Na E R A S M U S
do Perpignanu
Obsah
1
Před odjezdem do Perpignanu
přihláška / uzavření finanční
dohody / dohoda o nahrazení
předmětů / doprava
2
Po příjezdu do Perpignanu
ubytování na kolejích /
stravování / veřejná doprava /
studentská karta / CAF / zřízení
bankovního účtu / výběr
předmětů / zápis na zkoušky /
volný čas
3
Po návratu do České republiky
potvrzení o absolvování pobytu /
závěrečná zpráva NAEP / uznání
zahraničních předmětů / užitečné
kontakty
Úvodem
Jakožto studentka 2. ročníku bakalářského oboru Francouzština
se zaměřením na aplikovanou ekonomii jsem měla možnost
prostřednictvím Katedry romanistiky Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci vyjet v rámci programu ERASMUS
na semestrální pobyt do francouzského Perpignanu. Zahraniční
výjezd bych jednoznačně doporučila všem studentům – vyjma
studijního přínosu a vybroušenějších jazykových dovedností totiž
poznáte lidi ze všech koutů Evropy, „přičichnete” k odlišné kultuře
a postavíte se na vlastní nohy.
Jestliže se právě vy chystáte ať už na semestrální, či roční pobyt
do Perpignanu, věřím, že vám tato stručná brožura usnadní
přípravy na výjezd, následnou orientaci v, troufám si říci,
nejbyrokratičtější zemi Evropy i vyřizování formalit po skončení
vašeho pobytu. Zájemcům o studijní pobyt na jiné francouzské
partnerské univerzitě může doprovodná webová stránka
www.erasmusperpignan.wz.cz, na niž budu v textu odkazovat,
poskytnout alespoň přehled formulářů a dokumentů nutných
k zahájení a ukončení pobytu. V případě jakýchkoli dotazů mě
neváhejte kontaktovat na: [email protected]
Přeji Vám příjemný studijní pobyt plný nezapomenutelných
zážitků (aneb vězte, že obzvláště při výjezdu do Francie
je vhodné obrnit se notnou dávkou trpělivosti a houževnatosti).
Před odjezdem
do Perpignanu
Přihláška
Cestovatel
se
nesmí
dát
na cestu, spoléhá-li na stále
jasnou oblohu.
Honoré de Balzac
Poté, co obdržíte nominační e-mail od referentek
z Bureau
ERASMUS,
vyplňte
online
přihlášku
na webových stránkách univerzity v sekci International
(odkaz na přihlášku naleznete i na doprovodných
stránkách v sekci Dokumenty). Kromě elektronické
přihlášky budete muset její vytištěnou kopii na univerzitu
rovněž zaslat poštou společně s výpisem ze studijních
výsledků
v angličtině
(obdržíte
jej
na
počkání
na Studijním oddělení) a studijní smlouvou (learning
agreement; ke stažení v sekci Dokumenty). V sekci
Dokumenty naleznete také výčet předmětů a jejich
kreditové
ohodnocení
pro
bakalářské
studium
vyučovaných v roce 2011/2012 na ekonomických
a lingvistických katedrách Université de Perpignan. Vámi
preferované předměty vypište do studijní smlouvy. Takto
sestavená studijní smlouva ještě není závazná – můžete
ji do 30 dnů po příjezdu do zahraničí dodatečně měnit.
Po přijetí vaší přihlášky obdržíte obratem e-mailem
potvrzení o přijetí (accusé de réception), jehož kopii
odevzdejte v Kanceláři zahraničních styků UP (KZS).
V případě, že jste v přihlášce projevili zájem o ubytování
na kolejích (cité/résidence universitaire), obdržíte
z Bureau
ERASMUS
e-mailem
formulář
žádosti
o ubytování (viz. sekce Dokumenty), který vyplňte
a naskenovaný zašlete zpět. Jestliže nebude vaše žádost
o ubytování vyřízena kladně, vyžádejte si u referentek
Bureau ERASMUS aktuální inzeráty nabízející pronájmy,
podejte si vlastní inzerát na www.appartager.com nebo
mě kontaktujte.
