СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Година XXVI
Житиште
24.04.2012.
Излази по потреби
Број 13.
страна 1.
Образац СОЖ 17/2012
На основу члана 26. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007,
34/2010 -одлука УС и 54/2011) и члана 47. став 1. Закона о избору народних посланика (''Службени
гласник РС'', број 35/2000, 57/2003-одлука УСРС, 72/2003-др.закон, 75/2003-испр.др.закона, 18/2004,
101/2005-др.закон, 85/2005-др.закон, 28/2011-одлука УС и 36/2011), Изборна Комисија Општине
Житиште, на седници 24.04.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОРЕ ЗА
ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
06. мај 2012. године
Утврђује се Збирна изборна листа за изборе за одборнике у Скупштини Општине Житиште, и
то:
1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка- коалиција регистовних политичких странака-група
грађана)
подноси Изборној комисији Општине Житиште Изборну листу
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА– БОРИС ТАДИЋ
(назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен)
за избор одборника у Скупштину општине Житиште
Ред.
број
Име и презиме
Датум
рођења
Занимање
Пребивалиште и адреса
становања
1
Драган Миленковић
24.04.1959.
Службеник
Б. Карађорђево,
Сол.Добровољаца 21
2
Игор Салак
03.09.1980.
Дипл. Правник
Честерег,
М.Тита 80 а
3
Кристина ШагиКукли
31.08.1980.
Професорка
биологије
Торда,
М.Тита 23
4
Филип Јонел
25.03.1968.
Струковни васпитач
ВСС
Торак,
Братства и Јединства 103
5
Љубинко Петковић
18.03.1977.
Инжињер процесног Житиште,
машинства
Ђуре Јакшића 29
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
2
Српски Итебеј,
Светозара Марковића 5
6
Катинка Никовић
13.03.1949.
пензионерка
7
Миклош Каса
13.04.1958.
ВКВ аутомеханичар
Банатски Двор,
Железничка 13
8
Предраг Милић
24.01.1971.
аутоматичар
Житиште,
Железничка 13
9
Љубица Беловић
03.06.1972.
Медицинска сестра
Равни Тополовац,
Војвођанска 37
10
Шандор Хевеши
17.08.1984.
Струковни
инжињер
машинства
Нови Итебеј,
М.Тита 64
11
Милан Пашић
13.03.1964.
наставник
Торак,
Т.Владимиреску 4
12
Исидора Грубишић
20.03.1988.
студенткиња
Честерег,
М.Тита 92
Б.Карађорђево,
Краља Петра 1. 47
13
Драган Познановић
25.07.1982.
Струковни
инжињер
машинства
14
Новица Недић
04.12.1983.
Професор разредне
наставе
Житиште,
Славка Родића 17
15
Терез Ваш
30.11.1975.
Геронтолошка
сестра
Нови Итебеј,
Петефи Шандор 56
16
Митар Сворцан
08.03.1959.
пољопривредник
Банатски Двор,
Саве Ковачевића 11а
17
Зоран Веселинов
16.07.1963.
Професор физичког
васпитања
Житиште,
Цара Душана 9
18
Миљана Николи
16.04.1984.
студенткиња
Торак,
Т.Владимиреску 2
19
Вељко Вучковић
02.03.1962.
пољопривредник
Међа,
Мире Попаре 67
20
Андраш Борбељ
27.09.1958.
радник
Хетин,
Змај Јовина 26
21
Ђурђица Банч
22.08.1986.
економиста
Б.Карађорђево,
Сол.Добровољаца 26
22
Берта Андраш - Банди
23.01.1958.
Ветеринарски
техничар
Српски Итебеј,
Војводе Путника 74
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
3
23
Мирча Драгој
06.08.1947.
пољопривредник
Торак,
Братства и Јединства 26
24
Наташа Ћургуз
11.12.1987.
Инжињер
производног
менаџмента
Житиште,
В.Караџића 26
25
Милорад Милаковић
20.02.1956.
службеник
Банатски Двор,
Симе Шолаје 43
26
Миленко Чолић
16.03.1956.
Пољопривредни
техничар
Равни Тополовац,
Требињска 18
27
Марина Катанић
06.11.1983.
Пољоприредни
техничар
Житиште,
Жарка Зрењанина 57
28
Миладин Игњатов
27.09.1985.
Дипломирани
васпитач
Српски Итебеј,
Бранка Радичевића 5
29
Даниел Такарич
19.09.1984.
Музички сарадник и Торда,
извођач
Дожа Ђерђа 78
30
Мара Самарџија
24.10.1962.
геронтодомаћица
Честерег,
Маршала Тита 111
31
Петар Медић
30.07.1985.
Саобраћајни
техничар
Б.Карађорђево,
Личка 6
2. УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка- коалиција регистовних политичких странака-група
грађана)
подноси Изборној комисији Општине Житиште Изборну листу
УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – АЛЕКСАНДАР МЕНГ
(назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен)
за избор одборника у Скупштину општине Житиште
Ред.
број
Име и презиме
Датум рођења
1
Александар Менг
23.12.1973.
2
Дејан Мелар
19.03.1984.
3
Бранка Матић
20.06.1967.
Занимање
Професор
техничког
образовања
Дипломирани
инжењер
информатике
Грађевински
техничар
Пребивалиште и адреса
становања
Житиште,
Цара Душана 5/11
Банатски Двор,
Иве Лоле Рибара 2/а
Банатско Карађорђево,
Босанска 69
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
4
4
Зоран Вукелић
08.02.1968.
Радник
Честерег,
Петра Шкундрића 75
5
Јон Секошан
10.08.1947.
Доктор
медицине
Торак,
Братства Јединства 46
6
Татјана Јарић
13.07.1971.
Администратор
Равни Тополовац,
Миленка Симића 50
7
Владимир Стајковић
12.02.1988.
Струковни
терапеут
Међа,
29.Новембра 41
8
Бранислав Зарин
25.11.1961.
Кореограф
Српски Итебеј,
Светозара Марковића 92
9
Љиљана Катић
11.04.1962.
Дипломирани
економиста
Житиште,
Иве Лоле Рибара 40
10
Игор Ружа
25.06.1989.
Електротехничар
рачунара
Торда,
Кошут Лајоша 75
11
Милан Кртинић
24.03.1968.
Предузетник
Банатско Карађорђево,
Босанска 4
12
Марина Вукша
06.09.1986.
Економиста
Торак,
Братства Једниства 30
13
Предраг Лучић
15.07.1966.
Пољопривредник
Банатски Двор,
Железничка 2
14
Ненад Сич
15.07.1978.
Машински
инжењер
Житиште,
Вука Караџића 21
15
Јованка Ковач
01.08.1987.
Матурант
гимназије
Честерег,
Шошина 74
16
Давор Гроздановић
07.10.1986.
Електротехничар
Житиште,
Железничка 7
17
Зоран Иванић
11.05.1969.
Угоститељски
радник
Банатско Карађорђево,
Ђуре Јакшића 13
18
Соња Будић
04.02.1974.
Пољоприврдни
техничар
Хетин,
Ослободилачка 21
19
Станко Катић
20.06.1987.
Струковни
економиста
Житиште,
Иве Лоле Рибара 40
20
Милица Пиљак
04.01.1968.
Трговац
Торак,
Петру Албу бб
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
5
21
Неђо Пејић
03.01.1965.
Стругар
техничар
Банатско Вишњићњво,
10.Октобра 27
22
Милица Живанов
05.02.1976.
Трговац
Српски Итебеј,
Светозара Марковића 9
23
Зоран Ановић
05.02.1980.
Водоинсталатер
Српски Итебеј,
Ђуре Јакшића
24
Хајналка Бачик
21.02.1965.
Домаћица
Торак,
Жарка Зрењанина 102
25
Ранко Миљевић
20.07.1957.
Машински
техничар
Торак,
Трг Слободе 2
26
Жужана Ембер
29.01.1966.
Фармацеутски
техничар
Торда,
Жарка Зрењанина 47
27
Јеленка Шимон
17.06.1954.
Домаћица
Нови Итебеј,
Киш Варош 32
3. ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка- коалиција регистовних политичких странака-група
грађана)
подноси Изборној комисији Општине Житиште Изборну листу
ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ - НЕНАД ЧАНАК
(назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен)
за избор одборника у Скупштину општине Житиште
Ред.
број
Име и презиме
Датум рођења
Занимање
Пребивалиште и адреса
становања
1
Јелена Сиј
09.12.0963.
Пољопривредни
техничар
Нови Итебеј;
И.Л.Рибара 68.
2
Слађана Китареску
01.03.0971.
матичарка
Торак;
Маршала Тита 34.
3
Предраг Арсић
22.05.1974.
возач
Српски Итебеј;
С. Марковића 37.
4
Милан Новак
05.11.0966.
Приватни
предузетник
Житиште;
Нова улица 34.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
6
5
Свјетлана Марковић
23.09.1968.
Др вет.мед.
Торак;
Кореолан Добана 24.
6
Чаба Киш
05.12.1973.
земљорадник
Хетин;
Козарачка 27.
7
Жива Радосав
08.12.1956.
рецепционер
Међа;
Петра Драпшина 35.
8
Смиљана Мишков
Вираг
10.08.1982.
Правни техничар
Српски Итебеј;
Јаше Продановића 96.
9
Виорел Гереу
17.07.1960.
земљорадник
Торак;
Кореолан Добана 10.
10
Милован Бекић
25.01.1967.
земљорадник
Честерег;
Младена Стојановића 23.
11
Нада Грбић
15.02.1960.
Дипл.економиста
Житиште;
Младена Стојановића 6.
12
Бела Киш
30.05.1970.
металостругар
Нови Итебеј;
И.Л.Рибара 15.
13
Душан Пуача
02.08.1959.
Саобраћајни
техничар
Честерег;
Маршала Тита 81.
14
Снежана Урсу
08.10.1964.
Текстилни
техничар
Торак;
И.Л.Рибара 43.
15
Јонел Флутуре
12.12.1952.
земљорадник
Торак;
Кореолан Добана 7.
16
Станко Вукашиновић
25.03.1952.
пензионер
Хетин;
Народног Фронта 55.
17
Ивана Вишковић
12.07.1988.
Техничар
хортикултуре
Српски Итебеј;
Војводе Путника 65.
18
Драган Анђелковић
26.04.1974.
металостругар
Међа;
Теслина 42.
19
Борислав Ђурић
15.01.1971.
Трговински
техничар
Банатски Двор;
Петефи Шандора 7.
20
Пирош Перки
21.04.1965.
домаћица
Нови Итебеј;
Ново Насеље 7.
21
Милан Петровић
03.08.1988.
Студент
економије
Житиште;
Генерала Драпшина 28.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
7
22
Никола Смиљанић
30.06.1957.
земљорадник
Банатско Карађорђево;
Светосавска 42.
23
Љиљана Бабеску
19.08.1983.
Приватни
предузетник
Торак;
И.Л.Рибара 91.
24
Јожеф Керекеш
21.07.1990.
студент
Нови Итебеј;
Сутјеска 31.
25
Миомир Рајић
27.01.1981.
Машински
техничар
Српски Итебеј;
Петра Драпшина 50/А.
26
Наташа Мили
Јовановић
16.10.1973.
Инж.
информатике
Торак;
С. Марковића 6.
27
Иштван Денеш
21.02.1966.
земљорадник
Нови Итебеј;
Сутјеска 64.
28
Драган Михић
16.09.1989.
електротехничар
Банатско Карађорђево;
Илије Прерадовића 34.
29
Маја Ердељи
02.05.1977.
Хемијски
техничар
Житиште;
Вука Карађића 12.
30
Габријела Околишан
Лелеа
06.08.1976.
Економски
техничар
Торак;
Х.К.Кришан 67.
31
Александар Туцић
16.12.1972.
Грађевински
техничар
хидроградње
Житиште
Ђуре Јакшића 27.
4. САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА - VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка- коалиција регистовних политичких странака--група
грађана)
подноси Изборној комисији Општине Житиште Изборну листу
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG -PÁSZTOR ISTVÁN
(назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен)
за избор одборника у Скупштину општине Житиште.
Ред.
број
1
Име и презиме
Јанош Добаи
Датум
рођења
11.05.1952.
Занимање
Дипл. Правник
Пребивалиште и адреса
становања
Торда,
Дожа Ђерђа 71
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
8
2
Јене Лазар
05.07.1955.
Службеник
Торда,
Ж. Зрењанина 14
3
Јасмина Марчета
10.05.1989.
Тех. Архитектуре
Банатски Двор,
И.Л.Рибара 58
4
Јожеф Чордаш
18.03.1975.
Аутомеханичар
Нови Итебеј,
Кап. Киш Ференца 53
5
Золтан Сарка
11.10.1965.
Возач
Хетин,
Народног Фронта 44
6
Адриен Рожи
14.07.1985.
Службеник
Торда,
Петефи Шандора 36
7
Роберт Кочиш
09.04.1969.
Службеник
Торда,
Ади Ендреа 15
8
Нандор Поша
12.03.1973.
Радник
Торда,
Маршала Тита 61
9
Ерика Детки-Ковач
27.12.1970.
Тех. Архитектуре
Торда,
Ж. Зрењанина 28
10
Атила Патаи
26.04.1978.
РТВ. Техничар
Нови Итебеј,
М. Тита 127
11
Јанош Дани
07.04.1960.
Предузетник
Торда,
Ади Ендреа 50
12
Данијела Гут
19.08.1969.
Радник
Бан. Двор,
И.Л. Рибара 5
13
Нандор Чеке
26.05.1970.
Земљорадник
Торда,
Петефи Шандора 45
14
Ото Јожа
04.07.1993.
Ученик
Хетин,
Ж. Зрењанина 8
15
Естер Рожи
19.06.1972.
Домаћица
Торда,
Ади Ендреа 36
16
Иштван Хорват
29.10.1953.
Пензионер
Срп. Итебеј,
Ж.Зрењанина 33
17
Золтан Рац
06.06.1980.
Електричар
Торда,
Кошут Лајоша 76
18
Ирен Средојев
10.11.1969.
Домаћица
Торда,
Ади Ендреа 35
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
9
19
Шандор Њергеш
29.04.1947.
Пензионер
Бан. Двор,
М. Тита 43
20
Нандор Чеки
21.03.1981.
Радник
Нови Итебеј,
И.Л. Рибара 73
21
Валериа Секула
05.12.1975.
Домаћица
Хетин,
Ослободилачка 2
22
Едвин Барна
07.03.1984.
Радник
Торда,
4. Октобра 33
23
Еде Дворак
07.08.1970.
Агроном
Торда,
Петефи Шандора 43
24
Моника Буђи
01.01.1983.
Васпитачица
Торда,
Ади Ендреа 12
25
Роберт Рафа
16.12.1971.
Земљорадник
Хетин,
Змај Јовина 21
26
Чаба Ваштаг
30.10.1985.
Економиста
менаџмента
Торда,
М. Тита 29
27
Клаудиа Бачик
15.11.1989.
Домаћица
Бан. Двор,
Серво Михаља 9
28
Шандор Леринц
20.12.1958.
Предузетник
Торда,
Кошут Лајоша 49
29
Ева Варга
05.05.1964.
Домаћица
Нови Итебеј,
М. Тита 119
30
Хајналка Барна
19.09.1972.
Радник
Хетин,
Народног Фронта 30
31
Иштван Ковач
30.05.1957.
Пољопривредник
Торда,
Ади Ендреа 71
5. Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије
(ПУПС), Јединствена Србија (ЈС)
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка- коалиција регистовних политичких
странака-група грађана)
подноси Изборној комисији Општине Житиште Изборну листу
ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка Партија Србије (СПС), Партија уједињених
пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС)
(назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен)
за избор одборника у Скупштину општине Житиште
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
Ред.
број
Име и презиме
Датум
рођења
Занимање
страна
10
Пребивалиште и адреса
становања
1
Предраг Амижић
05.09.1960.
Правни тех.
Житиште,
Цара Душана 3, 3/1
2
Светлана Бабић
26.05.1978.
Мр
педагош.наука
Житиште,
Здравка Челара 37
3
Далибор Голубовић
02.05.1981.
Предузетник
Житиште,
Железничка 9
4
Душан Милићев
09.04.1949.
Правник
Житиште,
Железничка 9
5
Дијана Костић
06.01.1980.
Дипл. инж. маш.
Торак,
Угрин Живе 84
6
Зоран Касаловић
15.06.1967.
Дипл.
економиста
Житиште,
Цара Душана 9
7
Борис Ћургуз
17.07.1976.
Радник
Житиште,
Вука Караџића 28
8
Ирена Ристић
26.09.1948.
Пензионер
Међа,
М. Стојановића 53
9
Мићо Прибишић
06.03.1977.
Сп.ст.инж.маш.
Р. Тополовац,
М. Симића 57
10
Јован Мандић
01.08.1977.
Проф. техничког
Житиште,
Здравка Челара 2
11
Гордана Гаврић
24.05.1987.
Студент
Р. Тополовац,
Војвођанска 21
12
Душан Кузман
20.08.1950.
Дипл. правник
Житиште,
Здравка Челара 12
13
Бошко Новаковић
20.02.1949.
Возач-пензионер
Б.Вишњићево,
10.октобра 4
14
Адријана Зорић
04.03.1980.
Дипл.
економиста
Житиште,
Н. Тесла 7
15
Милан Ђукић
05.06.1952.
ССС гимназија
Б. Карађорђево,
Ђ. Јакшића 34
16
Мирко Голубовић
20.09.1976.
Радник
Житиште,
Железничка 9
17
Снежана Јаворина
28.10.1973.
Реф. малопродаје
Б. Карађорђево,
Ђ. Јакшића 46
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
11
18
Михајло Грујић
06.01.1958.
Радник ПТТ
Хетин,
Б. Кидрича 81
19
Драгослав Пувача
23.08.1964.
Радник
Честерег,
П. Шкундрића 96
20
Мирјана Вуковић
26.10.1958.
Књиговођа
Б. Двор,
С. Шолаје 8
21
Горан Маринков
10.03.1989.
Радник
С. Итебеј,
В. Степе 8
22
Вирђинел Петровић
20.05.1968.
Грађевински тех.
Торак,
Хорија К. и К. 4
23
Јагода Арсенов
02.01.1980.
Домаћица
С. Итебеј,
П. Драпшина 16
24
Здравко Буквић
29.11.1953.
Пољопривредни
тех.
Б. Карађорђево,
О. Јануш. 37
25
Душан Богић
09.05.1954.
Хемијски тех.
Честерег,
М. Тита 55
26
Илона Милошев
10.08.1948.
Пензионер
С. Итебеј,
Ј. Продановића 64
27
Мирко Њагрић
16.04.1984.
Радник
обезбеђења
Б. Двор,
И. Л. Рибара 26
28
Михаљ Вираг
24.05.1945.
Пензионер
С. Итебеј,
Ј. Продановића 100
29
Милка Исаиловић
15.02.1949.
Пензионер
Житиште,
Ђ. Јакшића 3
30
Зоран Живковић
10.01.1957.
Радник
Р. Тополовац,
Св. В. О. 30
31
Драган Ћорић
30.03.1952.
