida
Goran Aziz
Jokić Nataša
Mahmuzić Maid
Nišić Sedina
Prelić Milan
Selimović Nersa
Demirović Haris
Kijametović Aziz
Maksimović Petar
Čundić Asmir
Baćić Almir
Nukić Lejla
Pejić Žaneta
15:00 Higijena i zdravstvena zaštita I r. ( 15 )
učionica: I - i
kandidati:
Ibrić Eldin
Goletić Suad
Hadžibeganović Maid
Mujkić Rešid
Osmanović Jasmin
Krašić Kenan
Jašarević Belma
Karišik Elmedin
Garibović Elma
Jahić Nesiba
Maljanović Samra
Tunjioć Valentina
Osmanović Amina
Brašnjić Janja
Neretljak Katarina
15:00 Higijena i zdravstvena zaštita I r. ( 15 )
učionica: II - g
kandidati:
Salkić Nadina
Bajrić Mirzana Minka
Mašić Elvis
Halilović Denis
Aljić Amira
Alić Enisa
Novaković Gorana
Đuzić Azra
sm
Hasanović Merima
Marić Maja
Smajlović Aldijana
Jusufović Haris
Siočić Amra
Jogodić Aldin
Galić Aida
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 8 od 51
15:00 Higijena i zdravstvena zaštita I r. ( 15 )
učionica: II - h
kandidati:
Azirović Azemina
Dukić Mensur
Hodžić Maksida
Hodžić Zlatka
Nurkanović Adnan
Tunjić Igor
Tuka Antonela
Tučić Mirnesa
utorak
Tomičić Matea
Tokić Anita
Tinjić Edina
Tanović Selma
Tabnkić Armina
Šurakić Emina
Štitkovac Emina
6.1.2015
15:00 Latinski jezik I r. ( 13 )
(pismeni i usmeni ispiti)
učionica: I - a
kandidati:
Alibegović Edvin
Hodžić Adisa
Softić Adnan
Hodžić Senada
Mujkić Melina
Ibrić Ibrahim
Muratović Muamer
Karić Alma
Osmančević Hodžić Enisa
Salković Adna
Ramić Lejla
Tihić Ajla
Sabranović Jasmina
15:00 Latinski jezik I r. ( 13 )
(pismeni i usmeni ispiti)
učionica: I - b
kandidati:
sm
Hadžiavdić Emina
Hodžić Enida
Jusufović Enijad
Kurtić Semir
Hrnjić Plema
Husić Inela
Imširović Haziz
Jakubović Sanela
Jusić Dženita
Medić Merima
Osmić Nevres
Smajlović Samir
Trumić Enisa
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 9 od 51
srijeda
7.1.2015
15:00 Islamska vjeronauka I r. ( 15 )
učionica: I - a
kandidati:
Dervišagić Ajša
Hamzić Eldina
Kuduzović Emir
Majdančić Elmira
Hasanbašić Lejla
Hasanović Sanela
Ibrić Amir
Ibrić Arnela
Imšić Mirela
Kramer Beldina
Mešić Edina
Mumunbašić Mersiha
Selimović Aida
Trgovčević Almira
Velagić Mediha
15:00 Islamska vjeronauka I r. ( 15 )
učionica: I - b
kandidati:
četvrtak
Durić Merisa
Džananović Belma
Mahmuzić Maid
Miraščić Miralem
Džizdanović Damir
Fajić Aida
Goran Aziz
Halilović Kadira
Hasanović Mirza
Korajlić Arman
Nišić Sedina
Novaković Pero
Selimović Nersa
Tučić Muhamed
Velagić Edina
8.1.2015
12:00 Uvod u laboratorijski rad I r. ( 1 )
učionica: I - b
kandidati:
Abdulahović Amira
12:15 Praktična nastava I r. ( 14 )
Uvod u laboratorijski rad
učionica: I - b
kandidati:
Budimlija Emina
Dragić Radmila
Kalis Armond
Kijametović Aziz
Krivalić Amra
Kukić Ermin
Ljubojević Milovan
sm
Mujkanović Emina
Mukinović Lejla
Sabranović Jasmina
Simić Denis
Sinanović Erna
Subašić Ilma
Todorović Mirko
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 10 od 51
14:00 Uvod u laboratorijski rad I r. ( 15 )
učionica: I - a
kandidati:
Budimlija Emina
Dragić Radmila
Kalis Armond
Kijametović Aziz
Krivalić Amra
Kukić Ermin
Ljubojević Milovan
Matić Nela
Mujkanović Emina
Mukinović Lejla
Sabranović Jasmina
Simić Denis
Sinanović Erna
Subašić Ilma
Todorović Mirko
14:00 Hemija I r. ( 13 )
učionica: I - c
kandidati:
Alibegović Edvin
Atlić Jasena
Avdić Mirsad
Dervišević Aldina
Hodžić Nihad
Joldić Alma
Martinović Martina
Mrkaljević Selma
Mujkić Šejla
Muminović Merima
Muminović Samira
Mustafić Nermina
Paščanović Merima
14:00 Hemija I r. ( 12 )
učionica: I - d
kandidati:
Bajro Erna
Bijelić Adela
Brčanović Emina
Džinić Mija
Janjić Željko
Malikić Jasmin
Muminović Sabina
Mušanović Hajrija
Omerčić Irma
Salihović Samra
Tabaković Mirza
Trbalić Meliha
17:00 Biologija I r. ( 15 )
učionica: I - a
kandidati:
Alibegović Edvin
Atlić Jasena
Avdić Mirsad
Dervišević Aldina
Džinić Mija
Hodžić Nihad
Joldić Alma
Martinović Martina
sm
Mrkaljević Selma
Mujkić Šejla
Muminović Merima
Muminović Samira
Mustafić Nermina
Paščanović Merima
Tabaković Mirza
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 11 od 51
17:00 Biologija I r. ( 13 )
učionica: I - b
kandidati:
Hamzić Eldina
Hasanović Subhija
Idrizović Mirsad
Jahić Demir
Joldić Sadmir
Kuduzović Samir
Majdančić Miralem
Mehanović Benjamin
Mujabašić Arnela
Mujezinović Alen
Suljanović Edina
Trgovčević Adnan
Zuhrić Ardinela
17:00 Biologija I r. ( 12 )
učionica: I - c
kandidati:
Bećić Sulejman
Bojnić Nevedin
Durić Merisa
Halilović Fuad
Halilović Kadira
Jusić Fehim
Kapetanović Anesa
Korajlić Arman
Limani Edin
Miraščić Miralem
Mujkić Melina
Zenunović Ermin
17:00 Biologija I r. ( 12 )
učionica: I - d
kandidati:
Abdulahović Samra
Barčić Nihada
Bešić Admira
Bišanović Mirza
Glavinić Alen
Goletić Asima
petak
Gutić Zerina
Hadžiselimović Admir
Halilović Edina
Halilović Nurija
Kadrić Dženan
Selimović Dino
9.1.2015
14:00 Islamska vjeronauka I r. ( 13 )
učionica: I - a
kandidati:
Demirović Haris
Čundić Asmir
Baćić Almir
Lutvija Omar
Bajrić Mirza
Abdulahović Amira
Hadžidedić Aida
sm
Bjelić Mevlida
Morankić Selma
Mujkić Elvira
Mehmedović Larisa
Husavić Jasna
Brković Dinka
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 12 od 51
14:00 Religijska kultura I r. ( 14 )
učionica: I - b
kandidati:
Salkanović Suzana
Matić Nela
Simala Maja
Mustačević Mirna
Kalis Armond
Šukalo Nikola
Halilović Fuad
Bojnić Nevedin
Suljkanović Azra
Jeremić Svjetlana
Mitrović Dajana
Mahmutović Izeta
Prelić Milan
Jokić Nataša
14:00 Katolički vjeronauk I r. ( 4 )
učionica: I - c
kandidati:
Vilušić Robert
Ivanić Zoran
Martinović Martina
Ivelljić Ivica
15:00 Religijska kultura I r. ( 6 )
učionica: I - c
kandidati:
Maksimović Petar
Narić Dejan
Dragić Radmila
Todorović Mirko