Dovoluji si vás rovněž upozornit, že komunikace
s Bureau ERASMUS prostřednictvím e-mailu bývá
většinou náročná na čas i vaši trpělivost. Neztrácejte
hlavu a nezapomeňte na francouzskou hyperkorektnost.
2
Jestliže vám byl přidělen pokoj na kolejích, oznamte
předem
váš
předpokládaný
příjezd
referentkám.
Předejdete tak průtahům při nástupu k ubytování.
Člověk, který cestuje s touhou
dozvědět
se,
směřuje
přes všechny dálky hlavně
k sobě samému.
Jan Werich
Uzavření finanční dohody
Přibližně měsíc před vaším odjezdem je třeba uzavřít
finanční dohodu v KZS, abyste obdrželi první splátku
stipendia včas. K uzavření dohody potřebujete dvě
vytištěné kopie finanční dohody, do níž jste na počítači
vyplnili vaše kontaktní údaje (dohoda je dostupná v sekci
Dokumenty či na vyžádání v KZS), potvrzení o přijetí
ke studiu na zahraniční univerzitě (accusé de réception),
prohlášení o bankovním účtu (viz. sekce Dokumenty)
a harmonogram akademického roku na zahraniční
univerzitě nebo informaci o délce trvání vašeho pobytu
(datum zahájení studijního pobytu = zahájení vašich
studijních aktivit na zahraniční instituci, tj. obvykle
začátek semestru, nebo datum uvedené v potvrzení
o přijetí; datum ukončení studijního pobytu = datum
ukončení
prvního
termínu
zkouškového
období
na zahraniční instituci). Přineste také studijní smlouvu
potvrzenou zahraniční institucí (v případě, že obdržíte
potvrzenou studijní smlouvu až těsně před odjezdem
do zahraničí, co nejdříve ji dodatečně odevzdejte v KZS).
Před odjezdem nezapomeňte uzavřít na příslušné katedře
dohodu o nahrazení předmětů (viz. sekce Dokumenty).
Dohodu o nahrazení předmětů můžete v případě změn
ve studijní smlouvě pozměnit a její nové vyhotovení zaslat
k podpisu koordinátorovi na dané katedře.
3
Při podpisu finanční
dohody můžete
zároveň zažádat
o cestovní pojištění,
které za vás hradí
Univerzita Palackého.
Cesta do Perpignanu
Dokud budeme muset jezdit na letiště
autem, bude cestování letadlem stále
nebezpečné.
Federico Fellini
4
Nabízí se hned několik možností, jak se
do
Perpignanu
dopravit.
Pro
příjezd
do Perpignanu a návrat s těžkými kufry
doporučuji využít přímých autobusových
spojů
společnosti
Eurolines
(Praha–
Perpignan) nebo nízkonákladových aerolinek
Wizzair (Praha–Barcelona) a autobusového
spojení Eurolines (Barcelona–Perpignan).
Jedete-li domů na podzimní, vánoční, jarní
či velikonoční prázdniny, cestujte letecky
„na lehko” jen s příručním zavazadlem
s nízkonákladovými
aerolinkami
Ryanair
(Girona–Bratislava či Wrocław) a využijte
autobusové spojení na letiště v Gironě
společnosti Frogbus (Perpignan–Girona).
Po příjezdu
do Perpignanu
Angličtinu potřebuji,
jednat s filmovými
francouzštinu, abych
s krásnými ženami,
když se ránu říznu při
abych mohl
producenty,
se domluvil
a italštinu,
holení.
Vittorio de Sica
Bureau ERASMUS
V úředních hodinách nahlaste v Bureau ERASMUS,
jež sídlí v budově A (viz. Mapa areálu v sekci
Dokumenty), váš příjezd a vyplňte příslušnou
dokumentaci. Přineste si s sebou fotokopii vašeho
pasu či občanského průkazu, fotokopii kartičky
cestovního pojištění, potvrzení o pojištění proti
způsobeným škodám (attestation de responsabilité
civile) – osobně mi postačila fotokopie kartičky
cestovního pojištění a pojistné smlouvy; tento typ
pojištění je v ní zahrnut. V případě, že by vaše
pojištění
referentky
zcela
nepochopitelně
neakceptovaly, lze tento typ pojištění vyřídit
za přibližně 25 € v jakékoli pojišťovně. Dodejte
také potvrzení o přijetí (accusé de réception),
2 pasové fotky, 4 poštovní známky (evropský
tarif), 2 ofrankované a nadepsané obálky (jedna
s adresou vašeho bydliště, druhá s adresou KZS).
