Miloša Obilića 76, 26300 Vršac
tel. +381 (0)13 28 300 20
fax.+381 (0)13 836 197
mob. +381 (0)66 100 500
e-mail: [email protected], web: www.pcelar.rs
www.facebook.com/pcelar.rs
MALOPRODAJNI CENOVNIK (važi od 01.01.2015)
Šifra
1
0101
NAZIV ARTIKLA
KOŠNICE
LR košnica, standard (standardna podnjača, 3 nastavka sa ramovima,
standardni zbeg i krov)
Cena sa PDV-om
5125.00
0102
LR košnica, specijal 1 (antivarozna podnjača, 3 nastavka sa ramovima,
standardni zbeg i krov)
5430.00
0103
LR košnica, specijal 2 (standardna podnjača, 3 nastavka sa ramovima, Milerov
zbeg i krov)
5430.00
0104
LR košnica, specijal 3 (antivarozna podnjača, 3 nastavka sa ramovima,
standardni zbeg i krov)
5735.00
0110
0111
0112
DB košnica sa 12 ramova, standard (standardna podnjača, 1 plodište i 2
polumedišta sa ramovima, standardni zbeg i krov)
DB košnica sa 12 ramova, specijal 1 (antivarozna podnjača, 1 plodište i 2
polumedišta sa ramovima, standardni zbeg i krov)
DB košnica sa 12 ramova, specijal 2 (standardna podnjača, 1 plodište i 2
polumedišta sa ramovima, Milerov zbeg i krov)
5860.00
6100.00
6100.00
0113
DB košnica sa 12 ramova, specijal 3 (antivarozna podnjača, 1 plodište i 2
polumedišta sa ramovima, Milerov zbeg i krov)
6345.00
0120
DB košnica sa 10 ramova, standard (standardna podnjača, 1 plodište i 2
polumedišta sa ramovima, standardni zbeg i krov)
5430.00
0121
DB košnica sa 10 ramova, specijal 1 (antivarozna podnjača, 1 plodište i 2
polumedišta sa ramovima, standardni zbeg i krov)
5550.00
0122
0123
0130
0131
0140
0141
0145
0146
0149
0150
0151
2
0201
0202
0204
0205
0206
0207
0210
0211
DB košnica sa 10 ramova, specijal 2 (standardna podnjača, 1 plodište i 2
polumedišta sa ramovima, Milerov zbeg i krov)
DB košnica sa 10 ramova, specijal 3 (antivarozna podnjača, 1 plodište i 2
polumedišta sa ramovima, Milerov zbeg i krov)
AŽ košnica, standard sa 10 ramova
AŽ košnica, GROM sa 11 ili 12 ramova
Nukleus LR od 5 ramova
Nukleus DB od 5 ramova
Nukleus dvodelni 5 + 5 ramova LR
Nukleus dvodelni 5 + 5 ramova DB
Nukleus AŽ GROM 6 rama
Oplodnjak 3 + 3 + 3 rama LR
Oplodnjak 3 + 3 + 3 rama DB
DELOVI KOŠNICA
Podnjača LR, DB10 standard
Podnjača DB12, standard
Podnjača LR, antivarozna sa limom ispod mreže, hrastova 25mm
Podnjača LR i DB10, antivarozna sa limom ispod mreže
Podnjača DB12, antivarozna sa limenim izvlakačem
Podnjaca DB10, antivarozna sa limenim izvlakačem
Podnjača LR, hvatač polena sa ugrađenom lim mrežom
Podnjača LR, hvatač polena sa ugrađenom PVC mrežom
1
Maloprodajni cenovnik za 2015 godinu
5550.00
5860.00
9760.00
10490.00
2135.00
2320.00
3170.00
3480.00
4025.00
2685.00
2990.00
550.00
600.00
1180.00
930.00
1185.00
930.00
1400.00
1400.00
Šifra
0220
0222
0230
0231
0235
0236
0240
0241
0245
0246
0250
0260
0261
0262
0265
0266
0267
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0280
0281
0290
0291
0292
0295
0299
3
0301
0302
0305
0306
0307
0310