Наставник
Р.Тополовац,
М.Симића 31
6. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка- коалиција регистовних политичких
странака-група грађана)
подноси Изборној комисији Општине Житиште Изборну листу
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА
(назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен)
за избор одборника у Скупштину општине Житиште
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
Ред.
број
Име и презиме
Датум
рођења
Занимање
страна
12
Пребивалиште и адреса
становања
1
Владо Ковачевић
15.05.1970.
Саобраћајни тех.
Честерег,
Шошина 111.
2
Ново Зубац
01.01.1957.
Пољопривредник
Р. Тополовац,
Војвођанска 2.
3
Кристина Чикош
Рапајић
09.06.1974.
Књижничар
Б. Двор,
Вука Караџића бб
4
Душко Ћургуз
15.07.1962.
ВКВ бравар
Житиште,
Бегејски кеј 32.
5
Милан Драгаш
19.09.1958.
трговац
Б. Карађорђево,
О. Јањушевића 103.
6
Зоранка Влатковић
28.03.1971.
Лекар педијатар
С. Итебеј,
Ј. Продановића 13
7
Марин Кнежевић
24.12.1967.
дипл.инж.пољопривреде
Честерег,
М. Стојановића 4.
8
Вукан Обрадовић
11.08.1979.
Професор информатике
Р. Тополовац,
Сутјеска 29.
9
Слободанка
Радојчић
06.10.1961.
дипл.инж. заштите биља
Честерег,
Шошина 78.
10
Саша Савић
20.11.1981.
дипл.инж. машинства
Житиште,
Цара Душана 1/8
11
Јово Симић
14.01.1950.
пензионер
Међа,
Првомајска 91.
12
Даница Дураковић
15.06.1988.
инж. информатике
Б. Карађорђево,
М. Радаковића 9.
13
Стеван Рајић
31.05.1968.
пољопривредник
С. Итебеј,
Ј. Продановића 32
14
Милош Деспот
12.03.1962.
Пољопривредник
Р. Тополовац,
Романијска 30.
15
Бојка Марковић
08.03.1966.
службеник
С. Итебеј,
Ј. Продановића 32
16
Бранислав
Степанов
22.05.1963.
Геодет
Житиште,
Банатска 42.
17
Мирослав Кесић
01.06.1965.
предузетник
Б: Двор,
Виноградарска 9.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
13
18
Адела Чикош
06.11.1991.
студент
Торак,
Ж. Зрењанина 5.
19
Пајо
Стојисављевић
05.10.1962.
радник
Б. Вишњићево,
Б. Глеђе 34.
20
Горан Гверић
10.06.1969.
ПТТ радник
Хетин,
М. Стојановића 17.
21
Милена Радаковић
20.06.1982.
Хемијски тех.
Честерег,
М. Стојановића 37.
22
Драгољуб
Мишкењин
04.06.1961.
радник
Торда,
К. Ференца 77.
23
Бранко Ковачевић
27.01.1962.
Приватни предузетник
Честерег,
Шошина 3.
24
Славица Ђекић
30.06.1963.
Трговац,
Б. Двор,
Барице 11.
25
Лука Гаврић
18.01.1954.
радник
Р. Тополовац,
Бегејска 26.
26
Милан Гостовић
25.09.1987.
Машин бравар
Б. Карађорђево,
1. Маја 11.
27
Биљана Мирчић
02.01.1972.
дактилограф
Житиште,
Ж. Зрењанина 30
28
Зоран Сандић
05.04.1970.
Инж. пољопривреде
Честерег,
М. Стојановића 38.
29
Илија Јурић
28.04.1986.
Дипл.инж. рударства
Р. Тополовац,
Сутјеска10.
30
Јулишка Рапајић
02.10.1957.
Радник
Б. Двор,
В. Караџића 31
31
Велибор Будинчић
27.10.1976.
Правник
Р. Тополовац,
М. Симића 21.
7. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка- коалиција регистовних политичких странака-група грађана)
подноси Изборној комисији Општине Житиште Изборну листу
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ
(назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен)
за избор одборника у Скупштину општине Житиште
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
Ред.
број
Име и презиме
Датум
рођења
Занимање
страна
14
Пребивалиште и адреса
становања
1
Горан Илић
05.09.1970.
Пољопривредник
Честерег,
М. Тита 41
2
Илија Кораћ
10.08.1962.
Бравар
Б.Карађорђево,
Партизанска 20
3
Драгана Пудар
25.08.1969.
Инжењер текстилне
технологије
Р.Тополовац,
Коњичка 20
4
Жарко Јокшић
31.08.1992.
Трговински
техничар
Р.Тополовац,
Романијска 40
5
Жељко Косановић
09.08.1964.
Радник
Житиште,
И. Л. Рибара 46
6
Мирјана Дајић
07.10.1968.
Домаћица
Н. Итебеј,
М.Тита 126
7
Лука Врховац
29.08.1946.
Пензионер
Житиште,
Ж. Зрењанина 23
8
Имре Варга
02.12.1958.
Возач
Н. Итебеј,
М.Тита 126
9
Бојана Тасић
14.11.1984.
Домаћица
Б.Карађорђево,
1. Маја 35
10
Макса Молдован
24.07.1937.
Пензионер
Житиште,
С. Марковића 29
11
Дејан Ђурић
09.11.1978.
Радник
Честерег,
Шошина 40
12
Јелена Стојић
12.04.1953.
Предузетник
С.Итебеј,
Трг слободе 13
13
Љубомир Пунгул
05.01.1982.
Радник
С. Итебеј,
Ж. Зрењанина 12
14
Божо Микић
09.03.1947.
Пензионер
Житиште,
Пупинова 26
15
Валентина Попи
10.09.1957.
Пензионер
Торак,
М. Тита 78
16
Божо Јањатовић
16.05.1961.
Радник
Б.Карађорђево,
С. Добровољаца 58
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
15
17
Сава Стојин
06.06.1958.
Радник
С. Итебеј,
Б. Радичевића 70
18
Зорка Грубић
22.01.1961.
Домаћица
Б.Карађорђево,
О. Јањушевића 20
19
Миладин Димитров
23.10.1956.
Возач
С. Итебеј,
П. Драпшина 30
20
Милан Стојановић
17.05.1965.
Радник
Б. Вишњићево,
Ж. Зрењанина 32
21
Бранка Илић
29.08.1949.
ПТТ техничар
саобраћајне службе
Честерег,
Шошина 44
22
Митар Будаћ
02.04.1936.
Пензионер
Житиште,
М. Стојановића 61
8. Коалиција Покренимо Житиште – Томислав Николић: Српска напредна странка,
Нова Србија
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка- коалиција регистовних политичких
странака-група грађана)
подноси Изборној комисији Општине Житиште Изборну листу
ПОКРЕНИМО Житиште – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска напредна странка, Нова
Србија)
(назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен)
за избор одборника у Скупштину општине Житиште
Ред.
број
Име и презиме
Датум
рођења
Занимање
Пребивалиште и
адреса становања
1
Митар Вучуревић
18.08.1964.
предузетник
Б.Двор,
Железничка 12
2
Драган Бијелић
01.07.1958.
дипл.историчар
Р.Тополовац,
Коњичка 20
3
Снежана
Вучуревић
27.03.1966.
проф. разредне наставе
Житиште,
Железничка 19
4
Богдан Кордић
05.01.1957.
радник
Б.Карађорђево,
С. добровољаца 34
5
Драган Рајлић
01.04.1961.
машински техничар
Честерег,
П.Шкундрића 52
6
Маја Раца
05.02.1990.
гимназија
Б.Карађорђево,
Личка 31
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
16
7
Војислав Симић
18.11.1972.
дипл.машински
инжењер
Међа,
Првомајска 87
8
Велемир Грубачки
16.12.1947.
наставник српског
језика
Житиште,
З.Челара 34
9
Нада Грозданић
06.03.1962.
пољопривредни
техничар
Међа,
Ж.Зрењанина 72
10
Трипо Нинковић
25.03.1950.
дипл. филозоф
Р.Тополовац,
Пољска 16
11
Драган Рапаић
23.09.1979.
електро техничар
Б.Двор,
П.Шандора 30
12
Линда Швелер
21.06.1988.
кв посластичар
Н.Итебеј,
И.Л.Рибара 82
13
Васо Прибичевић
01.01.1963.
инжењер машинства
Честерег,
Маршала Тита 75
14
Васа Живанов
16.02.1992.
машински техничар
С.Итебеј,
Ј.Продановића 43 А
15
Зорица Мркшић
15.08.1963.
домаћица
С.Итебеј,
Ј.Продановића 10
16
Марко Шујица
23.06.1987.
студент
Б.Карађорђево,
Партизанска 71
17
Драган Војиновић
28.07.1982.
радник обезбеђења
Честерег,
П.Шкундрића 34
18
Дијана Рајић
31.12.1993.
конобар
С.Итебеј,
Ж.Зрењанина 93
19
Маријан Батић
25.02.1981.
трговац
Житиште,
С.Марковића 22
20
Имре Чилег
22.06.1953.
кв возач-механичар
Н.Итебеј,
Маршала Тита 9
21
Ивана Панић
17.12.1987.
студент
Б.Двор,
И.Л.Рибара 66
22
Славко Мајкић
17.09.1960.
техничар
Честерег,
П.Шкундрића 78
23
Ђорђе Жужа
11.06.1976.
дипл.економиста
Р.Тополовац,
Коњичка 28
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
17
24
Светлана Докић
29.06.1987.
средња школа
Б.Карађорђево,
Личка 29
25
Јован Суботички
18.02.1952.
бродовођа
Б.Двор,
С.Ковачевића 34
26
Светозар Шкорић
19.03.1976.
ссс
Б.Карађорђево,
Партизанска 51
27
Марина Симић
29.10.1986.
домаћица
Међа,
Првомајска 91
28
Младен Новак
08.11.1990.
електро техничар
Житиште,
Банатска 35
29
Тодор Геца
14.08.1954.
дипл.економиста
Торак,
И.Л.Рибара 8
30
Десанка
Малешевић
05.10.1958.
наставник разредне
наставе
Житиште,
М.Стојановића 61
31
Сава Дајић
28.01.1951.
кв возач
Н.Итебеј,
И.Л.Рибара 149
9. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка- коалиција регистовних политичких
странака-група грађана)
подноси Изборној комисији Општине Житиште Изборну листу
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –РАСИМ ЉАЈИЋ
(назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен)
за избор одборника у Скупштину општине Житиште
Ред.
број
Име и презиме
Датум
рођења
Занимање
Пребивалиште и адреса
становања
1
Вукашин Томић
07.06.1966
Бравар
Равни Тополовац
Романијска 1
2
Његослав Ружић
27.07.1959
Службеник
Равни Тополовац
Миленка Симића 60
3
Јадранка Стелкић
02.08.1963
Економиста
Српски Итебеј
Војводе Путника 41
4
Марко Грбић
26.09.1959
Угоститељ
Житиште ,
Петра Шкундрића 21
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
18
5
Емил Раду
22.02.1967
Земљорадник
Равни Тополовац
Сутјеска 31
6
Гордана Дамјановић
03.01.1956
Економски
техничар
Житиште
Генерала Драпшина 40
7
Бранко Кордин
11.04.1982
Електричар
Житиште
Пупинова 33
8
Миле Стојков
13.03.1962
Бравар
Житиште
Иве Лоле Рибара 54
9
Љиљана Ружић
06.08.1965
Економски
техничар
Равни Тополовац
Миленка Симића 60
10
Милан Чубрило
18.12.1964
Бравар
Банатско Карађорђево
Цара Лазара 9
11
Милорад
Кошовљановић
19.04.1966
Приватни
предузетник
Равни Тополовац
Миленка Симовића 31
РС – АПВ
Општина Житиште
Број: I-013-4/2012-64
У Житишту, 24.04.2012.год.
(место)
(датум)
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
М.П.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Тоша Катић с.р.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
19
Obrazac SOŽ 17/2012
Na osnovu člana 26. Zakona o lokalnim izborima (''Službeni glasnik RS'', br. 129/2007, 34/2010 odluka US i 54/2011) i člana 47. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika (''Službeni glasnik RS'', broj
35/2000, 57/2003-odluka USRS, 72/2003-dr.zakon, 75/2003-ispr.dr.zakona, 18/2004, 101/2005-dr.zakon,
85/2005-dr.zakon, 28/2011-odluka US i 36/2011), Izborna Komisija Opštine Žitište, na sednici
24.04.2012.godine, donela je
REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE ZA IZBORE ZA
ODBORNIKE U SKUPŠTINU OPŠTINE ŽITIŠTE
06. maj 2012. godine
Utvrđuje se Zbirna izborna lista za izbore za odbornike u Skupštini Opštine Žitište, i to:
1. DEMOKRATSKA STRANKA
(naziv podnosioca izborne liste: registrovana politička stranka- koalicija registovnih političkih stranaka-grupa građana)
podnosi Izbornoj komisiji Opštine Žitište Izbornu listu
DEMOKRATSKA STRANKA– BORIS TADIĆ
(naziv izborne liste, sa imenom i prezimenom lica nosioca izborne liste ako je određen)
za izbor odbornika u Skupštinu opštine Žitište
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište i adresa
stanovanja
1
Dragan Milenković
24.04.1959.
Službenik
B. Karađorđevo,
Sol.Dobrovoljaca 21
2
Igor Salak
03.09.1980.
Dipl. Pravnik
Čestereg,
M.Tita 80 a
3
Kristina Šagi-Kukli
31.08.1980.
Profesorka biologije
Torda,
M.Tita 23
4
Filip Jonel
25.03.1968.
Strukovni vaspitač
VSS
Torak,
Bratstva i Jedinstva 103
5
Ljubinko Petković
18.03.1977.
Inžinjer procesnog
mašinstva
Žitište,
Đure Jakšića 29
6
Katinka Niković
13.03.1949.
penzionerka
Srpski Itebej,
Svetozara Markovića 5
7
Mikloš Kasa
13.04.1958.
VKV automehaničar
Banatski Dvor,
Železnička 13
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
20
8
Predrag Milić
24.01.1971.
automatičar
Žitište,
Železnička 13
9
Ljubica Belović
03.06.1972.
Medicinska sestra
Ravni Topolovac,
Vojvođanska 37
10
Šandor Heveši
17.08.1984.
Strukovni inžinjer
mašinstva
Novi Itebej,
M.Tita 64
11
Milan Pašić
13.03.1964.
nastavnik
Torak,
T.Vladimiresku 4
12
Isidora Grubišić
20.03.1988.
studentkinja
Čestereg,
M.Tita 92
13
Dragan Poznanović
25.07.1982.
Strukovni inžinjer
mašinstva
B.Karađorđevo,
Kralja Petra 1. 47
14
Novica Nedić
04.12.1983.
Profesor razredne
nastave
Žitište,
Slavka Rodića 17
15
Terez Vaš
30.11.1975.
Gerontološka sestra
Novi Itebej,
Petefi Šandor 56
16
Mitar Svorcan
08.03.1959.
poljoprivrednik
Banatski Dvor,
Save Kovačevića 11a
17
Zoran Veselinov
16.07.1963.
Profesor fizičkog
vaspitanja
Žitište,
Cara Dušana 9
18
Miljana Nikoli
16.04.1984.
studentkinja
Torak,
T.Vladimiresku 2
19
Veljko Vučković
02.03.1962.
poljoprivrednik
Međa,
Mire Popare 67
20
Andraš Borbelj
27.09.1958.
radnik
Hetin,
Zmaj Jovina 26
21
Đurđica Banč
22.08.1986.
ekonomista
B.Karađorđevo,
Sol.Dobrovoljaca 26
22
Berta Andraš - Bandi
23.01.1958.
Veterinarski tehničar
Srpski Itebej,
Vojvode Putnika 74
23
Mirča Dragoj
06.08.1947.
poljoprivrednik
Torak,
Bratstva i Jedinstva 26
24
Nataša Ćurguz
11.12.1987.
Inžinjer proizvodnog
menadžmenta
Žitište,
V.Karadžića 26
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
21
25
Milorad Milaković
20.02.1956.
službenik
Banatski Dvor,
Sime Šolaje 43
26
Milenko Čolić
16.03.1956.
Poljoprivredni
tehničar
Ravni Topolovac,
Trebinjska 18
27
Marina Katanić
06.11.1983.
Poljopriredni tehničar
Žitište,
Žarka Zrenjanina 57
28
Miladin Ignjatov
27.09.1985.
Diplomirani vaspitač
Srpski Itebej,
Branka Radičevića 5
29
Daniel Takarič
19.09.1984.
Muzički saradnik i
izvođač
Torda,
Doža Đerđa 78
30
Mara Samardžija
24.10.1962.
gerontodomaćica
Čestereg,
Maršala Tita 111
31
Petar Medić
30.07.1985.
Saobraćajni tehničar
B.Karađorđevo,
Lička 6
2. UJEDINЈENI REGIONI SRBIJE
(naziv podnosioca izborne liste: registrovana politička stranka- koalicija registovnih političkih stranaka-grupa građana)
podnosi Izbornoj komisiji Opštine Žitište Izbornu listu
UJEDINЈENI REGIONI SRBIJE – ALEKSANDAR MENG
(naziv izborne liste, sa imenom i prezimenom lica nosioca izborne liste ako je određen)
za izbor odbornika u Skupštinu opštine Žitište
Red.
broj
Ime i prezime
Datum rođenja
Zanimanje
Profesor
tehničkog
obrazovanja
Diplomirani
inženjer
informatike
Prebivalište i adresa
stanovanja
Žitište,
Cara Dušana 5/11
1
Aleksandar Meng
23.12.1973.
2
Dejan Melar
19.03.1984.
3
Branka Matić
20.06.1967.
Građevinski
tehničar
Banatsko Karađorđevo,
Bosanska 69
4
Zoran Vukelić
08.02.1968.
Radnik
Čestereg,
Petra Škundrića 75
5
Jon Sekošan
10.08.1947.
Doktor
medicine
Torak,
Bratstva Jedinstva 46
Banatski Dvor,
Ive Lole Ribara 2/a
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
22
6
Tatjana Jarić
13.07.1971.
Administrator
Ravni Topolovac,
Milenka Simića 50
7
Vladimir Stajković
12.02.1988.
Strukovni
terapeut
Međa,
29.Novembra 41
8
Branislav Zarin
25.11.1961.
Koreograf
Srpski Itebej,
Svetozara Markovića 92
9
Ljiljana Katić
11.04.1962.
Diplomirani
ekonomista
Žitište,
Ive Lole Ribara 40
10
Igor Ruža
25.06.1989.
Elektrotehničar
računara
Torda,
Košut Lajoša 75
11
Milan Krtinić
24.03.1968.
Preduzetnik
Banatsko Karađorđevo,
Bosanska 4
12
Marina Vukša
06.09.1986.
Ekonomista
Torak,
Bratstva Jednistva 30
13
Predrag Lučić
15.07.1966.
Poljoprivrednik
Banatski Dvor,
Železnička 2
14
Nenad Sič
15.07.1978.
Mašinski
inženjer
Žitište,
Vuka Karadžića 21
15
Jovanka Kovač
01.08.1987.
Maturant
gimnazije
Čestereg,
Šošina 74
16
Davor Grozdanović
07.10.1986.
Elektrotehničar
Žitište,
Železnička 7
17
Zoran Ivanić
11.05.1969.