Ubytování na kolejích
Koleje
jsou
jednoznačně
nejpohodlnější
a nejlevnější způsob ubytování – nachází se
v samotném areálu školy, v blízkosti supermarketu
a autobusového spojení do centra města a měsíční
nájem vyjde na 163 €. „Erasmáci” bývají ubytováni
v prakticky zařízených pokojích o rozloze 9m2
vybavených umyvadlem a ledničkou, přičemž
sociální zařízení a kuchyňka jsou společné pro celé
patro. V kuchyni není kromě sporáku žádné
vybavení, proto si s sebou pro začátek přivezte
nějaké nádobí, případně je seženete levně
na studentském „blešáku” (braderie). Kolej
pro zahraniční studenty není pokryta bezdrátovým
připojením k internetu, proto si s sebou přivezte
síťový kabel.
5
Studentská karta
V budově BASE zažádejte o studentskou kartu (Carte
d’étudiant). Tato karta je francouzskou obdobou karty ISIC
– slouží jako čtenářský průkaz v univerzitní knihovně,
můžete na ni dobíjet kredit a platit z ní bezhotovostně jídla
v univerzitní jídelně, slouží zároveň jako studentská slevová
karta, především pak jako váš průkaz identity při zkouškách
a obsahuje rovněž přihlašovací údaje na univerzitní intranet
a internetové připojení. Za její vyřízení se nic neplatí,
musíte pouze předložit fotokopii vašeho pasu či občanského
průkazu, potvrzení o pojištění proti způsobeným škodám
(attestation de responsabilité civile, tedy kopii pojistné
smlouvy), 1 pasovou fotku a vyplněnou dokumentaci
z Bureau ERASMUS.
Výběr předmětů
Nyní si můžete začít vybírat předměty. Jak jsem již uvedla,
výčet předmětů z ekonomicky a lingvisticky zaměřených
kateder v sekci Dokumenty byl aktuální pro rok 2011/2012.
Jednotlivé katedry mohou pochopitelně některé studijní
plány a předměty každý rok pozměnit. Chcete-li mít zcela
aktuální studijní plány nebo případně vybírat předměty
i z jiných kateder, zajděte na příslušné sekretariáty
(scolarité pédagogique) a vyžádejte si rozpis předmětů
vyučovaných v daném školním roce. Pro snazší orientaci
uvádím, kde se nachází sekretariáty některých kateder
a fakult:
Institut d’Administration des Entreprises (IAE) – budova
IAE, 1. patro
Sciences Juridiques et Economiques (SJE) – budovy F1 a F3,
přízemí
Lettres et Sciences Humaines (LSH) – budova Y, všechna
patra
Rozvrh hodin pro jednotlivé studijní obory a ročníky si
můžete vyhledat na adrese http://edt.univ-perp.fr/. Běžte
se v prvním a druhém týdnu podívat na co nejvíce
přednášek a následně si sestavte dle vašich časových
možností vlastní rozvrh. Ve vámi vybraných předmětech pak
na hodině nahlaste svou přítomnost vyučujícímu, případně
si vyžádejte studijní materiály.
Přihlášení do univerzitní sítě a na internet
Téměř ve všech univerzitních budovách můžete využít
bezdrátového internetového připojení k síti pojmenované
WIFI. Vaše přihlašovací údaje jsou uvedeny na studentské
kartě. Někteří vyučující ukládají studijní texty na univerzitní
6
Vaše přihlašovací
jméno je
na studentské kartě
uvedeno jako Login,
vaše heslo pak jako
INE.
1
2
Tvrdí se, že plavání podporuje
držení těla a ladné pohyby, ale
všimli jste si někdy, jak chodí
kachna?