Ljubojević Milovan
Simić Denis
16:00 Anatomija i fiziologija čovjeka I r. ( 14 )
učionica: I - a
kandidati:
Salkanović Suzana
Matić Nela
Simala Maja
Mustačević Mirna
Vilušić Robert
Bijelić Adela
Halilović Azemina
Jahić Demir
Zuhrić Ardinela
Hasanović Subhija
Trgovčević Adnan
Suljanović Edina
Mujezinović Alen
Mehanović Benjamin
16:00 Anatomija i fiziologija čovjeka I r. ( 14 )
učionica: I - b
kandidati:
Majdančić Miralem
Kuduzović Samir
Joldić Sadmir
Idrizović Mirsad
Bajro Erna
Brčanović Emina
Malikić Jasmin
sm
Muminović Sabina
Trbalić Meliha
Salihović Samra
Omerčić Irma
Mušanović Hajrija
Ibrić Amir
Velagić Mediha
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 13 od 51
16:00 Anatomija i fiziologija čovjeka I r. ( 14 )
učionica: I - c
kandidati:
Trgovčević Almira
Selimović Aida
Mumunbašić Mersiha
Mešić Edina
Imšić Mirela
Ibrić Arnela
Kuduzović Emir
Jusufović Enijad
Hrnjić Plema
Kurtić Semir
Imširović Haziz
Trumić Enisa
Smajlović Samir
Osmić Nevres
16:00 Anatomija i fiziologija čovjeka I r. ( 14 )
učionica: I - d
kandidati:
Medić Merima
Jusić Dženita
Jakubović Sanela
Husić Inela
Hodžić Enida
Halilčević Mirza
Imšić Omer
Hajdarević Eldina
Rahmanović Sabina
Mustafić Nermina
Muminović Merima
Mujkić Šejla
Mrkaljević Selma
Joldić Alma
16:00 Anatomija i fiziologija čovjeka I r. ( 14 )
učionica: I - e
kandidati:
Hodžić Nihad
Dervišević Aldina
Avdić Mirsad
Jusić Fehim
Limani Edin
Bećić Sulejman
Zenunović Ermin
Hasanbašić Lejla
Osmančević Hodžić Enisa
Hadžiavdić Emina
Hodžić Adisa
Ramić Lejla
Hamzić Inela
Hamzić Denis
16:00 Anatomija i fiziologija čovjeka I r. ( 14 )
učionica: I - g
kandidati:
Hamzabegović Nermin Gušić Amina
Hamzabegović Edina Grbić Aldin
Hamidović Nirmela
Ferhatović Semir
Halilčević Ilfana
Fejzić Amel
Hajdarević Šemsa
Džibrić-Pernar Aldijana
Hajdarević Arnela
Duraković Selma
Habibović Adela
Dugonjić Alma
sm
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 14 od 51
16:00 Anatomija i fiziologija čovjeka I r. ( 14 )
učionica: I - h
kandidati:
Dežić Matej
Delić Emina
Ćorsuljić Emina
Ćatić Samir
Čeliković Enisas
Čaušević Merima
Cakor Hasiba
Bundić Merisa
Berbić Mehmed
Biščević Majda
Bejtulahi Almir
Burek Sadik
Beganović Azra
Bećić Mersed
16:00 Anatomija i fiziologija čovjeka I r. ( 14 )
učionica: I - i
kandidati:
Bašić Vildana
Avdić Sanela
Arnautović Sarah
Arifović Minka
Aljić Ervin
Alić Amer
Alibašić Fadila
Aganović Anela
Fehrić Sanela
Džambić Alisa
Tuzlak Nerim
Trgovčević Mirza
Halilčević Merima
Mujkić Melina
16:00 Anatomija i fiziologija čovjeka I r. ( 14 )
učionica: II - g
kandidati:
Sabranović Jasmina
Krivalić Amra
Džizdanović Damir
Softić Adnan
Muratović Muamer
Nukić Lejla
Majdančić Elmira
subota
Suljić Melisa
Džaferi Naida
Jusić Maida
Marković Dražen
Kamberović Azemila
Šmigalović Edina
Fetić Elvira
10.1.2015
8:00 Historija I r. ( 1 )
učionica: I - a
kandidati:
Kramer Beldina
sm
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 15 od 51
8:15 Informatika I r. ( 14 )
učionica: I - a
kandidati:
Kalis Armond
Ivanić Zoran
Salkanović Suzana
Atlić Jasena
Matić Nela
Hamzić Eldina
Bijelić Adela
Mujabašić Arnela
Majdančić Elmira
Dervišagić Ajša
Osmančević Hodžić Enisa
Hasanović Sanela
Šukalo Nikola
Pejić Žaneta
9:45 Osnove zdravstvene struke I r. ( 1 )
učionica: I - d
kandidati:
Kalis Armond
10:00 Higijena i zdravstvena zaštita I r. ( 15 )
učionica: I - b
kandidati:
Salkanović Suzana
Matić Nela
Bijelić Adela
Majdančić Elmira
Simala Maja
Mustačević Mirna
Vilušić Robert
Jahić Demir
Zuhrić Ardinela
Hasanović Subhija
Trgovčević Adnan
Suljanović Edina
Mujezinović Alen
Mehanović Benjamin
Majdančić Miralem
10:00 Higijena i zdravstvena zaštita I r. ( 15 )
učionica: I - c
kandidati:
Kuduzović Samir
Joldić Sadmir
Idrizović Mirsad
Bajro Erna
Brčanović Emina
Malikić Jasmin
Muminović Sabina
Trbalić Meliha
sm
Salihović Samra
Omerčić Irma
Mušanović Hajrija
Ibrić Amir
Velagić Mediha
Trgovčević Almira
Selimović Aida
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 16 od 51
10:00 Higijena i zdravstvena zaštita I r. ( 14 )
učionica: I - d
kandidati:
Jusić Dženita
Jakubović Sanela
Husić Inela
Hodžić Enida
Halilčević Mirza
Imšić Omer
Hajdarević Eldina
Rahmanović Sabina
Hadžiavdić Emina
Suljkanović Azra
Jeremić Svjetlana
Kapetanović Anesa
Štilić Samra
Širbegović Jasmina
10:00 Higijena i zdravstvena zaštita I r. ( 14 )
učionica: I - e
kandidati:
Mumunbašić Mersiha
Mešić Edina
Imšić Mirela
Ibrić Arnela
Kuduzović Emir
Jusufović Enijad
Hrnjić Plema
Kurtić Semir
Imširović Haziz
Trumić Enisa
Smajlović Samir
Osmić Nevres
Medić Merima
Šetro Amira
10:00 Higijena i zdravstvena zaštita I r. ( 14 )
učionica: I - f
kandidati:
Hodžić Nedim
Zahirović Kenan
Šarić Alma
Subašić Emina
Supičević Monika
Radovanović Boris
Kadirić Selma
Kabarić Omer
Jakubović Zehra
Jahić Meliha
Filipović Suzana
Efendić Merna
Đuderija Anela
Bričić Aida
10:00 Higijena i zdravstvena zaštita I r. ( 14 )
učionica: I - g
kandidati:
Krasnić Jasmina
Kopić Manda-Marijana
Karjašević Hasna
Karić Ajdin
Kahrić Erna
Kadić Lejla
Jusić Ammar
sm
Jujuzović Alija
Jovanović Zlatan
Jahić Maida
Ivanić Renata
Imamović Mirna
Ikanović Nedim
Husemanović Anita
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 17 od 51
10:00 Higijena i zdravstvena zaštita I r. ( 14 )
učionica: I - h
kandidati:
Husejinović Jasna
Hodžić Melisa
Hodžić Emina
Hodžić Armina
Herić Aida
Hamzić Rabija
Memišević Amela
Vincetić Pero
Suljagić Belma
Kadrić Amira
Hadžimehmedović Miralem
Ćatić Amina
Ajanović Meliha
Hasanović Mirza
10:00 Higijena i zdravstvena zaštita I r. ( 14 )
učionica: I - i
kandidati:
Rujnić Fadila
Redžić Muamer
Ramić Amela
Omerović Eldina
