RASPORED NASTAVE - zimski semestar
I godina - školska 2011/2012. godina
(samo za prvu radnu nedelju, od 3. do 7. oktobra 2011. godine)
Raspored PREDAVANjA
MATEMATIKA I - dr Aleksandar Takači
(IUH, TKH, PBT, FI, NPI i EEI)
MATEMATIKA I - dr Tatjana Došenović
(KK, BI, HPI i IM)
FIZIKA (svi studenti) - dr Fedor Skuban
OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA dr Sanja Podunavac-Kuzmanović
(IUH, TKH, PBT, NPI)
OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA
dr Marijana Ačanski
(KK, BI, FI, HPI, EEI, IM)
ENGLESKI JEZIK - mr Jelena Jerković
(IUH, TKH, PBT, NPI) ..................................
(KK, BI, FI, HPI, EEI, IM) .............................
Dan
sreda
četvrtak
sreda
četvrtak
sreda
petak
Vreme
od 11 do 1245
od 8 do 945
od 11 do 1245
od 8 do 945
od 8 do 945
od 8 do 945
Sala
utorak
od 8 do 1045
Amf
utorak
četvrtak
od 11 do 12
od 10 do 1145
Amf
petak
od 10 do 1045
od 1045 do 1130
Amf
12/PR
Amf PMF
Amf
Amf TF - Tehnološki fakultet, Amfiteatar, prizemlje, u holu.
Amf PMF - Prirodno-matematički fakultet, Departman za Fiziku, Amfitetar broj 1.
12/PR - Tehnološki fakultet, prizemlje, učionica broj 12, u prolaznom hodniku.
Raspored V E Ž B I
OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA:
Grupe
Dan
Vreme
1
utorak
od 11 do 1130
2
utorak
od 1130 do 12
3
četvrtak
od 1030 do 11
4
četvrtak
od 11 do 1130
5
četvrtak
od 1130 do 12
6
četvrtak
od 12 do 1230
7
utorak
od 12 do 1230
8
utorak
od 1030 do 11
9
utorak
od 1230 do 13
10
četvrtak
od 1230 do 13
Tehnološki fakultet, stara zgrada, I sprat, laboratorija br. 17, pravo sa stepeništa!
Inženjerstvo ugljenohidratne hrane
Tehnologije konzervisane hrane
Kontrola kvaliteta
Prehrambena biotehnologija
Biohemijsko inženjerstvo
Farmaceutsko inženjerstvo
Hemijsko-procesno inženjerstvo
Naftno-petrohemijsko inženjerstvo
Eko-energetsko inženjerstvo
Inženjerstvo materijala
IUH
TKH
KK
PBT
BI
FI
HPI
NPI
EEI
IM
RASPORED NASTAVE - zimski semestar
I godina - školska 2011/2012. godina
(stalan raspored, od 10. oktobra 2011. godine)
Raspored PREDAVANjA
MATEMATIKA I - dr Aleksandar Takači
(IUH, TKH, PBT, FI, NPI i EEI)
MATEMATIKA I - dr Tatjana Došenović
(KK, BI, HPI i IM)
FIZIKA (svi studenti) - dr Fedor Skuban
OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA dr Sanja Podunavac-Kuzmanović
(IUH, TKH, PBT, NPI)
OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA
dr Marijana Ačanski
(KK, BI, FI, HPI, EEI, IM)
ENGLESKI JEZIK - mr Jelena Jerković
Dan
sreda
četvrtak
sreda
četvrtak
sreda
petak
Vreme
od 11 do 1245
od 8 do 945
od 11 do 1245
od 8 do 945
od 8 do 945
od 8 do 945
Sala
ponedeljak
utorak
od 9 do 1045
od 8 do 1045
Amf
utorak
četvrtak
od 11 do 1345
od 10 do 1145
Amf
Amf
12/PR
Amf PMF
Raspored V E Ž B I
OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA:
Grupe
Dan
Vreme
1
petak
od 1230 do 15
2
utorak
od 11 do 1330
3
utorak
od 1330 do 16
4
četvrtak
od 10 do 1230
5
četvrtak
od 1230 do 15
6
ponedeljak od 830 do 11
7
ponedeljak od 1330 do 16
8
utorak
od 830 do 11
9
ponedeljak od 11 do 1330
10
petak
od 10 do 1230
Tehnološki fakultet, stara zgrada, I sprat, laboratorija br. 17, pravo sa stepeništa!
FIZIKA:
Grupe
Dan
Vreme
1
utorak
od 11 do 1345
2
ponedeljak od 11 do 1345
3
ponedeljak od 14 do 1645
4
ponedeljak od 17 do 1945
5
utorak
od 14 do 1645
6
utorak
od 17 do 1945
7
ponedeljak od 8 do 1045
8
ponedeljak od 11 do 1345
9
utorak
od 8 do 1045
10
ponedeljak od 8 do 1045
Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, IV sprat, laboratorije 20 i 22.