Woody Allen
V porálu ENT
pod záložkami
Pédagogie/Homepage
naleznete seznam
jednotlivých předmětů,
k nimž vyučující vložili
studijní materiály.
intranet. Tento portál naleznete na horní liště oficiálních
stránek univerzity pod symbolem ENT (environnement
numérique de travail). Pro přihlášení opět opište údaje
ze studentské karty.
Tisk a kopírování
Tisknout a kopírovat můžete v univerzitní knihovně
(na mapě označena jako BU). Ke kopírování je nutné
v automatu v přízemí knihovny nejprve zakoupit kartu
za 2 €, kterou můžete průběžně dobíjet. Potřebujete-li
kopírovat větší množství stran, je výhodnější zajít
do copy centra u hlavního vstupu do univerzitního
areálu naproti poště a uplatnit studentskou slevu.
Kupony Maison des Sports a Pass Culture
Máte-li rádi sport, zapište se včas do některé
z nabízených aktivit v Maison des Sports – univerzitního
sportovního centra, které se nachází poblíž hlavního
vstupu do areálu. Zahraniční studenti zápisné neplatí.
Můžete
si
vybrat
z pestré
nabídky
týmových
i individuálních sportů či relaxačních cvičení. Je to navíc
skvělý způsob, jak se seznámit s francouzskými
studenty. Osobně vám doporučuji vyzkoušet turistický
kroužek (randonnée en montagne), se kterým můžete,
máte-li patřičné sportovní oblečení a boty, minimálně
jednou měsíčně absolvovat výšlap či stanování
v Pyrenejích.
7
Milovníci kultury pak nejspíše ocení Pass Culture –
studentský
slevový
kupon,
který
zahraničním
studentům vydává zdarma SURI (Service Universitaire
des Relations Internationales; vchod po straně budovy
STHI), kde bývají k dostání rovněž programy místních
kin,
divadel,
nejrůznějších
kulturních
institutů
a některých historických památek. Chcete-li využít
výraznou slevu do kina Castillet, vstupenky na film
musíte zakoupit předem přímo v kanceláři.
Cours de français ERASMUS a zápis na zkoušky
Přibližně měsíc po příjezdu obdržíte e-mail s pozvánkou
na úvodní setkání zahraničních studentů pořádané
Bureau ERASMUS (ano, není to zrovna brzy). Kromě
představení univerzity a katederních koordinátorů
pro ERASMUS vám bude nabídnuta účast v kurzech
francouzštiny. Kurzy probíhají denně od 12:00
do 14:00, můžete si zapsat maximálně čtyři z nich, ale
kredity vám budou započítány pouze za dva (Cours de
français ERASMUS A i Cours de français ERASMUS B
jsou každý ohodnocen čtyřmi kredity). Na úvodním
setkání obdržíte rovněž fiche pédagogique, tedy jakýsi
zápisový list na zkoušky, do něhož vypište předměty,
ze kterých budete skládat zkoušky, předložte jej
ke schválení katedernímu koordinátorovi pro ERASMUS
a odevzdejte jej v Bureau ERASMUS. Kopii zápisového
listu si uschovejte pro případnou kontrolu u zkoušek.
Zřízení bankovního účtu a CAF
Jako zahraniční student máte nárok pobírat jistou
formu ubytovacího stipendia (aide au logement), ať už
bydlíte na koleji, či v soukromém bytě. Toto stipendium
se vyřizuje přes CAF (Caisse nationale des Allocations
familiales) a doporučuji vám o něj zažádat co nejdříve.
Můžete o něj zažádat od září do listopadu přímo
v areálu školy v budově CLOUS. Mimo tento vymezený
termín navštivte jednu z místních poboček:
Siège de la Caf, 112 rue Docteur Henri Ey
(pondělí–pátek 8:00–16:00)
Antenne Caf de Saint-Gaudérique, 10 rue Nature
(pondělí–pátek 8:30–11:30)
Permanence de Mailloles, 18 avenue de Belfort
(čtvrtek 14:00–16:00)
Musíš se mnoho učit, abys poznal,
že málo víš.