Ugostiteljski
radnik
Banatsko Karađorđevo,
Đure Jakšića 13
18
Sonja Budić
04.02.1974.
Poljoprivrdni
tehničar
Hetin,
Oslobodilačka 21
19
Stanko Katić
20.06.1987.
Strukovni
ekonomista
Žitište,
Ive Lole Ribara 40
20
Milica Piljak
04.01.1968.
Trgovac
Torak,
Petru Albu bb
21
Neđo Pejić
03.01.1965.
Strugar
tehničar
Banatsko Višnjićnjvo,
10.Oktobra 27
22
Milica Živanov
05.02.1976.
Trgovac
Srpski Itebej,
Svetozara Markovića 9
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
23
23
Zoran Anović
05.02.1980.
Vodoinstalater
Srpski Itebej,
Đure Jakšića
24
Hajnalka Bačik
21.02.1965.
Domaćica
Torak,
Žarka Zrenjanina 102
25
Ranko Miljević
20.07.1957.
Mašinski
tehničar
Torak,
Trg Slobode 2
26
Žužana Ember
29.01.1966.
Farmaceutski
tehničar
Torda,
Žarka Zrenjanina 47
27
Jelenka Šimon
17.06.1954.
Domaćica
Novi Itebej,
Kiš Varoš 32
3. LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE
(naziv podnosioca izborne liste: registrovana politička stranka- koalicija registovnih političkih stranaka-grupa građana)
podnosi Izbornoj komisiji Opštine Žitište Izbornu listu
LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE - NENAD ČANAK
(naziv izborne liste, sa imenom i prezimenom lica nosioca izborne liste ako je određen)
za izbor odbornika u Skupštinu opštine Žitište
Red.
broj
Ime i prezime
Datum rođenja
Zanimanje
Prebivalište i adresa
stanovanja
1
Jelena Sij
09.12.0963.
Poljoprivredni
tehničar
Novi Itebej;
I.L.Ribara 68.
2
Slađana Kitaresku
01.03.0971.
matičarka
Torak;
Maršala Tita 34.
3
Predrag Arsić
22.05.1974.
vozač
Srpski Itebej;
S. Markovića 37.
4
Milan Novak
05.11.0966.
Privatni
preduzetnik
Žitište;
Nova ulica 34.
5
Svjetlana Marković
23.09.1968.
Dr vet.med.
Torak;
Koreolan Dobana 24.
6
Čaba Kiš
05.12.1973.
zemljoradnik
Hetin;
Kozaračka 27.
7
Živa Radosav
08.12.1956.
recepcioner
Međa;
Petra Drapšina 35.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
24
8
Smiljana Miškov Virag
10.08.1982.
Pravni tehničar
Srpski Itebej;
Jaše Prodanovića 96.
9
Viorel Gereu
17.07.1960.
zemljoradnik
Torak;
Koreolan Dobana 10.
10
Milovan Bekić
25.01.1967.
zemljoradnik
Čestereg;
Mladena Stojanovića 23.
11
Nada Grbić
15.02.1960.
Dipl.ekonomista
Žitište;
Mladena Stojanovića 6.
12
Bela Kiš
30.05.1970.
metalostrugar
Novi Itebej;
I.L.Ribara 15.
13
Dušan Puača
02.08.1959.
Saobraćajni
tehničar
Čestereg;
Maršala Tita 81.
14
Snežana Ursu
08.10.1964.
Tekstilni
tehničar
Torak;
I.L.Ribara 43.
15
Jonel Fluture
12.12.1952.
zemljoradnik
Torak;
Koreolan Dobana 7.
16
Stanko Vukašinović
25.03.1952.
penzioner
Hetin;
Narodnog Fronta 55.
17
Ivana Višković
12.07.1988.
Tehničar
hortikulture
Srpski Itebej;
Vojvode Putnika 65.
18
Dragan Anđelković
26.04.1974.
metalostrugar
Međa;
Teslina 42.
19
Borislav Đurić
15.01.1971.
Trgovinski
tehničar
Banatski Dvor;
Petefi Šandora 7.
20
Piroš Perki
21.04.1965.
domaćica
Novi Itebej;
Novo Naselje 7.
21
Milan Petrović
03.08.1988.
Student
ekonomije
Žitište;
Generala Drapšina 28.
22
Nikola Smiljanić
30.06.1957.
zemljoradnik
Banatsko Karađorđevo;
Svetosavska 42.
23
Ljiljana Babesku
19.08.1983.
Privatni
preduzetnik
Torak;
I.L.Ribara 91.
24
Jožef Kerekeš
21.07.1990.
student
Novi Itebej;
Sutjeska 31.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
25
25
Miomir Rajić
27.01.1981.
Mašinski
tehničar
Srpski Itebej;
Petra Drapšina 50/A.
26
Nataša Mili Jovanović
16.10.1973.
Inž. informatike
Torak;
S. Markovića 6.
27
Ištvan Deneš
21.02.1966.
zemljoradnik
Novi Itebej;
Sutjeska 64.
28
Dragan Mihić
16.09.1989.
elektrotehničar
Banatsko Karađorđevo;
Ilije Preradovića 34.
29
Maja Erdelji
02.05.1977.
Hemijski
tehničar
Žitište;
Vuka Karađića 12.
30
Gabrijela Okolišan Lelea
06.08.1976.
Ekonomski
tehničar
Torak;
H.K.Krišan 67.
16.12.1972.
Građevinski
tehničar
hidrogradnje
Žitište
Đure Jakšića 27.
31
Aleksandar Tucić
4. SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA-VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG
(naziv podnosioca izborne liste: registrovana politička stranka- koalicija registovnih političkih stranaka-grupa građana)
podnosi Izbornoj komisiji Opštine Žitište Izbornu listu
SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA - VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG
-- PÁSZTOR ISTVÁN
(naziv izborne liste, sa imenom i prezimenom lica nosioca izborne liste ako je određen)
za izbor odbornika u Skupštinu opštine Žitište.
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište i adresa
stanovanja
1
Janoš Dobai
11.05.1952.
Dipl. Pravnik
Torda,
Doža Đerđa 71
2
Jene Lazar
05.07.1955.
Službenik
Torda,
Ž. Zrenjanina 14
3
Jasmina Marčeta
10.05.1989.
Teh. Arhitekture
Banatski Dvor,
I.L.Ribara 58
4
Jožef Čordaš
18.03.1975.
Automehaničar
Novi Itebej,
Kap. Kiš Ferenca 53
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
26
5
Zoltan Sarka
11.10.1965.
Vozač
Hetin,
Narodnog Fronta 44
6
Adrien Roži
14.07.1985.
Službenik
Torda,
Petefi Šandora 36
7
Robert Kočiš
09.04.1969.
Službenik
Torda,
Adi Endrea 15
8
Nandor Poša
12.03.1973.
Radnik
Torda,
Maršala Tita 61
9
Erika Detki-Kovač
27.12.1970.
Teh. Arhitekture
Torda,
Ž. Zreњanina 28
10
Atila Patai
26.04.1978.
RTV. Tehničar
Novi Itebej,
M. Tita 127
11
Janoš Dani
07.04.1960.
Preduzetnik
Torda,
Adi Endrea 50
12
Danijela Gut
19.08.1969.
Radnik
Ban. Dvor,
I.L. Ribara 5
13
Nandor Čeke
26.05.1970.
Zemљoradnik
Torda,
Petefi Šandora 45
14
Oto Joža
04.07.1993.
Učenik
Hetin,
Ž. Zreњanina 8
15
Ester Roži
19.06.1972.
Domaćica
Torda,
Adi Endrea 36
16
Ištvan Horvat
29.10.1953.
Penzioner
Srp. Itebej,
Ž.Zrenjanina 33
17
Zoltan Rac
06.06.1980.
Električar
Torda,
Košut Lajoša 76
18
Iren Sredojev
10.11.1969.
Domaćica
Torda,
Adi Endrea 35
19
Šandor Njergeš
29.04.1947.
Penzioner
Ban. Dvor,
M. Tita 43
20
Nandor Čeki
21.03.1981.
Radnik
Novi Itebej,
I.L. Ribara 73
21
Valeria Sekula
05.12.1975.
Domaćica
Hetin,
Oslobodilačka 2
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
27
22
Edvin Barna
07.03.1984.
Radnik
Torda,
4. Oktobra 33
23
Ede Dvorak
07.08.1970.
Agronom
Torda,
Petefi Šandora 43
24
Monika Buđi
01.01.1983.
Vaspitačica
Torda,
Adi Endrea 12
25
Robert Rafa
16.12.1971.
Zemljoradnik
Hetin,
Zmaj Jovina 21
26
Čaba Vaštag
30.10.1985.
Ekonomista
menadžmenta
Torda,
M. Tita 29
27
Klaudia Bačik
15.11.1989.
Domaćica
Ban. Dvor,
Servo Mihalja 9
28
Šandor Lerinc
20.12.1958.
Preduzetnik
Torda,
Košut Lajoša 49
29
Eva Varga
05.05.1964.
Domaćica
Novi Itebej,
M. Tita 119
30
Hajnalka Barna
19.09.1972.
Radnik
Hetin,
Narodnog Fronta 30
31
Ištvan Kovač
30.05.1957.
Poljoprivrednik
Torda,
Adi Endrea 71
5. Socijalistička partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS), Jedinstvena
Srbija (JS)
(naziv podnosioca izborne liste: registrovana politička stranka- koalicija registovnih političkih stranaka-grupa građana)
podnosi Izbornoj komisiji Opštine Žitište Izbornu listu
''IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera Srbije
(PUPS), Jedinstvena Srbija (JS)''
(naziv izborne liste, sa imenom i prezimenom lica nosioca izborne liste ako je određen)
za izbor odbornika u Skupštinu opštine Žitište
Red.
broj
1
Ime i prezime
Predrag Amižić
Datum
rođenja
05.09.1960.
Zanimanje
Pravni teh.
Prebivalište i adresa
stanovanja
Žitište,
Cara Dušana 3, 3/1
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
28
2
Svetlana Babić
26.05.1978.
Mr pedagoš.nauka
Žitište,
Zdravka Čelara 37
3
Dalibor Golubović
02.05.1981.
Preduzetnik
Žitište,
Železnička 9
4
Dušan Milićev
09.04.1949.
Pravnik
Žitište,
Železnička 9
5
Dijana Kostić
06.01.1980.
Dipl. inž. maš.
Torak,
Ugrin Žive 84
6
Zoran Kasalović
15.06.1967.
Dipl. ekonomista
Žitište,
Cara Dušana 9
7
Boris Ćurguz
17.07.1976.
Radnik
Žitište,
Vuka Karadžića 28
8
Irena Ristić
26.09.1948.
Penzioner
Međa,
M. Stojanovića 53
9
Mićo Pribišić
06.03.1977.
Sp.st.inž.maš.
R. Topolovac,
M. Simića 57
10
Jovan Mandić
01.08.1977.
Prof. tehničkog
Žitište,
Zdravka Čelara 2
11
Gordana Gavrić
24.05.1987.
Student
R. Topolovac,
Vojvođanska 21
12
Dušan Kuzman
20.08.1950.
Dipl. pravnik
Žitište,
Zdravka Čelara 12
13
Boško Novaković
20.02.1949.
Vozač-penzioner
B.Višnjićevo,
10.oktobra 4
14
Adrijana Zorić
04.03.1980.
Dipl. ekonomista
Žitište,
N. Tesla 7
15
Milan Đukić
05.06.1952.
SSS gimnazija
B. Karađorđevo,
Đ. Jakšića 34
16
Mirko Golubović
20.09.1976.
Radnik
Žitište,
Železnička 9
17
Snežana Javorina
28.10.1973.
Ref. maloprodaje
B. Karađorđevo,
Đ. Jakšića 46
18
Mihajlo Grujić
06.01.1958.
Radnik PTT
Hetin,
B. Kidriča 81
19
Dragoslav Puvača
23.08.1964.
Radnik
Čestereg,
P. Škundrića 96
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
29
20
Mirjana Vuković
26.10.1958.
Knjigovođa
B. Dvor,
S. Šolaje 8
21
Goran Marinkov
10.03.1989.
Radnik
S. Itebej,
V. Stepe 8
22
Virđinel Petrović
20.05.1968.
Građevinski teh.
Torak,
Horija K. i K. 4
23
Jagoda Arsenov
02.01.1980.
Domaćica
S. Itebej,
P. Drapšina 16
24
Zdravko Bukvić
29.11.1953.
Poljoprivredni
teh.
B. Karađorđevo,
O. Januš. 37
25
Dušan Bogić
09.05.1954.
Hemijski teh.
Čestereg,
M. Tita 55
26
Ilona Milošev
10.08.1948.
Penzioner
S. Itebej,
J. Prodanovića 64
27
Mirko Njagrić
16.04.1984.
Radnik
obezbeđenja
B. Dvor,
I. L. Ribara 26
28
Mihalj Virag
24.05.1945.
Penzioner
S. Itebej,
J. Prodanovića 100
29
Milka Isailović
15.02.1949.
Penzioner
Žitište,
Đ. Jakšića 3
30
Zoran Živković
10.01.1957.
Radnik
R. Topolovac,
Sv. V. O. 30
31
Dragan Ćorić
30.03.1952.
Nastavnik
R.Topolovac,
M.Simića 31
6. DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE
(naziv podnosioca izborne liste: registrovana politička stranka- koalicija registovnih političkih stranaka-grupa građana)
podnosi Izbornoj komisiji Opštine Žitište Izbornu listu
DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – VOJISLAV KOŠTUNICA
(naziv izborne liste, sa imenom i prezimenom lica nosioca izborne liste ako je određen)
za izbor odbornika u Skupštinu opštine Žitište
Red.
broj
1
Ime i prezime
Vlado Kovačević
Datum
rođenja
15.05.1970.
Zanimanje
Saobraćajni teh.
Prebivalište i adresa
stanovanja
Čestereg,
Šošina 111.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
30
2
Novo Zubac
01.01.1957.
Poljoprivrednik
R. Topolovac,
Vojvođanska 2.
3
Kristina Čikoš Rapajić
09.06.1974.
Knjižničar
B. Dvor,
Vuka Karadžića bb
4
Duško Ćurguz
15.07.1962.
VKV bravar
Žitište,
Begejski kej 32.
5
Milan Dragaš
19.09.1958.
trgovac
B. Karađorđevo,
O. Janjuševića 103.
6
Zoranka Vlatković
28.03.1971.
Lekar pedijatar
S. Itebej,
J. Prodanovića 13
7
Marin Knežević
24.12.1967.
dipl.inž.poljoprivrede
Čestereg,
M. Stojanovića 4.
8
Vukan Obradović
11.08.1979.
Profesor informatike
R. Topolovac,
Sutjeska 29.
9
Slobodanka Radojčić
06.10.1961.
dipl.inž. zaštite bilja
Čestereg,
Šošina 78.
10
Saša Savić
20.11.1981.
dipl.inž. mašinstva
Žitište,
Cara Dušana 1/8
11
Jovo Simić
14.01.1950.
penzioner
Međa,
Prvomajska 91.
12
Danica Duraković
15.06.1988.
inž. informatike
B. Karađorđevo,
M. Radakovića 9.
13
Stevan Rajić
31.05.1968.
poljoprivrednik
S. Itebej,
J. Prodanovića 32
14
Miloš Despot
12.03.1962.
Poljoprivrednik
R. Topolovac,
Romanijska 30.
15
Bojka Marković
08.03.1966.
službenik
S. Itebej,
J. Prodanovića 32
16
Branislav Stepanov
22.05.1963.
Geodet
Žitište,
Banatska 42.
17
Miroslav Kesić
01.06.1965.
preduzetnik
B: Dvor,
Vinogradarska 9.
18
Adela Čikoš
06.11.1991.
student
Torak,
Ž. Zrenjanina 5.
19
Pajo Stojisavljević
05.10.1962.
radnik
B. Višnjićevo,
B. Gleđe 34.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
31
20
Goran Gverić
10.06.1969.
PTT radnik
Hetin,
M. Stojanovića 17.
21
Milena Radaković
20.06.1982.
Hemijski teh.
Čestereg,
M. Stojanovića 37.
22
Dragoljub Miškenjin
04.06.1961.
radnik
Torda,
K. Ferenca 77.
23
Branko Kovačević
27.01.1962.
Privatni preduzetnik
Čestereg,
Šošina 3.
24
Slavica Đekić
30.06.1963.
Trgovac,
B. Dvor,
Barice 11.
25
Luka Gavrić
18.01.1954.
radnik
R. Topolovac,
Begejska 26.
26
Milan Gostović
25.09.1987.
Mašin bravar
B. Karađorđevo,
1. Maja 11.
27
Biljana Mirčić
02.01.1972.
daktilograf
Žitište,
Ž. Zrenjanina 30
28
Zoran Sandić
05.04.1970.
Inž. poljoprivrede
Čestereg,
M. Stojanovića 38.
29
Ilija Jurić
28.04.1986.
Dipl.inž. rudarstva
R. Topolovac,
Sutjeska10.
30
Juliška Rapajić
02.10.1957.
Radnik
B. Dvor,
V. Karadžića 31
31
Velibor Budinčić
27.10.1976.
Pravnik
R. Topolovac,
M. Simića 21.
7. SRPSKA RADIKALNA STRANKA
(naziv podnosioca izborne liste: registrovana politička stranka- koalicija registovnih političkih stranaka-grupa građana)
podnosi Izbornoj komisiji Opštine Žitište Izbornu listu
SRPSKA RADIKALNA STRANKA – DR ALEKSANDAR MARTINOVIĆ
(naziv izborne liste, sa imenom i prezimenom lica nosioca izborne liste ako je određen)
za izbor odbornika u Skupštinu opštine Žitište
Red.
broj
1
Ime i prezime
Goran Ilić
Datum
rođenja
05.09.1970.
Zanimanje
Poljoprivrednik
Prebivalište i adresa
stanovanja
Čestereg,
M. Tita 41
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
32
2
Ilija Korać
10.08.1962.
Bravar
B.Karađorđevo,
Partizanska 20
3
Dragana Pudar
25.08.1969.
Inženjer tekstilne
tehnologije
R.Topolovac,
Konjička 20
4
Žarko Jokšić
31.08.1992.
Trgovinski tehničar
R.Topolovac,
Romanijska 40
5
Željko Kosanović
09.08.1964.
Radnik
Žitište,
I. L. Ribara 46
6
Mirjana Dajić
07.10.1968.
Domaćica
N. Itebej,
M.Tita 126
7
Luka Vrhovac
29.08.1946.
Penzioner
Žitište,
Ž. Zrenjanina 23
8
Imre Varga
02.12.1958.
Vozač
N. Itebej,
M.Tita 126
9
Bojana Tasić
14.11.1984.
Domaćica
B.Karađorđevo,
1. Maja 35
10
Maksa Moldovan
24.07.1937.
Penzioner
Žitište,
S. Markovića 29
11
Dejan Đurić
09.11.1978.
Radnik
Čestereg,
Šošina 40
12
Jelena Stojić
12.04.1953.
Preduzetnik
S.Itebej,
Trg slobode 13
13
Ljubomir Pungul
05.01.1982.
Radnik
S. Itebej,
Ž. Zrenjanina 12
14
Božo Mikić
09.03.1947.