Mustačević Almira
Musić Semir
Mujčinović Dino
Mijatović Milan
Mešković Eldina
Mešić Selim
Mehmedović Lejla
Mečević Selam
Majdančić Alisa
Ljuma Alem
10:00 Higijena i zdravstvena zaštita I r. ( 14 )
učionica: II - g
kandidati:
Šehić Melika
Sušić Asim
Suljkanović Adelisa
Suljić Adela
Subašić Amra
Softić Zuhra
Softić Adelisa
nedjelja
Smajlović Merisa
Smajić Sabina
Sejdinović Lejla
Sarajlić Arnela
Saračević Lejla
Salković Nejra
Šahmanović Delila
11.1.2015
8:00 Zdravstvena njega I r. ( 5 )
Osnove zdravstvene njege
učionica: II - i
kandidati:
Džambić Alisa
Garibović Elma
Hodžić Adisa
sm
Jusufović Enijad
Tuzlak Nerim
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 18 od 51
8:45 Praktična nastava I r. ( 1 )
Osnove zdravstvene struke
učionica: II - h
kandidati:
Mukinović Lejla
9:00 Zdravstvena njega I r. ( 15 )
Zdravstvena njega
učionica: I - a
kandidati:
Mešić Edina
Imšić Mirela
Ibrić Arnela
Kuduzović Emir
Smajlović Samir
Osmić Nevres
Medić Merima
Jusić Dženita
Hrnjić Plema
Kurtić Semir
Imširović Haziz
Trumić Enisa
Jakubović Sanela
Husić Inela
Hodžić Enida
9:00 Zdravstvena njega I r. ( 15 )
Zdravstvena njega
učionica: I - b
kandidati:
Salkanović Suzana
Bijelić Adela
Majdančić Elmira
Simala Maja
Hasanović Subhija
Trgovčević Adnan
Suljanović Edina
Mujezinović Alen
Mustačević Mirna
Vilušić Robert
Jahić Demir
Zuhrić Ardinela
Mehanović Benjamin
Majdančić Miralem
Kuduzović Samir
9:00 Zdravstvena njega I r. ( 15 )
Zdravstvena njega
učionica: I - c
kandidati:
sm
Joldić Sadmir
Idrizović Mirsad
Bajro Erna
Brčanović Emina
Omerčić Irma
Mušanović Hajrija
Ibrić Amir
Velagić Mediha
Malikić Jasmin
Muminović Sabina
Trbalić Meliha
Salihović Samra
Trgovčević Almira
Selimović Aida
Mumunbašić Mersiha
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 19 od 51
9:00 Zdravstvena njega I r. ( 15 )
Zdravstvena njega
učionica: I - d
kandidati:
Halilčević Mirza
Imšić Omer
Hajdarević Eldina
Rahmanović Sabina
Šehić Melika
Sušić Asim
Suljkanović Adelisa
Suljić Adela
Kapetanović Anesa
Štilić Samra
Širbegović Jasmina
Šetro Amira
Subašić Amra
Softić Zuhra
Softić Adelisa
9:00 Zdravstvena njega I r. ( 15 )
Zdravstvena njega
učionica: I - e
kandidati:
Smajlović Merisa
Smajić Sabina
Sejdinović Lejla
Sarajlić Arnela
Redžić Muamer
Ramić Amela
Omerović Eldina
Mustačević Almira
Saračević Lejla
Salković Nejra
Šahmanović Delila
Rujnić Fadila
Musić Semir
Mujčinović Dino
Mijatović Milan
9:00 Zdravstvena njega I r. ( 15 )
Zdravstvena njega
učionica: I - f
kandidati:
sm
Jahić Maida
Ivanić Renata
Imamović Mirna
Ikanović Nedim
Hodžić Armina
Herić Aida
Hamzić Rabija
Memišević Amela
Husemanović Anita
Husejinović Jasna
Hodžić Melisa
Hodžić Emina
Vincetić Pero
Suljagić Belma
Kadrić Amira
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 20 od 51
9:00 Zdravstvena njega I r. ( 15 )
Zdravstvena njega
učionica: II - a
kandidati:
Mešković Eldina
Mešić Selim
Mehmedović Lejla
Mečević Selam
Karjašević Hasna
Karić Ajdin
Kahrić Erna
Kadić Lejla
Majdančić Alisa
Jusić Ammar
Ljuma Alem
Jujuzović Alija
Krasnić Jasmina
Jovanović Zlatan
Kopić Manda-Marijana
9:00 Zdravstvena njega I r. ( 15 )
Zdravstvena njega
učionica: II - b
kandidati:
Hadžimehmedović Miralem
Mujabašić Arnela
Ćatić Amina
Dervišagić Ajša
Ajanović Meliha
Hasanović Sanela
Kramer Beldina
Pejić Žaneta
Šukalo Nikola
Ivanić Zoran
Atlić Jasena
Hamzić Eldina
Mustafić Nermina
Muminović Merima
Mujkić Šejla
9:00 Zdravstvena njega I r. ( 15 )
Zdravstvena njega
učionica: II - c
kandidati:
sm
Mrkaljević Selma
Joldić Alma
Hodžić Nihad
Dervišević Aldina
Zenunović Ermin
Hasanbašić Lejla
Ramić Lejla
Hamzić Inela
Avdić Mirsad
Jusić Fehim
Limani Edin
Bećić Sulejman
Hamzić Denis
Hamzabegović Nermin
Hamzabegović Edina
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 21 od 51
9:00 Zdravstvena njega I r. ( 15 )
Zdravstvena njega
učionica: II - d
kandidati:
Hamidović Nirmela
Halilčević Ilfana
Hajdarević Šemsa
Hajdarević Arnela
Fejzić Amel
Džibrić-Pernar Aldijana
Duraković Selma
Dugonjić Alma
Habibović Adela
Gušić Amina
Grbić Aldin
Ferhatović Semir
Dežić Matej
Delić Emina
Ćorsuljić Emina
9:00 Zdravstvena njega I r. ( 15 )
Zdravstvena njega
učionica: II - e
kandidati:
Ćatić Samir
Čeliković Enisas
Čaušević Merima
Cakor Hasiba
Burek Sadik
Beganović Azra
Bećić Mersed
Bašić Vildana
Bundić Merisa
Berbić Mehmed
Biščević Majda
Bejtulahi Almir
Avdić Sanela
Arnautović Sarah
Arifović Minka
9:00 Zdravstvena njega I r. ( 15 )
Zdravstvena njega
učionica: II - f
kandidati:
sm
Aljić Ervin
Alić Amer
Alibašić Fadila
Aganović Anela
Bojnić Nevedin
Mitrović Dajana
Mahmutović Izeta
Prelić Milan
Fehrić Sanela
Trgovčević Mirza
Halilčević Merima
Halilović Fuad
Jokić Nataša
Maksimović Petar
Narić Dejan
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 22 od 51
9:00 Zdravstvena njega I r. ( 15 )
Zdravstvena njega
učionica: I - g
kandidati:
Demirović Haris
Čundić Asmir
Baćić Almir
Lutvija Omar
Muminović Samira
Džinić Mija
Miraščić Miralem
Korajlić Arman
Bajrić Mirza
Martinović Martina
Alibegović Edvin
Paščanović Merima
Halilović Kadira
Durić Merisa
Selimović Dino
9:00 Zdravstvena njega I r. ( 15 )
Zdravstvena njega
učionica: I - h
kandidati:
Selimović Nersa
Nišić Sedina
Mahmuzić Maid
Goran Aziz
Hadžibeganović Maid
Mujkić Rešid
Osmanović Jasmin
Krašić Kenan
Fajić Aida
Džananović Belma
Ibrić Eldin
Goletić Suad
Jašarević Belma
Karišik Elmedin
Jahić Nesiba
9:00 Zdravstvena njega I r. ( 15 )
Zdravstvena njega
učionica: I - i
kandidati:
sm
Kadrić Dženan
Halilović Nurija
Halilović Edina
Hadžiselimović Admir
Barčić Nihada
Abdulahović Samra
Bišanović Mirza
Janjić Željko
Gutić Zerina
Goletić Asima
Glavinić Alen
Bešić Admira