Michel de Montaigne
8
Potřebný formulář naleznete na webové stránce v sekci
Dokumenty, nebo si jej můžete vyžádat na pobočce
(část formuláře předejte k vyplnění a potvrzení
pronajímateli či zodpovědné osobě na kolejích).
Není hanba upadnout, ale příliš
dlouho ležet.
francouzské přísloví
Obdržíte-li od banky
poštou výtisky
časopisů, běžte
na pobočku ověřit,
zda se nejedná
o předplatné
a případně je zrušte.
Za jeden výtisk
časopisu si totiž
banka účtuje 10 €.
Abyste mohli ubytovací stipendium pobírat, je nutné
zřídit si účet u francouzské banky. S českým účtem
(ani eurovým) v tomto případě nevystačíte, tudíž se
ani
nepokoušejte
nahlásit
IBAN
vašeho
účtu
na pobočce CAF – stipendium vám nebude zasláno
na jiný než francouzský účet (z důvodu vysokých
bankovních poplatků za převod na účet zřízený v jiné
zemi). Osobně vám doporučuji zřídit si účet u banky
LCL (Le Crédit Lyonnais). Nahlásíte-li, že jste
zahraniční student, ve Francii zůstáváte jen na dobu
určitou a nebudete ke zřízení účtu požadovat platební
kartu, zřízení i vedení účtu budete mít zdarma. Musíte
doložit fotokopii studentské karty, pasu, potvrzení
o místě pobytu (viz. sekce Dokumenty); v případě, že
bydlíte v pronájmu přineste i fotokopii občanského
průkazu pronajímatele a fotokopii jeho faktury
za elektřinu či telefon (pro doložení správnosti vámi
uváděné adresy pobytu ve Francii). Při zřízení účtu si
nezapomeňte vyžádat RIB (relevé d’identité bancaire,
tedy obecné souhrnné údaje o bankovním účtu) –
o jeho předložení budete požádáni při vyřizování
ubytovacího stipendia.
Kromě vyplněného formuláře a RIBu budete muset
k vyřízení žádosti o ubytovací stipendium přinést
fotokopii pasu či občanského průkazu, fotokopii karty
pojištění,
pojistnou
smlouvu
(attestation
de
responsabilité civile – máte-li pojištění sjednáno
přes UPOL, vyplňte kopii smlouvy v sekci Dokumenty),
úředně ověřenou kopii rodného listu a jeho překlad
do francouzštiny (viz. sekce Dokumenty) a fotokopii
studentské
karty.
Bydlíte-li
v
pronájmu,
pravděpodobně budete muset doložit i potvrzení
o místě pobytu ve Francii (vyplněný vzorový dopis
v sekci Dokumenty předložte k podpisu pronajímateli).
Než odjedete z Francie, nezapomeňte účet u banky
zrušit a vybrat si přiznané ubytovací stipendium.
Vyřizování stipendia trvá zpravidla několik měsíců
(osobně jsem se první výplaty stipendia za celý
semestr
nedočkala;
spolužačka,
která
byla
v Perpignanu na celý rok, stipendium obdržela až
v květnu). Jestliže do svého odjezdu žádnou částku
neobdržíte a v dohledné době se do Francie nebudete
vracet, vyžádejte si v bance odklad zrušení účtu (tzn.
že váš bankovní poradce po roce od zřízení účtu
do vašeho účtu nahlédne a bude-li na něm vyplaceno
stipendium, pošle vám je na váš český účet).
9
V tomto případě bankovnímu poradci dodejte IBAN vašeho
českého účtu. Bohužel se v tomto případě vysokému
poplatku při převodu na zahraniční účet nevyhnete, ale platí
pravidlo „lepší málo než nic”.
Stravování
Jak chcete vládnout ve státě,
kde je dvě stě čtyřicet šest
druhů sýra?
Charles de Gaulle
Studenti
hojně
využívají
dotovaného
stravování
v univerzitní menze (resto U; budova RU na mapě).
Na
studentskou
kartu
můžete
vložit
v hotovosti
(u
přepážky)
minimálně
10
€,
bezhotovostně
(přes automat) pak minimálně 5 €. Jeden oběd či večeře
vás vyjdou na 3,05 €. V každodenní nabídce menzy najdete
např. steak haché s hranolkami či pizzu.
