Republika Srbija • Autonomna Pokrajina Vojvodina
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT
ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I
RAVNOPRAVNOST POLOVA
NOVI SAD
Bulevar Mihajla Pupina16
Tel.: +381 21 487 4610; 487 4609
Faks: + 381 21 557 001
E-mail: [email protected]
http://www.psrzrp.vojvodina.gov.rs
Broj:
117-401-672/2011-02
Dana:
05.05.2011. godine
Na osnovu člana 7. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu („Službeni list AP
Vojvodine“, broj 23/2010) i člana 31. Zakona o zapošljavanju i osigaranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik
RS“, broj 36/2009), a na Predlog odluke direktora filijala Nacionalne službe za zapošljavanje i uz saglasnost direktora
Pokrajinske službe za zapošljavanje, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, donosi
ODLUKU
O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE
U AP VOJVODINI U 2011. GODINI
I
Na osnovu Javnog poziva nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini u
2011. godini od 08.03.2011. godine, subvencija se dodeljuje:
FILIJALA KIKINDA
Redni
broj
1.
Broj ugovora Vlade
APV
Ime i prezime korisnika subvencije
Mesto
Iznos
401-537/2011-251
BORŠI ERIKA
Padej
160.000,00
401-537/2011-267
RADONIĆ OLjA
Mol
160.000,00
401-537/2011-291
UGRENOVIĆ DUŠANKA
Mokrin
160.000,00
401-537/2011-279
BAJIĆ BORIS
Kikinda
160.000,00
401-537/2011-301
BALINT IGOR
Kikinda
160.000,00
401-537/2011-309
PETROVIĆ SAŠA
Bašaid
160.000,00
401-537/2011-315
ŽIVKOV BORIVOJ
Kikinda
160.000,00
401-537/2011-153
KEREŠI VIKTOR
160.000,00
401-537/2011-163
VEJIN ZORICA
Senta
Banatsko
Arandjelovo
401-537/2011-187
PRIJOVIĆ LjUBIŠA
Senta
160.000,00
401-537/2011-253
MEGA SILVIA
Senta
160.000,00
401-537/2011-257
NAUMOV NIKOLA
Ostojićevo
160.000,00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
160.000,00
10.
11.
12.
U K U P N O FKI
1.920.000,00
FILIJALA NOVI SAD
1.
401-531/2011-1003
DAKIĆ BOSILjKA
Žabalj
160.000,00
401-531/2011-1009
DAKIĆ STEVAN
Žabalj
160.000,00
401-531/2011-1015
OLjAČA DRAGANA
Bač
160.000,00
401-531/2011-943
KAJIŠ VLADIMIR
Kać
160.000,00
401-531/2011-957
STANIĆ DUŠANKA
Bačko Gradište
160.000,00
401-531/2011-961
ATANACKOV MILjEVIĆ ĐURĐICA
Bečej
160.000,00
401-531/2011-965
CVJETIĆANIN MIRA
Petrovaradin
160.000,00
401-531/2011-963
CVJETIĆANIN MILAN
Petrovaradin
160.000,00
401-531/2011-991
SREDANOVIĆ GORAN
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-967
ŠKRBIĆ GORDANA
Bačka Palanka
160.000,00
401-531/2011-969
RADUJKO ALEKSANDAR
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-973
DAVIDOVIĆ SVETLANA
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-975
NIKOLIĆ BRANISLAV
Šajkaš
160.000,00
401-531/2011-977
BANDIĆ LjUBO
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-979
BOCIJ TATJANA
Sremska Kamenica
160.000,00
401-531/2011-981
LEMIĆ ČEDOMIR
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-983
FILIPOVIĆ LjUBICA
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-985
TASIĆ MIRKO
Tovariševo
160.000,00
401-531/2011-987
CICMIL BILjANA
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-989
ŽIVKOVIĆ RADMILA
Bukovac
160.000,00
401-531/2011-993
ŠUTILOVIĆ JOVANKA
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-997
RADIŠIĆ SAŠA
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-1001