Novaković Pero
Velagić Edina
Tučić Muhamed
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 23 od 51
9:00 Zdravstvena njega I r. ( 15 )
Zdravstvena njega
učionica: II - g
kandidati:
Marić Maja
Smajlović Aldijana
Jusufović Haris
Siočić Amra
Hodžić Maksida
Hodžić Zlatka
Nurkanović Adnan
Tunjić Igor
Jogodić Aldin
Galić Aida
Azirović Azemina
Dukić Mensur
Tuka Antonela
Tučić Mirnesa
Tomičić Matea
9:00 Zdravstvena njega I r. ( 14 )
Zdravstvena njega
učionica: II - h
kandidati:
Maljanović Samra
Tunjioć Valentina
Osmanović Amina
Brašnjić Janja
Mašić Elvis
Halilović Denis
Aljić Amira
Alić Enisa
Neretljak Katarina
Salkić Nadina
Bajrić Mirzana Minka
Novaković Gorana
Đuzić Azra
Hasanović Merima
9:00 Zdravstvena njega I r. ( 10 )
Zdravstvena njega
učionica: II - i
kandidati:
sm
Tokić Anita
Tinjić Edina
Tanović Selma
Tabnkić Armina
Štitkovac Emina
Gardaš Andrea
Odobašić Azemina
Mujić Vildana
Šurakić Emina
Delić Adnan
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 24 od 51
ponedjeljak
12.1.2015
14:00 Fizika II r. ( 1 )
(pismeni i usmeni ispiti)
učionica: I - a
kandidati:
Vidović Marija
14:00 Fizikalna terapija II r. ( 2 )
učionica: I - b
kandidati:
Požegić Fatima
Džambić Alisa
14:00 Medicinska mikrobiologija II r. ( 4 )
učionica: I - c
kandidati:
Avdić Irma
Kijametović Aziz
Trepanić Armina
Sinanović Erna
14:30 Masaža II r. ( 2 )
učionica: I - b
kandidati:
Požegić Fatima
Tuzlak Nerim
15:00 Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom II r. ( 12 )
učionica: I - a
kandidati:
Majdančić Alisa
Šukalo Nikola
Bosankić Selma
Jašarević Amra
Kahrimanović Adil
Burgić Azra
Brković Dinko
Hamzić Nihada
H.Mehmedović Hasiba Hasanović Sanela
Jahić Maida
Zahirović Kenan
sm
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 25 od 51
15:00 Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom II r. ( 9 )
učionica: I - b
kandidati:
Hadžimehmedović Miralem
Jakubović Zehra
Efendić Merna
Kabarić Omer
Filipović Suzana
Kadirić Selma
Hasanović Mirza
Jahić Meliha
Kurović Amila
15:00 Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom II r. ( 8 )
učionica: I - c
kandidati:
Radovanović Boris
Ramić Armin
Sejdinović Amra
Slipičević Monika
Subašić Emina
Šarić Alma
Sejdinović Zehrina
Softić Adnan
15:00 Praktična nastava II r. ( 4 )
Medicinska mikrobiologija
učionica: I - d
kandidati:
Avdić Irma
Kijametović Aziz
Trepanić Armina
Abdulahović Amira
16:00 Medicinska mikrobiologija s epidemiologijom II r. ( 8 )
učionica: I - d
kandidati:
utorak
Džaferi Naida
Karišik Elmedin
Alić Enisa
Drinjak Sabina
Hamzić Inela
Brčaninović Alma
Bričić Aida
Mujkić Rešid
13.1.2015
14:00 Praktična nastava II r. ( 3 )
Analitička hemija
učionica: I - a
kandidati:
Avdić Irma
Kijametović Aziz
sm
Abdulahović Amira
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 26 od 51
14:45 Hemija II r. ( 5 )
učionica: I - a
kandidati:
Kahrimanović Adil
Salkanović Almira
Ahmić Amina
Muratović Muamer
Burgić Azra
15:15 Katolički vjeronauk II r. ( 1 )
učionica: I - d
kandidati:
Iveljić Ivica
15:30 Religijska kultura II r. ( 2 )
učionica: I - d
kandidati:
Šukalo Nikola
Tunjić Igor
16:00 Analitička hemija II r. ( 3 )
učionica: I - a
kandidati:
Avdić Irma
Kijametović Aziz
Sinanović Erna
16:00 Biologija II r. ( 10 )
učionica: I - b
kandidati:
Kahrimanović Adil
Salkanović Almira
Ahmić Amina
Muratović Muamer
Džaferi Naida
sm
Skopljak Šejla
Buljubašić Meliha
Borić Adisa
Muratović Darmin
Handžić Erna
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 27 od 51
16:00 Islamska vjeronauka II r. ( 13 )
učionica: I - c
kandidati:
Abdulahović Amira
Majdančić Alisa
Brković Dinko
Jašarević Amra
Hasanović Sanela
Hasanović Mirza
Jakubović Zehra
Klapić Fahrudin
Mujić Vildana
Aljukić Mijatović Lejla
Delić Adnan
Šahbazović Sead
Trgovčević Mirza
16:00 Islamska vjeronauka II r. ( 9 )
učionica: I - d
kandidati:
Lutvija Omar
Hadžidedić Aida
Hodžić Armina
Husejnović Jasna
Mehmedović Larisa
srijeda
Mujkić Elvira
Smajić Sabina
Morankić Selma
Bjelić Mevlida
14.1.2015
14:30 Uvod u rehabilitaciju II r. ( 1 )
učionica: I - a
kandidati:
Požegić Fatima
14:30 Osnove kineziologije II r. ( 1 )
učionica: I - a
kandidati:
Požegić Fatima
14:30 Sociologija II r. ( 2 )
učionica: I - b
kandidati:
Vidović Marija
Vincetić Pero
15:00 Anatomija i fiziologija čovjeka II r. ( 7 )
učionica: I - a
kandidati:
Majdančić Alisa
Lutvija Omar
Šukalo Nikola
Kahrimanović Adil
sm
Salkanović Almira
Ahmić Amina
Muratović Muamer
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 28 od 51
15:00 Anatomija i fiziologija čovjeka II r. ( 7 )
učionica: I - b
kandidati:
Burgić Azra
Skopljak Šejla
Buljubašić Meliha
Bosankić Selma
H.Mehmedović Hasiba
Jahić Maida
Sejdinović Amra
15:00 Anatomija i fiziologija čovjeka II r. ( 9 )
učionica: I - c
kandidati:
Sejdinović Zehrina
Džambić Alisa
Vidović Marija
Narić Dejan
Osmanović Selma
Delić Lejla
Hadžikić Emina
Marković Dražen
Mehmedović Mirnan
15:00 Anatomija i fiziologija čovjeka II r. ( 8 )
učionica: I - d
kandidati:
Sejdinović Amila
Sinanović Jasmina
Sinanović Samir
Suljkanović Emina
četvrtak
Livadić Ajla
Halilović Azemina
Suljić Melisa
Mašić Mirela
15.1.2015
14:00 Zdravstvena njega II r. ( 10 )
Zdravstvena njega
učionica: I - a
kandidati:
Majdančić Alisa
Šukalo Nikola
Salkanović Almira
Bosankić Selma
H.Mehmedović Hasiba
sm
Jahić Maida
Vidović Marija
Brković Dinko
Jašarević Amra
Klapić Fahrudin
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 29 od 51
14:00 Zdravstvena njega II r. ( 10 )
Zdravstvena njega
učionica: I - b
kandidati:
Mujić Vildana
Delić Adnan
Trgovčević Mirza
Hamzić Nihada
Zahirović Kenan
Hadžimehmedović Miralem
Efendić Merna