0311
0312
0313
0314
0308
0315
0390
0316
0309
0317
0318
0319
0320
0321
0322
0323
0324
0326
NAZIV ARTIKLA
Nastavak LR
Nastavak LR sa 10 ukovanih ramova
Polumedište DB 10
Polumedište DB 10 sa 10 ukovanih ramova
Plodište DB 10
Plodište DB 10 sa 10 ukovanih ramova
Polumedište DB 12
Polumedište DB 12 sa 12 ukovanih ramova
Plodište DB 12
Plodište DB 12 sa 12 ukovanih ramova
Polunastavak LR 155cm
Zbeg LR za plastičnu hranilicu
Zbeg DB10 za plastičnu hranilicu
Zbeg DB12 za plastičnu hranilicu
Zbeg Milerov LR, sa hranilicom Argentinski model
Zbeg Milerov DB12, sa hranilicom Argentinski model
Zbeg Milerov DB10, sa limenom hranilicom 2.5L i ventilacionom mrežom
Zbeg Milerov LR, sa limenom hranilicom 2.5L i ventilacionom mrežom
Zbeg Milerov DB12, sa limenom hranilicom 3.0L i ventilacionom mrežom
Krov LR, DB10 opšiven limom sa ivericom
Krov DB12 opšiven limom sa ivericom
Krov LR, DB10 opšiven Zn limom 0,5mm, sa daskom ispod lima
Krov DB12 opšiven Zn limom 0,5mm, sa daskom ispod lima
Ram Hofmanov LR neukovan
Ram Hofmanov LR ukovan
Poklopna-pregradna daska
Pregradna daska sa okruglom bežalicom
Pregradna daska sa bežalicom zvezda
Senglerova daska
Okvir za matičnu rešetku, bežilicu za LR sa letom - drveni
DODATNA OPREMA ZA KOŠNICE
Nosači ramova 1/50, za LR, DB10 košnice
Nosači ramova 1/50, za DB12 košnice
Američki razmak 1/50, limeni
Razmak između ramova, PVC umetak
AŽ razmak za 10-12 ramova, debljina zida 0.7mm
Hranilica 1L četvrtasta, plastična
Hranilica 3L okrugla, plastična
Hranilica 3L četvrtasta, plastična
Hranilica 4L četvrtasta, plastična
Ram hranilica 1L, plastična
Ram hranilica 1,5L, plastična
Ram hranilica 3L, plastična
Ram hranilica 4L, plastična
Ram hranilica 3kg, drvo-lesonit
Pojilica za leto PVC, za flašu od 2L zelena
Pojilo za vodu PVC, za flašu od 2L
Pojilo za vodu PVC, za balon od 5L
Pojilica za pčele PVC, 2L
Matična rešetka LR, DB10, žičana
Matična rešetka DB12, žičana
Matična rešetka LR žičana u drvenom ramu
Matična rešetka LR, DB10 perforiran Al lim
Matična rešetka LR, DB10, PVC perforirana
Matična rešetka LR, DB10, plastična dvodelna
2
Maloprodajni cenovnik za 2015 godinu
Cena sa PDV-om
760.00
1210.00
700.00
1160.00
855.00
1320.00
770.00
1330.00
930.00
1465.00
695.00
550.00
550.00
600.00
930.00
1160.00
1160.00
1160.00
1270.00
770.00
855.00
1160.00
1270.00
37.00
47.00
620.00
695.00
730.00
695.00
360.00
475.00
475.00
170.00
15.00
38.00
160.00
375.00
460.00
560.00
160.00
180.00
210.00
390.00
300.00
160.00
160.00
240.00
240.00
350.00
400.00
520.00
415.00
180.00
300.00
Šifra
0327
0328
0329
0330
0331
0332
0333
0334
0335
0336
0338
0340
0341
0342
0343
0346
0347
0349
0350
0351
0352
0353
0354
0358
0359
0360
0361
0362
0363
0365
0366
0367
0368
0370
0371
0372
4
0402
0403
0410
0415
0420
0422
0431
0436
0440
0445
0460
0462
0464
0466
0469
0470
0472
0474
0476
NAZIV ARTIKLA
Matična rešetka DB12, plastična dvodelna