ŠKORIĆ STANKOV TATJANA
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-1231
RUŽIČIN MILICA
Kać
160.000,00
401-531/2011-1233
STOJANOVIĆ SVETLANA
Stepanovićevo
160.000,00
401-531/2011-1425
NIKOLAJEV MARIJA
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-1133
DROBNjAK ZORICA
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-1401
STEVANOVIĆ MILOMIR
Gardinovci
160.000,00
401-531/2011-1429
PLjEVAČIĆ TEODORA
Bačka Palanka
160.000,00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
401-531/2011-1375
MAJSTOROVIĆ NEDELjKA
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-1609
ŽIKIĆ MILOŠ
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-1497
GRBA MILENA
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-1553
BOŽIĆ OLGA
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-1573
NENADOVIĆ NADA
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-1583
GOJKOVIĆ ZORA
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-1191
MILIVOJEVIĆ GORDANA
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-1267
KUBET-ŠEBULA MIRELA
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-1255
PAVLEVSKI MARIJANA
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-1517
GRLICA ŽELjKO
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-1659
MARKUŠIĆ IGOR
Petrovaradin
160.000,00
401-531/2011-1413
STRAJIN GORDANA
Petrovaradin
160.000,00
401-531/2011-1423
TODORIĆ SAVA
Kać
160.000,00
401-531/2011-1415
KOVAČEVIĆ ALEKSANDAR
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-1543
STEVANIĆ SRĐAN
Petrovaradin
160.000,00
401-531/2011-1371
TATIĆ DRAGOSLAV
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-1537
TUBIĆ STEVICA
Mošorin
160.000,00
401-531/2011-1823
JANKOVIĆ MIODRAG
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-1845
PAJIĆ MILAN
Titel
160.000,00
401-531/2011-1877
BOŠKOVIĆ ALEKSANDRA
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-1873
POPOVIĆ ZORICA
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-1159
ĆURGUZ SNEŽANA
Futog
160.000,00
401-531/2011-1869
ĐORĐEVIĆ MIRJANA
Novi Sad
160.000,00
401-531/2011-1771
ĐURĐEVIĆ RAJKO
Čurug
160.000,00
401-531/2011-1769
BOŽIĆ RANKO
Čurug
160.000,00
401-531/2011-1213
MALOVIĆ SAŠA
Bačko Dobro Polje
160.000,00
401-531/2011-1881
KEŽIĆ TAMARA
Novi Sad
160.000,00
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
U K U P N O FNS
8.960.000,00
FILIJALA PANČEVO
1.
401-536/2011-285
STANKOVIĆ DANIJELA
Kačarevo
160.000,00
401-536/2011-317
ŽUNIĆ BORKA
Pančevo
160.000,00
401-536/2011-335
BRKIĆ BRANISLAV
Pančevo
160.000,00
401-536/2011-337
BOGDANOV DRAGIŠA
Pančevo
160.000,00
401-536/2011-345
HALUPA SNEŽANA
Kovačica
160.000,00
401-536/2011-415
JAĆIMOVIĆ MARTA
Pančevo
160.000,00
401-536/2011-453
BIRKA MIROSLAV
Pančevo
160.000,00
401-536/2011-519
SLOVIĆ LjUBIŠA
Dolovo
160.000,00
401-536/2011-331
ĐURA ADRIAN
Alibunar
160.000,00
401-536/2011-725
BRKIĆ BRANKICA
Pančevo
160.000,00
401-536/2011-487
ĐURĐEVIĆ RADOVAN
Banatski Karlovac
160.000,00
401-536/2011-499
GETEJANC MARIJANA
Alibunar
160.000,00
401-536/2011-501
KIKOVIĆ GORDANA
Pančevo
160.000,00
401-536/2011-287
ĐORĐEVIĆ DUBRAVKA
Dolovo
160.000,00
401-536/2011-517
BOGDANOV DEJAN
Pločica
160.000,00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
2.400.000,00
U K U P N O FPA
FILIJALA VRŠAC
1.