Filipović Suzana
Jahić Meliha
Kabarić Omer
14:00 Zdravstvena njega II r. ( 10 )
Zdravstvena njega
učionica: I - c
kandidati:
Kadirić Selma
Radovanović Boris
Slipičević Monika
Subašić Emina
Šarić Alma
Gardaš Andrea
Bajrić Mirza
Karić Kadira
Matanović Martina
Muratović Selma
14:00 Zdravstvena njega II r. ( 9 )
Zdravstvena njega
učionica: I - d
kandidati:
Odobašić Azemina
Jusić Maida
Bašić Vidana
Čaušević Merima
Delić Emina
Grbić Aldin
Musić Semir
Šehić Melika
Hodžić Nedim
16:30 Socijalna medicina II r. ( 12 )
učionica: I - a
kandidati:
Majdančić Alisa
Šukalo Nikola
Bosankić Selma
H.Mehmedović Hasiba
Jahić Maida
Vidović Marija
sm
Brković Dinko
Jašarević Amra
Klapić Fahrudin
Mujić Vildana
Hamzić Nihada
Zahirović Kenan
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 30 od 51
16:30 Socijalna medicina II r. ( 11 )
učionica: I - b
kandidati:
Hadžimehmedović Miralem
Gardaš Andrea
Bajrić Mirza
Karić Kadira
Matanović Martina
Muratović Selma
Odobašić Azemina
Jusić Maida
Narić Dejan
Hasanović Sanela
Aljukić Mijatović Lejla
16:30 Socijalna medicina II r. ( 11 )
učionica: I - c
kandidati:
Memić Haris
Mujčinović Dino
Rujnić Fadila
Tomičić Matea
Šišić Amela
Salkić Nadina
Smajlović Aldijana
Kuduzović Enida
Hamzabegović Nermin
Hamzabegović Edina
Demirović Haris
16:30 Socijalna medicina II r. ( 11 )
učionica: I - d
kandidati:
Šahbazović Sead
Hadžidedić Aida
Iveljić Ivica
Kurović Amila
Ramić Armin
Softić Adnan
Vincetić Pero
Hajdarević Šemsa
Hodžić Melisa
Karić Ajdin
Krasnić Jasmina
sm
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 31 od 51
petak
16.1.2015
14:00 Farmakologija III r. ( 11 )
učionica: I - a
kandidati:
Mujkić Elvira
Đopa Filip
Husanović Selma
Mujanović Nezira
Selimović Elvira
Sinanović Jasmina
H.Avdić Aida
Pjanić Alisa
Đaković Kristijan
Jahić Aleksandra
Mujić Erna
14:00 Farmakologija III r. ( 11 )
učionica: I - b
kandidati:
Turčić Alen
Turkić Alma
Isić Mirela
Batanović Salko
Muharemović Elvis
Memić Muhamed
Sulejmanović Amer
Hasanović Muniba
Batanović Salko
Selimović Lejla
Hasanović Ajdin
14:00 Farmakologija III r. ( 9 )
učionica: I - c
kandidati:
Ćorić Adela
Subašić Aljo
Drinjak Sabina
Noćić Samra
Tokić Mirsada
Halilović Amela
Fetić Elviza
Bujak Mehmed
Delić Sabina
14:00 Farmakologija III r. ( 7 )
učionica: I - d
kandidati:
Kurović Amila
Šahbazović Sead
Halilčević Hajrudin
Aljić Benjamin
Ahmetspahić Edisa
Sejdinović Amila
Gutić Elmir
15:00 Socijalna medicina III r. ( 1 )
učionica: I - d
kandidati:
Đozić Haris
sm
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 32 od 51
15:15 Klinička medicina III r. ( 1 )
učionica: I - d
kandidati:
Đozić Haris
15:30 Pedijatrija s neonatologijom i osnovama genetike III r. ( 1 )
učionica: I - d
kandidati:
Handarić Nadira
Vincetić Katarina
Živković Marina
16:00 Farmaceutska hemija s farmakologijom III r. ( 1 )
učionica: I - c
kandidati:
Djedović Dženana
16:15 Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom III r. ( 2 )
učionica: I - c
kandidati:
Magdić Biljana
Buljubašić Meliha
16:30 Klinička medicina I: Interne bolesti III r. ( 14 )
učionica: I - g
kandidati:
Đopa Filip
Husanović Selma
Mujanović Nezira
Selimović Elvira
Sinanović Jasmina
H.Avdić Aida
Pjanić Alisa
Đaković Kristijan
Jahić Aleksandra
Mujić Erna
Turčić Alen
Turkić Alma
Isić Mirela
Batanović Salko
16:30 Klinička medicina I: Interne bolesti III r. ( 14 )
učionica: I - h
kandidati:
Muharemović Elvis
Memić Muhamed
Sulejmanović Amer
Hasanović Muniba
Batanović Salko
Selimović Lejla
Hasanović Ajdin
sm
Ćorić Adela
Halilović Amela
Aljić Benjamin
Sarajlić Mirnesa
Mujkić Albina
Teslić Monja
Mujabašić Enis
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 33 od 51
16:30 Biohemija III r. ( 1 )
učionica: I - i
kandidati:
Bijelić Amir
16:30 Zarazne bolesti III r. ( 1 )
učionica: II - g
kandidati:
Husejnagić Nela
16:45 Botanika s farmakognozijom III r. ( 2 )
učionica: I - i
kandidati:
Magdić Biljana
Trepanić Armina
16:45 Akušerstvo III r. ( 4 )
učionica: II - g
kandidati:
Živković Marina
Handarić Nadira
Vincetić Katarina
Sarajlić Melisa
17:15 Klinička medicina I: Interne bolesti III r. ( 11 )
učionica: I - i
kandidati:
Mujabašić Merisa
Nukić Admir
Suljkanović Emina
Zahirović Aida
Brčaninović Alma
Bulić Emina
Sarihodžić Azra
Kamberović Jasmin
Mehmedović Mirnad
Memić Haris
Redžić Selma
17:45 Klinička medicina I: Interne bolesti III r. ( 10 )
učionica: II - g
kandidati:
Čikarić Anar
Čikarić Ahmed
Čornopiski Dajana
Čornopiski Lidija
Matanović Martina
sm
Muratović Selma
Jahić Samra
Morankić Naida
Zahirović Melisa
Hrustanbegović Asmir
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 34 od 51
subota
17.1.2015
8:00 Praktična nastava III r. ( 2 )
Botanika s farmakognozijom
učionica: I - a
kandidati:
Magdić Biljana
Trepanić Armina
8:00 Medicinska psihologija i pedagogija III r. ( 9 )
učionica: I - b
kandidati:
Muharemović Elvis
Batanović Salko
Selimović Lejla
Musić Nalvedina
Borić Adisa
Bujak Mehmed
Muratović Darmin
Skopljak Šejla
Karić Aldina
8:30 Praktična nastava III r. ( 1 )
Farmaceutska hemija s farmakologijom
učionica: I - a
kandidati:
Djedović Dženana
8:45 Medicinska psihologija i pedagogija III r. ( 9 )
učionica: I - a
kandidati:
Handžić Erna
Husanović Selma
Mujkić Elvira
Sarajlić Mirnesa
Mujanović Nezira
Selimović Elvira
Đopa Filip
Đaković Kristijan
Batanović Salko
10:00 Praktična nastava III r. ( 2 )
Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom
učionica: I - b
kandidati:
Magdić Biljana
sm
Buljubašić Meliha
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 35 od 51
11:00 Klinička medicina I: Bolesti nervnog sistema III r. ( 15 )
učionica: I - a