Matična rešetka LR, DB10, plastična NIKOT
Matična rešetka DB12, plastična NIKOT
Žica Zn u rifuzu 1kg
Žica Zn na kalemu 250g
Žica Zn na kalemu 500g
Žica Zn na kalemu 1000g
Žica prohrom (inox) na kalemu 250g
Žica prohrom (inox) na kalemu 500g
Žica prohrom (inox) na kalemu 1000g
Istegnuti aluminijum 3x3mm, rolna 6x0,5 m
Mreža za polen, plastična kraća
Mreža za polen, plastična duža
Mreža za polen, limena 350x250mm
Sakupljač polena, limeni, drveni, PVC
Mreža za propolis LR, DB10, 1/4 plastična
Mreža za propolis DB12, 1/4 plastična
Sakupljač perge, inox
Češalj - zatvarač leta, limeni - dvodelni, dužine 185mm
Češalj - zatvarač leta, limeni, dužine 380mm
Češalj – zatvarač leta, PVC jednodelni manji
Češalj – zatvarač leta, PVC jednodelni veći
Češalj – zatvarač leta, PVC dvodelni veći
Regulator leta, manji Ø 50 mm
Regulator leta, veći Ø 80 mm
Limeni ugaonik za nastavke, manji
Limeni ugaonik za nastavke, veći
Ručka za košnicu
Broj za košnice, plastični
Stega za selidbu sa šnalom i trakom, 3m
Stega za selidbu sa mehanizmom za zatezanje, 3m
Australijska stega
Metalna stega za selidbu za 2 nastavka
Kopča - stega za povezivanje delova košnica, Zn
Kopča - stega za povezivanje delova košnica, Cr (inox)
Savijena žica "S" za učvršćivanje delova košnica, Zn
VRCALJKE I DELOVI VRACLJKI
Vrcaljka tangencijalna, T - 3 LR rama, Cr (inox) ručna
Vrcaljka tangencijalna, T - 3 DB rama, Cr (inox) ručna
Vrcaljka tangencijalna, T - 4 LR rama, Cr (inox) ručna
Vrcaljka tangencijalna, T - 4 DB rama, Cr (inox) ručna
Vrcaljka tangencijalna, T - 6 LR rama, Cr (inox) ručna
Vrcaljka tangencijalna, T - 6 DB rama, Cr (inox) ručna
Vrcaljka tangencijalna, T - 4 LR rama, Cr (inox) ručno - električna
Vrcaljka tangencijalna, T - 4 DB rama, Cr (inox) ručno - električna
Vrcaljka tangencijalna, T - 6 LR rama, Cr (inox) ručno - električna
Vrcaljka tangencijalna, T - 6 DB rama, Cr (inox) ručno - električna
Vrcaljka Radijalna, R- 6 rama, Cr (inox) električna
Vrcaljka radijalna, R - 9 LR rama, Cr (inox) električna
Vrcaljka radijalna R - 12 LR rama, Cr (inox) električna
Vrcaljka radijalna R - 24 LR rama, Cr (inox) električna
Kaseta za radijalnu vrcaljku koja je pretvara u tangencijalnu
Vrcaljka kasetna K - 4 LR rama, Cr (inox) električna
Vrcaljka kasetna K - 4 DB rama, Cr (inox) električna
Vrcaljka kasetna K - 6 LR rama, Cr (inox) električna
Vrcaljka kasetna K - 6 DB rama, Cr (inox) električna
3
Maloprodajni cenovnik za 2015 godinu
Cena sa PDV-om
315.00
260.00
380.00
350.00
140.00
260.00
430.00
370.00
670.00
1250.00
1750.00
40.00
50.00
240.00
900.00
110.00
140.00
290.00
45.00
115.00
35.00
45.00
50.00
12.00
15.00
25.00
55.00
120.00
4.00
215.00
390.00
40.00
360.00
65.00
210.00
90.00
16700.00
18200.00
18900.00
20100.00
21700.00
25600.00
45100.00
49900.00
49900.00
54900.00
45750.00
50000.00
53000.00
136600.00
1530.00
70750.00
78000.00
103700.00
115290.00
Šifra
0477
0478
0480
0481
0482
0485
0490