V univerzitním bufetu a kavárně můžete kromě teplých
a chlazených nápojů zakoupit snídaňové pečivo, saláty
či bagety.
Zeleninu a ovoce se
vyplatí nakupovat
na místních trzích:
Place de la République
(úterý–neděle
7:30–13:30);
Marché Cassanyes
(každý den
7:30–13:30).
10
Pokud bydlíte na kolejích nebo v blízkosti školy, nejbližší
supermarket ve vašem dosahu je Leader Price (avenue
d’Espagne). V centru města můžete běžné potraviny
nakoupit v síti obchodů Monoprix (boulevard Clemenceau;
rue de la Barre). Jste-li fandy fastfoodových restaurací,
na každém rohu najdete cokoli od gyrosu až po McDonald’s
či jeho francouzsko-belgickou obdobu Quick. Těm, kteří
chtějí ochutnat francouzskou kuchyni, doporučuji restauraci
Les Frères Mosse (14 rue Fusterie). Pravými bretaňskými
palačinkami a točeným cidrem vás pohostí v Crêperie
Bretonne (8 rue Maréchal Foch). Určitě si zajděte
na španělské tapas do stylové hospůdky Le Ben Aqui
(33 avenue du Général Leclerc). Ti odvážnější pak mohou
zakusit tradiční katalánskou kuchyni v restauraci L’assiette
Catalane (9 rue de la République).
MHD
Veřejná doprava v Perpignanu je zajišťována
autobusy. Jednorázovou přestupní jízdenku (ticket
unité) za 1,10 € či zpáteční jízdenku (aller-retour)
za 2 € lze zakoupit přímo u řidiče. Budete-li jezdit
častěji, vyplatí se vám koupě Carnet jeunes
na 10 jízd za 6,70 € (případně měsíčníku za 25 €)
v kanceláři dopravního podniku CTPM na adrese
27
boulevard
Clemenceau
(pondělí–pátek
7:30–18:30; sobota 9:00–12:00, 14:30–17:00).
Po Perpignanu se
můžete přepravovat
i na kole BIP!, které si
lze vypůjčit za 1 €
ze stanovišť
rozmístěných po celém
městě.
K hlavnímu vstupu univerzity dojedete linkou č. 8
(zastávka
Campus),
kterou
můžete
dojet
i ke kolejím (zastávka Cité universitaire či Cassin).
Linku č. 8 můžete pohodlně využít při cestě
do centra města (zastávka Catalogne-Brasserie
nebo Vauban) i při vašem příjezdu do Perpignanu,
neboť jede přes zastávku Gare TGV, kde staví
autobusy Eurolines z Prahy či autobusy Frogbus
přijíždějící z letiště v Gironě. Na zastávku Campus
zajíždí z centra i linka č. 4 (směr TecnosudAgrosud). K
univerzitnímu areálu (zastávka
La Butte) a kolejím (zastávka Munoz) pak také
z centra Perpignanu jede linka č. 5 (směr Porte
d’Espagne). Bližší informace o aktuálních tarifech
jízdného, jízdní řády či plán zastávek naleznete
na www.ctpmperpignan.com/.
Studentské akce
Na perpignanské univerzitě bohužel nefunguje
buddy system, v rámci něhož by vám místní
studenti poradili s orientací ve škole či ve městě,
pořádali by výlety či večírky pro zahraniční
studenty. Pokud navíc nebydlíte na koleji,
seznamování s ostatními studenty je zprvu ještě
o trochu složitější. Nevěšte hlavu a přihlaste se
do facebookové skupiny Perpignan Que fas ?, která
slouží jako komunikační platforma pro zahraniční
studenty. Získáte tak přehled o pořádaných akcích
a večírcích a snadno se seznámíte s novými lidmi.
K lidskému štěstí a k úsměvné
pohodě patří prostřený stůl, víno
a přátelé.