kandidati:
Husanović Selma
Sarajlić Mirnesa
Mujanović Nezira
Selimović Elvira
H.Avdić Aida
Pjanić Alisa
Jahić Aleksandra
Mujić Erna
Mujkić Albina
Nakičević Samira
Teslić Monja
Turčić Alen
Turkić Alma
Mujabašić Enis
Isić Mirela
11:00 Klinička medicina I: Bolesti nervnog sistema III r. ( 15 )
učionica: I - b
kandidati:
Memić Muhamed
Sulejmanović Amer
Hasanović Muniba
Đaković Kristijan
Đulbegović Hamza
Mujabašić Merisa
Muminović Belkisa
Nukić Admir
Vezović Lejla
Suljkanović Emina
Zahirović Aida
Muharemović Elvis
Brčaninović Alma
Bulić Emina
Sarihodžić Azra
11:00 Klinička medicina I: Bolesti nervnog sistema III r. ( 14 )
učionica: I - c
kandidati:
Ahmić Emina
Aličić Selma
Aljukić Mijatović Lejla
Avdibegović Mirzana
Bakić Belma
Bojagić Dženeta
Bundić Arnela
Čičkušić Zerina
Dedić Almedina
Drinjak Sabina
Đedović Damira
Glavić Almina
Husarić Jasna
Idriz Elmina
11:00 Klinička medicina I: Bolesti nervnog sistema III r. ( 14 )
učionica: I - d
kandidati:
Juličević Jasmina
Kamberović Jasmin
Mehmedović Mirnad
Memić Haris
Omerbegović Adnan
Pandurević Nermina
Petrović Manuela
sm
Ramić Ajdina
Salihović Dženana
Selimović Amina
Smajić Esma
Šabanović Elida
Tuzlak Selma
Tohić Denis
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 36 od 51
11:00 Klinička medicina I: Bolesti nervnog sistema III r. ( 14 )
učionica: I - e
kandidati:
Šišić Amela
Borić Adisa
Mahmutbegović Izet
Kuduzović Enida
Selimović Lejla
Ćorić Adela
Šahmanović Edina
nedjelja
Ćatić Mela
Čornopiski Dajana
Čornopiski Lidija
Šimić Stefan
Halilčević Hajrudin
Jahić Samra
Zahirović Melisa
18.1.2015
8:00 Klinička medicina I: Bolesti čula III r. ( 14 )
učionica: I - a
kandidati:
Husanović Selma
Sarajlić Mirnesa
H.Avdić Aida
Pjanić Alisa
Jahić Aleksandra
Mujić Erna
Mujkić Albina
Turčić Alen
Turkić Alma
Mujabašić Enis
Isić Mirela
Memić Muhamed
Sulejmanović Amer
Hasanović Muniba
8:00 Klinička medicina I: Bolesti čula III r. ( 14 )
učionica: I - b
kandidati:
Husemanović Mirza
Čokić Melisa
Filipović Kristijan
Hasanović Amela
Savković Omar
Sinanović Tarik
Sejranić Jasmin
Habibović Mubekir
Bajrić Lejla
Osmanović Selma
Šabanović Razija
Gardić Faruk
Đulbegović Hamza
Mujabašić Merisa
8:00 Klinička medicina I: Bolesti čula III r. ( 14 )
učionica: I - c
kandidati:
Muminović Belkisa
Vezović Lejla
Suljkanović Emina
Zahirović Aida
Bulić Emina
Čikarić Anar
Čikarić Ahmed
sm
Teslić Monja
Đaković Kristijan
Muharemović Elvis
Brčaninović Alma
Delić Sabina
Ahmić Emina
Aličić Selma
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 37 od 51
8:00 Klinička medicina I: Bolesti čula III r. ( 14 )
učionica: I - d
kandidati:
Aljukić Mijatović Lejla
Avdibegović Mirzana
Bakić Belma
Bojagić Dženeta
Bundić Arnela
Čičkušić Zerina
Dedić Almedina
Đedović Damira
Glavić Almina
Husarić Jasna
Idriz Elmina
Juličević Jasmina
Omerbegović Adnan
Pandurević Nermina
8:00 Klinička medicina I: Bolesti čula III r. ( 14 )
učionica: I - e
kandidati:
Petrović Manuela
Ramić Ajdina
Salihović Dženana
Selimović Amina
Smajić Esma
Šabanović Elida
Tuzlak Selma
Šišić Amela
Mahmutbegović Izet
Kuduzović Enida
Šahmanović Edina
Ćatić Mela
Halilović Amela
Katanić Enisa
10:30 Njemački jezik III r. ( 2 )
učionica: II - a
kandidati:
Mujkić Elvira
Magdić Biljana
12:00 Klinička medicina I: Hirurgija III r. ( 14 )
učionica: I - a
kandidati:
Husanović Selma
Sarajlić Mirnesa
H.Avdić Aida
Pjanić Alisa
Jahić Aleksandra
Mujić Erna
Mujkić Albina
sm
Turčić Alen
Turkić Alma
Mujabašić Enis
Isić Mirela
Memić Muhamed
Sulejmanović Amer
Hasanović Muniba
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 38 od 51
12:00 Klinička medicina I: Hirurgija III r. ( 14 )
učionica: I - b
kandidati:
Husemanović Mirza
Čokić Melisa
Filipović Kristijan
Hasanović Amela
Savković Omar
Sinanović Tarik
Sejranić Jasmin
Habibović Mubekir
Bajrić Lejla
Osmanović Selma
Šabanović Razija
Gardić Faruk
Đulbegović Hamza
Mujabašić Merisa
12:00 Klinička medicina I: Hirurgija III r. ( 14 )
učionica: I - c
kandidati:
Omerčajić Obad Maja
Subašić Aljo
Hasanović Ajdin
Noćić Samra
Tokić Mirsada
Redžić Selma
Fetić Elviza
Kamberović Jasmin
Mehmedović Mirnad
Memić Haris
Tohić Denis
Ćorić Adela
Bajrić Senada
Galić Denis
12:00 Klinička medicina I: Hirurgija III r. ( 12 )
učionica: I - d
kandidati:
Muminović Belkisa
Vezović Lejla
Suljkanović Emina
Zahirović Aida
Bulić Emina
Čikarić Anar
ponedjeljak
Čikarić Ahmed
Sinanović Jasmina
Mujanović Nezira
Selimović Elvira
Alić Emina
Nukić Admir
19.1.2015
14:45 Tjelesni i zdravstveni odgoj III r. ( 1 )
učionica: I - a
kandidati:
Magdić Biljana
sm
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 39 od 51
15:00 Hemija III r. ( 13 )
učionica: I - a
kandidati:
Sinanović Jasmina
Mujkić Elvira
Husanović Selma
Sarajlić Mirnesa
Alić Emina
Nakičević Samira
Batanović Salko
Batanović Salko
Teslić Monja
Ahmić Amina
Delić Lejla
Mujanović Nezira
Osmanović Selma
17:30 Biologija III r. ( 15 )
učionica: I - b
kandidati:
Sinanović Jasmina
Mujkić Elvira
Husanović Selma
Sarajlić Mirnesa
Selimović Elvira
Alić Emina
Magdić Biljana
Nakičević Samira
utorak
Batanović Salko
Batanović Salko
Teslić Monja
Ahmić Amina
Delić Lejla
Musić Nalvedina
Skopljak Šejla
20.1.2015
14:30 Demokratija i ljudska prava III r. ( 6 )
učionica: I - e
kandidati:
Sinanović Jasmina
Mujkić Elvira
Đopa Filip
H.Avdić Aida
Handžić Erna
Musić Nalvedina
16:00 Prirodna ljekovita sredstva III r. ( 3 )
učionica: I - e
kandidati:
Handžić Erna
Magdić Biljana
sm
Djedović Dženana
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 40 od 51
16:00 Patologija i patofiziologija III r. ( 15 )
učionica: I - a
kandidati:
Sinanović Jasmina
Mujkić Elvira
Đopa Filip
H.Avdić Aida