0491
0492
0493
0494
0495
0496
0497
0498
5
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0511
0512
0513
0514
0520
0521
0530
0531
0532
0533
0539
0540
0541
0542
0543
0545
6
0601
0602
0610
0621
0622
0623
0624
0630
0680
7
0701
0702
0703
0710
NAZIV ARTIKLA
Vrcaljka kasetna K - 8 LR rama, Cr (inox) električna
Vrcaljka kasetna K - 8 DB rama, Cr (inox) električna
Rotor (koš) za tangencijalnu (T) vrcaljku za 4 LR rama, Cr (inox)
Pogon za ručnu vrcaljku
Pogon za ručnu vrcaljku sa letvom - kompletan
Pogon električni za vrcaljku, sa motorom i elektronikom
Slavina za točenje meda Al (aluminijumska)
Slavina za točenje meda Cr (inox)
Slavina za točenje meda PVC, manja
Slavina za točenje meda PVC, veća
Doplata za vrcaljku na kadi
Doplata za kočnicu u ručnom mehanizmu vrcaljke
Doplata za inox nogare
Doplata za inox slavinu
Doplata za polikarbonatni poklopac
Ostala oprema za vrcanje meda
Viljuška za otklapanje standard, Zn sa ravnim iglama
Viljuška za otklapanje specijal, Zn sa krivim iglama
Viljuška za otklapanje standard, Cr (inox) sa ravnim iglama
Viljuška za otklapanje specijal, Cr (inox) sa krivim iglama
Viljuška - jež za otvaranje mednih poklopaca, sa inox iglama i drvernom
drškom
Viljuška - jež za otvaranje mednih poklopaca, sa plastičnim iglama
Nož za otklapanje saća ravan, Cr (inox)
Nož za otklapanje saća zupčasti, Cr (inox)
Kada otklapanje mednih poklopaca za 20 ramova, Cr (inox)
Set kada za otklapanje za 10 ramova, plastična sa metalnim postoljem
Stalak za otklapanje mednih poklopaca za 2 rama, PVC
Stalak za otklapanje mednih poklopaca za 2 rama, Cr (inox)
Otklapač mednih poklopaca poluautomatski, Cr (inox)
Otklapač mednih poklopaca automatski, Cr (inox)
Cedilo za med jednodelno sa nosačima
Cedilo za med dvodelno sa nosačima
Cedilo za med jednodelno za kantu, Cr (inox)
Cedilo za med dvodelno sa nosačima na razvlačenje, Cr (inox)
Cedilo za med konusno, najlon, za fino filtriranje
Kanta za med sa bravljenjem, za 50 kg meda, Cr (inox)
Kanta za med sa bravljenjem, za 100 kg meda, Cr (inox)
Kanta za med sa bravljenjem, za 200 kg meda, Cr (inox)
Kanta za med sa bravljenjem, za 300 kg meda, Cr (inox)
Kanta za prihvat meda 30 kg, Cr (inox)
Oprema za pakovanje meda
Pakerica za med, dozira od 10-50 ml, Cr (inox)
Pakerica univerzalna - zupčasta pumpa, dozira od 0,25-3 kg
Homogenizator meda - duplikator sa mešačem Cr (inox), 200L
Dekristalizator električni za potapanje u med, fi 170
Dekristalizator električni za potapanje u med, fi 200
Dekristalizator električni za potapanje u med, fi 280
Dekristalizator električni za potapanje u med, fi 400
Pumpa za med, invert i, električna inox, "Minor 40", motor 1,1 kW
Refraktometar za med ručni
Pčelarski pribor i alat
Žvrk, električni
Žvrk, ručni
Žvrk, električni sa izmenjivim alatom
Bušač rama, 1 igla
4
Maloprodajni cenovnik za 2015 godinu
Cena sa PDV-om
109680.00
12780.00
6100.00
2800.00