MATEMATIKA I:
Grupe
Dan
Vreme
Sala
45
ponedeljak od 11 do 12
1
103/I
četvrtak
od 12 do 1345
četvrtak
od 10 do 1145
2
12/PR
petak
od 10 do 1145
četvrtak
od 10 do 1145
3
12/PR
petak
od 10 do 1145
utorak
od 11 do 1245
4
10/PR
petak
od 12 do 1345
utorak
od 11 do 1245
5
10/PR
petak
od 12 do 1345
utorak
od 9 do 1045
6
10/PR
petak
od 10 do 1145
utorak
od 9 do 1045
7
10/PR
petak
od 10 do 1145
ponedeljak
od 9 do 1045
8
103/I
petak
od 10 do 1145
ponedeljak
od 9 do 1045
9
103/I
petak
od 10 do 1145
ponedeljak od 11 do 1245
10
103/I
četvrtak
od 12 do 1345
Tehnološki fakultet,
10/PR - učionica u novoj zgradi, prizemlje, levo od portirnice
103/I - učionica u novoj zgradi, I sprat, na početku hodnika
12/PR - Tehnološki fakultet, prizemlje, učionica broj 12, u prolaznom hodniku.
Raspored studenata po grupama - I godina
zimski semestar - školska 2011/2012. godina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
1
Kolar Samuel
Radovanović Vesna
Samardžić Marko
Nović Tijana
Oreščanin Branislav
Bubnjević Nikolina
Krstić Aleksandra
Ivić Tatjana
Mučibabić Srđan
Pilipović Jovana
Popović Vojin
Božović Ivana
Babić Mladen
Lazarević Marijana
Jovanović Marina
Kovačević Emilija
Tomović Minja
Šćepanović Mirjana
Macura Danijela
Lakić Zorana
Đukić Danica
Šobo Jovana
Njagrin Dijana
1/11-P
2/11-P
3/11-P
4/11-P
5/11-P
6/11-P
7/11-P
8/11-P
9/11-P
10/11-P
11/11-P
12/11-P
13/11-P
14/11-P
15/11-P
16/11-P
17/11-P
18/11-P
19/11-P
20/11-P
21/11-P
22/11-P
23/11-P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
2
Rančić Slavko
Topčij Olivera
Štrbac Isidora
Beretka Judit
Milošević Bojana
Ošap Dragana
Tanasković Dunja
Dokmanović Rade
Marković Bojana
Stokuća Nikola
Kalacanović Dušica
Stanković Slobodanka
Škiljević Nikola
Zagorac Nikola
Marić Ivana
Tepić Boris
Filipović Vera
Milutinović Natalija
Vojinović Vukosava
Lukić Vesna
Pantović Marija
Jeličin Sofija
Baštić Jelena
32/11-P
33/11-P
34/11-P
35/11-P
36/11-P
37/11-P
38/11-P
39/11-P
40/11-P
41/11-P
42/11-P
43/11-P
44/11-P
45/11-P
46/11-P
47/11-P
48/11-P
49/11-P
50/11-P
51/11-P
52/11-P
53/11-P
54/11-P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
3
Ćosić Mladen
Krčmar Đorđe
Perotić Sanja
Adamović Aleksandra
Petrović Marijana
Unčanin Milica
Golubović Jelena
Đurić Maja
Andrejević Irina
Talijanov Ivana
Đurašinović Jelena
Dabić Nemanja
Ilić Tijana
Vučetić Nikola
Vlahović Tihijana
Ljubenko Jelena
Učur Zvezdana
Radomir Milica
Budimirović Uroš
Marić Nemanja
Lukić Milica
Lakušić Nataša
Radmilo Maja
Pajić Marko
24/11-P
25/11-P
26/11-P
27/11-P
28/11-P
29/11-P
30/11-P
31/11-P
216/11-P
220/11-P
102/11-B
103/11-B
104/11-B
105/11-B
106/11-B
107/11-B
108/11-B
109/11-B
219/11-B
223/11-B
224/11-B
226/11-B
228/11-B
81/11-B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
4
Grba Teodora
Vukadin Tijana
Antić Ana
Marić Jelena
Stančič Sandra
Đurovka Andrej
Ademi Azra
Tintor Tanja
Radić Aleksandar
Đokić Nevena
Bogojević Marina
Majkić Zorana
Stojić Jonela
Apatović Branislav
Erdeljac Nikola
Biševac Aleksandar
Francuski Marko
Zuber Tamara
Pejić Danka
Maričić Biljana
Dragić Bojan
Bibovski Dimitrije
Bugarski Milena
78/11-B
79/11-B
80/11-B
82/11-B
83/11-B
84/11-B
85/11-B
86/11-B
87/11-B
88/11-B
89/11-B
90/11-B
91/11-B
92/11-B
93/11-B
94/11-B
95/11-B
96/11-B
97/11-B
98/11-B
99/11-B
100/11-B
101/11-B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
5
Cvetinović Bojan
Stanković Tijana
Petković Vesna
Milosavljević Katarina
Novak Tamaš
Malinić Snježana
Savić Aleksandra
Sakal David
Grubor Darko
Jovanović Danijela
Primović Andrej
Zarupski Jelena
Kovačević Dajana