Husanović Selma
Mujanović Nezira
Selimović Elvira
Sarajlić Mirnesa
Alić Emina
Nakičević Samira
Batanović Salko
Batanović Salko
Pjanić Alisa
Jahić Aleksandra
Mujić Erna
16:00 Patologija i patofiziologija III r. ( 15 )
učionica: I - b
kandidati:
Mujkić Albina
Turčić Alen
Turkić Alma
Mujabašić Enis
Isić Mirela
Memić Muhamed
Sulejmanović Amer
Hasanović Muniba
Husemanović Mirza
Čokić Melisa
Filipović Kristijan
Hasanović Amela
Savković Omar
Sinanović Tarik
Sejranić Jasmin
16:00 Patologija i patofiziologija III r. ( 15 )
učionica: I - c
kandidati:
Habibović Mubekir
Bajrić Lejla
Šabanović Razija
Gardić Faruk
Nukić Admir
Omerčajić Obad Maja
Subašić Aljo
Hasanović Ajdin
Noćić Samra
Tokić Mirsada
Redžić Selma
Fetić Elviza
Đaković Kristijan
Muharemović Elvis
Brčaninović Alma
16:00 Patologija i patofiziologija III r. ( 14 )
učionica: I - d
kandidati:
Delić Sabina
Sarihodžić Azra
Drinjak Sabina
Borić Adisa
Selimović Lejla
Kurović Amila
Matanović Martina
sm
Muratović Darmin
Muratović Selma
Šahbazović Sead
Topalović Ana
Bujak Mehmed
Morankić Naida
Karić Aldina
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 41 od 51
srijeda
21.1.2015
14:00 Matematika IV r. ( 4 )
(pismeni i usmeni ispiti)
učionica: I - a
kandidati:
Hasifić Emina
Bjelić Amir
Čajić Merima
Hasić Adisa
16:00 Fizika IV r. ( 7 )
(pismeni i usmeni ispiti)
učionica: I - a
kandidati:
Mašić Mirela
Muharemagić Damir
Šimić Stefan
Katanić Enisa
sm
Ibrić Amina
Halilčević Hajrudin
Demirović Adi
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 42 od 51
četvrtak
22.1.2015
14:00 Hemija IV r. ( 7 )
učionica: I - f
kandidati:
Đaković Kristijan
Iljazagić Merima
Sejdinović Amela
Tursunović Amela
Hasić Adisa
Čajić Lejla
Halilčević Hajrudin
15:00 Kineziterapija IV r. ( 3 )
učionica: I - d
kandidati:
Ćehajić Adnan
Đedović Senad
Mustafić Sead
16:00 Industrijska proizvodnja lijekova IV r. ( 2 )
učionica: I - f
kandidati:
Bjelić Amir
Hasifić Emina
16:00 Klinička medicina II: Zarazne bolesti IV r. ( 15 )
učionica: I - a
kandidati:
Đaković Kristijan
Iljazagić Merima
Mašić Mirela
Muharemagić Damir
Šimić Stefan
Sejdinović Amela
Katanić Enisa
Šerifović Šejla
Mešić Aldina
Mujabašić Admir
Tobić Denis
Čornopiski Dajana
Čornopiski Lidija
Nuhanović Jusuf
Isić Mirela
16:00 Klinička medicina II: Zarazne bolesti IV r. ( 14 )
učionica: I - b
kandidati:
Beganlić Adnan
Mujkić Albina
Gutić Elmir
Galić Denis
Dedić Semir
Hajdarbegović Maida
Hodžić Adisa
sm
Hodžić Mirzan
Ćorić Adela
Hodžić Eldina
Hrustanbegović Asmir
Altumbabić Jusuf
Bajrić Senada
Bešić Amar
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 43 od 51
16:00 Klinička medicina II: Zarazne bolesti IV r. ( 14 )
učionica: I - c
kandidati:
Ferizović Vedad
Kožarić Mirela
Mandžukić Naida
Nukić Damir
Salkić Lejla
Salković Omar
Smajić Edin
Softić Irnela
Spahić Emra
Sulejmanović Ermin
Teparić Amna
Topalović Ana
Žigić Zerina
Hodžić Haris
16:00 Klinička medicina II: Zarazne bolesti IV r. ( 11 )
učionica: I - d
kandidati:
Gordić Faruk
Osmanović Nedim
Krezić Semra
Salkić Amir
Imamović Dželila
Budim Lejla
Morankić Naida
Kurtić Jasmina
Jakubović Farizada
Požegić Melisa
Ahmić Emina
16:00 Klinička medicina II: Zarazne bolesti IV r. ( 11 )
učionica: I - e
kandidati:
Aličić Selma
Burić Emina
Mešanović Esma
Hasanović Mirnesa
Brašnjić Lejla
Mumić Aida
Šahmanović edina
Paščanović Eldar
Filipović Kristijan
Petrović Manuela
Sarajlić Muamer
16:30 Bromatologija IV r. ( 2 )
učionica: I - f
kandidati:
Bjelić Amir
Mujić Aida
17:00 Farmaceutska hemija s farmakologijom IV r. ( 4 )
učionica: I - f
kandidati:
Hasifić Emina
Mujić Aida
sm
Aganović Maida
Begktić Lejla
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 44 od 51
18:30 Masaža IV r. ( 3 )
učionica: I - e
kandidati:
Ćehajić Adnan
Đedović Senad
petak
Mustafić Sead
23.1.2015
14:00 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost III r. ( 1 )
(pismeni i usmeni ispiti)
učionica: I - a
kandidati:
Mujkić Elvira
15:00 Engleski jezik III r. ( 1 )
(pismeni i usmeni ispiti)
učionica: I - a
kandidati:
Đopa Filip
16:00 Elektronika III r. ( 1 )
učionica: I - a
kandidati:
Ćehajić Adnan
16:15 Fizika III r. ( 4 )
(pismeni i usmeni ispiti)
učionica: I - a
kandidati:
Sinanović Jasmina
Husanović Selma
subota
Mujanović Nezira
Selimović Elvira
24.1.2015
8:00 Praktična nastava IV r. ( 4 )
Farmaceutska hemija s farmakologijom
učionica: I - b
kandidati:
Hasifić Emina
Bjelić Amir
Aganović Maida
Mujić Aida
8:45 Dermatologija IV r. ( 1 )
učionica: I - a
kandidati:
Ćehajić Adnan
sm
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 45 od 51
9:00 Klinička medicina II: Psihijatrija IV r. ( 10 )
učionica: I - a
kandidati:
Đaković Kristijan
Iljazagić Merima
Mašić Mirela
Muharemagić Damir
Šimić Stefan
Sejdinović Amela
Šerifović Šejla
Mešić Aldina
Mujabašić Admir
Tobić Denis
9:00 Klinička medicina II: Psihijatrija IV r. ( 7 )
učionica: I - b
kandidati:
Čornopiski Dajana
Čornopiski Lidija
Nuhanović Jusuf
Isić Mirela
Beganlić Adnan
Tursunović Amela
Zahirović Melisa
9:00 Klinička medicina II: Psihijatrija IV r. ( 8 )
učionica: I - c
kandidati:
Katanić Enisa
Mujkić Albina
Gutić Elmir
Galić Denis
Nukić Admir
Mujanović Hava
Dedić Semir
Hajdarbegović Maida
9:00 Klinička medicina II: Psihijatrija IV r. ( 7 )
učionica: I - d
kandidati:
Hodžić Adisa
Hodžić Mirzan
Ćorić Adela
Ahmetspahić Edisa
Spahić Emra
Kurtić Jasmina
Herić Enida
10:45 Praktična nastava IV r. ( 4 )
Botanika s farmakognozijom
učionica: I - d
kandidati:
Hasifić Emina
Bjelić Amir
Aganović Maida
Čajić Merima
11:00 Fizikalna terapija IV r. ( 3 )
učionica: I - c
kandidati:
Ćehajić Adnan
Đedović Senad
sm
Mustafić Sead
