MINISTARSTVO PROSVETE
Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 12.07.2011
Srednja strucna skola "Borislav Mihajlovic Mihiz", Irig
Profil: SMIR SA 3K08S, KUVAR (Srpski)
Šifra učenika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
463087
288319
456040
181692
685475
170497
466033
836382
113363
574441
547755
366358
401135
369267
258232
Branislav
Vera
Goran
Marija
Marko
Stevan
Milivoj
Igor
Miodrag
Emira
Stevan
Ivana
Spomenka
Božidar
Biljana
Ime i prezime učenika, osnovna škola
OŠ Sonja Marinković - Zemun
Belčević
Rović
Milošević
Rović
Spremić
Nikolić
Sekulić
Džigurski
Milošević
Dervišaj
Ilić
Mićić
Bojanović
Ristanović
Fridman
OŠ Milica Stojadinović Srpkinja - Vrdnik
OŠ Dositej Obradović - Irig
OŠ Milica Stojadinović Srpkinja - Vrdnik
OŠ Dositej Obradović - Irig
OŠ Dositej Obradović - Irig
OŠ Dositej Obradović - Irig
OŠ Ruža Đorđević Crna - Čortanovci
OŠ Dositej Obradović - Irig
OŠ Milica Stojadinović Srpkinja - Vrdnik
OŠ Dositej Obradović - Irig
OŠ Dositej Obradović - Irig
OŠ Milica Stojadinović Srpkinja - Vrdnik
OŠ Dositej Obradović - Irig
OŠ Milica Stojadinović Srpkinja - Vrdnik
želja
bodovi
3
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
2
1
1
1
61,20
59,72
58,44
57,92
56,32
53,30
53,10
51,52
51,32
48,28
47,28
46,34
46,26
46,02
45,50
želja
bodovi
2
3
2
3
2
42,24
41,36
39,94
38,12
35,02
želja
bodovi
1
1
1
54,44
51,68
48,78
Profil: SMIR SA 3K09S, POSLASTIČAR (Srpski)
Ime i prezime učenika, osnovna škola
Šifra učenika
1.
2.
3.
4.
5.
350579
992281
327569
880843
909083
Dejan
Monika
Vladislav
Jelena
Andrija
OŠ Branko Radičević - Maradik
Savić
Šiket
Vizmeg
Joksimović
Šnur
OŠ Milica Stojadinović Srpkinja - Vrdnik
OŠ Dositej Obradović - Irig
OŠ Milica Stojadinović Srpkinja - Vrdnik
OŠ 23. oktobar - Sremski Karlovci
Profil: SMIR SA 4A30S, VINOGRADAR - VINAR - OGLED (Srpski)
Šifra učenika
1.
2.
3.
223139
928248
612663
Elvira
Neša
Nenad
Ime i prezime učenika, osnovna škola
Madacki
Nešković
Tepavac
OŠ Dositej Obradović - Irig
OŠ Milica Stojadinović Srpkinja - Vrdnik
OŠ Dositej Obradović - Irig
Srednja strucna skola "Borislav Mihajlovic Mihiz"", Irig
Sve podatke vezane za učenika, ocene i škole možete proveriti na zvaničnom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mp.gov.rs
strana 1
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 12.07.2011
Profil: SMIR SA 4K05S, TURISTIČKI TEHNIČAR (Srpski)
Ime i prezime učenika, osnovna škola
Šifra učenika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
967607
472080
368129
624940
758025
380726
869649
447271
350491
210315
198999
625199
449862
398402
596056
257095
745346
494752
699023
727748
886726
833701
688438
591351
Dimitrije
Melita
Daliborka
Milana
Milan
Valentina
Branko
Dragana
Biljana
Anita
Jovan
Renata
Jovana
Milica
Stevica
Mira
Strahinja
Jovan
Angelina
Sanja
Đorđe
Nikola
Nikola
Jelena
Kazimirović
Grujić
Šušak
Vondraček
Jojić
Ikovac
Šeat
Macakanja
Mrđenović
Birinji
Mićašević
Hajnal
Bugarski
Nikolić
Janković
Hasani
Savić
Dobrović
Babić
Pantelić
Zečević
Jovanović
Lekić
Petrović
OŠ Dositej Obradović - Irig
OŠ Miloš Crnjanski - Novi Sad
OŠ Dositej Obradović - Irig
OŠ Milica Stojadinović Srpkinja - Vrdnik
OŠ Dositej Obradović - Irig
OŠ Zmaj Jova Jovanović - Ruma
OŠ Dositej Obradović - Irig
OŠ 23. oktobar - Sremski Karlovci
OŠ Veljko Dugošević - Ruma
OŠ Dositej Obradović - Irig
OŠ Dositej Obradović - Irig
OŠ Branko Radičević - Maradik
OŠ Milica Stojadinović Srpkinja - Vrdnik
OŠ Dositej Obradović - Irig
OŠ Dositej Obradović - Irig
OŠ Milica Stojadinović Srpkinja - Vrdnik
OŠ Zmaj Jova Jovanović - Ruma
OŠ 23. oktobar - Sremski Karlovci
OŠ Zmaj Jova Jovanović - Ruma
OŠ Veljko Dugošević - Ruma
OŠ Dositej Obradović - Irig
OŠ Milica Stojadinović Srpkinja - Vrdnik
OŠ Dositej Obradović - Irig
OŠ Veljko Dugošević - Ruma
Srednja strucna skola "Borislav Mihajlovic Mihiz"", Irig
Sve podatke vezane za učenika, ocene i škole možete proveriti na zvaničnom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mp.gov.rs
želja
bodovi
1
3
1
1
1
7
1
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
90,12
88,78
87,50
86,00
83,72
82,92
78,22
76,10
75,16
73,04
72,84
68,94
67,16
64,10
63,30
62,62
61,60
61,20
59,84
58,06
57,50
56,02
54,00
52,56
strana 2
Download

Srednja strucna skola "Borislav Mihajlovic Mihiz", Irig