Galić Dejan
Tot Atila
Marković Nemanja
Milišić Milutin
Tufegdžić Dušica
Popović Nina
Culić Vladimir
Savić Tatjana
Maric Milica
Slavulj Dragana
55/11-P
56/11-P
57/11-P
58/11-P
59/11-P
60/11-P
61/11-P
62/11-P
215/11-P
218/11-P
221/11-P
170/11-H
171/11-H
172/11-H
173/11-H
174/11-H
175/11-H
176/11-H
177/11-H
178/11-H
179/11-H
180/11-H
233/11-H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
6
Nikić Ružica
Konstantinović Jelena
Stepanović Milica
Gajić Tijana
Raičević Ivona
Dort Kristina
Kasa Karola
Almaši Monika
Lukić Darko
Grujić Zorica
Tojagić Petar
Horvat Valerija
Šogor Timea
Gažova Martina
Keseg Andrea
Orozović Mirko
Tašković Jovana
Stjepanović Ivana
Milanović Glorija
Ilić Marko
Matić Jelena
Stajić Nevena
Hojan Tijana
125/11-F
126/11-F
127/11-F
128/11-F
129/11-F
130/11-F
131/11-F
132/11-F
133/11-F
134/11-F
135/11-F
136/11-F
137/11-F
138/11-F
139/11-F
140/11-F
141/11-F
142/11-F
143/11-F
144/11-F
145/11-F
146/11-F
147/11-F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
7
Popović Milica
Ferenčak Jelena
Bojić Uroš
Trnić Bojana
Repić Aleksandra
Stanču Dejan
Rajnović Aleksandra
Gajić Dragana
Omerović Nejra
Torđan Branislava
Šošdean Irina
Spariosu Mariana
Perkučin Jelena
Martinović Ferenc
Lazić Jovana
Ludoški Nada
Erak Miloš
Bilbija Svetlana
Maričić Nataša
Bujić Nikola
Lazanski Marina
Živanović Biljana
Tarabić Mile
148/11-F
149/11-F
150/11-F
151/11-F
152/11-F
153/11-F
154/11-F
225/11-F
227/11-F
229/11-F
230/11-F
181/11-H
182/11-H
183/11-H
184/11-H
185/11-H
186/11-H
187/11-H
188/11-H
189/11-H
190/11-H
191/11-H
213/11-H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
8
Tolmačević Nikolina
Nikolin Dragana
Golubski Nataša
Spasojević Ljiljana
Kuzmanovic Olja
Križanić Jelena
Stanojev Jelena
Savić Marina
Lakić Dunja
Firstner Brigita
Bavanski Jelena
Rikalo Snežana
Cicmilović Milica
Milenić Ilja
Leka Aleksandra
Skakavac Miodrag
Stanišić Marina
Nikolić Ljiljana
Marković Marijana
Jankov Jelena
Zadravec Dejan
Aman Nataša
Dragičević Biljana
Rakić Milijana
63/11-P
64/11-P
65/11-P
66/11-P
67/11-P
68/11-P
69/11-P
70/11-P
71/11-P
72/11-P
73/11-P
74/11-P
75/11-P
76/11-P
77/11-P
211/11-P
217/11-P
222/11-P
155/11-H
156/11-H
157/11-H
158/11-H
159/11-H
160/11-H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
9
Merli Ksenija
Milinčić Tamara
Perović Milica
Milošević Maja
Bjelica Nataša
Vuičić Sonja
Savić Jelena
Grubišić Jelena
Toprek Miloš
Vukmanović Stefan
Vlajkov Vanja
Babić Dragana
Belić Hristina
Ninkov Slađana
Belošev Dunja
Trtić Jovana
Luković Vlada
Milenović Aleksandra
Tolicki Jelena
Gajić Kristina
Marković Marija
Jovanović Isidora
Laković Jovana
10
110/11-B
111/11-B
112/11-B
113/11-B
114/11-B
115/11-B
116/11-B
117/11-B
118/11-B
119/11-B
120/11-B
121/11-B
122/11-B
123/11-B
124/11-B
231/11-B
232/11-B
161/11-H
162/11-H
163/11-H
164/11-H
165/11-H
166/11-H
1. Stojšić Mirjana
2. Mitrović Ljiljana
3. Šaponja Srđan
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Kopunović Legetin
Silvana
Panić Danilo
Balog Danijela
Hrćan Maja
Mesaroš Sanja
Strahinić Jelena
Gajic Milijana
Vlačić Danka
Šakotić Jelena
Milovanović Radojka
Petković Zorana
Jovišić Tanja
Mišković Aleksandra
Vuković Vladana
Tanasić Jelena
Lazić Marko
Bojinović Jelena
Davidović Marija
Miščević Bojana
Rihter Marijana
Đurković Tatjana
192/11-M
193/11-M
194/11-M
195/11-M
196/11-M
197/11-M
198/11-M
199/11-M
200/11-M
201/11-M
202/11-M
203/11-M
204/11-M
205/11-M
206/11-M
207/11-M
208/11-M
209/11-M
210/11-M
167/11-H
168/11-H
169/11-H
212/11-H
214/11-H
Download

RASPORED NASTAVE - zimski semestar