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 46 od 51
11:45 Tjelesni i zdravstveni odgoj IV r. ( 1 )
učionica: I - c
kandidati:
Sarajlić Mirnesa
11:45 Medicinska psihologija i pedagogija IV r. ( 1 )
učionica: I - d
kandidati:
Đozić Haris
12:00 Klinička medicina II: Ginekologija i akušerstvo IV r. ( 14 )
učionica: I - a
kandidati:
Đaković Kristijan
Iljazagić Merima
Mašić Mirela
Muharemagić Damir
Šimić Stefan
Sejdinović Amela
Šerifović Šejla
Mešić Aldina
Mujabašić Admir
Tobić Denis
Čornopiski Dajana
Čornopiski Lidija
Nuhanović Jusuf
Isić Mirela
12:00 Klinička medicina II: Ginekologija i akušerstvo IV r. ( 13 )
učionica: I - b
kandidati:
Beganlić Adnan
Zahirović Melisa
Katanić Enisa
Mujkić Albina
Gutić Elmir
Nukić Admir
Mujanović Hava
Dedić Semir
Hajdarbegović Maida
Hodžić Adisa
Hodžić Mirzan
Ćorić Adela
Ahmetspahić Edisa
12:00 Klinička medicina II: Ginekologija i akušerstvo IV r. ( 13 )
učionica: I - c
kandidati:
Spahić Emra
Nakičević Samira
Jerkić Jasna
Hodžić Eldina
Altumbabić Jusuf
Bajrić Senada
Bešić Amar
sm
Ferizović Vedad
Kožarić Mirela
Mandžukić Naida
Nukić Damir
Salkić Lejla
Salković Omar
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 47 od 51
12:00 Klinička medicina II: Ginekologija i akušerstvo IV r. ( 13 )
učionica: I - d
kandidati:
Smajić Edin
Softić Irnela
Sulejmanović Ermin
Teparić Amna
Topalović Ana
Žigić Zerina
Hodžić Haris
nedjelja
Gordić Faruk
Burić Emina
Živković Marina
Handarić Nadira
Vincetić Katarina
Salkić Melisa
25.1.2015
8:00 Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom IV r. ( 2 )
učionica: I - b
kandidati:
Aganović Maida
Hasifić Emina
8:30 Klinička medicina II: Pedijatrija IV r. ( 14 )
učionica: I - a
kandidati:
Đaković Kristijan
Iljazagić Merima
Tursunović Amela
Mašić Mirela
Muharemagić Damir
Šimić Stefan
Sejdinović Amela
Šerifović Šejla
Mešić Aldina
Mujabašić Admir
Tobić Denis
Čornopiski Dajana
Čornopiski Lidija
Nuhanović Jusuf
8:30 Klinička medicina II: Pedijatrija IV r. ( 12 )
učionica: I - b
kandidati:
Isić Mirela
Beganlić Adnan
Zahirović Melisa
Nakičević Samira
Galić Denis
Ibrić Amina
sm
Katanić Enisa
Mujkić Albina
Gutić Elmir
Jerkić Jasna
Hrustanbegović Asmir
Dedić Semir
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 48 od 51
8:30 Klinička medicina II: Pedijatrija IV r. ( 9 )
učionica: I - c
kandidati:
Hodžić Adisa
Hodžić Mirzan
Ćorić Adela
Ahmetspahić Edisa
Altumbabić Jusuf
Bešić Amar
Ferizović Vedad
Kožarić Mirela
Mandžukić Naida
8:30 Klinička medicina II: Pedijatrija IV r. ( 14 )
učionica: I - d
kandidati:
Salkić Lejla
Salković Omar
Smajić Edin
Softić Irnela
Sulejmanović Ermin
Teparić Amna
Žigić Zerina
Hodžić Haris
Gordić Faruk
Budim Lejla
Morankić Naida
Bajrami Emina
Zulfić Samra
Huseinagić Nela
11:00 Biologija IV r. ( 11 )
učionica: I - e
kandidati:
Đaković Kristijan
Iljazagić Merima
Tursunović Amela
Šimić Stefan
Mešić Aldina
Galić Denis
Ibrić Amina
Mujanović Hava
Hasić Adisa
Čajić Lejla
Mujabašić Merisa
11:15 Botanika s farmakognozijom IV r. ( 4 )
učionica: I - c
kandidati:
Aganović Maida
Bjelić Amir
ponedjeljak
Čajić Merima
Hasifić Emina
26.1.2015
14:00 Praktična nastava IV r. ( 2 )
Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom
učionica: I - b
kandidati:
Aganović Maida
sm
Hasifić Emina
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 49 od 51
14:30 Praktična nastava IV r. ( 2 )
Bromatologija
učionica: I - b
kandidati:
Bjelić Amir
Mujić Aida
15:00 Urgentna medicina IV r. ( 10 )
(medicinska sestra-tehničar)
učionica: I - a
kandidati:
Đaković Kristijan
Iljazagić Merima
Tursunović Amela
Šimić Stefan
Mešić Aldina
Mašić Mirela
Muharemagić Damir
Sejdinović Amela
Šerifović Šejla
Mujabašić Admir
15:00 Urgentna medicina IV r. ( 6 )
(medicinska sestra-tehničar)
učionica: I - b
kandidati:
Tobić Denis
Čornopiski Dajana
Čornopiski Lidija
Nuhanović Jusuf
Isić Mirela
Beganlić Adnan
15:00 Urgentna medicina IV r. ( 7 )
(medicinska sestra-tehničar)
učionica: I - c
kandidati:
Zahirović Melisa
Nakičević Samira
Gutić Elmir
Nukić Admir
Hajdarbegović Maida
Nukić Damir
Mešanović Esma
16:45 Praktična nastava IV r. ( 3 )
Industrijska proizvodnja lijekova
učionica: I - c
kandidati:
Bjelić Amir
Hasifić Emina
sm
Hasić Adisa
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 50 od 51
17:00 Zdrava ishrana i dijetetika IV r. ( 12 )
učionica: I - a
kandidati:
Đaković Kristijan
Iljazagić Merima
Tursunović Amela
Mašić Mirela
Muharemagić Damir
Sejdinović Amela
Šerifović Šejla
Mujabašić Admir
Tobić Denis
Čornopiski Dajana
Čornopiski Lidija
Nuhanović Jusuf
17:00 Zdrava ishrana i dijetetika IV r. ( 11 )
učionica: I - b
kandidati:
Isić Mirela
Beganlić Adnan
Zahirović Melisa
Nakičević Samira
Nukić Admir
Galić Denis
Ibrić Amina
Mujanović Hava
Čajić Lejla
Mujabašić Merisa
Katanić Enisa
17:00 Zdrava ishrana i dijetetika IV r. ( 11 )
učionica: I - c
kandidati:
Mujkić Albina
Jerkić Jasna
Hrustanbegović Asmir
Hodžić Eldina
Bajrić Senada
Topalović Ana
Sarajlić Mirnesa
Osmanović Nedim
Krezić Semra
Salkić Amir
Imamović Dželila
17:00 Zdrava ishrana i dijetetika IV r. ( 11 )
učionica: I - d
kandidati:
Jakubović Farizada
Požegić Melisa
Ahmić Emina
Aličić Selma
Hasanović Mirnesa
Brašnjić Lejla
Mumić Aida
Šahmanović edina
Paščanović Eldar
Teslić Monja
Ćatić Mela
Napomena:
Ispiti se održavaju u navedenim učionicama u JU Srednja medicinska škola u Tuzli!
Svi navedeni ispiti su usmeni (praktični) ispiti, osim ispita za koje je drugačije naznačeno!
Sastav komisije:
1. Predsjednik
2. Ispitivač
3. Član
sm
Direktor:
Mr.sci. Jasna Hadžiselimović, prof.
dopunski ispiti za vanredne kandidate
stranica 51 od 51
Download

ovdje - Medicinska Škola Tuzla