Penzioner
Žitište,
Pupinova 26
15
Valentina Popi
10.09.1957.
Penzioner
Torak,
M. Tita 78
16
Božo Janjatović
16.05.1961.
Radnik
B.Karađorđevo,
S. Dobrovoljaca 58
17
Sava Stojin
06.06.1958.
Radnik
S. Itebej,
B. Radičevića 70
18
Zorka Grubić
22.01.1961.
Domaćica
B.Karađorđevo,
O. Janjuševića 20
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
33
19
Miladin Dimitrov
23.10.1956.
Vozač
S. Itebej,
P. Drapšina 30
20
Milan Stojanović
17.05.1965.
Radnik
B. Višnjićevo,
Ž. Zrenjanina 32
21
Branka Ilić
29.08.1949.
PTT tehničar
saobraćajne službe
Čestereg,
Šošina 44
22
Mitar Budać
02.04.1936.
Penzioner
Žitište,
M. Stojanovića 61
8. Koalicija Pokrenimo Žitište – Tomislav Nikolić: Srpska napredna stranka, Nova Srbija
(naziv podnosioca izborne liste: registrovana politička stranka- koalicija registovnih političkih stranaka-grupa građana)
podnosi Izbornoj komisiji Opštine Žitište Izbornu listu
POKRENIMO Žitište – TOMISLAV NIKOLIĆ (Srpska napredna stranka, Nova Srbija)
(naziv izborne liste, sa imenom i prezimenom lica nosioca izborne liste ako je određen)
za izbor odbornika u Skupštinu opštine Žitište
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište i
adresa stanovanja
1
Mitar Vučurević
18.08.1964.
preduzetnik
B.Dvor,
Železnička 12
2
Dragan Bijelić
01.07.1958.
dipl.istoričar
R.Topolovac,
Konjička 20
3
Snežana Vučurević
27.03.1966.
prof. razredne nastave
Žitište,
Železnička 19
4
Bogdan Kordić
05.01.1957.
radnik
B.Karađorđevo,
S. dobrovoljaca 34
5
Dragan Rajlić
01.04.1961.
mašinski tehničar
Čestereg,
P.Škundrića 52
6
Maja Raca
05.02.1990.
gimnazija
B.Karađorđevo,
Lička 31
7
Vojislav Simić
18.11.1972.
dipl.mašinski inženjer
Međa,
Prvomajska 87
8
Velemir Grubački
16.12.1947.
nastavnik srpskog jezika
Žitište,
Z.Čelara 34
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
34
9
Nada Grozdanić
06.03.1962.
poljoprivredni tehničar
Međa,
Ž.Zrenjanina 72
10
Tripo Ninković
25.03.1950.
dipl. filozof
R.Topolovac,
Poljska 16
11
Dragan Rapaić
23.09.1979.
elektro tehničar
B.Dvor,
P.Šandora 30
12
Linda Šveler
21.06.1988.
kv poslastičar
N.Itebej,
I.L.Ribara 82
13
Vaso Pribičević
01.01.1963.
inženjer mašinstva
Čestereg,
Maršala Tita 75
14
Vasa Živanov
16.02.1992.
mašinski tehničar
S.Itebej,
J.Prodanovića 43 A
15
Zorica Mrkšić
15.08.1963.
domaćica
S.Itebej,
J.Prodanovića 10
16
Marko Šujica
23.06.1987.
student
B.Karađorđevo,
Partizanska 71
17
Dragan Vojinović
28.07.1982.
radnik obezbeđenja
Čestereg,
P.Škundrića 34
18
Dijana Rajić
31.12.1993.
konobar
S.Itebej,
Ž.Zrenjanina 93
19
Marijan Batić
25.02.1981.
trgovac
Žitište,
S.Markovića 22
20
Imre Čileg
22.06.1953.
kv vozač-mehaničar
N.Itebej,
Maršala Tita 9
21
Ivana Panić
17.12.1987.
student
B.Dvor,
I.L.Ribara 66
22
Slavko Majkić
17.09.1960.
tehničar
Čestereg,
P.Škundrića 78
23
Đorđe Žuža
11.06.1976.
dipl.ekonomista
R.Topolovac,
Konjička 28
24
Svetlana Dokić
29.06.1987.
srednja škola
B.Karađorđevo,
Lička 29
25
Jovan Subotički
18.02.1952.
brodovođa
B.Dvor,
S.Kovačevića 34
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
35
26
Svetozar Škorić
19.03.1976.
sss
B.Karađorđevo,
Partizanska 51
27
Marina Simić
29.10.1986.
domaćica
Međa,
Prvomajska 91
28
Mladen Novak
08.11.1990.
elektro tehničar
Žitište,
Banatska 35
29
Todor Geca
14.08.1954.
dipl.ekonomista
Torak,
I.L.Ribara 8
30
Desanka Malešević
05.10.1958.
nastavnik razredne
nastave
Žitište,
M.Stojanovića 61
31
Sava Dajić
28.01.1951.
kv vozač
N.Itebej,
I.L.Ribara 149
9. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJE – RASIM LjAJIĆ
(naziv podnosioca izborne liste: registrovana politička stranka- koalicija registovnih političkih stranaka-grupa građana)
podnosi Izbornoj komisiji Opštine Žitište Izbornu listu
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJE – RASIM LjAJIĆ
(naziv izborne liste, sa imenom i prezimenom lica nosioca izborne liste ako je određen)
za izbor odbornika u Skupštinu opštine Žitište
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište i adresa
stanovanja
1
Vukašin Tomić
07.06.1966
Bravar
Ravni Topolovac
Romanijska 1
2
Njegoslav Ružić
27.07.1959
Službenik
Ravni Topolovac
Milenka Simića 60
3
Jadranka Stelkić
02.08.1963
Ekonomista
Srpski Itebej
Vojvode Putnika 41
4
Marko Grbić
26.09.1959
Ugostitelj
Žitište ,
Petra Škundrića 21
5
Emil Radu
22.02.1967
Zemljoradnik
Ravni Topolovac
Sutjeska 31
6
Gordana Damjanović
03.01.1956
Ekonomski
tehničar
Žitište
Generala Drapšina 40
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
36
7
Branko Kordin
11.04.1982
Električar
Žitište
Pupinova 33
8
Mile Stojkov
13.03.1962
Bravar
Žitište
Ive Lole Ribara 54
9
Ljiljana Ružić
06.08.1965
Ekonomski
tehničar
Ravni Topolovac
Milenka Simića 60
10
Milan Čubrilo
18.12.1964
Bravar
Banatsko Karađorđevo
Cara Lazara 9
11
Milorad Košovljanović
19.04.1966
Privatni
preduzetnik
Ravni Topolovac
Milenka Simovića 31
RS – APV
Opština Žitište
Broj: I-013-4/2012-64
U Žitištu, 24.04.2012.god.
(mesto)
(datum)
IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE ŽITIŠTE
M.P.
PREDSEDNIK KOMISIJE
Toša Katić s.r.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
37
Formular ACJ 17/2012
În baza articolului 26. al Legii privind alegerile locale (''Buletinul oficial al RS'' nr 129/2007,
34/2010 - hotărârea Cur
Constitu
e și 54/2011) şi al articolului 47. aliniatul 1. al Legii privind
alegerea consilierilor populari (''Buletinul oficial al RS'' numărul 57/2003 - hotărârea Cur
Constitu
e a Republicii Serbia, 72/2003 altă lege, 75/2003 corectarea altei legi, 18/2004, 101/2005altă lege, 85/2005- altă lege, 28/2011- hotărârea Cur
36/201135/00), Comisia
electorală a comunei Jitiște, la sesiunea care a avut loc de pe data de 24.04.2012, a adoptat
LISTA ELECTORALĂ PENTRU ALEGEREA CONSILIERILOR ÎN
ADUNAREA COMUNEI JITIȘTE
6 mai 2012
1. PARTIDUL DEMOCRAT
(Numele solicitantului listei electorale: partidul politic registrat - coali
- grup de cetă
Prezintă Comisiei electorale a comunei Jitiște Lista electorală
PARTIDUL DEMOCRAT – BORIS TADIĆ
(Numele listei electorale, cu prenumele și numele persoanei purtătorul liste electorale dacă este determinat)
pentru alegerea consilierilor Adunării comunale Jitiște
Nr.
Prenumele şi numele
Data
naşterii
Profesia
Domiciliul
1
Dragan Milenković
24.04.1959.
Oficiant
B. Karađorđevo,
Sol. Dobrovoljaca 21
2
Igor Salak
03.09.1980.
Jurist
Čestereg,
M.Tita 80 a
3
Kristina Šagi-Kukli
31.08.1980.
Profesoară de
biologie
Torda,
M.Tita 23
4
Ionel Filip
25.03.1968.
Educator
Torac,
Bratstva i Jedinstva 103
5
Ljubinko Petković
18.03.1977.
Inginer
Žitište,
Đure Jakšića 29
6
Katinka Niković
13.03.1949.
Pensionar
Srpski Itebej,
Svetozara Markovića 5
7
Mikloš Kasa
13.04.1958.
Meseriaș
Banatski Dvor,
Železnička 13
8
Predrag Milić
24.01.1971.
Meseriaș
Žitište,
Železnička 13
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
38
9
Ljubica Belović
03.06.1972.
Asistentă medicală
Ravni Topolovac,
Vojvođanska 37
10
Šandor Heveši
17.08.1984.
Inginer
Novi Itebej,
M.Tita 64
11
Milan Pašić
13.03.1964.
Învă ător
Torac,
T.Vladimirescu 4
12
Isidora Grubišić
20.03.1988.
Student
Čestereg,
M.Tita 92
13
Dragan Poznanović
25.07.1982.
Inginer
B.Karađorđevo,
Kralja Petra 1. 47
14
Novica Nedić
04.12.1983.
Învă ător
Žitište,
Slavka Rodića 17
15
Terez Vaš
30.11.1975.
Asistentă
gerontologică
Novi Itebej,
Petefi Šandor 56
16
Mitar Svorcan
08.03.1959.
Agricultor
Banatski Dvor,
Save Kovačevića 11a
17
Zoran Veselinov
16.07.1963.
Profesor de educa
fizică
Žitište,
Cara Dušana 9
18
Miljana Nicoli
16.04.1984.
Student
Torac,
T.Vladimirescu 2
19
Veljko Vučković
02.03.1962.
Agricultor
Međa,
Mire Popare 67
20
Andraš Borbelj
27.09.1958.
Muncitor
Hetin,
Zmaj Jovina 26
21
Đurđica Banč
22.08.1986.
Ekonomist
B.Karađorđevo,
Sol. Dobrovoljaca 26
22
Andraš Berta - Bandi
23.01.1958.
Şcoală medie
Srpski Itebej,
Vojvode Putnika 74
23
Mircea Drăgoi
06.08.1947.
Agricultor
Torac,
Bratstva i Jedinstva 26
24
Nataša Ćurguz
11.12.1987.
Inginer
Žitište,
V.Karadžića 26
25
Milorad Milaković
20.02.1956.
Oficiant
Banatski Dvor,
Sime Šolaje 43
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
39
26
Milenko Čolić
16.03.1956.
Şcoală medie
Ravni Topolovac,
Trebinjska 18
27
Marina Katanić
06.11.1983.
Şcoală medie
Žitište,
Žarka Zrenjanina 57
28
Miladin Ignjatov
27.09.1985.
Educator
Srpski Itebej,
Branka Radičevića 5
29
Daniel Takarič
19.09.1984.
Interpret muzical
Torda,
Doža Đerđa 78
30
Mara Samardžija
24.10.1962.
Îngrijitor
gerontologic
Čestereg,
Maršala Tita 111
31
Petar Medić
30.07.1985.
Şcoală medie
B.Karađorđevo,
Lička 6
2. REGIUNILE UNITE ALE SERBIEI
(Numele solicitantului listei electorale: partidul politic registrat - coali
lor politice registrate - grup de cetă
Prezintă Comisiei electorale a comunei Jitiște Lista electorală
REGIUNILE UNITE ALE SERBIEI– ALEKSANDAR MENG
(Numele listei electorale, cu prenumele și numele persoanei purtătorul liste electorale dacă este determinat)
pentru alegerea consilierilor Adunării comunale Jitiște
Nr.
Prenumele şi numele
Data naşterii
Profesia
Domiciliul
1
Aleksandar Meng
23.12.1973.
Profesor de
instruc
tehnică
Žitište,
Cara Dušana 5/11
2
Dejan Melar
19.03.1984.
Inginer
Banatski Dvor,
Ive Lole Ribara 2/a
3
Branka Matić
20.06.1967.
Şcoală medie
Banatsko Karađorđevo,
Bosanska 69
4
Zoran Vukelić
08.02.1968.
Muncitor
Čestereg,
Petra Škundrića 75
5
Ion Secoșan
10.08.1947.
Medic
Torac,
Bratstva Jedinstva 46
6
Tatjana Jarić
13.07.1971.
Administrator
Ravni Topolovac,
Milenka Simića 50
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
40
7
Vladimir Stajković
12.02.1988.
Şcoală medie
Međa,
29.Novembra 41
8
Branislav Zarin
25.11.1961.
Coreograf
Srpski Itebej,
Svetozara Markovića 92
9
Ljiljana Katić
11.04.1962.
Economist
Žitište,
Ive Lole Ribara 40
10
Igor Ruža
25.06.1989.
Şcoală medie
Torda,
Košut Lajoša 75
11
Milan Krtinić
24.03.1968.
Particular
Banatsko Karađorđevo,
Bosanska 4
12
Marina Vukša
06.09.1986.
Economist
Torac,
Bratstva Jednistva 30
13
Predrag Lučić
15.07.1966.
Agricultor
Banatski Dvor,
Železnička 2
14
Nenad Sič
15.07.1978.
Inginer
Žitište,
Vuka Karadžića 21
15
Jovanka Kovač
01.08.1987.
Şcoală medie
Čestereg,
Šošina 74
16
Davor Grozdanović
07.10.1987.
Şcoală medie
Žitište,
Železnička 7
17
Zoran Ivanić
11.05.1969.
Muncitor
Banatsko Karađorđevo,
Đure Jakšića 13
18
Sonja Budić
04.02.1974.
Şcoală medie
Hetin,
Oslobodilačka 21
19
Stanko Katić
20.06.1987.
Economist
Žitište,
Ive Lole Ribara 40
20
Milica Piljak
04.01.1968.
Comerciant
Torac,
Petru Albu bb
21
Neđo Pejić
03.01.1965.
Meseriaș
Banatsko Višnjićnjvo,
10.Oktobra 27
22
Milica Živanov
05.02.1976.
Vânzător
Srpski Itebej,
Svetozara Markovića 9
23
Zoran Anović
05.02.1980.
Meseriaș
Srpski Itebej,
Đure Jakšića
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
41
24
Hajnalka Bačik
21.02.1965.
Gospodină
Torac,
Žarka Zrenjanina 102
25
Ranko Miljević
20.07.1957.
Şcoală medie
Torac,
Trg Slobode 2
26
Žužana Ember
29.01.1966.
Şcoală medie
Torda,
Žarka Zrenjanina 47
27
Jelenka Šimon
17.06.1954.
Gospodină
Novi Itebej,
Kiš Varoš 32
3. LIGA SOCIAL-DEMOCRATĂ A VOIVODINEI
(Numele solicitantului listei electorale: partidul politic registrat - coali
- grup de cetă
Prezintă Comisiei electorale a comunei Jitiște Lista electorală
LIGA SOCIAL-DEMOCRATĂ A VOIVODINEI – NENAD ČANAK
(Numele listei electorale, cu prenumele și numele persoanei purtătorul liste electorale dacă este determinat)
pentru alegerea consilierilor Adunării comunale Jitiște
Nr.
Prenumele şi numele
Data naşterii
Profesia
Domiciliul
1
Jelena Sij
09.12.0963.
Şcoală medie
Novi Itebej;
I.L.Ribara 68.
2
Slađana Chitarescu
01.03.0971.
Şcoală medie
Torac;
Maršala Tita 34.
3
Predrag Arsić
22.05.1974.
Șofer
Srpski Itebej;
S. Markovića 37.
4
Milan Novak
05.11.0966.
Particular
Žitište;
Nova ulica 34.
5
Svjetlana Marković
23.09.1968.
Medic
veterinar
Torac;
Coreolan Doban 24.
6
Čaba Kiš
05.12.1973.
Agricultor
Hetin;
Kozaračka 27.
7
Živa Radosav
08.12.1956.
Recep
Međa;
Petra Drapšina 35.
8
Smiljana Miškov Virag
10.08.1982.
Şcoală medie
Srpski Itebej;
Jaše Prodanovića 96.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
42
9
Viorel Ghereu
17.07.1960.
Agricultor
Torac;
Coreolan Doban 10.
10
Milovan Bekić
25.01.1967.
Agricultor
Čestereg;
Mladena Stojanovića 23.
11
Nada Grbić
15.02.1960.
Economist
Žitište;
Mladena Stojanovića 6.
12
Bela Kiš
30.05.1970.
Meseriaș
Novi Itebej;
I.L.Ribara 15.
13
Dušan Puača
02.08.1959.
Şcoală medie
Čestereg;
Maršala Tita 81.
14
Snežana Ursu
08.10.1964.
Şcoală medie
Torac;
I.L.Ribara 43.
15
Ionel Fluture
12.12.1952.
Agricultor
Torac;
Coreolan Doban 7.
16
Stanko Vukašinović
25.03.1952.
Pensionar
Hetin;
Narodnog Fronta 55.
17
Ivana Višković
12.07.1988.
Şcoală medie
Srpski Itebej;
Vojvode Putnika 65.
18
Dragan Anđelković
26.04.1974.
Meseriaș
Međa;
Teslina 42.
19
Borislav Đurić
15.01.1971.
Şcoală medie
Banatski Dvor;
Petefi Šandora 7.
20
Piroš Perki
21.04.1965.
Gospodină
Novi Itebej;
Novo Naselje 7.
21
Milan Petrović
03.08.1988.
Student de
economie
Žitište;
Generala Drapšina 28.
22
Nikola Smiljanić
30.06.1957.
Agricultor
Banatsko Karađorđevo;
Svetosavska 42.
23
Ljiljana Babescu
19.08.1983.
Particular
Torac;
I.L.Ribara 91.
24
Jožef Kerekeš
21.07.1990.
Student
Novi Itebej;
Sutjeska 31.
25
Miomir Rajić
27.01.1981.
Şcoală medie
Srpski Itebej;
Petra Drapšina 50/a.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
43
26
Nataša Mili Jovanović
16.10.1973.
Inginer
Torac;
S. Markovića 6.
27
Ištvan Deneš
21.02.1966.
Agricultor
Novi Itebej;
Sutjeska 64.
28
Dragan Mihić
16.09.1989.
Şcoală medie
Banatsko Karađorđevo;
Ilije Preradovića 34.
29
Maja Erdelji
02.05.1977.
Şcoală medie
Žitište;
Vuka Karađića 12.
30
Gabriela Ocolișan Lelea
06.08.1976.
Şcoală medie
Torac;
H.C.Crișan 67.
31
Aleksandar Tucić
16.12.1972.
Şcoală medie
Žitište
Đure Jakšića 27.