401-535/2011-301
RELIĆ TAMARA
Vršac
160.000,00
401-535/2011-331
VELIČKOVIĆ MILOMIR
Vršac
160.000,00
401-535/2011-333
AVRAMOVIĆ ALEKSANDAR
Vršac
160.000,00
401-535/2011-351
HORVAT ERNEST
Bela Crkva
160.000,00
401-535/2011-325
PAJIĆ - POPOV BILjANA
Vršac
160.000,00
401-535/2011-283
ŽIVKOVIĆ NEBOJŠA
Izbište
160.000,00
401-535/2011-293
ŽIVKOVIĆ STEVAN
Izbište
160.000,00
401-535/2011-297
ŽIVKOVIĆ RADOVANKA
Izbište
160.000,00
401-535/2011-279
OLUJIĆ JANjA
Pavliš
160.000,00
401-535/2011-233
JOVIĆ JASMINKA
Vršac
160.000,00
401-535/2011-235
BERENjI VLADIMIR
Vršac
160.000,00
401-535/2011-245
TOMIĆ LUĆIANA
Vršac
160.000,00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
401-535/2011-345
SPASIĆ DRAGOSLAV
Vršac
160.000,00
401-535/2011-355
LUKETIĆ BLAGOJE
Vršac
160.000,00
401-535/2011-365
ČOLOVIĆ PETAR
Zagajica
160.000,00
401-535/2011-367
RADIĆ RANKO
Vršac
160.000,00
401-535/2011-371
NAĐ VIKTORIJA
Hajdučica
160.000,00
401-535/2011-381
USKOKOVIĆ NENAD
Bela Crkva
160.000,00
401-535/2011-401
RADULOVAC KRISTINA
Malo Središte
160.000,00
401-535/2011-403
MATOVIĆ MIROSLAV
Gudurica
160.000,00
401-535/2011-405
ZGRĐA JON
Barice
160.000,00
401-535/2011-413
JOVANOVIĆ ZORAN
Vršac
160.000,00
401-535/2011-419
LALIĆ UGLjEŠA
Bela Crkva
160.000,00
401-535/2011-423
KRUNIĆ PETAR
Plandište
160.000,00
401-535/2011-433
BAVANSKI MIODRAG
Vršac
160.000,00
401-535/2011-487
DUBROJA RADE
Vršac
160.000,00
401-535/2011-489
BEGENIŠIĆ VESNA
Vršac
160.000,00
401-535/2011-503
STOJAKOVIĆ ALEKSANDAR
Vršac
160.000,00
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
U K U P N O FVŠ
4.480.000,00
FILIJALA SOMBOR
1.
401-532/2011-839
ĆIRIĆ NOVAK
Odžaci
160.000,00
401-532/2011-645
ALANOV IVANA
Sombor
160.000,00
401-532/2011-719
MIKU BORISLAVA
Deronje
160.000,00
401-532/2011-609
LONČAR NIKOLA
Odžaci
160.000,00
401-532/2011-1075
MARTINOVIĆ IVAN
Odžaci
160.000,00
401-532/2011-577
RAŠETIĆ ALEKSANDRA
Odžaci
160.000,00
401-532/2011-581
ĐURIĆ ZORAN
Odžaci
160.000,00
401-532/2011-685
MACURA TRIFUN
Sombor
160.000,00
401-532/2011-863
STOJANOVIĆ DMITAR
Sombor
160.000,00
401-532/2011-783
TURKALj STIPAN
Bački Monoštor
160.000,00
401-532/2011-1045
JOKIĆ LjUBINKA
Sombor
160.000,00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
U K U P N O FSO
1.760.000,00
FILIJALA SUBOTICA
1.
401-01079/2011-77
KRSTIĆ-LANjI SERENA
Subotica
160.000,00
401-533/2011-461
LAZIĆ LADISLAV
Subotica
160.000,00
401-533/2011-341
JAKOVETIĆ IVAN
Subotica
160.000,00
401-533/2011-343
MILER SRĐAN
Subotica
160.000,00
401-533/2011-347
VUGDELIJA RENATA
Subotica
160.000,00
401-533/2011-357
SUVAJDžIĆ IVAN
Subotica
160.000,00
401-533/2011-365
VITAS MILENA
Subotica
160.000,00
401-533/2011-391
BOROJEVIĆ MILOSAVKA
Subotica
160.000,00
401-533/2011-397
ARADSKI VALERIJA
Subotica
160.000,00
401-533/2011-401
MARAVIĆ PETAR
Bajmok
160.000,00
401-533/2011-419
BIRO ILDIKO
Subotica
160.000,00
401-533/2011-493
LODI LjILjANA
Subotica
160.000,00
401-533/2011-501
NAĐ LEHEL
Pačir
160.000,00
401-533/2011-503
SIJĐARTO KATA
Subotica
160.000,00
401-533/2011-505
JAKOVETIĆ MARIJA
160.000,00
401-533/2011-511
DRAČA VERA
Subotica
Beograd-Novi
Beograd
401-533/2011-517
ZAGORAC MILAN
Svetićevo
160.000,00
401-533/2011-615
CRNKOVIĆ MIRJANA
Kelebija
160.000,00
401-533/2011-637
KOSO ANASTAZIJA
Subotica
160.000,00
401-533/2011-639
BABIJANOVIĆ MARKO
Subotica
160.000,00
401-533/2011-641
JUHAS VESNA
Subotica
160.000,00
401-533/2011-507
ČABRADI ČILA
Bačka Topola
160.000,00
401-533/2011-301
DVORAČKO PERINO
Subotica
160.000,00
401-533/2011-305
JOZSA LIVIA
Subotica
160.000,00
401-533/2011-325
JAKŠA MARIO
Subotica
160.000,00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
160.000,00
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
U K U P N O FSU
4.000.000,00
FILIJALA SREMSKA MITROVICA
1.