Homér
11
Počasí
Rozmanitý
reliéf
departementu
PyrénéesOrientales s sebou pochopitelně nese velké rozdíly
teplot i počasí. Přestože se departement nachází
na
jihozápadě
Francie
a
je
jedním
z jejích nejslunečnějších míst, často zde silně
fouká vítr Tramontane. Místní obyvatelé říkají, že
když už se Tramontane zvedne, fouká tři, šest
či devět dní. V zimních a jarních měsících s sebou
často přivane déšť a ojediněle i sníh. Sníh prý
v Perpignanu napadne zhruba jednou za tři roky,
ale i tak všechny obyvatele velmi překvapí. Když
sněží, v práci často i přenocují. V -4°C vám všichni
budou tvrdit, že je zima jako na Sibiři. Perpignan
navíc disponuje pouze jedním odhrnovačem
sněhu, a tak je celá situace o to komičtější. Výlety
Věda
připomíná
koš
neustále
naplňovaný věcmi, se kterými si nikdo
neví rady. Pak přijde umění a vytáhne
z něho přesně to, co je potřeba
k uskutečnění díla.
Antoni Gaudí
Zajděte do místního informačního centra Point Info
Tourisme - Espace Palmarium (Place François
Arago). Kromě nejrůznějších letáků a brožur
plných tipů na výlety po okolí si můžete vzít
podrobnou mapu města, která vám usnadní
orientaci.
Vyjma návštěvy městských památek a muzeí
můžete vyrazit na výlet i po blízkém okolí.
V departementu Pyrénées-Orientales funguje síť
autobusových a částečně i vlakových spojů
za 1 €, tzn. že při zakoupení jízdenky za 1 €
můžete cestovat až 2h a případně i přestoupit
na přípojný spoj v rámci této sítě. Nabízí se vám
tak celá řada výletních míst, která jsou dostupná
jen za pár korun. Zajeďte se třeba podívat
na
zajímavé
skalní
útvary
v Ile-sur-Têt,
do malíři oblíbeného přímořského městečka
Collioure či na pláž do městeček Saint Cyprien
a Argelès-sur-mer. Mapu spojů a jízdní řády
naleznete na adrese www.cg66.fr/252-les-busdepartementaux.htm a www.ter-sncf.com/.
Nejbližší pláž se nachází v nedalekém městě
Canet, kam jezdí městská autobusová linka č. 6.
Půjčte si kolo nebo jeďte autobusem č. 16
na piknik k jezeru u městečka Villeneuve de la
Raho. Příznivci děl Salvadora Dalího jistě vyjedou
na celodenní výlet do španělského města Figueras.
Určitě se s přáteli vydejte na několikadenní výlet
do Barcelony za architekturou Antoni Gaudího,
flamencem a lahodnou sangríou.
12
Zkoušky
Zimní zkouškové období začíná zhruba v polovině prosince
a končí před, či po Vánocích. Letní zkouškové období
následuje po dvoutýdenních velikonočních prázdninách, tedy
zhruba začátkem května, a končí asi v polovině května.
Rozpis jednotlivých zkoušek a příslušných místností můžete
najít
v již
zmiňovaném
rozvrhu
hodin
na
adrese
http://edt.univ-perp.fr/
i
pár
týdnů
před
začátkem
zkouškového období. V případě, že se vám termíny zkoušek
kryjí, kontaktujte zavčasu příslušné vyučující a domluvte si
náhradní termín či jiný způsob ukončení předmětu. Většina
předmětů je zakončena písemnou, zhruba dvouhodinovou
zkouškou. Před zahájením zkoušky musíte pověřené osobě
předložit studentskou kartu. Vždy nahlaste, že jste zahraniční
student, a na vyžádání případně předložte občanský průkaz
a zápisový list na zkoušky (fiche pédagogique). Dostanete
linkovaný papír, do jehož hlavičky vyplňte datum, předmět,
do kolonky obor (filière) vepište „ERASMUS” a do závorky
vaši zahraniční katedru (IAE či LSH). Do pravého horního
rohu vyplňte vaše jméno, osobní číslo ze studentské karty
(N°) a roh podle perforace přehněte a zalepte. Pište pouze
na linkovaný papír, přiložený nelinkovaný, často barevný
papír (brouillon) slouží pouze pro vaše poznámky
a neodevzdává se. Chcete-li v průběhu zkoušky používat
česko-francouzský
slovník,
zeptejte
se
vyučujícího
a předložte mu slovník k nahlédnutí. Po odevzdání
nezapomeňte zapsat na seznam přítomných studentů vaše
jméno, osobní číslo, připsat „ERASMUS” a připojit podpis.