5185.00
30500.00
540.00
1830.00
400.00
870.00
10730.00
430.00
795.00
1525.00
790.00
165.00
175.00
195.00
205.00
460.00
365.00
620.00
670.00
15500.00
7900.00
3960.00
4760.00
77470.00
92960.00
925.00
1400.00
660.00
1460.00
610.00
6100.00
11700.00
22450.00
27100.00
3400.00
56700.00
152500.00
213500.00
10700.00
13750.00
16830.00
20000.00
80520.00
5400.00
1850.00
240.00
830.00
1030.00
Šifra
NAZIV ARTIKLA
Cena sa PDV-om
0711
0713
0714
0775
0715
0716
0717
0718
0719
0721
0722
0723
0724
0725
0726
0770
0727
0728
0729
0731
0732
0739
0740
0741
0742
0751
0752
0798
8
0801
0803
0805
0806
0807
0860
0808
0869
0804
0809
0880
0810
0811
0820
0821
0823
0825
0826
0829
0830
Bušač rama, 5 igala
Razboj za armiranje
Zatezač žice na ramovima, zupčasti, model 1
Zatezač žice na ramovima, zupčasti, model 2
Bušač rama koji postavlja nitne
Nitne za žicu na ramovima, mesing, 1.000kom
Nitne za žicu na ramovima, inox, 1.000kom
Nitne za žicu na ramovima, mesing, 1 kg
Nitne za žicu na ramovima, inox, 1 kg
Pčelarski nož, anatomski
Pčelarski nož za čišenje ramova
Pčelarski nož, američki
Pčelarski nož, sa kukom
Pčelarski nož, američki Cr (inox)
Pčelarski nož, sa kukom Cr (inox)
Nož za čišćenje matične rešetke, inox
Klešta za vađenje ramova, Cr (inox)
Klešta za vađenje ramova sa produžetkom, Cr (inox)
Klešta za vađenje ramova
Četka za pčele, prirodna dlaka
Četka za pčele, veštaka dlaka
Stresač za pčele
Bežalica za pčele, okrugla sa kanalom, PVC
Bežalica za pčele, zvezda sa 8 kanala, PVC
Nosač bežalice
Pčelarska vaga digitalna, sa displejem do 150kg
Pčelarska vaga digitalna + SMS mobilna telefonska veza, do 150kg
Hvatač roja na letu
Zaštitna sredstva
Dimilica pčelarska Ø 90 mm, Zn, meh sa skajem, američki model, h=235mm
Dimilica pčelarska Ø 100 mm, Zn, kožni meh, h=275mm
Dimilica pčelarska Ø 90 mm, Cr (inox), meh sa skajem, američki model
Dimilica pčelarska Ø 100 mm, Cr (inox), kožni meh, h=250mm
Dimilica pčelarska Ø 100 mm, Cr (inox), kožni meh , h=275mm
Dimilica pčelarska Ø 100 mm, Cr (inox), kožni meh , h=310mm
Uložak za dimilicu Zn
Uložak za dimilicu Cr
Navlaka za dimilicu
Meh za dimilicu
Pečurke, materijal za dimljenje
Rukavice pčelarske, gumene
Rukavice pčelarske, kožne
Šešir pčelarski sa tilom
Šešir pčelarski sa tilom i lastihom na prednjem
Šešir pčelarski ROJ
Šešir pčelarski, dečiji
Šešir pčelarski sa lastihom ispod pazuha
Šešir od bambusa
Jakna sa šeširom, ROJ, sa fiksiranim šeširom
0831
Jakna sa šeširom, ROJ, sa fiksiranim šeširom i lastihom na obodu šešira
890.00
0832
0833
0834
0835
0836
Jakna sa šeširom MAJA
Jakna sa šeširom, dečija
Jakna sa fiksiranim šeširom, sa rajsferšlusom po sredini
Jakna sa fiksiranim šeširom, Pčelar
Jakna sa šeširom (skidajući), sa 2 rajfešlusa od sirovog platna, Pčelar
2230.00
950.00
1035.00
910.00
1150.00
5
Maloprodajni cenovnik za 2015 godinu
2550.00
3300.00
220.00
185.00
1150.00
210.00
470.00
1350.00
3100.00
240.00