4. UNIUNEA MAGHIARILOR VOIVODINENI - VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG
(Numele solicitantului listei electorale: partidul politic registrat - coali
- grup de cetă
Prezintă Comisiei electorale a comunei Jitiște Lista electorală
UNIUNEA MAGHIARILOR VOIVODINENI – VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG
- PÁSZTOR ISTVÁN
(Numele listei electorale, cu prenumele și numele persoanei purtătorul liste electorale dacă este determinat)
pentru alegerea consilierilor Adunării comunale Jitiște
Nr.
Prenumele şi numele
Data
naşterii
Profesia
Domiciliul
1
Janoš Dobai
11.05.1952.
Jurist
Torda,
Doža Đerđa 71/a
2
Jene Lazar
05.07.1955.
Oficiant
Torda,
Ž. Zrenjanina 14
3
Jasmina Marčeta
10.05.1989.
Școala medie
Banatski Dvor,
I.L.Ribara 58
4
Jožef Čordaš
18.03.1975.
Meseriaș
Novi Itebej,
Kap. Kiš Ferenca 53
5
Zoltan Sarka
11.10.1965.
Șofer
Hetin,
Narodnog Fronta 14
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
6
Adrien Roži
14.07.1985.
Oficiant
Torda,
Petefi Šandora 36
7
Robert Kočiš
09.04.1969.
Oficiant
Torda,
Adi Endrea 15
8
Nandor Poša
12.03.1973.
Muncitor
Torda,
Maršala Tita 61
9
Erika-Detki Kovač
27.12.1970.
Școala medie
Torda,
Ž. Zreњanina 28
10
Atila Patai
26.04.1978.
Meseriaș
Novi Itebej,
M. Tita 127
11
Janoš Dani
07.04.1960.
Particular
Torda,
Adi Endrea 50
12
Danijela Gut
19.08.1969.
Muncitor
Ban. Dvor,
I.L. Ribara 5
13
Nandor Čeke
26.05.1970.
Agricultor
Torda,
Petefi Šandora 45
14
Oto Joža
04.07.1993.
Elev
Hetin,
Ž. Zreњanina 8
15
Ester Roži
19.06.1972.
Casnică
Torda,
Adi Endrea 36
16
Ištvan Horvat
29.10.1953.
Pensionar
Srp. Itebej,
Ž.Zreњanina 33
17
Zoltan Rac
06.06.1980.
Meseriaș
Torda,
Košut Lajoša 76
18
Iren Sredojev
10.11.1969.
Casnică
Torda,
Adi Endrea 35
19
Šandor Njergeš
29.04.1947.
Pensionar
Ban. Dvor,
M. Tita 43
20
Nandor Čeki
21.03.1981.
Muncitor
Novi Itebej,
I.L. Ribara 73
21
Valeria Sekula
05.12.1975.
Casnică
Hetin,
Oslobodilačka 2
22
Edvin Barna
07.03.1984.
Muncitor
Torda,
4. Oktobra 33
44
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
45
23
Ede Dvorak
07.08.1970.
Agronom
Torda,
Petefi Šandora 43
24
Monika Buđi
01.01.1983.
Educatoare
Torda,
Adi Endrea 12
25
Robert Rafa
16.12.1971.
Agricultor
Hetin,
Zmaj Jovina 21
26
Čaba Vaštag
30.10.1985.
Economist
Torda,
M. Tita 29
27
Klaudia Bačik
15.11.1989.
Casnică
Ban. Dvor,
Servo Mihalja 9
28
Šandor Lerinc
20.12.1958.
Particular
Torda,
Košut Lajoša 49
29
Eva Varga
05.05.1964.
Casnică
Novi Itebej,
M. Tita 119
30
Hajnalka Barna
19.09.1972.
Muncitor
Hetin,
Narodnog Fronta 30
31
Ištvan Kovač
30.05.1957.
Agricultor
Torda,
Adi Endrea 71
5. Partidul socialist al Serbiei (PSS) – Partidul pensionarilor uniţi ai Serbiei (PPUS), Serbia
unită (SU)
(Numele solicitantului listei electorale: partidul politic registrat - coali
- grup de cetă
Prezintă Comisiei electorale a comunei Jitiște Lista electorală
IVICA DAČIĆ – Partidul socialist al Serbiei (PSS), Partidul pensionarilor uni
(PPUS), Serbia unită (SU)
erbiei
(Numele listei electorale, cu prenumele și numele persoanei purtătorul liste electorale dacă este determinat)
pentru alegerea consilierilor Adunării comunale Jitiște
Nr.
Prenumele şi numele
Data naşterii
1
Predrag Amižić
05.09.1960.
2
Svetlana Babić
26.05.1978.
Profesia
Domiciliul
Şcoală medie
Žitište,
Cara Dušana 3, 3/1
Magistru în
pedagogice
Žitište,
Zdravka Čelara 37
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
46
3
Dalibor Golubović
02.05.1981.
Particular
Žitište,
Železnička 9
4
Dušan Milićev
09.04.1949.
Jurist
Žitište,
Železnička 9
5
Dijana Kostić
06.01.1980.
Inginer
Torac,
Ugrin Žive 84
6
Zoran Kasalović
15.06.1967.
Economist
Žitište,
Cara Dušana 9
7
Boris Ćurguz
17.07.1976.
Muncitor
Žitište,
Vuka Karadžića 28
8
Irena Ristić
26.09.1948.
Pensionar
Međa,
M. Stojanovića 53
9
Mićo Pribišić
06.03.1977.
Inginer
R. Topolovac,
M. Simića 57
10
Jovan Mandić
01.08.1977.
Profesor
Žitište,
Zdravka Čelara 2
11
Gordana Gavrić
24.05.1987.
Student
R. Topolovac,
Vojvođanska 21
12
Dušan Kuzman
20.08.1950.
Jurist
Žitište,
Zdravka Čelara 12
13
Boško Novaković
20.02.1949.
Pensionar
B.Višnjićevo,
10.oktobra 4
14
Adrijana Zorić
04.03.1980.
Economist
Žitište,
N. Tesla 7
15
Milan Đukić
05.06.1952.
Şcoală medie
B. Karađorđevo,
Đ. Jakšića 34
16
Mirko Golubović
20.09.1976.
Muncitor
Žitište,
Železnička 9
17
Snežana Javorina
28.10.1973.
Muncitor
B. Karađorđevo,
Đ. Jakšića 46
18
Mihajlo Grujić
06.01.1958.
Muncitor
Hetin,
B. Kidriča 81
19
Dragoslav Puvača
23.08.1964.
Muncitor
Čestereg,
P. Škundrića 96
20
Mirjana Vuković
26.10.1958.
Şcoală medie
B. Dvor,
S. Šolaje 8
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
47
21
Goran Marinkov
10.03.1989.
Muncitor
S. Itebej,
V. Stepe 8
22
Virginel Petrovici
20.05.1968.
Şcoală medie
Torac,
Horija K. i K. 4
23
Jagoda Arsenov
02.01.1980.
Gospodină
S. Itebej,
P. Drapšina 16
24
Zdravko Bukvić
29.11.1953.
Şcoală medie
B. Karađorđevo,
O. Januš. 37
25
Dušan Bogić
09.05.1954.
Şcoală medie
Čestereg,
M. Tita 55
26
Ilona Milošev
10.08.1948.
Pensionar
S. Itebej,
J. Prodanovića 64
27
Mirko Njagrić
16.04.1984.
Muncitor
B. Dvor,
I. L. Ribara 26
28
Mihalj Virag
24.05.1945.
Pensionar
S. Itebej,
J. Prodanovića 100
29
Milka Isailović
15.02.1949.
Pensionar
Žitište,
Đ. Jakšića 3
30
Zoran Živković
10.01.1957.
Muncitor
R. Topolovac,
Sv. V. O. 30
31
Dragan Ćorić
30.03.1952.
Învă ător
R.Topolovac,
M.Simića 31
6. PARTIDUL DEMOCRAT AL SERBIEI
(Numele solicitantului listei electorale: partidul politic registrat - coali
- grup de cetă eni)
Prezintă Comisiei electorale a comunei Jitiște Lista electorală
PARTIDUL DEMOCRAT AL SERBIEI – VOJISLAV KOŠTUNICA
(Numele listei electorale, cu prenumele și numele persoanei purtătorul liste electorale dacă este determinat)
pentru alegerea consilierilor Adunării comunale Jitiște
Nr.
Prenumele şi numele
1
Vlado Kovačević
15.05.1970.
Şcoală medie
Čestereg,
Šošina 111.
2
Novo Zubac
01.01.1957.
Agricultor
R. Topolovac,
Vojvođanska 2.
Data naşterii
Profesia
Domiciliul
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
48
3
Kristina Čikoš Rapajić
09.06.1974.
Şcoală medie
B. Dvor,
Vuka Karadžića bb
4
Duško Ćurguz
15.07.1962.
Meseriaș
Žitište,
Begejski kej 32.
5
Milan Dragaš
19.09.1958.
Comerciant
B. Karađorđevo,
O. Janjuševića 103.
6
Zoranka Vlatković
28.03.1971.
Medic pediatru
S. Itebej,
J. Prodanovića 13
7
Marin Knežević
24.12.1967.
Inginer
Čestereg,
M. Stojanovića 4.
8
Vukan Obradović
11.08.1979.
Profesor de
informatică
R. Topolovac,
Sutjeska 29.
9
Slobodanka Radojčić
06.10.1961.
Inginer
Čestereg,
Šošina 78.
10
Saša Savić
20.11.1981.
Inginer
Žitište,
Cara Dušana 1/8
11
Jovo Simić
14.01.1950.
Pensionar
Međa,
Prvomajska 91.
12
Danica Duraković
15.06.1988.
Inginer
B. Karađorđevo,
M. Radakovića 9.
13
Stevan Rajić
31.05.1968.
Agricultor
S. Itebej,
J. Prodanovića 32
14
Miloš Despot
12.03.1962.
Agricultor
R. Topolovac,
Romanijska 30.
15
Bojka Marković
08.03.1966.
Oficinant
S. Itebej,
J. Prodanovića 32
16
Branislav Stepanov
22.05.1963.
Școala medie
Žitište,
Banatska 42.
17
Miroslav Kesić
01.06.1965.
Particular
B: Dvor,
Vinogradarska 9.
18
Adela Čikoš
06.11.1991.
Student
Torac,
Ž. Zrenjanina 5.
19
Pajo Stojisavljević
05.10.1962.
Muncitor
B. Višnjićevo,
B. Gleđe 34.
20
Goran Gverić
10.06.1969.
Muncitor
Hetin,
M. Stojanovića 17.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
49
21
Milena Radaković
20.06.1982.
Şcoală medie
Čestereg,
M. Stojanovića 37.
22
Dragoljub Miškenjin
04.06.1961.
Muncitor
Torda,
K. Ferenca 77.
23
Branko Kovačević
27.01.1962.
Particular
Čestereg,
Šošina 3.
24
Slavica Đekić
30.06.1963.
Comerciant
B. Dvor,
Barice 11.
25
Luka Gavrić
18.01.1954.
Muncitor
R. Topolovac,
Begejska 26.
26
Milan Gostović
25.09.1987.
Meseriaș
B. Karađorđevo,
1. Maja 11.
27
Biljana Mirčić
02.01.1972.
Dactilograf
Žitište,
Ž. Zrenjaninia 30
28
Zoran Sandić
05.04.1970.
Inginer
Čestereg,
M. Stojanovića 38.
29
Ilija Jurić
28.04.1986.
Inginer
R. Topolovac,
Sutjeska10.
30
Juliška Rapajić
02.10.1957.
Muncitor
B. Dvor,
V. Karadžića 31
31
Velibor Budinčić
27.10.1976.
Jurist
R. Topolovac,
M. Simića 21.
7. PARTIDUL RADICAL SÂRB
(Numele solicitantului listei electorale: partidul politic registrat - coali
- grup de cetă
Prezintă Comisiei electorale a comunei Jitiște Lista electorală
PARTIDUL RADICAL SÂRB – DR ALEKSANDAR MARTINOVIĆ
(Numele listei electorale, cu prenumele și numele persoanei purtătorul liste electorale dacă este determinat)
pentru alegerea consilierilor Adunării comunale Jitiște
Nr.
Prenumele şi numele
Data
naşterii
Profesia
Domiciliul
1
Goran Ilić
05.09.1970.
Agricultor
Čestereg,
M. Tita 41
2
Ilija Korać
10.08.1962.
Meseriaș
B.Karađorđevo,
Partizanska 20
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
50
3
Dragana Pudar
25.08.1969.
Inginer
R.Topolovac,
Konjička 20
4
Žarko Jokšić
31.08.1992.
Școala medie
R.Topolovac,
Romanijska 40
5
Željko Kosanović
09.08.1964.
Muncitor
Žitište,
I. L. Ribara 46
6
Mirjana Dajić
07.10.1968.
Casnică
N. Itebej,
M.Tita 126
7
Luka Vrhovac
29.08.1946.
Pensionar
Žitište,
Ž. Zrenjanina 23
8
Imre Varga
02.12.1958.
Șofer
N. Itebej,
M.Tita 126
9
Bojana Tasić
14.11.1984.
Casnică
B.Karađorđevo,
1. Maja 35
10
Maksa Moldovan
24.07.1937.
Pensionar
Žitište,
S. Markovića 29
11
Dejan Đurić
09.11.1978.
Muncitor
Čestereg,
Šošina 40
12
Jelena Stojić
12.04.1953.
Particular
S.Itebej,
Trg slobode 13
13
Ljubomir Pungul
05.01.1982.
Muncitor
S. Itebej,
Ž. Zrenjanina 12
14
Božo Mikić
09.03.1947.
Pensionar
Žitište,
Pupinova 26
15
Valentina Popi
10.09.1957.
Pensionar
Torac,
M. Tita 78
16
Božo Janjatović
16.05.1961.
Muncitor
B.Karađorđevo,
S. Dobrovoljaca 58
17
Sava Stojin
06.06.1958.
Muncitor
S. Itebej,
B. Radičevića 70
18
Zorka Grubić
22.01.1961.
Casnică
B. Karađorđevo,
O. Janjuševića 20
19
Miladin Dimitrov
23.10.1956.
Șofer
S. Itebej,
P. Drapšina 30
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
51
20
Milan Stojanović
17.05.1965.
Muncitor
B. Višnjićevo,
Ž. Zrenjanina 32
21
Branka Ilić
29.08.1949.
Școala medie
Čestereg,
Šošina 44
22
Mitar Budać
02.04.1936.
Pensionar
Žitište,
M. Stojanovića 61
8. Coali
Serbie
Să punem în mișcare Jitiște–Tomislav Nikolić: Partidul progresist sârb, Noua
(Numele solicitantului listei electorale: partidul politic registrat - coali
- grup de cetă
Prezintă Comisiei electorale a comunei Jitiște Lista electorală
SĂ PUNEM ÎN MIȘCARE Jitiște – TOMISLAV NIKOLIĆ (Partidul progresist sârb, Noua
Serbie)
(Numele listei electorale, cu prenumele și numele persoanei purtătorul liste electorale dacă este determinat)
pentru alegerea consilierilor Adunării comunale Jitiște
Nr.
Prenumele şi
numele
Data
naşterii
Profesia
Domiciliul
1
Mitar Vučurević
18.08.1964.
Particular
B. Dvor,
Železnička 12
2
Dragan Bijelić
01.07.1958.
Istorician
R.Topolovac,
Konjička20
3
Snežana Vučurević
27.03.1966.
Învă ător
Žitište,
Železnička 19
4
Bogdan Kordić
05.01.1957.
Muncitor
B.Karađorđevo,
S. dobrovoljaca 34
5
Dragan Rajlić
01.04.1961.
Școala medie
Čestereg,
P.Škundrića 52
6
Maja Raca
05.02.1990.
Liceu
B.Karađorđevo,
Lička 31
7
Vojislav Simić
18.11.1972.
Inginer
Međa,
Prvomajska 87
8
Velemir Grubački
16.12.1947.
Profesor de limba sârbă
Žitište,
Z.Čelara 34
9
Nada Grozdanić
06.03.1062.
Școala medie
Međa,
Ž.Zrenjanina 72
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
52
10
Tripo Ninković
25.03.1950.
Filozof
R.Topolovac,
Poljska 16
11
Dragan Rapaić
23.09.1979.
Școala medie
B.Dvor,
P.Šandora 30
12
Linda Šveler
21.06.1988.
Meseriaș
N.Itebej,
I.L.Ribara 82
13
Vaso Pribičević
01.01.1963.
Inginer
Čestereg,
Maršala Tita 75
14
Vasa Živanov
16.02.1992.
Școala medie
S.Itebej,
J.Prodanovića 43 A
15
Zorica Mrkšić
15.08.1963.
Casnică
S.Itebej,
J.Prodanovića 10
16
Marko Šujica
23.06.1987.
Student
B.Karađorđevo,
Partizanska 71
17
Dragan Vojinović
28.07.1982.
Muncitor
Čestereg,
P.Škundrića 34
18
Dijana Rajić
31.12.1993.
Ospătar
S.Itebej,
Ž.Zrenjanina 93
19
Marijan Batić
25.02.1981.
Comerciant
Žitište,
S.Markovića 22
20
Imre Čileg
22.06.1953.
Șofer
N.Itebej,
Maršala Tita 9
21
Ivana Panić
17.12.1987.
Student
B.Dvor,
I.L.Ribara 66
22
Slavko Majkić
17.09.1960.
Școala medie
Čestereg,
P.Škundrića 78
23
Đorđe Žuža
11.06.1976.
Economist
R.Topolovac,
Konjička 28
24
Svetlana Dokić
29.06.1987.
Școala medie
B.Karađorđevo,
Lička 29
25
Jovan Subotički
18.02.1952.
Muncitor
B.Dvor,
S.Kovačevića 34
26
Svetozar Škorić
19.03.1976.
Școala medie
B.Karađorđevo,
Partizanska 51
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
53
27
Marina Simić
29.10.1986.
Casnică
Međa,
Prvomajska 91
28
Mladen Novak
08.11.1990.
Școala medie
Žitište,
Banatska 35
29
Todor Ghe a
14.08.1954.
Economist
Torac,
I.L.Ribara 8
30
Desanka Malešević
05.10.1958.
Învă ător
Žitište,
M.Stojanovića 61
31
Sava Dajić
28.01.1951.
Șofer
N.Itebej,
I.L.Ribara 149
9. PARTIDUL SOCIAL- DEMOCRAT AL SERBIEI
(Numele solicitantului listei electorale: partidul politic registrat - coali
- grup de cetă
Prezintă Comisiei electorale a comunei Jitiște Lista electorală
PARTIDUL SOCIAL- DEMOCRAT AL SERBIEI –RASIM LJAJIĆ
(Numele listei electorale, cu prenumele și numele persoanei purtătorul liste electorale dacă este determinat)
pentru alegerea consilierilor Adunării comunale Jitiște
Nr.
