Poštovani,
pozivamo Vas da prisustvujete konferenciji ‘‘Antidiskriminacioni mehanizmi u
praksi’’ u organizaciji YUCOM - Komiteta pravnika za ljudska prava dana
28.02.2013. godine u Kući ljudskih prava u Beogradu, Kneza Miloša 4, sa početkom
u 12 h.
Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati analize antidiskriminatornog
mehanizma u praksi koja je sprovedena u okviru istraživanja podržanog od strane
ambasade Nemačke u Srbiji. Analiza je bazirana na dosadašnjim odgovorima
pravosuđa u Srbiji i Poverenice za zaštitu ravnopravnosti na navode o povredama
zabrane diskriminacije. Projekat sproveden tokom 2012. godine ima za cilj
poboljšanje položaja najranjivijih grupa – izbeglica, interno raseljenih lica, povratnika
po readmisiji i Roma, odnosno ostvarivanje svih prava garantovanih Zakonom o
zabrani diskriminacije.
Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete na konferenciji, molimo Vas da svoje
učešće potvrdite na adresu [email protected] ili telefonom na 011/ 33-444-25.
Program konferencije šaljemo Vam u prilogu.
Milan Antonijević, direktor
YUCOM
AGENDA KONFERENCIJE
Antidiskriminacioni mehanizmi u praksi
Kuća ljudskih prava
Kneza Miloša 4, Beograd
12.00 – 12.15
Predstavljanje analize sudskih postupaka po
Zakonu o zabrani diskriminacije
Adv. Kristina Todorović
12.15 – 12.30
Diskriminacija u Srbiji - Odgovori institucije
Predstavnik/ca Poverenice za zaštitu ravnopravnosti
12.30– 12.45
Konkretni slučajevi diskriminacije pred sudom
Adv. Natalija Šolić i adv. Katarina Golubović
12.45 -13.00
Zaključci i preporuke za unapređenje
antidiskriminacionih mehanizama u praksi
Adv. Kristina Todorović
13.00-13.15
Diskusija
Download

Pozivno pismo za konferenciju Antidiskriminacioni mehanizmi u praksi