305.00
180.00
180.00
290.00
290.00
260.00
305.00
610.00
245.00
180.00
175.00
9200.00
105.00
160.00
45.00
33800.00
39000.00
1040.00
780.00
730.00
1460.00
1020.00
1220.00
1340.00
195.00
360.00
145.00
365.00
400.00
360.00
680.00
365.00
380.00
390.00
365.00
440.00
400.00
830.00
Šifra
NAZIV ARTIKLA
Cena sa PDV-om
0837
0840
0841
0842
0843
9
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0909
0911
0912
0958
0959
0913
0915
0916
0917
0918
0920
0930
0931
0942
0951
0952
0960
0999
0998
10
1001
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1021
1050
1070
11
1101
1102
1103
1104
1150
1151
Jakna sa šeširom (skidajući), sa 2 rajfešlusa od kepera (100% pamuk), Pčelar
Kombinezon sa šeširom (skidajući) od sirovog platna
Kombinezon bez šešira od kepera (100% pamuk)
Kombinezon sa šeširom od kepera (100% pamuk)
Kombinezon model Jelena, sa šeširom od kepera (100% pamuk)
Lekovi, stimulativna sredstva
Varolik
Listići – filter papir za nadimljavanje, 30 kom/pak
Štipaljka za listiće
Dimilica za varou, ručna sa teglicom
Dimilica za varou, ručna
Dimilica za varou, električna
Top za zadimljavanje pčela, gasni
Herba strips
Super strips
Mravlja kiselina 1L, koncentracije 60%
Mravlja kiselina 1L, koncentracije 85%
Mravlja kiselina na kartonu
Isparivač mravlje kiseline za ram, PVC
Oksalna kiselina 70g
Dozator oksalne kiseline
Parafinsko ulje 1L
Timol 200g
Forsapil
Nozecid
Ceranon 50ml
Mamac za rojeve
Amitraz, 10ml
Amitraz, 50ml
Sumporne trake
Varroajet
Varroacleaner
Literatura
“Pčelarstvo” - V. Umeljić
"Pčelarstvo" - Jovan Kulinčević
“Racionalno vođenje pčelinjaka” - B. Relić
“Pčelarenje kao profesija i hobi” - B. Relić
“Moj pčelinjak” - B. Relić
“Stacionirano pčelarenje” - B. Relić
Kalendar
“Enciklopedija pčelarstva” - V. Umeljić
“Izabrane teme” - M. Šljivić
"Atlas medonosnog bilja 1 i 2" - V. Umeljić
“Uzgoj matica i pčela po sistemu T.F.” - F. Tomažin
“Hrana i ishrana pčela” - G.F.Taranov
Hrana za pčele i oprema za proizvodnju hrane
Pčelohran "O" - energetik
Pčelohran "D" - sa proteinima
Pčelohran "F" - sa forsapilom
Pčelohran "A" - sa nozecidom
Mlin za mlevenje šećera, 50 kg šećera/sat, Cr (inox)
Duplikator za invertovanje šećera, sa mešačem, Cr (inox) (cena data po litru)
Mešač za pogače – horizontalni, sa kipovanjem i posudom za prihvat smese,
50L, poluautomatski, Cr (inox)
Pegla za ravnanje pogača, ručna
1770.00
1930.00
2200.00
3410.00
4340.00
1152
1154
6
Maloprodajni cenovnik za 2015 godinu
250.00
45.00
30.00
680.00
535.00
1600.00
6100.00
520.00
450.00
320.00
450.00
400.00
115.00
120.00
390.00
550.00
660.00
150.00
340.00
650.00
400.00
400.00
1000.00
150.00
3500.00
6000.00
2500.00
1100.00
800.00
800.00
660.00
800.00
800.00
2000.00
450.00
2500.00
1050.00
590.00
120.00
130.00
140.00
150.00
78690.00
960.00
94900.00
12800.00
Šifra
NAZIV ARTIKLA
12
1201
1210
1212
1220
1221
1222
1230
1231
1232
1233
13
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1310