Prenumele şi numele
Data naşterii
Profesia
Domiciliul
1
Vukašin Tomić
07.06.1966
Meseriaș
Ravni Topolovac
Romanijska 1
2
Njegoslav Ružić
27.07.1959
Oficiant
Ravni Topolovac
Milenka Simića 60
3
Jadranka Stelkić
02.08.1963
Economist
Srpski Itebej
Vojvode Putnika 41
4
Marko Grbić
26.09.1959
Ospătar
Žitište
Petra Škundrića 21
5
Emil Radu
22.02.1967
Agricultor
Ravni Topolovac
Sutjeska 31
6
Gordana Damjanović
03.01.1956
Școala medie
Žitište
Generala Drapšina 40
7
Branko Kordin
11.04.1982
Meseriaș
Žitište
Pupinova 33
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
54
8
Mile Stojkov
13.03.1962
Meseriaș
Žitište
Ive Lole Ribara 54
9
Ljiljana Ružić
06.08.1965
Școala medie
Ravni Topolovac
Milenka Simića 60
10
Milan Čubrilo
18.12.1964
Meseriaș
Banatsko Karađorđevo
Cara Lazara 9
11
Milorad Košovljanović
19.04.1966
Particular
Ravni Topolovac
Milenka Simića 31
RS – PAV
Comuna Jitiște
Numărul: I-013-4/2012-64
În Jitiște, 24.04.2012.
COMISIA ELECTORALĂ A COMUNEI JITIȘTE
L.Ș.
PREȘEDINTELE COMISIEI
Toša Katić m.p.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
55
SOŽ 17/2012 –es űrlap
A helyhatósági választásokról szóló törvény 26.szakasza (A SZK Hivatalos Közlönyének
129/2007, 34/2010-AB rendelet és 54/2011.száma), és a Népképviselők megválasztásáról szóló törvény
47.szakaszának 1 bekezdése (A SZK Hivatalos Közlönyének, 35/2000, 57/2003- AB rendelet, 72/2003- m.
Törvény 75/2003 m. Törvény kiigazitása 18/2004, 101/2005-m. Törvény, 85/2005 m. Törvény. 28/2011 –
AB rendelet és 36/2011 száma.), alapján Begaszentgyörgy Község Választási Bizottsága a a 2012.24.04.-én
megtartott ülésén meghozta az alábbi
VÉGZÉST AZ ÖSSZESÍTETT JELÖLTLISTA VÉGLEGESÍTÉSÉRŐL BEGASZENTGYÖRGY
KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA
2012. május 6.
Véglegesítjük az összesített jelöltlistát, az alábbiak szerint:
1. DEMOKRATA PÁRT
(a jelölőlista beterjesztőjének neve: politikai párt, pártkoalíció, állampolgári csoport)
beterjeszti Begaszentgyörgy Község Választási Bizottságához a
DEMOKRATA PÁRT– BORIS TADIĆ
(a jelölőlista neve, а listavezető személynevével, amennyiben azt megjelölték)
jelöltlistát Begaszentgyörgy Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására:
Sorszám
személyneve
születési
ideje
foglalkozása
tisztviselő
lakcíme
B. Karađorđevo,
Sol.Dobrovoljaca 21
1
Dragan Milenković
1959.04. 24.
2
Igor Salak
1980. 09. 03. okleveles jogász
Csősztelek,
Tito marsall u. 80 a
3
Sági-Kukli Krisztina
1980.08. 31.
biológiatanár
Torda,
Tito marsall u. 23
4
Filip Jonel
1968.03.25
szaknevelő
Torák,
Bratstva i Jedinstva 103
5
Ljubinko Petković
1977.03.18.
gépészmérnök
Begaszentgyörgy,
Đure Jakšića 29
6
Katinka Niković
1949.03.13.
nyugdíjas
Szerbittabé,
Svetozara Markovića 5
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
56
7
Kasza Miklós
1958. 04. 13. autómechanikus
Udvarnok,
Železnička 13
8
Predrag Milić
1971. 01. 24. automatikus
Begaszentgyörgy,
Železnička 13
9
Ljubica Belović
1972.06.03.
egészségügyi nővér
10
Hevesi Sándor
1984.08.17.
gépészmérnök
Magyarittabé,
M.Tita 64
11
Milan Pašić
1964.03.13.
osztálytanító
Torák,
T.Vladimiresku 4
12
Isidora Grubišić
1988. 03. 20. egyetemista
Csősztelek,
M.Tita 92
13
Dragan Poznanović
1982. 07. 25. gépészmérnök
B.Karađorđevo,
Kralja Petra 1. 47
14
Novica Nedić
1983. 12. 04. osztálytanító
Begaszentgyörgy,
Slavka Rodića 17
15
Vas Teréz
1975. 11. 30. egészségügyi nővér
Magyarittabé,
Petefi Šandor 56
16
Mitar Svorcan
1959. 03. 08. földműves
17
Zoran Veselinov
1963. 07. 16. tornatanár
Begaszentgyörgy,
Cara Dušana 9
18
Miljana Nikoli
1984. 04. 16. egyetemista
Torák,
T.Vladimiresku 2
19
Veljko Vučković
1962. 03. 02. földműves
Párdány,
Mire Popare 67
20
Borbély András
1958. 09. 27. munkás
Tamásfalva,
Zmaj Jovina 26
21
Đurđica Banč
1986. 08. 22. közgazdász
B.Karađorđevo,
Sol.Dobrovoljaca 26
22
Berta András - Bandi
1958. 01. 23. állatorvosi technikus
Szerbittabé,
Vojvode Putnika 74
23
Mirča Dragoj
1947. 08. 06. földműves
Torák,
Bratstva i Jedinstva 26
Katalinfalva,
Vojvođanska 37
Udvarnok,
Save Kovačevića 11a
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
57
24
Nataša Ćurguz
1987. 12. 11. termelési mérnök
Begaszentgyörgy,
V.Karadžića 26
25
Milaković Milorad
1956. 02. 20. tisztviselő
Udvarnok,
Sime Šolaje 43
26
Milenko Čolić
1956. 03. 16.
mezőgazdasági
technikus
Katalinfalva,
Trebinjska 18
27
Marina Katanić
1983. 11. 06.
mezőgazdasági
technikus
Begaszentgyörgy,
Žarka Zrenjanina 57
28
Miladin Ignjatov
1985. 09. 27. okleveles nevelő
Szerbittabé,
Branka Radičevića 5
29
Takarics Dániel
1984. 09. 19. zenei előadó
Torda,
Doža Đerđa 78
30
Mara Samardžija
1962. 10. 24. ápolónő
Csősztelek,
Titó marsall u. 111
31
Petar Medić
1985. 07. 30.
közlekedési
technikus
B.Karađorđevo,
Lička 6
2. SZERBIAI EGYESÜLT RÉGIÓK
(a jelölőlista beterjesztőjének neve: politikai párt, pártkoalíció, állampolgári csoport)
beterjeszti Begaszentgyörgy Község Választási Bizottságához a
SZERBIAI EGYESÜLT RÉGIÓK – ALEKSANDAR MENG
(a jelölőlista neve, а listavezető személynevével, amennyiben azt megjelölték)
jelöltlistát Begaszentgyörgy Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására:
Sorszám
személyneve
születési ideje
foglalkozása
lakcíme
1
Aleksandar Meng
1973. 12. 23.
műszaki tanár
Begaszentgyörgy,
Cara Dušana 5/11
2
Dejan Melar
1984. 03. 19.
okl. informatikus
Udvarnok,
Ive Lole Ribara 2/a
3
Branka Matić
1967. 06. 20.
építésztechnikus
Banatsko
Karađorđevo,
Bosanska 69
4
Zoran Vukelić
1968. 02. 08.
munkás
Csősztelek,
Petra Škundrića 75
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
58
5
Jon Sekošan
1947. 08. 10.
szakorvos
Torák,
Bratstva Jedinstva 46
6
Tatjana Jarić
1971. 07. 13.
adminisztrátor
Katalinfalva,
Milenka Simića 50
7
Vladimir Stajković
1988. 02. 12.
szakterapeuta
Párdány,
29.Novembra 41
8
Branislav Zarin
1961. 11. 25.
koreográfus
Szerbittabé,
Svetozara Markovića
92
9
Ljiljana Katić
1962. 04. 11.
okleveles közgazdász
Begaszentgyörgy,
Ive Lole Ribara 40
10
Rúzsa Igor
1989. 06.25.
elektrotechnikus
Torda,
Košut Lajoša 75
11
Milan Krtinić
1968. 03. 24.
vállalkozó
Banatsko
Karađorđevo,
Bosanska 4
12
Marina Vukša
1986. 09. 06.
közgazdász
Torák,
Bratstva Jednistva 30
13
Predrag Lučić
1966. 07. 15.
földműves
Udvarnok,
Železnička 2
14
Nenad Sič
1978. 07. 15.
gépészmérnök
Begaszentgyörgy,
Vuka Karadžića 21
15
Jovanka Kovač
1987. 08. 01.
gimnazista
Csősztelek,
Šošina 74
16
Davor Grozdanović
07.10.1987.
elektrotechnikus
Begaszentgyörgy,
Železnička 7
17
Zoran Ivanić
11.05.1969.
vendéglátóipari
dolgozó
Banatsko
Karađorđevo, Đure
Jakšića 13
18
Sonja Budić
04.02.1974.
mezőgazdasági
technikus
Tamásfalva,
Oslobodilačka 21
19
Stanko Katić
20.06.1987.
közgazdász
Begaszentgyörgy,
Ive Lole Ribara 40
20
Milica Piljak
04.01.1968.
kereskedő
Torák,
Petru Albu bb
21
Neđo Pejić
03.01.1965.
technikus
Vida, 10.Oktobra 27
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
59
22
Milica Živanov
05.02.1976.
kereskedő
Szerbittabé,
Svetozara Markovića 9
23
Zoran Anović
05.02.1980.
vízvezetékszerelő
Szerbittabé,
Đure Jakšića
24
Bacsik Hajnalka
21.02.1965.
háztartásbeli
Torák,
Žarka Zrenjanina 102
25
Ranko Miljević
20.07.1957.
gépésztechnikus
Torák,
Trg Slobode 2
26
Ember Zsuzsanna
29.01.1966.
gyógyszerésztechnikus
Torda,
Žarka Zrenjanina 47
27
Jelenka Šimon
17.06.1954.
háztartásbeli
Magyarittabé,
Kiš Varoš 32
3. VAJDASÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA LIGA
(a jelölőlista beterjesztőjének neve: politikai párt, pártkoalíció, állampolgári csoport)
beterjeszti Begaszentgyörgy Község Választási Bizottságához a
VAJDASÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA LIGA
(a jelölőlista neve, а listavezető személynevével, amennyiben azt megjelölték)
jelöltlistát Begaszentgyörgy Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására:
Sorszám
személyneve
születési ideje
foglalkozása
lakcíme
1
Jelena Szíj
1963. 12. 09.
mezőgazdasági
technikus
Magyarittabé;
I.L.Ribara 68.
2
Slađana Kitaresku
0971. 03. 01.
anyakönyvvezető
Torák;
Tito marsall u. 34.
3
Predrag Arsić
1974. 05. 22.
sofőr
Szerbittabé;
S. Markovića 37.
4
Milan Novak
1966. 11. 05.
magánvállakozó
Begaszentgyörgy;
Nova ulica 34.
5
Svjetlana Marković
1968. 09. 23.
szakállatorvos.
Torák;
Koreolan Dobana 24.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
60
6
Kiss Csaba
1973. 12. 05.
földműves
Tamásfalva;
Kozaračka 27.
7
Živa Radosav
1956. 12. 08.
recepciós
Párdány;
Petra Drapšina 35.
8
Smiljana Miškov
Virág
1982.08. 10.
jogtechnikus
Szerbittabé;
Jaše Prodanovića 96.
9
Viorel Gereu
1960. 07. 17.
földműves
Torák;
Koreolan Dobana 10.
10
Milovan Bekić
1967. 01.25.
földműves
Csősztelek,
Mladena Stojanovića 23.
11
Nada Grbić
1960. 02. 15.
okleveles
közgazdász
Begaszentgyörgy;
Mladena Stojanovića 6.
12
Kiss Béla
1970. 05. 30.
marós
Magyarittabé;
I.L.Ribara 15.
13
Dušan Puača
1959. 08. 02.
közlekedési
technikus
Csősztelek,
Maršala Tita 81.
14
Snežana Ursu
1964. 10. 08.
ruhaipari
technikus
Torák;
I.L.Ribara 43.
15
Jonel Fluture
1952. 12. 12.
földműves
Torák;
Koreolan Dobana 7.
16
Stanko Vukašinović
1952. 03. 25.
nyugdíjas
Tamásfalva;
Narodnog Fronta 55.
17
Ivana Višković
1988. 07. 12.
hortikultúratechnikus
Szerbittabé;
Vojvode Putnika 65.
18
Dragan Anđelković
1974. 04. 26.
marós
Párdány;
Teslina 42.
19
Borislav Đurić
1971. 01. 15.
kereskedelmi
technikus
Udvarnok;
Petőfi Sándor 7.
20
Perki Piros
1965. 04. 21.
háztartásbeli
Magyarittabé;
Novo Naselje 7.
21
Milan Petrović
1988. 08. 03.
egyetemista
Begaszentgyörgy;
Generala Drapšina 28.
22
Nikola Smiljanić
1957. 06. 30.
földműves
Banatsko Karađorđevo;
Svetosavska 42.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
61
23
Ljiljana Babesku
1983. 08. 19.
magánvállakozó
Torák; I.L.Ribara 91.
24
Kerekes József
1990. 07. 21.
egyetemista
Magyarittabé;
Sutjeska 31.
25
Miomir Rajić
1981. 01. 27.
gépésztechnikus
Szerbittabé;
Petra Drapšina 50/a.
26
Nataša Mili Jovanović
1973. 10. 16.
Inf.mérnök
Torák;
S. Markovića 6.
27
Dénes István
1966. 02. 21.
földműves
Magyarittabé;
Sutjeska 64.
28
Dragan Mihić
1989. 09. 16.
elektrotechnikus
Banatsko Karađorđevo;
Ilije Preradovića 34.
29
Maja Erdelji
1977. 05. 02.
vegyésztechnikus
Begaszentgyörgy;
Vuka Karađića 12.
30
Gabrijela Okolišan
Lelea
1976. 08. 06.
Közgazdasági
technikus
Torák;
H.K.Krišan 67.
31
Aleksandar Tucić
1972.12. 16.
építésztechnikus
Begaszentgyörgy
Đure Jakšića 27.
4. VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG
(a jelölőlista beterjesztőjének neve: politikai párt, pártkoalíció, állampolgári csoport)
beterjeszti Begaszentgyörgy Község Választási Bizottságához a
VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG– PÁSZTOR ISTVÁN
(a jelölőlista neve, а listavezető személynevével, amennyiben azt megjelölték)
jelöltlistát Begaszentgyörgy Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására:
Sorszám
személyneve
születési
ideje
foglalkozása
lakcíme
1
Dobai János
1952. 05. 11. okleveles jogász
Torda,
Dózsa György u. 71/a
2
Lázár Jenő
1955. 07. 05. tisztviselő
Torda,
Ž. Zrenjanin u. 14
3
Marčeta Jasmina
1989. 05. 10. építésztechnikus
Udvarnok, I.L.Ribara 58
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
62
4
Csordás József
1975. 03. 18. automechanikus
Magyarittabé,
Kiss Ferenc u. 53
5
Szarka Zoltán
1965. 10. 11. sofőr
Tamásfalva,
Népfront u. 14
6
Rozsi Adrienn
1985. 07. 14. tisztviselő
Torda,
Petőfi Sándor u 36
7
Kocsis Róbert
1969. 04. 09. tisztviselő
Torda,
Ady Endre u. 15
8
Pósa Nándor
1973.03. 12.
Torda,
Tito marsall u. 61
9
Detki Kovács Erika
1970. 12. 27. építésztechnikus
Torda,
Ž. Zrenjanin u. 28
10
Patai Attila
1978. 04. 26. tévészerelő
Magyarittabé,
Tito marsall u 127
11
Dani János
1960. 04. 07. vállalkozó
Torda,
Ady Endre u. 50
12
Guth Daniella
19.08.1969.
Udvarnok,
I.L. Ribara 5
13
Csőke Nándor
1970. 05. 26. földműves
Torda,
Petőfi Sándor u. 45
14
Józsa Ottó
1993.07. 04.
Tamásfalva,
Ž. Zrenjanin u 8
15
Rozsi Eszter
1972. 06. 19. háztartásbeli
Torda,
Ady Endre u. 36
16
Horváth István
1953. 10. 29. nyugdíjas
Szerbittabé,
Ž. Zrenjanin u 33
17
Rácz Zoltán
1980. 06. 06. villanyszerelő
Torda,
Kossuth Lajos u.76
18
Sredojev Irén
1969. 11. 10. háztartásbeli
Torda,
Ady Endre u. 35
19
Nerges Sándor
1947. 04. 29. nyugdíjas
Udvarnok,
Tito marsall u. 43
20
Cseki Nándor
1981. 03. 21. munkás
Magyarittabé,
I.L. Ribara 73
munkás
munkás
diák
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
5.
страна
63
21
Szekula Valéria
1975. 12. 05. háztartásbeli
Tamásfalva,
Oslobodilačka 2
22
Barna Edvin
1984. 03. 07. munkás
Torda,
4. Oktobra 33
23
Dvorák Ede
1970. 08. 07. agrármérnok
Torda,
Petőfi Sándor u. 43
24
Bugyi Mónika
1983. 01. 01. nevelőnő
Torda,
Ady Endre u. 12
25
Raffa Róbert
1971. 12. 16. földműves
Tamásfalva,
Zmaj Jovina 21
26
Vastag Csaba
1985. 10. 30. közgazdász
Torda,
Tito marsall u. 29
27
Bacsik Klaudia
1989. 11. 15. háztartásbeli
Udvarnok,
Szervó Mihály 9
28
Lőrinc Sándor
1958. 12. 20. vállalkozó
Torda,
Kossuth Lajos u 49
29
Varga Éva
1964. 05. 05. háztartásbeli
Magyarittabé,
Tito marsall u. 119
30
Barna Hajnalka
1972. 09. 19. munkás
Tamásfalva,
Népfront u. 30
31
Kovács István
1957. 05. 30. mezőgazdász
Torda,
Ady Endre u. 71
Szerbiai Szocialista Párt (SZPSZ), Szerbiai Egyesült Nyugdíjas Párt (SZENYP), Egységes
Szerbia (ESZ)
(a jelölőlista beterjesztőjének neve, politikai párt, pártkoalíció, állampolgári csoport)
beterjeszti Begaszentgyörgy Község Választási Bizottságához az
„IVICA DAČIĆ - Szerbiai Szocialista Párt (SZPSZ), Szerbiai Egyesült Nyugdíjas Párt
(SZENYP), Egységes Szerbia (ESZ)”
(a jelölőlista neve, а listavezető személynevével, amennyiben azt megjelölték)
jelöltlistát Begaszentgyörgy Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására:
Sorszám
1
személyneve
Predrag Amižić
születési ideje
1960. 09. 05.
foglalkozása
jogtechnikus
lakcíme
Begaszentgyörgy,
Cara Dušana 3, 3/1
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
64
2
Svetlana Babić
1978. 05. 26.
a pedagógiai
tudományok
magisztere
3
Dalibor Golubović
1981. 05. 02.
vállalkozó
Begaszentgyörgy,
Železnička 9
4
Dušan Milićev
1949. 04. 09.
jogász
Begaszentgyörgy,
Železnička 9
5
Dijana Kostić
1980. 01. 06.
okl.
gépészmérnök
Torák,
Ugrin Žive 84
6
Zoran Kasalović
1967. 06. 15.