401-538/2011-203
ŠĆASNI IVAN
Šid
160.000,00
401-538/2011-207
GAŠIĆ BOJAN
Morović
160.000,00
401-538/2011-215
MANIGODA NINOSLAV
Erdevik
160.000,00
401-538/2011-245
MILINKOVIĆ ANĐELKA
Bačinci
160.000,00
401-538/2011-251
STEFANjUK IVAN
Sremska Mitrovica
160.000,00
401-538/2011-285
BARAJEVAC JOVAN
Irig
160.000,00
401-538/2011-291
PETROVIĆ BRANISLAV
Šid
160.000,00
401-538/2011-199
MIHAJLOVIĆ IGOR
Laćarak
160.000,00
401-538/2011-211
MIHAILOVIĆ IVANA
Sremska Mitrovica
160.000,00
401-538/2011-289
GRGIĆ JOVICA
Irig
160.000,00
401-538/2011-201
RADOČAJ BOJANA
Sremska Mitrovica
160.000,00
401-538/2011-293
VESELINOVIĆ DAVORIN
Kraljevci
160.000,00
401-538/2011-451
ZEC GORICA
Šid
160.000,00
401-538/2011-465
SUBIĆ ZORAN
Šid
160.000,00
401-538/2011-193
BARAT IVAN
Sremska Mitrovica
160.000,00
401-538/2011-195
KRAJČEVIĆ SVETLANA
Sremska Mitrovica
160.000,00
401-538/2011-229
SAMARDžIJA JASNA
Sremska Mitrovica
160.000,00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
2.720.000,00
U K U P N O FSM
FILIJALA ZRENjANIN
1.
401-534/2011-279
MAGDA VIORIKA
Ečka
160.000,00
401-534/2011-437
MANOVSKI ZORAN
Zrenjanin
160.000,00
401-534/2011-519
KERČOV VALENTINA
Klek
160.000,00
401-534/2011-521
ORO MARIJA
Klek
160.000,00
401-534/2011-481
LALOVIĆ SUZANA
Zrenjanin
160.000,00
401-534/2011-263
MALO RASTISLAV
Aradac
160.000,00
401-534/2011-299
KOLEDIN MILENKO
Novi Bečej
160.000,00
401-534/2011-413
DUJIN EMINA
Novi Bečej
160.000,00
401-534/2011-447
BLAŽIN MIROSLAVA
Novi Bečej
160.000,00
401-534/2011-471
STOJKOV JOVAN
Novi Bečej
160.000,00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
401-534/2011-531
PUZOVIĆ VESNA
Novi Bečej
160.000,00
401-534/2011-241
STOJKOV JAGODA
Novi Bečej
160.000,00
401-534/2011-433
BOŽJAK DRAGAN
Zrenjanin
160.000,00
12.
13.
U K U P N O FZR
2.080.000,00
U K U P N O A P V 177
28.320.000,00
II
Na osnovu ove Odluke, u skladu sa uslovima Javnog poziva, pokrajinski sekretar za rad,
zapošljavanje i ravnopravnost polova, direktor nadležne filijale Nacionalne službe za
zapošljavanje i podnosilac zahteva će u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke zaključiti
ugovor kojima se uredjuju medjusobna prava i obaveze.
POKRAJINSKI SEKRETAR
Miroslav Vasin
Download

Република Србија • Аутономна Покрајина Војводина