1311
1312
1320
1321
1323
1324
1329
1330
1330
1331
1333
1342
1338
1339
Satne osnove i oprema za proizvodnju
Satne osnove 1kg
Presa za izradu satnih osnova, u dimenzijama LR
Presa za izradu satnih osnova, u dimenzijama DB
Parni topionik voska za 5 ramova, Cr (inox)
Parni topionik voska za 10 ramova, Cr (inox)
Parni topionik sa presom, Cr (inox)
Topionik voska, sunčani za 1 ram, Zn
Topionik voska, sunčani za 1 ram, Cr (inox)
Topionik voska, sunčani za 2 rama, Zn
Topionik voska, sunčani za 2 rama, Cr (inox)
Oprema za proizvodnju matica i matičnog mleča
Matica oplodjena
Kavez za transport i dodavanje matica PVC
Kavez za čuvanje matičnjaka – štitnik, PVC
Kavez za matice PVC sa širim otvorom
Kavez – štipaljka za hvatanje matica, PVC
Kalup za matičnjak
Igla za presađivanje larvi, Kineska,PVC
Igla za presađivanje larvi, Cr (inox), model 1
Igla za presađivanje larvi, Cr (inox), model 2
Cilindar za hvatanje i obeležavanje matica
Marker za obeležavanje matica
Blokator za maticu, inox igle
Blokator za matice, PVC
Veštačka PVC matična ćelija, za aparat, braon 1kg NIKOT
Veštačka PVC matična ćelija, za aparat, braon 100 kom. NIKOT
Veštačka PVC matična ćelija, za aparat, braon komad NIKOT
Nosač matične ćelije NIKOT
Tabla za matične ćelije
Tabla za matične ćelije NIKOT
Traka veštačkih matičnih ćelija za proizvodnju mleča, dvostruka
Traka veštačkih matičnih ćelija za proizvodnju mleča, jednostruka
Aparat za proizvodnju matičnjaka (tabla, 100 matičnih ćelija braon, 30 nosača
matičnih ćelija i 30 kaveza pvc za čuvanje matičnjaka)
Bebi oplodnjak za matice, drveni (F. Tomažin)
Lupa
Kašičica za med, drvena
Ram izolator matice za 1 LR ram
Ram izolator matice za 1 DB ram
Ram izolator matice za 3 LR rama
Ram izolator matice za 3 DB rama
Kašičica za vadjenje mleči
Transportne posude za gotove proizvode
Bočica za propolis sa kapaljkom 20 ml
Bočica za propolis sa kapaljkom 10 ml
Bokses za proizvodnju meda u saću LR
Bokses za proizvodnju meda u saću DB
Čaša 25g sa poklopcem, PVC
Čaša 50g sa poklopcem, PVC
Čaša 100g sa poklopcem, PVC
Čaša 250g sa poklopcem, PVC
Tegla PVC za med sa poklopcem, 0.72l
Tegla za med staklena, 720ml/1kg
Poklopac za teglu, aluminijumski, 720ml
Poklopac za teglu, plastični, 720ml
1341
1350
1359
1371
1380
1381
1382
1383
1390
14
1401
1402
1420
1421
1460
1461
1462
1463
1470
1480
1481
1485
7
Maloprodajni cenovnik za 2015 godinu
Cena sa PDV-om
900.00
30850.00
32940.00
30600.00
43430.00
46600.00
6100.00
9395.00
7070.00
10610.00
1150.00
30.00
50.00
10.00
130.00
170.00
80.00
290.00
340.00
365.00
280.00
195.00
180.00
13000.00
390.00
390.00
60.00
885.00
4100.00
85.00
145.00
4575.00
2280.00
790.00
60.00
925.00
1025.00
1195.00
1280.00
80.00
14.00
12.00
60.00
60.00
4.00
6.00
9.00
23.00
20.00
20.00
10.00
6.00
8
Maloprodajni cenovnik za 2015 godinu
Download

Cenovnik proizvoda pčelarske opreme i pribora za 2015 Pčelar doo