Výsledky zkoušek vám sdělí Bureau ERASMUS asi měsíc
po vykonání dané zkoušky. Opravné termíny zkoušek se
vypisují až v letním semestru, ale vyjedete-li pouze na zimní
semestr, nejspíše vám po domluvě vyučující umožní zkoušku
opravit i v lednu.
Některé zkoušky, zejména z ekonomických předmětů, mohou
být vypsány do místnosti CABESTANY. Jedná se o sál, jenž se
nachází v kulturním centru Jean Ferrat v sousední vesnici
Cabestany, kam se dostanete z centra města autobusem č. 7
(směr Cabestany, zastávka Fabre).
Výpis studijních výsledků
Jestliže jste před odjezdem domů neobdrželi výpis studijních
výsledků (relevé de notes/transcript of records), „připomeňte
se” osobně v Bureau ERASMUS a referentkám předejte i vaši
e-mailovou adresu, na niž vám mohou zaslat sken výpisu.
Rovněž jim nezapomeňte předložit k podpisu potvrzení
o absolvování pobytu (confirmation of study period abroad,
viz. sekce Dokumenty). Datum zahájení a ukončení pobytu
uvedené na tomto potvrzení se musí pochopitelně shodovat
s daty uvedenými ve finanční dohodě, kterou jste uzavírali
před odjezdem do zahraničí.
13
Ó, jak krásné, vědět jednu
věc, nebo dokonce dvě.
Molière
V 1. patře knihovny
v sekci Droit-Lettres
můžete nahlédnout
do zadání zkoušek
z minulých let. Získáte
tak představu
o obvyklém rozsahu
a formě zkoušky.
Po návratu
do České republiky
Co je milejšího než domácí krb?
Marcus Tullius Cicero
Užitečné kontakty
Mgr. Zuzana Hildenbrand, Ph.D.
Koordinátorka programu ERASMUS
Katedra romanistiky FF UP
e-mail: [email protected]
Mgr. Vladimíra Žlutířová
ERASMUS koordinátor pro vyjíždějící studenty
Kancelář zahraničních styků UP
e-mail: [email protected]
Audrey Dumas
Koordinátorka programu ERASMUS
IAE, Université de Perpignan Via Domitia
e-mail: [email protected]
Mireille Bilger
Koordinátorka programu ERASMUS
LSH, Université de Perpignan Via Domitia
e-mail: [email protected]
Bureau ERASMUS
Referentky Alka Badiane a Hélène Guisset
Kancelář pro studenty na pobytu ERASMUS
Université de Perpignan Via Domitia
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
14
Potvrzení o absolvování pobytu
Po návratu domů odevzdejte potvrzení o absolvování
pobytu a vraťte kartičku cestovního pojištění včetně
informačního letáku referentce KZS (zůstáváte-li
v Perpignanu
po
oficiálním
ukončení
vašeho
studijního pobytu, potvrzení a kartičku zašlete
poštou).
Během
pár
dní
obdržíte
e-mail
s přihlašovacími údaji do databáze NAEP, v níž
vyplňte
dotazník týkající
se
vašeho
pobytu
v zahraničí.
Uznání zahraničních předmětů
Pro uznávání zahraničních předmětů na vaší domácí
katedře postačí sken výpisu studijních výsledků,
který na vyžádání obdržíte z Bureau ERASMUS
e-mailem (není tedy nutné čekat na originál).
Samotný výpis výsledků vám však k uznání
získaných kreditů nestačí – na webových stránkách
v sekci Dokumenty naleznete formuláře pro uznávání
zahraničních předmětů, jež je nutné vyplnit, předložit
koordinátorovi na příslušné katedře ke schválení
a následně odevzdat na sekretariát.
Download

Na ERASMUS do Perpignanu