Минијатуре – Чачак 2015. – Извештај са жирирања
Изложба фотографија
„МИНИЈАТУРЕ – ЧАЧАК 2015.”
Патронат ФСС 2015/38
ИЗВЕШТАЈ СА ЖИРИРАЊА
I Статистика:
Пристигло на изложбу:
Примљено за излагање :
378 фотографија од 64 аутора
68 фотографија од 51 аутора
II Награде:
Плава значка ФСС: Бојан Петровић, КМФ ФСС
1. Златна медаља ФСС: Бојан Петровић, за фотографију „Commando 1“
1. Златна медаља ФКК „ЧАЧАК“: Милан Марковић, за фотографију „Зимски пејзаж 30“
2. Сребрна медаља ФСС: Едо Иглич, за фотографију „Раскид са прошлошћу 1“
2. Сребрна медаља ФКК „ЧАЧАК“: Катарина Мишић, за фотографију „Позирање“
2. Сребрна медаља ФКК „ЧАЧАК“: Миленко Ранђић, за фотографију „The dream of a girl“
3. Бронзана медаља ФСС: Бранка Вучићевић Вучковић, за фотографију „Човек са ружом“
3. Бронзана медаља ФКК „ЧАЧАК“: Бранислав Бацковић, за фотографију „Успомене“
3. Бронзана медаља ФКК „ЧАЧАК“: Драган Лапчевић, за фотографију „Београдски јапи“
3. Бронзана медаља ФКК „ЧАЧАК“: Дамир Бузуровић, за фотографију „Forbidden world“
Похвала ФСС: Горан Којадиновић, за фотографију „Теорија струна“
Похвала ФСС: Горан Швабић, за фотографију „Паркинг“
Похвала ФСС: Ренато Петровић, за фотографију „Бицикл 1“
Похвала ФСС: Бранимир Радовановић, за фотографију „Доле 4579“
Похвала ФСС: Бранислав Марковић, за фотографију „BSM_D“
Похвала ФКК „ЧАЧАК“: Горан Иветић, за фотографију „Планета“
Похвала ФКК „ЧАЧАК“: Бранка Савић, за фотографију „Зима 6“
Похвала ФКК „ЧАЧАК“: Зоран Павловић, за фотографију „Божић“
Похвала ФКК „ЧАЧАК“: Владан Ђорђевић, за фотографију „Корак“
Похвала ФКК „ЧАЧАК“: Младен Јањић, за фотографију „Месец 162805“
Минијатуре – Чачак 2015. – Извештај са жирирања
III Списак примљених фотографија:
Име и презиме аутора, звање у ФСС
назив фотографије
1. Драган Бабовић, Ф1 ФСС .................. Зид
2. Бранислав Бацковић, КМФ ФСС ...... Успомене
Пако и пријатељи
3. Горан Бендеља .................................. Зима
4. Золтан Бисак, Ф1 ФСС (10 нај) .......... Посматрач
Entrance hall
5. Милосав Миша Брајковић ............... Позирање 2
6. Дамир Бузуровић.............................. Forbidden world
Man on the edge
7. Јан Вало .............................................. Дрво живота
8. Иштван Вираг, Ф1 ФСС (10 нај)......... Црвена јабука
9. Бранка Вучићевић Вучковић ........... Из игре 01
Човек са ружом
10. Мирјана Добросављев ..................... Lovebirds
11. Тихомир Дражић............................... Поподневна шетња
12. Роман Ђурић, КМФ ФСС.................... Тичје поље 11
13. Владан Ђорђевић.............................. Корак
14. Аница Жупунски, Ф1 ФСС (10 нај).... Први снег
15. Горан Иветић ..................................... Бег 1
Планета
16. Едо Иглич, Ф1 ФСС (10 нај) ............... Дајана
Раскид са прошлошћу
17. Пантелија Илић, Ф1 ФСС................... Милица
18. Младен Јањић, Ф1 ФСС .................... Брдо 164915
Месец 162805
19. Александар Јовановић ..................... Roots
20. Мирјана Јовановић ........................... Маљен 12
21. Милорад Кашћелан, (10 нај)............ Down stairs
22. Горан Којадиновић ........................... Randez-vous
Теорија струна
23. Драган Лапчевић............................... Бетонско острво
Београдски јапи
24. Бранислав Марковић........................ BMS_D
25. Милан Марковић, МФ ФСС .............. Љубовиђа
Зимски пејзаж 30
26. Владимир Мијаиловић .................... Са Овчара и Каблара 6
27. Влада Милинковић, Ф1 ФСС ............ Поглед у излог
28. Милојица Миловановић .................. Зидобран
29. Катарина Мишић............................... Позирање
30. Марјан Мишић, МФ ФСС .................. Влати траве 1
31. Јулија Момчиловић .......................... Misery
Light
32. Предраг Муцовић ............................. Катаклизма 3
за ранг изложбе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Минијатуре – Чачак 2015. – Извештај са жирирања
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Давид Недељковић .......................... Foggy night
Марко Нићифоровић........................ Track
Нада Орландић ................................. Тресије
Зоран Павловић, КМФ ФСС .............. Божић
Бојан Петровић, КМФ ФСС................ Бека са Грлицом 2к
Commando 1
Ренато Петровић ............................... Бицикл 1
Бицикл 2
Драган Проле, (10 нај)....................... Step
Rafting 16
Оливера Радмановић ....................... Yellow house
Бранимир Радовановић ................... Доле 4579
Жељко Радовић................................. Миленијум-1
Славољуб Радојевић......................... Раскршће
Ратомир Радомировић..................... Зима 12
Иван Радосављевић.......................... Black mask
Миленко Ранђић ............................... The dream of a girl
Бранка Савић ..................................... Зима 6
Зима 31
Иван Стојановић................................ Стрелице 2
Владан Танасковић ........................... Пејзаж 3
Детињство 1
Lóránt Csákány.................................... Hell
Горан Швабић.................................... Кишни човек
Паркинг
10
11
12
IV Ранг изложбе
За излагање је примљено 68 фотографија од 51 аутора, од којих 12 аутора са
звањима у ФСС (2 који имају звање МФ ФСС, 4 са звањем КМФ ФСС и 6 ауторa са листе
10 најуспешнијих аутора ФСС у 2014. години), па према правилнику ФСС, изложба
„Минијатуре – Чачак 2015.“ има 1. ранг.
ФКК „ЧАЧАК“ се захваљује свим ауторима који су послали фотографије и честита
награђеним ауторима, са позивом да следеће године учествују на овој изложби у још
већем броју.
У Чачку, 28.03.2015. год.
ЖИРИ:
Војислав Војо Пештерац, МФ ФСС, ЕФИАП
ДЕЛЕГАТ ФСС:
Зоран Ђорђевић, МФ ФСС, ЕФИАП
Зоран Милошевић, МФ ФСС, АФИАП
Слободан М. Пајић, КМФ ФСС
Download

„МИНИЈАТУРЕ – ЧАЧАК 2015.” ИЗВЕШТАЈ СА ЖИРИРАЊА