BAREVNÉ KAMÍNKY
PRO REALIZACI RÁMCOVĚ
VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.
„Cílem naší didaktitky budiž od začátku až do konce: hledati a nalézati způsob, jak by měli učit
méně ti, kteří vyučují, ale jak by se naučili více ti, kteří se učí.“
J.A.Komenský, Velká Didaktika
BAREVNÉ KAMÍNKY
Měsíc:
Téma:
ZÁŘÍ
Kdo všechno přišel do
školy
Podtémata:
Škola na nás volá
Mám kamarády?
Tady jsem doma
ŘÍJEN
Sklízíme plody
podzimu
Na poli
Na zahradě
V lese
Co umí vitr a déšť
LISTOPAD
Moje tělo a draví
Když padá listí
Když kamarád stůně
PROSINEC
LEDEN
U nás doma s Mikulášem
Jdeme z pohádky do
pohádky
Zimní hry a sporty
Půjdu k zápisu
Těšíme se na Ježíška
Paní Zima jede
Masopust
ÚNOR
Objevujeme svět kolem
nás
Hádej, čím jsem
Co děláme celý den a
celý rok
Čím cestujeme
Řeky a moře
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
Jaro v trávě
Když jaro ťuká.
Jaro na zahrádce
Svátky jara
Poznáváme domácí
zvířátka jejich mláďata
Kdo žije u potoků, řek a
rybníků
Máme se rádi s mámou a
tátou
Naše maminka má
svátek
Jak se rodí jaro
Moje zvířátko - kde má
domov?
Která zvířátka žijí ve volné
přírodě
Když všechno kvete
Jak je barevná kvetoucí
příroda
Jak oslavujeme svátek dětí
Kniha je studnice
moudrosti
Planeta Země
Hurá na prázdniny
Co už umím
Vypracovala: Jiřina Hamplová, uč.MŠ
Download

Celoroční plán Barevné kamínky pro realizaci RVP (PDF)