Okleveles
közgazdász
Begaszentgyörgy,
Cara Dušana 9
7
Boris Ćurguz
1976. 07. 17.
munkás
Begaszentgyörgy,
Vuka Karadžića 28
8
Irena Ristić
1948. 09. 26.
nyugdíjas
Párdány,
M. Stojanovića 53
9
Mićo Pribišić
1977. 03. 06.
gépészmérnök
Katalinfalva,
M. Simića 57
10
Jovan Mandić
1977. 08. 01.
technikatanár
Begaszentgyörgy,
Zdravka Čelara 2
11
Gordana Gavrić
1987. 05. 24.
egyetemista
Katalinfalva,
Vojvođanska 21
12
Dušan Kuzman
1950. 08. 20.
okleveles jogász
Begaszentgyörgy,
Zdravka Čelara 12
13
Boško Novaković
1949. 02. 20.
nyugalmazott
sofőr
Vida,
10.október 4
14
Adrijana Zorić
1980. 03. 04.
okleveles
közgazdász
Begaszentgyörgy,
N. Tesla 7
15
Milan Đukić
1952. 06. 05.
gimnázium
B. Karađorđevo,
Đ. Jakšića 34
16
Mirko Golubović
1976. 09. 20.
munkás
Begaszentgyörgy,
Železnička 9
17
Snežana Javorina
1973. 10. 28.
kiskereskedelmi
előadó
B. Karađorđevo,
Đ. Jakšića 46
18
Mihajlo Grujić
1958. 01. 06.
PTT munkás
Tamásfalva,
B. Kidriča 81
19
Dragoslav Puvača
1964. 08. 23.
munkás
Csősztelek,
P. Škundrića 96
Begaszentgyörgy,
Zdravka Čelara 37
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
65
20
Mirjana Vuković
1958. 10. 26.
könyvelő
Udvarnok,
S. Šolaje 8
21
Goran Marinkov
1989. 03. 10.
munkás
Szerbittabé,
V. Stepe 8
22
Virđinel Petrović
1968. 05. 20.
építésztechnikus
Torák,
Horija K. i K. 4
23
Jagoda Arsenov
1980. 01. 02.
háztartásbeli
Szerbittabé,
P. Drapšina 16
24
Zdravko Bukvić
1953. 11. 29.
mezőgazdasági
technikus
B. Karađorđevo,
O. Januš. 37
25
Dušan Bogić
09.05.1954.
vegyésztechnikus
Csősztelek,
M. Tita 55
26
Ilona Milošev
1948. 08. 10.
penzioner
Szerbittabé,
J. Prodanovića 64
27
Mirko Njagrić
1984. 04. 16.
biztonsági őr
Udvarnok,
I. L. Ribara 26
28
Mihalj Virag
1945. 05. 24.
nyugdíjas
Szerbittabé,
J. Prodanovića 100
29
Milka Isailović
1949. 02. 15.
nyugdíjas
Begaszentgyörgy,
Đ. Jakšića 3
30
Zoran Živković
1957. 01. 10.
munkás
Katalinfalva,
Sv. V. O. 30
31
Dragan Ćorić
1952. 03. 30.
előadó
Katalinfalva,
M.Simića 31
6. SZERBIAI DEMOKRATA PÁRT
(a jelölőlista beterjesztőjének neve, politikai párt, pártkoalíció, állampolgári csoport)
beterjeszti Begaszentgyörgy Község Választási Bizottságához a
SZERBIAI DEMOKRATA PÁRT – VOJISLAV KOŠTUNICA
(a jelölőlista neve, а listavezető személynevével, amennyiben azt megjelölték)
jelöltlistát Begaszentgyörgy Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására:
Sorszám
1
személyneve
Vlado Kovačević
születési
ideje
1970. 05. 15.
foglalkozása
közlekedési
technikus
lakcíme
Csősztelek,
Šošina 111.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
66
2
Novo Zubac
1957. 01. 01.
mezőgazdász
Katalinfalva,
Vojvođanska 2.
3
Kristina Čikoš
Rapajić
1974. 06. 09.
könyvtáros
Udvarnok,
Vuka Karadžića bb
4
Duško Ćurguz
1962. 07. 15.
géplakatos
Begaszentgyörgy,
Begejski kej 32.
5
Milan Dragaš
1958. 09. 19.
kereskedő
B. Karađorđevo,
O. Janjuševića 103.
6
Zoranka Vlatković
28.03.1971.
gyermekorvos
Szerbittabé,
J. Prodanovića 13
7
Marin Knežević
1967. 12. 24.
agrármérnök
Csösztelek,
M. Stojanovića 4.
8
Vukan Obradović
1979. 08. 11.
informatikatanár
Katalinfalva,
Sutjeska 29.
9
Slobodanka Radojčić
1961. 10. 06
okl.növényv.
mérnök
Csösztelek,
Šošina 78.
10
Saša Savić
1981. 11. 20.
okl. gépészmérnök
Begaszentgyörgy,
Cara Dušana 1/8
11
Jovo Simić
1950. 01. 14.
nyugdíjas
Párdány,
Prvomajska 91.
12
Danica Duraković
1988. 06. 15.
informatikus
B. Karađorđevo,
M. Radakovića 9.
13
Stevan Rajić
1968. 05. 31.
mezőgazdász
Szerbittabé,
J. Prodanovića 32
14
Miloš Despot
1962. 03. 12.
mezőgazdász
Katalinfalva,
Romanijska 30.
15
Bojka Marković
1966. 03. 08.
tisztviselő
Szerbittabé,
J. Prodanovića 32
16
Branislav Stepanov
1963. 05. 22.
földmérő
Begaszentgyörgy,
Banatska 42.
17
Miroslav Kesić
1965.06. 01.
vállakozó
Udvarnok,
Vinogradarska 9.
18
Adela Čikoš
1991. 11. 06.
egyetemista
Torák,
Ž. Zrenjanina 5.
19
Pajo Stojisavljević
1962. 10. 05.
munkás
Vida,
B. Gleđe 34.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
67
20
Goran Gverić
1969. 06. 10.
PTT munkás
Tamásfalva,
M. Stojanovića 17.
21
Milena Radaković
1982. 06. 20.
vegyésztechnikus
Csösztelek,
M. Stojanovića 37.
22
Dragoljub Miškenjin
1961. 06. 04.
munkás
Torda,
Kiss Ferenc u. 77.
23
Branko Kovačević
1962. 01. 27.
magánvállakozó
Csösztelek,
Šošina 3.
24
Slavica Đekić
1963. 06. 30.
kereskedő
Udvarnok,
Barice 11.
25
Luka Gavrić
1954. 01. 18.
munkás
Katalinfalva,
Begejska 26.
26
Milan Gostović
1987. 09. 25.
géplakatos
B. Karađorđevo,
1. Maja 11.
27
Biljana Mirčić
1972. 01. 02.
gépírónő
Begaszentgyörgy,
Ž. Zrenjaninia 30
28
Zoran Sandić
1970. 04. 05.
agrármérnök
Csösztelek,
M. Stojanovića 38.
29
Ilija Jurić
1986. 04. 28.
okl. bányászmérnök
Katalinfalva,
Sutjeska10.
30
Juliška Rapajić
1957. 10. 02.
munkás
Udvarnok,
V. Karadžića 31
31
Velibor Budinčić
1976. 10. 27.
jogász
Katalinfalva,
M. Simića 21.
7. SZERB RADIKÁLIS PÁRT
(a jelölőlista beterjesztőjének neve, politikai párt, pártkoalíció, állampolgári csoport)
beterjeszti Begaszentgyörgy Község Választási Bizottságához a
SZERB RADIKÁLIS PÁRT – DR ALEKSANDAR MARTINOVIĆ
(a jelölőlista neve, а listavezető személynevével, amennyiben azt megjelölték)
jelöltlistát Begaszentgyörgy Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására:
Sorszám
1
személyneve
Goran Ilić
születési
ideje
foglalkozása
1970. 09. 05. mezőgazdász
lakcíme
Csősztelek,
M. Tita 41
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
68
2
Ilija Korać
1962. 08. 10. géplakatos
B.Karađorđevo,
Partizanska 20
3
Dragana Pudar
1969. 08. 25. ruhaipari mérnök
Katalinfalva,
Konjička 20
4
Žarko Jokšić
1992. 08. 31
5
Željko Kosanović
1964. 08. 09. munkás
Begaszentgyörgy,
I. L. Ribara 46
6
Mirjana Dajić
1968. 10. 07. háztartásbeli
Magyarittabé,
M.Tita 126
7
Luka Vrhovac
1946. 08. 29. nyugdíjas
Begaszentgyörgy,
Ž. Zrenjanina 23
8
Varga Imre
1958. 12. 02. sofőr
Magyarittabé,
M.Tita 126
9
Bojana Tasić
1984. 11. 14. háztartásbeli
B.Karađorđevo,
1. Maja 35
10
Maksa Moldovan
1937. 07. 24. nyugdíjas
Begaszentgyörgy,
S. Markovića 29
11
Dejan Đurić
1978. 11. 09. munkás
Csősztelek,
Šošina 40
12
Jelena Stojić
1953. 04. 12. vállakozó
Szerbittabé,
Trg slobode 13
13
Ljubomir Pungul
1982. 01. 05. munkás
Szerbittabé,
Ž. Zrenjanina 12
14
Božo Mikić
1947. 03. 09. nyugdíjas
Begaszentgyörgy,
Pupinova 26
15
Valentina Popi
1957. 09. 10. nyugdíjas
Torák,
M. Tita 78
16
Božo Janjatović
1961. 05. 16. munkás
B.Karađorđevo,
S. Dobrovoljaca 58
17
Sava Stojin
06.06.1958.
Szerbittabé,
B. Radičevića 70
18
Zorka Grubić
1961. 01. 22. háztartásbeli
kereskedelmi
technikus
munkás
Katalinfalva,
Romanijska 40
B.Karađorđevo,
O. Janjuševića 20
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
69
19
Miladin Dimitrov
1956. 10. 23. sofőr
Szerbittabé,
P. Drapšina 30
20
Milan Stojanović
1965. 05. 17. munkás
Vida,
Ž. Zrenjanina 32
21
Branka Ilić
1949. 08. 29. PTT technikus
Csősztelek,
Šošina 44
22
Mitar Budać
1936. 04. 02. nyugdíjas
Begaszentgyörgy,
M. Stojanovića 61
8. „Mozdítsuk Előre Begaszentgyörgyöt – Tomislav Nikolić: Szerb Haladó Párt, Új Szerbia
koalíció“
(a jelölőlista beterjesztőjének neve, politikai párt, pártkoalíció, állampolgári csoport)
beterjeszti Begaszentgyörgy Község Választási Bizottságához a
MOZDÍTSUK ELŐRE Begaszentgyörgyöt – TOMISLAV NIKOLIĆ (Szerb Haladó Párt, Új
Szerbia)
(a jelölőlista neve, а listavezető személynevével, amennyiben azt megjelölték)
jelöltlistát Begaszentgyörgy Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására:
Sorszám
személyneve
születési
ideje
foglalkozása
lakcíme
1
Mitar Vučurević
1964. 08. 18. vállalkozó
Udvarnok,
Železnička 12
2
Dragan Bijelić
1958. 07. 01. okleveles törtémész
Katalinfalva,
Konjička20
3
Snežana Vučurević
1966. 03. 27. osztálytanító
Begaszentgyörgy,
Železnička 19
4
Bogdan Kordić
1957. 01. 05. munkás
B.Karađorđevo,
Solunskih dobrovoljaca
34
5
Dragan Rajlić
1961. 04. 01. gépésztechnikus
Csősztelek,
P.Škundrića 52
6
Maja Raca
1990. 02.05.
B.Karađorđevo,
Lička 31
7
Vojislav Simić
1972. 11. 18. okl. gépészmérnök
Párdány,
Prvomajska 87
8
Velemir Grubački
16.12.1947.
Begaszentgyörgy,
Z.Čelara 34
gimnázium
szerbtanár
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
mezőgazdasági
technikus
страна
70
Párdány,
Ž.Zrenjanina 72
9
Nada Grozdanić
1062. 03. 06.
10
Tripo Ninković
1950. 03. 25. okl. filozófus
Katalinfalva,
Poljska 16
11
Dragan Rapaić
1979. 09. 23. elektrotechnikus
Udvarnok,
P.Šandora 30
12
Sveller Linda
21.06.1988.
cukrász
Magyarittabé,
I.L.Ribara 82
13
Vaso Pribičević
1963. 01.01.
gépészmérnök
Csősztelek,
Maršala Tita 75
14
Vasa Živanov
1992. 02. 16. gépésztechnikus
Szerbittabé,
J.Prodanovića 43 A
15
Zorica Mrkšić
1963. 08. 15. háztartásbeli
Szerbittabé,
J.Prodanovića 10
16
Marko Šujica
1987. 06. 23. egyetemista
B.Karađorđevo,
Partizanska 71
17
Dragan Vojinović
1982. 07. 28. biztonsági munkás
Csősztelek,
P.Škundrića 34
18
Dijana Rajić
1993. 12. 31. pincér
Szerbittabé,
Ž.Zrenjanina 93
19
Marijan Batić
1981. 02. 25. kereskedő
Begaszentgyörgy,
S.Markovića 22
20
Csüllög Imre
1953. 06. 22. sofőr-mechanikus
Magyrittabé.
Maršala Tita 9
21
Ivana Panić
17.12.1987.
Udvarnok,
I.L.Ribara 66
22
Slavko Majkić
1960. 09. 17. technikus
Csősztelek,
P.Škundrića 78
23
Đorđe Žuža
1976. 06. 11. okleveles közgazdász
Katalinfalva,
Konjička 28
24
Svetlana Dokić
1987. 06. 29. középiskola
B.Karađorđevo,
Lička 29
25
Jovan Subotički
1952. 02. 18. hajóvezető
Udvarnok,
S.Kovačevića 34
egyetemista
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
71
26
Svetozar Škorić
1976. 03. 19. középiskola
B.Karađorđevo,
Partizanska 51
27
Marina Simić
1986. 10. 29. háztartásbeli
Párdány,
Prvomajska 91
28
Mladen Novak
1990. 11. 08. elektrotechnikus
Begaszentgyörgy,
Banatska 35
29
Todor Geca
1954. 08. 14. okleveles közgazdász
Torák,
I.L.Ribara 8
30
Desanka Malešević
1958. 10. 05. osztálytanító
Begaszentgyörgy,
M.Stojanovića 61
31
Sava Dajić
1951. 01. 28. sofőr
Magyrittabé.
I.L.Ribara 149
SZERBIAI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT –RASIM LjAJIĆ
(a jelölőlista beterjesztőjének neve, politikai párt, pártkoalíció, állampolgári csoport)
beterjeszti Begaszentgyörgy Község Választási Bizottságához a
SZERBIAI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT –RASIM LjAJIĆ
(a jelölőlista neve, а listavezető személynevével, amennyiben azt megjelölték)
jelöltlistát Begaszentgyörgy Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására:
Sorszám
személyneve
születési
ideje
foglalkozása
lakcíme
1
Vukašin Tomić
1966.06. 07.
géplakatos
Katalinfalva,
Romanijska 1
2
Njegoslav Ružić
1959.07. 27.
tisztviselő
Katalinfalva,
Milenka Simića 60
3
Jadranka Stelkić
1963.08. 02.
közgazdász
Szerbittabé,
Vojvode Putnika 41
4
Marko Grbić
1959. 09. 26.
vendéglátó
Begaszentgyörgy ,
Petra Škundrića 21
5
Emil Radu
1967. 02. 22.
földműves
Katalinfalva,
Sutjeska 31
6
Gordana Damjanović
1956. 01. 03.
közgazdasági
technikus
Begaszentgyörgy
Generaladripšina 40
7
Branko Kordin
1982. 04. 11.
elektrotechnikus
Begaszentgyörgy
Pupinova 33
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
72
8
Mile Stojkov
1962. 03. 13.
géplakatos
Begaszentgyörgy
Ive Lole Ribara 54
9
Ljiljana Ružić
1965.08. 06.
közgazdasági
technikus
Katalinfalva,
Milenka Simića 60
10
Milan Čubrilo
1964.12. 18.
géplakatos
Banatsko Karađorđevo
Cara Lazara 9
11
Milorad
Košovljanović
1966.04. 19.
magánvállakozó
Katalinfalva,
Milenka Simovića 31
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Begaszentgyörgy Község
Ikt. szám: I-013-4/2012-64
Begaszentgyörgy, 2012.24.04.-án/én.
(helység)
(dátum)
BEGASZENTGYÖRGY KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
P.H.
A BIZOTTSÁG ELNÖKE
Toša Katić s.k.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
73
ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ
GLASAČKI LISTIĆ
SZAVAZÓLAP
BULETIN DE VOT
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 06.05.2012.године
ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE ŽITIŠTE 06.05.2012.godine
BEGASZENTGYŐRGY KŐZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA 2012.05.06.
PENTRU ALEGEREA CONSILIERILOR ADUNĂRII COMUNEI JITIŞTE 06 mai 2012
Гласа се само за једну изборну листу заокруживањем редног броја испред назива изборне листе или заокруживањем назива изборне листе.
Glasa se samo za jednu izbornu listu zaokruživanjem rednog broja ispred naziva izborne liste ili zaokruživanjem naziva izborne liste.
Csak egy listára lehet szavazni. Kérjük, keretezze be a lista előtti sorszámot, vagy a lista nevét.
Se votează o singură listă înconjurând numărul curent în faţa denumirii listei sau înconjurând denumirea listei.
1.
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА– БОРИС ТАДИЋ – Драган Миленковић
DEMOKRATSKA STRANKA– BORIS TADIĆ – Dragan Milenković
DEMOKRATA PÁRT – BORIS TADIĆ – Dragan Milenković
PARTIDUL DEMOCRAT – BORIS TADIĆ – Dragan Milenković
2.
УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – АЛЕКСАНДАР МЕНГ- Александар Менг
UJEDINJENI REGIONI SRBIJE – ALEKSANDAR MENG- Aleksandar Meng
SZERBIAI EGYESÜLT RÉGIÓK - ALEKSANDAR MENG- Aleksandar Meng
REGIUNILE UNITE ALE SERBIEI – ALEKSANDAR MENG- Aleksandar Meng
3.
ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ - НЕНАД ЧАНАК - Јелена Сиј
LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE - NENAD ČANAK – Jelena Sij
VAJDASÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA LIGA- NENAD ČANAK – Jelena Sij
LIGA SOCIAL-DEMOCRATĂ A VOIVODINEI - NENAD ČANAK - Jelena Sij
4.
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА–VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - Јанош Добаи
SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA - VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN – Janoš Dobai
VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN – Dobai János
UNIUNEA MAGHIARILOR VOIVODINENI - VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - János Dobai
5.
ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС)
- Предраг Амижић
IVICA DAČIĆ – Socijalistička partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS), Jedinstvena Srbija (JS)-Predrag Amižić
IVICA DAČIĆ – Szerbiai Szocialista Párt (SZPSZ), Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártja (SZENYP)“ - Predrag Amižić
IVICA DAČIĆ – PARTIDUL SOCIALIST AL SERBIEI (PSS), PARTIDUL PENSIONARILOR UNI
(PPUS), SERBIA UNITĂ (SU)Predrag Amižić
6.
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА – Владо Ковачевић
DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – VOJISLAV KOŠTUNICA – Vlado Kovačević
SZERBIAI DEMOKRATA PÁRT – VOJISLAV KOŠTUNICA– Vlado Kovačević
PARTIDUL DEMOCRAT AL SERBIEI –VOJISLAV KOŠTUNICA-Vlado Kovačević
7.
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА-ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ –Горан Илић
SRPSKA RADIKALNA STRANKA- DR ALEKSANDAR MARTINOVIĆ- Goran Ilić
SZERB RADIKÁLIS PÁRT – DR ALEKSANDAR MARTINOVIĆ- Goran Ilić
PARTIDUL RADICAL SÂRB - DR ALEKSANDAR MARTINOVIĆ- Goran Ilić
8.
ПОКРЕНИМО Житиште – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска напредна странка, Нова Србија) - Митар Вучуревић
POKRENIMO Žitište – TOMISLAV NIKOLIĆ (Srpska napredna stranka, Nova Srbija) – Mitar Vučurević
MOZDÍTSUK ELŐRE Begaszentgyörgyöt – TOMISLAV NIKOLIĆ (Szerb Haladó Párt, Új Szerbia)- Mitar Vučurević
SĂ PUNEM ÎN MIȘCARE Jitiște - TOMISLAV NIKOLIĆ (Partidul progresist sârb, Noua Serbie) – Mitar Vučurević
9.
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ –РАСИМ ЉАЈИЋ- Вукашин Томић
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJE – RASIM LJAJIĆ – Vukašin Tomić
SZERBIAI SZOCIĆLDEMOKRATA PÁRT - RASIM LJAJIĆ – Vukašin Tomić
PARTIDUL SOCIAL-DEMOCRAT – RASIM LJAJIĆ – Vukašin Tomić
М.П.
M.P.
P.H.
L.Ş.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
74
Образац: ИАПВ/В-8
На основу члана 33. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину
Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 3/2012 – пречишћен текст), Изборна
комисија изборне јединице
Ознака и назив
изборне јединице
14 Житиште
на седници одржаној
Место
Датум
Житиште
24.04.2012.године
Утврдила је
ЛИСТУ КАНДИДАТА
ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ, НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 06.
МАЈ 2012. ГОДИНЕ
Ознака и назив
изборне јединице
14 Житиште
I
За кандидате утврђени су:
1.
Презиме
Илић
Име
Занимање
Пољопривредник
Године
живота
Место
Честерег
Улица и
број
Горан
41
Маршала Тита 41
кога је предложила
Назив предлагача:
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
2.
Презиме
Ковачевић
Име
Занимање
Саобраћајни техничар
Године
живота
Место
Честерег
Улица и
број
кога је предложила
Назив предлагача:
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ
Владо
42
Шошина 111
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
3.
Презиме
Марковић
Име
Занимање
Докторка ветеринарске
медицине
Године
живота
Место
Торак
Улица и
број
Свјетлана
43
Королиан Добана 24
кога је предложила
Назив предлагача:
Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак
4.
Презиме
Мартиновић
Име
Занимање
организатор културних
активности
Године
живота
Место
Банатско Карађорђево
Улица и
број
Милан
51
Личка 51
кога је предложила
Назив предлагача:
ПОКРЕНИМО ВОЈВОДИНУ-ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска
напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет снага
Србије-БК)
5.
Презиме
Милићев
Име
Занимање
Правник
Године
живота
Место
Житиште
Улица и
број
Душан
63
Железничка 9
кога је предложила
Назив предлагача:
''ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ(СПС),
ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ(ПУПС),
ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС), СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА
СРБИЈЕ (СДП СРБИЈЕ)''
6.
Презиме
Салак
Име
Занимање
Дипломирани правникмастер
Године
живота
Игор
31
75
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
Место
Честерег
Улица и
број
страна
76
Маршала Тита 80/А
кога је предложила
Назив предлагача:
''ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ- БОЈАН ПАЈТИЋ''
7.
Презиме
Томић
Име
Занимање
Дипл.инжињер
пољопривреде
Године
живота
Место
Торда
Улица и
број
Јарослав
46
Маршала Тита бр.17
кога је предложила
Назив предлагача:
Савез Војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Szövetség
8.
Презиме
Травар - Миљевић
Име
Занимање
Дипл.инг. за управљање
техничким системима
Године
живота
Место
Торак
Улица и
број
Јелена
32
Петру Албу 23
кога је предложила
Назив предлагача:
Уједињени региони Србије – Александар Менг
II
Изборна комисија изборне јединице јавно оглашава листу кандидата најкасније наредног дана од
дана утврђивања листе кандидата и доставља је Покрајинској изборној комисији.
Број
I-013-3/2012-31
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Ознака и назив
изборне јединице
14 Житиште
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П.
Име и презиме
Потпис
Тоша Катић
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
77
Образац: ИАПВ/В-10
ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ
ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПО
ВЕЋИНСКОМ СИСТЕМУ
Ознака и назив
изборне
јединице
Датум
14 Житиште
06.мај.2012.године
Бира се један посланик.
Гласа се за једног кандидата.
Кандидати:
1.
Презиме
Занимање
Илић
Пољопривредник
Име
Године
живота
Горан
41
кога је предложила
Назив предлагача:
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
2.
Презиме
Занимање
Ковачевић
Саобраћајни техничар
Име
Године
живота
Владо
42
кога је предложила
Назив предлагача:
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ
3.
Презиме
Марковић
Име
Свјетлана
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
Занимање
Докторка ветеринарске
медицине
Године
живота
страна
43
кога је предложила
Назив предлагача:
Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак
4.
Презиме
Занимање
Мартиновић
организатор културних
активности
Име
Године
живота
Милан
51
кога је предложила
Назив предлагача:
ПОКРЕНИМО ВОЈВОДИНУ-ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска
напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет снага
Србије-БК)
5.
Презиме
Милићев
Име
Занимање
Правник
Године
живота
Душан
63
кога је предложила
Назив предлагача:
''ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ(СПС),
ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ(ПУПС),
ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС), СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА
СРБИЈЕ (СДП СРБИЈЕ)''
6.
Презиме
Занимање
Салак
Дипломирани правникмастер
Име
Године
живота
Igor
31
кога је предложила
Назив предлагача:
7.
''ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ- БОЈАН ПАЈТИЋ''
78
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
Презиме
Занимање
Томић
Дипл.инжињер
пољопривреде
Име
Године
живота
Јарослав
46
кога је предложила
Назив предлагача:
Савез Војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Szövetség
8.
Презиме
Занимање
Травар - Миљевић
Дипл.инг. за управљање
техничким системима
Име
Године
живота
Јелена
32
кога је предложила
Назив предлагача:
Уједињени региони Србије – Александар Менг
М.П.
страна
79
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
80
На основу члана 15. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010-Одлука УС и 54/2011)
Изборна комисија општине Житиште на седници одржаној дана 24.04.2012. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ПРОПИСИВАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ,
КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 6. МАЈА 2012. ГОДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о прописивању образаца за спровођење избора за одборнике у Скупштини општине Житиште, који ће се одржати
дана 6. Маја 2012. године, Образац СОЖ број 18/2012 мења се и гласи ''
Образац СОЖ број 18/2012
КОНТРОЛНИ ЛИСТ
ЗА ПРОВЕРУ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ЗА
ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Бирачки одбор за бирачко место _______________________ у општини
( број )
_______________________за изборе за одборнике у Скупштини општине Житиште
( назив)
___________________ , примио је од општинске управе кутију за гласање.
( датум )
Провером је утврђено да је гласачка кутија празна и да обезбеђује сигурност и тајност гласачких листића.
У ____________________ , ________________ у ____________ часова .
( место )
( датум )
Бирач који је први
дошао на бирачко место
________________________________
( име и презиме )
________________________________
( потпис )
Бирачки одбор
1. _________________________________
( име и презиме председника )
_________________________________
( потпис )
2. _________________________________
( име и презиме члана )
__________________________________
( потпис )
3. _________________________________
( име и презиме члана )
_________________________________
( потпис )
4. _________________________________
( име и презиме члана )
_________________________________
( потпис )
5. _________________________________
( име и презиме члана )
_________________________________
( потпис )
6. _________________________________
( име и презиме члана )
_________________________________
( потпис )
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
81
НАПОМЕНА: Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије потписују сви присутни чланови, однсно заменици
чланова бирачког одбора.''
Члан 2.
У цитираној Одлуци Образац број 25/2012 додаје се напомена која гласи ''Потврда потписана од стране бирача који гласа ван
бирачког места враћа се бирачком одбору''.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу Општине Житиште''.
Број: I-013-4/2012-66
У Житишту, 24.04.2012. год.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК,
М.П.
Тоша Катић с.р.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
82
На основу члана 15. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број129/2007, 34/2010Одлука УС и 54/2011 ) Изборна комисија општине Житиште на седници одржаној дана 24.04.2012. године
донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ИЗГЛЕДА, ДИМЕНЗИЈЕ И БРОЈА КОНТРОЛНИХ ЛИСТИЋА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
РАСПИСАНИХ ЗА 06.МАЈ 2012.ГОДИНЕ
I
Утврђује се изглед, димензија и број Контролног листића за спровођење избора за одборнике
Скупштине општине Житиште расписаних за 06. мај 2012. године и то: беле боје на обичном папиру, формат
А4, укупно 31 комад, за свако утврђено Бирачко место на територији општине Житиште по један Контролни
листић.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Житиште''.
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Број: I-013-4/2012-65
Датум: 24.04.2012. године
Изборна комисија општине Житиште
М.П.
ПРЕДСЕДНИК
Тоша Катић с.р.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
83
На основу члана 15. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07) и Решења о одређивању бирачких места за избор одборника Скупштине општине
Житиште 06.мај 2012.године (''Службени лист општине Житиште'', број 10/2012), члана 23.
Пословника о раду изборне комисије (''Службени лист Општине Житиште'', број 8/2012) Изборна
комисија Општине Житиште Изборна комисија на седници одржаној 24.04.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА
I
1.На Бирачка места која су Решењем републичке изборне комисије (''Службени гласник РС'', број
32/2012) за подручије општине Житиште одређена за гласање на изборима за народне посланике
Народне скупштине, изборима за председника Републике, избор посланика у Скупштину Аутономне
Покрајине Војводине по већинском изборном систему, расписаним за 06. мај 2012. године, гласаће
се и за избор одборника у Скупштини општине Житиште.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу Општине Житиште'' и истаћи на Бирачком месту.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број: I-013-4 /2012-68
Житиште, 24.04. 2012. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Тоша Катић с.р.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
84
На основу члана 15. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07) и члана 23. Пословника о раду изборне комисије (''Службени лист Општине Житиште'',
број 8/2012) Изборна комисија Општине Житиште Изборна комисија на седници одржаној
24.04.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА
I
1. Бирачки одбори која су Решењем републичке изборне комисије за подручије општине
Житиште именовани за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, изборима за
председника Републике, избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по
пропорционалном и већинском изборном систему, расписаним за 06. мај 2012. године, обављаће
послове и за избор одборника у Скупштини општине Житиште.
II
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу Општине Житиште'' и истаћи на Бирачком месту.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број: I- 013-4 /2012-69
Житиште, 24.04. 2012. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Тоша Катић с.р.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
85
На основу чл. 20. и 21. Закона о финансирању политичких активности (''Сл. гласник
Републике Србије'', број 43/2011), чл. 10. Пословника о раду Изборне комисије Општине
Житиште (''Сл.лист општине Житиште'', бр. 8/2012), Изборна комисија Општине Житиште, на
својој седници одржаној дана 24. 4. 2012. године, донела је следеће
Решење
I Утврђује се право на коришћење средстава из јавних извора за покриће трошкова
изборне кампање за избор одборника у Скупштини Општине Житиште за изборе расписане за
дан 6. мај 2012. г. подносиоцима проглашених изборних листа који су приликом подношења
изборних листа дали изјаву да ће користити средства из јавних извора за покриће трошкова
изборне кампање и то следећим подносиоцима проглашених изборних листа:
10. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
11. УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ
12. ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ
13. Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС),
Јединствена Србија (ЈС)
14. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ
15. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
16. Коалиција Покренимо Житиште – Томислав Николић: Српска напредна странка –
Нова Србија
II Наведеним подносиоцима проглашених изборних листа утврђује се право на
коришћење средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање за избор
одборника у Скупштини Општине Житиште за изборе расписане за дан 6. мај 2012. у
појединачном износу од по 13.943,00 динара и словима ( тринаестхиљададеветсточетрдесет три
динара)
III Политички субјекат, који је дао изјаву да намерава да користи средства из јавних
извора за покриће трошкова изборне кампање - подносилац изборне листе - може остварити
право на пренос средстава утврђен овим решењем уколико сходно члану 25. Закона о
финансирању политичких активности (''Сл. гласник Републике Србије'', број 43/2011) положи
изборно јемство у висини средстава из чл.21 став1. и 3. Закона, распоређених том политичком
субјекту.
IV Изборно јемство се састоји се у полагању готовог новца, банкарске гаранције,
државних хартија од вредности или стављањем хипотеке на износ јемства на непокретној
имовини лица које даје јемство.
Средства изборног јемства достављају се или полажу код Општинске управе
Житиште – Одељење за финасије, буџет и трезор, у року од 3 дана од дана проглашења свих
изборних листа, односно утврђивања коначне листе кандидата.
Изборно јемство се враћа политичком субјекту уколико на изборима освоји најмање
1% важећих гласова, односно најмање 0,2% важећих гласова ако политички субјекат
представља и заступа интересе националне мањине, у року од 30 дана од дана проглашења
коначних изборних резултата.
Политички субјекат који не освоји број гласова из става 3. овог члана, дужан је да
врати добијена средства за које је положио изборно јемство, у року од 30 дана од дана
проглашења коначних изборних резултата.
Ако политички субјект не врати добијена средства за које је положио изборно
јемство у року из става 2. овог члана Општинска управа Житиште извршиће повраћај ових
средстава из средстава изворног јемства.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
86
V Исплата средстава ће се извршити у року од 5 дана од дана проглашења свих
изборних листа.
VI За спровођење овог решења задужује се Општинска управа Житиште – Одељење за
финасије, буџет и трезор.
VII Прилог решења чине изјаве субјеката из става 1. поднете приликом подношења
листа кандидата за одборнике да ће користити средства из јавних извора за покриће трошкова
изборне кампање.
Образложење
Увидом у документацију поднету Изборној комисији Општине Житиште утврђено је да је
до 20.04.2012.г. у 24 часа, проглашено 9. изборних листа за избор одборника у Скупштину
Општине Житиште, те да од 9. политичких субјеката који су понели листе кандидата 7.
политичких субјеката – политичких странака односно коалиција приликом подношења
изборних листа дало изјаву да ће користити средства из јавних прихода за покриће трошкова
изборне кампање.
Наведеним политичким субјектима из диспозитива овог решења, собзиром да испуњавају
услове из члану 20. и 21 . Закона о финансирању политичких активности је утврђено право на
коришћење средстава.
Износ средстава је утврђен сходно члану 20. и 21 . Закона о финансирању политичких
активности, а који предвиђају да 0,1% расхода буџета локалне самоуправе обезбеђује за
покриће трошкова изборне кaмапање, те да се 20 % од износа ових средстава распоређује у
једнаким износима подносиоцима проглашених изборних листа који су приликом подношења
изборне листе дали изјаву да ће користи средства из јавних извора.
На основу свега наведеног решено је као у диспозитиву .
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се сходно члану 54. Закона о локалним
изборима изјавити жалба Управном суду у року од 24 часа од пријема решења.
Председник
Тоша Катић с.р.
Општина Житиште
Изборна Комисија Општине Житиште
Број : I – 013-4/2012-62
Дана : 24.04.2012.
Житиште
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
87
На основу члана 15.и 28 Закона о локалним изборима изборима (''Службени гласник бр.РС '' бр.
129/2007,34/2010 -одлука УС и 54/2011), Изборна комисија Oпштине Житиште на седници одржаној дана
24.04.2012. године донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА И ШТАМПАЊУ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
РАСПИСАНИХ ЗА 6.МАЈ 2012.ГОДИНЕ
I
Утврђује се укупан број гласачких листића 15.547 који је једнак броју бирача уписаних у Јединствени
бирачки списак – део бирачког списка за подручје Општине Житиште за спровођење избора за одборнике
Скупштине Oпштине Житиште расписаних за 6.мај 2012.године.
II
Утврђује се број резерних гласачких листића 47, а што чини 0,3% од укупног броја гласачких
листића из става I овог решења.
III
Утврђен број гласачких листића из става I и II овог решења ће се штампати у А3 формату папира на
заштићеној хартији сиве боје.
IV
Утврђени број гласачких листића из става I и II овог решења ће се штампати на једном месту у
штампарији ''SITOPRINT'' у Житишту.
V
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу Општине Житиште''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Број: I-013-4/2012-67
Датум: 24.04.2012. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
М.П.
ПРЕДСЕДНИК
Тоша Катић с.р.
Број 13. 24.04.2012. године „Службени лист Општине Житиште“
страна
88
САДРЖАЈ
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
1. Решење о утврђивању збирне изборне листе за изборе за одборнике у Скупштини Општине
Житиште расписаних за 06. мај 2012. године ћирилица...........................................................1.
2. Решење о утврђивању збирне изборне листе за изборе за одборнике у Скупштини Општине
Житиште расписаних за 06. мај 2012. године латиница ........................................................... 19.
3. Решење о утврђивању збирне изборне листе за изборе за одборнике у Скупштини Општине
Житиште расписаних за 06. мај 2012. године румунски...........................................................37.
4. Решење о утврђивању збирне изборне листе за изборе за одборнике у Скупштини Општине
Житиште расписаних за 06. мај 2012. године мађарски ...........................................................54.
5. Гласачки листић ............................................................................................................................72.
6. Листа кандидата за избор у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у изборној јединици
на изборима расписаним за 06. мај 2012. године ......................................................................73.
7. Гласачки листић ............................................................................................................................76.
8. Одлука о измени и допуни Одлуке о проприсивању образаца за спровођење избора за
одборнике у Скупштину Општине Житиште који ће се одржати за 06. мај 2012. год ..........79.
9. Решење о утврђивању изгледа, димензије и броја контролних листића за спровођење избора
расписаних за 06. мај 2012. године .............................................................................................81.
10. Решење о поверавању послова ....................................................................................................82.
11. Решење о поверавању послова ....................................................................................................83.
12. Решење о праву коришћења средстава из из јавних извора за покриће трошкова изборне
кампање за избор одборника у Скупштини Општине Житиште за изборе расписане за дан
6.мај 2012.године ..........................................................................................................................84.
13. Решење о утврђивању броја и штампању гласачких листића за спровођење избора расписаних
за 06. мај 2012. године .................................................................................................................86.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 12. Закона о јавном
информисању („Службени гласник Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) не сматра се јавним
гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач:
Општинска управа Житиште, Цара Душана 15.
Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац
Службени лист Општине Житиште излази по потреби.
Download

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